BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : OM azonosító: Tátika Napsugár Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015."

Átírás

1 Tátika Napsugár Óvoda nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv oldal Nevelési év rendje oldal Fogadó órák rendje oldal Nyílt napok oldal Óvodáink nyitva tartása oldal II. Fejlesztési terv... 6.oldal Személyi feltételek oldal Tárgyi feltételek oldal Működésünket segítő tárgyi fejlesztés oldal III. Pedagógiai Terv oldal Óvodánk általános jellemzői oldal Csoportlétszámok alakulása oldal Alkalmazottak heti munkarendje oldal Nevelési év feladatai oldal Személyiségfejlesztő program működtetése oldal Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok oldal Az óvodára háruló feladatok, részfeladatokat ellátó felelősök oldal Gyermekvédelmi feladatok oldal Szervezési feladatok oldal Munkatársi értekezletek oldal IV. Óvodáink kapcsolatai oldal V. Belső ellenőrzés oldal 2

3 I. MŰKÖDÉSI TERV Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: szeptember 1-től augusztus 31-ig. Új gyermekek fogadása: szeptember 1-től folyamatosan. Szünetek időtartama Téli zárva tartás: várhatóan december január 2-ig. Nyári zárva tartást a fenntartó küldi meg ig. (Várhatóan június 15-től július 19-ig (5 hét). Ügyeletes Óvoda: A Tátika és a Napsugár óvodásoknak is: Csodakút Óvoda Bp. Rákóczi F. u Elérhetőség: 06/ Szülők értesítése: nevelés nélküli munkanap előtt 7 munkanappal. Aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták. Nevelés nélküli munkanapok Feladatok Koordinátor Időpont Nevelőtestületi értekezlet Téma: Pedagógus életpályamodell (portfólió készítés). Meghívott szakember: szervezés alatt Szakmai nap az alkalmazotti közösség részére. Helyszín megbeszélése óvodavezető november június 12. Nevelőtestületi értekezlet (tanévzáró) óvodavezető június Nevelőtestületi értekezlet (tanévnyitó) óvodavezető augusztus 28. 3

4 Szülői értekezletek a nevelési évben Feladatok Koordinátor Időpont Ibolya csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Liliom csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Gyöngyvirág csoport óvodapedagógusok június, október, január, április Napraforgó csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Margaréta csoport óvodapedagógusok június, október, január, április Katica csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Mókus csoport óvodapedagógusok június, október, január, április Pillangó csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Mackó csoport óvodapedagógusok szeptember, január, április Pedagógusok fogadó órái kötelezően évente 2 alkalommal, továbbá egyéni igény szerint Fogadó órák rendje óvodapedagógusok gyógypedagógusok (SNI esetében együtt) folyamatos Tátika óvodában: 16 órától szeptember 22, november 24, január 26, március23, május18. Napsugár óvodában: október 27, december 8, február 16, április 20, június 8. helyettes megbeszélés szerint megbeszélés szerint 4

5 Az intézmények bemutatkozására szolgáló pedagógiai célú nyílt napok, nyitott napok Nyílt nap a leendő óvodásoknak Nyitott napok (minden érdeklődő szülőnek évente 2x) Ibolya csoport Liliom csoport Gyöngyvirág csoport Napraforgó csoport Margaréta csoport Katica csoport Mókus csoport Pillangó csoport Mackó csoport de.(9:30-11:30) du. 15:30-17:00) Tátika Óvoda de.(9:30-11:30) du. 15:30-17:00) Napsugár Óvoda Óvodáink nyitva tartása A hét öt munkanapján 6:00-18:00-ig. A gyermekek fogadása 1fő óvodapedagógus 6:00-7:00-ig az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában. Amennyiben elkészül a Tátika Óvodában a gyülekező helyiség, akkor ott lesz ugyanabban az időközökben. Délután összevont csoportban 16:30 18:00 óráig szintén 1 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A gyermekről kötelezően minden információt át kell adni az ügyeletet ellátó szakembernek. A dajkák ebben az időben besegítenek, felügyeletet biztosítanak, az óvodát felügyelik a takarítási teendők mellett. Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő beosztásban foglaltak szerint történik. A kiscsoportot indító óvodapedagógusok (Margaréta, Mókus) október 31-ig az ügyeleti beosztásban nem szerepelnek. Minden esetben a nyitós óvodapedagógus csoportjában van a gyülekezés. A délutáni ügyelet a Napsugár Óvodában szintén a zárós óvodapedagógusnál van. A Tátika Óvodában a ½ 5-ös óvodapedagógus az 5 óráshoz viszi és onnan kerül át a záróshoz. Ügyelve az arányos elosztásra. A beosztást a és az helyettes készíti el minden nevelési év augusztus 25-ig. A szabadságigényt a dolgozók minden év február 20-ig leadják a és az helyettesnek nyomtatványon. Ennek megfelelően a nyári beosztást legkésőbb minden év május 25-ig összeállítják, figyelembe véve a szülők által befizetett gyermeklétszámot. A szülők írásban tájékoztatást adnak a nyári ellátással kapcsolatban. 5

6 II. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek: Engedélyezett státusz Tátika Óvoda / fő Napsugár Óvoda / fő Összesen: 11 fő 8 fő 19 fő Gyógypedagógus, logopédus 1fő 2 fő 3 fő Csoportos dajka 5 fő 4 fő 9 fő Konyhás dajka 1 fő 1 fő 2 fő Óvodatitkár 1 fő - 1 fő Kertész 0,5 fő 0,5 fő 1 fő Pszichológus 0,5fő 0,5 fő 1fő Pedagógiai asszisztens 2 fő 1 fő 3 fő Takarító 0,5fő 0,5fő 1fő Összesen: 22 fő 18 fő 40 fő A betöltött álláshelyeken a megfelelő szakképesítéssel rendelkező közalkalmazottak vannak kinevezve. A takarítási, gyermekfelügyeleti, kerti és egyéb munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával oldjuk meg. Az intézmény képes fogadni közösségi feladatokat végző diákokat is. A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A képzésekben nem pedagógus munkatársak beiskolázásához is hozzájárul a testület. A képzések anyagi támogatása nem minden esetben lehetséges, viszont szabad idő biztosításával, munkarend átszervezésével hozzájárulunk a tanfolyamok, képzések sikeres elvégzéséhez. A pedagógusok csak az Oktatási Hivatal által engedélyezett akkreditált továbbképzések közül választottakból jogosultak a kedvezményre. Az intézményvezető biztosítja a lehetőséget a pedagógus előmeneteli rendszeréhez szükséges Oktatási Hivatal által működtetett portfólió feltöltéséhez, és kijelöli az érintett személyek körét. Előkészíti a gyakornoki vizsgához szükséges adminisztrációt, biztosítja a feltételeket. Tárgyi feltételek Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés Pedagógiai programunkhoz kapcsolódó nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, illetve beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk, alapítványi támogatások, szülői felajánlások, adományok, pályázati lehetőségek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a 6

7 rendelkezésünkre álló keretekből az óvodapedagógusok a nevelési év során folyamatosan teljesítik. Továbbiakban a kialakított számítógéppark a pszichológiai, és a fejlesztő helyiségekben a pedagógusok számára is elérhetővé váljon. Működésünket segítő tárgyi fejlesztés Felújítások: Tárgyi feltételeink az alapellátást biztosítják. Az óvodai élet megszervezéséhez, a prevenciós tevékenységekhez, fejlesztésekhez és a mindennapi élethez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a költségvetés függvényében folyamatosak, egyre nagyobb szükség van a gyermekszékek (Ibolya csoport), felnőtt székek, szekrények és polcok pótlására. A selejtezésekhez az eszközök leltár szerinti összegyűjtése. Tátika Napsugár Óvodában: szeptember 15. hétfő Felelős: csoportos óvónők, gyógypedagógusok, pszichológus, kertészek, konyhás dajkák (körletfelelősök) Selejtezés időpontja: szeptember 24. Tátika Óvoda szeptember 25. Napsugár Óvoda Felelős: Tímár Bernadett és Durkóné Papp Mónika Tátika Óvoda A tornaterem eszközeinek elrendezése a biztonságos, balesetmentes használathoz Határidő: augusztus 24. Felelős: helyettes Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok) Határidő: augusztus 24. Felelős: A kerítés felújítása, szükséges az udvari játékok állagmegóvása, csúszda működésképessé tétele balesetmentesítése, babaház felújítása, sziklakertek biztonságossá tétele, szerszámos, játéktároló kisházak betonlapjai eltakarása, (festés, kisebb javítások szükség szerint). A farönkök beépítése, ugróiskola felfestése, közlekedő KRESZ pálya kialakítása az Ibolya csoportnál. A tollas és röplabda pálya működtetése. A Táncsics utca felőli kerítés zajfogásának előkészítése, az udvar pormentesítése, zöldebbé tétele. A főbejárati rész zöldfelületének növelése. Határidő: folyamatos 7

8 Felelős:, helyettes BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA A megkezdett szertár átrendezése, a gyülekező berendezése, festési, mázolási munkálatok. A vasraktár felújítása (burkolás, festés) utáni rendbe tétele. A könyvek átnézése után könyves sarok kialakítása. A pszichológusi, logopédusi, egyéni fejlesztő szobák festése, bútorozása. A konyha átrendezése, hűtőszekrények, zsúrkocsik új helyének kijelölése. A dolgozói étkezőhely kialakítása festéssel, bútorrendezéssel. Határidő: folyamatos Felelős: Napsugár Óvoda Az óvodatitkári szoba penészes falának teljes megszüntetése, újra falazása, vakolása, festése, parketta felújítás, szekrények javítása. A titkári iroda átrendezése. Csoportonkénti mosdók vizesblokk felújítása (Katica csoport). A pszichológusi helyiség kialakítása, bebútorozása. Határidő: november 30. Felelős:, Uniós pályázatból az intézmény teljes tető hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazán cseréje. Határidő: március 31. Felelős: A kert folyamatos gondozása, ápolása. Növényvédelem gazolással, szakszerű metszéssel, locsolással, virághagymák kiásása, szakszerű tárolása. Kerthelység kialakítása a meglévő farönkök felhasználásával. Kerítésfestés folytatása. A gumik beépítése mozgásfejlesztő eszközök számának növelése céljából. Kombinált mászóka telepítése a Mackó csoport udvarrészére. A szalonnasütő további alakítása, kiépítése. Focipálya kiépítése a Katona J. Ált. Isk. és a Napsugár Óvoda közös kerítése (első rész) mellé. Határidő: folyamatos Felelős: Irattárazási, selejtezési, archiválási munkálatok végzése (papíralapú és elektronikus adatok) Határidő: augusztus 24. Felelős: 8

9 III. PEDAGÓGIAI TERV III./1. Óvodánk általános jellemzői Óvodai férőhelyek száma: Tátika Óvoda: 125 fő, ebből felvett:124 fő, SNI 3fő Napsugár Óvoda: 100 fő, ebből felvett: 86 fő, SNI 16 fő Csoportok száma: 5+4 Óvodai csoportszobák száma:5+4 Csoport létszámok alakulása nevelési évben: / a létszámok változhatnak / Csoportok Létszámok SNI Tátika Óvoda óvodapedagógusa, dajka Ibolya 24 fő 2fő Réti Attiláné, Kiss-Sinkovits Anett Éva, Bársony Lászlóné Liliom 26fő - Demeter Lászlóné, Karl Tímea, Kollár Tamásné Gyöngyvirág 24fő 2fő Csupity Viktória, Pappné Varga Adrienn, Pongó Sándorné Napraforgó 25fő 1fő Fejes Jánosné,,Nagy Ferencné Margaréta 25fő - Udvari Éva Zsuzsanna, Kalmár Gabriella, Válóczy Ferencné Csoportok Létszámok SNI Napsugár Óvoda óvodapedagógusa, dajka Katica 22fő 4fő Paksa Lili Julianna, Teski Annamária. Becsicska Györgyné Mókus 21fő 1fő Bayer Tímea, Simon Tünde, Kissné Bogdán Mária Pillangó 17fő 4fő Kovácsné Balogh Zsuzsanna, Zováth Ágnes, Bojtár Ferencné Mackó 20fő 4fő Kovácsné Sarkadi Erika, Ruskó Srak Erika, Szőke Gáborné Alkalmazottak heti munkarendje: Tátika Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon, dolgozói öltözőben megtalálható. (ok kettő havi bontásban, a technikai dolgozók éves tervezésben találják meg a beosztást). Felelős: helyettes Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. 9

10 Napsugár Óvoda: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók munkarendje, munkaidő beosztása a faliújságon megtalálható. ( ok és a technikai dolgozók kettő havi bontásban találják meg a beosztást). Felelős: Határidő: A mindenkori határidő lejárta előtt 7 nappal. Pedagógiai munkát segítők Dolgozó neve Beosztás Munkaideje Munkaterület Nagyné Kiszler Tátika és Napsugár Gyógypedagógus 40óra ( ) Ottilia Óvoda Mészáros Krisztina Gyógypedagógus 40óra ( ) Napsugár Óvoda Kengyelné Tusor Tátika és Napsugár Gyógypedagógus 40óra ( ) Magdolna Óvoda Ujlaki Andrea Pszichológus: 40óra ( ) Tátika és Napsugár gyakornok esetén 19óra Óvoda Kende Gabriella Pedagógiai asszisztens 20óra Napsugár Óvoda Pappné Durkó Mónika Pedagógiai asszisztens 20 óra Napsugár Óvoda Szabó Tiborné Pedagógiai asszisztens 40 óra Napsugár Óvoda Teski Annamária Pedagógiai asszisztens 40 óra Napsugár Óvoda Egyéb dolgozók, kisegítők Dolgozó neve Beosztás Munkaideje Munkaterület Balázs Ferenc Józsefné konyhás dajka 40 óra Napsugár Óvoda Lakatos Csabáné konyhás dajka 40 óra Tátika Óvoda Bari András kertész 20 óra Napsugár Óvoda Iváncsevits Gyula kertész 20 óra Tátika Óvoda Juhászné Németh Mariann takarító 20 óra Tátika Óvoda Vinkler Andrea takarító 20 óra Napsugár Óvoda Feladataikat a munkaköri leírásuknak és csoportbeosztásuknak megfelelően látják el. Beosztásért felelős: helyettes, Határidő: augusztus

11 III./ 2. Nevelési év feladatai Neveléssel, oktatással összefüggő kiemelt feladatok Területek 1. Pedagógiai Program működtetése, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés területén, ellenőrző, értékelő lapok elkészítése, határidő: az elfogadott ellenőrző-értékelő lapok alapján történő ellenőrzés határidő: ig 2. Pedagógiai Program működtetése, az egészséges életmód alakítása területén az előző évi felülvizsgálat alapján, kidolgozott szempontok szerint. 3. Gyakornokok, hallgatók, szakmai gyakorlatot végzők koordinálása Tátika Óvoda Felelős Szakmai munkaközösség vezető: Karl Tímea, helyettes Udvari Éva Zsuzsanna 4. Gyakornokok mentorálása Udvari Éva Zsuzsanna 5. Gyógypedagógusok koordinálása Nagyné Kiszler Ottilia Napsugár Óvoda Felelős Szakmai munkaközösség vezető: Zováth Ágnes Nagyné Kiszler Ottilia Udvari Éva Zsuzsanna Kovácsné Sarkadi Erika, Nagyné Kiszler Ottilia Neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 1. Szakmai munkaközösségek működtetése: az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés területén 2. Gyakornokok csoportlátogatásai: az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi neveléssel összefüggő szempontok alapján. 3. Hospitálások az óvodákban: Napsugár Óvoda: 4 alkalommal (mesélés, verselés, dramatikus játékok feldolgozása az elfogadott módszertani gyűjteményből). 4. ok, pedagógiai asszisztensek hospitálásai a gyógypedagógusoknál (Nagyné K.O., Mészáros K., Kengyelné Tusor M.). 5. Országos, kerületi, fővárosi képzések, és továbbképzések (kötelezően egy évben min. 2x), melyről feljegyzés készül. Szakmai munkaközösség vezető: Karl Tímea Udvari Éva Zsuzsanna Nagyné Kiszler Ottilia helyettes 11 Szakmai munkaközösség vezető: Zováth Ágnes Kovácsné Sarkadi Erika, - Nagyné Kiszler Ottilia

12 6. Csoportos dajkák hospitálása másik óvodánkban (kötelezően 3x egy évben) 7. Egységes szerkezetbe foglalt mese- vers módszertani gyűjtemény működtetése 8. Tanköteles gyerekek vízhez szoktatása (2 hét intenzív uszodai foglalkozás, szervezés alatt) BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA helyettes - Nagyné Kiszler Ottilia Személyiségfejlesztő program működtetése 3. Tátika programhoz Gyógypedagógus (logopédus) felmérést, szűrést végez. 4. Napsugár Mozgásfejlesztő Műhely működtetése, nem SNI gyermekek számára; szűrés után max.12 fő Kengyelné Tusor Magdolna Nagyné Kiszler Ottilia Mozgásfelmérés, (kimeneti) ok Tanköteles gyerekek felmérése a Tátika és Napsugár Óvodában. Óvodapszichológus Gyógypedagógus (logopédus) nem SNI, alapellátása, TK-s gyerekek szűrése, Szalai Zsuzsanna ellátása 8. Napsugár Óvoda: HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika úszásoktatás), mozgásfejlesztés működtetése 9. SNI gyermekek habilitációs egyéni fejlesztése (logopédia, gyógypedagógia, mozgás) 10. Személyi anyag és a személyiséglapok vezetése 11. Értelmi fogyatékos gyermekek mikrocsoportos mozgásfejlesztése tanköteles gyermekek számára 12. Tátika Napsugár Óvoda mozgásfejlesztő játékok a szabadban Kovácsné Sarkadi Erika Gyógypedagógusok ok Gyógypedagógusok Gyógypedagógus: Mészáros Krisztina A reggeli ügyeletes óvodapedagógusok 13. Tátika Óvoda: Testtartás javító torna Fejes Jánosné Területek Felelős Időpont 1. Differenciált képességfejlesztés. A gyermekek egyéni fejlesztése Gyógypedagógusok ok folyamatos 2. Tátika Anyanyelvi Fejlesztő Műhelyprogram működtetése - tanköteles Karl Tímea gyermekek számára; szűrés után max fő fejlesztés, értékelés től folyamatos Tehetségfejlesztő programok Területek Felelős Időpont Tátika Óvoda: Drámajáték Udvari Éva Zsuzsanna

13 Tátika Óvoda: Zeneovi Tátika Óvoda: Játékkészítő műhely kiállítással Napsugár Óvoda: Ritmikus Gimnasztika Napsugár Óvoda: Kézműves foglalkozás Napsugár Óvoda: Drámafoglalkozás Napsugár Óvoda: Népi gyermektánc ház Napsugár Óvoda: Játékkészítő műhely kiállítással BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Udvari Éva Zsuzsanna Kiss-Sinkovits Anett Kovácsné Balogh Zsuzsanna Paksa Lili Julianna Gergely Vilma Simon Tünde Ruskó Srak Erika január január Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok ápolása A koordinátorok a feladatukhoz intézkedési tervet készítenek, melyet a megvalósítási időpont előtt 5 nappal kötelesek leadni az óvodavezetőnek. Területek Koordinátor Időpont 1. Napsugár Óvoda: Óvodaindító, mászóka avató buli, (Gézengúz együttes) Napsugár Óvoda: Szüreti vigasság Teski Annamária Tátika Óvoda: Szüreti vigasság Karl Tímea Napsugár Óvoda: Mikulásvárás Zováth Ágnes Tátika Óvoda: Mikulásvárás Fejes Jánosné Tátika Óvoda: Karácsonyi ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen) Napsugár Óvoda: Karácsonyi ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen) Tátika Óvoda: Karácsonyi ünnepély a gyermekeknek délelőtt Pappné Varga Adrienn Tátika Óvoda: Felnőtt karácsonyi ünnepély Karl Tímea, Napsugár Óvoda: Karácsonyi ünnepély a gyermekeknek délelőtt Zováth Ágnes Napsugár Óvoda: Felnőtt karácsonyi ünnepély Szakszervezeti karácsony nyugdíjasoknak Udvari Éva Zsuzsanna, Műsor Tátika (Gyöngyvirág csoport) Nagy Ferencné (17.) Napsugár Óvoda: Farsang. Kiszebáb égetés Bayer Tímea Tátika Óvoda: Farsang. Kiszebáb égetés Csupity Viktória Tátika Napsugár Óvoda: Szülők estje az

14 ÁMK óvoda szervezésében Tátika Óvoda: Az óvoda születésnapja, szervezés alatt BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Demeter Lászlóné Kiss Sinkovits Anett Tátika Óvoda: Március 15. megünneplése Éva Napsugár Óvoda: Március 15. megünneplése Kovácsné Sarkadi Erika Tátika Óvoda: Húsvéti ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen Napsugár Óvoda: Húsvéti ajándékkészítés gyermekeinknek (az érdeklődő szülők az óvodai dolgozókkal közösen) Tátika Napsugár Óvoda: Húsvét Napsugár Óvoda: Színházi est (Kazinczy F. Isk.) Tátika Óvoda: Színházi est (Egressy Béni Református Művészeti Középiskola) Tátika Napsugár Óvoda: Környezet és természetvédelmi vetélkedő - Rákóczi kert nagycsoportosok Tátika Óvoda: Föld napja Napsugár Óvoda: Föld Napja Tátika Óvoda: Iskolalátogatás a tanköteles gyerekekkel Tátika Óvoda: Iskolai óralátogatások volt óvodásainkhoz Napsugár Óvoda: Iskolalátogatás a tanköteles gyerekekkel Napsugár Óvoda: Iskolai óralátogatások volt óvodásainkhoz Napsugár Óvoda: Napsugár Napok Napsugár Óvoda: Gyermeknap Kihívás napja (Legyen egy egész napos mozgásos, versenyes nap) szülők bevonása Tátika Óvoda: Gyermeknap szülők bevonásával ok helyettes Kiss Sinkovits Anett Éva Mészáros Krisztina Csupity Viktória Kalmár Gabriella Zováth Ágnes Bayer Tímea Mészáros Krisztina Nagyné Kiszler Ottilia helyettes Tátika Óvoda: Kihívás napja Csupity Viktória Tátika Napsugár Óvoda: Anyák napja ok Tátika Óvoda: Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása Napsugár Óvoda: Iskolába készülő gyermekek búcsúztatása Tátika Napsugár Óvoda: családi délutánok, szabadidős tevékenységek Csupity Viktória Kovácsné Balogh Zsuzsanna ok 2015.júniusban, zárásig

15 Tátika Napsugár Óvoda: Séták heti rendszerességgel, tervezett és szervezett formában Tátika Napsugár Óvoda: Kirándulások, színházi látogatásokon, kiállításon, rendezvényeken, kerületben szervezett programokon való részvétel Tátika Napsugár Óvoda: Jóga a dolgozóknak és az érdeklődő szülőknek (helyszín: Tátika Óvoda tornaterem) BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ok ok Fejes Jánosné Folyamatos Folyamatos től Az óvodára háruló feladatokat, részfeladatokat ellátó felelősök köre Területek Tátika Óvoda Napsugár Óvoda 1. Tűzvédelmi megbízott Demeter Lászlóné Paksa Lili Julianna 2. Munkaruha, Munkavédelmi megbízott Udvari Éva Zsuzsanna, Zováth Ágnes Karl Tímea 3. Gyermekvédelmi megbízott Udvari Éva Zsuzsanna Ruskó Srak Erika 4. Leltározás, selejtezés, irattárazás Tímár Bernadett Durkóné Papp Mónika 5. Könyvtár, folyóirat, foglalkoztatók Fejes Jánosné Mészáros Krisztina 6. Szertár felelős Karl Tímea Szabó Tiborné 7. Jegyzőkönyvvezetés Tímár Bernadett, Kovácsné Balogh Zsuzsanna 8. SZK összekötő, értekezletek Kalmár Gabriella Ruskó Srak Erika 9. Emlékeztetők vezetése helyettes 10. Pályázat figyelő, írásában való részvétel Kiss- Sinkovits Anett Éva Mészáros Krisztina 11. Helyettesítések, munkaidő beosztás, munkarend helyettes 12. Nemzeti ünnepünk felelőse (márc. 15) Kiss- Sinkovits Anett Éva Kovácsné Sarkadi Erika 13. Zászló felelős Kollár Tamásné Bojtár Ferencné 14. Egészségfejlesztési Program Kollár Tamásné Paksa Lili Julianna, (Egészséges életmód, gondolkodás) 15. HACCP rendszer ismerete, dokumentálása Lakatos Csabáné Balázs Ferenc Józsefné 16. Évszakoknak megfelelő dekorálás Pappné Varga Teski Annamária Adrienn Nagy Ferencné, 17. Érdekképviseleti felelősök Udvari Éva - Zsuzsanna 18. Tornaterem beosztás Réti Attiláné Mészáros Krisztina 19. Honlap kezelése Matuska Pál 15

16 kapcsolattartó: Mészáros Krisztina Gyermekvédelmi feladatok ellátása Területek Felelős Határidő Udvari Éva Zsuzsanna, Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Ruskó Srak Erika, Folyamatos Étkezési hozzájárulások megállapítása, a Gyermekvédelmi keletkezett iratanyag naprakész vezetése Feljegyzések a csoportnaplókban, a gyermekek személyi anyagában, az események rögzítése, aláírása, esetek leírása, fénymásolás a személyi anyagba A jegyzői hatáskörbe rendelt gyerekek /HHH/ nyilvántartása, a felvételi és mulasztási naplóban min. 6 óra igazolása, fejlesztési terv készítése, igazolatlan hiányzás esetén másnapi jelentési kötelezettsége Együttműködés a Csepeli Családtámogatási Irodával, Családsegítő Központtal, gyámhivatallal, védőnői, gyermekorvosi szolgálattal, Magyar Vöröskereszt Csepeli kirendeltségével Környezettanulmány, családlátogatás kezdeményezése, visszatérő látogatás Hátránykompenzálás, felzárkóztatás, beillesztés, integrálás megbízottak, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyógypedagógusok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyógypedagógusok, Gyermekvédelmi megbízottak, ok, Gyógypedagógusok Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos III./3. Szervezési feladatok: - Hitoktatás szülői igény szerint, kiscsoportosoknak még nem. Szülők Közösségének éves munkaterve Időpont Téma Felelős 2014.szeptember 15. a Tátika Óvodában 2014.december A nevelési év munkatervének véleményezése, belső átszervezés, előző év elégedettségmérés eredménye, új gyerekeknek óvodai elvárás teszt. Ajándékkészítés (SZK közreműködésével) a gyerekeknek, 16 helyettes, Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna

17 karácsonyi készülődés, aktuális témák január 26. a SZK értekezlet, félévi értékelés, aktuális Napsugár Óvodában kérdések március 31-ig Húsvéti ajándékkészítés, ünnepi előkészületek (SZK közreműködésével), aktuális kérdések június 1. Év végi összesítés, tájékoztatás a nyári tervvel kapcsolatban. Aktuális kérdések. helyettes, Kakuszi Imréné, Paksa Lili Julianna helyettes, III./4. Munkatársi értekezletek, szakmai konzultációk időpontjai: Tátika óvoda (hétfő) ok Napsugár óvoda (szerda) Gyógypedagógusok Helyszín: Napsugár Óvoda (szerda) Technikai dolgozók Tátika Óvoda (hétfő) Napsugár Óvoda (szerda) Szeptember 08. Szeptember 10. Szeptember 24. Szeptember 15. Szeptember 17. Október 06. Október 08. Október 29. Október 12. Október 14. November 10. November 12. November 26. November 16. November 18. December 1. December 03. December 17. December 07. December Január 05. Január 07. Január 28. Január 12. Január 14. Február 02. Február 04. Február 25. Február 09. Február 11. Március 02. Március 04. Március 25. Március 09. Március 11. Március 30. Március 31. Április 29. Április 01. Április 02. Április 27. Április 29. Május 27. Május 04. Május 06. Június 01. Június 02. Június 09. Június 03. Június 03. Megjegyzés: Nem minden konzultáció esik hétfőre és keddre. Kérem figyelmesen követni. i értekezletek időpontjai: Minden hónap első keddje (előzetes egyeztetés szükséges) Résztvevők: helyettes, 17

18 Szakmai konzultációkra szükséges dokumentumok: ös év MUNKATERVE Felvételi és mulasztási napló Munkaközösség vezetők munkaterve Étkezési csoportösszesítő Ellenőrző, értékelő lapok NAPTÁR (határidő napló) Jegyzetfüzet, írószer Emlékeztető (, helyettes) Dolgozói jelenléti ív (, helyettes) IV. ÓVODÁINK KAPCSOLATAI Óvodáink és a szülők kapcsolata: Szülőkkel közös ünnepek szervezése: Anyák napja Közös tevékenységek szervezése: Sportnap Ünnepi készülődések Előadások lebonyolításába a szülők bevonása Konkrét programok: szalonnasütés, bábelőadás stb. Családlátogatások / szülői igény figyelembevételével / Kirándulásokon való segítség Óvoda Iskola kapcsolata: A Tátika Óvoda kapcsolatot tart a Karácsony S Á. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával. A Napsugár Óvoda kapcsolatot tart a Kazinczy Ált. Iskolával, Katona J. Ált. Iskolával, Lajtha L. Ált. Iskolával, Széchenyi Ált Iskolával. Kapcsolattartás formái: Tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel. A volt nagycsoportosok iskolai óralátogatása Szülői értekezleten való részvétel, Óvodai rendezvényekre való meghívás Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal (leendő elsősökkel) Nyílt napok, játszó délelőtt, kézműves ünnepi készülődések, sportrendezvények Színházi est megrendezése Felelős: csoportvezető óvónők, tagóvoda vezető Óvoda fenntartó kapcsolata: Óvodai rendezvényekre való meghívás 18

19 Éves beszámoló az óvoda munkájáról Napi kapcsolat / gazdasági, igazgatási, tanügy / Felelős: Tímár Bernadett Óvodánk egyéb kapcsolatai: Védőnői, gyermekorvosi Gyermekeink általános egészségügyi felülvizsgálata, szűrése Felelős: Tímár Bernadett, Durkóné Papp Mónika Logopédiai ellátás Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások szervezése Fejlesztő foglalkozások tervezése, megszervezése Felelős: Kengyelné Tusor Magdolna logopédus Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye Tanulási, magatartási, és viselkedésproblémás gyermekek vizsgálata és ellátása, iskola érettségi vizsgálat szűrése, fejlesztése, felülvizsgálata Felelős: Az óvoda pszichológusa Családsegítő Szolgálat: A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélések. Kapcsolattartó havi 1x fogadóóra Felelős: Gyermekvédelmi felelősök Magyar Vöröskereszt csepeli kirendeltsége: Akciós ruha és játékvásár, Közös programokon való részvétel, szereplési lehetőség a gyerekeknek Felelős: V. BELSŐ ELLENŐRZÉS Feladatterv nevelési év Ellenőrzött terület Módszer, eszköz Érintett alkalmazott Felelős Határidő Szakmai munkaközösségek munkatervének elkészítése, elfogadtatása, Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai dokumentáció Óvodai csoportok Ellenőrzés, értékelés Munkaközösség vezetők Ellenőrzés, értékelés A nevelési év zökkenőmentes indítása, a szokásrend kialakítása Pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológus ok 19 helyettes, folyamatos folyamatos

20 Szülői elégedettségmérés SNI-s gyerekek fejlesztésének, ellátásának beosztása Megvalósulási folyamat. Kérdőív A gyermekek fejlesztésének megszervezése A csoportnapló és a munkaköri leírásokban, megállapodások alapján történő megbeszélések BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Kiscsoportos óvodapedagógusok Gyógypedagógusok A csoportban dolgozók Nagyné Kiszler Ottilia Takarítási feladatok elvégzése Megfelelő higiénés feltételek biztosítása, követelmények betartása Dajkák, kisegítők helyettes, Folyamatos Ellenőrzési, értékelési szempontok Szülői értekezletek, SZK. értekezletek Összevont csoportok Nevelési év értékeléséhez a dokumentációk leadási határideje Egészségfejlesztési program működtetése a Tátika és a Napsugár Óvodában Munkaköri leírásokhoz, megbízásokhoz, feladatokhoz rendelt ellenőrzési, értékelési szempontok vizsgálata megfigyelés, szervezés, felkészülés adott szempontok alapján A nyári óvodai élet tartalmas megszervezésének módja Ellenőrzés, értékelés Elkészült dokumentáció értékelése Alkalmazotti közösség Pedagógusok Folyamatos ok, csoportdajkák Pedagógusok, pszichológus, külső segítő szakemberek, felelősök Kollár Tamásné Teski Annamária helyettes,

21 Demeter Lászlóné BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Karl Tímea Dolgozói névsor Pappné Varga Adrienn Bari András Kertész Fejes Jánosné KengyelnéTusor Magdolna Logopédus Vinkler Andrea Szakképzett dajka Kakuszi Imréné Kalmár Gabriella Udvari Éva Zsuzsanna Válóczy Ferencné Szakképzett dajka Durkóné Papp Mónika Pedagógiai asszisztens Kende Gabriella Pedagógiai asszisztens Pongó Sándorné Szakképzett Dajka Csupity Viktória Tímár Bernadett Óvodatitkár Kiss-Sinkovits Anett Éva Réti Attiláné Nagy Ferencné Szakképzett dajka Bársony Lászlóné Szakképzett dajka Kovácsné Balogh Zsuzsa Zováth Ágnes Balázs Ferencné Szakképzett dajka Iváncsevits Gyula Kertész Kovácsné Sarkadi Erika Szőke Gáborné Szakképzett dajka Becsicska Györgyné Szakképzett dajka Kollár Tamásné Szakképzett dajka Mészáros Krisztina Gyógypedagógus Ujlaki Andrea Pszichológus Juhászné Németh Mariann Szakképzett dajka Nagyné Kiszler Ottilia Gyógypedagógus Ruskó Srak Erika Paksa Lili Julianna Kissné Bogdán Mária Szakképzett dajka Bojtár Ferencné Konyhás dajka Simon Tünde Szabó Tiborné Pedagógiai asszisztens Teski Annamária Pedagógiai asszisztens Bayer Tímea Lakatos Csabáné Szakképzett dajka A munkatervet az alkalmazotti közösség elfogadta, és egyetért vele. ( Jegyzőkönyv és a dolgozói Jelenléti ív mellékelve) Budapest, augusztus 25. A munkatervet a szülői közösség véleményezte. SZK értekezlet jegyzőkönyve mellékelve. Budapest, szeptember SZK elnök 21

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 nevelési év:

Munkaterv 2014/2015 nevelési év: Munkaterv 2014/2015 nevelési év: Munkaterv: 1. Csoportbeosztás 2. Nevelési év rendje 3. Munkaidő beosztás 4. A nevelési év feladatai (általános és kiemelt) 5. Eseményterv (ünnepek, jeles napok, felelősök,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, tartalma 1. 1. Az intézmény adatai 1. 2. Az SZMSZ hatálya 1. 3. Az intézmény tevékenységei,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben