Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)"

Átírás

1 Ikt. szám: 6-18/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (3300 Eger, Faiskola utca 15.) elkészítette tájékoztató anyagát Heves megye gazdasági helyzetéről. A tájékoztató anyagát az előterjesztés melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. A tájékoztatót a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága szeptember 23-i ülésén tárgyalja. Eger, szeptember 17. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2 HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEVES MEGYE GAZDASÁGI ÉVKÖNYV ver Eger, 2014.augusztus 13.

3 TARTALOM TARTALOM... 2 Bevezető Heves megye jövőképe Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés Sokszínűségében harmonikus megye, mint turisztikai desztináció pozícionálás Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezetés térszerkezet Heves megye Gazdasági Állapotrajza Heves megye alapadatai A népesség alakulása Foglalkoztatás Gazdasági szervezetek Beruházás Ipar A GDP alakulása Gazdasági teljesítmények alakulása Kistérségi elemzés Külföldi tőkebefektetések K+F Összegzés Mellékletek Heves megye mezőgazdaságának helyzete 2013-ban Agrárolló alakulása 2013-ban Növénytermesztés Szőlőtermesztés Állattenyésztés Heves megye vállalkozásainak egyedi gazdálkodási eredményeinek elemzése (TOP 100) A gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Heves megyében Eger Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója

4 7 A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által megfogalmazott fejlesztési területek Hiány-szakképesítések Heves megyében a 2014/15 tanévben A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (HMFKB) javaslatai az éves szakképzési szerkezetre, a beiskolázási irányokra és arányokra vonatkozóan Heves Megye negyedévi gazdasági folyamatai További mellékletek Összeállították: Fülöp Gábor főtitkár Bánfi Sándor gazdasági igazgató HKIK HKIK Az elemzéshez szükséges forrásokat biztosították: Központi Statisztikai Hivatal HKIK adatbázis, saját elemzés APEH NAV HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA ( ) EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁGA NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL MEGYEI STATISZTIKAI PROFIL A SMART SPECIALISATION STRATEGY (S3) MEGALAPOZÁSÁHOZ HEVES MEGYE 3

5 Bevezető Fontosabb megállapítások, megerősödő trendek: Az Észak-magyarországi Régiót alkotó megyék közül Heves a legtöbb mutató tekintetében előnyös helyzetben van, azonban ha országos összehasonlítást végzünk, megyénk a középmezőnyben helyezkedik el negyedévének kedvező folyamatai : nőtt az élve születések száma, az előző év I. negyedévéhez képest a foglalkoztatottak száma nőtt, a munkanélkülieké ennél nagyobb arányban csökkent, azt álláskeresők számából jelentősen csökkent a pályakezdők és a 25 éven aluliak száma, nőtt az ipar és építőipar termelése, javult a termelékenység. Nőtt az exportteljesítmény, megállt a belföldi eladások csökkenése. A megye gazdasági teljesítményét jól jellemzi, hogy az országos GDP-ből évek óta csökkenő mértékben, de közel azonos arányban részesül a megye, mely kisebb, mint a népességen belüli súly. A KSH adatai szerint a megye 3,1 százalékos lakossági és a foglalkoztatott munkaerő 2,85 százalékos részarányával évben 575 milliárd Ft bruttó hazai terméket (GDP-t) állított elő, ami az országos érték 2,05 százaléka. A megtermelt GDP mind arányában mind volumenében évtől romlik. A megye lakossága öregszik,, folytatódik a demográfiai apály, nő az elvándorlási hullám, erősödik az urbanizáció. A nem urbánus településeken az öregedő korszerkezet következtében a népesség legnagyobb része inaktív kereső, a foglalkoztatottak aránya jóval alacsonyabb, mint a megye átlagában. A lakosság gazdasági aktivitása ennek következtében kicsi, a háztartások döntő részében nincsen foglalkoztatott, a legfőbb jövedelmi forrást a nyugellátási formák jelentik. A foglalkoztatottak nagy aránya ingázik. Az e településeken élők jövedelmi szintje alacsony, az átlagosnál jóval kisebb a vállalkozói aktivitás. Ahol működik vállalkozás, az jellemzően mikroméretű, és szolgáltatási tevékenységet végez. A válság kezdete (2008) utáni évek alacsony beruházási aktivitást mutatnak. Nem valósult meg a termelő eszközök pótlása, a források felhasználása nem a jövő megalapozását segítik elő. A bankrendszer hitelkínálatának bővülésére nem került sor, ez rontja a gazdaság pozícióit, a rendszer szereplői az MNB Növekedési Hitelprogramját nem minősítik egyértelműen kedvezőnek. Különösen az export- és piacképes fogyasztási cikkeket, beruházási javakat előállító cégek jutnak forráshoz, ha akarnak. Bizonyos ágazatokban és a projektfinanszírozásnál zuhant a hitelezés egyes adminisztrációs kötöttségek szigorításával őszén egyes szakértők számítanak a hiteligénylések növekedésére, mert az utolsó negyedévben várható az európai uniós pályázatok kiírása, így nőhet a kereslet az európai uniós támogatások előfinanszírozására nyújtott hitelek iránt. Másrészt a növekedést valószínűsíti az is, hogy a hitelintézetek az utolsó negyedévre időzítették a program keretében történő hitelkiváltásokat( a MNB NH hitelkeret kihasználtsága 30%-os) Kevés (néhány 10) ipari nagyvállalkozás alkotja a gazdaság meghatározó részét. A működő vállalkozások gazdálkodását a szervezeti struktúrától eltérő teljesítmény jellemzi. A szervezetek méretének növekedésével az elért árbevétel 4

6 exponenciálisan nő, a gazdasági ágak között pedig a szolgáltatások helyét egyre inkább átveszi az ipar. Az elért bevételek nagysága szoros összefüggést mutat a nagyvállalatok jelenlétével, az ipari vállalkozások tevékenységével és a befektetett külföldi tőke nagyságával. Erősödik e vállalkozások részéről a beszállító igény, azonban ebben még a megyén kövüli szereplők aránya dominál Rendkívül nagyszámú mikro vállalkozás (elsősorban) a kereskedelem, szolgáltatás, mezőgazdaság területén, azok viszont a foglalkoztatás meghatározó részét képviselik; A működő vállalkozások ezen belül a kisvállalkozások alakulásukat követően egyre kisebb részben képesek fennmaradni. Vállalkozási forma alapján a társas vállalkozások túlélési képessége számottevően kedvezőbb az egyéniekénél. A túlélés, fejlődés eszköze a vállalati együttműködések, klaszterszerveződések térnyerése lehet. Az urbánus térségek a fejlődés fő hordozói. A városok (Eger, Gyöngyös, Hatvan) és azok vonzáskörzete illetve ezek ipari parkjai adják a gazdaság teljesítményének közel 80%-át, ezen belül a hatvani térség dinamikus fejlődése töretlen. Észak és dél hevesi térségek leszakadása elsősorban az elmaradott infrastruktúra(úthálózat), a pangó beruházási kedv, az aktív munkaerő állomány csökkenése és szakemberhiány, munkanélküliség következtében tovább folytatódik. Bár a nagy ipari projektek, amelyek további gazdasági tevékenységeket ösztönöznek. meghatározó szerepe megmarad, de leginkább a kevésbé fejlett térségek fejlődési potenciáljának hasznosítása elsősorban kisüzemi módszerekkel, agrárterületeken képzelhető el elsődlegesen állami, önkormányzati támogatásokkal, ösztönözve a helyi gazdasági rendszer megfelelő alkalmazkodását a változó gazdasági környezethez. A megyében tapasztalható munkanélküliség mellett hiány van a kvalifikált feldolgozóipari munkaerőből, továbbra is magas az alulképzettek száma. Foglalkoztatás-bővítést elsősorban a versenyszférától lehet várni, ez részben befektetés-ösztönzéssel (állami, helyi) valósulhat meg, illetve a vállalkozói szellem javítása okozhat megoldást (a sok szereplős, centralizált döntési struktúrájú elsődlegesen nem gyakorlatorientált iskolarendszer fejlődési kockázatot rejt). Az állami jellegű közfoglalkoztatás akkor lehet tartósan jó megoldás, ha üzleti szféra igényeihez illeszkedik A területfejlesztési programok támogatásai a versenyképességi alapmutatókat érdemben nem javították, a területi különbségek növekedtek. A gazdaságfejlesztés koordinációs problémái továbbra is jelen vannak. A helyi szintű problémák megoldására tett javaslatok elvesznek a bürokrácia útvesztőjében, döntések nem születnek, mert a javaslatok nem jutnak el a döntéshozókig. Éppen ezért az alulról szerveződő gazdasági-társadalmi kooperáció támogatása elengedhetetlen. 5

7 1. Heves megye jövőképe Heves megye jövőképeként (2030) a Heves megye Területfejlesztési koncepciója a következőket fogalmazza meg: Heves megye Magyarország harmonikusan fejlődő, élhető megyéje. Heves megye megfelelően képzett és képezhető humán tőkére támaszkodó, innováció-orientált, versenyképes és kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti erőforrásainak fenntartható használatával és társadalmi erőforrásainak folyamatos fejlesztésével, munkahelyek teremtésével és egyre javuló közbiztonságával 2030-ra a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé válik. ( Kivonat Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója c. anyagból) A megye 3 átfogó célja: Komplex, integrált és foglalkozás-intenzív gazdaság Produktív, képzett a környezetével harmóniában élni képes társadalom Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet A megye stratégiai céljai: Területi célok: Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengely erősítése Az Észak-hevesi térség természetközpontú fejlesztése Dél-Heves és Tisza-tó térségének helyi értékekre épülő fejlesztése Komplex célok: Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés Sokszínűségében harmonikus megye, mint turisztikai desztináció pozícionálás Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet 6

8 1.1 KITÖRÉSI PONTOKRA ÉPÜLŐ GAZDASÁGFEJLESZTÉS Heves megye as tervezési időszakára vonatkozóan a Koncepciójában stratégiai célként fogalmazta meg a kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztést. A prioritás átfogó célja Heves megye gazdasági életének fellendítése, a térségi és helyi gazdaság fejlődésének, jövedelemtermelő képességének támogatása, valamint a jelenlegi munkahelyek megtartása mellett újabb munkahelyek létrehozásának ösztönzése a vállalkozások innovatív tevékenységének elősegítése a vállalkozási környezet javítása révén. További cél az energetikai szerkezetváltás és a stabil energiagazdálkodás megteremtése, amelynek eredményeként csökkenhet a megye energiaimport függősége. Magyarország célul tűzte ki a év közötti népességre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75%-ra emelését az Európa 2020 Stratégia keretein belül. A cél eléréséhez Heves megyében szükséges a megye gazdaságában kulcsszerepet játszó vállalkozások fejlesztése, munkahely teremtési képességük megerősítése, továbbá a megyében jellemző élelmiszeripari, gépipari és turisztikai vállalkozások fejlesztésének segítése. Heves Megye vállalkozásai jellemzően alultőkésítettek, termék és technológiafejlesztésük korlátok között működik. Kiemelt cél, hogy a vállalkozások könnyebben jussanak hozzá a termékek, technológia-és kapacitás célú fejlesztéseikhez és eredményesebb működésük támogatását szolgáló pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz. A megye vállalkozásainak versenyképességére a 2013-as évben bevezetett intézkedések (kedvező kisvállalkozói adózás, Szabad Vállalkozói Zónák, MNB gazdaságélénkítő hitelcsomag) a következő években várhatóan pozitív hatással lesznek, de további komplex programokra lesz szükség a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése érdekében. Az energetikai beruházások egyrészt a megye vállalkozásai számára nyújtanak további lehetőséget a versenyképességük növelése érdekében, másrészt a helyi energia ellátást biztosító kiskapacitású erőművek révén a megye önkormányzatai számára válhat elérhetővé az energiafüggőség csökkentése és az energetikai kiadásaik minimalizálása. Heves megye legnagyobb foglalkoztatója a Mátrai Erőmű Zrt. fejlesztései révén a stabil energiabázis további biztosításának megteremtésével a hagyományos erőművi kapacitás megerősítésre kerülhet. Az Észak-Magyarországi Innovációs Stratégiával összhangban az élelmiszeripari KKV-k K+F+I képességek fejlesztésével, valamint a hazai élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységek összehangolásával és kiterjesztésével a gazdasági szféra szereplői is hozzájárulhatunk a hazánkban előállított élelmiszerek versenyképességének növeléséhez. 1.2 SOKSZÍNŰSÉGÉBEN HARMONIKUS MEGYE, MINT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ POZÍCIONÁLÁS 7

9 Heves megye természeti, kulturális és épített környezete egyedülálló adottságainak (Mátra, Bükk, Tisza-tó, Eger, jelentős termál-és gyógyvíz-készlet) köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. Alapvetően 3 nagy turisztikai magterület alakult ki: Gyöngyös-Mátra, Eger-Bükk, Tisza-tó. Az elmúlt években mindegyik területen komoly fejlődés ment végbe, amelyet a vendégforgalmi adatsorokkal és bevételekkel egyértelműen igazolni lehet. Heves megye kereskedelmi szálláshelyein I. félévben 197,8 ezer vendég, 421,3 ezer vendégéjszakát töltött el, amelyek száma 16 16%-kal emelkedett 2012 I. félévéhez képest. A belföldi vendégek számának alakulásában szintén 15%-os növekedés figyelhető meg. A külföldről idelátogató vendégek 95%-ban európai országokból érkeztek a megye kereskedelmi szálláshelyeire, a legtöbben Lengyelországból. Heves megyében a kereskedelmi szálláshelyeken januárjúniusban 5,6 milliárd forint bruttó bevétel keletkezett, melynek 48%-a szállásdíjból, 22%-a vendéglátásból származott a fennmaradó rész szállásdíjba foglalt egyéb bevétel, egyéb, illetve wellness szolgáltatás volt. A turisztikai és rekreációs piacon való eredményes érvényesülés érdekében szükséges a megye változatos, a komplex időtöltés lehetőségét maximálisan biztosító (mintegy az ország turisztikai keresztmetszetét leképező) turisztikai vonzerőihez illeszkedő infrastruktúra és a kapcsolódó vendéglátó szolgáltatások rendszerének térségi szinten összehangolt fejlesztése. Kiemelt fontosságú a turisztikai térségek erősítése, illetve a különböző kínálati elemek térségenkénti harmonizálása, hogy Heves megye kiemelten versenyképes célterületként jelenjen meg a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. Fontos szempont, hogy fejlesztések a komplex élményszerzés biztosítására és a szezonalitás csökkentésére irányuljanak. Olyan turisztikai termékcsomagok és turisztikai fejlesztések támogathatók, amelyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg és melyek révén új munkahelyek jönnek létre az idegenforgalmi szektorban. Az egyedi, önmagában is piacképes turisztikai attrakciók létrehozása, fejlesztése és támogatása az egyes térségekben az eltöltött vendégéjszakák növekedéséhez, megyei és helyi szinten pedig, az addicionális költésből származó bevételek növekedéséhez járulnak hozzá. A turisztikai keresletet alapvetően befolyásoló tényező a célterület elérhetősége és az igénybe vehető turisztikai infrastruktúra állapota megközelíthetőség, közlekedés) melyeket az Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet c. prioritás, Az elérhetőség feltételeinek javítása c. intézkedése tartalmazza. A turistafogadás feltételeinek javítása összetett feladat, mely a rendelkezésre álló közlekedési eszközökön túl három tényező szolgáltatás, attrakció, szállás -szinergiája alkotja, melyek együttműködésével lényegesen csökkenthető a szezonalitást. E három tényező olyan teljes körű turisztikai szolgáltatást nyújthat, mely hozzájárulhat Heves megye versenyképességének javításához, egyrészt azzal, hogy jelentősen nőhet az itt tartózkodás időtartama, másrészt pedig azokkal a járulékos hasznokkal, melyek multiplikátorhatásként hatnak a turisztikai ágazatban. 8

10 1.3 HELYI ADOTTSÁGOKRA ÉPÜLŐ VIDÉKFEJLESZTÉS, FOGLALKOZTATÁS CENTRIKUS AGRÁRVERTIKUM A mezőgazdaság nem csak Heves megye, de gyakorlatilag egész Magyarország számára jelentős gazdasági potenciált jelent. A megye talajadottságai kedvezőek a szántóföldi növények termesztéséhez. A szőlőtermesztéshez szükséges legkedvezőbb adottságok mind jelen vannak, ennek köszönhetően két,kiemelkedő gazdasági lehetőségeket magában rejtő borvidék is található a megyében. A borvidékek különbözőrészeinek (pl. Debrői körzet) markáns önálló jellege erősítendő, így növelhető a megye borászati jövedelmezősége. A mezőgazdaságban az adottságoknak megfelelő termelés szükséges (pl. kevesebb búzafajta), mely a gazdálkodók részéről nagyobb együttműködést és egységesítést igényel. Több szempontból is fontos az integráció, melyben a termelői értékesítői szervezetek (TÉSZ) és az integrátorok kulcsszerepet játszhatnak. Jelenleg 3500 hektáron folyik a nagy élőmunka-igényű gyümölcstermesztés, melyet érdemes növelni. Ez gazdaságélénkítést és munkahelyek létrejöttét eredményezné. 500 hektáron végeznek dinnyetermesztést,melynek bővítése szintén munkahelyek létrejöttével járna. A megyében üzemel Magyarország legnagyobb gombatermesztéssel foglalkozó üzeme. Az üzem a kutatástól a konzervkészítésig felöleli az ágazatot. A klímaváltozásból adódó magasabb átlaghőmérséklet, nagyobb potenciális párolgás, szélsőségesebb csapadékeloszlás és a kevesebb nyári csapadék okozta problémák nagymértékben sújtják az agrárszektort,melyek kezelésére célszerű az öntözési rendszerek korszerűsítése valamint tározók építése. Sok esetben az agrárvállalkozások gyenge versenyképességét az elavult technológia eredményezi, azaz a mezőgazdaság jövedelmezőségének növeléséhez valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítendő technológiai fejlesztések szükségesek. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a környezetkímélő gazdálkodásiformák elterjesztésére is. A kutató intézetek és a gazdálkodó szervezetek együttműködésének erősítésével elérhető, hogy a kutatási eredmények mihamarabb átültetésre kerüljenek a gyakorlatba. Az állattenyésztés terénis fejlesztésekre van szükség, hiszen a mutatók elmaradnak a lehetőségektől. A megye állatállománya csökken,ez akadályozza az egyébként jó potenciálokkal rendelkező tejipar fejlődését is, mely ágazat versenyképességéhez továbbra is nagy szükség van a tejtámogatásokra. Építeni kell továbbá a magyar hús iránti egyre növekvő külföldi keresletre. Kiemelt jelentősége lehet a magas genetikai értékű húsmarha- és juhtenyésztésnek, ugyanis ez utóbbi amellett, hogy kiaknázatlan piaci lehetőségeket rejt (pl. bárányhús), az ágazat hozzájárul a környezetvédelemhez (fenntartható gyepgazdálkodás).a prioritás kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási 1.4 ÉRTÉK- ÉS EGÉSZSÉGTUDATOS, SZOLIDÁRIS, INNOVÁCIÓ FOGADÁSRA NYITOTT TÁRSADALOM Ezen prioritás a helyzetelemzésben feltárt társadalmi folyamatokat érintő hiányosságokra, nehézségekre kíván reagálni, hiszen Heves megye népessége 9

11 az országos adatokkal összhangban fogy ( között 5,2 %-al) főként a megye északi részén nagyfokú elöregedés jellemző (bélapátfalvi és pétervásárai járás hányaduk 16%), a megye városainak népesedési viszonyai rendkívül kedvezőtlenek. A legjelentősebb népesedési veszteség a legnagyobb munkanélküliséggel terhelt, a legalacsonyabb képzettségi színvonalú népesség által lakott, a legelöregedettebb településeket jellemzi. A legsúlyosabb munkanélküliséggel sújtott térségekben egyes települések szegregációs spirálba kerültek, a tartósan munkanélkülivé vált, alacsonyan képzett és sok esetben hátrányosan megkülönböztetett emberek lakhatási körülményei és egészségi állapota rosszabb a többségi társadalom tagjaira jellemző átlagnál. A többségi és kisebbségi társadalom tagjai közötti szakadék mélyül, a kirekesztés fokozódik, az integráció egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, ezért javulás csak hosszú távon, az oktatás és foglalkoztatás biztosításától remélhető. Ezen prioritás keretei közt a humán erőforrások fejlesztése áll a középpontban. A prioritás a család mint érték előtérbe helyezését, az egészséges társadalom kialakítását, a társdalmi különbségek mérséklését és ezáltal a szegénység megszüntetését, a sportos életmódra nevelő programokat, a korszerű gyakorlati tudás biztosítását, a kultúra szerepének növelését fogalmazza meg. A prioritásban kialakításra kerülő hat beavatkozás keretében az egyének és a társadalmi hálózatok megerősítése és infrastrukturális beavatkozások révén javul a megye népességének változásokhoz való alkalmazkodóképessége, képzési szintje, illetve fizikai és mentális egészsége. A prioritás megvalósulása, illetve nyújtott szolgáltatásai révén növekszik a népesség aktivitása, javulnak foglalkoztatási esélyei, illetve nő a megye népességmegtartó ereje. 1.5 Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezetés térszerkezet. A városok és térségeik fenntarthatósága a hosszú távú fejlődés alapját képezik, hiszen a népesség a városokban koncentrálódik. A városok és a vonzásukban lévő falvak (vidék) egymásra vannak utalva, fejlődésük közösen, integráltan hajtható végre. Heves megye versenyképes gazdasága megteremtésének és fenntartásának elengedhetetlen feltételei a gazdasági, infrastrukturális fejlesztések megvalósításában, az élhetőbb környezet kialakításában, az életminőség feltételeinek javításában, a települések, térségek sokszínű együttműködésében és a hátrányos helyzetű térségek és rétegek felzárkóztatásában testesülnek meg. Mindezek megvalósítása érdekében a helyzetértékelésben és a területfejlesztési koncepcióban meghatározottak céloknak megfelelően az alábbi intézkedések kerültek megfogalmazásra: Az elérhetőség feltételeinek javítása Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és környezetvédelem Fenntartható település- és térszerkezet Infokommunikációs fejlesztések 10

12 2 Heves megye Gazdasági Állapotrajza HEVES MEGYE ALAPADATAI 1. táblázat: Heves megye statisztikai alapadatai Heves megye Országos Országos adat (megye) átlag Települések száma Megyei jogú városok száma Városok száma Nagyközségek száma Községek száma Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Az Észak-magyarországi régióban található Heves megye az ország kisebb megyéi közé tartozik. Területi kiterjedés szempontjából 16. a megyék sorában, az ország területéhez viszonyítva 3,9%-át foglalja el, mindössze négyzetkilométer. A megyében 9 város és 112 közigazgatásilag önálló község található, a 9 város közül 7 egy-egy kistérség központja. 2.2 A NÉPESSÉG ALAKULÁSA Heves megye lakónépessége január 1-jén 306 ezer fő volt, az ország népességének 3,08%-a ben a halálozások száma meghaladta az élveszületésekét, így a megye népessége a természetes népmozgalmi folyamatok következtében 1500 fővel csökkent az év során höz képest 2,5%-kal kevesebb, 2600 gyermek jött a világra, a halálozások száma 4100 fő volt. (A megyék közül Hevesben mérséklődött leginkább (7,7%-kal) a halálesetek száma 2012 évhez képest.) 1. diagram: Népesség száma az Észak-Magyarországi régió megyéiben (ezer fő) Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád 11

13 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Az elmúlt években tapasztalható változásokat az 1. diagram és a 2. táblázat szemlélteti. Láthatjuk, hogy a hosszabb távú tendenciák hasonlóak a vizsgált megyékben, így Heves megyében is visszaesést jeleznek a táblázat értékei, 2008-hoz képest mintegy 2,5%-os csökkenést, ami az országos átlaghoz képest jelentősebb változás, de a régió megyéihez viszonyítva kedvezőbbnek ítélhető. 2. táblázat: Népesség száma az Észak-Magyarországi régió megyéiben (ezer fő) Megnevezés Év Borsod- Abaúj- Zemplén Népesség száma ezer fő január 1-én Heves Nógrád Észak- Magyarország megye Országosan Változás 2013-ig 2008=100% 97,35% 97,55% 96,54% 97,25% 98,78% Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató A lakónépesség évek óta tartó folyamatos csökkenése meghaladja tehát az országos átlagot a természetes fogyás és az elvándorlás következtében. Az itt élők számának csökkenésében szerepet játszik többek között a fejlettebb régiókénál kedvezőtlenebb gazdasági környezet és az ezzel összefüggő szűkösebb foglalkoztatási lehetőségek. 2.3 FOGLALKOZTATÁS A hazai munkerőpiac területi különbözőségei továbbra is igen jelentősek, az elmúlt években csekély mértékben érezhető csak változás. A foglalkoztatási rátát tekintve 2013-ban is a főváros (64,5%) és Győr-Moson-Sopron megye (63,8%) emelkedett ki, a sor legvégén tőlük jelentősen, akár bázisponttal elmaradva Borsod-Abaúj- Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék höz képest 2013-ban a foglalkoztatottak száma jellemzően minden megyében és régióban nőtt, az emelkedés mértékében azonban voltak különbségek. Legnagyobb létszámbővülés Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon realizálódott egy év alatt, ami a közfoglalkoztatási programok felfutásával lehet összefüggésben. Győr-Moson-Sopron megye a foglalkoztatási ráta mellett a munkanélküliségi ráta tekintetében is kiemelkedik, 5,8%-os rátával büszkélkedhet, ezzel szemben Észak- Magyarországon illetve a keleti megyékben ennél két, két és félszer magasabb rátát is tapasztalhatunk (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16,1%, Nógrád megye 15,3%, Hajdú- Bihar megye 14,9%, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12,7%). Heves megye regionális 12

14 helyzetére jelentős hatást gyakorol Borsod és Nógrád megyék gazdasági állapota, mely a fentiek alapján is lemaradónak minősíthető. Heves megyében a munkaerő-piaci folyamatok 2013-ban kedvezően alakultak végén a éves népesség 56%-a, azaz 129,8 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé, ez 6,5%-kal több az előző év azonos időszakánál. A foglalkoztatottak száma 10%- kal bővült, a gazdaságilag inaktívak száma 8,6%-kal csökkent. Ha hosszabb távon is vizsgáljuk a megye illetve a régió megyéinek foglalkoztatási adatait, akkor azt tapasztaljuk, hogy a mutatók a 2008-as válság 2009-es begyűrűződését követően egy 2012-es megtorpanástól eltekintve pozitív irányba mozdultak el. 2. diagram: Az aktivitási arány változása az Észak-Magyarországi régió megyéiben (%) 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44, Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Forrás: A KSH munkaerő-felmérése alapján A régió megyéit összehasonlítva elmondható, hogy a vizsgált években valamennyi mutatót tekintve Heves megye volt legkedvezőbb helyzetben, de azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarország egyik legelmaradottabb régióját elemezzük (2. és 3. diagram). Jól tükrözik ez utóbbit, ha a megyék közötti országos sorrendet is felállítjuk, melyben az aktivitási arány tekintetében Heves megye 14., foglalkoztatási ráta tekintetében 16. és szintén 16., ha a munkanélküliségi rátát értékeljük. Borsod és Nógrád megyék minden esetben Heves mögé szorultak. (A sorrend a KSH által közölt legfrissebb, évi adatok alapján készült.) 13

15 3. diagram: A foglalkoztatási arány alakulása az Észak-Magyarországi régió megyéiben (%) 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25, Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Forrás: A KSH munkaerő-felmérése alapján Érdekesen alakul a megye munkanélküliségi rátája 2008 és 2013 között (4. diagram). A válság kitörését követően 2010-re sikerült a ráta értékét pozitív irányba mozdítani, azonban ezt követően újabb visszaesést tapasztalhatunk, ami csak 2013-ban váltott ismét kedvező irányba ra így a korábban lényegesen kedvezőtlenebb értékkel rendelkező szomszédos megyék felzárkóztak Heves mellé, sőt 2013-ban Borsod-Abaúj- Zemplén megyében már csak 10,6% volt a ráta értéke. (Az országos átlag ugyanekkor 9,1%) 4. diagram: A munkanélküliségi ráta változása az Észak-Magyarországi régió megyéiben (%) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Forrás: A KSH munkaerő-felmérése alapján A fenti diagramok érékelését segíti az 1. számú mellékletben található táblázat, mely gazdasági aktivitás fent ábrázolt mutatóit mutatja be az Észak-Magyarországi régió megyéiben 2008 és 2013 között. 14

16 5.1 diagram: Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint Heves megyében (a éves népességből), fő Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat Szolgáltatások Ipar, építőipar Forrás: A KSH munkaerő-felmérése alapján Az 5.1diagram, valamint a 2. számú melléklet nemzetgazdasági áganként mutatja be a foglalkoztatási adatokat. Heves megyében az elmúlt években a szolgáltatások területén foglalkoztatták a legtöbb munkavállalót, azonban 2012-re folyamatosan csökken a számuk. Növekedést az ipar, építőipar nemzetgazdasági ág esetén tapasztalunk, de a 2012-es érték még mindig nem éri el a válság előtti 2008-as értéket. Az 5. számú diagram azt is jól szemlélteti, hogy a megye foglalkoztatásában legkisebb súllyal a mezőgazdaság szerepel, bár némi növekedés itt is észlelhető. 5.2 diagram: Foglalkoztatottak végzettség szerinti aránya Heves megyében (a éves népességből), % Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye 15

17 2.4 GAZDASÁGI SZERVEZETEK Heves megyében 2013-ban gazdasági szervezetet, az országos 2,83%-át tartották nyilván. Számuk az elmúlt években folyamatos növekedést mutat, mely követi a regionális és országos trendeket (2008-hoz képest 7%-kal több a regisztrált vállalkozások száma Heves megyében). 6. diagram: A regisztrált vállalkozások számának változása az Észak- Magyarországi régió megyéiben (db) Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató 3. táblázat: A regisztrált vállalkozások számának alakulása az Észak- Magyarországi régió megyéiben (db) Megnevezés Év Borsod- Abaúj- Zemplén Regisztrált vállalkozások száma Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Heves Nógrád Észak- Magyarország megye Országosan Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató A regisztrált vállalkozások nagy hányada a megyében 1-9 fős, mely tartalmazza a regisztrált egyéni vállalkozókat, adószámos magánszemélyeket és őstermelőket is (ez utóbbi két kategóriába tartozó vállalkozások számának aránya 47 %-ra emelkedett), számuk jelentősen nem változott az elmúlt években. Az önálló vállalkozók 42%-át mellékfoglalkozásúként, 30%-át főfoglalkozásúként, 28%-át nyugdíj mellett vállalkozóként jegyezték be. Megállapítható, hogy a tőkekövetelményeket nem előíró, egyszerűbb egyéni vállalkozói forma a népszerű a megyében. Vélhetően ez a tendencia nem fog változni a 2014-ben hatályossá váló, a társas vállalkozásokra vonatkozó szigorúbb szabályozás miatt. Az egyéni vállalkozók nagyobb súlyának oka lehet egyébként a főtevékenység mellett kiegészítő és 36 órát elérő foglalkoztatás mellett működő vállalkozások jelenléte is. Ezzel szemben folyamatos visszaesést látunk a kis-, közép- és nagyvállatoknál egyaránt. Különösen szembetűnő a 250 és több főt 16

18 foglalkoztatók számának látványos csökkenése, hiszen 2011-re 2008-ról majdnem a felére esett számuk. 7. diagram: A regisztrált vállalkozások számának alakulása a foglalkoztatottak száma szerint Heves megyében (db) és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma 1-9 fős regisztrált vállalkozások száma fős regisztrált vállalkozások száma fős regisztrált vállalkozások száma 250 és több fős regisztrált vállalkozások száma Forrás:(TeIR) KSH-MRSTAR 2.5 BERUHÁZÁS Heves megyében 2013-ban a KSH által megfigyelt megyei székhelyű gazdasági szervezetek milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg, folyó áron 24%- kal többet, mint az előző évben (országosan 15%-os a bővülés). A megyében a fejlesztésekre fordított összeg az országos 2%-a volt. Heves megyében az egy lakosra jutó beruházások összege 239 ezer forint, hazai átlagban 368 ezer forint volt. A beruházások 66%-a az iparban valósult meg, ezen belül a korszerűsítésekre szánt összegek legnagyobb aránya a feldolgozóiparba került. Hosszabb távú értékelést végezve hasonló tendenciát tapasztalunk, mint a foglalkoztatási mutatók változását elemezve: a 2009-es jelentős visszaesést követően 2012-ig növekszik a beruházások teljesítményértéke és az egy lakosra jutó teljesítményérték, majd egy újabb visszaesést követően 2013-ra ismét pozitív irányba mozdul. A 4. táblázat adatait a 8. és 9. diagram láttatja. 17

19 4. táblázat: A beruházások teljesítményértékének alakulása az Észak-Magyarországi régió megyéiben Megnevezés Év Borsod-Abaúj- Zemplén Heves Nógrád Észak- Magyarország Országosan Teljesítményérték, millió Ft Egy lakosra jutó teljesítményérték, ezer Ft megye ,5 208,4 103,8 194,7 335, ,8 175,3 78,0 153,4 300, ,4 191,8 79,8 180,1 304, ,2 204,8 84,2 204,2 320, ,5 192,4 84,0 168,5 308, ,8 238,9 108,3 200,2 368,4 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató 8. diagram: A beruházások teljesítményértékének alakulása az Észak-Magyarországi régió megyéiben (millió Ft) Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató 9. diagram: Egy lakosra jutó teljesítményérték alakulása az Észak-Magyarországi régió megyéiben (ezer Ft) Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád 18

20 Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató A 8. diagram alapján a régió megyéit összevetve látható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye évről évre magasan a legtöbb beruházást végzi, azonban ennél lényegesen árnyaltabb képet ad a 9. diagram, ahol a méretbeli különbségek kiszűrését követően több évben is jobb mutatót tudott Heves megye elérni. 2.6 IPAR Heves megye ipari teljesítménye( KSH besorolás alapján a bányászat, feldolgozóipar és energiaipar a víz és hulladékgazdálkodás nélkül) 2010 óta folyamatosan növekedett. A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján 2013-ban a termelés értéke 860,4 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron 8,6%-kal magasabb az előző évinél. Ennél nagyobb növekedést Bács-Kiskun és Vas megye produkált. (Országosan a kibocsátás összehasonlító áron 1,4%-kal emelkedett.) A megye gazdaságában az ipar szerepe jelentős, ezt mutatja, hogy a 2013-as értéket vizsgálva az egy lakosra jutó termelési érték (2820,8 ezer forint) 18%-kal magasabb a hazai átlagnál (6. táblázat). A termelés növekedését az export jelentős és a belföldi értékesítés szűkebb bővülése együttesen eredményezte. 5. táblázat: Az ipari termelés értékének alakulása Heves megyében és országosan (millió Ft) Év Heves megye Országosan Ipari termelés értéke, millió Ft Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató 10. diagram: Az ipari termelés értékének alakulása Heves megyében (millió Ft) Forrás: KSH Statisztikai tájékoztató 19

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert)

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) 13-6/2015/222 Heves Megyei Közgyűlése Helyben Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! Az

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012. június 25. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. fejezet: A két kamara hatáskörébe tartozó régiók gazdasági

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója 2013. március 26. 1/105 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 2.1. Adatelemzés... 5 3.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben