A partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének folyamata. CII V01 (02. változat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének folyamata. CII-1.2.1 V01 (02. változat)"

Átírás

1 Comenius 2000 II. modell Folyamatleírás A partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének folyamata CII V01 (02. változat) Elfogadás időpontja Bevezetés időpontja Igazgató november április Dr. Boros Dezső Visszavonás időpontja Minőségügyi vezető Pomázi Imréné

2 Összefoglaló a partnerazonosítás folyamatáról A partnerközpontúság kialakításának első szakasza /Összefoglaló/ I. A partnerek azonosításának folyamata II. A közvetett és a közvetlen partnerek meghatározása III. A kapcsolat felvétele, módjának, módszereinek kiválasztása IV. A beérkezett anyagok rendszerezése I. A partnerek azonosítása A lehetséges partnerek körében soroltunk minden olyan személyt vagy intézményt, aki igényeket fogalmazhat meg iskolánkkal szemben, s vele kapcsolatban állunk. A partnerek, illetve képviselőik listáját az összefoglaló táblázat A partner megnevezése része tartalmazza. Az azonosítás megismétlésének gyakorisága: három évente elvégzendő a feladat. Az I. folyamat leírása: Sorszám Tevékenység Érintettek Határidő Felelősök 1. Előkészítő megbeszélés, BECS + V + T Április vége BECS elvégzendő feladatok értelmezése 2. Lehetséges partnerek BECS Április vége BECS kiválasztása ötletbörzével 3. Egyeztetés a BECS + NT Április vége BECS nevelőtestülettel Partneri kör bővítése, legfontosabb partnerek kiválasztása, nevelőtestülettel való elfogadtatása 4. Támogató csoport BECS + NT Április vége BECS létrehozása

3 II. A közvetett és közvetlen partnerek meghatározása A, A partneri kör azonosítása után két nagy csoportot határoztunk meg: 1., Közvetlen partnerek 2., Közvetett partnerek 1. Közvetlen partnerek 1.1. A tanítási tanulási és nevelési folyamat elsődleges szereplői: tanulók pedagógusok a pedagógiai munkát segítő munkatársak 1.2. Közvetlen megrendelők, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára: szülők fenntartók egyetemi főiskolai vezetés főiskolai tanszékek főiskolai könyvtár Tanulmányi Osztály főiskolai hallgatók 1.3. Akik a tanuló tanulási útjának megelőző, vagy következő intézményi állomásai, oktatási szintjei: óvodák középiskolák 2. Közvetett partnerek 2.1. Azok a megrendelők, akik valamilyen szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg: Oktatási Minisztérium Qualitas Iroda /Szeged/ 2.2. Azok a partnerek, akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt céljai elérésében, és elvárásokat fogalmazhatnak meg a városi önkormányzat bizottságai a város általános iskolái

4 városi kulturális intézmények a városban működő szervezetek, szövetségek egyházak a város egyéb intézményei megyei intézmények, partnerek egyéb partnerek szponzorok B, A partnerek szétválogatása után azonosítottuk azok személyét, akik képviselik, megfogalmazzák saját csoportjuk vagy intézményük elvárásait, s ezt közvetíteni tudják iskolánk felé. 1., A közvetlen partnereknél: A tanulóknál osztályonként választani kell 2-2 gyereket, akik a DÖK gyűléseken képviselik társaikat. - Nagyobb mintavétel esetén pl. a tanulói kérdőívek kitöltésekor úgy járunk el, hogy az iskola 3. évfolyamától az összes tanuló nevét ABC-s sorrendbe rendezzük, majd minden negyediket kiválasztunk. /A kérdőívek kitöltésének nehézsége indokolta a 3. évfolyamtól történő mintavételt./ Így a tanulók %-t, kb. 80 főt tudunk megkérdezni A pedagógusok esetén mindenkit megkérdezünk. Ez történhet: - egyedi kérdőívekkel - munkaközösségenként - minőségi körök szerint A pedagógiai munkát segítő munkatársak esetén mindenkit megkérdezünk A szülők véleményének megismerési formái: - SZMK A szülők osztályközösségenként 1 főt delegálnak a gyűlésekre, akik képviselik az egy osztályhoz tartozó szülők véleményét. /A véleményeket egyéni megbeszélésekkel, vagy szülői értekezletek alkalmával ismerhetik meg./ - SZMK-elnök: Az SZMK által választott képviselő, aki közvetlen kapcsolatban áll az iskola vezetésével.

5 - Nagyobb mintavétel esetén, pl. a szülői kérdőíveknél, az iskola 2. évfolyamától a tanulók édesanyjának leánykori nevét ABC-s rendbe tesszük, majd minden negyediket kiválasztjuk. Így a szülők %-t tudjuk megkérdezni A fenntartó véleményének megismerése: Iskolánk speciális helyzetéből adódóan nem az önkormányzathoz, hanem a Szent István Egyetem (SZIE) Jászberényi Főiskolai Kar (JFK) tartozik. Ezért megkérdeztük a főiskola vezetőit, s a különböző tanszékek képviselőit Intézményünk részt vesz a főiskolai tanítóképzésben, ezért a hallgatók véleményét is meg kell ismernünk. - Az elégedettség mérését a IV. évfolyamos hallgatók körében, 9 csoportban (kb. 130 fő) végeztük, kérdőívvel. - A vélemények megismerésére a csoportvezetői gyűlések is alkalmasak lehetnek A gyerekek tanulási útját érintő oktatási intézmények esetén az intézményvezetővel vettük fel a kapcsolatot. /A kapcsolatfelvételre irányuló szándékot, a kérdőíveket több esetben az intézményvezetők továbbították a szakmai munkaközösségek felé./ 2. A közvetett partnerek esetén az intézmény vezetőjét, vagy az intézményt képviselő személyt kerestük fel. A II. folyamat leírása: Sorszám Tevékenység Érintettek Határidő Felelősök 5. A közvetlen és közvetett partnerek szétválogatása A partneri képviselők személyének azonosítása Nagyobb mintavétel esetén az eljárás meghatározása A folyamat gyakoriságának megállapítása. Tám. csop. + BECS Április vége + NT BECS

6 III. A kapcsolat felvétele, módjának, módszereinek kiválasztása a, A partneri képviselő és az iskola közötti kapcsolattartásért felelős személyek kiválasztása. b, A kapcsolat felvétele A partnerekkel ismertettük a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program lényegét. Rávilágítottunk a partneri vélemények megismerésének fontosságára, s kértük segítségüket a program megvalósításához. Formái: - szóban /A közvetlen partnerek közül a tanulóknak és a pedagógusoknak./ - Írásban /A többi partnereknek./ A tájékoztató levél megfogalmazásához Pokorni Zoltán miniszter úr gondolatait használtuk fel, melyeket a Minőségfejlesztési kézikönyv bevezetőjében olvashatunk. c, A kapcsolatfelvétel módjának, módszereinek kiválasztása A kapcsolat felvételénél igyekeztünk személyes kontaktust kialakítani minden olyan partnernél, ahol az iskola iránti elvárások nagy hangsúlyt kapnak, illetve a közvetlen beszélgetés pozitív hatású lehet. - A főiskola vezetőinél és a tanszékek képviselőinél - Az önkormányzati bizottságok képviselőinél - A város azon intézményeinél, ahol kialakultak már személyes ismeretségek, kapcsolatok Ezekben az esetekben a személyes interjú módszerét választottuk. Az interjú készítéséhez szempontsort állítottunk össze. Az interjúról a készítőknek összefoglalót kell beadni. A többi partner esetében kérdőívek segítségével tájékozódtunk a partneri igényekről, véleményekről. Az általános kérdőívek mellett, az óvodák és a középiskolák részére speciális kérdőíveket állítottunk össze.

7 A III. folyamat leírása: Sorszám Tevékenység Érintettek Határidő Felelősök 6. Kapcsolatfelvétel a Tám. csop. + V + Május eleje Tám. csop. + BECS partnerekkel BECS A felelősök kijelölése az iskolából A módszerek kiválasztása A feladat elosztása 7. Tájékoztató levél és kérdőív Tám. csop. Május eleje Szabóné Darócz anyagának összeállítása Mária 8. A kérdőívek speciális Tám. csop. + NT + Május eleje Tám. csop. + BECS részének megírása BECS Személyes interjúk kérdéseinek összeállítása Interjúkészítők kijelölése a tantestületből 9. A tájékoztató levelek és a Tám. csop. Május 2. hetében Tám. csop. + BECS kérdőívek kiküldése Személyes interjúk elkészítése Iskolatitkár Osztályfőnökök Szakvezetők Szülői-tanulói kérdőívek kitöltése A hallgatói igények felmérése 10. Vélemények és interjúk tapasztalatainak összegyűjtése Tám. csop. + BECS Május 3. hetében Tám. csop. IV. A beérkezett anyagok rendszerezése - A beérkezett információkat csoportosítottuk a következő szempontok szerint: a, véleményt vagy igényt fogalmaznak meg b, partneri körök alapján /pl. középiskolák, óvodák, stb./ c, általános vagy egyedi igényt, véleményt fogalmaznak meg - Meghatároztuk az ismételhetőség időtartamát, s a mérési rendet. - Az elkészült anyagokat dokumentáltuk.

8 A IV. folyamat leírása: Sorszám Tevékenység Érintettek Határidő Felelősök 11. A beérkezett anyagok rendszerezése, feldolgozása BECS + T Május vége BECS A felmérés ismételhetőségének és az összehasonlítást lehetővé tevő mérési rendnek a meghatározása 12. Dokumentálás BECS Május vége, június elje BECS ÖSSZEFOGLALÁS A partnerközpontúság kialakításának első szakaszáról 1., A folyamat leírása 2., Táblázat, amely a, Megnevezi a partnereket - Az azonosító szám utal a partner besorolására /közvetlen, közvetett/ - Megnevezi az intézményt - Azonosítja a képviselőket b, A kapcsolatteremtésre vonatkozóan - Megnevezi a tantestületből a felelősöket - Utal a kapcsolatteremtés módjára - Feltünteti az igényfelmérés gyakoriságát c, Válaszadás - Amely feltünteti, hogy az adott partner a megkeresés évében válaszolt-e az iskola érdeklődésére, eljuttatta-e hozzánk véleményét, igényeit. 3., Összesítés a partnerek visszajelzéseiről A folyamat leírása

9 /Részlépések, felelősök, határidők/ Sorszám Tevékenység Érintettek Határidő Felelősök 1. Előkészítő megbeszélés, BECS + V + T Április vége BECS elvégzendő feladatok értelmezése 2. Lehetséges partnerek BECS Április vége BECS kiválasztása ötletbörzével 3. Egyeztetés a BECS + NT Április vége BECS nevelőtestülettel Partneri kör bővítése, legfontosabb partnerek kiválasztása, nevelőtestülettel való elfogadtatása 4. Támogató csoport BECS + NT Április vége BECS létrehozása 5. A közvetlen és közvetett partnerek szétválogatása A partneri képviselők személyének azonosítása Nagyobb mintavétel esetén az eljárás meghatározása A folyamat gyakoriságának megállapítása. Tám. csop. + BECS + NT Április vége BECS 6. Kapcsolatfelvétel a partnerekkel A felelősök kijelölése az iskolából A módszerek kiválasztása A feladat elosztása Tám. csop. + V + BECS Május eleje Tám. csop. + BECS 7. Tájékoztató levél és kérdőív Tám. csop. Május eleje Szabóné Darócz anyagának összeállítása Mária 8. A kérdőívek speciális Tám. csop. + NT + Május eleje Tám. csop. + BECS részének megírása BECS Személyes interjúk kérdéseinek összeállítása Interjúkészítők kijelölése a tantestületből 9. A tájékoztató levelek és a Tám. csop. Május 2. hete Tám. csop. + BECS kérdőívek kiküldése Személyes interjúk elkészítése Iskolatitkár Osztályfőnökök Szakvezetők Szülői-tanulói kérdőívek kitöltése A hallgatói igények felmérése

10 10. Vélemények és interjúk tapasztalatainak összegyűjtése 11. A beérkezett anyagok Tám. csop. + BECS Május 3. hete Tám. csop. BECS + T Május vége BECS rendszerezése, feldolgozása A felmérés ismételhetőségének és az összehasonlítást lehetővé tevő mérési rendnek a meghatározása 12. Dokumentálás BECS Május vége, június eleje BECS

11 Jelölés a partnerek azonosítása szerint A partner megnevezése L: levelezés SZI: személyes interjú Kapcsolatteremtés K: kérdőív INTÉZMÉNY Képviselő Felelős Módja L SZI K 1. KÖZVETLEN PARTNEREK SZIE JFK Gyak. Ált. tanulók Isk. 80 fő SZIE JFK Gyak. Ált. pedagógusok Isk. 38 fő SZIE JFK Gyak. Ált. technikai dolgozók Isk. 5 fő SZIE JFK Gyak. Ált. SZMK Isk. 17 fő SZIE JFK Gyak. Ált. Szülők Isk. 80 fő FENNTARTÓK SZIE JFK Főiskolai vezetés Dr. Szabados Lajos /tanulmányi/ főig.-helyettes Összefoglaló táblázat Az igényfelmérés gyakorisága október Pomáziné x Minden év V végén 74 fő Szabóné D. x Évente V Mária 37 fő Barta Jenőné x Évente V tanácsadó 4 fő Dr. Boros x Évente V Dezső 17 fő x x Évente V 71 fő Dr. Boros x x Évente V Dezső gazdasági igazgató Gulyásné Túróczi Dr. Boros x Évente V Margit Dezső FŐISKOLAI TANSZÉKEK megkérdezettek: 11 tanszék Idegen nyelvi és Szilágyiné Dr. Hodosi Tóthné Muhari x x Évente V irodalmi tanszék Zsuzsa tanszékvezető Ildikó Magyar nyelv és Dr. Notheisz János Szabóné x x Évente V irodalom tanszék tanszékvezető Darócz Mária Művészeti nevelési Máté György Borosné Kugler x x Évente V tanszék tanszekvez. Erika Neveléstudományi tanszék Szabados Lajos x Évente V Válaszadás június június

12 Szociálpedagógiai Szentesiné dr. Tóth Simon x x Évente V tanszék Edit tanszékvez. Zsuzsanna Társadalomtudományi Balla Ferenc Szerdahelyiné x x x Évente V tanszék Bogdán Anna Term.tudományi Galsi György Pomázi Imréné x x Évente V tanszék matematika szakcsoport Term.ism. körny. Wirt Lajos Szakál István x x Évente V Ism. szakcsoport Testnevelési tanszék Andrási György Kis Lajosné x x x Évente V tanszékvez SZIE JFK Könyvtár Dr. Knorrné Csányi Balogh Béláné x X x Évente V Zsuzsanna ig Tanulmányi Osztály Varró Ferencné Pomázi Imréné x x Évente - osztályvezető SZIE JFK hallgatók IV. évfolyam 130 fő szakvezetők Pomázi Imréné x V 110 fő ÓVODÁK /Jászberény/ MACI Alapítványi Óvoda és Fejlesztő Napköziotthon GÓLYA ÓVODA /Református Egyház/ VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY Gézengúz Óvoda Intézményvezető Rebicsek Katalin Intézményvezető /Szarka Gáborné/ Int.vez. Csík Imréné BECS x x Évente V BECS x x Évente V BECS x x Évente V VÁROSI ÓVODAI Int.vez. BECS x x Évente V

13 INTÉZMÉNY Fürkész Óvoda Szakál Istvánné KÖZÉPISKOLÁK 4 intézmény Lehel Vezér Intézményvezető Gimnázium Nagy András Klapka György SZKI Intézményvezető Dézsi Zoltán Liska József Intézményvezető Erősáramú SZKI, Hlavacska Andrásné Gimn. és Kollégium /munkaközösségenként Deák Ferenc Gimn. és Közg.-i SZKI Jászárokszállás / Int.vez. Dr. Szűcs Imréné 2. KÖZVETETT PARTNEREK Oktatási Minisztérium - - BECS x x Évente V BECS x x Évente V BECS x x Évente V BECS x x Évente V Qualitas Iroda - - x x Jászberény Városi önkormányzati 3 bizottság bizottságok Jb. Oktatási Bizottság Nagy András Vlaszati Erika x x Évente V Jb. Városi Sportbiz. Szántai Tibor Kis Lajosné x x Évente V Jb. Városi DSB Weismüller Imre Kis Lajosné x x Évente V

14 A város általános iskolái 3 intézmény Belvárosi Ált. Isk. Intézményvezető BECS x x Évente V Apponyi Albert Ált. Intézményvezető BECS x x Évente - Iskola Nagyboldogasszony Intézményvezető BECS x x Évente - Kéttannyelvű Kat. Általános Iskola Jászberény város kulturális intézményei 6 intézmény Városi Könyvtár és Intézményvezető Szabó Balogh Béláné x x Két évente V Információs Központ Jánosné Déryné Műv. Intézményvezető BECS x x Két évente V Központ Puskásné Suhaj Csilla Gyermekek Háza tagint Jász Múzeum Intézményvezető BECS x x Két évente Hamza Múzeum Intézményvezető Vlaszati Erika x x Két évente V Alapítvány B. Jánosi Gyöngyi Damjanich Múzeum Intézményvezető BECS x x Két évente - Szolnok Állat- és Növénykert Intézményvezető BECS x x Két évente A városban működő szervezetek, 5 szervezet szövetségek Magyar Görkorcsolya Elnök Darázs István Kis Lajosné x x Két évente V Szövetség Városvédő és Faragó László Szakál István x x Két évente - Városszépítő Egyesület Kft Pro Pátria Szövetség Intézményvezető BECS x x Két évente -

15 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizott Magyar Vöröskereszt Jászberényi Szervezete Intézményvezető BECS x x Két évente - Vezető BECS x x Két évente Egyházak 2 egyház Református Egyház BECS x x Két évente Katolikus Egyház BECS x x Két évente A város egyéb intézményei 4 intézmény Nevelési és Hagyó László int.vez. Hajnal Anikó x x Két évente V Pályaválasztási Tanácsadó Rendőrség Lukács Anita BECS x x Két évente Kórház Rendelőintézet Jászberény Hungária Biztosító Jászberény Dr. Takács Edit iskolaorvos BECS x x Évente V Vezető BECS x x Két évente Megyei intézmények, partnerek 4 intézmény Megyei Közokt. Vezető BECS x x Két évente -

16 Fejlesztési Közalapítvány J-N-SZ Megyei Pedagógiai Intézet Intézményvezető BECS x x Két évente Megyei Önkormányzati Hiv. Okt.-i Bizottság JNSZ Ének-Zenei Együttesek és Karnagyok Egyesülete /Megyei KÓTA/ Egyéb partnerek Intézményvezető BECS x x Két évente - Intézményvezető BECS x x Két évente Soros Alapítvány Vezető BECS x x Két évente POLY-VER Utazási Iroda és Ügynökség TITOK Oktatásszervező Bt. Vezető BECS x x Két évente - Vezető BECS x x Két évente SZPONZOROK V Sebestyén és Társa Vezető BECS x x Két évente - 0 fő

17 Kereskedelmi Kft KUKTA Bt. Vezető BECS x x Két évente PARTNER Bt. Vezető BECS x x Két évente - Összesítés a partnerek visszajelzéseiről: Megkérdezettek száma Válaszolt Közvetlen partnerek közül: Közvetett partnerek közül: Összesen: 404 Összesen: 343

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben