GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ"

Átírás

1 GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT KIADVÁNYA MISKOLC, 2010.

2 A Borsod Abaúj - Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozójának és a Gyermekvédelmi Híradó kedves olvasóinak nagyon sok szeretettel kívánok eredményekben gazdag, sikeres, boldog új esztendőt. Lukácsné Juhász Mária igazgató Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.

3 40 év a gyermekvédelem szolgálatában A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. ( P. Smith) Lukácsné Juhász J Mária a B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgató asszonya március 15. én töltötte 40 éves munkaviszonyát. A 40 év egy ember életében is nagy idő. A gyermekvédelemben különösen hosszú évek, mivel fáradságos, áldozatos munkát kell végezni a hátrányos, nehéz helyzetben élő gyermekek megsegítése érdekében. A köszöntés alkalmával az igazgató asszony a következőket mondta: Nem végezhettem volna munkámat ilyen színvonalon és ilyen örömmel, ha nem segítettek, és nem biztattak volna a kollégáim, munkatársaim. E gondolatok jegyében 80 fő dolgozót hívott meg Miskolc egyik patinás éttermébe munkaebédre. A pohárköszöntőt Dr. Jakó Ildikó a B-A-Z Megyei Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztályának főosztályvezetője mondta, melyben elismerését fejezte ki a 40 év alatt elért eredményekért, és a hivatásként megélt munkaviszonyért. A kollégák ezúton is megköszönik a szívélyes vendéglátást, és további erőt, egészséget, sok sikert kívánnak kitartó munkájához. 3

4 23 év a gyermekvédelem elem szolgálatában Galba Marianna igazgatóhelyettes nyugdíjba vonulása A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói, népművelői diplomát. Pályakezdőként 15 éven keresztül Tarcal község Művelődési Házának igazgatója volt, ahol a település közművelődési tevékenységét szervezte, irányította, szakköröket, ifjúsági klubot működtetett. A gyermekvédelemben május elsejétől dolgozik. Kezdetben hivatásos pártfogóként folytatta pályafutását Szerencsen, majd később a miskolci Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben család - ifjúságvédelmi felügyelői, csoportvezetői, befogadó otthon vezetői munkakörökben dolgozott. Munkája során a különböző munkakörökben szerteágazó feladatokat látott el, többek között családlátogatások, folyamatos kapcsolattartás a rendőrséggel, ügyészséggel, pártfogoltak részére munkahelykeresés, tanácsadás nevelőszülő családoknak, ellenőrzés, rendezvények szervezése, szponzorok felkutatása, a szakellátás rendszerébe beutalt gyermekek sikeres kihelyezésében való részvétel töltötte ki mindennapjait ban a miskolci Fülep utcai Gyermekotthon igazgatójává nevezte ki a Megyei Közgyűlés. Igazgatóként fő feladata az évi XXXI. számú gyermekvédelemi törvénynek megfelelően a Gyermekotthon lakásotthonná történő átalakítása, valamint fiatal felnőttek részére külső férőhelyek kialakítása volt. A gyermeki jogok érvényesítése érdekében megalakította a Gyermekönkormányzatot, az Érdekképviseleti Fórumot. Közel 40 gyermek gyámjaként intézte a napi teendőket. A FICE megyei koordinátoraként különféle rendezvényeket szervezett. A Pedagógus Szakszervezet aktív tagja, megalakulása óta a LOSZE megyei alelnöke. Szakmai tudásának fejlesztése érdekében szociális szakvizsgát tett től a miskolci lakásotthonok szakmai vezetője lett, majd ezt követően a nevelőszülői hálózat szakmai vezetését látta el. Feladatkörébe tartozott: a hivatásos és hagyományos nevelőszülői hálózat működtetésének rendszeres és fokozott ellenőrzése a megyében, hatórás képzések szervezése, FIKSZ képzés felügyelete, a kollégák munkájának koordinálása, ellenőrzése. Rendszeresen részt vett a hálózatban élő gyermekek Gyermekparlamentjének megszervezésében. 4

5 A megyei gyermekvédelmi szakellátás átszervezése után 2009 februárjától a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ szakszolgáltatásért felelős igazgatóhelyetteseként végzi munkáját. Az igazgató általános helyetteseként az örökbefogadási csoport, a gyermekvédelmi ügyintézők, a hivatásos gyámok, eseti gondnokok szakmai munkájának irányítása képezi feladatát. Munkája során mindvégig arra törekedett, hogy feladatait pontosan, lelkiismeretesen, a szakma szabályainak megfelelően végezze. A munkatársaival, beosztottjaival való kapcsolatát az alkalmazkodó készség, az együttműködés, a kollegialitás, a jó kapcsolatteremtő készség, szervezőkészség, a hatékony konfliktuskezelés jellemezte. A gondjaira bízott gyermekek szeretete, az értük való munkálkodás, tenni akarás, empátia hatotta át egész gyermekvédelmi tevékenységét. 40 év szolgálati idő és a gyermekvédelemben eltöltött 23 év után novemberében kérte a nyugállományba helyezését. Nincs gyönyörőbb annál, mint mikor valaki eléri a célját. A B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozója nevében erıt, egészséget, boldog nyugdíjas éveket t kívánunk a családja és a szerettei körében! 5

6 Zsoldos Árpád projektmenedzser Amikor a kötelezőnél többet adunk TÁMOP / márciusában indult Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevelőszülői hálózatában élő gyermekek felzárkóztató és fejlesztő programja címmel a fenti számú TÁMOP projektünk, melynek keretén belül a megye több településén (Miskolc, Kazincbarcika, Ózd, Halmaj, Girincs) szerveztünk fejlesztőpedagógiai, logopédiai, gyógypedagógiai és pszichológiai csoportfoglalkozásokat. A fejlesztéseken túl 2009-ben és idén is sor került nyári táboroztatásra a Balatonnál. A projekt további előnye, hogy a gyermekeken túl intézményünk dolgozói számára is tartogatott lehetőségeket, hiszen két csoport szupervízión vett részt, megtörtént egy részük környezettudatos gondolkodásának alakítása is, a GYES-en, GYED-en lévők számára pedig baba-mama klubot szerveztünk. Továbbá az önkéntes nyári táboroztatók is intézményünk munkatársai voltak, a fejlesztő szakemberek egy része pedig szintén a mi munkavállalónk. A fejlesztő-szakemberek a következőképpen számoltak be az elmúlt félév (2010. március augusztus) eredményeiről: Sinka Andrásné gyógypedagógus (Ózd és környéke): Kiemelt hangsúlyt kapott a játékos, közvetlen, oldott hangulat, a gyakori tevékenységváltás, rugalmasság és alkalmazkodás a gyermekek képességeihez, aktuális hangulatukhoz, érzelmi állapotukhoz. Komoly fegyelmezési probléma nem zavarta a foglalkozásokat, a gyermekek toleranciája kialakult egymás iránt, így a megengedő attitűd mellett is koordinálni lehetett a foglalkozások menetét. A fejlesztő foglalkozások hatására elért eredmény, hogy a gyermekek általános ismeretei, önmagukra és közvetlen környezetükre vonatkozó tudásanyaga bővült. A változatos fejlesztőjátékok és eszközök mellett laptopon is gyakorolhattak a gyerekek a Varázsbetű logopédiai programcsalád segítségével. 6

7 A nagymozgások fejlesztésére szolgáló gyakorlatok hatására mozgáskoordinációjuk javult, a kognitív és a szociális funkciók fejlődtek. A rendszeres, manualitásra épülő fejlesztő tevékenységek hatására finom-motorikájuk, ábrázoló-kifejezőkészségük jobb színvonalúvá vált. Időbeli és térbeli tájékozódásuk fejlődött. Szókincsük bővült, kommunikációs készségük pozitív irányban változott, oldódott szorongásuk. Stabil tapasztalatot szereztek abban is, hogy hol vannak a tényleges ÉN-határaik mind a fizikai, mind a szociális térben, összehasonlíthatták, kipróbálhatták énjüket társaikkal. A foglalkozásokkal megváltozott, fejődött mind a tanuláshoz, mind egymáshoz, a társakhoz való viszonyuk, alkalmazkodóképességük. Tapasztalatot szereztek abban is, hogy az otthonukon és az iskolán kívül is vannak olyan segítő emberek, akik figyelemmel kísérik életük alakulását, társadalmi beilleszkedésüket. Bárdos Zoltánné fejlesztőpedagógus és logopédus (Kazincbarcika és környéke): Komplex fejlesztőpedagógiai programom kiterjedt a kognitív fejlesztés, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés és a szociális érettség fejlesztésére. Célom olyan képességek kialakítása volt, melyek alkalmassá tesznek a megismerésre, a»munkavállalásra«, az együttműködésre, önálló munkára. Mindezt a gyerekek fejlődési üteméhez igazítottam. Eredményként könyvelem el, hogy a foglalkozásaimra mindig sokan és szívesen eljöttek. Mivel a foglalkozások március elejétől a nyári szünet végéig tartottak, a gyerekeknél a hiányos ismereteket, tudást igyekeztem pótolni. Elősegítve így a szeptemberi biztos iskolakezdést, a készség szintű tudást. Mozgáskoordinációjuk, verbális kifejezőkészségük, helyesírásuk, matematikai gondolkodásmódjuk, figyelmük, kitartásuk is mérhetően pozitívabb a márciusi eredményekhez képest. A logopédiai foglalkozások esetében szókincsük, verbális kifejezőkészségük, verbális memóriájuk, lényegkiemelők észségük egyértelműen fejlődött. Ritmusfejlesztés, szerepjáték, szótagolás fejlesztése, ellentétek felsorolása, szinonimák behelyettesítése minden óra anyaga volt. Az óvodás és kisiskolás korú pösze gyermekek minden hétre gyakorolták a terápiás anyagot, a memoritereket megtanulták. 7

8 A fejlesztő szakemberek a heti rendszeres foglalkozásokon túl kirándulni, játszótérre, vadasparkba is vitték a gyerekeket. Káposztássyné Vadász Anna pszichológus (Halmaj és környéke): Az egyes foglalkozások felépítése lehetővé tette a változatosságot, a monotónia elkerülését. A gondolkodtató, problémamegoldást igénylő feladatokat lehetőleg mozgásos tevékenység követte. A legtöbb foglalkozást csapatjátékkal zártuk, amit nagyon igényeltek. Ez a szórakozás mellett alkalmat nyújtott az együttműködésre, alkalmazkodásra, az esetleges konfliktusok kezelésének a megtanulására is. Az együttműködés fejlesztéséhez a legtöbb gondolkodtató vagy önismereti, esetleg rajzos, alkotó feladatot párban vagy kiscsoportban kellett megoldaniuk. A tapasztalatok szerint a közös munkavégzés előnyeit alig tudják kihasználni, legtöbbször csak»egymás mellett«dolgoznak, ezen a téren sok gyakorlásra van szükségük. A foglalkozások legfontosabb célja tehát az egymásra figyelés, a tolerancia elsajátítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és az együttműködés, konfliktuskezelés megtanulása volt. A kreativitás, a képzelőerő és a verbális készségek fejlesztése szintén prioritást kapott. Nem mindenki szerette a szellemi erőfeszítést, gondolkodást igénylő feladatokat, nekik a lehetséges sikerélmény sem volt elég hajtóerő. A velük kialakított jó kapcsolat, a foglalkozások derűs, jó hangulata azonban segített abban, hogy ők is hajlandók legyenek dolgozni. Szanyi Mária pszichológus (Ózd és környéke): A felső tagozatos fiúkból és lányokból azonos arányban összeállt csoport rövid idő alatt közösséggé formálódott. Így a kívánt cél a szociális készségek, személyiségük fejlődése, figyelmi problémáik, empátiájuk javítása, valamint érzelmeik kifejezése, és indulataik szocializált formában való levezetése megvalósítható volt. Ideális volt az összetétel a páros és a kiscsoportos gyakorlatokhoz, és a szinte alkalmi versenyfeladat ébren tartotta érdeklődésüket. Nem nehezítette a célok elérését magatartási zavar, mivel a résztvevők fele inkább élénkségre való bíztatást igényelt. A kilátásba helyezett jutalmak is segítettek a kívánt célok elérésében. Nagyon tanulságos volt, ahogy a gyerekek spontán elfoglalták a csoportban a helyüket, képességük és szerepeik szerint, mindenki azt, ami neki a legjobban megfelelő volt, és ez a helyzet mégis kedvezett az egészséges vetélkedésnek. Jó hangulatban búcsúztunk. Nyári táborra Pálkövén és Szántódon került sor, 1-1 hetet töltött együtt a fejlesztéseken résztvevő gyerek, csoportonként öt kísérővel. Szilágyi Katalin táborvezető (Szántód): A tavalyi táborozásból levonva a következtetést, hogy közel 80 magatartászavaros, hiperaktív, és egyéb sajátos problémával küzdő gyermekkel nem olyan egyszerű annak kivitelezése, hogy hangulatos, jó programokat szervezzünk a különböző korosztályok számára, most a fele csoporttal indultunk el Szántódra. Ott már vártak minket a Rév Hotelben, ahová több mint 5 órai utazás után szerencsésen megérkeztünk. A 7 nap alatt igyekeztünk gazdag programot összeállítani, s a mindennapi fürdés mellett sikerült változatos időtöltést kialakítani. A szabad strand kicsit messzebb volt ugyan, de így a napi mozgásigényünket is maximálisan kielégíthettük. 8

9 Az időjárás elkényeztetett bennünket, 30 fok feletti hőmérséklettel egész héten át. Már az első este folyamán egy színvonalas táncos bemutatót láthattunk, ugyanis a szállodában egy tánccsoport nyaralt, s utolsó napjukon egy előadást rendeztek a szálloda vendégeinek. Ottlétünk harmadik napján komppal átkeltünk a Balatonon, majd városnéző kisvonattal folytatván utunkat, ellátogattunk a Tihanyi Apátsághoz. Kipróbáltuk a visszhangot, és ezúton tudatom mindenkivel a kis csapat nevében, hogy működik: persze nem árt hozzá a legalább 40 fős létszám. Nagyon élvezték a gyerekek a kiabálást, ők mondták a soron következő szavakat, hogy mit is kiáltsunk közösen. Ezután következett egy közös fagyizás, majd egy Panoptikum meglátogatása, ahol a magyar királyok élettörténetét ismerhettük meg bővebben. A visszafelé úton is nagy élvezetet jelentett a hajózás, majd már ezen a délutánon elkezdtek készülni a gyerkőcök a rajzversenyre, illetve különböző udvari játékokkal töltötték az időt a strandolás után. A közelben, Zamárdiban meglátogattunk egy Haditechnikai Parkot, ahol a gyerekek bebújhattak a tankba, teherautókba, s az egész csapat tehetett egy izgalmas utazást egy lánctalpas katonai szállító járművön. Az egyik 17 éves nagylány ezután kijelentette, hogy ő szeretne katonai pályán elhelyezkedni, s eddig ez volt a táborban a legnagyobb élménye. A napi kétszeri strandolást színesítve a gyerekek kipróbálhattak egy óriáscsúszdát is, ami medencével rendelkezett, illetve vízibicikliztek, és vízi-trambulinon is ugrálhattak kedvükre. A bátrabbak, és ügyesebbek kis kagylókat gyűjtögettek a Balaton aljáról, szép kis kollekcióra tettek szert a nyaralás végére. A hét folyamán 3 gyermekünknek volt születésnapja, amit kellően megünnepeltünk, az érintettek nagy örömére. Az egyik (14. évét betöltő) fiú titkos kívánsága az volt, hogy rendezzünk még egy diszkót, így azzal együtt 3 ilyen lehetőséget biztosítottunk a gyerekeknek, ahol más fiatalokkal is megismerkedhettek. 9

10 Volt, aki a haditechnikai parkban döntötte el, hogy katona lesz. A hét egyik nagyon hangulatos estéjén Ki mit tud?-ot rendeztünk, s jónéhány igazán színvonalas, érdekes produkciót láthattunk, így nem volt nehéz a sok-sok nyeremény kiosztása, ami kollégák, ismerősök, egyéb adományozók általi ajándékok segítségével tudtunk megoldani. A rajzversenyre is születtek figyelemreméltó alkotások, s a szálloda üvegajtajára is kiragaszthattuk a legszebbeket, így a sok külföldi vendég is megszemlélhette a szép kis alkotásokat. Mivel magatartászavaros, hiperaktív, fogyatékos gyermekek vettek részt a táborozáson, bőven volt részünk izgalmas helyzetekben, nem mindig volt egyszerű a feladat, de így mi is kipróbálhattuk egyéni kvalitásainkat. A hazafelé utunk picit szomorkásra sikerült, mert sokan nagyon összebarátkoztak, s nehéz volt az elválás, de megnyugodva vettük tudomásul, hogy érzelemben gazdag gyerekekkel töltöttük ezt az egy hetet. Mint táborvezető, ezúton köszönöm a kollégáknak, név szerint Bartókné Borsodi Andreának, Kozsil Róbertnénak, Majorné Kiss Erikának, és Szilágyi Sándornak a 168 óra szolgálatot, kitartást, odafigyelést, türelmet, szakmai kompetenciát. Szántódi csoportkép 10

11 Vogl Katalin táborvezető (Pálköve): június 29-én 38 gyermek és 6 felnőtt részvételével kezdődött a nyaralásunk Balaton-Pálkövén. A reggeli órákban nagy izgalommal gyülekeztünk a Gyermekvédelmi Központ bejáratánál. 8 órakor indultunk, busszal tettük meg az utat. Kora délután megérkeztünk, elfoglaltuk a tábor. A gyermekek már az oda úton összebarátkoztak, így az elhelyezkedésnél már pontosan tudták, hogy ki kivel szeretne egy szobában lenni június 29. kedd - A szobák elfoglalása után tartottunk egy rövid, de annál tartalmasabb megbeszélést, eligazítást, ahol a gyermekek is bemutatkoztak. Vacsora után kora esti fürdőzésre került sor, amit a gyermekek nagyon élveztek. Úszógumi és labda tette szórakoztatóvá az eseményt. Szinte mindennaposak voltak a focimeccsek az újonnan alakult csapatok között. Az esti órákban diszkót szerveztünk, ahol kitombolhatták magukat június 30. szerda - A reggeli ébredés nagyon nehezen ment, mert az éjszakát beszélgetéssel és járkálással töltötték. A reggeli után kicsit pihentünk, aztán lementünk fürdeni a strandra. Sikerült vízi biciklit bérelni, ezzel 3 órán keresztül érdekes és szórakoztató elfoglaltságban volt részük. Volt olyan gyermek a csoportban, aki még nem volt nyaralni soha. Az ebéd elfogyasztása és kipihenése után ismét fürdeni mentünk a kellemesen meleg vízbe. Az esti órákat ismét diszkóban töltöttük. Akinek nem volt kedve a tánchoz, az kellemesen elbeszélgetett társaival és a felnőttekkel. A tábor területén az ország minden részéről voltak nyaraló gyermekek, így sok barátság született július 1. csütörtök - A mai napon egész napos kirándulást szerveztünk Badacsonyba. Ábrahámhegy megállóhelyről indult a vonat, ahova 30 perces séta után érkeztünk. 20 perces vonatozás után megérkeztünk. Felsétáltunk a hegyre, ez 2 óra kemény megpróbáltatás volt mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. Útközben jégkrémmel próbáltuk enyhíteni a nagy meleget, mindenki olyat választott, amilyet szeretett. A gyermekek nagyon élvezték a fürdőzést. 11

12 A Badacsony tetején elfogyasztottuk hideg ebédünket, majd elindultunk lefelé, ami nagyon fárasztó túra volt. A bazársoron lehetőséget biztosítottunk arra, hogy zsebpénzüket elköltsék, ajándékokat és édességet vásároljanak. A vonatunk a kora délutáni órákban érkezett meg Ábrahámhegyre, onnan ismét fél órás séta következett a táborba. Pihenésképpen fürdőzésre került sor, az idő nagyon alkalmas volt rá. A vacsora után ismételten diszkóra került sor, most már a táborban lakó összes gyermek részvételével július 2. péntek - A mai napot a vízparton töltöttük, délelőtt és délután is lent voltunk. A gyermekek nagyon élvezték a fürdőzést, a víz kellemesen meleg volt. Vízi biciklit béreltünk, az ügyesebb úszók beljebb merészkedtek a Balatonba, felnőtt kíséretében. A vacsora után aszfaltrajzversenyt szerveztünk, ahol nagyon szép alkotások születtek. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, amikor értékelni kellett a teljesítményüket, úgy szerveztük, hogy minden résztvevő jutalomban részesüljön. Az esti órákat ismételten diszkózással töltöttük, a tábor többi lakója is eljöhetett július 3. szombat - A mai napot is fürdőzéssel töltöttük, a délelőtti és a délutáni órákban is lementünk a partra. Vízi bicikli béreltünk, napoztunk, játszottunk a gyermekekkel. A víz kellemesen meleg volt, fürdőzésre alkalmas. Vacsora után ismét focicsapatokat szerveztünk, és táborbajnokságot rendeztünk, ahol nagyon jól szerepeltünk július 4. vasárnap - A mai napon kirándulást szerveztünk Tapolcára. Reggeli után gyülekeztünk, és busszal indultunk a 20 kilométerre lévő városba. A tapolcai tavas barlang bejáratánál szálltunk ki a buszból. Megnéztük a barlangot, rövid ismertetőt kaptunk a történelméről, majd minden gyermek rövid csónakázáson vett részt, felnőtt kíséretében. A maradék zsebpénzüket elkölthették a belváros bazárjaiban, sétáltunk a tapolcai belváros szívében található Molnár tó környékén. Hideg ebédünket elfogyasztottuk a játszótéren, rövid séta után indultunk vissza a táborba. A délutáni órákban fürödtünk, érzékeny búcsút vettünk a Balatontól. A vacsora után diszkót szerveztünk, búcsúest keretében. 12

13 2010. július 5. hétfő - Reggeli után rendbe raktuk a szálláshelyünket, és indultunk haza. Délután 16 óra körül érkeztünk meg a GYK parkolójába. A nevelőszülők már vártak minket, szerencsésen én probléma nélkül megérkeztünk. Pálkövei csoportkép Mivel magatartászavaros és hiperaktív, fogyatékos gyermekek vettek részt a táborozáson, volt részünk izgalmas helyzetekben, nem mindig volt egyszerű a feladat. A kollégák minden helyzetben a helyzet magaslatán voltak, ennek köszönhető az, hogy a 7 nap probléma nélkül lezajlott. Ezúton köszönöm nekik: Szabóné Frankó Máriának, Kruzselyné Nádaskay Juditnak, Kruzsely Attilának, Farkas Lászlónak és Dr. Molnár Attilának. 13

14 A projekttel kapcsolatos vállalások között szerepel a munkatársak környezettudatos gondolkodásmódjának alakítása is. Ezzel kapcsolatban egy meghívott előadó, Bodnár Katalin, a Zöld Kapcsolat Egyesület (www.zoldkapcsolat.hu) egyik munkatársa tartott nekünk tájékoztatást november 9-én. A legegyszerűbb háztartási praktikákon keresztül mutatta be, hogy hogyan tudunk minél hatékonyabban hozzájárulni a környezetvédelemhez. Az előadást kivetítés, szemléltető eszközök és információs kiadványok színesítették november 15-én sor került intézményünk első baba-mama klubjára is, ahová GYES-en GYED-en lévő munkatársainkat hívtuk meg gyermekükkel együtt. Az összejövetelen Barnóczki Beáta népzene pedagógus (www.csipkebokor.hu) vezetésével egy háromnegyedórás táncos, énekes, mondókás játékban vehettek részt a megjelent anyukák és csemetéik. Ezután pedig szabad ismerkedésre, beszélgetésre és játékra is sor került. Összességében elmondható, hogy a TÁMOP / számú projektünk keretében sikerült többet adnunk gondozottjainknak, mint ami kötelező feladatellátásunkból adódik. Továbbá munkatársaink is rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak. Mindez azt mutatja, hogy a jövőben is érdemes és célszerű kihasználnunk ezeket a pályázati lehetőségeket. 14

15 Lukácsné Juhász Mária igazgató Gyermekvédelmi emlékszoba avatása Alsózsolcán Már rég óta foglalkoztatott a gondolat, hogy a gyermekvédelem több évtizedes munkájának tisztelegve egy mementót, egy kiállítást szervezzünk és rendezzünk. A lakásotthonok dolgozói hozzákezdtek a gyűjtőmunkához. Felkutatták azokat az emlékeket, dokumentációkat, berendezési tárgyakat, amelyet egykor a gyermekotthonokban alkalmaztak és használtak. A kutatások eredményeként sikerült az 1900-as évekig visszatekintenünk, az intézmény működését, vezetését illetően. Szerettünk volna azok előtt az emberek előtt tiszteletünket kifejezni, akik több évtizedes áldozatos munkájukkal az állami gondozott, szakellátásban élő gyermekek, fiatalok életének boldogabbá tételéért, életkörülményeik megsegítéséért, az önálló életbe történő elindításáért vállaltak felelősséget, és elkötelezettséget. A megnyitóra augusztus 25.-én került sor. A megnyitó beszédet a B-A-Z Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Ódor Ferenc tartotta, aki méltatta az emlékszoba létrehozásának gondolatát, és megvalósítását. A megnyitó ünnepséget összekötöttük a Lakásotthonok Olimpiájával, ahol szakellátásban, a gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyermekek, fiatalok sportvetélkedőjét szerveztük és rendeztük meg. Bízom abban, hogy a gyermekvédelmi kiállítást minél többen látogatják majd, a szakemberek számára egy kutatási forrást jelentve, a jelen dolgozók számára a múlt üzenetét közvetítve és tiszteletünket kifejezve elődeink iránt. Tudjuk megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát ( Tatiosz) 15

16 Vágó Lászlóné gyámi, gondozó tanácsadó július 13 és 18 között Fonyódligeten, a Somogy Megyei Gyermeküdülőben rendezte a MAGYISZ a IV. Nemzetközi Nevelőszülői Konferenciáját és a vele összekapcsolt nyaralást. Erdélyből, Ukrajnából, Szlovákiából és Magyarországról érkeztek résztvevők. Megyénket több nevelőszülői család mellett a mi 10 fős gyermek csaptunk képviselt. Orbán István MAGYISZ elnöke nyitotta meg a tábort, aki a táborlakók között élt, ismerkedett új arcokkal, gondoskodott meglepetésekről. Minden felnőtt táborlakó találhatott magának megfelelő előadást, elfoglaltságot, hiszen tőlünk 100 méterre volt a Balaton. A gyerekek szervezett és egyéni programokban vettek részt, ahol adott volt a jó társaság. A tábor házirendjének betartása sem okozott problémát, mivel az esti zenés programok igazodtak mindehhez. A csapatjátékok, mint minden közös rendezvény felkeltették a gyerekek érdeklődését. Az idei nyár talán legforróbb hetén barátságok szövődtek, címek cserélődtek, s mi tizenegyen élveztük a kínálkozó lehetőségeket. Köszönetünket fejezzük ki Lukácsné Juhász Mária igazgatónőnek, aki személyesen is tartott előadást július 17. én a Gyermekvédelmi integrált központok problematikája témakörben. Horváth Petra 4. osztályos kislány fogalmazását szívesen osztjuk meg az olvasókkal, mert jól tudjuk, hogy a mi gyerekeink közül kevesen tudják élményeiket megosztani másokkal. 16

17 Kruzsely Attila gyámi-gondozói tanácsadó Árvízkárosult gyermekek Zánkai üdültetése Az elmúlt évtizedek legnagyobb árvízkatasztrófája sújtotta idén júniusban Borsod-Abaúj- Zemplén megyét, melynek eredményeként több száz család kitelepítése vált szükségessé. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) az árvízi katasztrófahelyzettel érintett településekről az otthonukból kitelepített, illetve azon gyermekek részére, akiknek szülei a helyreállítási munkák alatt biztonságos és kellemes helyen szerették volna tudni gyermeküket, a Szociális, Család- és Ifjúságügyi Államtitkárság felügyelete alá tartozó Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban táborozási lehetőséget biztosított. A Minisztérium megbízásából Gyermekvédelmi Központunknak jutott a feladat, hogy az érintett gyermekek üdültetését megszervezze, illetve koordinálja. Az igények felmérését és a jelentkezések összesítését az Oktatási Hivatal Észak - magyarországi Regionális Igazgatóságával együttműködve végeztük el, az utazókat élelmiszeradománnyal a Magyar Vöröskereszt látta el. A gyermekeket a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táborban több ágyas szobákban helyezték el, a táborozás teljes idejére szervezett szabadidős programok várták őket. A kitelepített családok többsége az ár elől menekülve otthonát egy szál ruhában hagyta el, ezért a gyermekek a napi háromszori étkezés mellett szükség esetén ruhát is kaptak. A táborozók felügyeletére a gyermekekkel érkező kijelölt kísérő pedagógusokon és szülőkön kívül a Zánkai Centrum teljes személyzete rendelkezésre állt. Az első csoport június 4.-én szerveződött a Miskolc Városi Sportcsarnokba kitelepített gyermekek köréből. Az ezt követő hetekben Felsőzsolcáról, Aszalóról, Boldváról, Szendrőről, Szendrőládról, Edelényről, Sajóládról, Ónodról és Sajószentpéterről indultak heti váltásban gyermekcsoportok. Az utolsó turnus július 19.-én tért haza, az itt szerzett élmények remélhetőleg enyhítették az átélt árvízkatasztrófa nyomasztó emlékét. A projekt keretében mintegy 650 rászorult gyermek jutott el a Balatonon található Gyermek és Ifjúsági Centrumba. A táborozók közül 40 gyermek és 4 felnőtt kísérő az Alsózsolcai szakmai egységünkből került ki. 17

18 Balog Éva Judit gyámi gondozói tanácsadó Gyermek szülő szakember találkozó szeptember 30-án hagyományteremtő eseményre került sor Intézményünkben. A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámi, gondozói tanácsadók szervezésében gyermek szülő - szakember találkozót rendeztünk. Hegedűs Gyula a gyermekjóléti szolgálat vezetője kereste fel Kruzsely Attila csoportvezetőt annak reményében, hogy munkatársai behatóbban megismerjék tevékenységünket. Ennek kapcsán szeptember 7-én közös értekezletre került sor, mely egymás munkájának megismerését segítette elő, illetve a megrendezésre kerülő esemény előkészületeit foglalta magában. A szeptember végi találkozón közel félszáz gyermek, nevelőszüleik, kevesebb szülő, az illetékes Mezőkövesd Városi Gyámhivatal két munkatársa, a vérszerinti családgondozást ellátó szakemberek, és a területi munkát végző gyámi tanácsadók vettek részt. A létrejött kapcsolattartás számos pozitív eredményt hozott. Megismerhettük egymás munkáját, a családgondozók a gyermekekkel és nevelőszüleikkel, a gyámi tanácsadók a szülőkkel vehették fel személyesen a kapcsolatot. Ezen személyes kapcsolatok kialakulásával a későbbiek folyamán szorosabb együttműködés várható mind a szakemberek, mind az érintett felek részéről. Szabó Margit gyámi, gondozói tanácsadó Értekezlet és kirándulás Szögligeten A Gyermekvédelmi Központban hagyománnyá vált, hogy minden csoport évente egykét alaklommal, házon kívül tart értekezletet. A gyámi, gyámi gondozói csoportunk, az évek alatt kibővülve az elhelyezési, örökbefogadási, felvételi és iktatási csoportokkal, közösen tartja a helyi és a kihelyezett értekezleteit. Az elmúlt évek alatt bejártuk a megye legjobb helyeit, ezért egyre nagyobb odafigyelést igényel, a népes csoportnak, megfelelő szállást biztosító település kiválasztása. A 2010 őszi összejövetelhez egy olyan települést kerestünk, ahol lehet kirándulni, gyönyörködni az őszi erdő szépségeiben. Így esett a választás Szögligetre, a megye északkeleti szögletében, az Aggteleki Nemzeti Park területén elhelyezkedő régi határőr településre. A kollégákat szállító autók sorra megérkeztek, az egykori határőrbázis, a ma már Szalamandra-turistaházként üzemelő pihenőhelyhez. Az évek alatt összeszokott csoportok, gyorsan elfoglalták a rendezett szobákat, jó látni, hogyan bújik elő mindenkiből a táborba érkező gyermek izgalma. Szakmai programként találkoztunk Szendrő, Edelény, Bódva, Bódvaszilas Kistérségi Társulásainak családgondozóival. 18

19 Az alap és szakellátás együttműködéséről, legfontosabb feladatairól, problémáiról folytattunk építő szakmai beszélgetést. Külön-külön tájékozódhattunk a hozzájuk tartozó vérszerinti családok helyzetéről. Meglepetésként egy helyi nevelőszülő, házi süteményekkel és egy kupica kisüstivel kedveskedett nekünk. A szép délutáni napsütésben két részre szakadt a csapat. Az egyik társaság autókba szállva, átment Szlovákiába és átkelt a szádelői hasadékon. A másik csapat megmászta a 460 méter magasan fellelhető Szádvár romjait. A jó hangulat mindig biztosított ebben a társaságban, gombáztunk, énekeltünk, csodáltuk a hegy alatt elvezető kereskedelmi szekérúton áthaladó szekerek sziklába vésett nyomait. A vár romjai 700 év magyar történelméről meséltek. Eljátszhattunk a gondolattal milyen élet lehetett-e falak között? Az este szabad foglalkozással telt, beszélgettünk, zenét hallgattunk, táncoltunk, mindenki kedve és hangulata szerint válogatott a lehetőségekből. Egy dolgot mindenki örömmel fogadott, és fogyasztott, a vendéglátók által az udvari kemencében sütött kenyérlángost. A reggeli ébredés csalódást okozott, a szakadó eső miatt meghiúsult a Ménes-tóhoz tervezett kirándulás. A délutáni hazaindulásig takarítottunk, beszélgettünk, megettük a maradékokat. A kollégák egybehangzó véleménye szerint, a mindennapi munka elvégzéséhez, szükségesek az ehhez hasonló csapatépítő összejövetelek. 19

16 IX. évfolyam 3. szám

16 IX. évfolyam 3. szám 16 IX. évfolyam 3. szám A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira eseti lapja IX. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 30. ingyenes kiadvány A Szivárványhíd Alapítvány 2011. 09. 06. án ülésezett:

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

A Magyar Lovasterápia Szövetség hírlevele

A Magyar Lovasterápia Szövetség hírlevele Tartalom A Magyar Lovasterápia Szövetség hírlevele 201 0. március X. évfolyam, 1. s zám Köszöntő MLTSZ Teréz krt 24. Budapest, 1066 Telefon: +36-27-539-375 Fax: +36-27-539-376 E-mail: mltsz@gyermekmento.hu

Részletesebben

Kell egy hely. Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

Kell egy hely. Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA Kell egy hely Komárom közép- és általános iskolásai ifjúsági közmeghallgatáson vettek részt 2010. április 23-án a Mag-házban. A programban részt vevõ fiatalok elmondhatták,

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház.

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIV. évfolyam 2. szám 2011. június HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk:

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk: Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2012/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Sorsfordító karácsonyi ének Ki ne ismerné Charles Dickens Karácsonyi

Részletesebben

Putnok város közéleti lapja

Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám 2012. június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért!

Részletesebben

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület Visegrádon üdült az Ezüsthajúak Egyesülete Zalaegerszegi Életmód Klub Örökzöld Nyugdíjas Egyesület Balatonfüreden Nádudvari Strandfesztivál fellépői Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden,

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI Híradó me lléklet 2012. Szeptember TÁPIÓSZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA a u g u s z t u s 20 Donkó László Kopogtat a vadgesztenye, Vége van a nyárnak. Anyu mondja: Ideje,

Részletesebben

Dlutow. 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket!

Dlutow. 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket! 16 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket! 212 JÚNIUS Szilágyi Albert: Az elsõ félidõben jól játszottunk, gólhelyzeteket teremtettünk és három gólt lõttünk. Szünet után az eredmény

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben