Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127."

Átírás

1 Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.) óvodavezetői álláshelyére

2 Tisztelt Polgármester Úr, Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Bizottság, Képviselő Testület! Herpainé Ábrányi Dóra, a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda óvodavezetőjeként tisztelettel benyújtom pályázatomat a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által a Nemzeti Közigazgatási Intézetnél án közzé tett Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda vezetői állásának betöltésére. A pályázatomhoz mellékelve csatolom hatósági erkölcsi bizonyítványomat, valamint a szükséges felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatait. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a pályázati eljárásban résztvevők számára a pályázati anyag megismeréséhez. Budapest, Herpainé Ábrányi Dóra 2

3 Vezető az legyen, ki dicséretért nem liheg, szidástól nem fél, dicsőséget nem halmoz, hírnevet nem hajszol, jutalma a legnagyobb: a társak sikere. (John Heider) 3

4 Tartalom Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda- Óvodavezetői pályázat 2015 Tartalom Jogszabályi háttér Önéletrajz Szakmai pedagógiai hitvallás - óvodavezetői munkám irányadói: Bevezetés Helyzetelemzés Személyi feltételek Emberi erőforrás menedzselése Tárgyi feltételek Gazdálkodás Pedagógiai program Az óvoda kapcsolatrendszere Vezetői program Fejlesztési terveim az anyagi lehetőségekhez mérten Összegzés - A pályázat zárógondolata Mellékletek

5 1. Jogszabályi háttér Vezetői koncepciómat az alábbi törvények, dokumentumok határozták meg: Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Alapító Okirat Zöld Liget Óvoda Pedagógiai Program Zöld Liget Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Az óvoda házirendje Vezetői pályázatom 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014, 2014/2015 munkatervek 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 beszámolók 5

6 2. Önéletrajz Személyes adatok: Név: Herpainé Ábrányi Dóra Cím: 1182 Budapest Déva u. 5/c Telefon: Állampolgárság: magyar Születési hely, idő: Budapest, Családi állapot: férjezett Oktatás, Képzés: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar - Vezető óvodapedagógus szakirány Budapesti Tanítóképző Főiskola Környezeti nevelői szak Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szak nappali tagozata Kassák Lajos Gimnázium- Budapest, érettségi Munkahely, beosztás, megbízatás: től - Első munkahelyem: Zöld Liget Óvoda Budapest, 1188 Ady Endre u óvodapedagógus, 2007-től pályázatíró, minőségbiztosítási csoporttag, óvodavezető-helyettes től óvodavezető. Nyelvismeret, egyéb képesítések: ÖSD- középfokú német nyelvismeret Felhasználói szintű számítógépes ismeret Gitár játék 6

7 Személyi adottságok: 1999-ben pályakezdőként szerencsésnek mondhattam magam, hogy a Zöld Liget Óvodába kerültem, már akkor elkötelezett voltam a környezetvédelem iránt, így másoddiplomám (Környezeti nevelő) megszerzését is támogatta az akkori vezető, mert szorosan kapcsolódott a bevezetésre kerülő Helyi Óvodai Programhoz. Nyugodt, kiegyensúlyozott vagyok. Nyitott, fogékony az újra. Két gyermek édesanyjaként az ő nevelésükkel szerzett tapasztalataimat is fel tudom használni nevelőmunkám során. 5 évvel ezelőtt vezető-helyettesként nyújtottam be a Zöld Liget Óvoda vezetői állására pályázatomat egy külsős pályázóval együtt. A választás akkor rám esett, hogy a tanultak és a vezető-helyettesi gyakorlat után megmutathassam, hogy a belém vetett bizalom nem hiába való. Az 5 év gyorsabban eltelt, mint ahogy számítottam; még szinte bele sem lendültem és máris írhatom az új vezetői pályázatot Szakmai pedagógiai hitvallás - óvodavezetői munkám irányadói: Az óvodáskorú gyermeknek elsősorban játékra, játszótársra van szüksége, ehhez nyugodt és biztonságos környezetre, és az őt meghallgató, segítő, szerető felnőttre. A gyermekek érdekeinek képviselete elsődleges óvodapedagógusi munkámban. Minden gyermek más és más, ezért mindenkinek egyéni bánásmódra, egyéni fejlődésének elősegítésére van szüksége, differenciálással, a szülőkkel együttműködve. Feladatom az óvoda tradícióinak megtartása, elmélyítése, egész napos szabad játéktevékenység biztosítása a gyermekek számára, nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása, ahol biztonságban és jól érzik magukat neveltjeink. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki az őket körülvevő környezettel kapcsolatban. Pozitív példamutatással neveljük őket a természet szeretetére, védelmére. Feladatunk a környezettudatos magatartás, környezetbarát szemléletmód megalapozása. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a környezet és a természet szeretete, védelme tudatosan áthassa munkánkat. 7

8 3. Bevezetés A Zöld Liget Óvodában kezdtem óvodapedagógusi pályámat. Két vezető irányítása alatt dolgoztam től három nevelési évig már vezető-helyettesként kaptam ízelítőt az óvodavezetői faladatokból, mikor 2010-ben lehetőségem nyílt az óvodavezetői állás megpályázására és betöltésére ben, második ciklusra, belső pályázóként nyújtom be pályázatomat. Bizakodva nézek a következő 5 évre, hogy munkatársaimmal továbbra is karöltve, a gyermekek jogait tiszteletben tartva korszerű nevelést valósítunk meg, amely folyamatban gyermek és felnőtt biztonságban, jól érzi magát. 4. Helyzetelemzés Nomen est omen. Az óvoda sajátos arculatának kialakítása lassan több évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi külső, belső, folyamatos összefogás eredménye: az óvoda felnőtt közössége és a szülői közösség együttműködése révén jöhetett létre, és alakul a napjainkban is. Úgy gondolom, ez az összehangolt munka a továbbra is működhet. A környezet védelmét, szeretetét, óvását külsőnkkel is sugározzuk, hiszen a név kötelez. 8

9 A földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indiai mondás) Óvodánk Budapest permkerületében található, családi házas övezetben két óvodából álló intézmény: a négy csoportos bázis óvoda 2012-ben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, és egy gyermektelen házaspár által az az akkori Tanácsnak adományozott családi ház, ami 1986-tól egy egycsoportos tagóvodaként működik. Generációs óvoda vagyunk, hiszen a régen ide járó gyermekek ma már unokáikat hozzák hozzánk. A fiatal szülők még emlékeznek csoportszobájukra, de óvó nénijeikkel már nem találkozhatnak az épületben. Az intézmény szociokulturális hátterére az alábbiak jellemzőek: o a családok anyagi helyzete változó, vannak szélsőségek, de általában jónak mondható, o Sajátos Nevelési Igényű gyermek nem járt hozzánk hosszú ideig o 3 gyermekünk Halmozottan Hátrányos Helyzetű (testvérek), Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben átlagosan gyermek részesül, gyermek nagycsaládban él, sok helyen több generáció együtt, o a környéken egyre több lakóparkot építenek, ahová többnyire fiatalok költöznek, ezért a továbbiakban sem számítunk gyereklétszám-csökkenésre. A felvételre jelentkezők száma között mozgott az elmúlt 5 év alatt, felvehető gyermekek létszáma is változó tendenciát mutat, a 2015/2016-os nevelési évre 36 (51 helyett) iskolába menő gyermek helyére tudunk újakat felvenni. 9

10 2. ábra Felvételre jelentkezők és felvettek aránya / / / / / /2016 Jelentkezők Felvettek Várható Az óvoda saját Pedagógiai programmal dolgozik, mely a környezet megismertetését, megszerettetését helyezi középpontba. Ehhez a helyi adottságok ideálisak: csendes, zöld környezet, nagy udvarral. Az óvoda külső adottsága lehetővé tette és arra késztette az itt dolgozókat, hogy egy-egy egyéni arculatú óvodakertet hozzanak létre a gyermekek játszóterületének meghagyásával: egy-egy természetes jellegű kerti-tó, virágos-, veteményeskert, mini erdő, sziklakert, fűszerspirál díszíti az óvodák udvarát. A közvetlen tapasztalatszerzésre, megfigyelésre sok lehetőséget tudunk kínálni. A nagy halastónál a gyerekekkel együtt etetjük a halakat és gyönyörködünk a tavirózsákban, a teknőseinknek a régi pancsolóból alakítottunk ki új helyet, melyben át is telelnek. A nyírfás kiserdőben néha baglyokat figyelhetünk meg, akik a kisóvoda egyik nagy tujáján fészkelnek (ezért lettek Fülesbagoly csoport, később Bagolyvár Tagóvoda). Gyümölcsfáinkról a gyerekekkel együtt csemegézzük a cseresznyét, almát, szilvát. Minden csoportnak saját veteményeskertje is van. Az óvodai nevelési folyamatunkban meghatározó szerepet játszik a megfelelő színvonalú környezeti kultúra kialakítása. Olyan szokások, szokásrendszerek és viselkedési formák megalapozására adódik lehetőségünk, amelyek meghatározzák a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítását. A szűkebb és tágabb környezet sokszínű mozgásos és érzékszervi felfedezésén keresztül gyarapodnak a gyerekek tapasztalatai. Kialakul a környezet értékeihez, esztétikájához, a 10

11 természethez és az emberi alkotásokhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyuk, megtanulják azok védelmét, az értékek őrzését. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetét és tiszteletét. A környezeti nevelés aktivitásra nevel, lehetőséget ad ok-okozati összefüggések meglátására, arra, hogy a gyermek érezze, szükség van rá, valamint megtapasztalja azt, hogy tettének következménye van. A környezet tevékeny megismerése közben matematikai tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek a környező valóság formai, téri és mennyiségi viszonyairól is, alakul ítélőképességük, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemléletük. Óvodai nevelésünk sajátossága, hogy megpróbáljuk óvodásainkat arra nevelni, hogy ami még megmaradt a természetből arra vigyázni, az őket körülvevő környezetet, élővilágot óvni, védeni kell. Ha valamit elveszünk a természetből, azt valamilyen formában vissza is kell juttatni. Óvodáinkban, nevelőtestületünk minden tagja ezt a szemléletet vallja. Minden dolgozónk elhivatott a környezetvédelem iránt. Életmódunkban és munkánkban pozitív mintát nyújtunk a környezettudatos magatartásra és a fenntarthatóságra nevelésben ban megkaptuk a KVVM-OKM Zöld Óvoda címet, amit 2011-ben és 2014-is elnyertünk, 2017-ben már a végleges címre pályázhatunk. Pedagógiai Programunkba beépítettük a Zöld Óvoda kritérium rendszerét is. Célom, hogy az alkalmazotti közösséggel együtt, mind szellemiségében, mind külső, mind belő arculatunkkal a továbbiakban is Zöld Óvoda maradhassunk, és a kerületi elismerést is megkaphassuk ben egy innovatív pályázaton lehetőséget kaptunk egy Óvodás Mini Tanösvény létrehozására. Októberben, az Állatok napján került sor a kerület első tanösvényének átadására. Fejlesztése folyamatos; pályázatoknak, és önerőnek köszönhetően a kezdeti néhány állomás minden évben egy-egy újjal bővült, így óvodásaink számára még élményszerűbb az udvari élet. A tanösvény bejárására hívjuk régi óvodásainkat, a környező iskolák, óvodák csoportjait ben 5. születésnapja alkalmából megkapta a (Zöld) Liget Sétáló nevet. 11

12 2014-ben a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott nyertes pályázatunk lehetőséget teremtett, hogy kisóvodánk udvarán is kialakíthassunk hasonlót: meteorológiai állomással, tapintóládával ban és 2014-ben a Főváros által kiírt Környezetvédelmi Alap elnyert pályázatának segítségével szépíthettünk meg óvodaudvarainkat Személyi feltételek Öt évvel ezelőtti pályázatomhoz képest az intézmény személyi feltételei egy pedagógiai asszisztens és 1/3-nyi óvodapszichológus álláshellyel bővült. A két óvodaépületben összesen 11 fő óvodapedagógus dolgozik (9/2), 8 (6/2) fő nevelést segítő dajkával, ebből 3 fő konyhai dolgozó. Óvodatitkár és 1-1 fűtő kertész - karbantartó dolgozik még az óvodákban. Az intézmény személyi ellátottsága jelenleg 100%-os. Személyi változás csak a bővülés, nyugdíjazás, gyermekszületés miatti helyettesítéssel történt. Egy dajka nénink Gyes-en van, helyettesítésére határozott időre egy olyan kolléganőt sikerült találnunk, akinek örülnénk, ha óvodánkban tudna később is maradni. 12

13 Emberi erőforrás menedzselése 5 év vezetői munkám során óvodánk alkalmazotti közössége csak nyugdíjazások, Gyes- Gyed miatti helyettesítések, státuszbővülés miatt változott. 3 szakvizsgázott óvodapedagógus létszámunk nem bővült a továbbképzési keret megvonása miatt, egyikőjük viszont a Közoktatás Vezetői képzésen másodéves. Egy óvodapedagógusunk pedig ősztől tervezi a szakvizsgás képzés megkezdését. A továbbképzési lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Előnyben részesítjük a zöld programunkhoz kapcsolódó továbbképzéseket. Két környezeti nevelőnk van, ketten elvégeztük a Rajtunk is múlik tanfolyamot és egy-egy fő a Földön, vízben, levegőben és a KOKOSZ Erdei Óvoda továbbképzésen vett részt. Ezt az irányvonalat továbbra is előnyben kell részesítenünk, hiszen ez az óvoda profilja, de nyitottságunk, személyes érdeklődések, és a szélesebb látókör kialakítása miatt egyéb (néphagyomány, gyermekvédelem, tehetséggondozás, gyermeki agresszió, fejlesztő- és drámapedagógia) továbbképzéseken való részvételt is támogattunk és így tervezzük a jövőre nézve is. Számítógépes tanfolyamokat is többen választottak, és egyre gyakrabban alkalmazzák az ott tanultakat, még ha segítséggel is, egy fő ECDL jogosítványt is szerzett. A kerületi bemutatókon mindig szívesen részt veszünk akár bemutatóként is. Humán erőforrás fejlesztése terén fontos szempont a 7 évenkénti kötelező továbbképzés teljesítése, olyan tanfolyamokkal, amikből a további munkánk során profitálni tudunk. Az összes dajkánknak van dajka végzettsége. Pedagógiai asszisztensünk felsőfokú képesítéssel rendelkezik. Nagyon jól működött, hogy évente egyszer neves előadót (Pektor Gabriella, Antal Judit) hívtunk körünkbe és akkor mindenki egyszerre lehetett részese egy szemléletformálásnak. Ezt a lehetőséget a továbbiakban is szeretném megtartani. 13

14 4.2. Tárgyi feltételek A bázis óvoda egy szimmetrikus felépítésű épület középen a kiszolgáló helységekkel: irodák, konyha, felnőtt öltöző-mosdó, foglalkoztató-sószoba; két oldalt két-két csoportszobával, melynek megközelítése csak kintről vagy a csoportokon keresztül megoldható. Két csoportszobához egy öltöző és egy mosdó tartozik. Az udvarrészeket is 2-2 csoport használja, 2-2 terasszal (az üvegteraszok felújítása, megnagyobbítása folyamatban). A Bagolyvár Tagóvoda egy családi házból lett átalakítva egycsoportos óvodává, két kisebbegybenyíló szobával. A feltételek jónak mondhatóak, de folyamatos bővítésre szorulnak. Szülői közösség is segít alakítani a külső és belső óvodai környezetet. Az elmúlt öt évben számos fejlesztés történt a két óvodaépületben: Gazdasági bejáró aszfaltozása, locsolórendszer kialakítása, füvesítés (Alapítvány, pályázat, költségvetés) mindkét óvodaudvaron, szánkó-futódomb kialakítása, tornapálya melletti kerítés megmagasítása, tanösvény állomások bővítése foglalkoztató szoba sószobává alakítása, légkondicionáló, kaputelefon felszerelése, 4 parketta felújítás, 5 festés, ajtók mázolása, lambéria csere a két épületben, új gyermek asztalok, székek, tornapadok beszerzése, 2 felnőtt mosdó kialakítás, csoportszobák, konyha beépített szekrényeinek bővítése tagóvoda lámpatestek, teraszüveg csere, kerékpártároló kialakítása. Az udvari játékok kiválasztásánál fontos szempont számunkra, hogy környezetbarát anyagból készüljenek és a gyermekek mozgásfejlesztését maximálisan szolgálják. Tornaterem hiányában még, megfelelő idő esetén a nagy mozgást is az udvarra tervezzük, aminek kivitelezését segítik udvari játékaink, tornapályánk helyére ovi-foci pályát tervezünk (pályázat, költségvetés). A régóta megígért tornaszoba kialakítása már a küszöbön, megépítésével külső teraszaink, játszóeszközeink is megújulhatnak. 14

15 Csoportszobáink is a természet szeretetét tükrözik a sok növénnyel, a természet-és élősarokkal. Minden csoportszobának megvan a saját hangulata, de mégis érezhető az összhang. Költségvetésből minden évben lehetőségünk nyílt a csoportszobai játékeszközök bővítésére, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, a játék minőségét. A bázis óvodában a gyerekek öltöző szekrényeinek cseréjére még nem találtuk meg a megfelelő megoldást tavaszán megújult a tagóvoda gyermek mosdója, nyáron megtörténik a konyha és az előtér felújítása is és egy járda kialakítása a biciklitárolóhoz. A folyamatos karbantartás mellett a nyílászárócsere a következő nagyobb feladatunk Gazdálkodás Az óvoda önállóan gazdálkodó intézmény, melyet az Önkormányzat által évente jóváhagyott költségvetés tesz lehetővé. Pályázatok figyelésével az előirányzatokat igyekszünk kiegészíteni. Olyan kerületi, fővárosi pályázatokat részesítünk előnyben, melyek programunkhoz kapcsolhatók, ezzel is szélesítve óvodásaink lehetőségeit a környezetük megismerése terén. Szebb, virágosabb kerületünkért Polgármesteri különdíj, 2011, Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság különdíj, I. helyezett vásárlási utalványokkal Kerületi Zöld Óvoda címet még nem kaptuk meg, de a pályázatunk minden évben támogatást kapott: Ft Kirándulás a Jászberényi Állatkertbe Ft Tanösvényünk mezítlábas ösvénnyel való bővítése Ft Szelektív hulladékgyűjtő játék Ft Bagolyvár Tagóvoda kerékpártároló 15

16 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány: Egészségnap szervezése: Ft, Ünnepeljünk méltó módon Ft Ünnepeljünk méltó módon Ft Mesenap a két épületben Ft Tanulmányút 220km Hollókőre, Ünnepeljünk méltó módon ft és a Tagóvodában Környezettudatos szemléletmód kialakítására Ft 2013, Kerékpárosbarát Munkahely cím elnyerése Óvodánkban működik alapítvány is, ami a szülők általi felajánlásokkal, az ADÓ 1%-okból gyarapszik. A befolyt összeg egy részéből egy kirándulás buszköltségét finanszírozzuk, mozgásfejlesztő eszközöket vásárolunk a gyerekeknek, a családi nap színvonalát emeljük. Az Alapítvány által nyílt lehetőségünk először a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjánál vízgazdálkodás céljából szenzoros csaptelepekre pályázni. Később az alapítvány adta az önrészt a megpályázott füvesítés és locsolórendszer kialakításához mindkét óvodaudvaron. 16

17 5. Pedagógiai program Zöld Liget Óvoda Dal Csodás-mesés udvarkert, fűszerkert és játszóhely. A környezetet védjük, a természetet féltjük. Komposztdombunk kincset ér, nem szemét a hulladék! Azt akarjuk te is értsd, velünk együtt te is féltsd! Etetőben rigópár, cinkét madárkalács vár. Fülesbagoly itt tanyáz, lesz belőlünk madarász! Refr.: Ajj-hajj, lapátomtaligám, szép az élet, kiskomám! Zöldliget a Zöld Liget, mesés hely ez gyerekek! Repülj, dobbants, integess, üsd össze a tenyered! Tobozt nevel vén fenyő, fehértörzsű nyírfa nő. Égig ér a zöldjuhar, fűben nyüzsög sok rovar. Keresztes és kaszáspók, apró, hálás kertlakók. Pókhálón a tenyerünk, rovarkutatók leszünk! Refr.: Ajj-hajj. Kicsi erdőnk szögletes, hosszúkás és nem kerek. Állnak fái peckesen, járunk avarszőnyegen. Törzsükön érdes kéreg, harkály férget fürkészhet. Lombja közt gerlefészek, nosza, legyünk erdészek! Refr.: Ajj-hajj.. Fényes tükrű kerti tó, szitakötő, szárnyaló. Csodálatos vizivár, teknőst rejtő békanyál. Aranyhalat etetünk, tündérrózsát figyelünk. Tovább nem is tűnődök, legyünk inkább halőrök! Refr.: Ajj-hajj. Simogató napsugár, libikóka, kerékpár. Homokozó, csúszda, bokor mögött bújócska. Gyere ásó, kislapát, vizsgáljunk hát gilisztát! Csigát, pókot egeret, maradjunk még gyereknek! Refr.: Ajj-hajj Az óvoda 60. születésnapjára megszületett az óvoda indulója Vajdáné Wallentich Éva óvodapedagógusunk tollából. A Gézengúz együttes pedig megzenésítette. Célom a Pedagógiai program sajátosságának megőrzése, további sikeres megvalósítása. A program megvalósításának összetevői: 17

18 A környezeti nevelést helyezzük előtérbe, de komplexen gondolkodunk, mert minden mindennel összefügg, és ezt igyekszünk a gyerekekben is tudatosítani. Óvodánkban kiemelt jelentőségűek a Zöld Napok megünneplése, ilyenkor az egész hetünket ez hatja át (állatok napja, víz világnapja, Föld napja, madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap), ezzel is fokozottabban ráirányítva a figyelmet környezetünk védelmére. A szeptember 22-ei Autómentes világnapot olyan sikeresen beépítettünk programunkba, hogy 2013-ban és 2014-ben is elnyertük a Kerékpáros Munkahely címet. (a évi pályázat is folyamatban) Az összetartozást erősítendő óvodánk apraja-nagyja a Zöld Liget emblémás pólót és sapkát visel a zöld napokon, egyéb programokon: legyen az szüret, kirándulás, vagy gyereknap. A csoportemblémás kiegészítést elvetettünk, mert akkor a testvérek nem örökölhetik, valaki pedig utolsó évre csoportot vált. Madárbarát kert és óvoda vagyunk től részt veszünk a Madarász-ovi programban, melynek keretében vetítéséken, kirándulásokon veszünk részt óvodásainkkal szakvezető irányításával. Óvodánkban nem kampányszerűen, hanem eddig folyamatosan valósult meg a szelektív hulladékgyűjtés: újság, papír, műanyag. A papírgyűjtésben verseny van a csoportok között, eredményhirdetésre május 10-e, a madarak és fák napja környékén kerül sor. A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt T. Ansons 18

19 A zöld - ségünk mellé egyre fontosabbnak tartjuk az ép testben, ép lélek gondolatot. Hiszen egyikőnk sem tud a környezetére megfelelően odafigyelni, ha beteg vagy rosszkedvű, esetleg fáradt. Az egészséges életmód táplálkozási részéért óvónőként és vezetőként is kicsi a befolyásunk, ezért a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgásának fejlesztésére fordítunk nagyobb figyelmet. 2011/12-es nevelési évtől jól működik óvodánkban egy aktív óvodapedagógusunk közreműködésével a Bozsik Intézményi Tehetséggondozó foci program, bár tornaterem nélkül sajnos ez is nehezen megy, de talán hamarosan ez az állapot is megváltozik. 3. éve pedig egy tavaszi 10 alkalmas, intenzív vízhez szoktatást szervezünk a gyerekeknek a Városgazda oktatóival. Részt veszünk az országos Gondolkodj egészségesen! programban, amikor az őszi napon különböző salátákat készítenek a gyerekek és egy kis ajándékcsomagot vihetnek haza. Speciális feladatok ellátását külső szakemberek végzik: gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, logopédus jár a gyerekekhez hetente egyszer szeptemberétől van kicsit saját pszichológusunk is, akin másik két óvodával osztozunk, tehát ő sem tud többet foglalkozni óvodásainkkal, mint a többiek. Az esélyegyenlőség megteremtésének lehetőségeit biztosítottnak látom az óvodában. Óvodai nevelésünk kitágul, bővül. Egyrészt a nem teljesen homogén összetételű csoportok miatt, másrészt, az Alapító Okiratunkba bekerült a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelése miatt is (nálunk eddig nem jellemző az óvodai részvételük). Minden évben várakozva nézünk a május elé, hiszen nagyon sokan szeretnének a mi óvodánkba járni. A homogén csoportok megtartása egyre nehezebb. Kisebb létszámmal a vegyes csoport is jobban működik. 19

20 1. ábra Gyermeklétszám alakulása, óvodánkénti megoszlása / / / / /2015 Rákóczi Ady 5.1. Az óvoda kapcsolatrendszere Fontos az összehangolt működés az óvodával kapcsolatban álló családokkal, intézményekkel, fenntartóval. A jó kapcsolat további fenntartására igyekszem. Óvoda és család: nyitottak vagyunk a szülők felé, aktívan bevonjuk őket programjainkba: szülős beszoktatás, autómentes világnap, szüret, karácsonyi játék-délelőtt, föld napi kertészkedés, családi nap, barkács délutánok, kirándulás, apák napja. Célunk, hogy a szülők gyermekeikkel együtt tevékenykedve változatos programok mellett jól érezzék magukat, megismerve az óvodát, dolgozóit és nem utolsó sorban egymást. Társintézmények: Sok óvodásunk érkezik bölcsődéből az ő szüleiknek az ottani szülő értekezleten mutatjuk be óvodánkat. A Kapocs iskolásokat várjuk Mikuláskor, óralátogatásra megyünk volt óvodásainkhoz. Nagycsoportos óvodásainkkal részt veszünk a Kastélydombi iskola által rendezett Mikulás-kupán és Tea-délutánon. (Zöld) Liget Sétálónk bejárására invitáljuk a környező iskolák, óvodák csoportjait, melyet az Ady iskola el is fogadott. Immár több éves hagyományként a Víz világnapja hetében mi várjuk a leendő elsős tanító néniket, hogy óvodai környezetünkben ismerhessék meg új elsőseiket. A kastélydombi iskola után szabadon: ez a mi Kakaó délelőttünk. 20

21 Óvoda és a közművelődési intézmények: Közelünkben a PIK kínál programlehetőséget, de van, hogy a Rózsa Művelődési Ház programját választjuk közlekedési ismeretek elsajátításával. Kerületi rendezvényekről a szülőket is tájékoztatjuk. Szakmai szervezetek: Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel a gyermekek fejlődése érdekében együttműködünk, szülői értekezletre hívjuk őket. Egészségügyi szervek: védőnővel jó a kapcsolatunk, igény szerint jár ki hozzánk. Társadalmi, Civil szervezetek: Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság által szervezett Adventi készülődésen a Kastélydombi iskolában már 3 éve részt veszünk, és az Imrei gyereknapon is segítenek óvodapedagógusaink. Kapcsolat a Fenntartóval, Gesz-szel, Városgazdával mindennapos, segítő, együttműködő. Fenntartó Család Társadalmi, Civil szervezetek Óvoda Bölcsőde Iskola Közművelődési intézmények Egészségügyi szervek Szakmai szervezetek 21

22 6. Vezetői program Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket eredményesen sarkallni, ( H. Weiss Donald) Megvalósult terveim a vezetés területén: demokratikus vezetési stílus, személyes példamutatás, értékközvetítés, szakmai továbbképzések támogatása, csapatépítés szakmai kirándulások szervezése, jó munkahelyi légkör kialakítása az alkalmazottak igényeinek figyelembevételével, források felkutatása (nyertes pályázatok, még ha nem is szponzorok megtalálása) megfelelő tárgyi-, személyi feltételek biztosítása ellenőrzés, értékelés az éves terv szerint, összhangban a belsőértékelési csoport terveivel, Éves tematikát követő vezetői ellenőrzéseimbe az óvodai nevelés tevékenységformáit logikai sorrendbe igyekeztem beépíteni: külső világ tevékeny megismerése, környezetünk mennyiségi és formai összefüggései, ének zene - énekes játék, mindennapos testnevelés, dajka-pedagógiai asszisztens - csoportok kapcsolata. minőségi munkavégzés, tagintézménnyel összehangolt működés. Célom továbbra is egy olyan óvoda vezetése ahol, a fentiek megvalósulásával gyermek, szülő és nem utolsó sorban az ott dolgozó kollégák is jól érzik magukat. Terveim a vezetés területén: team munkában való gondolkodás, ösztönző rendszer, jutalmazási szisztéma kidolgozása, folyamatos önvizsgálat a nevelőtestület és a szülők visszajelzése alapján. 22

23 Vezetői feladataim a döntés, tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés mellett olyan vezetői kompetenciák, mint: törvények, jogszabályok naprakész ismerete, információ áramlás biztosítása egyének és a két intézmény között, pénzügyek menedzselése: takarékosságra ösztönzés, pályázatok, munkamegosztás tervezése felelős, határidő megjelölésével. Vezetői kötelességem, hogy mindehhez a tárgyi- és személyi feltételeket lehetőségeinkhez mértem biztosítsam. Jövőképünk Játékos, élményekben gazdag tevékenységeken keresztüli megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőségek a gyermekek számára, mellyel formálhatjuk szemléletüket, kialakíthatunk olyan magatartásformákat, viselkedésformákat, attitűdöket, melyek segíthetnek a jelenlegi helyzet pozitív megváltoztatásában. Küldetésnyilatkozat A legfontosabb számunkra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó légkörben nevelkedjenek a családokkal együttműködve. Szabad játék során ismerjék meg az őket körülvevő környezetet, annak szépségeit, védelmét. Célom megtartani a már elért eredményeket, megőrizni a kialakított értékrendet, ápolni a hagyományokat egy olyan innovatív felnőtt közösséggel, akik munkájukat hivatástudattal végzik és sugárzik belőlük a gyermekszeretet. Feladatom a törvényes működés biztosítása, az intézmény jó hírnevének megőrzése. Továbbra is fenntartani a barátságos, bensőséges, családias munkahelyi légkört, ahová nemcsak a munkatársak, de a szülők és a gyerekek is szívesen járnak, mert ez egy zöld liget. 23

24 6.1. Fejlesztési terveim az anyagi lehetőségekhez mérten Óvodánk évről-évre egyre szebb lett, folyamatosan megújult mind külső, mind belső arculata, szeretném ezt az utat is folytatni. Terveinkhez továbbra is igyekszünk pályázati lehetőségeket felkutatni, és a fenntartói támogatást megnyerni. Megvalósult rövid-, közép, és hosszú távú fejlesztési terveim: A biciklitároló rendeltetésszerű használatához, egy kis faházat szereztünk be az újrahasznosítandó papírok begyűjtésére. /folyamatosan gyűjtjük/ Tagóvodában a lábazat felújítása, üvegterasz esztétikai szempontból megújult, biciklitároló is kialakításra került. Az egyik kresz - pályából szánkó-futó dombot alakítottunk ki. A gazdasági bejárat aszfaltozásával viszont megteremtettük a balesetmentes biciklizés lehetőségét új taposó- és pedálos biciklik beszerzésével is. Az épület szimmetrikussága és az egyenlő bánásmód elve miatt az egyre tervezett felnőtt WC kialakítását, mind a két oldalon megoldottuk a zuhanytálcákból leválasztva a bázis épületben. További fejlesztési tervek: Aszfaltút felfestése a biciklis közlekedéshez. Új udvari játékok beszerzése. A bázisóvodában a gyermeköltözőkben az elhelyezkedése miatt nem sok lehetőségünk van gyermekszekrények változtatására, de az újítás szükséges, kopottak, hiába vannak újrafestve. 24

25 Bagolyvár tagóvoda nyílászáró csere. A fűtéskorszerűsítés várat még magára, ez nagyobb beruházást kíván, de takarékosság szempontjából is át kellene gondolnunk, hogy egy korszerűbb rendszerrel mennyit spórolhatnánk. Lapos tetős épületünkön már nem a tornaszoba kialakítását tervezzük, hanem napkollektorokat képzelnénk oda, zöld tető helyett. Az óvodai élet bármely területére kiható módosításnak, változtatásoknak akkor van létjogosultsága, ha: a gyermekek érdekében történik, az óvodai munka eredményességét szolgálja, a környezet, az óvoda használóinak véleményét, elképzeléseit is tükrözi. 25

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Városmajori Óvodák óvodavezetői beosztására

PÁLYÁZAT. A Városmajori Óvodák óvodavezetői beosztására Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. PÁLYÁZAT A Városmajori Óvodák óvodavezetői beosztására Készítette: Bálint Beáta Budapest, 2013. december 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Rozsáli Oszkár elnök-igazgató TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 3 1.Intézményünk rövid múltja, szerepe a kerület életében 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben