Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Megyei tanulmányi versenyek oldal Jogszabályok, közlemények, felhívások oldal Pályázatfigyelő oldal Nagysikerű IPR műhelymunka a Bátai ÁMK-ban oldal Szakirodalmi ajánló oldal Esély a diplomára rajtra kész a Diákhitel oldal FELHÍVÁS Promethean Planet - online oktatói közösség oldal A Wosinsky Mór Megyei Múzeum júniusi programajánlata oldal Szolgáltatás-és képzéskínálat az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításához oldal Vonatozás karikával a Mérey utcai óvodában A északi részén és Medina község területén élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek részére 3 épületben, 8 óvodai csoportban 1 bölcsődei- és 1 családi napközis csoportban biztosítjuk a napközbeni ellátást. A közös igazgatású többcélú intézményt Megyei Jogú Város Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata intézményfenntartói társulási formában működteti. Óvodai csoportjainkban saját készítésű helyi óvodai nevelési program szerint folyik a nevelőmunka, melynek A Konstruktív Életvezetés Óvodai Programja elnevezést adtuk. Programunk fő elemei: Az egészségkultúra fejlesztése, az egyén és a közösség viszonyának alakítása, a sikeres és boldog élethez szükséges alapképességek elsajátítása. Ezen belül öt fő képességcsoport fejlesztésére törekszünk: l. kommunikációs képesség, 2. a megismerés képessége, 3. a cselekvés képessége, 4. a konfliktuskezelés képessége, 5. a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, az esélyegyenlőség megteremtése és a tehetségek gondozása. Folytatás a 3. oldalon!

2 FELHÍVÁS Tolna Megyei Tanévnyitó Konferencia Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató idén is megrendezi hagyományos tanév előkészítő rendezvényét. Arra törekszünk, hogy hasznos információkkal segítséget nyújtsunk a 2012/2013. tanév szakmai előkészítéséhez. A konferencia tervezett időpontja: augusztus óra A konferencia szakmai programja: 9 órától Regisztráció Előadások A megye közoktatási intézményeinek vezetői, az intézményeket fenntartó önkormányzatok, kistérségek oktatási képviselői számára Tanévelőkészítő szakmai tanácskozások Párhuzamos előadások óvónőknek, tanítóknak, szaktanároknak, munkaközösség-vezetőknek Kísérő rendezvény: Szakkönyv és taneszköz bemutató és vásár. A részletes programot és a jelentkezési lapot augusztus közepén juttatjuk el az intézmények és a kollegák számára. A későbbiekben minden információt megtalálhatnak intézetünk honlapján. A konferencián való részvétel ingyenes! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Telefon: 06/ Fax: 06/

3 Ablak 3 Folytatás a címlapról! Fő célunk, hogy óvodásaink - örömmel járjanak óvodába és az óvodai élet minél több pillanatát élvezzék, - szeretettel és bizalommal forduljanak az őket körülvevő felnőttek és társaik felé, - szükségleteiket, véleményüket, érzelmeiket bátran, félelem nélkül nyilvánítsák ki, - önként, külső kényszer alkalmazása nélkül vegyenek részt a különböző óvodai tevékenységekben, - saját fejlődési tempójuknak megfelelően fejlődjenek képességeik, - őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, őszinte gyermeki derűjüket, - tanuljanak meg élni személyes szabadságukkal a közösség keretein belül. Csoportok közötti verseny a Mérey utcai óvodában A halmozottan hátrányos helyzetű, cigány kisebbséghez tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése speciális, e célból megalkotott program szerint folyik. Az általános célkitűzéseinket az egyes épületeinkben, a helyi igényekhez igazodó más-más részterület hangsúlyozásával igyekszünk elérni. A Kadarka utcai óvoda az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesülete módszertani központjaként gyökeresen új szemléletet képvisel az egészségnevelés terén. A hagyományos egészségmegőrző módszerek mellett olyan újfajta készségalakító, tréningező, örömszerző módszereket, technikákat, eljárásokat alkalmazunk, amelyek reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodásaink felnőve, ha majd választási helyzetbe kerülnek, akkor az egészséget támogató lehetőségeket választják. Az ún. bio-szociális nevelés tevékenységekben, élményekben gazdag óvodai élet során valósul meg. A tevékenységeink közül néhány a teljesség igénye nélkül: állatok örökbe fogadása, madárbarát kert gondozása, fűszer és gyógynövény termesztése és felhasználása, hulladék újrahasznosítása, komposztálás, vásárlási szokások alakítása, légzéstréning, relaxáció, a belső látás fejlesztése, energiatakarékos megoldások megismertetése, szín- és aromaterápia, masszásfal használata stb. Szakmai törekvéseink elismeréseként a és évben Zöld Óvoda, a évben Madárbarát óvoda címet kaptunk. A Mérey utcai óvoda Mindennapra testmozgást című programjának megalkotása abból a felismerésből fakadt, hogy ha az óvodás korosztály számára a fokozott mozgásaktivitás ösztönös biológiai igény, és a játék mellett a legfontosabb örömforrás, akkor nyilvánvaló, hogy a gyermekek testi, érzelmi, értelmi képességeinek fejlődésére is a mozgásos tevékenységek gyakorlása közben szerzett tapasztalatok által tudunk a legeredményesebben hatást gyakorolni. A hagyományos módon szervezett testnevelési foglalkozásokra vonatkozó eddigi álláspontunkat felülírva arra törekszünk, hogy egyre inkább megtaláljuk a játék és a napi rendszerességgel végezhető mozgásos tevékenységek Télbúcsúztató a medinai óvodában összhangját.

4 4 Ablak A koncepciónk tartalmi összetevői, időkeretei, módszerei, eszközei, a tevékenységek helyszíne évszakokra és korcsoportokra bontva megtervezett ugyan, azonban a gyermekek számára a felkínált tevékenységek a legtöbb esetben szabadon választhatók. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az örömteli aktív élet, a rendszeres fizikai megterhelés és a pihenés harmóniájának fontosságára felhívjuk a környezetünkben élők figyelmét is. Az élet kihívásaira válaszolva mozgásprogramunk gyógytestneveléssel, a mozgásfogyatékos gyermekek gyógytornájával, az Ayres- és az Alapozó terápia elemeivel bővült. A Medinai Tagóvodánk a néphagyományok ápolását választotta kiemelt területként. Cél a település kulturális kincseinek átörökítése és a közös múltra épülő közösségformálás. A községben élő magyar, szerb, cigány népcsoporthoz tartozók népművészetének, népzenéjének megismertetése, az ember és a környezet harmóniájának megteremtése, az identitástudat megerősítése, a toleranciaképesség fokozása a mással szemben. A generációk közötti ellentmondások enyhítése, az idősek tiszteletére és megbecsülésére nevelés, az előítéletek enyhítése. A pozitív életszemlélet, és a természetszeretet felébresztése. A paraszti élet, - és munkaformák megismertetésén és gyakorlásán keresztül a munka erkölcsi értékének helyreállítása. Arra törekszünk, hogy az együttemlékezés, együttalkotás örömteli megélése nyújtson tartalmas szórakozási, kikapcsolódási, művelődési lehetőséget óvodásainknak, családtagjaiknak és a község lakóinak egyaránt. Működésünk során megkülönböztetett figyelmet fordítunk a külső és belső kapcsolataink ápolására. A családi és az óvodai nevelés összhangja véleményünk szerint alapfeltétele a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének, ezért nagy hangsúlyt fordítunk a szülői ház és az intézmény közötti partneri viszony megerősítésére, a jól bevált kapcsolattartási formák megőrzésére. Meggyőződésünk, hogy az óvodai működés egészére vonatkozó személyes tapasztalatokkal rendelkező szülő könnyebben ösztönözhető az együttműködésre, ezért már a beszoktatás megkezdése előtt lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy betekinthessenek a csoportjaink mindennapjaiba, megismerkedhessenek óvodánk hagyományaival, szokás-szabályrendszerével. A korrekt információáramlás biztosításával igyekszünk hozzájárulni a családok, a fenntartó és az intézmény közötti érdekkülönbségekből fakadó problémák feloldásához. Folyamatosan bővítjük azoknak a rendezvényeinknek a körét, ahol a családtagok együtt vehetnek részt a programokban. Ilyenek pl. az interaktív szülői Madárodúk kihelyezése a Kadarka utcai oviban értekezletek, a sportvetélkedők, a kerti parti, a kakaózsúr, az egészséghét, az ovis tábor, a kutyamenhely rendszeres látogatása, a szülőkből, nagyszülőkből, óvodapedagógusokból, gyerekekből álló színjátszó csoport előadásai, reformételek készítése és kóstolása, szűrővizsgálatok megszervezése, különböző gyűjtési akciók, alternatív gyógymódok megismerése, barkácsműhely, háztartási, jogi és pénzfelhasználással kapcsolatos ismeretek átadása. Intézményünk tárgyi feltételei jónak mondhatók. Várhatóan a következő év végéig, pályázati források felhasználásával mindhárom épületünk részben, vagy teljes egészében felújításra kerül. Hiszünk abban, hogy akárhogyan változik körülöttünk a világ, az óvodai nevelőmunka eredményes megvalósulásának a kulcsszereplője mindig az óvodapedagógus marad. Nevelési céljaink megvalósítása nem képzelhető el az elkötelezett, igényes, a folyamatos megújulásra képes, speciális szakértelemmel rendelkező óvónők és a nevelőmunkát közvetlenül segítők becsületes, lelkiismeretes munkája nélkül. Horváth Erika intézményvezető

5 Megyei tanulmányi versenyek Országos és megyei tanulmányi versenyek 5 Kedves Igazgató Asszony! Kedves Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Tájékoztatom Önöket a Tolna megyei tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei fordulóiról. Tájékoztatom Önöket, hogy azoknak a versenyzőknek az okleveleit és jutalomkönyveit, melyek eredményét a verseny után tudtuk meg, június első hetében postázom az iskoláknak. ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK Megyei német nemzetiségi verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Baka István Általános Iskola, Hús Luca Takács Ferencné 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Rittberger Dániel Prischetzkyné Márkus Emőke 3. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási Baumgartner Jannine Hohner Edit Megyei német nemzetiségi verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási Boruzs Boglárka Hohner Edit 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Sipos Dorottya Simon Andrea 3. Babits Mihály Általános Iskola, Gruber Enikő Klág Beáta Országos német nyelvi verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Tóth Réka Tamás Erika 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Takács Péter Tamás Erika 3. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Török Zsombor Tamás Erika

6 6 Országos és megyei tanulmányi versenyek Országos német nyelvi verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Rottenbacher Dalma Mészáros Ferenc 2. Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási Hirt Berill Hohner Edit 3. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Szabó Dániel Tamás Erika KÖZÉPISKOLAI VERSENYEK Édes anyanyelvünk verseny - Gimnáziumi kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Márton Balázs Kiss Hedvig 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Frank Evelyn Kutnyánszkyné Bacskai Eszter 3. Kóka Boglárka Szente Gábor Irinyi János kémiaverseny - I/a kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Puskás Ákos Dr. Krausz Krisztina 2. Morvai Rudolf László Szilárd Irinyi János kémiaverseny - I/b kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Mozolai András László Szilárd 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Németh Kata Nagy István 3. Potyondi Anna László Szilárd

7 Országos és megyei tanulmányi versenyek 7 Irinyi János kémiaverseny - II/a kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Arnold Balázs Pápai János 2. Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár Egri Szabolcs Ábel Kisvárdai Antal 3. Elblinger Zsuzsanna Pápai János Irinyi János kémiaverseny - II/b kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Halmai Balázs László Szilárd 2. Németh Dóra László Szilárd 3. Posta András László Szilárd Irinyi János kémiaverseny - III. kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks Gyarmati Péter Káspári Tamás Gratulálok tehetséges diákjaink eredményeihez, és külön köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját! Lenczné Vrbovszki Judit Tolna megyei versenyszervező Tel:20/ Fax:74/

8 8 Jogszabályfigyelő Jogszabályok, közlemények, felhívások NEFMI rendeletek: RENDELETEK 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8699) 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8732) 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmo-- zottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8769) VM rendeletek: 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet: A évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8810) KIM rendeletek: 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról (Magyar Közlöny, 55. szám, május 9.; 9217) TÖRVÉNYEK évi XXXIX. törvény: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8679) Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

9 Pályázatfigyelő Pályázatfigyelő 9 Érvényesség Pályázat További információ Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány Folyamatos Folyamatos Folyamatos A Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat Tempus Közalapítvány Raiffeisen Bank Zrt. Kunbaracsi Gyermeküdülő és Turistaszálló Folyamatos Folyamatos A oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai (középiskolás diákoknak) Takarékoskodjunk otthon! A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Be Fair Alapítvány Folyamatos IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! Egérház Alapítvány Folyamatos Folyamatos Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére Na-Joó Bt. Gyermekek Táboroztatásáért Alapítvány Folyamatos A szeretet nem fogy el, bennünk él Na-Joó Bt. Folyamatos Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása / TÁMOP /B-11/2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Folyamatos Óvodafejlesztés (KONV) / TÁMOP /2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség , Pályázat ingyenes INFINITO játékfacilitátor képzésre Infinito Team Internetes rajzpályázat Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület

10 10 Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány Országos Tárgytervezői-tárgyalkotói pályázat, verseny Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet Köszönjük, SIÓ! 2012 SIÓ-ECKES Kft Pályázat év közötti fiatalok számára KÉPZŐMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére Pályázat év közötti fiatalok számára IRO- DALMI alkotás elkészítésére Pályázat év közötti fiatalok számára ZENEMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére Partitúra Műhely Partitúra Műhely Partitúra Műhely Mozdulj a jó irányba! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, NEFMI Forgó Morgó mese- és rajzpályázat CECED Magyarország Egyesülés Számítógép Álom 2012 Mátrix Alapítvány Az egészség sokszínű világa - pályázat BioFocus Egyesület Pályázat pedagógusok számára évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Intézetben Nemzeti Erőforrás Minisztérium Országos Diákfilmszemle Örkény novellapályázat Ház a Réten Kulturális Egyesület, POLIFILM Műhely Alapítvány, Aranytíz Kultúrház Piarista Gimnázium (Budapest), VIGILIA Szerkesztőség és Kiadóhivatal Az Én Tihanyim... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány Rajzolj kutatót! Tempus Közalapítvány Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

11 Nagysikerű IPR műhelymunka a Bátai ÁMK-ban Műhely 11 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató a Bátai ÁMK-val együttműködve a Tolna megyei oktatási intézmények pedagógusai számára az IPR eszközrendszeréhez kapcsolódó témákban szakmai műhelyfoglalkozásokat szervezett május 22-én. A meghirdetett programra a megye egész területéről nagyszámban érkeztek érdeklődő pedagógusok. A résztvevők 4 féle téma közül választhattak. A Projektpedagógia című foglalkozást Faidt Józsefné, a szolgáltatónk IPR szaktanácsadója vezette. Tancz Tünde, szaktanácsadó a Differenciált tanulásszervezés című program házigazdája volt. A tanulás tanítása című műhelymunka során Benedekné Stürmer Anna, az ÁMK igazgatója mutatta be a Bátai ÁMK saját fejlesztésű programját a témában. Az óvodapedagógusok számára meghirdetett A helyi óvodai programok eredményes megvalósításának aktualitásai című foglalkozáson folyó munkát Horváth Erika óvodavezető irányította. A műhelymunkát követő kötetlen beszélgetések igazolták, hogy a kollégák sok új és hasznos információval gazdagodtak a programnak köszönhetően. Szervezőként köszönjük a Bátai ÁMK-nak és a foglalkozásvezetőknek az együttműködést, a pedagógus kollégáknak az aktív részvételt! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra is! Tóth Ferencné feladatmenedzser Projektpedagógia Differenciált tanulásszervezés A tanulás tanítása Óvodai IPR programok

12 12 Beszámoló Szakirodalmi ajánló KÖNYVEK: Bacsák Kata, Biró Zsuzsanna, Sövegházy Márta: Napközi otthon az iskolában: Gyakorlati kézikönyv napközis nevelőknek A napközi rendkívül fontos szerepkörben járul hozzá az iskola nevelési-oktatási céljaihoz, feladataihoz. E kiadvány a napközis nevelés teljességét, jó gyakorlatait mutatja be. A munka teljes folyamatát megismerheti az olvasó: tervezés, tanulás tanítása, szabadidős tevékenységek lehetőségei, szociális készségek, képességek fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés. A gyakorlatban használható, már kipróbált módszereket, tanulási technikákat, évfolyamonként egymásra épülő stratégiákat osztanak meg a szerzők, akik tapasztalt napköziben dolgozó pedagógusok. A kezdő és a gyakorlott pedagógusoknak is ajánlható a kötet, hiszen az alapvető ismeretek mellett a szakembereknek is tartalmaz újdonságokat. Varga Aranka: Gyermekvédelem és iskola A könyv témája a család nélkül felnövő gyermekek, fiatalok nevelkedése, neveltetése. A mai társadalmakban, így Magyarországon is, nemcsak árvákról van szó, hanem olyan gyermekekről, akiket a szüleik nem képesek valamilyen okból felnevelni, ellátni, iskoláztatni. Nagyrészük roma származású, így e kötetben hangsúlyosan róluk esik szó. A kiadvány érdekessége azoknak a civil kezdeményezé- seknek a bemutatása, amelyek e fiatalok érdekében és velük együtt dolgoznak. Összetett képet kaphatunk még a gyermekvédelmi politikákról, intézményekről és a magyarországi gyermekvédelem főbb jellemzőiről is. Három megye (Tolna, Baranya, Somogy) gyermekvédelmi rendszeréről olvashatunk részletesebben. A szakképzési törvény: A szakképzés rendszere átalakult. Az új, az Országgyűlés által 2011 decemberében elfogadott szakképzési törvény, valamint az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2012 elején lépett hatályba. E kiadvány a évi CLXXXVII. törvény megismeréséhez és alkalmazásához nyújt segítséget. A könyvben összefoglalás olvasható a változásokról, a régi és az új törvény közötti legfontosabb különbségekről. Az új törvényt néhol mással is, mint például a még hatályban lévő közoktatási törvénnyel, illetve a (2011. december 31-ig hatályban volt) régi szakképzési hozzájárulásról szóló törvénnyel veti össze a szerző. FOLYÓIRATCIKKEK Tanító (50. évf.) 5. sz. Major Ferencné: Hazai szerzők új angol nyelvkönyvsorozatáról (I.) A szerző sokéves gyakorlati tapasztalatára támaszkodva szeretné elősegíteni szakmai észrevételeivel az angol nyelv tanárainak tankönyvválasztását. Az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent angol nyelvkönyv sorozatot elemzi, különös tekintettel a kötetek előre mutató metodikai tulajdonságaira. Martusné Nagy Anna: Versek, játékok, dalok gyermeknapra Magyarországon május utolsó vasárnapján 1950 óta ünneplik mai formájában a gyermeknapot. A legtöbb országban június 1-jén köszöntik az apróságokat (dátumát ben a genfi Gyermekjóléti Konferencián jelölték ki). A közös műsor összeállításához nyújt számunkra ötleteket, irodalmi- és játékgyűjteményt a szerző.

13 Szakirodalmi ajánló 13 Új Pedagógiai Szemle (61. évf.) 10. sz. Jakab György: Írás és olvasás a digitális kultúrában A 21. században sem olvasunk kevesebbet, mint a Gutenberg-galaxisban, csak mindehhez egyre több multimédiássá vált audiovizuális szöveget fogyasztunk. A gyors és változékony monitorkultúrában új szemléletmódok születnek: digitális bennszülöttek kontra digitális bevándorlók. A rohamosan változó társadalmi kommunikáció nagy felelősséget ró a pedagógusokra, iskolákra. Óvodai Nevelés (65. évf.) 5. sz. Búcsú az óvodától Minden évben óriási készülődés, sok-sok fejtörés előzi meg a nagyok búcsúját az óvodától. A folyóirat szerkesztői egy teljes fejezetben foglakoznak a nagy esemény előkészítésének lehetőségeivel. Merena Lászlóné a rákócziújfalui Mesevár Óvoda óvodapedagógusa írásában a hagyományoktól eltérő ottalvós buli szervezéséről tudósít. Míg Pusztainé Vaczula Márta a medinai 2. számú Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája vezetője hasonló pótgyermeknapként pizsamapartival záródó rendezvényről számol be. Az ajánlókban bemutatásra került kötetek és folyóiratcikkek elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárában (). Friss híreink: Ingyenes beiratkozás a könyvtárba pedagógusoknak, Pedagógus-nap alkalmából Tisztelt Pedagógusok! A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárába a Pedagógus-nap alkalmából június között a pedagógusok egy évre ingyen iratkozhatnak be. A kedvezmény igénybevételéhez pedagógusigazolványt vagy munkáltatói igazolást kell felmutatni. A beiratkozáshoz személyi igazolvány is szükséges. Amennyiben már regisztrált használója a könyvtárnak jelezheti szándékát telefonon vagy ben is. Az újonnan beiratkozóknak személyes megjelenés szükséges. Kérjük, adja át az információt a megye pedagógusainak, hogy élhessenek ezzel a lehetőséggel! A könyvtár nyári nyitva tartása A PTE IGYK Könyvtára a korábbi évekhez hasonlóan, idén nyáron is nyitva tart, és a könyvtár valamennyi szolgáltatása elérhető! Hétfő Péntek: 7:45-16:00 Szombat: ZÁRVA Hétfő - Péntek: 9:00-13: ZÁRVA Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Elérhetőségeink: Cím: 7100, Rákóczi u.1. Tel: (74) /1010 mellék Web: Facebook: https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Hétfő - Péntek: 9:00-13: ZÁRVA Hétfő - Péntek: 9:00-13:00 Összeállította: Tancz Csilla (könyvtárvezető), Bognár Noémi Erika (könyvtáros), Schneider Ildikó (könyvtári asszisztens)

14 14 Tájékoztató Esély a diplomára rajtra kész a Diákhitel2 A megújuló felsőoktatási rendszer bevezetésével a diploma megszerzése az eddiginél nagyobb anyagi ráfordítást igényel a felsőoktatásban résztvevő diákok és családjuk részéről. A változások szükségessé tették a Diákhitel konstrukció újragondolását is, melynek eredményeképp megszületett a 2012/13-as tanévtől igényelhető kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2 kötött felhasználású hitel. Diplomát szerezni, azaz piacképes tudáshoz jutni megtérülő befektetés Magyarországon is, erre mutat rá az OECD tavalyi elemzése, melyből kiderül, a diplomás munkavállalók közel háromszoros jövedelmi szintre számíthatnak az érettségit nem adó középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest. A felsőfokú végzettség megszerzése azonban ma komoly anyagi terhet ró a családokra, melynek felismerése hívta életre a Diákhitel2 konstrukciót, mely kötött felhasználású hitelként kizárólag a képzési díjra fordítható, azaz közvetlen a diploma megszerzésére irányuló befektetés. Az új hitelkonstrukciót csak 35 év alatti állami részösztöndíjas és önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók vehetik igénybe. A Diákhitel2 felvehető összege a képzési költségekhez rugalmasan igazodik, azaz a felvehető összegnek nincsen felső határa. A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlen a felsőoktatási intézményeknek utalja, így a hitel valóban a képzés finanszírozását szolgálja. A kötött felhasználású Diákhitel kamata rendkívül kedvező, ugyanis a kifejezetten a hallgatói igényekre szabott kölcsön állami kamattámogatással működik. Az ügyfelek által fizetendő kamat évi 2%, a kamat fennmaradó részét pedig az állam átvállalja. A Diákhitel2-vel párhuzamosan a szabad felhasználású Diákhitel konstrukció is tovább él, mellyel kapcsolatban néhány fontos változást tapasztalhatnak azok, akik augusztus 15. után nyújtják be hiteligénylésüket. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a típusú hitellel az állami ösztöndíjas hallgatók is élhetnek, viszont a korábbi Diákhitelhez képest változás, hogy 40 év helyett 35 év a hiteligénylés felső korhatára. Az idei tanévtől a maximálisan felvehető összeg havi 50 ezer forintra módosul, ami az állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, önköltséges, valamint a korábban államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben tanuló hallgatókra egyaránt vonatkozik. Mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel (Diákhitel2) igénylése kifejezetten egyszerű. A szükséges nyomtatványt a Diákhitel honlapjának internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www.diakhiteldirekt.hu) lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva a Diákhitel Központ partner pénzintézeteiben, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és felsőoktatási intézményekben lehet leadni. Kárpáti Csilla, kommunikációs munkatárs

15 Felhívás 15 Legyen a világ leggyorsabban növekvő oktatói közösségének tagja! Promethean Planet - online oktatói közösség Az osztályteremben használható eszközökön túl a Promethean egy olyan online felületet biztosít a tanárok számára, ahol a tagok megoszthatják egymással a tanóráikhoz készített anyagaikat, tapasztalataikat, gyakorlati tanácsokkal segíthetik egymást az interaktív technológia használatában a világ bármely részén. A ma már több mint tagot számláló, számos díjat elnyert Promethean Planet a világ vezető oktatói közösségi portálja. Az onlie térben a tagok hozzáférnek a folyamatosan bővülő, jelenleg 57 ezer szabadon letölthető forrásanyaghoz, valamint választhatnak a Planet s online boltjának kínálatából; megosztják egymással bevált tanítási gyakorlataikat; megvitatják tapasztalataikat a termékekről, tananyagokról a fórumokon, illetve kérhetnek tanácsot, útmutatást számukra érdekes témával kapcsolatban; figyelemmel kísérhetik a blogokat, vagy hozhatnak létre saját internetes naplót tanítási tapasztalataik megosztására. Hamarosan magyar nyelvű felületen!

16 16 Múzeumi programajánló A Wosinsky Mór Megyei Múzeum júniusi programajánlata Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM 7100, Szent István tér 26. Tel/fax: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Őskor neolitikum A rómaiak Pannoniában A honfoglaló magyarság Törökkori emlékek, különös tekintettel a palánki földvárra Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Tolna megye keresztény emlékei története, különös tekintettel a századforduló időszakára A Sárköz története és néprajza Múzeumi barangoló Mamut Marcival sorozat (Óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk) Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok? Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen kincseket rejt a föld? Mesélő kövek. Templomok, várak, várkastélyok ihol jönnek a törökök. A szultán birodalmának határán A céhláda kincsei. Mesterek és mesterségek Tájak, népek, viseletek. A Sárköz A 48-as forradalom és szabadságharc Állandó kiállítások: A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón Örökségünk. Tolna megye évszázadai Pincemúzeumi kiállítás: népi gyermekjáték és fegyvergyűjtemény (Csak előre bejelentett csoportok látogathatják!) Időszaki kiállítás: Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jégkrém és a parfé története című kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum anyagából Megtekinthető: június 30-ig Múzeumpedagógiai programok: Múzeumi órák (vetítéses előadások és /vagy tárlatvezetések a kiállításokban): Műhelytitkok sorozat (Általános iskolásoknak ajánljuk) Kincsek a homokban. Hogyan dolgozik a régész? Időutazás az őskortól a honfoglalásig A restaurálás rejtelmei. Hogyan lesz a töredékből egész? Fedezd fel! sorozat (Általános iskolásoknak ajánljuk) Vitézek, katonák, fegyverek. A fegyvertörténeti kiállítás Kísérleti régészet (pl. régészkedés, kőeszközök csiszolása, fúrása, búza őrlése, fonás, szövés ) Nagyszüleink játékai. A múzeum gyermekjáték gyűjteménye MűvészKEDDj! sorozat minden hónap utolsó keddjén (Felső tagozatosoknak és középiskolás tanulóknak ajánljuk) Pecsétviasz eredeti múzeumi pecsétekkel

17 Múzeumi programajánló 17 Iniciálé készítése Ex libris készítés és kiállítás MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat minden hónap első hétfőjén 15 órától (Főiskolai hallgatóknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak ajánljuk) Tolna Megyei Múzeumok 5. találkozója június 11. hétfő, 10 órától Helyszín: Völgységi Múzeum, Bonyhád (külön melléklet szerint) IRODALOM HÁZA MÉSZÖLY MIKLÓS MÚZEUM 7100, Babits Mihály u. 15. Tel.: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Múzeumi nyári tábor 9-13 éves gyermekeknek Külön programajánlat szerint. Bővebb felvilágosítás valamint Múzeumpedagógiai programajánló füzet múzeumban kérhető (, Szent István tér 26. Tel.: 74/ , 21-es mellék, Andrásné). BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ 7100, Babits Mihály u. 13. Tel.: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Állandó kiállítás: Mészöly Miklós emlékkiállítás Múzeumi óra: Mészöly Miklós és MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS 7100, Béla tér 1. (Vármegyeháza I. em.) Inf. tel.: 74/ Honlap: Technikai okok miatt határozatlan ideig zárva! Állandó kiállítások: A költő relikviái szülőházában, családjának egykori otthonában Dienes Valéria Emlékszoba Baka István Emlékszoba Fazekas pince Múzeumi óra: Babits Mihály és Állandó kiállítás: Tájak, települések, emberek. 19. századi tudástár és történelmi játszóház

18 18 Szolgáltatás- és képzéskínálat Szolgáltatás-és képzéskínálat az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításához Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató a TÁMOP számú, az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításában szakmai szolgáltatóként áll az intézmények rendelkezésre. Az EPSZI szolgáltatáskínálata a tehetséggondozással kapcsolatban: - Tehetségazonosítás - Mérési feladatok kidolgozása, mérési szakértő, és tehetséggondozásban, fejlesztésben jártas szaktanácsadó közreműködésével. - Kérdőívek, tesztlapok, feladatlapok és az egyéni fejlesztési program szakértése, kiértékelése. - Tanácsadás a mérőeszközök továbbfejlesztéséhez. A pályázat megvalósításához a következő két akkreditált pedagógus továbbképzést kínáljuk a kollégáknak: A továbbképzés címe: Tehetséggondozás projektmódszerrel, fókuszban a pályázatok Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: Ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről valamint a tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek fejlődéséről. A továbbképzés során a résztvevők ismerjék meg a problémás és alulteljesítő tehetséges gyermekek/tanulók ismertető jeleit. A tehetségazonosítás, tehetség kiválasztás eszközeinek gyakorlati megismertetése, a tehetséggondozást segítő projektmódszer elsajátítatása. Ismeretek nyújtása tehetséggondozást segítő adaptálható jó gyakorlatokról, sikeres pályázatokról, pályázati forrásokról. A pedagógusok ismereteket kapjanak a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtések típusairól a kapott információk feldolgozásának módjairól, a tehetségek nyomon követésének törvényes lehetőségeiről. Tudják alkalmazni a projektmódszeren és a kooperatív technikán keresztül történő tehetséggondozással kapcsolatos gyakorlati módszereket, a tehetségfejlesztés stratégiáit, legyenek képesek a tehetségfejlesztést segítő projektek önálló készítésére és azok hatásvizsgálatára. Legyenek képesek a tanulók tanulási stílusát megállapítani, a tanulási orientációt feltárni. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő A továbbképzés címe: Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja gyakorlati módszerek és ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről, a tehetségmodellekről valamint a tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek fejlődéséről. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szerezzenek már jól bevált gyakorlatokról, adaptálható programokról. A képzésen résztvevő pedagógusok legyenek képesek a tehetségfejlesztő programok önálló készítésére és azok hatásvizsgálatára. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusok gyakorlati módszereket, különböző technikákat sajátítsanak el a tehetségfejlesztésről valamint ismereteket a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtés módjairól, a kapott információk feldolgozásáról azok rendszerezéséről. Ismerjék meg a problémás és alulteljesítő tehetséges gyermekek/tanulók ismertető jeleit. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szerezzenek a tehetségek nyomon követésének törvényes lehetőségeiről. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő A tanfolyamokra való jelentkezésüket jelentkezési lapunkon tehetik meg, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon.

19 Továbbképzési kínálat: Projektpedagógia képzés Bátaszéken! 19 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében című képzést kínálja pedagógusok számára! A továbbképzés címe: A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátélményű tanuláson keresztül gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezzenek a projektpedagógia összefüggő rendszeréről, a projektkészítés technológiájáról, a projektkészítés lépéseiről, technikáiról (projektdefiníciók, ötletroham, projektháló, projekt célcsoport, projekttípus, projektcélok tevékenységek eredmények, a projekt feltételrendszere: tárgyi eszközbeli, használt munkaformák módszerek, a pedagógus szerepe, ellenőrzés értékelés). A továbbképzés fontos célja felkészíteni a résztvevőket arra, hogy a projektpedagógiáról tanultakat hatékonyan tudják alkalmazni a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen és a segítségnyújtáson alapuló tanulási folyamat előnyeit, hatékonyságát. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő Részvételi díj: Ft Időpont: június Helyszín: Városi Óvoda, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44. A tanfolyamra való jelentkezésüket június 8-ig tehetik meg jelentkezési lapunkon, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Tel. 06/ , 06/ Fax: 06/ Web:

20 20 Továbbképzési kínálat Továbbképzési kínálat interaktív taneszközök használatához Az elmúlt évek eszközellátási pályázatai során több ezer interaktív tábla került az oktatási intézmények termeibe. Az új eszközöktől a módszertani kultúra színesedését, az oktatás hatékonyságának növekedése várható! A gyakorló tanárok jelentős hányada azonban sosem használta korábban ezeket a modern oktatástechnológiai eszközöket, sőt a számítógéppel segített oktatás gyakorlatában sem jártas. Előfordulhat, hogy a drága eszközök nem, vagy nem megfelelően hasznosulnak az iskolákban, ha nem kötődik szervezett és szakmailag megfelelő képzés azok használatához. Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 30 órás akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban címmel. A továbbképzés címe: Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja olyan XXI. századi számítástechnikai eszközök bemutatása (laptop, projektor, interaktív tábla, pendrive stb.), használatuk megtanítása, melyekkel a résztvevők színvonalasabbá és hatékonyabbá tehetik az iskolai oktatást. A képzés végén a résztvevők önállóan képesek használni a bemutatott eszközöket olyan módon, hogy az segítse mindennapi munkájukat. Képesek lesznek a projektor, az interaktív tábla és a hozzá kapott szoftverek stb. használatára a beüzemeléstől a konkrét alkalmazásig. A továbbképzés végére a résztvevők képesek lesznek az eszközöket a tanórai munkába integrálni a lehetőségek ismeretében. Óraszám: 30 Minimális létszám: 10 fő Részvételi díj: Ft Időpont: augusztus Helyszín: A tanfolyamokra való jelentkezésüket jelentkezési lapunkon tehetik meg, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! ELÉRHETŐSÉGEINK: Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Tel. 06/ , 06/ Fax: 06/ Web:

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Szentkirályi-Szász

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben