Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők."

Átírás

1 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Gilicze János, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Siket István és Szabó Sándor települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Mátó Erzsébet Városi Könyvtár, Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda vezetője, Bertus B. Csabáné, az Újvárosi Óvoda képviseletében, Bende Sándor a Kommunális és Közbeszerzési KHT ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, valamint a megjelent kedves vendégeinket a mai testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 19 fő. A megjelenési arány 79 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Nagy György József és Bodzsár Erzsébet a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. (Dr. Siket István alpolgármester, települési képviselő megérkezett.) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal a kiegészítéssel, hogy plussz egy előterjesztést, az Aljegyző által most előkészítés alatt lévő, inkubátorház és ipari park szerződés jogalany változásának kérdését teljes egészében soron kívül szóbeli előterjesztésben javaslom, hogy az előterjesztések sorába vegyük fel. Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Javaslat a napirendre vonatkozóan nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a napirendre vonatkozóan. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

2 2 / /2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület augusztus 25-i ülésének napirendje. 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetése I. félévi gazdálkodásának helyzetéről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Előterjesztések, rendelettervezetek 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek A képviselő-testület a kiegészítésben elhangzottakat is a napirendjére tűzi. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy Katona Pál esperes plébános úr, címzetes prépost, a Belvárosi Római Katolikus Plébánia plébánosa, valamint Nagy Ferenc plébános úr, az Újvárosi Római Katolikus Plébánia plébánosa Gyulay Endre Szeged- Csanádi megyéspüspök döntése alapján szolgálati hely megváltoztatása következtében más településeken folytatják szolgálatukat. Én úgy gondolom, hogy mindkét plébános esetében valamennyiünk pszichéjében megfogalmazódnak gondolatok. Azt hiszem, hogy a tekintetben azért sokan egyformán gondolkodunk, hogy mindketten ennek a városnak olyan személyiségei voltak, akik Katona úr esetében lényegesen hosszabb idő alatt, Nagy Ferenc plébános esetében kicsit rövidebb ideig annak az egyházközségnek, melynek a területén munkálkodtak mindenképpen, de az egyházközségen kívül a város lakosságának is megbecsülését élvezték, munkájukkal, szolgálatukkal elismerését kivívták. Mindkét egyházi vezetővel személy szerint nekem is munkakapcsolatom volt, eredményes munkakapcsolat, az együttműködésük az önkormányzatnál minden esetben normatartó és a város érdekeit szolgáló együttműködés volt. Én a magam részéről köszönöm szépen ezt az együttműködést Makó Város Önkormányzata nevében is és az új szolgálati helyen eredményes munkálkodást és mindehhez jó szolgálatot kívánok. Bízom benne, hogy nem fogtok érte farizeusnak tartani, a ti Teremtőtök áldását kérem. Makó Város Önkormányzata nevében egy-egy képpel szeretném megköszönni az itt eltöltött éveket. Katona úr esetében ez a kép a szolgálati helyét, a Belvárosi Plébániát ábrázolja és a Makói Művésztelep alkotása, Nagy Ferenc úrnak is egy képpel szeretném megköszönni a makói munkálkodást. Köszönjük szépen. AJÁNDÉK ÁTADÁS. Katona Pál esperes: Én egész életemben, de makói munkásságom alatt is arra törekedtem, hogy teljesítsem azt a feladatot, amit világosan látok, hogy az államban mi a kötelessége az egyháznak, mi a kötelessége az önkormányzatban az egyházközségnek és ezt úgy gondolom, hogy próbáltam teljesíteni. Hiszen most Szegedre kértek fel ilyen címen előadást tartani, mert az egyház feladata mindig az, hogy olyan embereket neveljen az önkormányzat és az állam számára, akik becsülettel tudják végezni azt a munkát, amivel államuk vagy az önkormányzat megbízza. Én azért igyekeztem intézményeket létrehozni, főleg oktatási intézményt, hogy ott olyan embereket neveljek, akik jól tudják segíteni az önkormányzatnak a munkáját. És ezt az igényt láttam is még a tanácselnök idejében, mert arra kért, hogy Tóth Aladár főorvos úrral, akivel sok szociális munkát

3 3 / 51 végeztünk, tudnánk-e többet végezni, azt mondtam igen. A rendszerváltás után visszakaptuk azokat az intézményeket, amelyeken keresztül az egyház tudja végezni azt a munkát, amely az önkormányzatnak is érdeke, hogy eredményes, jó munka legyen. Úgy gondolom, ezt Polgármester úr is többször mondta, hogyha valaki a cserkészetbe jön, ha valaki a Mária légióba jön, az jó helyre jön, az önkormányzat is érezte, hogy ezekre az intézményekre, ezekre az emberekre nagy szükség van. Ezért az önkormányzatnak is érdeke, hogy jól működjenek ezek az intézmények és köszönjük, hogy erkölcsi és anyagi támogatást is adtak ahhoz, hogy ezekbe az intézményekbe olyan embereket neveljünk, akik mindenki számára jók. Akik meg tudják érteni azt a Jézusi mondást, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. A vezetőnek egy nagyon fontos feladata, tudjon örülni annak, hogy akármilyen címen boldoggá tudja tenni a lakosság egy részét, vagy a lakosság egészét. Tóth Aladár főorvos úr volt az a példakép, aki nagyon önzetlenül meg tudta mutatni, hogy milyen boldogság adni, de ő szent volt és követni őt nem nagyon tudjuk, mert azt mondja a latin mondás a szentekről, hogy Admiranda et non imitanda hát nem kell őket követni. Csodálandó, de követendő nem nagyon, mert nem lehet ezt követni, hiszen az Úristen is az adakozásba olyan, hogy nem mindig értjük meg, hogy jó hozzánk. Szeretném idézni Szilas helynök urat, aki amikor az egyházzal valami rossz dolog történt vagy ővele, akkor mindig ezt mondta: Istenem, de szeretsz minket. Antal József templomigazgató félrehívott azt mondja, hogy te ez most hálálkodik vagy zúgolódik. Mondom, mind a kettőt csinálja, hálálkodik, mert tudja, hogy Isten jó hozzánk alapjában véve, de ezt a cselekedetét Istennek nem érti, hogy miért adta ránk, ezért zúgolódik is Istennel. Én azt kívánom, hogy sok olyan vezető legyen Makón, akiről így gondolkodnak az emberek, noha ezt a cselekedetét nem értem meg, de általában tudom, hogy jót akar a városnak és ezért együttműködök vele. Tehát még egyszer ezt a mondást idézném, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni és akkor jelképesen én most egy kegyképet adnák mindenkinek, aki itt jelen van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen, hogy segítették a munkámat és bocsánatot kérek azoktól, akiket munka közben esetleg megsértettem, vagy megbántottam, nem volt szándékom. Köszönöm szépen. TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen plébános úr. Köszönjük szépen a gondolataidat is. Azt hiszem, hogy úgy lesz helyén ez a dolog, hogyha most a tőled való elköszönést lezárjuk. Érdekes volt az idézeted. Mindig szokott lenni idézeted minden gondolatmenet végén és ha jól értettem ebből számunkra megjegyzendő, ez a csodálandó nem követendő, kb. ilyesmit jelenthet. Én a kettőnk közti kapcsolat specialitásaira is tekintettel most nem azzal teszem helyre magamban ezt az idézetet, hogy úgy ajánljam bárkinek figyelmébe, netán utódodnak a személyedet, hogy csodálandó, de nem követendő, hanem én továbblépek és azt mondom, hogy azért döntő mértékben, vagy sok elemében követendő is. Köszönöm szépen. Most Nagy Ferenc plébános úrhoz fordulok. Nagy Ferenc plébános: Nem szeretném hosszúra nyújtani a gyűlést, de azért mégis megköszönöm az önkormányzatnak, a testületnek és a polgármester úrnak az együttműködést az 5 esztendő alatt, amely tulajdonképpen jólesett. És ha a város életét figyeljük nem is lehet másképpen elképzelni csak úgy, hogy a polgári vezetés és az egyházi vezetés is megértik egymást, találkoznak. Én a magam részéről annyit mondhatok - hogy az utódok hogy működjenek együtt a Polgármesteri Hivatallal, bízom benne nem lesz akadálya - csak annyi a kérésem, hogy annyi jót, amelyet mi kértünk és kaptunk, bizonyára ők is majd kapni fognak. Én megpróbáltam megvalósítani és továbbadni ebben az egyházközségben, hogy felismerjék az emberek a hitemet és a szeretetemet. Ha valakinek van iránta érzéke, akkor kívánom, hogy minél nagyobb mértékben érdeklődjön utána és éljen vele, mert hinni és szeretni ez igazán a szép élet. Ezt kívánom mindenkinek.

4 4 / 51 TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm plébános úr. Akkor amikor nemrég hagyománnyá tettük azt, hogy a városban a nem önkormányzati intézmények, cégek, hivatalok vezető munkatársait távozásuk vagy érkezésük kapcsán bemutassuk, nem gondoltam azt, hogy ilyen gyorsan a két katolikus egyházközség hivatalvezetőire is sor kerül. Mivel itt hivatalról is van szó, és a szó pontosan így van a helyén, szeretném bemutatni a Tisztelt Testületnek Gordos Ferdinánd urat, a Belvárosi Római Katolikus Plébánia Hivatal plébánosát. Én az önkormányzat testülete nevében szeretettel köszöntelek Makón. Jó egészséget és sok sikert kívánok itteni munkádhoz és hallgatunk téged. Gordos Ferdinánd plébános: Nagy tisztelettel köszöntöm Polgármester urat, a képviselő-testület tagjait. Gyulay Endre megyéspüspök úr döntött úgy, hogy augusztus elsejei hatállyal Makó Belvárosi Plébánia plébánosa legyek. Az ő elgondolásait és az ő koncepcióját követem mindenben, amit ő kér azt igyekszem teljes erőmmel megvalósítani. És hát ebben kérem az önkormányzat segítségét amennyire tudja vagy jónak látja támogatni ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm plébános úr. Tisztelettel bemutatom Varga Attila urat, az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Hivatal plébánosát, Ő a Nagy Ferenc utódja, szintén augusztus elsejétől van itt. Szeretettel köszöntünk Makó városában parancsolj, tied a szó. Varga Attila plébános: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak! Hasonlóan Ferdinánd atyának a beköszöntőjéhez szeretném mondani, hogy Gyulay Endre püspökatya úgy látta bölcsnek, hogy Makó városába helyezzen, részben az egészségi állapotomra való hivatkozással, részben pedig, hogy szülőfalumhoz közelebb kerülve szüleim tudnak majd szolgálati helyemen segíteni. A beszélgetésben, amit polgármester úrral hármasban töltöttünk el ideérkezésem után azt mondtam többek között, hogy úgy gondolom és úgy érzem, hogy hazaérkeztem, amikor Makóra jöttem, mert itt születtem és van a Szentírásnak egy mondása, ami többeknek talán ismerős: senki sem lehet próféta saját hazájában. Ehhez a Szentírási gondolathoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem prófétálni jöttem és prófétaként, bár ez a lelkület ott van a szolgálatomban, hanem segíteni és szolgálni az itt élő embereket, különösen a hozzám tartozókat, az újvárosi híveket, de mindezzel együtt az egész város életét segíteni. Köszönöm előre is polgármester úr és képviselő asszonyok, urak segítségét és bizalmát és ígérem, hogy erőmhöz, lelkületemhez és munkámhoz a jó Isten segítségét és az Önök támogatását is kérve maradandó örömöket és élményeket fogunk adni a szolgálatunkkal. A jó Isten áldása és segítsége legyen valamennyiünk munkáján. Köszönöm szépen. TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen plébános úr. Ha a leköszönőknek mondtam útravalót és köszönetet az együttműködésért, amelyet most megismétlek, az érkezőknek pedig Isten hozottként annyit hadd mondjak, hogy Makó Város Önkormányzatának alapvető érdeke az, hogy a történelmi egyházakkal zökkenőmentes és jó kapcsolatot ápoljon. Személy szerint nekem ez különösen azért fontos, mivel nem vagyok mindennap templomba járó, így én külön odafigyelek arra, hogy a történelmi egyházak vezetőivel minél jobb legyen, ha lehet zökkenőmentes legyen a kapcsolat, mert mindannyiunknak az a dolga, a polgármesternek is, hogy a maga eszközeivel a lelkésznek, papoknak is, hogy az ő hatókörébe tartozó makóiakon segítsen, őket szolgálja. Én ennek a munkának a során tőlem telhető képességem szerint minden segítséget meg kívánok adni mindkét egyházi vezetőnek, mind a Belvárosinak, mind az Újvárosinak. Erőmet és netán anyagi természetű mozgásteremet pedig azok a korlátok határolják be, ami személyemhez vagy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez kötődik. Én azt kérem, hogy ennek keretei között találjuk meg azt, ami a lehető legeredményesebb, ebben kívánok partner lenni és ehhez az együttműködéshez kívánok

5 5 / 51 valamennyiünknek jó egészséget. Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Kezdjük meg napirendjeink tárgyalását. A tárgyalás meneteként javaslom, hogy Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 1. sz. előterjesztést, a főnapirend: Makó Város Önkormányzatának évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató előtt tárgyaljuk meg, tekintettel arra, hogy a rendelet módosításban szereplő számszaki adatokat a főnapirend már tartalmazza. 1. napirend Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatóban kiemelt témaként a következőket szeretném elmondani. Még mindig egy picit ünnepélyes a hangvétele annak a ténynek, bizonyára emlékszik a tisztelt testület arra, hogy Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyt címzetes főjegyzői cím elismerés odaítélésére terjesztettük föl a Magyar Köztársaság belügyminiszteréhez. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke Dr. Bánfi Margit körzetközponti jegyző részére a belügyminiszter javaslatára címzetes főjegyzői címet adományozott a Köztisztviselők Napján. Így jegyzőnk július elsejétől a címzetes főjegyzői cím viselésére jogosult. Én emellé most egy csokor virágot is átadok ennek nyomatékaként.

6 6 / 51 VIRÁGÁTADÁS. TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A polgármesteri tájékoztatóból a következőket kívánom kiemelni. Június 30. Tisztelt Jelenlévők, Hölgyeim és Uraim! Szerintem sokan úgy gondoljuk, hogy most amikor az ország részeként Makó is tagja az Európai Uniónak messze nem vagyunk az akadálymentesítés terén olyan helyzetben, állapotban, ahol kellene lennünk. De annak érdekében, hogy miket teszünk szeretnék most visszautalni arra, odafigyelve egyrészt az érdekképviselet, az egyesület ajánlásaira, másrészt különböző lakossági fórumokon szülők, családtagok figyelemfelhívással élnek hozzánk és így június 30-án egy méreteinkhez képest nagyobb szabású akadálymentesítési akció végére tehetünk azzal pontot, hogy a 43-as főközlekedési út mentén különböző átkelési pontokon lehetővé tettük azt, hogy tolókocsival is lehessen közlekedni. Ezen a sajtótájékoztatón javasolták az ott lévők nekem azt, hogy kerüljön föl Internetre Makónak ez a térképe. Ott a sajtó hasábjain felhívással fordultunk a megye más településeihez, hogy ők is tegyék fel a saját hasonló térképüket Internetre, ugyanis a Volán pl. Szegedre reggel és este egy-egy járatot indít, melyen tolókocsival együtt lehet közlekedni, akkor Internetről lehívhassa a makói mozgássérült azt, hogy Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen erről a buszról legördülve merre tud elmenni és merre nem tud. Bízom benne, hogy ennek a felhívásnak foganatja lett, mindenképpen szorgalmazzuk azt, hogy ez így legyen a későbbiekben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A július 16-i dátumhoz pedig azt szeretném hozzáfűzni, hogy a Belügyminisztériumban tárgyaltam az Önkormányzati Főosztály vezetőjével több mindenről, címzett támogatásról is. Amit most szeretnék kiemelni az az, hogy a napokban Jegyző asszonnyal a Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Főosztálya meghívására került sor arra a tárgyalásra, ahol tájékoztattak bennünket arról, hogy a Makói kistérség, tehát Makó és a térség 16 településének pályázata, amely 120 millió forintot célzott meg, abból 115 millió forintot megnyertünk. Ez úgy tevődik össze, hogy a 115 millió forintból az önkormányzati feladatellátás akár hatósági, akár testületi jellegű elemei teljes egészében, 100 %-ig elfogadást kaptak és a területfejlesztési típusú pályázati elemnél kifelejtették a kollegáim a csanádpalotai szolgabírósági épület kiviteli terv összegét beírni. Leírták a tanulmány tervét, beírták a megvalósíthatósági tanulmányét, az engedélyes tervnek az árát, kiviteli tervben utaltak rá, de nem írták oda, hogy 3,5 millió forint, e miatt a bíráló azt egyelőre leemelte és emellett a másik két programnál egy-egy milliót emelt le. Ma a testületi ülést követően Pestre megyek és megpróbálom ezt az 5-5 millió forintot visszahozni. Én ezzel együtt nagyon komoly sikernek és eredménynek tartom azt, hogy egyrészt 120 millióból 115 millió megvan, kettő, nagyon fontosnak tartom, hogy a területfejlesztési elemeken kívül az összes többi térségi együttműködési elem a tárca által elfogadásra került. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Tisztelt Testület! Vitára bocsátom a polgármesteri tájékoztatót. Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg a kiegészítéssel együtt a polgármesteri tájékoztatót. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 346/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról.

7 7 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 347/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 348/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról.

8 8 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere Tájékoztató a csíkszeredai városnapi látogatásról. Dr. Buzás Péter polgármester: Ehhez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 349/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a csíkszeredai városnapi látogatásról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a csíkszeredai városnapi látogatásról készített tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. - Gilicze János alpolgármester, delegáció vezető Beszámoló az Ada Község Napja 2004 rendezvényen való részvételről. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e beszámolóval kapcsolatban? Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr, kedves képviselő társaim! Egy kiegészítést szeretnék fűzni az elnök úr beszámolójához. Ada község napján 3-án, szombat délután 5 órakor megnyitottuk az adai művelődési házban Makó régi képeslapokon című kiállítást. Ezt az adai küldöttség a makói városnapon kérte a múzeumtól. Nagy örömmel vittük át, nagy sikerrel nyitottuk is meg, az elnök úr is ott volt a megnyitón, a makói küldöttség többi tagjával együtt. Reméljük, hogy ez a kapcsolat tovább fog élni, hiszen mi ugyanígy meghívtuk az adai művelődési házat egy kiállításra Makóra és ezzel gyakorlati lépések is elindultak a két testvérváros között. Ezzel szerettem volna kiegészíteni

9 9 / 51 elnök úr beszámolóját. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Én is köszönöm. Van-e még észrevétel? Nincs. Akkor kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 350/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Beszámoló az Ada Község Napja-2004 rendezvényen való részvételről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ada Község Napja-2004 rendezvényről készült beszámolót megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel együtt azt elfogadja. - Hajdu Gábor települési képviselő, delegáció vezető Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A főnapirend előtt az 1. sz. előterjesztést tárgyaljuk meg. 1. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hajdu Gábor, a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr, képviselő társaim! A Pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlja az előterjesztésben foglaltakat. Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadás időpontjában ezek a dolgok nem voltak még számszerűen ismertek, sőt vannak egyes témák, amelyek értelemszerűen még ismertek sem voltak, ill. az élet hozta változások vannak itt átvezetve, utalnék az intézményvezetői kérésekre, kérném az előterjesztés elfogadását. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 32/2004.(VIII.26.) Makó ör. rendeletét

10 10 / 51 az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról. 2. napirend Tájékoztató Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Hajdu Gábor, a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr, képviselő társaim! Az előttünk lévő tájékoztató nagyon részletesen és pontos számokkal vázolja föl és ismerteti az I. félévi bevételek és kiadások teljesítését. Tájékoztatás, de egyúttal én úgy fogalmaznám, és a Pénzügyi bizottság is ezt így vette, hogy orientál ez az anyag, hiszen az egyes költségvetésben szereplő tételek teljesítési százalékának a vizsgálata nagyon fontos dolog. Annál is inkább, talán így fogalmazhatom, hogy a második félévben bizonyos jellegű operativitás van adott esetben, ha szükséges a beavatkozásra is. Összesítve mondanám, nagyon fontos dolog tehát, hogy a évi bevételi tervünket 47,6 %-ra teljesítettük, az önkormányzat működési kiadási teljesítési mutatója pedig 46,56 %. Tulajdonképpen az időarányos kategóriában vagyunk benne. El kell azt mondanom, hogy a 4.sz. táblázat a legvégén az egy nagyon jó összefoglaló táblázat, én köszönöm is a Pénzügyi osztálynak azt a munkát, hogy mindig igyekszik a lehető legjobban áttekinthető módon feldolgozni a város pénzügyi életét és abból lehet látni, hogy I. félévben nem történt meg pl. hitelfelvétel a városban. Tehát ez az egyik oldala a kérdésnek. A másik oldala az, hogy a második félévre vonatkozóan következtetések levonására van szükség. Szeretném azt elmondani, hogy a második félévben is élni kell az ÖNHIKI-s pályázat beadásának lehetőségével, utal is erre az egyik rendeletünk. És számolnunk kell természetesen azzal is, hogy ha az ÖNHIKI-s pályázat elutasításra kerül, akkor biztosítani kell a város működőképességét, ezért rendkívül fontos, hogy a második félévben nagy odafigyeléssel végezzük munkáinkat. Az előterjesztésben az van, hogy növelni kell a bevételi oldalt, a Pénzügyi bizottság talán azzal egészítette ki a hozzászólások folyamán, hogy a kiadást mérsékelni amennyiben van rá lehetőség. Tehát mind a két oldalt kell néznünk. Nagyon fontos, hogy arra is készüljünk föl, én nem azt mondtam, hogy válságterv legyen, de az, hogy mi történik abban az esetben, ha az ÖNHIKI-s pályázatunk nem él vagy esetleg csak egy szűkebb mértékben, hiszen a város és mi azzal számolunk, hogy a működési kiadásainkat illetően ha egy mód és lehetőség van, hitelfelvételre ne kerüljön sor. A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előttünk lévő anyagot. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e tájékoztatóval kapcsolatban? Szavazás előtt szeretettel ajánlom azoknak a figyelmébe, akik tartózkodnak vagy ellene szavaznak a költségvetésnek, hogy természetesen módjukban áll, de legyenek tisztában azzal a ténnyel, hogy itt egy 3,5 milliárd + 2,7 milliárdos fejlesztési kvótájú költségvetésről van szó, annak a pénzügyi egyensúlyáról akként, hogy az eredeti költségvetésünkbe az egyensúly megtartásához 209 millió forint beruházási hitel felvétele volt előirányozva. Ehhez képest a forráshiányos pályázatunk nem nyert, ettől függetlenül hitel felvételére nem került sor és a Pénzügyi Bizottság elnöke jól fogalmazott, célunk az, hogy ezt az évet úgy csináljuk végig, hogy később se kelljen hitelt felvenni. Ezt tisztelettel ajánlom figyelmébe mindenkinek. Kérdés, észrevétel van-e ez ügyben? Kérdés észrevétel nem hangzott el.

11 11 / 51 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy akkor az I. féléves beszámolóval kapcsolatban az 1. sz. határozati javaslatot szavazzuk meg. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 351/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. számú rendelet módosítását figyelemmel az ÖNHIKI-s pályázatra olyan ütemben készíttesse el, ahogy a feladatelhagyás miatti előirányzat átcsoportosítás azt lehetővé tesz. Határidő: folyamatos, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülés Felelős: polgármester - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Dr. Buzás Péter polgármester: A 2. sz. határozati javaslatról szavazzunk. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 352/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatási igény ÖNHIKI-s pályázat benyújtása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. Egyidejűleg a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

12 12 / 51 (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1./ Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti. 2./ Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3./ Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti közoktatási intézményeken kívüli intézményének kihasználtsága a 70 %-ot eléri, (1. számú melléklet) 3.2. közoktatási intézményei, intézményenkénti kihasználtsága a 2003/2004-es, valamint a 2004/2005-ös tanévre vonatkozó feltételek alapján a 70 %-ot eléri. (2. számú melléklet) 4./ Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik. 5./ Az önkormányzat - a magánszemélyek kommunális adója - a telekadó - az idegenforgalmi adó - a helyi iparűzési adó - építményadó bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez. 6./ Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 30. Értesítést kap: - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 2. sz. előterjesztés Pályázat Idősek Klubjának felújítására. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg mindkét határozati javaslatot. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: 353/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Makó, Megyeház u. 20. sz. alatti Idősek Klubjának felújítására pályázat benyújtása.

13 13 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsához Közművelődési intézmények, közösségi tervek kialakításának, bővítésének, felújításának kategóriájában a Megyeház u. 20. sz. alatti Idősek Klubjának felújítására az alábbiak szerint: Költsége: Ebből támogatás: Önerő: eft eft 888 eft Makó Város Önkormányzata a szükséges önerőt az éves költségvetési rendeletében biztosítja. Felhatalmazza továbbá a polgármestert minden a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Határidő: augusztus 31. Felelős: polgármester - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály - Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 354/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Makó, Justh Gy. u. 23. sz. alatti Idősek Klubjának felújítására pályázat benyújtása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsához Közművelődési intézmények, közösségi tervek kialakításának, bővítésének, felújításának kategóriájában a Justh Gy. u. 23. sz. alatti Idősek Klubjának felújítására az alábbiak szerint: Költsége: Ebből támogatás: Önerő: eft eft 888 eft Makó Város Önkormányzata a szükséges önerőt az éves költségvetési rendeletében biztosítja. Felhatalmazza továbbá a polgármestert minden a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Határidő: augusztus 31. Felelős: polgármester

14 14 / 51 - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály - Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 3. sz. előterjesztés 2004/ROP 1.1. A Maros-menti területek látogathatóságának komplex fejlesztése a Makói Kistérségben átdolgozott pályázat benyújtása. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg a határozati javaslatokat. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 355/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete által a Maros-menti területek látogathatóságának komplex fejlesztése a Makói Kistérségben pályázat benyújtása tárgyban hozott 251/2004.(VI.15.) MÖKT határozatának visszavonása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Maros-menti területek látogathatóságának komplex fejlesztése a Makói Kistérségben pályázat benyújtása tárgyban hozott 251/2004.(VI.15.) MÖKT határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoport - Polgármesteri Hivatal Innovációs Iroda 355/A/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: 2004/ROP 1.1. A Maros-menti területek látogathatóságának komplex fejlesztése a Makói Kistérségben átdolgozott pályázat benyújtása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2004/ROP 1.1 Turisztikai Vonzerők fejlesztése pályázati anyag Makóra vonatkozó részeit, és a következő határozatot hozta: 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Regionális Fejlesztés Operatív Program 1.1 Turisztikai Vonzerők fejlesztése programra A Maros-menti területek látogathatóságának komplex fejlesztése a Makói Kistérségben címmel.

15 15 / 51 A pályázatban Makó Város Önkormányzata, mint főpályázó vesz részt társulva három településsel (Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor), akik támogatásban részesülő partnerek lesznek. Makó Város Önkormányzata, mint főpályázó költségeinek forrásösszetétele: Összesen A beruházás költsége: Ft Ft Ft Támogatás 97,5 %: Ft Ft Ft Önerő 2,5 %: Ft Ft Ft Ebből: Önerő 60 %-a EU Önerő Alapból Ft Ft Ft Önerő 40 %-a hitelből Ft Ft Ft 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására. Makó Város Önkormányzata a Ft-os önerő 60 %-ára, Ft-ra igényelhet támogatást, a fennmaradó 40 %-ot, Ft-ot az önkormányzat az OTP Rt. A hitelszerződés későbbi időpontban történő megkötéséről szóló nyilatkozatával biztosítja. A képviselő-testület kijelenti, hogy az EU Önerő Alap pályázat az uniós pályázattal azonos pénzügyi-műszaki tartalommal kerül benyújtásra. 3. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében, valamint a vagyonáról és a vagyontárgyak hasznosításáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. rendelet 17. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a pályázatban megjelölt saját fejlesztéseinek fedezeteként felajánlja az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a támogató javára 5 éves időtartamra a fejlesztés összegére a támogatási szerződés megkötésével egyidőben jelzálog jog kerüljön bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba: 718/4 (Petőfi park, Bagoly vendéglő) 10620/5 (szeszfőzde) (vásártéri lóistálló) 11452/1 (úttörőtábor) 11465/1 (úttörőtábor) 11451/2 (vadászház) 11476/2 (üdülőépület és udvar, Honvédségi üdülő) 4. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a beruházásból esetlegesen később kiváló települések saját forrás része finanszírozásának arányos hányadát átvállalja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Határidő: augusztus 31. Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője

16 16 / 51 Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoport Polgármesteri Hivatal Innovációs Iroda 4. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk, a határozati javaslatról, majd a rendelettervezetről. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 356/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Pályázat benyújtása pedagógus álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentés pénzügyi teljesítésére. 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 281/2004.(VI.28.) MÖKT határozata alapján jóváhagyta a 2004/2005. nevelési/tanévre a fenntartásában működő nevelési és oktatási intézmények közoktatási feladatellátásához kapcsolódó számított álláshelyek számát. A fenti határozat alapján a Kertvárosi Általános Iskola pedagógus számított álláshelyeinek száma szeptember 1-jétől 42,7-ről 38,2-re csökkent. Az álláshelyek megszüntetése miatt 4 fő pedagógus jogviszonya kerül megszüntetésre. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot költségvetési hozzájárulás igénylésére az álláshely megszüntetéssel együtt járó, létszámcsökkentést eredményező pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez. A képviselő-testület kijelenti, hogy az érintett 4 fő munkavállaló foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli nincs lehetőség. Határidő: október 1. Felelős: polgármester - Kertvárosi Általános Iskola - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

17 17 / 51 A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 33/2004.(VIII.26.) Makó ör. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról. Makó Város Önkormányzatának 34/2004.(VIII.26.) Makó ör. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról. 5. sz. előterjesztés Martinsicuro várossal együttműködési megállapodás aláírása. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 357/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Martinsicuro várossal együttműködési megállapodás aláírása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az olaszországi Martinsicuro várossal való együttműködési megállapodásra irányuló kezdeményezést. A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy Martinsicuro város képviselő-testületével jelen határozat mellékletét képező tartalommal testvérvárosi kapcsolat kiépítésére irányuló együttműködési megállapodást kössön. Az együttműködési megállapodás aláírására leghamarabb a szeptember között megrendezésre kerülő XIV. Makói Nemzetközi Hagymafesztiválon kerülhet sor. Határidő: szeptember 12. Felelős : polgármester - Makó város alpolgármesterei

18 18 / 51 - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda - Makó és Térsége Fejlesztési Kht. TERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Martinsicuro Város Önkormányzati Képviselő-testülete között Szolgálva városaink közösségeinek kölcsönös barátságát, közösségi életének fellendítését, a helyi kezdeményezések fejlesztését Makó és Martinsicuro városok úgy határoznak, hogy egy európai testvérvárosi kapcsolat kiépítése érdekében megállapodást írnak alá. Városaink partnerségének fejlesztése érdekében széleskörű együttműködést kívánunk folytatni különösen: a tudomány és az oktatás, a kultúra és a művészetek, az egészségügy, a szociális gondozás, a városfejlesztés és -üzemeltetés, a közszolgáltatások fejlesztése, a környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés és a turisztika, valamint az önkormányzati igazgatás területén. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Martinsicuro Város Önkormányzati Képviselőtestülete igyekszik erősíteni kapcsolatait, valamint szorgalmazni a kapcsolatfelvételt, tapasztalatcserét a már működő és újonnan létrejövő intézmények, vállalatok, civil szervezetek és egyéb társaságok között. A felek különösképpen segítik az ifjúság közötti kapcsolatfelvételt. 1. A tudomány és az oktatás területén a felek lehetővé teszik az iskolák közötti együttműködést, amely a diákok- és oktatók cseréjén, valamint a közös pedagógiai, tudományos és kutatási kezdeményezéseken alapszik. 2. A kultúra és művészetek területén a felek támogatni fogják a művészek, intézmények, kulturális és művészeti egyesületek közötti együttműködést. 3. Az egészségügy, szociális gondozás, a városfejlesztés és -üzemeltetés, a közszolgáltatások és a környezetvédelem területén a felek fejlesztik az együttműködést és tapasztalatcserét, amelyek hozzájárulnak városaink lakosságának jobb kiszolgálásához ezeken a területeken. 4. A felek elősegítik és támogatják a gazdasági, turisztikai kapcsolatok bővítését, az együttműködést a

19 19 / 51 gazdasági alanyok között, különösen közös gazdasági fórumok, kiállítások és vásárok szervezésével, ajánló levelek kiadásával.

20 20 / A városok együttműködnek a városi testületek, hivatalok szintjén, információt és tapasztalatot cserélnek az önkormányzatok működését illetően. Előzetesen egyeztetik azokat a közös érdekű programokat, és projekteket, melyek közös pályázatokkal valósíthatók meg. 6. A felek meg vannak győződve arról, hogy különös fontosságú a fiatalok közötti együttműködés elősegítése. A felek támogatni fogják a közvetlen kapcsolatok felvételét, a nyári diákcserét, a közös sport-, turisztikai rendezvényeket. 7. A felek együttműködésük során figyelemmel lesznek a saját országukon belüli térségi kapcsolataikra és ezen aspektuson belül is keresik a kapcsolatépítés lehetséges formáit. Kölcsönösen szorgalmazzák a VAL VIBRATAT és a Makói Kistérség és településeik együttműködésének elmélyítését, kiterjesztését. 8. E megállapodás megvalósítása érdekében a felek aktívan együttműködnek és szükség szerint közvetlen megállapodásokat kötnek, amelyek meghatározzák a városok, az intézmények, a szervezetek és a gazdasági alanyok együttműködési formáját. A megállapodást a felek szeptember -án Makón írták alá. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: Martinsicuro Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Leonilde Maloni polgármester 6. sz. előterjesztés A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. számú rendelet módosítása. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta:

ELŐTERJESZTÉS. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Makó. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Makó. Tisztelt Képviselő-testület! 1 / 13 ELŐTERJESZTÉS Ikt. sz.:i. 2-293 /2004. Üi.: dr. Benák Ágnes Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag 1 / 10 Ikt. sz.:i.2-96/2005. Üi.: Dr. Benák Ágnes ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Részletesebben

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db)

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Ikt. sz.:i.2-27 /2006 ELŐTERJESZTÉS Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat képviselő- testülete 2010. április 13-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Vivert János alpolgármester Ballér József Lajosné, Bíró

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét Kapuvár Városi Önkormányzat -testületének 2013. Április 10-i ülése 82 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Városi Önkormányzat -testülete 2013. Április 10-i Rendkívüli

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly,

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 349-20/2013.. Jegyzőkönyv Jászkisér Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben