Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Megyei tanulmányi versenyek oldal Jogszabályok, közlemények, felhívások oldal Pályázatfigyelő oldal Nagysikerű IPR műhelymunka a Bátai ÁMK-ban oldal Szakirodalmi ajánló oldal Esély a diplomára rajtra kész a Diákhitel oldal FELHÍVÁS Promethean Planet - online oktatói közösség oldal A Wosinsky Mór Megyei Múzeum júniusi programajánlata oldal Szolgáltatás-és képzéskínálat az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításához oldal Vonatozás karikával a Mérey utcai óvodában A északi részén és Medina község területén élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek részére 3 épületben, 8 óvodai csoportban 1 bölcsődei- és 1 családi napközis csoportban biztosítjuk a napközbeni ellátást. A közös igazgatású többcélú intézményt Megyei Jogú Város Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata intézményfenntartói társulási formában működteti. Óvodai csoportjainkban saját készítésű helyi óvodai nevelési program szerint folyik a nevelőmunka, melynek A Konstruktív Életvezetés Óvodai Programja elnevezést adtuk. Programunk fő elemei: Az egészségkultúra fejlesztése, az egyén és a közösség viszonyának alakítása, a sikeres és boldog élethez szükséges alapképességek elsajátítása. Ezen belül öt fő képességcsoport fejlesztésére törekszünk: l. kommunikációs képesség, 2. a megismerés képessége, 3. a cselekvés képessége, 4. a konfliktuskezelés képessége, 5. a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, az esélyegyenlőség megteremtése és a tehetségek gondozása. Folytatás a 3. oldalon!

2 FELHÍVÁS Tolna Megyei Tanévnyitó Konferencia Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató idén is megrendezi hagyományos tanév előkészítő rendezvényét. Arra törekszünk, hogy hasznos információkkal segítséget nyújtsunk a 2012/2013. tanév szakmai előkészítéséhez. A konferencia tervezett időpontja: augusztus óra A konferencia szakmai programja: 9 órától Regisztráció Előadások A megye közoktatási intézményeinek vezetői, az intézményeket fenntartó önkormányzatok, kistérségek oktatási képviselői számára Tanévelőkészítő szakmai tanácskozások Párhuzamos előadások óvónőknek, tanítóknak, szaktanároknak, munkaközösség-vezetőknek Kísérő rendezvény: Szakkönyv és taneszköz bemutató és vásár. A részletes programot és a jelentkezési lapot augusztus közepén juttatjuk el az intézmények és a kollegák számára. A későbbiekben minden információt megtalálhatnak intézetünk honlapján. A konferencián való részvétel ingyenes! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Telefon: 06/ Fax: 06/

3 Ablak 3 Folytatás a címlapról! Fő célunk, hogy óvodásaink - örömmel járjanak óvodába és az óvodai élet minél több pillanatát élvezzék, - szeretettel és bizalommal forduljanak az őket körülvevő felnőttek és társaik felé, - szükségleteiket, véleményüket, érzelmeiket bátran, félelem nélkül nyilvánítsák ki, - önként, külső kényszer alkalmazása nélkül vegyenek részt a különböző óvodai tevékenységekben, - saját fejlődési tempójuknak megfelelően fejlődjenek képességeik, - őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, őszinte gyermeki derűjüket, - tanuljanak meg élni személyes szabadságukkal a közösség keretein belül. Csoportok közötti verseny a Mérey utcai óvodában A halmozottan hátrányos helyzetű, cigány kisebbséghez tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése speciális, e célból megalkotott program szerint folyik. Az általános célkitűzéseinket az egyes épületeinkben, a helyi igényekhez igazodó más-más részterület hangsúlyozásával igyekszünk elérni. A Kadarka utcai óvoda az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesülete módszertani központjaként gyökeresen új szemléletet képvisel az egészségnevelés terén. A hagyományos egészségmegőrző módszerek mellett olyan újfajta készségalakító, tréningező, örömszerző módszereket, technikákat, eljárásokat alkalmazunk, amelyek reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodásaink felnőve, ha majd választási helyzetbe kerülnek, akkor az egészséget támogató lehetőségeket választják. Az ún. bio-szociális nevelés tevékenységekben, élményekben gazdag óvodai élet során valósul meg. A tevékenységeink közül néhány a teljesség igénye nélkül: állatok örökbe fogadása, madárbarát kert gondozása, fűszer és gyógynövény termesztése és felhasználása, hulladék újrahasznosítása, komposztálás, vásárlási szokások alakítása, légzéstréning, relaxáció, a belső látás fejlesztése, energiatakarékos megoldások megismertetése, szín- és aromaterápia, masszásfal használata stb. Szakmai törekvéseink elismeréseként a és évben Zöld Óvoda, a évben Madárbarát óvoda címet kaptunk. A Mérey utcai óvoda Mindennapra testmozgást című programjának megalkotása abból a felismerésből fakadt, hogy ha az óvodás korosztály számára a fokozott mozgásaktivitás ösztönös biológiai igény, és a játék mellett a legfontosabb örömforrás, akkor nyilvánvaló, hogy a gyermekek testi, érzelmi, értelmi képességeinek fejlődésére is a mozgásos tevékenységek gyakorlása közben szerzett tapasztalatok által tudunk a legeredményesebben hatást gyakorolni. A hagyományos módon szervezett testnevelési foglalkozásokra vonatkozó eddigi álláspontunkat felülírva arra törekszünk, hogy egyre inkább megtaláljuk a játék és a napi rendszerességgel végezhető mozgásos tevékenységek Télbúcsúztató a medinai óvodában összhangját.

4 4 Ablak A koncepciónk tartalmi összetevői, időkeretei, módszerei, eszközei, a tevékenységek helyszíne évszakokra és korcsoportokra bontva megtervezett ugyan, azonban a gyermekek számára a felkínált tevékenységek a legtöbb esetben szabadon választhatók. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az örömteli aktív élet, a rendszeres fizikai megterhelés és a pihenés harmóniájának fontosságára felhívjuk a környezetünkben élők figyelmét is. Az élet kihívásaira válaszolva mozgásprogramunk gyógytestneveléssel, a mozgásfogyatékos gyermekek gyógytornájával, az Ayres- és az Alapozó terápia elemeivel bővült. A Medinai Tagóvodánk a néphagyományok ápolását választotta kiemelt területként. Cél a település kulturális kincseinek átörökítése és a közös múltra épülő közösségformálás. A községben élő magyar, szerb, cigány népcsoporthoz tartozók népművészetének, népzenéjének megismertetése, az ember és a környezet harmóniájának megteremtése, az identitástudat megerősítése, a toleranciaképesség fokozása a mással szemben. A generációk közötti ellentmondások enyhítése, az idősek tiszteletére és megbecsülésére nevelés, az előítéletek enyhítése. A pozitív életszemlélet, és a természetszeretet felébresztése. A paraszti élet, - és munkaformák megismertetésén és gyakorlásán keresztül a munka erkölcsi értékének helyreállítása. Arra törekszünk, hogy az együttemlékezés, együttalkotás örömteli megélése nyújtson tartalmas szórakozási, kikapcsolódási, művelődési lehetőséget óvodásainknak, családtagjaiknak és a község lakóinak egyaránt. Működésünk során megkülönböztetett figyelmet fordítunk a külső és belső kapcsolataink ápolására. A családi és az óvodai nevelés összhangja véleményünk szerint alapfeltétele a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének, ezért nagy hangsúlyt fordítunk a szülői ház és az intézmény közötti partneri viszony megerősítésére, a jól bevált kapcsolattartási formák megőrzésére. Meggyőződésünk, hogy az óvodai működés egészére vonatkozó személyes tapasztalatokkal rendelkező szülő könnyebben ösztönözhető az együttműködésre, ezért már a beszoktatás megkezdése előtt lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy betekinthessenek a csoportjaink mindennapjaiba, megismerkedhessenek óvodánk hagyományaival, szokás-szabályrendszerével. A korrekt információáramlás biztosításával igyekszünk hozzájárulni a családok, a fenntartó és az intézmény közötti érdekkülönbségekből fakadó problémák feloldásához. Folyamatosan bővítjük azoknak a rendezvényeinknek a körét, ahol a családtagok együtt vehetnek részt a programokban. Ilyenek pl. az interaktív szülői Madárodúk kihelyezése a Kadarka utcai oviban értekezletek, a sportvetélkedők, a kerti parti, a kakaózsúr, az egészséghét, az ovis tábor, a kutyamenhely rendszeres látogatása, a szülőkből, nagyszülőkből, óvodapedagógusokból, gyerekekből álló színjátszó csoport előadásai, reformételek készítése és kóstolása, szűrővizsgálatok megszervezése, különböző gyűjtési akciók, alternatív gyógymódok megismerése, barkácsműhely, háztartási, jogi és pénzfelhasználással kapcsolatos ismeretek átadása. Intézményünk tárgyi feltételei jónak mondhatók. Várhatóan a következő év végéig, pályázati források felhasználásával mindhárom épületünk részben, vagy teljes egészében felújításra kerül. Hiszünk abban, hogy akárhogyan változik körülöttünk a világ, az óvodai nevelőmunka eredményes megvalósulásának a kulcsszereplője mindig az óvodapedagógus marad. Nevelési céljaink megvalósítása nem képzelhető el az elkötelezett, igényes, a folyamatos megújulásra képes, speciális szakértelemmel rendelkező óvónők és a nevelőmunkát közvetlenül segítők becsületes, lelkiismeretes munkája nélkül. Horváth Erika intézményvezető

5 Megyei tanulmányi versenyek Országos és megyei tanulmányi versenyek 5 Kedves Igazgató Asszony! Kedves Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Tájékoztatom Önöket a Tolna megyei tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei fordulóiról. Tájékoztatom Önöket, hogy azoknak a versenyzőknek az okleveleit és jutalomkönyveit, melyek eredményét a verseny után tudtuk meg, június első hetében postázom az iskoláknak. ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK Megyei német nemzetiségi verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Baka István Általános Iskola, Hús Luca Takács Ferencné 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Rittberger Dániel Prischetzkyné Márkus Emőke 3. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási Baumgartner Jannine Hohner Edit Megyei német nemzetiségi verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási Boruzs Boglárka Hohner Edit 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Sipos Dorottya Simon Andrea 3. Babits Mihály Általános Iskola, Gruber Enikő Klág Beáta Országos német nyelvi verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Tóth Réka Tamás Erika 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Takács Péter Tamás Erika 3. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Török Zsombor Tamás Erika

6 6 Országos és megyei tanulmányi versenyek Országos német nyelvi verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Rottenbacher Dalma Mészáros Ferenc 2. Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási Hirt Berill Hohner Edit 3. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Szabó Dániel Tamás Erika KÖZÉPISKOLAI VERSENYEK Édes anyanyelvünk verseny - Gimnáziumi kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Márton Balázs Kiss Hedvig 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Frank Evelyn Kutnyánszkyné Bacskai Eszter 3. Kóka Boglárka Szente Gábor Irinyi János kémiaverseny - I/a kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Puskás Ákos Dr. Krausz Krisztina 2. Morvai Rudolf László Szilárd Irinyi János kémiaverseny - I/b kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Mozolai András László Szilárd 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Németh Kata Nagy István 3. Potyondi Anna László Szilárd

7 Országos és megyei tanulmányi versenyek 7 Irinyi János kémiaverseny - II/a kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Arnold Balázs Pápai János 2. Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár Egri Szabolcs Ábel Kisvárdai Antal 3. Elblinger Zsuzsanna Pápai János Irinyi János kémiaverseny - II/b kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Halmai Balázs László Szilárd 2. Németh Dóra László Szilárd 3. Posta András László Szilárd Irinyi János kémiaverseny - III. kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks Gyarmati Péter Káspári Tamás Gratulálok tehetséges diákjaink eredményeihez, és külön köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját! Lenczné Vrbovszki Judit Tolna megyei versenyszervező Tel:20/ Fax:74/

8 8 Jogszabályfigyelő Jogszabályok, közlemények, felhívások NEFMI rendeletek: RENDELETEK 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8699) 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8732) 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmo-- zottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8769) VM rendeletek: 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet: A évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8810) KIM rendeletek: 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról (Magyar Közlöny, 55. szám, május 9.; 9217) TÖRVÉNYEK évi XXXIX. törvény: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8679) Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

9 Pályázatfigyelő Pályázatfigyelő 9 Érvényesség Pályázat További információ Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány Folyamatos Folyamatos Folyamatos A Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat Tempus Közalapítvány Raiffeisen Bank Zrt. Kunbaracsi Gyermeküdülő és Turistaszálló Folyamatos Folyamatos A oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai (középiskolás diákoknak) Takarékoskodjunk otthon! A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Be Fair Alapítvány Folyamatos IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! Egérház Alapítvány Folyamatos Folyamatos Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére Na-Joó Bt. Gyermekek Táboroztatásáért Alapítvány Folyamatos A szeretet nem fogy el, bennünk él Na-Joó Bt. Folyamatos Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása / TÁMOP /B-11/2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Folyamatos Óvodafejlesztés (KONV) / TÁMOP /2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség , Pályázat ingyenes INFINITO játékfacilitátor képzésre Infinito Team Internetes rajzpályázat Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület

10 10 Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány Országos Tárgytervezői-tárgyalkotói pályázat, verseny Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet Köszönjük, SIÓ! 2012 SIÓ-ECKES Kft Pályázat év közötti fiatalok számára KÉPZŐMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére Pályázat év közötti fiatalok számára IRO- DALMI alkotás elkészítésére Pályázat év közötti fiatalok számára ZENEMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére Partitúra Műhely Partitúra Műhely Partitúra Műhely Mozdulj a jó irányba! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, NEFMI Forgó Morgó mese- és rajzpályázat CECED Magyarország Egyesülés Számítógép Álom 2012 Mátrix Alapítvány Az egészség sokszínű világa - pályázat BioFocus Egyesület Pályázat pedagógusok számára évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Intézetben Nemzeti Erőforrás Minisztérium Országos Diákfilmszemle Örkény novellapályázat Ház a Réten Kulturális Egyesület, POLIFILM Műhely Alapítvány, Aranytíz Kultúrház Piarista Gimnázium (Budapest), VIGILIA Szerkesztőség és Kiadóhivatal Az Én Tihanyim... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány Rajzolj kutatót! Tempus Közalapítvány Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

11 Nagysikerű IPR műhelymunka a Bátai ÁMK-ban Műhely 11 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató a Bátai ÁMK-val együttműködve a Tolna megyei oktatási intézmények pedagógusai számára az IPR eszközrendszeréhez kapcsolódó témákban szakmai műhelyfoglalkozásokat szervezett május 22-én. A meghirdetett programra a megye egész területéről nagyszámban érkeztek érdeklődő pedagógusok. A résztvevők 4 féle téma közül választhattak. A Projektpedagógia című foglalkozást Faidt Józsefné, a szolgáltatónk IPR szaktanácsadója vezette. Tancz Tünde, szaktanácsadó a Differenciált tanulásszervezés című program házigazdája volt. A tanulás tanítása című műhelymunka során Benedekné Stürmer Anna, az ÁMK igazgatója mutatta be a Bátai ÁMK saját fejlesztésű programját a témában. Az óvodapedagógusok számára meghirdetett A helyi óvodai programok eredményes megvalósításának aktualitásai című foglalkozáson folyó munkát Horváth Erika óvodavezető irányította. A műhelymunkát követő kötetlen beszélgetések igazolták, hogy a kollégák sok új és hasznos információval gazdagodtak a programnak köszönhetően. Szervezőként köszönjük a Bátai ÁMK-nak és a foglalkozásvezetőknek az együttműködést, a pedagógus kollégáknak az aktív részvételt! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra is! Tóth Ferencné feladatmenedzser Projektpedagógia Differenciált tanulásszervezés A tanulás tanítása Óvodai IPR programok

12 12 Beszámoló Szakirodalmi ajánló KÖNYVEK: Bacsák Kata, Biró Zsuzsanna, Sövegházy Márta: Napközi otthon az iskolában: Gyakorlati kézikönyv napközis nevelőknek A napközi rendkívül fontos szerepkörben járul hozzá az iskola nevelési-oktatási céljaihoz, feladataihoz. E kiadvány a napközis nevelés teljességét, jó gyakorlatait mutatja be. A munka teljes folyamatát megismerheti az olvasó: tervezés, tanulás tanítása, szabadidős tevékenységek lehetőségei, szociális készségek, képességek fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés. A gyakorlatban használható, már kipróbált módszereket, tanulási technikákat, évfolyamonként egymásra épülő stratégiákat osztanak meg a szerzők, akik tapasztalt napköziben dolgozó pedagógusok. A kezdő és a gyakorlott pedagógusoknak is ajánlható a kötet, hiszen az alapvető ismeretek mellett a szakembereknek is tartalmaz újdonságokat. Varga Aranka: Gyermekvédelem és iskola A könyv témája a család nélkül felnövő gyermekek, fiatalok nevelkedése, neveltetése. A mai társadalmakban, így Magyarországon is, nemcsak árvákról van szó, hanem olyan gyermekekről, akiket a szüleik nem képesek valamilyen okból felnevelni, ellátni, iskoláztatni. Nagyrészük roma származású, így e kötetben hangsúlyosan róluk esik szó. A kiadvány érdekessége azoknak a civil kezdeményezé- seknek a bemutatása, amelyek e fiatalok érdekében és velük együtt dolgoznak. Összetett képet kaphatunk még a gyermekvédelmi politikákról, intézményekről és a magyarországi gyermekvédelem főbb jellemzőiről is. Három megye (Tolna, Baranya, Somogy) gyermekvédelmi rendszeréről olvashatunk részletesebben. A szakképzési törvény: A szakképzés rendszere átalakult. Az új, az Országgyűlés által 2011 decemberében elfogadott szakképzési törvény, valamint az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2012 elején lépett hatályba. E kiadvány a évi CLXXXVII. törvény megismeréséhez és alkalmazásához nyújt segítséget. A könyvben összefoglalás olvasható a változásokról, a régi és az új törvény közötti legfontosabb különbségekről. Az új törvényt néhol mással is, mint például a még hatályban lévő közoktatási törvénnyel, illetve a (2011. december 31-ig hatályban volt) régi szakképzési hozzájárulásról szóló törvénnyel veti össze a szerző. FOLYÓIRATCIKKEK Tanító (50. évf.) 5. sz. Major Ferencné: Hazai szerzők új angol nyelvkönyvsorozatáról (I.) A szerző sokéves gyakorlati tapasztalatára támaszkodva szeretné elősegíteni szakmai észrevételeivel az angol nyelv tanárainak tankönyvválasztását. Az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent angol nyelvkönyv sorozatot elemzi, különös tekintettel a kötetek előre mutató metodikai tulajdonságaira. Martusné Nagy Anna: Versek, játékok, dalok gyermeknapra Magyarországon május utolsó vasárnapján 1950 óta ünneplik mai formájában a gyermeknapot. A legtöbb országban június 1-jén köszöntik az apróságokat (dátumát ben a genfi Gyermekjóléti Konferencián jelölték ki). A közös műsor összeállításához nyújt számunkra ötleteket, irodalmi- és játékgyűjteményt a szerző.

13 Szakirodalmi ajánló 13 Új Pedagógiai Szemle (61. évf.) 10. sz. Jakab György: Írás és olvasás a digitális kultúrában A 21. században sem olvasunk kevesebbet, mint a Gutenberg-galaxisban, csak mindehhez egyre több multimédiássá vált audiovizuális szöveget fogyasztunk. A gyors és változékony monitorkultúrában új szemléletmódok születnek: digitális bennszülöttek kontra digitális bevándorlók. A rohamosan változó társadalmi kommunikáció nagy felelősséget ró a pedagógusokra, iskolákra. Óvodai Nevelés (65. évf.) 5. sz. Búcsú az óvodától Minden évben óriási készülődés, sok-sok fejtörés előzi meg a nagyok búcsúját az óvodától. A folyóirat szerkesztői egy teljes fejezetben foglakoznak a nagy esemény előkészítésének lehetőségeivel. Merena Lászlóné a rákócziújfalui Mesevár Óvoda óvodapedagógusa írásában a hagyományoktól eltérő ottalvós buli szervezéséről tudósít. Míg Pusztainé Vaczula Márta a medinai 2. számú Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája vezetője hasonló pótgyermeknapként pizsamapartival záródó rendezvényről számol be. Az ajánlókban bemutatásra került kötetek és folyóiratcikkek elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárában (). Friss híreink: Ingyenes beiratkozás a könyvtárba pedagógusoknak, Pedagógus-nap alkalmából Tisztelt Pedagógusok! A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárába a Pedagógus-nap alkalmából június között a pedagógusok egy évre ingyen iratkozhatnak be. A kedvezmény igénybevételéhez pedagógusigazolványt vagy munkáltatói igazolást kell felmutatni. A beiratkozáshoz személyi igazolvány is szükséges. Amennyiben már regisztrált használója a könyvtárnak jelezheti szándékát telefonon vagy ben is. Az újonnan beiratkozóknak személyes megjelenés szükséges. Kérjük, adja át az információt a megye pedagógusainak, hogy élhessenek ezzel a lehetőséggel! A könyvtár nyári nyitva tartása A PTE IGYK Könyvtára a korábbi évekhez hasonlóan, idén nyáron is nyitva tart, és a könyvtár valamennyi szolgáltatása elérhető! Hétfő Péntek: 7:45-16:00 Szombat: ZÁRVA Hétfő - Péntek: 9:00-13: ZÁRVA Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Elérhetőségeink: Cím: 7100, Rákóczi u.1. Tel: (74) /1010 mellék Web: Facebook: https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Hétfő - Péntek: 9:00-13: ZÁRVA Hétfő - Péntek: 9:00-13:00 Összeállította: Tancz Csilla (könyvtárvezető), Bognár Noémi Erika (könyvtáros), Schneider Ildikó (könyvtári asszisztens)

14 14 Tájékoztató Esély a diplomára rajtra kész a Diákhitel2 A megújuló felsőoktatási rendszer bevezetésével a diploma megszerzése az eddiginél nagyobb anyagi ráfordítást igényel a felsőoktatásban résztvevő diákok és családjuk részéről. A változások szükségessé tették a Diákhitel konstrukció újragondolását is, melynek eredményeképp megszületett a 2012/13-as tanévtől igényelhető kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2 kötött felhasználású hitel. Diplomát szerezni, azaz piacképes tudáshoz jutni megtérülő befektetés Magyarországon is, erre mutat rá az OECD tavalyi elemzése, melyből kiderül, a diplomás munkavállalók közel háromszoros jövedelmi szintre számíthatnak az érettségit nem adó középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest. A felsőfokú végzettség megszerzése azonban ma komoly anyagi terhet ró a családokra, melynek felismerése hívta életre a Diákhitel2 konstrukciót, mely kötött felhasználású hitelként kizárólag a képzési díjra fordítható, azaz közvetlen a diploma megszerzésére irányuló befektetés. Az új hitelkonstrukciót csak 35 év alatti állami részösztöndíjas és önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók vehetik igénybe. A Diákhitel2 felvehető összege a képzési költségekhez rugalmasan igazodik, azaz a felvehető összegnek nincsen felső határa. A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlen a felsőoktatási intézményeknek utalja, így a hitel valóban a képzés finanszírozását szolgálja. A kötött felhasználású Diákhitel kamata rendkívül kedvező, ugyanis a kifejezetten a hallgatói igényekre szabott kölcsön állami kamattámogatással működik. Az ügyfelek által fizetendő kamat évi 2%, a kamat fennmaradó részét pedig az állam átvállalja. A Diákhitel2-vel párhuzamosan a szabad felhasználású Diákhitel konstrukció is tovább él, mellyel kapcsolatban néhány fontos változást tapasztalhatnak azok, akik augusztus 15. után nyújtják be hiteligénylésüket. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a típusú hitellel az állami ösztöndíjas hallgatók is élhetnek, viszont a korábbi Diákhitelhez képest változás, hogy 40 év helyett 35 év a hiteligénylés felső korhatára. Az idei tanévtől a maximálisan felvehető összeg havi 50 ezer forintra módosul, ami az állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, önköltséges, valamint a korábban államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben tanuló hallgatókra egyaránt vonatkozik. Mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel (Diákhitel2) igénylése kifejezetten egyszerű. A szükséges nyomtatványt a Diákhitel honlapjának internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www.diakhiteldirekt.hu) lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva a Diákhitel Központ partner pénzintézeteiben, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és felsőoktatási intézményekben lehet leadni. Kárpáti Csilla, kommunikációs munkatárs

15 Felhívás 15 Legyen a világ leggyorsabban növekvő oktatói közösségének tagja! Promethean Planet - online oktatói közösség Az osztályteremben használható eszközökön túl a Promethean egy olyan online felületet biztosít a tanárok számára, ahol a tagok megoszthatják egymással a tanóráikhoz készített anyagaikat, tapasztalataikat, gyakorlati tanácsokkal segíthetik egymást az interaktív technológia használatában a világ bármely részén. A ma már több mint tagot számláló, számos díjat elnyert Promethean Planet a világ vezető oktatói közösségi portálja. Az onlie térben a tagok hozzáférnek a folyamatosan bővülő, jelenleg 57 ezer szabadon letölthető forrásanyaghoz, valamint választhatnak a Planet s online boltjának kínálatából; megosztják egymással bevált tanítási gyakorlataikat; megvitatják tapasztalataikat a termékekről, tananyagokról a fórumokon, illetve kérhetnek tanácsot, útmutatást számukra érdekes témával kapcsolatban; figyelemmel kísérhetik a blogokat, vagy hozhatnak létre saját internetes naplót tanítási tapasztalataik megosztására. Hamarosan magyar nyelvű felületen!

16 16 Múzeumi programajánló A Wosinsky Mór Megyei Múzeum júniusi programajánlata Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM 7100, Szent István tér 26. Tel/fax: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Őskor neolitikum A rómaiak Pannoniában A honfoglaló magyarság Törökkori emlékek, különös tekintettel a palánki földvárra Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Tolna megye keresztény emlékei története, különös tekintettel a századforduló időszakára A Sárköz története és néprajza Múzeumi barangoló Mamut Marcival sorozat (Óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk) Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok? Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen kincseket rejt a föld? Mesélő kövek. Templomok, várak, várkastélyok ihol jönnek a törökök. A szultán birodalmának határán A céhláda kincsei. Mesterek és mesterségek Tájak, népek, viseletek. A Sárköz A 48-as forradalom és szabadságharc Állandó kiállítások: A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón Örökségünk. Tolna megye évszázadai Pincemúzeumi kiállítás: népi gyermekjáték és fegyvergyűjtemény (Csak előre bejelentett csoportok látogathatják!) Időszaki kiállítás: Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jégkrém és a parfé története című kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum anyagából Megtekinthető: június 30-ig Múzeumpedagógiai programok: Múzeumi órák (vetítéses előadások és /vagy tárlatvezetések a kiállításokban): Műhelytitkok sorozat (Általános iskolásoknak ajánljuk) Kincsek a homokban. Hogyan dolgozik a régész? Időutazás az őskortól a honfoglalásig A restaurálás rejtelmei. Hogyan lesz a töredékből egész? Fedezd fel! sorozat (Általános iskolásoknak ajánljuk) Vitézek, katonák, fegyverek. A fegyvertörténeti kiállítás Kísérleti régészet (pl. régészkedés, kőeszközök csiszolása, fúrása, búza őrlése, fonás, szövés ) Nagyszüleink játékai. A múzeum gyermekjáték gyűjteménye MűvészKEDDj! sorozat minden hónap utolsó keddjén (Felső tagozatosoknak és középiskolás tanulóknak ajánljuk) Pecsétviasz eredeti múzeumi pecsétekkel

17 Múzeumi programajánló 17 Iniciálé készítése Ex libris készítés és kiállítás MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat minden hónap első hétfőjén 15 órától (Főiskolai hallgatóknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak ajánljuk) Tolna Megyei Múzeumok 5. találkozója június 11. hétfő, 10 órától Helyszín: Völgységi Múzeum, Bonyhád (külön melléklet szerint) IRODALOM HÁZA MÉSZÖLY MIKLÓS MÚZEUM 7100, Babits Mihály u. 15. Tel.: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Múzeumi nyári tábor 9-13 éves gyermekeknek Külön programajánlat szerint. Bővebb felvilágosítás valamint Múzeumpedagógiai programajánló füzet múzeumban kérhető (, Szent István tér 26. Tel.: 74/ , 21-es mellék, Andrásné). BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ 7100, Babits Mihály u. 13. Tel.: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Állandó kiállítás: Mészöly Miklós emlékkiállítás Múzeumi óra: Mészöly Miklós és MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS 7100, Béla tér 1. (Vármegyeháza I. em.) Inf. tel.: 74/ Honlap: Technikai okok miatt határozatlan ideig zárva! Állandó kiállítások: A költő relikviái szülőházában, családjának egykori otthonában Dienes Valéria Emlékszoba Baka István Emlékszoba Fazekas pince Múzeumi óra: Babits Mihály és Állandó kiállítás: Tájak, települések, emberek. 19. századi tudástár és történelmi játszóház

18 18 Szolgáltatás- és képzéskínálat Szolgáltatás-és képzéskínálat az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításához Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató a TÁMOP számú, az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításában szakmai szolgáltatóként áll az intézmények rendelkezésre. Az EPSZI szolgáltatáskínálata a tehetséggondozással kapcsolatban: - Tehetségazonosítás - Mérési feladatok kidolgozása, mérési szakértő, és tehetséggondozásban, fejlesztésben jártas szaktanácsadó közreműködésével. - Kérdőívek, tesztlapok, feladatlapok és az egyéni fejlesztési program szakértése, kiértékelése. - Tanácsadás a mérőeszközök továbbfejlesztéséhez. A pályázat megvalósításához a következő két akkreditált pedagógus továbbképzést kínáljuk a kollégáknak: A továbbképzés címe: Tehetséggondozás projektmódszerrel, fókuszban a pályázatok Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: Ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről valamint a tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek fejlődéséről. A továbbképzés során a résztvevők ismerjék meg a problémás és alulteljesítő tehetséges gyermekek/tanulók ismertető jeleit. A tehetségazonosítás, tehetség kiválasztás eszközeinek gyakorlati megismertetése, a tehetséggondozást segítő projektmódszer elsajátítatása. Ismeretek nyújtása tehetséggondozást segítő adaptálható jó gyakorlatokról, sikeres pályázatokról, pályázati forrásokról. A pedagógusok ismereteket kapjanak a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtések típusairól a kapott információk feldolgozásának módjairól, a tehetségek nyomon követésének törvényes lehetőségeiről. Tudják alkalmazni a projektmódszeren és a kooperatív technikán keresztül történő tehetséggondozással kapcsolatos gyakorlati módszereket, a tehetségfejlesztés stratégiáit, legyenek képesek a tehetségfejlesztést segítő projektek önálló készítésére és azok hatásvizsgálatára. Legyenek képesek a tanulók tanulási stílusát megállapítani, a tanulási orientációt feltárni. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő A továbbképzés címe: Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja gyakorlati módszerek és ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről, a tehetségmodellekről valamint a tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek fejlődéséről. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szerezzenek már jól bevált gyakorlatokról, adaptálható programokról. A képzésen résztvevő pedagógusok legyenek képesek a tehetségfejlesztő programok önálló készítésére és azok hatásvizsgálatára. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusok gyakorlati módszereket, különböző technikákat sajátítsanak el a tehetségfejlesztésről valamint ismereteket a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtés módjairól, a kapott információk feldolgozásáról azok rendszerezéséről. Ismerjék meg a problémás és alulteljesítő tehetséges gyermekek/tanulók ismertető jeleit. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szerezzenek a tehetségek nyomon követésének törvényes lehetőségeiről. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő A tanfolyamokra való jelentkezésüket jelentkezési lapunkon tehetik meg, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon.

19 Továbbképzési kínálat: Projektpedagógia képzés Bátaszéken! 19 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében című képzést kínálja pedagógusok számára! A továbbképzés címe: A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátélményű tanuláson keresztül gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezzenek a projektpedagógia összefüggő rendszeréről, a projektkészítés technológiájáról, a projektkészítés lépéseiről, technikáiról (projektdefiníciók, ötletroham, projektháló, projekt célcsoport, projekttípus, projektcélok tevékenységek eredmények, a projekt feltételrendszere: tárgyi eszközbeli, használt munkaformák módszerek, a pedagógus szerepe, ellenőrzés értékelés). A továbbképzés fontos célja felkészíteni a résztvevőket arra, hogy a projektpedagógiáról tanultakat hatékonyan tudják alkalmazni a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen és a segítségnyújtáson alapuló tanulási folyamat előnyeit, hatékonyságát. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő Részvételi díj: Ft Időpont: június Helyszín: Városi Óvoda, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44. A tanfolyamra való jelentkezésüket június 8-ig tehetik meg jelentkezési lapunkon, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Tel. 06/ , 06/ Fax: 06/ Web:

20 20 Továbbképzési kínálat Továbbképzési kínálat interaktív taneszközök használatához Az elmúlt évek eszközellátási pályázatai során több ezer interaktív tábla került az oktatási intézmények termeibe. Az új eszközöktől a módszertani kultúra színesedését, az oktatás hatékonyságának növekedése várható! A gyakorló tanárok jelentős hányada azonban sosem használta korábban ezeket a modern oktatástechnológiai eszközöket, sőt a számítógéppel segített oktatás gyakorlatában sem jártas. Előfordulhat, hogy a drága eszközök nem, vagy nem megfelelően hasznosulnak az iskolákban, ha nem kötődik szervezett és szakmailag megfelelő képzés azok használatához. Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 30 órás akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban címmel. A továbbképzés címe: Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja olyan XXI. századi számítástechnikai eszközök bemutatása (laptop, projektor, interaktív tábla, pendrive stb.), használatuk megtanítása, melyekkel a résztvevők színvonalasabbá és hatékonyabbá tehetik az iskolai oktatást. A képzés végén a résztvevők önállóan képesek használni a bemutatott eszközöket olyan módon, hogy az segítse mindennapi munkájukat. Képesek lesznek a projektor, az interaktív tábla és a hozzá kapott szoftverek stb. használatára a beüzemeléstől a konkrét alkalmazásig. A továbbképzés végére a résztvevők képesek lesznek az eszközöket a tanórai munkába integrálni a lehetőségek ismeretében. Óraszám: 30 Minimális létszám: 10 fő Részvételi díj: Ft Időpont: augusztus Helyszín: A tanfolyamokra való jelentkezésüket jelentkezési lapunkon tehetik meg, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! ELÉRHETŐSÉGEINK: Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Tel. 06/ , 06/ Fax: 06/ Web:

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Szentkirályi-Szász

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0122 Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben Projektindító rendezvény 2010. 10. 21. Készítette: Vizváriné Maronics Mária projektmenedzser A pályázat tartalma Pályázó:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben