Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés évi munkatervének 2. módosítása Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beiratkozásokról, az indítható osztályok számának meghatározása A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központban létszámgazdálkodás racionalizálása keretében történő létszámcsökkentés A júniusi rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Az Ipari Parkot és a 47-es főutat összekötő út által érintett állami tulajdonban lévő ingatlanrészek megvásárlása A 47-es főközlekedési út közelében elhelyezkedő hódmezővásárhelyi 0520/30 hrsz alatt nyilvántartott, 3190 m2 nagyságú udvar megnevezésű, természetben Hódmezővásárhely, Tanya 1419/2. szám alatti külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Az Önkormányzat új Beszerzési Szabályzatának elfogadása Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft- vel kapcsolatos döntések... 82

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről Az anyagot készítette: Ludescherné Maksa Zsuzsanna intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Ludescherné Maksa Zsuzsanna intézményvezető

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2009. Tárgy: Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben a májusi rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Brunszvik Teréz Óvoda beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, május 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, május 7. Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi Iroda 4./ Oktatási Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés Óvodáink bemutatása Gyermeklétszám adatok Személyi feltételek Pedagógusok képesítése Integrációs munkát segítő tárgyi feltételek Óvodánkban folyó, integrációt segítő munkánk: Integrációs munkánk területei: A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek neveléseoktatása Tehetséggondozás Eredmények és problémapontok az integrációs munkákkal kapcsolatosan Személyi feltételek területén Körzeti nehézségek Tárgyi feltételek területén Szakmai munka területén Jövőképünk az integrációs munkánkban Befejezés 20

6 I/B kötet 6. oldal 1. Helyzetelemzés 1.1. Óvodáink bemutatása A Brunszvik Teréz Óvoda 3 óvodai egységből áll. A Brunszvik Teréz törzsóvoda négy vegyes csoporttal, az Oldalkosár Utcai Telephely három csoporttal: kis,- középső,- és nagycsoporttal működik. Az óvodák néhány száz méterre találhatók egymástól a belvárosban. Vonzáskörzetükhöz tartozik a belvárosi részen kívül városunk egyik legnépesebb területe a hódtói lakótelep is. A Szabadság téri telephelyünk a csúcsi városrészben egy lakótelep szélén helyezkedik el. Az óvodásaink nagyobb része ezekből az önkormányzati bérlakásokból, valamint a körzethez tartozó családi házakból érkeznek hozzánk. A két csoporttal működő óvodában magasabb a hátrányos helyzetű (továbbiakban HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) gyermekek aránya, mint a belvárosi óvodáinkban. Fontosnak tartjuk tehát, olyan környezet megteremtését, ahol a gyermekek sokféle és színes tevékenységekből és programokból tudnak részesülni. Tudatosan keressük azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek segítik az együttnevelést. A kitűzött feladatok megoldásához előtérbe helyezzük az elfogadást, az egyéni segítségnyújtást. Az Oldalkosár Utcai Telephely a városban egyedüli integráló óvodaként fogadja az ép intellektusú, sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI), testi és beszédfogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket is. Jelenleg 3 SNI gyermek jár ide. A sajátos nevelési igényű óvodások diagnózisai 2007/08 tanévben október 1-én 3 fő Születési idős fiú/lány diagnózis megjegyzés fiú kifejező és beszédzavar, kevert Iskolába specifikus fejlődési zavar ment( Németh László) fiú mozgáskorlátozott: Spasticus iskolába ment diplegia (Kertvárosi Kat. Ált. Isk.) lány tanulásban akadályozott iskolába ment (Aranyossy Ált. Isk.)

7 I/B kötet 7. oldal 2008/09-es tanévben október 1-én 3 fő+ 1 fő től születési idő fiú/ diagnózis megjegyzés lány fiú a megismerő funkciók fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége: kevert specifikumú fejlődési zavar fiú a megismerés és viselkedés 2009/10-es tanévre fejlődésének rendellenessége Óvodában marad fiú a megismerő funkciók fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége: kevert specifikumú fejlődési zavar fiú kevert specifikumú zavar: figyelemzavar, önirányítási, viselkedési probléma Iskolai alkalmassági eredmény: Dg: Alacsonyabb szintű mentális képesség október 1 Brunszvik Teréz Óvoda (Fő) Teljes létszám 2008.október 1. Hátrányos helyzetű 18fő, 17% (HH), ebből ebből Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) Sajátos nevelési igényű (SNI) 1.2. Gyermeklétszám adatok Oldalkosár Utcai Óvoda (Fő) 2009/10-es tanévre Óvodában marad Iskolába megy SNI státusza megszűnt től Státusz megállapítva: től án vizsgálat szerint SNI státusza től megszűnik a 2009/10-es tanévben iskolába mehet Szabadság téri Óvoda (Fő) Összesen (fő) 20fő, 27% 31fő, 64% 69 30% ebből ebből ebből % februártól 2 fő 1.3. Személyi feltételek 2009.decembert ől 1 fő 3 1% Engedélyezett Brunszvik Teréz Oldalkosár Szabadság téri Összesen (fő) létszám: 31 fő Óvoda Utcai Óvoda Óvoda (fő) óvodavezető 1 1 óvodapedagógus dajka gyógypedagógiai asszisztens óvodatitkár 1 1 udvaros 1 1 mindösszesen 31 Összesen (%)

8 I/B kötet 8. oldal 1.4. Pedagógusok képesítése Az óvodapedagógusi alapképesítés mellett megszerzett további képesítések Gyógypedagógiai asszisztens Fejlesztő pedagógusi szakvizsga Gyógytestnevelő szakvizsga Alapozó Terápia terapeuta Vezető óvodapedagógus szakvizsga Jeltolmács (felsőfokú) Tanítói másoddiploma Nevelő tanári másoddiploma Zeneóvoda vezetése-másoddiploma Gyermektánc oktatói szakvizsga Dohányzást megelőző Program 1 fő 4 fő, további 2 fő képzése folyamatban 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Óvodapedagógusaink közül minden óvodai csoportban dolgozik olyan szakmailag is felkészült óvodapedagógus, aki képesítése az integrációs nevelő-oktató munkát segíti Integrációs munkát segítő tárgyi feltételek Brunszvik Teréz Óvoda Oldalkosár Utcai Óvoda Szabadság téri Óvoda Fejlesztő szoba kialakítása az orvosi szobából az irodából a dajka szobából Fejlesztő szobák felszereltségének biztosítása Logopédiai tükör Készségfejlesztő játékok Akadálymentesítés: Rámpa építés, bejárati ajtócsere forrás Kialakítása szülői, dolgozói segítséggel Költségvetésből Alapítványi támogatásból, informatikai normatívából Fenntartói költségvetésből HUPLE gömb: Gézengúz Alapítvány pályázati mozgás,- és támogatásával koordinációs terápiás eszköz AYRES tölcsér Oldalkosár Utcai Óvoda mozgás,- és alapítványának támogatása koordinációs terápiás eszköz Sószoba kialakítása és Oldalkosár Utcai Óvoda üzemeltetése alapítványának támogatása folyamatosan Mozgáskorlátozott Közoktatási Közalapítvány gyermekek részére állítható asztal és szék Udvari fejlesztő,- és mozgásos eszközök beszerzése Óvodai alapítványok támogatásával Csoportszobai játékeszközök, bútorok folyamatos beszerzése Óvodai alapítványok, pályázati forrás, szakmai normatíva

9 I/B kötet 9. oldal 2. Óvodánkban folyó, integrációt segítő munkánk 2.1. Integrációs munkánk területei 1. A sajátos nevelési igényű gyermekek és a 2. a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése-oktatása. 3. A tehetséggondozás feladatai. Célunk: az esélyegyenlőség növelése, a hátrányok csökkentése, egyéni szükségleteknek megfelelően speciális fejlesztés biztosítása, az iskolai életmódra való felkészítés Feladatunk: a valamilyen hátránnyal küszködő gyermekek számára speciális személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programok, tevékenységek szervezése A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása Integráló óvodaként a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében a következő feladatokat végeztük és végezzük: Helyi óvodai programunkban kidolgoztuk az SNI gyermekek speciális fejlesztésének lehetőségeit, szakmai eljárásrendjét. Külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdéséhez: sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása szakemberekkel: konduktor, teraputák, logopédus, gyógypedagógus, előírt terápiák biztosítása, (AYRES, Alapozó Terápia, SINDELAR Terápia), egyéni és/vagy csoportos fejlesztések Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedését, fejlődését, az együtt haladást tekintjük, melynek eredményes megvalósításához az alábbiakkal járulunk hozzá: Habilitációs, rehabilitációs szemlélet: együttműködés az utazó szakemberekkel a fejlesztésben résztvevő óvodapedagógusok képzettségének bővítése szakirányú képzéseken, konferenciákon való részvétellel egyéni fejlesztési tervek készítése segíti a tudatos, tervszerű munkát. Foglalkozásokon beépítjük a nevelő-oktató folyamatba a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat, részképesség fejlesztést szolgáló szakmai anyagokat. Figyelemmel kísérjük a kontrollvizsgálatok időpontját, ahhoz a megfelelő szakvéleményeket elkészítjük, ill. beszerezzük. Kapcsolatot tartunk a szülőkkel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával

10 I/B kötet 10. oldal Az SNI integráció gyakorlati megvalósulása Az integráció szervezeti kerete az óvodai napirend, amelynek középpontjában a játéktevékenység áll. Gyermekcsoportban differenciálni és integrálni csak akkor lehet, ha: - folyamatossá tesszük a napirendet, - koncentrikussá a tevékenységeket, - specifikussá a sajátos igényű gyermekek nevelését. Folyamatosság Az egymást követő napirendi szakaszok, mint a játék, a munka, az oktatási tevékenységek és a gondozási feladatok összekapcsolódó szervezeti kerete-formája, melyben megvalósulnak a kitűzött nevelési-oktatási feladataink. A napirend folyamatossága és állandósága biztosítja a gyermekeknek a kiszámíthatóságot és biztonságot. Mindig tudják, hogy milyen tevékenység után mi következik. Ez ad lehetőséget arra is, hogy minden gyermek a saját ütemében vegyen részt egy-egy tevékenységben, így számára nem jelent megterhelést a teljesítés. Ez önbizalmat ad és sikeres végrehajtásra ösztönöz. Koncentrikusság A tevékenységek, ill. a foglalkozások játékban koncentrálódó szervezeti kerete-formája, amelyben az egymással összefüggésben álló műveltségi területek ötvöződnek, és tevékenységekbe integrálódnak. Pl. a művészeti nevelés, mint az egyik műveltségi terület ötvöződik egy másik, a természetismereti területtel. Az évszakok témakör feldolgozása kapcsán rajzolnak a gyermekek és a témához kapcsolódó verssel, vagy dallal is színesítik a folyó tevékenységet. A foglalkozások játékosan zajlanak, az adott témakörök feldolgozása egyénenként, párokban vagy kisebb csoportokban is történhet. Specializáció A sajátos igényű és ép gyermek együtt nevelése ebben az életszakaszban új normák, értékek megismerését alapozza meg: az elfogadást, a toleranciát, a másság tiszteletét. A speciális nevelés esélyt ad a sajátos gyermeknek arra, hogy sérülésének korlátai között teljes életet élhessen ép társaikkal együtt, az épeknek pedig arra, hogy megismerjék és elfogadják a másságot, tudjanak velük együtt természetesen élni. A sajátos gyermek speciális nevelésének feltételei: legfeljebb húsz ép és egy sajátos gyermek csoportonként, az óvodapedagógus ismereteinek szakirányú kiegészítése, szoros szakmai együttműködés a támogató környezettel: szülőkkel, szakemberekkel, a sérülés típusának megfelelő speciális fejlesztést végző szakember munkája, gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus asszisztens. speciális eszközök és megfelelő helyszín biztosítása. A speciális nevelés akkor tölti be integráló szerepét, ha a sajátos nevelési igényű gyermek a közösség olyan tagjaként él az épek között, aki a személyiségének fejlesztése mellett speciális bánásmódot is élvez. Ez a társai számára is elfogadott, természetes állapot.

11 I/B kötet 11. oldal A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek neveléseoktatása Célunk olyan óvodai környezet kialakítása, amely figyelembe veszi a gyermekek sokszínűségét. Ennek érdekében a családokkal való kapcsolattartásunkat még intenzívebbé tesszük. A szülőkkel való együttműködés, az otthon és az óvoda világának találkozásával, a kölcsönös tiszteletadással a lemaradások ellensúlyozását eredményezi. Gyermekeink különböző családi,- és anyagi háttérrel, különböző közösségekben élnek. Többen tagjai például etnikai csoportoknak, szüleik által vallási felekezeteknek. A gyermekek az óvodában is tagjai egyrészről a teljes óvodai közösségnek, másrészről pedig a fejlesztési folyamatban egy-egy kisebb csoportnak. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és szociális motívumaikat (társas kapcsolatok, gondoskodás, türelem, udvariasság, egymás segítése, társak elfogadása). Célunk a szociális kompetenciák fejlesztése terén - Kommunikációs képességek fejlesztése: bátor megnyilatkozások segítése beszélgetéssel-beszéltetéssel, beszédstop kialakítása. Területek: beszélgető körök, tevékenységek, foglalkozások során - Csoportlétre való képesség megalapozása és fejlesztése: (helyes viselkedés, kitartás, feladattudat, feladattartás, döntés-választás képessége, felelősségvállalás) Területek: a gyermekek életkorához illeszkedő ünnepek megünneplése, programok, hagyományápolás és nevelési-oktatási tevékenységek által - Az együttműködés képességeinek megalapozása: konfliktus helyzetek megoldására nevelés, választási-döntési helyzetek gyakorlása óvodapedagógusi mintaadással, Területei: foglalkozások, programok, játék,- és egyéb tevékenységek. - A kötődés képességének (közösségi nevelés) fejlesztése, kooperatív tevékenységek, melynek gazdagsága, ereje és minősége meghatározza a szociális viselkedést, és a személyiség szociális fejlődését. Azaz a közösség közös tevékenységekben közös cél felé halad úgy, hogy mindenki a saját képességei szerint vesz részt a munkában. Célunk az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes kompetenciák fejlesztése terén Az óvodás korosztály még érzelmileg vezérelt, tehát negatív érzelmeik -bánatuk, haragjuk- kedves, jó szóval, bíztatással, dicsérettel gyorsan elszállnak, pozitív megerősítéssel, következetes neveléssel könnyen lehet irányítani őket. A személyes kompetenciák fejlesztésének végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat kialakulását. Ehhez a fejlődéshez szükséges az önkiszolgálási tevékenységek fejlesztése: a biológiai szükségletek, a komfortszükséglet (tisztálkodás és a saját maga körüli igényességre nevelés) és a mozgás és élményszükséglet kielégítése. Nevelés területei: játék, önkiszolgáló,- és naposi munka, testi,- és egészségre nevelés, tapasztalatszerzések-oktatási területek

12 I/B kötet 12. oldal önvédelmi motívumok: az önállósulási vágy kialakításának segítése, az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok kezelésére történő és a munkára nevelés kapcsán Területei: munkaformák, beszélgető körök, választási-döntési helyzetek, játéktevékenység, oktatási tevékenységek, étkezés, mozgás, levegőzés, nevelési helyzetek, játéktevékenység önértékelési motívumok fejlesztése: önbizalom, önbecsülés, pozitív énkép erősítése- dicséret,- buzdítás,- reális értékelés módszerével. Nevelés területei: beszélgető kör, játék,- oktatási tevékenységek, nevelési helyzetek Tehetséggondozás Integrációs munkánk során hangsúlyt helyezünk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekekre is. Lehetőséget adunk számukra tehetségüknek megfelelően a kibontakozásra, így a kommunikáció területén nyújtott kiemelkedő tehetségeket a Varga Tamás Általános Iskola által szervezett mesemondó versenyekre nevezzük be, vagy ünnepségeken verselnek. A kézügyesség terén kimagaslót teljesítők országos és helyi rajz,- és kézműves pályázatokon vesznek részt. A mozgásban ügyesek versenyeken, (balett, fitnesz, úszás), Oviolimpián, családi napokon, városi sportnapokon mutathatják meg gyorsaságukat, robbanékonyságukat, erőnlétüket, rugalmasságukat, hajlékonyságukat. Angol nyelvvel való ismerkedés során megismerkedhetnek a gyermekek angol versekkel, dalokkal, érzékelhetik a nyelv változatosságát és szépségét. A zenei tehetségű óvodásaink tagjai az óvodai és a városi néptánc csoportnak is, több városi és óvodai rendezvényt színesítenek műsorukkal és Zeneóvoda foglalkozásokon fejlesztik tovább zenei ismereteiket. 3. Eredmények és problémapontok az integrációs munkákkal kapcsolatosan 3.1. Személyi feltételek területén Nagy öröm számunkra, hogy 1 fő gyógypedagógiai asszisztens kerülhet alkalmazásra az Oldalkosár Utcai Óvodában a SNI gyermekek megsegítésére. 383/2008 ( 07.09) Kgy. h. szerint. Nehézségünk: Az idei tanévtől kezdődően már két csoportba is van SNI gyermek. Fejlesztésükhöz viszont csak 1 fő gyógypedagógiai asszisztenst tudtunk alkalmazni, mivel csak 1 fő adta be jelentkezését a meghirdetett álláshelyre, így ő megosztott munkaidőben teljesítette feladatait mind a két csoportban. A 2009/10-es tanévben ilyen megosztott munkaidőre már nincs lehetőség, mert továbbra is két csoportban lesz SNI gyermek, közülük 1 fő gyermek mozgásában is akadályoztatva van. Az ő ellátásához, gondozásához, kiséréséhez szükség van a teljes munkaidős gyógypedagógiai asszisztensre, de így a másik csoportba járó 3 fő SNI gyermek mellé nem lesz gyógypedagógiai asszisztens. Megoldási javaslat-kérés: Nagy segítség volna, ha a teljes munkaidős gyógypedagógiai asszisztens mellé további egy fő négy órás foglalkoztatásra kaphatnánk engedélyt annak érdekében, hogy a nagyon magas létszámú (25 fős, de 28 főnek számító) nagycsoportba járó 3 fő SNI gyermek mellett is lehessen olyan szakember, aki teljesíti a napi egyéni fejlesztést a gyógypedagógus útmutatása szerint.

13 I/B kötet 13. oldal 3.2. Körzeti nehézségek Az Oldalkosár Utcai Óvoda az egyetlen SNI gyermekeket integráló óvoda városunkban. Alapító Okiratunkban is szerepel e feladat, az emelt normatívát így teljesen jogszerűen meg is igényeljük a gyermekek után. Az Oldalkosár Utcai Óvoda a belváros egy igen nagy körzettel rendelkező óvodája. Csak a körzetből annyi a jelentkező, hogy a maximális létszámra eddig fel tudtuk tölteni az óvodát. De a létszámok kialakításánál nagy gondot kell fordítani arra, hogy tartani tudjuk a speciális nevelés, az integrált nevelés feltételeit, miszerint húsz fő gyermek mellett 1 fő sajátos igényű gyermek nevelése-oktatása történhet. Tehát, a maximális (25 fő) csoportlétszámra nem tölthetnénk fel az óvodát, ha van SNI jelentkező is! Így viszont a közeli Brunszvik Teréz Óvodába kellene irányítani a jelentkezőket, ahol eddig szintén magas túljelentkezés volt az óvodában. A Szabadság téri Óvodába is irányítjuk a gyermekeket, amely pedig messzebb esik a belvárostól és ezért ezt tapasztalataink szerint- a szülők nehezen fogadják el További nagy nehézséget jelent a létszámok kialakításánál, ha a beiratkozást követően jelentkezik be SNI státuszú gyermek, mert ekkorra már megtörténtek a következő tanévi felvételek, a csoportokat feltöltöttük. Felvételük esetében ilyenkor már nem tudjuk elkerülni, hogy magas létszámmal induljon a csoport, ami pedig nem felel meg a szakmai követelményeknek, az esélyegyenlőségi törekvések csorbulhatnak. A 2009/10-es tanévben 4 fő SNI gyermek fog járni az óvodába, tehát, ha további SNI gyermek jelentkezik a nyár folyamán, helyhiány miatt már nem tudjuk fogadni! Megoldási javaslat, melyről már az Oktatási Csoporttal és az óvodavezetőkkel megkezdődtek az egyeztetések: 1. A körzethatárok ismételt átgondolása. A kertvárosi körzetből a Hermann Alice Óvodához és a hódtói részből pedig az Exner Leó Óvodához csatolni körzetet, vagy 2. a városban egy másik SNI gyermekeket fogadó óvodát kijelölni annak érdekében, hogy az Önkormányzat minden óvodai SNI státusz után jogszerűen megigényelhesse az emelt normatívát, valamint hogy a speciális fejlesztés, a sajátos nevelés feltételeit, hatékonyságát tartani tudjuk. Ez természetesen további költségeket is jelent a fenntartó számára, akár a humánerő biztosítása, akár a tárgyi feltételek biztosítása miatt Tárgyi feltételek területén Nehézség: Óvodánk halmozottan hátrányos gyermekeinek százalékos megoszlása nem tette lehetővé, hogy EU-s integrációs pályázatokon részt vegyünk. A tárgyi eszközfejlesztés, -különösen SNI gyermekek részére szükséges speciális eszközök biztosítása- az anyagi lehetőségek miatt korlátozottabb ütemű. Az udvar fejlesztésére nincs pályázati forrás. Megoldások: A hazai pályázati lehetőségeket minden esetben megragadjuk és bár óvodai pályázat nagyon kevés kerül kiírásra, az alapítványon keresztül azonban részt veszünk minden olyan pályázaton, ami óvodáink tárgyi eszközkészletének fejlesztését, vagy programok támogatását segíti. Sajnos, ezek a pályázatok nem támogatják a nagyobb beruházásokat, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését pl.: udvari eszközök, vagy udvar fejlesztés és az SNI gyermekek ellátásának speciális eszközeit.

14 I/B kötet 14. oldal Továbbá megragadjuk az alkalmat, hogy a szülők körében, elfogadjuk a felajánlott segítséget, támogatást. Ebben ismét kiemelt szerepet kapnak óvodáink alapítványai Szakmai munka területén A fejlesztő foglalkozások helyben történő ellátása mind a szülők, mind az óvodapedagógusok körében megelégedéssel zajlik. A szülők nagyon örülnek az ingyenes és helyben történő ellátásnak. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az utazó szakemberekkel, az Egyesített Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel (továbbiakban: EGYMI) és Nevelési Tanácsadó vezetőivel, terapeutáival. Fordulhatunk hozzájuk kérdéseinkkel, kéréseinkkel. A foglalkozások időpontjainak egyeztetésekor is maximálisan alkalmazkodnak ők is, és mi is a lehető legjobb megoldás megtalálásához. A munkakapcsolatot nagyon pozitívnak ítélem, és ez hozzájárul a szakmai eredményekhez is. Fejlesztő pedagógusi képzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink bekapcsolódtak a városi Fejlesztő pedagógusok munkaközösségébe, ahol szakmai segítséget kapnak a napi fejlesztő munkához. Nehézségeink: Vannak szülők, akik az ingyenesen biztosított fejlesztő ellátás mellett nem veszik komolyan a további (sok esetben elrendelt) vizsgálatok, vagy terápia szükségességét pl. pszichiátriai vizsgálat, vagy pszichológusi terápia. Többszöri beszélgetés, megkeresés után sem érzik komolynak a helyzet fontosságát, nem jelennek meg a vizsgálaton/terápián, ami a gyermekük érdekében történne! Esetenként munkahelyi és szabadságolási nehézségekre hivatkoznak, vagy nem is mondják meg a vizsgálatoktól való távolmaradás okát! Megoldási törekvésünk: Következetesen az adódó helyzetek nyomon követése, a helyzetből adódó beszélgetések, egyeztetések lefolytatása a meggyőzés módszerének alkalmazásával. Végső esetben a fenntartó-jegyzői segítség igénybe vétele Az SNI gyanú felmerülése esetében a gyermek vizsgálatát a szakértői bizottságnak kell elvégezni, a státusz megállapítására csak ők jogosultak. Felmerülő nehézségek: A szakértői bizottság vizsgálatára hosszadalmas várakozás után lehet bejutni. Tapasztalatok-megoldások: Már a kis,- vagy középső csoportos gyermekeknél felmerülő probléma esetében a tanév végén megkérjük a vizsgálati időpontot annak érdekében, hogy a következő tanév október 1-i normatíva igénylésre a státusz kiderüljön és a jogosultságnak megfelelően az emelt normatíva rendelkezésre álljon. Kontrollvizsgálatok esetében is kiemelt figyelemmel kell lennünk ahhoz, hogy az iskolai beiratkozásokra rendelkezésre álljon a következő tanévre vonatkozó szakértői vélemény. Ezen a helyzeten sokat segített, hogy az idén a szakértői bizottság a városban, helyben is végzett iskolaérettségi vizsgálatot. Aki ide még sem került be, számukra az EGYMI és a Nevelési Tanácsadó vezetőinek hathatós közbenjárására a vizsgálatot Szegeden időben elvégezték A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a gyermekek az óvodában többirányú fejlesztésben részesülnek, akár az utazó hálózaton keresztül és az óvodai integrációs programban kidolgozott óvodapedagógusi szakmai munka kapcsán. Nehézségek: Nem hallgathatjuk el e téma kapcsán, hogy a családi háttér támogatásának megnyerése, különösen néhány HH és HHH család bevonása az óvoda életébe már sokkal

15 I/B kötet 15. oldal nehezebb feladat, mint a gyermekek integrációja. A család és óvoda kapcsolata nem választható szét egymástól, mivel az integrált nevelés nem különíthető el intézményi szintre! Óvodánk minden pedagógusa, dolgozója fontosnak tartja a családi háttér megnyerését, és ezt szem előtt tartva szervezi a napi tevékenységeket, sokszínű programokat. Tapasztalataink- Jó gyakorlat: Első feladat a bizalom megszerzése, amit már a beiratkozást követően igyekszünk elnyerni. Az első közös szülői értekezleten bemutatjuk az óvodát, programunkat, a házirendet, a dolgozókat. Családlátogatás alkalmával bemutatkoznak a pedagógusok és beszélgetést kezdeményeznek a szülőkkel a beszoktatás menetéről, az óvoda szokásrendszeréről, programjáról, a felmerülő egyéb kérdésekről. A gyermekről anamnézist vesznek fel, érdeklődnek szokásaikról. A tanév folyamán a kapcsolattartás formái: Napi beszélgetések- rövid információcsere Fogadó órák-szülői értekezletek- hosszabb idejű információ átadás, téma és/vagy feladatorientáltsággal Családi napok: csoport és/vagy óvodai szinten Ünnepségek, rendezvények: csoport és/vagy óvodai szinten Az óvoda napi életében való részvétel lehetősége és nyílt napok A családokkal történő kommunikáció alapelvei: Hagyunk időt, és adunk alkalmat, bátorítást a családoknak, hogy kinyíljanak, megosszák velünk gondolataikat, örömeiket, bánatukat. Adunk lehetőséget egyéni beszélgetésekre Az információt bizalmasan kezeljük, igyekszünk elérni, hogy a gyermekükről nyíltan, őszintén tudjunk információt közölni és információt kapni is. 4. Jövőképünk az integrációs munkánkban 4.1. A szakmai munkát, az innovációt vezetőként nagyon fontosnak tartom: Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésénél továbbra is prioritást kap a fejlesztő pedagógusi vagy gyógypedagógusi képzettség megszerzése, jelenleg 2 fő fejlesztő pedagógus szakvizsgás képesítése folyamatban van. Tervünk ben a Szabadság téri Óvodában további 1 fő, az Oldalkosár Utcai Óvodában is további 1 fő beiskolázása ezen a területen Akkreditált tanfolyamokra történő jelentkezésénél előnyt élveznek azok a kolléganők, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését és az integrációs munkát segítő képesítések megszerzésére nyújtanak be jelentkezést A kolléganők vállalják konferenciákon való részvételüket is önköltség (utazás, konferencia díja, étkezés) vállalása mellett is Az önképzés kiemelt szerepet kap, így a kolléganők az Internet adta lehetőségeket kihasználják, valamint a szakirodalmi anyagokat is beszerzik Óvodai beiratkozáskor kiemelt figyelmet fordítunk a HHH gyermekekre, a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása érdekében Kapcsolatot tartunk fenn a védőnői hálózattal, gyermekvédelmi ellátó szervekkel, szociális irodával A sajátos nevelési igényű gyermekek beiratkozásánál figyeljük a már rendelkezésre álló szakértői dokumentumokat Beiratkozást követően a csoportkialakításánál fokozottan figyelünk a HHH és SNI gyermekek arányos eloszlását csoporton belül.

16 I/B kötet 16. oldal 4.6. Nagy feladat az óvodai egységeken belüli arányos megoszlást biztosítani. A Szabadság téri Óvoda környezetében szociális bérlakások találhatók és az ott élő családok erősen ragaszkodnak ahhoz, hogy a közelben lévő óvodába járjon gyermekük. Eddig még nem avatkoztunk be ebbe a folyamatba, de készek vagyunk az óvodai arányok megtartása érdekében óvodai egységen belüli átirányítást is alkalmazni. Ha erre sor kerül, kéréssel fordulunk a fenntartó felé, hogy a szülői panaszok kezelésekor támogassák ilyen irányú beóvodázási szempontjainkat Az óvodáztatási támogatásokra jogosultak körét figyelemmel kísérjük, igény szerint segítünk a támogatás igénylésében Hiányzások nyomon követése: Óvodáinkban nem jellemzőek az igazolatlan hiányzások. Óvodásokról lévén szó a betegség miatti hiányzások természetesen jelen vannak, de nincs igazolatlan hiányzás. Annak érdekében, hogy ez az arány megmaradjon az óvodapedagógusoknak továbbra is kiemelten kell figyelni a hiányzásokat. Ezzel kapcsolatosan intézkedni (levélen keresztüli kiértesítés, vagy jegyzői tájékoztatás) még nem kellett, a szülők telefonos megkeresésére néhány esetben- már sor került Az Önkormányzat Közoktatási Integrációs Tervét figyelembe véve a Szabadág téri Óvodában be kívánjuk vezetni 2009/10 tanévtől az OPSTAP Programot Óvoda-iskola átmenet segítése Érintett intézmények 1. Brunszvik Teréz Óvoda és az Oldalkosár Utcai Óvoda a Németh László Gimnázium és Általános Iskolával, valamint 2. a Szabadság téri Óvoda a Liszt Ferenc Általános Iskolával Általános cél: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási koncepcióján alapuló Közoktatási Intézkedési Tervében foglaltak alapján kiemelt célnak tekintjük az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítését, az óvodás és kisiskolás kor egységes pedagógiai folyamatként kezelését az SNI, a HH és HHH gyermekek hátránykompenzálása, oktatási esélyegyenlőség érvényesítését, folyamatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai támogatást A Brunszvik Teréz Óvoda és a Németh László Gimnázium és Általános Iskola a közös cél érdekében a munkát alábbi területeken kapcsolja össze: Környezeti nevelés Népszokások Szabadidős tevékenységek Anyanyelvi nevelés Egészséges életmódra nevelés Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (továbbiakban: DIFER) mérés Feladatok az eredmények fenntarthatósága, erősítése és a további fejlesztési lehetőségek megvalósítása érdekében: Kidolgoztuk a körzetben található két intézmény együttműködését. A beiskolázási gyakorlat erősítése érdekében megvalósítjuk az óvoda-iskola átmenet programját, a program közös megvalósításának intézkedési tervét. Mind a két intézményben megalakult az óvoda-iskola átmenet segítését koordináló munkacsoport. Feladatuk: az intézmények közötti folyamatos kapcsolattartás az Intézkedési terv pontos végrehajtása érdekében.

17 I/B kötet 17. oldal Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a pályázati lehetőségek kihasználást a pedagógusok módszertani támogatásának, megújulásának segítése érdekében. Az eredményesség és minőség fokozása érdekében az Oldalkosár Utcai Telephelyen is bevezetésre kerül a DIFER mérés. A Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusai a több éves DIFER mérés tapasztalataival segítik a mérés bevezetését és sikerességét. A méréseket tervszerűen végezzük. Az intézményekben továbbra is nyitottak a pedagógusok a módszertani megújulásra. Az eddig megszerzett ismeretek birtokában, a már meglévő tapasztalatok átadásával mind a két intézmény pedagógusai erősítik az intézményen belüli integrációt és a kompetencia alapú nevelést-oktatást. Az óvoda-iskola közötti átmenet segítésének módjai: együttműködési megállapodás megkötése, a tanév programjának egyeztetése az átmenet támogatására, műhelymunka szakmai műhely: Módszerek, tapasztalatok cseréje, Jó gyakorlat kiadványhoz szakmai anyag összegyűjtése, DIFER mérés, nyílt szakmai napok szervezése, hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között, közös programok megvalósítása az Intézkedési terv szerint Szabadság téri Óvoda és a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola közötti kapcsolat Szakmai együttműködés, mely a folyamatos és tervszerű munka megvalósítását célozza. Célok az eredmények fenntarthatósága, erősítése és a további fejlesztési lehetőségek megvalósítása érdekében: Erősítenünk kell a körzeti óvodánkkal és valamennyi óvodával az együttműködést, melyet a HEFOP pályázat keretében már az előző tanévben megkezdtünk. Kiemelt terület az ének-zenei nevelés. A megvalósított városi szintű integráció eredményeit figyelembe véve, az eddigi gyakorlatot tovább visszük. Jó gyakorlat című kiadványunkat bővítjük, folyamatosan használjuk. Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport által kidolgozott szakmai anyagot átadjuk más óvodák számára. Célunk: a gyerekek szeressenek iskolába járni, szorongásmentes légkör biztosítása, egyéni képességeinknek megfelelő tevékenykedtetés. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése-oktatása. Az óvoda-iskola közötti átmenet segítésének módjai: együttműködési megállapodás, Jó gyakorlat kiadvány elkészítése, DIFER mérés, az óvodások nyomon követése iskolába kerülés után esetmegbeszélések, feljegyzések készítése, nyílt szakmai napok szervezése, közös ünnepségek.

18 I/B kötet 18. oldal A gyermekek egyéni képességét vizsgáló DIFER diagnosztizáló vizsgálati eljárás tapasztalatai A DIFER programcsomag funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést. Az iskolakezdés sikerességében meghatározó szerepet játszik, hogy hol tart a gyermek azoknak a képességeknek az elsajátításában, amelyekre az iskolai tanulás épít, ezért komoly figyelmet kell fordítani az óvodás gyermekek készség,- és képességfejlődésére. A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény! ( József Attila) A Brunszvik Teréz Óvodában már 3. éve végzünk DIFER méréseket a középsős és nagycsoportos gyermekek körében (30-30 fő). A két tanév vizsgálati eredményeit összehasonlítottuk. Ugyanazt a kisgyermeket vizsgáltuk középsősként az első tanévben (2006/07-es), mint akit nagycsoportosként a következő tanévben (2007/08-as). Közülük megvizsgáltuk a HH gyermekek teljesítményét is. Írásbeli beszámolómban 4 területet mutatok be: 1. Tapasztalati következtetés 2. Tapasztalati összefüggés-megértés 3. Relációszókincs 4. Elemi számolási készség Prezentáció keretében pedig további három vizsgálati eredményt szeretnék majd bemutatni. 1.Írásmozgás-koordináció, 2. Beszédhanghallás, 3. Szocialitás Tapasztalati következtetés A műveletvégzés kizárólag a gyermek személyes tapasztalatára és a mindennapi szituációk nyelvhasználatára épít. Pl: Ha játékot kapok, akkor örülök. Most játékot kaptam, tehát a gyermeknek kell a mondatot befejezni.(örülök). 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos( fő/hh) előkészítő 5/1 1/1 kezdő 5 1/1 haladó 14/3 14/2 befejező 5/1 9/1 optimum 1 5 összesen 30/5 30/5 Értékelés: A haladó szintet már középsőben is sokan teljesítették. A mai gyermekek már sok szituációt megtapasztalnak, különösen érvényes ez a vegyes életkorú csoportokra, ahol sokszor lehet, hogy csak szemlélőként él meg helyzeteket egy fiatalabb életkorú kisgyermek, de már abból is tanul. Ezt mutatja, hogy nagycsoportra emelkedett a befejező és optimum szintet is elért gyermekek száma.

19 I/B kötet 19. oldal Tapasztalati összefüggés-megértés Mindennapi létünk során tapasztalatok, összefüggések sokaságát használjuk nap, mint nap. Ezért az összefüggések megértésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző képesség az életminőség alapvető feltétele. Pl. Ha megbotlunk, akkor elesünk. Mit gondolsz, csak akkor esnek el az emberek, ha megbotlanak? Szerinted, aki megbotlik, az mindig elesik? 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos(fő/hh) előkészítő 1 1 kezdő 1/1 1/1 haladó 21/2 4/2 befejező 9/2 18/2 optimum - 7 összesen 30/5 30/5 Eredmény: A tapasztalatokból szerzett ismeretek terén nagyon jól teljesítettek a gyermekek. Jól látható a tanévek közötti fejlődés is. A szituációs játékok széles tárháza ad e készségeknek fejlesztésére lehetőséget, amit az óvodapedagógusok a gyakorlati munka során használnak is. De maguk az élethelyzetek is sok tapasztalattal gazdagítják a gyermekeket. Relációszókincs A szavak, dolgok, tulajdonságok, folyamatok közötti viszonyokat fejezi ki. A relációszókincs ismerete, biztonságos alkalmazása nélkül a nyelv használhatatlan. E nélkül nem, vagy csak nehezen érthető meg, amit a pedagógus, vagy a társak beszélnek. (pl. alatt-fölött, mellett, időbeli tájékozódás, kisebb-nagyobb, több-kevesebb relációja) 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos( fő/hh) előkészítő - - kezdő 11/2 4/2 haladó 10/2 6/1 befejező 6/1 10/1 optimum 3 10/1 összesen 30/5 30/5 Értékelés: Az óvodai matematikai nevelés és a játéktevékenység során nagyon sokszor találkoznak a gyermekek ilyen jellegű feladatokkal. A középsősök még el-eltévesztik a feladatokat, de nagycsoportra már a sok gyakorlás és tapasztalatszerzés miatt szép eredmények születtek. A 30 főből 20 fő teljesítette a befejező és optimum szintet. Elemi számolási készség Százas számkörben való számlálást (növekvő, csökkenő sorrendben történő számlás), húszas számkörben manipulatív számlálást (tárgyakkal való művelet), tízes számkörben számképfelismerést, százas számkörben számolvasást (számok jelének felismerése) jelent. 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos( fő/hh) előkészítő 12/3 -

20 I/B kötet 20. oldal kezdő 9/1 13/2 haladó 4/1 8/1 befejező 5 7/2 optimum - 2 összesen 30/5 30/5 Értékelés: Ennél a területnél látszik legjobban, hogy lesz fejlődére lehetőség az iskolai tananyag elsajátítását követően, hiszen középsőben optimumot senki nem ért el, de nagycsoportra is a százas számkör alkalmazása nehézséget jelentett. A manipulatív számlás húszas számkörben sokak teljesítményét emelte, de a százas számkörben végzendő feladatok nehézséget jelentettek, ami érthető is, hiszen az óvodában húszas számkört alkalmazunk DIFER mérés tapasztalatai: A mérés eredményei alátámasztják az óvodapedagógusoknak a gyermekekről szerzett napi tapasztalatait. Sok esetben megerősít őket abban, hogy egy-egy részképesség gyengeség fennáll, ezekben az esetekben célirányos feladatokkal tudják a gyermekeket fejleszteni. Sok esetben pedig láthatják, hogy a gyermekek a megfelelő fejlettségi ütemben haladnak. Örömmel láttuk, hogy minden területen fejlődés látható a két tanév között. Középsőben még több volt az előkészítő és kezdő szintű teljesítmény, majd nagycsoportra egyre többen teljesítettek a haladó szinten, vagy afelett. Szinte minden vizsgált területen van optimumon teljesítő gyermek is, ami pedig a 8 éves kor követelménye. A hátrányos helyzetű gyermekek teljesítménye is összhangban van a napi tapasztalatokkal. Az egyéni fejlesztési napló tartalmazza minden kisgyermek fejlesztési területeit a hozzá kapcsolódó anyagokkal, tematikával, amit az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógusok tervszerűen, tudatosan hajtanak végre a gyerekek teljes körű személyiségfejlesztése érdekében. A DIFER mérés a 2008/09-es tanévben beindult a telephelyeken is. A Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusai szakmai segítséget nyújtottak kolléganőiknek a mérés lefolytatása kapcsán. Az óvoda-iskola átmenet programokban jövőbeli feladatnak jelöltük meg a gyermekek fejlődésének utánkövetését is az általános iskolában. 5. Befejezés Nagyon fontosan tartjuk óvodánk nevelő-oktató munkája során, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésbeli lemaradásai felszínre kerüljenek, mert a prevenció ebben az óvodás életkorban a leghatékonyabb, ezért az óvodapedagógusok és szakemberek fejlesztő munkája hangsúlyos szerepet kap. Valljuk, hogy a hátránykompenzáló egyéni fejlesztés során az átlagtól lemaradó fejlődésmenetet mutató gyermekek esélyei nőnek. Integrációs törekvésünk megvalósítása érdekében jelen van dolgozóink szemléletében az elfogadás, tapintat, tolerancia, empátia, amely nélkül elképzelhetetlen volna megvalósítani a sikeres integrációt. Kollektívánkra mindig is jellemző volt a korszerű módszerek alkalmazása, belső igényük a folyamatos önképzés, szakmai tudásuk karbantartása és a gyermekek környezetének állandó szépítése, fejlesztése. Még hangsúlyosabb szerepet kap a befogadás, jobban érvényesül az egyéni, differenciáló bánásmód.

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Nagy csoport. Vegyes csoport Észak Utcai Tagóvoda Szent István Utcai Tagóvoda

MELLÉKLETEK. Nagy csoport. Vegyes csoport Észak Utcai Tagóvoda Szent István Utcai Tagóvoda Commitment Pedagógiai Intézet 4028 Debrecen Zákány utca 5. Telefon: 52/418-784 www.commitment.hu email: info@commitment.hu MELLÉKLETEK Intézmény Kis csoport Középső csoport Nagy csoport Vegyes csoport

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Az előterjesztés 5 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám: 41- /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Átszervezés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Óvodáiban Az anyagot

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók: I/D kötet 1. oldal Iktatószám: 21-7897-2./2011 ( 12 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda vezetőjének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben