KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi szép idõk, amikor még eseménynek, mondhatnám azt is, a csemadokosok ünnepnapjának számított a szervezet járási konferenciája. Régebben a Csemadok-alapszervezetek évzáró taggyûlésein a járási közgyûlésre megválasztott küldöttek kitüntetésnek, megtiszteltetésnek vették, hogy képviselhetik szervezetüket, településüket a tanácskozáson. Mára annyiban változott a helyzet, hogy helyi elnökeink, tisztségviselõink már nem annyira kitüntetésnek, mint inkább kutya kötelességüknek tartják részt venni a járási konferencián, mert a mezei tagok közül csak kevesen érdeklõdnek igazán a Csemadok háza táján történtek iránt. Holott, és ha most csak a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának rendezvényeit vesszük számba, évrõl évre számos kulturális és mûvelõdési rendezvény szervezése és megvalósítása fûzõdik a területi választmány nevéhez. Többek közt ezekrõl is átfogó képet kaptak azok a küldöttek, akik jelen voltak a járási szervezet június 22-én Zsélyben tartott tisztújító járási konferenciáján, ahol Balogh Gábor, a Csemadok Területi Választmánya /TV/ elnöke köszöntötte a szervezetek képviselõit. A munkabizottságok megválasztását követõen a járási elnök részletesen beszámolt a legutóbbi, 2009-ben tartott járási konferencia óta eltelt idõszak tevékenységérõl, és ismertette a TV elkövetkezõ idõszakra kitûzött fõbb feladatait is. Beszédében a többi közt az alábbi gondolatok hangzottak el: Járásunkban kb. 30 százalék körüli a magyarság aránya, amely majdnem harminc helységben mutatható ki számottevõen. Ez a statisztika, de ennél lényegesen többen vagyunk, csak nem valljuk be félelembõl vagy kényelembõl. A növekvõ anyagi jólét sajnos identitástudat vesztéssel jár, az emberek többsége a kényelmet és az arcnélküliséget választja. ( ) A járási konferenciáig több éves próbálkozás után sikerült pontosítani (névsorok kidolgozása) a tagság létszámát, amely jelenleg 775 fõ. Ez nagyon fontos a további szervezési munka érdekében. Még itt is vannak tartalékok, és reméljük, hogy még több támogató tagot tudunk szerezni. ( ) A szervezetek nagy többsége éli szervezeti életét, kulturális tevékenységet fejt ki, csoportokat mûködtet, tartja a kapcsolatot a TV elnökségével, bekapcsolódik a regionális ünnepségekbe. A cél, hogy minden alapszervezet szervezzen meg legalább egy nagyobb rendezvényt, egy-két gyengélkedõ szervezeten kívül teljesítõdni látszik. Ez nagyon fontos a környezetünk tudatába kerülése végett. Segít az emberek közti jobb kommunikáció megvalósításában. Ahol folklórcsoport, tánccsoport, citerazenekar vagy hagyományõrzõ csoportok mûködnek, több fellépésük, szereplési lehetõségük van nemcsak belföldön, de külföldön is. Ezenkívül önállóan is szerveznek különféle mûsorokat, évfordulós megemlékezéseket és különbözõ bemutatókat, kiállításokat. ( ) A társadalompolitikai történések is befolyással voltak a kultúreseményekre, hiszen a minket érintõ dolgokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem tudomásul venni. Az elmúlt idõszakban a kultúra, a hagyományok ápolása, a magyar irodalom, ezen belül a hazai irodalom és helytörténeti munkák népszerûsítése és terjesztése terén, ünnepeink megtartása, emlékhelyek felújítása és újak lerakása terén gazdag tevékenységet tudhatunk magunk mögött. Nincs az évnek olyan szakasza, hónapja, hogy ne lenne valamilyen kulturális esemény, rendezvény. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk a feladatnak megfelelni, tehát megszervezni és lebonyolítani bármilyen rendezvényt. (Folytatás a 8. oldalon) Ha forr az érc, a rossz salak kihull, / De a nemesb rész tisztán megmarad. És hogyha mindjárt vérengzők vagyunk is, Tekintsenek bár szörnyeteg gyanánt, / Nem gondolok nevemmel, légyen átkos, Csak a haza legyen nagy és szabad. Madách Imre: Az ember tragédiája Kilencedik szín Párizs

2 2 Kürtös K ö z é l e t július NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS Húsz év alatt 6,7 százalékkal kevesebb magyar A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala nemrégiben tette közzé a tavalyi népszámlálás adatait járásokra lebontva. Mint már korábbról ismeretes, a múlt évi összeírás során 458 ezren vallották magukat magyarnak, tíz évvel korábban 520 ezren, ami azt jelenti, hogy egy évtized alatt 62 ezerrel csökkent a szlovákiai magyarság száma. A Nagykürtösi járásban a lakosból , vagyis az összlakosság 24 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségûnek. Összevetve az 1991-es népszámlálási adatokkal / magyar - 30,7 százalék/, húsz év alatt cal, vagyis 6,7 százalékkal kevesebb magyar találtatott a térségünkben. Ha már a számoknál tartunk, közreadjuk, hogy 2001-ben an /27,4 százalék/ vallották magukat magyarnak, és nem nehéz kiolvasni a számokból, hogy tíz évenként úgymond arányosan, 3,3-3,4 százalékkal lettünk kevesebben. Kétségtelen, hogy demográfiai okok is elõidézték a csökkenést, ugyanakkor jó volna tudni, hogy az asszimiláció, a beolvadás milyen szerepet játszott népességünk apadásában. Miként azt is, hogy településenként hogyan alakult a magyarság aránya, de ezekre az adatokra még várni kell. /B.Gy./ Teniszpálya Ipolynyéken Az ipolynyéki alapiskolában történõ fejlesztések legújabb eredménye az ez év májusában átadott teniszpálya volt. A pálya körüli munkálatok már évekkel ezelõtt elkezdõdtek, költségeit az iskola saját forrásból fedezte. A helyi önkormányzat biztosított pár alkalommal közhasznú munkásokat a segédmunkák elvégzésére. A diákok örömmel vették birtokba a legújabb sportlétesítményt, a tanév utolsó heteiben sok diák gyakorolta a tenisz alapszabályait. A teniszpálya minden teniszt kedvelõ számára igénybe vehetõ a nyár folyamán is, elõzetes egyeztetés alapján a következõ telefonszámon: Jó sportolást mindenkinek! - nt - JEGYZET Hol /ne/ beszéljünk magyarul? Ne áltassuk magunkat, a többségi nemzethez tartozók jelentõs része elvisel, de nem igazán szeret bennünket, magyarokat. Legalábbis ezt olvastam ki a Nyitott Társadalomért Alapítvány és az Etnikumokat Kutató Központ Pozsonyban nyilvánosságra hozott jelentésébõl. Ebbõl többek között kiderül, hogy a lakosság 75 és fél százaléka egyetértett a szélsõjobbos eszmék egy részével. A felmérésben közölt szélsõjobbos eszmék mindegyikével a megkérdezettek valamivel több mint 8 százaléka értett egyet, míg ezeket az ideákat a megkérdezettek 16,1 százaléka utasította el egyértelmûen. A tanulmány készítõi arra a megállapításra jutottak, hogy a szlovák társadalom a szélsõjobbos eszmék támogatására való hajlandósága a kisebbségek iránti állandósult és mélyen gyökerezõ negatív hozzáállásban jelenik meg. Továbbá kiderül a jelentésbõl, hogy a szlovákok nagyobb része továbbra is meglehetõsen etnocentrikus, a felmérésben részt vevõk 68 százaléka ugyanis azon a véleményen volt, hogy Szlovákia a szlovákok országa. Ez a fajta etnocentrikus hozzáállás jó táptalajt nyújt a szélsõjobboldali eszmék támogatottságának növekedéséhez. Felettébb elgondolkodtató az a megállapítás is, miszerint a kulturális sokszínûség társadalmon belüli megítélése ugyan pozitív, ám csupán adott feltételek mellett, abban az esetben, ha a másik kultúra képviselõi alkalmazkodnak a többség szokásaihoz, és nem állnak elõ saját kulturális identitásuk megerõsítését célzó igényekkel. Nem kívánom részletesen ismertetni a Felvidék.ma hírportálon a felméréssel kapcsolatosan megjelent cikket, de mindenképpen meglepõnek találom, hogy a megkérdezettek 44 százaléka adott igen, és inkább igen választ arra a kérdésre, zavarná-e, hogy nemzeti kisebbséghez tartozó személy politikai funkciót töltsön be. Egyébként a válaszadók több mint egynegyede azt is zavarónak tartaná, ha egy nemzeti kisebbséghez tartozó személy kerülne a családjába. /Csak zárójelben és némi iróniával jegyzem meg, magyar lányok, magyar fiúk ne erõltessétek a többségi nemzethez tartozókkal való házasságkötést, mert nem tudhatjátok, hogy a jövendõbelitek, illetve a leendõ após vagy anyós nem tartozik-e az imént említett egynegyedbe. Egyébként errõl azok a magyar nõk tudnának egyet s mást mesélni, akik szlovák férjüktõl nemegyszer megkapták, hogy, finoman fejezzem ki magam, ilyen meg olyan magyar stb./ Végére hagytam a csattanót. A társadalomnak a Szlovákiában élõ magyarsághoz való hozzáállását feltérképezõ részbõl egyebek mellett az is kiderült, hogy a megkérdezettek több mint egyharmada úgy véli: a szlovákiai magyaroknak nem kellene a nyilvánosság elõtt magyarul beszélniük. Feltételezésem szerint szlovák barátainkat meglehetõsen zavarja, ha az utcán, üzletben, postán, orvosi váróteremben vagy bárhol, ahol jelen vannak magyarul nem értõ emberek, anyanyelvemen társalgok az ismerõsömmel, barátommal, szomszédommal vagy éppen a házastársammal, gyerekemmel, apámmal, anyámmal, testvéremmel stb. Engem érdekes módon nem irritál, ha az utcán romákat hallok cigányul beszélni. Pedig nem értem a nyelvüket, nem tudom mirõl/kirõl beszélnek. Természetesnek tartom, hogy egymás között anyanyelvükön társalognak. Ebben az a pláne, hogy ez igazából a szlovákokat sem zavarja, egyedül csak a magyar szóra érzékeny a hallószervük. Végezetül, hogy a címbeli kérdésre is válaszoljak: a magunkfajtákkal nyilvános helyen is bátran beszéljünk magyarul. Ha viszont akaratlanul vagy hívatlanul olyan ember kerül a társaságunkba, aki nem érti a nyelvünket, legyünk annyira figyelmesek és illemtudók, hogy a kedvéért szlovákra váltunk. Ugyanakkor tõle is elvárjuk, legyen annyira figyelmes és illemtudó, hogy csak a legszükségesebbek megbeszéléséig tartózkodjon a körünkben. -bégyé-

3 2012. július Közélet Kürtös 3 Abszolút uborkaszezon Teljes gõzzel elkezdõdött a nyár, amit a mindennapi trópusi forróság mellett az is jelez, hogy az embereket ilyenkor szinte semmilyen hír nem hozza lázba. Ami még egy évvel ezelõtt teljes kormányválsághoz, a kormánykoalíció széthullásához és elõrehozott parlamenti választásokhoz vezetett, az most a futottak még hírek kategóriájából is kimarad, legalább is az embereket egyáltalán nem hozza tûzbe. Az új, egyszínû kormánykoalíció naponta hoz olyan intézkedéseket és döntéseket, a nyugdíjainkról, az adókról vagy a közös európai mentõövrõl, melyek jobb esetben valamelyik afrikai országban kisebbfajta polgárháborúhoz is vezethetnének, de hát az abszolút uborkaszezonban ez nem hír, vagy ha az, senkit nem mozgat. Mindenki nyaral, pihen, és próbálja élvezni azt a csekély kis szabadságát, amit az egész évi fárasztó munka számára örömként visszaszolgáltat. Ilyenkor boldogan nõ a fû, pihen a por a tantermek padjain és padlóján, és ha elszórt hírek után szaladgálnak a rádió regionális tudósítói, mint a mérgezett egerek, senki nem hívja az ingyenes vonalat, hogy a postás megharapta a kutyát. Ilyenkor még Chuck Norris is kétszer csobban, ha egyszer ugrik a vízbe, és hiába számol el végtelenig kétszer, nem hozza lázba a lelkes rajongótáborát. A jó politikus ilyenkor hozza meg a legtöbb választót érintõ döntéseit, és a jó kormány ilyenkor emel árakat, adókat és tesz egyéb népnyúzó intézkedéseket. Mert megteheti. A mi tájainkon egyébként sem szokás lázongani, már ez is kiment a divatból. Ebben a nagy semmiben csak a nyári meg az egyéb fesztiválszervezõk bosszankodnak - fõleg ha kisebbségi kultúrában dolgoznak - hogy még mindig híre-hamva sincs az idei támogatásoknak, pedig a fesztiválok nagy része pont erre az idõszakra esik. Nem baj, van vagy lesz - ha végre kinevezik - kisebbségi biztosunk, tehát biztos hogy leszünk, még pénzünk nem biztos, hogy lesz. Marad tehát a jelenlegi politikai irányvonal a pénzleosztást illetõleg, és Bugár Bélánál marad a kasszakulcs a Smerrel kötött csendes kormánykoalíció után, még ha a pénztárost másképpen is hívják, és biztosan jó elõre tájékozódhatunk majd a hazai idõjárásról, ami leginkább a kánikulát és az esõt illeti. Ez persze nem elkeserítõ, hanem egyenesen tragikus, tehát mindenki nyugodjon meg, mert a pánikra megvan az alapos okunk. Olyan ez, mint egy klasszikus Rejtõregény. Csak valahogy már nevetni sincs kedvünk rajta. Mert abszolút uborkaszezon van. Palócz A KÖZÉPSÕ-IPOLY-VÖLGYE VÍZVÉDELMI TERVE HUSK/1001/2.2./0001 A Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség ez év májusától vesz részt a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretei közt megvalósuló projekt lebonyolításában mint külföldi partner. A pályázat vezetõ partnere a magyarországi Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, akikkel már hoszszú évek óta sikeresen mûködünk együtt. A projekttevékenységek elsõsorban az Ipoly folyóhoz közvetlenül kötõdõ határ menti területek közös árvízvédelmének biztosítására irányulnak. Maga a pályázat elkészítése a 2010-es árvizekhez hasonló káresemények megelõzése céljából jött létre. Az akkori zord idõjárás, a kiadós és tartós esõzések, amelyek sajnos a mi vidékünket sem kerülték el, jelentõs károkat okoztak nemcsak az önkormányzatok, vállalkozások vagyonában, hanem az egyes polgárok tulajdona, ingatlanjai is károsultak a határ mindkét oldalán. Szerencsére jelenleg nem fenyeget minket hasonló árvízi helyzet, de a veszélyekre elõre fel kell készülni. A közösen végrehajtott bel- és árvízvédelmi stratégia tervezési feladat lényegében azt jelenti, hogy a partnerek összehangolják az Ipoly vízgyûjtõ területe egyes vízépítési tevékenységeihez kapcsolódó terv- és tanulmánykészítési feladatokat. A pályázat célterülete a Nagykürtösi járás, valamint a Balassagyarmati és Rétsági Kistérség falvait érinti. Az Ipoly jobb partján összesen 10 település, az Ipolyvarbótól Rárósmúlyadig tartó partszakasz és Ipolykeszi - Ipolyhídvég közti önkormányzatok kapcsolódnak be a projektbe. Mivel a magyarországi területek földrajzi fekvésükbõl adódóan veszélyeztetettebbek, azon az oldalon a projekttevékenység az Ipoly folyó és a Lókos patak, valamint a Feketevíz árvízi területén található, mintegy 34 települést érinti. A közös projekt megvalósítására ,37 EUR-t sikerült szerezni (ERFA - Európai Fejlesztési Alap), ami kiegészül a két ország állami társfinanszírozásával, mintegy ,13 EUR nagyságban. A projektpartnerek ehhez összesen ,50 EUR-val kötelesek hozzájárulni. Mivel a magyarországi oldalon a tervezett tevékenység több települést érint, az egyes partnerek költségvetése is eszerint alakul - így ügynökségünk ebben a projektben ,00 EUR-val gazdálkodhat, amibõl a támogatás 95%-ot tesz ki, amit sajnos csak utófinanszírozás formájában kapunk meg (az ügynökség által kifizetett számlákat utólag fizeti vissza a Közös Irányító Hatóság). A projekt nyitó rendezvényére június 11-én Balassagyarmaton került sor, amelyen részt vettek az érintett települések polgármesterei, az illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóság képviselõi, a Szlovák-Magyar Kormányközi Vízügyi Vegyesbizottság Ipoly Albizottságának képviselõje és a HUSK program Irányító Hatóságának küldötte. A rendezvény célja elsõsorban a pályázat bemutatása és az illetékes hatóságokkal való párbeszéd és egyeztetés elindítása volt. A pályázat sikeres megvalósítása érdekében az érintett településeken szakmai megbeszéléseket tervezünk. A szakhatóságokkal való egyeztetést a folyamatos kapcsolattartáson felül 2 workshop keretén belül biztosítjuk. A tervezett projekttevékenységek megvalósítására aránylag kevés idõ áll rendelkezésünkre - csupán 8 hónap. Bízunk benne, hogy az eddigi gazdag tapasztalataink a határon átnyúló projektek megvalósítása terén, az önkormányzatokkal és a szakhatóságokkal kialakított jó munkakapcsolat hozzásegít minket a pályázati célok sikeres megvalósításához. A konkrét árvízvédelmi tervdokumentációk elkészítése után az egyes települések felkészültté válnak akár pályázati úton megvalósítani a tervezett árvízés belvízvédelmi beruházásokat. Ügynökségünk elsõdleges célja az árvízveszély megelõzésével és elhárításával is hozzájárulni az itt élõk életkörülményeinek javításához és környezetünk és vagyonunk megóvásához. Ebben lesz segítségünkre ez a pályázat is. Lõrincz Mária, az ügynökség igazgatója

4 4 Kürtös Közélet július Titkárnőkből polgármester asszonyok A Nagykürtösi járás 35 vegyeslakta települése közül 9 községben a gyengébb nem képviselõje foglal helyet a polgármesteri székben. Közülük öten korábban, egyszerûen fogalmazva, titkárnõként /adminisztratív munkaerõként, könyvelõként/ tették dolgukat a községi hivatalban. Ma pedig - ki korábban, ki késõbb - faluvezetõk. Mind az ötüktõl az alábbi kérdésekre kértünk és kaptuk választ: 1. Név, iskolai végzettség, családi állapot? 2. Hol /esetleg milyen beosztásban/ dolgozott mielõtt a községi hivatalba került? 3. Elõnyére vált, hogy korábban hosszabb-rövidebb ideig a községi hivatal titkárnõje volt? 4. Megfordult a fejében, hogy egyszer akár polgármester is lehet? 5. Elõny, hátrány, hogy nõként tölti be ezt a tisztséget? Ha úgy tetszik, mi az elõnye, mi a hátránya? 6. Hányadik választási ciklusban polgármester? 7. Mi az, amire a megvalósult választási programokból leginkább büszke? És mi az, amit mindenképpen szeretne még megvalósítani? 8. Mi az, amit nem kérdeztem, de szívesen szólna róla? Dovièin Katalin - Sirak 1. - Építészeti Szakközépi s k o l a Losonc, férjezett, két lány édesanyja Nagykürtösi kórházban, ahol adminisztrációs munkakört töltöttem be 3. - Elõnynek tartom, hogy szerezhettem bizonyos tapasztalatot, rutint a hivatali ügyek kezelésében, ill. intézésében, ugyanakkor hátrány, hogy az ember tudja, hogy milyen nehézségek várnak majd rá a munka folyamán, ami már elõre kedvét szegheti Az elején még biztosan nem, de az évek során, bevallom, eszembe jutott, hogy kipróbálnám magam ezen a poszton is Újra csak azt mondhatom, hogy mindennek van elõnye és hátránya is, de be kell hogy valljam, ebben a hivatásban nõnek lenni és maradni igazi kihívás Elsõ választási idõszakban Az eredmények sorolása a választási idõszak elteltével lehetséges, most a legfontosabb feladatomnak a falu mindennapi életének a javítását tartom, a gazdasági nehézségekhez kell hozzászoknunk, és így, sajnos az alapfeladatok ellátása sem egyszerû. Mielõtt bárki is azt gondolná, hogy az önkormányzatokat támogatásban részesíti az állam, jelzem, hogy a normatívák és egyéb támogatások a kötelezõen elõírt feladatokra kerülnek felhasználásra Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az alpolgármesternek, ill. a képviselõ-testület többi tagjának és mindenkinek, aki munkámban segít és támogat, és fõleg nem görget akadályokat elém munkám során. Egry Éva, Gyürki 1. - Középfokú végzettséggel rendelkezem (Gimnázium, Királyhelmec, majd szakosító közgazdasági iskola Kassa). Férjezett, 2 gyermek édesanyja: Gábor 30 éves, István 21 éves Az iskola elvégzése után 1981-tõl 9 évig Tiszacsernõben a Kelet-szlovákiai Vasútpálya adatközpontjában mint programozó dolgoztam. Mint az országban, 1989 novembere az én életemben is nagy változásokat hozott. Keletrõl Gyürkibe költöztem, férjhez mentem, és decembertõl Kékkõben a Jednotánál mint árreferens dolgoztam. Közben megszületett a második fiam. A gyerekgondozási szabadság letelte után titkárnõi állást töltöttem be a gyürki községi hivatalban májusában idõközi választásokon polgármesternek választottak Hogy polgármesterségem elõtt már a községi hivatalban dolgoztam, elõnyömre vált. Mivel nem itteni születésû lakos vagyok, hamarabb megismertem a lakosságot, nagyjából beleláttam a polgármesteri munkába. Igaz, ez rövid idõ volt ahhoz, hogy megtudjam, milyen gondokkal kell megküzdeni és kellemetlen helyzeteket megoldani. Lehet, ha hosszabb ideig lettem volna titkárnõ, talán nem is indultam volna a választásokon Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer a polgármesteri hivatást is kipróbálhatom. Emlékszem rá, hogy szülõfalumban, mint kislány, szinte félve, de tekintéllyel néztem fel a hnb-elnökre, aki jó darab magas férfi volt morgós hanggal. Hol gondoltam volna, hogy egy ilyen posztot gyenge nõk is betölthetik Úgy gondolom, hogy a polgármesteri hivatás végzése szempontjából nincsen elõnye annak, hogy nõ vagyok. Az én megítélésem szerint inkább hátránya van. Tapasztalom szerint nagyobb tekintélye van egy férfinak. Lehet, hogy én nem vagyok elég erõs. Mint nõ, érzékenyebb vagyok, gyengébb szívû, és nem ártana, ha adott helyzetekben n é h a k e m é - nyebben tudnék fellépni Mint már említettem, 1993 májusától vagyok polgármester. Így már mondhatom, hogy az ötödik választási idõszakot töltöm a község élén Nem mondanám, hogy büszke vagyok az elért eredményekre. Inkább úgy mondanám, hogy nagyon örülök annak, hogy a temetõben sikerült megépíteni egy ravatalozóhelyet. A kis községnek nincsen pénze, hogy teljes felszereltségû ravatalozót építsen és tartson fenn. Ezért legalább egy tetõvel befedett helyet készíttettünk, hogy a halottainktól méltóságteljesen tudjunk búcsút venni. Örülünk, hogy ebben a kis faluban is fûthetünk gázzal (de a gáz egyre növekvõ árának viszont nem örülünk), és tiszta, a normának megfelelõ ivóvizet ihatunk. Ezenkívül sikerült a temetõ felé vezetõ utat és a község fõutcáját új aszfaltszõnyeggel felújítani. A községi hivatal mellett új, a mai kornak megfelelõ szociális helyiséget és archívumként szolgáló helyiséget alakítottunk. Legjobban a mosdónak örülök, mert bizony már szégyelltem, ha idegen került hozzánk, és a régimódi latrinát kellett igénybe vennie. Amit még nagyon szeretnék megvalósítani, az a szennyvízhálózat és -tisztító megépítése. A tervek már készen vannak, az építkezési engedélyre is be van adva a kérvény. Már csak a pénzt kell rá beszerezni, ami bizony nem könnyû dolog. Tervezzük még a községi hivatal épületének rekonstrukcióját, a helyi út felújítását, a harangláb mellett pedig egy kis pihenõparkot kialakítani. (Folytatás az 5. oldalon)

5 2012. július Közélet Kürtös 5 Gresina Erzsébet, Kóvár 1. - Losoncon a kereskedelmi szakközépiskolában érettségiztem. Férjezett és három felnõtt gyermek - Lenka, Gyula, Róbert - édesanyja vagyok Korábbi munkahelyeim: Nagykürtösi Gép- és Traktorállomás, ahol könyvelõként és gazdasági tervezõként dolgoztam. Késõbb a szlovákgyarmati Magtermesztõ Állami Gazdaság kóvári részlegén voltam közgazdász, majd 1994-tõl 2006-ig, polgármesterré történt megválasztásomig a Kóvári Községi Hivatalban könyvelõként dolgoztam Igen - konkrétan, az én esetemben 12 év alatt a községi hivatal alkalmazottjaként teljes áttekintést nyertem a helyi közigazgatási tevékenységrõl, ami nagyon jó felkészülés volt a polgármesteri funkcióra Igen - az elõbbiek említése miatt A statisztikai adatok szerint a 2010-es önkormányzati választásokon a megválasztott polgármesterek 22,3% nõ, 77,7% férfi. Ebõl is látni, hogy ez még mindig, úgymond, férfitisztség. A polgármesteri funkció sok energiát igényel, és az eredmények nem mindjárt mutatkoznak, de sok nõ bizonyította már, hogy képesek a polgármesteri teendõk ellátására. Véleményem szerint a nõk a polgármesteri tisztségben legalább olyan jól helyt tudnak állni, mint az erõsebb nem képviselõi. Fõleg a mai gazdasági viszonyokban, sokszor nehéz körülmények között, nehéz döntéseket kell hozni. Elõny a nyíltabb, a problémák megoldását keresõ nõi megközelítés. Hátrány, hogy egy nõnek egy nagyon mozgalmas és nehéz nap után még otthon is helyt kell állni a család ellátásában. Nem titkolom, ehhez a családtól nagy támogatást kapok Második választási idõszak Egy polgármester soha ne legyen büszke arra, amit elért. Itt jegyzem meg, egyedül nem sokat tud elérni, kell egy csapat, minimum egy jó testület aki segít a munkában. Amit mindenképp szeretnék még megvalósítani: a helyi utak felújítása, buszváróhelyek építése, a szabadtéri színpad nézõterének kialakítása, és nem utolsó sorban a csatornahálózat kiépítésének beindítása Szeretném, hogy a kóváriak tudják: igyekszem ezt a funkciót úgy betölteni, hogy mindig tiszta lelkiismerettel állhassak a polgárok elé. Úgy szokták mondani, az ember mindig tanul, és ez az én esetemben sincs másképp. Úgy vélem, egy falu akkor tud igazán elõbbre jutni, ha mindannyian egy irányba toljuk a falu szekerét. Fontos, hogy ne a negatív dolgokat keressük egymásban, hanem lássuk meg a jót is. És nagyobb tisztelettel viseltessünk egymás iránt. Ezúton is kérem a kóvári polgárokat, hogy nagyobb érdeklõdést tanúsítsanak a helyi közügyek iránt. Kosík Szilvia, Ipolykeszi 1. - Isk o l a i végzettségem: Közgazdasági Szakközépiskola, R i m a - szombat. Családi állapotom: férjezett, egy felnõtt lányom van Mielõtt a helyi községi hivatalba kerültem, Ipolyságon a Strojstavon dolgoztam Igen, elõnyömre vált, mert a közigazgatási gyakorlatot itt szereztem meg, és a polgármesterséget nem azzal kellett kezdenem, hogy a dolgokat megismerjem Hát talán csupán annyi, hogy egyszer csak eljött az a lehetõség, hogy megpróbáljak még többet segíteni az embereknek, és lehetõség szerint a falut még elõbbre vinni Némelykor egy picit elõnyösnek tûnik a nõi mivoltom, máskor pedig kifejezetten hátránynak érzem. Például a tárgyalások menetét, lebonyolítását sokkal empatikusabban, finomabban sikerül megoldani egy nõnek az esetek nagy részében, mint egy férfinek. Kitartóbbak, szívósabbak vagyunk mi nõk, de sokkal sebezhetõbbek is. Faluvezetõ nõként feltétlenül meg kell említenem, hogy a családom háttértámogatása, férjem és a lányom konkrét munkája nélkül nagyon nehéz dolgom lenne. Hiszen a hivatali teendõk miatt nem mindig tudom úgy a háztartást vezetni, ahogyan szeretném A legbüszkébb arra vagyok, hogy a második, teljes választási ciklusomat olyan támogatottsággal kezdhettem 2010-ben, ami a falu, Ipolykeszi lakosainak belém vetett hatalmas bizalmát igazolja. Igyekszem megszolgálni ezt a bizalmat. Mindennap bizonyítani szeretném, hogy azért vagyok, hogy segítsek. A ciklus felénél járunk, és mostanában adjuk át a felújított ravatalozónkat, hogy szeretteinktõl méltó körülmények között vehessünk búcsút. Én minden polgár temetésén ott vagyok, mert úgy tartom, hogy nem csupán a család veszít el egy kedves hozzátartozót, hanem a faluközösségünk családja is... Ami a jövõbeni terveinket illeti, szeretném a faluközpontot szép parkká alakítani, amivel együtt az autóbuszváró is megújulna. Annak ellenére, hogy sajnos nagyon kis létszámmal, de büszke vagyok rá, hogy kis óvodánk még mindig mûködik, szeretnénk az óvoda melletti területre is egyszerû, de mutatós kis játszóteret kialakítani. Pályázati lehetõségekre várunk, de addig sem tétlenkedünk, hiszen az óvoda igazgató asszonya az önkormányzat, a szülõk, a lelkipásztor és a polgárok hathatós segítségével igyekszik mindent megtenni óvodánk megmaradása érdekében. Terveink között szerepel a fiatalok helyben tartása feltételeinek megteremtése, letelepülésüket bérlakások építésével is támogatni tudjuk. Mindent összegezve, sok a teendõ, és azok megvalósításában mindenki támogatására, a falu minden lakójának segítségére számítok, mert meggyõzõdésem, hogy csak így tudunk elõbbre jutni. Sásová Erika, Terbegec 1. - A kékkõi Kereskedelmi Szakközépiskola üzletvállalkozás szakán végeztem. Férjezett, és egy kisfiú anyukája vagyok Magyarországon, Gödön, a Samsungban dolgoztam Igen, mivel valamit már ellestem, megtanultam a község dolgainak intézésébõl Néha igen. Voltak nagy álmaim, mit is akarnék csinálni, de most az álmoknak vége, és itt a kemény valóság Nem nagyon tapasztaltam, hogy elõny lenne. Sõt inkább sokan, fõleg ismeretlenek, nagyot néznek, gondolom, fiatal korom miatt Elsõ választási idõszakban töltöm be a polgármesteri tisztséget Az elõbbi válaszomból következik, hogy eddig még nem sikerült semmi jelentõset csinálni. Egyik legfontosabb teendõmnek tartom pályázati pénzekbõl megvalósítani templomunk felújítását, de a mellékutcáinkra is ráférne a felújítás. Bodzsár Gyula

6 6 Kürtös K ö z é l e t július CSALÁR TÖRTÉNETE augusztus 12-én a falunappal egybekötve ünnepeljük a falu elsõ írásos említésének 750. évfordulóját. Az egykori Nógrád megye szívében, a mai Nagykürtösi járás déli részén, az Ipoly folyó jobb partján, domboktól körülölelve bújik meg a Prónay család hajdani fészke, Csalár. A nógrádi halmok közt megbúvó álmos kis falu kanyargós fõutcája az Ipoly folyót biztos távolból szemlélve rója évezredes kilométereit. A község már az Árpád-kor óta lakott hely. Elsõ említése 1262-bõl való. Szerény kutatásaink során a Csalár vagy inkább a Chalar névvel egy 1262-es esztendõben kelt oklevél kapcsán találkoztunk, ahol egy bizonyos beregi (bereni) pap jogtalanul elfoglalt egy János nevû egyén tulajdonában lévõ falut. És mind akkoriban szokás volt, az idõsebb papok ezen esetet megvizsgálták, és ítéletet hoztak. Ezen papok közt találjuk egy bizonyos Chalari P-t, latinul Peuce de Chalar (D.I ). A többi, Szécsény környéki falvakhoz hasonlóan a török hódoltság idején többször állt oszmán megszállás alatt, mígnem 1863-ban Sobieski János lengyel király téli szállásra vonuló csapatai végleg fel nem szabadították. A török idõkkel kapcsolatban még ma is él egy legenda Csalárban, mely a templomdombhoz kötõdik. A szomszédos Bussához tartozó Várhegyen álló egykori erõsségnek a történet szerint három folyosója volt, melynek egyike az alatt a harangláb alatt húzódott, melynek helyén a templom épült. Úgy tartják, hogy a templomdomb a kazamatákból kiszedett földbõl jött létre. A században a falu birtokosai a következõk: Horváth Voxith család, Szentiványi György és Nagyréti Darvas Mihály. Horváth László részt vett a Rákóczi szabadságharcban, sõt ennek következtében hunyt is el, 1711-ben aranyozott kelyhet ajándékozott a csalári hitközségnek. Nagyréti Darvas Mihály a szabadságharc alatt Rákóczi Ferenc hadbiztosa volt. A hódoltság után virágzásnak indult a település, birtokosai számos kastélyt emeltek itt az idõk folyamán körül épült a Verbóy kastély, mely késõbb a Beke majd a Zsélyi família kezébe került ban építette Prónay IV. Mihály a község szívében elhelyezkedõ kastélyt, mely még mai romos állapotában is tekintélyt parancsolóan idéz fel rég elmúlt dicsõ korokat. Számos magyar nemesi család bölcsõje volt egykoron ez a kis Ipoly menti település. A Verbóy, Révay, Prónay, Szentiványi és Endrõdy családok több képviselõje is Csalárban látta meg a napvilágot. A falu híres szülöttjei között tartják számon Szentiványi Ráfael arbei püspököt, aki 1722-ben látta meg a napvilágot. A községben született december 12-én Zsélyi Aladár a magyar Ikarosz, aki gyermekéveit is itt töltötte. Zsélyi a magyar repülés úttörõje, és a magyar repülési szakirodalom megalapítója volt. A mindössze 31 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Aladár jelentõs életmûvet hagyott maga után. Halála után a csalári temetõben helyezték nyugalomra, ahol együtt nyugszik szüleivel. A községben ápolják Beke Lajos középiskolai tanár, a pozsonyi Kossuth Lajos kör alelnökének emlékét is. A község szülöttei az es szabadságharcban is jeleskedtek, így Endrõdy János százados Endrõdy István hadnagy, Prónay Péter honvéd fõhadnagy, Prónay Géza huszárkapitány és Prónay György nemzetõr. Õk mindannyian kivették részüket a haza védelmébõl. Érdemes megemlíteni a Prónay fivérek lánytestvéreit, mégpedig Emmát, aki szintén itt, a kastélyban született 1829-ben és Madách Pált, Madách Imrének a testvérét, akinek mennyasszonya volt. A másik lánytestvér, Berta Révay Gusztávnak, a megye fõjegyzõjének volt a felesége, akik szintén Csalárban laktak. A falu felé magasodó dombon áll õrt évszázadok óta a Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt egyhajós, félköríves szentéllyel záródó templom. A régi templom helyén november 29-én tették le az új templom alapjait. A helybeliek úgy tartják, hogy itt már a 13. században templom állhatott, hiszen egyik harangja a következõ szöveget õrizte meg: Az Úr évébõl származó õsrégi harang, amely összetört az Úr 1836-ik évében, ugyanazon évben a csalári hívek adományából újraöntetett Szent József, a haldoklók patrónusa tiszteletére... A Szent Mihályt ábrázoló fõoltárkép újabb kori alkotás, hiszen a régi oltárképet kilopták hajdani keretébõl. A templom értékei között található az az orgona, melyet 1807-ben ötven forintért vásároltak a dejtári templomból ban leplezték le az itt született Szentiványi Ráfael arbei püspök emlékére készített emléktáblát. Szintén a templom falában található egy 1797-bõl származó kereszt Sztracinszki Pál emlékének, aki templombíró volt. A templom mellett áll a lourdes-i barlang, melynek Szûzanya szobra egykoron a templom egyetlen mellékoltárán állt. A településen elõször március 15-én tartották az as megemlékezést, amikor a szomszédos testvértelepülés, Ludányhalászi fiataljainak közremûködésével avatták fel a 48-as honvédek emlékének állított kopjafát. Ugyancsak a csalári temetõben helyezték el az I. és II. világháborúban elesett hõsi halottak emlékmûvét is. A templomhegyen található egy síremlék, mely Beyer Vilmos nevét viseli, aki a helyi földbirtokos, Beyer Károly testvére volt, és több mint valószínû, hogy adományaikkal segítették a csalári templom renoválását. A községben immár hagyomány, hogy minden évben államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan falunapot tartanak, melynek látványossága a Vetéstõl a kenyérig címû népmûvészeti fesztivál, ahol az érdeklõdõk a régi paraszti munkákat - szántás, vetés és aratást - tekinthetik meg. Ezenkívül minden évben megtartjuk községünkben a gyermeknapot, sportnapot, nyugdíjasok napját, a gyermekeknek a Mikulást és a Zsélyi Aladár-emléknapot december 12-én. Továbbá községünkben mûködik Csemadok-alapszervezet, amely e megemlékezések alkalmából mindig színvonalas mûsorral járul hozzá az ünnepségekhez ben egy régebbi családi házban berendeztük a falumúzeumot. Farkas Sándor Parkolás SMS segítségével Nagykürtösön augusztus elejétõl új formáját vezetik be a parkolási díjak fizetésének, mégpedig SMS-üzenet küldésének segítségével. Tehát a jegy-, ill. kártyavásárláson kívül az egyszeri parkolási díjat ezzel az egyszerû és gyors módszerrel is lehet majd téríteni. Ez az újítás nem kíván semmilyen regisztrálást vagy elõfizetést. Azután, hogy a vezetõ leáll a kocsijával a fizetett parkolóban, elküld egy SMS-t a 2200-as számra az autója rendszámával, és megkapja a visszaigazoló SMSüzenetet a parkolójeggyel. SMS-en keresztül meg is lehet majd újítani, hosszabbítani a parkolást. Egy SMS ára 70 perc parkolásért 0,35 euró. Ipolymente.eu

7 2012. július K u l t ú r a Kürtös 7 Összefoglaló a XIII. Mézfesztiválról Hadd mondjam el elöljáróban, nehéz helyzetben van az újságíró, amikor jobb híján olyan rendezvényrõl kell tudósítania, amelynek maga is egyik elõkészítõje és szervezõje volt. Könnyû kitalálni a cikk címébõl, hogy a július 7-én, szombaton Inámban tartott XIII. Mézfesztiválról van szó. A község önkormányzata csakúgy, mint az elõzõ években, ezúttal is a társszervezõkkel, a Szlovákiai Méhészek Szövetségével, a Csemadok Országos Tanácsával, Nagykürtösi Területi Választmányával, Inámi Alapszervezetével és a Sõtér Kálmán Polgári Társulással együtt rendezte meg a méhészeti szakmai elõadásokkal, termékbemutatóval, mézvásárral, méz- és mézessütemény-versennyel, valamint mézkirálynõ-választással egybekötött mézfesztivált. A rendezvény délelõtti programja a méhészek védõszentjének, Szent Ambrus tiszteletére bemutatott szentmisével vette kezdetét. Ezt követõen került sor a meghívott vendégek és a fesztiválra látogatók részvételével Sõtér Kálmán méhész szakírónak a kultúrház falán elhelyezett emléktáblájának megkoszorúzására, majd a rövid koszorúzási ünnepség után a szabadtéri színpadon Nagy József, Inám polgármestere a méhészek hazai és külföldi szakmai szervezetei és egyesületei képviselõinek jelenlétében megnyitotta a Mézfesztivált. Egyidõben a helyi iskola tantermében folyó szakmai elõadásokkal, a szabadtéri színpadon gyermekmûsorok várták a közönséget. Elsõként az inámi iskolások léptek a világot jelentõ deszkákra az Ének az esõben nagysikerû amerikai filmmusical ismert betétdalára épített tánckompozíció elõadásával. A produkciót Siket Eszter és Rados Klára pedagógusok tanították be a gyerekekkel. Szép és tartalmas összeállítással mutatkoztak be a Mátra hegylábánál fekvõ Gyöngyössolymos általános iskolájának diákjai, akik tevékenyen bekapcsolódtak a délelõtti program záró részét kitöltõ játékos vetélkedõbe is. Magyarország évi mézkirálynõje, a gyulai Csiszár Dalma nyitotta meg a rendezvény délutáni mûsorblokkját, és egyben vállalta a mézkirálynõ-választás zsûrijének elnöki tisztségét is. A hosszúra nyúló szórakoztató mûsor nyitányaként Szeredi Krisztina és Ocsko Akadár örökzöld operettdalokkal lépett színpadra, majd következett a gyöngyössolymosi Hagyományõrzõ Csoport, a cserháthalápi Hagyományõrzõ Csoport és a pataki Gézengúzok ifjúsági néptánccsoport bemutatkozása. A magyarországi vendégcsoportok után hazai, a környékbeli települések éneklõcsoportjai vették birtokukba a színpadot. Felépett az ipolykeszi Aranyesõ folklórcsoport, a lukanényei Sláger nõi énekkar, a bussai Melódia nõi énekkar, az óvári Szivárvány vegyeskar, az ipolyszécsénykei Rózsaszirom nõi énekkar. A mûsor további részében a gömöralmágyi Tóth Nóra népdalokkal, míg az Õszirózsa országos nótaverseny tavalyi gyõztese, a lévai Gubík Magdolna nótákkal szórakoztatta a közönséget. A délutáni program a balassagyarmati Vitalitas sportegyesület moderntánccsoportjának fergeteges produkciójával zárult. Ebben a mûsorrészben újdonságnak számított az Adóbevallás címû kabaréjelenet az ipolykeszi Penke Hajnalka és Böjtös Norbert remek elõadásában. A tombolahúzást követõ esti programot a hazai magyar KOR-ZÁR együttes színvonalas koncertje és a magyarországi Cairo együttes töltötte ki. A rendezvény hajnalig tartó méz/utca/bállal ért véget. Ami pedig a mézkirálynõ-választásztást illeti, hét jelölt nevezett be a versenybe, mégpedig Bögi Júlia /Csilizradvány/, Csáki Zsófia /Zsemlér/, Kajasz Mária /Nagytúr/, Mics Claudia /Ipolynyék/, Molnár Stella /Nagykürtös/, Bombor Laura és Rigó Bianka /Bussa/. Ahogy a verseny végén Csiszár Dalma, a zsûri elnöke elmondta, a jelöltek mindegyike jól szerepelt, ami nagyon szorossá tette a versenyt. Idén Kajasz Mária fõiskolai hallgató fejére került a mézkirálynõi korona, elsõ udvarhölgye Bögi Júlia, második udvarhölgye Molnár Stella lett. Mindenképpen jó ötletnek bizonyult az idén harmadik alkalommal meghirdetett mézessütemény-verseny, amelybe tízen neveztek be. A zsûri a legjobb süteménynek járó díjat a gyöngyössolymosi asszonykórus tagjai által készített mézestortának ítélte oda, második helyen a bátorfalui Kukucska Mária, harmadik helyen az inámi Siket Judit mézessüteménye végzett. Bárhogy is nézzük, a versenyek közül a mézverseny bizonyult a leggyengébb láncszemnek, hiszen mindössze három méhész mérettette meg magát az idei legjobb akácmézért kiírt versenyben. A meglehetõsen gyér érdeklõdés csak részben magyarázható azzal, hogy idén akácvirágzás idején az idõjárás nem fogadta kegyeibe a méhészeket, s ennél fogva gyengébbre sikeredett az akácméz minõsége. Közrejátszott az érdektelenségben az is, hogy a szervezõk nem tudták kellõképpen megszólítani elsõsorban az Ipoly mentén tevékenykedõ méhészeket, hiszen a három versenyzõ közül kettõ helybéli volt: Bugyi Gábor a 3., Skerlecz Albin a 2. helyen végzett, a gyõztes mézminta a pereszlényi Klukan Petronella nevéhez fõzõdik. A bevezetõben említett helyzetemnél fogva valóban csak a rendezvény rövid összefoglalójára szorítkoztam. A fõszervezõre, a helyi önkormányzatra vár, hogy tényleg elfogulatlanul és tárgyilagosan vegye számba, mi az, ami szervezésileg és tartalmilag jó volt az idei Mézfesztiválon, és mi az, amin szükséges javítani a jövõben. B.Gy. Fotó: P. Gašparoviè

8 8 Kürtös Kultúra július A Csemadok NTV munkaprogramja a közötti idõszakban A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség - Csemadok (a továbbiakban Csemadok) nyitott kulturális, társadalmi érdekvédelmi szövetség, amely segíti a magyar civil társadalom mûködését, és aktív szerepet vállal az önkormányzatok és kistérségek fejlesztési programjainak megvalósításában. Ennek szellemében, felmérve jelenlegi helyzetünket, és kilátásainkat figyelembe véve, kiindulva a Csemadok céljaiból és feladataiból, a Területi Választmány részére az alábbi fõbb célokat és feladatokat célozzuk meg. - Lehetõségeink szerint segíteni önazonosságunk megtartását és fejlesztését - Ösztönözni nemzeti kultúránk, hagyományaink, anyanyelvünk megõrzését és ápolását - Alakítani és fejleszteni a szülõföldhöz és a hazához való jog tudatát - Támogatni az anyanyelv szabad használatának további biztosítását és bõvítését - Megszervezni a fiatalság fokozott bevonását a szervezetek munkájába - Együttmûködni az egyházakkal, iskolákkal, kapcsolatot teremteni üzemekkel, szövetkezetekkel és vállalkozókkal - Erõsíteni a határon átnyúló kapcsolatokat - Bõvíteni és erõsíteni az információs rendszert szervezeteken belül és kívül - Folyamatosan növelni a taglétszámot ahol lehet, egyben szilárdítani a szervezeti életet (tagnyilvántartás, tagdíjak rendezése stb.) - Népszerûsíteni a Kürtös havilapot, növelni eladott példányainak számát - Aktivizálni a stagnáló szervezeteket - Bekapcsolódni a Szövetség országos programjaiba, és támogatni ezeket - Törekedni az egyenrangú alapokon nyugvó együttélésre a szlováksággal, közös történelmi múltunk, kulturális hagyományaink megbecsülésére, s ezek értékeinek közös ápolására. A kitûzött feladatok és célok csakis az alapszervezetekkel közösen valósíthatók meg, így ezek figyelembevételét ajánljuk szervezeteinknek évi programjaik kidolgozásakor. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok NTV Folytatás az elsõ oldalról Alapszervezeteink, csoportjaik már vannak olyan felkészültek, hogy ezt megfelelõ színvonalon megtegyék. Reméljük, hogy a társadalomban zajló, számunkra sokszor negatív töltésû események jobb összefogásra és jobb munkára ösztönzik tagságunkat, megõrizve cselekvõképességünket - mindannyiunk jól felfogott érdekében. ( ) Területi választmányunk önálló jogi személy, melynek választott testülete van, ezért tevékenységét igyekszik az alapszervezetek irányából jövõ igényeknek megfelelõen végezni, másrészt olyan területeken tevékenykedni, ami másoktól kevésbé várható el fõ tevékenységként. Ilyenek a Madách-, Mikszáth- és Balassihagyományok ápolása, a kulturális mozgalom elõsegítése (Juniális, szüreti ünnepélyek, Õszirózsa stb.), valamint a szervezeti élet koordinálása, segítése, kapcsolattartás és -közvetítés az országos központ felé. ( ) Járásunk magyar tannyelvû iskoláival igen jó a kapcsolatunk, az együttmûködés folyamatos és rendszeres. Sajnos kevés van belõlük, és ezek sem nagy létszámúak. Az utánpótlás terén, és egyáltalán az iskolák megtartása terén nagy erõfeszítéseket kell tennünk. A Csemadok-rendezvényeken, versenyeken gyakran szereplõ diákoknak ifjúsági kártyát adtunk, hogy ezáltal is kössük õket a Csemadokhoz, a kulturális mozgalomhoz, azzal a szándékkal is, hogy ha kikerülnek az alapiskola padjaiból, szándékuk szerint bekapcsolódhassanak az alapszervezet munkájába. Bízzunk szervezetünk megtartó erejében, hogy az eddigi több mint hatvan év hagyományait ezek a fiatalok majd továbbviszik. ( ) Az ifjúság nagyobb számú beszervezése munkánkba függ a megfelelõ érdeklõdést kiváltó munkánktól, ezért úgy látjuk, és erre felhívtuk a figyelmet is, hogy rendszeres irodalom- és történelemórákat kellene tartanunk. Ezeken az elõadásokon a fiatalok (és nemcsak õk) megismerhetnék a legújabb kutatások eredményeit ezen a téren. Úgy gondoljuk, hogy van mire büszkék lennünk, de a cél ezzel az legyen, hogy erõsítse identitástudatunkat, szülõföldünk iránti szeretetünket, a tudatosan és önkéntesen a magyar közösségben való életet és sorsának vállalását. A Csemadok területi választmányának és az alapszervezeteknek is nagy segítségére volt, van és reméljük, hogy továbbra is lesz a Kürtös havilap, melynek kiadója a TV. ( ) A területi választmány konferenciája jóváhagyott a kulturális és más fontos események megrendezésére egy cselekvési programtervezetet, melynek lényege a fentiekben is vázolt, számunkra fontosnak ítélt, és mások által fel nem vállalt rendezvények biztosítása. (A Csemadok NTV közötti munkaprogramját mellôkelten közöljük. A szerk. megj.) ( ) Végezetül szeretném megköszönni minden alapszervezet tagságának és vezetõségének, az általuk delegált területi választmányi tagoknak az együttmûködést, hogy a közösen vállalt kötelezettségeinknek, ha nem is maradéktalanul, de eleget tudtunk tenni az elmúlt hároméves idõszakban. Köszönöm az iskoláknak a hozzánk való pozitív viszonyát, nemkülönben a falvak anyagi és erkölcsi támogatását, minden minket támogató ember állhatatosságát és részvételét programjainkon. Befejezésül idézzem Fábry Zoltánt, hogy minél több embert biztassunk példamutató cselekvésre: Minden ember annyit ér, amennyit másokért tenni képes. A tanácskozás általános vitájában emelkedett szólásra Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke. Elöljáróban jelezte, hogy mivel idõközben lakóhelyén polgármesterré választották, az ez év októberében Ipolynyéken tartandó országos közgyûlésen már akkor sem jelöltetné magát az elnöki posztra, ha erre az alapszabály lehetõséget adna, mert mind a polgármesteri teendõk, mind az országos elnöki tisztség betöltése egész embert követel. Beszédének további részében arról szólt, hogy mind a két választási ciklusban igyekezett maximálisan megfelelni az elnöki funkcióval járó egyre igényesebb feladatoknak, és végezetül köszönetet mondott mindenkinek, aki szívbõl segítette õt munkájában. Ami pedig a tisztújítást illeti, a területi választmány elnöksége a járási elnöki tisztségre ismét Balogh Gábort, az alelnöki tisztségre pedig újból Kliment Évát javasolta. A területi választmány tagjai mind Balogh Gábornak, mind Kliment Évának bizalmat szavaztak, s rajtuk kívül a héttagú területi választmány elnökségébe választották még Filip Józsefet, Hrubík Bélát, Bodzsár Gyulát, Balko Zsófiát és Kois Szilviát. A TV ellenõrzõ bizottsága elnöki teendõit Vanda Zsófia fogja ellátni. -bgy-

9 2012. július Kultúra AZ ELSÕ FÉLÉV MUNKÁJÁT ÉRTÉKELTÜK Ez év márciusában alakult újjá a Csemadok Apátújfalui Alapszervezete. Az elsõ taggyûlésen, ami március 31-én volt, megválasztottuk az új vezetõséget, és egyben kidolgoztuk és jóváhagytuk az éves tervet. A célunk az volt, hogy minél több rendezvényt szervezzünk, ahol lehetõséget adunk falunk lakosságának az összejövetelekre. Április 14-én a magyar költészet napja alkalmából irodalmi délutánt rendeztünk. Az elnöknõ pár mondattal köszöntötte a megjelenteket. Elsõként a kis ovis, Kálazy Annácska szavalta el Móra Ferenc versét. Ezután Nagy Dávid, Tóth Angelika, Zahorec Karolinka, Sabó Nikola, Zahorec Veronika, Nozdrovicki Viktória, Rimóci Loretta, Zahorec László és Zöllei Klaudia elõadásában József Attila, Juhász Gyula, Petõfi Sándor-verseket hallhattunk. Elfogadta a meghívásunkat, és eljött közénk Szabó Endre és társulata, akik megzenésített verseket adtak elõ, ami még fokozta a már kialakult hangulatot. Május elsején tábortüzet szerveztünk a helyi focipályán. Az egész délutánt kitöltõ rendezvény keretében gulyással és frissítõvel vártuk a falu lakosságát. A gyermekeknek kis ajándékkal kedveskedtünk. Ismét eljött közénk Szabó Endre és csapata, hogy ismert slágerekkel szórakoztassa a közönséget. A fellépõkhöz csatlakozott Alaksa János, aki nótákat adott elõ. Polgármesterünk, Jámbor László és a volt Csemadokelnök, Péter József egy pár mondattal köszöntötte az összegyûlt lakosságot. A tábortûz elégésével véget ért a majális, és mi boldogan könyveltük el, hogy a célt szolgálta. Május 6-án anyák napi mûsor volt a kultúrházunkban, amelybe a Csemadok is bekapcsolódott versekkel. A márciusban alakult vegyes énekkórus itt mutatkozott be elõször - nagy sikerrel. Nótaénekesünk, Básti János is elfogadta meghívásunkat, ezzel is színesítette a délutáni mûsort. Köszönet az énekkórus tagjainak, akik: Básti János, Merica János, Péter József, Alaksa János, Kövesdi Gábor, Tóth Teréz, Ïuriš Éva, Krekáè Márta, Nemèok Františka, Ïurèek Éva, Za ko Iveta, Rimóci Erzsébet, Zöllei Monika és a két kislánynak, Krekáè Dominikának és Za ko Natáliának. Május 12-én anyák napi táncmulatságot szerveztünk. A zenét az ELITTE duó zenekar biztosította. A meghívott sztárvendégünk, Magyar Rózsa fokozta a jó hangulatot. A Juniális ünnepségen hosszú évek után Apátújfalu is képviseltette magát a vegyes énekkórus révén. Június 22-én rendeztük meg a kézimunkakiállítást a helyi kultúrházban. Az ügyes kezû asszonyok, férfiak és ifjak elhozták munkáikat, hogy a szebbnél szebb hímzéseiket, horgolásaikat, rajzaikat, festményeiket, népviseletbe öltöztetett babáikat, fából készült freskóikat mutassák be a nagyközönségnek. Megnézhettük Básti Aranka, Bevíz Évike, Grosschmidt Bibiána, Péter Teréz és Nemèok Erzsébet gyönyörû hímzéseit. Horgolásait Básti Aranka, Básti Anna, Bevíz Évike, Grosschmidt Bibiána és Varga Georgina mutatta be. Rajzaikat bemutatták: Rimóci Mária, Halko Kristina, Kilmajer Kevin és Zahorec Veronika. Megtekinthettük Bojtos István, Schmidt László, Heèei István és Nemèok Miklós festményeit. Népviseletbe öltöztetett babáit Bevíz Évike mutatta be. Fából faragott freskóit Schmidt László hozta el bemutatásra. A kiállítást Kukuèka Mária színesítette szövõgépével. Az érdeklõdõk ki is próbálhatták a szövést. Hálás köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak eddigi munkánkhoz, tevékenységünkhöz. Tóth Teréz, az ASZ elnöke Kürtös 9 Falunap Ipolykérben Ipolykérben július 9-én került sor a falunapi rendezvényre. A rekkenõ hõségben a program a kora délutáni órákban szabadtéri szentmisével kezdõdött, majd órától indultak a kulturális és szórakoztató programok. A rendezvény három parlamenti képviselõ is megtisztelte jelenlétével - Simon Zsolt, Érsek Árpád és Csicsai Gábor személyében. A zenekedvelõ közönséget - immár hagyományosan - a bussai Melódia énekcsoport szórakoztatta elsõként, majd a fiatalokkal is kiegészült Szivárvány (Óvár) hagyományõrzõi mutatkoztak be színvonalas programjukkal. Nagy örömünkre hosszú éves kihagyás után a helyiek is felléptek. Már több éve, általában a falunap apropóján felmerült az igény, hogy újraélesszük a nagyon szép sikereket, több díjat és elismerést kapott hagyományõrzõ csoport tevékenységét Ipolykérben. Maga a csoport szervezése még a tél folyamán kezdõdött, és a szorgalmas, kitartó munka, a sok-sok próba meghozta az eredményét. Az újjáalakult helyi CSEMADOK-szervezet keretein belül az asszonykórus elõször helyben mutatkozhatott be. A csoport vezetõje Bavko Margit és a csoport többi tagjának megvallása szerint kicsit tartottak az elsõ szerepléstõl, a hazai közönség visszajelzéseitõl, de amikor felhangzott az elsõ taps, már felszabadultan folytatták az elõadást. A tervek szerint a jelenleg hattagú csoport õsszel új programot állít össze, és szeretettel várja soraiba mindazokat, akik szívesen vesznek részt a hagyományok ápolásában. A falunapi mûsor Bavko Kitti és Kozma Gábor közremûködésével könnyûzenei programmal folytatódott, akik szintén a helyi CSEMADOK tagságát erõsítik. Ezután bemutatkoztak a nagykürtösi táncosok, akik néptáncot és latin táncokat adtak elõ, majd zumbabemutatót láthatott a közönség. A kora esti órákban a mulatós zene kedvelõit két magyarországi elõadó is szórakozatta, amit hajnalig tartó utcabál követett. Lõrincz Mária

10 10 Kürtös Oktatás július Ballag már a vén diák Június 29-én az Ipolyi Arnold Alapiskolában is búcsút vettek tanintézményüktõl a ballagó kilencedikesek. Az idei tanévben 23 tanuló fejezte be alapiskolai tanulmányait, és készül élete következõ megmérettetésére, a középiskolára. A tanév utolsó napja - a hagyományokhoz híven - tanévzáró szentmisével kezdõdött, ahol a lelkiatya látta el tanácsokkal a ballagókat, és biztatta a többi tanulót, utána az iskolában következett az utolsó osztályfõnöki óra, amikor a diákok megkapták bizonyítványukat. Ezt követõen a végzõsök még egyszer végigjárták a tantermeket, majd az iskola igazgatója, Molnár Barnabás és egy nyolcadikos tanuló köszönt el tõlük. A ballagók nevében az egyik diáklány, a szülõk részérõl pedig Lenicky Anett szólt az egybegyûltekhez. A megható ünnepség a jól ismert ballagási dal, a Gaudeamus igitur hangjaival zárult. -ná- A Lukanényei Alapiskola magyar tagozatáról ezúttal négy diáklány búcsúzott... Június 26-án ünnepélyes, szívet melengetõ, megható búcsúdélelõttön mondtak köszönetet szüleiknek, tanáraiknak és Kuzma Zoltánnak, Lukanénye polgármesterének. Mind a négy diáklány középiskolában folytatja majd tanulmányait. Ketten közülük egészségügyi pályára szeretnének lépni, õk Érsekújvárban tanulnak tovább, ketten gimnáziumba jelentkeztek. Buris Patrícia: Egészségügyi Szakközépiskola - Érsekújvár Híveš Natália: Gimnázium - Ipolyság Híves Petronella: Egészségügyi Szakközépiskola - Érsekújvár Híveš Rebecca: Gimnázium - Komárom -bé- Június végén sok iskolát zengi be az ismert búcsúdal a ballagó diákok jóvoltából. Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában 23 tanuló zárta be maga mögött az iskola ajtaját, s nyit ki majd egy újat, ismeretlent szeptembertõl. Sikeres évet mondhatnak maguknak az iskola tanulói, amit az elért eredményeik hûen tükröznek: 10 tanuló lesz õsztõl az ipolysági gimnázium diákja, 1 Magyarországon tanul gimnáziumban, 9 tanuló megy szakközépiskolába, 3 pedig szakiskolába. Kellemes nyarat, jó pihenést és feltöltõdést diáknak, tanárnak egyaránt! -nt - A tanév utolsó napján került sor a Mikszáth Kálmán MTNY Alapiskolában a kilencedikes diákok ballagására. Ünneplõbe öltöztek a tantermek, a folyosók, búcsúdalok hangja zengett az egész iskolában. A diákok, tanárok, szülõk,valamint minden kedves vendég egy ünnepi mûsor résztvevõje lehetett, amelynek keretein belül mondtak köszönetet a ballagók szülõknek, tanároknak egyaránt. A megható mûsor után a ballagó diákok ünnepi tanévzáró szentmisén vettek részt, melyet ünnepi fogadás követett az iskola éttermében. Minden kedves búcsúzó diákunknak, akiket nehéz szívvel engedtünk el, kívánjuk, hogy: Mindig legyen elõtted út, Fújjon a szél a hátad mögül, És mindaddig, amíg nem találkozunk, Hordozzon az Isten a tenyerén. -che-

11 2012. július Hitélet Hívtál Uram, itt vagyok! június 23-án szentelték pappá Petõfiszállás-Pálosszentkúton Vízi Gábor - András testvért, aki már évek óta az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend tagja. Bábel Balázs kalocsa - kecskeméti érsek atya vele együtt még két diakónusnak szolgáltatta ki a papság szentségét a festõi környezetben lévõ Mária-kegyhelyen, ahová szép számban érkeztek az óvári barátok, rokonok, illetve hívõk Magyarország minden tájáról. A hosszú út, a rekkenõ hõség sem törte meg a lelkesedést, amellyel kicsi falunk készülõdött hetek óta a nagy napra. A vasárnapi sürgés-forgás elárulta, mennyire örül e kis közösség, hogy harminckét év után ismét primícia szenteli meg a vasárnapot. Az újmisést elsõ bemutatott áldozatához elkísérték rendtársai, valamint gyermek- és fiatalkorában Óvárban szolgált lelkipásztorai, Pintér Zoltán, Macho József és Parák József. A felújított plébániatemplomban Jókai Lukács óvári plébános üdvözölte az egybegyûlteket. Az ünnepi szónok, Botond atya a pálos rend magyarországi tartományfõnöke, szentbeszédében rámutatott a papi hivatás fontosságára és értékeire. Többször kihangsúlyozta az elhivatottság, a meghívás erejét, mely Andrást is érett férfikorban ért. A hit valós értékei mind a papság, mind a mi számunkra a mai korban sem vesztettek fontosságukból, sõt a mai kor embere még jobban rászorul a sok kísértés közepette a szentségi élet kiváltságaira - mondta. A liturgiát végigkísérte a fiatalok egyházi kórusa fiatal kántorunk, Sýkora János vezetésével, illetve a Szivárvány aszszonykórus, akik ugyan könnyeikkel küszködve, mégis nagy odaadással kérték énekükkel Isten áldását az újmisésre. A szentmise végén Zólyomi Mónika és Za ko Krisztián versei kíséretében Mondok József az egyháztanács nevében és Vízi József a község polgármestere köszöntötték, illetve köszönték meg az egykori ministránspajtásnak ezt a nagy ajándékot, és kérték újmisés áldását e kis közösségre. Szem nem maradhatott szárazon a Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola kisiskolásainak verse, valamint a Nemèok Barbi elõadásában elhangzó Ave Maria után. Az újmisésáldásért, azt tartják, érdemes egy pár cipõt elkoptatni, így nemcsak a környékrõl szép számban összesereglett emberek, a rokonok és a közeli ismerõsök, hanem minden jelenlévõ részesült e kiváltságos áldásban. A szentmise utáni agapé is a szorgos készülõdésrõl, az összefogásról és a testvéri szeretetrõl árulkodott. Ezúton szeretném megköszönni Vízi Máriának a sokszor sziszifuszi szervezést, a törõdéses munkát, mely szebbé, emlékezetesebbé tette ezt a gyönyörû ünnepet. De köszönet jár mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult e fontos esemény nívójának emeléséhez. Mindenkinek a jóisten fizesse meg! -vj- Kürtös 11 Elsõmise Bussán Ezúton tisztelettel tudatom mindenkivel, hogy június 16-án mutattam be elsõ szentmisémet a kedves híveknek a bussai római katolikus templomban. Ezt megelõzõen, június 15- én szenteltek áldozópappá Besztercebányán, az ottani római katolikus templomban. Szeretném kifejezni hálámat mindenkinek, aki eljött erre a számomra felejthetetlen eseményre. Úgyszintén ezúton nyilvánítom köszönetemet mindenkinek, aki bármilyen módon segítségét nyújtotta az elõkészületekben. Isten áldásával szívbõl köszönöm ezt a nagyon nehéz - de remélem, és bízom benne - megérdemelt égi hivatást. Vladimír Václavík (ford. Bombor Ivett) Szentelik a meghívottakat. Oly sok helyen, De mégis ugyanazon szentség alatt. Csak egy a vágyuk, Hogy életüket adják azokért, Kikért meghívattattak. Csüggedés lelkükben nincsen, Hiszen Atyjuk mindig velük van, A reményben, reménytelenségben. Ebben bíznak, S nem félnek, mert tudják, Hogy az élet útján vezetik õket.

12 12 Kürtös Hitélet július Bóldog Aszszony látogatásáról NAzáreth helyéböl hegyes tartományban, Sietséggel indúl Szent Szüz Judaeában, Hogy Ersébet Aszszonyt meg-áldgya házában, JESUSnak Annya. Ti is szarándokok már meg indúllyatok, Illy Kalauz után bár bizvást fussatok, Aldot üdvözletet Angyallal mondgyatok; Veszi szüz Anya. Te-is oh én szivem indúly buzgóságra, Szent Szüznek szép áldást mondgy minden órára, Hogy bóldog ki múlást nyerjen vég órádra, Christus Szent annya. Midön szüz Mariát mezök mosolygással, Követik madarak ékes szép szállással, Mi-is járiunk vigan régi szent szokással, Szent Szüzet áldván. Aldgya Szüz MARIAT Ersébeth víg szivel, Aldgya Zachariás Szüzet meg-nyílt nyélvel, Aldgya Szent János-is titkos röpöséssel, JESUSnak Annyát. A' midön meg-szünék ezeknek nótája; Alázatossággal Urnak Szólgálója, Mint Filemülének eneklö szép hangja, Igy kezdi szavát: Magasztallya az én Lelkem alkotóját, Hogy Annyának jedzett engem Szólgálóját; Mellyért mi-is áldgyuk hiven szüz MARIAT, Ur IESUS Annyát. Nyomtatott kiadása: Cantus catholici. Kassa, 1674 J u b i l e u m i k ö s z ö n t ő július 5-én ünnepelte 80. születésnapját özv. Babcsan Gyuláné - Klára Bussán. E szép életjubileum alkalmából a Csemadok Bussai Alapszervezetének vezetõsége meglátogatta Klári nénit. Amit tudni illik róla, többek között oszlopos tagja volt elejétõl fogva a bussai folklórcsoportnak, a Csemadok állandó tagja a mai napig, és a Melódia énekcsoport kiváló énekese volt. Már 2 éve az egészségi állapota nem engedi, hogy aktívan részt vegyen az énekcsoport próbáin és fellépésein. Hangja és jelenléte hiányát mindenki nehéz szívvel fogadta el, hiszen mindig szerette a közösséget és a vidámságot. Igen meghatódott, amikor meglátott a kapuja elõtt egy virágcsokorral és egy kis ajándékcsomaggal, és ezekkel a szavakkal fogadott: Hát miért nem jöttetek el mindnyájan? Jaj, de örülök nektek, gyertek be! Isten éltesse, és adjon neki erõt, egészséget, hogy még sokáig élvezhesse az idõskor szép pillanatait! Klári néni, ez úton fogadja jókívánságainkat az énekcsoport és a Csemadok Bussai ASZ nevében, és maradjon mindig olyan vidám kedélyû, amilyennek megismertük! Bombor Ivett S a r l ó s B o l d o g a s s z o n y - a z a r a t á s p a t r ó n á j a Minden év július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján (latinul Visitatio) Mária látogatását elevenítjük fel Erzsébetnél. Az ünnepnap elnevezése népi eredetû, hiszen Sarlós Boldogasszony a búza érésének, az aratásnak is a napja. Mivel a Kárpátmedence területén az egyházi ünnep egybeesett az aratás kezdetével, a népnyelv sarlós jelzõvel illette. A néphagyomány öszszekötötte ezt a szakrális ünnepet a mezei munkáéval, és a Szûzanya áldását kérték a termésre, ill. az aratók munkájára. Az ünnep sarlós jelzõjét az aratás egyik eszközérõl kapta. Valójában a régi sarlós aratást idézi, amely alapvetõen nõi munkának számított. Valaha az ember házi eszközei közül a sarló az aratás kultikus eszköze volt. Köztudomású tehát, hogy a megfogant és sarjadó élet feletti öröm kifejezéseként a búza érését, az aratás kezdetét régtõl e jeles napon ünnepelték. Mindebbõl világosan megmutatkozik a magyar nép Szûz Máriá-s lelkülete. Cs. Varga István Szent mûvészet c. könyvében írja:...sarlós Boldogasszony különleges helyet foglal el a Mária-ünnepek sorában. A megnevezés népi eredetû, az õsi magyar névadó hagyományhoz kapcsolódik (...) Sarlós Boldogasszony napja a búza beérésének, az aratásnak az ünnepe, amelynek patrónája: a Szûzanya. Az aratás kezdetét a köztudat általában Szent Péter és Pál ünnepéhez kapcsolja. A Magyar katolikus lexikon megfogalmazása szerint azonban a nagy munka elkezdésének kultikus hagyományai jórészt Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötõdnek. Önmagában a magyar fejlõdésû sarlós név is a búza beérésére, az aratásra, áttételesen asszonyi vegetációs ünnepre utal. Több faluban Sarlós Boldogasszony napján az aratók szentmisén vesznek részt, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához. Az aratás elsõ napján az emberek Jézus segíts fohásszal fogtak neki a munkának, máshol letérdeltek a búzaföld elõtt, imádkoztak, megemelték a kalapjukat. A gabonát általában a föld keleti sarkában kezdték vágni. Az elsõ két kévét keresztbe tették, majd imát mondtak mellette (néhol ez volt az ún. jézuskéve ). Helyenként ezen a napon készítették el összefont kalászokból a búzaboronát, s a szobát díszítették vele. Az aratás befejeztével aratókoszorút készítettek. Ebbe búza-, rozs- és zabkalászok is kerültek, s piros-fehér-zöld szalagokkal, virágokkal díszítették. Az aratás végeztével általában minden faluban aratóbált, mulatságot tartottak. Ezzel zárták a többnapos, néha hetekig eltartó kemény munkát. Balga Zoltán, ipolysági káplán

13 2012. július Évfordulónaptár Kürtös 13 * 175 éve, július 5-én született zicsi és vásonkõi gróf Zichy Jenõ szakíró, politikus, Ázsiakutató, az MTA tiszteletbeli tagja. ( 1906) * 205 éve, július 7-én született Fényes Elek magyar statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. ( 1876) * 90 éve, július 7-én született Dér Endre József Attiladíjas (1956) író, evangélikus lelkész. ( 2004) * 25 éve, július 9-én hunyt el Vészi Endre Kossuth-díjas író, költõ. (*1916) * 40 éve, július 13-án hunyt el Kónya Lajos Kossuth-díjas magyar író, költõ. (*1914) * 80 éve, július 18-án, Budapesten megszületett Kertész Ákos kétszeres József Attila-díjas és Kossuth-díjas író. * 15 éve, július 18-án hunyt el Csalog Zsolt magyar író, szociográfus. (*1935) * 25 éve, július 19-én halt meg Lengyel Dénes magyar író, irodalomtörténész, pedagógus. Kovács Ágnes néprajzkutató férje, Benedek Elek író, költõ, újságíró unokája. (*1910) * 45 éve, július 22-én halt meg Kassák Lajos (szül. Érsekújvár) író, költõ, mûfordító, képzõmûvész, a magyar avantgárd jeles képviselõje. (*1887) * 85 éve, július 23-án született Bodnár György József Attila- és Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész. ( 2008) * 45 éve, július 26-án halt meg Füst Milán (Fürst), Kossuth-díjas magyar író, költõ, drámaíró, esztéta. A magyar szabad vers megteremtõje ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta. (*1888) Kassák Lajos március 21-én született Érsekújváron. Apja, Kassák István gyógyszertári laboráns, anyja, Istenes Erzsébet mosónõ volt. A gimnáziumból kimaradva lakatosinasnak adták, szakmát szerezve vasmunkásként dolgozott Gyõrben ben Angyalföldre költözött. Gyári munkáját folytatta, de közben részt vett a szocialista mozgalomban és autodidaktaként mûvelõdött ben gyalogosan, csomagok és pénz nélküli vándormunkásként bejárta Nyugat-Európát, eljutott Párizsig. Az út során szerzett benyomásait is feldolgozta az Egy ember élete címû többkötetes önéletrajzi mûvében. A munkásmozgalom és nyugat-európai útja hatására alakult ki avantgárd, mûvészeti forradalmat hirdetõ esztétikai felfogása. A Tett címmel 1915-ben folyóiratot alapított, az elsõ avantgárd folyóiratot Magyarországon. Antimilitarista kiállása miatt a cenzúra betiltotta a lapot, de Kassák 1916-ban újabb folyóiratot indított Ma címmel. Bár ben az írói direktórium tagja volt, bírálta a diktatúra rendszerét és kultúrpolitikáját. Folyóiratát a tanácskormány júliusban betiltotta. A kommün bukása után letartóztatták, szabadulása után hajón Bécsbe szökött, ahol újraindította a hamarosan nemzetközi viszonylatban is jelentõssé váló Mát. Folyóiratai nevelték a magyar irodalom számos képviselõjét. A képzõmûvészetben is szabad teret nyitott az ifjú mûvészek elõtt. Mûvészi módszereiben Kassák rövidebb-hosszabb ideig, kisebb vagy nagyobb mértékben az összes izmusba belekóstolt. A maga avantgárd változatát aktivizmusnak nevezte ban visszatelepült Magyarországra, ezután jelentette meg a rövid életû Dokumentum, majd a betiltott Munka címû folyóiratot ben teljesen visszavonult a nyilvánosságtól ben Fodor Józseffel együtt szerkesztette az Új Idõket. A Magyar Mûvészeti Tanács alelnöke lett, szerkesztette az Alkotás és a Kortárs címû folyóiratot ben Baumgarten-díjat kapott tõl belsõ számûzetésbe kényszerült, mûvei nem jelenhettek meg tól térhetett vissza a mûvészeti életbe, az Írószövetség elnökségének tagjává választották ben Kossuth-díjat kapott július 22-én halt meg Budapesten. Füst Milán Fürst Milán Konstantin néven született július 17-én, Budapesten elszegényedett zsidó kispolgári családban. Apja különc és bohém, költekezõ figura volt, korai halála után a család nyomorgott. A fiatal Füst Milán ilyen körülmények között szerzett jogi diplomát, és lett felsõkereskedelmi leányiskolai tanár. Így Füst Milán jogász is, tanár is volt. Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyeden a verseket, az õ számára minden sor gondokat adó feladat volt. Ifjúkorától fogva jó barátja volt Kosztolányi Dezsõ és Karinthy Frigyes. Velük együtt ismerte meg a világirodalom modern törekvéseit. Az õszirózsás forradalomban az akkor alakult Vörösmarty Akadémia jogásza lett. A Tanácsköztársaság idején politikai és jogászi szerepet vállalt, egyik vezetõje volt akkor az Alkotó Mûvészek és Tudományos Kutatók Szövetségének. Ezt a magatartást az ellenforradalom nem is bocsátotta meg neki: fegyelmi úton fosztották meg tanári állásától. Ettõl kezdve kénytelen volt kizárólag az irodalomból élni. Csak 1945 után tért vissza a pedagógiához, de akkor már az egyetemen. Pártokon kívül is baloldali írónak-költõnek számított, aki értette a munkásmozgalmat is. Egyik gazdag tanítványát vette feleségül, aki anyagilag végig támogatta. Füst Milán megjelenésétõl kezdve írótársai által becsült költõ volt. Amíg a Nyugat fennállt, hozzátartozott élgárdájához. A nagyközönségtõl ekkor is, késõbb is idegen maradt, de a költõk ekkor is, késõbb is mesterüknek tartották. A felszabadulással azután sok hivatalos elismerést is megkapott: Kossuth-díjat, egyetemi tanárságot, az élõ klasszikusnak kijáró nagyrabecsülést, mûveit azonban 1949 és 1955 között nem jelentették meg ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte ben halt meg, még megérve a Boldogtalanok vígszínházi premierjét. Szerk.

14 14 Kürtös Közélet július P ROFILKÉP Belegondoltál már, mi lenne, ha valaki mindent látna, amit a neten csinálsz? Ha valaki elhelyezne egy dobozt az otthonodban, amivel minden Google-keresést nyomon követhet, láthatja, kinek küldesz e- mailt, kitõl kapsz t, láthatja, mit gépelsz, ismeri a jelszavaidat? Ráadásul a saját webkameráddal figyelhet, információt gyûjthet arról, mit kedvelsz, és mit nem, mik a politikai nézeteid vagy a vallásos meggyõzõdésed, és átadhatja ezeket az adatokat információs központoknak, hogy azok összeállítsák saját és családod személyes profilját. A szomorú igazság, hogy ez a doboz létezik, és minden nap hosszú órákat töltesz a társaságában... Ez bizony egy PC, egy noteszgép, vagy újabban egy tablet A számítógéped bizonyíthatóan kémkedik utánad, és meg kell hagyni, soha nem létezett ennél kitûnõbb találmány új ismeretek megszerzésére vagy az információ megosztására. Ez a számítógép sötét oldala, mert a segítségével folyamatos rálátást biztosítunk saját életünkre, és személyes adataink elérhetõvé válnak a szakavatott információgyûjtõk számára. A legtöbb ember egyetért, hogy a Google a legjobb keresõ ma a piacon. Az idõk azonban változnak, és a Google-ban egyre kevésbé bízhatunk. Aki használja a szolgáltatást, észrevehette, hogy a levelezõfiókban megjelenõ reklámok kísértetiesen kapcsolódnak személyes érdeklõdési köréhez. Ez nem véletlen. A Gmail minden egyes üzenetünket megnézi, hogy a hirdetõk számára fontos információkat találjon. Minden egyes t átnéznek. Ezt természetesen egy program végzi, de a lényeg, hogy üzeneteink nyilvánosak. Jelszavak? Ugyan Következõnek ott van a cenzúrázott keresések kérdése. Hacsak nem használunk konkrét kifejezéseket keresésünkben, a Google megpróbálja a politikailag leginkább korrekt találati listát felkínálni. Hol vannak azok a napok, amikor valaki mondjuk a 9/11- re történõ kereséssel a lehetõ legrelevánsabb vagy mások által legjobbnak ítélt oldalakat kaptuk találatként! Ma az embernek tudnia kell, pontosan milyen forrást keres, ahhoz, hogy a kívánt oldalt vagy választ megtalálja, illetve, hogy megbízható és teljes képet kapjon egy témáról. Természetesen a Yahoo sem akart kimaradni az adatgyûjtésbõl. A Yahoo szintén elemzi az ek tartalmát, és a rendvédelmi törvények betartására hivatkozva az elõírt határidõnél és az adatvédelmi szabályzatban leírtaknál sokkal hosszabb ideig megõrzi az összegyûjtött információkat. Így remekül nyomon követhetik az ember mozgását, megtudhatják, hol dolgozik, illetve ki látogat el hozzá rendszeresen. S akkor még nem is beszéltünk az internetes kémkedés nagyágyújáról. Igen, ez a Facebook. 500 millió ember világszerte minden kényszer nélkül megosztja életének legszemélyesebb részleteit, például politikai hovatartozásáról, vallási meggyõzõdésérõl, közli, kik a barátai, a családja, merre járt nyaralni. Nincs még egy ily információforrás a világon. A megszerezhetõ információmenynyiség növelése érdekében, amikor valaki bejelentkezik a Facebookon, egy süti (cookie) minden látogatásunkat nyomon követi az adott számítógépen, akkor is, ha késõbb kijelentkezünk! A Facebook ma már arcfelismerõ technológiát is alkalmaz a fényképek megjelölésére, és a bejelölt ismerõseid alapján alakít ki képet személyiségedrõl. Az ismerõseidet célzó reklámok a te oldaladon is megjelenhetnek, mert a Facebook azt feltételezi, hogy barátok lévén az érdeklõdési körötök is hasonló lehet. A GPS technológia segítségével a Facebook beazonosítja a fényképek elkészítésének és/vagy feltöltésének helyszínét, így fizikai tartózkodási helyedet is közzétéve. Egy hónap alatt annyi információt teszel magadról a netre, amit a profik, titkosszolgálati módszerekkel is egy évig gyûjtögetnének!... Szûcs Róbert /Hihetetlen! Magazin/ Megismertetni és megszerettetni a magyarság értékeit Ötvennégy országot képviselve mintegy huszonötezren vettek részt a II. Magyar Világtalálkozó nyolcnapos rendezvénysorozatán, amelyet Budapesten és hat másik városban (Szeged, Balatonlelle, Fonyód, Nyírbátor, Máriapócs, Örkény) rendeztek július 1-8. között a határtalan összefogás szellemében. A rendezvénysorozat a kapcsolatteremtés és együttmûködés lehetõségét kínálta a civil szervezõdések számára, s Magyarország jó hírének népszerûsítését és kapcsolatainak építését szorgalmazta szerte a nagyvilágban, zömmel a magyar-magyar kapcsolatok révén. Filmszemle, Nemzeti Kulturális Gálaest, Magyarsághíd, közéleti, tudományos, mûvészeti konferenciák, üzleti találkozók, kiállítások, bemutatók, fórumok, egyházi, szociális, szórakoztató és sportesemények sora követte egymást, majd hét végén a budapesti SYMA Rendezvényközpontban felállított Világfaluban reggeltõl estig minden korosztály számára kínáltak programokat, a Magyarok a nagyvilágban elõadóteremben és a nagyszínpadon pedig sorra követték egymást a színvonalas közéleti elõadások, a mûvészeti bemutatkozások, ének, zene, tánc és irodalom, amely produkciókat gyakran jutalmazott vastapssal a közönség. A Találkozások terén, az országpavilonokban ismerkedésekre, tartalmas beszélgetésekre kerülhetett sor Kárpát-medencei, északamerikai, latin-amerikai, európai, ausztráliai, afrikai, ázsiai résztvevõk segítségével. A gyakran zsúfolásig megtelt Világfaluban az odalátogatók megkóstolhatták a magyar konyha ízeit, finomságait és italait, megtekinthették a jurtasátrak mûsorait. A Találmányok tere, a Gyógyító övezet, a Hungarikumok utcája, a Kézmûvesek sora és a különféle kiállítók - termékeikkel és szolgáltatásaikkal - várták az érdeklõdõket. Elismerések átadására is sor került: tizenegyen vették át A Világ Magyarságáért kitüntetést, öten a Tiszteletbeli Magyar címet. A Világtalálkozó részvevõi a kárpátaljai rászorult gyermekek részére rendeztek adománygyûjtést, a vöröskeresztesek önkéntes véradást szerveztek, a rendezvény békeüzenetét és jövõ évi meghívóját viszi Ausztráliába Zelei József kerékpáros békenagykövet. A Magyar Kultúra Lovagrend fafaragó mûvészei pedig elkészítették Az Összefogás Kapuját, amelyet majd az Aranyosapátiban található Emlékparkjukban állítanak fel. A nagyszabású rendezvénysorozat jó hangulatban, s a nagy hõség ellenére rendben, fegyelmezetten zajlott le, a szervezõbizottságban helyet kapott 52 Panoráma Világklub, 12 társrendezõ és mintegy harminc együttmûködõ partner jóvoltából. A vasárnapi záró istentiszteleten, a Szilágyi Dezsõ téri református templomban az egyházi vezetõk áldást adtak a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszóratott magyarság jövõjére, amely - mint hangsúlyozták - csak összefogással képzelhetõ el, határon innen és határon túl.

15 2012. július Szabadidõ NYÁR A KERTEKBEN Elérkezett az igazi nyár, a rekkenõ hõség és szárazság ideje, a szabadságok idõszaka, így a kertünk nyújtotta nyugalmat is ekkor élvezhetjük leginkább. A tennivalók sokasága leginkább tavasszal és õsszel van, de ilyenkor sem unatkozunk a kertben. A legnagyobb kincs nyáron a víz. Az idei év tavasszal és nyáron sem kényeztette el kertjeinket megfelelõ mennyiségû csapadékkal, és a két legszárazabb hónap a júliusi és az augusztusi. A legfontosabb ilyenkor, hogy a talajnedvesség kipárolgását minél többféle módon akadályozzuk. Az esti és hajnali öntözési idõpontok is leginkább ezt célozzák meg. A talaj többnyire fekete vagy sötét színû, és tudvalevõ, hogy az hamarabb felmelegszik, mint a világos színek, hiszen nem veri vissza a Nap hõsugarait. Ha a talaj melegszik, a benne levõ víz is gyorsabban párolog. A növények körüli talajtakarás, világos anyaggal (szalma, szárított fûkaszálék, dísznövényágyásban kéreg), csökkenti a talaj környékén a hõmérsékletet, és így a talajnedvesség kipárolgását is. Másik lehetõség, ha ritkán, de nagy mennyiségû öntözõvizet juttatunk ki a talajra, és miután annyira megszáradt, hogy mûvelhetõvé vált, megkapáljuk, vagy száraz földet, homokot szórunk rá. Elõbbi és utóbbi módszer is megszünteti a talaj felsõ rétegében kialakult hajszálcsöveket. Amint a víz lefelé szivárog, oda a talajrészecskék között kialakult csõrendszerszerû úton jut le, amin a felszín melegedése miatt késõbb a pára vissza is szökhet a levegõbe. Ha azonban a talajnak ezt a szerkezetét megváltoztatjuk, akkor e kipárolgás jelentõsen csökken. Bio-növényvédelem A biokertben számos vad növény szívesen látott vendég. Forrázatukat, kiáztatott levüket növényvédelemre, illetve növényi tápanyagként lehet használni. Árvacsalán Egész föld feletti része gyógyhatású. A biokertben a burgonya egyik kitûnõ társnövénye. Megfigyelték a burgonyabogár riasztó hatását. Cickafark A növénynek minden része gyógyhatású. Tartalmaz klórt, vasat, nátriumot, magnéziumot, meszet. A biokertben 1 kg friss növényt áztassunk ki 10 liter esõvízben. Ezt a levet 10-szeres hígításban használjuk. A hígított oldatot a levélre, a töményebbet a talajra permetezzük, illetve locsoljuk. Gombabetegségek ellen használható. Gilisztaûzõ varádics 1 kg varádicsvirágot összemorzsolunk, majd 5 liter esõvízben 3-5 napig áztatjuk. A törzsoldatot háromszor annyi esõvízzel hígítjuk, ezzel kezeljük a biokertben a növényeket gombabetegségek, varasodás, rozsda ellen. Mezei zsurló 60 dkg friss zsurlót 5 liter vízben egy órán át fõzzük lassú tûzön, majd leszûrjük. 1-2 hétig állni hagyjuk, majd ötszörösére hígítva, önmagában vagy csalánlével keverve használjuk. Igen jó általános erõsítõ hatású. Csalán A biokertészek szent növénye. Ellenállóbbá teszi a növényeket, megvédi a betegségektõl, kártevõktõl, gyorsítja a növekedésüket. 8 dkg szárított vagy fél kilogramm friss csalánt 5 liter esõvízben áztatunk. A lé az erjedés alatt büdösödik. Naponta keverjük fel, tehetünk bele hagymalevelet, mezei zsurlót, cickafarkat, kamillát. Napon vagy árnyékban 8-10 nap alatt elkészül. Leszûrjük, ülepítjük, és 20-szorosára hígítva használjuk. Az üledéket a növények tövéhez szórjuk. az internet nyomán /be/ Tik mint neurotikus funkciózavar Kürtös 15 Akaratlan izomrángás, mely álomban nincs. Van motoros, vokális és kevert formája. A motoros tik rövid, gyors, ismétlõ mozgás. Leggyakrabban szemkörüli izmokban jelentkezik - szemhunyorítás, de gyakori a nyakrázás, fejbólogatás, felsõ végtag, váll rángatása. A vokális tik egy-egy hang, szó akarattól független adása. Lehet ez szipogás, torokköszörülés, dünnyögés, röfögés, lihegés, horkantás. A kevert forma a motoros és a vokális kombinálása, amikor az izomrángást hangkiadás kíséri. A gyakori káromkodás, izé szó használata szintén tikkelés, ez a verbális tik. A tik oka a rejtett agresszivitás, a környezet elleni bosszú, amikor is nyíltan nem lehet bosszút állni. A tikkelõnek a környezetében, családjában van a gond. Ebben a családban feszült a légkör, a nevelésben benne van a szidás, az anya bár szeretõképes, de gyerekét állandóan kontrollálja, mert õ tudja, mi kell és mi a jó a gyereknek, tiltanak. Ez a fajta nevelési mód a gyerekben kivált egy szadisztikus hajlamot, mazochista vágyakkal. A tikkelõ gyerekek okosak, érzékenyek, befolyásolhatóak, fáradékonyak, szenvedélyesek, felnõttekkel udvariasak, de udvariasságuk mögött félelem van. Leggyakrabban 6-8 évesen alakul ki, de pubertáskorban is gyakori. Fiúknál gyakoribb, mint lányoknál. Késõbb kialakulhat kényszerneurózis, ami kapcsolódik a tikhez. Kísérõ tünetként jelen lehet ekcéma, asztma, táplálkozási zavarok, túlérzékenység-allergia. A felnõttkori tikkelõ pszichés háttere mindig gyerekkorra nyúlik vissza. A helytelen, kemény, érzelemszegény nevelés, a meg nem élt gyerekkori és serdülõkori vágyak lerakódva feszültséget generálnak, amit a tik pillanatnyilag old. A tikkelõ személyisége narcisztikus karakterû, ami azt jelenti, hogy isteníti magát, csak az jó, amit õ csinál, mindenki hibás körülötte, csak õ tökéletes - áthárítja a problémát másra, ezzel együtt a feszültségét is. Kezelése: lehet gyógyszeres, de a leghatásosabb a kiváltó ok föltárása utáni pszichoterápia és ezzel párhuzamosan végzett tükörtechnika - sokszor kell ismételni akaratlagosan tükör elõtt az izomrángást, ezt mindennap növelve. Folyt. köv. Molnár Judit

16 16 Kürtös Programajánló - Felhívás július Meghívó a VIII. Szent Korona Ünnepre Időpont: augusztus 5., vasárnap Helyszín: Ipolybalog Ünnepélyes megnyitó a falu főterén Közremûködik: Lukanényei citerazenekar, Lõrincz Sarolta Aranka, Hlavács Réka Ünnepélyes körmenet a Kápolna-dombra Ünnepi szentmise - Fõcelebráns: Dr. Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök - Ünnepi beszéd: Batta György, Magyar Örökség-díjas író, újságíró - Szent Korona-emlékérmek átadása Közremûködik: salgótarjáni Doráti Kamarazenekar, ipolybalogi Szent Korona Kórus A Szent Korona-másolat megtekintése a templomban Magyar szentek litániája KÁPOLNA-DOMB Ipoly-udvar Aranysólyom Lovagrend, Pákozdi Napraforgók Néptánccsoport, Vaga Banda Társulat - gólyalábas utcaszínház, Kisbukréta és Bukréta hagyományõrzõ csoportok, Halászléfõzõ-verseny kiértékelése, Csernik Pál Szende - székely lábbábos mesemondó Párhuzamos programok: lovaglás, íjászat, kardvívás, csillagdobálás, kézmûves-foglalkozás és vásár, arcfestés, Ügyes kezek - kiállítás ÁRPÁD-KORI TEMPLOM A Szent Korona titka. Királyok és lovagok dicsõ kora - Szakálos Éva és Vereckei András, Mûvészettörténeti elõadás, Cseri Kristóf, hegedû, Múzeumpedagógiai foglalkozás, Az Ipolybalogi Mûvészeti AI hangversenye, A Salgótarjáni Doráti Kamarazenekar koncertje, m.v. Torják Vilmos SZABADTÉRI SZÍNPAD B verzió - elõzenekar NEOTON SZTÁRJAI - élõ koncert Mindenkit szeretettel várunk! Palóc Ételek Fesztiválja Kõkeszi Önkormányzata és a Molnár családi vállalkozás idén augusztus 11-én immár 5. alkalommal rendezi meg Kõkesziben a Palóc Ételek Fesztiválját. Minden kedves fõzni és kóstolni vágyó embert szeretettel vár a rendezõség! Falunapi rendezvények XIII. ÕSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye A Csemadok NTV október 6-7-én rendezi meg a XIII. ÕSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenyét. A versenyzõk minõsítve lesznek (arany, ezüst, bronz). A nótaénekesek versenyébe szeptember 1-jéig azok jelentkezését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket, felsõ korhatár nincs. A versenybe 2 magyar nótával - hallgató, csárdás - lehet jelentkezni írásban név, elérhetõség (lakhely, cím, telefonszám), valamint a nóták címének feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányánál: Oblastný výbor Csemadoku, Vinica, Cesta slobody A borítékra írják rá: ÕSZIRÓZSA Az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást kérhetnek a Csemadok NTV telefonszámán: vagy A jelentkezõknek részletes információt küldünk. A jelentkezési lapok letölthetõk a Csemadok honlapjáról (www.csemadok.sk) vagy beszerezhetõk a Csemadok területi választmányain. Ipolyvarbó július szombat Sztárvendégek: Sógorok, Abba Feeling Szlovákgyarmat július szombat Lukanénye július szombat, vasárnap Kelenye július vasárnap - Szent Anna-napi Palócbúcsú Galábocs augusztus 4. - szombat, a település elsõ írásos említése 715. évfordulója jegyében kerül megrendezésre a falunapi ünnepség Zsély augusztus 4. - szombat Óvár - Július 28-án kerül megrendezésre az óvári falunap. A nap folyamán különbözõ folklórcsoportok és egyéb attrakciók várják az érkezõket. Az est sztárvendégeként 19 órakor a 3+2 együttes lép fel. A koncert után a reggelig tartó utcabálról a Gajmo-Music-Band gondoskodik. E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta. Közéleti havilap. Kiadja a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A kiadásért felel KÜRTÖS Balogh Gábor, a CSNTV elnöke, telefon: 0907/ Fõszerkesztõ Bodzsár Gyula. Szerkesztõk: Hrubík Béla, Balogh Gábor. Mûszaki szerkesztõ: Kliment Éva. Korrektúra: Németh Ágota. Levélcím: Vinica, Cesta slobody / Nyilvántartási szám: EV 1419/08. ISSN Nyomda: Csemadok OV Ve¾ký Krtíš. Terjeszti: a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. Ára 0,40 EUR. Megjelenik 800 példányszámban. A szerkesztõség álláspontja nem minden esetben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidítésének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelõsséget nem vállalunk.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Hungary FL08 European Youth HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő D Hány éves

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2012. november 8-án 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben