Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127."

Átírás

1 Óvodavezetői Pályázat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda (Budapest 1188, Ady Endre u. 127.) óvodavezetői álláshelyére

2 Tisztelt Polgármester Úr, Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Bizottság, Képviselő Testület! Herpainé Ábrányi Dóra, a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda óvodavezetőjeként tisztelettel benyújtom pályázatomat a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által a Nemzeti Közigazgatási Intézetnél án közzé tett Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda vezetői állásának betöltésére. A pályázatomhoz mellékelve csatolom hatósági erkölcsi bizonyítványomat, valamint a szükséges felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatait. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a pályázati eljárásban résztvevők számára a pályázati anyag megismeréséhez. Budapest, Herpainé Ábrányi Dóra 2

3 Vezető az legyen, ki dicséretért nem liheg, szidástól nem fél, dicsőséget nem halmoz, hírnevet nem hajszol, jutalma a legnagyobb: a társak sikere. (John Heider) 3

4 Tartalom Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda- Óvodavezetői pályázat 2015 Tartalom Jogszabályi háttér Önéletrajz Szakmai pedagógiai hitvallás - óvodavezetői munkám irányadói: Bevezetés Helyzetelemzés Személyi feltételek Emberi erőforrás menedzselése Tárgyi feltételek Gazdálkodás Pedagógiai program Az óvoda kapcsolatrendszere Vezetői program Fejlesztési terveim az anyagi lehetőségekhez mérten Összegzés - A pályázat zárógondolata Mellékletek

5 1. Jogszabályi háttér Vezetői koncepciómat az alábbi törvények, dokumentumok határozták meg: Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Alapító Okirat Zöld Liget Óvoda Pedagógiai Program Zöld Liget Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Az óvoda házirendje Vezetői pályázatom 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014, 2014/2015 munkatervek 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 beszámolók 5

6 2. Önéletrajz Személyes adatok: Név: Herpainé Ábrányi Dóra Cím: 1182 Budapest Déva u. 5/c Telefon: Állampolgárság: magyar Születési hely, idő: Budapest, Családi állapot: férjezett Oktatás, Képzés: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar - Vezető óvodapedagógus szakirány Budapesti Tanítóképző Főiskola Környezeti nevelői szak Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szak nappali tagozata Kassák Lajos Gimnázium- Budapest, érettségi Munkahely, beosztás, megbízatás: től - Első munkahelyem: Zöld Liget Óvoda Budapest, 1188 Ady Endre u óvodapedagógus, 2007-től pályázatíró, minőségbiztosítási csoporttag, óvodavezető-helyettes től óvodavezető. Nyelvismeret, egyéb képesítések: ÖSD- középfokú német nyelvismeret Felhasználói szintű számítógépes ismeret Gitár játék 6

7 Személyi adottságok: 1999-ben pályakezdőként szerencsésnek mondhattam magam, hogy a Zöld Liget Óvodába kerültem, már akkor elkötelezett voltam a környezetvédelem iránt, így másoddiplomám (Környezeti nevelő) megszerzését is támogatta az akkori vezető, mert szorosan kapcsolódott a bevezetésre kerülő Helyi Óvodai Programhoz. Nyugodt, kiegyensúlyozott vagyok. Nyitott, fogékony az újra. Két gyermek édesanyjaként az ő nevelésükkel szerzett tapasztalataimat is fel tudom használni nevelőmunkám során. 5 évvel ezelőtt vezető-helyettesként nyújtottam be a Zöld Liget Óvoda vezetői állására pályázatomat egy külsős pályázóval együtt. A választás akkor rám esett, hogy a tanultak és a vezető-helyettesi gyakorlat után megmutathassam, hogy a belém vetett bizalom nem hiába való. Az 5 év gyorsabban eltelt, mint ahogy számítottam; még szinte bele sem lendültem és máris írhatom az új vezetői pályázatot Szakmai pedagógiai hitvallás - óvodavezetői munkám irányadói: Az óvodáskorú gyermeknek elsősorban játékra, játszótársra van szüksége, ehhez nyugodt és biztonságos környezetre, és az őt meghallgató, segítő, szerető felnőttre. A gyermekek érdekeinek képviselete elsődleges óvodapedagógusi munkámban. Minden gyermek más és más, ezért mindenkinek egyéni bánásmódra, egyéni fejlődésének elősegítésére van szüksége, differenciálással, a szülőkkel együttműködve. Feladatom az óvoda tradícióinak megtartása, elmélyítése, egész napos szabad játéktevékenység biztosítása a gyermekek számára, nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása, ahol biztonságban és jól érzik magukat neveltjeink. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki az őket körülvevő környezettel kapcsolatban. Pozitív példamutatással neveljük őket a természet szeretetére, védelmére. Feladatunk a környezettudatos magatartás, környezetbarát szemléletmód megalapozása. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a környezet és a természet szeretete, védelme tudatosan áthassa munkánkat. 7

8 3. Bevezetés A Zöld Liget Óvodában kezdtem óvodapedagógusi pályámat. Két vezető irányítása alatt dolgoztam től három nevelési évig már vezető-helyettesként kaptam ízelítőt az óvodavezetői faladatokból, mikor 2010-ben lehetőségem nyílt az óvodavezetői állás megpályázására és betöltésére ben, második ciklusra, belső pályázóként nyújtom be pályázatomat. Bizakodva nézek a következő 5 évre, hogy munkatársaimmal továbbra is karöltve, a gyermekek jogait tiszteletben tartva korszerű nevelést valósítunk meg, amely folyamatban gyermek és felnőtt biztonságban, jól érzi magát. 4. Helyzetelemzés Nomen est omen. Az óvoda sajátos arculatának kialakítása lassan több évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi külső, belső, folyamatos összefogás eredménye: az óvoda felnőtt közössége és a szülői közösség együttműködése révén jöhetett létre, és alakul a napjainkban is. Úgy gondolom, ez az összehangolt munka a továbbra is működhet. A környezet védelmét, szeretetét, óvását külsőnkkel is sugározzuk, hiszen a név kötelez. 8

9 A földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indiai mondás) Óvodánk Budapest permkerületében található, családi házas övezetben két óvodából álló intézmény: a négy csoportos bázis óvoda 2012-ben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, és egy gyermektelen házaspár által az az akkori Tanácsnak adományozott családi ház, ami 1986-tól egy egycsoportos tagóvodaként működik. Generációs óvoda vagyunk, hiszen a régen ide járó gyermekek ma már unokáikat hozzák hozzánk. A fiatal szülők még emlékeznek csoportszobájukra, de óvó nénijeikkel már nem találkozhatnak az épületben. Az intézmény szociokulturális hátterére az alábbiak jellemzőek: o a családok anyagi helyzete változó, vannak szélsőségek, de általában jónak mondható, o Sajátos Nevelési Igényű gyermek nem járt hozzánk hosszú ideig o 3 gyermekünk Halmozottan Hátrányos Helyzetű (testvérek), Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben átlagosan gyermek részesül, gyermek nagycsaládban él, sok helyen több generáció együtt, o a környéken egyre több lakóparkot építenek, ahová többnyire fiatalok költöznek, ezért a továbbiakban sem számítunk gyereklétszám-csökkenésre. A felvételre jelentkezők száma között mozgott az elmúlt 5 év alatt, felvehető gyermekek létszáma is változó tendenciát mutat, a 2015/2016-os nevelési évre 36 (51 helyett) iskolába menő gyermek helyére tudunk újakat felvenni. 9

10 2. ábra Felvételre jelentkezők és felvettek aránya / / / / / /2016 Jelentkezők Felvettek Várható Az óvoda saját Pedagógiai programmal dolgozik, mely a környezet megismertetését, megszerettetését helyezi középpontba. Ehhez a helyi adottságok ideálisak: csendes, zöld környezet, nagy udvarral. Az óvoda külső adottsága lehetővé tette és arra késztette az itt dolgozókat, hogy egy-egy egyéni arculatú óvodakertet hozzanak létre a gyermekek játszóterületének meghagyásával: egy-egy természetes jellegű kerti-tó, virágos-, veteményeskert, mini erdő, sziklakert, fűszerspirál díszíti az óvodák udvarát. A közvetlen tapasztalatszerzésre, megfigyelésre sok lehetőséget tudunk kínálni. A nagy halastónál a gyerekekkel együtt etetjük a halakat és gyönyörködünk a tavirózsákban, a teknőseinknek a régi pancsolóból alakítottunk ki új helyet, melyben át is telelnek. A nyírfás kiserdőben néha baglyokat figyelhetünk meg, akik a kisóvoda egyik nagy tujáján fészkelnek (ezért lettek Fülesbagoly csoport, később Bagolyvár Tagóvoda). Gyümölcsfáinkról a gyerekekkel együtt csemegézzük a cseresznyét, almát, szilvát. Minden csoportnak saját veteményeskertje is van. Az óvodai nevelési folyamatunkban meghatározó szerepet játszik a megfelelő színvonalú környezeti kultúra kialakítása. Olyan szokások, szokásrendszerek és viselkedési formák megalapozására adódik lehetőségünk, amelyek meghatározzák a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítását. A szűkebb és tágabb környezet sokszínű mozgásos és érzékszervi felfedezésén keresztül gyarapodnak a gyerekek tapasztalatai. Kialakul a környezet értékeihez, esztétikájához, a 10

11 természethez és az emberi alkotásokhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyuk, megtanulják azok védelmét, az értékek őrzését. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetét és tiszteletét. A környezeti nevelés aktivitásra nevel, lehetőséget ad ok-okozati összefüggések meglátására, arra, hogy a gyermek érezze, szükség van rá, valamint megtapasztalja azt, hogy tettének következménye van. A környezet tevékeny megismerése közben matematikai tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek a környező valóság formai, téri és mennyiségi viszonyairól is, alakul ítélőképességük, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemléletük. Óvodai nevelésünk sajátossága, hogy megpróbáljuk óvodásainkat arra nevelni, hogy ami még megmaradt a természetből arra vigyázni, az őket körülvevő környezetet, élővilágot óvni, védeni kell. Ha valamit elveszünk a természetből, azt valamilyen formában vissza is kell juttatni. Óvodáinkban, nevelőtestületünk minden tagja ezt a szemléletet vallja. Minden dolgozónk elhivatott a környezetvédelem iránt. Életmódunkban és munkánkban pozitív mintát nyújtunk a környezettudatos magatartásra és a fenntarthatóságra nevelésben ban megkaptuk a KVVM-OKM Zöld Óvoda címet, amit 2011-ben és 2014-is elnyertünk, 2017-ben már a végleges címre pályázhatunk. Pedagógiai Programunkba beépítettük a Zöld Óvoda kritérium rendszerét is. Célom, hogy az alkalmazotti közösséggel együtt, mind szellemiségében, mind külső, mind belő arculatunkkal a továbbiakban is Zöld Óvoda maradhassunk, és a kerületi elismerést is megkaphassuk ben egy innovatív pályázaton lehetőséget kaptunk egy Óvodás Mini Tanösvény létrehozására. Októberben, az Állatok napján került sor a kerület első tanösvényének átadására. Fejlesztése folyamatos; pályázatoknak, és önerőnek köszönhetően a kezdeti néhány állomás minden évben egy-egy újjal bővült, így óvodásaink számára még élményszerűbb az udvari élet. A tanösvény bejárására hívjuk régi óvodásainkat, a környező iskolák, óvodák csoportjait ben 5. születésnapja alkalmából megkapta a (Zöld) Liget Sétáló nevet. 11

12 2014-ben a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott nyertes pályázatunk lehetőséget teremtett, hogy kisóvodánk udvarán is kialakíthassunk hasonlót: meteorológiai állomással, tapintóládával ban és 2014-ben a Főváros által kiírt Környezetvédelmi Alap elnyert pályázatának segítségével szépíthettünk meg óvodaudvarainkat Személyi feltételek Öt évvel ezelőtti pályázatomhoz képest az intézmény személyi feltételei egy pedagógiai asszisztens és 1/3-nyi óvodapszichológus álláshellyel bővült. A két óvodaépületben összesen 11 fő óvodapedagógus dolgozik (9/2), 8 (6/2) fő nevelést segítő dajkával, ebből 3 fő konyhai dolgozó. Óvodatitkár és 1-1 fűtő kertész - karbantartó dolgozik még az óvodákban. Az intézmény személyi ellátottsága jelenleg 100%-os. Személyi változás csak a bővülés, nyugdíjazás, gyermekszületés miatti helyettesítéssel történt. Egy dajka nénink Gyes-en van, helyettesítésére határozott időre egy olyan kolléganőt sikerült találnunk, akinek örülnénk, ha óvodánkban tudna később is maradni. 12

13 Emberi erőforrás menedzselése 5 év vezetői munkám során óvodánk alkalmazotti közössége csak nyugdíjazások, Gyes- Gyed miatti helyettesítések, státuszbővülés miatt változott. 3 szakvizsgázott óvodapedagógus létszámunk nem bővült a továbbképzési keret megvonása miatt, egyikőjük viszont a Közoktatás Vezetői képzésen másodéves. Egy óvodapedagógusunk pedig ősztől tervezi a szakvizsgás képzés megkezdését. A továbbképzési lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. Előnyben részesítjük a zöld programunkhoz kapcsolódó továbbképzéseket. Két környezeti nevelőnk van, ketten elvégeztük a Rajtunk is múlik tanfolyamot és egy-egy fő a Földön, vízben, levegőben és a KOKOSZ Erdei Óvoda továbbképzésen vett részt. Ezt az irányvonalat továbbra is előnyben kell részesítenünk, hiszen ez az óvoda profilja, de nyitottságunk, személyes érdeklődések, és a szélesebb látókör kialakítása miatt egyéb (néphagyomány, gyermekvédelem, tehetséggondozás, gyermeki agresszió, fejlesztő- és drámapedagógia) továbbképzéseken való részvételt is támogattunk és így tervezzük a jövőre nézve is. Számítógépes tanfolyamokat is többen választottak, és egyre gyakrabban alkalmazzák az ott tanultakat, még ha segítséggel is, egy fő ECDL jogosítványt is szerzett. A kerületi bemutatókon mindig szívesen részt veszünk akár bemutatóként is. Humán erőforrás fejlesztése terén fontos szempont a 7 évenkénti kötelező továbbképzés teljesítése, olyan tanfolyamokkal, amikből a további munkánk során profitálni tudunk. Az összes dajkánknak van dajka végzettsége. Pedagógiai asszisztensünk felsőfokú képesítéssel rendelkezik. Nagyon jól működött, hogy évente egyszer neves előadót (Pektor Gabriella, Antal Judit) hívtunk körünkbe és akkor mindenki egyszerre lehetett részese egy szemléletformálásnak. Ezt a lehetőséget a továbbiakban is szeretném megtartani. 13

14 4.2. Tárgyi feltételek A bázis óvoda egy szimmetrikus felépítésű épület középen a kiszolgáló helységekkel: irodák, konyha, felnőtt öltöző-mosdó, foglalkoztató-sószoba; két oldalt két-két csoportszobával, melynek megközelítése csak kintről vagy a csoportokon keresztül megoldható. Két csoportszobához egy öltöző és egy mosdó tartozik. Az udvarrészeket is 2-2 csoport használja, 2-2 terasszal (az üvegteraszok felújítása, megnagyobbítása folyamatban). A Bagolyvár Tagóvoda egy családi házból lett átalakítva egycsoportos óvodává, két kisebbegybenyíló szobával. A feltételek jónak mondhatóak, de folyamatos bővítésre szorulnak. Szülői közösség is segít alakítani a külső és belső óvodai környezetet. Az elmúlt öt évben számos fejlesztés történt a két óvodaépületben: Gazdasági bejáró aszfaltozása, locsolórendszer kialakítása, füvesítés (Alapítvány, pályázat, költségvetés) mindkét óvodaudvaron, szánkó-futódomb kialakítása, tornapálya melletti kerítés megmagasítása, tanösvény állomások bővítése foglalkoztató szoba sószobává alakítása, légkondicionáló, kaputelefon felszerelése, 4 parketta felújítás, 5 festés, ajtók mázolása, lambéria csere a két épületben, új gyermek asztalok, székek, tornapadok beszerzése, 2 felnőtt mosdó kialakítás, csoportszobák, konyha beépített szekrényeinek bővítése tagóvoda lámpatestek, teraszüveg csere, kerékpártároló kialakítása. Az udvari játékok kiválasztásánál fontos szempont számunkra, hogy környezetbarát anyagból készüljenek és a gyermekek mozgásfejlesztését maximálisan szolgálják. Tornaterem hiányában még, megfelelő idő esetén a nagy mozgást is az udvarra tervezzük, aminek kivitelezését segítik udvari játékaink, tornapályánk helyére ovi-foci pályát tervezünk (pályázat, költségvetés). A régóta megígért tornaszoba kialakítása már a küszöbön, megépítésével külső teraszaink, játszóeszközeink is megújulhatnak. 14

15 Csoportszobáink is a természet szeretetét tükrözik a sok növénnyel, a természet-és élősarokkal. Minden csoportszobának megvan a saját hangulata, de mégis érezhető az összhang. Költségvetésből minden évben lehetőségünk nyílt a csoportszobai játékeszközök bővítésére, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, a játék minőségét. A bázis óvodában a gyerekek öltöző szekrényeinek cseréjére még nem találtuk meg a megfelelő megoldást tavaszán megújult a tagóvoda gyermek mosdója, nyáron megtörténik a konyha és az előtér felújítása is és egy járda kialakítása a biciklitárolóhoz. A folyamatos karbantartás mellett a nyílászárócsere a következő nagyobb feladatunk Gazdálkodás Az óvoda önállóan gazdálkodó intézmény, melyet az Önkormányzat által évente jóváhagyott költségvetés tesz lehetővé. Pályázatok figyelésével az előirányzatokat igyekszünk kiegészíteni. Olyan kerületi, fővárosi pályázatokat részesítünk előnyben, melyek programunkhoz kapcsolhatók, ezzel is szélesítve óvodásaink lehetőségeit a környezetük megismerése terén. Szebb, virágosabb kerületünkért Polgármesteri különdíj, 2011, Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság különdíj, I. helyezett vásárlási utalványokkal Kerületi Zöld Óvoda címet még nem kaptuk meg, de a pályázatunk minden évben támogatást kapott: Ft Kirándulás a Jászberényi Állatkertbe Ft Tanösvényünk mezítlábas ösvénnyel való bővítése Ft Szelektív hulladékgyűjtő játék Ft Bagolyvár Tagóvoda kerékpártároló 15

16 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány: Egészségnap szervezése: Ft, Ünnepeljünk méltó módon Ft Ünnepeljünk méltó módon Ft Mesenap a két épületben Ft Tanulmányút 220km Hollókőre, Ünnepeljünk méltó módon ft és a Tagóvodában Környezettudatos szemléletmód kialakítására Ft 2013, Kerékpárosbarát Munkahely cím elnyerése Óvodánkban működik alapítvány is, ami a szülők általi felajánlásokkal, az ADÓ 1%-okból gyarapszik. A befolyt összeg egy részéből egy kirándulás buszköltségét finanszírozzuk, mozgásfejlesztő eszközöket vásárolunk a gyerekeknek, a családi nap színvonalát emeljük. Az Alapítvány által nyílt lehetőségünk először a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjánál vízgazdálkodás céljából szenzoros csaptelepekre pályázni. Később az alapítvány adta az önrészt a megpályázott füvesítés és locsolórendszer kialakításához mindkét óvodaudvaron. 16

17 5. Pedagógiai program Zöld Liget Óvoda Dal Csodás-mesés udvarkert, fűszerkert és játszóhely. A környezetet védjük, a természetet féltjük. Komposztdombunk kincset ér, nem szemét a hulladék! Azt akarjuk te is értsd, velünk együtt te is féltsd! Etetőben rigópár, cinkét madárkalács vár. Fülesbagoly itt tanyáz, lesz belőlünk madarász! Refr.: Ajj-hajj, lapátomtaligám, szép az élet, kiskomám! Zöldliget a Zöld Liget, mesés hely ez gyerekek! Repülj, dobbants, integess, üsd össze a tenyered! Tobozt nevel vén fenyő, fehértörzsű nyírfa nő. Égig ér a zöldjuhar, fűben nyüzsög sok rovar. Keresztes és kaszáspók, apró, hálás kertlakók. Pókhálón a tenyerünk, rovarkutatók leszünk! Refr.: Ajj-hajj. Kicsi erdőnk szögletes, hosszúkás és nem kerek. Állnak fái peckesen, járunk avarszőnyegen. Törzsükön érdes kéreg, harkály férget fürkészhet. Lombja közt gerlefészek, nosza, legyünk erdészek! Refr.: Ajj-hajj.. Fényes tükrű kerti tó, szitakötő, szárnyaló. Csodálatos vizivár, teknőst rejtő békanyál. Aranyhalat etetünk, tündérrózsát figyelünk. Tovább nem is tűnődök, legyünk inkább halőrök! Refr.: Ajj-hajj. Simogató napsugár, libikóka, kerékpár. Homokozó, csúszda, bokor mögött bújócska. Gyere ásó, kislapát, vizsgáljunk hát gilisztát! Csigát, pókot egeret, maradjunk még gyereknek! Refr.: Ajj-hajj Az óvoda 60. születésnapjára megszületett az óvoda indulója Vajdáné Wallentich Éva óvodapedagógusunk tollából. A Gézengúz együttes pedig megzenésítette. Célom a Pedagógiai program sajátosságának megőrzése, további sikeres megvalósítása. A program megvalósításának összetevői: 17

18 A környezeti nevelést helyezzük előtérbe, de komplexen gondolkodunk, mert minden mindennel összefügg, és ezt igyekszünk a gyerekekben is tudatosítani. Óvodánkban kiemelt jelentőségűek a Zöld Napok megünneplése, ilyenkor az egész hetünket ez hatja át (állatok napja, víz világnapja, Föld napja, madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap), ezzel is fokozottabban ráirányítva a figyelmet környezetünk védelmére. A szeptember 22-ei Autómentes világnapot olyan sikeresen beépítettünk programunkba, hogy 2013-ban és 2014-ben is elnyertük a Kerékpáros Munkahely címet. (a évi pályázat is folyamatban) Az összetartozást erősítendő óvodánk apraja-nagyja a Zöld Liget emblémás pólót és sapkát visel a zöld napokon, egyéb programokon: legyen az szüret, kirándulás, vagy gyereknap. A csoportemblémás kiegészítést elvetettünk, mert akkor a testvérek nem örökölhetik, valaki pedig utolsó évre csoportot vált. Madárbarát kert és óvoda vagyunk től részt veszünk a Madarász-ovi programban, melynek keretében vetítéséken, kirándulásokon veszünk részt óvodásainkkal szakvezető irányításával. Óvodánkban nem kampányszerűen, hanem eddig folyamatosan valósult meg a szelektív hulladékgyűjtés: újság, papír, műanyag. A papírgyűjtésben verseny van a csoportok között, eredményhirdetésre május 10-e, a madarak és fák napja környékén kerül sor. A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt T. Ansons 18

19 A zöld - ségünk mellé egyre fontosabbnak tartjuk az ép testben, ép lélek gondolatot. Hiszen egyikőnk sem tud a környezetére megfelelően odafigyelni, ha beteg vagy rosszkedvű, esetleg fáradt. Az egészséges életmód táplálkozási részéért óvónőként és vezetőként is kicsi a befolyásunk, ezért a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgásának fejlesztésére fordítunk nagyobb figyelmet. 2011/12-es nevelési évtől jól működik óvodánkban egy aktív óvodapedagógusunk közreműködésével a Bozsik Intézményi Tehetséggondozó foci program, bár tornaterem nélkül sajnos ez is nehezen megy, de talán hamarosan ez az állapot is megváltozik. 3. éve pedig egy tavaszi 10 alkalmas, intenzív vízhez szoktatást szervezünk a gyerekeknek a Városgazda oktatóival. Részt veszünk az országos Gondolkodj egészségesen! programban, amikor az őszi napon különböző salátákat készítenek a gyerekek és egy kis ajándékcsomagot vihetnek haza. Speciális feladatok ellátását külső szakemberek végzik: gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, logopédus jár a gyerekekhez hetente egyszer szeptemberétől van kicsit saját pszichológusunk is, akin másik két óvodával osztozunk, tehát ő sem tud többet foglalkozni óvodásainkkal, mint a többiek. Az esélyegyenlőség megteremtésének lehetőségeit biztosítottnak látom az óvodában. Óvodai nevelésünk kitágul, bővül. Egyrészt a nem teljesen homogén összetételű csoportok miatt, másrészt, az Alapító Okiratunkba bekerült a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelése miatt is (nálunk eddig nem jellemző az óvodai részvételük). Minden évben várakozva nézünk a május elé, hiszen nagyon sokan szeretnének a mi óvodánkba járni. A homogén csoportok megtartása egyre nehezebb. Kisebb létszámmal a vegyes csoport is jobban működik. 19

20 1. ábra Gyermeklétszám alakulása, óvodánkénti megoszlása / / / / /2015 Rákóczi Ady 5.1. Az óvoda kapcsolatrendszere Fontos az összehangolt működés az óvodával kapcsolatban álló családokkal, intézményekkel, fenntartóval. A jó kapcsolat további fenntartására igyekszem. Óvoda és család: nyitottak vagyunk a szülők felé, aktívan bevonjuk őket programjainkba: szülős beszoktatás, autómentes világnap, szüret, karácsonyi játék-délelőtt, föld napi kertészkedés, családi nap, barkács délutánok, kirándulás, apák napja. Célunk, hogy a szülők gyermekeikkel együtt tevékenykedve változatos programok mellett jól érezzék magukat, megismerve az óvodát, dolgozóit és nem utolsó sorban egymást. Társintézmények: Sok óvodásunk érkezik bölcsődéből az ő szüleiknek az ottani szülő értekezleten mutatjuk be óvodánkat. A Kapocs iskolásokat várjuk Mikuláskor, óralátogatásra megyünk volt óvodásainkhoz. Nagycsoportos óvodásainkkal részt veszünk a Kastélydombi iskola által rendezett Mikulás-kupán és Tea-délutánon. (Zöld) Liget Sétálónk bejárására invitáljuk a környező iskolák, óvodák csoportjait, melyet az Ady iskola el is fogadott. Immár több éves hagyományként a Víz világnapja hetében mi várjuk a leendő elsős tanító néniket, hogy óvodai környezetünkben ismerhessék meg új elsőseiket. A kastélydombi iskola után szabadon: ez a mi Kakaó délelőttünk. 20

21 Óvoda és a közművelődési intézmények: Közelünkben a PIK kínál programlehetőséget, de van, hogy a Rózsa Művelődési Ház programját választjuk közlekedési ismeretek elsajátításával. Kerületi rendezvényekről a szülőket is tájékoztatjuk. Szakmai szervezetek: Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel a gyermekek fejlődése érdekében együttműködünk, szülői értekezletre hívjuk őket. Egészségügyi szervek: védőnővel jó a kapcsolatunk, igény szerint jár ki hozzánk. Társadalmi, Civil szervezetek: Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság által szervezett Adventi készülődésen a Kastélydombi iskolában már 3 éve részt veszünk, és az Imrei gyereknapon is segítenek óvodapedagógusaink. Kapcsolat a Fenntartóval, Gesz-szel, Városgazdával mindennapos, segítő, együttműködő. Fenntartó Család Társadalmi, Civil szervezetek Óvoda Bölcsőde Iskola Közművelődési intézmények Egészségügyi szervek Szakmai szervezetek 21

22 6. Vezetői program Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket eredményesen sarkallni, ( H. Weiss Donald) Megvalósult terveim a vezetés területén: demokratikus vezetési stílus, személyes példamutatás, értékközvetítés, szakmai továbbképzések támogatása, csapatépítés szakmai kirándulások szervezése, jó munkahelyi légkör kialakítása az alkalmazottak igényeinek figyelembevételével, források felkutatása (nyertes pályázatok, még ha nem is szponzorok megtalálása) megfelelő tárgyi-, személyi feltételek biztosítása ellenőrzés, értékelés az éves terv szerint, összhangban a belsőértékelési csoport terveivel, Éves tematikát követő vezetői ellenőrzéseimbe az óvodai nevelés tevékenységformáit logikai sorrendbe igyekeztem beépíteni: külső világ tevékeny megismerése, környezetünk mennyiségi és formai összefüggései, ének zene - énekes játék, mindennapos testnevelés, dajka-pedagógiai asszisztens - csoportok kapcsolata. minőségi munkavégzés, tagintézménnyel összehangolt működés. Célom továbbra is egy olyan óvoda vezetése ahol, a fentiek megvalósulásával gyermek, szülő és nem utolsó sorban az ott dolgozó kollégák is jól érzik magukat. Terveim a vezetés területén: team munkában való gondolkodás, ösztönző rendszer, jutalmazási szisztéma kidolgozása, folyamatos önvizsgálat a nevelőtestület és a szülők visszajelzése alapján. 22

23 Vezetői feladataim a döntés, tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés mellett olyan vezetői kompetenciák, mint: törvények, jogszabályok naprakész ismerete, információ áramlás biztosítása egyének és a két intézmény között, pénzügyek menedzselése: takarékosságra ösztönzés, pályázatok, munkamegosztás tervezése felelős, határidő megjelölésével. Vezetői kötelességem, hogy mindehhez a tárgyi- és személyi feltételeket lehetőségeinkhez mértem biztosítsam. Jövőképünk Játékos, élményekben gazdag tevékenységeken keresztüli megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőségek a gyermekek számára, mellyel formálhatjuk szemléletüket, kialakíthatunk olyan magatartásformákat, viselkedésformákat, attitűdöket, melyek segíthetnek a jelenlegi helyzet pozitív megváltoztatásában. Küldetésnyilatkozat A legfontosabb számunkra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó légkörben nevelkedjenek a családokkal együttműködve. Szabad játék során ismerjék meg az őket körülvevő környezetet, annak szépségeit, védelmét. Célom megtartani a már elért eredményeket, megőrizni a kialakított értékrendet, ápolni a hagyományokat egy olyan innovatív felnőtt közösséggel, akik munkájukat hivatástudattal végzik és sugárzik belőlük a gyermekszeretet. Feladatom a törvényes működés biztosítása, az intézmény jó hírnevének megőrzése. Továbbra is fenntartani a barátságos, bensőséges, családias munkahelyi légkört, ahová nemcsak a munkatársak, de a szülők és a gyerekek is szívesen járnak, mert ez egy zöld liget. 23

24 6.1. Fejlesztési terveim az anyagi lehetőségekhez mérten Óvodánk évről-évre egyre szebb lett, folyamatosan megújult mind külső, mind belső arculata, szeretném ezt az utat is folytatni. Terveinkhez továbbra is igyekszünk pályázati lehetőségeket felkutatni, és a fenntartói támogatást megnyerni. Megvalósult rövid-, közép, és hosszú távú fejlesztési terveim: A biciklitároló rendeltetésszerű használatához, egy kis faházat szereztünk be az újrahasznosítandó papírok begyűjtésére. /folyamatosan gyűjtjük/ Tagóvodában a lábazat felújítása, üvegterasz esztétikai szempontból megújult, biciklitároló is kialakításra került. Az egyik kresz - pályából szánkó-futó dombot alakítottunk ki. A gazdasági bejárat aszfaltozásával viszont megteremtettük a balesetmentes biciklizés lehetőségét új taposó- és pedálos biciklik beszerzésével is. Az épület szimmetrikussága és az egyenlő bánásmód elve miatt az egyre tervezett felnőtt WC kialakítását, mind a két oldalon megoldottuk a zuhanytálcákból leválasztva a bázis épületben. További fejlesztési tervek: Aszfaltút felfestése a biciklis közlekedéshez. Új udvari játékok beszerzése. A bázisóvodában a gyermeköltözőkben az elhelyezkedése miatt nem sok lehetőségünk van gyermekszekrények változtatására, de az újítás szükséges, kopottak, hiába vannak újrafestve. 24

25 Bagolyvár tagóvoda nyílászáró csere. A fűtéskorszerűsítés várat még magára, ez nagyobb beruházást kíván, de takarékosság szempontjából is át kellene gondolnunk, hogy egy korszerűbb rendszerrel mennyit spórolhatnánk. Lapos tetős épületünkön már nem a tornaszoba kialakítását tervezzük, hanem napkollektorokat képzelnénk oda, zöld tető helyett. Az óvodai élet bármely területére kiható módosításnak, változtatásoknak akkor van létjogosultsága, ha: a gyermekek érdekében történik, az óvodai munka eredményességét szolgálja, a környezet, az óvoda használóinak véleményét, elképzeléseit is tükrözi. 25

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben