J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének november 20- án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 7 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Dudás Józsefné képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ Távolmaradt: Csiszárik Jánosné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta ügykezelõ Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 7 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. A képviselõ-testület a javaslatot elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét.

2 2 N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztés módja Elõterjesztõ 1. Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(02.28.) rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester III. negyedéves költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 3. Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester A szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29) rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. (elõterjesztés módja: szóban) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Indítványok, javaslatok: 1. Pályázat játszótér létesítésére 2. Boros Zoltán szuhakállói lakos termõföld haszonbérleti ajánlata (elõterjesztés módja: írásban) Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést.

3 3 Tinyó Ottó polgármester a polgármesteri jelentést kiegészítve elmondta, hogy a település szennyvízberuházásának megvalósításához szükséges tervdokumentációk elkészítése megkezdõdött. A évi pályázati lehetõségekrõl ellentmondásosak az információk. Egyes források szerint, a 2000 fõ egyenérték alatti települések közül, csak a leghátrányosabb helyzetûek vehetnek majd részt a pályázaton. Szuhakálló nem tartozik ebbe a körbe. A képviselõ-testület felé ismertetett, becsült költségek nem valószínû, hogy elegendõek lesznek, jelentõs kiadást fog jelenteni pl. a térképrészletek beszerzése, mely az önkormányzat feladata. Elmondta, hogy a múlt héten, pénteken egyeztetett a tervezõvel. A szennyvíztisztító telep elhelyezése a Szuha-patak és az Izsó Miklós út közötti területen lenne indokolt. Ez az ingatlan azonban a MÁV Zrt. tulajdona. A MÁV-val felvette a kapcsolatot, az ingatlan tulajdonjogának megszerzése végett, melytõl a MÁV képviselõi nem zárkóztak el. Viszont a konkrét tárgyalások megkezdéséhez képviselõ-testületi felhatalmazás szükséges. A polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetségének közgyûlése, december 31-i hatállyal kimondta a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetését. A települések nagy része a Rudabánya város és társult önkormányzatok által fenntartott szolgálathoz való csatlakozás érdekében folytat tárgyalásokat. Szuhakálló irányába azonban Sajókaza község vezetõi tettek társulási ajánlatot, melyet a képviselõtestület önálló napirendi pont keretei között fog tárgyalni. Az elõterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban az alábbi hozzászólások, kérdések hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ a Hubertus-lovasnapok megrendezése kapcsán felvetette, hogy miért az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú dolgozók építették a versenypályát, a rendezvényt megelõzõ hétvégén. Maguk a dolgozók újságolták el, hogy dupla bérért dolgoztak. Emlékezete szerint, az elmúlt testületi ülésen a polgármester kijelentette, hogy a rendezvény lebonyolítása az önkormányzatnak pénzébe nem fog kerülni, csak a Kastélykertet és az óvoda alagsorát kell helyszínként biztosítani. Ezért a felmerülõ túlmunkavégzés díját, vagy fizesse ki Lukács Attila, mint szervezõ, vagy szabadidõt kell pénz helyett biztosítani a dolgozóknak. Suga László alpolgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a polgármester a testületi ülésen nem mondta azt, hogy a rendezvény nem fog az önkormányzatnak pénzbe kerülni. Épp a felmerülõ költségek ellentételezése végett az alpolgármester javasolta, hogy a szervezõvel kössön az önkormányzat egy megállapodást. A polgármester véleménye szerint azonban arra nem volt szükség. Bukovenszki Józsefné képviselõ az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy véleménye szerint, az hangzott el, hogy a rendezvény nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Egyébként is felháborítónak tartja, hogy olyan embereknek fizet az önkormányzat túlórát, akik a rendes munkaidejüket sem dolgozzák normálisan le. Váncza Györgyné képviselõ a hozzászóláshoz kapcsolódva elmondta, hogy rendkívül elégedetlen a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban. A múlt testületi ülésen támogatta a Lovas-napok lebonyolítását, melyen az önkormányzat, mint társszervezõ vett részt. Tudomása szerint a Lovas-napok lebonyolíthatóságának az volt a feltétele, - amellyel valamennyi képviselõ egyetértett, - hogy a rendezvényt vonzóbbá kell tenni a község és a környék lakosai, lovasai számára. Ezzel szemben

4 4 felháborodva vette tudomásul, hogy a rendezõ sem arra nem vette a fáradságot, hogy a képviselõ-testületet, a képviselõket tájékoztassa az esemény idõpontjáról és programjairól, sem arra, hogy a település lakosságát értesítse. A községben egyetlen egy plakát sem került kihelyezésre. A szuhakállóiak nem is tudtak arról, hogy a november 7-i hétvégén, Hubertus-lovasversengés helyszíne a község. A testületi ülésen megfogalmazott feltételekkel szemben, újra egy zártkörû társasági rendezvény került lebonyolításra. Emiatt Õ sem ért egyet azzal, hogy a közhasznúak munkáját az önkormányzat fizesse ki. Kérdezte továbbá, hogy a három napos rendezvénybõl, milyen események zajlottak egyáltalán Szuhakállóban, hiszen a vasárnapi díjugratás a Kastélykertben nem került megrendezésre. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy épp az önkormányzat, a képviselõ-testület kérése miatt, nem Szuhakállóban történt a rendezvény lebonyolítása. Az önkormányzat nem volt rendezõje, társszervezõje az eseménynek, csak a pénteki beérkezéshez, illetve a szombati megnyitáshoz, reggelihez biztosította a helyszínt. A lovas-versengés szervezõje a Bükkaljai Lovasklub, illetve Lukács Attila volt, aki saját belátása szerint szervezte a rendezvényt. Elmondta, hogy föl sem merült benne, hogy az önkormányzat közhasznú foglalkoztatottjai ne mûködjenek közre a pályaépítési munkálatokban, hiszen ez az elmúlt évek alatt, mindig így történt. Az így elvégzett munkáért mindig túlóra díjazásban részesültek a dolgozók, mely az idén is kifizetésre kerül részükre. Lukács Attila szervezõként valóban nem hívta meg a képviselõket, s polgármesterként Õ sem kapott meghívót. A megnyitásra elvitte az iskola hangerõsítõ berendezését, magát a rendezvényt megnyitotta, illetve a feleségével részt vett az esti lovasbálon. Épp a Kastélykert kímélése miatt került a vasárnapi díjugratás helyszíne Felsõnyárádra. A Hubertus Lovas-napok nem községi rendezvényként funkcionáltak az évben. Át kell gondolni, hogy szükség van-e erre a a jövõben. Váncza Györgyné képviselõ a polgármester válasza kapcsán felvetette, hogyha a rendezvény nem önkormányzati szervezésben történt, akkor hogyan lehet a közhasznú foglalkoztatottakat magáncélra dolgoztatni és hogyan lehet az önkormányzat költségvetésébõl túlórát fizetni. Elmondta, hogy a Lovas-napok résztvevõinek nevezési díjat kellett fizetniük a résztvételért, tudomása szerint Ft/fõ összeget. Ez elegendõ bevételt kellett, hogy jelentsen a szervezõnek a felmerülõ költségek viselésére, nem lenne szükséges hozzá önkormányzati finanszírozás. Kérdezte továbbá, hogy a rendezvény lebonyolítására a szervezõk kértek-e engedélyt. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Szuhakálló nem volt helyszíne a lovas-rendezvénynek, így annak megtartására az engedélyt nem tõle kellett beszerezni, hanem Múcsony, illetve Felsõnyárád jegyzõjétõl. Tinyó Ottó polgármester a közhasznúak túlmunkavégzése kapcsán felvetette, hogy az emiatt kifizetett költségeket megtéríti az önkormányzat felé. Bejelentésére a képviselõk reagálva elmondták, hogy arra semmi szükség, azonban a jövõben tisztázni kell a rendezvény önkormányzati és magánjellegét. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte a polgármestertõl, hogy meghirdette-e az üres karbantartói álláshelyet. Véleménye szerint, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, az álláshelyet nem kellene betölteni közalkalmazotti státuszban, hanem ameddig csak lehet közhasznú foglalkoztatásban kellene erre a célra megfelelõ

5 5 személyt alkalmazni. Tudomása szerint Juhász András éveken keresztül közhasznú volt, s csak utóbb került közalkalmazotti státuszba. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint is, elsõsorban támogatott foglalkoztatással kellene megoldani az alkalmazást. Meg kell találni a megfelelõ embert, annak nincs sok értelme, hogy eggyel több alkalmazott legyen az önkormányzatnál, de ne kerüljön a munka megfelelõen ellátásra. Ha utazni kell valahová, vagy beszerzésre van szükség, szinte mindenkinek van jogosítványa, ezért nem kell egy sofõrt alkalmazni. A Lovas-napok kapcsán elmondta, hogy arról a községben senki nem tudott, a képviselõ-testület álláspontjával szemben, egyetlen plakát sem volt kihelyezve a faluban. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy mindenképpen szükséges az álláshely betöltése, ezt megköveteli a közhasznúak közvetlen irányítása. Jelenleg több olyan feladatot Õ lát el, ami az álláshely megüresedése miatt megoldatlan maradt. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy többen szóvá tették az utóbbi idõben, hogy a polgármester anyagbeszerzõként nevesíti magát a nyilvánosság elõtt. Véleménye szerint a jelenlegi állományból is megvan, az az ember, aki megfelelõ munkaszervezéssel el tudná látni ezt a feladatot. A polgármester nem ilyen ténykedésért kapja a fizetését, ezért nem marad ideje érdemi dolgokra. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a képviselõ-testület figyelmét, hogy az álláshely betöltése a polgármester jogköre, munkáltatói jogkört elvonni nem lehet. A polgármester legfeljebb tekintettel lehet a képviselõk véleményére január 1-tõl átalakul az önkormányzati foglalkoztatás rendszere. Jelenleg nem tisztázottak a szabályok, nem tudni, hogy az önkormányzat milyen feltételekkel, kiket alkalmazhat közfoglalkoztatás keretein belül. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõket, hogy az Idõsek Estje megrendezésének költsége 330 E forint volt. A képviselõ-testület a polgármesteri jelentést 1 tartózkodás mellett 6 igen szavazattal elfogadta. 9 2 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

6 6 I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(02.28.) rendelet módosítása Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Tinyó Ottó polgármester a költségvetési rendelet módosítása kapcsán kiemelte a munkaruha juttatásra fordítandó elõirányzat módosítását. Elmondta, hogy ez összességében 9 fõt érint. A konyhai dolgozók kockázatelemzés alapján, egyébként védõruha juttatásra lennének jogosultak. A képviselõ-testületi ülésre Csiszárik Jánosné képviselõ megérkezett, mellyel a képviselõ-testület létszáma határozatképesség szempontjából 8 fõre változott. Az elõterjesztéssel kapcsolatban Bukovenszki Józsefné képviselõ az alábbi kérdéseket tette fel: Érdeklõdött, hogy a MÁV területek megvásárlása realizálódott-e már. A köztisztasági tevékenységnél felvetette, hogy lomtalanítás az évi két alkalom helyett, csak egyszer volt. Kérdezte, hogy a Közalapítvány 500 E forintos támogatása és az E forintos bérleti bevételek milyen kiadási célt szolgálnak. Tinyó Ottó polgármester az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta: A MÁV területek átvétele lassan egy évtizede van napirenden. Legutóbbi információ, hogy a területek felmérése és felosztása a rendezési tervnek megfelelõen megtörtént. A MÁV ezeket az ingatlanokat egységcsomagban, versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni. Az önkormányzat térítésmentesen egyetlen területet sem fog megkapni, ha lesz pénze, részt vehet a versenytárgyaláson. Az ÉHG Zrt. közszolgáltatási szerzõdése szerint, évente két alkalommal kell, hogy lomtalanítást végezzen, azonban ezt kezdeményezni kell. Az õsszel ez a kezdeményezés nem történt meg, mert a tavasszal felmerülõ problémák miatt nem tartotta indokoltnak. A közalapítvány támogatása és a bérleti díj bevétel a Polgármesteri Hivatal és az Egészségház akadálymentesítési munkáinak önrészét hivatott fedezni. Elmondta, hogy az akadálymentesítési munkák, rengeteg gonddal, problémával járnak, melyhez a szakértelme valószínûleg nem elegendõ. A kivitelezés során az önkormányzat kiszolgáltatott helyzetben van, mind a bonyolító irányába, mind a vállalkozó irányába. Ennek oka az önrész megfelelõ rendelkezésre állása. Csiszárik Jánosné képviselõ kérdezte, hogy a kiadások között szereplõ E Ft-os felhalmozási célú elõirányzat változás mibõl tevõdik össze. Ugyanis, összeadta a felhalmozási célú kiadásokat, és azok nem egyeztek ezzel az összeggel. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ válaszolta, hogy a költségvetés módosítása során az eredeti elõirányzathoz képest bekövetkezett változás különbséget jelenti, a plusz

7 E forintos eltérés, mely az elõterjesztésben, a módosítás indokai között került feltüntetésre. A rendelet 4.sz. melléklete részletesen tartalmazza a módosítandó felhalmozási célú kiadásokat. A képviselõ-testület egyhangú,(8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2008.(XI.27.) rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.)rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv, a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, és a képviselõ-testület 13/2001.(IX.25.) rendeletét; az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 2. (1)-(6); (9)-(10); (12) bekezdései és 5. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)-(6) A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft

8 8 /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. (9)-(10) /9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/ A Polgármesteri Hivatal évi kiadási elõirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 2. (12) /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. 5. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. 2.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Szuhakálló,2008. november 27. Dr.Herczeg Tibor sk jegyzõ

9 9 II. N A P I R E N D Tárgy: III. negyedéves költségvetési beszámoló Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ az elõterjesztéssel kapcsolatban kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a szeptember havi illetmények október hónap elõirányzat felhasználását terhelik. Kérdezte továbbá, hogy az ISPA önrész átadása és az Ádám Jenõ Általános Iskola részére történõ pénzeszköz átadás miért nem teljesült. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy a tárgyhavi bér és járulékai, számviteli szempontból mindig a következõ hónapot terhelik. Az Ádám Jenõ Általános Iskola felé pénzeszköz átadásra azért nem került sor, mert az évközi teljesítés alapján, a gyermeklétszám növekedésével együttjáró, várható bevétel növekmény miatt, a Gárdonyi Géza Tagiskola mûködéséhez ez vélhetõen nem, illetve nem teljes mértékben szükséges. Tinyó Ottó polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás által megvalósított ISPA projekt, még nem zárult le. A beruházáshoz szükséges 10 % önkormányzati saját forrást a szakmai konzorcium biztosítja. Ezért szerepel ez bevételként és kiadásként is a költségvetésben, pénzügyi teljesítés azonban nem realizálódik. Suga László alpolgármester a 7 M Ft folyószámla hitelkeret felhasználásáról és arról kérdezett, hogy a tankönyvek árát a tagintézményi költségvetésbõl ki tudják-e gazdálkodni. Dr. Hercezg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy a folyószámla hitelkeret minden hónap végére kimerítésre kerül és így is maradnak az önkormányzatnak kifizetetlen számlái. Elmondta, hogy véleménye szerint, az önkormányzatnak nincs esélye a hitel júniusi visszafizetésére, azt újból kérelmezni kell. A képviselõ-testület döntésének megfelelõen a térítésmentesen biztosított tankönyvek ára a tagintézményi költségvetésbõl került kifizetésre, mely az éves elszámolás részét fogja képezni. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta. 9 3 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, I-III. negyedévi fél beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen

10 10 III. N A P I R E N D Tárgy: Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Bukovenszki Józsefné képviselõ a évi koncepció kapcsán javasolta a település közvilágítási hálózatának bõvítését. Elmondta, hogy a település több pontján sötétek az utcák, a közbiztonság növelése megköveteli a közvilágítási hálózat fejlesztését. Kérdezte továbbá, hogy a tagintézményi koncepcióban szereplõ vezetõi pótlékok, hogyan kerültek meghatározásra és érdeklõdött arról, hogy a pedagógus továbbképzésre fordítható támogatás felhasználásra került-e. Kérdezte a jegyzõtõl, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján az intézményfenntartó társulás beváltotta-e a hozzáfûzött reményeket, valamint arról kért felvilágosítást, hogy Rudolfteleppel kezdeményezett intézményfenntartó tárulás miért hiúsult meg. Tinyó Ottó polgármester a közvilágítási hálózat bõvítésével kapcsolatban elmondta, hogy egyrészt a beruházás megvalósítása jelent költségeket, másrészt a megnövekedõ fogyasztás miatti közvilágítási díj. Ez összességében 2009-ben mintegy 2 M Ft-os kiadási többletet eredményezhet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõt a vezetõ pótlékok jogszabályon alapuló mértékérõl. Elmondta, hogy a tagintézmény-vezetõk az adható pótlék maximumot kapják, mely megegyezik a korábbi vezetõi pótlékuk mértékével. A pedagógus továbbképzés támogatását az intézmények minden évben felhasználják. Elmondta, hogy a továbbképzést jogszabályban meghatározott feltételek szerint kell szervezni az intézményeknek. Véleménye szerint, az intézményfenntartó tárulások létrehozása az elmúlt két év alatt igazolta, hogy költséghatékonyság, finanszírozás szempontjából mindenképpen jó döntést hozott a képviselõ-testület. A képviselõk ismerik az elmúlt évek tagintézményi gazdálkodásának eredményeit ban és 2007-ben, a tagintézmények fenntartásához nem, vagy alig volt szükség önkormányzati saját forrásra. A társulások létrehozása ugyan önkormányzati és személyi presztízst vesztést jelenthet, de az intézmények fenntarthatósága, léte szempontjából idõben meghozott, szükséges lépes volt. Ismertette továbbá a Rudolftelep irányába kezdeményezett közoktatási intézményfenntartó társulás meghiúsulásának körülményeit. Tájékoztatta a képviselõket, hogy a társulási kezdeményezés iratanyaga bármikor megtekinthetõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ kérdezte Csiszárik Jánosné képviselõtõl, a Gárdonyi Géza Tagiskola igazgatóhelyettesétõl, hogy a költségvetési törvény tervezetében megfogalmazott intézményi finanszírozást is érintõ feltételeknek való megfelelõsségrõl, van-e információja; egyeztettek-e már ezekben a kérdésekben az intézményvezetõvel.

11 11 Csiszárik Jánosné képviselõ, igazgatóhelyettes tájékoztatta, hogy a tárgyban még nem történt egyeztetés. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ felhívta a figyelmet a várható változásokra, különös tekintettel a szakos ellátottságnak való megfelelésre. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 9 4 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Gárdonyi Géza Tagiskola, tagintézmény költségvetési koncepcióját elfogadja, a tagintézmény évi várható kiadásaihoz, az abban meghatározott mértékû önkormányzati hozzájárulás összegét, az önkormányzati költségvetési koncepcióban tervezi. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, tagintézmény költségvetési koncepcióját elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: A szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29) rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú,(8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2008. (XI. 27.) rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) számú rendeletének módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján a szociális rászorultságtól függõ

12 12 pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 18. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: Étkeztetés 18. (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen miatt. a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk,, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) A (3) és (5) bekezdés alkalmazásában az egészségi állapotot orvosi igazolással kell alátámasztani. (8) Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által fenntartott óvoda konyháján keresztül, kihordásos rendszerben történik. (9) Az étkeztetésre való jogosultság megszûnik, ha a jogosult azt a.) indokolatlanul 10 napot, b.) bármilyen okból 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe valamint ha c.) a térítési díj fizetésre kötelezett jogosult a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg. (10) A szociális étkeztetésre jogosultak részére, az ellátás keretei között biztosítható a napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása, térítési díj ellenében. A házhoz szállításhoz azok jogosultak, akik:

13 13 a.) egészségi állapotuknál, életkoruknál fogva az ebéd elszállításáról nem tudnak gondoskodni; b.) a község távoli pontjain élnek(bányatelep, Vintertelep, Bezsilla-tanya; illetve az étkezést biztosító konyhától 800 m-tõl távolabb esõ helyek, a közlekedési útvonalon). 2. A Rendelet 22. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: Térítési díj 22. (1) Az étkeztetés térítési díját a képviselõ-testület az alábbiakban határozza meg az Sztv ai szerint: (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: c) szociális étkeztetés napi 358 Ft (3) A szociális étkezésért a jogosult térítési díjat köteles fizetni. Nem kell az ellátásban részesülõnek személyi térítési díjat fizetnie, ha családja jövedelemmel nem rendelkezik. (4) A jövedelemmel rendelkezõ ellátásban részesülõ személy, személyi térítési díjának megállapítása során - havi rendszeres jövedelmétõl függõen, az Sztv. 119/C -a alapján kiállított jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1.sz. melléklete szerint. (5) Az ellátást igénybe vevõt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegérõl is tájékoztatni kell. (6) Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj a) 50 Ft/nap. (7) A napi egyszeri meleg étel házhoz szállításának térítési díja 20 Ft/nap. 3. Jelen rendelet december 1-vel lép hatályba. K. m. f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, november 27. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

14 14 V. N A P I R E N D Tárgy: Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester a már polgármesteri jelentésben is elmondottak szerint tájékoztatta a képviselõ-testületet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és a házi segítségnyújtás kötelezõ feladatok ellátásában bekövetkezõ változásokról. Elmondta, hogy a négy mikrokörzeti székhely (Kazincbarcika, Rudabánya, Sajókaza és Múcsony) közül, egyedül Sajókaza kereste meg az önkormányzatot, társulási ajánlattal. Az ajánlat lényege az elõterjesztés szerint az, hogy Szuhakálló önkormányzatának a feladatellátáshoz saját forrást nem kell biztosítania, illetve szuhakállói lakóhelyû személyek alkalmazásával kerül a feladat ellátásra. Csorba Tibor képviselõ kérdezte, hogy a Rudabánya, illetve a többi társulási székhely település nem kereste-e meg Szuhakállót társulási ajánlattal. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy egyetért a sajókazai székhellyel mûködõ társuláshoz való csatlakozással. Kérdezte ugyanakkor, hogy jelenleg miért Felsõnyárádról jár be a gondozó a településre. Tudomása szerint a községben is többen rendelkeznek ez irányú végzettséggel. Mertusné Varga Katalin képviselõ hozzászólása során elmondta, hogy a képviselõ-testületnek döntenie kell, s egyedül Sajókaza kereste meg érdemben az önkormányzatot, ezért támogatja a sajókazai társuláshoz való csatlakozóst. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra válaszolva tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a Szuhavölgyi Bányászlata Települések Önkormányzati Szövetsége közgyûlésén december 31-i hatállyal kimondta a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat megszûnését. Mivel az önkormányzatnak el kell látnia a feladatot, már meglévõ társuláshoz való csatlakozása indokolt. Addig amíg Rudabánya részérõl semmilyen feltétel, körülmény nem tisztázott, Sajókaza irányából konkrét ajánlatot kapott az önkormányzat, jó feltételekkel. A házi gondozó személyét a szolgálat vezetõje alkalmazza. Gergely Zoltánné vezetõ, az alkalmazás elõtt nem kérte ki a véleményét. A Település Szövetségen belül ellentmondások, ellentétek feszülnek, összemosódik a Szövetség és a Családsegítõ Szolgálat mûködése. Többek között ezért is jelentette be lemondását a Szövetség alelnöki tisztségérõl. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 9 5 / ( ) s z. K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i H a t á r o z a t : Tárgy: Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõ-testülete megismerte Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlatát a családsegítés,

15 15 házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak intézményfenntartó társulás keretei közötti ellátására. A társulási ajánlat és annak szóbeli kiegészítése alapján, Szuhakálló községi Önkormányzat képviselõtestülete, december 31-i hatállyal csatlakozni kíván, a feladat ellátásra létrehozott, Sajókaza székhellyel mûködõ intézményfenntartó társuláshoz. A képviselõ-testülete a társulási megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal, december 31-ig. Indítványok, javaslatok 1. Pályázat játszótér létesítésére. Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztésben foglaltakat megerõsítette. Elmondta, hogy a nettó finanszírozású pályázat, az önkormányzatnak költségébe nem kerül. Elõzetes ígéretek szerint valamennyi felmerülõ költséget a pályázatíró cég fedezi, illetve az áfa összegét a lehetséges kivitelezõ biztosítja. Csiszárik Jánosné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a pályázat benyújtását feltétlenül támogatja. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy ki készíti el a pályázatot. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a pályázatot a budapesti székhelyû Info-Datax Kft. készíti el. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az elõterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 9 6 / ( ) K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i s z á m ú h a t á r o z a t Tárgy: Európai Uniós EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévõk korszerûsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelõen Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete határozatot hoz arról, hogy a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló rendeletnek megfelelõen pályázatot nyújt be a 358/2 helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelõ játszótér kialakítására.

16 16 Egyben felkéri a polgármestert a projekttel kapcsolatos szerzõdések megkötésére és a fejlesztés elõrehaladásáról való beszámolásra. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 2. Boros Zoltán szuhakállói lakos termõföld haszonbérleti ajánlata Tinyó Ottó polgármester ismertette a képviselõ-testülettel, hogy Boros Zoltán szuhakállói lakos haszonbérleti ajánlatát a jegyzõkönyv melléklete szerint. A képviselõ-testület egybehangzó véleménye az volt, hogy 5 év idõtartamú határozott idõre ne kerüljön sor a bérbeadásra, ehelyett 1 évre szóló a felek közös megegyezésével évente hosszabbítható haszonbérleti konstrukciót javasoltak. A bérleti díjra év során, 50 E forint mértkre tettek javaslatot, mely díj évente felülvizsgálatra kerül. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 7 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Önkormányzati tulajdonú területek mazõgazdasági haszonbérbe adása Boros Zoltán szuhakállói lakos részére. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ 051/24; 051/25 és 150/10 hrsz-ú területeket, január 1-tõl, határozott idõre, 1 év idõtartamra mezõgazdasági haszonbérletbe adja Boros Zoltán Szuhakálló, Dózsa Gy. út szám alatti lakos részére. A területek haszonbérleti díjának mértéke évre Ft. A haszonbérlet idõtartama, a felek közös akaratával évente meghosszabbítható, a bérleti díj évente legalább az infláció mértékével felülvizsgálatra kerül. Felelõs: polgármester Határidõ: 30 napon belül 3. MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztítótelep elhelyezése célra Tinyó Ottó polgármester a polgármesteri jelentés során elmondottak szerint, felhatalmazást kért a képviselõ-testülettõl, hogy a szennyvízberuházás elõkészítéséhez, a szennyvíztisztító telep tervezett elhelyezéséhez szükséges MÁV tulajdonban lévõ ingatlanok megvételérõl a MÁV Zrt-vel tárgyalásokat kezdjen. Az érintett, 143 és 524 hrsz-ú ingatlanok elhelyezkedésérõl, térképszelvény rendelkezésre bocsátásával tájékoztatta a képviselõket.

17 17 A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 8 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztító-telep elhelyezése célra Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ, Szuhakálló község belterületén elhelyezkedõ 143. és 524. hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzése érdekében felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat vételi szándékának MÁV Zrt. felé történõ bejelentésére, a tulajdonjog megszerzése érdekében a szükséges tárgyalások lefolytatására. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen 4. Községi Karácsony szervezése, karácsonyi ajándékozás. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Községi Karácsony rendezvényt az intézményekkel egyeztetve, december 19-én lehetne lebonyolítani, ha azt szükségesnek ítélik a képviselõk. A Pom-Pom Famíliával felvette a kapcsolatot. Vezetõjük tájékoztatta, hogy ugyanazt a mûsort tudnák szolgáltatni, mint a múlt évben, de drágábban. Így nem rendelte meg tõlük a zenés mûsort. Az évben újra az intézményeknek kellene mûsort elsõsorban énekszámokat szolgáltatni az alkalmon. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint az ünnepséget mindenképpen le kell bonyolítani, meg kell rendezni. Csiszárik Jánosné képviselõ támogatta a polgármester kezdeményezését. Elmondta, hogy az iskolában a községi karácsonyhoz igazodva szervezik az intézményi ünnepséget, így tól szervezetten részt tudnak venni a községi rendezvényen. Ugyanakkor javasolta fellépõ mûvészek bevonását az eseményre. Mertusné Varga Katalin képviselõ elmondta, hogy az óvoda is támogatja a rendezvényt, annak idõpontjáról az azon való megjelenés lehetõségrõl idõben értesítik a szülõket. Lehetséges fellépõnek javasolta a Csiri-Biri együttest. A Községi Karácsony szervezésével kapcsolatban a képviselõ-testület egyhangúl (8 igen) szavazattal egyetértett. Tinyó Ottó polgármester javasolta továbbá, hogy az iskolás, óvodás korú gyermekek számára 40 dkg, az alkalmazottak számára 1-1 kg szaloncukrot ajándékként biztosítson a képviselõ-testület, melynek költségigénye kb. 135 e Ft. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal a javaslatot elfogadta. A képviselõ-testület a fenti szavazati arányok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

18 / ( X I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Karácsonyi rendezvény lebonyolítása 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, december 19-én órai kezdettel a Községháza elõtti parkban Községi Karácsony ünnepséget rendez. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára 40 dkg/fõ, az intézményi alkalmazottak számára 1kg/fõ szaloncukrot biztosít ajándékként. Fenti határozati pontok végrehajtásához szükséges költségeket a képviselõ-testület költségvetése terhére biztosítja. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen Bukovenszky Józsefné képviselõ az akadálymentesítési munkálatokkal kapcsolatban felvetette, hogy azok véleménye szerint nem megfelelõ minõségben készültek el. Az orvosi rendelõ padlóburkolata takaríthatatlan, az alkalmazott járólapok következtében. Véleménye szerint, a kivitelezés költségei jobb minõségû anyagok felhasználását, magasabb színvonalú munkavégzést is lehetõvé tettek volna. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a munkálatok használatbavételi eljárása során, Kazincbarcika város Polgármesteri Hivatala Mûszaki osztályának vezetõje, a szakhatóságok (pl. tûzoltóság) elismerõen nyilatkoztak a megvalósult beruházásról, tekintettel annak költségeire és a kivitelezésre rendelkezésre álló idõre. A polgármester tárgyban további vitát értelmetlennek tartotta, s mivel más területet érintõ indítvány, javaslat nem volt, ezért a képviselõ-testület ülését bezárta. k. m. f. Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

19 19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete november 20-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 92, 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99 d./ rendelete: 9, 10 SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Npr Tárgy Elõterjesztés módja Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(02.28.) rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) III. negyedéves költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (elõterjesztés módja: írásban) A szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003.(07.29) rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. (elõterjesztés módja: szóban) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Indítványok, javaslatok: 1. Pályázat játszótér létesítésére. 2. Boros Zoltán szuhakállói lakos termõföld haszonbérleti ajánlata Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester

20 20 3. MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztító-telep elhelyezése célra 4. Községi Karácsony szervezése, karácsonyi ajándékozás. Szuhakálló, december 1. (elõterjesztés módja: írásban) Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben