FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között"

Átírás

1 FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.: , adószám: , képv.: Balzano Giuseppe) a továbbiakban: Franchise Rendszergazda másrészről a (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között -a továbbiakban együttesen, mint Felek a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel a -en található m2-es üzlethelyiségre. BEVEZETÉS A Felek megállapítják, hogy a Balzano Giuseppe kizárólagos tulajdonát képezi a CUOR DI PASTA védjegy, amely április napján került bejelentésre a WIPO-nál, s melynek ügyszáma:. A védjegyjogosultságot igazoló dokumentáció a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Felek rögzítik, hogy Franchise Rendszergazda fenntartja a jogot arra, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás engedélye, hozzájárulása nélkül a jelen szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre átruházza. Ezen jogát a Franchise Rendszergazda kizárólag akkor gyakorolhatja, ha az átruházásra vonatkozó szerződés változatlan feltételrendszert tartalmaz. A jelen szerződés alapján a Franchise Rendszergazda a franchise rendszer használati jogának átadására és annak eredményes megvalósításában való közreműködésre, míg az Egyéni Franchise Vállalkozás a franchise rendszer önálló vállalkozásban való közreműködésre, valamint a franchise rendszer önálló vállalkozásban történő hasznosítására, a franchise üzlet jelen szerződés alapján való üzemeltetésére vállal kötelezettséget. A Felek egyezően jelentik ki, hogy minden korábban közöttük létrejött szóbeli és írásbeli megállapodást a mai nappal hatályon kívül helyeznek és megállapítják, hogy az egyetlen, a Felek szándékát valósan tükröző és teljes megállapodásokat tartalmazó közöttük érvényesen létrejött dokumentum a jelen megállapodás és annak mellékletei.

2 A jelen szerződés hatályba lépésének együttes feltételei a megnyitó üzletek esetén az alábbiak: a.) a Franchise Rendszergazda által jóváhagyott üzlet megnyitása, valamint annak a Kódexben, illetve a által átadott rendelőíven meghatározott kezdőkészlettel való feltöltése jelen szerződés aláírásától számított 90 napon belül.???? b.) a Franchise kapcsolat létesítésével járó..ft. / 2. számú mellékletben megjelölt összegű?????? költségek megfizetése (ún. belépési díj), amely összeg a 2. számú mellékletben megjelölt berendezések és felszerelések használatára kerülnek megfizetésre. A Felek egyezően kijelentik, hogy a berendezések és felszerelések a jelen szerződés aláírásától számított 5 évig a Franchise Rendszergazda tulajdonát képezik, továbbá, hogy ezen 5 év elteltével Egyéni Franchise Vállalkozás tulajdonába kerülnek ezen ingóságok további összeg(ek) megfizetése nélkül. Amennyiben ezen együttes kötelezettségeinek az Egyéni Franchise Vállalkozás nem tesz eleget a fentiekben meghatározott határidőben, Franchise Rendszergazdának megnyílik a joga a szerződés felmondására, a terület értékesítésére, amely esetben a Felek rögzítik, hogy Egyéni Franchise Vállalkozás részére nem jár vissza a belépési díj összege. Franchise rendszergazda azt bánatpénz jogcímén megtarthatja. II. SZERZŐDÉS CÉLJA A Szerződő Felek rögzítik, hogy a CUOR DI PASTA franchise Rendszer célja egy sikeres, világ színvonalú kereskedelmi bolthálózat felépítése és működtetése. III. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA A Franchise Rendszergazda megadja a jogot a jelen szerződés időtartamára, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás a CUOR DI PASTA franchise rendszer tagjává váljon és cím alatt lévő, m2-es üzlethelyiségben franchise tevékenységet végezzen. A szerződés tárgya a CUOR DI PASTA Franchise Rendszer keretében értékesítésre kerülő termékek, azok szerződés szerinti megrendelése és leszállítása. Az Egyéni Franchise Vállalkozás jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Franchise Rendszergazda jogosult a Kódexben szereplő CUOR DI PASTA termékeket egyéb kereskedelmi csatornákon is értékesíteni. A franchise hálózaton kívül is értékesíthető termékek listáját a Franchise Rendszergazda saját belátása szerint, önállóan jogosult meghatározni. A Franchise Rendszergazda garantálja, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás a terméket minden esetben a legkedvezőbb beszerzési áron kapja meg, továbbá azt, hogy fagyasztott és értelemszerűen megfőzött vagy kisütött exkluzív, házi, kézi gyártású olasz tészta, reggeli péksütemények kizárólag az Egyéni Franchise Vállalkozás hálózatában forgalmazható. A Franchise Rendszergazda tudomásul veszi, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás a mindenkori árukészletének 10%-át jelentő mértékben, maximum.-en terméket (pl.: száraz tészta,.) az üzletben tarthat a választék kibővítése céljából abban az esetben, ha egyébként az egész CUOR DI PASTA termékkínálatot az aktuálisan érvényben lévő rendelőív szerint folyamatosan a polcon tartja. Ezek a termékek megfelelnek a CUOR DI PASTA rendszernek, és a Franchise Rendszergazda írásbeli jóváhagyásával forgalmazhatóak.

3 A Felek a jelen szerződés mellékletét képező listában rögzítik a Franchise Rendszergazda jóváhagyásával más forrásból beszerezhető termékek körét, ezeket a termékeket azonban csak és kizárólag a Franchise Rendszergazda írásbeli jóváhagyásával szerezheti meg az Egyéni Franchise Vállalkozás. Az Egyéni Franchise Vállalkozások természetszerűleg csak addig élhetnek ezzel a jogukkal, ameddig a Franchise Rendszergazda nem biztosítja a központi logisztika közreműködésével a listában szereplő termékek beszerezhetőségét. A franchise rendszer know-how tartalmát, az üzleti modell részletes leírását, az Egyéni Franchise Vállalkozás franchise tevékenységének kötelező elemeit, működési technikáját, a műszaki tartalmat, a konkrét eljárásokat, a tevékenység, valamint az üzlet külső megjelenését, az arculatot a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Kódex tartalmazza. Itt rögzítik Szerződő Felek, hogy a Kódex tartalmát a Franchise Rendszergazda a szerződés fennállása alatt bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás az Egyéni Franchise Vállalkozás üzleti érdekeit szolgálja. A közös érdek meglétét a Felek minden esetben kötelesek egyeztetni. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Franchise Rendszergazda a CUOR DI PASTA termékeket úgy közvetíti a piacon, hogy azok értékesítésére az Egyéni Franchise Vállalkozások közreműködésével franchise kiskereskedelmi hálózatot hozzon létre. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles megtanulni a Kódexben leírtakat, így a CUOR DI PASTA know-how-ját, a franchise rendszer filozófiáját, beszerzési és logisztikai kérdéseket, a kiskereskedelmi franchise üzlet működtetését, sütési, raktározási, tárolási technikákat, termékismeretet, valamint a vevők kezelését és kiszolgálását. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles üzletében csak a Franchise Rendszergazda által meghatározott árukat ( CUOR DI PASTA termékek és egyéb, a Franchise Rendszergazda engedélyével árusítható termékek) forgalmazni, valamint szolgáltatásokat nyújtani. Az Egyéni Franchise Vállalkozás a franchise üzletét saját vállalkozásában és saját kockázatára üzemelteti. A Franchise Rendszergazda megszervezi és lebonyolítja a CUOR DI PASTA franchise rendszer központi marketing- és reklám tevékenységét. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Franchise Rendszergazdát nem terheli semmilyen felelősség az Egyéni Franchise Vállalkozás üzleti eredményessége tekintetében. Az Egyéni Franchise Vállalkozás a franchise rendszert önálló vállalkozásban alkalmazza és a franchise vállalkozásának a jelen szerződés alapján való üzemeltetésére és a jelen franchise szerződésben és Kódexben foglaltak megtartására, valamint meghatározott díj megfizetésére vállal kötelezettséget. IV. SZERZŐDÉS HATÁLYA A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés időtartama a hatályba lépésétől számított 5 év határozott időtartamra jön létre.?? Az Egyéni Franchise Vállalkozás kizárólag a Franchise Rendszergazda hozzájárulásával változtathat üzlethelyiséget. Változtathat vagy nem???

4 V. FRANCHISE RENDSZERGAZDA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a.) Védjegy A Franchise Rendszergazda a jelen szerződés hatályban léte alatti időre és a jelen szerződésben meghatározott üzlethelyiségben (kizárólag üzletre/franchise egységre vonatkozóan) használati jogot enged az Egyéni Franchise Vállalkozás számára a fent részletezett módon a WIPO-naál bejegyzés alatt álló védjegyre. A jelen szerződés hatálya alatt a Franchise Rendszergazda köteles a védjegy védettségét biztosítani. b.) A know-how átadása A Franchise Rendszergazda átadja az Egyéni Franchise Vállalkozásnak a franchise rendszer működésének leírását, a know-howt tartalmazó Kódexet és ezzel egyidejűleg használati jogot enged a franchise rendszer know-how-jára vonatkozóan a szerződés időtartamára. c.) Betanítási kötelezettség A Franchise Rendszergazda az Egyéni Franchise Vállalkozást egyrészt a CUOR DI PASTA franchise rendszer működésére tanítja be, másrészt pedig a franchise vállalkozás üzemeltetéséhez szükséges szakmai (kereskedelmi, beszerzési, logisztikai, technológiai stb.) ismeretekre képezi ki. A betanítás helye a Franchise Rendszergazda által megjelölt hely. Az első betanítás költségei a Franchise Rendszergazdát terhelik, aki azonban nem köteles az Egyéni Franchise Vállalkozás útiköltségeit, esetleges szállá és egyéb személyes költségeit megtéríteni. Az oktatáson való részvétel a működés megkezdésének/folytatásának feltétele. d.) A működés feltételeinek biztosítása A Franchise Rendszergazda kötelessége és joga a franchise rendszer működésének, valamint az üzemeltetések stratégiájának meghatározása. A Franchise Rendszergazda kiemelt kötelessége a folyamatos áruellátás biztosítása, - melyre teljesítési segédet, szállítót is igénybe vehet ennek érdekében köteles megfelelő áruválasztékot, ajánlott árstruktúrát és eladási, üzemeltetési konstrukciókat kidolgozni az Egyéni Franchise Vállalkozások és a vevők felé. A Franchise Rendszergazda vállalja, hogy központi raktárbázist működtet folyamatosan feltöltött raktárkészlettel, amely logisztikai bázistól, mint kizárólagos egyetlen csatornától az Egyéni Franchise Vállalkozások a megrendeléseiket valamennyi árufajta tekintetében közvetlenül és egyszerűen le tudják bonyolítani. A Franchise Rendszergazda a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás részére Szállító igénybevételével leszállítja a határidőben szállítás előtt 48 órával megküldött leadott megrendeléseket, az előzetesen írásban jelzett túraidőpontban, hetente két alkalommal hétfőtől szombatig.????

5 Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes általa megrendelt árumennyiséget a Szállítótól minden alkalommal átveszi és az átvétellel egyidejűleg az áru ellenértékét hiánytalanul átutalással megfizeti. Amennyiben a Franchise Vállalkozás az áru ellenértékét nem tudja átvételkor hiánytalanul átutalással kiegyenlíteni, lehetősége van arra, hogy az áru ellenértékét hiánytalanul 24 órán belül átutalással, igazoltan megfizesse. Amennyiben a Franchise Vállalkozás az áru átvételétől számított 24 órán belül sem fizeti meg átutalással az áru ellenértékét hiánytalanul, a Franchise Rendszergazda jogosult a kiegyenlítésig az áruszállítást felé letiltani. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás a részére kiszállított teljes árumennyiséget a Szállítótól nem veszi át, abban az esetben köteles a Szállító részére az át nem vett száraz áru ellenértékének 30%-át, a fagyasztott áru ellenértékének szintén 30%-át és a friss áru ellenértékének 100%-át kötbérként annak felszólítását követően megfizetni. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás a fentiekben rögzített áruátvételi kötelezettségének több alkalommal nem tesz eleget, a Franchise Rendszergazda egyszeri figyelmeztetést követően jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Egyéni Franchise Vállalkozás a polcon tartási kötelezettség teljesítése miatt köteles havonta minimum ,- Ft nettó értékben rendelni, azonban a rendes értéke minimum ,- Ft alkalmanként. Az aktuálisan megrendelhető termékek listáját a Franchise Rendszergazda által két hetente frissített rendelőív tartalmazza, melyet a Szállító juttat el az Egyéni Franchise Vállalkozás részére.????? Az Egyéni Franchise Vállalkozás árut beszerezni a Szállítón kívüli más forrásból kizárólag csak a Franchise Rendszergazda előzetes írásbeli hozzájárulásával, jelen szerződés keretei között jogosult, illetve a polcra csak a Franchise Rendszergazda által jóváhagyott és a Szállító által átadott áru helyezhető ki. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles valamennyi termék típusból minden esetben annyit a polcon tartani, amennyit a Franchise Rendszergazda által megküldött eladási árak című dokumentum kötelezően előír. A Franchise Rendszergazda jogosult a dokumentumot két hetente megújítani.??? A szállítás napján az Egyéni Franchise Vállalkozás a szállítással megbízott alkalmazottól köteles a szállítólevél alapján a megrendelt teljes árumennyiséget átvenni és amennyiben az áruátvételt követően mennyiségi, vagy minőségi hibát észlel, úgy azt a reklamációs nyomtatvány kitöltésével a Szállítónak 24 órán belül jelezni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a Szállító által átadott felhasználói kézikönyvet részletesen áttanulmányozni és az áruátvételt, illetve a reklamációs ügyeket ennek tartalma szerint intézni. A Franchise Rendszergazda a megrendelést a megrendelésben foglalt és általa vagy teljesítési segédje, a Szállító által visszaigazolt határidőre köteles teljesíteni. Amennyiben ez akadályba ütközik, erről a Franchise Rendszergazda, vagy a Szállító az Egyéni Franchise Vállalkozást haladéktalanul köteles értesíteni. Ha a megrendelt áru nem érkezik meg a megadott határidőre, erről az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a Franchise Rendszergazdát, illetve a Szállítót az alábbi telefonszámokon értesíteni: Amennyiben bebizonyosodik, hogy a megrendelt árumennyiség valóban nem érkezett meg határidőre, a Szállító köteles a megrendelt, de le nem szállított áru értékének 15%-át kötbér jogcímén az Egyéni Franchise Vállalkozásnak megfizetni.

6 Egyéni Franchise Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Kft. (székhely:., cg.:.., képv.: )(továbbiakban:szállító) végzi jelen szerződés aláírásakor a kiszállítást, továbbá, hogy a szállítónak tartozik az áru ellenértékét megfizetni, az ehhez szükséges szállító által készített blankettát aláírja. A megrendelt árukkal kapcsolatos visszáruzás kizárólagosan a szállító cég felé érvényesíthető és csak és kizárólag a szállítást megelőző megrendelést van mód visszáruzni.???? A szállítással kapcsolatos bármely kötbér igény csak a Szállító felé érvényesíthető. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás az átvett gyűjtőkarton beltartalmára vonatkozóan reklamációt kíván tenni, az egy erre a célra rendszeresített reklamációs nyomtatvány kitöltésével és annak a Szállító részére történő megküldésével teheti meg. A Szállító a reklamációs nyomtatványt 24 órán belül megküldi a termék gyártója részére, aki arra észrevételt tehet. Amennyiben a termék gyártója ezen jogával 2 munkanapon belül nem él, észrevételt nem tesz, vagy a gyártó részéről a reklamáció elfogadásra kerül, a reklamált áru ellenértéke jóváírásra kerül az Egyéni Franchise Vállalkozás következő rendelésében. e.) Továbbképzés Az Egyéni Franchise Vállalkozás alkalmazottait a Franchise Rendszergazda meghatározott időközönként továbbképzésben részesítheti. Az Egyéni Franchise Vállalkozást terhelik a résztvevők utazással és tartózkodással kapcsolatos költségei. f.) Tanácsadás A Franchise Rendszergazda a rendszer működése során folyamatosan tanácsadással segíti az Egyéni Franchise Vállalkozás működését. A tanácsadás valamennyi területe ingyenes. g.) Ellenőrzés A Franchise Rendszergazda, vagy meghatalmazottja jogosult az Egyéni Franchise Vállalkozás franchise rendszerrel összefüggő gazdasági tevékenységét, a franchise vállalkozás előírásszerű működését, a külső megjelenést, a szolgáltatásokat, a vevőkezelést és a reklámtevékenységét, valamint a higiéniát bármikor előzetes értesítés nélkül ellenőrizni (pl.:leltárt felvenni, próbavásárlást tartani stb.). A Franchise Rendszergazda az ellenőrzés gyakorlása során is köteles tiszteletben tartani azt a tényt, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás önálló vállalkozó. A Franchise Rendszergazda ezen tevékenységének elősegítése érdekében az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles együttműködni és a Franchise Rendszergazda ellenőrzési tevékenységét lehetővé tenni. Az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, és a jegyzőkönyv egy példányát az Egyéni Franchise Vállalkozás számára haladéktalanul továbbítani kell. Az Egyéni Franchise Vállalkozás az ellenőrzés lefolytatását nem tagadhatja meg és nem akadályozhatja, köteles a Franchise Rendszergazdával együttműködni, a szükséges információkat stb. megadni, ill. rendelkezésre bocsátani.

7 h.) Marketing- és reklámtevékenység A franchise rendszermarketingjét a Franchise Rendszergazda végzi. A Franchise Rendszergazda által végzett marketing- és reklámtevékenység költsége a Franchise Rendszergazdát terheli. Az Egyéni Franchise Vállalkozás ezen felül maga is saját belátása szerint készíthet, nyomatathat és terjeszthet reklám anyagokat és végezhet marketing tevékenységet. A Franchise Rendszergazdának mindezekről előzetes tájékoztatást köteles adni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás reklám anyagához a grafikai tervet a Franchise Rendszergazda vállalja elkészíteni, az Egyéni Franchise Vállalkozást a nyomdai költség terheli. A kész reklámanyagot az Egyéni Franchise Vállalkozás megjelenés előtt minden esetben köteles a Franchise Rendszergazdával elfogadtatni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a havi bruttó forgalma 5%-át igazoltan regionális marketing tevékenységre költeni, illetve amennyiben a Franchise Rendszergazda az adott összeget az adott hónapban központi marketingre szánja, ebben az esetben az Egyéni Franchise Vállalkozás közvetlenül a Franchise Rendszergazdának köteles megfizetni a fenti összeget a Franchise Rendszergazda erről szóló tájékoztatását követően. A Franchise Rendszergazda köteles a központi marketing kampány előtt legalább két hónappal az Egyéni Franchise Vállalkozást tájékoztatni. Központi marketing kampányhoz hozzájárulást a Franchise Rendszergazda legfeljebb évente két alkalommal kérhet az Egyéni Franchise Vállalkozásoktól.??? i.) Informatikai rendszer telepítése A Franchise Rendszergazda vállalja, hogy olyan szoftverrendszert vezet be az Egyéni Franchise Vállalkozás üzlethelyiségében, amely a kereskedési rendszerrel kompatibilis. Az informatikai rendszer működtetésének betanítását ellenérték nélkül a Franchise Rendszergazda végzi. Az informatikai rendszer működtetéséhez hardvert az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles beszerezni. j.) Titoktartási kötelezettség A Franchise Rendszergazda köteles megőrizni az Egyéni Franchise Vállalkozás üzleti titkait. VI. EGYÉNI FRANCHISE VÁLLALKOZÁS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a.) Védjegy Jelen szerződés fennállása alatt az Egyéni Franchise Vállalkozás jogosult és köteles használni a Franchise Rendszergazda fentiekben meghatározott védjegyét. Az Egyéni Franchise Vállalkozás a rendszer működése során felelősséggel tartozik a részére átengedett védjegy jogszerű használatáért. b.) A Kódex átvétele Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Egyéni Franchise Vállalkozás átveszi és aláírja a Kódexet, továbbá az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8 c.) A rendszer működésének megismerése Az Egyéni Franchise Vállalkozás és valamennyi alkalmazottja is köteles részt venni a Franchise Rendszergazda által szervezett betanításon és ott köteles elsajátítani a franchise rendszerrel kapcsolatos valamennyi információt, illetve a Kódex teljes tartalmát. Egyéni Franchise Vállalkozás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy az üzleti modell és a Kódex, a védjegyek, valamint a franchise rendszer valamennyi eleme a Franchise Rendszergazda kizárólagos tulajdonát képezi, azt az Egyéni Franchise Vállalkozás soha semmilyen körülmények között nem jogosult megváltoztatni, módosítani, továbbadni, bármely módon hasznosítani, azzal sajátjaként rendelkezni, azt megtámadni, vagy kétségbe vonni, a Kódexben leírtaktól eltérő módon alkalmazni. d.) Az üzlethelyiség és annak finanszírozása Az Egyéni Franchise Vállalkozásnak a szerződés teljes időtartamára rendelkezni kell a Kódexben előírt paraméterekkel rendelkező saját tulajdonú, vagy bérelt üzlethelyiséggel, ahol a jelen szerződés alapján jogosult franchise tevékenységet végezni. e.) Nyitva tartás szabályai Egyéni Franchise Vállalkozás köteles nyitva tartani a Kódexben leírtak szerint. Kivételt képez olyan egészségügyi ok, amely vis maiornak minősül, azonban ez esetben is az Egyéni Franchise Vállalkozás maximálisan törekszik a helyettesítés megoldására. Az egészségügyi okot (amelyet kizárólag hiteles orvosi igazolással lehet alátámasztani) a Franchise Rendszergazda maximum 3 napig fogadja el. Ezt követően amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás akár további 1 napra is engedély nélkül nem tartja nyitva az üzletet, Franchise Rendszergazda jogosult jelen szerződést az írásbeli felszólítást követően, az abban foglaltak eredményességétől függetlenül azonnali hatállyal felmondani. f.) Az üzlet arculati elemekkel való kialakítása Az űrlapok, a névjegykártyák és általánosan minden működéshez és promócióhoz szükséges anyag költsége kizárólag az Egyéni Franchise Vállalkozást terheli. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt ügyel arra, hogy a felszerelési és berendezési tárgyai, a munkaeszközök, a cégtábla, a logók és az egyéb (reklám, promóciós stb.) anyagok jó állapotban legyenek. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a felszerelési és berendezési tárgyak tekintetében, azok beszerzése, valamint az üzletben történő elhelyezése vonatkozásában betartja a Franchise Rendszergazda előírásait, illetve a Kódexben előírtakat az arculat egységessé tétele érdekében. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra is, hogy valamennyi reklám és promóciós anyagot szintén a Franchise Rendszergardától vagy a Franchise Rendszergazda által jóváhagyott forrásból szerzi be. g.) Könyvelési kérdések Az Egyéni Franchise Vállalkozás a könyveltetéssel és bizonylatolással kapcsolatos tevékenységére a Kódex szabályai, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók. Egyéni Franchise Vállalkozás köteles legalább féléves rendszerességgel a készleteiről tételes letárt vezetni, amelybe a Franchise Rendszergazdának betekintési joga van.

9 Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles betartani a pénzügyi és adószabályokat. Amennyiben az adóhatóságok az üzlet nyitva tartását jogszabálysértés miatt korlátozza Franchise Rendszergazda ezzel kapcsolatosan felmerülő kárát (konkrétan az elmaradt rendelések értékéből képződő kárösszeg) valamint az esetlegesen felmerülő nem vagyoni kárát megtéríteni. Egyéni Franchise Vállalkozás tudomásul veszi, hogy jelen szerződésből származó jogok és kötelezettségek nem átruházhatóak, nem engedményezhetőek. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal számláinak pontos, határidőben történő kiegyenlítéseire. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezi magát, hogy haladéktalanul írásban közli a Franchise Rendszergazdával a Franchise Rendszergazda tulajdonát képező jogok mások általi megsértését. Működése során Egyéni Franchise Vállalkozás köteles betartani a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelmi-tűz- és balesetvédelmi fogyasztóvédelmi és adójogszabályokat. h.) A know-how és az arculat használatának jogszerűsége Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a Kódexben leírtaknak megfelelő működésre. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles az arculat külső megjelenését, így pl. üzlet környezetét, arculatot, plakátot, neonokat, feliratokat, táblákat, árcédulákat stb. folyamatosan karbantartani, azokat a Franchise Rendszergazdától vagy az általa ajánlott harmadik személytől beszerezni és cserélni saját költségére. A Franchise Rendszergazda írásbeli felszólítására az Egyéni Franchise Vállalkozás haladéktalanul köteles elvégezni az arculati elemek cseréjét. Az arculat megváltoztatására az Egyéni Franchise Vállalkozás az öt év határozott időtartam alatt egyszer kötelezhető. A tervezés költsége minden esetben a Franchise Rendszergazdát terheli. i.) Franchise Partner Találkozók Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles részt venni a Franchise Rendszergazda által szervezett operatív franchise partner találkozókon. j.) Franchise üzlet üzemeltetésének szabályai Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a CUOR DI PASTA védjegyet, valamint saját cégnevét valamennyi általa használt dokumentumon, illetve anyagon (levelezés, névjegykártya, munkaruha...stb.) feltüntetni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységének folytatásának helyét üzletét nem helyezi a jelen szerződésben megállapítottól eltérő helyre a Franchise Rendszergazda előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az Egyéni Franchise Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a fagyasztott pékáru csak kisütött formában (nyersen fagyasztva tehát nem) adható el. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás jelen pontban rögzített kötelezettségét megszegi, abban az esetben köteles a fagyasztva eladott pékáru értékének 50%-át a Franchise Rendszergazdának annak felszólításától számított 15 napon belül kötbérként megfizetni. A Franchise Rendszergazda ugyanakkor ebben az esetben kötbér követelése mellett jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10 A Franchise Rendszergazda kizárólag kereskedelmi értékesítési jogosultságot biztosít az Egyéni Franchise Vállalkozás részére. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás ezen kötelezettségét megszegi, a Franchise Rendszergazda jogosult a szerződést figyelmeztetést követően azonnali hatállyal felmondani. k.) Marketing és reklám tevékenység Az Egyéni Franchise Vállalkozás marketing és reklám tevékenységet saját üzletének eredményesebb működése érdekében jogosult, illetve a jelen szerződésben meghatározottak szerint köteles végezni a Franchise Rendszergazda jóváhagyását követően. l.) A tevékenység területi korlátozása Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés szerinti tevékenységét kizárólag a jelen szerződésben meghatározott címen végzi. m.) Tárgyi kizárólagosság Az üzletben forgalmazott árukat kizárólag a Franchise Rendszergazdától vagy az általa meghatározott forrásból szerezheti be az Egyéni Franchise Vállalkozás. Ellenkező esetben, illetve amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás más, Kódexen kívüli terméket árul, jelen szerződés azonnali hatályú felmondását teszi lehetővé Franchise Rendszergazda által, mely jogvesztéssel jár. n.) A tevékenység végzéséhez igénybe vehető személyek Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenységet személyesen vagy munkavállalói útján végzi. Minden közreműködő tevékenységéért az Egyéni Franchise Vállalkozást terheli a felelősség. Az alkalmazottakra, eladókra vonatkozó kötelezően betartandó szabályokat a Kódex tartalmazza. o.) A kereskedés fő szabályai A Franchise Rendszergazda jogosult meghatározni a franchise rendszer keretében forgalmazott árukat valamint jogosult új árukat és szolgáltatásokat bevezetni, a korábban forgalmazott áruk forgalmazását pedig megszüntetni. Az aktuálisan értékesíthető termékek listáját a két hetente frissített rendelőív tartalmazza, amit a Szállító ad át az Egyéni Franchise Vállalkozás részére. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles olyan értékű és összetételű raktárkészletet fenntartani az eladási árak című dokumentum tartalmának megfelelően, hogy az a vevők kiszolgálását magas színvonalon, áruhiány mentesen lehetővé tegye. Az Egyéni Franchise Vállalkozás folyamatosan köteles a Franchise Rendszergazdától vagy az általa megjelölt harmadik személytől árut vásárolni, az áruvásárlók lebonyolítását a Kódex is tartalmazza.

11 Az Egyéni Franchise Vállalkozás a rendelést en küldi meg a Franchise Rendszergazda vagy teljesítési segédje által részére átadott ismertető alapján az áruszállítást megelőzően. Az Egyéni Franchise Vállalkozás heti két rendelésre jogosult. Az áru minősége meg kell, hogy feleljen a mindenkori hatályos élelmiszeripari jogszabályoknak. Az Egyéni Franchise Vállalkozás nem köteles átvenni az árut, ha az élelmiszereknél a teljesítés időpontjában a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési időtartamnak az egyharmadát meghaladó idő már eltelt, kivéve az akciós áru esetét. Teljesítéskori mennyiségi hiány vagy többlet esetén a szállítólevélen igazolni kell az átvett mennyiséget. A szállítás során sérült, csomagolási hibás, vagy szavatossági időn belül minőségileg kifogásolt áruk 100%-ban visszaruházhatók. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles haladéktalanul, az üzlet aznapi zárásáig megküldeni a Szállítónak a vonatkozó értesítést. A minőségben megfelelő áru átvételét igazolni kell a szállítólevélen. Amennyiben az átvételt követően az árukban sérülés következik be, az ebből eredő kárért Egyéni Franchise Vállalkozás felel. A Franchise Rendszergazda vagy teljesítési segédje a göngyöleget kiszámlázza; az általánosan használt göngyölegek rendezése cserével történik. Az árakat a Franchise Rendszergazda a hatálybalépés napját megelőzően legalább 14 nappal árjegyzékben közli az Egyéni Franchise Vállalkozással. Az árak minden esetben magukban foglalják a fuvarozás költségét, csomagolást és az általános forgalmi adót (áfa) is. A teljesítés helye az Egyéni Franchise Vállalkozás telephelye????, ahol a mennyiségi és minőségi átvétel történik. Az áru kísérőokmánya a szállítólevél, amelyen javítást, átírást egyoldalúan egyik fél sem végezhet. Tartalmazni kell az áru pontos megjelölésén kívül a mennyiségi egységet, valamint a megrendelt és leszállított mennyiséget. Reklamáció esetén a szállítólevélen történő javítást az áru átvevő és áru átadó is aláírásával nyugtázza. A Franchise Rendszergazda vagy teljesítési segédje a termékek kiszállításának napjára, számlát állít ki Egyéni Franchise Vállalkozás részére, melynek ellenértékét az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles átutalással megtéríteni az áru átvétellel egyidejűleg. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás az áru ellenértékét nem tudja átvételkor hiánytalanul átutalással kiegyenlíteni, lehetősége van arra, hogy az áru ellenértékét hiánytalanul 24 órán belül átutalással, igazoltan megfizesse. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás az áru átvételétől számított 24 órán belül sem fizeti meg átutalással az áru ellenértékét hiánytalanul, a Franchise Rendszergazda jogosult a kiegyenlítésig az áruszállítást felé letiltani. A Franchise Rendszergazda jogosult egyéni mérlegelése alapján az egyéni franchise vállalkozásnak bankgarancia ellenében halasztott fizetést biztosítani külön megállapodás alapján. A felek megállapodnak, hogy a megrendelt és leszállított, de át nem vett, illetve határidőben ki nem fizetett áru ellenértékének 50%-át jogosult Franchise Rendszergazda kötbérként kiszámlázni az Egyéni Franchise Vállalkozásnak. Amennyiben Franchise Rendszergazda két alkalommal tapasztalja a fentieket a felszólítást követően jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. p.) Szavatosság és fogyasztói jogok A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vevők részéről esetlegesen felmerülő panaszokat szavatossági és egyéb fogyasztói igényeket közvetlenül az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles kielégíteni és kezelni.

12 q.) Titoktartási kötelezettség és jó hírnév megsértése Az Egyéni Franchise Vállalkozás mindenkivel szemben köteles megőrizni a franchise rendszer átvételével, működésével továbbá a Franchise Rendszergazdával, valamint az ügyfelekkel és az üzemeltetéssel kapcsolatban tudomására jutott tényeket, információkat, adatokat és megoldásokat. Fokozott felelősséggel tartozik a Kézikönyvek know-how tartalmának bizalmas kezeléséért. A franchise rendszerrel, a Franchise Rendszergazdával, képviselőjének, tulajdonosával valamint z üzemeltetéssel kapcsolatban tudomására jutott tények, információk, megoldások és az adatok titoknak minősülnek. Üzleti titoknak minősül a jelen szerződés és annak valamennyi melléklete és a Kódex. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a jogsértést haladéktalanul beszüntetni és a Franchise Rendszergazda jogosult kárigényét bírósági úton érvényesíteni. A titoktartási kötelezettség az Egyéni Franchise Vállalkozás a jelen szerződés hatályban léte alatt, valamint annak megszűnését követő három évig terheli. Amennyiben Egyéni Franchise Vállalkozás ezen kötelezettségét megszegi, úgy köteles a Franchise Rendszergazda részére ,- Ft átalány kártérítést megfizetni a Franchise Rendszergazda felszólításától számított 8 napon belül. Bármilyen a Balzanofood Franchise Rendszert érintő Egyéni Franchise Vállalkozás általi sajtó- illetve egyéb nyilvános nyilatkozat megtétele előtt Egyéni Franchise Vállalkozás köteles írásban engedélyt kérni a Franchise Rendszergazdától. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Franchise Rendszergazda jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Egyéni Franchise Vállalkozás minden esetben köteles védeni tevékenységének végzése során a franchise hálózat jó hírnevét. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a Franchise Rendszergazda, a franchise rendszer jó hírnevét tiszteletben tartani. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás ezen kötelezettségét két tanú által bizonyíthatóan megszegi, úgy a Franchise Rendszergazda jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. r.) Versenytilalmi szabályok Az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatályban léte alatt, valamint az azt követő 24 hónapon belül nem végez a Franchise Rendszergazdával versenyben álló tevékenységet. Az Egyéni Franchise Vállalkozás vállalja, hogy a jelen szerződés alatt nem folytat a Franchise Rendszergazdával versenyben álló tevékenységet, valamint látványpékség üzemeltetésének megfelelő és/vagy ahhoz hasonló más üzleti tevékenységet és vagy Franchise Rendszergazdával azonos vagy hasonló életmódterületre vonatkozó tevékenységet. Egyéni Franchise Vállalkozás vállalja, hogy a szerződés fennállása alatt hasznosított knowhowt a szerződés megszűnését követően sem saját maga nem használhatja, sem harmadik személynek át nem adhatja. Az Egyéni Franchise Vállalkozás és a jelen pontban megjelölt személyek tanácsadással vagy egyéb más módon sem segíthetik a Franchise Rendszergazda versenytársának minősülő vállalkozást olyan kérdésekben, amelyek a jelen szerződés tárgyával és annak tartalmával közvetlenül vagy közvetve összefüggenek. A versenytilalmi szabályok megszegése esetén az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles a jogsértést haladéktalanul megszüntetni és a Franchise Rendszergazda jogosult kárigényét bírósági úton érvényesíteni.

13 VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK a.) A franchise rendszer átruházása, jogutódlás A franchise rendszer egészének vagy részeinek terjesztése, átruházása kizárólag a Franchise Rendszergazda joga. Az Egyéni Franchise Vállalkozás nem jogosult a rendszert továbbadni (alfranchise) vagy annak részelemeit (pl.:know-how, védjegy stb.) átruházni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás a jelen szerződés keretében és hatályban léte alatt köteles a társasága (vállalkozása) tulajdonosi körében bekövetkezett bármely változást soron kívül haladéktalanul bejelenteni a Franchise Rendszergazdának illetve annak jóváhagyását kérni. Ugyancsak azonnali bejelentési kötelezettsége áll fenn, ha ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul. Egyéni Franchise Vállalkozás tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettség elmulasztása esetén Franchise Rendszergazdának automatikusan megnyílik jelen szerződés vonatkozásában az azonnali felmondás joga. Franchise Rendszergazdának az Egyéni Franchise Vállalkozással fennálló jogviszonyában bármikor joga van ahhoz, hogy a Franchise Rendszergazdai pozícióját szerződésenként vagy az egész franchise hálózatra vonatkozóan harmadik személyre átruházza. Ehhez az Egyéni Franchise Vállalkozás engedélye nem szükséges. A Szerződő Felek azt az esetet, ha a velük szerződő fél jogutód nélkül megszűnik, a jelen szerződést megszüntető tényként kezelik. b.) A szerződés meghosszabbítása A szerződés lejárta előtt legalább 3 (három) hónappal az Egyéni Franchise Vállalkozás írásban közli a Franchise Rendszergazdával, hogy a szerződést kívánja-e meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbítását további 5 (öt) éves határozott időtartamra a Franchise Rendszergazda ok nélkül nem tagadhatja meg. A megtagadásra okot adó nyomós oknak minősül különösen, ha - Egyéni Franchise Vállalkozásnak a szerződés időtartam alatt többször vagy huzamosabb ideig lejárt tartozása állt fenn a Franchise rendszergazdával szemben, - az Egyéni Franchise Vállalkozás nem teljesített időben és maradéktalanul a jelen szerződésből és Kódexből eredő kötelezettségeit, - az Egyéni Franchise Vállalkozás nem biztosítja, hogy tevékenysége a jelenlegi üzlethelyiségben zavartalan legyen (pl.: bérleti szerződés vagy üzemelési engedély lejárta és meg nem hosszabbítása), - az Egyéni Franchise Vállalkozás passzív magatartásával indokolatlanul elzárkózik újítások, változtatások, módosítások bevesztésétől, - az Egyéni Franchise Vállalkozással szemben a vevők részéről panaszok érkeztek, ha bármely szerződési pont szerinti felmondási ok fennáll. A jelen szerződés fentiek szerinti meghosszabbítását a Franchise Rendszergazda is kezdeményezheti. A szerződés meghosszabbítását az Egyéni Franchise Vállalkozás jogosult megtagadni. Amennyiben jelen szerződés meghosszabbodik, így a fent nevezett berendezések és felszerelések tulajdonjoga az Egyéni Franchise Vállalkozásokat illeti. Amennyiben a jelen szerződés meghosszabbítására nem kerül sor az Egyéni Franchise Vállalkozás EURO, azaz ötezer euró összegű franchise díj megfizetésére köteles a Franchise Rendszergazda részére a tulajdonába került ingóságok ellenszolgáltatásaként.???

14 c.) Felelősség és biztosítás Az Egyéni Franchise Vállalkozás franchise vállalkozását saját kockázatára üzemelteti, vagyis a Franchise Rendszergazdának az Egyéni Franchise Vállalkozás gazdasági tevékenységéért, eredményességért stb. semmilyen felelőssége nincsen, kivéve az áruellátási kötelezettség megszegéséből származó szerződésszegés esetét. Tekintettel arra, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás gazdasági tevékenységét önálló vállalkozásként végzi, a szerződő felek szerződése alapján vevőkkel szembeni termékfelelősség, a szavatossági kötelezettségek, valamint a fogyasztókkal szembeni felelősség közvetlenül őt terheli. Amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás bármely magatartásával a fogyasztóvédelmi szabályokat megsérti, úgy a fogyasztókkal és állami adóhatóságokkal szemben is közvetlenül felelős. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozás vagyonának és tevékenységének biztosítása az Egyéni Franchise Vállalkozás kötelezettsége és felelőssége. Az Egyéni Franchise Vállalkozás saját költségére köteles vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezni a Franchise Rendszergazda útmutatásait betartva. d.) A szerződés felmondása A jelen szerződés felmondására csak valamelyik fél súlyos szerződésszegése miatt kerülhet sor. A szerződés felmondása csak írásban történhet, ami azonnali hatályú felmondás. Bármelyik fél jelen szerződés felmondására irányuló nyilatkozatának a másik fél által történő kézhezvételének időpontjában az Egyéni Franchise Vállalkozás valamennyi kötelezettsége azonnal lejárttá válik, amelyeket az haladéktalanul köteles teljesíteni. Ezzel valamennyi korábbi kedvezmény (pl.: halasztott fizetés) a hatályát veszti. Azonnali hatályú felmondás esetén a jelen szerződés és mellékletei valamint a Kódex a felmondási nyilatkozat másik fél általi átvételével szűnnek meg. Felmondás esetén a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó joghatások és jogkövetkezmények teljesítése alól nem mentesít az a tény, hogy a felmondás esetleges jogszerűségét a másik fél nem ismeri el. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek az alábbiak: I.) Franchise Rendszergazda esetében: Az Egyéni Franchise Vállalkozás az alábbi esetekben mondhatja fel azonnali hatállyal a jelen szerződést: - a szerződés aláírást követően a rendszer átadásának elmulasztása, - amennyiben a Franchise Rendszergazda az áruellátási kötelezettséget sorozatosan megszegi (sorozatosnak minősül egy hónapon belül három alkalom), - jogos kötbérfizetési kötelezettségét elmulasztja, - ha harmadik személynek az átadott rendszeren olyan joga van, amely az Egyéni Franchise Vállalkozást a hasznosításban akadályozza, - a Franchise Rendszergazdával szemben csőd vagy fizetésképtelenségi eljárás indult.

15 II.) Egyéni Franchise Vállalkozás estében: A Franchise Rendszergazda az alábbi esetekben mondhatja fel azonnali hatállyal a jelen szerződést: - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás a rendszer átvételét megtagadja, vagy a betanítás során a szükséges ismereteket nem sajátítja el, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás a továbbképzésen vagy az üzletvezetői értekezleten nem jelenik meg, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás a védjeggyel vagy kereskedelmi nevével visszaél, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás visszaél a használatba bocsátott védjeggyel, know-how-val, vagy üzletében nem a Franchise Rendszergazda által megengedett árut forgalmaz, vagy szolgáltatást nyújt, - ha az Egyéni Franchise Vállalkozás a rendszer egészét vagy annak egyes elemit jogosulatlanul másra átruházza, - a know-how megsértése esetén, - a Kódexben leírtak megsértése esetén, - az Egyéni Franchise Vállalkozás a meghirdetett (újság, óriásplakát, city light, Franchise Rendszergazda promóció) országos és régiós akció esetén megszegi a terméktartási kötelezettségét vagy a meghirdetett árakat, illetve a Franchise Rendszergazda által szervezett országos promóciók bolti plakátjai, illetve más kommunikációs eszközeit nem helyezi ki, - a titoktartási kötelezettség, a versenytilalmi szabályok vagy a jó hírnév megsértése miatt, - ha az Egyéni Franchise Vállalkozás a vonatkozó fizetési kötelezettségeit az erre előírt időpontig nem fizeti meg, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás áruátvételi kötelezettségének több alkalommal nem tesz eleget, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás franchise vállalkozásában nem a Franchise Rendszergazdától vagy a Franchise Rendszergazda által megjelölt forrásból beszerzett áru található. Ha az Egyéni Franchise Vállalkozás üzletében nem tartja az előírt választékot, vagy az áruösszetétel és árumennyiség nem az előírtaknak megfelelően áll rendelkezésre. - amennyiben bizonyítható módon az Egyéni Franchise Vállalkozás szándékosan nem teljesíti az őt terhelő valamely fizetési kötelezettséget vagy a gazdálkodással kapcsolatban tisztességtelen tevékenységet folytat, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás megszegi az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettséget, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás nagykereskedelmi értékesítési tevékenységet folytat, - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás többször nem teljesíti a franchise rendszer elvárásaiból adódó minőségi követelményeket, vagy tevékenysége ebből a szempontból veszélyezteti a rendszer megvalósítását és eredményes működését (mert például az ügyfelektől az üzemeltetés színvonalával kapcsolatos reklamációk érkeznek). A Franchise Rendszergazda e jogának gyakorlása során fokozott körültekintéssel, a joggal való visszaélés tilalmát és az üzleti tisztesség követelményeit figyelembe véve köteles eljárni - amennyiben az Egyéni Franchise Vállalkozás fizetésképtelenné válik, vagy ellen bárki által kezdeményezett csőd- vagy felszámolási eljárás indult, - az Egyéni Franchise Vállalkozás jogutódlással csak a Franchise Rendszergazda hozzájárulásával szűnhet meg,

16 - az Egyéni Franchise Vállalkozás vállalkozói tevékenységének folytatásához szükséges jogerős engedély visszavonása, érvénytelenné vagy hatálytalanná válása, - amennyiben megszűnik az Egyéni Franchise Vállalkozás üzlethelyiségének bérletére vonatkozó szerződés, és az nem kerül ugyanott hosszabbításra, vagy 1 km sugarú körben nem sikerül másik üzlethelyiséget nyitni 3 hónapon belül????, - marketing hozzájárulás nem teljesítése, - más Egyéni Franchise Vállalkozásokkal és/vagy harmadik féllel a Rendszerrel és vagy annak képviselőjével kapcsolatban (kör-) ben történő információ átadás, felesleges háttér kommunikáció. e.) Kötelezettségek a szerződés megszűnésekor A jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg (haladéktalanul) köteles az Egyéni Franchise Vállalkozás a Kódexet, valamint mindazokat a dokumentumokat és anyagokat visszaszolgáltatni a Franchise Rendszergazda számára, amelyek a Franchise Rendszerrel kapcsolatosak. Az Egyéni Franchise Vállalkozás ezekkel kapcsolatban másolati példányt sem tarthat meg. Ellenkező esetben ezt titoktartási szabályok megsértésének tekintik a Felek. Az Egyéni Franchise Vállalkozás haladéktalanul köteles a védjegy használatát megszüntetni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás és a vele tagi vagy alkalmazotti jogviszonyban álló személyek kötelesek korábbi, a rendszer működtetéséből eredő tevékenységüket abbahagyni. Sem a know-how-nak, sem az arculati előírásoknak megfelelő, sem egyéb a franchise rendszerre jellemző tevékenységre nem jogosultak a szerződés megszűnésétől kezdődően. Ellenkező esetben ezt a szerződő felek a versenytilalmi szabályok megsértésének tekintik. A szerződés megszűnését követő 7 napon belül köteles az Egyéni Franchise Vállalkozás saját költségére úgy átalakítani az üzletet, hogy az ne utaljon a korábbi rendszerhez való tartozásra. Így különösen köteles: a CUOR DI PASTA felületek átalakítása, a CUOR DI PASTA feliratú eszközök és anyagok visszaszolgáltatására vagy megsemmisítésére saját költségén. Amennyiben Egyéni Franchise Vállalkozás ezen kötelességének nem tesz időben eleget, úgy Franchise Rendszergazda jogosult arra, hogy saját maga távolítsa el a CUOR DI PASTA boltra jellemző minden feliratot, reklámot stb. megfizettetve annak költségeit, ebben az esetben Egyéni Franchise Vállalkozás jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy Franchise Rendszergazda belépjen az üzletébe és eltávolítsa a fentieket. Azokat az eszközöket, egyéb gépeket, berendezéseket, anyagokat stb. amelyek az Egyéni Franchise Vállalkozás tulajdonában vannak, de amelyeken rajta van a Franchise Rendszergazda védjegye, neve, kereskedelmi neve vagy bármilyen megjelölése, köteles az Egyéni Franchise Vállalkozás saját költségén a védjegytől, illetve ezen megkülönböztető jelzésektől megszabadulni. A Franchise Rendszergazdának magának is joga van arra, hogy az ügyfeleket és kereskedelmi partnereket a franchise szerződés megszűnéséről és ezáltal az üzemeltetésben bekövetkezett változásokról tényszerűen tájékoztassa. Az Egyéni Franchise Vállalkozás köteles tűrni, hogy Franchise Rendszergazda a saját tulajdonát képező és/vagy védjegyét viselő cégtáblát leszerelje és elszállítsa. A megszűnésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a felek jóhiszeműsége, valamint az üzleti tisztesség követelményeinek szem előtt tartásával kötelesek eljárni és fokozott együttműködésre kötelezettek. A megmaradt CUOR DI PASTA áru értékesítésére az Egyéni Franchise Vállalkozás a szerződés megszűnésétől számított 1 hónapig jogosult.

17 f.) Elszámolási kötelezettség A szerződő felek a franchise szerződés megszűnése esetén kötelesek egymással elszámolni. Az Egyéni Franchise Vállalkozás a jelen szerződés alapján kifizetett franchise díjakat valamint szerződés megszűnésének időpontjáig terjedő időre vonatkozó egyéb kifizetéseket nem követelheti vissza. g.) Szerződés módosítása Jelen szerződést a felek kizárólag írásban jogosultak módosítani. h.) Jognyilatkozatok adása, kézbesítése A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan jognyilatkozatokat kizárólag írásban, tértivevényes levél útján lehet megtenni. i.) Jogorvoslatok és vegyes rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései és a franchising rendszer működésére vonatkozó jogszabályok irányadóak. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetlegesen felmerülő jogvitákat elsősorban kötelesek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.??? A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Budapest, április Salva Kft. Képviseletében: Balzano Giuseppe Franchise Rendszergazda.. Egyéni Franchise Vállalkozás Ellenjegyezte:

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás a Magyar Tourizmus Zrt.-vel Tourinform Iroda

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben