Jelentés alulnézetből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés alulnézetből"

Átírás

1 Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület alulnézetből a devizahitel-válság kialakulásának okairól és évi magyarországi fejleményeiről 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Bemutatkozás 2. Az előzmények 3. A helyzet 4. A Bajnai és az Orbán-kormány megoldási kísérletei, azok értékelése 5. Várható fejlemények 6. Megoldási javaslataink 7. Mellékletek (táblázatok, hivatkozott jogszabályok -a honlapról letölthetőek) 1. Bemutatkozás Egyesületünk alapítói ( akik között a hitelválságban érintett adósok, abban nem érintett, de a lehetséges kilátások súlyát érzők, szakemberek és laikusok egyaránt vannak) 2009 februárja óta találkoznak rendszeresen annak érdekében, hogy elemezzék a hitelválság kialakulásának okait, jelenségeit, hogy megkíséreljenek kivezető utakat találni, erre irányuló javaslatokat kidolgozni a társadalom és a döntéshozók számára. E munka során 2009 augusztusában még mint hitelesek.org csoport két demonstrációt szerveztünk Banksztertúra néven, az elsőt a hozzánk forduló adósok által leginkább kifogásolt működésű AEGON egyik fiókja előtt, a másodikat pedig a PSZÁF székháza előtt, mely esemény egyben a PSZLF ( akkor még Pénzügyi Szervezetek Lakossági Felügyelete néven) megalakításának ötletét is felvetette. Az egyesület szeptember 28-án alakult, bejegyzésére 2010-ban került sor. A PSZLF- célja és küldetése a hitelt felvevő adósok vagy hitelhez jutni kívánók érdekeinek védelme, a pénzügyi szervezetek működésének lakossági szempontú figyelemmel kísérése és minősítése azért, hogy a jelenlegi adósi kiszolgáltatottság megszűnjön, és legyen egy elkötelezett érdek-képviselete a lakosságnak is a pénzintézeti és az ehhez kapcsolódó állami szférához való kapcsolatában. E küldetésünk teljesítése érdekében a saját szempontjaink, képességeink és tapasztalataink alapján elemezni kívánjuk a devizahitel-válságnak nevezett jelenséget, és s annak évi fejleményeit. 2. Az előzmények Általános jellemzés A magyarországi belső eladósodás szerzett immunhiányos tünetegyüttesként jellemezhető. Gyökerei részben világgazdasági folyamatokban (a gazdasági növekedés megtorpanásának ellensúlyozása az első olajválságot követő olcsó petrodollár-özönre alapozva, a kamatszint növekedése után adósságcsapdának bizonyult Magyarországon is), az ún. rendszerváltás utáni magyar társadalom tudatossági szintjében, az ország politikai vezetésének kényszeres megfelelési és igazodási vágyában keresendőek (Moszkvának, vagy Brüsszelnek, de valakinek mindig meg kell felelni, ha másnak nem, hát a Befektető mitikus figurája elvárásainak). Ez a kényszer nagyon erős ideológiai megalapozottságú volt mindig: a politikai elit ( függetlenül a kormányon lévő rész jobb-vagy baloldali címkézésétől) megpróbálta megérteni, mit várnak el tőle, mi a modernitás érvényes tartalma, mi a politikailag korrekt, és ebből olyan ideológiát gyártott magának, amellyel aztán igazolhatta saját tetteit. Ezt a politikai igazodási kényszer vezetett az állam 80-as években történt eladósításához, amely a 90-es években töretlenül folytatódott. Ez vezetett az öngyilkos módon végrehajtott privatizációhoz, amely hatalmas termelőstruktúrákat vert szét, amortizált le, adott el a modernizáció reményében iparágakat a felsőbbrendű lényként csodált külföldi befektetők részére, amelyek viszont képesek lévén saját érdekeik követésére gyakorlatilag piacokat vettek. Ezzel szemben a döntéshozó magyar gazdasági és politikai elit saját egyéni érdekeit követve a nemzet, és a lakosság érdekeit figyelmen kívül hagyva adta el a privatizáció során a stratégiai közvagyont. 2

3 A kereskedelemben, a bankszektorban, energiaszektorban olyan mérvű liberalizáció ment végbe, amely nem jellemző az etalonként irigyelt fejlett országokra. Ennek folytán ezekben a szegmensekben a külföldi tulajdon túlnyomó erőfölényre tett szert, így a versenyt korlátozó, hatásukban és összességükben ( belső versenyük ellenére a lakosság felé) monopolisztikus jellegű kartellek jöttek létre. Az általános kép felvázolása után vegyük szemügyre a fő szereplőket: a lakosságot, az MNB-t, és a bankokat. A lakosság A lakosság az ún. szocializmust követő légüres térben megkísérelte megtalálni azokat az erkölcsianyagi fogódzókat, amelyek értelmezhetővé tették volna számára a világot. Erre esélye sem volt, mert szembe találta magát a kifinomult tudatmanipulációs ipar kontrollálatlan termékeivel, a reklámokkal, az érthetetlen, így túlmisztifikált pénzügyi trükkökkel, a véleményformálás, a fogyasztásra ösztönzés csalafinta eszközeivel, amelyek érvényesülésének a politikai elit nem szabott korlátokat (jobbik értelmezés szerint maga sem lévén tudatosabb a lakosság tömegeinél), doktriner módon minden nemzeti szintű, reális, és másutt eleminek tekintett érdeket feláldozva a szabad verseny és a piacgazdaság szent tehenének oltárán. Egy olyan társadalomra ömlött rá a professzionális reklám- és médiatechnika, amely erre semmilyen módon nem volt felkészülve úgy, hogy a fogyasztói társadalom összes kihívásával szembesültek a társadalom tagjai ( fogyasztási düh, elmaradt fogyasztás pótlása), ugyanakkor az elvárható fogyasztói kultúra kialakulása még meg sem kezdődött számukra. Az e közegben megjelenő, külföldi tulajdonú kereskedelmi bankok komoly tapasztalatokkal, bevezetett pénzügyi termékekkel rendelkeztek, amelyek ezen a piacon teljesen újak voltak. A lakosság pénzügyi kultúrája az OTP-hivatallal való kapcsolatban formálódott, nagyon alacsony szinten rekedt meg, ami a bank-ügyfél viszonyra azóta is rányomja a bélyegét, és amit az ügyfél kiszolgáltatottságának természetes tudata és annak elfogadása jellemzett. Ez ideális terep volt a megjelenő kereskedelmi bankok számára otthon kifejlesztett termékeiket úgy módosíthatták, hogy a finomhangolás révén itt azok maximális profitot hozhassanak, minimális kockázat mellett. Olyan banki termékek szabadultak rá így a lakosságra, amelyek kockázataival nem volt tisztában, amelyek működését nem értette ( ld. pl. hitelkártyák). Kialakult az a gyakorlat, hogy egy jó nevű, hazájában elfogadott és jól működő bank magyarországi leányvállalata egyre inkább profittermelő gépezetté vált, mely az anyabank egyre magasabb elvárásaival szembesült, hogy az otthoni, viszonylag csendes üzletmenetet egy jóval magasabb profittal kecsegtető, gyarmati jellegű üzletmenettel támogassa meg. Mivel a magyar bankrendszer a bankkonszolidációk, az azt követő privatizációk, az azokban megvalósult piacvásárlás révén ( hasonlóan a termelés és a kereskedelem szektoraihoz) mostanra több, mint 90%-ban külföldi tulajdonosok irányítása alá került, nyilvánvaló volt, hogy sem a helyi termelés finanszírozása, sem az egyéb, össztársadalmi szinten fontos, de profitkilátások szempontjából nem vonzó területek nem juthatnak forrásokhoz. A lakosságot évekig az euro-övezethez való csatlakozással hitegették, ezért sem tudta megfelelően felmérni a hosszú távra vállalt árfolyam-kockázatokat. A fogyasztásra ösztönző reklámok megtették hatásukat, a pénzügyi ismereteket nélkülöző lakosság boldogan fürdött a pénzbőségben, 2007-től exponenciálisan nőtt a lakossági hitelállomány, amelynek döntő részét a deviza-alapú hitelek tették ki. A devizahitel-válság kapcsán a lakosság túlfogyasztásáról beszélnek sokan, azt elfelejtve, hogy a hazai termelékenység mutatóival nem korrelál a lakosság reáljövedelme, annál jóval alacsonyabb. Az eladósodás problémakörének ezért lényeges eleme az a tény, hogy a munkaerő bérköltsége a 3

4 szocializmus időszaka alatt az állam által átvállalt feladatokra tekintettel nem tartalmazott minden, a munkaerő reprodukciójához, bővített újratermeléséhez szükséges költségelemet, így különösen nem a lakhatás ( lakásbérlet, lakásvásárlás vagy építés) költségeit, az átlagos mai magyar munkaerő ezért képtelen a megtakarításra. Ez a mesterségesen alacsonyan tartott bérszínvonal a rendszerváltást követően is fennmaradt, sőt, a döntéshozók szerint komparatív előnnyé vált: legyen vonzó az ország a befektetők számára. Az alacsonyan tartott bérszínvonal, az emelkedő árak, a gyorsuló (akár 35 %-ot is elérő) éves infláció mellett nem tette lehetővé olyan tömeges, a lakhatás finanszírozására alkalmas megtakarítások képződését, amelyek a lakhatás szükségleteinek kielégítését lehetővé tették volna. Laknia viszont kellett valahol, a bérlakások száma korlátozott, a tradicionális társadalmi minta a saját tulajdonú lakás, ami az élet célja és álma. A lakáshiány szükségszerűen terelte a lakosságot a devizahitelezés felé: stabilnak és olcsónak tűnő források álltak rendelkezésre, a munkahelyek szintén stabilnak és hosszú távon megtarthatónak tűntek, az közötti időszakban kisebb reálbérnövekedés indult meg, így a lakosság figyelme évi választásokat követően a magas jegybanki alapkamat és a kereskedelmi banki forint-hitel kamatok magas szintje miatt az egyetlen, általa megfizethető forrás, a deviza alapú hitelek felé fordult. A devizahitelek az álom beteljesítésének a lehetőségét csillantották meg, a látszólag örökké tartó világkonjunktúra sodrában sokak úgy vélték, munkahelyük stabil, jövedelmük mértéke előre láthatólag nem változik, a kormányzati propaganda 2005-től nagy jólétről, Pannon pumáról harsogott, így a közember bátran vélhette, hogy saját kalkulációja szerint bevállalhat egy hitelfelvételt a lakás megszerzéséhez, felújításához, korábbi, magas kamatozású Fthitel kiváltásához stb. Az országot, lakosságot a kormány így tévedésbe ejtette, a hamis biztonságba illútiójába ringatta a gazdasági fejlődés kreatívan könyvelt adatainak. Az MNB Az MNB fő prioritásainak megfelelően a forint árfolyamának védelme, az államadósság finanszírozhatósága, valamint az inflációs cél betartása jelentős jegybanki alapkamat változásokat igényelt, aminek következtében az MNB jegybanki alapkamat magas szintet ért el, és így a forintkölcsönök drágábbá váltak a különféle devizákban nyújtható kölcsönöknél. ( Különös jelenség ez: a jegybanknak van egy országa, nem pedig az országnak egy jegybankja). Az MNB az előbbi célok elérése és a befektetők vonzása érdekében a jegybanki alapkamatot folyamatosan magas szinten tartotta és tartja. Ez oda vezetett, hogy a bankszektorban a forinthitelek rendkívül drágává, 20%-ot meghaladó mértékűvé váltak a kétezres évekre. Ilyen mérvű kamatot nehéz finanszírozni, így- mivel a devizaműveletek liberalizálása lényegében 2000-re befejeződött, megjelentek a devizahitelek, nagyságrenddel kedvezőbb kamatokkal - a vállalati szegmens telítődése után beindult 2002-től a lakossági deviza alapú hitelezés. A devizahitelezés kiépítésével jelentős országkockázat-növekedés valósult meg, ami viszont pont ellentétes a forint stabilitásának kívánalmával, mely tényről az ország vezetése tudott. (Rendelkezésünkre áll egy, a közigazgatási apparátusból származó összefoglaló 2003 januárjából, mely ezekre a veszélyekre felhívta a figyelmet, és amelyet - többek között- az akkori pénzügyminiszter és az akkori belügyminiszter vettek kézhez.) A bankok A beérkező bankok örömmel tapasztalták azt a pénzügyi-jogi szigort, amelyet még az egykor egyeduralkodó OTP bank alakított ki, és amelynek lényege egyfajta félhivatali működés, az ügyfél és a bank közötti alá-fölérendeltség volt. Mindennek eredményeként létrejött egy olyan jogi, közgazdasági és pénzügyi-kulturális közeg, amelynek folytán Magyarország különösen profitábilis területté vált a bankszektor számára, így itt Európában egyedülálló jövedelmezőségre tettek szert 4

5 a bankok. (Nem véletlen például, hogy a bankszektor évi első féléves profitjelentése az előző évi bázishoz képest is jobb eredményeket mutatott, pedig állítólag pénzügyi válság volt.). ( Honlapunkon megtekinthetőek a bankok összes fő adatai, benne a kiugró ROE, ROA adatokkal, ami mutatta, hogy nemcsak az EU teljes átlagánál értek el magasabb nyereséget, hanem még a kiemelten nyereséges CEE országok között is kiemelkedett a nálunk működő bankok nyeresége.) 1998 után, a forint teljes konvertibilitásának létrejötte alapján egy új, a bankok számára jelentős nyereséggel kecsegtető pénzügyi szolgáltatás kezdett kialakulni. Ez volt a deviza alapú hitelezés. A nemzetközi banki piacon lényegesen alacsonyabb kamatszinten volt elérhető forrás, amely az extraprofit lehetőségét adta a forrásokhoz hozzáférő bankok számára, mivel az alacsony külföldi kamatszint és a magas belföldi kamatszint között lehetett meghatározni a hitelkamatokat. A bankok kartell-szerű működést folytattak ebben az időszakban, hasonló kondíciókkal, hasonló kamatszinttel jelentek meg a belföldi piacon. Az extraprofit egyik eleme a deviza-árfolyam eladási ( folyósításkori) és vételi ( törlesztéskori) árfolyama közötti különbség volt. A másik elem a rendkívüli kreativitással kreált költségelemek felszaporításából eredt: folyósítási díj, rendelkezésre tartási jutalék, hitelbírálati díj, stb. ( akadt olyan pénzintézet, amely 18-féle díjat tudott kitalálni). A szerződések alapján az adósnak esélye sem volt arra, hogy akár csak megkísérelje ellenőrizni, hogy a hitelező miért éppen annyit kér be tőle, azt hogyan számolja el, hol tart éppen törlesztése ezekre a választ néhány hitelező külön díj ellenében- részben megadta, de az esetek többségében ilyen információ-szolgáltatásra nem került sor. A külföldi bankok magyarországi fiókjaikat, leánybankjaikat tetszőlegesen kialakított feltételekkel finanszírozták, a finanszírozási kamatokon keresztül működtetve egy jelentős nagyságú pénzszivattyút. A világ pénzbőségére tekintettel a hazai pénzintézetek komoly mértékben jutottak forrásokhoz. A bankok által külföldön kifejlesztett technikák, pénzügyi eszközök egyrészt modernizálták a magyar pénzügyeket, magasabb pénzügyi-technikai színvonalat honosítottak meg, másrészt viszont készületlenül, így védtelenül találták a lakosságot, azok buktatóit nem ismertékismerhették fel. A külföldi bankok gyanúnk szerint más, lényegesen kedvezőbb feltételekkel (úgy a hitelhez jutás egyszerűsége/könnyűsége, a kamatláb, a futamidő alatti egyéb költségek és azok változása, az ügyféllel való bánásmód hangneme, stílusa stb. tekintetében) szolgálják ki saját honossági országukban az ügyfeleiket, mint Magyarországon. A magyar kis-és közepes vállalkozások egyszerűen nem jutnak hitelhez, sok esetben jól működő vállalkozások kerültek csődbe amiatt, hogy a finanszírozó bankjuk megvonta tőlük a finanszírozást. A bankok - úgy tűnik- tudatosan erre a helyzetre ( magas alapkamat, saját lehetőségeit reálisan felmérni nem képes lakosság, olcsó külföldi források, nagy kamatnyereség lehetősége, ideális, bankbarát jogi környezet, mely lehetőséget ad a kockázatok teljes mértékű, adósra történő áthárítására, az egyoldalú szerződésmódosításra) alapították az üzletpolitikájukat. A későbbiekben, amint a belföldi deviza-alapú hitelezésből eredő extraprofit kezdett felgyülemleni, azt a bankok nem kockázataik csökkentésére használták fel. A kedvező erős forintárfolyamot kihasználva újabb devizaforrásokat vontak be és újabb deviza-alapú kölcsönöket nyújtottak. Ügyfelekkel szembeni kockázati kitettségüket csupán szavatoló tőkéjük és a külföldi tulajdonos által szigorúan betartatott tőke-megfelelési mutató korlátozta. Mihelyt ebbe a kihelyezési korlátba ütköztek, a magyar ügyfeleken szerzett profitot a hazai leánybankban elvégzett tőkeemelés vagy céltartalék-képzés helyett jutalékként kivették a külföldi tulajdonosok a pénzügyi intézményből (bankból, pénzügyi vállalkozásból). 5

6 Az eredmény A lakosság jelentős része mintegy devizahitel-ügyletet kötött meg. Ez szerényebb becslések szerint is kb. 1,5-2 millió embert érint közvetlenül, de gyakorlatilag nincs olyan család, amelynek rokoni-baráti körében ne volna devizahiteles. (Az átlagos magyar család 2,8 főből áll, tehát közvetlenül 2,0 millió fő érintett, de a kezesek, és az egyéb ingatlanok bevonása miatt a fedezeti kötelezettek, szülők, testvérek, stb. szintén érintetté váltak. Így minden egyes fenyegetett devizahiteles további 3-4 teherviselővel áll pénzügyi függőségben. Ennek alapján ténylegesen, közvetve érintettnek mondhatunk mintegy 4-5 millió főt, DÖNTŐEN a magyar középosztály tagjait.) Anomáliák a hitelszerződések megkötése körül Az adósok döntő részének fogalma sem volt arról, hogy mit ír alá a hitelszerződés megkötésekor. A hitelszerződéseket jól képzett jogászok fogalmazták, azok átolvasása és értelmezése jogvégzettek számára is feladat, különös tekintettel arra, hogy a szerződések egész rendszerét (kölcsönszerződés, zálogjogot alapító szerződés, opciós szerződés, nyilatkozatok az adósoktól és a zálogkötelezettektől, stb.) kellett együttesen értelmezni. A banki szerződések tartalmát csak akkor ismertették a hitelfelvevővel, amikor már előlegbe, foglalóba kifizette az ingatlan vételárának %-át, hiszen csak egy meglévő adásvételi szerződés birtokában nyújthatta be a hitelkérelmet. Azt megelőzően a bank nem adott ki szerződés-mintát, mondván minden szerződés egyedi, ezért nincs sztenderd formulájuk. Ezeket a szerződéseket évtizedek során dolgozták ki a külföldi bankok, és Magyarország esetében az általunk megbízott magyar jogászok bevonásával minden lehetséges védekezési jogot elvettek a hitelfelvevőtől. Ezzel szemben a kockázatok minden lehetséges esetére beépítették azt a jogi megoldást, ami a keletkező bármilyen negatív változás terhét az adósra hárítja. A futamidő alatt esetleg keletkező, kedvező események hatását viszont a szerződés vagy szóba sem hozza, vagy annak előnyeit kizárólag a hitelezőnek biztosítja. Tényleges alapeset, hogy a közjegyző hatalmas díjért aláíratta azt az iratot is, melyben az adós előre, önként lemond minden perlési, jogorvoslati jogáról. Az adóst az érdekelte, hogy végre hozzájusson az áhított hitelhez, és megvehesse a vágyott lakást. A szerződéskötés az esetek túlnyomó részében közjegyző előtt köttetett, mivel így az közokiratnak minősül, tehát annak alapján bírósági eljárás nélkül lehet az állami végrehajtói szervezet segítségét igénybe venni a zálogként lekötött ingatlanok értékesítése érdekében. Ez ugyan drága mulatság az adós részére, de nincs más választása, ha pénzt akar. A közjegyző jobbik esetben felolvasta- ledarálta- a szakszöveget, megkérdezve, az adósokat, hogy ugye megértették, és az a szerződési akaratukat tükrözi-e. Arra nem volt mód, hogy az adós elvigye, előre átolvassa a szöveget, így első hallásra-olvasásra kellett azt aláírnia, azon nem módosíthatott egyetlen szót sem. Jól képzett banki jogászok százai dolgozták ki a szerződéseket,melyeket az ügyfél nem vizsgáltathatott meg hozzáértővel, tehát itt is érvényesült az információs egyensúlytalanság. A szerződés-csomag gyakori része főleg a kisebb, éhesebb pénzügyi szolgáltatók körében az opciós szerződés. Ebben a kölcsönt adó vételi jogot szerez arra, hogy a kölcsönösszeg, vagy a fedezetül lekötött ingatlan értékének egy hányada, a menekülési érték fejében, a kölcsönszerződés felmondását követően egyoldalú jognyilatkozatával megszerezze az ingatlan tulajdonjogát, vagy e jogot más számára engedményezze. Az adós a törlesztések és a tartozás folyamatos devizára, illetve onnan forintra történő átszámítása és a forintban felmerülő, de devizában teljesítendő költségek miatt képtelenné vált tartozása ellenőrzésére, az ügylet áttekintésére. A deviza alapú hitelezés kezdetekor a forint árfolyama erős 6

7 volt, és évekig ebben a tartományban maradt. A bankok a szerződéskötéskor nem hívták fel az ügyfelek figyelmét arra a speciális kockázatra, amit az adós jövedelmétől eltérő pénznemben törlesztendő tartozás jelentett a számára ( a hitelt felvevők szerint max. 10%-os árfolyam-mozgás lehetőségéről tájékoztatták őket szóban, az ügyletkötés előtt, ezt utóbb persze lehetetlen bizonyítani). Az események alapján utóbb úgy tűnik, hogy a bankok tudatosan tévedésbe ejtették a szakmailag felkészületlen ügyfeleket. Már ebben az időszakban mind belföldön, államigazgatási körökből, mind külföldről, szakmai körökből érkeztek olyan jelzések a döntéshozókhoz, melyek szerint nagy, ezért nem vállalható a kockázata a deviza alapú hitelezésnek. Ezeket a hangokat sem a kormányzat, sem a PSZÁF, sem a bankok nem akarták meghallani. A számtalanszor módosított Hpt.- vel olyan bonyolult, nehezen követhető jogi szabályozás jött létre, amely teljes mértékben kiszolgálta a bankszektor érdekeit, és amely jogi unikumot teremtett Európában: az egyoldalúan, a bank által módosítható hitelszerződések lehetőségét teremtette meg. A nyugati bankok szívesen vették azt a versenyelőnyt, amelyet a bürokratikus, bank-centrikus, hivatal-szerű OTP működés mintája adott a számukra, és ahhoz gyorsan alkalmazkodtak. Mindez természetesnek mondható folyamat volt, hisz a bankok profitorientáltak, a megfelelő állami szabályozásnak, felügyeleti szerveknek kellett volna azokat a fékeket beépíteni a pénzügyi rendszerbe, amelyek a visszaéléseket, az egészségtelen folyamatokat megakadályozhatták volna. Erre nem került sor, mert nyilvánvalóan nem volt ilyen szándék, illetve erre irányuló érdekeltség döntéshozói szinten. A magyar kormány feladata, felelőssége volna mindenkor megvédeni a saját állampolgárait minden olyan veszélytől, körülménytől, mely kárt okozhat neki. A Kormány feladata, kötelessége lett volna, hogy ezeket a veszélyeket felismerje, és a lakosságot figyelmeztesse. Ezt nem tette 1986-ban Csernobil esetében, és nem tette meg idején, a devizahitel felvétel esetében sem, HOLOTT tudott ezekről a veszélyekről.(lásd banki szakemberek nyilatkozatai, 2002-ből 2003-ból). A bankrendszer tehát kihasználta a jövedelmek átcsoportosításának, a lakossági, vállalkozói, majd az önkormányzati szektorból való kiszivattyúzásának a lehetőségét: vagy magas hozamú állampapírt vett, vagy a jegybankban helyzete el felesleges eszközeit, vagy devizát vásárolt azokért olcsón, és ebből a forrásból hitelezett. Tehette, mert a szabályozás, a piacot felügyelő szervek ezt elnézték neki, lehetővé tették a számára. A pénzügyi szolgáltatók, mint szakcégek rendelkeztek olyan szakértelemmel, amely számunkra lehetővé tette azt, hogy az árfolyamkockázatokat megbecsüljék, az ügyfelek viszont nem, bár ezt most gyakorta a szemükre hányják (információs aszimmetria). Az árfolyamkockázatok ügyfelekre történő teljes áthárítása a szerződő felek mellérendeltségi pozícióját kérdőjelezte meg. A jogi szabályozás gyarmati állapotokat tükröz, olyan mértékű egyoldalú előnyök illetik a hitelt nyújtókat, és olyan mértékű egyoldalú terhek nyomasztják az adósokat. Mindez egy monopolhelyzetben történt, mivel a pénzre vágyó hitelfelvevő kartell-jellegű piaci együttmozgással találta magát szembe a hitelintézetek kínálatát vizsgálva, tehát nem dönthetett úgy, hogy tisztességesebb, kiegyenlítettebb kondíciókat kínáló pénzintézettől vesz fel hitelt, mivel belföldön ilyet nem talált, épp a jogi szabályozás adta extraprofit lehetősége miatt. Az úgynevezett devizaalapú hitelek esetében a magyarországi hitelintézetek szinte kizárólag forintban folyósítottak ki hiteleket az adósok részére, a mesterségesen az államháztartás finanszírozási igénye miatti állami, és a tőkerepatriálás érdekeit kiszolgáló jegybanki segédlettel- magasan tartott jegybanki alapkamathoz képest kedvezőbb kamatozással. Ez a helyzet eredményezte azt, hogy a hitelt felvenni szándékozók az előzőekben ismertetett okok miatt devizában adósodtak el, 7

8 mert a rendszer ide irányította őket. A hitelt felvevők azonban azzal szembesültek, hogy ha véletlenül az eladósodás devizájában keletkezett megtakarításuk, és abban akartak törleszteni, akkor azt a hitelező nem fogadta el tőlük, azt forintra kellett váltania, majd a hitelező által megadott árfolyamon azt a hitelező váltotta devizára, valójában egyszerűen további profitra tett szert a vételi és az eladási devizaárfolyamok különbözetéből eredően, amely tétel szintén nem képezte a THM számításakor figyelembe vett költségek részét. A hitelintézet tehát a rendelkezésére álló ( a nála elhelyezett betétekből, bevételeiből eredő) olcsó Ft forrásokat vagy a bankközi vagy nemzetközi piacon nagyon alacsony kamatozással felvett deviza-forrásokat folyósította ki forintban az adós részére. A deviza alapú hitel meghatározás tehát csak egy, az adós számára fokozott kockázatot és bizonytalanságot, a hitelező számára pedig az ellenőrizhetetlen és folyton változtatható költségelemek révén az extraprofit lehetőségét jelentő elszámolási metódust takar. Ez a módszer eredményezett Európában is kiemelkedő jövedelmezőséget a magyarországi pénzintézeti szektor részére az elmúlt időszakban, és ebből a pozícióból nem kívánnak most engedni a pénzintézetek, megkísérlik a még fizetőképes adósokra áthárítani a már nemfizetők miatt keletkező veszteségeiket is, kihasználva a részükre jogszabályban biztosított, a kozmetikázó jogalkotási lépések ellenére gyakorlatilag kontroll nélküli egyoldalú szerződésmódosítás jogát. A hitelt nyújtó szervezetek két kategóriába sorolhatók: a bankok és az általuk finanszírozott pénzügyi vállalkozások. A bankok a rájuk vonatkozó szigorúbb jogi szabályozás miatt- a potenciális ügyfélkör prudens működés mellett is finanszírozható része (a hitelszerződések megkötése során az adós hitelezhetőségét is vizsgálniuk kellett) számára folyósítottak hiteleket. A hitelezési gyakorlat a legfőbb biztosítéknak az ingatlanfedezet tekinti. Mivel jelentős volt az a lakossági réteg, amelyik ugyan rendelkezett ingatlannal, de nem rendelkezett megfelelő, igazolható jövedelemmel ( szürke és feketegazdaság működése, minimálbéren bejelentett, de valójában adózatlanul többet keresők tömegei a bérek túladóztatása miatt), a banki rostán fennakadó, sok esetben már BAR -listás ügyfelek számára (a sok esetben volt banki középvezetők által gründolt) a bankok által finanszírozott pénzügyi vállalkozások folyósítottak tisztán ingatlan-fedezetre, hitelképességi vizsgálat nélkül hiteleket. Így állt elő az a helyzet, hogy gyakorlatilag jövedelemigazolás nélkül folyósítottak CHF nagyságú hiteleket tömegesen olyanok számára, akik a bankoknál nem lettek volna hitelképesek. Ezzel jól jártak a bankok, mert egy pótlólagos piaci szegmenst is be tudtak vonni a hitelezésbe, anélkül, hogy törődniük kellett volna az adós személyes kockázataival, és saját szigorú folyósítási előírásaikkal, jól jártak a hitelközvetítők, mert a bankok és az adósok közé ékelődve, levadászhatták a bankok számára már nem kezelhető hiteligénylőket, és kellemes haszonnal adhatták tovább a banki hiteleket, és jól jártak az adósok is, mert nem kellet jövedelemigazolással, BAR-listával stb. vacakolni, pénzhez jutottak. Ezt a hibát a pénzügyi kormányzat már fordulóján észlelte, hisz folyamatosan megkapták a a megfelelő monitoring szervektől a hitelkiáramlásra, és a devizahitelek veszélyeire vonatkozó figyelmeztetést. Tehát ismerték a veszélyeket, de engedték a folyamatokat kibontakozni, mert a politikai események rendre felülírták a szabályozási szándékot, ezért a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet csak igen későn jelent meg, (feltehetőleg jogharmonizációs nyomásra) amely, ha korábban hatályban lett volna, ezek a másodvonalbeli pénzügyi intézmények / pénzügyi 8

9 vállalkozások nem tudtak volna jelentős hitel-portfóliót felépíteni. A fizetendő kamatok, kezelési költségek és egyéb díjak A kamatszintek a hitelezők többségénél a válság kitörését követően jelentősen (az eddigi kamatlábhoz képest még további 2-5 %-kal) emelkedtek, annak ellenére, hogy a svájci jegybanki alapkamat jelentősen ( 0,5%-ra) lecsökkent. Ez nem magarázható mással, mint azzal, hogy újabb, a kieső profit pótlására szolgáló eszközt talált a hitelezői kartell, ami a bankokból és a velük együttműködő pénzügyi vállalkozásokból alakult. A PSZÁF által felügyelt pénzügyi intézményeknél nagy gyakorisággal fordulhatott elő a válság kialakulása előtt is a felszámított díjak, jutalékok indokolatlanul magas összege, kaotikus helyzete, ami miatt a devizakölcsönöket felvevő ügyfeleknek kellett és kell jelentős mértékű törlesztő részlet megnövekedéseket elszenvedniük. A jogszabály (ld. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet) 3.. (8) előírja, hogy a pénzügyi szolgáltatások (így a kölcsön nyújtásra vonatkozóan is) díjainak (amibe bele tartozik a kamat-, kezelési költség és MINDEN egyéb díj is) megállapítását, amelyek a pénzügyi intézmény összes bevételében, ráfordításában jelentős részarányt képviselnek az adott banknak, pénzügyi vállalkozásnak az önköltség-számítási szabályzatában alá kell támasztania. Így kellene ennek történnie a pénzintézeti forrásköltségek, az ügyfelek felé felszámított kamatok, a kezelési költségek, valamint az egyéb jutalékok meghatározásánál is. Ezzel szemben valószínűleg kivételnek mondható, ha egy hitelező a tárgyév végén az adóssal közli, addig mennyi tőkét, kamatot, egyéb költséget törlesztett, és ehhez képest mennyi a hátraléka. Nem tudjuk, a PSZÁF ilyen tartalmú vizsgálatot végzett-e az elmúlt időszakban, számon kérte-e a hivatkozott kormányrendelet ezen előírásainak a teljesítését a hitelezőkön. A bankok és pénzügyi vállalkozások ár-(kamat)-kartellekbe tömörülve és a kölcsönfelvevők kiszolgáltatott helyzetét kihasználva a még éppen kihelyezhető legmagasabb devizakölcsönkamatláb mellett adták deviza kölcsöneiket arra hivatkozva és az árfolyamkockázat vonatkozásában teljes mértékben tájékozatlan ügyfeleket meggyőzve, hogy a forint alapú kölcsön drágább, mivel azután magasabb kamatot kellene fizetni. Ebben az időszakban sem a PSZÁF, sem az MNB, sem a fogyasztóvédelemért felelős hatóság, sem egyéb kormányzati szerv nem vizsgálta meg a pénzügyi intézmények deviza-forrásköltsége és a deviza kölcsönöket felvevő ügyfelek által fizetett kamat és egyéb díjak közötti különbség mértékét, és annak alátámasztottságát. Ez az állítás könnyen ellenőrizhető, ha megvizsgáljuk például a pénzügyi válság bekövetkezte előtti bankközi piacon érvényes, SFR- és EUR- LIBOR értékeket. A bankok ezeknek a kamatlábaknak az árazása szerint szerezték be a kihelyezendő kölcsöneik forrásait, és ezekhez kell viszonyítani a magyarországi kihelyezéseik (ügyfelek által felvett kölcsönök) kamatlábait, illetve a tartós hiteldíj mutatót (THM-et) is, nem felejtve azt a tényt, hogy a kihelyezett kölcsöneik teljes mértékben változó kamatozású kölcsönök. Ez természetesen azt jelenti, hogy a pénzügyi intézmények semmiféle kamatkockázatot sem vállaltak annak ellenére, hogy a deviza-kamat különbség az általuk vállalt kockázat és nyújtott szolgáltatás értékéhez képest különösen aránytalan mértékű hasznot biztosított számukra. Egyetlen, a magyarországi korrekt pénzpiaci magatartás betartatásáért felelős, illetve a kölcsönfelvevők érdekeit is szem előtt tartó hatóság sem tett intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza kölcsönfelvevők szempontjából, hogy a banki forrásköltségekhez viszonyítva 9

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július Készítette: dr. Varga Andrea jogtanácsos okleveles adótanácsadó abszolvált bankszakjogász (Az elkészített

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön?

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön? T. Kúria! 1055 Budapest, Markó u. 16. Elnok@kuria.birosag.hu Dr. Darák Péter Úr! Elnök Tisztelt Elnök Úr! Rendkívüli jelentőségű a fogyasztói kölcsönszerződések devizában történt elszámolásának és az egyoldalú

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-Kapcsolatok szakirány

Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-Kapcsolatok szakirány Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-Kapcsolatok szakirány A CIB BANK ZRT FOGYASZTÁSI HITELEINEK VIZSGÁLATA ÉS A FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ALAKULÁSA

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t.

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-17/2007/15. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az MKB Bank Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL 2000 2009 2011. november 11. TARTALOMJEGYZÉK OLDAL A. ELŐSZÓ 5 B. FELHÍVÁS 6 C. ÖSSZEFOGLALÓ 7 1. Saját

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Horváth Zoltán 2015 ABSZTRAKT: Magyarországon az elmúlt 100 év során két, a nagymértékű lakossági eladósodás miatt elmélyülő

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Lakossági devizahitelezés Magyarországon: problémafelmérés és a frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata

Lakossági devizahitelezés Magyarországon: problémafelmérés és a frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata M Ű H E L Y T A N U L M Á N Y O K Lakossági devizahitelezés Magyarországon: problémafelmérés és a frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata Schepp Zoltán - Pitz Mónika 2012/3 2012. március Közgazdasági

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Hitelintézeti szemle. 2015. március

Hitelintézeti szemle. 2015. március 1 Hitelintézeti szemle 2015. március 14. évfolyam 1. szám Egy rossz termékfejlesztésből rendszerszintű piaci kudarc a hazai lakossági deviza-jelzáloghitelezés Bethlendi András Eltérő irányú pénzügyi szabályozások

Részletesebben

Mérlegen a valóság, avagy a hazai devizahitelezés nyertesei és/vagy vesztesei

Mérlegen a valóság, avagy a hazai devizahitelezés nyertesei és/vagy vesztesei KÜLÖNSZÁM 33 HOLMÁR KRISZTINA 1 Mérlegen a valóság, avagy a hazai devizahitelezés nyertesei és/vagy vesztesei E tanulmány célja az elmúlt években áldatlanná váló hazai lakossági devizahitel-piaci helyzet

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezető: DR. LIGETI SÁNDOR egyetemi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5.

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5. Igen Tisztelt Kúria! Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kúria munkáját a banki hitelezéssel és ezen belül is a devizahitelezésnek elnevezett kölcsöntermékkel kapcsolatban. A Pénzügyi Szervezetek Lakossági

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Retail hírek... 38 Szenzáció! Forradalmasíthatja az ingatlanpiacot és a belsőépítészetet az új találmány

Tartalomjegyzék. Retail hírek... 38 Szenzáció! Forradalmasíthatja az ingatlanpiacot és a belsőépítészetet az új találmány 2011 38. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 4 A végtörlesztés felpörgeti a lakáspiacot?... 5 Az Erste bank októbertől már nem ad hitelt közvetítők útján... 6 Újabb KHR-lista készül a devizahitelesekről...

Részletesebben