Tisztelt Olvasók! június MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 4. szám június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasók! 2006. június MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 4. szám 2006. június"

Átírás

1 MIújság Független közéleti és kulturális lap I. évfolyam 4. szám Tisztelt Olvasók! Mi, emberek nagyon fontosnak tartjuk a beszédet, a verbális csatornát, mert büszkék vagyunk arra, hogy egyebek mellett a gondolkodás és a beszéd emelt ki bennünket az állatvilágból. Ezért tulajdonítunk túlságosan is nagy jelentőséget a szónak, meg azért is, mert manapság a társadalom is a jól beszélőket díjazza, fogadja el leginkább. Régebben a szavak varázserővel bírtak, ma, sajnos, nagy hatása van az üres szónak, az üres beszédnek is. Ám a szavakkal bántani is lehet, üthetnek, ölhetnek a szavak, mert a szó veszélyes fegyver Azt, hogy hányféleképpen gyilkolhatunk ily módon, most nem szeretném felsorolni, egyet azonban kiemelek a szavakkal bántás kategóriájából, ez pedig a PLETYKA. A pletykával többek között az a bajom, hogy én még jó szándékú pletykát nem hallottam, olyat, amely csak jót terjesztene valakiről. Soha nem tapasztaltam még, hogy emberek összejöttek, és addig pletykáltak valakiről csupa-csupa jót, amíg az illető meg nem dicsőült. A pletyka negatív, szörnyű dolgokra képes. Sajnos, jó példa erre Maglód közélete is. Itt, bizony, néhány ember azért pletykál, hogy másokat besározzon, tönkretegyen, eltiporjon. Gyakran egyéni, önös érdekből teszi ezt, ám egy ideje úgy látom, hogy már szervezetek, különböző érdekcsoportosulások is élnek ezzel az ősi módszerrel. Sőt, vannak kisfalunkban olyan politikával foglalkozó emberek is, akik rájöttek arra, hogy csekély energiabevitellel, ám magas hatásfokkal bírhatnak, ha felhasználják azokat a személyeket, akik a pletykát mint önálló életre kelt műfajt hatásosan művelik. Vagyis, ha a pletykázószakmunkások kapnak egy nevet, ahhoz egy témát, pillanatokon belül kitalálják a pletyka tartalmát, és azt rögtön terjeszteni is kezdik. Vannak olyan pletykázószakmunkások, akik már mesteri szinten űzik a pletykázást. Sőt, vannak olyan pletykamesterek, akik már olyan szinten szaporítják a szót, hogy nincs az a kreatív menedzser, aki ezt ügyesebben csinálná. Sőt, vannak itt a falunkban olyan kreatív menedzserek, akik szuperkreatívan alkalmazzák ezt a kreatív módszert. Nem úgy szeretnének munkát, sikert, pénzt szerezni, hogy tisztességesen, tehetséggel, tudással és szorgalommal megdolgoznak érte, hanem úgy, hogy a pletykaszakmunkások segítségével a kiszemelt személy rossz hírét keltik, lejárató hadjáratot indítanak ellene. Tudják, mi a legszörnyűbb az egészben?! Az, hogy ez manapság már természetes, elfogadott módszernek minősül Maglódon. Akkora zűrzavar van némely fejekben, hogy azt hiszik, ezt így kell csinálni, ma ilyen a világ, és nem küzdenek a pletyka ellen. Én viszont küzdeni szeretnék, s ezennel megalapítom a Pletykaellenes Szövetséget! Bárki beléphet, aki tenni akar a pletyka, rosszindulat, gonoszság, alattomosság, hazugság, cselvetés és kígyólelkűség ellen! Fogjunk össze! S míg írom e sorokat, azon töprengek, vajon miért gondolják, hiszik azt a pletykások, hogy ők védettek a pletyka ellen?! Lehet, hogy egy napon ők lesznek egy jól megkonstruált pletykahadjárat főszereplői, szenvedő alanyai. Lehet, hogy éppen róluk terjeszt majd valótlan, bántó, sértő hazugságokat valaki. A pletyka lélektana könnyen kitanulható. S mindig vannak olyanok, akik butaságból, hatalomvágyból, önhittségből, gonoszságból, vagy éppen az elvakult valahová tartozás deklarálása miatt e primitív módszerhez folyamodnak. Gyarlók vagyunk, mi, emberek De könyörgöm, ne ez legyen a meghatározó erő Maglód közéletében! Személyes tapasztalataink, munkájuk, tetteik alapján ítéljük meg ember- társainkat, ne pedig annak alapján, amit hallunk róluk, amit sandaságból, számításból, korlátoltságból, rosszindulatból, vagy csak egyszerűen mérhetetlen butaságból a legősibb falurádió jeles munkatársai terjesztenek! Higgyék el, ha ezen a módon is valósabb képet kapnánk a községben zajló eseményekről, az életünk is egyszerűbb és sokkal jobb lehetne! poór mara Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod. Ez volt a múlt, Emez a vad jelen És mindig tudd, Hogy mit kell tenned érte Hogy más legyen. Radnóti Miklós

2 2 PÁROS OLDAL PÁRTOS OLDAL MIújság Tisztelt Névtelen Olvasónk! Kutyagumi-demokrácia Szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelét, melyet részben nekünk, részben májusi lapszámunk egyik cikkírójának, Varga Zoltánnak címzett, természetesen továbbítottuk az előbb említett úrnak. Ő az alább közölt válaszlevelében reagált az Ön által leírtakra. Mielőtt azonban az Önök nézeteit ütköztetnénk, engedje meg, hogy mi magunk is hozzáfűzzünk egy-két gondolatot a kifejezetten lapunkat érintő felvetéseihez. Elsőként azt tartjuk szükségesnek megjegyezni, hogy bár hajlandóak vagyunk bármivel kapcsolatban, bármilyen nézeteket ütköztetni ha annak a helyi közösséget érintő, közérdekű vonatkozásai vannak, névtelen leveleket elvi okokból nem szívesen közlünk. Az Önét sem! Ez az oka annak, hogy írásából kétségtelenül önkényesen voltunk kénytelenek kiemelni részleteket, az Ön megkérdezése, jóváhagyása nélkül. (Hiszen sem az Ön becses nevét, sem címét nem ismerjük!) A kiemelt, ám lényeget érintő idézetek nélkül viszont értelmetlenek lennének a válaszok, márpedig a válaszadásra ezek szerint csak lapunk hasábjain van módunk. A fentebb leírtakhoz kapcsolódik az Ön egyik, újságunkkal kapcsolatos kifogása is, miszerint: ha már azzal a célkitűzéssel indították útjára a lapot, hogy közéleti és kulturális jellegű mondanivalót hordozzon, akkor legyen is úgy, és ne beszólogatós, másokat burkoltan kreténnek tituláló cikkeket szerepeltessenek az általam kifogásolt cikk nem hordoz közösségépítő és problémamegoldó üzenetet. Nos, nézetbeli különbség nyilván lehet bármely cikk szerzője és bármely Kedves Olvasó között mint pl. esetünkben is, de azt talán senki nem vitathatja, hogy azok témája, bármely oldalról nézzük is, igencsak közéleti, és némiképp a kultúrához is kötődik. Vitatkozni tehát lehet velük, de azt számon kérni, hogy meghirdetett célkitűzéseinkkel ne lennének összhangban, talán mégiscsak túlzás. Most pedig következzen néhány vitatott pont Varga Zoltán véleménye és az Ön nézetei között. Idézet a Kedves Ismeretlen Olvasótól: annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy általában nem szokásom névtelenül levelet írni pályafutásom során ez az első, de azt már megtanultam, hogy nem érdemes jómódú vállalkozókkal, befolyásos (helyi szinten) személyekkel ujjat húzni úgymond: elég bajom van anélkül is. Más helyütt ezt írja: Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen ártalmatlan, békés tevékenység, mint a kutyasétáltatás, irritáló lehet mások számára, s hogy úgy tekintsenek rájuk, mint holmi bűnözőkre, akik szándékosan bemocskolják a természetet. Teljesen jogos, ha a városban élőktől, az aszfaltra piszkító állat után követeljük meg a takaríttatást, ahol mellesleg minden sarkon van szemetesedény, de hogy falun vajon miért ártalmas egy biológiailag 100%-ig lebomló anyag az árok partján? A választásokkal kapcsolatos részekre pedig így reagál: Lehet, hogy én csak egy»összevissza szavazó«, tudatlan állampolgár vagyok, aki találomra dönt»az ország jövendő sorsáról«, ám ha valakinek kardinális kérdés az, hogy mindenáron helyi jelöltet juttasson a parlamentbe (még ha olyan nincs is az indulók között), talán érdemes volna lakóhelyet váltania, és máris teljesül az óhaja. Szerintem az országgyűlési képviselők választásakor más szempontok figyelembevételével is érdemes mérlegelni, és majd inkább az önkormányzati választásokkor tenni ezt első helyre. Ha elromlik a lemezjátszóm, akkor sem feltétlenül a legközelebb lakó, ám kontár műszerészhez fogok fordulni javíttatásért, hanem a távolabbi, de jó szakember hírében állóhoz. Az illendőség megkívánja, hogy röviden válaszoljak a névtelenségbe burkolózó szerzőnek. Sok értelme persze nincs a válasznak, az ilyen adok-kapok rendszerint sehová nem vezet, csak a helyet foglaljuk az újabb témák elől. Sajnálatos, ha Önt megbántottam, ez nagyon ritkán lehet célja bármely cikknek. Az, hogy láthatólag írásom lényegét nem értette meg, bizony, az én hibám, restellem. Feltételezésével szemben sem befolyásos, sem jómódú vállalkozó nem vagyok, de ha az volnék is, attól még írhatnék jót vagy jól. Fordítva: lám, befolyás és pénz nélkül is lehetek buta meg rosszul fogalmazó. Tragikus, hogy azért nem meri vállalni nevével az írását, mert azt hiszi, ebből kára származik (magyarul persze az ilyet gyávaságnak is nevezhetnék az odamondogatósok). Tényleg ez a lényeg, közvetve azt próbáltam feszegetni: mi a demokrácia? Lehet-e demokráciáról beszélni ott, ahol az egyszerű maglódi kutyasétáltató tapasztalatai alapján attól fél, megtorolják, ha a véleményét a helyi lapban hangoztatja? Demokrácia van-e ott, ahol minden cikk mögött jómódú, befolyásos vállalkozót sejt a falusi honpolgár? Másfelől persze felfogásom szerint Ön sem demokratikus alkat. Azt hiszi, csak azért, mert 100%-ig lebomlik a kutyája gumija, ezért ott szabad hagynia bárki előtt Vigye csak haza, és kímélje vele otthon a környezetét, amíg 100%-ig lebomlik! Számos 100%-ig lebomló anyagot tudnék még felsorolni, aminek a házam előtti árokparton való lebomlását nem szívesen szemlélném tétlenül. Ott követtem el a hibát, hogy a szerintem fennálló összefüggést az ország demokratikus közállapotai és köztisztasága között, nem tudtam egészen világossá tenni. A demokráciáról persze több oldalas esszékben szokás értekezni. A magam szerény eszközeivel és szűk helyén pusztán annyit próbáltam mondani, hogy amíg sokan vannak, akik szerint természetes a mások elé rondítás, addig egyéb közügyekben sem valószínű másfajta hozzáállás. E téren nagyon pesszimista vagyok, amit e vita csak jobban alátámaszt: a név nélkül kutyagumizókkal igazán nem lehet nyíltan eszmét cserélni (és ezt képletesen is értem). Szó sem volt szárnypróbálgatásomban arról a nekem tulajdonított állításról, hogy mindenáron helyi képviselőt látnék szívesen az országgyűlésben. Ugyanakkor talán Maglódnak sincs elvileg kisebb esélye arra, hogy jelöltet állítson, mint Ecsernek vagy Gyömrőnek. Bátorkodom feltételezni, hogy a Tisztelt Kutyasétáltató már csak azért sem teljesen világosan látja a politikai rendszer lényegét, mert a szakértelmet szembeállítja a lokalitással. Márpedig a 176 egyéni képviselői megválasztásának szerintem éppen a helyi a kulcsszava, különben országos szinten, listán választanánk őket is. Másfelől, ha alternatíva volna a szakértelem és a lokalitás, csak a hivatásos politikus ex-belügyminiszterre lett volna értelme szavazni, hiszen a többiek laikusok a szó szoros értelmében: nem eleve foglalkozásszerűen űzik az országos politikát. Ha ez a gondolatmenet igaz volna, sosem lett volna például a monori tanárból polgármester, a gyömrői gyermekorvosból országgyűlési képviselő. Két kezemen meg tudnám ráadásul azokat a honatyákat/anyákat számolni, akiknek papírjuk is van arról, hogy politikai szakértők, tehát ezt a hivatást tanulták és gyakorolták volna kellő ideje (a megválasztott képviselő is eredetileg csak jogász). Bizony, jó volna, ha egybeesne a helyi kötődés és a szakértelem! Minden szinten. Nem muszáj maglódinak lenni, ilyet nem is állítottam, de nem árt némi kötődés a tágabb térséghez. Ettől még érdekes lehet az a kérdés: miért is nincs maglódi jelölt sosem? No, de nem lehet minden korábbi mondatot még egyszer szájba rágni, ideje átadni a helyet a közösségépítő és problémamegoldó üzeneteknek. varga zoltán

3 MIújság KULTÚRA KÖZÉLET 3 Csobog a sárga Csobog a sárga, enyhén záptojásszagú víz a kádba, miközben fáradtan gondolkodik az ember, így lefekvés előtt: miért pont Maglód? Több válasz adható erre a kérdésre: Itt születtem, ez a szülőfalum, és büszke vagyok rá Itt kaptam még olcsó telket, és gyorsan felhúztam egy kicsiny házat A sors hozta úgy, hogy Maglódra kerültem Bár ne így történt volna! Közel van Budapest, és mégiscsak zöldövezet És még sorolhatnánk a különböző nem mindig meggyőző válaszokat. Egy biztos, ez így nem mehet tovább! Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban azért történtek pozitív események kicsiny kis falunkban, van miről gondolkodni. Az idei falugyűlés mintegy 20 (!) résztvevővel sejteti, hogy valamit tenni kell (pedig a tippmixen már fogadni is lehetett a részvevők számára). De mit, és hogyan? Az, hogy a falu jelenlegi vezetése beruházásokkal igyekszik a települést a mai elvárásoknak megfelelően átalakítani, nagyon helyes. De ne várja senki, hogy a közel 14 éves lemaradást ez a település 2-3 év alatt behozhatja. Pedig most vagy soha! A környéken folyó központi beruházások (repülőtér, autópálya) nagy lehetőséget biztosíthatnak a településnek, de ezt egyedül egy tíz-egynéhány fős, többségükben másodállásban be-bejáró képviselő-testületi tag nem tudja kezelni. Különös tekintettel arra, hogy az elmúlt ciklusokban a többségük ott ült. Sokkal aktívabb csapatra lenne szükség, akik mernek és tudnak a településért lobbizni. Aki az elkövetkezendő évek során a településének perspektívát tud teremteni, az a környező falu/város lesz a nyertes. Van már rá jó példa, érdemes tőlük tanulni: Budaörs, Veresegyház és Gyömrő. Ha megnézzük, hogy az elmúlt időszakban kik adományoztak egy-egy eseményhez, vagy kik azok a vállalkozók, családok, akik egy-egy megmozduláson a faluért valamit is áldoznak, a kép szomorú: szinte mindig azonos arcok. De ők szívesen teszik, és jól érzik magukat! Tudom, milyen érzés a pesti forgalomban hazajönni, és akkor még tenni valamit a lakókörnyezetért, de ez, nem hiszem, hogy akkora áldozat. Vagy mégis? És a víz még sárgábban, és még büdösebben folyik a csapból, pedig rendesen fizetem a vízdíjat. Most vigyem a mintát az ÁNTSZ-hez? Székely Tamás A Bellus tér Reggelente, mikor a maglódi vonatállomás előtt a lányom kipenderül az autóból, én az álmosságtól kicsit mogorván, kicsit bambán bámulom az ismerős környéket: valamikor minden reggel én is itt indultam a holnap boldogsága felé. Sajnos, minden olyan ismerős sóhajtok magamban. Hirtelen azonban a szemembe villan egy tábla, rajta, hogy Bellus János tér. Olyan ismerős ez a név, ki is az a Bellus?! matatok az emlékezetemben. Majd hirtelen szégyenemben elpirulok Néhány évvel ezelőtt a Magyar Rádió Magyarországról jövök című műsorába készítettem egy anyagot Gyilkosság Gyömrőn címmel. A történet röviden a következő: 1945 tavaszán, amikor a Vörös Hadsereg már elfoglalta Gyömrőt, és a világháborús frontvonal már Dunántúlnál tartott, a túlélők a romok eltakarításán és az újjáépítés megindításán fáradoztak, ekkor a gyömrői járásban eltűntek emberek: elmentek önként vagy elvitték őket a járási rendőrség helyiségébe, ahonnan már nem tértek vissza a lakóhelyükre, a családjukhoz Zambelly Béla közigazgatási, adóügyi jegyző volt Maglódon. A feleség elmondása szerint két fegyveres vitte át Gyömrőre április 16-án Az exhumálásnál derült ki, a férje feje papírba volt csomagolva, mert a koponyája széttört. Fejlövést kapott. A fogáról és inge monogramjáról ismerte fel Igazolás céljából Diószeghy István maglódi főjegyzőnek is meg kellett jelennie a gyömrői rendőrségen. Eltűnt, holtteste máig nem került elő Juhász Sándor maglódi községi tisztviselő eltűnésének körülményei ismeretlenek Dr. Bellus János jogász, járásbíró a családjával Budapesten várta meg a frontvonal átvágását majd március 20-a körül hazatértek Maglódra, hogy helyreállítsák a romos házat Másnap önként jelentkezett Gyömrőn a rendőrségen. Azóta nem látták, holtteste nem került elő A családfő nélküli családok sokszorosan nehéz, keserves helyzetbe kerültek. Eltűnt vagy holtan került elő az apa, megszűnt a megélhetési lehetőség s ráadásul a család minden tagja»kollektív bűnösnek«számított (részlet a Gyömrői áldozatok című, 2003-ban megjelent könyvből). Akkor, mikor a riportot elkészítettem a még élő hozzátartozókkal, ismerősökkel, szakemberekkel, és most is, míg felidézem a 61 évvel ezelőtt történteket, sok kérdés vetődik fel bennem. Miért történhetett meg mindez? Ki, kik a felelősök ártatlan emberek meghurcolásáért, haláláért? Hogy tudtak egymás mellett élni az áldozatok hozzátartozói és a bűnösök itt, a faluban?! Miként reagált erre a környezetük? Hogy vitték tovább a lelkükben ezt a terhet a gyerekek, az unokák? Beszélgettek-e erről nyíltan? Van-e bennük bosszúvágy, vagy megbékéltek-e már? Hogy mérgezi a faluközösség életét a sokáig feltáratlan, lefedett, eltitkolt gyilkosságsorozat, melyet vastagon behálózott a politika? Hogyan gondolkodunk ma erről? Szerettem volna azokat megkérdezni, akik az idősebb korosztályhoz tartoznak, akik még tanúi lehettek a velünk élő történelemnek. Megkerestem a falu egyik köztiszteletnek örvendő emberét, dr. Laczkó Pál állatorvost. Szívesen fogadta érdeklődésemet, majd elővett egy megsárgult esküvői fotót 1934-ből, melyen a menyasszony Csízi Katalin, a vőlegény pedig dr. Bellus János, Pali bácsi nagybátyja látható. Elmondta, hogy ő még pici gyerek volt akkoriban, és az egészből csak annyit érzékelt, hogy a nagybátyja árván maradt gyerekeit befogadták, felnevelték. Az édesanyja tudott volna erről igazán beszélni, de ő már nem él. Egy nevet azonban kimondott: a maglódi Gattyán. Talán neki is köze lehetett a bűntetthez, ezt bebizonyítani azonban már nem tudják. Most talán azt gondolják magukban, hogy minek már a múltat bolygatni, nem kell már erről beszélni! De, kell beszélnünk róla erről is kell beszélnünk, ha azt akarjuk, hogy közéletünk egészségesebb, tisztességesebb legyen. Márpedig akarjuk, sokan akarjuk azt, hogy a maglódi közélet megtisztuljon! Át kell adni a múlt emlékeit és tanulságait a fiatalabb generációnak, hogy ők is okuljanak belőle, és ne engedjék, hogy valaha ilyesmi még egyszer megtörténhessen! Dr. Bellus János jogász, járásbíró a maglódi vasútállomás mellett lakott az 1940-es években, ezért viseli a nevét a tér. Poór Mara

4 4 AZ ÉLET MÓDJA MIújság A szavak nélküli beszéd Az állatok tanulmányozása során bizonyítást nyert, hogy a kedves, finom simogatás, masszírozás mély hatással van a kicsinyek fejlő désére. Azok az emlősbébik, akik szerető érintésben és gondoskodásban nőttek fel, sokkal barátságosabbá, könnyebb természetűvé válnak. Ducibbak, szemük csillogó, játékosak, ellenállóbbak a beteg ségekkel szemben. Az emlősök nyalogatják kicsinyeiket, és na gyon szoros bőrkontaktust tartanak fenn velük. A nyalogatás arra szolgál, hogy ingerelje a különböző szervrendszerek működését, és hogy az anya és kicsinye közötti köteléket erőssé tegye. Például az anyamacska ideje felét kölykei nyalogatásával tölti. E nélkül a stimuláció nélkül, amely elősegíti a bélrendszer működését, a kö lyök macska elpusztulna. Ezért nem lehet találkozni hasfájós kiscicá val. Azok a kölykök, amelyek nem szerető gondoskodásban nőnek fel és nem hagyják csimpasz kodni, sokkal soványabbak, sebez hetőbbek, nehezebben viselik a stressz hely ze teket. Ezek a példányok sokat verekszenek egy mással, és bántják, elhanyagolják saját kicsinyeiket. Az emberi újszülött szempontjából is nagyon fontos a korai kötődés. Ennek felismerése során ismét humanizálódni kezd a korábban elgépiesedett várandósság szülés-születés folyamata. Nagy örömömre szolgál, hogy a mag lódi leendő édesapák nagy része igényli, hogy részese lehessen a szülés sajátos misz té riumának, és élnek az együttszülés lehetőségével. Meggyőző élményben részesülnek, akik átélték már ezt a csodát, és a születés utáni pillanatokban belemerülhetnek újszülöttjük párás, kíváncsi és bizalmat sugárzó tekintetébe. Elakad a lélegzetük, amikor először megérinthetik és kezükbe vehetik a törékeny pici testet. Ikreim vannak A gyermek érzelemvilága a felnőttekkel való kapcsolatokon ke resztül fejlődik. Ez a kapcsolat a gyerek iránti pozitív és negatív élményekben testesül meg. Többségében pozitív élmények hatására a gyerek bízni mer az őt körülvevő világban, biztonságban érzi magát, és harmonikus tár sas lénnyé tud fejlődni. Ha többségében negatív élmények érik, és a környezete nem képes ér telmezni a gyerek jelzéseit, az ennek ellenkezőjét váltja ki. A csecsemő gesztusok, arcjáték, mozdulatok, sírás és szemkontaktus által keresi a kapcsolatot. Ha ezeket a jelzéseket észrevesszük és megválaszoljuk érzelmekkel, mozdulatokkal, arckifejezéssel és érintéssel, a közelség érzése alakul ki, és könnyebbé válik a kommunikáció, sőt, a gyerek is megtanulja kifejezni és megérteni saját és mások érzelmeit. A korai összjáték a gyermek és szülei között óriási jelentőségű a gyerek fizikai és lelki egészsége szempontjából. Ezt az összjátékot a szülők nem tanulhatják meg könyvből. Kizárólag saját érzéseikre figyelve sajátíthatják el. A gyermek testi-lelki egészsége kicsiben a család, nagyban a társadalom egészségének tükörképe. Amikor gondviselőként vagy nevelőként hibázunk, amikor nem vagy nem helyesen elégítjük ki a gyermek szükségleteit, ennek tünetei lesznek. Amikor a gyerekek és a fiatalok között egyre növekszik az erőszak és a bűnözés, amikor a kábítószerek iránti érdeklődés magasra csap, mind arra utal, hogy a felnövekvő generációval szembeni formálói és gon doskodói feladatunknak nem sikerült eleget tennünk. Szülőként érzelmileg elérhetőnek, figyelmesnek, és a gyermek számára nyitottnak kell lenni egy életen át. Az ember életszakaszaiban a csecsemőkor igen fontos, hiszen ez az időszak alapozza meg a gyermek alapvető hozzáállását az őt körülvevő világhoz és a benne élő emberekhez. Bácskainé Lakner Erika védőnő, okl. babamasszázs-oktató augusztus 14-én, az ikrek születésével megváltozott a hétköznapi életünk. Hamar kiderült, hogy koraszülöttségük nem maradt szövődmények nélkül. Letaglózott a hír, mert siket-vakságot állapítottak meg az egyik kisfiamnál. Nem részletezem az első 3 évünket, borzasztó volt Állandóan kórházba jártunk, hol Debrecenbe, hol Németországba. Sokat segítettek a családunk tagjai és barátaink, mert amíg mi távol voltunk, a másik 2 gyermekünk itthon maradt. Eljött az a pillanat, amikor már orvosilag nem tudtak segíteni, vagyis el kellett fogadni ezt az állapotot. Idejében rájöttem, hogy szakemberekre kell bíznom a tanítását, így speciális óvodába, majd iskolába járt és jár most is. Jól érzi magát, és élvezi az iskoláját. Hétfőtől péntekig iskola, hétvégén és a szünetben itthon van. Siketek jelével beszélgetünk egymással, amelyet nekünk is meg kellett tanulni. Testvéreihez nagyon ragaszkodik. A család élete megváltozott, hiszen hétköznap mindenki a saját dolgát csinálja, a hétvége pedig az összefogásról szól, ki tudja vállalni a fel ügyeletet. Nem könnyű feladat, ezért értem meg, ha egy családban sérült gyermek nevelkedik. Sokat számít, hogy itt élünk. Van nak barátaink, akik nem zárkóztak el tő lünk, nem okoz nekik gondot, ha együtt megyünk nyaralni. Megértik, hogy mi egy kicsit nehézkesek vagyunk. Nagyon szeretném, ha Maglódon is ki ala kulna egy olyan csoport, ahol elbeszél gethetnénk a problémáinkról, gondjainkról. Segíthetnénk magunkon akár csak azzal, hogy odafigyelünk egymásra, meghallgatjuk egymást. Akik úgy érzik, hogy részt vennének egy-egy ilyen összejövetelen, azok minél hamarabb jelezzék ebbéli szándékukat a MI-újság elérhetőségein. Ráczné M. Julianna Ma sem könnyû élni, nem lesz könnyû sosem Van egy asszony, aki segítőkészségével, tenni akarásával, jókedvével sok maglódinak enyhítette már bánatát, szerzett örömöt, derűs perceket. A Köztemető gondnokaként tudja, mi a szenvedés, hiszen munkája során abban az időszakban kerül kapcsolatba az emberekkel, mikor azok szeretteik elvesztése miatt fájdalmas, sérülékeny lelkiállapotban vannak. (Ilyenkor veszi hasznát igazán empatikus képességének.) Ez az asszony, Szentes Ferencné, Jutka maga is sokat szenvedett mostanában. Múlt év májusában, a születésnapja környékén tudta meg, hogy rákos beteg. Saját bevallása szerint ledöbbent vagy 3 percig, utána rögtön azzal kezdett foglalkozni, hogy a kórházban mellette fekvő beteg rosszul van, segíteni kell neki. A betegsége során voltak nehéz órái, napjai, de akkor is igyekezett nyitott maradni. Nem akartam magamba zárkózni, begubózni, leépülni mondja. Mert ha az ember állandóan csak azon rágódik, hogy milyen nagy bajban van, hogy milyen szomorú az élet, hogy nincs kiút saját magát építi le. Én meg azt mondtam, hogy van kiút. Elhatároztam, hogy meggyógyulok! A szokásos vizsgálatok után jött a sugár meg a kemo. A kemoterápia különösen szörnyű volt, a mai napig felfordul a gyomrom, ha eszembe jut. Aztán meg a vérképem ment tönkre a sok méregtől. Sokáig nem voltam jól, de a legrosszabb akkor volt, amikor a kezelések elhúzódása miatt nem jöhettem haza a szokásos időben. A bezártságot nem bírom. Nagyon rossz volt a fizikai állapota, még az is különleges erőfeszítésébe került, hogy kinyissa a szemét, hogy megmozdítsa a fejét. Hatalmas lelkierejéből azonban még arra is tellett, hogy igyekezett megóvni a családját, nem telepedett rájuk a betegségével. Ma már, szerencsére, jól van, humorérzéke is a régi. Azt mondja, hogy a rák legnagyobb ellenszere az öröm! Azonban nagyon meg kell küzdeni ezért az érzésért, hiszen a betegség folyamatos szenvedés, és az ember nem tud örülni. Ehhez társak is kellenek, például a falubeliek, akik folyamatosan érdeklődnek utána, látogatják. Ha végigmegy a falun, már messziről köszöntik, jókívánságaikkal halmozzák el. Ez boldoggá teszi. Azt üzeni az embereknek, hogy ne hanyagolják el a szűréseket, törődjenek többet az egészségükkel, és egy picit lassítsanak a nagy rohanásban! Köszönöm a családomnak és minden embernek, hogy törődtek velem, köszönöm, hogy szeretnek, én is szeretem őket! Poór Mara

5 MIújság STAFÉTABOT 5 Barotai Endre, Maglód és Sáp plébánosa éppen 70 éve, gyertyaszentelőkor született. A család Budapesten élt, édesapja vasutas volt, édesanyja otthon nevelte a gyermekeket. Kilenc testvér közül heten maradtak, közülük hárman választották a papi hivatást. Kispesten járta ki az általános iskolát, a nyolcadik kerületben érettségizett. Egerben végezte el a Teológiai Főiskolát, fölszentelt pap lett, majd káplán, azaz segédlelkész. Több településen is volt plébános, mindenhol a hit, az erkölcs, az igazság magvait igyekezett elhinteni Hét éve Maglód és Sáp plébánosa, lassan 50 éve szolgálja az Istent. Bevallom, hogy a megbeszélt időpontban kicsit szorongva mentem a beszélgetésre, mert az ember mindig elfogódott, ha olyan valakit szólaltat meg, akinek az a hivatása, hogy ő hallgat meg másokat, s aki közvetlen kapcsolatban van a felsőbb hatalommal. Az otthoni nevelés hatására választotta élete céljául Isten szolgálatát? indítottam magam megnyugtatásaként egy szokványos kérdéssel. Nem, szó sincs róla. Ez nem nevelés kérdése. Ez hívás kérdése, erre nem lehet nevelni senkit válaszolt mosolyogva. Éreztem, hogy nekem az jó lesz, ha barátságba kerülök Istennel. Ez egy élő kapcsolat, mert nem egy eszményben, hanem valakiben, egy személyben hiszek. Ha valóban létezik ez az élő kapcsolat, akkor miért van az, hogyha mondjuk valaki gyermekkorában még hisz Istenben, később azonban elszakad tőle és Isten mégsem keresi és fogja újra kézen, miért hagyja, hogy a kapcsolat megszakadjon? Ez mindenkinek a személyes döntése. Isten mindenkivel személyes kapcsolatba lép, ám ha nem veszik komolyan, akkor továbbmegy. Ez olyan, mint mikor maga az utcán találkozik sok emberrel. Van, akivel leáll beszélgetni, van, akivel nem. Az Isten nem kényszeríti magát senkire, ő szeretetből akar kapcsolatot létesíteni. Miért van az, hogy sokféle vallás létezik, és az egyik ember az egyikben hisz, a másik ember a másikban, miközben ugyanazt az Istent keresik? Szerintem az Istent anélkül is lehet szeretni, ha az ember nem kapaszkodik bele egyik vallásba sem És miért van ilyen sokféle vallás? Mi a vallás? Az Isten és az ember kapcsolata a vallás. Nem kell félni Ha jó a kapcsolatom Istennel, akkor mélységes a vallásom. Ha felszínes a kapcsolatom, akkor felszínes lesz a vallásom. Amikor II. János Pál pápa hazánkban járt, és bement egy református templomba, világosan megmondta, hogy: Keressük az igazságot, és az igazságban találkozhatunk Csak az a baj, hogy sok ember nem akarja magát alárendelni az igazságnak. Krisztus így szólt: Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET. Ez így van. Úgy tapasztalom, hogy minden papnak van valamilyen karizmája Én az ifjúsággal mindig sokat foglalkoztam, sok ezer gyermeket felneveltem, de az időseket is szeretem. Sápon minden hónapban háromszor misézek háznál, ahol sok idős összejön. De aki oda sem tud eljönni, ahhoz kimegyek az otthonába Mi az ember életének a lényege, mikor van értelme az életnek? Akkor, ha szeretetet kaphat és adhat. A szeretet élménye a lényeg, semmi más. A többi, az csak pótlék. És mi a szeretet mértéke? Az, hogy mekkora áldozatot tud hozni. A pap mindig tökéletes? Mi is rászorulunk a bűnbánat szentségére, de nem adjuk föl. Törekszünk a tökéletességre. De az átlagembernek is törekednie kell, mindenkinek szentté kell válnia. Ez ugyanolyan dolog, mintha azt mondanám, hogy a zöld alma rossz, pedig nem, hiszen benne van az ősz ígérete. Ilyen az ember élete is, ha törekszik rá, szépen haladva érik, egyre boldogabb és boldogabb lesz, és tud másoknak adni. Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen? Graham Greene-t szívesen olvasok, mert nem az eseményekben tobzódik, hanem a mozgatórugókat mutatja be. Hatalom és a dicsőség, kezdet és a vég Kollégákkal, barátokkal szoktunk találkozni: beszélgetünk, tarokkozunk. A komolyzenét szeretem, de a könnyűzenét is, pl. Zoránt, mert van mondanivalója. Régebben sokat fociztam, kirándultam a gyerekekkel. Milyen érdekes, mikor még én voltam kicsi, az iskolában senki nem gondolta volna, hogy belőlem pap lesz, mert mindig vidám gyerek voltam. De stréberségen engem senki nem kapott Felnőttként az egyházmegyében mint Páter Huligán szerepelek, ez a becenevem A lezser magatartásomért hívnak így, no, azért mindig tudtam, hogy hol a határ A jelenlegi kalocsai érsek még diákkorában a színdarabomban játszott, ötven fővel misztériumjátékot csináltam a templomban Kecskeméten, Szentesen. Ez a 16. állomáshelyem. Túl jó hatásfokkal dolgoztam, az állam nem tűrte, és mindig továbbraktak. Gyalog bejártam Görögországot, Törökországot stoppal egy olyan társasággal, akik akkor végezték a Kertészeti Egyetemet, és önmagukon kívül senkiben nem hittek. Megegyeztünk, hogy én az anyjukatapjukat nem szidom, ők meg a beszédjükben a Mennyei Atyát ne bántsák. Nagyon jól megvoltunk, a létminimum alatt éltünk, egy hónapig tartott. Mosolyogva rám néz. Tudja, félni soha nem szabad! Merésznek kell lenni. A legtöbb embernek az a baja, hogy fél. Nem kell félni, miért kellene?! Milyen a maglódi közösség? Vasárnaponként minimum 250 ember megfordul a templomban, nagyobbik része fiatal. Mindenféle mézesmadzag nélkül hozzánk tartoznak. Érdekli őket a krisztusi tanítás. Vajon miért nem lehet az iskolában kötelezővé tenni az erkölcsi nevelést? Ám már az is jó lenne, ha minden pedagógus szilárd erkölcsi értékkel rendelkezne! A gyerekhez csak olyat szabad engedni! A MI-újság szerkesztőjeként az a célom, hogy olyan embereket mutassak be ezeken az oldalakon, akikről ritkábban, vagy egyáltalán nem esik szó, pedig büszke lehetne rájuk a falu közössége, és példaként állhatnának fiataljaink előtt. A bemutatandó személyt azonban mindig a Stafétabot aktuális riportalanya választja ki. Kit ajánl, kit keressek fel legközelebb? Szerintem a Sarankó családban gazdag lelkületű emberek élnek. Keresse meg Sarankóné Hegedűs Zsuzsanna tanárnőt! Tisztelt Olvasók! A következő lapszámban tehát Sarankóné Hegedűs Zsuzsannát szólaltatom meg. Poór Mara FELHÍVÁS! Az öreg temető az egyház tulajdona. Azok, akik még nem rendezték a sírmegváltásáért járó díjat (20 évre 6000 Ft), kérjük, fizessék ki a hátralékot, mert ebből tartjuk fenn a temetőt. Köszönettel: Barotai Endre plébános

6 6 TARKA OLDALAK MIújság MEGHÍVÓ nyílt nap a patikákban! 7-én immár harmadik alkalommal rendezi meg a Magyar Gyógyszerész Kamara az ORSZÁGOS PATIKANAPOT. Fő témája ennek a napnak: Gyógyszerészek a családért ; a rendezvény középpontjában a család áll. Ezen a napon a patikákba betérő érdeklődőknek a család számára szükséges házipatika és útipatika összeállításá ban, a legfontosabb patikaszerek kiválasztásában és alkalmazásában adunk részletes, alapos tájékoztatást, valamint útmutatót az egyszerű, orvosi beavatkozást nem igénylő esetek ellátására. Ugyanakkor ajánlom ezt a napot a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és minden érdeklődőnek, mert lehetőség nyílik betekintést nyerni a gyakorlatban is a patikákban zajló komoly szakmai tevékenységbe. Mindenkit szeretettel várunk! Blidár Mária szakgyógyszerész MÁRIA PATIKA Így képzelted?! Ilyen világot, ilyen életet képzeltél magatoknak? Én nem egészen! Gyerekként, kamaszként tele voltam tervekkel, álmokkal. Nem ismertem lehetetlent. Például amikor repülni támadt kedvem, gondolkodás nélkül ugrottam a diófáról a homokozóba. Végtelen élmény volt. Eldöntöttem, hogy lesz legalább 4 gyerekem, és jó sokat fogok játszani velük. Hogy nem állok be a taposómalomba, és vicces leszek, a gyerekeimnek a barátja is én leszek. Álmok kontra mai valóság: sok hiányosságot mutat, ha mérlegre teszem. Úgy tűnik számomra, ma szülők és gyerekek, két különböző világban élünk. Aztán a fiam is kezdett beleszokni ebbe a valóságba. Szomorkás lett, céltalan, mérges rám, a felnőttekre, csapkodott, kiabált, inkább tévézett, mint játszott, és ellenállt Kedves Kertbarátok! Pár évvel ezelőtt kezembe került egy bio kertészetről szóló kis könyv. Alaptermészetemnél fogva ellene vagyok a vegyi anyagoknak, sokkal közelebb áll hozzám minden természet közeli dolog, így a biokertészet is. Érdeklődéssel kezdtem olvasni ezt a könyvet. Az első meglepetés akkor ért, mikor az első oldalakon kihangsúlyozva olvastam, hogy a biokertben kerüljük az ásást, és legfontosabb a talajtakarás. Még ilyet! gondoltam. Ez igazán furcsa. Különösen azzal a felfogással szemben, amely szerint a kert akkor ápolt, rendezett, ha minden gazt kikapáltak, a földet felásták, elgereblyézték. Szóval megdöbbentett, viszont átgondolva igaznak találtam. A természet az ember beavatkozása nélkül csodálatosan megoldja a növényápolást. Télen az avar vastagon betakarja az erdők, mezők talaját. Ez zöldtrágyaként, helyben kom posztálódva védi a földet. A fedett talaj hőháztartása kiegyenlített. Ősszel lassan hűl le, fagyok esetén is melegebb a külső le vegőnél. Elbújhatnak benne a hasznos rovarok, pl. a katicabogarak, a fülbemászó, amelyek rengeteg levéltetvet pusztítanak el. minden tanításnak. (Talán ezek is benne vannak a viselkedési zavar tüneteiben.) Döbbenten álltam, amikor ráeszméltem, hogy ő a valóságom tükörképe. Csőd! Ilyen felnőtt vagyok? Ilyen világot mutatok neki? De gáz! Döbbenetem eltartott egy jó darabig, sírtam a tehetetlenségtől és a csalódottságtól. Ha valaki akkor megkérdezi, mit akarok, azt hallotta volna: Aludni és nem felébredni! Kedves Anyák! Apák! Ha bennetek is felmerülnek hasonló kérdések, melyre ti is keresitek a helyes válaszokat, na és ha, persze, kedvetek és időtök van, akár találkozhatunk is, és gyerekkel vagy gyerek nélkül jól kibeszélgethetjük magunkat! Várlak benneteket június 16-án reggel 9, vagy délután kor a művelődési ház ban! Gyulavári Kata Gondoltam, én ezt kipróbálom! Hiszen talajtakarásra alkalmas valamennyi aprított növényi maradvány: széna, szalma, félig korhadt komposzt, de a kisállatok alól kikerü lő trágya, faforgács vékonyan szétterítve is meg teszi. Szóval így kezdődött. Tavasszal maglódi kertemben a maradék mulcs anyagot, amely nem korhadt el, összegereblyéztem, és a komposztra dobtam. Mit tapasztaltam? A föld még ott is, ahol máskor kőkemény volt, most porhanyós, puha, kézzel is szétmorzsolhattam. Ez meggyőzött. Következő állomás az ásás elhagyása volt. Megvallom, nem esett nehezemre. A talaj felforgatásával a felszín közelében élő hasznos talajélőlényeket mélyebbre temetjük, tehát elpusztítjuk őket. A talajtakarással megvédjük a felszínt, ekkor elszaporodnak ezek a hasznos élőlények, és jó szolgálatot tesznek nekünk. Tehát én sem ástam, kézi kultivátorral, agyarkapával elegyengettem, lazítottam a földet. Jöhetett az ültetés. A biokertben fontos a növénytársítás is. A növények védik egymást, a megfelelő társítás jó hatással van mind a növekedés, mind a növényvédelem terén. Az illatos növények vonzzák a rovarokat, amelyek a beporzást végzik, vagy elriasztják a károkozókat. Például a büdöske elűzi a fonalférgeket, ám a pillangókat csalogatja. Hasznos a sárgarépa és hagyma, a paradicsom és hagyma, illetve karalábé vagy az uborka és a bab, a zöldborsó és a zeller, illetve káposztafélék egymás mellé ültetése. De az uborka nem szereti a paradicsom társaságát, a spenót viszont magához vonzza a tetveket, így más növényt békén hagynak, vagyis csaliként használható. Természetesen a talajtakarást nyáron is folytattam. Ennek eredménye, hogy sokkal kevesebb víz kellett a locsoláshoz, kevesebb volt a gaz, nem kellett annyit kapálni, hiszen az eső nem verte le a talajt, az puha maradt. Persze a kert nem mutat hagyományosan szép képet, de a növények szépen fejlődnek, egészségesek, és ez nekem fontosabb. Ezeket dédapáink még tudták, nekünk újra tanulni kell. Érdemes! Sok-sok érdekes dolog van még, amelyet szívesen megosztanék veletek, Kedves Kertbarátok. Ha érdekel benneteket, jelezzétek a MIújság elérhetőségein keresztül! Egy természetbarát: Jenei Hajni

7 MIújság HIRDETÉS 7 Autócentrum Kft. Bagyinka András, autószerelő mester Maglód, Sugár út 39. Telefon: 06/ Teljeskörű autójavítás Zöldkártya (disel/benzin) Komputeres futóműbeállítás Gumiszerelés Centirozás Vizsgáztatás Hitelügyintézés Nyitva tartás H p: 8 17h

8 8 TARKA OLDALAK MIújság Az utca szája, avagy mit beszélnek a faluban? Azt beszélik a faluban, hogy a Petőfi téren, alig néhány méterre az iskolától, évek óta lefedetlenül tátong egy kb m mély régi típusú tekerős kút, amelyben még víz is van. A közterületen megbújó kút régen nemcsak a Kruti-féle kocsmát látta el az életet adó nedűvel, hanem az egész környéket. A szemtanúk elmondták, hogy a gyerekek rendszeresen oda járnak játszani. A kút fölé hajlik egy fa ága, amelyre ügyességüket bizonyítva felmásznak, s onnan nézegetik magukat a víz tükrében, vagy éppen köveket dobálnak bele. Elmentem a helyszínre, és a Petőfi tér 3. számú ház előtt valóban mély ókút vala ottan, rejtve fűben, gazban (Arany János: Jóka ördöge). Még belegondolni is rossz, hogy milyen bajok forrása lehet ez a hely! Megkerestem Nyitrai Miklós közterület-felügyelőt, aki elmondta, hogy hozzájuk semmilyen bejelentés nem érkezett ezzel kapcsolatban, s ezért nem tudott erről a problémáról. Megígérte, hogy azonnal intézkedik, s rögtön befedik a kutat. Kedves Olvasók! Továbbra is keressenek meg bennünket híreikkel, problémáikkal, kéréseikkel, és mi igyekszünk a magunk módján megoldást találni azokra. (A szerk.) Hogyan õrizzük meg bõrünk egészségét, szépségét? A legfontosabb dolog, ami ehhez a témakörhöz tartozhat, a napozással függ össze. Sajnos, évről évre tapasztaljuk, hogy a nap sugárzása egyre erősebb, jobban oda kell figyelni, hogy mely napszakokban vagyunk kint a szabadban, illetve a megfelelő fényvédelemre. A napozás megkezdéséhez a kora délelőtti vagy a délutáni órák alkalmasak (10 és 16 óra között ne tartózkodjunk napon). Fokozatosan szoktassuk hozzá bőrünket a napfény ibolyántúli sugaraihoz. A szakirodalom szerint napi 10 perccel kezdjük a teljes napfényben való tartózkodást, ami naponta ugyanennyivel növelhető. Fontos a mértékletesség elvének betartása, miszerint 1,5 óránál többet ne tartózkodjunk teljes napfényben. Vízparton, hegyvidéken nagyobb az ibolyántúli sugárzás erőssége. Figyelembe kell venni, hogy nedves bőrön, szélben erősebb a bőrgyulladás veszélye, ugyanis a lehűlt bőrfelületen az UV-sugarak eritémakiváltó és pigmentáló hatása fokozott. A legérzékenyebb területek: az arc, a mell, a has, valamint a végtagok hajlítófelszínének bőre. Ennek megfelelően használjunk kellő fak tor számú napozószereket, arcbőrünket UV-védelemmel ellátott krémmel kenjük. Fon tos a szervezetünk folyadékpótlása, ugyanis ebben az időszakban a víz párolgásának fokozódására is gondolnunk kell. A javasolt napi folyadékbevitel 2-3 liter. A napozás megkezdése előtt célszerű arcunkat kitisztíttatni. A nyár folyamán fokozottan figyeljünk oda a bőr hidratálására, táplálására. Hidratálásra alkalmasak a már ismert hatóanyagok: aloe verát, uborkakivonatot tartalmazó készítmények, a C-vitaminos készítmények; kollagén-, elasztin-, hyaluronsav-tartalmú krémek, pakolások. Táplálásra leginkább a zsírban oldódó vitaminokat, mint: A (hámképző), E (regeneráló), F (gyulladáscsökkentő), és a különböző növényi olajokat használjuk. Ha lehetőségünk van rá, keressünk fel kozmetikus szakembert, aki pontos arcdiagnosztizálás után a legmegfelelőbb megoldást kínálja bőrünk szépségének, frissességének megőrzésére. Végezetül egy fontos gondolat: léteznek olyan gyógyszerek, illetve gyógyszernek nem minősülő gyógyászati készítmények, melyek szedése esetén a napon való tartózkodás nem javasolt. Ezzel kapcsolatban célszerű egyeztetni a szakemberrel. Remélem, hogy gondolataim hozzásegítették az olvasókat, hogy nyaralásukat gondta lanabbul, veszélymentesebben tölthessék. Szép nyarat kívánok, szeretettel: Borbélyné Pataki Éva kozmetikusmester Júniusi programok a mûvelõdési házban 6-án órakor a Vermesy Alapítvány Koncertje 9-én 17 órakor Községi Pedagógusnap AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A VERMESY P. MŰV. ISK. HÍREIBŐL: A tanévzáró ünnepély június 16-án lesz: Petőfi tér 8 óra, Nyaraló 9 óra Központi 9 óra Ballagás június 16-án, 17 órakor. 12-én 9-12 óráig Tigáz Fogadó Óra. Minden csütörtökön óráig Etka Jóga. Utánna Életmód Klub Minden pénteken óráig a Domján Edit Színjátszó Stúdió foglalkozásai. Június közepétõl munkanapokon a Gyűrű Színház Liliomfi próbái.

9 MIújság HIRDETÉS 9 HITEL INFORMÁCIÓS ÉS IGATLAN IRODA vállalja szabadfelhasználású hitelek ügyintézését, vásárlásra, építésre, korszerűsítésre, deviza és forint alapon akár jövedelemigazolás nélkül. Vállaljuk, személyi kölcsönök, hitelkártyák, biztosítások, vállalkozóihitelek Széchenyi Kártyák teljeskörű ügyintézését. Hitel öt nap alatt, akár értékbecslés és közjegyzői díj nélkül. BAR listás ügyfelek hitelezése nem akadály Elérhetőségeink: 06/ , 06/ MEGNYITOTTUNK!!! VINCZE PINCZE 100Ft-os jellegű OLCSÓ ÁRÚ BOLTUNKAT!!! Maglód, Katona J. u. 19. (Gyömrő felé vezető főút!) Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-18 óráig szombat: 7-13 óráig SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT! Beépített szekrények, konyha-, szoba fürdőszobabútorok és egyéb kisbútorok készítését vállalom. SZABÓ JÁNOS bútorasztalos Maglód, Bajcsy- Zsilinszky u 80. Telefon: , 06 30/ M ÁRIA Pat ika ELKÖLTÖZTÜNK!!! A postával szemben, új címünk: Maglód, Fő u. 18. Tel: Nyitva tartás: h-p 8-18h sz 8-12h Gyógyszerkészítmények Kötszerek Gyógyászati segédeszközök Gyógyteák Gyógytermékek Tanácsadás Homeopátiás gyógyszerek Monokészítmények és komplex szerek Homeopátiás beteggondozás, tanácsadás ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: Testsúly, testmagasság, testtömegindex Testzsírindex és vérnyomásmárés Egészségpénztár kártya elfogadó hely Nyitva: óráig Telefon: Maglód, Kossuth u Kínálatunkból: Zsalukő 10-40cm-ig Beton pillérelem Ytong, Porotherm, Budatherm falazók Gerenda, Béléstest Tetőfólia kíváló kiváló Víz-és Hőszigetelőanyagok Altek cserép és kiegészítői Csemperagasztó, fugázó, élvédő Aljzatkiegyenlítő, Falazóhabarcs, Cementesztrih Alapvakolat, Hőszigetelő alapvakolat, Vékonyvakolat, Nemesvakolat, Lábazati díszvakolat Javítóvakolat-vizes lábazatokra és falakra Gipszkarton és kiegészítők Utólagos hőszigetelő rendszer Térkövek, Geotextília Cement, Mész, Mészhidrát, Stukatur gipsz, modell gipsz Gipszkarton ragasztó, Glett Polisztirol homlokzati, terhelhető HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK, YTONG FŰRÉSZGÉP BÉRELHETŐ.

10 10 MAGLÓDI IFJAK MIújság Fény felé az éjen át (Búcsúztató a ballagó nyolcadikosoknak) blogád alatt Változás 2006 Nyolc év hosszú idő. Ennyi idő alatt egy gyermek többé-kevésbé felnő. Érdekes és furcsa volt, amikor először átléptétek az iskola kapuját. Ugye?! Még nagyon kicsik voltatok, igazából fel sem fogtátok, mi történt veletek! Csak annyit tudtatok, hogy ti már nagyfiúk és nagylányok vagytok, mert anya azt mondta otthon. Nem is beszélve arról, hogy kaptatok egy csomó furcsa könyvet, amelyben nem voltak olyan szép rajzok, mint az oviban, sőt a tanító néni még mérges is volt, ha rajzoltatok bele, mert, ugye(?!), a tankönyv nem arra való, hogy színezzünk, hanem arra, hogy a tudást beszívjuk belőle. Igen ám, de azt hogy kell?! Hogy kell beszívni a tudást? Hiszen még szívószál sincs hozzá mellékelve. Mert van az a könyv(!), amelyben van az a csomó betű, de hogy abban bármiféle tudás is legyen?! Aztán teltek- múltak a napok, a hónapok, évek, megtanultatok írni, olvasni, számolni, és már tudtátok, miért jó azokat a könyveket alaposan áttanulmányozni, ráadásul otthon, házi feladat címszó alatt! Miért is? Mert akkor okosak leszünk, meg meg mert anya meg a tanító néni azt mondta. Aztán elérkeztetek roppan hosszú és mozgalmas életetek egy másik fordulópontjához: felsősök lettetek. Most már ti mondogattátok anyának meg apának, hogy ti már nagyfiúk és nagylányok lettetek. De mindenki félt egy kicsit ettől, a felső tagozattól! Mert itt aztán már nem tanító néni meg tanító bácsi volt a helyes megszólítás! Hanem tanárnő és tanár úr. Ráadásul most már az olvasást meg az írást magyarnak kellett hívni, meg itt már történelmet, földrajzot, biológiát, kémiát, sőt, fizikát is kellett tanulni. És most itt álltok, és sokan sírtok, mert tudjátok, hogy bekövetkezett az, amire olyan régóta vágytok, most már igaziból is nagyfiúk és nagylányok lettetek. És nem azért, mert anya vagy apa azt mondja. De azt tudnotok kell, hogy a felnőtté válás felelősséggel jár. Most már lassanként ti döntitek el, hogy milyen utat választotok, hiszen Victor Hugo szavaival élve: Fény felé ki-ki egymaga megy az éjen át Minden jó kívánok nektek: Zalavári Noémi Néhány évvel ezelőtt elmentünk a családdal, hogy jól szemügyre vegyük Magyarország földrajzi közepét. Merthogy van ilyen: földrajzi középpont. Különösebben nem estem hasra, egy nevesincs helyen mindössze egy tábla hirdeti, hogy ez a hely valamiért mégis csak nevezetes. Van azonban egy másik hely is, ami bizonyos szempontból országunk alfája és omegája. Budapest névre hallgat. Emlékszem, mikor az egyik gimnáziumi osztálytársam te hol születtél? kérdésére, elárultam, hogy Kerepestarcsán, röhögve ennyit reagált: na, de most komolyan!? Komolyan mondtam Kerepestarcsa létezik, és Maglód is létezik. Ilyesmire számítson az, aki kilép a burok ból, és bemerészkedik a nagy Pest budára. Más élet van ám arra, csuhajja! Kosztolányi, ó, még a bús pesti népet szerette, nektek viszont, kedves leendő középiskolások, egyfajta nagyvárosi feelinget, (igen: jónéhány új szlenget), és egy fokkal nagyobb nyüzsgést és aktivitást kell majd elsajátítanotok. Persze, kissé sarkítok, de némi változásban valóban lesz részetek. Ott van például a koránkelés. Majd meglátjátok, milyen kellemes a téli mínuszokban, csipával a szemetekben a késett vonatra várakozni! Nem kell megijedni, könnyen lehet, hogy a vonaton lesz fűtés, ott lesz fél órátok felolvadni. A tanároknál próbáljatok már rögtön az elején bevágódni. Nem az aktív nyelvcsapásokra célzok, hanem arra, hogy az első hetekben, hónapokban különösen legyetek atívak és naprakészek. Az első benyomás fontos, és ha ez pozitív, az akár az egész négy éveteket is nagymértékben megkönnyítheti. Ugyanilyen fontosak az új osztálytársak. A már említett ingázás némileg megnehezíti majd, mégis próbáljatok több időt a városban tölteni, lehetőséget adni az ismerkedésre, az iskola utáni közös programokra. Szóval változás Azt mondják, minden ember számára van néhány nagyobb mérföldkő, ami fordulópontnak tekinthető az életében. Értitek, mit akarok mondani, ugye? No, ahhoz kívánok sok szerencsét és minél nagyobb talpraesettséget. HOSSZÚ SZABOLCS DR. DIAN TAMÁS MAGÁN ÁLLATORVOS Rendelõ, lakás: Maglód, Bem u. 14. Tel.: 29/ , 06.20/ Mûtétek, gyógykezelés, veszettség elleni oltás, védõoltások, ambuláns kezelés, szaktanácsadás, útlevél, mikrochip-behelyezés. SIPI Barkács és csavarbolt A Maglódi üzletházban. Fő út 8-10 Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig Sz.: 8-12-ig Tel: Szegletvasak, szeglemezek, oszloptartók, barkács gépek, sodrony kötelek, csavarok, szúnyoghálók, ragasztók, kötő és tömítőanyagok, szegek, műanyagtiplik, fatiplik, kőművesszerszámok, ácsszerszámok, zárak lakatok, kertiszerszámok, barkácsszerszámok, fókcsuszka, bútorcsavarok, függönycsipeszek, függönygörgők, él fó liák Kiváló minőségü barkácslécek: szegélylécek, pipalécek, takarólécek Megrendelésre: Bosch, Makita, Skill, gépek is.

11 MIújság HIRDETÉS 11 AUTÓS ISKOL A 10 éves a CBA SZÜLINAPI AKCIÓ Szilva befőtt 720gr 135.-Ft Sűrített paradicsom 3x70gr 85.-Ft Eper befőtt 410gr 109.-Ft Risenia rizs 1kg 139.-Ft Berlotti tarkabab sós 425ml 75.-Ft Cool prenim mix cukorka 80gr 88.-Ft 3in1 kávé 150gr 159.-Ft Exellence egész mogyis csoki 100gr Ft Nino Poen foly. szappan pumpás 300ml 105.-Ft Ferencvárosi liszt 1kg 59.-Ft Coccolino 3x1l 999.-Ft Győri 3* konyak 0,5l 969.-Ft+ü AKCIÓ IG (AMIG A KÉSZLET TART) A Monori START Gépjárművezető-képző és -továbbképző Munkaközösség személygépkocsi-, segédmotor-, nagymotor-vezetői tanfolyamot indít Maglódon, a nyaralói általános iskolában 14-én 17 órától! Jelentkezni lehet BÉKÉSI IMRE oktatónál: Maglód, Katona József u. 60., tel./fax: 06/ (este után), 06/ , illetve IFJ. BÉKÉSI IMRE oktatónál: Maglód, Katona József u. 60., tel.: 06/ , 06/ és a helyszínen. INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI TANFOLYAM Minden foglalkozás helyben! Részletfizetési kedvezmény! TANKÖNYVET ÉS INGYEN CD-T BIZTOSÍTUNK!Vezetés háztól házig! Helyben mindig olcsóbb! Nincs utazási költség! SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSI LEHETÔSÉGET BIZTOSÍTUNK! OKÉV-szám: ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: MULTIPONT BEVÁLTÁS HORVÁTH CUKRÁSZDA Mi kimerítjük a cukrászat fogalmát! Családias környezetben és hangulatban sok szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket! Kínálatunkból: Formatorták: 5200,- Ft, Alkalmi torták: 2800,- Ft-tól Süteménykülönlegességek: ,- Ft Eredeti olasz alapanyagokból készült fagylalttal kedveskedünk vendégeinknek. A régi idők emlékét idézve most már nemcsak az üzletben vásárolhatnak, hanem a község utcáin is találkozhatnak fagylaltos motorunkkal. Ennek a hirdetésnek a felmutatója ha fagyit vásárol +1 gombócot ingyen kap! Nyitva tartás: hétfő: 10 18h, kedd-péntek: 10 19h, szombat vasárnap 10-20h Martinovics tér 7. (körforgalom) Rendelésfelvétel: 06/

12 12 RENDORSÉGI HÍREK MIújság Rendõrségi hírek én reggelre ismeretlen tettes besurranás módszerével behatolt K. T. ecseri lakos nyitott családi házába, és onnan elektronikai eszközöket, valamint készpénzt tulajdonított el, közel Ft értékben án órakor a Maglódi Rendőrőrs járőre igazolás miatt előállította P. J. monori és T. Á. budapesti lakosokat, akiket adategyeztetést követően szabadon bocsátottak án óra körüli időben ismeretlen tettes besurranás módszerével behatolt Maglód, Gábor Áron u.-ban lévő egyik nyitott családi házba. Míg a lakók aludtak, a helyiségeket átkutatta, melynek során 1 db táskát tulajdonított el, az abban lévő iratokkal együtt én óra körüli időben ismeretlen tettes Maglód, Mátyás király u.-ban parkoló szgk.-ból ablakbetörés módszerével iratokat tulajdonított el, míg a rongálással kb Ft kárt okozott án órakor a Maglódi Rendőrőrs járőre ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedett N. H. monori lakossal szem ben, akit vérvételre állítottak elő. Az eljárás jelenleg folyamatban van jén a rendőrjárőr Maglód, Fő u.-ban lévő családi házhoz tartozó udvarról R. Z. nagykátai lakost előállította, aki az ott lakók tudta és beleegyezése nélkül átmászva jutott be a telekre án a hajnali órákban ismeretlen tettes lakatlefeszítés módszerével Maglód, Kinizsi u.-ban lévő családi ház melléképületéből Ft értékben színesfém hulladékot tulajdonított el. A fenti napon óra körüli időben a rendőrőrs járőre előállította M. A. csévharaszti lakost, akit ellenőrzését követően szabadon bocsátottak án virradóra Ecser, Ady E. u.-ban lévő telephelyről ismeretlen tettes 1 db Kamaz tehergépkocsit, különböző szerszámokat, alumíniumlemezt tulajdonított el, közel 1,6 millió Ft értékben. A fenti napon virradóra ismeretlen tettes Maglód, Fő úton lévő Általános Iskola Tanműhelyéből ablakbetörés módszerével alumíniumkanalakat, valamint híradás-technikai eszközt és DVD-CD lemezeket tulajdonított el. A lopással okozott kár kb Ft án óra körüli időben ismeretlen tettes ajtóbefeszítés módszerével behatolt M. L. budapesti lakos Maglód, Mátyás király u.-ban lévő családi házába, és onnan CD-DVD lemezeket, elektronikai cikkeket tulajdonított el, kb Ft értékben. A bevezetett rendőri intézkedés eredményeként M. L. és V. Z. mendei lakosokat Bp.-Keleti pu.-on elfogták, majd a fenti, illetve más vagyon elleni bűncselekményekből származó tárgyakat foglaltak le nevezettektől. Gyanúsítottkénti kihallgatásukon nevezett személyek beismerő vallomást tettek, ellenük a büntetőeljárás még folyamatban van án óra körüli időben a 31-es sz. főút OMV üzemanyagtöltő állomás közelében közlekedési baleset történt, melynek során K. F. maglódi lakos az általa vezetett szgk.-val kanyarodás közben nem adta meg az elsőbbséget a vele szemben közlekedő Gy. T. szentlőrinckátai lakos által vezetett szgk.-nak, minek következtében összeütköztek. Személyi sérülés nem történt, az okozó a felelősséget elismerte, vele szemben az intézkedő járőr helyszíni bírságot szabott ki én óra körüli időben Maglód, MÁV-állomásról a rendőrjárőr előállította K. O. budapesti lakost, mivel a Bp.- Keleti pu. felől Sülysápra közlekedő vonaton feltehetően hamisított diákigazolványt mutatott fel a jegykezelőnek. Ellene büntetőeljárást kezdeményeztünk. A fenti napon óra körüli időben Ecser, Ibolya u.-ban lévő vasúti átjáróban B. I. ecseri lakos az arra közlekedő vonatszerelvény elé állt, minek következtében a vonat elgázolta, a helyszínen életét vesztette. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel én virradóra Maglód, Széchenyi u.-ban lévő családi ház udvarán parkoló gk.-ból ismeretlen módszerrel DEWELÁT vágógépet tulajdonítottak el Ft értékben én K. V. maglódi lakos feljelentés tett G. A. helyi lakos ellen, aki az esti órákban az utcán, lakása előtt tettleg bántalmazta, melynek során sérüléseket szenvedett. A feljelentés alapján büntetőeljárás indult án óra körüli időben Maglód lakott területén kívül, a 31-es sz. főútvonalon Cs. R. budapesti lakos az általa vezetett szgk.-val előzés során lehajtott az útpadkára, elvesztette uralmát a vezetett jármű felett, ezáltal az út menti villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nevezett személy súlyos sérülést szenvedett, a mentők az Országos Baleseti Intézetbe szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Amennyiben a fenti bűncselekményekkel, az eltulajdonított tárgyakkal vagy az ismeretlen elkövetőkkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, továbbá gyanús körülményt észlelnek lakókörnyezetükben (ismeretlen személyek, gépjárművek stb.), kérem, hogy hívják a Maglódi Rendőrőrsöt ( , 112), ill. a 107 segélyhívó számot. MI újság Független közéleti és kulturális lap Kiadja: Z.B.Z. Kulturális Bt. Szerkeszti: Poór Mara Nyomda: G. Horváth Éva dr. Nagy Géza r. alezredes, őrsparancsnok Megjelenik: minden hónap 1-jén Telefon: 06.30/ Postacím: Maglód, pf. 27. Lapzárta: minden hónap 22-én

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október MIújság Független közéleti és kulturális lap I. évfolyam 8. szám Nándorfehérvár 1456. július 22. (Kard és kereszt) Tisztelt Olvasók! Talán soha nem esett még ennyire nehezemre az írás! Hogy miért? Azért,

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. április MIújság. Független közéleti és kulturális lap. Ii. évfolyam 1. szám 2007. április

Tisztelt Olvasók! 2007. április MIújság. Független közéleti és kulturális lap. Ii. évfolyam 1. szám 2007. április MIújság Független közéleti és kulturális lap Ii. évfolyam 1. szám Tisztelt Olvasók! A húsvét a tavaszi megújulás, az élet ünnepe. Ezt jelképezi a piros tojás is, mellyel megajándékozzuk a locsolkodó fiúkat,

Részletesebben

nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren

nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP III. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM 2008. MÁJUS Szinte röpül az idõ, újra itt van május, mely a családok hónapja. Hiszen elsõ vasárnapján az édesanyákat, utolsó vasárnapján pedig

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket!

Tisztelt Olvasók! Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! Tisztelt Olvasók! Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, Hol villámok között vala az Ur jelen, E

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva,

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

Mádi György: Hűség egy életen át

Mádi György: Hűség egy életen át 1 XXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. JÚNIUS 30. ALAPÍTVA 1990-BEN MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4200 PÉLDÁNYBAN KÖZÉLETI LAP XXV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2014. JÚNIUS 30. In memoriam Mádi György (1935

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE HEVES MEGYEI 2012. augusztus Üzleti Magazin Pohl Anette PORTRÉ Hyundai ix35 TESZT Mammutok és titánok KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL Discount coupons IN THE MAGAZINE www.volkswagen.hu Most valóra válthatja régi

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek E m b e r s é g b ô l p é l d á t! 440 Ft I. évf. 4. szám 2011. augusztus Valentin csak arra emlékszik, hogy régen sokáig kórházban volt Használjuk gyakran az egészség kilenc konyhakerti òrét! Hogyan jelenik

Részletesebben

CEGLÉDI. Az első szalagavató bál TRIALBAJNOK

CEGLÉDI. Az első szalagavató bál TRIALBAJNOK CEGLÉDI Kék Újság XV. évfolyam 47. szám 2007. november 21. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft Helyreigazítás A 2007. november 7-i számban, a címoldalon megjelent Hazudta, hogy megerőszakolták című cikkhez

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Az élhetőbb élet magazinja. 2011. december. Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő. Törőcsik Mari DECEMBERI AKCIÓ

Az élhetőbb élet magazinja. 2011. december. Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő. Törőcsik Mari DECEMBERI AKCIÓ Az élhetőbb élet magazinja 2011. december Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő Törőcsik Mari Az Ön szimpatikája: DECEMBERI AKCIÓ Komplex védelem nátha és influenza idején immunstimuláns

Részletesebben

A tavaszvárás ünnepe

A tavaszvárás ünnepe XXIV. évfolyam, 4. szám 2012. április Fő az egészség! 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta:

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Nincs családod? Kérlek, dolgozz helyettem hétvégén! A hitvesi ágyban sosincs csak két személy Eròs hittel hiszem, hogy Bettinám teljesen meggyógyul

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

K I S T É R S É G I. Budaörsön, Törökbálinton és Biatorbágyon élők lapja. Mindhalálig Emberke Interjú Incze Józseffel

K I S T É R S É G I. Budaörsön, Törökbálinton és Biatorbágyon élők lapja. Mindhalálig Emberke Interjú Incze Józseffel F ó k u s z 2 0 K I S T É R S É G I 0 9-0 7 Budaörsön, Törökbálinton és Biatorbágyon élők lapja Kincs, ami volna, de nincs. Mi lesz a kamaraerdei termálvízzel? Mindhalálig Emberke Interjú Incze Józseffel

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

Megjelenik kéthetente 24 színes oldalon XIV. évfolyam 16. szám 2006. augusztus 21. Török Sarolta, kerületünk egyik lakója, a

Megjelenik kéthetente 24 színes oldalon XIV. évfolyam 16. szám 2006. augusztus 21. Török Sarolta, kerületünk egyik lakója, a JV_16.QXD 8/17/2006 5:19 PM Page 1 Megjelenik kéthetente 24 színes oldalon XIV. évfolyam 16. szám 2006. augusztus 21. Tárlat a Tündérpalotában Ringben a fájdalommal Tóparti Koncertek Szeptember 16 és 17

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben