Mesék és táncok napja áprilisban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mesék és táncok napja áprilisban"

Átírás

1 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek program keretein belül, amelynek a Mesék és Táncok Napja elnevezést adtuk utalva arra, hogy ezen a napon a néptáncot szeretnénk jobban bemutatni illetve a mesék birodalmát megismertetni kicsikkel és nagyokkal. Nekünk szervez knek április 17-e még más okból is különleges volt: ez volt az els szabadtéri rendezvényünk és egyben a pályázat kapcsán létrehozandó Dióházunk megnyitója. Ez a "ház" tulajdonképpen egy mobil színpad, amelynek van felépítménye is. Szerettük volna, hogy ha ennek létrejöttében elkészítésében és feldíszítésében minél több kéz munkálkodik, hogy a Dióházat úgy alakítsuk ki, hogy az valóban a községé, a miénk legyen. Izgalmas volt ez többek között azért, mert a Dióház egyben még sosem állt: a rendezvény el tti pénteken sikerült el ször összeállítani minden részét. Maga a színpad a berkenyei (és rétsági) színpad mintájára készült: több elemb l összeállított, a könynyen és praktikusan tárolható elemkombinációt készítették el a mesterek. Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok-sok munkájukat Marton Tibornak és Pálinkás Józsefnek illetve a Czerman család minden tagjának, akik külön-külön készítették az elemeket, és amelyeket össze is sikerült állítani pénteken, bár rögtön meg is tapasztalhattuk, hogy mennyire fontos, hogy a színpad stabil terepen álljon. A felépítményt amely egy fém vázas szerkezet, ponyvával egy Gy r melletti cég készítette, amelynek két embere pénteken délután három órától önkénteseinkkel este nyolcig építette a Dióházunkat. Szükség volt a segítségükre az összeállításban, mert az elemeknek pontosan meghatározott helyük van, egy elemet sem lehet felcserélni, és mivel egy egész nagy szerkezetr l van szó (5x8 méter) ez nem kis odafigyelést és munkát igényelt. A rendezvény napjának délel ttjén dolgos kezek vették a felépítményt kezelésbe és elkezd dött a Dióház belsejének kifestése. A motívumok a diósjen i hagyományokat, a mesék és legendák világát és a program keretében megvalósuló történetet tükrözik. Délután kett órától egy kiállítással indítottuk meg a Mesék és Táncok Napját, amelyet egyébként a rétsági M vel dési Központtal közösen szerveztünk. A Norvégia egy magyar szemével cím kiállításon dr. Végh Károly által készített fotókat tekinthettek meg a látogatók, illetve hallhatták Végh József megnyitóját ami a 3. oldalon olvasható, amelyet Pál Pista bácsi dudaszólója és éneke tett színesebbé. A kiállítás apropóját az adta, hogy a "Légy része a történetnek!" projektünket a Norvég Civil Társadalmi Alap támogatta. Megtisztelte rendezvényünket Polgár Tamás is, aki a Norvég Királyi Nagykövetség képviseletében érkezett. A megnyitót követ en a színpadot a K szirt Néptánc Egyesület, településünk táncosai avatták fel, majd a Katáng együttes szórakozatta a kicsiket és természetesen a nagyobb érdekl d ket is. Az együttes egyébként már volt a DióFesztiválunk vendége is ben, de azóta a kis váci csapatból országos hír, méltán elismert együttessé n tte ki magát. A zenés m soruk után Pál István (Pista bácsi) és a herencsényi mesemondó néni, Bartus Józsefné (Teri néni) szórakoztatta a közönséget, meséivel, énekével és az elengedhetetlen muzsikával. Büszkék vagyunk rá, hogy eljöttek hozzánk, megtisztelték rendezvényünket, és bebizonyították ismét, hogy méltán a magyar kultúra lovagjai. A napot a Patakról érkezett Gézengúz Együttes zárta, akik több korcsoporttal mutatták meg táncos tudásukat és átadva a nap végén egy táncház keretében megmozgatták a közönséget is. A délután folyamán kézm vesek mutatták be portékáikat, mesterségük fogásait, lehetet fát faragni, békát varrni, településünk ügyes édesapjának köszönhet en fajátékokat kipróbálni, könyveket vásárolni. A magam nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani Sinkó Pálnak, aki segített a színpad öszszeállításában, a Székely családnak, Schaf Ibolyának és Pluhár Pálnak, akik már nagyon sokszor segítették munkánkat és áldozták a céljainkért saját szabadidejüket. A Polgár r Egyesület minden tagjának, akik felügyelték a felépítményt a rendezvény el tti éjszaka, Végh Józsefnek és a M vel dési Központ minden dolgozójának, végül, de nem utolsósorban dr. Végh Károlynak, hogy fotóit rendelkezésünkre bocsátotta. Sok asszony XI. évfolyam 4.szám segíti munkánkat már több hónapja, akik egy-egy tál süteménnyel érkeznek, hogy ne éhezzenek a rendezvényünk látogatói, hálásak vagyunk érte! A polgármester úr közbenjárásával és a képvisel testület engedélyével sikerült az áramellátást a rendezvényen biztosítani, amelyet ezúton is köszönünk! Köszönet mindenkinek, aki a CivilDió Egyesület tagjaként, önkénteseként hónapról, hónapra saját idejét nem sajnálva vesz részt a munkánkban és köszönet a családjainknak, akik bennünket támogatva, mindezt lehet vé teszik. Összességében elmondhatjuk, hogy sikeres nap volt számunkra, a Jóisten megajándékozott bennünket szép tavaszi id vel, minden rendben zajlott és reméljük, hogy akik részt vettek maradandó élményekkel térnek haza abban a biztos tudattal, hogy most már k is részei a történetnek! Vasas Judit Országgy lési Képvisel Választás április 11. A végeredmény Diósjen n Listás Lista neve Kapott érvényes % szavazat 1 JOBBIK ,03 2 MSZP ,84 3 Munkáspárt 8 0,54 4 FIDESZ-KDNP ,67 5 Lehet Más a Politika 74 4,92 Egyéni Jelölt neve Jelöl szervezet(ek) Kapott érvényes % szavazat 1 Balla Mihály FIDESZ-KDNP ,52 2 Dr. Czuczi János Jobbik ,27 3 Dr. Dobos Attila MDF 36 2,41 4 Ferencz Sándor MSZDP Dr. Frankfurter Zs. MUNKÁSPÁRT 6 0,40 6 Galanics Zoltán LMP 74 4,95 7 Lombos István MSZP ,45

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a április 28-ai testületi ülésr l Polgármester úr tájékoztatója a testületi ülést megel z id szak eseményeir l: Március 18-án Gresina István a Kistérség Munkaszervezetének vezet je keresett meg befektet k számára ingatlant keresve. A befektet k fürjtojás termeléssel kívánnak foglalkozni. Az azóta eltelt id szakban nem kerestek. 22-én a Raiffeisen Bank Igazgatójánál, Keményné Koncz Ildikónál voltunk jegyz asszonnyal és Schmidt Józsefné polgármester asszonnyal a Váczi Gyula által indított per ügyében. 24-én Nagymaros polgármesterével tárgyaltam a Maros Kft-ben történ önkormányzati tulajdonrész vásárlása ügyében. Április 2-án Salgótarjánban voltam, az óvoda nyílászáróinak cseréjére beadott pályázat támogatási szerz désének aláírásán. A vizesblokk, szigetelés, nyílászárók felújítására elnyert pénzkeret Ft. 7-én Balassagyarmaton voltam a Nyugat Nógrád Vízm Kft ülésén, ahol a 2009 évi költségvetés, valamint a Vízm DMRV-hez történ csatolásáról esett szó. 8-án Rétságon kistérségi ülésen a Szociális Szolgáltatási központ (családsegít szolgálat) beindítása volt a téma. Részletesen: pályázaton elnyert jelz készülékek kihelyezési feltételeinek elfogadása, a 60 db jelz készüléken túli további készülékek m ködtetési és finanszírozási feltételeinek elfogadása, vonuló szolgálat megszervezése, m ködési feltételeinek elfogadása, RSZK vezet gondozó álláspályázatának kiírása, szakmai programok módszertani központ által javasolt módosítása, az Alvinczi Péter Szeretetszolgálattal kötött Ellátási Szerz dés felmondása. 11-ét l 16-áig szabadságon voltam. 21-én a Diós települések találkozójára megalakított bizottsági ülésen vettem részt, ahol a rendezvénnyel kapcsolatos feladatok kiosztására került sor. 23-án Az Önkéntes T zoltó Egyesület közgy lésén vettem részt, melyen a T zoltószertár és a gépjárm vek szentelése és áldása, a évi költségvetés beszámolója, a év gazdasági programja, és az alapszabály módosítása került elfogadásra, Az erd tüzes gépjárm vásárlásához adományozó szervezetek, vállalkozók és magánszemélyeknek támogatását köszönte meg az egyesület. a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 27-én Rétságon a foglalkoztatási paktum rendezvényén vettem részt, ahol Szociális Szövetkezet pályázati lehet ségeir l, a vállalkozók pályázati lehet ségeir l, hitelekr l esett szó. A képvisel testületi ülésen megvitatott témákról röviden: Napirend el tt Dr. Lackovszki Gy z tartott beszámolót a Hipokratesz Alapítvány lengyelországi látogatásáról. A látogatás célja tapasztalatgy jtés, sportlétesítmények pályázati úton történ megvalósíthatóságára. Jegyz asszony beszámolója a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról. Hosszútávú fejlesztési koncepciók áttekintése, módosítások, tennivalók megbeszélése, ad-hoc bizottság felállítása a módosítások kidolgozására. Közmeghallgatás el készítése. A képvisel testület döntése alapján, közmeghallgatás május 28-án 16 órakor lesz megtartva a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A f napirendi pontok után egyéni kérelmek megvitatása, illetve elbírálása következett: Kiss Gere István kérelmének meghallgatása. Szociális kérelmek elbírálása. Bérleti viszonyból visszavett teniszpálya felújítása és önkormányzati üzemeltetése. Rétság kistérség által m ködtetett családsegít szolgálat jelz készülékekkel történ támogatásának lehet ségei. Nyugat-Nógrád Gyermekvédelmi és Családsegít Szolgálat támogatási kérelme. Mozgókönyvtári megállapodás meghosszabbítása. Aki szeretné részletesebben megismerni a testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült jegyz könyvet elolvashatja a polgármesteri hivatalban. A testületi ülésekre és a május 28-án megtartandó közmeghallgatásra minden érdekl d t várunk. Virágos Diósjen ért Kedves Diósjen iek! Immáron 11. éve kerül megrendezésre a Jen nap. Ezen a napon díjazzuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akik tisztán tartják ingatlanjaik környezetét, és a lehet ségekhez képest kell en virágosítanak is. Sok szépen rendezett ingatlant találhatunk településünkön melyre nem csak a tulajdonos, hanem mi is büszkék lehetünk. Egy szépen karban tartott, rendezett és virágos ingatlan minden szemet megállít, melyen el lehet gyönyör- ködni. Településünk minden hiányosságával együtt, nagyon szép természeti környezetben helyezkedik el. Ha ehhez még párosul szorgalmunk és a szép iránti igényünk, akkor mindenki, aki itt él és aki ide látogat, sokkal jobban érzi majd magát. Ebben az évben, a Jen napon nem csak a falunap, hanem a "Diós Települések Nemzetközi Találkozója" is megrendezésre kerül. Ez egy igazán nagyszabású rendezvény lesz. Sok érdekl d várható a rendezvényre. Az Önkormányzat is nagyobb hangsúlyt fektet a közterületek tisztántartására, parkosítására, virágosításra. Kérem Önöket, legyenek partnerek és vegyenek részt a településünk és lakó ingatlanjaink virágosításában. Tóth János Tájékoztató az Önkormányzat pályázatainak eredményeir l Sok helybéli lakost érint és érdekel, hogy az Önkormányzat a pályázatok terén mennyire eredményes, és milyen fejlesztések várhatóak a településen. Ennek megfelel en kívánok tájékoztatást adni a pályázataink eredményeir l. El ször vegyük a már elnyert pályázatokat: Az elnyert támogatások összege Ft. Ez összesen 21 elnyert pályázat, mely kisebb nagyobb fejlesztésekre került beadásra. Ebb l még nem valósult meg az iskola akadálymentesítése és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. Azonban ezek a források rendelkezésre állnak és ebben az évben meg is valósulnak. Az elnyert pályázatok közül csak a nagyobb támogatású összeg eket tekintsük át. Illegális hulladék lerakók felszámolása Ft. Temet út külterületi szakasz, Ravatalozó felújítása Ft. Bútor beszerzés iskolába Ft. Iskola akadálymentesítése Ft. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Ft. Informatikai pályázat iskolaóvoda össz Ft Óvoda nyílászáróinak cseréje, szigetelése Ft Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Ft. Ezen kívül több apró pályázatunk volt nyertes. Elutasított pályázataink: Összesen 13 pályázatunkat utasították el. Az elutasított pályázatok támogatási össz. értéke Ft. Ennek április hó legnagyobb részét az utak felújítására beadott pályázataink képezik. Végül néhány sorban megemlítem a beadott, de még el nem bírált pályázataink támogatási összegét, ez összesen Ft. Amely esetleges elnyerése esetén többek között az óvoda b vítése Közösségi szintér ( ökoház) Tájház és környezetének felújítása Játszótér kialakítása, Jen -patakon átível kishidak rendezvény és kiadványok kerülnének megvalósításra. Köszönet Tóth János Az önkormányzat nevében köszönetet mondok Vasas János gazdálkodónak, Szabó Gábornak és Gere Istvánnak, akik segítettek a beköt és a nógrádi összeköt út mentén kivágott bozót és cserje behordásában és elhelyezésében. Tóth János HIRDETMÉNY A Tolna Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Földm velésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztály a kódszámú vadászterület nyilvántartásba bejegyzett közös képvisel je a Diósjen Vadgazdálkodási Kft. az évi LV. törvény 14.. (1) és a végrehajtására kiadott 30/1997. (IV. 30.) a 11/2000. (III. 27.) FVM r. 5.. (7) bekezdés a) pontjában, valamint 79/2004. (V.4.) FVM. rendelet 11.. (2) és a (3) a- d) pontjának megfelel en a kódszámú vadászterület földtulajdonosai részére a évi többlethasználati díj (bérleti díj) kifizetésére kerül sor!!!! május 15-én és ig, valamint május 15-én órától közgy lést tartunk a évi m ködés, gazdálkodás eredményeir l. Továbbá tájékoztatás ad az ellen rz bizottság a gazdálkodás ellen rzése során tapasztaltakról. Helyszín: Diósjen, Polgármesteri Hivatal Tájékoztatom és kérem a - a többlethasználati díj felvétele céljából csak és kizárólag a tulajdonosoknak illetve közvetlen családtagjuknak áll módunkba a kifizetést eszközölni -, amennyiben a többlethasználati díj alapjául szolgáló földterületük tulajdonjogát igazoló okiratot (valamint a meghatalmazást) hozzák magukkal! - melyek a következ k lehetnek: 1. Az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolata. 2. Az ingatlan széljegyzettel ellátott tulajdoni lapja esetén a tulajdon bejegyzése alapjául szolgáló okirat eredeti vagy közjegyz vel hitelesített másolati példányát (mindkét esetben a benyújtást a földhivatal az okiratokon igazolta). 3. Az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzésér l szóló határozat eredeti vagy közjegyz által hitelesített példányát. 4. A kárpótlási árverés során készült árverési jegyz könyvet vagy közjegyz által hitelesített példányát. 5. A Földhivatal, vagy a Földmérési és Távközlési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által papíralapú, vagy elektronikus adathordozón) kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvi kivonatot.

3 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 6. A Földhivatal, vagy FÖMI által papíralapú, vagy elektronikus adathordozón kiadott a tulajdonosok nevét, tulajdonosi hányadát, a term földek helyrajzi számát, valamint azok területét haban tartalmazó ter. összesít t. 7. stb. Tájékoztatom Önöket, hogy a kifizetés valamennyi érintett település - Nógrád, Tolmács, folytatás az 1. oldalról Tisztelt Jelenlév k! Mikor erre a kiállításra készültem, kerestem a fogódzót, hogy miként lehetne összekötni Pál Pista bácsi zenéjét, a norvég tájak szépségével, az itt bemutatott képekkel. El bb olyan gondolatok forogtak bennem, hogy a dudaszót, a bolhalyuk jellegzetes csippantó hangzását párhuzamba kellene állítani a fjordokkal, de aztán egy id után feladtam. Egyszer bb a megoldás. Mondhatjuk ugyanis azt, hogy mindkett rendkívüli dolog. A dudaszó is, s az is, hogy valaki arra vállalkozzon, hogy nem az idegenforgalmi irodák kínálatát választva a legfontosabb látnivalókat látogassa meg, hanem, hogy bakancsos turistaként azokat a szépségeket örökítse meg, melyekhez az átlagos utazó el sem juthat. Pál Pista bácsiról ugyanakkor azért azt is el kell mondanunk, hogy bár kétségtelen az utolsó dudás, ki még természetes módon n tt bele a dudával, palóc furulyával való bánás m vészetébe, épp az tanítása révén, tanítványaiban tovább él népzenénk e fontos gyöngyszeme. S hogy végezetül mindehhez hozzátehetjük, hogy egyszer en az az indok, hogy mindketten viselik a Magyar Kultúra Lovagja büszke címet, már önmagában ez is elegend. A másik kérdés az lehet, hogy mit keresnek a gyönyör norvég tájak egy olyan eseménysorozatban, mely a hagyományok továbbvitelét célozta meg. A látszat ellenére ennek megválaszolása már könnyebb feladat. A mai nap a "népmese és a néptánc napja" elnevezést viseli. Túl könny volna abban keresni a megoldást, hogy mesés tájak bemutatására vállalkozott az alkotó. Sokkal inkább arról van szó, hogy a Norvég Alap jelent s támogatása révén valósulhatott meg ez az egész évet átölel programsor, melyért köszönettel tartozunk a Norvég Nagykövetség itt jelenlév képvisel jének is. A házigazda CivilDió Egyesület az egész fennállása során, de különösen az ez évi, a "Légy része" címet visel programban nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a helyi értékeket, alkotókat fedezzen fel, mutasson be. Egy szerencsés egybeesésnek köszönhet, hogy az itt kiállító Dr. Végh Károly épp a Nagykövetség támogatásával valósíthatta meg ez a kiállítást. Dr. Végh Károly Diósjen r l származik, s ez a tény mint a jelen esemény is igazolja máig meghatározó számára. Egy olyan pedagógus családba született bele, melynek minden tagja számára a tudás jelentette az útravalót. A diósjen i iskolai tanulmányokat a váci gimnázium követte, majd a mez gazdasági pálya felé indult, s kertészként szerzett fels fokú végzettséget. A pedagógus-népm vel hagyományok azonban hamarosan visszaterelték t a családi tradíciókhoz. Valamikor úgy fogalmazott, hogy továbbra is kertész maradt, csak immár nem növényekkel, hanem ennél is nemesebb alapanyaggal, emberekkel foglalkozott. Kezdte ezt a diósjen i Szentgyörgyi István M vel dési Házban, s folytatta Rétságon, Vácon, s majd a Pest Megyei M vel dési Központ élén. Id közben bölcsészdiplomát szerzett, s irodalomtörténetb l doktorált. Dolgozott a kulturális tárca munkatársaként, s a máig ér sort immár hosszú évek óta a Pet fi Irodalmi Múzeum marketing igazgatójaként zárja. Rétság, Borsosberény - földtulajdonosai számára is ezen a napon és Diósjen községben történik. Diósjen, április 12. Diósjen Vadgazdálkodási Kft. Dombóvári J. Tibor sk. Dr. Palik István sk. ügyvezet ügyvezet Irodalomtörténészként Szabó Pál és Czine Mihály munkásságát dolgozta fel, de hét önálló kötete mellett számos publikációja is megjelent a legkülönböz bb irodalmi fórumokon. Ezek közül számunkra, diósjen iek számára talán az egyik legfontosabb a Palócföldben megjelent írás "Kitárt marok hazajáróban" címmel. Olyan epizódokat említ Diósjen múltjából, melyet a múlandó, s olykor hálátlan emlékezet gyorsan feled, pedig fontosak lennének számunkra. A "kitárt marok" kifejezést ennek az iskolának is nevet adó Szentgyörgyi Istvántól kölcsönözte, s az írásban olvashatunk a régi kultúrról, honnan szívküldit küldött Pintér Ica néni, a bohém élet fest Gombaszögi úrról, ki gyakran megjelent a faluban rozzant kerékpárján, versfaragó Géczi Andri bácsiról, s a falu lakóiról, kik úgy t nik valamikor sokkal inkább magukénak tudták és tartották Diósjen t. Nem számonkérésként, sokkal inkább biztatásként említem az írás alcímét: "részletek egy soha be nem fejezhet írásból" Végh Károlyt az utóbbi id kben er sen foglalkoztatja a fotózás. Több kiállításon mutatta be képeit. Egy alkalommal így fogalmazott: "Most döbbenek rá, hogy a képi látásmódot, szerkesztést még gyermekkoromban sajátítottam el. Közösen kirándultunk, vittünk magunkkal rajztáblát, vízfestéket, édesapám pedig magyarázta nekünk a képi szerkesztést, a színek egymásmellettiségét stb. Most tudatosul csak bennem, hogy milyen útravalót kaptam." Azt hiszen az itt látható képeit látva elfogultság nélkül mondhatjuk, jól tette, hogy ezen irányba is elindult. Már megkaptam következ, budapesti kett s kiállítása meghívóját. Gyársirató az egyik fejezet, hol a képi eszközökkel ábrázolja egy romjaiban is szép ipari üzem részleteit, s "Az én Szentendrém" címet viseli a másik rész, mely mai lakóhelyének kétségtelen különleges vonásait vonultatja fel. Szül falujától az ember sohasem szakadhat el. Idézzük ennek igazolására az említett írás befejez sorait: "Az egyre ritkuló hazalátogatások alatt az arcokat nézem. Barátom gyereke lehet, a vonások ismer sek. Engem is így néznek már, f leg az öregek, a ház el tt a padon ülve. Harangoznak, kezükkel takarják a napot. Meg kell állni, köszönni, kérdéseikre válaszolni. A pincesoron az öregek is így ülnek sorban, talán már borocskát sem isznak, várják, hogy valaki arra tévedjen, akit megkínálhatnak. Hát veled mi van? kérdezik. Mesélj! Testüket még melegíti a nap. Kalap, fekete mellény, kötény. Az id lelassul. Legtöbbször k mesélnek, és akikre emlékszünk még: Csirok Sanyi bácsi, az önkéntes t zoltó, a csontkovács, akihez még az orvos is elküldte betegeit akiken nem tudott segíteni, Alcsák bácsi, aki a legcsodálatosabb titkos szelencéket, agancsfej botokat, hatalmas pipaszárakat tudta faragni és madarakkal, virágokkal telefesteni, Géczi András bácsi dadogó versvágyódásaival, a csodavessz vel források után kutató k m ves, a cigányprímás Kiss Ern, aki a ház homlokzatára kottát festett, Ica néni, a villanyszámlás, aki színdarabokat tanított be. Hazajáróban Mind ott vannak ebben a kitárt marokban." Károly! Köszönjük, hogy elhoztad a képeidet, köszönjük, hogy elhoztad Norvégiát! Isten hozott Diósjen n! Teszáry Károly egész életén át az erd embere volt. Ott lakott, ez adott számára munkát, s ez vált meghatározóvá számára. Védte, óvta, tanulmányozta és tanította. A Jen i Napló hasábjain egy sorozatot indított melyben mesélve tanított bennünket, s körbejárta mindazon témaköröket, melyeket a legfontosabbnak tartott. Már menet közben is felvet dött, hogy valamilyen tartósabb formában is érdemes volna csokorba kötni mindazt, mit a viszonylag múlandó újság nehezebben rizhet meg az utókor számára. Mikor aztán vége lett a sorozatnak, sokan hiányolták írásait. Így született meg a könyv gondolata. A Naplóban megjelentekhez hasonlóan a könyv is a Barangoló címet kapta. El szót Haraszthy László természetvédelmi szakállamtitkár írt hozzá. Írása jól egybecseng Teszáry Károly szándékával, ezért idézünk bel le néhány részletet. "A szabad állású fák, azok közül is, különösen a tölgyfa még az erd ben él társainál is nagyobbra n, hosszabb élet. Minden irányába egyenletesen növekszik, szemet gyönyörködet lombkoronája évszázadok lassú növekedésének eredménye. Amit a természetben a tölgyfa Könyvajánló 3. oldal "csinál", azt csinálja Diósjen n Teszáry Károly erd mérnök, természetvédelmi szakember. Akik közelebbr l ismerik eddig is tudták, hogy ismeretanyaga és elszántsága mindannyiunk számára példamutató. Barátai, ismer sei, tisztel i az utóbbi évtizedben els sorban várépít munkásságáról hallottak. Akik már jártak fenn a Drégelyvárnál és látták azt az embert próbáló tevékenységet, ami ott folyik, joggal tekintenek rá elismeréssel. Teszáry Károly most természetismereti erényeit felcsillantva új oldaláról mutatkozik be számunkra. A nagyközönség által is jól ismert Börzsöny rejtelmeibe vezeti el az olvasót, személyes élményei alapján. Írásai nemcsak szakszer ek, de közérthet ek is. Kellemes stílusa segít bennünket szembesülni azzal a ténnyel, hogy egy természetvéd milyen sokrét ismeretek birtokában végzi mindennapi tevékenységét". Kedves Olvasók! Jó szívvel ajánlom Teszáry Károly könyvét mindenkinek, aki itt él, s mindenkinek, ki csak túrázóként szerelmese a Börzsönynek. Sokan vannak úgy, hogy természetes számukra az a szépség és érték, mit a hegység jelent. Ez az írás segít bennünket abban is, hogy megismerjük, hogy büszkék legyünk rá, s hogy mi magunk is megtegyünk mindent azért, hogy unokáink számára is élményt, gyönyört jelenthessen. Azt kívánom a kötet minden olvasójának, hogy forgatása jelentsen legalább annyi örömet, mint amennyit a szerkeszt nek, a megjelentetés segít jének jelent. Végh József mkl A könyv megvásárolható a Községi Könyvtárban és a szerz nél.

4 4. oldal Falunk határában d l kön, patakokon át Falunk határa területe a legnagyobbak között van Nógrád megyében. Más megyében ilyen terülen 2-3 falu is fekszik. Évszázadok távlatából, régi iratok hiányában, vagy a szájhagyomány hiányában sem ismerhetjük hogyan alakult ki falunk határa, milyen módon, avagy milyen technikával mérték ki a környez falvakkal határos földterületet. Nógrád Tolmács Borsosberény, ezenkívül a Börzsöny hegységen túl Kemence falvai amelyek határosak a falunkkal. Néprajzi meghatározás szerint: "A lakótelkek és a szomszéd faluktól jól felismerhet vonallal elkülönített küls tartozékok (szántóföld, erd k, legel k) a faluhatár szoros üzemi egységet alkotnak, de a lakóhely és termelési hely térbelileg elkülönül egymástól." Ha így megnézzük falunk határát, itt is fasor, patak, erd amely elválasztja a környez falvaktól. A falunk történetét ismerve a XIX. és XX. század els felében a határ egy részét (kb. felét) a mindenkori földesúr birtokolta, a másik része a helyi, f leg református parasztcsaládok tulajdonában volt. A földtulajdonok az 1 kat. holdtól a 25 kat. holdig terjedtek. A határban tanyarendszerek nem alakultak ki, egykét külterületi birtok emlékezetes, mint a Pataki-ház, Kámori ház. A d l neveket, a köztük csordogáló patakok nevét a mai fiatalok közül már kevesen ismerik. Úgy gondolva, hogy nem szabad veszend be hagyni ezeket, annak ellenére, hogy a határban sem járnak sokat az emberek, illetve nem tartják szükségesnek a m velést sem, mégis barangoljunk át d l inken. A falut és a határt jól ismer id s jenei lakosra támaszkodunk az elméleti barangoláshoz. Juhász István bácsi az el tti elnevezések szerint sorolta fel a d l k, patakok elnevezését. Némileg megpróbáljuk hozzáf zni az elhelyezkedését, határvonalát, netán az elképzelés szerinti megnevezését. Élnek még olyan id sek, akik többet tudnak az elnevezésekr l és akikt l azt kérnénk, segítsenek ebben. Tehát induljunk el a lakóházak határvonalától: Kertalja a mostani József Attila út, akkor még nem voltak ott házak; Motorút Börzsönyi út fels része; Koslegel Téglaház Kastélyalja Ália Csikóbereg Lókospatak (Nógrádi határvonal) a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Kökénybokor (valóban sok a kökény) Gémcskút Mátyáshíd (a nógrádi határba visz át) Somló Hanta Pataki ház (az I. világháborúban a katonai vitézségért kapott birtok volt). Uradalmi sz l és Vincellér ház (Laposharaszt déli oldala) Tóberek Üregdomb Sándormajor (a volt tsz major) Zsellér földek Lügetek Kövecses Ebhát Paprét Kender földek Tóvég Tóföle Halastó Férges Laposharaszt Csordacsapáskút F zes Káposztások Kövesharaszt Papföld Máki rét Újmalom (itt m ködött a vízimalom). Jánykút Kásahegy Cserfák (elképzelhet, hogy cseres erd volt) T kések Szügetke Nádasföldek Mogyoróbokrok Feketepatak (a d l nek és a pataknak is ez a neve) Szilosok Pusztai tábla Diófák (néhány diófára az id sek emlékezhetnek) Hárompartok (a megnevezés ponotsan takarja, hogy valóban három part). Pusztaberény Laligödör Láppa Büdöstólak Hatodok Kámori rét Görbepatak (d l és patak, az 50-es években katonai l tér) Szilfa (a nagy szilfát az 1950-es években vágták ki). Demetergát rhegy Kerekrét rhegypatak Két út köze Aranyospatak (igaz, hogy aranyat nem kerestek, valószín, a szépen csordogáló vizér l kapta a nevét) Törökrét (elképzelhet, hogy a török id kb l maradt fenn a név) Irtások Ivánka Méheskert Békástó (a mai id ben panzió, étterem, kemping) Dohányos Kaluckó Fölvégi rét (a régi id ben libalegel, vályogkészít hely, ami most a Play Panzió, Kemping területe). Sz l és gyümölcsös területek voltak: Öreghegy Pinterlaj Tompa Vágotterd (elnevezése a valóságra utal, mivel erd terület volt) Kápolna (magaslatán a katolikus kápolnával) Vörösharaszt (amely évszázadok során sok-sok gyümölccsel, sz l vel látta el a helyi lakosságot, ezen kívül piacra is került bel le). Földjeink, d l ink elnevezését összehasonlítva más települések elnevezésével, néhány nevet máshol is megtalálunk. Gyakori nevekként szerepel a puszta, rét, hegy, patak, kert akár el tagként, vagy utótagként. A haraszt szerepel helységnevekben is (pl.: Feny haraszt, Kerekharaszt). Földjeink term képessége nagyon különböz. Ezt fejezi ki az aranykorona érték. Nemzedékek egymásnak hagyományozott tapasztalata a határ, a d l k teljes ismerete. Ez is egyrészt lehet vé tette a vagyoni különbségek kialakulását, mert ismerni kellett hová milyen növényt lehet ültetni, amit a talajszerkezet kedvez en hasznosít, tehát b ven termett. Egy-egy családnak sokfelé, helyen is volt földje. Bizony a 3-4 km-re lev földekre akár gyalog, vagy lovas kocsival kijutni, a napi munkafeladatot elvégezni nem volt könny dolog. A történelmi feljegyzések szerint az országos, általános földmérést Választott a magyar nép. Ennek kapcsán sok kérdés vet dik fel az emberekben pro és kontra. Igyekszünk elválasztani a jót és a roszszat, de talán nem tudjuk a valós helyzetet igazán mérlegelni. Néha érdemes lenne meghallgatni azoknak az embereknek a véleményét is, akik nem pártvonalon, nem érdekb l, csupán hazaszeretetb l, vagy lakóhely szeretetéb l teszik azt, amit tesznek. Érdemes elbeszélgetni is az emberekkel, mert lehetnek jó tapasztalataik, netán jó ötleteik úgy országos szinten, mint a falu szinten. Néhány év után érdemes lenne a közvéleményt l megtudni, szerintük kell-e még Diósjen n kultúrotthon, m vel dési ház. Szükség vane egyáltalán kulturális rendezvényre? A kultúrotthon eladása után ugyanis felvet dtek a kérdések: miért kellett eladni, mi lesz ezután? Az id azonban meghozta a véleménynyilvánítást. A legtalálóbb talán az, amit a legutóbbi kulturális rendezvény alkalmából hallottam, helyi, id sebb korú személyt l: Szégyen az, hogy vidékiek, ismeretlenek többen vannak itt, mint a jeneiek. Ha elmegyünk egy-egy más falubeli rendezvényre, tapasztalhatjuk, hogy a helyiek többsége ott van azon a rendezvényen. Valóban ilyen a nemtör dömség, az unottság, a magába fordulás, az önzés (hogy ne is soroljam tovább) ebben a szép környezetben, a mi kis falunkban? Feltehetnénk a kérdést, vajon hány fiatal él ebben a faluban? Évekkel ezel tt a fiatal korosztály vetette fel, hogy nincs semmi lehet ség, kulturális élet ebben a faluban. Vajon mit várnak, vagy kit l várnak fejl dést? Diósjen inek vallja-e magát az, akit semmi sem érdekel? Nemzeti ünnepeink rendezvényein a lakosság esetleg tized része vesz részt. Ugyan a nagyobb része vajon magyarnak vallja magát? Súlyos kérdéseket vetettem fel, április hó 1849 októberében rendelték el, tehát azóta hiteles a telekjegyz könyvek alkalmazása. Valószín nek tartom, hogy akkor is legalább olyan bonyodalmakat és nézeteltéréseket váltott ki a földmérés, földrendezés, mint a legutóbbi kárpótlás alkalmával. Az anyagi el nyöket és lehet ségeket mindig megtalálta valaki. Ezzel a kitér kkel és magyarázatokkal fejezzük be mezei kirándulásunkat. Ha megtehetjük, egy tavaszi kirándulásnak is szép útvonal. VsMy Karcolatok választás táján mindenki igyekezzen saját lelkiismerete szerint megválaszolni ezekre. Itt ebben a faluban nem a pártok nevelnek hazaszeretetre, faluszeretetre, emberbaráti szeretetre, ha ezt mi nem tudjuk, vagy nem akarjuk megvalósítani. Talán jogosan vet dik fel az a vélemény is, ha a vezet k nem mutatnak példát, mit várjanak a többi embert l? Tudjuk, hogy hazugságból, harácsolásból, mások letiprásából, félrevezetésb l nem lehet hazát építeni. Reméljük, most lezáródott egy korszak, mely a jöv tlenséggel fenyegetett, de talán a holnap kapuja nyitva áll el ttünk. A választás meghozta azt az eredményt, amely megmutatta, hogy a magyar népnek elege volt az ígéretekb l, a korrupt vezet kb l. Dühöngtünk, háborogtunk, és kerestük az igazságot. Itt kell eldöntenünk és megértenünk: ha szorgalmasan, lelkiismeretesen dolgozunk, ha józan logikával avagy józan paraszti ésszel gondolkodunk, akkor tudunk el bbre haladni itt a kis falunkban. Az új kormány nem fog falunkba jönni elvégezni a mi teend inket. Tekintsük át hiányosságainkat, hibáinkat és nézünk el re. Wass Albert gondolatait idézve: "Valójában csak most döbbenek rá, hogy milyen veszedelmek között kellett nekünk magyaroknak áthaladnunk. Mindenek között a legbiztatóbb jel, s egyben nagy szerencse, hogy a nemzet eszméjét nem tudta hatalmába keríteni olyan politikai világnézet, amely idegenb l érkezve, a magyarság természetének nem is lehetett volna megfelel. Egyedül társadalmunkban tettek kárt ezek a politikai világnézetek, amelyek mind a két széls séges, idegen rendszerekkel szerettek volna boldogítani minket." Vezessen bennünket az új kormány idején: A hit, remény és szeretet. VsMy

5 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Nagy vagy! Mindannyiunk nevében köszönjük Wisinger János úrnak és Oszter Sándor m vész úrnak, hogy elvállalták a vezérszurkoló szerepét! Köszönjük kitartó szurkolóink bíztatását, akik nagyon jó hangulatot teremtettek a verseny alatt! Végezetül szeretném felsorolni csapatunk tagjait: Csurja Barbara, 5. oldal Alaksa Dávid, Pálinkás Regina, Kovács Dorottya, Haljárszki Bálint, B gér Dávid, Kaliczka Bernadett, Jónás Marietta, Hekli Péter. Ezúton is köszönöm hogy vállalták ezt a kihívást, és köszönet a remek szereplésért! Józsa Csaba testnevel Nem mindennapi kihívás elé állított bennünket a TV2 Nagy vagy! cím sportos vetélked je. Kilenc f s csapatot kellett összeállítanunk, melyben szerepelnie kellett két alsós tanulónak/ egy fiú, egy leány/, három fels tagozatosnak és négy szül nek / két n nek és két férfinak/. A 10. játékost pedig a TV2 sorsolta a csapat mellé. A feladatokat a vízben, a földön és a leveg ben kellett megoldani. A selejtez ben 48 csapat indulhatott- ezeket nyolc hatos csoportba sorsolták. Minden csoportból az 1-3. helyezett juthatott tovább a középdönt be, ahol így 24 csapat szerepelhetett. Innen 12 csapat jut tovább az el dönt be, majd onnan 6 csapat jut a játék dönt jébe. Abba a dönt be, ahol az erkölcsi sikeren túl már komoly nyeremények is gazdára találnak, hiszen a játék f díja Ft, de a többi dönt s csapat is magas jutalomban részesül. Így indultunk neki a játéknak, melynek az 1. fordulójában Kisvárda, Zalaegerszeg, Tokod, Gyöngyös és Budapest csapataival kellett megmérk znünk a továbbjutásért. A kapott feladatok rendkívül érdekesek és látványosak voltak. Mert például a mocsárjárást sokan megpróbálták már- de igazi sárban mindezt valószín leg már kevesen. Vagy ott voltak a vizes játékok. Amikor bejártunk Vácra az uszodába gyakorolni, a fürd z közönség nem kis csodálkozással nézte azt, hogy mi ruhástól úszunk, hogy kézzel evezünk a gumicsónakban, vagy hogy szákolunk a medencében. Tehát igyekeztünk tisztességgel felkészülni- és ennek meg is lett az eredménye. A hét játékból kett gyengébben sikerült, de további ötben az 1., vagy a 2. helyen végeztünk, így végül 41 pontot szerezve megnyertük a csoportunkat, az 1. helyen jutottunk a középdönt be. A következ körbe Pécs, Szekszárd, Kalocsa, Tokod, Velence csapatait sorsolták mellénk a tét a 12 közé jutás volt. Ezúttal 8 fel- adatot kellett megoldani, melyek ezúttal is látványosak, érdekesek voltak mind a versenyz k, mind a szurkolók számára. A verseny 3 feladattal az uszodában kezd dött sajnos számunkra kevés sikerrel. Ráadásul a megszerzett kevés pontunkból (5 pont) a zs ri 1 pontot levont és mint kés bb kiderült, ez végzetesnek bizonyult számunkra. Az uszoda után 5 feladattal a sportcsarnokban folytatódott a játék. Itt már lényegesen sikeresebbek voltunk hiszen a legtöbb pontot mi gy jtöttük, de ez arra volt elég, hogy összesítésben a 3-4. helyet érjük el. Pécs 41, Szekszárd 36, Kalocsa és Diósjen 34 pontot ért el. Mivel a 3. hely még továbbjutó hely, a 4. már nem, ezért az utolsó feladatot meg kellett ismételni nekünk és Kalocsa csapatának. A szerencse ebben a játékban Kalocsa csapatának kedvezett, ami egyben a mi kiesésünket jelentette. Rendkívül csalódottak voltunk a verseny után és azok vagyunk a mai napig is! De mi is volt számunkra ennek a szereplésnek a hozadéka? megismertük és megkedveltük a számunkra kisorsolt Katus Attilát, aki rendkívül szimpatikus, szerény, segít kész volt, mindent megtett a csapatunkért; a közös cél összekovácsolta a csapatunkat és a segít ket, nem kis dolog ez, amikor több generáció játszik együtt; a televíziós szereplés után nagyon sok helyr l kaptunk elismer szavakat, és ez még a mai napig is tart; nagyon sokan segítettek a felkészülésben, ezért nagyon hálásak vagyunk és ezúttal is köszönjük! A felvétel folyamán nagyon sok neves személyiséggel találkozhattunk, a kapott autógrammok, közös fényképet örök emléket jelentenek; szereplésünkre úgy gondolom, büszkék lehetünk bár nagyon szerettünk volna tovább játszani. Ki mit tud? az iskolában Ebben a tanévben 14. alkalommal került megrendezésre az iskolai Ki mit mud?. Az els években rendszeresen megkérdezték a fellépést fontolgatók: "Milyen kategóriák lesznek?". Az évek alatt ez egyértelm vé vált: vers, mese, jelenet, tánc, ének-zene és néha az egyéb. A m sorszámok színvonala és mennyisége évr l évre emelkedik. Vendégeink örömt l sugárzó arccal mondják el, hogy milyen ügyesek, tehetségesek és fegyelmezettek ezek a gyerekek. Köszönik, hogy itt lehettek. A vetélked n a tanulókat zs rizték: Bacskay Sándorné óvón, Csonka Renáta DÖK, Mocsári Sándorné véd n, Repiczki Zsuzsanna jegyz n és Vámos Péter a váci Bartók Béla Zeneiskola tanára. Az idei év végeredménye: Vers: 1.: Németh Regina 8. o. (József A.: Születésnapomra) 2.: Szabó Zsanett 6. o. (József A.: A szül imhez) 3.: Oláh Erik Ottó 2. o. (Pet fi S.: Anyám tyúkja) Mese: 1.: Vasas Gyöngyvér 2. o. (A kiskakas gyémánt fél krajcárja) 2.: Dibuz Mihály 1. o. (A legnagyobb hazugság) 3.: Kátai Gerg 2. o. (Kolontos Palkó) Jelenet: 1.: Egerek cseng je (Bábjáték 1. o.) 2.: Tapsifüles beteg (német szakkörösök) Tánc: 1.: Lacafaca-facip 5. o. 2.: Radics Nikolett 5. o. (cigánytánc) 3.: Fricz Eszter-Szabó Katalin (néptánc) Ének-zene: 1.: Kátai Gerg 2. o. (gitár) 2.: Méreg Natália 1. o. (népdalok) 3.: Slágermúzeum 3. b. Különdíj: Palóc lakodalmas (Lengyelországba utazók) Zámpory Edit tanár

6 6. oldal Gasztro sarok Szegény ember vízzel f z Kedves Olvasóink! Úgy gondoltuk, megpróbálunk régi ételek receptjeit összegy jteni és ezt az újságban közzé tenni. Amennyiben Önnek is van régi étel receptje, lehet leg olyan, amit falunkban is készítettek, juttassa el szerkeszt ségünkbe és közzé tesszük a következ számokba. Fontos, hogy régi, hagyományos, környékünkre jellemz étel recept legyen. Most els ként egy leves receptet olvashatnak. Gölödin leves 1 kg burgonyát héjában megf zzük, majd krumplinyomón áttörjük. Amikor langyosra h lt, beleteszünk egy kávéskanál sót ízlés szerint), kb. 40 dkg lisztet (amennyit felvesz) és 20 dkg darált töpörty t. Jól összedolgozzuk, majd teniszlabda nagyságú gombócokat formázunk bel le. Zöldséglevest készítünk: a megtisztított sárgarépát, petrezselymet, karalábét hasábokra vágjuk, 1 kanál zsíron megdinszteljük. Egy kiskanál liszttel beszórjuk, kicsit megpirítjuk, pirospaprikát szórunk rá és kb. 3 liter vízzel feleresztjük. Sóval, borssal, ételízesít vel, petrezselyemzölddel ízesítjük. Felforraljuk és kb. 15 percig f zzük a zöldségeket. A gombócokat belef zzük a levesbe, amikor feljönnek a tetejére, onnantól számítva percig f zzük. Jó étvágyat! Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 7-én db PET palackot és sörös dobozt szállítottak el az iskolából. Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a gy jt akció június elején lezárul, ezért május 31-éig várjuk még a kiürült PET palackokat és sörös dobozokat. Iskolavezetés a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 1% Gondoljon Diósjen re! Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Tehetséges Ifjúságért Alapítvány adószáma: Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Cserhát-L rincz Judo Klub adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066 Fénymásolási lehet ség a könyvtárban május 10-t l új funkcióval b vül a községi könyvtár, így ezentúl fénymásolást is tudunk vállalni A/4 és A/3-as méretekben. Az árak: A/4: 15 Ft/oldal A/3: 30 Ft/oldal A szolgáltatás mindenki számára elérhet nyitvatartási id ben. Április 24-én szép, ver fényes napsütéssel köszöntött be az önkéntesek napjának reggele. Az égiek is velünk voltak, ragyogó id t adtak erre a szombatra. Reggel 9 órakor egy kis csapat kezdett bele egy nagy munkába. A Pet fi út és Szabadság út közötti szakaszon, a Civildió által ültetett diófák "árnyékában" kezdtünk neki a munkálatoknak. Legnagyobb feladat a területen történ f nyírás volt. Nem csak a parkrész nagysága, de a helyenként bokáig ér, feltör talajvíz és a hepehupás talajviszonyok sem segítették a munkánkat. Ezek mellett összeszedtük a szemetet, felállítottunk 2 padot ahová le lehet ülni, és elhelyeztünk két virágládát teleültetve virágokkal, hogy szebbé tegyük a környezetet. A munkánknak gyorsan megvolt az eredménye, a környék gyermekei, lakói már este "birtokba" vették a padokat, aminek örülünk. Bízunk benne, lesz gazdája, rz je a padoknak, virágoknak, diófáknak. Kedves Pet fi és Szabadság úti (a környéken lakó) fiatalok, Volt hozzá közünk ezúton kérnénk titeket, hogy a virágok gondoskodásával, öntözésével legyen neked is KÖZÖD hozzá! Köszönjük. Lelkes csapatunk abban a 2-3 órában amit ott töltött, sok meglep és lehangoló dolgot tapasztalhatott. A f takarásában rengeteg szemét, és lényegében egy teljes ház bontási törmeléke borítja az út melletti területet. Sajnos a mi er nk, és kapacitásunk kevés arra, hogy ezt megszüntessük. De kérnénk a falu lakosságát, hogy ha tudják, el zzék meg ezeket a környezetkárosításokat. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik azt a délel ttöt ott töltötték, segítették a munkánkat. Nagy-nagy segítséget jelentett minden dolgos kéz. Örülök, hogy a Területi koordinátorunk sem csalódott a pályázat megvalósulásában. Valamint ez úton szeretnék elnézést kérni a falu vezet ségét l, amiért a pályázatunkról hiányosan értesítettük Önöket. Marton Eszter A közöd program helyi koordinátora CivilDió Egyesület Régi id k - régi emlékek április hó 1965 május 1. - Diósjen Kultúrotthon (mostani VILLTESZ épület) A képen látható személyek balról, jobbra: id. Mezei József, Szabó Imre, Petrovics Mihályné, Újvári Istvánné, Kovács Gábor, ifj. Mezei József

7 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Naplótöredék a háború napjairól "Március 2-a: Robot és robot szüntelenül. Ember, asszony egyaránt igénybe van véve. Csapágyöntés, izgalom a világítás körül, de minden jól végz dik. Mucus kezei még fájnak, a robotot bujkálással kerüli el. Horpácsra készülünk, de a hideg havas szél miatt elhalasztjuk az indulást a jobb id re. 3-a: Semmi hír a hazamenetelr l, pedig már annyi szó esett err l, hogy szinte belefárad az ember, azonban biztosat senki sem tud. A munka folytatódik, mint egy jó betanult igavonó szó nélkül végezzük. 4-e: Ma négy hete tart a bolyongásunk, de négy évnek is beillik. Mindig és mindenütt a szívfájdalom a sok-sok pusztulás láttán. Nincs semmi remény. 5-e: Nagy szél és hóesés miatt elhalasztjuk a horpácsi utat, majd legközelebb indulunk. 6-a: Az utazást mégis megkezdjük, meg is érkezünk baj nélkül Horpácsra. Itt valami kicsit javult a helyzet, mert már a konyhában laknak a rokonok, a többi helyiségbe még az oroszok vannak. Aránylag nyugodtan vagyunk, nem igen háborgatnak. 7-e: Favágással és beszélgetéssel töltjük a napot. 8-án útnak indulunk Diósjen felé, hogy lássunk és halljunk valamit a hazamenetel fel l. Találkozunk az Ipoly mentén lakó menekültekkel. Szegények k is ki vannak lakoltatva, úgy mondják 20 község. Itt akarják a harcot felvenni, mert oda sok ágyút és katonaságot vontak össze. Diósjen t csak madártávlatból tekintjük meg. A hideg szél miatt sietünk Tolmácsra. Senki sem mond biztosat a hazamenetelre. Halljuk, hogy Kámori erdészlakásba menekült 8 család. Élelmét és jobb ruháját az éjjel elrabolták az orosz katonák. Kett fiatal n t felhurcoltak a ház padlására és 8-10 férfi jutott egyre. Az emberek tehetetlenül nézték az egészet, mert felváltva golyószóró fegyverükkel álltak a kijáratba, amíg embereik garázdálkodtak. Most mindnyájan elköltöznek onnét a közeli falvakba. Anyus üzletet csinált, eladott, illetve cserélt egy éves malacot 150 kg lisztért, így a kenyerünk újig talán kitart. Az rlés viszont nagy feladat. Tüzel t kell vinni el bb és orosz-magyar engedélyt. Még így is 4-6 nap alatt rlik meg, nem szólva a szállításról. 9-e: Az éjjel sokasodunk. Z. Icuska Kámorból ide menekült, amíg a szül k is megérkeznek a dolgaikkal. Van itt baj nem kevés, bárhová nézünk. 3. rész 10-e: Folytatjuk a munkát szorgalmasan. 11-e: Az el bbit l nincs különbség. 12-e: Cukorf zés, dohányvágás dupla vámé'. 13-án anyus és én Diósjen re megyünk, mert úgy halljuk, hogy már nem oly szigorú az rség. Megérkezünk az állomásra. Kérdezem az rt l, hogy mehetünk-e a faluba. Még nem szabad mondja, mégis folytatjuk az utat. Elmegyünk Ebhátra, hogy legalább az udvarba láthassunk, ami bizony nem elégíti ki kívánságunkat. Elhatározzuk, hogy mégis felkeressük a lakásunkat. Bujkálva el is jutunk az udvarba. Itt a legnagyobb rendetlenséget látjuk. A gép oldaldeszkái és a diófadeszkák, ágyoldalak a földön, mint járda a gépszínben szerszám, festék, csavarok, ruhadarabok. Minden a földön agyontaposva, csépl, traktor még a helyén van, az olajos kannákból egy nincs. A krumpli kupac felbontva és elhordva. A konyhaajtó zárva, az ablakon nézünk be. A szoba tiszta, bútorok a helyén, mint azt hagytuk, a padlás ablakrámája a disznóólak el tt hever. A falnak támasztva egy törött létra. Nagy bajjal felkapaszkodok a padlásablak nyílásáig. Itt látszólag minden úgy van, ahogy hagyjuk. Anyus sír, mert fél, hogy ez már holnap mind el fog t nni. Jó volna itt maradni, de nem lehet. Fájó szívvel indulunk vissza, találkozunk orosz katonával, sikerül t jobb belátásra bírni, mehetünk tovább. Átmegyünk Sz. Jani bácsiék házukba, itt kocsira rakják a dongának kivágott fát. Azért bemegyünk a lakásba is, bizony itt minden tönkre van téve. A forgószél sem tudta volna jobban feldúlni a lakást, nincs itt semmi, semmi értékesebb holmi már. Ami van az is összetörve hever a földön. Feri bácsiék lakásukat is megnézzük, itt már kerítés és ól oldala nincs, bent emberi beszéd, az ajtó zárva van. Sok összetört holmi a sárba taposva, a házhelyen lerakott öt vagon k b l talán kett e helyén van, a többit elvitték a bunker tetejére. Kerítés, kapuk összetörve, a sárba taposva az út félig elkészített faburkolattal van ellátva, hogy a sárba ne fulladjanak. Minden összedobálva, törve az ember csak sírni tud : Robot és robot szünet nélkül. 18-a: Napról-napra hajtják a népet futóárkot ásni, asszonyt, embert egyaránt. Sokan mennek Diósjen re, beszélik, hogy nem szabad bemenni, akit elfognak, öt napra bezárják víz és kenyéren. Sokan látták, hogy az otthonmaradt 7. oldal élelmet, jobb bútorokat, t zhelyeket autóra felpakolva szállítják el a faluból. A hazamenetel ismét elcsendesedett. Már a remény is kiveszett szíveinkb l, mint egy érzéketlen tárgy járunk-kelünk, és nem virrad fel az a várt nap, amikor mégiscsak hazamehetünk. 19-én újra felmegyünk Diósjen re. Anyus, én és Rozika néni. Az rség most is úgy van, mint a múltkor, mégis hazamegyünk. A lakásban két katona van, az udvaron egy kocsi három lóval. Térdig állnak a csöves kukoricában, melyet most hoztak le a padlásról. A katonák most nem gorombák velünk, de a lakásba menni nem engedik meg. Már így is látni a fosztogatás most van folyamatban. Sok apróbb tárgy, amit a padlásra tettem, már az udvaron van, melyik összetörve, melyik a sárba taposva. A padlásablakba van támasztva egy igen hosszú létra, felmegyek és benézek a padlásra. Bizony már nagyon megdézsmáltak és összeforgattak mindent. Keserves szóval indulunk hazafelé, nincs már vigasztaló szó, minden elpusztult. 20-a: Igen er s kényszermunkába hajtás. Minden háznál a nép elbujkál el lük, mert már igen unja a folytonos ingyen munkát. 21-e: Reggel semmi különös újság. Délben futót zként szalad a hír, hogy Rétságon kidobolták a Diósjen i nép azonnal mehet haza. Ki sírva, ki nevetve öleli a másikat örömében, hogy végre mégis csak elérkezett a régen várt pillanat. A nép rohan hazafelé, mi is velük. A diósjen i állomásnál azonban minden jókedv elment, mert nem engednek tovább az rök. Már sokan vagyunk, és követeljük a bemenetelt. Két tótul beszél asszonyt Pomposnét és Rafa Mihálynét elengedik a parancsnokságra. Ezek el l elszökött a parancsnok és hiába keresik, nem találják sehol. Végre el áll egy katona és mondja, négyöt nap múlva talán már hazamehetünk. Most pedig azonnal induljunk vissza. Mi mégis hazamegyünk. A két katona most is pakolja a mi dolgainkat. Igen mérges ránk, amiért ismét zavarjuk ket. Ígéri, hogy lecsukat, ha azonnal el nem megyünk onnét. Ezt azonnal meg is tesszük, de nem is jó azt nézni, ami most ott van. A sok nép szomorúan áll, és várja tovább a bebocsájtást, persze nincsen, hiába végül az r erélyesen felszólal, hogy mindenki menjen vissza. Meg is indul a menet. Az újmalomnál találkozunk a f jegyz vel, kinél írás van a rétsági parancsnoktól a bebocsájtásra. Sokan visszamennek vele. Én jobbnak látom nem menni, így visszatérünk Tolmácsra nagy búsan. 22-e: Korán kelek és megyek megtudni a levél eredményét, úgy látom, a hazamenés még nem történhet meg, mert úgy mondják többen, hogy a diósjen i parancsnok nem kapott még erre az felettesét l parancsot, így addig nem is engedik haza a civil népet. Most a jegyz nk ismét Rétságra megy a hírrel. Úgy hallom szombaton ismét ki fog menni a válaszért, addig türelem. 23-a: Különös esemény nincs, robot és robot. 24-e: A várt nap ugyan elérkezett, de nem a hazamenetel. A válasz szerint egy pár nap, legfeljebb egy hét múlva mehetünk. Amennyire ismerjük már az oroszok becsületszavát, bizony nem sok reményünk lehet ezen ígérethez." A naplót következ számunkban folytatjuk. Traktor és csépl gép 1937-ben. A képen a tulajdonos és a naplótöredék szerz je: Macsicska Dezs

8 8. oldal Mit l lehet agresszív egy kutya? Nem értjük a kutyánkat, miért morog, vagy harap? Talán azért, mert ki van láncolva, vagy védi kölykeit. Az agresszivitásnak több oka lehet. Területvéd agresszivitás A területvéd ösztön 6 hónapos kortól a legtöbb kutyánál jelentkezik. Ha a kutyakölyök ezzel kapcsolatban ellenséges érzületet mutat idegenekkel szemben, azt megfelel szoktatással meg kell szüntetni. Ha a harapás megszokássá válik nála, akkor már nehéz kiirtani. A helytelenül viselked kutyát már els tette után meg kell büntetni; ne engedjük, hogy az id múlásával egyre rosszabbodjon a helyzet. 6 és 9 hónapos kora között a hím kutya már rendszerint felemeli a lábát, és vizeletével megjelöli területének kiterjedését. Ne engedjük, hogy az állaton elhatalmasodjon a területvéd hajlam, mert ez túlzott agresszióhoz vezet. Ha az állatot láncra kötjük, ezzel növeljük agresszivitását: szinte mániákusan védelmezi majd azt a területet, ahová kikötöttük. A kutya ösztönös viselkedéséhez tartozik az rzés és a védelem. A legtöbb apró termet kutya csak ugat, de a nagyobb állat esetleg rá is támad a behatolóra. Hímek közötti agresszivitás A hímek azért marakodnak egymással, hogy eldöntsék, melyikük uralkodik a falka felett. Ha eld l, ki lesz a falkavezér, és kialakul a hierarchia, a marakodás rendszerint abbamarad, s csak akkor kezd dik újra, ha valamelyik állat kihívja a vezért. A n stények is marakodnak egymással, hím azonban ritkán verekszik n sténnyel, bár megvédi magát, ha a n stény elvadul. Fájdalom okozta agresszivitás A sebesült kutya könnyen harap. Ne feledjük ezt, amikor sebesült kutyát els segélyben akarunk részesíteni. Ha a farkára lépünk, ha túl er sen húzzuk meg a fülét, vagy véletlenül belerúgunk, a kutya abban a pillanatban beleharap abba, akit ellenségnek tekint. Megbízhatatlanságának oka lehet tályogos fog, fülfájás, fejl dési zavar vagy el rehaladott arthritisz. Bármilyen fájdalom hatására er södhet a kutya agresszivitása. a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Hormonális eredet agresszivitás A hím kutya általában nagyobb test és er sebb, mint a n stény, rendszerint agresszívebb is, ez részben a hím nemi hormonok hatásának tudható be. Ha a n sténynek hím nemi hormonokat adunk, marakodni kezd, az olyan hímek pedig, amelyeket kasztrálnak vagy n i nemi hormonokkal, kezelnek, békésebbek lesznek és igyekeznek elkerülni a marakodást. Jóllehet ritkábban fordul el, n stényeknél is er ssé válhat az agresszivitásra való hajlam. Egyes n stények rendkívül komiszak más n stényekkel szemben. Közvetlenül a tüzelés el tt és alatt a n stényeknél fokozódik az agresszivitás. Különösen igaz ez akkor, ha két vagy több n stény él egy fedél alatt, de hajlanak arra, hogy a környéken él többi szukával szemben is ellenségesen viselkedjenek. Ennek a fokozott agresszivitásnak az oka a véráram megnövekedett hormonszintje. Némelykor az ilyen viselkedésen javít a hormonkezelés, az ivartalanítás pedig megszünteti a tüzelési ciklusokat, így kiküszöböli a n stény hangulati ingadozásait. A kasztrálás is, amely nem általános gyógyír, határozottan javít az egyes agresszív kutyák viselkedésén. Sajnos, nem segít minden esetben. Mégis azt mondhatjuk, hogy a kasztrálás általában csökkenti az ingerlékenységet, az állat szexualitásának megnyilvánulását, s a vetélkedési hajlamát. Csökkenti az ugatást és a többi kutyával szembeni támadó hajlamot, és határozottan csökkenti a lakásba vizelést. Anyai agresszivitás Az anyai agresszivitás a kicsinyeit gondozó n stények ösztönös viselkedése: megvédik kölykeiket minden támadástól, ha kell, az életük árán is. Pillanatnyi elmezavar okozta agresszivitás Barátságos, könnyen irányítható és jó modorú állatok egyik pillanatról a másikra minden látható ok nélkül megvadulhatnak és megtámadhatnak valakit. Aki a gazda barátja vagy éppen családtag. Ilyenkor az állat nem ismeri meg az ismer s arcokat, tekintete zavaros, távolba néz. Gyakran a nyakánál vagy az arcán támadják meg áldozatukat, utána levertnek és összetörtnek látszanak. Ezek az állatok gyakran jól beilleszkednek a családba, amikor azonban elérik a feln ttkori érettséget (kb. úgy másfél-kétéves koruk táján), váratlan karakterváltozáson esnek át. Jóllehet ez a probléma bármelyik kutyafajtánál jelentkezhet, egyes fajtáknál gyakoribb. Ezek közé tartoznak a bernáthegyiek, a dobermannok, a berni hegyi kutyák és a német juhászkutyák. Jelenleg nem tudjuk kezelni ezt az örökletes problémát. Dr. Filip Dániel ÁLLATORVOSI RENDEL Diósjen, Szabadság u. 57 Tel.: Rendelés: Hétf : Kedd: Csütörtök: Péntek: Május 2. Diósjen - rhalom: 1:1 Mit mondjak? Az a fránya felzárkózás csak nem akar megkezd dni! Pedig hétr l-hétre minden alkalommal ott a remény de mindig az a kicsi hiányzik. Most hétvégén is. Igaz nem játszott jól a csapatunk, igaz az ellenfél sem, de valami csak nincs rendben. Mindig és mindig az a kicsike hiányzik. Most pont az utolsó percekben kihagyott tizenegyes! Az, amivel pontot, pontokat tudnánk szerezni. Valahogy játékosaink nem állnak a helyzet magaslatán. A csapatunk az egyik, amelyik a legkevesebb gólt rúgta ebben a bajnoki idényben. Talán a játéktudással, talán a taktikával, talán a csapat szerkezetével van probléma? Talán. Erre most már rövid id n belül meg kell találni a magyarázatot és a választ! Remélem, a szakembereink megtalálják a megoldást, miel tt már kés lesz. Mert mi történt most is a hétvégén? Alighogy elkezd dött a mérk zés máris el nybe került az ellenfél. Az els tíz percben megkaptuk a szokásos els gólt. És mi jön ezután. Hát rohanás az egyenlítésért. Nem a csendes építkezés, nem a felszabadult játék, hanem a görcs, a görcsös akarás. Persze ez mind rányomja bélyegét a csapatjátékra. Természetesen nálunk sem (gondolom más csapatoknál sem) várja el senki a tökéletes játékot, a pontos és precíz labdakezelés, a tökéletes taktikát és a profi hozzáállást. Inkább csak a könnyed, az osztálynak megfelel tudást és a lelkes amat r hozzáállást. Azt, hogy a technikai hibánkat akarással, lelkesedéssel pótolva, törekedjünk a jó eredményre. Tudom, hogy játékosaink semmivel sem képzetlenebbek és ügyetlenebbek más csapatok tagjainál. S t! Valahogy mégsem sikerül feltenni az i-re azt a pontocskát. Pedig muszáj lesz, ha jöv re is a megyei II. osztályban akarjuk rúgni a b rt! De beszéljünk az ifi-r l is. Fiataljaink a várakozással ellentétben derekasan megállják helyüket. Erre az eredményes játékra senki nem számított. Pedig ahogy februárban kinézett, még az is kétséges volt, hogy ki tudunk-e állítani egy IFI csapatot. Sok utánjárással sikerült olyan ifjakat bevonni, akik eddig még a pálya közelébe sem nagyon merészkedtek, vagy már egyszer elfordultak a focitól. Nem mondom, hogy ezek a fiatalok aztán teljesen "rendben vannak", hogy a játéktudásuk megfelel, de szeretnek és akarnak is focizni. A technikai hiányosságukat legtöbb esetben lelkesedéssel pótolni is tudják. Labdarúgás Némelyik még olyan alacsony, hogy az ellenfelek hóna alatt el tud szaladni, mégis bátran vállalják a játékot, és ahogy látom lassanlassan már méretüket jóval felülmúló tettekre is képesek. Erre szokták mondani azt, hogy ez egy nem rossz csapat! Ahogy lassan összeszoknak, úgy válnak egyre veszélyesebbé az ellenfelek számára. Ezt bizonyítja a hétvégi 10:1, és a tabellán elfoglalt helyezésük is. Összefoglalva: Bármilyen reménytelennek látszó helyzetb l is a csapat csak együttes er vel, közös akarattal tud kiszabadulni. Most itt az id, hogy bizonyítsuk: igenis megyei II. osztályban szeretnék jöv re is futballozni! Erre megvan minden adottságunk, elszántságunk és akaratunk. Mi innen a pálya szélér l továbbra is csak azt tudjuk tenni, amit eddig: biztosítjuk a játékhoz a feltételeket és kitartóan bíztatjuk csapatunkat. Május 8. Becske-Diósjen : 3:3 Ezen a napon már úgy m ködött a feln tt csapat, mint elvárható t le! Lelkesen, fegyelmezetten, és ami a f : támadó szellemben és egyetértésben (egymást bíztatva, lelkesítve) játszották végig a mérk zést. Meg is látszik az eredményen. Már 2:0-ra vezetett csapatunk, a hazaiak csak szerencsével a második félid ben kiegyenlítettek. 3:2-re ismét hoztuk a meccset, de megint megérkezett a már szokásos kiegyenlít gól. Így a már szinte megszerzett 3 pont 1 pontra olvadt. Sebaj! Ez a mérk zés már megmutatta, hogy helye van csapatunknak a megyei II. osztályban. Ezt a játékot és lelkesedést tartva végre talán elkezd dhet a várva várt felkapaszkodás. Még mindig van rá id. Szerencsés húzás volt az ifi csapat er sségét Sztupák Dávidot felhozni a feln tt csapatba. Meg is hálálta: mindjárt 2 góllal! Az ifir l sem feledkezzünk meg! Szintén hozta a kötelez t! 4:2-re megverték a hazaiakat. Hajrá Diósjen! Hajrá DSE! Hajrá fiúk! A többi már a csapaton múlik. N i foci április hó Hornos Márton Május 22-én, szombaton 9.30-tól kerül megrendezésre a diósjen i Sportpályán a tavaszi Börzsöny Kupa, az el zetes jelentkezések alapján 8 csapat (köztük 2 szlovák) részvételével. Mindenkit várunk! Szurkoljanak Diósjen nek! Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. F szerkeszt : Valkó Kornél 35/ / Nyomdai el készítés: Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Árvíz: a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja a vidéket. Víz alá kerülhetnek lakot települések, ipari

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor

Jegyzőkönyv. Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén. 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor Jegyzőkönyv Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén 2015. október 11-én, vasárnap 16 órakor 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület ülésén Ideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey RÉPCESZEMEREI Hírlevél VI. évfolyam, 1 szám 2010. Május SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ A Répceszemeréért Egyesület hagyományőrző tevékenységei között szerepel a falu múltjának ápolása. Ennek a gondolatnak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Tiszaugi Újság. 150 Ft. Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa. TeSzedd. Hivatali hírek. Alkohol és szenvedély

Tiszaugi Újság. 150 Ft. Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa. TeSzedd. Hivatali hírek. Alkohol és szenvedély 150 Ft Tiszaugi Újság 2012. JÚNIUS VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa A tartalomból: Az óvodások köszöntője TeSzedd 2 Hivatali hírek 3 Alkohol és

Részletesebben

XI. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. szeptember

XI. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. szeptember ÚNYI ÚJSÁG XI. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. szeptember Tartalom Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Mottó:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Molnár Katalin. Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről Országos Rendészeti Középiskolai Tanulmányi Verseny (I.

Molnár Katalin. Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről Országos Rendészeti Középiskolai Tanulmányi Verseny (I. Molnár Katalin Egy sikertörténet a rendészeti képzés területéről Országos Rendészeti Középiskolai Tanulmányi Verseny (I. kategória) Bevezető gondolatok Amikor 2009 januárjában felkérést kaptam az Országos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. augusztus 1-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Stayer László polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Beszámoló - a Képviselő- testületnek Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-én 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról Gólyafészek Óvoda Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. Tel.:29/433-783 E-mail: gombaovi@freemail.hu ovoda@gomba.hu Óvodavezető: dr. Zimonyi Károlyné 10. napirendi ponthoz Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 140/2013.(X.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról

18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 140/2013.(X.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... HATÁROZATOK MUTATÓJA 140/2013.(X.10.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Akik hisznek a megmaradásban

Akik hisznek a megmaradásban Akik hisznek a megmaradásban A 2014-es magyar vers ünnepéről Bármily lehangoló is napjaink társadalmi, közéleti csapodársága, a csalódás, a kiábrándulás a politika csinálta közhangulat, azért az, hogy

Részletesebben

Testsúlycsökkentő komplex életmódprogram túlsúlyos, illetve elhízott Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek (SNI) számára

Testsúlycsökkentő komplex életmódprogram túlsúlyos, illetve elhízott Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek (SNI) számára Testsúlycsökkentő komplex életmódprogram túlsúlyos, illetve elhízott Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek (SNI) számára Féléves beszámoló az elért eredményekről A program során az elérni tervezett cél a következő

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-15/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 269, 270/2014. (VIII. 28.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Bevezető. A programban mezőgazdasági munkavégzésről lévén szó, így a termények érése nagyban befolyásolja a munkák menetelét.

Bevezető. A programban mezőgazdasági munkavégzésről lévén szó, így a termények érése nagyban befolyásolja a munkák menetelét. A 1754-8/2010-5400 ügyiratszámú Hatósági szerződésben rögzített 2010. június-augusztus időszakra vonatkozó beszámolónkat az alábbiakban foglaljuk össze: Bevezető A Sorfordító- Sorsformáló program fő tulajdonsága

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N. Csodák Birodalma

S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N. Csodák Birodalma S A K K O Z Á S A R É G I V Á R O S L I G E T B E N Csodák Birodalma A kisfiú hóna alá kapta újságpapirosba csomagolt fatábláját, elindult a ligetbe. Végig ment az árnyas Stefánia úton, majd átvágott a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVELE 2011.. FFEEBBRRUUÁÁRR Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

Részletesebben