Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe a sárréti és bihari településeken, így Püspökladányban is. Elkészült az uniós elõírásoknak megfelelõ bihari szilárd hulladéklerakó telep, mely 40 település hulladékának elhelyezésére jött létre. Azokban a háztartásokban is kötelezõvé vált a szolgáltatás igénybevétele, ahol eddig nem éltek a lehetõséggel. Mindezt az uniós elõírásokhoz igazodó környezetvédelmi törvény írja elõ. Így az önkormányzatok számára nem maradt más lehetõség, be kellett vezetni a kötelezõ közszolgáltatást. S mint általában minden új rendszer, bizony ez sem indult zökkenõmentesen. Változott a szállítási ütemezés, és ez az információ nem jutott el mindenkihez idõben. Az elõfordult problémákról és a szolgáltatással kapcsolatos részletelrõl Simon Péter, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta lapunkat. Püspökladányban egyébként ügyfélszolgálati irodát tart fent a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft., ahol a lakosok ügyes-bajos dolgaikkal megkereshetik az ott dolgozó munkatársat személyesen és a telefonszámon is. A lakosság által leggyakrabban jelzett probléma a 2 mûszakban történõ szállításból adódik. Reggel ugyanis 6 órakor kezdõdik az elsõ mûszak, így az érintettek vagy elõzõ este kell, hogy kihelyezzék a kukát, vagy kora hajnalban. Ellenkezõ esetben nem történik meg az ürítés. A szolgáltató vezetõje azonban úgy véli: a lakosság hamar megszokja majd az új rendszert. Sokakat érdekelhet Püspökladányban az is, hogy a helyi szeméttelep bezár -e októberben. Keserû László jegyzõtõl kértünk e tekintetben tájékoztatást, aki elmondta, várhatóan december 31-ig még nyitva tart. Aztán lakat kerül rá, és uniós forrásból a tájba illesztik. Ez azt jelenti, hogy a hulladékot a helyszínen tömörítik, földdel takarják, füvesítik. Ebben az évben 4 településen ez meg is valósul. Csökmõn, Nagyrábén és a Földestetétleni telepen. A többire közösen pályáznak az önkormányzatok. Csak a püspökladányi telep tájbaillesztése 70 millió forintba kerül a becslések szerint, így a térség összes szeméttelepének felszámolása milliárdos nagyságrendû, de legkésõbb 2008-ban szeretnék megvalósítani az érintettek. D. Sári Andrea Ady Endre versével emlékezünk a 158 éve mártírhalált halt 13 aradi vértanúra. Szerzõdéskötés... (foto:dienes Zoltán) -A hulladékgazdálkodási törvény alapján ez egy kötelezõ szolgáltatás, tehát az önkormányzatnak biztosítania kell a lakosság részére, a lakosság részérõl pedig kötelezõ azt igénybe venni. Olyan szolgáltatás esetében, ami törvényileg kötelezõ, illetve helyi rendelet írja elõ, nem szükséges szerzõdést kötni külön-külön a lakossággal. Aszolgáltató és az igénybevevõk között a jogviszonyt jelen esetben az hozta létre, hogy a hulladékgyûjtésre szolgáló edény átadásra került egy bizonylat segítsé-gével. Így a szolgáltató ettõl kezdve szolgáltat, a lakos pedig igénybe veszi ezt a szolgáltatást- magyarázza Simon Péter ügyvezetõ igazgató. A szolgáltatást a térség 40 településén végzi a Bihari Hulladékkezelõ Kft. Ez a 40 település megalkotta a Bihari Hulladékgazdálkodási Társulást, és olyan döntés született, hogy a szállítási díjak legyenek egységesek. Így valamennyi településen 267 forintba kerül egy 120 literes kuka egyszeri ürítési díja. A negyedéves díj eddig 3000 forint volt, most kicsivel többet, 3300 forintot kell fizetni. A leggyakrabban felmerülõ kérdés a lakosság részérõl, hogy mit tehet az, akinek több hulladék gyûlik össze vagy épp ellenkezõleg, kevesebb, mint 120 liter. -Ha a többlethulladék nem rendszeresen keletkezik, akkor van egy erre készített mûanyag zsák, amelynek a megvásárlásával egyidejûleg a szolgáltatás díját fizeti meg a lakos. Tehát nem egy zsákot vásárol, hanem a szolgáltatást. Ára bruttó 143 Ft. Abban az esetben, ha nem telik meg hetente a kuka, sajnos nincs lehetõség a sokak által kért kétheti szállításra, mert a hulladékgyûjtés heti gyakoriságát egy egészségügyi miniszteri rendelet szabja meg, ettõl eltérnünk, nekünk, szolgáltatónak, nem lehet. Két szomszédos ingatlan viszont, mely 50 méteres körzetben van egymástól, összefoghat, és közösen rendelhetnek egy kukát - mondja Simon Péter. VISSZAKERÜLT HELYÉRE A KARACS FERENC EMLÉKTÁBLA A Petõfi utca 14. szám alatt álló mostani és korábbi épülethez több mint 70 éve hozzátartozik egy emléktábla, melyet Karacs Ferenc, városunk neves szülöttének emlékére állítottak 1938-ban. A márványtábla azonban néhány éve lekerült a falról, s egész mostanáig nem történt elõrelépés abban, hogy a 70 éves hagyomány újraéledjen. A Karacs Ferenc egykori szülõházának helyén épült lakóházban ma a Majoros család lakik. Hat évvel ezelõtt, házuk felújításakor vették le a táblát, mert az olyan mértékben elhasználódott, hogy sem visszafogatni nem lehetett, sem elolvasni a rajta lévõ szöveget. Néhány hete a Városvédõ és Szépítõ Egyesület segítségével azonban elkészült az új gránittábla, melyet Petõ József sírkõkészítõ alkotott és ajánlott fel. Október 10- én helyezték ki ünnepélyes keretek között. D.S.A. Ady Endre: Október 6. Õszi napnak mosolygása, Õszi rózsa hervadása, Õszi szélnek bús keserve Egy-egy könny a szentelt helyre, Hol megváltott -hõsi áron- Becsületet, dicsõséget Az aradi tizenhárom Az aradi Golgotára Ráragyog a nap sugára, Oda hull az õszi Rózsa, Hulló levél búcsú csókja, Bánat sír a száraz ágon, Ott alussza csendes álmát Az aradi tizenhárom. Õszi napnak csendes fénye, Tûzz reá a fényes égre. Bús szívünknek enyhe fényed Adjon nyugvást, békességet, Sugáridon szellem járjon S keressen fel küzdelminkben Az aradi tizenhárom.

2 2. Püspökladányi Hírek október 16. Széna, szalma - Szérüskert Régóta húzódó probléma, és állandó konfliktusok kiváltója a mezõgazdasági gépek tárolása a város belterületén. Amellett, hogy a nehézgépek felhordják a sarat az utakra - ami igencsak balesetveszélyes - a lakosság - tegyük hozzá, hogy okkal- háborog azon is, hogy a hatalmas gépek elállják az utakat, közterületeket, és az autósok csak nehezen tudnak tõlük közlekedni. Többen is felvetették már, hogy bírsággal kellene sújtani a tulajdonosokat. Azonban az önkormányzat nem bünteti a gazdákat, mondván, hogy amíg nincsen megfelelõ hely a gépek tárolására, addig el kell fogadni ezt a helyzetet, és tudomásul kell venni, hogy a sokak megélhetését biztosító munkagépeket valahol tárolni kell. Márpedig erre keveseknek van lehetõsége. Hiszen ahhoz, hogy a megélhetés biztosított legyen, több gépre és jószágra van szükség. Amíg az emberek eljártak a téeszekbe dolgozni, addig elég volt egy kisebb udvar is a háztájinak. De miután kiosztották a földeket, kicsi lett a hely- mondta el Balogh Ferenc mezõgazdasági vállalkozó. Ahhoz, hogy meg tudjunk élni, nem elég egy-két tehenet tartani, a nekik való takarmányt is tárolni kell valahol. Márpedig ezt csakis védett helyen tudjuk elképzelni. Ugyanezt vallja Karacs Sándor is, aki számára szintén a termõföld biztosítja a megélhetést. Sokszor kap haragos megjegyzéseket amiatt, hogy traktorja elállja vagy besározza az utat. - Szerintem az lenne jó megoldás, ha a város biztosítana egy õrzött területet, ahol leállíthatjuk a gépeket. Inkább fizetnénk a tárolásért, csak biztonságban tudnánk értékeinket. Makai Lajos, a környezetvédelmi, és mezõgazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy már kijelölték a helyet a Déli soron.az Önkormányzat ugyanis majd 2 hektárt biztosít arra, hogy kialakíthassanak egy Szérüskertet. -Reményeink szerint sokan élnek majd ezzel a lehetõséggel. Hiszen mindenki számára megnyugtató lenne, ha végre megoldódna ez a probléma. A további tervek között szerepel a szérüskert kialakítása mellett a terület rendbetétele és fásítása is. A szérüskert kialakítása nem jelent komoly kiadást a város számára, ugyanis a nagyobb mezõgazdasági vállalkozók felajánlották segítségüket - tudtuk meg Makai Lajostól. A környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottság az önkormányzat testülete elé októberben terjeszti a most megszületett javaslatát a kijelölt területre vonatkozóan. Így 2008-tól biztosan megszûnik a mezõgazdasági gépek tárolásával kapcsolatos probléma. Helyszûke... (foto:dienes Zoltán) Verdó Ildikó A Püspökladányi Hírek és melléklete olvasható a oldalon is! Közlekedési káosz a vasútállomás környékén Parkolnak, ahol tudnak (foto:dienes Zoltán) A munkahelyre, iskolába utazók elõszeretettel választják városunkban azt a módszert, miszerint az állomásig autóval, onnan pedig vonattal közelítik meg úticéljukat. Erre biztatja õket a tábla is: Parkolj és utazz! De ember legyen a talpán, aki a hét bármelyik napjának, bármely idõpontjában könnyedén talál alkalmas parkolóhelyet. Aki hajnalok hajnalán érkezik: nyerõ pozícióból indul, a késõn jövõknek már szükségük van némi leleményre és furfangra a helyfoglalás tekintetében. A vasútállomás felé vezetõ út két oldalán kiépített parkoló pillanatok alatt megtelik, nem marad más lehetõség, mint a kerítés mögötti kis posta környéke. Ott aztán mindenki úgy használ ki minden talpalatnyi helyet, ahogy azt a terület adottságai adják. Nem mindig szabályosan, és nem mindig úgy, hogy az ne legyen zavaró az ott lévõ létesítmények dolgozóinak. -Nekünk a parkoló autókkal az gondunk- mondja Nyikos Józsefné postavezetõ,- hogy gyakran a hátsó bejárat elõtti ajtó elé állnak, és ezzel akadályozzák a csomagok ki-be szállítását. Én meg tudom õket is érteni, hisz nagyon nehéz helyet találni az állomás környékén, így hát mindenki oda áll, ahová tud. De azért jó lenne valami megoldást kitalálni erre. Bíró Ferenc, a MÁV Ingatlankezelõ Kft püspökladányi kezelõségének vezetõje is többször szembesült azzal, hogy kevés a parkolóhely, és ezért gyakran zavaró a személyautók sokasága. A helyzet egyre inkább megoldásért kiált a kialakult állapot minden elszenvedõjének szempontját figyelembe véve. Szorgalmaznák ezt a rend õrei is, akik elsõsorban a vasútállomás elõtti, forgalomtól elzárt területen kénytelenek megbírságolni a helytelenül ott várakozókat. - Ezen a területen - tájékoztat bennünket Ferenczik Ferenc, a rendõrség közlekedésrendészeti osztályának vezetõje - gyakran kell büntetni az ott állókat. A másik gond, az a körforgalom. Munkatársaimmal már 2005 novemberében kezdeményeztük a város vezetõi felé, hogy változtatni kellene. Ugyanis a körforgalom alaptétele, hogy abban megállni szigorúan tilos. De mivel a buszok és a szeretteikre várakozó autósok ezt igen gyakran megszegik, így ezt csak körbe forgalomnak nevezhetjük. A tervek szerint még október hónapban sor kerül egy újabb bejárásra a szakemberek bevonásával. Ennek eredményeképpen talán sikerül megtalálni a mindenki számára megnyugtató megoldást. Addig nekünk utazóknak és parkolóknak nem marad más, mint betartani a közlekedési szabályokat, vigyázni a kocsiban hagyott értékeinkre, önmagunkra és természetesen egymásra. Gyõri Andrea

3 Püspökladányi Hírek október 16. Az egészség ára Szilágyi Norbert õssejt-beültetésre vár A püspökladányi Szilágyi Norbikának élete 11 éve alatt már mindenrõl le kellett mondania, ami az egészséges emberek számára természetes. A kisfiú súlyos fogyatékossága miatt sohasem lesz képes teljes életet élni. Õ és ikertestvére -ugyan koraszülöttkéntde egészségesen jöttek a világra, azonban a sors Norbikának nehéz életet szánt. Egy nem megfelelõen kezelt fülgyulladás miatt agyhártyagyulladást kapott, és a betegség szövõdményeként súlyos károsodást szenvedett. Beszélni nem tud, és nem képes önállóan mozogni sem. Csak fekszik a földön, miközben édesanyjának megszakad a szíve látva gyermeke szenvedését. A család már mindent elkövetett, hogy a kisfiú állapotában javulás álljon be. Kezelésrõl kezelésre hordták, javulás mégsem mutatkozott. Katika, az édesanya mégsem adta fel a reményt, mely most megcsillanni látszik. Egy Kijevben végzett õssejtkezelés eredményeképpen ugyanis elérhetõvé válna a nagy álom: mégpedig az, hogy Norbika képes legyen az egyensúlyát megtartani, és a figyelme is koncentráltabb lehetne. S miért olyan nagy álom ez? A költségek miatt, hiszen a kezelés 2 és fél millió forintba kerül. Erre a családnak nincsen pénze, ezért gyûjtésbe kezdtek. A sorstársak - Ajtai Istvánné és Varga Lászlóné - mellett a Napfényes Sziget vezetõje, Hajdú Lajosné is aktívan közremûködött annak a jótékonysági bálnak a megszervezésében, melynek teljes bevételét a gyermek gyógykezelésére fordítják. A rendezvényt október 13-án, lapzártánk után tartják, így a befolyt összegrõl következõ számunkban olvashatnak. Ha úgy érzik, hogy Szilágyi Norbika sorsa megindította Önöket, és lehetõségük van segíteni a gyermeken, felajánlásaikat a Napfényes Sziget Napközi Otthonon keresztül juttathatják el a család számára. Verdó ldikó Új életre kelt a hatos számú horgásztó Nehéz munka van mögöttük. (foto:dienes Zoltán) 3. Elhagyatva és elhanyagolt állapotban csúfította a környezetet - a környéken élõk bosszúságára- hosszú idõn át, a hatos számú horgásztó. Pedig az egykori vályogvetõ gödörre - helyreállítás címén - 27 millió forintot költött az elõzõ önkormányzat. A ráfordításnak viszont nyoma sem látszott, amikor a városvezetés két hónappal ezelõtt a TÜNET SE. Sporthorgász Szakosztályára bízta a vízfelület és környékének rendbetételét, kezelését. A munkához azonnal hozzá is látott az új gazda. S most néhány hét elteltével a látvány máris önmagáért beszél. Amikor az önkormányzat mezõgazdasági bizottságának határozata alapján a Tünet SE. megkapta a tó kezelõi jogát, azonnal megkezdtük a munkát. Nagyon elhanyagolt állapotban volt a vízfelület és a környezete is. A tavat benõtte a sás, a nád, és nem volt meg a kellõ vízmagasság, emiatt elhínárosodott. A benne lévõ halállomány pusztulásnak indult. Tókaszával és kézi munkával takarítottuk ki a vizet, a vízszintet pedig megemeltük, hogy az oxigénellátást biztosítsuk az élõlények számára - sorolja az elmúlt hetek munkálatait Györkei Gyula, a Tünet SE elnöke. A jól sikerült rekultiváció után a napokban a telepítés is megtörtént. 12 mázsa kiváló minõségû amurt és pontyot szállítottak a tóba a Hortobágyi Halgazdaságtól. Az egyesület a mostani telepítést a saját költségén állta, a következõt pedig a tagdíjakból finanszírozzák majd. - Örömmel vesszük, hogy a tó iránt nagy az érdeklõdés. Sokan jelennek meg nálunk olyan emberek, akik horgászengedélyt akarnak váltani, vagy szeretnének napijegyesen horgászni, mert látva a megújult vízfelületet, egyre több horgászt érdekel a dolog. A hatos tó kezelési jogának odaítélése kisebb port kavart. Voltak, akik elhamarkodottnak ítélték a mezõgazdasági bizottság döntését. Mára viszont elcsitultak a kedélyek. Hisz mindenki számára látható, hogy a tó jó kezekbe került. Lassan lezárul egy nagy munka, mely során a Tünet SE. közel 5 millió forintot költött. A víz újra életre kelt. Környékének rendbetétele azonban még nem ért véget. A Városvédõ és Szépítõ Egyesülettel közösen még idén õsszel fásítás is kezdõdik a tó partján. D. Sári Andrea A HÍR IGAZ... már interneten is!

4 4. Püspökladányi Hírek október 16. Tovább segít az önkormányzat Az újság elõzõ számában már foglalkoztunk az önkormányzat által nyújtott leggyakoribb segélyekkel, de a kör nem zárult be. A mostani számban az idõskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a családi pótlék kerül nagyító alá. Az idõskorúak járadékára azok jogosultak, akik nem érték még el a nyugdíjkorhatárt, és sem jövedelmük, sem vagyonuk nincsen, havi jövedelmük pedig nem haladja meg a nyugdíjminimum legalább 80%- át, ami jelenleg Ft. A 75. életévüket betöltött egyedülálló, jövedelemmel nem rendelkezõ személyek Ft-ot kaphatnak idõskorúak járadéka címén, ha viszont nyugdíjuk ettõl kevesebb, akkor az erre az összegre kiegészíthetõ. A rendszeres szociális segélyre a munkanélküliek, az álláskeresõk és a legalább 67%-ban munkaképesség-csökkent személyek jogosultak. Ez a segély fogyasztási egységek alapján kiszámított, családnagyságtól függõ ellátás, amelynek összege Ft. Az álláskeresõ köteles részt venni egy beilleszkedési programban a Sárréti Szociális Szolgáltató Központban, ahol az önkormányzat foglalkoztatást szervez. Ez lehet közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka legalább 30 munkanapon keresztül, legfeljebb 12 hónapig. Az ápolási díjat a gondozásra szoruló személyt ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosítja az önkormányzat. Ezen kívül a súlyosan fogyatékos személyt és a tartósan beteg 18 év alatti gyermek ápolását végzõ is jogosult a díjra, melynek összege havi Ft, de fokozott ápolás esetén Ft is lehet. Méltányosságból a 18. életévét betöltött beteg ápolását ellátó is jogosult a támogatásra, fõképpen, ha az ellátónak fel kellett adnia munkahelyét vagy szabadságot kellett kivennie. Nem állapítható meg ápolási díj, amennyiben az ápolásra szoruló bárkivel tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzõdést kötött, illetve ha az õt ellátó az ápolást keresetveszteség nélkül tudja végezni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó jövedelem kevesebb legyen, mint Ft, vagy pedig olyan szülõ gondozza a gyermeket, aki egyedül él, beteg, fogyatékos vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat. Ez utóbbi esetben a nyugdíjminimum nem haladhatja meg a Ft-ot. Ezen feltételek teljesülése esetén a gyermek étkeztetése az általános iskola 4. osztályáig ingyenes, egyéb esetekben pedig 50%-os kedvezményben részesülhet. Ezt évente két alkalmi Ftos támogatással egészítik ki. Ezen kedvezmények mellett még külön támogatás is igénybe vehetõ, mint például az évfolyamon ingyenes tankönyv biztosítása. További kedvezmény még a családi pótlék, amely a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez való állami hozzájárulás. Ennek összege legalább Ft, a maximuma pedig Ft, amelyet abban az esetben folyósítanak, ha a gyermek tartósan beteg, illetve a súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülálló szülõ neveli. Városvédõ szemmel - Felújításra szorul! Városunk legforgalmasabb részén, a központban található az a szégyenfoltunk, amely elõtt a település lakosainak nagy része, valamint a hozzánk látogató vendégek is nap mint nap elhaladnak. Ez a Gagarin utcai lakótömb Petõfi utca felõli oldalán, a járdát szegélyezõ nagyon rossz állapotban lévõ pad. Megépítése után bármely napszakban jártunk erre, mindig láthattunk itt megpihenõ idõseket, vagy beszélgetõ fiatalokat. Sajnos a karbantartás elmaradása miatt mára olyan állapotba került, hogy bizony jól meg kell nézni, melyik részét választjuk. Az elkorhadt vagy széttört deszkák, a szabadon álló rozsdás csavarok vagy a madárpiszok miatt jelenleg kevésbé alkalmas megpihenésre, vagy beszélgetésre. Nemcsak lehangoló látvány, hanem baleset forrása is. Felújítása nem tûr halasztást. A rendezett városkép kialakítása elsõrendû célunk kell, hogy legyen, és ebbe beletartozik a folyamatos állagmegóvás és karbantartás is. Hiszen azt szeretnénk, hogy a hozzánk látogató vendégek csak szép emlékeket vigyenek haza. Különösen fontos ez, ha városunk szívérõl van szó. Rásó János Érettségi régen és most Egyszer mindenkire rákerül a sor, avagy anyáink is érettségiztek. Pontszámítás az új rendszerben, csak elindulni nehéz. Sokak számára már megszokott, hogyha eljön a szeptember, magával hozza a szünidõ végét, s egyben az iskolát is. Új volt ez mindazoknak a kisiskolásoknak, akik idén, a 2007/2008-as tanévben ültek elõször a padba. Számukra az iskola egy új korszak kezdete, amikor megtanulnak ügyesen számolni és írni. Megteszik azokat - a ma már számunkra egyszerûnek tûnõ lépéseket, amik nekik egy egész világot jelentenek. A minap épp iskolába igyekezve- azon kaptam magam, hogy a lámpánál állva egy anyukát és a kislányát figyelem. Éppen iskolába indultak, akárcsak én, s mosolyogva gondoltam vissza arra, amikor még jómagam is elsõs voltam. Édesanyám minden reggel az iskoláig kísért, én pedig vidáman szökelltem be az új barátok közé, akik közül sokan ma is jó barátaim. Tehát éppen azon agyaltam, mikor voltam én már ilyen apró, amikor a kislány odaszaladt mellém és megkérdezte, hány éves vagyok. Elmosolyodtam, ugyanis a válaszom megdöbbentette. Hirtelen nem tudtam eldönteni, túl fiatal, avagy túl idõs vagyok, amitõl így kikerekedett a pici szeme. Érdeklõdve nézett az anyukájára, s kérdezte, õ mikor lesz már ilyen öreg, mint ez a néni. A néni szó lefoglalta minden gondolatom, míg, az iskoláig értem. Hát ez van, én is öregszem. Ahogy az iskolába értem, rengeteg nevetgélõ diákot pillantottam meg. Ám volt egy kis csoport, akik lázasan tanultak. Igen, bizonyára mindenki kitalálja, végzõsök voltak. Átfutott az agyamon, hogy alig egy év, s magam is lázasan készülök majd az érettségire. Ami bizony sosem egyszerû, ám nem is lehetetlen kihozni belõle a legjobbat. Csak akaraterõ kérdése - mindenki ezt mondja,- aki már túl van rajta. Véleményezési jogom nincs, egyelõre. Ám azt látom, milyen az új rendszer. Az eddigihez képest a nehézségi fok várhatóan megmarad, csak a pontszámítás lesz kicsit másként. Az emelt érettségi továbbra is plusz pontokért megy, ez maximálisan kettõ vizsgát jelent. A többletpontokat is keretek közé szorítják. Mostantól a maximális többletpont 80 lehet. Azaz, ha egy diák két emeltszintû érettségit tesz, ami pontért megy, akkor õ kimerítette a pluszpontok tárházát, és hiába rendelkezik esetleg nyelvvizsgával, egyszerûen nem számítják bele, ilyen egyszerû. Furcsa lesz megszokni ezt az új rendszert, de muszáj, hiszen mostantól mindenki így, e szerint a rendszer szerint fog érettségizni. Ettõl függ majd, hogy felvételt nyerünk-e arra a szakra, abba az iskolába, ahová menni szeretnénk. Meg kell értenünk az új rendszert, hogyha mi ülünk majd a vizsgabizottság elõtt, biztosak legyünk a dolgunkban, és minden elképzelésünk szerint történjen. Eme rendszernek köszönhetõen a diákok közt nagyobb lesz a szórás, így elkerülhetõ, hogy sok diáknak ugyanannyi pontja legyen. Továbbá nem érdemjegyeket kapunk, hanem egyszerû százalékokat, ami alapján a pontszámítás történik. Talán így sokkal áttekinthetõbbé válik majd az érettségi rendszer. Mostmár csak arra kellene kitalálni valamit, hogy ebbe mindenki, feltétel nélkül belelásson, s megértsék azok a polgárok is, akiknek gyermekeiért, rokonaiért izgulniuk kell az érettségi alatt. S hogy mire a kislány - aki szeretne már velem egyidõs lenni-, odaér, hogy 18 évesen beül a padba, és eddigi megszerzett tudásáról tesz bizonyságot, remélem, ez a rendszer bevált és kiforrott lesz, hogy ne kelljen még érettségi elõtt egy évvel azon gondolkodni, hogyan is van ez az egész pontszámítás (?) Demelza

5 Püspökladányi Hírek melléklete október VADÁSZOK FIGYELEM! A Szarvasvadász bolt szeretettel várja minden egyes meglévõ, és új vásárlóit! Hûvös idõkre: ingek, pulóverek, nadrágok, mellények, kabátok, bakancsok, gumicsizmák és egyéb kiegészítõk. Golyóslõszereink: RWS, SAKO, S&B, REMINGTONNORMA, PARTIZAN Sörétes lõszerek: NIKE-fiocchi teljes választéka! Horgász, íjász felszerelések, és ajándéktárgyak! Egész évben használható pirotechnikai temékek! Elérhetõségeink: Püspökladány, Rákóczi u. 2.sz. Tel.: 54/ / Web:www.szarvasvadasz.hu Mindenkinek kellemes és eredményes vadászatot kívánunk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Püspökladányi fiókjához keresünk banki és biztosítási tanácsadásra, értékesítésre, partnereket. Partnereink feladata ügyfeleink befektetési, biztosítási és hiteligényeinek felmérése, a megfelelõ banki-biztosítási termék kiválasztásában való tanácsadás, valamint a rendszeres kapcsolattartás lesz. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Püspökladányi Fiók, Oborzilné Nagy Erna 4150.Püspökladány, Petõfi u. 7. mobil: 70/ , SZABÓ-AUTÓ UNIVERZÁL KFT Nyitva: H-P : 8-12, Sz : Püspökladány, Damjanich u. 25. Tel./fax:06-54/ ; Mobil:06-30/ SZOLGÁLTATÁSAINK : - kötelezõ gépj.fel. biztosítás kötés, átkötés - mûszaki vizsgáztatás ügyintézéssel - dízel és benzines gépjármû diagnosztika - zöldkártya - eredetiségvizsgálat - klímatöltés - javítás - benzin-gáz kettõs üzemre való átalakítás - gumiabroncsok forgalmazása, szerelés, kiegyensúlyozás - minõségi BOSCH SHOP alkatrészek - végleges kivonás a forgalomból

6 2. Püspökladányi Hírek melléklete október 16. Családi kedvezményes belépõink: 2 fõ: 900 Ft 3 fõ: 1200 Ft 4 fõ: 1500 Ft Püspökladányi Gyógyvíz a Sárrét Kincse! Vadonatúj szolárium a Gyógyfürdõben! Ezt ki kell próbálni! Áraink: szoláriumhasználat: 50 Ft/perc 60 perces bérlet:2.700 Ft 90 perces bérlet:3.800 Ft Csomagajánlatunk: termálfürdõ, szauna, szolárium: csak Ft/alkalom Az uszoda elõre láthatóan november végéig zárva tart, a nyitás idõpontjáról késõbb tájékoztatjuk vendégeinket! Megértésüket köszönjük! Püspökladányi Gyógyfürdõ 4150 Püspökladány, Petõfi u Gazdálkodók figyelem! A Sárrét-sziget Kft. megkezdte a napraforgó felvásárlását a legmagasabb piaci áron. Vállaljuk a termények betakarítását szállítással, szárítását, tisztítását, tárolását a legkedvezõbb feltételekkel. Õszi búza vetõmag és mûtrágyák megrendelhetõk. TÜNET Bt. A városban legmagasabb áron vásárol fel vas-, lemez-, színesfém hulladékot! Forgalmazunk: betonacélokat, hegesztett hálókat, zárszelvényeket, köracélokat, csöveket, szögacélokat, HH. lemezeket, kerítésdrótot. cement, sóder, homok Építõanyagok: Kapható még: kerítésbetét, kiskapu, nagykapu, talicska, talicskaputtony, elektróda szegek, vágókorongok stb. Az árakról a telephelyen vagy az alábbi telefonszámon lehet tájékozódni. TÜNET Bt Püspökladány, Árpád u. 64. Tel.:54/ Nyitva : H-P 8-16, Szo: 8-12 Szalóczi és Társa Bt. közúti árufuvarozás, gépi földmunka, útépítés, ömlesztett építési anyagok forgalmazása, szállítása Érd.: Sárrétudvari,Bojtor Tanya Telephely: 4150 Püspökladány, Debreceni u. 1. Tel:20/ ; Tel/fax: 54/

7 Püspökladányi Hírek melléklete október BIHARI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL Püspökladány Város Önkormányzata az ingatlantulajdonosoknál keletkezõ települési szilárd hulladék rendszeres gyûjtésérõl, szállításáról, kezelésérõl közszolgáltatás útján gondoskodik. A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelezõ közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, tevékenység ellenõrizhetõsége. Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A település igazgatási területén lévõ ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék gyûjtésérõl és annak begyûjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ hulladékkezelõnek történõ átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselõtestülete 31/2006.(XII.12.) sz. rendeletében 25/2007. (VIII.31.) módosítva meghatározott módon köteles gondoskodni. A szolgáltatás igénybevétele mindenki számára kötelezõ. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és közszolgáltató közötti jogviszonyt a település szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy október 1- tõl a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a település szilárd hulladék begyûjtését és elszállítását, áramtalanítását, kezelését. Az új rendszer bevezetésével, városukkal együtt 40 településrõl történik a hulladék elszállítása az új augusztus 31-én átadott Bihari Regionális Hulladéklerakóba. Ezzel egyidejûleg megszûnik, illetve bezárásra kerül a Szerepi útfélen lévõ jelenlegi hulladéklerakó, szeméttelep. A tároló edények természetes elhasználódásból eredõ rongálódása esetén a szolgáltató díjmentesen biztosítja az edény cseréjét. Ûrmértékben, darabszámban is lehet változtatni, ha a lakók, használók száma, rendszeresen keletkezõ hulladékmennyiség ezt indokolttá teszi. A lakossági tárolók cseréjét kezdeményezni lehet a püspökladányi ügyfélszolgálatnál Püspökladány Kossuth u. 6 szám alatt. A 16/2002 (IV.10.) számú EÜM rendelet írja elõ az ürítés gyakoriságát a Hulladékgazdálkodási törvény útmutatása szerint köztisztasági, járványügyi szempontokat figyelembe véve. A heti egyszeri ürítés kötelezõ. Heti kétszeri szállítás a lakótelepeken és társasházaknál lehetséges. A hulladékszállítási közszolgáltatás díj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa, a szolgáltatás igénybevevõje kötelezett a szolgáltató által kibocsátott számla alapján. A számla összegét az adott idõszak (hónap, negyedév) rendeletben elõírt ürítés-gyakorisága és az edényzet ûrmérete szerint meghatározott bruttó ürítési ár szabja meg. Elõzetes egyeztetéseket követõen a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területein 2007 évben a 120 literes tárolóedény egyszeri ürítési díja Ft, a 240 literes 534,60 Ft. Ezek bruttó lakossági árak. Az intézmények, vállalkozások esetén egy 120 literes tárolóedény egyszeri ürítési díja bruttó 285Ft. Nagyobb ûrtartalmú tároló edények esetén a díj arányosan növekszik. A szelektív hulladék elszállításáért nem kell külön fizetni. Esetenként többlet hulladék elhelyezésére mûanyag hulladékgyûjtõ zsák vásárolható. A hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására negyedévente, társasházak, vállalkozások esetében havonta kerül sor. A számlák utólagosan az idõszak elteltével készülnek. A díjfizetés történhet készpénz-átutalási megbízással (csekk), banki átutalással, lakossági folyószámláról. A Bihari Kft. emblémával jelölt hulladékgyûjtõ zsák nem helyettesíti a tárolóedényt. A zsák alkalmanként keletkezõ hulladéktöbblet (ami már nem fér a tárolóedénybe) gyûjtésére, tárolására használható. A zsákot vagy zsákokat a szolgáltatást végzõ gépkocsivezetõnél, vagy a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában lehet megvásárolni, 1 db 60 literes zsák ára bruttó 143 Ft. Azoknak, akik még nem rendelkeznek tároló edénnyel, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. saját készleteibõl ingyen bocsát a lakosság rendelkezésére kellõ darabszámban. Az egyedi sorszámmal ellátott edények megõrzéséért, rendeltetésszerû használatáért viszont a lakosság, mint használó felelõsséggel tartozik. Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgezõ, veszélyes, az ürítést végzõ dolgozók testi épségét veszélyeztetõ anyagok belehelyezése tilos. A díjfizetés elmulasztók a számlán feltüntetett határidõ lejárta után 30 napon belül fizetési felszólítást kapnak. Fizetési felszólítás eredménytelensége esetén, a tartozók listáját az Önkormányzat jegyzõjének küldi meg a szolgáltató. Atartozás adók módjára behajtható köztartozás. Bihari hulladékgazdálkodási Kft. 4100, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u Tel.:54/ Ügyfélszolgálat: 4150, Püspökladány, Kossuth u. 6. Tel.:54/

8 4. A HÍR IGAZ... Diana Tech Kft. Püspökladány Rákóczi u. 68 Tel: Tel/fax: hotline: 20 / Tisztelettel: Csizmadia László Püspökladányi Hírek melléklete október 16. Bõvítettük választékunkat! GPS Navigáció háztól házig Európában. már interneten is! Nyomtató festékek, tintapatronok, fénymásoló papírok Ricoh Aficio 1000 S lézernyomtató, másoló, színes szkenner Ft+ÁFA (akció) Digitális fénymásolók, nyomtatók értékesítése, szervize. Diana Tech Kft. Akció: P4 számítógép Ft A számítógép monitort nem tartalmaz, egeret, billentyûzetet igen. Az árak ÁFA-t nem tartalmaznak. Püspökladány területén díjtalan kiszállítás. Autó adás-vétel, csere, bizományosi értékesítés, hitel ügyintézés 10%-tól! Autó és utánfutó kölcsönzés, készpénzes autó felvásárlás, kötelezõbiztosítás kötés. AUTÓ - LADÁNY KFT. AUTÓKERESKEDÉS Püspökladány, Erdõ u. 1.sz. Tel/Fax: 06-54/ Nyitva tartás : H P: 9-17 óráig SZ V : 9-12 óráig Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása! A Püspökladányi Hírek és melléklete olvasható a oldalon is!

9 Püspökladányi Hírek melléklete október HIRDETMÉNY Püspökladány Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a püspökladányi 1895/6, 1895/7, 1895/9, 1895/10. hrsz-ú Szénatér utcai, valamint a püspökladányi 512/3. hrsz-ú Árpád utcai építési telkeket. Az értékesítés nyílt versenyeztetéssel történik, a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint, mely átvehetõ a Polgármesteri Hivatal (Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.) Városfejlesztési Irodáján (128. szoba), október 31-ig, munkaidõben. A versenyeztetés ideje: november 8. ( csütörtök ) óra. Aversenyeztetés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme (Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.). Kikiáltási ár: 2 -Az 1895/6, 1895/7, 1895/9, 1895/10. hrsz-ú telkek esetében Ft/m +Áfa. 2 -Az 512/3. hrsz-ú telek esetében Ft/m +Áfa. A versenyeztetésen az vehet részt, aki annak kezdetéig az önkormányzat számlájára Ft, azaz egyszázezer forint bánatpénzt befizet és azt a licitálás kezdetén igazolja. Vételi jogot az szerezhet, aki a részletes pályázati kiírásban foglaltakat elfogadja és a licitáláson a legmagasabb vételárat ajánlja. A bánatpénz a nyertes által fizetendõ vételárba beszámít, a többi résztvevõ részére visszafizetésre kerül. Ha a nyertes nem köt szerzõdést, a bánatpénzt elveszti. Arnóth Sándor polgármester FELHÍVÁS Tájékoztatjuk, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén az elkövetkezõ ünnepek (munkaszüneti napok, pihenõnapok) hulladékszállítási rendje az alábbiak szerint fog alakulni: október 20. szombat: október 22. hétfõ: október 23. kedd: október 27. szombat: november 01. csütörtök: november 02. péntek: november 03. szombat: az október 23-ra keddre esedékes szemétszállítás lesz elvégezve az e napra esedékes szemétszállítás lesz elvégezve nincs szemétszállítás nincs szemétszállítás nincs szemétszállítás az e napra esedékes szemétszállítás lesz elvégezve a november 01-re csütörtökre esedékes szemétszállítás lesz elvégezve Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 47-es fõút Berettyóújfalu és Furta között található regionális hulladéklerakó telepünkre október 27-én szombaton és november 03- án szombaton reggel 7 órától este 20 óráig lehet hulladékot kiszállítani, valamint hogy a többlethulladék elszállítására szolgáló emblémás mûanyag zsákot az ügyfélszolgálatunkon, és a kukás autókon meg lehet vásárolni 143.-Ft/db áron év végéig földet, tiszta építési és bontási törmeléket díjmentesen rakhat le a regionális hulladékkezelõ telepen bármilyen mennyiségben!

10 6. Püspökladányi Hírek melléklete október órakor indulás (nevezési lappal) óráig visszaérkezés egyéni tempó szerint óráig szórakoztató programok, vetélkedõk órakor sorsolás A sorsolás fõdíja egy kerékpár! HÍVJA MOST MOBILBANKÁRÁT! Önnek sem mindegy, hogy mennyi! Személyi kölcsön MOST Ft havi Ft-os törlesztéssel Ft havi Ft-os törlesztéssel MÁR nettó Ft-os havi jövedelemtõl igényelhetõ! Cserélje le magas kamatozású hitelét! Szabadfelhasználásra és lakásvásárlásra jelzálog fedezetû hitelek! Jövedelemigazolás nélkül is! MOST cserélje le régi lakáshitelét, különleges AKCIÓVAL! Teljeskörû és díjmentes ügyintézés! Akár értékbecslési díj nélkül! Hívjon bizalommal! KELE Andrea az Ön Vezetõ Mobilbankára Tel.: 06-30/ AKCIÓ! November 1-tõl % -os kedvezmény! ARANY, EZÜST ÉKSZEREK, ÓRÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN! Óra-ékszerüzlet Püspökladány, Hõsök-tere 6. Nyitva : 8-17óráig Figyelem! Október 23-án ismét megrendezésre kerül a KÖZTÁRSASÁGI KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA Útvonal: Petritelepi Iskola Hosszúhát Szerep (Templomrom) Visszaérkezés: a Petritelepi Iskolához Indulás: 2007.október 23. délelõtt 9.00 óra Különdíjak: a legidõsebb nõ, illetve férfi, legfiatalabb kerékpározó, legfiatalabb résztvevõ, valamint család kategóriában. Mindenkit szeretettel várunk! A Petritelepi Általános Iskola és a,,petritelepi Iskoláért'' Alapítvány A Püspökladányi Sport és Rendezvényszervezõ Kft. a Püspökladány, Kossuth u. 6. sz. alatti épületben található üres irodahelyiségeit bérbeadásra meghirdeti. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon a Püspökladányi Rendezvényszervezõ Kft. irodájában: Püspökladány, Kossuth u emelet 206. szoba. Telefon :54/ VIRÁG VÁSÁR! MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA ALKALMÁBÓL Idén is szeretettel várjuk, kedves vásárlóinkat! TERMELÕI ÁRON kínálunk: nagyfejû, fehér, sárga, csokros és cserepes krizanténokat több színben. Török Kertészet (õstermelõk) Tel: 06/30/ Püspökladány, Bólyai u. 18.sz. (Újtelep)

11 Püspökladányi Hírek melléklete október KUN Kun-Mediátor UTAZÁS IRODA AJÁNLATA Ajánlatok az Õszi szünetre Párizs 4 nap/3 éj repülõvel Ft /fõ + ill. Toszkána- 6 nap/5 éj autóbusszal Ft /fõ Törökország Hotel***** All incl Ft /fõ + ill Ciprus Hotel**** 5 nap/ 4 éj Ft /fõ + ill Szilveszteri ajánlataink Ausztria apartman önellátással Ft /fõtõl Szlovákia- Hotel*** + szilveszteri vacs Ft /fõtõl Prága autóbusszal + Hotel Ft /fõtõl London- 4 nap /3éjrepülõvel Ft /fõ + ill. Eger- Hotel Eger Park 4 éj Ft /fõ Hévíz -. Hotel Kama 3 éj Ft /fõ Mátraháza Hotel Ózon 4 éj Ft /fõ Sopron - Hotel Szieszta 3 éj Ft /fõ ADVENTI KIRÁNDULÁS! 1 napos autóbuszos kirándulás decemberi indulással! Kellõ létszám esetén püspökladányi felszállási lehetõséggel!!!! Álom és valóság mi összekötjük Cím: Püspökladány 4150, Kossuth u. 6. (Turisztikai Központ) Tel: 54/ , A Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ programajánlója: Október 15-tõl kezdõdõen heti rendszerességgel SENIOR KLUB foglalkozások 50 év fölöttiek részére. A részvétel DÍJTALAN! hétfõi napokon óra Beszélgetõs, ismeretterjesztõ elõadások óra Tánctanulás, zenés gimnasztika Csütörtöki napokon óra Egészséges életmód, prevenciós elõadások, életmódbeli tanácsok óra Gyógytorna, meditációs foglalkozások Október 19-tõl november 4-ig megtekinthetõ a Nagykunsági Népmûvészek Egyesületének kiállítása. Október 24-én órától HENI bemutatja a Sejtek oxigénfürdõben és a jódos vízrõl címû új könyvét. Október 30-án órától A Reformáció Hete rendezvénysorozat részeként Gondolatok a reformációról beszélgetés Pella Pál lelkipásztor és György Antal nyugdíjas lelkipásztor, egyháztörténész közremûködésével. SZÍNHÁZELÕZETES: november óra a budapesti Klub Színház bemutatja: Leszállás Párizsban címû komédiát két részben. Belépõjegy: Ft Folyamatosan változó árukészlettel várjuk kedves új és régi vásárlóinkat! HASZNÁLT BÚTOR KISKERESKEDELEM Sárrétudvari, Széchényi u. 2. /volt Vas-Mûszaki bolt/ Telefon: 06-30/ vagy 06-70/ Ingyenes házhoz szállítás a környezõ településeken! Kárpitos munkát is vállalunk! Nyitva tartás: Hétfõ - Péntek : 8-17 Szombat:7-12, Vasárnap: Zárva KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek. Federics László Tel.: 20/ /

12 8. Püspökladányi Hírek melléklete október 16. BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szekrénysorok Konyha és tálaló szekrények Kárpitos garnitúrák, kanapék Franciaágyak, heverõk Kisbútrorok Étkezõasztalok, székek Padló és, szegettszõnyegek PVC Tapéták Aki a Dóra Majorban jár, NYITVA H-P : Szo : PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: az mindig jól jár! : 54/ vagy 70/ vagy 70/ Hullámpala 175x113 cm méretben, akicós áron! Felújító, szárító vakolatok a salétromos, nedves falak javítására, zsákos kiszerelésben kedvezõ áron! Ft-tól Ft-tól Ft-tól Ft-tól Ft-tól Ft-tól Ft/nm-tõl Ft/nm-tõl Ft/tek.-tõl Szõnyegszegés Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! Kedvezményes házhozszállítás Akció minden héten! Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Telefonos megrendelést felveszünk! Várjuk kedves vásárlóinkat! PETKÕ BT. - SÍREMLÉKEK a környék legnagyobb választéka Püspökladányi Temetõvel szemben. Színes gránitok, új formák. Bemutató mintadarabok árengedménnyel. Vállaljuk régi síremlékek felújítását, tisztítását, betûk vésését, festését. Ablakpárkányok és kerítés fedkövek készítését. Petõ József Telefon : 06-70/ "Ha felújít, ha épít, ránk biztonsággal épít!" Akciós ajánlataink: - Vásároljon most WEBER therm hõszigetelõ rendszert rendszer garanciával, széles választékban. - Burkolólapok, beltéri, kültéri (gress) széles választékban - Fürdõkádak, kabinok, hidromasszázs kabinok akciós áron - MDF lapos ajtók széles választékban, kedvezõ áron - Fém bejárati ajtó 100x210 cm-es 11 ponton záródó Még tart az õsz, de mi már gondoskodunk a téli tüzelõanyagáról! Zsákos szén 35 kg-os 4500 cal 960 Ft/zsák Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : Bárdos Lajosné Majoros Karola Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

13 Püspökladányi Hírek október 16. KITEKINTÕ Kedves Olvasóink! Új rovattal jelentkezik lapunk. Szeretnénk Önöknek kitekintést nyújtani környékünkre. Hírt adni a szomszédos településen történtekrõl, az ott élõk mindennapjairól, gondolatairól, hogy ezzel is szélesebbre tárjuk látókörüket. Rovatunkban a környezõ települések helyi lapjaiból szemezgetünk, ügyelve arra, hogy olyan témákat válasszunk ki, melyek hatással lehetnek a Püspökladányban élõk mindennapjaira is. Kívánom, hogy olvassák érdeklõdéssel! D. Sári Andrea fõszerkesztõ 5. A Területi Kórház kimaradt a plusztámogatásból Parlamenti Napló Átmeneti, kiegészítõ támogatásként közel 6 milliárd forintot osztott szét az egészségügyi kormányzat az ország 82 kórháza számára. A berettyóújfalui Területi Kórház nem tartozik ezen intézmények közé tájékoztatta lapunkat Muraközi István, a város alpolgármestere. Elmondta, az Egészségügyi Minisztérium a napokban hozta nyilvánosságra azoknak a kórházaknak a listáját, akik átmeneti pluszfinanszírozásban részesülnek az elkövetkezõ három hónapban. Sajnálattal vették tudomásul, hogy a berettyóújfalui kórház ebbõl a körbõl kimaradt, szemben a megye másik két egészségügyi intézményével, amelyek igen jelentõs pluszkiegészítést, a Debreceni Egyetem Egészségcentruma 327 milliót, a Kenézy Gyula Kórház pedig 189 milliót kapott. De a régió kórházainak nagytöbbségét is többletfinanszírozásban részesítették, függetlenül attól, hogy súlyponti vagy területi kórháznak minõsülnek-e. Az alpolgármester azt is hozzátette, ebben a kormányzati ciklusban számos hátrányos intézkedés sújtotta már a berettyóújfalusi kórházat. Nem került egyrészt a súlyponti kórházak közé, pedig indokolt lett volna. Kiemelkedõen magas arányban, 36 %-kal csökkentették az aktív ágyainak számát az új ágyszámstruktúra megállapításakor, amit ugyan krónikus és rehabilitációs ágyszámok növelésével kompenzáltak, de ezek kihasználtsága jelenleg is mintegy 60 %-os csupán. Az év végéig az alulfinanszírozás következtében mintegy 400 millió forintos bevételkiesés várható az évi 3 milliárdos költségvetés mellett a Területi Kórháznál. A hiány csökkentése érdekében idén már 32 dolgozótól kellett megválniuk, õsszel viszont egy újabb, közel 100 fõ leépítésére lesz kénytelen a kórház javaslatot tenni a fenntartó önkormányzati testület részére. Muraközi István véleménye az, hogy ezzel veszélybe kerül nemcsak az intézményben dolgozók egzisztenciája, de a Területi Kórház ellátási köréhez tartozó településeken élõ, mintegy 90 ezer ember egészséghez jutásának joga is. Az osztályokon ilyen létszámleépítés mellett ugyanis a szakellátás szintjének biztosítása is korlátokba ütközik. A fenntartó, Berettyóújfalu önkormányzata sem tud jelenlegi helyzetében segíteni az intézménynek, hiszen a kormány pénzügypolitikája a várost is negatívan érinti, köztudott, hogy idén egy fillért sem kapott a hátrányos helyzetû településeknek adott kiegészítõ támogatásból. A decentralizált alapokból szétosztott pályázati pénzekbõl szintén kevesebb jutott Újfalunak, mint amit a lélekszám indokolt volna. A kistérség legnagyobb településeként csupán a negyedik a támogatás összegében, a beadott hat pályázatából eddig csak egyet méltattak támogatásra. Talán nem túlzás kijelenteni - mondta el az alpolgármester -, hogy mindezen intézkedések következtében a kórház és a város is válsághelyzetbe került, nem tud biztonsággal gondoskodni a közel 1600 alkalmazottjáról. Azt is látni kell - hangsúlyozta -, hogy e negatív döntések nem csak egy intézményvezetést, egy városvezetést hoznak lehetetlen helyzetbe, az itt élõ embereket is, függetlenül attól, hogy az egy évvel ezelõtti választásokon õk kire voksoltak. L. M. Szeptember végén Szeptember végére teljes erõvel beindult a parlamenti gõzhenger. Ezen a héten - ahogy egyik képviselõ társam fogalmazott - eljött az igazság órája. A kormánynak számot kellett adnia évi munkásságáról. Arról, mit teljesített abból, amit saját maga számára törvénybe foglalt. Arról, hogyan gazdálkodott az adó-fizetõk pénzébõl. Az Állami Számvevõszék elnöke súlyos megállapításokkal kezdte a parlamenti vitát. Valóban arra még nem volt példa, hogy a törvény által kötelezõen elõírt gazdál-kodástól 40%-kal eltért volna egy kormány. Mit is jelent ez a valóságban? Azt például, hogy 600 milliárd forinttal nem tud elszámolni a parlamentnek és az állampolgároknak. Hogy minden-ki érzékelhesse, mekkora összegrõl van szó, az ország összes kórházának az adóssága jelen pillanatban 50 milliárd forint. Karcag városa pedig valamivel több mint 9 milliárd forintból gazdálkodik egy évben. Tehát 66 évig élhetne a város abból az összegbõl, amivel a kormány nem tud elszámolni. Sajnos a és már hozzátehetjük - az idei év sem tartozik a szerencsés évek közé. Aki látta a Központi Statisztikai Hivatal jelentését az árak alakulásáról, igen csak megdöbbenhetett. Tavaly augusztus óta 52,3%-kal nõtt a vezetékes gáz, az áram pedig 21,2%-kal. Az élelmiszerek közül a liszt 33,2, a baromfihús 18,2%-kal kerül többe. És még hosszan folytathatnánk a sort. Mindenki érzi a saját bõrén az egyre nehezedõ körülményeket. Az ilyen idõszakokban, amikor magas adókkal jelentõs áldozatvállalást vár el a kormány az állampolgároktól, alapvetõ követelmény, hogy pontosan elszámoljon a rá bízott adóforintokkal. A parlamenti vita hevében a képviselõk nem csak a gyenge szakmai munkát kérték számon Veres János pénzügyminiszteren és a kormány többi tagján, hanem azt is, hogy a 2006-os választások megnyerése érdekében, félrevezették az ország közvéleményét. Trükkök százait vetették be azért, hogy ne derüljön ki az igazság: az, hogy óriási mértékben eladósították az országot, a költségvetési hiány rekord mértéket öltött, és a munkanélküliek száma is jelentõsen megugrott. Gazdaságunk szinte egyhelyben toporog, miközben a szomszédos államok, Szlovákia, Románia, Horvátország, Csehország stb. elhúznak mellettünk. A vita tovább folytatódik a jövõ héten, október 2-án. Akkor a szociális és egészségügyi területét vesszük górcsõ alá. A kormányzati teljesítmény ezen a területeken sem kedvezõbb. Ezt már szinte valamennyi állampolgár érezhette a saját bõrén, ha betegség érte. Képviselõtársaimmal több órán keresztül fogjuk elszámoltatni a kormányt. Ha tehetik, kapcsolják be a televíziót! Kísérjék figyelemmel a zárszámadási vitát! Varga Mihály

14 6. Püspökladányi Hírek október 16. Püspökladány Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának évfordulója alkalmából október 23-án sorra kerülõ ünnepi rendezvényekre Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó további rendezvények október 19. péntek óra Nagykunsági Népmûvészek Egyesületének kiállítása Megnyitja: Dr. Fazekas Sándor Karcag város polgármestere, országgyûlési képviselõ Helyszín: Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ kiállító terme október 20. szombat óra Emlékfutás Táv: 1956 méter Indulás és érkezés helye: Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény október 22.hétfõ óra Koszorúzás a Városi Köztemetõben az 1956-os hõsök kopjafájánál óra Térzene az '56-os Emlékkõnél a Hõsök terén Közremûködik a Csenki Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény Fúvószenekara Vezényel: Szálkai János óra Megemlékezés és koszorúzás az '56-os Emlékkõnél a Hõsök terén Közremûködnek a Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény tanulói óra Városi Ünnepség a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ színháztermében - Himnusz - Ünnepi beszédet mond Petõné Papp Margit alpolgármester - Díszpolgári cím és Pro Urbe emlékérem kitüntetések átadása - Emlékmûsor Közremûködnek: - Csenki Imre Alapfokú Mûvészetoktatási Tagintézmény Fúvószenekara Vezényel: Szálkai János - Petõfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény tanulói - ÁFÉSZ Énekkari Egyesület Vezényel: Pintér Éva Arnóth Sándor polgármester 9.00 óra IMKI-FOOD október 23-a Kupa Kispályás Labdarúgó Torna Szervezõ: Kispályás Labdarúgó Szövetség Helye: Gellér Sándor Sportcentrum mûfüves pályája október 23. kedd 9.00 óra Köztársaság-napi Kerékpáros Emléktúra Szervezõ: Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény és a Petritelepi Iskoláért Alapítvány Indulás és érkezés helye: Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény Érkezés: óráig Sorsolás: órától 9.00 óra Köztársaság-napi Lövészverseny Szervezõ: Városi Lövész- és Tömegsport Klub Helye: Püspökladány Meggyesi Lõtér óra A Pesti srác címû film vetítése Helyszín: Karacs Ferenc Múzeum óra Gyertyás felvonulás és megemlékezés Indulás: Karacs Ferenc Múzeumtól Megemlékezés: az '56-os Emlékkõnél Szervezõ: Õrdaru Egyesület

15 Püspökladányi Hírek október 16. Felhívás SPORTHÍREK 7. A Püspökladányi,,Határok Nélkül" Egyesület (kulturális, sport, szabadidõ) és Szabó Attiláné képviselõ elindította a közadakozást a püspökladányi köztemetõ díszkapujára valamint a Trianoni emlékmûre. Kérünk minden jó érzésû püspökladányi és településünk fejlõdéséhez segítõ szándékkal közeledõ polgárt, támogassa céljainkat. Anyagi felajánlásaikat a Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszámra kérnénk utalni-,,díszkapu" illetve,,emlékmû" megjelöléssel a közlemény rovatban. Az egyenleg alakulását rendszeresen közöljük. Amennyiben a befizetõ nevét vagy az összeget nem kívánja nyilvánosságra hozni, kérjük jelezze! Magánszemélyektõl, cégektõl, közintézményektõl, civil szervezetektõl nemcsak anyagi, hanem természetbeni támogatást is kérnénk. Köszönettel és tisztelettel: Szabó Attiláné a 6. vk. önkormányzati képviselõje Püspökladányi,,Határok Nélkül" Egyesület tagjai RENDÕRSÉGI HÍREK A Püspökladányi Rendõrkapitányság területén elszaporodtak az olyan gépkocsifeltörések, amikor a tettesek szemtelenül, akár a sértettek udvarára, garázsába is bementek, és az ott álló autókban lévõ tárgyakat loptak el. Ezzel több esetben nemcsak bosszúságot, de jelentõs kár is okoztak az elkövetõk. Az elkerülés módja csak az lehet, hogy kapuikat, ajtajaikat kulcsra zárják, a gépjármûvekben nem hagynak értékeket. Több olyan lopás is történt, amikor a tolvajok a termõföldekrõl bálákat loptak el. Megelõzni ezt úgy lehet, hogy a gazdák a lehetõ leghamarabb elviszik a földekrõl a kecsegtetõ bálákat. A lakatlan lakóházak is sokszor célpontjai a betörõknek. Ezekben a házakban legtöbbször sikerrel járnak. Ezeket a házakat sûrû ellenõrzéssel lehet leghatékonyabban megóvni a tolvajoktól, és nem szabad bennük jelentõs értékeket tárolni. Földesrõl és Debrecenbõl is szállították a dobogós helyeket a ladányi birkózók és az asztaliteniszezõk, gyõzelem és vereség a kézilabda-bajnokság hétvégi mérlege, az ifi focicsapat pedig kiütéses gyõzelmet aratott a bárándiak ellen, így tovább õrzi elsõ helyét a bajnokságban. Újabb versenyen mérettettek meg birkózóink, akik a múlt hét végén Földesen léptek szõnyegre. A termés ezúttal a csapatverseny második helyezése mellett 12 egyéni dobogós helyezés volt. Az érmesek közül elsõ helyen végzett Kóródi Nándor és Halász Attila, ezüstérmet nyert Bárány Norbert, Nyíri Dóra, Balogh Zoltán, Kovács Dávid, Makula Ramon, Tolvaj Attila és Turcsányi Tibor, míg Ispány Imre és Kovács György harmadikként zárta a viadalt. A ladányi asztaliteniszezõk is aktívak voltak az elõzõ hétvégén. Bár az NB III. 5. fordulójában 11:7 arányban vereséget szenvedtek a Tallódi Csempe Oros ASE III. csapatától, a megyebajnokság 2. fordulójában a TEVA ellen 18:0-ás diadalnak örülhettek a ladányi szurkolók. Emellett a Hajdúszoboszlói Városi Bajnoksá g 6. fordulójában Püspökladány csapata 8:2 arányban múlta felül a Nádudvari KITE együttesét. Az I. KOVA-THERM kupa egyéni asztalitenisz versenyén Debrecenben szintén sikernek örülhettünk. Az összevont nõi kategóriában harmadik helyezést ért el Gombos Bettina és Andrási Nikolett, aki még a férfi serdülõ kategóriában is begyûjtött egy harmadik helyezést. A név ne tévesszen meg senkit, hiszen a csapat, lányokat is nevezett a férfi mezõnybe. Az újonc férfi kategóriában is volt okunk az örömre, mivel Palya Máté ugyancsak harmadik helyezést szerzett. Koncz Tibor együttese Balmazújvároson vendégeskedett a férfi kézilabda bajnokság soron következõ fordulójában. A mieink 17-8-as félidõ után arányú diadalt arattak. A találkozó után Koncz Tibor elmondta: nehéz bárkit is kiemelni, de azért Somogyi Imre, Fûzér Gergõ, Varga Péter és Kóti Gyõzõ nevét mégis megemlítette. A lányok sajnos vesztesként tértek haza a listavezetõ Hajdúböszörmény elleni derbirõl. A mieink es vereséget szenvedtek. Kovács Krisztina edzõ Tar Éva kapus mellett a 12 találatot jegyzõ Kissné Baranyai Bernadett játékát emelte ki. A hétvége a foci tekintetében is sikeresnek mondható. Bár a felnõtt csapat hazai pályán 0:0-s döntetlent ért el a Bárándi KSE ellen, az ifik kitettek magukért, és 12:0-val fektették két vállra a bárándi korosztálycsapatot. A fiatalabbak mérkõzésén Kiss Sándor 5, Mogyorósi Zoltán pedig 3 góllal járult hozzá a nem mindennapi teljesítményhez. A felnõttek 16 ponttal hatodikok, az ifik pedig 25 ponttal az elsõk a bajnokságban. A következõ meccsen Polgáron szerepelnek a csapatok, ahol a papírforma ladányi gyõzelmet ígér. Fontos szót ejteni arról, hogy a betakarítások idején nagyon sok nagy kiterjedésû mezõgazdasági munkagéppel találkozhatunk. Ezeket a hatalmas jármûveket óvatosan kell megközelíteni. A munkagépek a nedves idõszakban sokszor hordanak fel sarat, egyéb szennyezõdést az utakra. Ezt mindig annak kell eltakarítani, aki az oda felhordta. Ha mégis sárfelhordással találkozik valaki, akkor a Rendõrséget, vagy a Közútkezelõ KHT-t kell értesíteni, hogy azt letisztíthassák. Az õszi idõszakban egyre fontosabb, hogy minden közlekedõ jól lásson, és jól látszódjon. Ezért mindenkinek kötelessége jármûvét kivilágítani, illetve fényvisszaverõ berendezésekkel felszerelnie. Fontos a mezõgazdasági munkagépek mobil világító berendezéssel történõ felszerelése is, hogy a széles, lassan mozgó jármûvek idõben láthatóvá váljanak. PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány

16 8. Püspökladányi Hírek október 16. Én nem hiszem az Istent, én tudom, hogy van A látogatót a nyugalom, béke és szeretet érzése tölti el, ha belép Perge Tünde otthonába, ahol tökéletesen megfér egymás mellett Jézus, Buddha, Siva és az angyalok. A varázslatos képek és tárgyak egy olyan világba repítenek el bennünket, amilyet eddig csak álmunkban láttunk. De a házigazda egyénisége és kisugárzása sem kevésbé magával ragadó. Arca csupa mosoly, hangja megnyugtatóan cseng, ha vele beszélgetünk, elhisszük, hogy semmi rossz sem érhet bennünket, s ami eddig történt, az is jóra fordul, csak higgyünk benne, és legyünk türelmesek. (foto:dienes Zoltán) -Nem tartom rendkívüli embernek magam, bár kétségtelen, hogy történtek velem furcsa dolgok, és az életem folyása sem volt egyszerû - meséli Tünde, aki 1991 óta természetgyógyászként dolgozik, és segít mindazokon, akik felkeresik õt. - Igazából soha nem gondoltam, hogy természetgyógyász leszek. Sok olyan dolog érintett meg az idõk során, amirõl akkor és ott nem tudtam, hogy mi lesz a következménye. S történtek velem olyan dolgok, melyek ebbe az irányba tereltek, bár akkor még nem tudtam, hogy ez a gyógyítás útja. Tünde 1991-ben elveszítette édesanyját, és ezt a veszteséget sokáig képtelen volt feldolgozni. Mindenképpen magyarázatot akart kapni fájdalmára. Keresett, kutatott, beleásta magát a témába. A halál pszichológiájával kapcsolatos könyveket vásárolt, elõadásokat hallgatott, s közben kereste a választ arra, hogy mi történik az emberrel, miután a földi létet maga mögött hagyja? -A válasz a következõ - mondja Tünde - a halál nem a nemlét állapota, hanem egy másik létbe való átmenet. S miközben ezt kerestem, érdekes emberekkel ismerkedtem meg, s azon kaptam magam, hogy egy év leforgása alatt a természetgyógyász iskola padjait koptattam. Tünde itt szembesült azzal, hogy a hagyományos medicina csupán tüneti kezelés. De ez nem azt jelenti, hogy az orvosokra nincs szükség - hangsúlyozza! Viszont a természetgyógyászok a betegségek lelki kiváltó okaival is foglalkoznak. Tünde a gyógyítás több fajtáját elsajátította az évek alatt, míg a reflexológiánál, vagyis a talpmasszírozás tudományánál - megállapodott. - Mindezek mellett tapasztalatot szereztem a téren, hogy a lelki dolgok mögé hogyan lehet betekinteni - folytatja. Mindent akkor értettem meg igazán, amikor olyan dolgokkal találkoztam, amit a saját létemben is megtapasztaltam. Ettõl kezdve már nem az volt fontos, hogy én mennyi rossz dolgon mentem keresztül, mert ezek a dolgok erõt adtak ahhoz, hogy meg tudjam érteni a másikat. A másik ember megértésében és elfogadásában Tündét a hite is segíti. Elmesélte, hogy 21 évesen nõtt fel, amikor a kisfia született. Ám a gyermek fél éves korában komolyan megbetegedett, az orvosok már lemondtak róla. Ezt azonban õ nem fogadta el. - Akkor, elkeseredésemben érintett meg a hit jelenléte. Már semmi másban nem tudtam hinni, csak abban, hogy a gyerekem az kell, õ az enyém, és nincs az a hatalom, amelyik elveheti tõlem! S miközben ezért imádkoztam, napról napra erõsebbnek éreztem magam, és tudtam, hogy az imám meghallgattatik. Az eredmény pedig magáért beszél: az én csodám nagyfiam, akirõl annak idején lemondtak az orvosok, ma már 27 éves. Engem tehát valami felsõbb hatalom 21 évesen tett rá a spirituális útra. Én nem szégyellem, hogy hiszem az Istent. Én nem hiszem, én tudom, hogy van. Számomra egyetlen vallás létezik: a szeretet vallása. A szeretetet kell megtanulni. S ahhoz - mondja Tünde -, hogy jól éljünk, ki kell rakni magunkból a félelmet. Nem szabad megfeledkeznünk a régi közmondásról: Amitõl fél az Istenadta, az esik meg õrajta. Verdó Ildikó Krasnystawban jártunk! Bizonyára ismerik a szólást: Lengyel - magyar két jó barát,.. Ezért is volt nagy öröm számomra, hogy városom is igyekszik felvenni a kapcsolatot lengyelekkel és hamarosan testvérvárosi megállapodás jön, jöhet létre Püspökladány és a lengyel Krasnystaw (kiejtve: Krasznyisztav) magyarra fordítva, Széptó - között. A város Lengyelország keleti szegletében, Lublin és Zamosc között található a es lélekszámú járási székhely. Kezdeti tájékozódás után Arnóth Sándor polgármester úr július végén meghívta Krasnystaw város képviseletét. A lengyelek meghívása sem váratott sokáig magára. Polgármester úr és egy szûk delegáció érkezett Krasnystaw város jeles rendezvényére, Lengyelország legnagyobb sörfesztiváljára, - a Komló Fesztiválra. Szeptember 6-án csütörtökön kora este Dariusz Turzynlecki alpolgármester fogadott bennünket a szállodában, elhelyezkedésünket követõen kiadós vacsora fogyasztására lettünk invitálva. Az estét az út fáradalmainak kipihenésével ütöttük el néhány sör mellett. Pénteken reggeli után Krasnystaw polgármestere, Andrzej Jakubiec fogadta a testvérvárosok delegációit: cseh, ukrán, svéd és a püspökladányi vendégeket. Ebédet követõen két intézményt látogattunk meg. Büszkén mutatták be a közelmúltban felújított öregek napközi otthonát, aminek a másik felében sérült emberek foglalkoztatója van. A másik megtekintett intézmény mi más lehetett volna, ha nem a tûzoltóság. Vacsorára a tûzoltók vendégei voltunk egy erdei faiskola területén. A város határában, idilli környezetben, még az esõ sem szegte kedvünket, igazán jó hangulatú estét töltöttünk el. Szombaton délelõtt a közeli Zamoscba látogattunk el. A délutánt a fesztivál forgatagában töltöttük, amit immár 37. alkalommal tartották meg. A természet is kegyeibe fogadott bennünket, mert ezen a napon egyáltalán nem esett az esõ, még a nap is kisütött ember foglalta el a sátrakat és a teljes belvárost. Este egy felújított iskolában fogadták a delegációkat, ahol a vacsora elköltését követõen a kötetlen beszélgetések mellett a kölcsönös ajándékozás ceremóniáját ejtettük meg. Másnap délben (14 órakor) búcsúebédnél köszöntünk el vendéglátóinktól. Polgármester úr hamarosan vendégül látja a krasnystawi polgármestert, és reményeim szerint aláírattatik a testvérvárosi megállapodás. Nagyon bízom benne, ez nem formális kapcsolat lesz. Különösen fontosnak tartom az ifjúság cserekapcsolatának lehetõségét, és nem utolsó sorban az idegenforgalom fellendülésének esélyét városunkban. Magyari Lajos

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON!

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a közszolgáltatás keretében ingyenes LOMTALANÍTÁSI

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények igényelhetők.

/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények igényelhetők. Pilisszentkereszt község Önkormányzatának 4/1999.(II. 12.) sz. rendelete a TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról /a 5/2000. (II. 15.),

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Segíthetünk? Kérdések és válaszok

Segíthetünk? Kérdések és válaszok Segíthetünk? Kérdések és válaszok Adatmódosítás Fizetés Kérdés Adatmódosítási igények bejelentése Fizetési mód változtatása e-számla / Díjnet rendszer Válasz Az NHKV Zrt., mint a 2016. április 1-jétől

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-i ülésére Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben