Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők."

Átírás

1 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Gilicze János, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Siket István és Szabó Sándor települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Mátó Erzsébet Városi Könyvtár, Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda vezetője, Bertus B. Csabáné, az Újvárosi Óvoda képviseletében, Bende Sándor a Kommunális és Közbeszerzési KHT ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, valamint a megjelent kedves vendégeinket a mai testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 19 fő. A megjelenési arány 79 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Nagy György József és Bodzsár Erzsébet a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. (Dr. Siket István alpolgármester, települési képviselő megérkezett.) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal a kiegészítéssel, hogy plussz egy előterjesztést, az Aljegyző által most előkészítés alatt lévő, inkubátorház és ipari park szerződés jogalany változásának kérdését teljes egészében soron kívül szóbeli előterjesztésben javaslom, hogy az előterjesztések sorába vegyük fel. Megkérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Javaslat a napirendre vonatkozóan nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a napirendre vonatkozóan. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

2 2 / /2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület augusztus 25-i ülésének napirendje. 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetése I. félévi gazdálkodásának helyzetéről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Előterjesztések, rendelettervezetek 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek A képviselő-testület a kiegészítésben elhangzottakat is a napirendjére tűzi. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Valamennyiünk előtt ismeretes, hogy Katona Pál esperes plébános úr, címzetes prépost, a Belvárosi Római Katolikus Plébánia plébánosa, valamint Nagy Ferenc plébános úr, az Újvárosi Római Katolikus Plébánia plébánosa Gyulay Endre Szeged- Csanádi megyéspüspök döntése alapján szolgálati hely megváltoztatása következtében más településeken folytatják szolgálatukat. Én úgy gondolom, hogy mindkét plébános esetében valamennyiünk pszichéjében megfogalmazódnak gondolatok. Azt hiszem, hogy a tekintetben azért sokan egyformán gondolkodunk, hogy mindketten ennek a városnak olyan személyiségei voltak, akik Katona úr esetében lényegesen hosszabb idő alatt, Nagy Ferenc plébános esetében kicsit rövidebb ideig annak az egyházközségnek, melynek a területén munkálkodtak mindenképpen, de az egyházközségen kívül a város lakosságának is megbecsülését élvezték, munkájukkal, szolgálatukkal elismerését kivívták. Mindkét egyházi vezetővel személy szerint nekem is munkakapcsolatom volt, eredményes munkakapcsolat, az együttműködésük az önkormányzatnál minden esetben normatartó és a város érdekeit szolgáló együttműködés volt. Én a magam részéről köszönöm szépen ezt az együttműködést Makó Város Önkormányzata nevében is és az új szolgálati helyen eredményes munkálkodást és mindehhez jó szolgálatot kívánok. Bízom benne, hogy nem fogtok érte farizeusnak tartani, a ti Teremtőtök áldását kérem. Makó Város Önkormányzata nevében egy-egy képpel szeretném megköszönni az itt eltöltött éveket. Katona úr esetében ez a kép a szolgálati helyét, a Belvárosi Plébániát ábrázolja és a Makói Művésztelep alkotása, Nagy Ferenc úrnak is egy képpel szeretném megköszönni a makói munkálkodást. Köszönjük szépen. AJÁNDÉK ÁTADÁS. Katona Pál esperes: Én egész életemben, de makói munkásságom alatt is arra törekedtem, hogy teljesítsem azt a feladatot, amit világosan látok, hogy az államban mi a kötelessége az egyháznak, mi a kötelessége az önkormányzatban az egyházközségnek és ezt úgy gondolom, hogy próbáltam teljesíteni. Hiszen most Szegedre kértek fel ilyen címen előadást tartani, mert az egyház feladata mindig az, hogy olyan embereket neveljen az önkormányzat és az állam számára, akik becsülettel tudják végezni azt a munkát, amivel államuk vagy az önkormányzat megbízza. Én azért igyekeztem intézményeket létrehozni, főleg oktatási intézményt, hogy ott olyan embereket neveljek, akik jól tudják segíteni az önkormányzatnak a munkáját. És ezt az igényt láttam is még a tanácselnök idejében, mert arra kért, hogy Tóth Aladár főorvos úrral, akivel sok szociális munkát

3 3 / 51 végeztünk, tudnánk-e többet végezni, azt mondtam igen. A rendszerváltás után visszakaptuk azokat az intézményeket, amelyeken keresztül az egyház tudja végezni azt a munkát, amely az önkormányzatnak is érdeke, hogy eredményes, jó munka legyen. Úgy gondolom, ezt Polgármester úr is többször mondta, hogyha valaki a cserkészetbe jön, ha valaki a Mária légióba jön, az jó helyre jön, az önkormányzat is érezte, hogy ezekre az intézményekre, ezekre az emberekre nagy szükség van. Ezért az önkormányzatnak is érdeke, hogy jól működjenek ezek az intézmények és köszönjük, hogy erkölcsi és anyagi támogatást is adtak ahhoz, hogy ezekbe az intézményekbe olyan embereket neveljünk, akik mindenki számára jók. Akik meg tudják érteni azt a Jézusi mondást, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. A vezetőnek egy nagyon fontos feladata, tudjon örülni annak, hogy akármilyen címen boldoggá tudja tenni a lakosság egy részét, vagy a lakosság egészét. Tóth Aladár főorvos úr volt az a példakép, aki nagyon önzetlenül meg tudta mutatni, hogy milyen boldogság adni, de ő szent volt és követni őt nem nagyon tudjuk, mert azt mondja a latin mondás a szentekről, hogy Admiranda et non imitanda hát nem kell őket követni. Csodálandó, de követendő nem nagyon, mert nem lehet ezt követni, hiszen az Úristen is az adakozásba olyan, hogy nem mindig értjük meg, hogy jó hozzánk. Szeretném idézni Szilas helynök urat, aki amikor az egyházzal valami rossz dolog történt vagy ővele, akkor mindig ezt mondta: Istenem, de szeretsz minket. Antal József templomigazgató félrehívott azt mondja, hogy te ez most hálálkodik vagy zúgolódik. Mondom, mind a kettőt csinálja, hálálkodik, mert tudja, hogy Isten jó hozzánk alapjában véve, de ezt a cselekedetét Istennek nem érti, hogy miért adta ránk, ezért zúgolódik is Istennel. Én azt kívánom, hogy sok olyan vezető legyen Makón, akiről így gondolkodnak az emberek, noha ezt a cselekedetét nem értem meg, de általában tudom, hogy jót akar a városnak és ezért együttműködök vele. Tehát még egyszer ezt a mondást idézném, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni és akkor jelképesen én most egy kegyképet adnák mindenkinek, aki itt jelen van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen, hogy segítették a munkámat és bocsánatot kérek azoktól, akiket munka közben esetleg megsértettem, vagy megbántottam, nem volt szándékom. Köszönöm szépen. TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen plébános úr. Köszönjük szépen a gondolataidat is. Azt hiszem, hogy úgy lesz helyén ez a dolog, hogyha most a tőled való elköszönést lezárjuk. Érdekes volt az idézeted. Mindig szokott lenni idézeted minden gondolatmenet végén és ha jól értettem ebből számunkra megjegyzendő, ez a csodálandó nem követendő, kb. ilyesmit jelenthet. Én a kettőnk közti kapcsolat specialitásaira is tekintettel most nem azzal teszem helyre magamban ezt az idézetet, hogy úgy ajánljam bárkinek figyelmébe, netán utódodnak a személyedet, hogy csodálandó, de nem követendő, hanem én továbblépek és azt mondom, hogy azért döntő mértékben, vagy sok elemében követendő is. Köszönöm szépen. Most Nagy Ferenc plébános úrhoz fordulok. Nagy Ferenc plébános: Nem szeretném hosszúra nyújtani a gyűlést, de azért mégis megköszönöm az önkormányzatnak, a testületnek és a polgármester úrnak az együttműködést az 5 esztendő alatt, amely tulajdonképpen jólesett. És ha a város életét figyeljük nem is lehet másképpen elképzelni csak úgy, hogy a polgári vezetés és az egyházi vezetés is megértik egymást, találkoznak. Én a magam részéről annyit mondhatok - hogy az utódok hogy működjenek együtt a Polgármesteri Hivatallal, bízom benne nem lesz akadálya - csak annyi a kérésem, hogy annyi jót, amelyet mi kértünk és kaptunk, bizonyára ők is majd kapni fognak. Én megpróbáltam megvalósítani és továbbadni ebben az egyházközségben, hogy felismerjék az emberek a hitemet és a szeretetemet. Ha valakinek van iránta érzéke, akkor kívánom, hogy minél nagyobb mértékben érdeklődjön utána és éljen vele, mert hinni és szeretni ez igazán a szép élet. Ezt kívánom mindenkinek.

4 4 / 51 TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm plébános úr. Akkor amikor nemrég hagyománnyá tettük azt, hogy a városban a nem önkormányzati intézmények, cégek, hivatalok vezető munkatársait távozásuk vagy érkezésük kapcsán bemutassuk, nem gondoltam azt, hogy ilyen gyorsan a két katolikus egyházközség hivatalvezetőire is sor kerül. Mivel itt hivatalról is van szó, és a szó pontosan így van a helyén, szeretném bemutatni a Tisztelt Testületnek Gordos Ferdinánd urat, a Belvárosi Római Katolikus Plébánia Hivatal plébánosát. Én az önkormányzat testülete nevében szeretettel köszöntelek Makón. Jó egészséget és sok sikert kívánok itteni munkádhoz és hallgatunk téged. Gordos Ferdinánd plébános: Nagy tisztelettel köszöntöm Polgármester urat, a képviselő-testület tagjait. Gyulay Endre megyéspüspök úr döntött úgy, hogy augusztus elsejei hatállyal Makó Belvárosi Plébánia plébánosa legyek. Az ő elgondolásait és az ő koncepcióját követem mindenben, amit ő kér azt igyekszem teljes erőmmel megvalósítani. És hát ebben kérem az önkormányzat segítségét amennyire tudja vagy jónak látja támogatni ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm plébános úr. Tisztelettel bemutatom Varga Attila urat, az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Hivatal plébánosát, Ő a Nagy Ferenc utódja, szintén augusztus elsejétől van itt. Szeretettel köszöntünk Makó városában parancsolj, tied a szó. Varga Attila plébános: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak! Hasonlóan Ferdinánd atyának a beköszöntőjéhez szeretném mondani, hogy Gyulay Endre püspökatya úgy látta bölcsnek, hogy Makó városába helyezzen, részben az egészségi állapotomra való hivatkozással, részben pedig, hogy szülőfalumhoz közelebb kerülve szüleim tudnak majd szolgálati helyemen segíteni. A beszélgetésben, amit polgármester úrral hármasban töltöttünk el ideérkezésem után azt mondtam többek között, hogy úgy gondolom és úgy érzem, hogy hazaérkeztem, amikor Makóra jöttem, mert itt születtem és van a Szentírásnak egy mondása, ami többeknek talán ismerős: senki sem lehet próféta saját hazájában. Ehhez a Szentírási gondolathoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem prófétálni jöttem és prófétaként, bár ez a lelkület ott van a szolgálatomban, hanem segíteni és szolgálni az itt élő embereket, különösen a hozzám tartozókat, az újvárosi híveket, de mindezzel együtt az egész város életét segíteni. Köszönöm előre is polgármester úr és képviselő asszonyok, urak segítségét és bizalmát és ígérem, hogy erőmhöz, lelkületemhez és munkámhoz a jó Isten segítségét és az Önök támogatását is kérve maradandó örömöket és élményeket fogunk adni a szolgálatunkkal. A jó Isten áldása és segítsége legyen valamennyiünk munkáján. Köszönöm szépen. TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen plébános úr. Ha a leköszönőknek mondtam útravalót és köszönetet az együttműködésért, amelyet most megismétlek, az érkezőknek pedig Isten hozottként annyit hadd mondjak, hogy Makó Város Önkormányzatának alapvető érdeke az, hogy a történelmi egyházakkal zökkenőmentes és jó kapcsolatot ápoljon. Személy szerint nekem ez különösen azért fontos, mivel nem vagyok mindennap templomba járó, így én külön odafigyelek arra, hogy a történelmi egyházak vezetőivel minél jobb legyen, ha lehet zökkenőmentes legyen a kapcsolat, mert mindannyiunknak az a dolga, a polgármesternek is, hogy a maga eszközeivel a lelkésznek, papoknak is, hogy az ő hatókörébe tartozó makóiakon segítsen, őket szolgálja. Én ennek a munkának a során tőlem telhető képességem szerint minden segítséget meg kívánok adni mindkét egyházi vezetőnek, mind a Belvárosinak, mind az Újvárosinak. Erőmet és netán anyagi természetű mozgásteremet pedig azok a korlátok határolják be, ami személyemhez vagy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez kötődik. Én azt kérem, hogy ennek keretei között találjuk meg azt, ami a lehető legeredményesebb, ebben kívánok partner lenni és ehhez az együttműködéshez kívánok

5 5 / 51 valamennyiünknek jó egészséget. Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Kezdjük meg napirendjeink tárgyalását. A tárgyalás meneteként javaslom, hogy Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 1. sz. előterjesztést, a főnapirend: Makó Város Önkormányzatának évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató előtt tárgyaljuk meg, tekintettel arra, hogy a rendelet módosításban szereplő számszaki adatokat a főnapirend már tartalmazza. 1. napirend Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatóban kiemelt témaként a következőket szeretném elmondani. Még mindig egy picit ünnepélyes a hangvétele annak a ténynek, bizonyára emlékszik a tisztelt testület arra, hogy Dr. Bánfi Margit jegyző asszonyt címzetes főjegyzői cím elismerés odaítélésére terjesztettük föl a Magyar Köztársaság belügyminiszteréhez. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke Dr. Bánfi Margit körzetközponti jegyző részére a belügyminiszter javaslatára címzetes főjegyzői címet adományozott a Köztisztviselők Napján. Így jegyzőnk július elsejétől a címzetes főjegyzői cím viselésére jogosult. Én emellé most egy csokor virágot is átadok ennek nyomatékaként.

6 6 / 51 VIRÁGÁTADÁS. TAPS. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A polgármesteri tájékoztatóból a következőket kívánom kiemelni. Június 30. Tisztelt Jelenlévők, Hölgyeim és Uraim! Szerintem sokan úgy gondoljuk, hogy most amikor az ország részeként Makó is tagja az Európai Uniónak messze nem vagyunk az akadálymentesítés terén olyan helyzetben, állapotban, ahol kellene lennünk. De annak érdekében, hogy miket teszünk szeretnék most visszautalni arra, odafigyelve egyrészt az érdekképviselet, az egyesület ajánlásaira, másrészt különböző lakossági fórumokon szülők, családtagok figyelemfelhívással élnek hozzánk és így június 30-án egy méreteinkhez képest nagyobb szabású akadálymentesítési akció végére tehetünk azzal pontot, hogy a 43-as főközlekedési út mentén különböző átkelési pontokon lehetővé tettük azt, hogy tolókocsival is lehessen közlekedni. Ezen a sajtótájékoztatón javasolták az ott lévők nekem azt, hogy kerüljön föl Internetre Makónak ez a térképe. Ott a sajtó hasábjain felhívással fordultunk a megye más településeihez, hogy ők is tegyék fel a saját hasonló térképüket Internetre, ugyanis a Volán pl. Szegedre reggel és este egy-egy járatot indít, melyen tolókocsival együtt lehet közlekedni, akkor Internetről lehívhassa a makói mozgássérült azt, hogy Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen erről a buszról legördülve merre tud elmenni és merre nem tud. Bízom benne, hogy ennek a felhívásnak foganatja lett, mindenképpen szorgalmazzuk azt, hogy ez így legyen a későbbiekben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A július 16-i dátumhoz pedig azt szeretném hozzáfűzni, hogy a Belügyminisztériumban tárgyaltam az Önkormányzati Főosztály vezetőjével több mindenről, címzett támogatásról is. Amit most szeretnék kiemelni az az, hogy a napokban Jegyző asszonnyal a Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Főosztálya meghívására került sor arra a tárgyalásra, ahol tájékoztattak bennünket arról, hogy a Makói kistérség, tehát Makó és a térség 16 településének pályázata, amely 120 millió forintot célzott meg, abból 115 millió forintot megnyertünk. Ez úgy tevődik össze, hogy a 115 millió forintból az önkormányzati feladatellátás akár hatósági, akár testületi jellegű elemei teljes egészében, 100 %-ig elfogadást kaptak és a területfejlesztési típusú pályázati elemnél kifelejtették a kollegáim a csanádpalotai szolgabírósági épület kiviteli terv összegét beírni. Leírták a tanulmány tervét, beírták a megvalósíthatósági tanulmányét, az engedélyes tervnek az árát, kiviteli tervben utaltak rá, de nem írták oda, hogy 3,5 millió forint, e miatt a bíráló azt egyelőre leemelte és emellett a másik két programnál egy-egy milliót emelt le. Ma a testületi ülést követően Pestre megyek és megpróbálom ezt az 5-5 millió forintot visszahozni. Én ezzel együtt nagyon komoly sikernek és eredménynek tartom azt, hogy egyrészt 120 millióból 115 millió megvan, kettő, nagyon fontosnak tartom, hogy a területfejlesztési elemeken kívül az összes többi térségi együttműködési elem a tárca által elfogadásra került. Én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Tisztelt Testület! Vitára bocsátom a polgármesteri tájékoztatót. Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg a kiegészítéssel együtt a polgármesteri tájékoztatót. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 346/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról.

7 7 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 347/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 348/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról.

8 8 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere Tájékoztató a csíkszeredai városnapi látogatásról. Dr. Buzás Péter polgármester: Ehhez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 349/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a csíkszeredai városnapi látogatásról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a csíkszeredai városnapi látogatásról készített tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. - Gilicze János alpolgármester, delegáció vezető Beszámoló az Ada Község Napja 2004 rendezvényen való részvételről. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e beszámolóval kapcsolatban? Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr, kedves képviselő társaim! Egy kiegészítést szeretnék fűzni az elnök úr beszámolójához. Ada község napján 3-án, szombat délután 5 órakor megnyitottuk az adai művelődési házban Makó régi képeslapokon című kiállítást. Ezt az adai küldöttség a makói városnapon kérte a múzeumtól. Nagy örömmel vittük át, nagy sikerrel nyitottuk is meg, az elnök úr is ott volt a megnyitón, a makói küldöttség többi tagjával együtt. Reméljük, hogy ez a kapcsolat tovább fog élni, hiszen mi ugyanígy meghívtuk az adai művelődési házat egy kiállításra Makóra és ezzel gyakorlati lépések is elindultak a két testvérváros között. Ezzel szerettem volna kiegészíteni

9 9 / 51 elnök úr beszámolóját. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Én is köszönöm. Van-e még észrevétel? Nincs. Akkor kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 350/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Beszámoló az Ada Község Napja-2004 rendezvényen való részvételről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ada Község Napja-2004 rendezvényről készült beszámolót megtárgyalta és az elhangzott kiegészítéssel együtt azt elfogadja. - Hajdu Gábor települési képviselő, delegáció vezető Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A főnapirend előtt az 1. sz. előterjesztést tárgyaljuk meg. 1. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Hajdu Gábor, a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr, képviselő társaim! A Pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlja az előterjesztésben foglaltakat. Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadás időpontjában ezek a dolgok nem voltak még számszerűen ismertek, sőt vannak egyes témák, amelyek értelemszerűen még ismertek sem voltak, ill. az élet hozta változások vannak itt átvezetve, utalnék az intézményvezetői kérésekre, kérném az előterjesztés elfogadását. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg. A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 32/2004.(VIII.26.) Makó ör. rendeletét

10 10 / 51 az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. módosításáról. 2. napirend Tájékoztató Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Hajdu Gábor, a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr, képviselő társaim! Az előttünk lévő tájékoztató nagyon részletesen és pontos számokkal vázolja föl és ismerteti az I. félévi bevételek és kiadások teljesítését. Tájékoztatás, de egyúttal én úgy fogalmaznám, és a Pénzügyi bizottság is ezt így vette, hogy orientál ez az anyag, hiszen az egyes költségvetésben szereplő tételek teljesítési százalékának a vizsgálata nagyon fontos dolog. Annál is inkább, talán így fogalmazhatom, hogy a második félévben bizonyos jellegű operativitás van adott esetben, ha szükséges a beavatkozásra is. Összesítve mondanám, nagyon fontos dolog tehát, hogy a évi bevételi tervünket 47,6 %-ra teljesítettük, az önkormányzat működési kiadási teljesítési mutatója pedig 46,56 %. Tulajdonképpen az időarányos kategóriában vagyunk benne. El kell azt mondanom, hogy a 4.sz. táblázat a legvégén az egy nagyon jó összefoglaló táblázat, én köszönöm is a Pénzügyi osztálynak azt a munkát, hogy mindig igyekszik a lehető legjobban áttekinthető módon feldolgozni a város pénzügyi életét és abból lehet látni, hogy I. félévben nem történt meg pl. hitelfelvétel a városban. Tehát ez az egyik oldala a kérdésnek. A másik oldala az, hogy a második félévre vonatkozóan következtetések levonására van szükség. Szeretném azt elmondani, hogy a második félévben is élni kell az ÖNHIKI-s pályázat beadásának lehetőségével, utal is erre az egyik rendeletünk. És számolnunk kell természetesen azzal is, hogy ha az ÖNHIKI-s pályázat elutasításra kerül, akkor biztosítani kell a város működőképességét, ezért rendkívül fontos, hogy a második félévben nagy odafigyeléssel végezzük munkáinkat. Az előterjesztésben az van, hogy növelni kell a bevételi oldalt, a Pénzügyi bizottság talán azzal egészítette ki a hozzászólások folyamán, hogy a kiadást mérsékelni amennyiben van rá lehetőség. Tehát mind a két oldalt kell néznünk. Nagyon fontos, hogy arra is készüljünk föl, én nem azt mondtam, hogy válságterv legyen, de az, hogy mi történik abban az esetben, ha az ÖNHIKI-s pályázatunk nem él vagy esetleg csak egy szűkebb mértékben, hiszen a város és mi azzal számolunk, hogy a működési kiadásainkat illetően ha egy mód és lehetőség van, hitelfelvételre ne kerüljön sor. A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előttünk lévő anyagot. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e tájékoztatóval kapcsolatban? Szavazás előtt szeretettel ajánlom azoknak a figyelmébe, akik tartózkodnak vagy ellene szavaznak a költségvetésnek, hogy természetesen módjukban áll, de legyenek tisztában azzal a ténnyel, hogy itt egy 3,5 milliárd + 2,7 milliárdos fejlesztési kvótájú költségvetésről van szó, annak a pénzügyi egyensúlyáról akként, hogy az eredeti költségvetésünkbe az egyensúly megtartásához 209 millió forint beruházási hitel felvétele volt előirányozva. Ehhez képest a forráshiányos pályázatunk nem nyert, ettől függetlenül hitel felvételére nem került sor és a Pénzügyi Bizottság elnöke jól fogalmazott, célunk az, hogy ezt az évet úgy csináljuk végig, hogy később se kelljen hitelt felvenni. Ezt tisztelettel ajánlom figyelmébe mindenkinek. Kérdés, észrevétel van-e ez ügyben? Kérdés észrevétel nem hangzott el.

11 11 / 51 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy akkor az I. féléves beszámolóval kapcsolatban az 1. sz. határozati javaslatot szavazzuk meg. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 351/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 4/2004.(II.17.) Makó ör. számú rendelet módosítását figyelemmel az ÖNHIKI-s pályázatra olyan ütemben készíttesse el, ahogy a feladatelhagyás miatti előirányzat átcsoportosítás azt lehetővé tesz. Határidő: folyamatos, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülés Felelős: polgármester - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Dr. Buzás Péter polgármester: A 2. sz. határozati javaslatról szavazzunk. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 352/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatási igény ÖNHIKI-s pályázat benyújtása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. Egyidejűleg a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

12 12 / 51 (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1./ Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti. 2./ Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3./ Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti közoktatási intézményeken kívüli intézményének kihasználtsága a 70 %-ot eléri, (1. számú melléklet) 3.2. közoktatási intézményei, intézményenkénti kihasználtsága a 2003/2004-es, valamint a 2004/2005-ös tanévre vonatkozó feltételek alapján a 70 %-ot eléri. (2. számú melléklet) 4./ Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik. 5./ Az önkormányzat - a magánszemélyek kommunális adója - a telekadó - az idegenforgalmi adó - a helyi iparűzési adó - építményadó bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez. 6./ Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 30. Értesítést kap: - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 2. sz. előterjesztés Pályázat Idősek Klubjának felújítására. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg mindkét határozati javaslatot. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: 353/2004. (VIII.25.) MÖKT h. Tárgy: Makó, Megyeház u. 20. sz. alatti Idősek Klubjának felújítására pályázat benyújtása.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben