T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) Iktatószám: / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. év oktató-, nevelő munkájáról, a 2011/2012. nevelési év várható feladatairól Készítette: Nagy Sándorné óvodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 26.

2 Beszámoló a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési év munkájáról Az elmúlt nevelési évben igyekeztünk eddigi értékeinket, eredményeinket megőrizve tovább folytatni az óvodai nevelés színes, eredményes tevékenységét. Tárgyi feltételek alakulása: Tárgyi feltételeink javulását két sikeres pályázaton túl a szülői összefogás, áldozatkész munka is segítette. - A Gézengúz Alapítvány pályázatára több mint száz pályázó közül választották ki a tíz legsikeresebbet. Ennek eredményeként olyan mozgásfejlesztő eszközt nyertünk, mely segít a megkésett mozgásfejlődésű gyermekek fejlesztésében, a mozgáskoordinációjuk alakításában. - Az Óvodai Integrációs Program keretéből az óvodai textíliák cseréjére került sor. Mind a 6 csoport új asztalterítőkkel és gyermektörülközőkkel gazdagodott. 2 csoportban sikerült kicserélni a fektető-vásznakat, másik 2 csoportban az öltözőszekrényeket függönyöztük fel. - Az élelmezésvezető munkáját új laptop segíti. - Tavasszal példaértékű volt a Kállay Óvoda felújítása. A szülők anyagi hozzájárulásával és több heti munkájával műkövezésre került a balesetveszélyes belső udvar, és sor került a nyílászárók, valamint a kerítés festésére is. - A Rákóczi utcai óvoda régi épületére költségvetési keretből sikerült új bejárati ajtót csináltatni. Hiányosságaink: - Mindkét óvodában beázik a lapostető. - A Rákóczi Óvoda régi épülete és a Kállay Óvoda salétromos. - Az udvari játékok nem felelnek meg az EU előírásainak. - A főzőkonyha mérete, felszereltsége az ÁNTSZ által rendszeresen kifogásolt. - Az élelmezésvezető munkájához könyvelőprogramra, a konyha dolgozóinak védőruhára lenne szükség. Ezeket a költségvetésbe beterveztük, de a gazdasági nehézségek miatt nem sikerült beszerezni. Személyi feltételek alakulása: - Az óvoda 6 csoportjában a vezetőn kívül 11 óvónő és 1 közmunkás óvónő, valamint 6 szakképzett dajka végezte a nevelési feladatokat.

3 - Az élelmezést az élelmezésvezető, valamint 2 szakács és 1 főállású konyhalány végezte. Munkájukat nagyban segítették az egyre csökkenő létszámú és munkaidejű közmunkások. A konyha dolgozói igyekeznek egészséges, vitamindús, a gyermekek életkorának megfelelő étkezést biztosítani, sok zöldséggel, gyümölccsel, magvas- és barna kenyérrel, változatos étrenddel. Igény szerint a tojás- és tej érzékeny gyermekeknek igyekszünk megfelelő étrendet biztosítani nyarán Vasók Sándorné óvónő és Szabó Gyuláné dajka élt a 40 éves munkaviszony után kérhető nyugdíjazás lehetőségével. Az óvónői álláshelyre Kovácsné Szabó Csilla óvónőt, a dajka munkakörre Oláh Katalin szakképzett dajkát sikerült megállandósítani. Helyzetelemzés, létszámadatok: A október 1-i statisztika alapján a nevelési évet 141 gyermekkel kezdtük, amely decemberre 150 főre emelkedett. Közülük 32 volt halmozottan hátrányos helyzetű, további 49 gyermek részesült gyermekvédelmi támogatásban. A 47 tanköteles gyermekből 38 kezdte el tanulmányait az általános iskolában. 9 gyermek a Pedagógiai Szakszolgálat a szülők és az óvónők egyetértésével további egy év fejlesztésre óvodánkban maradt. Bölcsőde hiányában már 2,5 életévtől biztosítjuk a közösségi nevelést, ha mindkét szülő dolgozik. Előfordul, hogy ezzel néhány szülő visszaél, kéri gyermeke felvételét tanfolyamra, új munkahelyre hivatkozva s aztán mégsem áll munkába. Egy gyermeket a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata kérésére 2 év 3 hónaposan felvettünk, hogy biztosítsuk a gyermek napi étkezését. Szomszéd településről 5 gyermeknek biztosítottunk férőhelyet. 3 gyermek Sápról, 2 Tetétlenről járt át óvodánkba. Tartalmi pedagógiai munkánk elemzése: Tartalmi munkánkat a TÁMOP pályázat alapján előírt Kompetencia alapú nevelés határozta meg. Bár csak egy csoportban történt meg a program adaptációja, módszerei, szellemisége minden csoportban megjelent. Karmazsinné Rohodi Ilona és Antós Gyuláné Katica csoportjában a nagycsoportosok körében folytatódott a Kompetencia alapú nevelés, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Földesen program.

4 Antós Gyuláné munkaközösség-vezető szervezésében Petránné Képes Gizella kompetencia területi mentor kooperatív játékokkal ismertette meg a nevelői közösségünket. Ősszel a nyíregyházi Búzaszem óvodában jártunk A kompetencia alapú nevelés megvalósítása a komplexitás jegyében című jógyakorlat átvételére. Továbbképzésünk csoportépítő Beregi kirándulással zárult, megcsodáltuk Tákos, Csaroda, Tarpa és Túristvándi nevezetességeit. Az óvodán belüli hospitálás módszertani megújulásokon túl egymás munkájának jobb megismerését is elősegítette. Szülők, gyerekek, s az egész óvodai nevelőközösség számára emlékezetes az intézményi innováció megvalósítása. Minden nap egy-egy csoport látogatott a Bihari-síkra. Lovas szekérrel indultunk, bejártuk a Tanösvényt, ismerkedve környezetünk növényi-és állatvilágával. A gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodtak. A fárasztó séta után minden csoportot kemencében sült lángossal vártak a szülők. Intézményi nevelésünk másik meghatározója az Óvodai Integrációs Program (IPR). Negyedik éve sikeresen pályázunk erre a programra. Megvalósításának feltétele, hogy az óvodáskorú gyermekek létszámának minimum 15%-a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) legyen. HHH az a gyerek, aki hátrányos helyzetű, a szülei nyilatkoztak, hogy egyik szülő iskolai végzettsége sem magasabb az általános iskola 8 osztályánál, s akiket a jegyző nyilvántartásba vett. További előírás még, hogy ezek a gyerekek arányosan legyenek elosztva a csoportokban (szegregáció elkerülése). A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, aránya évről évre emelkedik. A 2009/2010-es nevelési évben 26 HHH-s gyermek volt óvodánkban (17,1%), a 2010/2011-es nevelési évre 32 főre (21,6%) nőtt a létszám. A beiratkozások alapján az elkövetkező évre 35 főre (25,4%) emelkedik arányuk. Arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez képest kompenzáljuk az otthonról hozott hátrányokat, elfogadtassuk ezeket a gyerekeket a csoporttársaikkal, figyelemmel kísérjük rendszeres óvodába járásukat, ami az óvodáztatási támogatásuk feltétele. Valamennyi HHH-s gyereket tanév elején felmérünk egy speciális mérési módszerrel (DIFER). Ennek eredménye megmutatja hol tart a különböző képességek terén a gyermek, mely területen marad el társaitól, korosztályától, hol szorul fejlesztésre. Az egész napos óvodai nevelés során ezekre a gyerekekre fokozottan figyelünk, a mindennapi óvodai életbe, játékba becsempésszük azokat a cselekményeket, melyekkel az adott terület fejleszthető.

5 Az IPR program keretében minden óvónő a csoportjának megfelelő feladatokat vállal, s részt vesz az adott munkacsoport célkitűzéseinek végrehajtásában. Akinek tanköteles korú gyerek volt a csoportjában az óvoda-iskola átmenet IPR-es csoport munkájában vettek részt. Cél: az iskolába lépés megkönnyítése, közvetlen kapcsolattartás az alsós nevelőkkel, a beiskolázott gyerekek utánkövetése. Rendszeres a kapcsolattartás az alsós nevelőkkel. Minden ősszel ellátogatunk az 1. osztályokba, a problémás gyerekek megismerését jellemzés átadásával segítjük. Tavasszal a leendő első osztályt tanítók látogatnak a nagycsoportokba, s a szülőknek is tájékoztatót tartanak az iskolai elvárásokról. Munkánk segítéséhez Együttműködési megállapodást kötöttünk a közös cél érdekében: - Az Általános Művelődési Központtal - A Kristály Gyermekjóléti Szolgálattal - A Gyermekorvossal - A Földes Jövőjéért Egyesülettel. A következő tanévben szeretnénk együttműködni a Védőnői Szolgálattal és a Kisebbségi Önkormányzattal is. Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda és családi ház kapcsolatát. Igyekszünk az eddig bevált kapcsolattartási formákon túl (családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt napok) nyitott ünnepekkel (Szőlőfürtös nap, Adventi ünnepváró délelőtt, Farsang, Húsvéti előzetes, Anyák napja, Ballagás) valamint új közös programokkal próbálkoztunk. Másodszor rendeztük meg a Mocorgó délutánt, ahol az óvodásokkal együtt tornázott a testvér, a szülő, a nagyszülő, a szomszéd. 287-en tornáztunk egyszerre, átélve a közös játék örömét. Másik új forma a Bihari-síkon tett kirándulás volt, ahol a szülők együtt fedezhették fel a természet szépségeit gyerekeikkel, sok fényképet készítettek, s ők sütötték a finom lángost is. A Helyi Óvodai Nevelési Programunkban így fogalmaztuk meg célkitűzéseinket: Arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekeket neveljünk, akik reményeink szerint a mai kor társadalmának alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív fiatal, felnőtt tagjaivá válnak. Úgy érzem ezévi munkánkat továbbfolytatva megfelelünk ezen elvárásoknak. Ezúton köszönöm meg munkatársaimnak az odaadó munkát, mert az ő lelkesedésük, pozitív hozzáállásuk nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el.

6 Feladataink a 2011/2012-es nevelési tanévre: - Módszertani megújulás a Kompetencia alapú nevelés, az új Alapprogram és az átdolgozott HOP jegyében. - IPR-es program által a környezeti kapcsolatok szélesítése, szociális érzékenység bővítése. - Minőségfejlesztési rendszer működtetése (értékelés a mellékletben) - Szakmai munkaközösség működtetése (értékelés a mellékletben) Földes, augusztus 31. Nagy Sándorné óvodavezető

7 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A ES NEVELÉSI ÉVBEN A törvényben előírt évi kétszeri szülői tájékoztatás formájának kidolgozása megtörtént. Az előkészületi munkában részt vett: Dudás Lajosné, Molnárné Papp Ilona, Tasnádi Margit, Kovácsné Szabó Csilla, Volánszki Julianna és Antós Gyuláné óvodapedagógusok. Az elkészült dokumentációt a nevelőtestület elfogadta. Ez magában foglalja a szülői tájékoztatás módját, dokumentációját és a fejlesztési tervet. Az új tájékoztatási rendszert a es nevelési évben vezetjük be. Munkaközösségünknek gyakorlati bemutatót, továbbképzést tartott Petránné Képes Gizella mentor a TÁMOP program keretében A kooperatív tanulási technikák gyakorlati alkalmazása az óvodai nevelő munka során címmel. A továbbképzés nagyon hasznos volt, sok ötletet meríthetett a nevelőtestület, melyet a mindennapos nevelőmunkánkban hasznosíthatunk. A gyakorlati munkánk megkönnyítése érdekében az előadó egy játékgyűjteményt is átadott a nevelőtestület számára a kooperatív tanulási technikákról. Egy nevelési értekezlet keretében megismerkedtünk a Kelemen László által összeállított OKOSKOCKA elnevezésű komplex személyiségfejlesztő játékokkal, melyről élvezetes előadást és gyakorlati bemutatót Kovácsné Szabó Csilla óvodapedagógus tartott. A Földes Községi Napköziotthonos Óvoda gyermeki mérés értékelési dokumentációját átadtuk az Óvoda Iskola átmenet munkacsoportban dolgozó tanítóknak, hogy abból az anyagból állítsunk össze egy felmérő lapot. Bízunk benne, hogy ennek a nevelési évnek a végére ez a munka sikerülni fog... Az év folyamán minden óvodapedagógusnál látogatást tartott az óvodavezető, a vezetőhelyettes és a minőségügyi vezető. A látogatás megfigyelési szempontja az volt, hogy a kooperatív tanulási technikák egyes elemei hogyan jelennek meg a nevelői munka során a csoportokban. Ellátogattunk a Nyíregyházi Búzaszem Óvodába a jó gyakorlat átvétele keretében. Téma: A kompetencia alapú nevelés megvalósulása a komplexitás jegyében. Az óvodában nagyon sok gyakorlati segítséget kaptunk, amik szakmai munkánk minőségi változását pozitívan befolyásolhatják. Földes, Május 31. Antós Gyuláné szakmai munkaközösség vezető

8 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK ÉVES ÉRTÉKELÉSE Partneri elégedettség mérés eredményei Intézményünk, a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Minőség Irányítási Programja alapján ebben a tanévben az iskola elégedettség mérését végeztük. A vizsgálatot az alsós nevelők közül az első, második osztályban tanítóknak ( a napközis tanítónak is), és az intézmény vezetők körében végeztük. A kiosztott lapok száma: 10 db. Visszaérkezett lapok száma: 10 db. A kérdőívek értékelésénél a nevelőtestület meghatározta, hogy a 75% alatti elégedettségi mutató intézkedési tervet igényel, a 85% fölötti eredményt sikerként értékelendő. A vélemények összesítése során sikerként értékeljük: A két intézmény pedagógusai elégettek az együttműködés jelenlegi formáival, a zökkenőmentes átlépést segítő módszerekkel. (100%) Az átmenet segítése érdekében az óvónők és tanítók együttműködése tervszerűen folyik (100%) A szülők az iskolába lépés előtt az óvodapedagógustól és a leendő elsős pedagógusoktól elegendő információt kapnak az iskolára vonatkozóan (98%) A gyerekek átadása az óvodában szerzett tapasztalatok megbeszélése után történik (96%) A gyereke az iskolása lépéskor megfelelő készségszinttel rendelkeznek a matematikai nevelés területén (94%)

9 A gyereke iskolába lépéskor sokrétű tudással rendelkeznek az ének-zenei nevelés területén (94%) A gyerekek örömmel, szíves lépnek át az iskolába (90%) A gyerekek iskolába lépéskor jó szinten állnak a mozgás képességek, mozgáskoordináció terén (90%) A gyerekek iskolába lépéskor az egyéni adottságaikhoz képest meglapozottak az értelmi képességek terén (90%) A gyerekek iskolába lépéskor széles ismeretkörrel környezeti nevelés területén (90%) A gyerekek az iskolába lépést zökkenőmentesen élik meg, könnyen alkalmazkodnak az iskolai életmódhoz (88%) A gyerekeknek iskolába lépéskor megalapozottak az egészséges életmód szokásai (88%) A gyerekek iskolába lépéskor gazdag ismeretanyaggal rendelkezek az irodalmi nevelés területén (86%) Intézkedési tervet igényel: A gyerekek óvodai és iskolai életfeltételei az átmenet idején közel állnak egymáshoz (napirend, tanulás-pihenés-étkezés, szokásrendszer, önellátás) (64%) A gyerekek iskolába lépéskor életkoruknak megfelelő szinten állnak az érzelmi-akarati, szocializációs képességek terén (74%) A gyerekek iskolába lépéskor gazdag technikai felkészültséggel, alkotóképességgel rendelkeznek a vizuális nevelés területén (74%) Nevelőtestületünk értékelte a kérdőíveket. Örültünk a sok pozitív visszajelzésnek, és elkészítettük az intézkedési tervet a probléma katalógus

10 alapján. A kérdőív eredményeit az intézkedési tervnek megfelelően az Alsós munkabizottsági ülésen ismertettük. Kerestük a problémamegoldás módját, elemeztük a problémás kérdéseket. Megállapítást nyert: a 64%-os eredményt, a kérdés nem pontos megfogalmazása okozta, mivel a napirend ezen nézőpontból történő vizsgálata ésszerűtlen A gyerekek érzelmi-akarati, szocializációs képességének vizsgálata során kapott eredmény 1%-kal maradt el az elégedettségi küszöbtől, ami társadalmi problémára utal, de igyekszünk új módszereket keresni a problémás gyerekek hátrányának leküzdéséhez. A vizuális nevelés területén mutatkozó probléma abból ered, hogy az óvodában mikrocsoportos formában történik a vizuális nevelés, az iskolában pedig frontálisan. Megállapodtunk abban, hogy tanítók és az óvodapedagógusok közösön figyelnek a jövőben ennek a problémának a kiküszöbölésére. Dolgozók teljesítmény értékelése Ebben a nevelési évben sor került a dolgozók munkájának teljesítményértékelésére. Ez közvetlenül segítséget nyújt a munkatársak erősségeinek megállapítására, s a fejlesztendő területek kiemelésére. Megállapíthatjuk, hogy dolgozóink azonosulnak óvodánk, s nevelésünk céljaival, nagy gyakorlattal, sok tapasztalattal, széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. A dolgozók munkafegyelme jó, munkaköri feladataikat önállóan, felelősségteljesen ellátják. Szociálisan érzékenyek, minden gyermek számára feltétel nélküli elfogadást, esélyegyenlőséget biztosítanak, személyiségi jogaikat tiszteletben tartják. Sokat tesznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családból

11 hozott hátrányának csökkentéséért, az elemi tisztasági, étkezési, együttélési normák tudatosításával, s a szokások kialakításával. Ügyviteli munkájuk tudatos, pontos, precíz, naprakész. Minden munkatársunk fontosnak tartja a jó munkahelyi közösséget. Munka-társaival kompromisszum-kész, segítőkész. Az óvoda mindennapjait a jó munkahelyi légkör jellemzi, s érvényes ez értekezleteinkre, rendezvényeinkre is. Karmazsinné Rohodi Ilona minőségbiztosítási vezető

12 Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Munkaterve 2011/2012-es nevelési évre Készítette: Nagy Sándorné óvodavezető Földes, 2011.augusztus 31.

13 1. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI: Tárgyi feltételeink javulását két sikeres pályázaton túl a szülői összefogás, áldozatkész munka is segítette. - A Gézengúz Alapítvány pályázatára több mint száz pályázó közül választották ki a tíz legsikeresebbet. Ennek eredményeként olyan mozgásfejlesztő eszközt nyertünk, mely segít a megkésett mozgásfejlődésű gyermekek fejlesztésében, a mozgáskoordinációjuk alakításában. - Az Óvodai Integrációs Program keretéből az óvodai textíliák cseréjére került sor. Mind a 6 csoport új asztalterítőkkel és gyermektörülközőkkel gazdagodott. 2 csoportban sikerült kicserélni a fektető-vásznakat, másik 2 csoportban az öltözőszekrényeket függönyöztük fel. - Az élelmezésvezető munkáját új laptop segíti. - Tavasszal példaértékű volt a Kállay Óvoda felújítása. A szülők anyagi hozzájárulásával és több heti munkájával műkövezésre került a balesetveszélyes belső udvar, és sor került a nyílászárók, valamint a kerítés festésére is. - A Rákóczi utcai óvoda régi épületére költségvetési keretből sikerült új bejárati ajtót csináltatni. Hiányosságaink: - Mindkét óvodában beázik a lapostető. - A Rákóczi Óvoda régi épülete és a Kállay Óvoda salétromos. - Az udvari játékok nem felelnek meg az EU előírásainak. - A főzőkonyha mérete, felszereltsége az ÁNTSZ által rendszeresen kifogásolt.

14 - Az élelmezésvezető munkájához könyvelőprogramra, a konyha dolgozóinak védőruhára lenne szükség. Ezeket a költségvetésbe beterveztük, de a gazdasági nehézségek miatt nem sikerült beszerezni. 2. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI: Óvodánk 6 csoporttal működik. A Kállay Óvodában és a Rákóczi Óvoda 3 csoportjában biztosított a kettes óvónői norma. A Rákóczi utcai óvoda 1 csoportjában a délelőttös óvónő munkáját 2 közmunkás óvónő és gondozónő segíti napi 4-4 órában december 31.-ig. Valamennyi csoportban szakképzett dajka segíti a nevelési feladatok megoldását. A gyermekek élelmezését 1 élelmezésvezető, 1 szakács, 1 konyhalány és 1 részmunkaidős (4 órás) konyhai kisegítő végzi. Munkájukat 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás közmunkás segíti. 3. A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉV MŰKÖDÉSI RENDJE: - A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. - Őszi szünet: november 2-től 5-ig tart. Az óvodában nincs őszi szünet, de az iskolai szünet miatt több gyermek otthon marad iskolás testvérével. Hiányzásukat a családi nevelés fenntartása érdekében nem tekintjük igazolatlannak. - Téli szünet: december (5 munkanap). - Tavaszi szünet: április (csütörtöktől keddig) Ide is az őszi szünetnél leírtak vonatkoznak.

15 - Takarítási szünet: augusztus 13-től 31-ig (15 munkanap) - Nevelésmentes napok: Nevelési értekezlet: 2 nap Szakmai nap: 3 nap Értekezleteinket azokon a szombati munkanapokon tartjuk, amelyeket az ünnepek miatti pihenőnap-áthelyezések miatt rendelnek el. (pl.: november 5., március 24., május 5.) Ilyenkor nagyon kevés az igény, a dolgozó szülők gyermekeinek ellátását természetesen megoldjuk. Vezetőségi, munkaközösségi, minőségbiztosítási, nevelőtestületi megbeszélések, munkatársi értekezletek igény, szükség szerint. A vezetőség tagjai: Óvodavezető: Nagy Sándorné Óvodavezető helyettes: Farkas Zsuzsa Minőségügyi vezető: Karmazsinné Rohodi Ilona Munkaközösség vezető: Antós Gyuláné Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Sápi Terézia Közalkalmazotti Tanács vezetője: Tasnádi Margit Élelmezésvezető: Vassné Bíró Ilona 4. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI IDEJE: REGGEL 7-17 ÓRÁIG. 5. GYEREKCSOPORTRA VONATKOZÓ ADATOK: Csoport Létszám Iskolás- korú Nagy- csoportos Középsős Kis- csoportos Mini- csoportos Előfelvételis Összesen F L F L F L F L F L F L Napocska

16 Micimackó Pillangó Katica Méhecske Csigabiga Összesen A dolgozók beosztása: Rákóczi Óvoda Napocska: nagycsoport Katica: vegyes csoport Pillangó: kiscsoport Micimackó: középsőcsoport Óvodapedagógusok Domokos Viktorné Dudás Lajosné Antós Gyuláné Karmazsinné Rohodi Ilona Sápi Teréz Tasnádi Margit Molnárné Papp Ilona Dajka Oláh Katalin Pécsi Józsefné Kovácsné Szabó Tünde Nyírőné Bíró Erika Kállay Óvoda Méhecske: vegyes csoport Csigabiga: kis-középső csoport Óvodapedagógusok Kovácsné Szabó Csilla Hegyesné Hadházy Mariann Farkas Zsuzsa Volánszki Julianna Dajka Bíróné Hodosi Éva Molnár Józsefné

17 6. HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK KIMUTATÁSA A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉVBEN Csoport neve Létszám Halmozottan Hátrányos Helyzetű % Hátrányos Helyzetű % Napocska ,8 Micimackó , ,5 Katica ,1 8 34,8 Pillangó ,3 9 40,1 Méhecske Csigabiga ,7 7 30,4 Összesen , A VEZETŐI ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS TERVE, IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A 2011/2012-ES TANÉVRE Adminisztráció: felvételi és mulasztási napló foglalkozási napló megnyitása beszoktatási terv Munkaközösségi terv elkészítése felelős: munkaközösségi vezető Minőségbiztosítási TEAM terve felelős: szakmai vezető Statisztikai jelentés felelős: óvodai vezető Beszoktatási terv, nevelési terv ellenőrzése, személyiséglapok folyamatos vezetése

18 Látogatás az 1. osztályokban (volt nagycsoportot vezető óvónők) Nyílt napok Tanköteles gyerekek érettségének folyamatos vizsgálata, szakvélemény kérés iskola érettség megállapításához 2012.január Tavaszi nyíltnapok - tanítók részvételével 2012.március utolsó 2 hete 8. ÜNNEPEINK Szőlőfürtös nap: Télapó: Karácsonyvárás: Farsang: Március 15. : Földes Napja: Anyák napja: Ballagás: Gyermeknap: Október 7. péntek December 6. kedd December 22. csütörtök február 24. péntek Március 14. szerda Április 13. péntek Május 4. péntek Május 31. csütörtök Június 2. szombat Földes, augusztus 31. Nagy Sándorné Óvodavezető

19 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ES NEVELÉSI ÉVÉNEK MUNKATERVE A munkaközösség feladata: Közösségi szokások, a társas viselkedés normáinak áttekintése a csoportok életében. A gyermekek mérés-értékelési rendszerének felülvizsgálata. Az új köznevelési törvény megismerése. 1. A munkaközösség éves tervének bemutatása, elfogadtatása a nevelőtestülettel. Határidő: szeptember 2. Felelős: munkaközösségvezető Dokumentum: Munkaterv 2. A gyermekek mérés értékelési rendszerének felülvizsgálata, áttekintése. Határidő: szeptember 26. Felelős: munkaközösségvezető Dokumentum: jelenléti ív, feljegyzés 3. A közösségi szokások, a társas viselkedés normái a csoportok életében. A feldolgozandó szempontok meghatározása. Határidő: október Felelős: munkaközösségvezető + a nevelőtestület tagjaiból egy csoport Dokumentum: szempontsor 4. A meghatározott szempontok szerint a már eddig alkalmazott közösségi szokások, társas viselkedési normák alkalmazása a csoportokban. Jó gyakorlatok, bevált nevelési attitűdök az óvodapedagógusok nevelői munkájában. Határidő: december március Felelős: munkaközösségvezető + nevelőtestület Dokumentum: jelenléti ív 5. Az új köznevelési törvény megismerése. Határidő: január vége Felelős: munkaközösségvezető + nevelőtestület Dokumentum: jelenléti ív Földes, szeptember 2. Antós Gyuláné munkaközösségvezető

20 A FÖLDES KÖZSÉGI ÓVODA MINŐSÉGFEJELESZTÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE A 2011/2012-ES TANÁVBEN MUNKATERV A minőségfejlesztés célja: intézményünk és partnerei közötti kapcsolat erősítése Feladata: A partneri igény és elégedettség mérése a MIP-ben meghatározottak alapján. A szülők körében A gyerekek körében A dolgozók körében a klímavizsgálat elkészítése Interjú a fenntartó körében A minőségfejlesztési team vezetője: Karmazsinné Rohodi Ilona Tagjai: Antós Gyuláné Domokos Viktorné A 2011/2012-es tanév munkarendje: 1. Az éves munkaterv elkészítése: Határidő: szeptember 16. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Éves munkaterv 2. A munkaterv bemutatása, elfogadtatása a nevelőtestület tagjaival Határidő: szeptember 30. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Jóváhagyott éves munkaterv 3. A partnerek beazonosítása a MIP alapján A megkérdezettek körének és a mérések módszereinek meghatározása, Határidő: november 30. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Jegyzőkönyv 4. A kérdőíveinek összeállítása. Az előző kérdőívek szempontsorok felülvizsgálata, korrigálása, az alkalmazotti kör bevonásával. A kérdőívek elfogadtatása.

21 Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Team vezető Határidő: január 30 Dokumentum: jegyzőkönyv 5. A kérdőíveik megszerkesztése kinyomtatása kiosztása. Felelős:Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. február 28 Dokumentum: Kérdőívek 6. A fenntartó elégedettségvizsgálata. Interjúkészítés a Polgármester Asszonnyal Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő: március 20. Dokumentum: emlékeztető 7. A kérdőíveik értékelése, az adatok összegzése. Siker és problémakatalógus összeállítása. Az eredmény tájékoztatása az érintettekkel. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. március 31. Dokumentum: Siker és problémakatalógus 8. A problémák kategorizálása, a prioritáslista elkészítése, intézkedési terv készítés. Minőségi körök létrehozása a problémák megoldására. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. április 30. Dokumentum: Intézkedési terv 9. Az éves értékelés ismertetése a teljes alkalmazotti körrel. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő: május 31. Dokumentum: jelenléti ív, éves értékelés Földes, szeptember 16. Karmazsinné Rohodi Ilona Minőségügyi vezető

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda 4110 Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37. Tel./fax.: 54-430-096 Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Készítette: Németh Ernőné Óvodavezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek 2007/2008 tanév munkájáról 1 Nagyrábéi Óvodai intézményegység 2007/2008 tanév éves munkájának beszámolója Az óvodában a 2007-2008-as

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A 2013/2014 NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁRÓL PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY Készítette: Papp Lászlóné intézményvezető 1 Feltételrendszerünk 2013 A 2013/2014 nevelési év kezdéséhez a karbantartási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben