Vállalkozások gazdaságtana II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások gazdaságtana II."

Átírás

1 Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete A stratégiaalkotás racionális modellje Vállalkozások gazdaságtana II. Környezet elemzése Premisszák Jövőkép és és küldetés Vállalati stratégia Üzletági stratégia Vállalati adottságok elemzése Képességek Az üzleti terv Stratégiai akciók Funkcionális stratégia Programok Projektek Előadó: Horváth Attila október 31. Üzleti terv terv Éves terv terv Az üzleti terv jellemzői Az üzleti terv definíciója Készítésének célja Tulajdonosi és vezetői döntések támogatása Induló vállalkozások, radikális innovációk indítása Konkrét tervezés, melynek időtávja meghaladja az operatív (éves) tervezést Forrásbevonás (hiteligénylés, potenciális klasszikus pénzügyi, vagy kockázati tőkebefektetés) Szakmai befektetők, stratégiai partnerek meggyőzése A vállalkozás rövid és középtávra vonatkozó elképzelései, céljai és eredményelvárásai, valamint valós lehetőségei és adottságai közötti összhang kialakításának eszköze. Kijelöli az azonnali teendőket, azokat a célokat, amelyeket középtávon szem előtt kell tartani. Kresalek, 2003., 83. oldal

2 Az üzleti terv egy lehetséges szerkezete I. Bevezető oldal II. Vezetői összefoglaló III. Iparágelemzés IV. Vállalkozás bemutatása V. Marketingterv VI. Működési terv VII. Szervezeti terv VIII. Kockázatelemzés IX. Pénzügyi terv X. Függelékek I. Bevezető oldal Alapadatok Üzleti terv elkészítésének célja Gazdálkodási, működési terület megjelölése Finanszírozás / hiteligény Terv bizalmas kezelésének megjelölése II. Vezetői összefoglaló III. Iparágelemzés Rövid kivonat, célközönsége: külső olvasók vezetők Tartalmazza: Üzleti terv megírásának célját Vállalkozás céljait, indoklását Rövid piaci áttekintést Finanszírozási módozatokat Pénzügyi áttekintést Iparág kilátásai, jellemzése (méret, fejlődési trendek, növekedési potenciál) Piacszegmentáció Innovációs hajlandóság, új termékek, várható fejlesztések, Forgalmazás jellemzői Versenyhelyzet, versenytársak elemzése Be- és kilépés jellemzői Belső együttműködési lehetőségek Támogatások, pályázatok

3 IV. Vállalkozás bemutatása Be kell mutatni: A vállalkozás számszerűsíthető és nem számszerűsíthető céljait Terméket / szolgáltatást Gazdaságosságot Termékfejlesztést Vállalkozás helyszínét, méretét, tevékenységét Szakmai kompetenciákat Derüljön ki, miért lesz sikeres a vállalkozás V. Marketingterv Piaci trendek Fogyasztói célcsoportok Árképzés Értékesítés módja Piacbefolyásolás Kommunikáció Szolgáltatások, eladási módszerek Stb. (ld. előző óra) VI. Működési terv VII. Szervezeti terv Működés, tevékenység részletes bemutatása Működési folyamatok Termelési terv Volumen Technológia, Gépek, berendezések, munkaeszköz-szükséglet Tervezett kapacitás Munkaerő Anyagszükséglet, beszerzés, beszállítók és kiválasztás szempontjai Fejlesztési elképzelések Alvállalkozók, minőségbiztosítás, stb. Kereskedelmi terv Árubeszerzés, készletgazdálkodás Csomagolás Szállítás, stb. Szolgáltatási terv Stb. Tulajdonforma Tulajdonosok bemutatása Társasági szerződés alapvető elemei Szervezeti struktúra Munkamegosztás Hatáskörmegosztás Koordinációs eszközök Konfiguráció Szervezetfejlesztés

4 VIII. Kockázatelemzés A kockázatelemzés lépései Bizonytalanság: Információhiány Nem ismerjük egy adott esemény Bekövetkeztének Idejét Helyét Módját Be nem következtét Kockázat: Bizonytalanság számszerűsíthető pozitív, vagy negatív következményei A kockázat valószínűségének és az azzal összefüggő veszteségnek, vagy nyereségnek szorzata Kockázati tényezők azonosítása, csoportosítása Brainstorming Értékelés, kritikus kockázati tényezők kiválasztása, kritikus tényezők elemzése Szcenáriók Hatástényezők kiválasztása Bekövetkezési valószínűség és a hatás mértékének becsléséhez szükséges skálák definiálása Szcenáriók értékelése Kritikus tényezők kiválasztása (kockázati együttható alapján) Kockázatkezelési terv elkészítése Kockázatkezelés Elkerülés Megosztás Áthárítás Csökkentés Kockázatelemzési példa IX. Pénzügyi terv Példa Jövedelemterv Mérlegterv Likviditási terv Cash flow terv Elemzések, mutatószámok

5 Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete A kettős könyvvitel rendszere Vállalkozások gazdaságtana II. Számviteli alapismeretek Két alapvető kérdés: Milyen gazdag egy vállalkozás egy adott időpontban? Nyereséget, vagy veszteséget termelt-e a vállalkozás az üzleti év alatt? Előadó: Horváth Attila október Számviteli szemléletmódok A mérleg Pénzforgalmi szemlélet: a tranzakciók a pénzmozgással egyidejűleg jelennek meg a könyvelésben, akkor és azt könyveljük, amikor és amivel pénzkifizetés vagy pénz bevételezés történt. Üzemgazdasági szemlélet: a tevékenység költségének és ráfordításának kimutatása a cél, azokat a tranzakciókat ismeri el, amelyek az adott időszakot terhelik, függetlenül a pénzmozgástól. A pénzügyileg nem rendezett tételek követelések és kötelezettségek formájában jelennek meg a könyvekben. Az ingatlanok és tárgyi eszközök beszerzési ára nem a vétel időszakát terheli, hanem az amortizálódás mértékével évenként terhelik az eredményt, az értékcsökkenési leírás jelent költségtényezőt. Módosított pénzforgalmi szemlélet: a pénzforgalmi szemléletű kimutatásokat időszakonként üzemgazdasági szemléletű adatokkal korrigálják. Olyan számviteli okmány, amely az eszközöket és forrásokat, adott időpontra vonatkozóan, megfelelően értékelve, pénzértékben összesítve, előírt struktúrában tartalmazza. Források Idegen tőke ( Tartozások ) Saját tőke

6 Nyereség, vagy veszteség I. A mérleg szerkezete Nyitómérleg Zárómérleg Források Idegen tőke ( Tartozások ) Saját tőke Források Idegen tőke ( Tartozások ) Saját tőke Immateriális javak Tárgyi eszközök Befejtetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Források Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások A memóriafogasok rendszere Memóriafogasok egytől százig 1 = T (a római egyes tetejére kalap ), az egyes szám memóriafogasa : TEA 2= D(a római kettes két függőlegesét két görbe vonallal összekötjük ), az kettes szám memóriafogasa : DUÓ 3 = B (a hármas számjegyet kiegészítjük egy függőlegessel ), a hármas szám memóriafogasa : BOA 4 = R (a tükörbe néző 4-es számjegyet eldőlés ellen lábbal egészítünk ki ), a négyes szám memóriafogasa : RIO 5 = L (elálló hüvelykujjal 5-öt mutatok ), az ötös szám memóriafogasa : LÓ 6 = K (az elálló hüvelykujjal mutatott 5-ös számhoz lábként odateszem a másik kezem egyik ujját ), a hatos szám memóriafogasa : KŐ 7 = M (összeérintem két kezem hüvelykujjainak végét, így mutatok 5+2 ujjal 7-et, majd két kezemet lefelé fordítom, s így M betűt formálok ), a hetes szám memóriafogasa : MIAU 8 = S (befejezetlen 8-as ), a nyolcas szám memóriafogasa : SÍ 9 = P (hanyagul írt 9-es szám tükörbe néz ), a kilences szám memóriafogasa : PÁ 0 = C (befejezetlen nulla ) vagy CS mássalhangzó

7 Az eredménykimutatás Nyereség, vagy veszteség II. Olyan számviteli okmány, amely egy adott időszakra vonatkozóan, előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben tartalmazza a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését és bemutatja az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, az eredmény összetevőit: a bevételeket és ráfordításokat. Nyitómérleg Zárómérleg Eredménykimutatás Ráfordítások Ráfordítások Nyereség Források Idegen tőke Saját tőke Források Idegen tőke Saját tőke Bevételek Bevételek Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete A stratégiaalkotás racionális modellje Vállalkozások gazdaságtana II. Környezet elemzése Premisszák Jövőkép és és küldetés Vállalati stratégia Üzletági stratégia Vállalati adottságok elemzése Képességek Éves tervezés Stratégiai akciók Funkcionális stratégia Programok Projektek Előadó: Horváth Attila október 31. Üzleti terv terv Éves terv terv

8 Az éves tervezés általános menete (minta) Melléklet A pénzügyi tervezés Az értékesítési, termelési, áruforgalmi terv, továbbá az erőforrások tervének értékbeni összefoglalása, a tervfejezetek tartalmának pénzügyi vetületeit gyűjti össze Célja: vállalkozás pénzügyi szükségleteinek felmérése, a szükséges források kijelölése, illetve terv szintű biztosítása Forrása: Külső és belső információk Elemzési tevékenység (hatékonyság, jövedelmezőség, vagyoni helyzet, pénzügyi teljesítőképesség) A pénzügyi terv elemei Jövedelemterv (forgalmi szemlélet) Mérlegterv (állományi szemlélet) Likviditási terv (forgalmi szemlélet) Cash flow terv (forgalmi szemlélet) Elemzések, mutatószámok Éves tervezési példa Példa

9 Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozások gazdaságtana II. Előadó: Horváth Attila Költséggazdálkodás október 31. Költségek értelmezése Kiadás: pénzkiadást jelent Költség: a tevékenység érdekében történő erőforrás-felhasználás pénzben kifejezett értéke Ráfordítás összetevői: Korábban költségként számoltuk el és a kibocsátástól függően válnak ráfordítássá (pl. értékesített termékek közvetlen önköltsége) Költségek, melyek a kibocsátástól függetlenül ráfordítássá alakulnak (pl. központi irányítás költségei) Nem jelenik meg költségként (pl. pénzügyi ráfordítások) Kiadás / Költség / Ráfordítás A költség a tevékenységhez szükséges erőforrás-felhasználás pénzben kifejezve Kiadás, de de nem költség Ráfordítás, nem költség Ráfordítás, nem költség Költség Költség és és kiadás Költség Költség és és nem kiadás Kvázi költség (nem ráfordítás) A költségszámítás: feladata az újratermelési folyamat számszerű kifejezése, mely során meghatározzuk, hogy mennyibe kerül a kifejtett tevékenység; lehet a számvitel integráns része, vagy különálló rendszer

10 A költségek csoportosítása nemek fajta, megjelenési forma szerint Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás A költségek csoportosítása elszámolhatóság szerint Közvetlen költség a felmerülés időpontjában meg tudjuk meghatározni, hogy melyik költségviselőt milyen mértékben terheli Közvetett költség a felmerülés időpontjában a költségviselőt terhelő mértéket nem, csak a felmerülés helyét tudjuk meghatározni Üzemi általános költségek Vállalati általános költségek Költségek csoportosítása a volumenhez való viszony szerint A költségkocka Változó költségek: a vizsgált időszakot tekintve a tevékenység volumenével valamilyen arányban változnak Lineáris Progresszív Degresszív Regresszív Állandó (fix) költségek: a vizsgált időszakot tekintve a tevékenységi volumen jelentős terjedelmében változatlanok Szerkezet Változó Fix Rövid távon Hosszú távon Befolyásolhatóság Közvetett Közvetlen Hozzárendelhetőség Hozzárendelhetőség

11 Költségviselők és költséghelyek A költségek áramlása Költséghely: a költség keletkezésének helye, azt válaszolja meg, hogy hol, milyen költségek, milyen mértékben merültek fel. Költségviselő: melyik termék érdekében merült fel a költség. Pénzügyi számvitel Átvezetés Költségviselő közvetlen költsége Költségnem Költséghely számítás számítás Milyen költségek Költségviselő merültek fel? közvetett költsége Hol merültek fel a költségek? Költségviselő számítás Minek az érdekében merültek fel a költségek? Forrás: IFUA Horváth & Partners Teljes- és részköltség számítás A költségszámítás egyik feladata az önköltségszámításhoz szükséges információk biztosítása. Főbb szerepei: Vezetői döntések Vagyonértékelés Azt a költségszámítási eljárást, amely az önköltség meghatározásához az összes időszaki termelési költséget figyelembe veszi teljes költségszámításnak nevezzük. Mennyibe kerül ténylegesen az előállítás? Azokat a költségszámítási eljárásokat, melyek az önköltség meghatározásához a közvetett költségek valamely körét figyelmen kívül hagyják, részköltség számításnak nevezzük. A közvetett költségeket nem tudjuk egyértelműen költségviselőkhöz rendelni - pontatlanság Önköltségszámítás, határköltségszámítás, kalkuláció Egy adott időszakban létrehozott javak egy egységére jutó termelési költségét (önköltségét, egységköltségét) határozzuk meg

12 Standardköltség-számítás I. Létjogosultsága Hagyományos költségszámítás múlt orientált A költségek időbeni alakulását sok véletlen tényező formálja Eltérő minőségű alapanyag Kapacitáskihasználtság változása Időbeli elhatárolások pontatlansága Beszerzési árak rövid távú jelentős áringadozásai Ugyanazon termék előállítási költségei különböző időpontokban jelentősen eltérhetnek Alapelvei Költségszámítás munkaigényének csökkentése Pontos előkalkuláció, mely használható a könyvelésben Költségfajták tényleges és előkalkulált összegének folyamatos nyilvántartása, gyors beszámoló a költségeltérésekről Standardköltség-számítás II. Műszaki és gazdasági szakemberek bevonásával Előirányzati költségek, irányszámok standard költségek Önköltség meghatározása nem a tényleges költségek alapján történik Költségeltérések elemzése, okok meghatározása A fedezetszámítás A többszintű fedezetszámítás Az eredménycélok elérését támogató tervezési és irányítási eszköz Típusai: Egyszintű fedezet számítás: Fedezeti összeg = Bevételek Változó költségek Többszintű fedezetszámítás: A fix költségek differenciált kezelésével szintekre bontjuk a fedezeti összeget Gyakorlatban: Egyszintű fedezet számítás: Fedezeti összeg = Bevételek Közvetlen költségek Többszintű fedezetszámítás: A közvetett költségek differenciált kezelésével szintekre bontjuk a fedezeti összeget 1. szintű fedezet 2. szintű fedezet 3. szintű fedezet Eredmény Közvetlen költségek gyűjtése költségviselőn Költséghelyi közvetlen költségek Költséghelyi elszámolt költségek Irányítás --igazgatás költségei

13 Fedezeti pont elemzés Nyereségtervezési példa Árbevétel/ költség Fedezeti pont 2 Fedezeti pont 1 Ténykapacitás kihasználtság Árbevétel Költség összes 1, 2 Költség fix 1 Költség fix 2 Kapacitás kihasználtság Példa Forrás: IFUA Horváth & Partners

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A vállalkozások üzleti terve. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett

A vállalkozások üzleti terve. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett A vállalkozások üzleti terve Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett Az üzleti terv a vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze a vállalkozás saját és/vagy más hasonló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG

ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG A vállalat érintettjei KÜLSŐ SZEREPLŐK BELSŐ SZEREPLŐK - Tulajdonosok - Üzleti partnerek - Állam INFORMÁCIÓIGÉNY - Menedzserek A vállalat mérlege számukra megfelelő

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 19. Szállodák költségei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Második kötet. IV. 19. Szállodák költségei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Második kötet IV. 19. Szállodák költségei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010, 2015 Második kiadás 1 Vázlat Szállodavezetés és

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Kötelező irodalom Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila: A vezetői

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben