GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ"

Átírás

1 GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT KIADVÁNYA MISKOLC, 2010.

2 A Borsod Abaúj - Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozójának és a Gyermekvédelmi Híradó kedves olvasóinak nagyon sok szeretettel kívánok eredményekben gazdag, sikeres, boldog új esztendőt. Lukácsné Juhász Mária igazgató Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.

3 40 év a gyermekvédelem szolgálatában A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. ( P. Smith) Lukácsné Juhász J Mária a B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgató asszonya március 15. én töltötte 40 éves munkaviszonyát. A 40 év egy ember életében is nagy idő. A gyermekvédelemben különösen hosszú évek, mivel fáradságos, áldozatos munkát kell végezni a hátrányos, nehéz helyzetben élő gyermekek megsegítése érdekében. A köszöntés alkalmával az igazgató asszony a következőket mondta: Nem végezhettem volna munkámat ilyen színvonalon és ilyen örömmel, ha nem segítettek, és nem biztattak volna a kollégáim, munkatársaim. E gondolatok jegyében 80 fő dolgozót hívott meg Miskolc egyik patinás éttermébe munkaebédre. A pohárköszöntőt Dr. Jakó Ildikó a B-A-Z Megyei Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Főosztályának főosztályvezetője mondta, melyben elismerését fejezte ki a 40 év alatt elért eredményekért, és a hivatásként megélt munkaviszonyért. A kollégák ezúton is megköszönik a szívélyes vendéglátást, és további erőt, egészséget, sok sikert kívánnak kitartó munkájához. 3

4 23 év a gyermekvédelem elem szolgálatában Galba Marianna igazgatóhelyettes nyugdíjba vonulása A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói, népművelői diplomát. Pályakezdőként 15 éven keresztül Tarcal község Művelődési Házának igazgatója volt, ahol a település közművelődési tevékenységét szervezte, irányította, szakköröket, ifjúsági klubot működtetett. A gyermekvédelemben május elsejétől dolgozik. Kezdetben hivatásos pártfogóként folytatta pályafutását Szerencsen, majd később a miskolci Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben család - ifjúságvédelmi felügyelői, csoportvezetői, befogadó otthon vezetői munkakörökben dolgozott. Munkája során a különböző munkakörökben szerteágazó feladatokat látott el, többek között családlátogatások, folyamatos kapcsolattartás a rendőrséggel, ügyészséggel, pártfogoltak részére munkahelykeresés, tanácsadás nevelőszülő családoknak, ellenőrzés, rendezvények szervezése, szponzorok felkutatása, a szakellátás rendszerébe beutalt gyermekek sikeres kihelyezésében való részvétel töltötte ki mindennapjait ban a miskolci Fülep utcai Gyermekotthon igazgatójává nevezte ki a Megyei Közgyűlés. Igazgatóként fő feladata az évi XXXI. számú gyermekvédelemi törvénynek megfelelően a Gyermekotthon lakásotthonná történő átalakítása, valamint fiatal felnőttek részére külső férőhelyek kialakítása volt. A gyermeki jogok érvényesítése érdekében megalakította a Gyermekönkormányzatot, az Érdekképviseleti Fórumot. Közel 40 gyermek gyámjaként intézte a napi teendőket. A FICE megyei koordinátoraként különféle rendezvényeket szervezett. A Pedagógus Szakszervezet aktív tagja, megalakulása óta a LOSZE megyei alelnöke. Szakmai tudásának fejlesztése érdekében szociális szakvizsgát tett től a miskolci lakásotthonok szakmai vezetője lett, majd ezt követően a nevelőszülői hálózat szakmai vezetését látta el. Feladatkörébe tartozott: a hivatásos és hagyományos nevelőszülői hálózat működtetésének rendszeres és fokozott ellenőrzése a megyében, hatórás képzések szervezése, FIKSZ képzés felügyelete, a kollégák munkájának koordinálása, ellenőrzése. Rendszeresen részt vett a hálózatban élő gyermekek Gyermekparlamentjének megszervezésében. 4

5 A megyei gyermekvédelmi szakellátás átszervezése után 2009 februárjától a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ szakszolgáltatásért felelős igazgatóhelyetteseként végzi munkáját. Az igazgató általános helyetteseként az örökbefogadási csoport, a gyermekvédelmi ügyintézők, a hivatásos gyámok, eseti gondnokok szakmai munkájának irányítása képezi feladatát. Munkája során mindvégig arra törekedett, hogy feladatait pontosan, lelkiismeretesen, a szakma szabályainak megfelelően végezze. A munkatársaival, beosztottjaival való kapcsolatát az alkalmazkodó készség, az együttműködés, a kollegialitás, a jó kapcsolatteremtő készség, szervezőkészség, a hatékony konfliktuskezelés jellemezte. A gondjaira bízott gyermekek szeretete, az értük való munkálkodás, tenni akarás, empátia hatotta át egész gyermekvédelmi tevékenységét. 40 év szolgálati idő és a gyermekvédelemben eltöltött 23 év után novemberében kérte a nyugállományba helyezését. Nincs gyönyörőbb annál, mint mikor valaki eléri a célját. A B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozója nevében erıt, egészséget, boldog nyugdíjas éveket t kívánunk a családja és a szerettei körében! 5

6 Zsoldos Árpád projektmenedzser Amikor a kötelezőnél többet adunk TÁMOP / márciusában indult Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevelőszülői hálózatában élő gyermekek felzárkóztató és fejlesztő programja címmel a fenti számú TÁMOP projektünk, melynek keretén belül a megye több településén (Miskolc, Kazincbarcika, Ózd, Halmaj, Girincs) szerveztünk fejlesztőpedagógiai, logopédiai, gyógypedagógiai és pszichológiai csoportfoglalkozásokat. A fejlesztéseken túl 2009-ben és idén is sor került nyári táboroztatásra a Balatonnál. A projekt további előnye, hogy a gyermekeken túl intézményünk dolgozói számára is tartogatott lehetőségeket, hiszen két csoport szupervízión vett részt, megtörtént egy részük környezettudatos gondolkodásának alakítása is, a GYES-en, GYED-en lévők számára pedig baba-mama klubot szerveztünk. Továbbá az önkéntes nyári táboroztatók is intézményünk munkatársai voltak, a fejlesztő szakemberek egy része pedig szintén a mi munkavállalónk. A fejlesztő-szakemberek a következőképpen számoltak be az elmúlt félév (2010. március augusztus) eredményeiről: Sinka Andrásné gyógypedagógus (Ózd és környéke): Kiemelt hangsúlyt kapott a játékos, közvetlen, oldott hangulat, a gyakori tevékenységváltás, rugalmasság és alkalmazkodás a gyermekek képességeihez, aktuális hangulatukhoz, érzelmi állapotukhoz. Komoly fegyelmezési probléma nem zavarta a foglalkozásokat, a gyermekek toleranciája kialakult egymás iránt, így a megengedő attitűd mellett is koordinálni lehetett a foglalkozások menetét. A fejlesztő foglalkozások hatására elért eredmény, hogy a gyermekek általános ismeretei, önmagukra és közvetlen környezetükre vonatkozó tudásanyaga bővült. A változatos fejlesztőjátékok és eszközök mellett laptopon is gyakorolhattak a gyerekek a Varázsbetű logopédiai programcsalád segítségével. 6

7 A nagymozgások fejlesztésére szolgáló gyakorlatok hatására mozgáskoordinációjuk javult, a kognitív és a szociális funkciók fejlődtek. A rendszeres, manualitásra épülő fejlesztő tevékenységek hatására finom-motorikájuk, ábrázoló-kifejezőkészségük jobb színvonalúvá vált. Időbeli és térbeli tájékozódásuk fejlődött. Szókincsük bővült, kommunikációs készségük pozitív irányban változott, oldódott szorongásuk. Stabil tapasztalatot szereztek abban is, hogy hol vannak a tényleges ÉN-határaik mind a fizikai, mind a szociális térben, összehasonlíthatták, kipróbálhatták énjüket társaikkal. A foglalkozásokkal megváltozott, fejődött mind a tanuláshoz, mind egymáshoz, a társakhoz való viszonyuk, alkalmazkodóképességük. Tapasztalatot szereztek abban is, hogy az otthonukon és az iskolán kívül is vannak olyan segítő emberek, akik figyelemmel kísérik életük alakulását, társadalmi beilleszkedésüket. Bárdos Zoltánné fejlesztőpedagógus és logopédus (Kazincbarcika és környéke): Komplex fejlesztőpedagógiai programom kiterjedt a kognitív fejlesztés, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés és a szociális érettség fejlesztésére. Célom olyan képességek kialakítása volt, melyek alkalmassá tesznek a megismerésre, a»munkavállalásra«, az együttműködésre, önálló munkára. Mindezt a gyerekek fejlődési üteméhez igazítottam. Eredményként könyvelem el, hogy a foglalkozásaimra mindig sokan és szívesen eljöttek. Mivel a foglalkozások március elejétől a nyári szünet végéig tartottak, a gyerekeknél a hiányos ismereteket, tudást igyekeztem pótolni. Elősegítve így a szeptemberi biztos iskolakezdést, a készség szintű tudást. Mozgáskoordinációjuk, verbális kifejezőkészségük, helyesírásuk, matematikai gondolkodásmódjuk, figyelmük, kitartásuk is mérhetően pozitívabb a márciusi eredményekhez képest. A logopédiai foglalkozások esetében szókincsük, verbális kifejezőkészségük, verbális memóriájuk, lényegkiemelők észségük egyértelműen fejlődött. Ritmusfejlesztés, szerepjáték, szótagolás fejlesztése, ellentétek felsorolása, szinonimák behelyettesítése minden óra anyaga volt. Az óvodás és kisiskolás korú pösze gyermekek minden hétre gyakorolták a terápiás anyagot, a memoritereket megtanulták. 7

8 A fejlesztő szakemberek a heti rendszeres foglalkozásokon túl kirándulni, játszótérre, vadasparkba is vitték a gyerekeket. Káposztássyné Vadász Anna pszichológus (Halmaj és környéke): Az egyes foglalkozások felépítése lehetővé tette a változatosságot, a monotónia elkerülését. A gondolkodtató, problémamegoldást igénylő feladatokat lehetőleg mozgásos tevékenység követte. A legtöbb foglalkozást csapatjátékkal zártuk, amit nagyon igényeltek. Ez a szórakozás mellett alkalmat nyújtott az együttműködésre, alkalmazkodásra, az esetleges konfliktusok kezelésének a megtanulására is. Az együttműködés fejlesztéséhez a legtöbb gondolkodtató vagy önismereti, esetleg rajzos, alkotó feladatot párban vagy kiscsoportban kellett megoldaniuk. A tapasztalatok szerint a közös munkavégzés előnyeit alig tudják kihasználni, legtöbbször csak»egymás mellett«dolgoznak, ezen a téren sok gyakorlásra van szükségük. A foglalkozások legfontosabb célja tehát az egymásra figyelés, a tolerancia elsajátítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése és az együttműködés, konfliktuskezelés megtanulása volt. A kreativitás, a képzelőerő és a verbális készségek fejlesztése szintén prioritást kapott. Nem mindenki szerette a szellemi erőfeszítést, gondolkodást igénylő feladatokat, nekik a lehetséges sikerélmény sem volt elég hajtóerő. A velük kialakított jó kapcsolat, a foglalkozások derűs, jó hangulata azonban segített abban, hogy ők is hajlandók legyenek dolgozni. Szanyi Mária pszichológus (Ózd és környéke): A felső tagozatos fiúkból és lányokból azonos arányban összeállt csoport rövid idő alatt közösséggé formálódott. Így a kívánt cél a szociális készségek, személyiségük fejlődése, figyelmi problémáik, empátiájuk javítása, valamint érzelmeik kifejezése, és indulataik szocializált formában való levezetése megvalósítható volt. Ideális volt az összetétel a páros és a kiscsoportos gyakorlatokhoz, és a szinte alkalmi versenyfeladat ébren tartotta érdeklődésüket. Nem nehezítette a célok elérését magatartási zavar, mivel a résztvevők fele inkább élénkségre való bíztatást igényelt. A kilátásba helyezett jutalmak is segítettek a kívánt célok elérésében. Nagyon tanulságos volt, ahogy a gyerekek spontán elfoglalták a csoportban a helyüket, képességük és szerepeik szerint, mindenki azt, ami neki a legjobban megfelelő volt, és ez a helyzet mégis kedvezett az egészséges vetélkedésnek. Jó hangulatban búcsúztunk. Nyári táborra Pálkövén és Szántódon került sor, 1-1 hetet töltött együtt a fejlesztéseken résztvevő gyerek, csoportonként öt kísérővel. Szilágyi Katalin táborvezető (Szántód): A tavalyi táborozásból levonva a következtetést, hogy közel 80 magatartászavaros, hiperaktív, és egyéb sajátos problémával küzdő gyermekkel nem olyan egyszerű annak kivitelezése, hogy hangulatos, jó programokat szervezzünk a különböző korosztályok számára, most a fele csoporttal indultunk el Szántódra. Ott már vártak minket a Rév Hotelben, ahová több mint 5 órai utazás után szerencsésen megérkeztünk. A 7 nap alatt igyekeztünk gazdag programot összeállítani, s a mindennapi fürdés mellett sikerült változatos időtöltést kialakítani. A szabad strand kicsit messzebb volt ugyan, de így a napi mozgásigényünket is maximálisan kielégíthettük. 8

9 Az időjárás elkényeztetett bennünket, 30 fok feletti hőmérséklettel egész héten át. Már az első este folyamán egy színvonalas táncos bemutatót láthattunk, ugyanis a szállodában egy tánccsoport nyaralt, s utolsó napjukon egy előadást rendeztek a szálloda vendégeinek. Ottlétünk harmadik napján komppal átkeltünk a Balatonon, majd városnéző kisvonattal folytatván utunkat, ellátogattunk a Tihanyi Apátsághoz. Kipróbáltuk a visszhangot, és ezúton tudatom mindenkivel a kis csapat nevében, hogy működik: persze nem árt hozzá a legalább 40 fős létszám. Nagyon élvezték a gyerekek a kiabálást, ők mondták a soron következő szavakat, hogy mit is kiáltsunk közösen. Ezután következett egy közös fagyizás, majd egy Panoptikum meglátogatása, ahol a magyar királyok élettörténetét ismerhettük meg bővebben. A visszafelé úton is nagy élvezetet jelentett a hajózás, majd már ezen a délutánon elkezdtek készülni a gyerkőcök a rajzversenyre, illetve különböző udvari játékokkal töltötték az időt a strandolás után. A közelben, Zamárdiban meglátogattunk egy Haditechnikai Parkot, ahol a gyerekek bebújhattak a tankba, teherautókba, s az egész csapat tehetett egy izgalmas utazást egy lánctalpas katonai szállító járművön. Az egyik 17 éves nagylány ezután kijelentette, hogy ő szeretne katonai pályán elhelyezkedni, s eddig ez volt a táborban a legnagyobb élménye. A napi kétszeri strandolást színesítve a gyerekek kipróbálhattak egy óriáscsúszdát is, ami medencével rendelkezett, illetve vízibicikliztek, és vízi-trambulinon is ugrálhattak kedvükre. A bátrabbak, és ügyesebbek kis kagylókat gyűjtögettek a Balaton aljáról, szép kis kollekcióra tettek szert a nyaralás végére. A hét folyamán 3 gyermekünknek volt születésnapja, amit kellően megünnepeltünk, az érintettek nagy örömére. Az egyik (14. évét betöltő) fiú titkos kívánsága az volt, hogy rendezzünk még egy diszkót, így azzal együtt 3 ilyen lehetőséget biztosítottunk a gyerekeknek, ahol más fiatalokkal is megismerkedhettek. 9

10 Volt, aki a haditechnikai parkban döntötte el, hogy katona lesz. A hét egyik nagyon hangulatos estéjén Ki mit tud?-ot rendeztünk, s jónéhány igazán színvonalas, érdekes produkciót láthattunk, így nem volt nehéz a sok-sok nyeremény kiosztása, ami kollégák, ismerősök, egyéb adományozók általi ajándékok segítségével tudtunk megoldani. A rajzversenyre is születtek figyelemreméltó alkotások, s a szálloda üvegajtajára is kiragaszthattuk a legszebbeket, így a sok külföldi vendég is megszemlélhette a szép kis alkotásokat. Mivel magatartászavaros, hiperaktív, fogyatékos gyermekek vettek részt a táborozáson, bőven volt részünk izgalmas helyzetekben, nem mindig volt egyszerű a feladat, de így mi is kipróbálhattuk egyéni kvalitásainkat. A hazafelé utunk picit szomorkásra sikerült, mert sokan nagyon összebarátkoztak, s nehéz volt az elválás, de megnyugodva vettük tudomásul, hogy érzelemben gazdag gyerekekkel töltöttük ezt az egy hetet. Mint táborvezető, ezúton köszönöm a kollégáknak, név szerint Bartókné Borsodi Andreának, Kozsil Róbertnénak, Majorné Kiss Erikának, és Szilágyi Sándornak a 168 óra szolgálatot, kitartást, odafigyelést, türelmet, szakmai kompetenciát. Szántódi csoportkép 10

11 Vogl Katalin táborvezető (Pálköve): június 29-én 38 gyermek és 6 felnőtt részvételével kezdődött a nyaralásunk Balaton-Pálkövén. A reggeli órákban nagy izgalommal gyülekeztünk a Gyermekvédelmi Központ bejáratánál. 8 órakor indultunk, busszal tettük meg az utat. Kora délután megérkeztünk, elfoglaltuk a tábor. A gyermekek már az oda úton összebarátkoztak, így az elhelyezkedésnél már pontosan tudták, hogy ki kivel szeretne egy szobában lenni június 29. kedd - A szobák elfoglalása után tartottunk egy rövid, de annál tartalmasabb megbeszélést, eligazítást, ahol a gyermekek is bemutatkoztak. Vacsora után kora esti fürdőzésre került sor, amit a gyermekek nagyon élveztek. Úszógumi és labda tette szórakoztatóvá az eseményt. Szinte mindennaposak voltak a focimeccsek az újonnan alakult csapatok között. Az esti órákban diszkót szerveztünk, ahol kitombolhatták magukat június 30. szerda - A reggeli ébredés nagyon nehezen ment, mert az éjszakát beszélgetéssel és járkálással töltötték. A reggeli után kicsit pihentünk, aztán lementünk fürdeni a strandra. Sikerült vízi biciklit bérelni, ezzel 3 órán keresztül érdekes és szórakoztató elfoglaltságban volt részük. Volt olyan gyermek a csoportban, aki még nem volt nyaralni soha. Az ebéd elfogyasztása és kipihenése után ismét fürdeni mentünk a kellemesen meleg vízbe. Az esti órákat ismét diszkóban töltöttük. Akinek nem volt kedve a tánchoz, az kellemesen elbeszélgetett társaival és a felnőttekkel. A tábor területén az ország minden részéről voltak nyaraló gyermekek, így sok barátság született július 1. csütörtök - A mai napon egész napos kirándulást szerveztünk Badacsonyba. Ábrahámhegy megállóhelyről indult a vonat, ahova 30 perces séta után érkeztünk. 20 perces vonatozás után megérkeztünk. Felsétáltunk a hegyre, ez 2 óra kemény megpróbáltatás volt mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. Útközben jégkrémmel próbáltuk enyhíteni a nagy meleget, mindenki olyat választott, amilyet szeretett. A gyermekek nagyon élvezték a fürdőzést. 11

12 A Badacsony tetején elfogyasztottuk hideg ebédünket, majd elindultunk lefelé, ami nagyon fárasztó túra volt. A bazársoron lehetőséget biztosítottunk arra, hogy zsebpénzüket elköltsék, ajándékokat és édességet vásároljanak. A vonatunk a kora délutáni órákban érkezett meg Ábrahámhegyre, onnan ismét fél órás séta következett a táborba. Pihenésképpen fürdőzésre került sor, az idő nagyon alkalmas volt rá. A vacsora után ismételten diszkóra került sor, most már a táborban lakó összes gyermek részvételével július 2. péntek - A mai napot a vízparton töltöttük, délelőtt és délután is lent voltunk. A gyermekek nagyon élvezték a fürdőzést, a víz kellemesen meleg volt. Vízi biciklit béreltünk, az ügyesebb úszók beljebb merészkedtek a Balatonba, felnőtt kíséretében. A vacsora után aszfaltrajzversenyt szerveztünk, ahol nagyon szép alkotások születtek. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, amikor értékelni kellett a teljesítményüket, úgy szerveztük, hogy minden résztvevő jutalomban részesüljön. Az esti órákat ismételten diszkózással töltöttük, a tábor többi lakója is eljöhetett július 3. szombat - A mai napot is fürdőzéssel töltöttük, a délelőtti és a délutáni órákban is lementünk a partra. Vízi bicikli béreltünk, napoztunk, játszottunk a gyermekekkel. A víz kellemesen meleg volt, fürdőzésre alkalmas. Vacsora után ismét focicsapatokat szerveztünk, és táborbajnokságot rendeztünk, ahol nagyon jól szerepeltünk július 4. vasárnap - A mai napon kirándulást szerveztünk Tapolcára. Reggeli után gyülekeztünk, és busszal indultunk a 20 kilométerre lévő városba. A tapolcai tavas barlang bejáratánál szálltunk ki a buszból. Megnéztük a barlangot, rövid ismertetőt kaptunk a történelméről, majd minden gyermek rövid csónakázáson vett részt, felnőtt kíséretében. A maradék zsebpénzüket elkölthették a belváros bazárjaiban, sétáltunk a tapolcai belváros szívében található Molnár tó környékén. Hideg ebédünket elfogyasztottuk a játszótéren, rövid séta után indultunk vissza a táborba. A délutáni órákban fürödtünk, érzékeny búcsút vettünk a Balatontól. A vacsora után diszkót szerveztünk, búcsúest keretében. 12

13 2010. július 5. hétfő - Reggeli után rendbe raktuk a szálláshelyünket, és indultunk haza. Délután 16 óra körül érkeztünk meg a GYK parkolójába. A nevelőszülők már vártak minket, szerencsésen én probléma nélkül megérkeztünk. Pálkövei csoportkép Mivel magatartászavaros és hiperaktív, fogyatékos gyermekek vettek részt a táborozáson, volt részünk izgalmas helyzetekben, nem mindig volt egyszerű a feladat. A kollégák minden helyzetben a helyzet magaslatán voltak, ennek köszönhető az, hogy a 7 nap probléma nélkül lezajlott. Ezúton köszönöm nekik: Szabóné Frankó Máriának, Kruzselyné Nádaskay Juditnak, Kruzsely Attilának, Farkas Lászlónak és Dr. Molnár Attilának. 13

14 A projekttel kapcsolatos vállalások között szerepel a munkatársak környezettudatos gondolkodásmódjának alakítása is. Ezzel kapcsolatban egy meghívott előadó, Bodnár Katalin, a Zöld Kapcsolat Egyesület (www.zoldkapcsolat.hu) egyik munkatársa tartott nekünk tájékoztatást november 9-én. A legegyszerűbb háztartási praktikákon keresztül mutatta be, hogy hogyan tudunk minél hatékonyabban hozzájárulni a környezetvédelemhez. Az előadást kivetítés, szemléltető eszközök és információs kiadványok színesítették november 15-én sor került intézményünk első baba-mama klubjára is, ahová GYES-en GYED-en lévő munkatársainkat hívtuk meg gyermekükkel együtt. Az összejövetelen Barnóczki Beáta népzene pedagógus (www.csipkebokor.hu) vezetésével egy háromnegyedórás táncos, énekes, mondókás játékban vehettek részt a megjelent anyukák és csemetéik. Ezután pedig szabad ismerkedésre, beszélgetésre és játékra is sor került. Összességében elmondható, hogy a TÁMOP / számú projektünk keretében sikerült többet adnunk gondozottjainknak, mint ami kötelező feladatellátásunkból adódik. Továbbá munkatársaink is rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak. Mindez azt mutatja, hogy a jövőben is érdemes és célszerű kihasználnunk ezeket a pályázati lehetőségeket. 14

15 Lukácsné Juhász Mária igazgató Gyermekvédelmi emlékszoba avatása Alsózsolcán Már rég óta foglalkoztatott a gondolat, hogy a gyermekvédelem több évtizedes munkájának tisztelegve egy mementót, egy kiállítást szervezzünk és rendezzünk. A lakásotthonok dolgozói hozzákezdtek a gyűjtőmunkához. Felkutatták azokat az emlékeket, dokumentációkat, berendezési tárgyakat, amelyet egykor a gyermekotthonokban alkalmaztak és használtak. A kutatások eredményeként sikerült az 1900-as évekig visszatekintenünk, az intézmény működését, vezetését illetően. Szerettünk volna azok előtt az emberek előtt tiszteletünket kifejezni, akik több évtizedes áldozatos munkájukkal az állami gondozott, szakellátásban élő gyermekek, fiatalok életének boldogabbá tételéért, életkörülményeik megsegítéséért, az önálló életbe történő elindításáért vállaltak felelősséget, és elkötelezettséget. A megnyitóra augusztus 25.-én került sor. A megnyitó beszédet a B-A-Z Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Ódor Ferenc tartotta, aki méltatta az emlékszoba létrehozásának gondolatát, és megvalósítását. A megnyitó ünnepséget összekötöttük a Lakásotthonok Olimpiájával, ahol szakellátásban, a gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyermekek, fiatalok sportvetélkedőjét szerveztük és rendeztük meg. Bízom abban, hogy a gyermekvédelmi kiállítást minél többen látogatják majd, a szakemberek számára egy kutatási forrást jelentve, a jelen dolgozók számára a múlt üzenetét közvetítve és tiszteletünket kifejezve elődeink iránt. Tudjuk megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát ( Tatiosz) 15

16 Vágó Lászlóné gyámi, gondozó tanácsadó július 13 és 18 között Fonyódligeten, a Somogy Megyei Gyermeküdülőben rendezte a MAGYISZ a IV. Nemzetközi Nevelőszülői Konferenciáját és a vele összekapcsolt nyaralást. Erdélyből, Ukrajnából, Szlovákiából és Magyarországról érkeztek résztvevők. Megyénket több nevelőszülői család mellett a mi 10 fős gyermek csaptunk képviselt. Orbán István MAGYISZ elnöke nyitotta meg a tábort, aki a táborlakók között élt, ismerkedett új arcokkal, gondoskodott meglepetésekről. Minden felnőtt táborlakó találhatott magának megfelelő előadást, elfoglaltságot, hiszen tőlünk 100 méterre volt a Balaton. A gyerekek szervezett és egyéni programokban vettek részt, ahol adott volt a jó társaság. A tábor házirendjének betartása sem okozott problémát, mivel az esti zenés programok igazodtak mindehhez. A csapatjátékok, mint minden közös rendezvény felkeltették a gyerekek érdeklődését. Az idei nyár talán legforróbb hetén barátságok szövődtek, címek cserélődtek, s mi tizenegyen élveztük a kínálkozó lehetőségeket. Köszönetünket fejezzük ki Lukácsné Juhász Mária igazgatónőnek, aki személyesen is tartott előadást július 17. én a Gyermekvédelmi integrált központok problematikája témakörben. Horváth Petra 4. osztályos kislány fogalmazását szívesen osztjuk meg az olvasókkal, mert jól tudjuk, hogy a mi gyerekeink közül kevesen tudják élményeiket megosztani másokkal. 16

17 Kruzsely Attila gyámi-gondozói tanácsadó Árvízkárosult gyermekek Zánkai üdültetése Az elmúlt évtizedek legnagyobb árvízkatasztrófája sújtotta idén júniusban Borsod-Abaúj- Zemplén megyét, melynek eredményeként több száz család kitelepítése vált szükségessé. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) az árvízi katasztrófahelyzettel érintett településekről az otthonukból kitelepített, illetve azon gyermekek részére, akiknek szülei a helyreállítási munkák alatt biztonságos és kellemes helyen szerették volna tudni gyermeküket, a Szociális, Család- és Ifjúságügyi Államtitkárság felügyelete alá tartozó Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban táborozási lehetőséget biztosított. A Minisztérium megbízásából Gyermekvédelmi Központunknak jutott a feladat, hogy az érintett gyermekek üdültetését megszervezze, illetve koordinálja. Az igények felmérését és a jelentkezések összesítését az Oktatási Hivatal Észak - magyarországi Regionális Igazgatóságával együttműködve végeztük el, az utazókat élelmiszeradománnyal a Magyar Vöröskereszt látta el. A gyermekeket a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táborban több ágyas szobákban helyezték el, a táborozás teljes idejére szervezett szabadidős programok várták őket. A kitelepített családok többsége az ár elől menekülve otthonát egy szál ruhában hagyta el, ezért a gyermekek a napi háromszori étkezés mellett szükség esetén ruhát is kaptak. A táborozók felügyeletére a gyermekekkel érkező kijelölt kísérő pedagógusokon és szülőkön kívül a Zánkai Centrum teljes személyzete rendelkezésre állt. Az első csoport június 4.-én szerveződött a Miskolc Városi Sportcsarnokba kitelepített gyermekek köréből. Az ezt követő hetekben Felsőzsolcáról, Aszalóról, Boldváról, Szendrőről, Szendrőládról, Edelényről, Sajóládról, Ónodról és Sajószentpéterről indultak heti váltásban gyermekcsoportok. Az utolsó turnus július 19.-én tért haza, az itt szerzett élmények remélhetőleg enyhítették az átélt árvízkatasztrófa nyomasztó emlékét. A projekt keretében mintegy 650 rászorult gyermek jutott el a Balatonon található Gyermek és Ifjúsági Centrumba. A táborozók közül 40 gyermek és 4 felnőtt kísérő az Alsózsolcai szakmai egységünkből került ki. 17

18 Balog Éva Judit gyámi gondozói tanácsadó Gyermek szülő szakember találkozó szeptember 30-án hagyományteremtő eseményre került sor Intézményünkben. A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámi, gondozói tanácsadók szervezésében gyermek szülő - szakember találkozót rendeztünk. Hegedűs Gyula a gyermekjóléti szolgálat vezetője kereste fel Kruzsely Attila csoportvezetőt annak reményében, hogy munkatársai behatóbban megismerjék tevékenységünket. Ennek kapcsán szeptember 7-én közös értekezletre került sor, mely egymás munkájának megismerését segítette elő, illetve a megrendezésre kerülő esemény előkészületeit foglalta magában. A szeptember végi találkozón közel félszáz gyermek, nevelőszüleik, kevesebb szülő, az illetékes Mezőkövesd Városi Gyámhivatal két munkatársa, a vérszerinti családgondozást ellátó szakemberek, és a területi munkát végző gyámi tanácsadók vettek részt. A létrejött kapcsolattartás számos pozitív eredményt hozott. Megismerhettük egymás munkáját, a családgondozók a gyermekekkel és nevelőszüleikkel, a gyámi tanácsadók a szülőkkel vehették fel személyesen a kapcsolatot. Ezen személyes kapcsolatok kialakulásával a későbbiek folyamán szorosabb együttműködés várható mind a szakemberek, mind az érintett felek részéről. Szabó Margit gyámi, gondozói tanácsadó Értekezlet és kirándulás Szögligeten A Gyermekvédelmi Központban hagyománnyá vált, hogy minden csoport évente egykét alaklommal, házon kívül tart értekezletet. A gyámi, gyámi gondozói csoportunk, az évek alatt kibővülve az elhelyezési, örökbefogadási, felvételi és iktatási csoportokkal, közösen tartja a helyi és a kihelyezett értekezleteit. Az elmúlt évek alatt bejártuk a megye legjobb helyeit, ezért egyre nagyobb odafigyelést igényel, a népes csoportnak, megfelelő szállást biztosító település kiválasztása. A 2010 őszi összejövetelhez egy olyan települést kerestünk, ahol lehet kirándulni, gyönyörködni az őszi erdő szépségeiben. Így esett a választás Szögligetre, a megye északkeleti szögletében, az Aggteleki Nemzeti Park területén elhelyezkedő régi határőr településre. A kollégákat szállító autók sorra megérkeztek, az egykori határőrbázis, a ma már Szalamandra-turistaházként üzemelő pihenőhelyhez. Az évek alatt összeszokott csoportok, gyorsan elfoglalták a rendezett szobákat, jó látni, hogyan bújik elő mindenkiből a táborba érkező gyermek izgalma. Szakmai programként találkoztunk Szendrő, Edelény, Bódva, Bódvaszilas Kistérségi Társulásainak családgondozóival. 18

19 Az alap és szakellátás együttműködéséről, legfontosabb feladatairól, problémáiról folytattunk építő szakmai beszélgetést. Külön-külön tájékozódhattunk a hozzájuk tartozó vérszerinti családok helyzetéről. Meglepetésként egy helyi nevelőszülő, házi süteményekkel és egy kupica kisüstivel kedveskedett nekünk. A szép délutáni napsütésben két részre szakadt a csapat. Az egyik társaság autókba szállva, átment Szlovákiába és átkelt a szádelői hasadékon. A másik csapat megmászta a 460 méter magasan fellelhető Szádvár romjait. A jó hangulat mindig biztosított ebben a társaságban, gombáztunk, énekeltünk, csodáltuk a hegy alatt elvezető kereskedelmi szekérúton áthaladó szekerek sziklába vésett nyomait. A vár romjai 700 év magyar történelméről meséltek. Eljátszhattunk a gondolattal milyen élet lehetett-e falak között? Az este szabad foglalkozással telt, beszélgettünk, zenét hallgattunk, táncoltunk, mindenki kedve és hangulata szerint válogatott a lehetőségekből. Egy dolgot mindenki örömmel fogadott, és fogyasztott, a vendéglátók által az udvari kemencében sütött kenyérlángost. A reggeli ébredés csalódást okozott, a szakadó eső miatt meghiúsult a Ménes-tóhoz tervezett kirándulás. A délutáni hazaindulásig takarítottunk, beszélgettünk, megettük a maradékokat. A kollégák egybehangzó véleménye szerint, a mindennapi munka elvégzéséhez, szükségesek az ehhez hasonló csapatépítő összejövetelek. 19

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakok formáiról, azok

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

SALVA VITA ÉLETBELÉPŐ. Ügyfélkonferencia a Salva Vita Alapítvány szervezésében. Az improvizációs játékok vizuális jegyzetei. Budapest,

SALVA VITA ÉLETBELÉPŐ. Ügyfélkonferencia a Salva Vita Alapítvány szervezésében. Az improvizációs játékok vizuális jegyzetei. Budapest, SALVA VITA ÉLETBELÉPŐ Ügyfélkonferencia a Salva Vita Alapítvány szervezésében Az improvizációs játékok vizuális jegyzetei Budapest, 2015. 10. 14. Salva Vita Konferencia 2015. október 14. Káva K. M. szakmai

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén megye gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményei

Borsod Abaúj Zemplén megye gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményei Borsod Abaúj Zemplén megye szakellátást nyújtó intézményei Központja Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Fenntartó: B-A-Z. Megyei Intézmény szakmai egységei Központja szakszolgáltatás S0280560 Az

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Német Nemzetiségi Tábor június.

Német Nemzetiségi Tábor június. Német Nemzetiségi Tábor 2016. június. Idén (2016-ban) második alkalommal tudott önkormányzatunk napközis tábort szervezni a helyi általános iskolások, valamint a nagycsoportos óvodások számára. A korábbi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítására

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének és szervezeti rendszerének átalakítására Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 8/2005. (II. 17.) Kgy. számú határozat Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, javaslat a gyermekvédelmi szakellátás működésének

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Elnökségi ülés vendégekkel

Elnökségi ülés vendégekkel Elnökségi ülés vendégekkel Nem volt hétköznapi esemény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnökségének novemberi értekezlete. Jeles vendégek érkeztek a Mátyás utcába Czikora

Részletesebben

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Szervezetünk, a Mentálhigiénés Egyesület - Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana 2008-ban

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben