Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja"

Átírás

1 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Megyei tanulmányi versenyek oldal Jogszabályok, közlemények, felhívások oldal Pályázatfigyelő oldal Nagysikerű IPR műhelymunka a Bátai ÁMK-ban oldal Szakirodalmi ajánló oldal Esély a diplomára rajtra kész a Diákhitel oldal FELHÍVÁS Promethean Planet - online oktatói közösség oldal A Wosinsky Mór Megyei Múzeum júniusi programajánlata oldal Szolgáltatás-és képzéskínálat az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításához oldal Vonatozás karikával a Mérey utcai óvodában A északi részén és Medina község területén élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek részére 3 épületben, 8 óvodai csoportban 1 bölcsődei- és 1 családi napközis csoportban biztosítjuk a napközbeni ellátást. A közös igazgatású többcélú intézményt Megyei Jogú Város Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata intézményfenntartói társulási formában működteti. Óvodai csoportjainkban saját készítésű helyi óvodai nevelési program szerint folyik a nevelőmunka, melynek A Konstruktív Életvezetés Óvodai Programja elnevezést adtuk. Programunk fő elemei: Az egészségkultúra fejlesztése, az egyén és a közösség viszonyának alakítása, a sikeres és boldog élethez szükséges alapképességek elsajátítása. Ezen belül öt fő képességcsoport fejlesztésére törekszünk: l. kommunikációs képesség, 2. a megismerés képessége, 3. a cselekvés képessége, 4. a konfliktuskezelés képessége, 5. a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, az esélyegyenlőség megteremtése és a tehetségek gondozása. Folytatás a 3. oldalon!

2 FELHÍVÁS Tolna Megyei Tanévnyitó Konferencia Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató idén is megrendezi hagyományos tanév előkészítő rendezvényét. Arra törekszünk, hogy hasznos információkkal segítséget nyújtsunk a 2012/2013. tanév szakmai előkészítéséhez. A konferencia tervezett időpontja: augusztus óra A konferencia szakmai programja: 9 órától Regisztráció Előadások A megye közoktatási intézményeinek vezetői, az intézményeket fenntartó önkormányzatok, kistérségek oktatási képviselői számára Tanévelőkészítő szakmai tanácskozások Párhuzamos előadások óvónőknek, tanítóknak, szaktanároknak, munkaközösség-vezetőknek Kísérő rendezvény: Szakkönyv és taneszköz bemutató és vásár. A részletes programot és a jelentkezési lapot augusztus közepén juttatjuk el az intézmények és a kollegák számára. A későbbiekben minden információt megtalálhatnak intézetünk honlapján. A konferencián való részvétel ingyenes! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Telefon: 06/ Fax: 06/

3 Ablak 3 Folytatás a címlapról! Fő célunk, hogy óvodásaink - örömmel járjanak óvodába és az óvodai élet minél több pillanatát élvezzék, - szeretettel és bizalommal forduljanak az őket körülvevő felnőttek és társaik felé, - szükségleteiket, véleményüket, érzelmeiket bátran, félelem nélkül nyilvánítsák ki, - önként, külső kényszer alkalmazása nélkül vegyenek részt a különböző óvodai tevékenységekben, - saját fejlődési tempójuknak megfelelően fejlődjenek képességeik, - őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, őszinte gyermeki derűjüket, - tanuljanak meg élni személyes szabadságukkal a közösség keretein belül. Csoportok közötti verseny a Mérey utcai óvodában A halmozottan hátrányos helyzetű, cigány kisebbséghez tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése speciális, e célból megalkotott program szerint folyik. Az általános célkitűzéseinket az egyes épületeinkben, a helyi igényekhez igazodó más-más részterület hangsúlyozásával igyekszünk elérni. A Kadarka utcai óvoda az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesülete módszertani központjaként gyökeresen új szemléletet képvisel az egészségnevelés terén. A hagyományos egészségmegőrző módszerek mellett olyan újfajta készségalakító, tréningező, örömszerző módszereket, technikákat, eljárásokat alkalmazunk, amelyek reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodásaink felnőve, ha majd választási helyzetbe kerülnek, akkor az egészséget támogató lehetőségeket választják. Az ún. bio-szociális nevelés tevékenységekben, élményekben gazdag óvodai élet során valósul meg. A tevékenységeink közül néhány a teljesség igénye nélkül: állatok örökbe fogadása, madárbarát kert gondozása, fűszer és gyógynövény termesztése és felhasználása, hulladék újrahasznosítása, komposztálás, vásárlási szokások alakítása, légzéstréning, relaxáció, a belső látás fejlesztése, energiatakarékos megoldások megismertetése, szín- és aromaterápia, masszásfal használata stb. Szakmai törekvéseink elismeréseként a és évben Zöld Óvoda, a évben Madárbarát óvoda címet kaptunk. A Mérey utcai óvoda Mindennapra testmozgást című programjának megalkotása abból a felismerésből fakadt, hogy ha az óvodás korosztály számára a fokozott mozgásaktivitás ösztönös biológiai igény, és a játék mellett a legfontosabb örömforrás, akkor nyilvánvaló, hogy a gyermekek testi, érzelmi, értelmi képességeinek fejlődésére is a mozgásos tevékenységek gyakorlása közben szerzett tapasztalatok által tudunk a legeredményesebben hatást gyakorolni. A hagyományos módon szervezett testnevelési foglalkozásokra vonatkozó eddigi álláspontunkat felülírva arra törekszünk, hogy egyre inkább megtaláljuk a játék és a napi rendszerességgel végezhető mozgásos tevékenységek Télbúcsúztató a medinai óvodában összhangját.

4 4 Ablak A koncepciónk tartalmi összetevői, időkeretei, módszerei, eszközei, a tevékenységek helyszíne évszakokra és korcsoportokra bontva megtervezett ugyan, azonban a gyermekek számára a felkínált tevékenységek a legtöbb esetben szabadon választhatók. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az örömteli aktív élet, a rendszeres fizikai megterhelés és a pihenés harmóniájának fontosságára felhívjuk a környezetünkben élők figyelmét is. Az élet kihívásaira válaszolva mozgásprogramunk gyógytestneveléssel, a mozgásfogyatékos gyermekek gyógytornájával, az Ayres- és az Alapozó terápia elemeivel bővült. A Medinai Tagóvodánk a néphagyományok ápolását választotta kiemelt területként. Cél a település kulturális kincseinek átörökítése és a közös múltra épülő közösségformálás. A községben élő magyar, szerb, cigány népcsoporthoz tartozók népművészetének, népzenéjének megismertetése, az ember és a környezet harmóniájának megteremtése, az identitástudat megerősítése, a toleranciaképesség fokozása a mással szemben. A generációk közötti ellentmondások enyhítése, az idősek tiszteletére és megbecsülésére nevelés, az előítéletek enyhítése. A pozitív életszemlélet, és a természetszeretet felébresztése. A paraszti élet, - és munkaformák megismertetésén és gyakorlásán keresztül a munka erkölcsi értékének helyreállítása. Arra törekszünk, hogy az együttemlékezés, együttalkotás örömteli megélése nyújtson tartalmas szórakozási, kikapcsolódási, művelődési lehetőséget óvodásainknak, családtagjaiknak és a község lakóinak egyaránt. Működésünk során megkülönböztetett figyelmet fordítunk a külső és belső kapcsolataink ápolására. A családi és az óvodai nevelés összhangja véleményünk szerint alapfeltétele a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének, ezért nagy hangsúlyt fordítunk a szülői ház és az intézmény közötti partneri viszony megerősítésére, a jól bevált kapcsolattartási formák megőrzésére. Meggyőződésünk, hogy az óvodai működés egészére vonatkozó személyes tapasztalatokkal rendelkező szülő könnyebben ösztönözhető az együttműködésre, ezért már a beszoktatás megkezdése előtt lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy betekinthessenek a csoportjaink mindennapjaiba, megismerkedhessenek óvodánk hagyományaival, szokás-szabályrendszerével. A korrekt információáramlás biztosításával igyekszünk hozzájárulni a családok, a fenntartó és az intézmény közötti érdekkülönbségekből fakadó problémák feloldásához. Folyamatosan bővítjük azoknak a rendezvényeinknek a körét, ahol a családtagok együtt vehetnek részt a programokban. Ilyenek pl. az interaktív szülői Madárodúk kihelyezése a Kadarka utcai oviban értekezletek, a sportvetélkedők, a kerti parti, a kakaózsúr, az egészséghét, az ovis tábor, a kutyamenhely rendszeres látogatása, a szülőkből, nagyszülőkből, óvodapedagógusokból, gyerekekből álló színjátszó csoport előadásai, reformételek készítése és kóstolása, szűrővizsgálatok megszervezése, különböző gyűjtési akciók, alternatív gyógymódok megismerése, barkácsműhely, háztartási, jogi és pénzfelhasználással kapcsolatos ismeretek átadása. Intézményünk tárgyi feltételei jónak mondhatók. Várhatóan a következő év végéig, pályázati források felhasználásával mindhárom épületünk részben, vagy teljes egészében felújításra kerül. Hiszünk abban, hogy akárhogyan változik körülöttünk a világ, az óvodai nevelőmunka eredményes megvalósulásának a kulcsszereplője mindig az óvodapedagógus marad. Nevelési céljaink megvalósítása nem képzelhető el az elkötelezett, igényes, a folyamatos megújulásra képes, speciális szakértelemmel rendelkező óvónők és a nevelőmunkát közvetlenül segítők becsületes, lelkiismeretes munkája nélkül. Horváth Erika intézményvezető

5 Megyei tanulmányi versenyek Országos és megyei tanulmányi versenyek 5 Kedves Igazgató Asszony! Kedves Igazgató Úr! Kedves Kollégák! Tájékoztatom Önöket a Tolna megyei tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei fordulóiról. Tájékoztatom Önöket, hogy azoknak a versenyzőknek az okleveleit és jutalomkönyveit, melyek eredményét a verseny után tudtuk meg, június első hetében postázom az iskoláknak. ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK Megyei német nemzetiségi verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Baka István Általános Iskola, Hús Luca Takács Ferencné 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Rittberger Dániel Prischetzkyné Márkus Emőke 3. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási Baumgartner Jannine Hohner Edit Megyei német nemzetiségi verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tamási Boruzs Boglárka Hohner Edit 2. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Sipos Dorottya Simon Andrea 3. Babits Mihály Általános Iskola, Gruber Enikő Klág Beáta Országos német nyelvi verseny - 7. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Tóth Réka Tamás Erika 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Takács Péter Tamás Erika 3. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Török Zsombor Tamás Erika

6 6 Országos és megyei tanulmányi versenyek Országos német nyelvi verseny - 8. évfolyam Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Rottenbacher Dalma Mészáros Ferenc 2. Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási Hirt Berill Hohner Edit 3. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Szabó Dániel Tamás Erika KÖZÉPISKOLAI VERSENYEK Édes anyanyelvünk verseny - Gimnáziumi kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Márton Balázs Kiss Hedvig 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Frank Evelyn Kutnyánszkyné Bacskai Eszter 3. Kóka Boglárka Szente Gábor Irinyi János kémiaverseny - I/a kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Puskás Ákos Dr. Krausz Krisztina 2. Morvai Rudolf László Szilárd Irinyi János kémiaverseny - I/b kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Mozolai András László Szilárd 2. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád Németh Kata Nagy István 3. Potyondi Anna László Szilárd

7 Országos és megyei tanulmányi versenyek 7 Irinyi János kémiaverseny - II/a kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Arnold Balázs Pápai János 2. Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár Egri Szabolcs Ábel Kisvárdai Antal 3. Elblinger Zsuzsanna Pápai János Irinyi János kémiaverseny - II/b kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Halmai Balázs László Szilárd 2. Németh Dóra László Szilárd 3. Posta András László Szilárd Irinyi János kémiaverseny - III. kategória Hely Iskola Tanuló Felkészítő 1. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks Gyarmati Péter Káspári Tamás Gratulálok tehetséges diákjaink eredményeihez, és külön köszönöm a felkészítő tanárok áldozatos munkáját! Lenczné Vrbovszki Judit Tolna megyei versenyszervező Tel:20/ Fax:74/

8 8 Jogszabályfigyelő Jogszabályok, közlemények, felhívások NEFMI rendeletek: RENDELETEK 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8699) 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8732) 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmo-- zottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8769) VM rendeletek: 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet: A évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8810) KIM rendeletek: 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról (Magyar Közlöny, 55. szám, május 9.; 9217) TÖRVÉNYEK évi XXXIX. törvény: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról (Magyar Közlöny, 51. szám, április 27.; p.8679) Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

9 Pályázatfigyelő Pályázatfigyelő 9 Érvényesség Pályázat További információ Folyamatos Pályázat alap-, közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek részére Oboás Társaság Alapítvány Folyamatos Gyermek csoportos programok támogatása Lakóhelyünkért Alapítvány Folyamatos Folyamatos Folyamatos A Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Önkéntes fiatalok akcióban 2011 (Közhasznú vagy kiemelten közhasznú fokozattal rendelkező civil szervezetek részére) Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat Tempus Közalapítvány Raiffeisen Bank Zrt. Kunbaracsi Gyermeküdülő és Turistaszálló Folyamatos Folyamatos A oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai (középiskolás diákoknak) Takarékoskodjunk otthon! A oldalon megjelenő oktatási segédlethez kapcsolódó fenntartható életmódra nevelés témakörben (középiskolás diákoknak) Be Fair Alapítvány Be Fair Alapítvány Folyamatos IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! Egérház Alapítvány Folyamatos Folyamatos Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Pályázat kedvezményes osztálykirándulás szervezésére Na-Joó Bt. Gyermekek Táboroztatásáért Alapítvány Folyamatos A szeretet nem fogy el, bennünk él Na-Joó Bt. Folyamatos Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása / TÁMOP /B-11/2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Folyamatos Óvodafejlesztés (KONV) / TÁMOP /2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség , Pályázat ingyenes INFINITO játékfacilitátor képzésre Infinito Team Internetes rajzpályázat Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület

10 10 Pályázatfigyelő Érvényesség Pályázat További információ Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány Országos Tárgytervezői-tárgyalkotói pályázat, verseny Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet Köszönjük, SIÓ! 2012 SIÓ-ECKES Kft Pályázat év közötti fiatalok számára KÉPZŐMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére Pályázat év közötti fiatalok számára IRO- DALMI alkotás elkészítésére Pályázat év közötti fiatalok számára ZENEMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére Partitúra Műhely Partitúra Műhely Partitúra Műhely Mozdulj a jó irányba! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, NEFMI Forgó Morgó mese- és rajzpályázat CECED Magyarország Egyesülés Számítógép Álom 2012 Mátrix Alapítvány Az egészség sokszínű világa - pályázat BioFocus Egyesület Pályázat pedagógusok számára évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Intézetben Nemzeti Erőforrás Minisztérium Országos Diákfilmszemle Örkény novellapályázat Ház a Réten Kulturális Egyesület, POLIFILM Műhely Alapítvány, Aranytíz Kultúrház Piarista Gimnázium (Budapest), VIGILIA Szerkesztőség és Kiadóhivatal Az Én Tihanyim... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány Rajzolj kutatót! Tempus Közalapítvány Összeállította: Tóth Ferencné feladatmenedzser

11 Nagysikerű IPR műhelymunka a Bátai ÁMK-ban Műhely 11 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató a Bátai ÁMK-val együttműködve a Tolna megyei oktatási intézmények pedagógusai számára az IPR eszközrendszeréhez kapcsolódó témákban szakmai műhelyfoglalkozásokat szervezett május 22-én. A meghirdetett programra a megye egész területéről nagyszámban érkeztek érdeklődő pedagógusok. A résztvevők 4 féle téma közül választhattak. A Projektpedagógia című foglalkozást Faidt Józsefné, a szolgáltatónk IPR szaktanácsadója vezette. Tancz Tünde, szaktanácsadó a Differenciált tanulásszervezés című program házigazdája volt. A tanulás tanítása című műhelymunka során Benedekné Stürmer Anna, az ÁMK igazgatója mutatta be a Bátai ÁMK saját fejlesztésű programját a témában. Az óvodapedagógusok számára meghirdetett A helyi óvodai programok eredményes megvalósításának aktualitásai című foglalkozáson folyó munkát Horváth Erika óvodavezető irányította. A műhelymunkát követő kötetlen beszélgetések igazolták, hogy a kollégák sok új és hasznos információval gazdagodtak a programnak köszönhetően. Szervezőként köszönjük a Bátai ÁMK-nak és a foglalkozásvezetőknek az együttműködést, a pedagógus kollégáknak az aktív részvételt! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt további programjainkra is! Tóth Ferencné feladatmenedzser Projektpedagógia Differenciált tanulásszervezés A tanulás tanítása Óvodai IPR programok

12 12 Beszámoló Szakirodalmi ajánló KÖNYVEK: Bacsák Kata, Biró Zsuzsanna, Sövegházy Márta: Napközi otthon az iskolában: Gyakorlati kézikönyv napközis nevelőknek A napközi rendkívül fontos szerepkörben járul hozzá az iskola nevelési-oktatási céljaihoz, feladataihoz. E kiadvány a napközis nevelés teljességét, jó gyakorlatait mutatja be. A munka teljes folyamatát megismerheti az olvasó: tervezés, tanulás tanítása, szabadidős tevékenységek lehetőségei, szociális készségek, képességek fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés. A gyakorlatban használható, már kipróbált módszereket, tanulási technikákat, évfolyamonként egymásra épülő stratégiákat osztanak meg a szerzők, akik tapasztalt napköziben dolgozó pedagógusok. A kezdő és a gyakorlott pedagógusoknak is ajánlható a kötet, hiszen az alapvető ismeretek mellett a szakembereknek is tartalmaz újdonságokat. Varga Aranka: Gyermekvédelem és iskola A könyv témája a család nélkül felnövő gyermekek, fiatalok nevelkedése, neveltetése. A mai társadalmakban, így Magyarországon is, nemcsak árvákról van szó, hanem olyan gyermekekről, akiket a szüleik nem képesek valamilyen okból felnevelni, ellátni, iskoláztatni. Nagyrészük roma származású, így e kötetben hangsúlyosan róluk esik szó. A kiadvány érdekessége azoknak a civil kezdeményezé- seknek a bemutatása, amelyek e fiatalok érdekében és velük együtt dolgoznak. Összetett képet kaphatunk még a gyermekvédelmi politikákról, intézményekről és a magyarországi gyermekvédelem főbb jellemzőiről is. Három megye (Tolna, Baranya, Somogy) gyermekvédelmi rendszeréről olvashatunk részletesebben. A szakképzési törvény: A szakképzés rendszere átalakult. Az új, az Országgyűlés által 2011 decemberében elfogadott szakképzési törvény, valamint az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2012 elején lépett hatályba. E kiadvány a évi CLXXXVII. törvény megismeréséhez és alkalmazásához nyújt segítséget. A könyvben összefoglalás olvasható a változásokról, a régi és az új törvény közötti legfontosabb különbségekről. Az új törvényt néhol mással is, mint például a még hatályban lévő közoktatási törvénnyel, illetve a (2011. december 31-ig hatályban volt) régi szakképzési hozzájárulásról szóló törvénnyel veti össze a szerző. FOLYÓIRATCIKKEK Tanító (50. évf.) 5. sz. Major Ferencné: Hazai szerzők új angol nyelvkönyvsorozatáról (I.) A szerző sokéves gyakorlati tapasztalatára támaszkodva szeretné elősegíteni szakmai észrevételeivel az angol nyelv tanárainak tankönyvválasztását. Az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent angol nyelvkönyv sorozatot elemzi, különös tekintettel a kötetek előre mutató metodikai tulajdonságaira. Martusné Nagy Anna: Versek, játékok, dalok gyermeknapra Magyarországon május utolsó vasárnapján 1950 óta ünneplik mai formájában a gyermeknapot. A legtöbb országban június 1-jén köszöntik az apróságokat (dátumát ben a genfi Gyermekjóléti Konferencián jelölték ki). A közös műsor összeállításához nyújt számunkra ötleteket, irodalmi- és játékgyűjteményt a szerző.

13 Szakirodalmi ajánló 13 Új Pedagógiai Szemle (61. évf.) 10. sz. Jakab György: Írás és olvasás a digitális kultúrában A 21. században sem olvasunk kevesebbet, mint a Gutenberg-galaxisban, csak mindehhez egyre több multimédiássá vált audiovizuális szöveget fogyasztunk. A gyors és változékony monitorkultúrában új szemléletmódok születnek: digitális bennszülöttek kontra digitális bevándorlók. A rohamosan változó társadalmi kommunikáció nagy felelősséget ró a pedagógusokra, iskolákra. Óvodai Nevelés (65. évf.) 5. sz. Búcsú az óvodától Minden évben óriási készülődés, sok-sok fejtörés előzi meg a nagyok búcsúját az óvodától. A folyóirat szerkesztői egy teljes fejezetben foglakoznak a nagy esemény előkészítésének lehetőségeivel. Merena Lászlóné a rákócziújfalui Mesevár Óvoda óvodapedagógusa írásában a hagyományoktól eltérő ottalvós buli szervezéséről tudósít. Míg Pusztainé Vaczula Márta a medinai 2. számú Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája vezetője hasonló pótgyermeknapként pizsamapartival záródó rendezvényről számol be. Az ajánlókban bemutatásra került kötetek és folyóiratcikkek elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárában (). Friss híreink: Ingyenes beiratkozás a könyvtárba pedagógusoknak, Pedagógus-nap alkalmából Tisztelt Pedagógusok! A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Könyvtárába a Pedagógus-nap alkalmából június között a pedagógusok egy évre ingyen iratkozhatnak be. A kedvezmény igénybevételéhez pedagógusigazolványt vagy munkáltatói igazolást kell felmutatni. A beiratkozáshoz személyi igazolvány is szükséges. Amennyiben már regisztrált használója a könyvtárnak jelezheti szándékát telefonon vagy ben is. Az újonnan beiratkozóknak személyes megjelenés szükséges. Kérjük, adja át az információt a megye pedagógusainak, hogy élhessenek ezzel a lehetőséggel! A könyvtár nyári nyitva tartása A PTE IGYK Könyvtára a korábbi évekhez hasonlóan, idén nyáron is nyitva tart, és a könyvtár valamennyi szolgáltatása elérhető! Hétfő Péntek: 7:45-16:00 Szombat: ZÁRVA Hétfő - Péntek: 9:00-13: ZÁRVA Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Elérhetőségeink: Cím: 7100, Rákóczi u.1. Tel: (74) /1010 mellék Web: Facebook: https://www.facebook.com/pteigykkonyvtar Hétfő - Péntek: 9:00-13: ZÁRVA Hétfő - Péntek: 9:00-13:00 Összeállította: Tancz Csilla (könyvtárvezető), Bognár Noémi Erika (könyvtáros), Schneider Ildikó (könyvtári asszisztens)

14 14 Tájékoztató Esély a diplomára rajtra kész a Diákhitel2 A megújuló felsőoktatási rendszer bevezetésével a diploma megszerzése az eddiginél nagyobb anyagi ráfordítást igényel a felsőoktatásban résztvevő diákok és családjuk részéről. A változások szükségessé tették a Diákhitel konstrukció újragondolását is, melynek eredményeképp megszületett a 2012/13-as tanévtől igényelhető kizárólag képzési díjra fordítható Diákhitel2 kötött felhasználású hitel. Diplomát szerezni, azaz piacképes tudáshoz jutni megtérülő befektetés Magyarországon is, erre mutat rá az OECD tavalyi elemzése, melyből kiderül, a diplomás munkavállalók közel háromszoros jövedelmi szintre számíthatnak az érettségit nem adó középfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest. A felsőfokú végzettség megszerzése azonban ma komoly anyagi terhet ró a családokra, melynek felismerése hívta életre a Diákhitel2 konstrukciót, mely kötött felhasználású hitelként kizárólag a képzési díjra fordítható, azaz közvetlen a diploma megszerzésére irányuló befektetés. Az új hitelkonstrukciót csak 35 év alatti állami részösztöndíjas és önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók vehetik igénybe. A Diákhitel2 felvehető összege a képzési költségekhez rugalmasan igazodik, azaz a felvehető összegnek nincsen felső határa. A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlen a felsőoktatási intézményeknek utalja, így a hitel valóban a képzés finanszírozását szolgálja. A kötött felhasználású Diákhitel kamata rendkívül kedvező, ugyanis a kifejezetten a hallgatói igényekre szabott kölcsön állami kamattámogatással működik. Az ügyfelek által fizetendő kamat évi 2%, a kamat fennmaradó részét pedig az állam átvállalja. A Diákhitel2-vel párhuzamosan a szabad felhasználású Diákhitel konstrukció is tovább él, mellyel kapcsolatban néhány fontos változást tapasztalhatnak azok, akik augusztus 15. után nyújtják be hiteligénylésüket. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a típusú hitellel az állami ösztöndíjas hallgatók is élhetnek, viszont a korábbi Diákhitelhez képest változás, hogy 40 év helyett 35 év a hiteligénylés felső korhatára. Az idei tanévtől a maximálisan felvehető összeg havi 50 ezer forintra módosul, ami az állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, önköltséges, valamint a korábban államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben tanuló hallgatókra egyaránt vonatkozik. Mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel (Diákhitel2) igénylése kifejezetten egyszerű. A szükséges nyomtatványt a Diákhitel honlapjának internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www.diakhiteldirekt.hu) lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva a Diákhitel Központ partner pénzintézeteiben, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és felsőoktatási intézményekben lehet leadni. Kárpáti Csilla, kommunikációs munkatárs

15 Felhívás 15 Legyen a világ leggyorsabban növekvő oktatói közösségének tagja! Promethean Planet - online oktatói közösség Az osztályteremben használható eszközökön túl a Promethean egy olyan online felületet biztosít a tanárok számára, ahol a tagok megoszthatják egymással a tanóráikhoz készített anyagaikat, tapasztalataikat, gyakorlati tanácsokkal segíthetik egymást az interaktív technológia használatában a világ bármely részén. A ma már több mint tagot számláló, számos díjat elnyert Promethean Planet a világ vezető oktatói közösségi portálja. Az onlie térben a tagok hozzáférnek a folyamatosan bővülő, jelenleg 57 ezer szabadon letölthető forrásanyaghoz, valamint választhatnak a Planet s online boltjának kínálatából; megosztják egymással bevált tanítási gyakorlataikat; megvitatják tapasztalataikat a termékekről, tananyagokról a fórumokon, illetve kérhetnek tanácsot, útmutatást számukra érdekes témával kapcsolatban; figyelemmel kísérhetik a blogokat, vagy hozhatnak létre saját internetes naplót tanítási tapasztalataik megosztására. Hamarosan magyar nyelvű felületen!

16 16 Múzeumi programajánló A Wosinsky Mór Megyei Múzeum júniusi programajánlata Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM 7100, Szent István tér 26. Tel/fax: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Őskor neolitikum A rómaiak Pannoniában A honfoglaló magyarság Törökkori emlékek, különös tekintettel a palánki földvárra Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Tolna megye keresztény emlékei története, különös tekintettel a századforduló időszakára A Sárköz története és néprajza Múzeumi barangoló Mamut Marcival sorozat (Óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk) Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok? Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen kincseket rejt a föld? Mesélő kövek. Templomok, várak, várkastélyok ihol jönnek a törökök. A szultán birodalmának határán A céhláda kincsei. Mesterek és mesterségek Tájak, népek, viseletek. A Sárköz A 48-as forradalom és szabadságharc Állandó kiállítások: A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón Örökségünk. Tolna megye évszázadai Pincemúzeumi kiállítás: népi gyermekjáték és fegyvergyűjtemény (Csak előre bejelentett csoportok látogathatják!) Időszaki kiállítás: Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jégkrém és a parfé története című kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum anyagából Megtekinthető: június 30-ig Múzeumpedagógiai programok: Múzeumi órák (vetítéses előadások és /vagy tárlatvezetések a kiállításokban): Műhelytitkok sorozat (Általános iskolásoknak ajánljuk) Kincsek a homokban. Hogyan dolgozik a régész? Időutazás az őskortól a honfoglalásig A restaurálás rejtelmei. Hogyan lesz a töredékből egész? Fedezd fel! sorozat (Általános iskolásoknak ajánljuk) Vitézek, katonák, fegyverek. A fegyvertörténeti kiállítás Kísérleti régészet (pl. régészkedés, kőeszközök csiszolása, fúrása, búza őrlése, fonás, szövés ) Nagyszüleink játékai. A múzeum gyermekjáték gyűjteménye MűvészKEDDj! sorozat minden hónap utolsó keddjén (Felső tagozatosoknak és középiskolás tanulóknak ajánljuk) Pecsétviasz eredeti múzeumi pecsétekkel

17 Múzeumi programajánló 17 Iniciálé készítése Ex libris készítés és kiállítás MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat minden hónap első hétfőjén 15 órától (Főiskolai hallgatóknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak ajánljuk) Tolna Megyei Múzeumok 5. találkozója június 11. hétfő, 10 órától Helyszín: Völgységi Múzeum, Bonyhád (külön melléklet szerint) IRODALOM HÁZA MÉSZÖLY MIKLÓS MÚZEUM 7100, Babits Mihály u. 15. Tel.: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Múzeumi nyári tábor 9-13 éves gyermekeknek Külön programajánlat szerint. Bővebb felvilágosítás valamint Múzeumpedagógiai programajánló füzet múzeumban kérhető (, Szent István tér 26. Tel.: 74/ , 21-es mellék, Andrásné). BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ 7100, Babits Mihály u. 13. Tel.: 74/ Honlap: Nyitva: hétfő és kedd kivételével óráig Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdíjas, diák 300,- Ft. Állandó kiállítás: Mészöly Miklós emlékkiállítás Múzeumi óra: Mészöly Miklós és MEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS 7100, Béla tér 1. (Vármegyeháza I. em.) Inf. tel.: 74/ Honlap: Technikai okok miatt határozatlan ideig zárva! Állandó kiállítások: A költő relikviái szülőházában, családjának egykori otthonában Dienes Valéria Emlékszoba Baka István Emlékszoba Fazekas pince Múzeumi óra: Babits Mihály és Állandó kiállítás: Tájak, települések, emberek. 19. századi tudástár és történelmi játszóház

18 18 Szolgáltatás- és képzéskínálat Szolgáltatás-és képzéskínálat az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításához Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató a TÁMOP számú, az Iskolai tehetséggondozás című pályázat megvalósításában szakmai szolgáltatóként áll az intézmények rendelkezésre. Az EPSZI szolgáltatáskínálata a tehetséggondozással kapcsolatban: - Tehetségazonosítás - Mérési feladatok kidolgozása, mérési szakértő, és tehetséggondozásban, fejlesztésben jártas szaktanácsadó közreműködésével. - Kérdőívek, tesztlapok, feladatlapok és az egyéni fejlesztési program szakértése, kiértékelése. - Tanácsadás a mérőeszközök továbbfejlesztéséhez. A pályázat megvalósításához a következő két akkreditált pedagógus továbbképzést kínáljuk a kollégáknak: A továbbképzés címe: Tehetséggondozás projektmódszerrel, fókuszban a pályázatok Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: Ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről valamint a tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek fejlődéséről. A továbbképzés során a résztvevők ismerjék meg a problémás és alulteljesítő tehetséges gyermekek/tanulók ismertető jeleit. A tehetségazonosítás, tehetség kiválasztás eszközeinek gyakorlati megismertetése, a tehetséggondozást segítő projektmódszer elsajátítatása. Ismeretek nyújtása tehetséggondozást segítő adaptálható jó gyakorlatokról, sikeres pályázatokról, pályázati forrásokról. A pedagógusok ismereteket kapjanak a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtések típusairól a kapott információk feldolgozásának módjairól, a tehetségek nyomon követésének törvényes lehetőségeiről. Tudják alkalmazni a projektmódszeren és a kooperatív technikán keresztül történő tehetséggondozással kapcsolatos gyakorlati módszereket, a tehetségfejlesztés stratégiáit, legyenek képesek a tehetségfejlesztést segítő projektek önálló készítésére és azok hatásvizsgálatára. Legyenek képesek a tanulók tanulási stílusát megállapítani, a tanulási orientációt feltárni. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő A továbbképzés címe: Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja gyakorlati módszerek és ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről, a tehetségmodellekről valamint a tehetségfejlődést meghatározó adottságok és képességek fejlődéséről. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szerezzenek már jól bevált gyakorlatokról, adaptálható programokról. A képzésen résztvevő pedagógusok legyenek képesek a tehetségfejlesztő programok önálló készítésére és azok hatásvizsgálatára. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusok gyakorlati módszereket, különböző technikákat sajátítsanak el a tehetségfejlesztésről valamint ismereteket a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtés módjairól, a kapott információk feldolgozásáról azok rendszerezéséről. Ismerjék meg a problémás és alulteljesítő tehetséges gyermekek/tanulók ismertető jeleit. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szerezzenek a tehetségek nyomon követésének törvényes lehetőségeiről. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő A tanfolyamokra való jelentkezésüket jelentkezési lapunkon tehetik meg, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon.

19 Továbbképzési kínálat: Projektpedagógia képzés Bátaszéken! 19 Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében című képzést kínálja pedagógusok számára! A továbbképzés címe: A projektpedagógia alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátélményű tanuláson keresztül gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezzenek a projektpedagógia összefüggő rendszeréről, a projektkészítés technológiájáról, a projektkészítés lépéseiről, technikáiról (projektdefiníciók, ötletroham, projektháló, projekt célcsoport, projekttípus, projektcélok tevékenységek eredmények, a projekt feltételrendszere: tárgyi eszközbeli, használt munkaformák módszerek, a pedagógus szerepe, ellenőrzés értékelés). A továbbképzés fontos célja felkészíteni a résztvevőket arra, hogy a projektpedagógiáról tanultakat hatékonyan tudják alkalmazni a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen és a segítségnyújtáson alapuló tanulási folyamat előnyeit, hatékonyságát. Óraszám: 30 Minimális létszám: 6 fő Részvételi díj: Ft Időpont: június Helyszín: Városi Óvoda, 7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44. A tanfolyamra való jelentkezésüket június 8-ig tehetik meg jelentkezési lapunkon, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Tel. 06/ , 06/ Fax: 06/ Web:

20 20 Továbbképzési kínálat Továbbképzési kínálat interaktív taneszközök használatához Az elmúlt évek eszközellátási pályázatai során több ezer interaktív tábla került az oktatási intézmények termeibe. Az új eszközöktől a módszertani kultúra színesedését, az oktatás hatékonyságának növekedése várható! A gyakorló tanárok jelentős hányada azonban sosem használta korábban ezeket a modern oktatástechnológiai eszközöket, sőt a számítógéppel segített oktatás gyakorlatában sem jártas. Előfordulhat, hogy a drága eszközök nem, vagy nem megfelelően hasznosulnak az iskolákban, ha nem kötődik szervezett és szakmailag megfelelő képzés azok használatához. Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 30 órás akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban címmel. A továbbképzés címe: Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban Célcsoport óvoda általános iskola középiskola X X A továbbképzés célja és várható eredménye: A továbbképzés célja olyan XXI. századi számítástechnikai eszközök bemutatása (laptop, projektor, interaktív tábla, pendrive stb.), használatuk megtanítása, melyekkel a résztvevők színvonalasabbá és hatékonyabbá tehetik az iskolai oktatást. A képzés végén a résztvevők önállóan képesek használni a bemutatott eszközöket olyan módon, hogy az segítse mindennapi munkájukat. Képesek lesznek a projektor, az interaktív tábla és a hozzá kapott szoftverek stb. használatára a beüzemeléstől a konkrét alkalmazásig. A továbbképzés végére a résztvevők képesek lesznek az eszközöket a tanórai munkába integrálni a lehetőségek ismeretében. Óraszám: 30 Minimális létszám: 10 fő Részvételi díj: Ft Időpont: augusztus Helyszín: A tanfolyamokra való jelentkezésüket jelentkezési lapunkon tehetik meg, ami tetszőleges számban sokszorosítható. A jelentkezési lap elektronikus úton is igényelhető illetve letölthető a weboldalon. VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET! ELÉRHETŐSÉGEINK: Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 7100, Szent István tér Tel. 06/ , 06/ Fax: 06/ Web:

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Híradó A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja Bemutatkozik a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A tartalomból

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben