Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága"

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz készült előterjesztésről 9/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű Társulás lakossági befizetésekre vonatkozó kimutatásról 10/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készült tájékoztatóról 11/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról készült előterjesztésről 12/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A köztemető üzemeltetéséről készült előterjesztésről 13/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatáról szóló előterjesztésről 14/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról készült előterjesztésről 15/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről előterjesztésről 16/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában készült előterjesztésről 17/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról készült előterjesztésről 18/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában készült előterjesztésről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője Jeney Tibor, a Városfejlesztési Iroda irodavezetője Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Szabó Sándorné, a Püspökladányi Víziközmű Társulat képviselője Mezei Imre, a Közkincstár Kft. képviselője Varga Lajos, a Püspökladányi Holding Kft. képviselője Gruberné Slámer Erzsébet, a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. képviselője, Dombi Imréné, alpolgármester Terdik Ferenc, alpolgármester Márkus Gábor, képviselő Kincses László, képviselő Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja Kissné Nánássy Mónika, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, így a bizottság határozatképes. A bizottsági ülés eredeti időpontja március 24. lett volna, de az ülés egyéb napirendi pontok és kegyeleti okok miatt a mai napra lett halasztva. A meghívóban szereplő 1. napirendi pontot, mely az önkormányzat gazdasági programjáról szól, az előterjesztő visszavonta. Napirendi pontként maradnak a 2., 3., és 4., pontban szereplő előterjesztések, ezeket módosítsuk 1., 2., illetve 3. pontra. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül vegyük fel a bizottsági tagoknak eljuttatott további előterjesztéseket. Kérem szavazzunk a napirend fentiek szerinti módosításáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. Napirendek: 1. Előterjesztés a Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz Előadó: Dombi Imréné alpolgármester - 2 -

3 2. Tájékoztató Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 3. Előterjesztés az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 4. Előterjesztés a köztemető üzemeltetésére Előadó: Varga Lajos mb. ügyvezető igazgató 5. Előterjesztés a balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatára Előadó: Ajtai Lajosné ügyvezető igazgató 6. Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 7. Előterjesztés a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről Előadó: Dombi Imréné alpolgármester 8. Különfélék a. Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában Előadó: Dombi Imréné alpolgármester b. Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására Előadó: Dombi Imréné alpolgármester c. Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában Előadó: Dombi Imréné alpolgármester - 3 -

4 1. napirend: Előterjesztés a Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Borsos László, képviselő Melyek azok a kedvezőtlen feltételek a K&H Bank esetében és mivel tudott jobb ajánlatot adni az OTP? Nagy Sándorné, Városgazdálkodási Iroda irodavezetője A K&H Bank decemberében tette az ajánlatát. Kedvezőtlen feltételekkel, mert a kamatfelár 3,2%, ez az OTP esetében 2%. A kamat összege 3 havi BUBOR+kamatfelár. A K&H Bank felszámít még egyszeri költségként projekt vizsgálati díjat, mely 1,5%, az egyszeri költség az OTP esetében rendelkezésre tartási jutalék címen 0,5%. A K&H a kezességvállalásnál be kívánja vonni a Hitelgarancia Zrt., ez 1-2% plusz költséget jelentene. A víziközmű társulatok esetében 70%-os kamatkedvezményt biztosít az állam. Kincses László, képviselő decemberében miért nem kértünk más banktól ajánlatot? Nagy Sándorné, Városgazdálkodási Iroda irodavezetője Most vált aktuálissá a hitelfelvétel. A régebbi víziközmű társulati hitel visszafizetési problémái miatt a hitel prolongálása történt meg, ezzel egyidejűleg volt ajánlat a banktól. Van-e még kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazzunk az előterjesztésben szereplő 1. és 2. pontban szereplő határozati javaslatok elfogadásáról. Javaslom, hogy a szavazást az 1. és 2. pontra vonatkozóan egyben tegyük meg. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 8/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Víziközmű Társulás hitelfelvételéről, készfizető kezességvállaláshoz készült előterjesztést elfogadásra javasolja. Felelős: - 4 -

5 2. napirend: Tájékoztató Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Borsos László, képviselő Mit jelent a tájékoztató 2. oldalán szereplő tagi változások kifejezés? Kincses László, képviselő A tájékoztatóban olvasható a társulati tagok fizető készségének fokozott csökkenése. Ennek javítása érdekében van-e ráhatása az önkormányzatnak? Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője A víziközmű társulás megalakulásakor az városfejlesztési iroda által rendelkezésünkre bocsátott tagi nyilvántartás alapján elkészülnek a pénzügyi számítások, a beruházási alapokmány, melyben szerepel, hogy mennyi pénzt vár a társulat. A cégbírósági bejegyzést követő 90 napon belül elkészül a kivetési határozat, melynek kézbesítése után jelentkeznek a lakosok a problémákkal. Például sarki telken van a szennyvíz, így csak egy utcára vonatkozóan kell megfizetnie az érdekeltségi hozzájárulást. Előfordul olyan is, hogy egy helyrajzi számon több ingatlan található. A lakossági észrevételeket a Városfejlesztési Iroda munkatársai megvizsgálják. A Petri I. ütemű szennyvízépítés során például 40 db ingatlan esett a tagi nyilvántartásból. A tagi csökkenések az érdekeltségi hozzájárulást csökkentő tételek. A fizetési készség fokozatos csökkenésével kapcsolatban elmondható, hogy a gazdasági válság hatására tapasztalható, hogy az emberek inkább az alapvető szolgáltatási díjakat fizetik ki, mint az érdekeltségi hozzájárulást. Jelenleg is van bírósági úton történő behajtásunk. A kintlévőség csökkentésére más módszert kellene kidolgozni. Borsos László, képviselő Jó döntés volt a víziközmű társulat ellenőrzése. Az előterjesztés utolsó oldalán az előterjesztő javaslatot tesz arra, hogy mely dolgokon kell változtatni, javaslatot tesz intézkedési terv meghozatalára. Ha a víziközmű társulattal most problémák vannak, az újtelepi szennyvízépítés kapcsán még nagyobb problémák várhatók, a fizetési hajlandóság valószínűleg még rosszabb lesz. Mindezek ellenére valósítsuk meg az újtelepi szennyvíz beruházást, a felmerülő problémákat meg kell oldani. Kincses László, képviselő Számításaim szerint 6 év alatt 3-4 millió Ft-tal nő a 25 millió Ft-os hitel. A futamidő felénél, év környékén amikor nagyon magas az önkormányzat - 5 -

6 kötelezettségvállalása - már látható lesz, hogy mekkora a lakosság részéről a fizetési hajlandóság. Mivel az önkormányzat készfizető kezességet vállal a felvett hitel és kamatai visszafizetéséért, intézkedéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy a lakossági befizetések az elvárt ütemben haladjanak. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Azt javaslom, hogy a várható bevételeket, a tényleges befizetéseket és kiadásokat, a tendenciákat figyelembe véve, több évet átölelően, a társulás készítsen kimutatást, melyből látható, hogy a társulás vissza tudja-e fizetni a felvett hitelt. Nagyon nagy az önkormányzatot terhelő kötelezettség, nemcsak a víziközmű társulati hitel kezességvállalása miatt. Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője Az újtelepi szennyvízberuházás kapcsán készült pénzügyi számítás. Az előbbiekben említett kimutatást minden év végén el tudom készíteni. Az OTP a hiteligénylés során kér likviditási ütemtervet, vizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e a fedezet, befolynak-e a várható bevételek. Ez egy terv, nem biztos, hogy megvalósul. Az üzleti terv egy-egy példányát kérjük a bizottsági tagok részére eljuttatni. Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője A felvenni szándékozott 25 millió Ft-os hitel fedezete a tagok által fizetett lakás takarékpénztári megtakarítás. Kb. 70%-os az LTP belépési arány a lakosság részéről. Az LTP futamideje 6 év 1 hónap, a havi részlet Ft. A Lakástakarék pénztár ¼ évente kimutatást készít a befizetésekről. A szerződéses összeg Ft, ebből Ft a szennyvízépítésre fordítható, a fennmaradó Ft-os keretre lakáscélú hitelt vehető fel. A Ft tőkéből Ft fogja szolgálni a víziközmű társulati hitel tőketörlesztését, a fennmaradó Ft a társulati hitel kamatfizetésének forrása. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy ¼ évente készüljön beszámoló, kimutatás arról, hogyan alakulnak év közben a lakossági befizetések, mennyi az elmaradás és ennek ismeretében a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője Az állami támogatást és a kamatot tárgyév végén írják hozzá, év közben csak a tőketörlesztés látható. ¼ évente nem tudok pontos kimutatást készíteni

7 Fontos látni, nagyságrendileg hogyan alakulnak az évközi befizetések, ez milyen hatással van a tartozás visszafizetésére. Ha a társulás látja ¼ évente, hogyan alakulnak a befizetések, a szükséges intézkedéseket megteszi. Javaslom, először szavazzunk arról, hogy ¼ évente készüljön beszámoló, kimutatás arról, hogyan alakulnak év közben a lakossági befizetések, mennyi az elmaradás és ennek ismeretében a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 9/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága arra kéri a Püspökladányi Víziközmű Társulatot ¼ évente készüljön beszámoló, kimutatás arról, hogyan alakulnak év közben a lakossági befizetések, mennyi az elmaradás és ennek ismeretében a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Felelős: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e még kérdés, vélemény? Kincses László, képviselő Mit jelent a tájékoztatóban szereplő e Ft fedezetlen hiány? Mezei Imre, Közkincstár Kft. képviselője A víziközmű társulás megalakulásakor megállapítják az érdekeltségi hozzájárulás összegét. Ha ezt az összeget mindenki befizeti, nincs hiány. A tagi változás csökkenése közel 5 millió Ft, ebből eredően lecsökkent az érdekeltségi hozzájárulás összege, emiatt alakult ki fedezetlen hiány. Ez a továbbiakban akkor nő, ha a hátralékos állományból lesznek olyan tételek, melyek behajthatatlanná válnak. Fontos feladata a társulatnak és az adócsoportnak, hogy megvizsgálja azt, hogy kitől éri meg behajtani a tartozást. Megoldás lehet, ha ingatlanra jelzálogjog bejegyzésre kerül, akkor egy vagyoni értékű jogot kap az önkormányzat. Kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat

8 10/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére a Püspökladányi Víziközmű Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről készült tájékoztatót elfogadásra javasolja. Felelős: Szabó Sándorné és Mezei Imre elhagyja a helyiséget. 3. napirend: Az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Borsos László, képviselő Az előterjesztésben szereplő egyeztető bizottságnak kik a tagjai? Az előterjesztés szerint az 1998-as értékbecslés 14,5 és 143,4 millió Ft kifizetését tartotta megalapozottnak. Két ingatlan értékét kapja meg az önkormányzat vagy egy összeget kap? Funkciókiváltást finanszírozzák vagy van egy konkrét összeg? Mai napon folytattam egyeztetést Terdik Ferenc alpolgármester úrral arról, hogy az előterjesztésben szereplő értékek helytállóak-e, kell-e újabb szakvéleményt készíteni? Ha kell, ki végezheti ezt? Ha funkciókiváltásról van szó, akkor megállapítják, hogy hány tanterem kiváltásáról van szó és azt szorozzák egy bizonyos összeggel, függetlenül a tanterem, az épület piaci értékétől. Dombi Imréné, alpolgármester Mai napon Terdik Ferenc alpolgármester úr telefonon egyeztetett az illetékes szervekkel, és elmondta, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy melyik változattal jár jobban az önkormányzat. Fix összeget kapunk vagy a funkciókiváltással. Nekünk most arról kell dönteni, hogy szándékunkban áll átadni az ingatlanokat az egyháznak. Az átadás módjáról és az érték nagyságáról még folynak az egyeztetések. Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja Úgy gondolom, hogy itt nem kártalanításról, hanem funkciókiváltásról van szó. Jelen kvóta szerint 1 tanterem 30 millió Ft. A szerint kapja az önkormányzat a pénzt, hogy - 8 -

9 hány osztályt vesz át az egyház. A gyermekek már szeretnének szeptemberben az egyházi iskolában kezdeni, humánusan kezeljük az ügyeket. Ha visszaadjuk az épületeket, úgy lenne etikus, ha a benne lévő bútorokat, egyéb berendezéseket is visszaadjuk. Bízom abban, hogy az egyházi iskolába járó gyerekeknek nem kell fizetni a tornaterem, könyvtár, sportcsarnok használatáért. Kié lesz a kapott pénz? Az iskoláké? Márkus Gábor, képviselő Az előterjesztés jogászi tanácsadás segítségével készült. A bizottság kormányzati szinten van, a neve Kormány Egyeztető Bizottsága, a felelőse Szászfalvi államtitkár úr. Az egyházhoz történő átadás épület átadásáról szól. Minél előbb le kell zárni az átadást ahhoz, hogy az iskola üzembiztosan elinduljon 2011/2012. tanévben. Ehhez dátumok kapcsolódnak, mennyivel előbb kerüljön birtokukba az ingatlan. Az egyház előzetes engedélyt kapott a biztonság technikai felmérésre. A 2010/2011-es tanév végén, június közepén kerüljön sor az átadásra. Szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy az egyház elindulhasson a működési és egyéb engedélyek megszerzéséhez. Az önkormányzat megadja azokat a lehetőségeket, melyeket tud, hogy szeptember 1-jén beinduljon az iskola. Az eszközök, berendezések átadása egy későbbi egyeztetés tárgya legyen illetve testületi döntés szülessen róla. Az egyházi iskolába püspökladányi gyermekek fognak járni, ne érezzenek negatív változást. Abba az irányba kell menni, hogy újabb szakértői véleményt ne kelljen kérni, mert azt nagy mértékben befolyásolja a jelenlegi piaci helyzet. Információm szerint 6 tanterem funkciókiváltása összesen 180 millió Ft. A kapott összeg felhasználásának módjáról egyeztetések folynak, az iskolákra szeretnénk fordítani, például felújítás, fűtés korszerűsítés. Át kell gondolni a fontossági sorrendet. Szabó Attiláné, képviselő Az ingatlanokat minél előbb adjuk át. A megkapott összegből a közösen használt termeket, helyiségeket kellene felújítani. Például tornaterem, konyha, ebédlő. Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja Köszönöm a pozitív hozzáállást. Ezek az épületek évtizedek óta rossz állapotban vannak, jelentős felújításra szorulnak, melyet a nyáron el kell végeznie az egyháznak. Márkus Gábor, képviselő Iskola indítással kapcsolatban működési engedélyt csak tanéven kívül lehet kérni. Véleményem szerint a birtokba adás és az ellenérték átadása nem szokványos adásvételi szerződés

10 A megállapodásban lehetne rögzíteni, hogy a birtokba adás történik egy megállapodás szerinti időpontban, a tulajdonjogi átadás a funkció kiváltási összeg átvétele után. Mindkét félnek legyen biztosítéka arra, hogy megkapja, amit szeretne. Dombi Imréné, alpolgármester Most kinyilatkozzuk, hogy átadjuk az ingatlant. A funkció kiváltási összeg átvétele után a kerül át a tulajdonjog az egyház részére. Ez egy több lépcsős egyeztetést igénylő folyamat. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat változatlan maradjon, és az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy zökkenőmentesen menjen az átadás. Jeney Tibor, Városfejlesztési Iroda irodavezetője Az átmeneti időszakban tisztázni kell mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 11/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az egyházi ingatlanok tulajdona rendezésével összefüggő szándéknyilatkozatról készült előterjesztést támogatja Felelős: 4. napirend: Előterjesztés a köztemető üzemeltetéséről Megkérdezem Varga Lajos, a Holding Kft. képviselőjét kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? Varga Lajos, Holding Kft. képviselője Tájékoztatni szeretném a jelenlévőket arról, hogy a bárándi képviselő-testület döntött arról, hogy a bárándi temető üzemeltetési jogát a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. nyerte el

11 Szabó Attiláné, képviselő A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak? Varga Lajos, Holding Kft. képviselője A temető üzemeltetésének átvételével kapcsolatban a feltételek rendelkezésre állnak, a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 14 millió Ft önerővel járult hozzá, hogy minden zökkenőmentesen történjen. A jelenleg is ott dolgozók folytatják a munkát. Munkájukkal soha nem volt probléma. Az előterjesztésben bevételi számításokat is kellett volna kimutatni. Bízom abban, hogy a szolgáltatás színvonala nem fog csökkenni, jobb környezet fogadja az oda látogatókat, a korábbi problémák megoldódnak. Varga Lajos, Holding Kft. képviselője Az előterjesztés az előkészületekről szól. Azonnal nem lesz felújítva a temető, az üzemeltetési díjat felújításra fordítja a tulajdonos önkormányzat, tehát ez az önkormányzat döntése. Mindent megteszünk a feltételek javítása érdekében. A koporsós és urnás temetések tekintetében egyébként vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy milyen alternatívák vannak. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 12/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat köztemető üzemeltetéséről készült előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 5. napirend: Előterjesztés a balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatára Megkérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?

12 Borsos László, képviselő A balatongyöröki táborral valamit kezdeni kell. Annak idején azért épült, hogy a püspökladányi gyermekek ott nyaraljanak évben egy törés tapasztalható, amikor az osztályok, iskolák már nem veszik igénybe a tábort. Mi ennek az oka? Az akkori gondnokkal, aki balatongyöröki lakos, megszüntettük a kapcsolatot, ennek pótlása nem történt meg. A szolgáltatás színvonalában is tapasztalható visszaesés. Megoldást kell találni arra, hogy újra püspökladányiak vegyék igénybe az üdülőt. Javaslatot várok a bizottság tagjaitól, hogy miként lehetne visszaállítani a régi színvonalat. Szabó Attiláné, képviselő Ugyanilyen problémák láthatók a gyógyfürdő esetében. A felfelé ívelő tendencia, a folyamatos fejlesztések ellenére a püspökladányiak nem mennek az üdülőbe. Nem tudom, mi az oka? Varga Lajos, Holding Kft. képviselője Tavalyi évben közcélú dolgozó látta el a gondnoki teendőket, munkájával nem volt probléma. A Hajdú-Bihar megyei iskolák részéről nem volt gond az ellátással évben ételszállító cég szolgáltatta az ételt. A kihasználtság emelkedik, az árakat nem emeltük, nem tudni az okát, hogy a püspökladányiak miért nem mennek az üdülőbe. A cél elsősorban az, hogy püspökladányi lakosok vegyék igénybe az üdülőt. Kincses László, képviselő évben 3 502, évben vendégéjszakát töltöttek a vendégek az üdülőben. A nyereség évben 1,3 millió Ft, évben 2,4 millió Ft volt. A legnagyobb mértékben az étkeztetési bevétel nőtt. Ezek alapján látható, hogy a külső igény fennáll. Borsos László, képviselő Sajnos elmondható, hogy több ember tapasztalata az, hogy kosz és szemét van. Sokan a volt gondnokot keresik, hogy ajánljon másik szállást. A takarítás kívánni valót hagy maga után. Ez a tábor alapvetően az iskolás gyermekek részére lett kitalálva. Lehet, hogy megváltoztak az üdülési szokások. Igazán felújításra szorulnak ezek az épületek. Szabó Attiláné, képviselő Ha pályázatot írnak ki ilyen jellegű épületek felújítására, ki kell használni

13 Terdik Ferenc, alpolgármester A diákok nagyon szeretik az ifjúsági tábort és minden, ami ezzel együtt jár, a lényeg, hogy a komfortérzetük jó legyen. Dombi Imréné, alpolgármester Mindenképpen vizsgáljuk felül a tisztaságot, hogy megfelelő színvonal fogadja az oda látogatókat. Dr. Bárdos Lajosné, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja A gondnoki állást közcélú dolgozóval nem éri meg betölteni. Az üdülő reklámozására áldozni kell. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsággal is fel kellene venni a kapcsolatot. A felmerülő problémákra megoldásokat kell találni, oda kell csábítani püspökladányi családokat, erre alternatívákat kell kidolgozni. Kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról, a szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás. 13/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetésének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 6. napirend: Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról Amennyiben nincs kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat

14 14/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 7. napirend: Előterjesztés a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről Sport jellegű támogatás, 20 millió Ft-os támogatottságú, a saját erő 5 millió Ft. A részletes műszaki tartalmat, a holnapi Városfejlesztési Bizottsági ülésen kapjuk kézhez illetve a testületi ülésig megkapja minden képviselő és bizottsági tag A pályázat tartalmaz 2,5 millió Ft értékben eszközbeszerzést, továbbá szertár kialakítását, lelátó felújítását, melyet vasszerkezetű nyitott tetővel egészülne ki, tartalmazz még szociális blokk, öltöző kialakítását, futópálya felújítását, futballpálya részleges felújítását. Borsos László, képviselő Az atlétikai öltöző kinek a tulajdona? A pályázat 80%-os támogatottsága kedvezőtlen, de a gyermekek sportolását és hasznos szabadidő eltöltését támogatnunk kell. Az atlétikai öltöző tulajdonviszonyai nem rendezettek, a felépítmény egy már megszűnt egyesületé. Jogilag rendbe kell tenni a tulajdonviszonyokat. Miután erre sor került, akkor lehet eldönteni, hogy milyen funkcióra használjuk az épületet. a többi épületre vonatkozóan koncepciót kell kidolgozni a funkcióra vonatkozóan, és figyelni kell a pályázati lehetőségeket az épületek felújítása illetve új épület építése érdekében. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 tartózkodás

15 15/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló előterjesztést támogatja Felelős: 8.a. napirend: Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérem Rácz Csillát, a Városfejlesztési Iroda munkatársát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Most kerül arra sor, hogy beadhatjuk a pályázatot az Újtelepi szennyvíz építés II. fordulójára vonatkozóan. Összeállt a teljes költségvetés, a pályázat nettó finanszírozású, az elszámolható költségek nettó Ft. 85%-ot támogat az UNIÓ, 15% önkormányzati önrész, ezen kívül az ÁFA összegét Ft-ot az önkormányzatnak meg előlegeznie. Nagy Sándorné, Városgazdálkodási Iroda irodavezetője évben már erre volt példa. Az ÁFA-t vissza lehet igényelni. Tavalyi évben kértünk az APEH-től állásfoglalást ez ügyben, pozitív válasz érkezett, az ÁFA_t vissza lehet igényelni. Az idén újra megtettük, várjuk válaszukat. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Az önrész nettó Ft, melynek forrása Ft a kötvényforrás illetve Ft összegben a Víziközmű Társulat által felvett hitel. A projekt várható befejezési határideje Jeney Tibor, Városfejlesztési Iroda irodavezetője A kiviteli tervek módosítottak. Pontosításra kerültek a közmű kiváltások, egyéb átalakítások. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat

16 16/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó költségvetés tárgyában készült előterjesztést elfogadásra javasolja Felelős: 8.b. napirend: Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérem Rácz Csillát, a Városfejlesztési Iroda munkatársát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa Az újtelepi szennyvízépítés kétfordulós pályázat, az I. fordulós pályázaton 25,3 millió Ft-os támogatást nyert az önkormányzat, mely kifejezetten az előkészítési és tervezési munkálatokra vonatkozott. Az első forduló azzal zárul le, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányt elfogadja a képviselő-testület, utána nyújthatjuk be a II. fordulós pályázatot, mely már új azonosítási kódszámon szerepel. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 17/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, KEOP azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról készült előterjesztést elfogadásra javasolja. Felelős:

17 8.c. napirend: Előterjesztés a Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérem Rácz Csillát, a Városfejlesztési Iroda munkatársát, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést. Rácz Csilla, a Városfejlesztési Iroda munkatársa A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság útmutatása alapján a képviselőtestületnek döntenie kell a működtetés módjáról, mely lehet saját vagy fenntartói. Az önkormányzat számára a fenntartói működtetés felel meg, mivel ÁFA visszaigénylésre csak ebben az esetben kerülhet sor. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk, a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 18/2011. (III. 29.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó működtetés módjának tárgyában előterjesztést elfogadásra javasolja. Felelős: Köszönöm a megjelenést, az aktív részvételt, a bizottsági ülést bezárom. k.m.f. Kissné Nánássy Mónika jegyzőkönyvvezető Kiss Zsigmond bizottság elnöke

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 20/2016. (III. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városi

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2011. március 30-i ülésének jegyzőkönyve 10/2011. (III.30.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata a 7/2011. (III.9.) BM rendelet általi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 83/2011. (XII. 14.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az ivóvíz

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2011. december 8-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2011. december 8-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 8-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 76/2011. (XII. 8.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 21/2014. (IV. 17.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A 2013.

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. január 21-i ülésén hozott határozatai 1/2009.(I.21.) A temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról 2/2009.(I.21.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

2 Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén április 22-én a Városháza tanácskozó termébe

2 Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén április 22-én a Városháza tanácskozó termébe Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. április 22-ei ülésén hozott határozatai 13/2010.(IV.22.) A Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

341-12/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. szeptember 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

341-12/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. szeptember 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 341-12/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. szeptember 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 56/2013. (IX. 19.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2011. december 07-i ülésének jegyzőkönyve 27/2011. (XII.07.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. augusztus 17-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 48/2011. (VIII. 17.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A fürdőfejlesztési

Részletesebben

341-16/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága november 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

341-16/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága november 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 341-16/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. november 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 70/2013. (XI. 21.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat zavartalan működéséhez a kivetett érdekeltségi hozzájárulások időarányos beszedése, a működési költségek

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2014. év I. n.évi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2014.I n. évi gazdálkodásának feladatai 1. Az Ujtelepi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. október 10-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. október 10-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. október 10-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 64/2012. (X. 10.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A támogatási

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2011. október 26-i ülésének jegyzőkönyve 17/2011. (X.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő Testűlet! A püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011.(III.31.) Önkormányzati Testületi Határozata értelmében

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 65/2014. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12. számú jegyzőkönyv december 13. RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12. számú jegyzőkönyv december 13. RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12. számú jegyzőkönyv 2010. december 13. RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 127/2010./XII.13./kt.határozat: 128/2010./XII.13./kt.határozat: 129/2010./XII.13./kt.határozat:

Részletesebben

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 349-20/2013.. Jegyzőkönyv Jászkisér Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 11/2010. (II. 11.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról a Petőfi Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. január 20-i ülésének jegyzőkönyve 1/2010. (I.20.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben