Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés évi munkatervének 2. módosítása Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beiratkozásokról, az indítható osztályok számának meghatározása A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központban létszámgazdálkodás racionalizálása keretében történő létszámcsökkentés A júniusi rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Az Ipari Parkot és a 47-es főutat összekötő út által érintett állami tulajdonban lévő ingatlanrészek megvásárlása A 47-es főközlekedési út közelében elhelyezkedő hódmezővásárhelyi 0520/30 hrsz alatt nyilvántartott, 3190 m2 nagyságú udvar megnevezésű, természetben Hódmezővásárhely, Tanya 1419/2. szám alatti külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása Az Önkormányzat új Beszerzési Szabályzatának elfogadása Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft- vel kapcsolatos döntések... 82

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről Az anyagot készítette: Ludescherné Maksa Zsuzsanna intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Ludescherné Maksa Zsuzsanna intézményvezető

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2009. Tárgy: Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben a májusi rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Brunszvik Teréz Óvoda beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, május 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, május 7. Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi Iroda 4./ Oktatási Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés Óvodáink bemutatása Gyermeklétszám adatok Személyi feltételek Pedagógusok képesítése Integrációs munkát segítő tárgyi feltételek Óvodánkban folyó, integrációt segítő munkánk: Integrációs munkánk területei: A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek neveléseoktatása Tehetséggondozás Eredmények és problémapontok az integrációs munkákkal kapcsolatosan Személyi feltételek területén Körzeti nehézségek Tárgyi feltételek területén Szakmai munka területén Jövőképünk az integrációs munkánkban Befejezés 20

6 I/B kötet 6. oldal 1. Helyzetelemzés 1.1. Óvodáink bemutatása A Brunszvik Teréz Óvoda 3 óvodai egységből áll. A Brunszvik Teréz törzsóvoda négy vegyes csoporttal, az Oldalkosár Utcai Telephely három csoporttal: kis,- középső,- és nagycsoporttal működik. Az óvodák néhány száz méterre találhatók egymástól a belvárosban. Vonzáskörzetükhöz tartozik a belvárosi részen kívül városunk egyik legnépesebb területe a hódtói lakótelep is. A Szabadság téri telephelyünk a csúcsi városrészben egy lakótelep szélén helyezkedik el. Az óvodásaink nagyobb része ezekből az önkormányzati bérlakásokból, valamint a körzethez tartozó családi házakból érkeznek hozzánk. A két csoporttal működő óvodában magasabb a hátrányos helyzetű (továbbiakban HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) gyermekek aránya, mint a belvárosi óvodáinkban. Fontosnak tartjuk tehát, olyan környezet megteremtését, ahol a gyermekek sokféle és színes tevékenységekből és programokból tudnak részesülni. Tudatosan keressük azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek segítik az együttnevelést. A kitűzött feladatok megoldásához előtérbe helyezzük az elfogadást, az egyéni segítségnyújtást. Az Oldalkosár Utcai Telephely a városban egyedüli integráló óvodaként fogadja az ép intellektusú, sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI), testi és beszédfogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket is. Jelenleg 3 SNI gyermek jár ide. A sajátos nevelési igényű óvodások diagnózisai 2007/08 tanévben október 1-én 3 fő Születési idős fiú/lány diagnózis megjegyzés fiú kifejező és beszédzavar, kevert Iskolába specifikus fejlődési zavar ment( Németh László) fiú mozgáskorlátozott: Spasticus iskolába ment diplegia (Kertvárosi Kat. Ált. Isk.) lány tanulásban akadályozott iskolába ment (Aranyossy Ált. Isk.)

7 I/B kötet 7. oldal 2008/09-es tanévben október 1-én 3 fő+ 1 fő től születési idő fiú/ diagnózis megjegyzés lány fiú a megismerő funkciók fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége: kevert specifikumú fejlődési zavar fiú a megismerés és viselkedés 2009/10-es tanévre fejlődésének rendellenessége Óvodában marad fiú a megismerő funkciók fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége: kevert specifikumú fejlődési zavar fiú kevert specifikumú zavar: figyelemzavar, önirányítási, viselkedési probléma Iskolai alkalmassági eredmény: Dg: Alacsonyabb szintű mentális képesség október 1 Brunszvik Teréz Óvoda (Fő) Teljes létszám 2008.október 1. Hátrányos helyzetű 18fő, 17% (HH), ebből ebből Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) Sajátos nevelési igényű (SNI) 1.2. Gyermeklétszám adatok Oldalkosár Utcai Óvoda (Fő) 2009/10-es tanévre Óvodában marad Iskolába megy SNI státusza megszűnt től Státusz megállapítva: től án vizsgálat szerint SNI státusza től megszűnik a 2009/10-es tanévben iskolába mehet Szabadság téri Óvoda (Fő) Összesen (fő) 20fő, 27% 31fő, 64% 69 30% ebből ebből ebből % februártól 2 fő 1.3. Személyi feltételek 2009.decembert ől 1 fő 3 1% Engedélyezett Brunszvik Teréz Oldalkosár Szabadság téri Összesen (fő) létszám: 31 fő Óvoda Utcai Óvoda Óvoda (fő) óvodavezető 1 1 óvodapedagógus dajka gyógypedagógiai asszisztens óvodatitkár 1 1 udvaros 1 1 mindösszesen 31 Összesen (%)

8 I/B kötet 8. oldal 1.4. Pedagógusok képesítése Az óvodapedagógusi alapképesítés mellett megszerzett további képesítések Gyógypedagógiai asszisztens Fejlesztő pedagógusi szakvizsga Gyógytestnevelő szakvizsga Alapozó Terápia terapeuta Vezető óvodapedagógus szakvizsga Jeltolmács (felsőfokú) Tanítói másoddiploma Nevelő tanári másoddiploma Zeneóvoda vezetése-másoddiploma Gyermektánc oktatói szakvizsga Dohányzást megelőző Program 1 fő 4 fő, további 2 fő képzése folyamatban 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Óvodapedagógusaink közül minden óvodai csoportban dolgozik olyan szakmailag is felkészült óvodapedagógus, aki képesítése az integrációs nevelő-oktató munkát segíti Integrációs munkát segítő tárgyi feltételek Brunszvik Teréz Óvoda Oldalkosár Utcai Óvoda Szabadság téri Óvoda Fejlesztő szoba kialakítása az orvosi szobából az irodából a dajka szobából Fejlesztő szobák felszereltségének biztosítása Logopédiai tükör Készségfejlesztő játékok Akadálymentesítés: Rámpa építés, bejárati ajtócsere forrás Kialakítása szülői, dolgozói segítséggel Költségvetésből Alapítványi támogatásból, informatikai normatívából Fenntartói költségvetésből HUPLE gömb: Gézengúz Alapítvány pályázati mozgás,- és támogatásával koordinációs terápiás eszköz AYRES tölcsér Oldalkosár Utcai Óvoda mozgás,- és alapítványának támogatása koordinációs terápiás eszköz Sószoba kialakítása és Oldalkosár Utcai Óvoda üzemeltetése alapítványának támogatása folyamatosan Mozgáskorlátozott Közoktatási Közalapítvány gyermekek részére állítható asztal és szék Udvari fejlesztő,- és mozgásos eszközök beszerzése Óvodai alapítványok támogatásával Csoportszobai játékeszközök, bútorok folyamatos beszerzése Óvodai alapítványok, pályázati forrás, szakmai normatíva

9 I/B kötet 9. oldal 2. Óvodánkban folyó, integrációt segítő munkánk 2.1. Integrációs munkánk területei 1. A sajátos nevelési igényű gyermekek és a 2. a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése-oktatása. 3. A tehetséggondozás feladatai. Célunk: az esélyegyenlőség növelése, a hátrányok csökkentése, egyéni szükségleteknek megfelelően speciális fejlesztés biztosítása, az iskolai életmódra való felkészítés Feladatunk: a valamilyen hátránnyal küszködő gyermekek számára speciális személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programok, tevékenységek szervezése A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása Integráló óvodaként a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében a következő feladatokat végeztük és végezzük: Helyi óvodai programunkban kidolgoztuk az SNI gyermekek speciális fejlesztésének lehetőségeit, szakmai eljárásrendjét. Külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdéséhez: sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása szakemberekkel: konduktor, teraputák, logopédus, gyógypedagógus, előírt terápiák biztosítása, (AYRES, Alapozó Terápia, SINDELAR Terápia), egyéni és/vagy csoportos fejlesztések Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedését, fejlődését, az együtt haladást tekintjük, melynek eredményes megvalósításához az alábbiakkal járulunk hozzá: Habilitációs, rehabilitációs szemlélet: együttműködés az utazó szakemberekkel a fejlesztésben résztvevő óvodapedagógusok képzettségének bővítése szakirányú képzéseken, konferenciákon való részvétellel egyéni fejlesztési tervek készítése segíti a tudatos, tervszerű munkát. Foglalkozásokon beépítjük a nevelő-oktató folyamatba a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat, részképesség fejlesztést szolgáló szakmai anyagokat. Figyelemmel kísérjük a kontrollvizsgálatok időpontját, ahhoz a megfelelő szakvéleményeket elkészítjük, ill. beszerezzük. Kapcsolatot tartunk a szülőkkel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával

10 I/B kötet 10. oldal Az SNI integráció gyakorlati megvalósulása Az integráció szervezeti kerete az óvodai napirend, amelynek középpontjában a játéktevékenység áll. Gyermekcsoportban differenciálni és integrálni csak akkor lehet, ha: - folyamatossá tesszük a napirendet, - koncentrikussá a tevékenységeket, - specifikussá a sajátos igényű gyermekek nevelését. Folyamatosság Az egymást követő napirendi szakaszok, mint a játék, a munka, az oktatási tevékenységek és a gondozási feladatok összekapcsolódó szervezeti kerete-formája, melyben megvalósulnak a kitűzött nevelési-oktatási feladataink. A napirend folyamatossága és állandósága biztosítja a gyermekeknek a kiszámíthatóságot és biztonságot. Mindig tudják, hogy milyen tevékenység után mi következik. Ez ad lehetőséget arra is, hogy minden gyermek a saját ütemében vegyen részt egy-egy tevékenységben, így számára nem jelent megterhelést a teljesítés. Ez önbizalmat ad és sikeres végrehajtásra ösztönöz. Koncentrikusság A tevékenységek, ill. a foglalkozások játékban koncentrálódó szervezeti kerete-formája, amelyben az egymással összefüggésben álló műveltségi területek ötvöződnek, és tevékenységekbe integrálódnak. Pl. a művészeti nevelés, mint az egyik műveltségi terület ötvöződik egy másik, a természetismereti területtel. Az évszakok témakör feldolgozása kapcsán rajzolnak a gyermekek és a témához kapcsolódó verssel, vagy dallal is színesítik a folyó tevékenységet. A foglalkozások játékosan zajlanak, az adott témakörök feldolgozása egyénenként, párokban vagy kisebb csoportokban is történhet. Specializáció A sajátos igényű és ép gyermek együtt nevelése ebben az életszakaszban új normák, értékek megismerését alapozza meg: az elfogadást, a toleranciát, a másság tiszteletét. A speciális nevelés esélyt ad a sajátos gyermeknek arra, hogy sérülésének korlátai között teljes életet élhessen ép társaikkal együtt, az épeknek pedig arra, hogy megismerjék és elfogadják a másságot, tudjanak velük együtt természetesen élni. A sajátos gyermek speciális nevelésének feltételei: legfeljebb húsz ép és egy sajátos gyermek csoportonként, az óvodapedagógus ismereteinek szakirányú kiegészítése, szoros szakmai együttműködés a támogató környezettel: szülőkkel, szakemberekkel, a sérülés típusának megfelelő speciális fejlesztést végző szakember munkája, gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus asszisztens. speciális eszközök és megfelelő helyszín biztosítása. A speciális nevelés akkor tölti be integráló szerepét, ha a sajátos nevelési igényű gyermek a közösség olyan tagjaként él az épek között, aki a személyiségének fejlesztése mellett speciális bánásmódot is élvez. Ez a társai számára is elfogadott, természetes állapot.

11 I/B kötet 11. oldal A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek neveléseoktatása Célunk olyan óvodai környezet kialakítása, amely figyelembe veszi a gyermekek sokszínűségét. Ennek érdekében a családokkal való kapcsolattartásunkat még intenzívebbé tesszük. A szülőkkel való együttműködés, az otthon és az óvoda világának találkozásával, a kölcsönös tiszteletadással a lemaradások ellensúlyozását eredményezi. Gyermekeink különböző családi,- és anyagi háttérrel, különböző közösségekben élnek. Többen tagjai például etnikai csoportoknak, szüleik által vallási felekezeteknek. A gyermekek az óvodában is tagjai egyrészről a teljes óvodai közösségnek, másrészről pedig a fejlesztési folyamatban egy-egy kisebb csoportnak. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és szociális motívumaikat (társas kapcsolatok, gondoskodás, türelem, udvariasság, egymás segítése, társak elfogadása). Célunk a szociális kompetenciák fejlesztése terén - Kommunikációs képességek fejlesztése: bátor megnyilatkozások segítése beszélgetéssel-beszéltetéssel, beszédstop kialakítása. Területek: beszélgető körök, tevékenységek, foglalkozások során - Csoportlétre való képesség megalapozása és fejlesztése: (helyes viselkedés, kitartás, feladattudat, feladattartás, döntés-választás képessége, felelősségvállalás) Területek: a gyermekek életkorához illeszkedő ünnepek megünneplése, programok, hagyományápolás és nevelési-oktatási tevékenységek által - Az együttműködés képességeinek megalapozása: konfliktus helyzetek megoldására nevelés, választási-döntési helyzetek gyakorlása óvodapedagógusi mintaadással, Területei: foglalkozások, programok, játék,- és egyéb tevékenységek. - A kötődés képességének (közösségi nevelés) fejlesztése, kooperatív tevékenységek, melynek gazdagsága, ereje és minősége meghatározza a szociális viselkedést, és a személyiség szociális fejlődését. Azaz a közösség közös tevékenységekben közös cél felé halad úgy, hogy mindenki a saját képességei szerint vesz részt a munkában. Célunk az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes kompetenciák fejlesztése terén Az óvodás korosztály még érzelmileg vezérelt, tehát negatív érzelmeik -bánatuk, haragjuk- kedves, jó szóval, bíztatással, dicsérettel gyorsan elszállnak, pozitív megerősítéssel, következetes neveléssel könnyen lehet irányítani őket. A személyes kompetenciák fejlesztésének végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat kialakulását. Ehhez a fejlődéshez szükséges az önkiszolgálási tevékenységek fejlesztése: a biológiai szükségletek, a komfortszükséglet (tisztálkodás és a saját maga körüli igényességre nevelés) és a mozgás és élményszükséglet kielégítése. Nevelés területei: játék, önkiszolgáló,- és naposi munka, testi,- és egészségre nevelés, tapasztalatszerzések-oktatási területek

12 I/B kötet 12. oldal önvédelmi motívumok: az önállósulási vágy kialakításának segítése, az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok kezelésére történő és a munkára nevelés kapcsán Területei: munkaformák, beszélgető körök, választási-döntési helyzetek, játéktevékenység, oktatási tevékenységek, étkezés, mozgás, levegőzés, nevelési helyzetek, játéktevékenység önértékelési motívumok fejlesztése: önbizalom, önbecsülés, pozitív énkép erősítése- dicséret,- buzdítás,- reális értékelés módszerével. Nevelés területei: beszélgető kör, játék,- oktatási tevékenységek, nevelési helyzetek Tehetséggondozás Integrációs munkánk során hangsúlyt helyezünk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekekre is. Lehetőséget adunk számukra tehetségüknek megfelelően a kibontakozásra, így a kommunikáció területén nyújtott kiemelkedő tehetségeket a Varga Tamás Általános Iskola által szervezett mesemondó versenyekre nevezzük be, vagy ünnepségeken verselnek. A kézügyesség terén kimagaslót teljesítők országos és helyi rajz,- és kézműves pályázatokon vesznek részt. A mozgásban ügyesek versenyeken, (balett, fitnesz, úszás), Oviolimpián, családi napokon, városi sportnapokon mutathatják meg gyorsaságukat, robbanékonyságukat, erőnlétüket, rugalmasságukat, hajlékonyságukat. Angol nyelvvel való ismerkedés során megismerkedhetnek a gyermekek angol versekkel, dalokkal, érzékelhetik a nyelv változatosságát és szépségét. A zenei tehetségű óvodásaink tagjai az óvodai és a városi néptánc csoportnak is, több városi és óvodai rendezvényt színesítenek műsorukkal és Zeneóvoda foglalkozásokon fejlesztik tovább zenei ismereteiket. 3. Eredmények és problémapontok az integrációs munkákkal kapcsolatosan 3.1. Személyi feltételek területén Nagy öröm számunkra, hogy 1 fő gyógypedagógiai asszisztens kerülhet alkalmazásra az Oldalkosár Utcai Óvodában a SNI gyermekek megsegítésére. 383/2008 ( 07.09) Kgy. h. szerint. Nehézségünk: Az idei tanévtől kezdődően már két csoportba is van SNI gyermek. Fejlesztésükhöz viszont csak 1 fő gyógypedagógiai asszisztenst tudtunk alkalmazni, mivel csak 1 fő adta be jelentkezését a meghirdetett álláshelyre, így ő megosztott munkaidőben teljesítette feladatait mind a két csoportban. A 2009/10-es tanévben ilyen megosztott munkaidőre már nincs lehetőség, mert továbbra is két csoportban lesz SNI gyermek, közülük 1 fő gyermek mozgásában is akadályoztatva van. Az ő ellátásához, gondozásához, kiséréséhez szükség van a teljes munkaidős gyógypedagógiai asszisztensre, de így a másik csoportba járó 3 fő SNI gyermek mellé nem lesz gyógypedagógiai asszisztens. Megoldási javaslat-kérés: Nagy segítség volna, ha a teljes munkaidős gyógypedagógiai asszisztens mellé további egy fő négy órás foglalkoztatásra kaphatnánk engedélyt annak érdekében, hogy a nagyon magas létszámú (25 fős, de 28 főnek számító) nagycsoportba járó 3 fő SNI gyermek mellett is lehessen olyan szakember, aki teljesíti a napi egyéni fejlesztést a gyógypedagógus útmutatása szerint.

13 I/B kötet 13. oldal 3.2. Körzeti nehézségek Az Oldalkosár Utcai Óvoda az egyetlen SNI gyermekeket integráló óvoda városunkban. Alapító Okiratunkban is szerepel e feladat, az emelt normatívát így teljesen jogszerűen meg is igényeljük a gyermekek után. Az Oldalkosár Utcai Óvoda a belváros egy igen nagy körzettel rendelkező óvodája. Csak a körzetből annyi a jelentkező, hogy a maximális létszámra eddig fel tudtuk tölteni az óvodát. De a létszámok kialakításánál nagy gondot kell fordítani arra, hogy tartani tudjuk a speciális nevelés, az integrált nevelés feltételeit, miszerint húsz fő gyermek mellett 1 fő sajátos igényű gyermek nevelése-oktatása történhet. Tehát, a maximális (25 fő) csoportlétszámra nem tölthetnénk fel az óvodát, ha van SNI jelentkező is! Így viszont a közeli Brunszvik Teréz Óvodába kellene irányítani a jelentkezőket, ahol eddig szintén magas túljelentkezés volt az óvodában. A Szabadság téri Óvodába is irányítjuk a gyermekeket, amely pedig messzebb esik a belvárostól és ezért ezt tapasztalataink szerint- a szülők nehezen fogadják el További nagy nehézséget jelent a létszámok kialakításánál, ha a beiratkozást követően jelentkezik be SNI státuszú gyermek, mert ekkorra már megtörténtek a következő tanévi felvételek, a csoportokat feltöltöttük. Felvételük esetében ilyenkor már nem tudjuk elkerülni, hogy magas létszámmal induljon a csoport, ami pedig nem felel meg a szakmai követelményeknek, az esélyegyenlőségi törekvések csorbulhatnak. A 2009/10-es tanévben 4 fő SNI gyermek fog járni az óvodába, tehát, ha további SNI gyermek jelentkezik a nyár folyamán, helyhiány miatt már nem tudjuk fogadni! Megoldási javaslat, melyről már az Oktatási Csoporttal és az óvodavezetőkkel megkezdődtek az egyeztetések: 1. A körzethatárok ismételt átgondolása. A kertvárosi körzetből a Hermann Alice Óvodához és a hódtói részből pedig az Exner Leó Óvodához csatolni körzetet, vagy 2. a városban egy másik SNI gyermekeket fogadó óvodát kijelölni annak érdekében, hogy az Önkormányzat minden óvodai SNI státusz után jogszerűen megigényelhesse az emelt normatívát, valamint hogy a speciális fejlesztés, a sajátos nevelés feltételeit, hatékonyságát tartani tudjuk. Ez természetesen további költségeket is jelent a fenntartó számára, akár a humánerő biztosítása, akár a tárgyi feltételek biztosítása miatt Tárgyi feltételek területén Nehézség: Óvodánk halmozottan hátrányos gyermekeinek százalékos megoszlása nem tette lehetővé, hogy EU-s integrációs pályázatokon részt vegyünk. A tárgyi eszközfejlesztés, -különösen SNI gyermekek részére szükséges speciális eszközök biztosítása- az anyagi lehetőségek miatt korlátozottabb ütemű. Az udvar fejlesztésére nincs pályázati forrás. Megoldások: A hazai pályázati lehetőségeket minden esetben megragadjuk és bár óvodai pályázat nagyon kevés kerül kiírásra, az alapítványon keresztül azonban részt veszünk minden olyan pályázaton, ami óvodáink tárgyi eszközkészletének fejlesztését, vagy programok támogatását segíti. Sajnos, ezek a pályázatok nem támogatják a nagyobb beruházásokat, nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését pl.: udvari eszközök, vagy udvar fejlesztés és az SNI gyermekek ellátásának speciális eszközeit.

14 I/B kötet 14. oldal Továbbá megragadjuk az alkalmat, hogy a szülők körében, elfogadjuk a felajánlott segítséget, támogatást. Ebben ismét kiemelt szerepet kapnak óvodáink alapítványai Szakmai munka területén A fejlesztő foglalkozások helyben történő ellátása mind a szülők, mind az óvodapedagógusok körében megelégedéssel zajlik. A szülők nagyon örülnek az ingyenes és helyben történő ellátásnak. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az utazó szakemberekkel, az Egyesített Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel (továbbiakban: EGYMI) és Nevelési Tanácsadó vezetőivel, terapeutáival. Fordulhatunk hozzájuk kérdéseinkkel, kéréseinkkel. A foglalkozások időpontjainak egyeztetésekor is maximálisan alkalmazkodnak ők is, és mi is a lehető legjobb megoldás megtalálásához. A munkakapcsolatot nagyon pozitívnak ítélem, és ez hozzájárul a szakmai eredményekhez is. Fejlesztő pedagógusi képzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink bekapcsolódtak a városi Fejlesztő pedagógusok munkaközösségébe, ahol szakmai segítséget kapnak a napi fejlesztő munkához. Nehézségeink: Vannak szülők, akik az ingyenesen biztosított fejlesztő ellátás mellett nem veszik komolyan a további (sok esetben elrendelt) vizsgálatok, vagy terápia szükségességét pl. pszichiátriai vizsgálat, vagy pszichológusi terápia. Többszöri beszélgetés, megkeresés után sem érzik komolynak a helyzet fontosságát, nem jelennek meg a vizsgálaton/terápián, ami a gyermekük érdekében történne! Esetenként munkahelyi és szabadságolási nehézségekre hivatkoznak, vagy nem is mondják meg a vizsgálatoktól való távolmaradás okát! Megoldási törekvésünk: Következetesen az adódó helyzetek nyomon követése, a helyzetből adódó beszélgetések, egyeztetések lefolytatása a meggyőzés módszerének alkalmazásával. Végső esetben a fenntartó-jegyzői segítség igénybe vétele Az SNI gyanú felmerülése esetében a gyermek vizsgálatát a szakértői bizottságnak kell elvégezni, a státusz megállapítására csak ők jogosultak. Felmerülő nehézségek: A szakértői bizottság vizsgálatára hosszadalmas várakozás után lehet bejutni. Tapasztalatok-megoldások: Már a kis,- vagy középső csoportos gyermekeknél felmerülő probléma esetében a tanév végén megkérjük a vizsgálati időpontot annak érdekében, hogy a következő tanév október 1-i normatíva igénylésre a státusz kiderüljön és a jogosultságnak megfelelően az emelt normatíva rendelkezésre álljon. Kontrollvizsgálatok esetében is kiemelt figyelemmel kell lennünk ahhoz, hogy az iskolai beiratkozásokra rendelkezésre álljon a következő tanévre vonatkozó szakértői vélemény. Ezen a helyzeten sokat segített, hogy az idén a szakértői bizottság a városban, helyben is végzett iskolaérettségi vizsgálatot. Aki ide még sem került be, számukra az EGYMI és a Nevelési Tanácsadó vezetőinek hathatós közbenjárására a vizsgálatot Szegeden időben elvégezték A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a gyermekek az óvodában többirányú fejlesztésben részesülnek, akár az utazó hálózaton keresztül és az óvodai integrációs programban kidolgozott óvodapedagógusi szakmai munka kapcsán. Nehézségek: Nem hallgathatjuk el e téma kapcsán, hogy a családi háttér támogatásának megnyerése, különösen néhány HH és HHH család bevonása az óvoda életébe már sokkal

15 I/B kötet 15. oldal nehezebb feladat, mint a gyermekek integrációja. A család és óvoda kapcsolata nem választható szét egymástól, mivel az integrált nevelés nem különíthető el intézményi szintre! Óvodánk minden pedagógusa, dolgozója fontosnak tartja a családi háttér megnyerését, és ezt szem előtt tartva szervezi a napi tevékenységeket, sokszínű programokat. Tapasztalataink- Jó gyakorlat: Első feladat a bizalom megszerzése, amit már a beiratkozást követően igyekszünk elnyerni. Az első közös szülői értekezleten bemutatjuk az óvodát, programunkat, a házirendet, a dolgozókat. Családlátogatás alkalmával bemutatkoznak a pedagógusok és beszélgetést kezdeményeznek a szülőkkel a beszoktatás menetéről, az óvoda szokásrendszeréről, programjáról, a felmerülő egyéb kérdésekről. A gyermekről anamnézist vesznek fel, érdeklődnek szokásaikról. A tanév folyamán a kapcsolattartás formái: Napi beszélgetések- rövid információcsere Fogadó órák-szülői értekezletek- hosszabb idejű információ átadás, téma és/vagy feladatorientáltsággal Családi napok: csoport és/vagy óvodai szinten Ünnepségek, rendezvények: csoport és/vagy óvodai szinten Az óvoda napi életében való részvétel lehetősége és nyílt napok A családokkal történő kommunikáció alapelvei: Hagyunk időt, és adunk alkalmat, bátorítást a családoknak, hogy kinyíljanak, megosszák velünk gondolataikat, örömeiket, bánatukat. Adunk lehetőséget egyéni beszélgetésekre Az információt bizalmasan kezeljük, igyekszünk elérni, hogy a gyermekükről nyíltan, őszintén tudjunk információt közölni és információt kapni is. 4. Jövőképünk az integrációs munkánkban 4.1. A szakmai munkát, az innovációt vezetőként nagyon fontosnak tartom: Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésénél továbbra is prioritást kap a fejlesztő pedagógusi vagy gyógypedagógusi képzettség megszerzése, jelenleg 2 fő fejlesztő pedagógus szakvizsgás képesítése folyamatban van. Tervünk ben a Szabadság téri Óvodában további 1 fő, az Oldalkosár Utcai Óvodában is további 1 fő beiskolázása ezen a területen Akkreditált tanfolyamokra történő jelentkezésénél előnyt élveznek azok a kolléganők, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését és az integrációs munkát segítő képesítések megszerzésére nyújtanak be jelentkezést A kolléganők vállalják konferenciákon való részvételüket is önköltség (utazás, konferencia díja, étkezés) vállalása mellett is Az önképzés kiemelt szerepet kap, így a kolléganők az Internet adta lehetőségeket kihasználják, valamint a szakirodalmi anyagokat is beszerzik Óvodai beiratkozáskor kiemelt figyelmet fordítunk a HHH gyermekekre, a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása érdekében Kapcsolatot tartunk fenn a védőnői hálózattal, gyermekvédelmi ellátó szervekkel, szociális irodával A sajátos nevelési igényű gyermekek beiratkozásánál figyeljük a már rendelkezésre álló szakértői dokumentumokat Beiratkozást követően a csoportkialakításánál fokozottan figyelünk a HHH és SNI gyermekek arányos eloszlását csoporton belül.

16 I/B kötet 16. oldal 4.6. Nagy feladat az óvodai egységeken belüli arányos megoszlást biztosítani. A Szabadság téri Óvoda környezetében szociális bérlakások találhatók és az ott élő családok erősen ragaszkodnak ahhoz, hogy a közelben lévő óvodába járjon gyermekük. Eddig még nem avatkoztunk be ebbe a folyamatba, de készek vagyunk az óvodai arányok megtartása érdekében óvodai egységen belüli átirányítást is alkalmazni. Ha erre sor kerül, kéréssel fordulunk a fenntartó felé, hogy a szülői panaszok kezelésekor támogassák ilyen irányú beóvodázási szempontjainkat Az óvodáztatási támogatásokra jogosultak körét figyelemmel kísérjük, igény szerint segítünk a támogatás igénylésében Hiányzások nyomon követése: Óvodáinkban nem jellemzőek az igazolatlan hiányzások. Óvodásokról lévén szó a betegség miatti hiányzások természetesen jelen vannak, de nincs igazolatlan hiányzás. Annak érdekében, hogy ez az arány megmaradjon az óvodapedagógusoknak továbbra is kiemelten kell figyelni a hiányzásokat. Ezzel kapcsolatosan intézkedni (levélen keresztüli kiértesítés, vagy jegyzői tájékoztatás) még nem kellett, a szülők telefonos megkeresésére néhány esetben- már sor került Az Önkormányzat Közoktatási Integrációs Tervét figyelembe véve a Szabadág téri Óvodában be kívánjuk vezetni 2009/10 tanévtől az OPSTAP Programot Óvoda-iskola átmenet segítése Érintett intézmények 1. Brunszvik Teréz Óvoda és az Oldalkosár Utcai Óvoda a Németh László Gimnázium és Általános Iskolával, valamint 2. a Szabadság téri Óvoda a Liszt Ferenc Általános Iskolával Általános cél: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási koncepcióján alapuló Közoktatási Intézkedési Tervében foglaltak alapján kiemelt célnak tekintjük az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítését, az óvodás és kisiskolás kor egységes pedagógiai folyamatként kezelését az SNI, a HH és HHH gyermekek hátránykompenzálása, oktatási esélyegyenlőség érvényesítését, folyamatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai támogatást A Brunszvik Teréz Óvoda és a Németh László Gimnázium és Általános Iskola a közös cél érdekében a munkát alábbi területeken kapcsolja össze: Környezeti nevelés Népszokások Szabadidős tevékenységek Anyanyelvi nevelés Egészséges életmódra nevelés Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (továbbiakban: DIFER) mérés Feladatok az eredmények fenntarthatósága, erősítése és a további fejlesztési lehetőségek megvalósítása érdekében: Kidolgoztuk a körzetben található két intézmény együttműködését. A beiskolázási gyakorlat erősítése érdekében megvalósítjuk az óvoda-iskola átmenet programját, a program közös megvalósításának intézkedési tervét. Mind a két intézményben megalakult az óvoda-iskola átmenet segítését koordináló munkacsoport. Feladatuk: az intézmények közötti folyamatos kapcsolattartás az Intézkedési terv pontos végrehajtása érdekében.

17 I/B kötet 17. oldal Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a pályázati lehetőségek kihasználást a pedagógusok módszertani támogatásának, megújulásának segítése érdekében. Az eredményesség és minőség fokozása érdekében az Oldalkosár Utcai Telephelyen is bevezetésre kerül a DIFER mérés. A Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusai a több éves DIFER mérés tapasztalataival segítik a mérés bevezetését és sikerességét. A méréseket tervszerűen végezzük. Az intézményekben továbbra is nyitottak a pedagógusok a módszertani megújulásra. Az eddig megszerzett ismeretek birtokában, a már meglévő tapasztalatok átadásával mind a két intézmény pedagógusai erősítik az intézményen belüli integrációt és a kompetencia alapú nevelést-oktatást. Az óvoda-iskola közötti átmenet segítésének módjai: együttműködési megállapodás megkötése, a tanév programjának egyeztetése az átmenet támogatására, műhelymunka szakmai műhely: Módszerek, tapasztalatok cseréje, Jó gyakorlat kiadványhoz szakmai anyag összegyűjtése, DIFER mérés, nyílt szakmai napok szervezése, hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között, közös programok megvalósítása az Intézkedési terv szerint Szabadság téri Óvoda és a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola közötti kapcsolat Szakmai együttműködés, mely a folyamatos és tervszerű munka megvalósítását célozza. Célok az eredmények fenntarthatósága, erősítése és a további fejlesztési lehetőségek megvalósítása érdekében: Erősítenünk kell a körzeti óvodánkkal és valamennyi óvodával az együttműködést, melyet a HEFOP pályázat keretében már az előző tanévben megkezdtünk. Kiemelt terület az ének-zenei nevelés. A megvalósított városi szintű integráció eredményeit figyelembe véve, az eddigi gyakorlatot tovább visszük. Jó gyakorlat című kiadványunkat bővítjük, folyamatosan használjuk. Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport által kidolgozott szakmai anyagot átadjuk más óvodák számára. Célunk: a gyerekek szeressenek iskolába járni, szorongásmentes légkör biztosítása, egyéni képességeinknek megfelelő tevékenykedtetés. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése-oktatása. Az óvoda-iskola közötti átmenet segítésének módjai: együttműködési megállapodás, Jó gyakorlat kiadvány elkészítése, DIFER mérés, az óvodások nyomon követése iskolába kerülés után esetmegbeszélések, feljegyzések készítése, nyílt szakmai napok szervezése, közös ünnepségek.

18 I/B kötet 18. oldal A gyermekek egyéni képességét vizsgáló DIFER diagnosztizáló vizsgálati eljárás tapasztalatai A DIFER programcsomag funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést. Az iskolakezdés sikerességében meghatározó szerepet játszik, hogy hol tart a gyermek azoknak a képességeknek az elsajátításában, amelyekre az iskolai tanulás épít, ezért komoly figyelmet kell fordítani az óvodás gyermekek készség,- és képességfejlődésére. A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény! ( József Attila) A Brunszvik Teréz Óvodában már 3. éve végzünk DIFER méréseket a középsős és nagycsoportos gyermekek körében (30-30 fő). A két tanév vizsgálati eredményeit összehasonlítottuk. Ugyanazt a kisgyermeket vizsgáltuk középsősként az első tanévben (2006/07-es), mint akit nagycsoportosként a következő tanévben (2007/08-as). Közülük megvizsgáltuk a HH gyermekek teljesítményét is. Írásbeli beszámolómban 4 területet mutatok be: 1. Tapasztalati következtetés 2. Tapasztalati összefüggés-megértés 3. Relációszókincs 4. Elemi számolási készség Prezentáció keretében pedig további három vizsgálati eredményt szeretnék majd bemutatni. 1.Írásmozgás-koordináció, 2. Beszédhanghallás, 3. Szocialitás Tapasztalati következtetés A műveletvégzés kizárólag a gyermek személyes tapasztalatára és a mindennapi szituációk nyelvhasználatára épít. Pl: Ha játékot kapok, akkor örülök. Most játékot kaptam, tehát a gyermeknek kell a mondatot befejezni.(örülök). 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos( fő/hh) előkészítő 5/1 1/1 kezdő 5 1/1 haladó 14/3 14/2 befejező 5/1 9/1 optimum 1 5 összesen 30/5 30/5 Értékelés: A haladó szintet már középsőben is sokan teljesítették. A mai gyermekek már sok szituációt megtapasztalnak, különösen érvényes ez a vegyes életkorú csoportokra, ahol sokszor lehet, hogy csak szemlélőként él meg helyzeteket egy fiatalabb életkorú kisgyermek, de már abból is tanul. Ezt mutatja, hogy nagycsoportra emelkedett a befejező és optimum szintet is elért gyermekek száma.

19 I/B kötet 19. oldal Tapasztalati összefüggés-megértés Mindennapi létünk során tapasztalatok, összefüggések sokaságát használjuk nap, mint nap. Ezért az összefüggések megértésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző képesség az életminőség alapvető feltétele. Pl. Ha megbotlunk, akkor elesünk. Mit gondolsz, csak akkor esnek el az emberek, ha megbotlanak? Szerinted, aki megbotlik, az mindig elesik? 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos(fő/hh) előkészítő 1 1 kezdő 1/1 1/1 haladó 21/2 4/2 befejező 9/2 18/2 optimum - 7 összesen 30/5 30/5 Eredmény: A tapasztalatokból szerzett ismeretek terén nagyon jól teljesítettek a gyermekek. Jól látható a tanévek közötti fejlődés is. A szituációs játékok széles tárháza ad e készségeknek fejlesztésére lehetőséget, amit az óvodapedagógusok a gyakorlati munka során használnak is. De maguk az élethelyzetek is sok tapasztalattal gazdagítják a gyermekeket. Relációszókincs A szavak, dolgok, tulajdonságok, folyamatok közötti viszonyokat fejezi ki. A relációszókincs ismerete, biztonságos alkalmazása nélkül a nyelv használhatatlan. E nélkül nem, vagy csak nehezen érthető meg, amit a pedagógus, vagy a társak beszélnek. (pl. alatt-fölött, mellett, időbeli tájékozódás, kisebb-nagyobb, több-kevesebb relációja) 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos( fő/hh) előkészítő - - kezdő 11/2 4/2 haladó 10/2 6/1 befejező 6/1 10/1 optimum 3 10/1 összesen 30/5 30/5 Értékelés: Az óvodai matematikai nevelés és a játéktevékenység során nagyon sokszor találkoznak a gyermekek ilyen jellegű feladatokkal. A középsősök még el-eltévesztik a feladatokat, de nagycsoportra már a sok gyakorlás és tapasztalatszerzés miatt szép eredmények születtek. A 30 főből 20 fő teljesítette a befejező és optimum szintet. Elemi számolási készség Százas számkörben való számlálást (növekvő, csökkenő sorrendben történő számlás), húszas számkörben manipulatív számlálást (tárgyakkal való művelet), tízes számkörben számképfelismerést, százas számkörben számolvasást (számok jelének felismerése) jelent. 2006/ /08 középsős(fő/hh) nagycsoportos( fő/hh) előkészítő 12/3 -

20 I/B kötet 20. oldal kezdő 9/1 13/2 haladó 4/1 8/1 befejező 5 7/2 optimum - 2 összesen 30/5 30/5 Értékelés: Ennél a területnél látszik legjobban, hogy lesz fejlődére lehetőség az iskolai tananyag elsajátítását követően, hiszen középsőben optimumot senki nem ért el, de nagycsoportra is a százas számkör alkalmazása nehézséget jelentett. A manipulatív számlás húszas számkörben sokak teljesítményét emelte, de a százas számkörben végzendő feladatok nehézséget jelentettek, ami érthető is, hiszen az óvodában húszas számkört alkalmazunk DIFER mérés tapasztalatai: A mérés eredményei alátámasztják az óvodapedagógusoknak a gyermekekről szerzett napi tapasztalatait. Sok esetben megerősít őket abban, hogy egy-egy részképesség gyengeség fennáll, ezekben az esetekben célirányos feladatokkal tudják a gyermekeket fejleszteni. Sok esetben pedig láthatják, hogy a gyermekek a megfelelő fejlettségi ütemben haladnak. Örömmel láttuk, hogy minden területen fejlődés látható a két tanév között. Középsőben még több volt az előkészítő és kezdő szintű teljesítmény, majd nagycsoportra egyre többen teljesítettek a haladó szinten, vagy afelett. Szinte minden vizsgált területen van optimumon teljesítő gyermek is, ami pedig a 8 éves kor követelménye. A hátrányos helyzetű gyermekek teljesítménye is összhangban van a napi tapasztalatokkal. Az egyéni fejlesztési napló tartalmazza minden kisgyermek fejlesztési területeit a hozzá kapcsolódó anyagokkal, tematikával, amit az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógusok tervszerűen, tudatosan hajtanak végre a gyerekek teljes körű személyiségfejlesztése érdekében. A DIFER mérés a 2008/09-es tanévben beindult a telephelyeken is. A Brunszvik Teréz Óvoda pedagógusai szakmai segítséget nyújtottak kolléganőiknek a mérés lefolytatása kapcsán. Az óvoda-iskola átmenet programokban jövőbeli feladatnak jelöltük meg a gyermekek fejlődésének utánkövetését is az általános iskolában. 5. Befejezés Nagyon fontosan tartjuk óvodánk nevelő-oktató munkája során, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésbeli lemaradásai felszínre kerüljenek, mert a prevenció ebben az óvodás életkorban a leghatékonyabb, ezért az óvodapedagógusok és szakemberek fejlesztő munkája hangsúlyos szerepet kap. Valljuk, hogy a hátránykompenzáló egyéni fejlesztés során az átlagtól lemaradó fejlődésmenetet mutató gyermekek esélyei nőnek. Integrációs törekvésünk megvalósítása érdekében jelen van dolgozóink szemléletében az elfogadás, tapintat, tolerancia, empátia, amely nélkül elképzelhetetlen volna megvalósítani a sikeres integrációt. Kollektívánkra mindig is jellemző volt a korszerű módszerek alkalmazása, belső igényük a folyamatos önképzés, szakmai tudásuk karbantartása és a gyermekek környezetének állandó szépítése, fejlesztése. Még hangsúlyosabb szerepet kap a befogadás, jobban érvényesül az egyéni, differenciáló bánásmód.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben