BESZÁMOLÓ HIPP-HOPP ÓVODA. 2011/12. évi beszámolója a Képviselő-testület felé aug Tápiószecső tagóvodavezető. OM: Kátai út 90.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ HIPP-HOPP ÓVODA. 2011/12. évi beszámolója a Képviselő-testület felé. 2012.aug.26. 2251. Tápiószecső tagóvodavezető. OM: 037 276 Kátai út 90."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ NAPKÖZI HIPP-HOPP ÓVODA 2011/12. évi beszámolója a Képviselő-testület felé HIPP-HOPP ÓVODA Készítette: Dósa Anna Tápiószecső tagóvodavezető Kátai út Tápiószecső, OM: Kátai út aug.26.

2 Óvodánk helyzetkép A Kéviselő-Testület 2012 május 31-i döntésével az 1991 évtől önállóan működő intézményünket beolvasztotta a Pöttöm Óvodába! Az eddigi következetes, hivatástudattal végzett munkánk eredménye, hogy óvodás gyermekeink mindig jól érezték magukat a biztonságot nyújtó nevelők és a nevelőmunkát segítő dolgozók mellett. A kialakultak a hagyományok, ünnepek. Az ünnepélyek színvonala. Az iskolára felkészített gyermekek eredményei, a szülők elégedettsége tükrözik az óvodai nevelés értékét. Óvodásaink ápoltak, gondozottak, de nálunk is egyre több az alacsony jövedelmű szülők gyermeke, akiknél nehéz a megélhetés. Évente több gyermeknek, ebben az évben 11 főnek volt szüksége 2, vagy több képesség területen fejlesztő foglalkozásra az iskolára való felkészítéshez, ezt a feladatot ebben az évben is az óvodapedagógusok végezték. Többen szorulnak logopédiai ellátásra. Az utóbbi évben azonban tovább nőtt a súlyos magatartási, ill. beilleszkedési problémával küszködő gyermekek létszáma. 3 gyermek járt pszichológushoz. Nevelőtestületünk életkora szerint eltérő: a 29 évestől a 59 évesig. Mindenki rendelkezik felsőfokú, illetve főiskolai diplomával. Óvodamenedzseri szakvizsgával két fő rendelkezik, illetve egy fő rendelkezik OKJ-s számítógépes szakvizsgával. Az óvodapedagógusi álláshely vezetővel együtt 9 fő, /egy álláshelyen két részmunkaidős óvónő dolgozik./ Ebben az évben egy óvodapedagógus, Szabolcs-Tóth Piroska GYED-en volt, ami elég nagy terhet jelentett, hogy az őt helyettesítő óvodapedagógusoknak, így a helyettesítést túlórában láttunk el. Az óvoda státuszában alkalmazott 1 fő logopédus mind a négy óvodában ellátja a feladatokat, 4 órás munkaidőben. Nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák létszáma 5 fő. Nem mindenki rendelkezik dajkaképzős végzettséggel,de felkészültek a az adott feladatra és az óvodapedagógusok oktató-nevelő munkáját maximálisan segítik. Az adminisztrátori feladatok ellátása 1 fővel 6 órás részmunkaidőben történik, akinek a következő nevelési-oktatási évben megszűnik az álláshelye. A konyhai feladatokat 2 fő 6-6 órás részmunkaidőben látja el. Munkájuk megfelelő, a HACCP, illetve ÁNTSZ előírásokat maximálisan betartják. Az épületek Kátai úti óvoda épületének állaga ebben az évben jelentősen romlott / beázik a tető, az épület iroda felőli sarka is süllyed/. Az Árpád úti óvodába az ablakok cseréje miatt nyáron elviselhetetlen a hőség. Ígéretet kaptunk a szúnyogháló, ill. redőny felszerelésre. A Kátai úti óvodában a bejárati ajtók cseréje úgyszintén szükséges, mivel el vannak vetemedve, nagy a hő veszteség. A bútorok /szekrények/ mindkét óvodában festéssel felújítottak, de már állapotuk kevésbé megfelelő. Az asztalok, székek, gyermekbútorok, függönyök szépek, esztétikusak. Két csoport öltözőszekrényét, és a fektető ágyakat sikerült komfortosra, újszerűre cserélni és ebben az évben 15 db-t vásárolni. 2

3 Infrastruktúránk: a minimálisan szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. Minden csoportban az óvodapedagógusok részére biztosított számítógép. Mindkét óvoda rendelkezik önálló internet kapcsolattal. Az Árpád úti óvodában is pályázaton elnyert multi funkciós készülék segíti a kommunikációs feladatok ellátását. Az audiovizuális eszközeink már kevésbé megfelelőek, beszerzésük ill. pótlásuk további feladat. A TÖKJÓ nap és a Karácsonyváró "ARANYKAPU" bevételéből a karácsonyi játékokat, a papírgyűjtésből az udvari közlekedési játszóeszközöket vásároltuk meg. Környezetünk: az udvarokon van elegendő a játékszer, de a biztonságtechnikai felülvizsgálat szerint csak a homokozó és a hinták alatti gumitéglából kialakított ütéscsillapító talaj a szabványnak megfelelő. Belső helyiségeink: Mindkét óvoda dolgozói részére esztétikus, kulturált öltözőben lehetőség van a munkavédelmi előírásnak megfelelően tárolni az utcai, ill. a munkaruhákat, de az ÁNTSZ előírása szerint itt is szellőző kiépítésére van szükség. A Kátai úti óvodában új munkapultok kerültek beépítésre HACCP előírás szerint. A Kátai úti óvoda csoportszobáinak tisztasági festése, a parketta javítása, pótlása, csiszolása ez évi költségvetésünkbe nem fért bele, de jövőre ez elengedhetetlen feladat. Pedagógiai feladataink megvalósítása A Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társuláson belül működik az óvodavezetők munkaközössége, itt közvetlenül egyeztetjük aktuális feladatainkat, szervezzük a szükséges továbbképzéseket. Nevelő-oktató munkánkat ben jóváhagyott helyi programunk alapján végeztük. A programhoz kapcsolódva a nevelő-oktató feladatokat projekt - rendszerben terveztük. A szakmai kihívásnak nevelőtestületünk kellő felkészültséggel látott neki nyarán a RAABE által szervezett TEHETSÉG-gondozás szakmai továbbképzésen vettünk részt, amit kiválóan alkalmazhatnánk.,ha a TÁMOP-s pályázatban az óvodának is be lett volna nyújtva. Gyermekcsoportjaink részben, illetve teljes vegyes csoportként működtek. A mindennapi tevékenységek kötelező, illetve kötetlen formában valósultak meg. Feladatunk volt eddig is, és továbbra is, a gyermekeket minél több élményhez, tapasztalathoz juttatni, a szabad játékot előtérbe helyezni. Az Árpád úti óvodában a kettő csoportot 4 óvodapedagógus, a Kátai úti óvodában három csoportot 5 óvodapedagógus /2 fő részmunkaidőben, 4 órásként / látja el. 3

4 Foglalkozáson kívüli tevékenységek: -katolikus hitoktatás heti rendszerességgel -néptánc oktatás heti rendszerességgel -angol játékos, zenés foglalkozás heti rendszerességgel Egyéb programok: -zenés gyermekműsorok /Gézengúz együttes előadásában/ -színházlátogatások /budapesti Bábszínházba és a HK-ba/ -helyi színházi előadások a Damjanich Művelődési Házban, és a Helyőrségi Klubban -kirándulások - Budapesten János hegyre,visegrádi Várba,Mátrába Egyéb rendszeres tevékenységeink, amellyekkel bekapcsolódtunk a falu életébe: -Tápiómenti Tömegsport által szervezett futónapon - gyermekek aktív részvételének szervezése, és együtt futása - óvodapedagógusok segítése /pl. arcfestés, csúszdáztatás/ -Nagycsoportosok előadása a Kultúra napján, ill. márc.15-i megemlékezésen -Óvodapedagógusok kézműves foglalkozásai - Damjanich Művelődési Ház rendezvényein, - Helyőrségi Klubban tartott foglakozásokon - egyházi táborban Tápiószentmártonban. Óvoda nyitvatartása: tól ig. Óvodai férőhelyek száma: Árpád úti óvoda: 51 fő Kátai úti óvoda: 66 fő 2012/13-ra előjegyzett, új gyermekek száma: Gyermeklétszám 2012/13-ban: összesen: 117 fő 31 fő 116 fő Az óvoda nyitottsága: A szülők betekintést nyerhettek a gyermekek mindennapi életébe; - nyílt napokon, ünnepélyeken - közös programok /kirándulás, színházlátogatás, családi összejövetelek, - Árpád úti óvodában TÖKJÓ nap, - Kátai úti óvodában CSALÁDI gyermeknap/ alkalmával. Tájékozódhatnak, illetve felvilágosítást kapnak gyermekük személyiségfejlődéséről családlátogatásokon, fogadóórákon, valamint szülői értekezleteken. 4

5 Beiskolázás -Óvodában marad még egy évig szülői kérésre és az óvodapedagógus egyetértése alapján 4 gyermek. -Óvodapedagógus, és szülő véleménykülönbsége miatt egy gyermek esetében kértük a Nevelési Tanácsadó iskolaérettséi szakvéleményét. Képességvizsgáló Szakértői Bizottsághoz nem irányítottunk gyermeket. Az év folyamán pszichológiai vizsgálaton, illetve fejlesztésen 3 gyermek vett részt. -Indokolt esetben szülői kérésre, a nevelőtestület egyetértésével, valamint a jegyző jóváhagyásával 8 éves koráig maradhat az a gyermek, akit a Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság javasol. Ebben az évben ilyen gyermekünk nem volt ben tanköteles korú gyermek 34 fö iskolát kezdő gyermekek száma: 29 fő óvodában marad: 5 fő Gyermekvédelem Az óvoda gyermekvédelmi felelőse által állandó kapcsolatban vagyunk a Gyermekjóléti Szolgálattal. Az eset- konferenciákon és a jelzőrendszeren keresztül kölcsönösen tájékozódunk az érintett gyermekek sorsa felől. Folyamatos, és naprakész az információáramlás az óvoda és a gyámügyi előadó között. Havonta jelentéseket teszünk a rendkívüli, és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részt vevők számáról ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részt vevők száma átlagban 3 fő. Ellenőrzések, munkahelyi oktatások -Balesetvédelmi, munkavédelmi, és tűzvédelmi oktatás helyi szinten -Belső ellenőrzés Kistérség által -Gyermekek biztonságának ellenőrzése -HCCP ellenőrzése a tálalókonyha és a mosdó helyiségekben -Rovar-, és rágcsálóirtás ellenőrzése óvodánként -Kötelező üzemorvosi vizsgálat 5

6 Minőség Irányítási Program A rendszer működtetését a Minőségi Kör koordinálja. Szabóné Metz Ilona - Mészáros Klára Bihary Zsoltné -Minőségi Kör elnöke -Minőségi Kör tagja -Minőségi Kör tagja Havi rendszerességgel értekeznek. Partneri kapcsolatok Pöttöm Óvoda július 1-től beolvadtunk! Állandó, napi kapcsolatban vagyunk Tóth Károlyné óvodavezetővel.. Térségi óvodák Gyakran fordulunk egymáshoz szakmai segítségéért, információért. Jó kapcsolatban vagyunk a tóalmási, szentlőrinckátai, sülysápi, úri, szentmártonkátai, tápiósági illetve a kókai óvodákkal. Gróf Széchenyi István Általános Iskola Czirják Attila iskolaigazgató Úr vezetésével jól működött óvoda-iskola kapcsolata. - Nagycsoportos óvó nénik látogatása az első osztályokba - Iskolaérettségi tájékoztató tanító nénik által, az óvodai szülői értekezleteken - Jövendő elsős tanító nénik látogatása a gyermekcsoportokban. - Beiskolázott gyermekek átadása az első osztályos tanítóknak - Beiskolázott óvodás gyermekek óralátogatatása az első osztályokban az óvodapedagógusok által. Védőnő Napi kapcsolatban állunk, szükség esetén rendelkezésünkre áll. Fogorvos A fogorvos váltással örömmel vettük, hogy nagycsoportos gyermekeink már év közben sorra kerültek a szűrővizsgálatokra, ahol kedvesen, biztatóan fogadták óvodás gyermekeinket. Helyőrségi Klub, Damjanich Művelődési Ház 6

7 Településen való elhelyezkedésünkből adódóan gyakrabban vesszük igénybe a HK által nyújtott lehetőségeket, mint a Damjanich Művelődési Házat, de szívesen fogadjuk a gyermek előadásokat,és részt veszünk az általuk szervezett programokon pl. : Kultúra Napja, Anyák napi ünnepségsorozat, gyermekszínházi előadások. Központi konyha Továbbra is nagyon jó a mindennapi kapcsolatunk a konyha vezetőjével. A változatos étrendet rendkívül sok, a gyermekek által kedvelt kiegészítőkkel látja el a gyermekintézményeket. Rugalmasan kezeli a kirándulások, ill. egyéb átszervezések alkalmával történő étrendi változtatásokat. Szülői Munkaközösség Minden gyermekcsoportban egy ill. két, a szülők által kiválasztott anyuka képviseli a szülőket. Megbízatásuk egy tanévre szól, de következő évben is újra választhatók. Feladatuk: - az óvoda és szülők közötti állandó kapcsolattartás, ünnepek, ünnepélyek szervezésében ill. lebonyolításában való segítségnyújtás. Örömmel vettük, hogy nagy érdeklődést mutattak a szakmai konferenciánk előadásai iránt, illetve elismerően értékelték az új nevelési programunkat. Óvodánk Honlapja A évben honlappal óvodánk interneten keresztül is elérhetővé tette - a szülők, érdeklődők számára a közösségünkről szóló hasznos információkat, - külön jelszóval hozzáférhetően fényképeket óvodánk rendezvényeiről,ünnepélyeiről, kirándulásairól stb. HIPP-HOPP Alapítvány Célja: a tápiószecsői, Árpád- és Kátai úti óvodába tartozó gyermekek nevelési, oktatási feltételeinek javítása. 7

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben