BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A évi elfogadott munkaterv időarányos teljesítése szolgáltatási területenként, a nem megvalósult feladatok esetében a megvalósulás akadályának, az átütemezés lehetőségének feltüntetésével SZAKTANÁCSADÁS, TANTÁRGYGONDOZÁS A pedagógiai előadók, szakértők által az intézményi igények alapján tervezett szaktanácsadói tevékenység megvalósult. Feladat Intézmény PSZK munkatárs Előadás a törvényi változások Janikovszky Éva Á. I. Lévai Zsóka (kerettantervek, pedagógiai Keresztury Dezső Á. I. programok módosítása) témakörében Kada Mihály Á. I. Széchenyi I. Á. I. Szent László Á. I. iskolaigazgatók munkaközössége, magyar, történelem, gyermekvédelmi, iskolai és óvodai fejlesztő műhelyek Iskolai Dokumentumok (Ped. Janikovszky Éva Á. I. program, Házirend, SZMSZ) Keresztury Dezső Á. I. módosításának segítése Szent László Á. I. Tehetséggondozás helyi kérdései nevelői értekezlet A nevelési program módosításához tájékoztatás KPN bemutatók előkészítése szakmai konzultáció Nevelési program módosításáról konzultáció nevelői értekezlet Nevelési program módosítása nevelői értekezlet, konzultáció Az elkészült dokumentum rész szakmai véleményezése Nevelési program módosításáról szakmai konzultáció Kiskakas Óvoda óvodavezetői értekezlet Gépmadár, Mászóka Óvodák Rece-fice Óvoda Mocorgó Óvoda Gézengúz Óvoda Csodafa, Glückné Gyöngyi Herczeg Katalin Márton Nevelési program módosítása dokumentum szakmai véleményezése Tehetséggondozás helyi kérdései nevelői értekezlet Köznevelési intézmények szakmai ellenőrzésének folyamata, a szaktanácsadás új rendszere Gyermekek Háza Óvoda Kiskakas Óvoda Kiskakas Óvoda Csodapók Óvoda Keresztury Iskola Szent László Iskola Magyar, matematika 1 Herczeg Katalin

2 Az intézményközi műhelyvezetők, tantárgygondozók által nyújtott szaktanácsadás A külső munkatársaink (23 fő) által tartott műhelyfoglalkozások statisztikai mutatói 6 év távlatában: / / / / / félév Műhelyek száma Foglalkozások száma Résztvevők száma A műhelyvezetők az aktuális óvodai és iskolai feladatokhoz igyekeztek segítséget nyújtani. Felkészültek a Köznevelés Törvény, a Nat, és a kerettantervek bemutatására, és a műhelyfoglalkozások központi témája volt a felkészülés a Pedagógiai Programok módosítására, a helyi tantervek elkészítésére. Az intézményközi műhelyvezetők kerületünkben egyben tantárgygondozók is. (Lista a mellékletben) Munkatervünk készítésekor felmértük az intézmények igényeit az OFI szaktanácsadói listáján szereplő szaktanácsadók közreműködésével kapcsolatban. Az akkor megfogalmazott alábbi igények nem teljesültek, nem kaptunk tájékoztatást hogyan is fog ez a gyakorlatban működni. a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 26. -a alapján. Iskolák igényei: Intézmény Szaktanácsadás területe Szent László Á. I. szaktanácsadás intézményi munkaközösségek részére (nevelési és tantárgy pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismerése) ember és természet műveltségterületen Harmat Á. I. Szent László Á. I. Janikovszky É. Á. I. intézményközi műhelyek szaktanácsadás a nevelőtestület részére (intézményi dokumentumok elemzése, alkalmazásuk segítése, intézményi önértékelő rendszer fejlesztése) Óvodák igényei: egyéni szaktanácsadás (szakmai konzultáció, nevelési tevékenységek, pedagógiai célú foglalkozás látogatása, értékelése, pedagógiai dokumentumok elemzése) Nevelési terület fő/alkalom Óvoda Szakmai konzultáció a pálya elején járó óvodapedagógusoknak Pedagógiai program megvalósítása Pedagógiai program és a gyakorlat vizsgálata Tanulási tevékenységek 3 fő Gépmadár 2 fő/2 alkalom Gyermekek Háza 2 fő Mocorgó 2 fő/ 2 alkalom Csodapók 2

3 irányítása, szervezése Tervezés és gyakorlat szaktanácsadás intézményi munkaközösségek részére (nevelési és pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismerése) tehetséggondozás környezeti nevelés Külső világ tevékeny megismerése 1 alkalom: 18 fő nevelési évenként 2 db Kiskakas Mocorgó Nevelés szinterei szaktanácsadás a nevelőtestület részére (intézményi dokumentumok elemzése, alkalmazásuk segítése, intézményi önértékelő rendszer fejlesztése) 10 fő 1 alkalom őszi nevelőtestületi értekezletre Magatartászavaros gyerekek ellátása intézményi önértékelő rendszer fejlesztése) Hárslevelű 1-2 alkalom Gépmadár 1 alkalom Csodapók PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK A kerületben elfogadott mérési koncepció 1 szerint és tanév szeptemberében megvalósultak a komplex bemeneti mérések. E kerületi bemeneti mérési koncepció szerint 2013 májusában a tankerületi igazgató kérésére került sor a második osztályosok körében végzett DIFER utómérésre, összevetve ugyanannak az évfolyamnak a korábbi, 2011-es első osztályos eredményeivel. A PSZK munkatársai készítették el az elemzést, amely a DIFER mérés adatait vizsgálja kerületi szinten, iskolánként és osztályonként az alábbi tartalommal: A mérésben résztvevő gyermekek létszámadatai. DIFER indexek és szintek elemzése kerületi szinten, iskolánként, osztályonként. További tanítói fejlesztési feladatok. A további e félévre tervezett pedagógiai értékelési szolgáltatások nem valósultak meg, mert előtérbe került a programmódosítás, ezért az alábbiakat őszre halasztjuk. Igénylő óvoda Csodafa Óvoda Szolgáltatás megnevezése A pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását 1 A Kőbányai Szolgáltató Központ, Tehetségpont korábbi fenntartója, a Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (607/2011. VIII. 25. határozata alapján) 2011-ben elfogadta a kőbányai általános iskolák bemeneti mérési koncepcióját. A bemenetei mérés azzal a céllal valósult meg, hogy a pedagógusok, az iskolavezetés, és a fenntartó pontos képet kapjanak az iskolát kezdő gyermekek aktuális képességszintjéről. 3

4 Hárslevelű Rece-fice Kiskakas Gépmadár követő, az intézményfejlesztést támogató tanácsadás PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS Az alábbi tervezett szakmai információs kiadványok jelentek meg: Ovilágunk: A kerületi óvodák szakmai eseményeit összefoglaló, és szakmai-módszertani információkat közvetítő kiadvány Megjelenés: április Megjelenés formája: online Tartalom összeállításáért felelős: Glückné Márton Gyöngyi Szerkesztésért felelős: Matlári Gergely Kőbányai Katedra: A kerületi iskolák szakmai eseményeit összefoglaló, és szakmaimódszertani információkat közvetítő kiadvány Megjelenés: április Tartalom összeállításáért felelős: Matlári Gergely Szerkesztésért felelős: Matlári Gergely Megjelenés formája: online (Kiadványaink elérhetők: TANÜGYIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Szakmai ajánlás (tartalom, folyamat) készítése történt az iskolai és óvodai pedagógiai programok módosításához, amelyeket átadtunk a pedagógusoknak szakmai napokon és nevelőtestületi értekezleteken tartott konzultációk keretében. Iskolai szakmai nap időpontja: február 7. A konzultációt vezette: Lévainé Szabó Erzsébet Óvodai szakmai nap időpontja: február 20. A konzultációt vezették: Glückné Márton Gyöngyi, Herczeg Katalin Intézményi konzultációk: Intézmény A konzultációt vezette Időpont Janikovszky Éva Á. I. Lévainé Szabó Erzsébet január 15.-március 30. Keresztury D. Á. I. Széchenyi I. Á. I. Kada Mihály Á. I. Szent László Á. I. Keresztury Á. I. Szent. László Á. I. Gézengúz Óvoda Glückné Márton Gyöngyi március 15-május 30. Rece-fice Óvoda Gyermekek Háza Gézengúz Óvoda Gyöngyike Óvoda Csodapók Óvoda Herczeg Katalin március 15-május 30. PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSÉNEK, TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK, ÖNKÉPZÉSÉNEK SZERVEZÉSE a. Pedagógiai szakmai napok 4

5 Program Résztvevők Tapasztalat Pedagógiai kommunikáció előadássorozat pedagógusoknak Szervező: Glückné Márton Gyöngyi A Köznevelési Törvény és az intézmények működéséről szóló új rendeletek SZMSZ, Házirend módosítása Meghívott előadó: Turi Katalin Szervező: Lévai Zsóka A NAT, az új kerettantervek és a pedagógiai programok Vezették: Lévai Zsóka, Sári Éva HÍD program: óvoda-iskola: Vezetette: Herczeg Katalin HÍD program: óvoda-bölcsőde Vezette: Glückné Márton Gyöngyi 40 A négy előadásból álló program első felében a pedagógusok kommunikációjával foglalkoztunk. A kiválóan felkészült előadó, dr. Sallai Éva segítségével a professzionális pedagógiai kommunikációt a kapcsolatok (tanár-diák, tanárszülő, stb.) oldaláról vizsgáltuk meg. Az előadót a KPN-re is meghívtuk, ezután egy iskolába is felkérést kapott e témában. Az óvodai anyanyelvi nevelés jó gyakorlatainak bemutatásával folytatódott a program. Egy drámajátékos nyelvfejlesztő és egy vitakultúrát fejlesztő programot ismertek meg a résztvevők. A program kitűzött célja megvalósult, jó előadók, korszerű ismeretek közvetítettek a résztvevőknek. A vitakultúra fejlesztésének módszere kevéssé elterjedt az óvodai nevelésben, a Kincskeresők Óvoda helyi jógyakorlatát érdemes szélesebb körben terjeszteni. 57 A program célja volt az intézményvezetők felkészítése a törvényi kötelezettségekből adódó intézményi dokumentumok módosítására. Az előadó felkészültsége, előadásmódja, a kapott szakmai anyagok együttesen magas fokú elégedettséget váltottak ki valamennyi résztvevő kollégából. Ilyen típusú programokra a jogszabályi környezet gyökeres változásai okán az intézmények és a kollégák részéről van igény. 2 A tanév során 8 intézményben kértek intézményünktől személyes konzultációt, tantestületi értekezleten való előadást. Így a meghirdetett szakmai napra két intézményvezető látogatott el. A programon való alacsony részvétel oka tehát ez volt. 15 A konzultáción az éves szakmai tevékenységek tapasztalatairól tájékoztatták egymást a két terület szakemberei. Az iskolák részletes információkat nyújtottak az új fenntartásban életükről, a szeptembertől megvalósuló új szakmai feladatokról. 20 fő Az előző évek gyakorlata szerint került megszervezésre a szakmai nap. Először a bölcsődés szaktanácsadó adott tájékoztatást az éves kiemelt feladatokról, többek között egészségnapot vezettek be, autista csoport került megszervezésre. Az óvodai terület eseményeit a PSZK munkatársa foglalta össze (törvényi változások, programmódosítás, kommunikációs előadások, KPN) Majd a bölcsőde-óvoda átmenet sikeres, helyi eseményeiről számoltak be a kollégák. A jelenlévők hasznosnak ítélték a programot, mert 5

6 Gyermekvédelmi szakmai nap Szervezte: Lévai Zsóka Tankönyvbemutató Szervezte: Herczeg Katalin, Lévai Zsóka KPN Szervezést koordinálta: Herczeg Katalin bepillantást nyertek a szomszédos szakterületen folyó nevelőmunka aktuális kérdéseibe. 38 Az Oktatási és a Szociális államtitkárság sem szívesen vállalta, hogy előadót küldjön. A program végül is regionális programmá vált, és számos budapesti kerületből vettek részt gyermekvédelmi felelősök a programon. Az előadó Katona Gergely a Szociális és Családügyi Államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály munkatársa, a gyermekjóléti alapellátások szakreferense volt. A jól strukturált, és szakmai információkat tartalmazó előadás után számos kérdés merült fel. A hallgatóságot leginkább az foglalkoztatta, hogy a következő tanévben is lesznek-e gyermekvédelmi felelősök az iskolákban. Bár a kérdésre az előadó nem tudott kielégítő választ adni, a program sikeres és hasznos volt. 3 Célunk volt az új kerettantervekhez készült elsős. ötödikes, és kilencedikes tankönyvek bemutatása, és a választás megkönnyítése. Az iskolák lelkesen fogadták a programot, ennek ellenére három intézmény delegált pedagógust. Számukra a program hasznos volt Lásd mellékletben. b. Továbbképzések szervezése A pedagógusok igényei alapján a módosított pedagógiai programok, helyi tantervek bevezetését segítő 9 továbbképzést terveztünk megszervezni intézményünkbe történő kihelyezéssel. Sajnos senkitől nem kaptunk választ a továbbképzések finanszírozási kérdéseire, így pályázattal egyetlen képzést tudtunk megszervezni, amely ingyenes volt: Konfliktuskezelés a tehetséges tanulók körében 10 órás akkreditált PSZK pályázatával: ingyenes Képzést biztosító: MATEHETSZ Tehetséghidak Program Létszám Képzés tapasztalatai 20 A képzés a problémás tehetségek neveléséhez nyújtott segítséget. A résztvevők hasznosnak ítélték a tanfolyamot, észrevételként azt fogalmazták meg, hogy a konfliktuskezelés részletes elméleti áttekintése mellett a gyakorlati problémákra, saját esetekre kevés idő jutott. A részvételi lehetőséget minden kerületi intézménynek felajánlottuk, 4 iskola és 15 óvoda delegált kollégát. c. Pedagógusok önképzésének támogatása Pedagógiai műhelyek A pedagógiai előadó/szakértő munkatársak vezetésével pedagógiai műhelyeket terveztünk Iránytű megnevezéssel, azzal a céllal, hogy irányt mutassunk egy-egy szakmai területen a felmerülő problémák megoldásához, valamint módszertani javaslatokat fogalmazzunk meg. Az iskolai részről nem mutatkozott erre igény, óvodai területen viszont sikeres volt a kezdeményezés. 6

7 Műhely Iránytű műhely óvodapedagógusok részére Vezette: Herczeg Katalin, Glückné Márton Gyöngyi Foglalkozás Résztvevő Főbb tapasztalatok ok száma k száma 4 44 A műhely tematikájában azonos mértékben kapott szerepet az elmélet és a gyakorlat. A PSZK tehetségpontjának dokumentációs rendszerét, mint jó gyakorlatot mutatattuk be, segítve ezáltal az intézmények tervszerű adatrögzítését. Az óvodai tehetséggondozás bevezetése során adódott kritikus pontok, problémák átbeszélése konkrét segítséget nyújtott a műhely résztvevői számára. A gyakorlat terén egy kerületi intézményi tehetségműhelyével, valamint a Kíváncsi láda tehetségazonosító eszközzel ismerkedtünk meg. A jövőt tekintve, az óvodák tehetséggondozó tevékenységének helyi szintű, teljes körű támogatását látjuk szükségesnek. továbbá a tehetség összetevők közül a kreativitás lehetőségét lenne célszerű megvizsgálni a különböző tevékenységekben. TANULMÁNYI-TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE, ÉS ÖSSZEHANGOLÁSA Az adatok, és az értékelés a 2012/13 tanév egészére vonatkozik. A többi feladatnál is, de ennél különösen nehezen tudjuk elválasztani az egy tanévre szóló tartalmi egységeket. Tervezett versenyek száma: 49 Megszervezésre került versenyek száma: 40 Résztvevő gyermekek száma: 1070 Elmaradt verseny: 9 Elmaradt verseny Bod Péter Könyvtárhasználati verseny 7-8. évf. Öveges József Fizikaverseny 7-8. évf. Életvitel és gyakorlati ismeretek - 3 fős csapatverseny 7-8. évf. Informatika verseny 7-8. évfolyam számára (grafika) Történelem csapatverseny (3 fő) 8. évf. Téma: Híres magyarok a tudományban és a filmművészetben Környezet-és egészségvédelem 5-6. évf. számára 3 fős csapatverseny XIII. Országos Technika Verseny- 3 fős csapatverseny 7-8. évfolyam számára Környezetvédelmi verseny 3-4. évf. számára (4 fős csapat) Kis ezermester verseny 1-4. évf. Oka A verseny kerületi fordulója elmaradt, mert a központi kiírás szerint iskolai fordulók kerülnek megrendezésre a megyei/fővárosi forduló előtt. A verseny a jelentkezett iskolák száma miatt nem kerületi, hanem iskolai szervezésben került megrendezésre. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma és szervező jelentkezése miatt maradt el. Szervezői jelentkezés hiánya miatt maradt el. Szervezői jelentkezés hiánya miatt maradt el. 7

8 Valamennyi iskola részt vállalt a versenyek szervezésében, idén legaktívabb a Széchenyi, és Keresztury Iskolák voltak. Bem J. Ált. Isk. 3 Fekete I. Ált. Isk. 2 Harmat Ált. Isk. 3 Janikovszky É. Ált. Isk. 3 Janikovszky É. Á. I. Üllői út 2 Kada M. Ált. Isk. 4 Keresztury D. Ált. Isk. 6 Kertvárosi Ált. Isk. 2 Szervátiusz J. Ált. Isk. 1 Szent László Ált. Isk. 3 Széchenyi Ált. Isk. 7 Szent László G. 4 A versenyek szervezésének tapasztalatai: A már rutinos, kerületi versenyeket régóta szervező kollégákkal jó minőségű, gördülékeny közös munkavégzés volt tapasztalható. Mind az előkészületi, mind a megvalósító, majd adminisztráló feladatoknak időre eleget tettek. A versenykiírásokkal és versenyösszesítőkkel kapcsolatos adminisztratív teendőkkel több esetben voltak határidő csúszások. A versenyek jól szervezettsége (pl. versenyen történő feladatlap javító munka) jellemzően összefügg a versenyhez kapcsolódó szakmai munkaközösség összetartó erejével. A versenyszervezők képesek flexibilis problémamegoldásra, a kísérő és felkészítő kollégák hajlandóak az ilyen helyzetekben a konstruktív problémakezelésre. A legnagyobb problémák a versenykiírások lebonyolításával kapcsolatban voltak, annak tartalmi és kommunikációs megvalósításával, valamint a versenyre jelentkezésekkel. A versenyösszesítők időbeni elkészítése, tartalmi megfelelőssége hasonlóan nem optimálisan megvalósított. Az írásbeli, papír alapú produktumokat létrehozó versenyek tartalma három részre csoportosíthatóak: 1. egyrészt központi feladatlapok által meghatározottak (pl. Teleki Pál, Herman Ottó, Hevesy György, Simonyi Zsigmond, felsős Matematika stb.), 2. másrészt kerületi kollégák által összeállítottak (pl. Szorobán, Biológiai csapatverseny, Játékos matematikai csapatverseny), 3. harmadrészt kerületen kívüli szakértők álltal összeállítottak (pl. Informatika elméleti, Kaán Károly, alsós Helyesíró, alsós Matematika). Az ilyen típusú versenyek tartalmával (lásd a példaként felsorolt versenyeket) általánosan megelégedettek a kollégák. Kiváltképp jó eredménynek számít, hogyha a kollégák a kerületen kívüli szakértő által készített feladatlapokat tartalmilag jól megfeleltnek minősítik. Idén ez megvalósult. A szóbeli produktumos (pl. Szépolvasás, Népdaléneklési, Szép magyar beszéd, Angol nyelvű prózamondó, Vers és prózamondó) versenyek tartalmi minőségét erőteljesen meghatározza a pontos kiírás tartalmi precizitása, valamint a felkészítő kollégák által annak betartása a tanulók felkészítésének folyamatában. 8

9 Az alkotó jellegű versenyek (pl. Komplex Képzőművészeti, Ügyes kezek, Informatika gyakorlati) tartalmi célkitűzései nem konkrétan, teljességre törekvően meghatározottak, ezért a cél és feladat összhangba hozása feltétlen szükséges elvégzendő feladat. PSZK munkatársak közreműködése a versenyek szervezésében: Matlári Gergely: 17 Lévai Zsóka: 15 Orbánné László Márta: 2 Glückné Márton Gyöngyi: 3 Sári Éva: 2 Herczeg Katalin: 1 TANULÓTÁJÉKOZTATÓ, TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSOK A diákönkormányzatok, és a diákönkormányzatokat segítő pedagógusok szakmai támogatása kerületünkben a DÖK intézményközi szakmai műhely keretei között valósul meg, amelynek vezetője intézményünk külső munkatársa, Jandó Ágnes. A pedagógusok rendszeresen, ebben a félévben 3 alkalommal találkoztak, és tanácskoztak. Egyéb szolgáltatás ezen a területen humánerőforrás hiány miatt nem valósult meg. TEHETSÉGPONTKÉNT ELLÁTOTT FELADATAINK: A korábbi pályázati programjainkból született eredmények fenntartásában támogattuk, segítettük az intézmények tevékenységét. Feladat Nyomon követés módszere OKA I. és III. írásos visszajelzés Tehetségkoordinátoro kérése (tanév elején) k, mentorok személyes tevékenységének tapasztalatgyűjtés nyomon követése, tájékozódás az egyéni fejlesztési programok folyamatáról, eredményéről. Glückné Márton Gyöngyi Géniusz A megvalósított tevékenységek fenntartásának biztosítása további öt éven át. személyes tapasztalatgyűjtés, konzultációk Tapasztalatok OKA I. pályázatban tehetségazonosításra épülő, egyéni fejlesztési terv alapján végzett tehetséggondozás valósult meg tanórai/óvodai csoporttevékenység keretében. Ennek során, a PSZK szakmai támogatásával, az együttműködő 15 intézményben, saját gyakorlatban kipróbálhatták a szakszerű tehetséggondozást. A fenntartás 2. évében 6 intézményben a megvalósítás módosult, 5 helyen folytatják a megkezdett módon és 4- ben jelen pillanatban felfüggesztették. A módosítás általában azt jelenti, hogy további tehetségpályázatok megvalósításával gazdagodott a helyi tehetséggondozási forma (műhelyek) és kínálat. A felfüggesztés oka szervezeti problémából ered (sok hiányzó pedagógus) vagy nem alakították még ki az intézményi gyakorlat rendszerét. Az OKA III. pályázati program során, a művészeti és projektoktatás területén kidolgozott óvodai jó gyakorlat szerves részét képezi a két intézmény pedagógiai gyakorlatának, ezért tovább folytatják a megkezdett fejlesztést. A fenntartás első éve megvalósításra került az elmúlt évben. A műhelydokumentumok begyűjtése komoly szervezési feladatot jelentett, novemberben kaptam meg az utolsó anyagokat. Elkészítettem az első fenntartási jelentést. 9

10 Glückné Gyöngyi Márton További Tehetségpont működést szolgáló tevékenységek Ellátott tevékenységek eredményei SZÍN-JÁTÉK-FILM tehetségműhely szervezés és koordinálás a tanév I. félévében Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka SZÍN-JÁTÉK-FILM tehetségműhely szervezés és koordinálás a tanév II. félévében Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek támogatása (NTP- ITM-12-P) című pályázat megírása Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka Az tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása (NTP-MV-12) című pályázat megírása Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka Géniusz könyvek rendelése Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Felfedezettek 2012 pályázaton való sikeres részvétel Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Országos Tehetségnapon való részvétel Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Tehetségeket támogató alapítvány munkájában való részvétel, támogatások iránti pályázatok lebonyolítása Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi A részvétel nagyon magasnak mondható, hiszen alig volt hiányzás. A tanulók jól érezték magukat a foglalkozásokon. A kitűzött cél megítélésünk szerint megvalósult. A diákok többsége felszabadultan kommunikált társaival és a foglalkozást vezető pedagógusokkal. Rendkívül aktívak voltak, részt vettek a feladatok megoldásában. A negyedik foglalkozáson már észrevehetően kialakult egyfajta együttműködés a tanulók között. A témákat és a feladatokat érdekesnek tartották. A program az előző félévi műhelyfoglalkozások folytatása, amely pályázati forrásból valósul meg. A szülők és a diákok is sikeresnek és hasznosnak értékelik a foglalkozásokat. A pályázat sikeres volt, Ft támogatást kapott az intézmény. A program az előző félévi műhelyfoglalkozások folytatása, amely pályázati forrásból valósul meg. A szülők és a diákok is sikeresnek és hasznosnak értékelik a foglalkozásokat. Ebben a tanévben, tehetségpontként két alkalommal volt lehetőségünk tehetségpedagógiai témájú könyveket rendelni a MATEHETSZ-től. Összesen 87 db kiadvánnyal gazdagodott könyvtárunk. A Felfedezettek c. pályázatra Tehetségpont 3 fő felfedezett tehetséges gyermeket terjesztett fel: Karácsonyi Gellért, Karácsonyi Kata (sakk) és Farkas Balázs (hegedű). A pályázat elkészítésében együttműködtünk az érintett szülőkkel. Az eredmény: Karácsonyi Kata és Gellért külön díjat nyertek Ft/fő értékben. Az Országos Tehetségnapon kerültek átadásra a Felfedezettek díjai, emellett a rendezvény a hálózatépítés, a kapcsolatteremtés fontos helyszíne, így fontosnak tartottam képviselni Tehetségpontunkat. Az alapítványi munka időszakosan sok többletfeladatot ad. Ebben a tanévben 4 pályázat került elbírálásra és támogatásra. A kuratórium tagjaival az együttműködés eredményes volt. 10

11 Egyéni tanácsadás: Krisfalusi Gabriella, szülő ben kért segítséget Konzultáció a Tehetséghidak 7. alprojekt vezetőjével Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Kárpát-medencei Tehetségnap Szeged akkreditációs tábla átvétele Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi E-mentor pályázat megvalósításának koordinálása Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Pályázatok figyelése, továbbítása Feladat megvalósítója: Orbánné László Márta A tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítésének támogatása című pályázat megírása Feladat megvalósítója: Matlári Gergely Tevékenységünkről rendszeresen beszámoltam a Tehetség Tanács számára. Pest megyéből, -en keresztül keresett meg az anya, iskolaválasztással, tehetségazonosítással kapcsolatban kért tanácsadást. Információ gyűjtés céljából, felvettem a kapcsolatot a 99. Tehetségponttal, mert helyileg ők találhatóak a legközelebb a családhoz. Az anyának ben válaszoltam, aki telefonos beszélgetés során mondott köszönetet a segítségért. A MATEHETSZ Tehetséghidak Programjának 7. alprojektvezetője kereste meg Tehetségpontunkat szakmai konzultáció céljából. Az alprojekt, a tehetségpiactér, előzetes tervét megküldte, amelynek véleményezését esetleg további javaslatok megfogalmazását kérte. Tehetségpontunk munkájának elismerésében nagy jelentőségű a kiváló akkreditáció megszerzése. Erre az ünnepélyes alkalomra, számunkra kedves támogatóinkat is meghívtuk, hogy közösen éljük át ezt a kiemelkedő eseményt. A programon, a határon túli, magyarlakta területek tehetséggondozó jógyakorlatát ismerhettük meg, amelyből számos ötletet merítettünk. Az e-mentor pályázat eredményeképpen kialakításra került a PSZK honlapján egy olyan webes felület, ahová 10 kiváló kerületi pedagógus differenciáló tanórai és tanórán kívüli óravázlata, a tanári felkészüléshez a szaktárgyhoz kapcsolódó hasznos linkek gyűjteménye, valamint a saját tantárgy és gyakorlati tapasztalat alapján megfogalmazott tehetségazonosítási szempontok kerültek közreadásra. A pályázat megvalósításának koordinálói, szakértői feladatait végeztem. Tapasztalataim szerint: sokszor nehéz a kiváló gyakorlatot írásba foglalni, valamint a differenciálás módszerének alkalmazásra még a legjobbaknak is tudatosan figyelni, tervezni kell. A tanév során beérkezett pályázatok közül mintegy 180 pályázat továbbítására került sor. Ezeknek nagy része intézmények számára szólt, (de volt jó néhány egyéni alkotás készítésére kiírt pályázat is. Témájuk rendkívül vegyes: rajz, vers-, novella, esszéírás, tanulmányút pedagógusoknak, erdei iskola, stb.) A pályázat megírásának célja az volt, hogy mentori koordinációs tevékenységgel olyan szakmai, mentori teamet generáljunk, ami képes közös koncepció és irányelvek, ajánlások megfogalmazására, arra vonatkozóan, hogyan lehet, illetve célszerű, valamint hogyan hatékony az iskolai tehetséggondozás. A pályázat egyik fő 11

12 A kollégák által készített év végi NTP pályázatok szakmai lektorálása, a benyújtáshoz szükséges papírtenger előállítása. Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin A Tehetségsegítő Tanácsok működésének támogatása (NTP-TTM-12-P) című pályázat megírása, és a pályázati program megvalósításának koordinálása. Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin A Kőbányai Tehetségpont 3 éves működésének eredményeit összefoglaló kiadvány tartalmának összeállítása. Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin Kőbányai Tehetségtanács üléseinek szervezése Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin célja volt, hogy egy e-kommunikációs felületet -et hozzunk létre, ahol a kerületi kollégák jó gyakorlataikat publikálhatják, és azok bővítéséhez minden érdeklődő, tehetséggondozás irányába elkötelezett pedagógus a későbbiekben csatlakozhat. A pályázat Ft támogatást kapott. A pályázatok támogatásra kerültek. A pályázati program 1 millió Ft támogatást kapott, amelyből a média iránt érdeklődő tehetséges diákok (6 fő) mentorok közreműködésével a tehetségügyet népszerűsítő kisfilmet készítettek. A filmek levetítésre kerültek az ATV műsorában. A kiadvány terjesztésre kerül a kőbányai civil és gazdasági szereplők körében azzal a céllal, hogy támogassák tehetség alapítványunkat. A konzultációkon bemutatásra került intézményünk sokirányú tehetséggondozó tevékenysége az önkormányzati képviselők, szakmai partnereink, és a civil érdeklődők számára. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGSZERVEZÉSRE KERÜLT RENDEZVÉNYEK Éneklő Ifjúság 302 fő A program megszervezése évről évre nehezebb feladatot jelent, az iskolai kórusok hiánya miatt. A résztvevő kórusok azonban szép zenei élményt nyújtottak a hallgatóságnak. Kiváló Tanulók 63 tanuló A program ebben az évben a K.CS. S. K.K.K. val közösen Díjazása 2. került megszervezésre. A műsor és a vendéglátás jól szervezett és kiváló színvonalú volt. A program szervezettsége, az ajándékok az előző évekhez hasonlóan megfelelő, az alkalomhoz méltó volt. SENIOR MENTOR PROGRAM KOORDINÁLÁSA A program folytatódott öt általános iskolában: Bem József, Kada Mihály, Harmat, Janikovszky Éva, és Üllői úti Tagintézménye, és bevezetésre került a Szent László Általános Iskolában. A programot Sári Éva, majd Lévai Zsóka, és Saly Julianna (külső munkatárs) koordinálta. Célunk a program irányítása, a mentor segítő szerepének támogatása a nevelés-oktatás folyamatában, a rendszeres találkozások, beszélgetések, módszertani tapasztalatcserék lehetőségének a biztosítása a mentori munkához. A Senior mentor program statisztikája Általános Iskola neve Mentorok száma Mentorált gyermekek száma Harmat Á.I. 4 fő 12 12

13 Bem J. Á.I. 2 fő 3 Janikovszky É.Á.I Üllői Úti 3 fő 9 Tagintézmény Janikovszky É.Á.I 5 fő 12 Kada M. Á.I 3 fő 7 Szent László Á.I. 1 fő 3 Összesen: 18 fő 46 A tanév végén iskolánkénti konzultációk keretében értékelésre került a mentori program eredményessége, amelynek részletei a mellékletben találhatók Kapcsolat más intézményekkel, partneri együttműködések bemutatása az adott időszakban (köznevelési, közművelődési, országos intézmények, nemzetközi kapcsolatok stb.) Kerületünk köznevelési és közművelődési intézményeivel az elmúlt évekhez hasonló szoros és jó szakmai együttműködésben dolgoztunk. Az OFI és a Nemzeti Tehetségprogram rendezvényeit, amelyekre meghívást kaptunk, látogattuk. 2. Az intézet személyi feltételeinek alakulása 2.1. Az intézetben foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége (a mellékelt excel táblázat kitöltését kérjük) 2.2. A személyi állományban történt változások A változás indoklása 3. Az intézet tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakulása 3.1. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága (infrastruktúra, tárgyi eszközök megléte, állapota) Szervezetünk egy iskolaépület egy leválasztott részén működik. Az épület állaga, műszaki állapota közepes szintű, a világítás korszerű. Az intézmény bejárata, az épületbe való bejuthatóság (elhanyagolt, nem karbantartott kerítés, lépcső tetejéről kifelé nyíló csapóajtó) nem tükrözi az intézmény szolgáltató funkcióját. Az optimális feladatellátáshoz szükséges helyiségek nagy része hiányzik, több helyiségünk többfunkciós (titkárság+ konyha+postázó; 4 fős munkatársi szoba+tárgyaló). A tárgyi eszközök megfelelőek, minden munkatárs számára biztosítottak a bútorok az irattárolásra, mindenki önálló munkaasztallal, számítógéppel, telefonnal rendelkezik. Egy közös, nagy teljesítményű fénymásolónyomtató is szolgálja munkánkat Tárgyi felszereltség 2 (a mellékelt excel táblázat kitöltését kérjük) A 3.1 és 3.2 terén történt változások 2 A 48/2012 (XII. 12.) rendelet 3. sz. melléklet I. alapján 13

14 A nyár folyamán egy helyiséget (könyvtár+munkatársi szoba+előadó terem) át kellett adnunk az iskolának tanterem céljára, így tovább növekszik a zsúfoltság a többi helyiségben Tervezett költségek: Ft 3.4. A fenntartó által biztosított forrás: Ft A tankerületi igazgató a továbbképzések kivételével minden tervezett szakmai feladat finanszírozását biztosította. 4. Gondok, jelenleg megoldatlan problémák Rendkívül szűk hely áll rendelkezésünkre, de bízunk abban, hogy az önkormányzat által régóta tervezett új helyünk hamarosan kijelölésre kerül. Abban is bízunk, hogy a munkatervünk értékelése során az OFI által meghatározott + 3 fővel bővíthetjük a jelenleg 5,5 pedagógiai munkatársak létszámát, és kiegyensúlyozottabban, és mélységelvű szakmaisággal tudjuk ellátni feladatainkat. Várjuk a Nevelési Tanácsadótól történő szervezeti leválást, és a rendeleteknek megfelelő új struktúra felállását. 5. Milyen segítséget vár a következő félévben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől? Szeretnénk rendszeres konzultációkat, ahol a törvényi változásokból adódó aktuális feladatokról kapnánk tájékoztatást, és szakmai iránymutatást a feladatellátáshoz, valamint tapasztalatot cserélhetnénk más kerületek szolgáltatóival. Szeretnénk támogatást kapni abban, hogy a Tehetségpontként történő működésünket, e területen eredményeinket megőrizhessük. Kérjük, a tehetséggondozás területi szakmai koordinálása lehessen a szakmai szolgáltatók hivatalos feladata. Budapest, július 11. Herczeg Katalin intézményegység-vezető 14

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben