J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének november 20- án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 7 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Dudás Józsefné képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ Távolmaradt: Csiszárik Jánosné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta ügykezelõ Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 7 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. A képviselõ-testület a javaslatot elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét.

2 2 N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztés módja Elõterjesztõ 1. Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(02.28.) rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester III. negyedéves költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 3. Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester A szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29) rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. (elõterjesztés módja: szóban) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Indítványok, javaslatok: 1. Pályázat játszótér létesítésére 2. Boros Zoltán szuhakállói lakos termõföld haszonbérleti ajánlata (elõterjesztés módja: írásban) Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést.

3 3 Tinyó Ottó polgármester a polgármesteri jelentést kiegészítve elmondta, hogy a település szennyvízberuházásának megvalósításához szükséges tervdokumentációk elkészítése megkezdõdött. A évi pályázati lehetõségekrõl ellentmondásosak az információk. Egyes források szerint, a 2000 fõ egyenérték alatti települések közül, csak a leghátrányosabb helyzetûek vehetnek majd részt a pályázaton. Szuhakálló nem tartozik ebbe a körbe. A képviselõ-testület felé ismertetett, becsült költségek nem valószínû, hogy elegendõek lesznek, jelentõs kiadást fog jelenteni pl. a térképrészletek beszerzése, mely az önkormányzat feladata. Elmondta, hogy a múlt héten, pénteken egyeztetett a tervezõvel. A szennyvíztisztító telep elhelyezése a Szuha-patak és az Izsó Miklós út közötti területen lenne indokolt. Ez az ingatlan azonban a MÁV Zrt. tulajdona. A MÁV-val felvette a kapcsolatot, az ingatlan tulajdonjogának megszerzése végett, melytõl a MÁV képviselõi nem zárkóztak el. Viszont a konkrét tárgyalások megkezdéséhez képviselõ-testületi felhatalmazás szükséges. A polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetségének közgyûlése, december 31-i hatállyal kimondta a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetését. A települések nagy része a Rudabánya város és társult önkormányzatok által fenntartott szolgálathoz való csatlakozás érdekében folytat tárgyalásokat. Szuhakálló irányába azonban Sajókaza község vezetõi tettek társulási ajánlatot, melyet a képviselõtestület önálló napirendi pont keretei között fog tárgyalni. Az elõterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban az alábbi hozzászólások, kérdések hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ a Hubertus-lovasnapok megrendezése kapcsán felvetette, hogy miért az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú dolgozók építették a versenypályát, a rendezvényt megelõzõ hétvégén. Maguk a dolgozók újságolták el, hogy dupla bérért dolgoztak. Emlékezete szerint, az elmúlt testületi ülésen a polgármester kijelentette, hogy a rendezvény lebonyolítása az önkormányzatnak pénzébe nem fog kerülni, csak a Kastélykertet és az óvoda alagsorát kell helyszínként biztosítani. Ezért a felmerülõ túlmunkavégzés díját, vagy fizesse ki Lukács Attila, mint szervezõ, vagy szabadidõt kell pénz helyett biztosítani a dolgozóknak. Suga László alpolgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a polgármester a testületi ülésen nem mondta azt, hogy a rendezvény nem fog az önkormányzatnak pénzbe kerülni. Épp a felmerülõ költségek ellentételezése végett az alpolgármester javasolta, hogy a szervezõvel kössön az önkormányzat egy megállapodást. A polgármester véleménye szerint azonban arra nem volt szükség. Bukovenszki Józsefné képviselõ az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy véleménye szerint, az hangzott el, hogy a rendezvény nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Egyébként is felháborítónak tartja, hogy olyan embereknek fizet az önkormányzat túlórát, akik a rendes munkaidejüket sem dolgozzák normálisan le. Váncza Györgyné képviselõ a hozzászóláshoz kapcsolódva elmondta, hogy rendkívül elégedetlen a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban. A múlt testületi ülésen támogatta a Lovas-napok lebonyolítását, melyen az önkormányzat, mint társszervezõ vett részt. Tudomása szerint a Lovas-napok lebonyolíthatóságának az volt a feltétele, - amellyel valamennyi képviselõ egyetértett, - hogy a rendezvényt vonzóbbá kell tenni a község és a környék lakosai, lovasai számára. Ezzel szemben

4 4 felháborodva vette tudomásul, hogy a rendezõ sem arra nem vette a fáradságot, hogy a képviselõ-testületet, a képviselõket tájékoztassa az esemény idõpontjáról és programjairól, sem arra, hogy a település lakosságát értesítse. A községben egyetlen egy plakát sem került kihelyezésre. A szuhakállóiak nem is tudtak arról, hogy a november 7-i hétvégén, Hubertus-lovasversengés helyszíne a község. A testületi ülésen megfogalmazott feltételekkel szemben, újra egy zártkörû társasági rendezvény került lebonyolításra. Emiatt Õ sem ért egyet azzal, hogy a közhasznúak munkáját az önkormányzat fizesse ki. Kérdezte továbbá, hogy a három napos rendezvénybõl, milyen események zajlottak egyáltalán Szuhakállóban, hiszen a vasárnapi díjugratás a Kastélykertben nem került megrendezésre. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy épp az önkormányzat, a képviselõ-testület kérése miatt, nem Szuhakállóban történt a rendezvény lebonyolítása. Az önkormányzat nem volt rendezõje, társszervezõje az eseménynek, csak a pénteki beérkezéshez, illetve a szombati megnyitáshoz, reggelihez biztosította a helyszínt. A lovas-versengés szervezõje a Bükkaljai Lovasklub, illetve Lukács Attila volt, aki saját belátása szerint szervezte a rendezvényt. Elmondta, hogy föl sem merült benne, hogy az önkormányzat közhasznú foglalkoztatottjai ne mûködjenek közre a pályaépítési munkálatokban, hiszen ez az elmúlt évek alatt, mindig így történt. Az így elvégzett munkáért mindig túlóra díjazásban részesültek a dolgozók, mely az idén is kifizetésre kerül részükre. Lukács Attila szervezõként valóban nem hívta meg a képviselõket, s polgármesterként Õ sem kapott meghívót. A megnyitásra elvitte az iskola hangerõsítõ berendezését, magát a rendezvényt megnyitotta, illetve a feleségével részt vett az esti lovasbálon. Épp a Kastélykert kímélése miatt került a vasárnapi díjugratás helyszíne Felsõnyárádra. A Hubertus Lovas-napok nem községi rendezvényként funkcionáltak az évben. Át kell gondolni, hogy szükség van-e erre a a jövõben. Váncza Györgyné képviselõ a polgármester válasza kapcsán felvetette, hogyha a rendezvény nem önkormányzati szervezésben történt, akkor hogyan lehet a közhasznú foglalkoztatottakat magáncélra dolgoztatni és hogyan lehet az önkormányzat költségvetésébõl túlórát fizetni. Elmondta, hogy a Lovas-napok résztvevõinek nevezési díjat kellett fizetniük a résztvételért, tudomása szerint Ft/fõ összeget. Ez elegendõ bevételt kellett, hogy jelentsen a szervezõnek a felmerülõ költségek viselésére, nem lenne szükséges hozzá önkormányzati finanszírozás. Kérdezte továbbá, hogy a rendezvény lebonyolítására a szervezõk kértek-e engedélyt. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Szuhakálló nem volt helyszíne a lovas-rendezvénynek, így annak megtartására az engedélyt nem tõle kellett beszerezni, hanem Múcsony, illetve Felsõnyárád jegyzõjétõl. Tinyó Ottó polgármester a közhasznúak túlmunkavégzése kapcsán felvetette, hogy az emiatt kifizetett költségeket megtéríti az önkormányzat felé. Bejelentésére a képviselõk reagálva elmondták, hogy arra semmi szükség, azonban a jövõben tisztázni kell a rendezvény önkormányzati és magánjellegét. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte a polgármestertõl, hogy meghirdette-e az üres karbantartói álláshelyet. Véleménye szerint, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, az álláshelyet nem kellene betölteni közalkalmazotti státuszban, hanem ameddig csak lehet közhasznú foglalkoztatásban kellene erre a célra megfelelõ

5 5 személyt alkalmazni. Tudomása szerint Juhász András éveken keresztül közhasznú volt, s csak utóbb került közalkalmazotti státuszba. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint is, elsõsorban támogatott foglalkoztatással kellene megoldani az alkalmazást. Meg kell találni a megfelelõ embert, annak nincs sok értelme, hogy eggyel több alkalmazott legyen az önkormányzatnál, de ne kerüljön a munka megfelelõen ellátásra. Ha utazni kell valahová, vagy beszerzésre van szükség, szinte mindenkinek van jogosítványa, ezért nem kell egy sofõrt alkalmazni. A Lovas-napok kapcsán elmondta, hogy arról a községben senki nem tudott, a képviselõ-testület álláspontjával szemben, egyetlen plakát sem volt kihelyezve a faluban. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy mindenképpen szükséges az álláshely betöltése, ezt megköveteli a közhasznúak közvetlen irányítása. Jelenleg több olyan feladatot Õ lát el, ami az álláshely megüresedése miatt megoldatlan maradt. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy többen szóvá tették az utóbbi idõben, hogy a polgármester anyagbeszerzõként nevesíti magát a nyilvánosság elõtt. Véleménye szerint a jelenlegi állományból is megvan, az az ember, aki megfelelõ munkaszervezéssel el tudná látni ezt a feladatot. A polgármester nem ilyen ténykedésért kapja a fizetését, ezért nem marad ideje érdemi dolgokra. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a képviselõ-testület figyelmét, hogy az álláshely betöltése a polgármester jogköre, munkáltatói jogkört elvonni nem lehet. A polgármester legfeljebb tekintettel lehet a képviselõk véleményére január 1-tõl átalakul az önkormányzati foglalkoztatás rendszere. Jelenleg nem tisztázottak a szabályok, nem tudni, hogy az önkormányzat milyen feltételekkel, kiket alkalmazhat közfoglalkoztatás keretein belül. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõket, hogy az Idõsek Estje megrendezésének költsége 330 E forint volt. A képviselõ-testület a polgármesteri jelentést 1 tartózkodás mellett 6 igen szavazattal elfogadta. 9 2 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

6 6 I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(02.28.) rendelet módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Tinyó Ottó polgármester a költségvetési rendelet módosítása kapcsán kiemelte a munkaruha juttatásra fordítandó elõirányzat módosítását. Elmondta, hogy ez összességében 9 fõt érint. A konyhai dolgozók kockázatelemzés alapján, egyébként védõruha juttatásra lennének jogosultak. A képviselõ-testületi ülésre Csiszárik Jánosné képviselõ megérkezett, mellyel a képviselõ-testület létszáma határozatképesség szempontjából 8 fõre változott. Az elõterjesztéssel kapcsolatban Bukovenszki Józsefné képviselõ az alábbi kérdéseket tette fel: Érdeklõdött, hogy a MÁV területek megvásárlása realizálódott-e már. A köztisztasági tevékenységnél felvetette, hogy lomtalanítás az évi két alkalom helyett, csak egyszer volt. Kérdezte, hogy a Közalapítvány 500 E forintos támogatása és az E forintos bérleti bevételek milyen kiadási célt szolgálnak. Tinyó Ottó polgármester az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta: A MÁV területek átvétele lassan egy évtizede van napirenden. Legutóbbi információ, hogy a területek felmérése és felosztása a rendezési tervnek megfelelõen megtörtént. A MÁV ezeket az ingatlanokat egységcsomagban, versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni. Az önkormányzat térítésmentesen egyetlen területet sem fog megkapni, ha lesz pénze, részt vehet a versenytárgyaláson. Az ÉHG Zrt. közszolgáltatási szerzõdése szerint, évente két alkalommal kell, hogy lomtalanítást végezzen, azonban ezt kezdeményezni kell. Az õsszel ez a kezdeményezés nem történt meg, mert a tavasszal felmerülõ problémák miatt nem tartotta indokoltnak. A közalapítvány támogatása és a bérleti díj bevétel a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház akadálymentesítési munkáinak önrészét hivatott fedezni. Elmondta, hogy az akadálymentesítési munkák, rengeteg gonddal, problémával járnak, melyhez a szakértelme valószínûleg nem elegendõ. A kivitelezés során az önkormányzat kiszolgáltatott helyzetben van, mind a bonyolító irányába, mind a vállalkozó irányába. Ennek oka az önrész megfelelõ rendelkezésre állása. Csiszárik Jánosné képviselõ kérdezte, hogy a kiadások között szereplõ E Ft-os felhalmozási célú elõirányzat változás mibõl tevõdik össze. Ugyanis, összeadta a felhalmozási célú kiadásokat, és azok nem egyeztek ezzel az összeggel. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ válaszolta, hogy a költségvetés módosítása során az eredeti elõirányzathoz képest bekövetkezett változás különbséget jelenti, a plusz

7 E forintos eltérés, mely az elõterjesztésben, a módosítás indokai között került feltüntetésre. A rendelet 4.sz. melléklete részletesen tartalmazza a módosítandó felhalmozási célú kiadásokat. A képviselõ-testület egyhangú,(8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2008.(XI.27.) rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.)rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv, a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, és a képviselõ-testület 13/2001.(IX.25.) rendeletét; az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 2. (1)-(6); (9)-(10); (12) bekezdései és 5. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)-(6) A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft

8 8 /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. (9)-(10) /9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/ A Polgármesteri Hivatal évi kiadási elõirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 2. (12) /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. 5. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. 2.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Szuhakálló,2008. november 27. Dr.Herczeg Tibor sk jegyzõ

9 9 II. N A P I R E N D Tárgy: III. negyedéves költségvetési beszámoló Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ az elõterjesztéssel kapcsolatban kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a szeptember havi illetmények október hónap elõirányzat felhasználását terhelik. Kérdezte továbbá, hogy az ISPA önrész átadása és az Ádám Jenõ Általános Iskola részére történõ pénzeszköz átadás miért nem teljesült. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy a tárgyhavi bér és járulékai, számviteli szempontból mindig a következõ hónapot terhelik. Az Ádám Jenõ Általános Iskola felé pénzeszköz átadásra azért nem került sor, mert az évközi teljesítés alapján, a gyermeklétszám növekedésével együttjáró, várható bevétel növekmény miatt, a Gárdonyi Géza Tagiskola mûködéséhez ez vélhetõen nem, illetve nem teljes mértékben szükséges. Tinyó Ottó polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás által megvalósított ISPA projekt, még nem zárult le. A beruházáshoz szükséges 10 % önkormányzati saját forrást a szakmai konzorcium biztosítja. Ezért szerepel ez bevételként és kiadásként is a költségvetésben, pénzügyi teljesítés azonban nem realizálódik. Suga László alpolgármester a 7 M Ft folyószámla hitelkeret felhasználásáról és arról kérdezett, hogy a tankönyvek árát a tagintézményi költségvetésbõl ki tudják-e gazdálkodni. Dr. Hercezg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy a folyószámla hitelkeret minden hónap végére kimerítésre kerül és így is maradnak az önkormányzatnak kifizetetlen számlái. Elmondta, hogy véleménye szerint, az önkormányzatnak nincs esélye a hitel júniusi visszafizetésére, azt újból kérelmezni kell. A képviselõ-testület döntésének megfelelõen a térítésmentesen biztosított tankönyvek ára a tagintézményi költségvetésbõl került kifizetésre, mely az éves elszámolás részét fogja képezni. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta. 9 3 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, I-III. negyedévi fél beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen

10 10 III. N A P I R E N D Tárgy: Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ a évi koncepció kapcsán javasolta a település közvilágítási hálózatának bõvítését. Elmondta, hogy a település több pontján sötétek az utcák, a közbiztonság növelése megköveteli a közvilágítási hálózat fejlesztését. Kérdezte továbbá, hogy a tagintézményi koncepcióban szereplõ vezetõi pótlékok, hogyan kerültek meghatározásra és érdeklõdött arról, hogy a pedagógus továbbképzésre fordítható támogatás felhasználásra került-e. Kérdezte a jegyzõtõl, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján az intézményfenntartó társulás beváltotta-e a hozzáfûzött reményeket, valamint arról kért felvilágosítást, hogy Rudolfteleppel kezdeményezett intézményfenntartó tárulás miért hiúsult meg. Tinyó Ottó polgármester a közvilágítási hálózat bõvítésével kapcsolatban elmondta, hogy egyrészt a beruházás megvalósítása jelent költségeket, másrészt a megnövekedõ fogyasztás miatti közvilágítási díj. Ez összességében 2009-ben mintegy 2 M Ft-os kiadási többletet eredményezhet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõt a vezetõ pótlékok jogszabályon alapuló mértékérõl. Elmondta, hogy a tagintézmény-vezetõk az adható pótlék maximumot kapják, mely megegyezik a korábbi vezetõi pótlékuk mértékével. A pedagógus továbbképzés támogatását az intézmények minden évben felhasználják. Elmondta, hogy a továbbképzést jogszabályban meghatározott feltételek szerint kell szervezni az intézményeknek. Véleménye szerint, az intézményfenntartó tárulások létrehozása az elmúlt két év alatt igazolta, hogy költséghatékonyság, finanszírozás szempontjából mindenképpen jó döntést hozott a képviselõ-testület. A képviselõk ismerik az elmúlt évek tagintézményi gazdálkodásának eredményeit ban és 2007-ben, a tagintézmények fenntartásához nem, vagy alig volt szükség önkormányzati saját forrásra. A társulások létrehozása ugyan önkormányzati és személyi presztízst vesztést jelenthet, de az intézmények fenntarthatósága, léte szempontjából idõben meghozott, szükséges lépes volt. Ismertette továbbá a Rudolftelep irányába kezdeményezett közoktatási intézményfenntartó társulás meghiúsulásának körülményeit. Tájékoztatta a képviselõket, hogy a társulási kezdeményezés iratanyaga bármikor megtekinthetõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ kérdezte Csiszárik Jánosné képviselõtõl, a Gárdonyi Géza Tagiskola igazgatóhelyettesétõl, hogy a költségvetési törvény tervezetében megfogalmazott intézményi finanszírozást is érintõ feltételeknek való megfelelõsségrõl, van-e információja; egyeztettek-e már ezekben a kérdésekben az intézményvezetõvel.

11 11 Csiszárik Jánosné képviselõ, igazgatóhelyettes tájékoztatta, hogy a tárgyban még nem történt egyeztetés. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a figyelmet a várható változásokra, különös tekintettel a szakos ellátottságnak való megfelelésre. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 9 4 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Gárdonyi Géza Tagiskola, tagintézmény költségvetési koncepcióját elfogadja, a tagintézmény évi várható kiadásaihoz, az abban meghatározott mértékû önkormányzati hozzájárulás összegét, az önkormányzati költségvetési koncepcióban tervezi. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, tagintézmény költségvetési koncepcióját elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: A szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29) rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú,(8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2008. (XI. 27.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) számú rendeletének módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függõ

12 12 pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 18. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: Étkeztetés 18. (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen miatt. a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk,, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) A (3) és (5) bekezdés alkalmazásában az egészségi állapotot orvosi igazolással kell alátámasztani. (8) Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által fenntartott óvoda konyháján keresztül, kihordásos rendszerben történik. (9) Az étkeztetésre való jogosultság megszûnik, ha a jogosult azt a.) indokolatlanul 10 napot, b.) bármilyen okból 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe valamint ha c.) a térítési díj fizetésre kötelezett jogosult a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg. (10) A szociális étkeztetésre jogosultak részére, az ellátás keretei között biztosítható a napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása, térítési díj ellenében. A házhoz szállításhoz azok jogosultak, akik:

13 13 a.) egészségi állapotuknál, életkoruknál fogva az ebéd elszállításáról nem tudnak gondoskodni; b.) a község távoli pontjain élnek(bányatelep, Vintertelep, Bezsilla-tanya; illetve az étkezést biztosító konyhától 800 m-tõl távolabb esõ helyek, a közlekedési útvonalon). 2. A Rendelet 22. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: Térítési díj 22. (1) Az étkeztetés térítési díját a képviselõ-testület az alábbiakban határozza meg az Sztv ai szerint: (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: c) szociális étkeztetés napi 358 Ft (3) A szociális étkezésért a jogosult térítési díjat köteles fizetni. Nem kell az ellátásban részesülõnek személyi térítési díjat fizetnie, ha családja jövedelemmel nem rendelkezik. (4) A jövedelemmel rendelkezõ ellátásban részesülõ személy, személyi térítési díjának megállapítása során - havi rendszeres jövedelmétõl függõen, az Sztv. 119/C -a alapján kiállított jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1.sz. melléklete szerint. (5) Az ellátást igénybe vevõt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegérõl is tájékoztatni kell. (6) Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj a) 50 Ft/nap. (7) A napi egyszeri meleg étel házhoz szállításának térítési díja 20 Ft/nap. 3. Jelen rendelet december 1-vel lép hatályba. K. m. f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, november 27. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

14 14 V. N A P I R E N D Tárgy: Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester a már polgármesteri jelentésben is elmondottak szerint tájékoztatta a képviselõ-testületet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és a házi segítségnyújtás kötelezõ feladatok ellátásában bekövetkezõ változásokról. Elmondta, hogy a négy mikrokörzeti székhely (Kazincbarcika, Rudabánya, Sajókaza és Múcsony) közül, egyedül Sajókaza kereste meg az önkormányzatot, társulási ajánlattal. Az ajánlat lényege az elõterjesztés szerint az, hogy Szuhakálló önkormányzatának a feladatellátáshoz saját forrást nem kell biztosítania, illetve szuhakállói lakóhelyû személyek alkalmazásával kerül a feladat ellátásra. Csorba Tibor képviselõ kérdezte, hogy a Rudabánya, illetve a többi társulási székhely település nem kereste-e meg Szuhakállót társulási ajánlattal. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy egyetért a sajókazai székhellyel mûködõ társuláshoz való csatlakozással. Kérdezte ugyanakkor, hogy jelenleg miért Felsõnyárádról jár be a gondozó a településre. Tudomása szerint a községben is többen rendelkeznek ez irányú végzettséggel. Mertusné Varga Katalin képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy a képviselõ-testületnek döntenie kell, s egyedül Sajókaza kereste meg érdemben az önkormányzatot, ezért támogatja a sajókazai társuláshoz való csatlakozóst. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra válaszolva tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a Szuhavölgyi Bányászlata Települések Önkormányzati Szövetsége közgyûlésén december 31-i hatállyal kimondta a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat megszûnését. Mivel az önkormányzatnak el kell látnia a feladatot, már meglévõ társuláshoz való csatlakozása indokolt. Addig amíg Rudabánya részérõl semmilyen feltétel, körülmény nem tisztázott, Sajókaza irányából konkrét ajánlatot kapott az önkormányzat, jó feltételekkel. A házi gondozó személyét a szolgálat vezetõje alkalmazza. Gergely Zoltánné vezetõ, az alkalmazás elõtt nem kérte ki a véleményét. A Település Szövetségen belül ellentmondások, ellentétek feszülnek, összemosódik a Szövetség és a Családsegítõ Szolgálat mûködése. Többek között ezért is jelentette be lemondását a Szövetség alelnöki tisztségérõl. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 9 5 / ( ) s z. K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i H a t á r o z a t : Tárgy: Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete megismerte Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlatát a családsegítés,

15 15 házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak intézményfenntartó társulás keretei közötti ellátására. A társulási ajánlat és annak szóbeli kiegészítése alapján, Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõtestülete, december 31-i hatállyal csatlakozni kíván, a feladat ellátásra létrehozott, Sajókaza székhellyel mûködõ intézményfenntartó társuláshoz. A képviselõ-testülete a társulási megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal, december 31-ig. Indítványok, javaslatok 1. Pályázat játszótér létesítésére. Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztésben foglaltakat megerõsítette. Elmondta, hogy a nettó finanszírozású pályázat, az önkormányzatnak költségébe nem kerül. Elõzetes ígéretek szerint valamennyi felmerülõ költséget a pályázatíró cég fedezi, illetve az áfa összegét a lehetséges kivitelezõ biztosítja. Csiszárik Jánosné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a pályázat benyújtását feltétlenül támogatja. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy ki készíti el a pályázatot. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a pályázatot a budapesti székhelyû Info-Datax Kft. készíti el. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 9 6 / ( ) K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i s z á m ú h a t á r o z a t Tárgy: Európai Uniós EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévõk korszerûsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelõen Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete határozatot hoz arról, hogy a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló rendeletnek megfelelõen pályázatot nyújt be a 358/2 helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelõ játszótér kialakítására.

16 16 Egyben felkéri a polgármestert a projekttel kapcsolatos szerzõdések megkötésére és a fejlesztés elõrehaladásáról való beszámolásra. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 2. Boros Zoltán szuhakállói lakos termõföld haszonbérleti ajánlata Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselõ-testülettel, hogy Boros Zoltán szuhakállói lakos haszonbérleti ajánlatát a jegyzõkönyv melléklete szerint. A képviselõ-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy 5 év idõtartamú határozott idõre ne kerüljön sor a bérbeadásra, ehelyett 1 évre szóló a felek közös megegyezésével évente hosszabbítható haszonbérleti konstrukciót javasoltak. A bérleti díjra év során, 50 E forint mértkre tettek javaslatot, mely díj évente felülvizsgálatra kerül. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 7 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Önkormányzati tulajdonú területek mazõgazdasági haszonbérbe adása Boros Zoltán szuhakállói lakos részére. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ 051/24; 051/25 és 150/10 hrsz-ú területeket, január 1-tõl, határozott idõre, 1 év idõtartamra mezõgazdasági haszonbérletbe adja Boros Zoltán Szuhakálló, Dózsa Gy. út szám alatti lakos részére. A területek haszonbérleti díjának mértéke évre Ft. A haszonbérlet idõtartama, a felek közös akaratával évente meghosszabbítható, a bérleti díj évente legalább az infláció mértékével felülvizsgálatra kerül. Felelõs: polgármester Határidõ: 30 napon belül 3. MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztítótelep elhelyezése célra Tinyó Ottó polgármester a polgármesteri jelentés során elmondottak szerint, felhatalmazást kért a képviselõ-testülettõl, hogy a szennyvízberuházás elõkészítéséhez, a szennyvíztisztító telep tervezett elhelyezéséhez szükséges MÁV tulajdonban lévõ ingatlanok megvételérõl a MÁV Zrt-vel tárgyalásokat kezdjen. Az érintett, 143 és 524 hrsz-ú ingatlanok elhelyezkedésérõl, térképszelvény rendelkezésre bocsátásával tájékoztatta a képviselõket.

17 17 A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 8 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztító-telep elhelyezése célra Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén elhelyezkedõ 143. és 524. hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzése érdekében felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat vételi szándékának MÁV Zrt. felé történõ bejelentésére, a tulajdonjog megszerzése érdekében a szükséges tárgyalások lefolytatására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 4. Községi Karácsony szervezése, karácsonyi ajándékozás. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Községi Karácsony rendezvényt az intézményekkel egyeztetve, december 19-én lehetne lebonyolítani, ha azt szükségesnek ítélik a képviselõk. A Pom-Pom Famíliával felvette a kapcsolatot. Vezetõjük tájékoztatta, hogy ugyanazt a mûsort tudnák szolgáltatni, mint a múlt évben, de drágábban. Így nem rendelte meg tõlük a zenés mûsort. Az évben újra az intézményeknek kellene mûsort elsõsorban énekszámokat szolgáltatni az alkalmon. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint az ünnepséget mindenképpen le kell bonyolítani, meg kell rendezni. Csiszárik Jánosné képviselõ támogatta a polgármester kezdeményezését. Elmondta, hogy az iskolában a községi karácsonyhoz igazodva szervezik az intézményi ünnepséget, így tól szervezetten részt tudnak venni a községi rendezvényen. Ugyanakkor javasolta fellépõ mûvészek bevonását az eseményre. Mertusné Varga Katalin képviselõ elmondta, hogy az óvoda is támogatja a rendezvényt, annak idõpontjáról az azon való megjelenés lehetõségrõl idõben értesítik a szülõket. Lehetséges fellépõnek javasolta a Csiri-Biri együttest. A Községi Karácsony szervezésével kapcsolatban a képviselõ-testület egyhangúl (8 igen) szavazattal egyetértett. Tinyó Ottó polgármester javasolta továbbá, hogy az iskolás, óvodás korú gyermekek számára 40 dkg, az alkalmazottak számára 1-1 kg szaloncukrot ajándékként biztosítson a képviselõ-testület, melynek költségigénye kb. 135 e Ft. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal a javaslatot elfogadta. A képviselõ-testület a fenti szavazati arányok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

18 / ( X I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Karácsonyi rendezvény lebonyolítása 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, december 19-én órai kezdettel a Községháza elõtti parkban Községi Karácsony ünnepséget rendez. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára 40 dkg/fõ, az intézményi alkalmazottak számára 1kg/fõ szaloncukrot biztosít ajándékként. Fenti határozati pontok végrehajtásához szükséges költségeket a képviselõ-testület költségvetése terhére biztosítja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen Bukovenszky Józsefné képviselõ az akadálymentesítési munkálatokkal kapcsolatban felvetette, hogy azok véleménye szerint nem megfelelõ minõségben készültek el. Az orvosi rendelõ padlóburkolata takaríthatatlan, az alkalmazott járólapok következtében. Véleménye szerint, a kivitelezés költségei jobb minõségû anyagok felhasználását, magasabb színvonalú munkavégzést is lehetõvé tettek volna. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a munkálatok használatbavételi eljárása során, Kazincbarcika város Polgármesteri Hivatala Mûszaki osztályának vezetõje, a szakhatóságok (pl. tûzoltóság) elismerõen nyilatkoztak a megvalósult beruházásról, tekintettel annak költségeire és a kivitelezésre rendelkezésre álló idõre. A polgármester tárgyban további vitát értelmetlennek tartotta, s mivel más területet érintõ indítvány, javaslat nem volt, ezért a képviselõ-testület ülését bezárta. k. m. f. Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

19 19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete november 20-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 92, 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99 d./ rendelete: 9, 10 SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Npr Tárgy Elõterjesztés módja Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(02.28.) rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) III. negyedéves költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (elõterjesztés módja: írásban) A szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29) rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. (elõterjesztés módja: szóban) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Indítványok, javaslatok: 1. Pályázat játszótér létesítésére. 2. Boros Zoltán szuhakállói lakos termõföld haszonbérleti ajánlata Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester

20 20 3. MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztító-telep elhelyezése célra 4. Községi Karácsony szervezése, karácsonyi ajándékozás. Szuhakálló, december 1. (elõterjesztés módja: írásban) Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2008.(II.28.)rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl (módosításokkal egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

5/2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én)

5/2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2006.(II.9.)rendelete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésérõl (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete 1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete Elõterjesztõ: Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvez. Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása.

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása. I I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámolója Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. AUGUSZTUS 28-I EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2808-3/2013/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II.

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek 1 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. ÁPRILIS 15-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 858-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. augusztus 28- án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

===================================================================

=================================================================== E L ŐTERJE SZ T ÉS Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 66-2/2012.

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-Ai MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. 780-2/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben