BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : OM azonosító: Tátika Napsugár Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015."

Átírás

1 Tátika Napsugár Óvoda nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv oldal Nevelési év rendje oldal Fogadó órák rendje oldal Nyílt napok oldal Óvodáink nyitva tartása oldal II. Fejlesztési terv... 6.oldal Személyi feltételek oldal Tárgyi feltételek oldal Működésünket segítő tárgyi fejlesztés oldal III. Pedagógiai Terv oldal Óvodánk általános jellemzői oldal Csoportlétszámok alakulása oldal Alkalmazottak heti munkarendje oldal Nevelési év feladatai oldal Személyiségfejlesztő program működtetése oldal Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok oldal Az óvodára háruló feladatok, részfeladatokat ellátó felelősök oldal Gyermekvédelmi feladatok oldal Szervezési feladatok oldal Munkatársi értekezletek oldal IV. Óvodáink kapcsolatai oldal V. Belső ellenőrzés oldal 2

3 I. MŰKÖDÉSI TERV Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: szeptember 1-től augusztus 31-ig. Új gyermekek fogadása: szeptember 1-től folyamatosan. Szünetek időtartama Téli zárva tartás: várhatóan december január 2-ig. Nyári zárva tartást a fenntartó küldi meg ig. (Várhatóan június 15-től július 19-ig (5 hét). Ügyeletes Óvoda: A Tátika és a Napsugár óvodásoknak is: Csodakút Óvoda Bp. Rákóczi F. u Elérhetőség: 06/ Szülők értesítése: nevelés nélküli munkanap előtt 7 munkanappal. Aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták. Nevelés nélküli munkanapok Feladatok Koordinátor Időpont Nevelőtestületi értekezlet Téma: Pedagógus életpályamodell (portfólió készítés). Meghívott szakember: szervezés alatt Szakmai nap az alkalmazotti közösség részére. Helyszín megbeszélése óvodavezető november június 12. Nevelőtestületi értekezlet (tanévzáró) óvodavezető június Nevelőtestületi értekezlet (tanévnyitó) óvodavezető augusztus 28. 3

4 Szülői értekezletek a nevelési évben Feladatok Koordinátor Időpont Ibolya csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Liliom csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Gyöngyvirág csoport óvodapedagógusok június, október, január, április Napraforgó csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Margaréta csoport óvodapedagógusok június, október, január, április Katica csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Mókus csoport óvodapedagógusok június, október, január, április Pillangó csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Mackó csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Pedagógusok fogadó órái kötelezően évente 2 alkalommal, továbbá egyéni igény szerint Fogadó órák rendje óvodapedagógusok gyógypedagógusok (SNI esetében együtt) folyamatos Tátika óvodában: 16 órától szeptember 22, november 24, január 26, március23, május18. Napsugár óvodában: október 27, december 8, február 16, április 20, június 8. helyettes megbeszélés szerint megbeszélés szerint 4

5 Az intézmények bemutatkozására szolgáló pedagógiai célú nyílt napok, nyitott napok Nyílt nap a leendő óvodásoknak Nyitott napok (minden érdeklődő szülőnek évente 2x) Ibolya csoport Liliom csoport Gyöngyvirág csoport Napraforgó csoport Margaréta csoport Katica csoport Mókus csoport Pillangó csoport Mackó csoport de.(9:30-11:30) du. 15:30-17:00) Tátika Óvoda de.(9:30-11:30) du. 15:30-17:00) Napsugár Óvoda Óvodáink nyitva tartása A hét öt munkanapján 6:00-18:00-ig. A gyermekek fogadása 1fő óvodapedagógus 6:00-7:00-ig az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában. Amennyiben elkészül a Tátika Óvodában a gyülekező helyiség, akkor ott lesz ugyanabban az időközökben. Délután összevont csoportban 16:30 18:00 óráig szintén 1 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A gyermekről kötelezően minden információt át kell adni az ügyeletet ellátó szakembernek. A dajkák ebben az időben besegítenek, felügyeletet biztosítanak, az óvodát felügyelik a takarítási teendők mellett. Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő beosztásban foglaltak szerint történik. A kiscsoportot indító óvodapedagógusok (Margaréta, Mókus) október 31-ig az ügyeleti beosztásban nem szerepelnek. Minden esetben a nyitós óvodapedagógus csoportjában van a gyülekezés. A délutáni ügyelet a Napsugár Óvodában szintén a zárós óvodapedagógusnál van. A Tátika Óvodában a ½ 5-ös óvodapedagógus az 5 óráshoz viszi és onnan kerül át a záróshoz. Ügyelve az arányos elosztásra. A beosztást a és az helyettes készíti el minden nevelési év augusztus 25-ig. A szabadságigényt a dolgozók minden év február 20-ig leadják a és az helyettesnek nyomtatványon. Ennek megfelelően a nyári beosztást legkésőbb minden év május 25-ig összeállítják, figyelembe véve a szülők által befizetett gyermeklétszámot. A szülők írásban tájékoztatást adnak a nyári ellátással kapcsolatban. 5

6 II. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek: Engedélyezett státusz Tátika Óvoda / fő Napsugár Óvoda / fő Összesen: 11 fő 8 fő 19 fő Gyógypedagógus, logopédus 1fő 2 fő 3 fő Csoportos dajka 5 fő 4 fő 9 fő Konyhás dajka 1 fő 1 fő 2 fő Óvodatitkár 1 fő - 1 fő Kertész 0,5 fő 0,5 fő 1 fő Pszichológus 0,5fő 0,5 fő 1fő Pedagógiai asszisztens 2 fő 1 fő 3 fő Takarító 0,5fő 0,5fő 1fő Összesen: 22 fő 18 fő 40 fő A betöltött álláshelyeken a megfelelő szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottak vannak kinevezve. A takarítási, gyermekfelügyeleti, kerti és egyéb munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával oldjuk meg. Az intézmény képes fogadni közösségi feladatokat végző diákokat is. A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A képzésekben nem pedagógus munkatársak beiskolázásához is hozzájárul a testület. A képzések anyagi támogatása nem minden esetben lehetséges, viszont szabad idő biztosításával, munkarend átszervezésével hozzájárulunk a tanfolyamok, képzések sikeres elvégzéséhez. A pedagógusok csak az Oktatási Hivatal által engedélyezett akkreditált továbbképzések közül választottakból jogosultak a kedvezményre. Az intézményvezető biztosítja a lehetőséget a pedagógus előmeneteli rendszeréhez szükséges Oktatási Hivatal által működtetett portfólió feltöltéséhez, és kijelöli az érintett személyek körét. Előkészíti a gyakornoki vizsgához szükséges adminisztrációt, biztosítja a feltételeket. Tárgyi feltételek Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés Pedagógiai programunkhoz kapcsolódó nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, illetve beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk, alapítványi támogatások, szülői felajánlások, adományok, pályázati lehetőségek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a 6

7 rendelkezésünkre álló keretekből az óvodapedagógusok a nevelési év során folyamatosan teljesítik. Továbbiakban a kialakított számítógéppark a pszichológiai, és a fejlesztő helyiségekben a pedagógusok számára is elérhetővé váljon. Működésünket segítő tárgyi fejlesztés Felújítások: Tárgyi feltételeink az alapellátást biztosítják. Az óvodai élet megszervezéséhez, a prevenciós tevékenységekhez, fejlesztésekhez és a mindennapi élethez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a költségvetés függvényében folyamatosak, egyre nagyobb szükség van a gyermekszékek (Ibolya csoport), felnőtt székek, szekrények és polcok pótlására. A selejtezésekhez az eszközök leltár szerinti összegyűjtése. Tátika Napsugár Óvodában: szeptember 15. hétfő Felelős: csoportos óvónők, gyógypedagógusok, pszichológus, kertészek, konyhás dajkák (körletfelelősök) Selejtezés időpontja: szeptember 24. Tátika Óvoda szeptember 25. Napsugár Óvoda Felelős: Tímár Bernadett és Durkóné Papp Mónika Tátika Óvoda A tornaterem eszközeinek elrendezése a biztonságos, balesetmentes használathoz Határidő: augusztus 24. Felelős: helyettes Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok) Határidő: augusztus 24. Felelős: A kerítés felújítása, szükséges az udvari játékok állagmegóvása, csúszda működésképessé tétele balesetmentesítése, babaház felújítása, sziklakertek biztonságossá tétele, szerszámos, játéktároló kisházak betonlapjai eltakarása, (festés, kisebb javítások szükség szerint). A farönkök beépítése, ugróiskola felfestése, közlekedő KRESZ pálya kialakítása az Ibolya csoportnál. A tollas és röplabda pálya működtetése. A Táncsics utca felőli kerítés zajfogásának előkészítése, az udvar pormentesítése, zöldebbé tétele. A főbejárati rész zöldfelületének növelése. Határidő: folyamatos 7

8 Felelős:, helyettes BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA A megkezdett szertár átrendezése, a gyülekező berendezése, festési, mázolási munkálatok. A vasraktár felújítása (burkolás, festés) utáni rendbe tétele. A könyvek átnézése után könyves sarok kialakítása. A pszichológusi, logopédusi, egyéni fejlesztő szobák festése, bútorozása. A konyha átrendezése, hűtőszekrények, zsúrkocsik új helyének kijelölése. A dolgozói étkezőhely kialakítása festéssel, bútorrendezéssel. Határidő: folyamatos Felelős: Napsugár Óvoda Az óvodatitkári szoba penészes falának teljes megszüntetése, újra falazása, vakolása, festése, parketta felújítás, szekrények javítása. A titkári iroda átrendezése. Csoportonkénti mosdók vizesblokk felújítása (Katica csoport). A pszichológusi helyiség kialakítása, bebútorozása. Határidő: november 30. Felelős:, Uniós pályázatból az intézmény teljes tető hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazán cseréje. Határidő: március 31. Felelős: A kert folyamatos gondozása, ápolása. Növényvédelem gazolással, szakszerű metszéssel, locsolással, virághagymák kiásása, szakszerű tárolása. Kerthelység kialakítása a meglévő farönkök felhasználásával. Kerítésfestés folytatása. A gumik beépítése mozgásfejlesztő eszközök számának növelése céljából. Kombinált mászóka telepítése a Mackó csoport udvarrészére. A szalonnasütő további alakítása, kiépítése. Focipálya kiépítése a Katona J. Ált. Isk. és a Napsugár Óvoda közös kerítése (első rész) mellé. Határidő: folyamatos Felelős: Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok) Határidő: augusztus 24. Felelős: 8

9 III. PEDAGÓGIAI TERV III./1. Óvodánk általános jellemzői Óvodai férőhelyek száma: Tátika Óvoda: 125 fő, ebből felvett:124 fő, SNI 3fő Napsugár Óvoda: 100 fő, ebből felvett: 86 fő, SNI 16 fő Csoportok száma: 5+4 Óvodai csoportszobák száma:5+4 Csoport létszámok alakulása nevelési évben: / a létszámok változhatnak / Csoportok Létszámok SNI Tátika Óvoda óvodapedagógusa, dajka Ibolya 24 fő 2fő Réti Attiláné, Kiss-Sinkovits Anett Éva, Bársony Lászlóné Liliom 26fő - Demeter Lászlóné, Karl Tímea, Kollár Tamásné Gyöngyvirág 24fő 2fő Csupity Viktória, Pappné Varga Adrienn, Pongó Sándorné Napraforgó 25fő 1fő Fejes Jánosné,,Nagy Ferencné Margaréta 25fő - Udvari Éva Zsuzsanna, Kalmár Gabriella, Válóczy Ferencné Csoportok Létszámok SNI Napsugár Óvoda óvodapedagógusa, dajka Katica 22fő 4fő Paksa Lili Julianna, Teski Annamária. Becsicska Györgyné Mókus 21fő 1fő Bayer Tímea, Simon Tünde, Kissné Bogdán Mária Pillangó 17fő 4fő Kovácsné Balogh Zsuzsanna, Zováth Ágnes, Bojtár Ferencné Mackó 20fő 4fő Kovácsné Sarkadi Erika, Ruskó Srak Erika, Szőke Gáborné Alkalmazottak heti munkarendje: Tátika Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon, dolgozói öltözőben megtalálható. (ok kettő havi bontásban, a technikai dolgozók éves tervezésben találják meg a beosztást). Felelős: helyettes Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. 9

10 Napsugár Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon megtalálható. ( ok és a technikai dolgozók kettő havi bontásban találják meg a beosztást). Felelős: Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. Pedagógiai munkát segítők Dolgozó neve Beosztás Munkaideje Munkaterület Nagyné Kiszler Tátika és Napsugár Gyógypedagógus 40óra ( ) Ottilia Óvoda Mészáros Krisztina Gyógypedagógus 40óra ( ) Napsugár Óvoda Kengyelné Tusor Tátika és Napsugár Gyógypedagógus 40óra ( ) Magdolna Óvoda Ujlaki Andrea Pszichológus: 40óra ( ) Tátika és Napsugár gyakornok esetén 19óra Óvoda Kende Gabriella Pedagógiai asszisztens 20óra Napsugár Óvoda Pappné Durkó Mónika Pedagógiai asszisztens 20 óra Napsugár Óvoda Szabó Tiborné Pedagógiai asszisztens 40 óra Napsugár Óvoda Teski Annamária Pedagógiai asszisztens 40 óra Napsugár Óvoda Egyéb dolgozók, kisegítők Dolgozó neve Beosztás Munkaideje Munkaterület Balázs Ferenc Józsefné konyhás dajka 40 óra Napsugár Óvoda Lakatos Csabáné konyhás dajka 40 óra Tátika Óvoda Bari András kertész 20 óra Napsugár Óvoda Iváncsevits Gyula kertész 20 óra Tátika Óvoda Juhászné Németh Mariann takarító 20 óra Tátika Óvoda Vinkler Andrea takarító 20 óra Napsugár Óvoda Feladataikat a munkaköri leírásuknak és csoportbeosztásuknak megfelelően látják el. Beosztásért felelős: helyettes, Határidő: augusztus

11 III./ 2. Nevelési év feladatai Neveléssel, oktatással összefüggő kiemelt feladatok Területek 1. Pedagógiai Program működtetése, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés területén, ellenőrző, értékelő lapok elkészítése, határidő: az elfogadott ellenőrző-értékelő lapok alapján történő ellenőrzés határidő: ig 2. Pedagógiai Program működtetése, az egészséges életmód alakítása területén az előző évi felülvizsgálat alapján, kidolgozott szempontok szerint. 3. Gyakornokok, hallgatók, szakmai gyakorlatot végzők koordinálása Tátika Óvoda Felelős Szakmai munkaközösség vezető: Karl Tímea, helyettes Udvari Éva Zsuzsanna 4. Gyakornokok mentorálása Udvari Éva Zsuzsanna 5. Gyógypedagógusok koordinálása Nagyné Kiszler Ottilia Napsugár Óvoda Felelős Szakmai munkaközösség vezető: Zováth Ágnes Nagyné Kiszler Ottilia Udvari Éva Zsuzsanna Kovácsné Sarkadi Erika, Nagyné Kiszler Ottilia Neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 1. Szakmai munkaközösségek működtetése: az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés területén 2. Gyakornokok csoportlátogatásai: az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi neveléssel összefüggő szempontok alapján. 3. Hospitálások az óvodákban: Napsugár Óvoda: 4 alkalommal (mesélés, verselés, dramatikus játékok feldolgozása az elfogadott módszertani gyűjteményből). 4. ok, pedagógiai asszisztensek hospitálásai a gyógypedagógusoknál (Nagyné K.O., Mészáros K., Kengyelné Tusor M.). 5. Országos, kerületi, fővárosi képzések, és továbbképzések (kötelezően egy évben min. 2x), melyről feljegyzés készül. Szakmai munkaközösség vezető: Karl Tímea Udvari Éva Zsuzsanna Nagyné Kiszler Ottilia helyettes 11 Szakmai munkaközösség vezető: Zováth Ágnes Kovácsné Sarkadi Erika, - Nagyné Kiszler Ottilia

12 6. Csoportos dajkák hospitálása másik óvodánkban (kötelezően 3x egy évben) 7. Egységes szerkezetbe foglalt mese- vers módszertani gyűjtemény működtetése 8. Tanköteles gyerekek vízhez szoktatása (2 hét intenzív uszodai foglalkozás, szervezés alatt) BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA helyettes - Nagyné Kiszler Ottilia Személyiségfejlesztő program működtetése 3. Tátika programhoz Gyógypedagógus (logopédus) felmérést, szűrést végez. 4. Napsugár Mozgásfejlesztő Műhely működtetése, nem SNI gyermekek számára; szűrés után max.12 fő Kengyelné Tusor Magdolna Nagyné Kiszler Ottilia Mozgásfelmérés, (kimeneti) ok Tanköteles gyerekek felmérése a Tátika és Napsugár Óvodában. Óvodapszichológus Gyógypedagógus (logopédus) nem SNI, alapellátása, TK-s gyerekek szűrése, Szalai Zsuzsanna ellátása 8. Napsugár Óvoda: HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika úszásoktatás), mozgásfejlesztés működtetése 9. SNI gyermekek habilitációs egyéni fejlesztése (logopédia, gyógypedagógia, mozgás) 10. Személyi anyag és a személyiséglapok vezetése 11. Értelmi fogyatékos gyermekek mikrocsoportos mozgásfejlesztése tanköteles gyermekek számára 12. Tátika Napsugár Óvoda mozgásfejlesztő játékok a szabadban Kovácsné Sarkadi Erika Gyógypedagógusok ok Gyógypedagógusok Gyógypedagógus: Mészáros Krisztina A reggeli ügyeletes óvodapedagógusok 13. Tátika Óvoda: Testtartás javító torna Fejes Jánosné Területek Felelős Időpont 1. Differenciált képességfejlesztés. A gyermekek egyéni fejlesztése Gyógypedagógusok ok folyamatos 2. Tátika Anyanyelvi Fejlesztő Műhelyprogram működtetése - tanköteles Karl Tímea gyermekek számára; szűrés után max fő fejlesztés, értékelés től folyamatos Tehetségfejlesztő programok Területek Felelős Időpont Tátika Óvoda: Drámajáték Udvari Éva Zsuzsanna

13 Tátika Óvoda: Zeneovi Tátika Óvoda: Játékkészítő műhely kiállítással Napsugár Óvoda: Ritmikus Gimnasztika Napsugár Óvoda: Kézműves foglalkozás Napsugár Óvoda: Drámafoglalkozás Napsugár Óvoda: Népi gyermektánc ház Napsugár Óvoda: Játékkészítő műhely kiállítással BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Udvari Éva Zsuzsanna Kiss-Sinkovits Anett Kovácsné Balogh Zsuzsanna Paksa Lili Julianna Gergely Vilma Simon Tünde Ruskó Srak Erika január január Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok ápolása A koordinátorok a feladatukhoz intézkedési tervet készítenek, melyet a megvalósítási időpont előtt 5 nappal kötelesek leadni az óvodavezetőnek. Területek Koordinátor Időpont 1. Napsugár Óvoda: Óvodaindító, mászóka avató buli, (Gézengúz együttes) Napsugár Óvoda: Szüreti vigasság Teski Annamária Tátika Óvoda: Szüreti vigasság Karl Tímea Napsugár Óvoda: Mikulásvárás Zováth Ágnes Tátika Óvoda: Mikulásvárás Fejes Jánosné Tátika Óvoda: Karácsonyi ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen) Napsugár Óvoda: Karácsonyi ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen) Tátika Óvoda: Karácsonyi ünnepély a gyermekeknek délelőtt Pappné Varga Adrienn Tátika Óvoda: Felnőtt karácsonyi ünnepély Karl Tímea, Napsugár Óvoda: Karácsonyi ünnepély a gyermekeknek délelőtt Zováth Ágnes Napsugár Óvoda: Felnőtt karácsonyi ünnepély Szakszervezeti karácsony nyugdíjasoknak Udvari Éva Zsuzsanna, Műsor Tátika (Gyöngyvirág csoport) Nagy Ferencné (17.) Napsugár Óvoda: Farsang. Kiszebáb égetés Bayer Tímea Tátika Óvoda: Farsang. Kiszebáb égetés Csupity Viktória Tátika Napsugár Óvoda: Szülők estje az

14 ÁMK óvoda szervezésében Tátika Óvoda: Az óvoda születésnapja, szervezés alatt BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Demeter Lászlóné Kiss Sinkovits Anett Tátika Óvoda: Március 15. megünneplése Éva Napsugár Óvoda: Március 15. megünneplése Kovácsné Sarkadi Erika Tátika Óvoda: Húsvéti ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen Napsugár Óvoda: Húsvéti ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen) Tátika Napsugár Óvoda: Húsvét Napsugár Óvoda: Színházi est (Kazinczy F. Isk.) Tátika Óvoda: Színházi est (Egressy Béni Református Művészeti Középiskola) Tátika Napsugár Óvoda: Környezet és természetvédelmi vetélkedő - Rákóczi kert nagycsoportosok Tátika Óvoda: Föld napja Napsugár Óvoda: Föld Napja Tátika Óvoda: Iskolalátogatás a tanköteles gyerekekkel Tátika Óvoda: Iskolai óralátogatások volt óvodásainkhoz Napsugár Óvoda: Iskolalátogatás a tanköteles gyerekekkel Napsugár Óvoda: Iskolai óralátogatások volt óvodásainkhoz Napsugár Óvoda: Napsugár Napok Napsugár Óvoda: Gyermeknap Kihívás napja (Legyen egy egész napos mozgásos, versenyes nap) szülők bevonása Tátika Óvoda: Gyermeknap szülők bevonásával ok helyettes Kiss Sinkovits Anett Éva Mészáros Krisztina Csupity Viktória Kalmár Gabriella Zováth Ágnes Bayer Tímea Mészáros Krisztina Nagyné Kiszler Ottilia helyettes Tátika Óvoda: Kihívás napja Csupity Viktória Tátika Napsugár Óvoda: Anyák napja ok Tátika Óvoda: Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása Napsugár Óvoda: Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása Tátika Napsugár Óvoda: családi délutánok, szabadidős tevékenységek Csupity Viktória Kovácsné Balogh Zsuzsanna ok 2015.júniusban, zárásig

15 Tátika Napsugár Óvoda: Séták heti rendszerességgel, tervezett és szervezett formában Tátika Napsugár Óvoda: Kirándulások, színházi látogatásokon, kiállításon, rendezvényeken, kerületben szervezett programokon való részvétel Tátika Napsugár Óvoda: Jóga a dolgozóknak és az érdeklődő szülőknek (helyszín: Tátika Óvoda tornaterem) BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ok ok Fejes Jánosné Folyamatos Folyamatos től Az óvodára háruló feladatokat, részfeladatokat ellátó felelősök köre Területek Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 1. Tűzvédelmi megbízott Demeter Lászlóné Paksa Lili Julianna 2. Munkaruha, Munkavédelmi megbízott Udvari Éva Zsuzsanna, Zováth Ágnes Karl Tímea 3. Gyermekvédelmi megbízott Udvari Éva Zsuzsanna Ruskó Srak Erika 4. Leltározás, selejtezés, irattárazás Tímár Bernadett Durkóné Papp Mónika 5. Könyvtár, folyóirat, foglalkoztatók Fejes Jánosné Mészáros Krisztina 6. Szertár felelős Karl Tímea Szabó Tiborné 7. Jegyzőkönyvvezetés Tímár Bernadett, Kovácsné Balogh Zsuzsanna 8. SZK összekötő, értekezletek Kalmár Gabriella Ruskó Srak Erika 9. Emlékeztetők vezetése helyettes 10. Pályázat figyelő, írásában való részvétel Kiss- Sinkovits Anett Éva Mészáros Krisztina 11. Helyettesítések, munkaidő beosztás, munkarend helyettes 12. Nemzeti ünnepünk felelőse (márc. 15) Kiss- Sinkovits Anett Éva Kovácsné Sarkadi Erika 13. Zászló felelős Kollár Tamásné Bojtár Ferencné 14. Egészségfejlesztési Program Kollár Tamásné Paksa Lili Julianna, (Egészséges életmód, gondolkodás) 15. HACCP rendszer ismerete, dokumentálása Lakatos Csabáné Balázs Ferenc Józsefné 16. Évszakoknak megfelelő dekorálás Pappné Varga Teski Annamária Adrienn Nagy Ferencné, 17. Érdekképviseleti felelősök Udvari Éva - Zsuzsanna 18. Tornaterem beosztás Réti Attiláné Mészáros Krisztina 19. Honlap kezelése Matuska Pál 15

16 kapcsolattartó: Mészáros Krisztina Gyermekvédelmi feladatok ellátása Területek Felelős Határidő Udvari Éva Zsuzsanna, Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Ruskó Srak Erika, Folyamatos Étkezési hozzájárulások megállapítása, a Gyermekvédelmi keletkezett iratanyag naprakész vezetése Feljegyzések a csoportnaplókban, a gyermekek személyi anyagában, az események rögzítése, aláírása, esetek leírása, fénymásolás a személyi anyagba A jegyzői hatáskörbe rendelt gyerekek /HHH/ nyilvántartása, a felvételi és mulasztási naplóban min. 6 óra igazolása, fejlesztési terv készítése, igazolatlan hiányzás esetén másnapi jelentési kötelezettsége Együttműködés a Csepeli Családtámogatási Irodával, Családsegítő Központtal, gyámhivatallal, védőnői, gyermekorvosi szolgálattal, Magyar Vöröskereszt Csepeli kirendeltségével Környezettanulmány, családlátogatás kezdeményezése, visszatérő látogatás Hátránykompenzálás, felzárkóztatás, beillesztés, integrálás megbízottak, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyógypedagógusok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyógypedagógusok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyógypedagógusok Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos III./3. Szervezési feladatok: - Hitoktatás szülői igény szerint, kiscsoportosoknak még nem. Szülők Közösségének éves munkaterve Időpont Téma Felelős 2014.szeptember 15. a Tátika Óvodában 2014.december A nevelési év munkatervének véleményezése, belső átszervezés, előző év elégedettségmérés eredménye, új gyerekeknek óvodai elvárás teszt. Ajándékkészítés (SZK közreműködésével) a gyerekeknek, 16 helyettes, Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna

17 karácsonyi készülődés, aktuális témák január 26. a SZK értekezlet, félévi értékelés, aktuális Napsugár Óvodában kérdések március 31-ig Húsvéti ajándékkészítés, ünnepi előkészületek (SZK közreműködésével), aktuális kérdések június 1. Év végi összesítés, tájékoztatás a nyári tervvel kapcsolatban. Aktuális kérdések. helyettes, Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna helyettes, III./4. Munkatársi értekezletek, szakmai konzultációk időpontjai: Tátika óvoda (hétfő) ok Napsugár óvoda (szerda) Gyógypedagógusok Helyszín: Napsugár Óvoda (szerda) Technikai dolgozók Tátika Óvoda (hétfő) Napsugár Óvoda (szerda) Szeptember 08. Szeptember 10. Szeptember 24. Szeptember 15. Szeptember 17. Október 06. Október 08. Október 29. Október 12. Október 14. November 10. November 12. November 26. November 16. November 18. December 1. December 03. December 17. December 07. December Január 05. Január 07. Január 28. Január 12. Január 14. Február 02. Február 04. Február 25. Február 09. Február 11. Március 02. Március 04. Március 25. Március 09. Március 11. Március 30. Március 31. Április 29. Április 01. Április 02. Április 27. Április 29. Május 27. Május 04. Május 06. Június 01. Június 02. Június 09. Június 03. Június 03. Megjegyzés: Nem minden konzultáció esik hétfőre és keddre. Kérem figyelmesen követni. i értekezletek időpontjai: Minden hónap első keddje (előzetes egyeztetés szükséges) Résztvevők: helyettes, 17

18 Szakmai konzultációkra szükséges dokumentumok: ös év MUNKATERVE Felvételi és mulasztási napló Munkaközösség vezetők munkaterve Étkezési csoportösszesítő Ellenőrző, értékelő lapok NAPTÁR (határidő napló) Jegyzetfüzet, írószer Emlékeztető (, helyettes) Dolgozói jelenléti ív (, helyettes) IV. ÓVODÁINK KAPCSOLATAI Óvodáink és a szülők kapcsolata: Szülőkkel közös ünnepek szervezése: Anyák napja Közös tevékenységek szervezése: Sportnap Ünnepi készülődések Előadások lebonyolításába a szülők bevonása Konkrét programok: szalonnasütés, bábelőadás stb. Családlátogatások / szülői igény figyelembevételével / Kirándulásokon való segítség Óvoda Iskola kapcsolata: A Tátika Óvoda kapcsolatot tart a Karácsony S Á. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával. A Napsugár Óvoda kapcsolatot tart a Kazinczy Ált. Iskolával, Katona J. Ált. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával, Széchenyi Ált Iskolával. Kapcsolattartás formái: Tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel. A volt nagycsoportosok iskolai óralátogatása Szülői értekezleten való részvétel, Óvodai rendezvényekre való meghívás Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal (leendő elsősökkel) Nyílt napok, játszó délelőtt, kézműves ünnepi készülődések, sportrendezvények Színházi est megrendezése Felelős: csoportvezető óvónők, tagóvoda vezető Óvoda fenntartó kapcsolata: Óvodai rendezvényekre való meghívás 18

19 Éves beszámoló az óvoda munkájáról Napi kapcsolat / gazdasági, igazgatási, tanügy / Felelős: Tímár Bernadett Óvodánk egyéb kapcsolatai: Védőnői, gyermekorvosi Gyermekeink általános egészségügyi felülvizsgálata, szűrése Felelős: Tímár Bernadett, Durkóné Papp Mónika Logopédiai ellátás Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások szervezése Fejlesztő foglalkozások tervezése, megszervezése Felelős: Kengyelné Tusor Magdolna logopédus Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye Tanulási, magatartási, és viselkedésproblémás gyermekek vizsgálata és ellátása, iskola érettségi vizsgálat szűrése, fejlesztése, felülvizsgálata Felelős: Az óvoda pszichológusa Családsegítő Szolgálat: A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélések. Kapcsolattartó havi 1x fogadóóra Felelős: Gyermekvédelmi felelősök Magyar Vöröskereszt csepeli kirendeltsége: Akciós ruha és játékvásár, Közös programokon való részvétel, szereplési lehetőség a gyerekeknek Felelős: V. BELSŐ ELLENŐRZÉS Feladatterv nevelési év Ellenőrzött terület Módszer, eszköz Érintett alkalmazott Felelős Határidő Szakmai munkaközösségek munkatervének elkészítése, elfogadtatása, Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai dokumentáció Óvodai csoportok Ellenőrzés, értékelés Munkaközösség vezetők Ellenőrzés, értékelés A nevelési év zökkenőmentes indítása, a szokásrend kialakítása Pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológus ok 19 helyettes, folyamatos folyamatos

20 Szülői elégedettségmérés SNI-s gyerekek fejlesztésének, ellátásának beosztása Megvalósulási folyamat. Kérdőív A gyermekek fejlesztésének megszervezése A csoportnapló és a munkaköri leírásokban, megállapodások alapján történő megbeszélések BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Kiscsoportos óvodapedagógusok Gyógypedagógusok A csoportban dolgozók Nagyné Kiszler Ottilia Takarítási feladatok elvégzése Megfelelő higiénés feltételek biztosítása, követelmények betartása Dajkák, kisegítők helyettes, Folyamatos Ellenőrzési, értékelési szempontok Szülői értekezletek, SZK. értekezletek Összevont csoportok Nevelési év értékeléséhez a dokumentációk leadási határideje Egészségfejlesztési program működtetése a Tátika és a Napsugár Óvodában Munkaköri leírásokhoz, megbízásokhoz, feladatokhoz rendelt ellenőrzési, értékelési szempontok vizsgálata megfigyelés, szervezés, felkészülés adott szempontok alapján A nyári óvodai élet tartalmas megszervezésének módja Ellenőrzés, értékelés Elkészült dokumentáció értékelése Alkalmazotti közösség Pedagógusok Folyamatos ok, csoportdajkák Pedagógusok, pszichológus, külső segítő szakemberek, felelősök Kollár Tamásné Teski Annamária helyettes,

21 Demeter Lászlóné BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Karl Tímea Dolgozói névsor Pappné Varga Adrienn Bari András Kertész Fejes Jánosné KengyelnéTusor Magdolna Logopédus Vinkler Andrea Szakképzett dajka Kakuszi Imréné Kalmár Gabriella Udvari Éva Zsuzsanna Válóczy Ferencné Szakképzett dajka Durkóné Papp Mónika Pedagógiai asszisztens Kende Gabriella Pedagógiai asszisztens Pongó Sándorné Szakképzett Dajka Csupity Viktória Tímár Bernadett Óvodatitkár Kiss-Sinkovits Anett Éva Réti Attiláné Nagy Ferencné Szakképzett dajka Bársony Lászlóné Szakképzett dajka Kovácsné Balogh Zsuzsa Zováth Ágnes Balázs Ferencné Szakképzett dajka Iváncsevits Gyula Kertész Kovácsné Sarkadi Erika Szőke Gáborné Szakképzett dajka Becsicska Györgyné Szakképzett dajka Kollár Tamásné Szakképzett dajka Mészáros Krisztina Gyógypedagógus Ujlaki Andrea Pszichológus Juhászné Németh Mariann Szakképzett dajka Nagyné Kiszler Ottilia Gyógypedagógus Ruskó Srak Erika Paksa Lili Julianna Kissné Bogdán Mária Szakképzett dajka Bojtár Ferencné Konyhás dajka Simon Tünde Szabó Tiborné Pedagógiai asszisztens Teski Annamária Pedagógiai asszisztens Bayer Tímea Lakatos Csabáné Szakképzett dajka A munkatervet az alkalmazotti közösség elfogadta, és egyetért vele. ( Jegyzőkönyv és a dolgozói Jelenléti ív mellékelve) Budapest, augusztus 25. A munkatervet a szülői közösség véleményezte. SZK értekezlet jegyzőkönyve mellékelve. Budapest, szeptember SZK elnök 21

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető : 278-21 26 Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető 1 : 278-21 26 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv..3. oldal Nevelési év rendje.3. oldal Fogadó órák

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL A beszámoló Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában meghatározott tartalmi elemek alapján készült.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró

Munkaterv. 2014/2015-ös nevelési év. Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Munkaterv 2014/2015-ös nevelési év Készítette: Szalai Lídia tagintézményvezető Gézengúz Tagóvoda Gyúró Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségletére,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben