agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft"

Átírás

1 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

2

3 Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal keresik a termelôket, miközben maga az ár hektikusan, szinte naponta ugrál ide-oda attól függôen, hogy éppen milyen hírek érkeznek a búzabetakarítás eredményeirôl vagy a hôségverte kukoricatáblák állapotáról. Ez az egész állandó huzakodás azért folyhat évrôl évre termelô és kereskedô között, mert immár másfél évtizede nem létezik olyan átgondolt és végrehajtható agrárpolitikai koncepció, amely az esetünkben gazdaság-földrajzilag hatékonynak aligha tekinthetô, kényszerû export kiváltását megalapozhatná. Huszonegy-két éve alig volt néhány százezer tonna gabona a kivitelünk, mert megette a mainál négyszer nagyobb (s nem mellesleg olcsó szovjet olajat is termelô ) hízó- és baromfiállomány, ma pedig millió tonnákat viszünk évrôl évre oda, ahol nem mi diktáljuk az árakat. Lehetnek jó éveink, de általában úgy kell számolnunk, hogy a világpiaci árból lejön még a gyakran körülményes szállítás költsége is. Közben viszont dübörög befelé az olcsó külföldi disznó- és csirkehús, ami ráadásul akár a mi relatíve olcsó gabonánkon is hízhatott. Hogy ne így legyen, formába kéne hozni végre a magyar állattenyésztést, ám ez e pillanatban kizárólag az olcsó, hatékony hústermelésre képes nagyüzemek sok milliárdba kerülô korszerûsítésével, netán akár külföldi tôkébôl is épülô új óriáshizlaldák üzembe állításával képzelhetô el olyanokéval, amelyek filléres árui megkeserítik a magyar feldolgozók életét. Ám a hivatalos szakállamtitkári nyilatkozat szerint bizonyos kétségkívül létezô környezetvédelmi problémák miatt a jövôben ilyen telep nem kaphat engedélyt. Helyette marad az évrôl évre ismétlôdô lutrijáték a gabonaexport éppen aktuális viszonyaival. Valakinek biztosan tetszik ez, de a játéknak elôbb-utóbb véget vet a versenytársaink egyre olcsóbb tengeren túli áruja. Vagy: a most szervezôdô kamarai ágazati egyeztetés netán újrarajzolja a viszonyokat. Tisztábbá teszi például és nemcsak a termelôk hátrányára. Igazán jól ezzel járnának a gabonások és az állattartók is. Kamara 4 Alulról kell építkezni 5 Augusztus 15-tôl igényelhetô a kertészeti géptámogatás Agrárgazdaság 6 Agrár Széchenyi Kártya dupla kamattámogatással Növénytermesztés 11 Zöldség-gyümölcs ágazatunk elsô félévi teljesítménye 15 Megduplázná termelését a zöldség-gyümölcs szektor Feldolgozóipar 21 Árubôség, kellô feldolgozói kapacitás kérdôjelekkel Talajerôpótlás melléklet 30 Fô szántóföldi növényeink tápanyag-utánpótlása 36 A tápanyagpótlás gépei 42 Talajvédelem, avagy környezetbarát növénytáplálás 44 A baktériumtrágyák jelentôsége Tartalom Öntözés 51 Öntözés a földhasználat alapján Kaleidoszkóp Vetômag melléklet 2 Az ôszi vetômagok kiválasztása 5 Aratás utáni számvetés 7 Szerzôdések helyett kivárás 8 A búza kórokozói és kártevôi 12 Az ôszi búza gyomirtása 17 Ôsi búzából készült hazai biosör Állattenyésztési melléklet 3 Állattenyésztési támogatások és hitellehetôségek 2013-ban 5 Az élôállatok és állati termékek piaca: szarvasmarha, sertés 7 A sertések költséghatékony takarmányozása 8 Helyzetkép a magyar juhágazatról 12 A hazai baromfifeldolgozó ipar tartalom Állattenyésztési melléklet 8 3

4 4 Kamara Alulról kell építkezni A 2013 márciusában megválasztott új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara vidékfejlesztésért felelôs alelnöke Ifj. Hubai Imre, akit az új kamarai alelnökök közül elsôként kértünk bemutatkozásra és a kamara vidékfejlesztési céljainak felvázolására. Kérem, röviden mutassa be eddigi szakmai életútját! A vidék szülötteként egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó vagyok Karcagon. Szüleimmel közösen, céges formában 1993 óta gazdálkodunk Karcag és Berekfürdô határában. A kezdeti 500 m 2 -es fóliából tevékenységünk mára egy 4300 hektáros biodinamikus gazdasággá nôtte ki magát. Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, kertészettel, élelmiszer-feldolgozással, kisés nagykereskedelemmel, turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatással, hagyományôrzô rendezvények szervezésével foglalkozunk óta elnökségi tagja vagyok a Magyar Nemzeti Vidéki hálózatnak, itt a versenyképességért felelôs szakosztály társelnökeként dolgozom. Mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelôs alelnöke hogyan látja a magyar vidék jelenlegi helyzetét? Óriási tartalékok rejlenek a vidékben, amit mozgósítani, mobilizálni kell annak érdekében, hogy a vidék ki tudja rángatni saját magát abból a helyzetbôl, amiben van. Ehhez nyilván nélkülözhetetlenek bizonyos állami és uniós források. A lelkes kezdeményezések ugyanis elhalnak, ha nincs meg hozzájuk a kellô finanszírozás. Hagyni kell alulról szervezôdni ezeket a vidékfejlesztési stratégiákat, kezdeményezéseket, hiszen az emberek tudják, hogy mire van szükségük, és fel kell terjeszteni egészen a döntéshozókig. Vannak súlyos nemzetgazdasági programokat igénylô vidékfejlesztési stratégiák is, amelyekhez milliárdokat kell megmozgatni akár egyetlen térség felhozásához is. Ez is hozzá tartozik a vidékfejlesztéshez, de én inkább azzal szeretnék foglalkozni, ami az emberek szívében-lelkében megfogalmazódik. Ezeket a kéréseket meg kell hallgatni, rendszerezni kell, egy irányba kell állítani, és ami megvalósítható, azt meg is kell valósítani. Ha ez a kapcsolat a város és a vidék között oda-vissza jól mûködik, hamar el lehet jutni egy olyan nyugvópontra, amivel ki tud egyezni a politika, a nemzetgazdaság és a vidéken élô 8 milliós lakosság is. Milyen lehetôségek nyílnak az új Kamara szolgáltatásai, tevékenységei között a vidékfejlesztés számára? Minden szolgáltatás, amely a kamarai tagság érdekeit szem elôtt tartva születik meg és megoldást ad a problémákra, az kapcsolódik a vidékfejlesztéshez is. Legegyszerûbben megfogni persze nyilván a pénz oldaláról lehet. Azt gondolom, hogy a vidékfejlesztésért felelôs alelnöknek elsôsorban azért kell dolgoznia, hogy a kamarai tagok olyan szabályok mentén dolgozhassanak, amelyek segítséget és a lehetô legszélesebb körû állami és társadalmi elismerést adják a termékeik megtermeléséhez, feldolgozásához és célba juttatásához. Például, hogy a helyi termékek bekerülhessenek és bent is maradhassanak a közétkeztetésben, a helyi élelmiszer-forgalomban. Ha valaki eldönti, hogy a termelésbôl elôrébb lép eggyel, és a feldolgozás, a kereskedelem láncolatát elviszi egészen a vendég vagy a fogyasztó asztaláig, kosaráig, akkor összekapcsolódhat a többi szolgáltatóval, termelôvel, aki hasonlóan gondolkodik, mint ô. Közösen szervezhetnek piacot, közösen szervezhetnek rendezvényeket, olyan vevô- és termelôtalálkozókat, ahol a vevô igényei is visszacsatolásra kerülnek a termelô felé. Így könnyen piacképessé válik egy olyan egyszerû termék is, amelyrôl addig nem is gondolták volna, hogy formálni lehet vele a település arculatát, vagy egy vidékfejlesztési stratégiát lehet építeni rá. Azt kell valahogy elérni, hogy a vidéki élet minôsége ne az aktuális politikai akaratoktól függjön, hanem világos, kiszámítható, évtizedekre elôre eldöntött és végrehajtható legyen. Ennek a koncepciónak, ennek a stratégiának a megalkotása az én felelôsségem is, és ehhez olyan bizalmat, olyan felhatalmazást kaptam a kamara tagságától, amelynek szeretnék is megfelelni. Hogyan látja a LEADER jövôjét? Azt gondolom, hogy a LEADER mindig annyit ér, amennyit a tagsága kihoz belôle. Ahol a tagság jó munkaszervezeti vezetôket választott, azok az akciócsoportok nyilván eredményesebbek és látványosabban mûködnek, mint ott, ahol ezek a személyek esetleg nem voltak alkalmasak a feladatra. Nyilván nem mindenki tagja a LEADER akciócsoportoknak, aki az adott területen él, viszont egy ilyen akciócsoport mindenkiért kell, hogy dolgozzon. A vezetôknek felelôsségük van abban, hogy ne mulasszák el az igényeket felmérni, az igényekhez igazítani a kiírásokat és kihelyezni azokat a forrásokat, amelyeket az Unió kimondottan erre a célra biztosít. Az ô felelôsségük, hogy ez a pénz ne vesszen el, hanem az ô környezetüket, az ô településüket fejlessze, annak a gazdaságát, annak a kulturális életét erôsítse. A LEADER az egész EU-ban nagyon jól mûködik, mindenki nagyon ragaszkodik is hozzá. Az más kérdés, hogy racionalizálni kell, és az élethez kell igazítani. Jó döntés volt ebbe az irányba elindulni, mert mint a forrásokból látjuk, jóval erôteljesebb lett a helyi közösség alkotó véleménye a gazdaságfejlesztésben. A magyar kormány elkötelezett abban, hogy a helyi közösség dönthessen a saját jövôjérôl, és még nagyobb pénzek fölött diszponálhasson a helyi közösség, ezt látjuk. Az agrárgazdasági kamara tagságának pedig tennivalója van ezen a területen. SZB

5 Kamara 5 Augusztus 15-tôl igényelhetô a kertészeti géptámogatás Segít a kamarai tanácsadó! A 62/2013. (VII. 24.) VM-rendelet alapján augusztus 15-tôl igényelhetô vissza nem térítendô támogatás környezetbarát kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére. A kertészetek szakmai színvonalának javítását célzó, az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott támogatásra csak meghatározott mezôgazdasági tevékenységeket végzô termelôk jogosultak. A jogcím keretében kizárólag az Irányító Hatóság 168/2013 (VII. 25.) közleményében szereplô kertészeti gépekre és technológiai berendezésekre kérhetô támogatás. A kertészeti traktorok esetében kitétel, hogy teljesítményékük legfeljebb 75 kw lehet. A támogatás feltétele, hogy az igénylô kertészeti üzemméretének az idén meg kell haladnia a 4 EUME értéket, az induló vállalkozásoknak pedig nyilatkozniuk kell, hogy ezt legkésôbb a mûvelet megvalósítását követô elsô naptári évben elérik. A 4 EUME értéket az üzemeltetési kötelezettség idôtartamának egésze alatt fenn kell tartani. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ûrlapkitöltô szolgáltatás segítségével, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A támogatási kérelmeket 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésôbb október 18-án 18 óráig lehet beadni. A támogatási kérelemhez csatolni szükséges dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján elôállított, jól olvasható formában kell mellékelni a kérelemhez. Meghosszabbított határidô a tagdíjbevallásra 31-ig meghosszabbítja az adategyeztetés és tagdíjbevallás határidejét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A tagdíj befizetésére továbbra is augusztus végéig van lehetôségük a gazdálkodóknak. Az adategyeztetést és a tagdíjbevallást elektronikusan, a oldalon lehet megtenni. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra, úgy ennek az oldalnak az üzenetküldôjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését. Ebben az esetben nem kell bevallást tennie. Fontos tudni, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva mindenképpen el kell juttatni a kamara adott megyei igazgatóságára. A tagdíj befizetésének két módja lehetséges: vagy átutalással a számlaszámra, vagy sárga csekken, melyet a NAK megyei igazgatóságán vehetnek át. A támogatás forrása az Európai Központi Bank január 1-jei hivatalos középárfolyamán átszámítva 24 milliárd forint. A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a. Az igényelhetô támogatás összege kisértékû gépbeszerzés esetén legfeljebb Ft, nagyértékû gépbeszerzésnél ennek tízszerese, maximum Ft lehet. Induló vállalkozás nagyértékû gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be. Az ügyfél a támogatási határozat jogerôre emelkedésétôl számított 6 hónapon belül köteles az elsô kifizetési kérelmet benyújtani, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. A mûveletet december 31-ig meg kell valósítani. A támogatásban részesülô termelônek a támogatott gépet rendeltetésszerûen, a vonatkozó engedélyek és elôírások betartásával, kertészeti tevékenysége keretében mûvelt területen vagy a gép tárolási helyén kell üzemeltetni. A támogatási kérelem benyújtását megelôzô naptári év foglalkoztatott átlaglétszámát az üzemeltetési kötelezettség idôtartama alatt legalább szinten kell tartani. A támogatási kérelmeket az MVH bírálja el. A támogatási kérelmekre vonatkozó döntést a kisértékû és a nagyértékû beszerzésekre vonatkozóan külön benyújtási sorrend alapján hozza meg a hivatal. Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozathoz kapcsolódóan az elsô kifizetési kérelem benyújtását követôen három havonta küldhet be kifizetési kérelmeket, az utolsót legkésôbb január 31-ig kell beadni. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával június július

6 6 Agrárgazdaság Agrár Széchenyi Kártya dupla kamattámogatással Vonzóbb finanszírozási lehetôséget és új, termelô munkahelyek létrejöttét eredményezheti az, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium saját költségvetése terhére duplájára növelte az Agrár Széchenyi Kártya kamattámogatásának mértékét. A folyószámlahitel így jelenleg 4 százalékos kamat mellett érhetô el a gazdálkodóknak és a feldolgozóknak. Kedvezô változást jelent az Agrár Széchenyi Kártya feltételrendszerében, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium pozitívan reagált a KAVOSZ azon kérésére, amely a kamattámogatás növelésére irányult jelentette ki Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a napokban egy budapesti sajtótájékoztatón. A finanszírozási forma kamattámogatása július 18-tól 2 helyett 4 százalék, amely mind az új, mind a meglévô igénylésekre érvényes. A hiteligénylés elôre megszabott feltételekhez kötött; az igénylônek egyebek mellett 15 millió forint hitelösszegig egy, azon felül pedig két lezárt, teljes éves gazdálkodói múlttal és a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott regisztrációs számmal kell rendelkeznie, nem lehet lejárt köztartozása vagy késedelmes hiteltartozása. Mint Krisán László kifejtette, az agrárszektor kiemelt fontossággal bír a magyar gazdaság egészének szempontjából, ezért fontos, hogy a két éve a lehetô legszélesebb kör számára elérhetôvé tett finanszírozási forma az ôstermelôktôl a vállalkozásokig minden agrártermék-elôállítással és -feldolgozással foglalkozó igénylô számára elérhetô. A vezérigazgató fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a támogatási formát az uniós intézményekkel is sikerült elfogadtatni. A képen balról jobbra: Dr. Dávid Ferenc, Dr. Feldman Zsolt, Krisán László, Dr. Parragh László, Gyôrffy Balázs Eddig 5 milliárdnyi hitel Az Agrár Széchenyi Kártya sikerérôl szólva Krisán László kijelentette: mára a kártyát több mint kétezer gazdálkodó igényelte, a partnerek több mint 80 százaléka egyéni vállalkozó. A kihelyezett összeg mára meghaladta az 5 milliárd forintot, az átlagos kihelyezés 6 millió forint, amely alacsonyabb a hagyományos Széchenyi Kártya hasonló összegéhez képest. Eltérés van a futamidôben is: az Agrár Széchenyi Kártya egy, kettô vagy három évre igényelhetô. A hiteleket hozzávetôleg 40 százalékban a takarékszövetkezeti hálózat tagjai, nagyjából ugyanilyen arányban pedig az OTP helyezte ki. A Széchenyi Kártya Program többi eleméhez hasonlóan az Agrár Széchenyi Kártya kérelmezôi a hiteligényükkel a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségéhez (VOSZ), a Területi Kereskedelmi és Iparkamarákhoz, illetve a KAVOSZ Zrt. irodáihoz fordulhatnak országszerte, közel 300 helyen. Az Agrár Széchenyi Kártyát jelenleg az OTP Bank, a Takarékbank és az általa képviselt takarékszövetkezetek, a Volksbank és a DRB Bank forgalmazzák A magyar mezôgazdaság finanszírozási igénye éves szinten milliárd forint körül mozog, ennek 40 százalékát a bankszektor biztosítja hangsúlyozta az eseményen Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkára. A politikus szerint az minden ellenkezô híreszteléssel szemben az egyik legstabilabb, hitelezési szempontból az egyik legkevésbé kockázatosnak számító ágazat.

7 Agrárgazdaság 7 Ezért is fontos, hogy a meglévô finanszírozási hátteret növelni tudjuk. Ebben fontos szerepe van annak, hogy az Agrár Széchenyi Kártya széles vállalkozói kör számára elérhetô, és komoly ösztönzést jelent a most megnövelt kamattámogatás is állapította meg Feldman Zsolt, aki hozzátette: a támogatás mértéke idén 120 millió forint, jövôre ez akár a duplájára is nôhet, amire megvan a tárcánál a fedezet. Új munkahelyek A válság kirobbanása óta a magyar gazdaság egyik nagy problémája az elérhetô források beszûkülése, a korábbi 8 ezer milliárd forint körüli összeg harmadával, negyedével csökkent fogalmazott Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mint elmondta, ennek visszapótlása fontos feladat, amelynek terén a KAVOSZ jó munkát végzett. Versenyképes gazdaság nincs prosperáló nélkül, és ez fordítva is igaz fogalmazott az eseményen Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) fôtitkára, hozzátéve, hogy bár az GDP-arányos részesedése mára alacsonyabb a korábbi évtizedekhez képest, az agrárexport teljesítménye jelentôsen hozzájárul a gazdaság egészének állapotához. Külön kiemelte a fôtitkár azt, hogy a most jobb feltételekkel elérhetô Agrár Széchenyi Kártya olyan munkahelyeket teremthet a mezôgazdaságban, amelyek a szakképzetlen fizikai dolgozók számára is lehetôséget jelenthetnek. Jó üzenet a vállalkozók számára a kondíciók javítása, és fontos, hogy a programot karakterükben nagyon eltérô szervezetek együtt tudják sikerre vinni állapította meg Dávid Ferenc. Egyszerû és gyors A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üdvözli a minisztérium döntését, amellyel megnövelte a kamattámogatás mértékét jelentette ki felszólalásában Gyôrffy Balázs, a köztestület elnöke. Hozzátette: az új, jobban strukturált Agrárgazdasági Kamara szívesen részt vesz az ilyen kezdeményezésekben. Az elnök utalt rá, hogy Magyarországon az agrártermelés és az élelmiszeripar tôkeellátottsága hagyományosan rossz. Az ot 90 százalékban a bankok, 10 százalékban a takarékszövetkezetek finanszírozzák, az egyes pénzintézetek portfólióját tekintve viszont a takarékszövetkezetek hitelállományának 20 százaléka az ba áramlik. A bankoknál ez az arány jóval alacsonyabb. A bankok egyértelmûen a magas kockázatú besorolást alkalmazzák rájuk, ezért aztán jóval magasabb kockázati felár található a pénzügyi termékekben. Ezért is bír nagy fontossággal, hogy ezeket a termékeket, ha van rá mód és lehetôség, kamattámogatással tudjuk kedvezôbb piaci helyzetbe hozni. Gyôrffy Balázs fontosnak tartotta leszögezni: a hitelbírálat egyszerû és gyors, a finanszírozási program pedig azonos feltételekkel érhetô el a növénytermesztôk és az állattenyésztôk számára. -vé- Szeptembertôl újra Axiál Fendt Ösztöndíj Az Axiál Kft. és a Fendt a következô iskolai évre újra kiírja közös ösztöndíját, melyet a tavalyi évben indítottak útjára együttmûködésük 10. évfordulója alkalmából. Az ösztöndíjprogram végzésük évében lévô vagy végzés elôtti gépész, agrár- vagy kereskedelmi orientációjú mérnökhallgatóknak kínál szakmai fejlôdési lehetôséget. Az idei évben is két diáknak van lehetôsége elnyerni az ösztöndíjat, akik a program elsô három hónapjában az Axiál Kft.-nél töltik gyakornoki idejüket, majd pedig a német gyártónál hat hónapot. Az ösztöndíj legfôbb célja, hogy olyan szakértô és már gyakorlattal rendelkezô szervizmérnököket vagy termékspecialistákat képezzenek, akik korszerû és széles körû ismeretekkel rendelkeznek, és ismerik mind a világ egyik legnagyobb mezôgazdasági gépgyártójának, mind pedig Magyarország egyik piacvezetô gépforgalmazójának és szolgáltatójának gondolkodását, piaci stratégiáját. Az Axiál Kft.-nél töltött 3 hónap alatt a pályázó betekintést kap az alkatrész-, illetve gépkereskedelem, a szerviz, a raktározástechnika, a logisztika és a marketing munkájába. Aktívan részt vesz a gépbemutatókon és mind több üzletág napi munkájában. Közremûködik kiállításokon, annak megszervezésében és lebonyolításában. Megismeri az Axiál Kft. szervezeti felépítését, tevékenységét, termékpalettáját és piaci információkat kap a konkurenciáról és a különféle értékesítési hálózatok mûködésérôl. A Fendt gyárban töltött legalább 6 hónap alatt a nyertes pályázó érdeklôdési körének és személyiségének megfelelô hangsúllyal betekintést kap a gyártási folyamatba, annak megszervezésébe, a megrendelések feldolgozásába, megismeri a gyár termékkínálatát, értékesítési filozófiáját, illetve a futó marketingakcióit, és megismerkedik különféle eladási technikákkal. Részt vesz különféle gyûléseken és bemutatókon, képzéseken és az egyes részlegeknél eltöltött idô alatt konkrét feladatokat old meg segítséggel, illetve önállóan. Kérésre, illetve témaválasztástól függôen lehetôség van esetlegesen arra is, hogy a pályázó a diplomamunkáját a gyárban, német nyelven megírja. Retorikai és prezentációs képességfejlesztés, személyes meggyôzôképesség és vezetési ismeretek megszerzésére is mód nyílik a gyakorlat során. Az Axiál Kft. és a Fendt a gyakornoki program 9 hónapjára ösztöndíjat biztosít a hallgatóknak, és annak végeztével az Axiál Kft. 2 évre konkrét állást kínál a programban részt vett pályakezdôk számára. A pályázattal kapcsolatos további információkért forduljon bizalommal Kresz Gáborhoz, az Axiál Kft. Fendt-temékspecialistájához. Tel.: / , A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30.

8

9

10

11 Növénytermesztés 11 Zöldség-gyümölcs ágazatunk elsô félévi teljesítménye Megkezdôdött a magyar dinnye promóciója egy fôvárosi bevásárlóközpontban található CBA-üzletben, ahol a vásárlók 125 forintos kilónkénti áron vehették meg a gyümölcsöt. Az itt megtartott sajtótájékoztatón Mártonffy Béla, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) elnöke emlékeztetett arra, hogy tíz éve a magyar görögdinnye termôterülete még elérte 10 ezer hektárt, Magyarország pedig a világ harmadik legnagyobb dinnyeexportôre volt, 2010-re azonban a termôterület 5 ezer hektár alá csökkent. A Vidékfejlesztési Minisztérium ekkor hirdette meg a nemzeti dinnyeprogramot, aminek eredményeként a negatív folyamatok megfordultak, és a terület nagysága százalékkal újra nôtt. A terv az, hogy 6 8 ezer hektár legyen a magyar görögdinnye termôterülete, és Magyarország lássa el görögdinnyével Európát abban az idôszakban, amikor a déli országokból származó gyümölcs elfogy a piacról. Mártonffy Bélát az esemény kapcsán FruitVeB idei zöldség-gyümölcs ágazati prognózisáról kérdeztük. Gyümölcstermesztés Hogyan indult az év a gyümölcságazat szempontjából? Az idén a mostoha tavaszi idôjárás megviselte a gyümölcsültetvényeket. A március 15. körüli ºC közötti fagyos napok, majd virágzáskor a méhek helyenkénti hiánya, a magas hômérséklet és az alacsony relatív páratartalom okozott gondot. Ennek figyelembevételével gyümölcsfajtánként jelentôs eltérések figyelhetôk meg. Míg az almafajták közül legkevésbé az Idared és a Pinova fajtákat érintette az idôjárás, addig a Mutsu, a Jonagold, a Red Delicious nagyobb mértékben károsodott. A Gála és a Jonathan a közepesen érintett fajták közé tartozik. Az idei évben érdekességként jelentkezett a hosszú kocsányok kialakulása, Jonagold fajtán nem ritka a 70 milliméteres kocsányméret. A szükséges magszám általában megvan a gyümölcskezdeményekben, így valószínûsíthetô a normális gyümölcsméret. Ezt azonban a nyári idôjárás és a csapadék még jelentôsen befolyásolhatja. Csakúgy, mint a végsô terméshozamot a varasodás terjedése is, mert az idei idôjárás kedvez a betegségnek. Ezenkívül több ültetvényben sajnos a tûzelhalás következtében is jelentôs mértékû kiesések lehetnek. Mennyire biztosított a feldolgozóipar ellátása? A legnagyobb feldolgozócégek is csak százalék körüli alapanyag-ellátást látnak biztosítottnak a szabolcsi termôtájon, ezért várhatóan külföldrôl és az ország távolabbi részeibôl is behozatalra szorulnak majd. A legtöbb termékbôl elfogytak a készletek, ôszre teljesen üresek lesznek a raktárak. Az ország többi termôtáján általában jobbak a kötések, összességében a tavalyi termés duplája várható, de nem szabad elfelejteni, hogy a fagykárok miatt tavaly milyen jelentôs kiesések voltak. A varasodás itt is jelen van, és mivel ezeken a tájakon korábban indult a szezon, már jelentkeztek a kártételei. Megállapítható, hogy az öntözetlen ültetvényekben a tavalyi aszályos idôjárás is a virágszám csökkenését okozta. Az is látható, hogy ahol nem volt erôs vegetatív növekedés, ott szinte kivétel nélkül ritkítani kellett, ami fajta- és alanyhasználati, továbbá technológiai kérdés. Stratégiai kérdés a jövôben a varasodás mellett a jégvédelem is, aminek támogatását meg kell erôsíteni a kertészeti fejlesztési programokban is. Milyen termések prognosztizálhatók az egyes gyümölcsfajok esetében? Meggy esetén eléggé összetett a helyzetkép, de öszszességében a tavalyi évhez hasonló termés várható. A késôi meggyfajták rosszul kötöttek az egész országban, amihez a méhproblémák is nagyban hozzájárultak. Általában az akácvirágzás idejére vannak csúcson a méhállományok, de mivel egy generáció kiesett, és emellett igen gyors ütemû volt a virágzás, idejük sem volt elvégezni a munkát szorgos barátainknak. Az elôzôek miatt a gyümölcsméret sok termôtájon gyengébbnek ígérkezik, ami szintén mennyiségi kiesést okozhat.

12 12 Növénytermesztés A cseresznye is rosszul kötôdött sok területen, de a helyzet jobbnak ígérkezik a tavalyi szezonhoz képest, hiszen akkor nagyon komoly kiesések voltak a tavaszi fagykárok következtében. A kajszi vonatkozásában a tavalyi évhez képest összességében jobb termés várható. A szilvánál az elôzetes várakozások a tavalyihoz hasonló termést mutattak, de mivel több jelentôs fajta is megfagyott, Kelet- Magyarországon nagyon alacsonyak a terméskilátások, és emellett mindenütt sok az ikerszilva, így összességében a tavalyi évhez képest százalékkal kevesebb termés várható. Sajnos a bogyós gyümölcsök közül a szamócán és a bodzán kívül más fajból szinte már nem is létezik valódi árutermelésünk, így az áruházlánci értékesítés is minimális a magyar termelésbôl. Idén alacsony szamócaárak alakultak ki az importáru behozatala miatt. A termelés ugyan emelkedett, de még mindig messze van a potenciális lehetôségeinktôl. Dióban elôzetesen jobbak a kilátások, az idén a fô kérdés a gyümölcsméret és a régebb óta jellemzô növényvédelmi problémák kezelhetôsége lesz. Zöldségtermesztés Milyen volt az évkezdet a zöldségágazatban? Az elmúlt év legfényszegényebb telét éltük át az idén. A késôn jött napfény késleltette a növények fejlôdését a fóliasátrakban is, nem úgy kötöttek a növények, ahogy azt a gazdák várták. Ennek ellenére májusra a hajtatott növényeknél már pozitív volt a kép, belföldön megjelentek a tanúsított magyar termékek, és a kis helyi piacokon is kaphatóak az ízletes hazai zöldségek. A hosszú téli hónapok után, amelyeket egyértelmûen a zöldségek importja jellemzett, április közepén megindult a hazai szezon. Innentôl kezdve megfelelô mennyiségben van paprika, saláta, paradicsom, de május elejétôl a kínai kel is kapható és folyamatos az ellátás. A szabadföldi termesztést illetôen 3 4 hetes csúszással indult a vetés (hagymafélék, zöldborsó, korai káposzta, zeller stb.), de az egy hónapos késésbôl a természet az elmúlt idôszakban sokat behozott. Mivel áprilistól volt fény, csapadék és magas hômérséklet is, összesen legfeljebb másfél-két hetes késésben vagyunk az átlagostól, ami már nem olyan jelentôs. A viszonylag hosszú vetési perióduson belül vethetô zöldségfélék, mint a sárgarépa és a káposzta esetén szerencsénk van, de van egy-két olyan növény, mint például a zöldborsó, amellyel nem jártunk jól az idén. Ezeknek a zöldségeknek kötött a vetési ideje, és mivel márciusban nem lehetett vetni, csak áprilisban, a tervezett termôfelületnek csak százalékát tudták elvetni a gazdák. Egy másik probléma, hogy a szakaszok érése ilyenkor összecsúszik, ami a feldolgozóiparnak okozott gondot, de a frisspiacon is kevesebb ideig lehetett zöldborsót kapni, mivel egyszerre jelent meg a kínálat. Miként alakult a zöldségfélék piaci helyzete? A spárga esetében is késôn indult a szezon, nyomottak voltak az árak, amelyek késôbb sem változtak semmit. Az exportpiacainkon a spárgafogyasztási szezon általában pünkösd körül véget ér, ezért az idén elég szûk intervallumban tudtunk értékesíteni, így az idei év nem volt túlságosan sikeres a termesztôk számára. Ennek a rendkívül egészséges zöldségfélének sajnos még mindig igen alacsony a hazai fogyasztása, ezért jobban oda kellene figyelni a belsô, hazai piacra, és megismertetni a terméket, hogy itthon is jobban megkedveljék a fogyasztók. A csemegekukorica termelésével szerencsére különösebb gond nem mutatkozik, mert hosszú idôn keresztül, április végétôl július végéig vetjük, aminek egy része még elôttünk van. Hasonló a helyzet a babféléknél is, így ezeknél a nagy magvú növényeknél biztató a kép, számukra egyelôre jó az idôjárás is. A gyökérzöldségeket és hagymaféléket is elvetették, szintén egy hónapos késéssel, de azok is sokat behoztak. A petrezselyem, sárgarépa, hagyma, jól keltek, idôben kapták a csapadékot és ahol szükséges, öntözik. Hajtatott répagyökér már van a piacon, a korai retek szezonja pedig már le is futott. Örvendetes módon nôtt a dinnye vetésterülete, ami az elmúlt két évben a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott sikeres marketing- és promóciós programoknak is köszönhetô. A termelôk bizakodnak, folytatódik a jó minôségû magyar dinnye elôállítása és promóciója is. A korai ültetés és vetés késett, ami a betakarítás két, két és fél hetes kitolódását jelenti. A gazdák gondos növényápolása következtében egészségesek a növények, sok rajtuk a terméskötés, ami a tavalyinál bôségesebb termést ígér. A szezon várhatóan szeptember közepéig ki fog tolódni, s ha az idôjárás kedvezôen meleg lesz, az jó piaci lehetôségeket teremthet. vébé

13

14 14 Pr Sultan Top Nem költség, befektetés! A repce termesztése hazánkban a korábbi extenzív technológiáról áttért az intenzív, számos technológiai elem felhasználását és pontos betartását igénylô technológiára, amelynek köszönhetôen a hektáronkénti termésmennyiség 2 tonna fölé emelkedett. A vetésterület csak átmenetileg csökkent 200 ezer ha alá 2012-ben, ennek oka az ezt megelôzô év rendkívül aszályos idôjárása volt. A világ olajosmagés növényolaj-igénye az elôrejelzések szerint további emelkedést mutat, ami a kereslet élénkülését jelentheti a következô idényre. Az intenzív repcetermesztés a fajtaválasztással kezdôdik, majd a magágy-elôkészítéssel folytatódik. A hazai vetômagválasztékban ma már jelentôs arányban képviseltetik magukat a hibridrepcék, amelyek nagyobb termés elérésére képesek, ugyanakkor komolyabb odafigyelést igényelnek. Míg a genetikai háttér akár 25%-ban befolyásolhatja a termést, a gyomirtás elmaradása vagy sikertelensége 25 30%-os terméskiesést is okozhat. A dupla gabona, illetve cukorrépa sortávolságára vetett modern hibridek erôteljes növekedésükkel jobb gyomelnyomó képességgel rendelkezhetnek, mint a korábbi fajták. Ezt a tulajdonságukat leginkább jó tápanyag-ellátottságú, megfelelô nedvességtartalmú talajon tudják érvényesíteni. Az ilyen talajok kedveznek a repcével együtt csírázó T1-es (pl. pásztortáska, tyúkhúr), valamint a késôbb megjelenô T2-es gyomfajoknak is (galaj, pipitérfajok, pipacs, széltippan). A jelentôs bevétellel kecsegtetô termésátlagok eléréséhez már ekkor megfelelôen kell gondoskodnunk a növényrôl, hogy a rendelkezésre álló tápanyagok és a víz felhasználása a repcénk számára biztosított legyen. Az ôszi káposztarepce termesztésének eredményességét döntô hányadban az agrotechnika- és növényápolás határozza meg. Ennek nélkülözhetetlen eleme az ôszi gyomirtás. A Makhteshim Agan SULTAN GYOMIRTÁSI rendszere tökéletesen alkalmazkodik az eltérô gyomviszonyokhoz, a változatos idôjárási körülményekhez és a különbözô termelôi igényekhez. Cégünk ajánlatában markánsan elválik a preemergens és a posztemergens technológia. A klasszikus metazaklór hatóanyag-tartalmú SULTAN 50 SC hosszú és megbízható tartamhatással rendelkezik, így képes a repcét a vetéstôl gyommentesen tartani. Új készítményünk a SULTAN TOP a repce gyomirtásának két legerôsebb hatóanyagát az eddig megismertektôl eltérô arányban tartalmazza. A talajon keresztül aktív metazaklór biztosítja a készítmény hosszú tartamhatását, míg a quinmerak hatóanyagnak köszönhetôen a SULTAN TOP minden eddiginél hatékonyabb állománykezelést biztosít a repcében. Ennek magyarázata, hogy a levélen keresztüli aktivitással is rendelkezô quinmerak nagyobb koncentrációban van jelen a készítményben (1. ábra). Az intenzív növekedési stádiumban lévô gyomok a két hatóanyagnak köszönhetôen mind a gyökér, mind a hajtás növekedésében gátoltak. Ez az együttes hatásmechanizmus teszi a SULTAN TOP készítményt kiválóan alkalmassá a repce ôszi posztemergens gyomirtására. Érzékeny egyszikû gyomnövények: kakaslábfûfajok, muharfajok, ujjasmuharfajok, egynyári perje, parlagi ecsetpázsit, nagy széltippan. Érzékeny kétszikû gyomnövények: galajfélék, ebszikfû, kamilla, tyúkhúr, árvacsalán, veronika-fajok, disznóparéj, libatop, pásztortáska, mezei szarkaláb. 1. ábra. Repce gyomirtók hatóanyagtartalma az engedélyezett posztemergens dózisokban Állománykezelés esetén a készítményt a repce 2 valódi leveles korától 4 leveles fejlettségéig, a gyomok szikleveles korától 1 2 leveles koráig 2,0 l/ha dózisban javasoljuk kijuttatni. Komplett Sultan Gyomirtási Rendszerünk megismeréséhez keresse kereskedelmi képviselôinket vagy látogasson el a oldalra. Dr. Lukács Domonkos fejlesztési menedzser Makhteshim Agan Hungary Zrt.

15 Növénytermesztés 15 Megduplázná termelését a zöldség-gyümölcs szektor A zöldség- és gyümölcságazat 2014 és 2020 között egymillió tonnával kívánja növelni jelenleg 2,5 millió tonnás termelését, és ezzel százezer új munkahelyet teremt jelentette be a magyar nemzeti hírügynökség tudósítójának Mártonffy Béla, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitWeb) elnöke. A legfontosabb feladat szerinte az, hogy megteremtsék a versenyképes árutermelés feltételeit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ehhez minden segítséget meg kíván adni. A törekvés indokolt. E két ágazat termékei a kombájnolható gabonákhoz képest általában többszörös nyereséget hoznak a gazdálkodónak. Kellene a többletjövedelem és kellene a falvak népének a munkahely ez a kormányzat egyik legfontosabb törekvése. Bonyolult piac Nem kis fába vágja a fejszéjét ugyanakkor az, aki a magyar zöldség-gyümölcs ágazat érdemi fejlesztésében gondolkodik. Az elmúlt években, illetve napjainkban is jelentôs változások jellemzik a nemzetközi zöldség-gyümölcs piacot. A felmérések szerint a korábbi 60:40 százalékos feldolgozottfriss piaci arány egyre inkább a friss termékek keresletének irányába tolódik el, amely tendencia Magyarországon is nyomon követhetô (FruitVeB, adata, 2012). A hazai fogyasztás viszont kedvezôtlen, a kínálat nem egyenletes. Fontos lenne a választék bôvítése (több ún. finom zöldség, pl. paradicsom, paprika, spárga stb.), valamint az év folyamán egyenletesebb (friss) kínálat biztosítása. A fogyasztás zöme nyár végére esik, amikor e termékek olcsóbbak, a drágább kora tavaszi idôszakban a legalacsonyabb az egy fôre jutó zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A hazai fogyasztás bôvítését szolgálja a FruitVeb Egyen zöldséget-gyümölcsöt naponta 3 3 félét programja, amely 1997 óta az AMC támogatásával mûködik és 2013 eleje óta már a nagy nézettségû televíziós csatornák felületein is megjelenik. A magyar kertészeti termelés külkereskedelmi egyenlege évtizedek óta pozitív, ugyanakkor a belsô fogyasztás egyre nagyobb hányadát biztosítjuk importból, beleértve az itthon is megtermelhetô zöldség- és gyümölcsféléket. A magyar zöldség- és gyümölcsexport 80%-a EU-tagországokba irányul, ezért fontos számunkra, hogy az Unió önellátottsági szintje gyümölcsbôl csupán 90 százalék körül alakul, zöldségbôl pedig 100 százalék körüli. Az EU-27 tagországok mintegy fele nem önellátó zöldségbôl, ami kedvezô a 160 százalékos önellátottsággal rendelkezô hazai termelés számára. Kivitelünk 2000 óta mind a tíz legfontosabb célpiacunkon növekedett, különösen a csatlakozást követôen. Az utóbbi években a jelentôsebb magyar exportcikkek (elsô tíz termék) közül érdemben csak a meggy, a fagyasztott csemegekukorica, az almalé, a borsó- és csemegekukorica-konzerv kivitele növekedett, miközben visszaesett a friss gomba és az ecetes uborka exportja. Hiányos árualap A piacok megszerzéséért kíméletlen harc folyik, talpon maradásra csak annak van esélye, aki megfelelô idôben, kiváló minôségû, speciális termékeket kínál versenyképes áron, sikeres marketingstratégia mellett. Almát exportálni a nyugateurópai és tengerentúli országokba is nehéz a folyamatos és olcsó kínálat miatt (pl. lengyel és kínai alma jelenléte), ezért új piacokat kell keresni. A hazai zöldség- és gyümölcságazat legfontosabb importterméke a banán. Az import tízes listáján az exporttal ellentétben nyolc friss termék található, valamint egy konzervipari (narancslé sûrítmény) és egy fagyasztott (burgonya). A csatlakozás után mindegyik beszállító ország drasztikusan növelte zöldség-gyümölcs exportját hazánkba. Az importon belül feltûnô a gyümölcsfélék túlsúlya, míg a zöldségtermékek közül a paradicsom, paprika és burgonya behozatala emelkedett leginkább. Általában az importárak azonos minôség estén alacsonyabbak, mint a hazai árak (azonos idôszakot vizsgálva), elôfordul azonban, hogy az itthon is termelhetô gyümölcsfélék közül többet (pl. alma, ôszibarack/nektarin, görögdinnye, körte), a hazainál magasabb áron importálunk. Ennek okai: a hiányos hazai árualap, a hazaitól eltérô fajtaválaszték, esetenként a jobb minôség és tetszetôsebb csomagolás. A magyarországi zöldség- és gyümölcstermelôknek komoly problémát okoznak a gyorsan változó piaci igények, ami megnehezíti a termelôi döntéseket, a tervezést. Ezért elengedhetetlen a piaci viszonyokhoz történô rugalmas alkalmazkodás. Az árfluktuáció, a konkurens importáruk gyakran bizonytalanságot és nyomott belföldi árakat eredményeznek. Az EU-n belül elsôsorban Lengyelország, Ausztria, Olaszország, Görögország, Spanyolország és Németország árui találhatók meg a hazai üzletek pultjain, de a világ más élenjáró gyümölcs- és zöldségtermelô országaiból ér-

16 16 Növénytermesztés kezô áruk tartós jelenlétével is számolni kell. A kiszámíthatatlan idôjárási jelenségek (aszály, kánikula vagy éppen a csapadékbôség) hatására elcsúszhat a szezonkezdet, így a rövid szezonidôszak miatt ôsszeérik a termés, ami gyakran piaci zavarokhoz vezet (pl. a zöldborsó, görögdinnye, meggy, kajszi, ôszibarack esetében). A palántázott területek palántával való ellátása százalékban saját elôállítású, hagyományos módon történik, még mindig nincs elég kereslet a korszerû palántanevelô telepeken elôállított, megbízható, jó minôségû palánták iránt. További probléma, hogy nem áll rendelkezésre megfelelô nagyságrendben egységes minôségû áru, mert nagyon sok fajtát termesztenek elaprózott területeken. Ez a trend 2013-ra változott ugyan, de még mindig kevesebb a termelés, mintsem azt potenciálunk lehetôvé tenné. Ahol nem mûködik tész, ott az értékesítés rendkívül szervezetlen, alig van nagyobb felvásárló. Ilyen körülmények között a kisebb mennyiségeket a helyi piacokon terítik, míg a nagyobb volument (pl. dinnye) szezonban kamionos ömlesztett vagy konténeres formában adják el. A nagyobb árukoncentrációt, a folyamatos kínálatot, az értékesítési biztonságot kizárólag a szervezett termelôi együttmûködés biztosíthatja, az elaprózott birtokszerkezetre ez hatványozottan érvényes. A válogatásban, csomagolásban jelentkezô kézimunkaerô-hiány rendkívül heterogén minôségû termékek értékesítését eredményezi, így akaratunkon kívül hozzájárulunk a gyenge minôségû, olcsó áru térnyeréséhez. Versenyképes áron a jó minôségû, szépen csomagolt termékek értékesíthetôk. Féllábú feldolgozás A hazai élelmiszer- és italgyártáson belül a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás aránya 9 százalék a bruttó termelési érték tekintetében. A konzerv- és hûtôipar dolgozza fel a zöldségtermés több mint negyedét, a gyümölcsök kétharmadát. A gyümölcsök esetében e magas arányszám elsôsorban azzal magyarázható, hogy a termés háromnegyedét adó alma százalékát ipari almaként dolgozzák fel. A zöldségfélék közül a zöldborsó 96 százaléka, a csemegekukorica 100 százaléka megy ipari feldolgozásra. A konzervipar forgalma mintegy milliárd forint évente, a bevétel 80 százaléka exportból származik A termékkínálat egyre koncentráltabb lett, fôleg a zöldségek esetében, a csemegekukorica és a zöldborsó mögött alig akad egyéb jelentôs mennyiségû termék (pl. zöldbab, savanyúságok). A három legnagyobb piaci szereplô (Globus, Univer és Bonduelle) a konzervpiac közel kétharmadát tartja a kezében. Rajtuk kívül néhány cég mondhat még magának jelentôs, 1 2 milliárd forint körüli éves árbevételt. Energiaigényes tevékenységrôl lévén szó a konzervgyártókat igen hátrányosan érinti az energiaárak tartós és jelentôs emelkedése. Ennél is nagyobb gondjuk azonban az alapanyagoldal nehézségei, ára, ingadozó minôsége és mennyisége, a magas hitelkamatláb, valamint a forint árfolyamának erôteljes ingadozása, ami kiszámíthatatlanná teszi az exportbevételt. A tartósítóipar az elmúlt évtizedig integrátori feladatokat látott el, a vállalatok koordinálták az alapanyag-termelést, szaktanácsadást végeztek, elôfinanszíroztak, betakarítógépeket vettek. Ma ezek a feladatok kicsúsztak a kezükbôl, ami az alapanyag-beszerzési nehézségeken meg is látszik féllábúvá vált az ágazat. Ma például a korábbinál jóval kevesebb fûszerpaprikát termelünk Magyarországon, ezért szükség van a külföldi fûszernövény behozatalára. A Magyarországon forgalmazott paprikaôrlemények döntô része a hazainál olcsóbb, importált összetevôt tartalmaz. Ha a szó közgazdasági értelmében is valóban hungaricum lenne a szegedi fûszerpaprika, akkor nem lehetne importból származó paprikaôrleménnyel keverni. A szabályozás változásával várhatóan 2009-tôl kezdve a paprika termôhelyét és az ôrlés helyét is jelölni kell a csomagoláson. A feldolgozóüzemeket érinti a szezonális munkaerô hiánya is, ami részben arra vezethetô vissza, hogy a legtöbb feldolgozó csak a törvényileg meghatározott minimálbért képes fizetni az alkalmi munkásoknak. A folyamatosan változó fogyasztói igények kielégítése nagy kihívást jelent a fagyasztóüzemek számára, hiszen nagy értékû, hosszú távú befektetésnek minôsülô fagyasztó- és csomagológépekkel kell lefedniük a folyamatosan változó vásárlói preferenciákat. A fagyasztóüzemek és a frissáru-csomagoló üzemek esetében gyakran nem elegendô a hûtô- és a fagyasztókamrák kapacitása, ezért tárolási problémák adódnak, amelyek csökkentik a kibocsátás volumenét, továbbá behatárolják a folyamatos raktárkészletet. Van tehát hova fejlôdnie az ágazatnak a FruiWeb kezdeményezése mindenesetre ebbe az irányba mutat. T. T.

17 Gépesítés 17 Az OPTIGÉP Kft. a mezôgazdaság gépigényeit figyelembe vevô fejlesztési munkájának eredményeként korszerû termékskálával áll megrendelôi szolgálatára. Kereskedelmi tevékenysége a saját fejlesztésû termékeire terjed ki. Napraforgó-betakarító adapterek A NAS adapterek immár 20 éve ismertek a hazai és külpiacon az USA-tól Novoszibirszkig. Hatékonyan és minimális veszteséggel végezhetô velük a napraforgó betakarítása. A hatsoros gépek területteljesítménye 20 ha/nap. A széles választéknak köszönhetôen mindenki megtalálja a számára legmegfelelôbb típust: Fix változat: 2 16 soros, 50; 55; 60; 70; 76,2 cm sortávú kivitelben; Csukható változat: 6 és 8 soros, 76,2 cm sortávú kivitelben; Szárzúzós változat: 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cm sortávú kivitelben. Az adapterek fém vagy mûanyag sorválasztókkal kaphatóak, univerzálisan bármely típusú kombájnra adaptálhatóak. Az adapterek rázóasztalos megoldásúak, ami lehetôvé teszi az adapter alacsony építését, ezáltal a ledôlt vagy esetenként beteg napraforgó is nagyon kis (< 0,5%) veszteséggel betakarítható. Ebben segítenek a mozgatható, talajhoz állítható orrok is. A veszteségcsökkenés a hektáronkénti kg-ot is OPTImális választás! Az OPTIGÉP Kft. gépeivel idôt és pénzt spórol elérheti. Ennek következtében már egy év alatt megtérülhet az adapter ára (6 soros gép esetén kb. 350 ha betakarítással). A szárzúzós változatú NAS Z biztosítja, hogy a talajmûvelés már közvetlenül a betakarítás után végezhetô. A csukható változatú NAS CS gyors átállást tesz lehetôvé a területek között. A folyamatos, tervszerû fejlesztés eredményeként a NAS változataként PSM néven talajkövetô szárzúzóval felszerelt napraforgó-betakarító adapter kapható 6, 8 és 12 soros, 76,2 cm sortávolságú fix vázú kivitelben. Ezek az adapterek a NAS változatok minden elônyével rendelkeznek, emellett hatékony szárzúzást végeznek. Az alacsony építésû szárzúzó a zúzási magasság hidraulikával állítható alacsony, dôlt állományban is használható. A PSM adapterek használatával a talajtaposási kár csökken, és megtakarítható a külön erô- és munkagépigény, valamint a külön menetben történô szárzúzás munkaideje és költsége. Kukoricabetakarító adapterek Az OptiCorn típusú, szárzúzóval szerelt adapterek 2, 4, 5, 6, 8 és 12 soros, 70 és 76,2 cm sortávú fix vázú, valamint 6 és 8 soros csukható vázú kivitelben kaphatóak. Az adapterek univerzálisan bármely ismert típusú kombájnra adaptálhatóak. Speciális törôhengerek biztosítják a hatékony szárlehúzást. A törôlécek központi vezérléssel állíthatók. A törôegységek soronként biztosítottak túlterhelés ellen. Igény szerint a zúzók egységenként kikapcsolhatók. A gépek fém és mûanyag burkolatos változatban rendelhetôek. Szemestermény-felszedô és -rakodógép Az OPTI-RAK 150/M optimális választás nagy teljesítményû terményrakodáshoz. A gép traktorral üzemeltetett, amellyel telepen belül mozgatható is, így könnyen, gyorsan lehet átállni az egyik rakodási helyrôl a másikra. A gép garat nélküli változata sík területen tárolt szemestermény felszedésére, szállítójármûre való rakodásra, szellôztetô átrakodásra alkalmas. Rakodógarattal szerelt változata alkalmas a szemestermény szállítójármûrôl közvetlenül vagonba, silóba vagy tárolóba való rakodására. Teljesítményigény: 37 kw. Rakodási teljesítmény búzából: 150 t/óra. Az OPTIGÉP Kft. a gépkínálat bôvítése mellett a minôség folyamatos fejlesztésére is nagy figyelmet fordít. Ennek érdekében az utóbbi években számos telephelyfejlesztést is végzett (1000 m 2 szerelômûhely, korszerû porfestô, fedett raktár, megmunkálógépek) és további beruházásokat is tervez. A gépek korszerû színvonalon tartását, a tervezési, gyártási folyamatot ISO 9001 minôségügyi rendszer felügyeli.

18 18 Gépesítés Mitôl is egyedi, mitôl is intelligens ez a gép? Sok egyszerû, praktikus és jól átgondolt mûszaki megoldás mellett a gép intelligenciája elsôsorban az automatikus törôlécállításnak köszönhetô, amellyel az összes kukoricabetakarító gép közül csak az Olimac Drago rendelkezik. A lényeg: a rendszer minden egyes sorban önállóan mûködik, a többi sortól függetlenül. Az éppen betakarításra következô kukoricanövény szárának vastagságához történik a törôlécek közötti távolság beállítása. Forradalmian új ez a megoldás, amely lehetôvé teszi az összes kukoricacsô begyûjtését a táblán elhelyezkedô kukoricanövényekrôl. A szár lehúzását végzô törôhengerek is extra hosszúságúak, amely szintén hozzájárul a veszteségmentes betakarítási folyamathoz. Energiatakarékos, vízszintes mûködésû szárzúzó kések szántásra tökéletesen alkalmas tarlót készítenek elô. Ebben a rendszerben a kukoricacsövek letörése a kukoricanövényrôl rendkívül kíméletesen történik. Az Olimacnál abszolút nem keletkezik veszteség, gyorsan végbemehet a tökéletes kukoricabetakarítás. Petróczy László: 06-30/ Pannonagri Kft Tata, Toldi M. u. 15/A. Tel.: 34/ ; fax: 34/

19 Gépesítés 19 A hazai mezôgépipar Gazdasági mutatók: A hazai mezôgépipart több mint 160 cég képviseli, amelyek keretében mintegy 7000 szakember dolgozik. A mezôgépgyártó cégek 56%-ban külföldi, 44%-ban magyar tulajdonban állnak. A hazai mezôgépgyártás ipari termelése évben 162 milliárd Ft volt, amibôl belföldi értékesítés 29,4 milliárd Ft. A évhez képest 10%-os volt a mezôgépipar termelésének a növekedése. A mezôgépipar gyártmánycsoportjai: Talajmûvelô gépek: ekék, tárcsák, magágykészítô gépek, kultivátorok Vetôgépek: gabonavetô gép és szemenkénti vetôgép, mulcsvetôgép Szerves- és mûtrágyaszóró gépek Növényvédô gépek: szántóföldi, kertészeti permetezôk Betakarító adapterek kombájnokhoz: gabona-, kukorica-, napraforgó-adapter Szálastakarmány-betakarító gépek Szárzúzók, mulcsozó gépek Anyagmozgató gépek: pótkocsik és adapterek traktorokhoz Gabonatechnikai gépek: szárítók, tisztítók, tárolósilók Erdészeti gépek: pásztakészítôk, erdészeti tárcsák, sorfüggetlen aprítógép, rönkszállító, daru A fentiek alapján elmondható, hogy a hazai mezôgépipar a mezôgazdaság számára jó minôségben munkagépeket gyárt, amelyeknek jelentós része külföldre kerül. A gyártott mezôgéptípusok száma mintegy körülire tehetô. A mezôgépipar beszállító gyárai: CLAAS HUNGARIA Kft. a Claas cégcsoport számára kombájnadaptereket fejleszt és gyárt; LINAMAR HUNGARY Zrt. OROS DIVÍZIÓ kukorica- és napraforgó-adaptereket gyárt. A másik két divízió jármûalkatrészek gyártója, beszállítója; A RÁBA Zrt. hajtott és kormányzott hidakat gyárt az 500 LE-ôs traktorokhoz a Claas és John Deere cégek számára; REKARD Hajtástechnikai Kft. európai és hazai cégeknek gyárt hajtómûveket, kardántengelyeket és gépelemeket; FRANK HUNGÁRIA Kft. talajmûvelô szerszámokat gyárt, amit hazai és mintegy 100 európai cégnek szállít. Cél: A mezôgazdasági termelés szereplôi a hazai mezôgépipartól jelenleg a munkagépigényüknek 25%- át szerzik be. Az exportszállítás megtartása mellett szeretnénk elérni, hogy a belföldi értékesítés 50%- ra nôjön. Ezt lehetôvé teszi a jó minôségû, kedvezô áron elôállított hazai gyártású mezôgazdasági munkagépek típusválasztéka. A fenti információkkal a teljesség igénye nélkül a hazai mezôgépipar teljesítôképességét kívántuk megismertetni az olvasóval. A MEGOSZ honlapja: Fekete Gyula MEGOSZ fôtitkár

20 20 Gépesítés Megnyitott a 16. és 17. AXIÁL-telephely Július 1-jén nyitotta meg kapuit a 16. és a 17. AXIÁL-telephely. A Kaposvár mellett található kaposfôi telephely egyelôre a dombóvári fióküzleteként, míg a Miskolc mellett található füzesabonyi önálló telephelyként üzemel. Az AXIÁL Kft. stratégiájának egyik kiemelkedôen fontos eleme az alkatrész- és szervizszolgáltatások fejlesztése, a gazdálkodókhoz való közelség, illetve igényeik legmagasabb szinten történô kiszolgálása. Ebbôl kifolyólag hajt végre a vállalat folyamatos fejlesztéseket meglévô telephelyein, valamint hoz létre újakat. Ennek legfrissebb példái a Kaposfô és Füzesabony településeken kialakított AXIÁL-telephelyek. A Kaposvártól 10 km-re fekvô kaposfôi telephely az elkerülô út nyugati, Nagykanizsa felôli részén helyezkedik el. Kezdetben a Dombóváron mûködô AXIÁL-telephely fióküzleteként, ahol négy alkatrész-értékesítô kolléga kezdi meg tevékenységét a hónapban. Elsôként az alkatrészüzlet és raktár került kialakításra a m 2 alapterületû ingatlanon, amelybôl az összes épület hasznos alapterülete 704 m 2 -t tesz ki. A Miskolc mellett található Füzesabony ad otthont az AXIÁL Kft. 17. telephelyének, amely a városból kivezetô 31-es út mellett fekszik. A 6900 m 2 -es területen 92 m 2 üzlet-, 38 m 2 iroda- és 600 m 2 raktárhelyiséget alakítottak ki, amelyben hat dolgozó, köztük három alkatrész-értékesítô, egy alkatrész-kiszállító, 2 mobil szervizszerelô kezdte meg munkáját a napokban. Elérhetôségek: Cím: 7523 Kaposfô, hrsz GPS: , Tel.: 82/ Fax: 82/ Mobil: 30/ Ügyfélkapcsolati vezetô: Mangó János 30/ Cím: 3390 Füzesabony, hrsz. 586/15. GPS: , Tel.: 36/ Fax: 36/ Mobil: 30/ Ügyfélkapcsolati vezetô: Molnár Péter 30/

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar zöldség-gyümölcs termelés legfőbb jellemzői Bruttó termelési érték (folyó áron) Mezőgazdasági

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban február 11.

Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban február 11. Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban 2016. február 11. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

A feldolgozóipari alapanyag-termelés helyzete és kilátásai a zöldség-gyümölcs ágazatban fejlődési lehetőségek és korlátok

A feldolgozóipari alapanyag-termelés helyzete és kilátásai a zöldség-gyümölcs ágazatban fejlődési lehetőségek és korlátok DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens Kurmai Viktória, Kicska Tibor, doktoranduszok A feldolgozóipari alapanyag-termelés helyzete és kilátásai a zöldség-gyümölcs ágazatban

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A KITE Precíziós Gazdálkodás eszközrendszere. Orbán Ernő Marketing menedzser Gépkereskedelmi üzletág KITE Zrt.

A KITE Precíziós Gazdálkodás eszközrendszere. Orbán Ernő Marketing menedzser Gépkereskedelmi üzletág KITE Zrt. A KITE Precíziós Gazdálkodás eszközrendszere Orbán Ernő Marketing menedzser Gépkereskedelmi üzletág KITE Zrt. Precíziós gazdálkodás a KITE értelmezésében Olyan műszaki, informatikai, információstechnológiai

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr)

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) CÉLOK a magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor versenyképességének erősítése az exportcélú beruházások,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A versenyképes gyümölcs- és kajszitermesztés feltételrendszere

A versenyképes gyümölcs- és kajszitermesztés feltételrendszere DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens A versenyképes gyümölcs- és kajszitermesztés feltételrendszere KAJSZIBARACK TANÁCSKOZÁS ÉS FAJTABEMUTATÓ

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv Versenyképes Zöldségágazati Platform Stratégiai Kutatási Terv 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok Támogatása 2, FKTPKT28 azonosító jelű, Fenntartható kertészet- Versenyképes Zöldségágazati Platform

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 19. Felelős

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása A zöldség-gyümölcs piac szabályozása (A TÉSZ-ekkel foglalkozó részek Ledóné Darázsi Hajnalka, Ledó Ferenc és Fodor Zoltán előadásai alapján készültek) Az EU-s zöldség-gyümölcs piacszabályozás főbb részelemei

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara GYŐRFFY BALÁZS átmeneti elnök Magyar Agrárkamara A 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról A TÖRVÉNY KULCSELEMEI: ALANYI JOGÚ TAGSÁG: mezőgazdaság, élelmiszeripar,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben