Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek?"

Átírás

1

2 Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? A Start Zrt. górcső alá vette a as pályázati ciklus első hat évének projektjeit, amelyekre vonatkozóan a Start Zrt. pályázati kezességvállalását szerették volna igénybe venni, azonban a projektek és az azokat megvalósítani szándékozó társaságok magas kockázata vagy kizáró tényező fennállása miatt a Start Zrt. végül nem vállalt kezességet vagy az igénylésről született pozitív döntés ellenére az igénylő visszalépett a szerződéskötéstől. A 2007 januárja és a 2012 decembere közti időszakban elutasított pályázati garanciakérelmekkel kapcsolatos projektek 42,7%-a különböző okokból nem valósult meg. Az összes elutasított ügylet 22,9%-a esetében a projektgazda vállalkozásokkal szemben időközben felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás indult, ami igazolni látszik, hogy indokolt volt a Start elutasítása. Az elutasított kérelmekkel kapcsolatos projektek 44,3%-a a Start garanciájának hiányában is megvalósult. A magas megvalósulási arány arra enged következtetni, hogy a Start Zrt. túl szigorúan ítélte meg a projektek és vállalkozások kockázatát. A évi pénzügyi válság következtében a Start Zrt. valóban szigorított a bírálati szempontokon, miután több korábbi ügyfele nehéz pénzügyi helyzetbe került és megtörténtek az első garancia beváltások is. 12,3% 19,8% 22,9% 0,8% 44,3% megvalósult felszámolás/ csőd/ megszűnés megvalósítás folyamatban nem valósult meg megvalósult a későbbiekben a Start ügyfeleként A Start által elutasított projektek megvalósulási aránya A képet torzítja, hogy a felmérés azokra az igénylésekre is kiterjedt, amelyek esetében maga a pályázó állt el a garanciaigényléstől vagy még a bírálati folyamat közben, vagy a kérelem Start általi jóváhagyását követően. A magas megvalósulási arány másik oka, hogy az évek során megjelentek olyan új biztosítéki formák, mint például a tulajdonosi, ügyvezetői készfizető kezességvállalás, amelynek segítségével a megfelelő értékű tehermentes magánvagyon esetén azok a cégek is lehívhatták az elnyert támogatást, amelyek egyébként kedvezőtlen elbírálásban részesültek a pénzintézetek, garanciaszervezetek részéről. Néhány kivételes esetben a pályázó társaság a sikertelen igénylést követően ismét garanciakérelmet nyújtott be, melyet a Start pozitívan bírált el és kezességet vállalt, így a projekt megvalósulhatott. Az elutasításban részesült projektek 12,3%-a esetében a Miniszterelnökség honlapja szerint még folyamatban van a beruházás megvalósítása. 1

3 A negatívan elbírált projektek naptári évek szerint bontásából megállapítható, hogy a évet leszámítva egyetlen évben sem érte el az 50%-ot a megvalósulás aránya. A 2007-ben elutasított valamennyi pályázó ellen időközben felszámolási eljárás indult. A felszámolás alá kerülő cégek aránya 2008-tól folyamatosan csökken. Ez részben annak tudható be, hogy a Starthoz a célzott marketingtevékenységnek is köszönhetően egyre nagyobb számban érkeznek stabil pénzügyi hátterű cégek reálisan kivitelezhető és fenntartható beruházásaival, fejlesztéseivel kapcsolatos garanciaigénylései, de összefüggés feltételezhető az EU-s források hazai pályáztatási rendszerének folyamatos racionalizálásával is. Érdemes megemlíteni, hogy bár a támogatási szabályok értelmében a projektgazdáknak a szerződés megkötésétől számítva 24 hónapjuk áll rendelkezésre projektjeik fizikai kivitelezésére, a 2010-ben elutasított projektek 8%-a jelenleg is csak a megvalósulás stádiumában van. Ugyanez ez az arány a 2012-ben elutasított kérelmek esetében már jóval magasabb, mintegy 36%, melyek egy része valószínűleg a jövőben sem valósul meg. 100% megvalósult 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 43% 48% 44% 33% 0% felszámolás / csőd / megszűnés megvalósítás folyamatban nem valósult meg megvalósult, későbbiekben szerződött ügyfél A Start által elutasított igénylésekkel kapcsolatos projektek évek szerinti megvalósulási aránya. A Start megvizsgálta az előző pályázati ciklus alatt megjelent Nemzeti Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Széchenyi Terv elnevezésű hazai fejlesztési programok regionális (ROP), környezet és energia (KEOP), valamint gazdasági versenyképességi (GVOP) és gazdaságfejlesztési (GOP) operatív programjai szerint is az elutasított kérelmekkel kapcsolatos pályázatok utóéletét. A megvalósulási arány a régiók tekintetében erős szórást mutat. A legmagasabb arányban, 60%-ban a Közép-Dunántúlon tervezett beruházások valósultak meg, míg a közép-magyarországiak 54%-ban. A felszámolás alá került cégek legnagyobb számban a GVOP-GOP pályázatok nyertesei közül kerültek ki. Érdekesség, hogy a KEOP pályázatokra vonatkozóan a Start kezességét sikertelenül igényelt társaságok egyike ellen sem indult még végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás, ugyanakkor az is igaz, hogy a Start csak néhány KEOP-os projekthez vállalt garanciát. A már biztosan meg nem valósított projektek aránya az észak- magyarországi 2

4 régióban a legmagasabb, míg a már biztosan megvalósított projektek aránya messze Dél-Magyarországon a legalacsonyabb: a DAOP esetében 23%-os, míg a DDOP esetében mindössze 15%-os a sikeres kivitelezési ráta. 100% 80% 60% 40% 20% 60% 32% 43% 38% nem valósult meg felszámolás / csőd / megszűnés folyamatban 0% megvalósult A Start által elutasított projektek alakulása az egyes operatív programok szerint. 3

5 Kockázati tőke: mennyi az elvárt hozam? A tőkebefektetési piac szereplői általában arra hívják fel a kezdeti vagy növekedési stádiumban lévő cégek figyelmét, hogy érdemes felkészülni a befektetők által elvárt magas hozamra. Bár a különböző források eltérő arányhatárokat neveznek meg (http://www.vg.hu/penzugy/mikorvalasszuk-a-kockazati-toket , az jól látszik, hogy átlagosan évi százalékos hozamelvárásra készítik fel a tőkebefektetőket kereső vállalkozókat. Ezek az arányok még a magas kockázatú befektetési alapok elvárt hozamai közt is magasnak számítanak, így nem véletlen, hogy több cégvezető is lemond a tőkebefektetésről. Pedig van olcsóbb megoldás. Azt fontos megjegyezni, hogy a százalékos hozamszint leginkább az induló, startup vállalkozások esetén reális, a már legalább két éves múlttal rendelkező cégek alacsonyabb arányokkal is számolhatnak. A kezdeti stádiumban lévő fiatal cégekre specializálódott alapok (ilyen a JEREMIEprogram is) tisztában vannak azzal, hogy a magas kockázat miatt a befektetések jelentős része bedőlhet, így egy-egy sikeres projekttel igyekeznek a veszteséget ellensúlyozni. A megtérülést pedig leginkább a magas hozammal tudják biztosítani. Emellett az árat az inkubálási költségek is jelentősen megemelik, ami akár 30 százalék fölé is tornászhatja a hozamszintet. A több éve működő cégek esetében azonban némileg eltérőek lehetnek a megcélzott hozamok. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap pedig kiváltképp ilyen cégekre specializálódott, így az átlagos hozamelvárási szint egy, a core tevékenységéhez illeszkedő vállalkozás esetében százalék között mozog. Hogy lehet ilyen olcsó az SZTA befektetése? Az Alap kitűzött célja, hogy a valós növekedési potenciált kihasználva minden egyes befektetési projektet sikeressé tegyen, így a nagy sikertörténetek helyett inkább a hagyományos iparágakban jellemző, relatíve szerényebb eredményekben és a biztosabb növekedésben bízik. A célvállalkozással közösen meghatározott üzleti és pénzügyi célok a vállalkozások hosszabb előéletére alapozva jobban értékelhetők, mint a csak ötlet, vagy épp még piacra lépés előtti fázisban lévő cégek esetében. Egy, már évek óta piaccal és termékkel bíró vállalkozástól nem az árbevétel és cégérték jelentős növekedését várják, hanem egy, az iparági növekedést némileg meghaladó teljesítményt. A hozamelvárási szintek közti különbségek (http://blog.szta.hu/?p=365) viszonylag pontos mutatóul szolgálnak azt illetően is, hogy a befektető milyen mértékben vesz részt a cég irányításában. A szakmai (és sokszor a pénzügyi) befektetők nemcsak a cég monitorozását végzik, de részt vesznek a cég napi működésében: korábbi piaci tapasztalataikkal, ágazati szakértelmükkel és akár nemzetközi 4

6 kapcsolatrendszerükkel a céget inkubálják. Tevékenységükkel aktívan hozzájárulnak a vállalkozás piaci sikeréhez. Ennek ellenértékét a legtöbb esetben nem saját fizetésükben, hanem az ennél jóval több pénzt jelentő cég exitjekor kívánják viszontlátni. Így az inkubálást végző befektető joggal kér magasabb hozamot, mint a csendestársi szerepet betöltő partner. Ha viszont mérsékeltebbek az elvárások, a kisebbségi tulajdonos csak szükség esetén vesz részt a döntéshozatalban, a projekt sikerét pedig leginkább a menedzsmenthez fűződő megalapozott bizalmi viszonyra és a folyamatos pénzügyi monitoringra építi. A kockázat alacsonyabb, így nem indokolt a napi vagy heti felügyelet, a fontos kérdésekben azonban döntő-, illetve vétójoga is van. Összefoglalva: az SZTA alacsonyabb elvárt hozam szintjét alapvetően három fő tényező határozza meg: 1. Alacsonyabb azon vállalkozások iparágainak növekedési benchmarkja, ahol befektet. 2. A múlttal és piaccal rendelkező cégek az igazolható múltbéli teljesítmény miatt kisebb kockázattal bírnak és jobban értékelhetők, mint az ötletek vagy prototípusok. 3. Az SZTA nem inkubál, nem épít piacot, nem vesz részt a társaságok építésében, így ennek költségei nem épülnek be az árazásba. Még egyszer jelezzük azonban, hogy ez az árazás csak a core tevékenységre igaz. Az innovatívabb vagy korai fázisú cégekkel való megállapodás ennél jóval magasabb hozamot is megcélozhat, de egy vérbeli befektető még ilyet sem mondana: számára nincs elvárt hozam, maximális cégértéken akar kiszállni. Az Alap tulajdonosi jogairól és kötelezettségeiről itt írtunk bővebben: Bankok és a tőkebefektetők Milyen hatással bír az erős tőkehelyzet a hitelnyújtásra? A kockázati tőke ugyanolyan mértékben erősíti a cég tőkehelyzetét, mint a belső forrásból származó tőkeemelés, a különbségek elsősorban a tulajdonosi szerkezetből, illetve az exit lehetőségből fakadnak. A legfontosabb azonban a bank számára, hogy a cégbe friss pénz kerül és ez kerül tőkeelemként a mérlegébe. Egy tőkeerős cég számára, a tartós működés és a kedvezőbb pénzügyi helyzet következtében szélesebb a hitellehetőségek közötti választás lehetősége. Így a bankok ajánlatai közül olyan csomagok közül is választhat, amelyek feltételei nehezebben, vagy nem teljesíthetők egy olyan cég számára, amely nem tud stabil tőkehátteret és jó eredményeket felmutatni. 5

7 Milyen hatással van a tőkebefektető jelenléte a hitelnyújtásra? A tőkebefektető azért dönt a tőkebevonás mellett, mert jelentős növekedési potenciált lát a célvállalatban. Természetesen nem hasra ütésre, vagy becslés alapján tekint lehetőségként a cégre. A szerződés egyes pontjaiban való megállapodás előtt a tőkebefektető átvilágítja a céget (http://blog.szta.hu/?p=206), amelynek során áttekinti az üzleti stratégiáját, szerződéseit, jogi helyzetét, tulajdonosi szerkezetét és megvizsgálja a piaci lehetőségeit. Ha a cég megfelel a szakmai, piaci és jogi feltételeknek, a megállapodás létrejöhet. Az átvilágítás (http://blog.szta.hu/?p=270) tehát a bank számára is egy megbízhatósági, hitelességi mutatóként szolgál. A tőkebefektető pedig aki fedezet hiányában ugyanolyan kockázatot fut, mint a tulajdonosok egy újabb bizonyosság arra, hogy a működés kontrolállt lesz. Azáltal, hogy a tőkebefektető a tulajdonosi szerkezet részévé válik, tulajdonosi címet kap, így ekképpen fog gondolkodni és tervezni is. A céget nem csupán külső szemlélőként látja, döntéshelyzetben szavazati-, illetve vétójoga is van, és akár operatív szinten is tisztában van a cég működésével, rendelkezik mindazokkal az információkkal, amelyek az alapító tulajdonosok birtokában van. A befektető személye garanciát jelent arra, hogy a cég elsődleges érdeke a folyamatos működés és a profit elérése. A banknak tehát nem kell attól tartania, hogy a hitelszerződés megkötése után a cég hirtelen változtat stratégiáján, működésén. A befektető ugyanakkor sokkal többet lát a cégből, mint a bank, így a hitelező biztos lehet abban, hogy a befektető a negatív eseményekre sokkal gyorsabban reagál. Ez jelentősen csökkentheti kockázatát. A tőkebefektető jelenléte természetesen a fedezeti oldalt nem veszélyezteti, tekintettel a tőke természetére. A hiteligénylés a befektető beleegyezésével történik, így a hitelszerződésben foglalt feltételekre is rálátása van. Azzal, hogy tulajdonossá vált, ő is ugyanúgy vállalja a kockázatot. A bank így ezen a téren sem észlelhet veszélyt. Miért érdemes tőkeerős vállalatoknak hitelt nyújtani? A 2008-ban kezdődő válság rendkívüli mértékben gyengítette a vállalatok jövedelemtermelő képességét, ezzel párhuzamosan a hitelfelvevő képességük is jelentős mértékben romlott. Ilyen helyzetben a cégek a hitel helyett más finanszírozási források után néztek, amely lökést adhatott a kockázati tőke- piacnak is. Azonban a kockázati tőke, mint már korábban is írtuk (http://blog.szta.hu/?p=1460), nem zárja ki, középtávon inkább segíti a többi finanszírozási módot. A hitel iránti igény nem feltétlenül tűnik el a tőkebevonás után, sőt a tőke felhasználása új távlatokat, fejlődési ívet nyit a cégek előtt. Ezért ismét visszakerülhetnek a hitelintézetek horizontjára azon cégek is, amelyek már sikeresen igényeltek forrást korábban, de átmenetileg túlfeszítetté vált volna hiteloldali finanszírozásuk egy újabb hitelfelvétellel, most azonban újra képesek ezen források hatékony felhasználására és visszafizetésére is. 6

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. április Hírlevél 2009. április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési

A Start Zrt. és a Széchenyi Tőkebefektetési Tisztelt Olvasónk! A Start Garancia Zrt. 2007 márciusában határozta el, hogy havi rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevelet indít. A Start Zrt. célja az volt, hogy folyamatosan tájékoztassa a

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Hozamrafting Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Széchenyi Füzetek XX. HOZAMRAFTING Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Budapest,

Részletesebben

SzámlaBarát hírlevél

SzámlaBarát hírlevél W W W. S Z A M L A B A R A T. H U 2011 augusztus 10. SzámlaBarát hírlevél I. évfolyam, 1. Tisztelt Partnereink! A SzámlaBarát kft. ezennel útjára indítja zártkörű hírlevelét, melynek célja, hogy a szerződött

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A tőkebefektetők szükségesnek és piacképesnek ítélik a Start tőkegaranciáját

A tőkebefektetők szükségesnek és piacképesnek ítélik a Start tőkegaranciáját A tőkebefektetők szükségesnek és piacképesnek ítélik a Start tőkegaranciáját A Start Zrt. felmérést végzett a Magyarországon aktív tőkebefektetők körében, annak érdekében, hogy megismerje meglévő és potenciális

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában

A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 328-351. o. A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben

2010. szeptemberi hírek

2010. szeptemberi hírek 2010. szeptemberi hírek Zárás előtt a sztárpályázat Áttörés a keretprogramnál Megkönnyítené a kormány a kkv-k részvételét az uniós Jeremie programban 100 milliót is kaphatnak Kevesebb pályázathoz több

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSA JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára (Vitaanyag Társadalmi Egyeztetéshez)

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

A finanszírozhatóság 10 titka

A finanszírozhatóság 10 titka A finanszírozhatóság 10 titka Hogyan juthat pénzhez egy kisvállalkozás? Lévai Péter A nehéz helyzetben lévő mikró-vállalkozások finanszírozási tanácsadója 2010, Budapest Amikor az egyik ajtó bezáródik,

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS

VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 4. füzet VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁS Vállalkozás finanszírozás 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben