BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A évi elfogadott munkaterv időarányos teljesítése szolgáltatási területenként, a nem megvalósult feladatok esetében a megvalósulás akadályának, az átütemezés lehetőségének feltüntetésével SZAKTANÁCSADÁS, TANTÁRGYGONDOZÁS A pedagógiai előadók, szakértők által az intézményi igények alapján tervezett szaktanácsadói tevékenység megvalósult. Feladat Intézmény PSZK munkatárs Előadás a törvényi változások Janikovszky Éva Á. I. Lévai Zsóka (kerettantervek, pedagógiai Keresztury Dezső Á. I. programok módosítása) témakörében Kada Mihály Á. I. Széchenyi I. Á. I. Szent László Á. I. iskolaigazgatók munkaközössége, magyar, történelem, gyermekvédelmi, iskolai és óvodai fejlesztő műhelyek Iskolai Dokumentumok (Ped. Janikovszky Éva Á. I. program, Házirend, SZMSZ) Keresztury Dezső Á. I. módosításának segítése Szent László Á. I. Tehetséggondozás helyi kérdései nevelői értekezlet A nevelési program módosításához tájékoztatás KPN bemutatók előkészítése szakmai konzultáció Nevelési program módosításáról konzultáció nevelői értekezlet Nevelési program módosítása nevelői értekezlet, konzultáció Az elkészült dokumentum rész szakmai véleményezése Nevelési program módosításáról szakmai konzultáció Kiskakas Óvoda óvodavezetői értekezlet Gépmadár, Mászóka Óvodák Rece-fice Óvoda Mocorgó Óvoda Gézengúz Óvoda Csodafa, Glückné Gyöngyi Herczeg Katalin Márton Nevelési program módosítása dokumentum szakmai véleményezése Tehetséggondozás helyi kérdései nevelői értekezlet Köznevelési intézmények szakmai ellenőrzésének folyamata, a szaktanácsadás új rendszere Gyermekek Háza Óvoda Kiskakas Óvoda Kiskakas Óvoda Csodapók Óvoda Keresztury Iskola Szent László Iskola Magyar, matematika 1 Herczeg Katalin

2 Az intézményközi műhelyvezetők, tantárgygondozók által nyújtott szaktanácsadás A külső munkatársaink (23 fő) által tartott műhelyfoglalkozások statisztikai mutatói 6 év távlatában: / / / / / félév Műhelyek száma Foglalkozások száma Résztvevők száma A műhelyvezetők az aktuális óvodai és iskolai feladatokhoz igyekeztek segítséget nyújtani. Felkészültek a Köznevelés Törvény, a Nat, és a kerettantervek bemutatására, és a műhelyfoglalkozások központi témája volt a felkészülés a Pedagógiai Programok módosítására, a helyi tantervek elkészítésére. Az intézményközi műhelyvezetők kerületünkben egyben tantárgygondozók is. (Lista a mellékletben) Munkatervünk készítésekor felmértük az intézmények igényeit az OFI szaktanácsadói listáján szereplő szaktanácsadók közreműködésével kapcsolatban. Az akkor megfogalmazott alábbi igények nem teljesültek, nem kaptunk tájékoztatást hogyan is fog ez a gyakorlatban működni. a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 26. -a alapján. Iskolák igényei: Intézmény Szaktanácsadás területe Szent László Á. I. szaktanácsadás intézményi munkaközösségek részére (nevelési és tantárgy pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismerése) ember és természet műveltségterületen Harmat Á. I. Szent László Á. I. Janikovszky É. Á. I. intézményközi műhelyek szaktanácsadás a nevelőtestület részére (intézményi dokumentumok elemzése, alkalmazásuk segítése, intézményi önértékelő rendszer fejlesztése) Óvodák igényei: egyéni szaktanácsadás (szakmai konzultáció, nevelési tevékenységek, pedagógiai célú foglalkozás látogatása, értékelése, pedagógiai dokumentumok elemzése) Nevelési terület fő/alkalom Óvoda Szakmai konzultáció a pálya elején járó óvodapedagógusoknak Pedagógiai program megvalósítása Pedagógiai program és a gyakorlat vizsgálata Tanulási tevékenységek 3 fő Gépmadár 2 fő/2 alkalom Gyermekek Háza 2 fő Mocorgó 2 fő/ 2 alkalom Csodapók 2

3 irányítása, szervezése Tervezés és gyakorlat szaktanácsadás intézményi munkaközösségek részére (nevelési és pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismerése) tehetséggondozás környezeti nevelés Külső világ tevékeny megismerése 1 alkalom: 18 fő nevelési évenként 2 db Kiskakas Mocorgó Nevelés szinterei szaktanácsadás a nevelőtestület részére (intézményi dokumentumok elemzése, alkalmazásuk segítése, intézményi önértékelő rendszer fejlesztése) 10 fő 1 alkalom őszi nevelőtestületi értekezletre Magatartászavaros gyerekek ellátása intézményi önértékelő rendszer fejlesztése) Hárslevelű 1-2 alkalom Gépmadár 1 alkalom Csodapók PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK A kerületben elfogadott mérési koncepció 1 szerint és tanév szeptemberében megvalósultak a komplex bemeneti mérések. E kerületi bemeneti mérési koncepció szerint 2013 májusában a tankerületi igazgató kérésére került sor a második osztályosok körében végzett DIFER utómérésre, összevetve ugyanannak az évfolyamnak a korábbi, 2011-es első osztályos eredményeivel. A PSZK munkatársai készítették el az elemzést, amely a DIFER mérés adatait vizsgálja kerületi szinten, iskolánként és osztályonként az alábbi tartalommal: A mérésben résztvevő gyermekek létszámadatai. DIFER indexek és szintek elemzése kerületi szinten, iskolánként, osztályonként. További tanítói fejlesztési feladatok. A további e félévre tervezett pedagógiai értékelési szolgáltatások nem valósultak meg, mert előtérbe került a programmódosítás, ezért az alábbiakat őszre halasztjuk. Igénylő óvoda Csodafa Óvoda Szolgáltatás megnevezése A pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását 1 A Kőbányai Szolgáltató Központ, Tehetségpont korábbi fenntartója, a Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (607/2011. VIII. 25. határozata alapján) 2011-ben elfogadta a kőbányai általános iskolák bemeneti mérési koncepcióját. A bemenetei mérés azzal a céllal valósult meg, hogy a pedagógusok, az iskolavezetés, és a fenntartó pontos képet kapjanak az iskolát kezdő gyermekek aktuális képességszintjéről. 3

4 Hárslevelű Rece-fice Kiskakas Gépmadár követő, az intézményfejlesztést támogató tanácsadás PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS Az alábbi tervezett szakmai információs kiadványok jelentek meg: Ovilágunk: A kerületi óvodák szakmai eseményeit összefoglaló, és szakmai-módszertani információkat közvetítő kiadvány Megjelenés: április Megjelenés formája: online Tartalom összeállításáért felelős: Glückné Márton Gyöngyi Szerkesztésért felelős: Matlári Gergely Kőbányai Katedra: A kerületi iskolák szakmai eseményeit összefoglaló, és szakmaimódszertani információkat közvetítő kiadvány Megjelenés: április Tartalom összeállításáért felelős: Matlári Gergely Szerkesztésért felelős: Matlári Gergely Megjelenés formája: online (Kiadványaink elérhetők: TANÜGYIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Szakmai ajánlás (tartalom, folyamat) készítése történt az iskolai és óvodai pedagógiai programok módosításához, amelyeket átadtunk a pedagógusoknak szakmai napokon és nevelőtestületi értekezleteken tartott konzultációk keretében. Iskolai szakmai nap időpontja: február 7. A konzultációt vezette: Lévainé Szabó Erzsébet Óvodai szakmai nap időpontja: február 20. A konzultációt vezették: Glückné Márton Gyöngyi, Herczeg Katalin Intézményi konzultációk: Intézmény A konzultációt vezette Időpont Janikovszky Éva Á. I. Lévainé Szabó Erzsébet január 15.-március 30. Keresztury D. Á. I. Széchenyi I. Á. I. Kada Mihály Á. I. Szent László Á. I. Keresztury Á. I. Szent. László Á. I. Gézengúz Óvoda Glückné Márton Gyöngyi március 15-május 30. Rece-fice Óvoda Gyermekek Háza Gézengúz Óvoda Gyöngyike Óvoda Csodapók Óvoda Herczeg Katalin március 15-május 30. PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSÉNEK, TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK, ÖNKÉPZÉSÉNEK SZERVEZÉSE a. Pedagógiai szakmai napok 4

5 Program Résztvevők Tapasztalat Pedagógiai kommunikáció előadássorozat pedagógusoknak Szervező: Glückné Márton Gyöngyi A Köznevelési Törvény és az intézmények működéséről szóló új rendeletek SZMSZ, Házirend módosítása Meghívott előadó: Turi Katalin Szervező: Lévai Zsóka A NAT, az új kerettantervek és a pedagógiai programok Vezették: Lévai Zsóka, Sári Éva HÍD program: óvoda-iskola: Vezetette: Herczeg Katalin HÍD program: óvoda-bölcsőde Vezette: Glückné Márton Gyöngyi 40 A négy előadásból álló program első felében a pedagógusok kommunikációjával foglalkoztunk. A kiválóan felkészült előadó, dr. Sallai Éva segítségével a professzionális pedagógiai kommunikációt a kapcsolatok (tanár-diák, tanárszülő, stb.) oldaláról vizsgáltuk meg. Az előadót a KPN-re is meghívtuk, ezután egy iskolába is felkérést kapott e témában. Az óvodai anyanyelvi nevelés jó gyakorlatainak bemutatásával folytatódott a program. Egy drámajátékos nyelvfejlesztő és egy vitakultúrát fejlesztő programot ismertek meg a résztvevők. A program kitűzött célja megvalósult, jó előadók, korszerű ismeretek közvetítettek a résztvevőknek. A vitakultúra fejlesztésének módszere kevéssé elterjedt az óvodai nevelésben, a Kincskeresők Óvoda helyi jógyakorlatát érdemes szélesebb körben terjeszteni. 57 A program célja volt az intézményvezetők felkészítése a törvényi kötelezettségekből adódó intézményi dokumentumok módosítására. Az előadó felkészültsége, előadásmódja, a kapott szakmai anyagok együttesen magas fokú elégedettséget váltottak ki valamennyi résztvevő kollégából. Ilyen típusú programokra a jogszabályi környezet gyökeres változásai okán az intézmények és a kollégák részéről van igény. 2 A tanév során 8 intézményben kértek intézményünktől személyes konzultációt, tantestületi értekezleten való előadást. Így a meghirdetett szakmai napra két intézményvezető látogatott el. A programon való alacsony részvétel oka tehát ez volt. 15 A konzultáción az éves szakmai tevékenységek tapasztalatairól tájékoztatták egymást a két terület szakemberei. Az iskolák részletes információkat nyújtottak az új fenntartásban életükről, a szeptembertől megvalósuló új szakmai feladatokról. 20 fő Az előző évek gyakorlata szerint került megszervezésre a szakmai nap. Először a bölcsődés szaktanácsadó adott tájékoztatást az éves kiemelt feladatokról, többek között egészségnapot vezettek be, autista csoport került megszervezésre. Az óvodai terület eseményeit a PSZK munkatársa foglalta össze (törvényi változások, programmódosítás, kommunikációs előadások, KPN) Majd a bölcsőde-óvoda átmenet sikeres, helyi eseményeiről számoltak be a kollégák. A jelenlévők hasznosnak ítélték a programot, mert 5

6 Gyermekvédelmi szakmai nap Szervezte: Lévai Zsóka Tankönyvbemutató Szervezte: Herczeg Katalin, Lévai Zsóka KPN Szervezést koordinálta: Herczeg Katalin bepillantást nyertek a szomszédos szakterületen folyó nevelőmunka aktuális kérdéseibe. 38 Az Oktatási és a Szociális államtitkárság sem szívesen vállalta, hogy előadót küldjön. A program végül is regionális programmá vált, és számos budapesti kerületből vettek részt gyermekvédelmi felelősök a programon. Az előadó Katona Gergely a Szociális és Családügyi Államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály munkatársa, a gyermekjóléti alapellátások szakreferense volt. A jól strukturált, és szakmai információkat tartalmazó előadás után számos kérdés merült fel. A hallgatóságot leginkább az foglalkoztatta, hogy a következő tanévben is lesznek-e gyermekvédelmi felelősök az iskolákban. Bár a kérdésre az előadó nem tudott kielégítő választ adni, a program sikeres és hasznos volt. 3 Célunk volt az új kerettantervekhez készült elsős. ötödikes, és kilencedikes tankönyvek bemutatása, és a választás megkönnyítése. Az iskolák lelkesen fogadták a programot, ennek ellenére három intézmény delegált pedagógust. Számukra a program hasznos volt Lásd mellékletben. b. Továbbképzések szervezése A pedagógusok igényei alapján a módosított pedagógiai programok, helyi tantervek bevezetését segítő 9 továbbképzést terveztünk megszervezni intézményünkbe történő kihelyezéssel. Sajnos senkitől nem kaptunk választ a továbbképzések finanszírozási kérdéseire, így pályázattal egyetlen képzést tudtunk megszervezni, amely ingyenes volt: Konfliktuskezelés a tehetséges tanulók körében 10 órás akkreditált PSZK pályázatával: ingyenes Képzést biztosító: MATEHETSZ Tehetséghidak Program Létszám Képzés tapasztalatai 20 A képzés a problémás tehetségek neveléséhez nyújtott segítséget. A résztvevők hasznosnak ítélték a tanfolyamot, észrevételként azt fogalmazták meg, hogy a konfliktuskezelés részletes elméleti áttekintése mellett a gyakorlati problémákra, saját esetekre kevés idő jutott. A részvételi lehetőséget minden kerületi intézménynek felajánlottuk, 4 iskola és 15 óvoda delegált kollégát. c. Pedagógusok önképzésének támogatása Pedagógiai műhelyek A pedagógiai előadó/szakértő munkatársak vezetésével pedagógiai műhelyeket terveztünk Iránytű megnevezéssel, azzal a céllal, hogy irányt mutassunk egy-egy szakmai területen a felmerülő problémák megoldásához, valamint módszertani javaslatokat fogalmazzunk meg. Az iskolai részről nem mutatkozott erre igény, óvodai területen viszont sikeres volt a kezdeményezés. 6

7 Műhely Iránytű műhely óvodapedagógusok részére Vezette: Herczeg Katalin, Glückné Márton Gyöngyi Foglalkozás Résztvevő Főbb tapasztalatok ok száma k száma 4 44 A műhely tematikájában azonos mértékben kapott szerepet az elmélet és a gyakorlat. A PSZK tehetségpontjának dokumentációs rendszerét, mint jó gyakorlatot mutatattuk be, segítve ezáltal az intézmények tervszerű adatrögzítését. Az óvodai tehetséggondozás bevezetése során adódott kritikus pontok, problémák átbeszélése konkrét segítséget nyújtott a műhely résztvevői számára. A gyakorlat terén egy kerületi intézményi tehetségműhelyével, valamint a Kíváncsi láda tehetségazonosító eszközzel ismerkedtünk meg. A jövőt tekintve, az óvodák tehetséggondozó tevékenységének helyi szintű, teljes körű támogatását látjuk szükségesnek. továbbá a tehetség összetevők közül a kreativitás lehetőségét lenne célszerű megvizsgálni a különböző tevékenységekben. TANULMÁNYI-TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE, ÉS ÖSSZEHANGOLÁSA Az adatok, és az értékelés a 2012/13 tanév egészére vonatkozik. A többi feladatnál is, de ennél különösen nehezen tudjuk elválasztani az egy tanévre szóló tartalmi egységeket. Tervezett versenyek száma: 49 Megszervezésre került versenyek száma: 40 Résztvevő gyermekek száma: 1070 Elmaradt verseny: 9 Elmaradt verseny Bod Péter Könyvtárhasználati verseny 7-8. évf. Öveges József Fizikaverseny 7-8. évf. Életvitel és gyakorlati ismeretek - 3 fős csapatverseny 7-8. évf. Informatika verseny 7-8. évfolyam számára (grafika) Történelem csapatverseny (3 fő) 8. évf. Téma: Híres magyarok a tudományban és a filmművészetben Környezet-és egészségvédelem 5-6. évf. számára 3 fős csapatverseny XIII. Országos Technika Verseny- 3 fős csapatverseny 7-8. évfolyam számára Környezetvédelmi verseny 3-4. évf. számára (4 fős csapat) Kis ezermester verseny 1-4. évf. Oka A verseny kerületi fordulója elmaradt, mert a központi kiírás szerint iskolai fordulók kerülnek megrendezésre a megyei/fővárosi forduló előtt. A verseny a jelentkezett iskolák száma miatt nem kerületi, hanem iskolai szervezésben került megrendezésre. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma miatt maradt el. Jelentkezők létszáma és szervező jelentkezése miatt maradt el. Szervezői jelentkezés hiánya miatt maradt el. Szervezői jelentkezés hiánya miatt maradt el. 7

8 Valamennyi iskola részt vállalt a versenyek szervezésében, idén legaktívabb a Széchenyi, és Keresztury Iskolák voltak. Bem J. Ált. Isk. 3 Fekete I. Ált. Isk. 2 Harmat Ált. Isk. 3 Janikovszky É. Ált. Isk. 3 Janikovszky É. Á. I. Üllői út 2 Kada M. Ált. Isk. 4 Keresztury D. Ált. Isk. 6 Kertvárosi Ált. Isk. 2 Szervátiusz J. Ált. Isk. 1 Szent László Ált. Isk. 3 Széchenyi Ált. Isk. 7 Szent László G. 4 A versenyek szervezésének tapasztalatai: A már rutinos, kerületi versenyeket régóta szervező kollégákkal jó minőségű, gördülékeny közös munkavégzés volt tapasztalható. Mind az előkészületi, mind a megvalósító, majd adminisztráló feladatoknak időre eleget tettek. A versenykiírásokkal és versenyösszesítőkkel kapcsolatos adminisztratív teendőkkel több esetben voltak határidő csúszások. A versenyek jól szervezettsége (pl. versenyen történő feladatlap javító munka) jellemzően összefügg a versenyhez kapcsolódó szakmai munkaközösség összetartó erejével. A versenyszervezők képesek flexibilis problémamegoldásra, a kísérő és felkészítő kollégák hajlandóak az ilyen helyzetekben a konstruktív problémakezelésre. A legnagyobb problémák a versenykiírások lebonyolításával kapcsolatban voltak, annak tartalmi és kommunikációs megvalósításával, valamint a versenyre jelentkezésekkel. A versenyösszesítők időbeni elkészítése, tartalmi megfelelőssége hasonlóan nem optimálisan megvalósított. Az írásbeli, papír alapú produktumokat létrehozó versenyek tartalma három részre csoportosíthatóak: 1. egyrészt központi feladatlapok által meghatározottak (pl. Teleki Pál, Herman Ottó, Hevesy György, Simonyi Zsigmond, felsős Matematika stb.), 2. másrészt kerületi kollégák által összeállítottak (pl. Szorobán, Biológiai csapatverseny, Játékos matematikai csapatverseny), 3. harmadrészt kerületen kívüli szakértők álltal összeállítottak (pl. Informatika elméleti, Kaán Károly, alsós Helyesíró, alsós Matematika). Az ilyen típusú versenyek tartalmával (lásd a példaként felsorolt versenyeket) általánosan megelégedettek a kollégák. Kiváltképp jó eredménynek számít, hogyha a kollégák a kerületen kívüli szakértő által készített feladatlapokat tartalmilag jól megfeleltnek minősítik. Idén ez megvalósult. A szóbeli produktumos (pl. Szépolvasás, Népdaléneklési, Szép magyar beszéd, Angol nyelvű prózamondó, Vers és prózamondó) versenyek tartalmi minőségét erőteljesen meghatározza a pontos kiírás tartalmi precizitása, valamint a felkészítő kollégák által annak betartása a tanulók felkészítésének folyamatában. 8

9 Az alkotó jellegű versenyek (pl. Komplex Képzőművészeti, Ügyes kezek, Informatika gyakorlati) tartalmi célkitűzései nem konkrétan, teljességre törekvően meghatározottak, ezért a cél és feladat összhangba hozása feltétlen szükséges elvégzendő feladat. PSZK munkatársak közreműködése a versenyek szervezésében: Matlári Gergely: 17 Lévai Zsóka: 15 Orbánné László Márta: 2 Glückné Márton Gyöngyi: 3 Sári Éva: 2 Herczeg Katalin: 1 TANULÓTÁJÉKOZTATÓ, TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSOK A diákönkormányzatok, és a diákönkormányzatokat segítő pedagógusok szakmai támogatása kerületünkben a DÖK intézményközi szakmai műhely keretei között valósul meg, amelynek vezetője intézményünk külső munkatársa, Jandó Ágnes. A pedagógusok rendszeresen, ebben a félévben 3 alkalommal találkoztak, és tanácskoztak. Egyéb szolgáltatás ezen a területen humánerőforrás hiány miatt nem valósult meg. TEHETSÉGPONTKÉNT ELLÁTOTT FELADATAINK: A korábbi pályázati programjainkból született eredmények fenntartásában támogattuk, segítettük az intézmények tevékenységét. Feladat Nyomon követés módszere OKA I. és III. írásos visszajelzés Tehetségkoordinátoro kérése (tanév elején) k, mentorok személyes tevékenységének tapasztalatgyűjtés nyomon követése, tájékozódás az egyéni fejlesztési programok folyamatáról, eredményéről. Glückné Márton Gyöngyi Géniusz A megvalósított tevékenységek fenntartásának biztosítása további öt éven át. személyes tapasztalatgyűjtés, konzultációk Tapasztalatok OKA I. pályázatban tehetségazonosításra épülő, egyéni fejlesztési terv alapján végzett tehetséggondozás valósult meg tanórai/óvodai csoporttevékenység keretében. Ennek során, a PSZK szakmai támogatásával, az együttműködő 15 intézményben, saját gyakorlatban kipróbálhatták a szakszerű tehetséggondozást. A fenntartás 2. évében 6 intézményben a megvalósítás módosult, 5 helyen folytatják a megkezdett módon és 4- ben jelen pillanatban felfüggesztették. A módosítás általában azt jelenti, hogy további tehetségpályázatok megvalósításával gazdagodott a helyi tehetséggondozási forma (műhelyek) és kínálat. A felfüggesztés oka szervezeti problémából ered (sok hiányzó pedagógus) vagy nem alakították még ki az intézményi gyakorlat rendszerét. Az OKA III. pályázati program során, a művészeti és projektoktatás területén kidolgozott óvodai jó gyakorlat szerves részét képezi a két intézmény pedagógiai gyakorlatának, ezért tovább folytatják a megkezdett fejlesztést. A fenntartás első éve megvalósításra került az elmúlt évben. A műhelydokumentumok begyűjtése komoly szervezési feladatot jelentett, novemberben kaptam meg az utolsó anyagokat. Elkészítettem az első fenntartási jelentést. 9

10 Glückné Gyöngyi Márton További Tehetségpont működést szolgáló tevékenységek Ellátott tevékenységek eredményei SZÍN-JÁTÉK-FILM tehetségműhely szervezés és koordinálás a tanév I. félévében Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka SZÍN-JÁTÉK-FILM tehetségműhely szervezés és koordinálás a tanév II. félévében Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek támogatása (NTP- ITM-12-P) című pályázat megírása Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka Az tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása (NTP-MV-12) című pályázat megírása Feladat megvalósítója: Lévai Zsóka Géniusz könyvek rendelése Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Felfedezettek 2012 pályázaton való sikeres részvétel Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Országos Tehetségnapon való részvétel Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Tehetségeket támogató alapítvány munkájában való részvétel, támogatások iránti pályázatok lebonyolítása Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi A részvétel nagyon magasnak mondható, hiszen alig volt hiányzás. A tanulók jól érezték magukat a foglalkozásokon. A kitűzött cél megítélésünk szerint megvalósult. A diákok többsége felszabadultan kommunikált társaival és a foglalkozást vezető pedagógusokkal. Rendkívül aktívak voltak, részt vettek a feladatok megoldásában. A negyedik foglalkozáson már észrevehetően kialakult egyfajta együttműködés a tanulók között. A témákat és a feladatokat érdekesnek tartották. A program az előző félévi műhelyfoglalkozások folytatása, amely pályázati forrásból valósul meg. A szülők és a diákok is sikeresnek és hasznosnak értékelik a foglalkozásokat. A pályázat sikeres volt, Ft támogatást kapott az intézmény. A program az előző félévi műhelyfoglalkozások folytatása, amely pályázati forrásból valósul meg. A szülők és a diákok is sikeresnek és hasznosnak értékelik a foglalkozásokat. Ebben a tanévben, tehetségpontként két alkalommal volt lehetőségünk tehetségpedagógiai témájú könyveket rendelni a MATEHETSZ-től. Összesen 87 db kiadvánnyal gazdagodott könyvtárunk. A Felfedezettek c. pályázatra Tehetségpont 3 fő felfedezett tehetséges gyermeket terjesztett fel: Karácsonyi Gellért, Karácsonyi Kata (sakk) és Farkas Balázs (hegedű). A pályázat elkészítésében együttműködtünk az érintett szülőkkel. Az eredmény: Karácsonyi Kata és Gellért külön díjat nyertek Ft/fő értékben. Az Országos Tehetségnapon kerültek átadásra a Felfedezettek díjai, emellett a rendezvény a hálózatépítés, a kapcsolatteremtés fontos helyszíne, így fontosnak tartottam képviselni Tehetségpontunkat. Az alapítványi munka időszakosan sok többletfeladatot ad. Ebben a tanévben 4 pályázat került elbírálásra és támogatásra. A kuratórium tagjaival az együttműködés eredményes volt. 10

11 Egyéni tanácsadás: Krisfalusi Gabriella, szülő ben kért segítséget Konzultáció a Tehetséghidak 7. alprojekt vezetőjével Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Kárpát-medencei Tehetségnap Szeged akkreditációs tábla átvétele Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi E-mentor pályázat megvalósításának koordinálása Feladat megvalósítója: Glückné Márton Gyöngyi Pályázatok figyelése, továbbítása Feladat megvalósítója: Orbánné László Márta A tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítésének támogatása című pályázat megírása Feladat megvalósítója: Matlári Gergely Tevékenységünkről rendszeresen beszámoltam a Tehetség Tanács számára. Pest megyéből, -en keresztül keresett meg az anya, iskolaválasztással, tehetségazonosítással kapcsolatban kért tanácsadást. Információ gyűjtés céljából, felvettem a kapcsolatot a 99. Tehetségponttal, mert helyileg ők találhatóak a legközelebb a családhoz. Az anyának ben válaszoltam, aki telefonos beszélgetés során mondott köszönetet a segítségért. A MATEHETSZ Tehetséghidak Programjának 7. alprojektvezetője kereste meg Tehetségpontunkat szakmai konzultáció céljából. Az alprojekt, a tehetségpiactér, előzetes tervét megküldte, amelynek véleményezését esetleg további javaslatok megfogalmazását kérte. Tehetségpontunk munkájának elismerésében nagy jelentőségű a kiváló akkreditáció megszerzése. Erre az ünnepélyes alkalomra, számunkra kedves támogatóinkat is meghívtuk, hogy közösen éljük át ezt a kiemelkedő eseményt. A programon, a határon túli, magyarlakta területek tehetséggondozó jógyakorlatát ismerhettük meg, amelyből számos ötletet merítettünk. Az e-mentor pályázat eredményeképpen kialakításra került a PSZK honlapján egy olyan webes felület, ahová 10 kiváló kerületi pedagógus differenciáló tanórai és tanórán kívüli óravázlata, a tanári felkészüléshez a szaktárgyhoz kapcsolódó hasznos linkek gyűjteménye, valamint a saját tantárgy és gyakorlati tapasztalat alapján megfogalmazott tehetségazonosítási szempontok kerültek közreadásra. A pályázat megvalósításának koordinálói, szakértői feladatait végeztem. Tapasztalataim szerint: sokszor nehéz a kiváló gyakorlatot írásba foglalni, valamint a differenciálás módszerének alkalmazásra még a legjobbaknak is tudatosan figyelni, tervezni kell. A tanév során beérkezett pályázatok közül mintegy 180 pályázat továbbítására került sor. Ezeknek nagy része intézmények számára szólt, (de volt jó néhány egyéni alkotás készítésére kiírt pályázat is. Témájuk rendkívül vegyes: rajz, vers-, novella, esszéírás, tanulmányút pedagógusoknak, erdei iskola, stb.) A pályázat megírásának célja az volt, hogy mentori koordinációs tevékenységgel olyan szakmai, mentori teamet generáljunk, ami képes közös koncepció és irányelvek, ajánlások megfogalmazására, arra vonatkozóan, hogyan lehet, illetve célszerű, valamint hogyan hatékony az iskolai tehetséggondozás. A pályázat egyik fő 11

12 A kollégák által készített év végi NTP pályázatok szakmai lektorálása, a benyújtáshoz szükséges papírtenger előállítása. Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin A Tehetségsegítő Tanácsok működésének támogatása (NTP-TTM-12-P) című pályázat megírása, és a pályázati program megvalósításának koordinálása. Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin A Kőbányai Tehetségpont 3 éves működésének eredményeit összefoglaló kiadvány tartalmának összeállítása. Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin Kőbányai Tehetségtanács üléseinek szervezése Feladat megvalósítója: Herczeg Katalin célja volt, hogy egy e-kommunikációs felületet -et hozzunk létre, ahol a kerületi kollégák jó gyakorlataikat publikálhatják, és azok bővítéséhez minden érdeklődő, tehetséggondozás irányába elkötelezett pedagógus a későbbiekben csatlakozhat. A pályázat Ft támogatást kapott. A pályázatok támogatásra kerültek. A pályázati program 1 millió Ft támogatást kapott, amelyből a média iránt érdeklődő tehetséges diákok (6 fő) mentorok közreműködésével a tehetségügyet népszerűsítő kisfilmet készítettek. A filmek levetítésre kerültek az ATV műsorában. A kiadvány terjesztésre kerül a kőbányai civil és gazdasági szereplők körében azzal a céllal, hogy támogassák tehetség alapítványunkat. A konzultációkon bemutatásra került intézményünk sokirányú tehetséggondozó tevékenysége az önkormányzati képviselők, szakmai partnereink, és a civil érdeklődők számára. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGSZERVEZÉSRE KERÜLT RENDEZVÉNYEK Éneklő Ifjúság 302 fő A program megszervezése évről évre nehezebb feladatot jelent, az iskolai kórusok hiánya miatt. A résztvevő kórusok azonban szép zenei élményt nyújtottak a hallgatóságnak. Kiváló Tanulók 63 tanuló A program ebben az évben a K.CS. S. K.K.K. val közösen Díjazása 2. került megszervezésre. A műsor és a vendéglátás jól szervezett és kiváló színvonalú volt. A program szervezettsége, az ajándékok az előző évekhez hasonlóan megfelelő, az alkalomhoz méltó volt. SENIOR MENTOR PROGRAM KOORDINÁLÁSA A program folytatódott öt általános iskolában: Bem József, Kada Mihály, Harmat, Janikovszky Éva, és Üllői úti Tagintézménye, és bevezetésre került a Szent László Általános Iskolában. A programot Sári Éva, majd Lévai Zsóka, és Saly Julianna (külső munkatárs) koordinálta. Célunk a program irányítása, a mentor segítő szerepének támogatása a nevelés-oktatás folyamatában, a rendszeres találkozások, beszélgetések, módszertani tapasztalatcserék lehetőségének a biztosítása a mentori munkához. A Senior mentor program statisztikája Általános Iskola neve Mentorok száma Mentorált gyermekek száma Harmat Á.I. 4 fő 12 12

13 Bem J. Á.I. 2 fő 3 Janikovszky É.Á.I Üllői Úti 3 fő 9 Tagintézmény Janikovszky É.Á.I 5 fő 12 Kada M. Á.I 3 fő 7 Szent László Á.I. 1 fő 3 Összesen: 18 fő 46 A tanév végén iskolánkénti konzultációk keretében értékelésre került a mentori program eredményessége, amelynek részletei a mellékletben találhatók Kapcsolat más intézményekkel, partneri együttműködések bemutatása az adott időszakban (köznevelési, közművelődési, országos intézmények, nemzetközi kapcsolatok stb.) Kerületünk köznevelési és közművelődési intézményeivel az elmúlt évekhez hasonló szoros és jó szakmai együttműködésben dolgoztunk. Az OFI és a Nemzeti Tehetségprogram rendezvényeit, amelyekre meghívást kaptunk, látogattuk. 2. Az intézet személyi feltételeinek alakulása 2.1. Az intézetben foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége (a mellékelt excel táblázat kitöltését kérjük) 2.2. A személyi állományban történt változások A változás indoklása 3. Az intézet tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakulása 3.1. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága (infrastruktúra, tárgyi eszközök megléte, állapota) Szervezetünk egy iskolaépület egy leválasztott részén működik. Az épület állaga, műszaki állapota közepes szintű, a világítás korszerű. Az intézmény bejárata, az épületbe való bejuthatóság (elhanyagolt, nem karbantartott kerítés, lépcső tetejéről kifelé nyíló csapóajtó) nem tükrözi az intézmény szolgáltató funkcióját. Az optimális feladatellátáshoz szükséges helyiségek nagy része hiányzik, több helyiségünk többfunkciós (titkárság+ konyha+postázó; 4 fős munkatársi szoba+tárgyaló). A tárgyi eszközök megfelelőek, minden munkatárs számára biztosítottak a bútorok az irattárolásra, mindenki önálló munkaasztallal, számítógéppel, telefonnal rendelkezik. Egy közös, nagy teljesítményű fénymásolónyomtató is szolgálja munkánkat Tárgyi felszereltség 2 (a mellékelt excel táblázat kitöltését kérjük) A 3.1 és 3.2 terén történt változások 2 A 48/2012 (XII. 12.) rendelet 3. sz. melléklet I. alapján 13

14 A nyár folyamán egy helyiséget (könyvtár+munkatársi szoba+előadó terem) át kellett adnunk az iskolának tanterem céljára, így tovább növekszik a zsúfoltság a többi helyiségben Tervezett költségek: Ft 3.4. A fenntartó által biztosított forrás: Ft A tankerületi igazgató a továbbképzések kivételével minden tervezett szakmai feladat finanszírozását biztosította. 4. Gondok, jelenleg megoldatlan problémák Rendkívül szűk hely áll rendelkezésünkre, de bízunk abban, hogy az önkormányzat által régóta tervezett új helyünk hamarosan kijelölésre kerül. Abban is bízunk, hogy a munkatervünk értékelése során az OFI által meghatározott + 3 fővel bővíthetjük a jelenleg 5,5 pedagógiai munkatársak létszámát, és kiegyensúlyozottabban, és mélységelvű szakmaisággal tudjuk ellátni feladatainkat. Várjuk a Nevelési Tanácsadótól történő szervezeti leválást, és a rendeleteknek megfelelő új struktúra felállását. 5. Milyen segítséget vár a következő félévben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől? Szeretnénk rendszeres konzultációkat, ahol a törvényi változásokból adódó aktuális feladatokról kapnánk tájékoztatást, és szakmai iránymutatást a feladatellátáshoz, valamint tapasztalatot cserélhetnénk más kerületek szolgáltatóival. Szeretnénk támogatást kapni abban, hogy a Tehetségpontként történő működésünket, e területen eredményeinket megőrizhessük. Kérjük, a tehetséggondozás területi szakmai koordinálása lehessen a szakmai szolgáltatók hivatalos feladata. Budapest, július 11. Herczeg Katalin intézményegység-vezető 14

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ 2014. évi munkaterve

A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ 2014. évi munkaterve A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ 2014. évi munkaterve 2.1 A munkaterv összeállítását megalapozó igényfelmérés folyamata, jellemzői Hagyományainkhoz híven, a minőségirányítási programunkban rögzített

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2010/2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2010/2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2010/2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL K ő b á n y a I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK I/1. Belső munkatársi kör A szakmai szolgáltatási tevékenységet 7,5

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYGONDOZÓI MUNKATERV EVANGÉLIKUS ÓVODAI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN. 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV. Készítette: Lakatosné Hachbold Éva

TANTÁRGYGONDOZÓI MUNKATERV EVANGÉLIKUS ÓVODAI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN. 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV. Készítette: Lakatosné Hachbold Éva Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) TANTÁRGYGONDOZÓI MUNKATERV EVANGÉLIKUS ÓVODAI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV Készítette:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05.

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. Ha elindul egy folyamat annak útját, megvalósulását, a résztvevők munkáját, sikerét, a cél megvalósításának milyenségét nagyban befolyásolják

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai Tartalom Miért? szükséges a szaktanácsadás Mit? csinál a szaktanácsadó Hogyan? történik a szaktanácsadói támogatás Miért?

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A pedagógusok és az NMPI szerepe

A pedagógusok és az NMPI szerepe A pedagógusok és az NMPI szerepe A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet - Akkreditált Kiváló Tehetségpont - támogató szerepe Bánk, 2014. május 22. Bratinkáné Magyar Éva Régmúlt 1986. A NMPI megalakulása 42

Részletesebben