Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága"

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz készült előterjesztésről 9/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű Társulás lakossági befizetésekre vonatkozó kimutatásról 10/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készült tájékoztatóról 11/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról készült előterjesztésről 12/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A köztemető üzemeltetéséről készült előterjesztésről 13/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatáról szóló előterjesztésről 14/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról készült előterjesztésről 15/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről előterjesztésről 16/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában készült előterjesztésről 17/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról készült előterjesztésről 18/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában készült előterjesztésről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője Jeney Tibor, a Városfejlesztési Iroda irodavezetője Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Szabó Sándorné, a Püspökladányi Víziközmű Társulat képviselője Mezei Imre, a Közkincstár Kft. képviselője Varga Lajos, a Püspökladányi Holding Kft. képviselője Gruberné Slámer Erzsébet, a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. képviselője, Dombi Imréné, alpolgármester Terdik Ferenc, alpolgármester Márkus Gábor, képviselő Kincses László, képviselő Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja Kissné Nánássy Mónika, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, így a bizottság határozatképes. A bizottsági ülés eredeti időpontja március 24. lett volna, de az ülés egyéb napirendi pontok és kegyeleti okok miatt a mai napra lett halasztva. A meghívóban szereplő 1. napirendi pontot, mely az önkormányzat gazdasági programjáról szól, az előterjesztő visszavonta. Napirendi pontként maradnak a 2., 3., és 4., pontban szereplő előterjesztések, ezeket módosítsuk 1., 2., illetve 3. pontra. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül vegyük fel a bizottsági tagoknak eljuttatott további előterjesztéseket. Kérem szavazzunk a napirend fentiek szerinti módosításáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. Napirendek: 1. Előterjesztés a Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz Előadó: Dombi Imréné alpolgármester - 2 -

3 2. Tájékoztató Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 3. Előterjesztés az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 4. Előterjesztés a köztemető üzemeltetésére Előadó: Varga Lajos mb. ügyvezető igazgató 5. Előterjesztés a balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatára Előadó: Ajtai Lajosné ügyvezető igazgató 6. Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 7. Előterjesztés a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 8. Különfélék a. Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában Előadó: Dombi Imréné alpolgármester b. Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására Előadó: Dombi Imréné alpolgármester c. Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában Előadó: Dombi Imréné alpolgármester - 3 -

4 1. napirend: Előterjesztés a Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Borsos László, képviselő Melyek azok a kedvezőtlen feltételek a K&H Bank esetében és mivel tudott jobb ajánlatot adni az OTP? Nagy Sándorné, Városgazdálkodási Iroda irodavezetője A K&H Bank decemberében tette az ajánlatát. Kedvezőtlen feltételekkel, mert a kamatfelár 3,2%, ez az OTP esetében 2%. A kamat összege 3 havi BUBOR+kamatfelár. A K&H Bank felszámít még egyszeri költségként projekt vizsgálati díjat, mely 1,5%, az egyszeri költség az OTP esetében rendelkezésre tartási jutalék címen 0,5%. A K&H a kezességvállalásnál be kívánja vonni a Hitelgarancia Zrt., ez 1-2% plusz költséget jelentene. A víziközmű társulatok esetében 70%-os kamatkedvezményt biztosít az állam. Kincses László, képviselő decemberében miért nem kértünk más banktól ajánlatot? Nagy Sándorné, Városgazdálkodási Iroda irodavezetője Most vált aktuálissá a hitelfelvétel. A régebbi víziközmű társulati hitel visszafizetési problémái miatt a hitel prolongálása történt meg, ezzel egyidejűleg volt ajánlat a banktól. Van-e még kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk az előterjesztésben szereplő 1. és 2. pontban szereplő határozati javaslatok elfogadásáról. Javaslom, hogy a szavazást az 1. és 2. pontra vonatkozóan egyben tegyük meg. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 8/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz készült előterjesztést elfogadásra javasolja. Felelős: - 4 -

5 2. napirend: Tájékoztató Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Borsos László, képviselő Mit jelent a tájékoztató 2. oldalán szereplő tagi változások kifejezés? Kincses László, képviselő A tájékoztatóban olvasható a társulati tagok fizető készségének fokozott csökkenése. Ennek javítása érdekében van-e ráhatása az önkormányzatnak? Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője A víziközmű társulás megalakulásakor az városfejlesztési iroda által rendelkezésünkre bocsátott tagi nyilvántartás alapján elkészülnek a pénzügyi számítások, a beruházási alapokmány, melyben szerepel, hogy mennyi pénzt vár a társulat. A cégbírósági bejegyzést követő 90 napon belül elkészül a kivetési határozat, melynek kézbesítése után jelentkeznek a lakosok a problémákkal. Például sarki telken van a szennyvíz, így csak egy utcára vonatkozóan kell megfizetnie az érdekeltségi hozzájárulást. Előfordul olyan is, hogy egy helyrajzi számon több ingatlan található. A lakossági észrevételeket a Városfejlesztési Iroda munkatársai megvizsgálják. A Petri I. ütemű szennyvízépítés során például 40 db ingatlan esett a tagi nyilvántartásból. A tagi csökkenések az érdekeltségi hozzájárulást csökkentő tételek. A fizetési készség fokozatos csökkenésével kapcsolatban elmondható, hogy a gazdasági válság hatására tapasztalható, hogy az emberek inkább az alapvető szolgáltatási díjakat fizetik ki, mint az érdekeltségi hozzájárulást. Jelenleg is van bírósági úton történő behajtásunk. A kintlévőség csökkentésére más módszert kellene kidolgozni. Borsos László, képviselő Jó döntés volt a víziközmű társulat ellenőrzése. Az előterjesztés utolsó oldalán az előterjesztő javaslatot tesz arra, hogy mely dolgokon kell változtatni, javaslatot tesz intézkedési terv meghozatalára. Ha a víziközmű társulattal most problémák vannak, az újtelepi szennyvízépítés kapcsán még nagyobb problémák várhatók, a fizetési hajlandóság valószínűleg még rosszabb lesz. Mindezek ellenére valósítsuk meg az újtelepi szennyvíz beruházást, a felmerülő problémákat meg kell oldani. Kincses László, képviselő Számításaim szerint 6 év alatt 3-4 millió Ft-tal nő a 25 millió Ft-os hitel. A futamidő felénél, év környékén amikor nagyon magas az önkormányzat - 5 -

6 kötelezettségvállalása - már látható lesz, hogy mekkora a lakosság részéről a fizetési hajlandóság. Mivel az önkormányzat készfizető kezességet vállal a felvett hitel és kamatai visszafizetéséért, intézkedéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy a lakossági befizetések az elvárt ütemben haladjanak. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Azt javaslom, hogy a várható bevételeket, a tényleges befizetéseket és kiadásokat, a tendenciákat figyelembe véve, több évet átölelően, a társulás készítsen kimutatást, melyből látható, hogy a társulás vissza tudja-e fizetni a felvett hitelt. Nagyon nagy az önkormányzatot terhelő kötelezettség, nemcsak a víziközmű társulati hitel kezességvállalása miatt. Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője Az újtelepi szennyvízberuházás kapcsán készült pénzügyi számítás. Az előbbiekben említett kimutatást minden év végén el tudom készíteni. Az OTP a hiteligénylés során kér likviditási ütemtervet, vizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e a fedezet, befolynak-e a várható bevételek. Ez egy terv, nem biztos, hogy megvalósul. Az üzleti terv egy-egy példányát kérjük a bizottsági tagok részére eljuttatni. Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője A felvenni szándékozott 25 millió Ft-os hitel fedezete a tagok által fizetett lakás takarékpénztári megtakarítás. Kb. 70%-os az LTP belépési arány a lakosság részéről. Az LTP futamideje 6 év 1 hónap, a havi részlet Ft. A Lakástakarék pénztár ¼ évente kimutatást készít a befizetésekről. A szerződéses összeg Ft, ebből Ft a szennyvízépítésre fordítható, a fennmaradó Ft-os keretre lakáscélú hitelt vehető fel. A Ft tőkéből Ft fogja szolgálni a víziközmű társulati hitel tőketörlesztését, a fennmaradó Ft a társulati hitel kamatfizetésének forrása. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy ¼ évente készüljön beszámoló, kimutatás arról, hogyan alakulnak év közben a lakossági befizetések, mennyi az elmaradás és ennek ismeretében a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője Az állami támogatást és a kamatot tárgyév végén írják hozzá, év közben csak a tőketörlesztés látható. ¼ évente nem tudok pontos kimutatást készíteni

7 Fontos látni, nagyságrendileg hogyan alakulnak az évközi befizetések, ez milyen hatással van a tartozás visszafizetésére. Ha a társulás látja ¼ évente, hogyan alakulnak a befizetések, a szükséges intézkedéseket megteszi. Javaslom, először szavazzunk arról, hogy ¼ évente készüljön beszámoló, kimutatás arról, hogyan alakulnak év közben a lakossági befizetések, mennyi az elmaradás és ennek ismeretében a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 9/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága arra kéri a Püspökladányi Víziközmű Társulatot ¼ évente készüljön beszámoló, kimutatás arról, hogyan alakulnak év közben a lakossági befizetések, mennyi az elmaradás és ennek ismeretében a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Felelős: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e még kérdés, vélemény? Kincses László, képviselő Mit jelent a tájékoztatóban szereplő e Ft fedezetlen hiány? Mezei Imre, Közkincstár Kft. képviselője A víziközmű társulás megalakulásakor megállapítják az érdekeltségi hozzájárulás összegét. Ha ezt az összeget mindenki befizeti, nincs hiány. A tagi változás csökkenése közel 5 millió Ft, ebből eredően lecsökkent az érdekeltségi hozzájárulás összege, emiatt alakult ki fedezetlen hiány. Ez a továbbiakban akkor nő, ha a hátralékos állományból lesznek olyan tételek, melyek behajthatatlanná válnak. Fontos feladata a társulatnak és az adócsoportnak, hogy megvizsgálja azt, hogy kitől éri meg behajtani a tartozást. Megoldás lehet, ha ingatlanra jelzálogjog bejegyzésre kerül, akkor egy vagyoni értékű jogot kap az önkormányzat. Kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat

8 10/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készült tájékoztatót elfogadásra javasolja. Felelős: Szabó Sándorné és Mezei Imre elhagyja a helyiséget. 3. napirend: Az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Borsos László, képviselő Az előterjesztésben szereplő egyeztető bizottságnak kik a tagjai? Az előterjesztés szerint az 1998-as értékbecslés 14,5 és 143,4 millió Ft kifizetését tartotta megalapozottnak. Két ingatlan értékét kapja meg az önkormányzat vagy egy összeget kap? Funkciókiváltást finanszírozzák vagy van egy konkrét összeg? Mai napon folytattam egyeztetést Terdik Ferenc alpolgármester úrral arról, hogy az előterjesztésben szereplő értékek helytállóak-e, kell-e újabb szakvéleményt készíteni? Ha kell, ki végezheti ezt? Ha funkciókiváltásról van szó, akkor megállapítják, hogy hány tanterem kiváltásáról van szó és azt szorozzák egy bizonyos összeggel, függetlenül a tanterem, az épület piaci értékétől. Dombi Imréné, alpolgármester Mai napon Terdik Ferenc alpolgármester úr telefonon egyeztetett az illetékes szervekkel, és elmondta, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy melyik változattal jár jobban az önkormányzat. Fix összeget kapunk vagy a funkciókiváltással. Nekünk most arról kell dönteni, hogy szándékunkban áll átadni az ingatlanokat az egyháznak. Az átadás módjáról és az érték nagyságáról még folynak az egyeztetések. Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja Úgy gondolom, hogy itt nem kártalanításról, hanem funkciókiváltásról van szó. Jelen kvóta szerint 1 tanterem 30 millió Ft. A szerint kapja az önkormányzat a pénzt, hogy - 8 -

9 hány osztályt vesz át az egyház. A gyermekek már szeretnének szeptemberben az egyházi iskolában kezdeni, humánusan kezeljük az ügyeket. Ha visszaadjuk az épületeket, úgy lenne etikus, ha a benne lévő bútorokat, egyéb berendezéseket is visszaadjuk. Bízom abban, hogy az egyházi iskolába járó gyerekeknek nem kell fizetni a tornaterem, könyvtár, sportcsarnok használatáért. Kié lesz a kapott pénz? Az iskoláké? Márkus Gábor, képviselő Az előterjesztés jogászi tanácsadás segítségével készült. A bizottság kormányzati szinten van, a neve Kormány Egyeztető Bizottsága, a felelőse Szászfalvi államtitkár úr. Az egyházhoz történő átadás épület átadásáról szól. Minél előbb le kell zárni az átadást ahhoz, hogy az iskola üzembiztosan elinduljon 2011/2012. tanévben. Ehhez dátumok kapcsolódnak, mennyivel előbb kerüljön birtokukba az ingatlan. Az egyház előzetes engedélyt kapott a biztonság technikai felmérésre. A 2010/2011-es tanév végén, június közepén kerüljön sor az átadásra. Szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy az egyház elindulhasson a működési és egyéb engedélyek megszerzéséhez. Az önkormányzat megadja azokat a lehetőségeket, melyeket tud, hogy szeptember 1-jén beinduljon az iskola. Az eszközök, berendezések átadása egy későbbi egyeztetés tárgya legyen illetve testületi döntés szülessen róla. Az egyházi iskolába püspökladányi gyermekek fognak járni, ne érezzenek negatív változást. Abba az irányba kell menni, hogy újabb szakértői véleményt ne kelljen kérni, mert azt nagy mértékben befolyásolja a jelenlegi piaci helyzet. Információm szerint 6 tanterem funkciókiváltása összesen 180 millió Ft. A kapott összeg felhasználásának módjáról egyeztetések folynak, az iskolákra szeretnénk fordítani, például felújítás, fűtés korszerűsítés. Át kell gondolni a fontossági sorrendet. Szabó Attiláné, képviselő Az ingatlanokat minél előbb adjuk át. A megkapott összegből a közösen használt termeket, helyiségeket kellene felújítani. Például tornaterem, konyha, ebédlő. Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja Köszönöm a pozitív hozzáállást. Ezek az épületek évtizedek óta rossz állapotban vannak, jelentős felújításra szorulnak, melyet a nyáron el kell végeznie az egyháznak. Márkus Gábor, képviselő Iskola indítással kapcsolatban működési engedélyt csak tanéven kívül lehet kérni. Véleményem szerint a birtokba adás és az ellenérték átadása nem szokványos adásvételi szerződés

10 A megállapodásban lehetne rögzíteni, hogy a birtokba adás történik egy megállapodás szerinti időpontban, a tulajdonjogi átadás a funkció kiváltási összeg átvétele után. Mindkét félnek legyen biztosítéka arra, hogy megkapja, amit szeretne. Dombi Imréné, alpolgármester Most kinyilatkozzuk, hogy átadjuk az ingatlant. A funkció kiváltási összeg átvétele után a kerül át a tulajdonjog az egyház részére. Ez egy több lépcsős egyeztetést igénylő folyamat. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat változatlan maradjon, és az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy zökkenőmentesen menjen az átadás. Jeney Tibor, Városfejlesztési Iroda irodavezetője Az átmeneti időszakban tisztázni kell mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 11/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról készült előterjesztést támogatja Felelős: 4. napirend: Előterjesztés a köztemető üzemeltetéséről Megkérdezem Varga Lajos, a Holding Kft. képviselőjét kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? Varga Lajos, Holding Kft. képviselője Tájékoztatni szeretném a jelenlévőket arról, hogy a bárándi képviselő-testület döntött arról, hogy a bárándi temető üzemeltetési jogát a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. nyerte el

11 Szabó Attiláné, képviselő A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak? Varga Lajos, Holding Kft. képviselője A temető üzemeltetésének átvételével kapcsolatban a feltételek rendelkezésre állnak, a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 14 millió Ft önerővel járult hozzá, hogy minden zökkenőmentesen történjen. A jelenleg is ott dolgozók folytatják a munkát. Munkájukkal soha nem volt probléma. Az előterjesztésben bevételi számításokat is kellett volna kimutatni. Bízom abban, hogy a szolgáltatás színvonala nem fog csökkenni, jobb környezet fogadja az oda látogatókat, a korábbi problémák megoldódnak. Varga Lajos, Holding Kft. képviselője Az előterjesztés az előkészületekről szól. Azonnal nem lesz felújítva a temető, az üzemeltetési díjat felújításra fordítja a tulajdonos önkormányzat, tehát ez az önkormányzat döntése. Mindent megteszünk a feltételek javítása érdekében. A koporsós és urnás temetések tekintetében egyébként vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy milyen alternatívák vannak. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 12/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat köztemető üzemeltetéséről készült előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 5. napirend: Előterjesztés a balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatára Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?

12 Borsos László, képviselő A balatongyöröki táborral valamit kezdeni kell. Annak idején azért épült, hogy a püspökladányi gyermekek ott nyaraljanak évben egy törés tapasztalható, amikor az osztályok, iskolák már nem veszik igénybe a tábort. Mi ennek az oka? Az akkori gondnokkal, aki balatongyöröki lakos, megszüntettük a kapcsolatot, ennek pótlása nem történt meg. A szolgáltatás színvonalában is tapasztalható visszaesés. Megoldást kell találni arra, hogy újra püspökladányiak vegyék igénybe az üdülőt. Javaslatot várok a bizottság tagjaitól, hogy miként lehetne visszaállítani a régi színvonalat. Szabó Attiláné, képviselő Ugyanilyen problémák láthatók a gyógyfürdő esetében. A felfelé ívelő tendencia, a folyamatos fejlesztések ellenére a püspökladányiak nem mennek az üdülőbe. Nem tudom, mi az oka? Varga Lajos, Holding Kft. képviselője Tavalyi évben közcélú dolgozó látta el a gondnoki teendőket, munkájával nem volt probléma. A Hajdú-Bihar megyei iskolák részéről nem volt gond az ellátással évben ételszállító cég szolgáltatta az ételt. A kihasználtság emelkedik, az árakat nem emeltük, nem tudni az okát, hogy a püspökladányiak miért nem mennek az üdülőbe. A cél elsősorban az, hogy püspökladányi lakosok vegyék igénybe az üdülőt. Kincses László, képviselő évben 3 502, évben vendégéjszakát töltöttek a vendégek az üdülőben. A nyereség évben 1,3 millió Ft, évben 2,4 millió Ft volt. A legnagyobb mértékben az étkeztetési bevétel nőtt. Ezek alapján látható, hogy a külső igény fennáll. Borsos László, képviselő Sajnos elmondható, hogy több ember tapasztalata az, hogy kosz és szemét van. Sokan a volt gondnokot keresik, hogy ajánljon másik szállást. A takarítás kívánni valót hagy maga után. Ez a tábor alapvetően az iskolás gyermekek részére lett kitalálva. Lehet, hogy megváltoztak az üdülési szokások. Igazán felújításra szorulnak ezek az épületek. Szabó Attiláné, képviselő Ha pályázatot írnak ki ilyen jellegű épületek felújítására, ki kell használni

13 Terdik Ferenc, alpolgármester A diákok nagyon szeretik az ifjúsági tábort és minden, ami ezzel együtt jár, a lényeg, hogy a komfortérzetük jó legyen. Dombi Imréné, alpolgármester Mindenképpen vizsgáljuk felül a tisztaságot, hogy megfelelő színvonal fogadja az oda látogatókat. Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja A gondnoki állást közcélú dolgozóval nem éri meg betölteni. Az üdülő reklámozására áldozni kell. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsággal is fel kellene venni a kapcsolatot. A felmerülő problémákra megoldásokat kell találni, oda kell csábítani püspökladányi családokat, erre alternatívákat kell kidolgozni. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról, a szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás. 13/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 6. napirend: Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról Amennyiben nincs kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat

14 14/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 7. napirend: Előterjesztés a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről Sport jellegű támogatás, 20 millió Ft-os támogatottságú, a saját erő 5 millió Ft. A részletes műszaki tartalmat, a holnapi Városfejlesztési Bizottsági ülésen kapjuk kézhez illetve a testületi ülésig megkapja minden képviselő és bizottsági tag A pályázat tartalmaz 2,5 millió Ft értékben eszközbeszerzést, továbbá szertár kialakítását, lelátó felújítását, melyet vasszerkezetű nyitott tetővel egészülne ki, tartalmazz még szociális blokk, öltöző kialakítását, futópálya felújítását, futballpálya részleges felújítását. Borsos László, képviselő Az atlétikai öltöző kinek a tulajdona? A pályázat 80%-os támogatottsága kedvezőtlen, de a gyermekek sportolását és hasznos szabadidő eltöltését támogatnunk kell. Az atlétikai öltöző tulajdonviszonyai nem rendezettek, a felépítmény egy már megszűnt egyesületé. Jogilag rendbe kell tenni a tulajdonviszonyokat. Miután erre sor került, akkor lehet eldönteni, hogy milyen funkcióra használjuk az épületet. a többi épületre vonatkozóan koncepciót kell kidolgozni a funkcióra vonatkozóan, és figyelni kell a pályázati lehetőségeket az épületek felújítása illetve új épület építése érdekében. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás

15 15/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló előterjesztést támogatja Felelős: 8.a. napirend: Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérem Rácz Csillát, a Városfejlesztési Iroda munkatársát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Most kerül arra sor, hogy beadhatjuk a pályázatot az Újtelepi szennyvíz építés II. fordulójára vonatkozóan. Összeállt a teljes költségvetés, a pályázat nettó finanszírozású, az elszámolható költségek nettó Ft. 85%-ot támogat az UNIÓ, 15% önkormányzati önrész, ezen kívül az ÁFA összegét Ft-ot az önkormányzatnak meg előlegeznie. Nagy Sándorné, Városgazdálkodási Iroda irodavezetője évben már erre volt példa. Az ÁFA-t vissza lehet igényelni. Tavalyi évben kértünk az APEH-től állásfoglalást ez ügyben, pozitív válasz érkezett, az ÁFA_t vissza lehet igényelni. Az idén újra megtettük, várjuk válaszukat. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Az önrész nettó Ft, melynek forrása Ft a kötvényforrás illetve Ft összegben a Víziközmű Társulat által felvett hitel. A projekt várható befejezési határideje Jeney Tibor, Városfejlesztési Iroda irodavezetője A kiviteli tervek módosítottak. Pontosításra kerültek a közmű kiváltások, egyéb átalakítások. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat

16 16/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában készült előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 8.b. napirend: Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérem Rácz Csillát, a Városfejlesztési Iroda munkatársát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Az újtelepi szennyvízépítés kétfordulós pályázat, az I. fordulós pályázaton 25,3 millió Ft-os támogatást nyert az önkormányzat, mely kifejezetten az előkészítési és tervezési munkálatokra vonatkozott. Az első forduló azzal zárul le, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányt elfogadja a képviselő-testület, utána nyújthatjuk be a II. fordulós pályázatot, mely már új azonosítási kódszámon szerepel. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 17/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról készült előterjesztést elfogadásra javasolja. Felelős:

17 8.c. napirend: Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérem Rácz Csillát, a Városfejlesztési Iroda munkatársát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság útmutatása alapján a képviselőtestületnek döntenie kell a működtetés módjáról, mely lehet saját vagy fenntartói. Az önkormányzat számára a fenntartói működtetés felel meg, mivel ÁFA visszaigénylésre csak ebben az esetben kerülhet sor. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 18/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában előterjesztést elfogadásra javasolja. Felelős: Köszönöm a megjelenést, az aktív részvételt, a bizottsági ülést bezárom. k.m.f. Kissné Nánássy Mónika jegyzőkönyvvezető Kiss Zsigmond bizottság elnöke

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben