T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) Iktatószám: / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. év oktató-, nevelő munkájáról, a 2011/2012. nevelési év várható feladatairól Készítette: Nagy Sándorné óvodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 26.

2 Beszámoló a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési év munkájáról Az elmúlt nevelési évben igyekeztünk eddigi értékeinket, eredményeinket megőrizve tovább folytatni az óvodai nevelés színes, eredményes tevékenységét. Tárgyi feltételek alakulása: Tárgyi feltételeink javulását két sikeres pályázaton túl a szülői összefogás, áldozatkész munka is segítette. - A Gézengúz Alapítvány pályázatára több mint száz pályázó közül választották ki a tíz legsikeresebbet. Ennek eredményeként olyan mozgásfejlesztő eszközt nyertünk, mely segít a megkésett mozgásfejlődésű gyermekek fejlesztésében, a mozgáskoordinációjuk alakításában. - Az Óvodai Integrációs Program keretéből az óvodai textíliák cseréjére került sor. Mind a 6 csoport új asztalterítőkkel és gyermektörülközőkkel gazdagodott. 2 csoportban sikerült kicserélni a fektető-vásznakat, másik 2 csoportban az öltözőszekrényeket függönyöztük fel. - Az élelmezésvezető munkáját új laptop segíti. - Tavasszal példaértékű volt a Kállay Óvoda felújítása. A szülők anyagi hozzájárulásával és több heti munkájával műkövezésre került a balesetveszélyes belső udvar, és sor került a nyílászárók, valamint a kerítés festésére is. - A Rákóczi utcai óvoda régi épületére költségvetési keretből sikerült új bejárati ajtót csináltatni. Hiányosságaink: - Mindkét óvodában beázik a lapostető. - A Rákóczi Óvoda régi épülete és a Kállay Óvoda salétromos. - Az udvari játékok nem felelnek meg az EU előírásainak. - A főzőkonyha mérete, felszereltsége az ÁNTSZ által rendszeresen kifogásolt. - Az élelmezésvezető munkájához könyvelőprogramra, a konyha dolgozóinak védőruhára lenne szükség. Ezeket a költségvetésbe beterveztük, de a gazdasági nehézségek miatt nem sikerült beszerezni. Személyi feltételek alakulása: - Az óvoda 6 csoportjában a vezetőn kívül 11 óvónő és 1 közmunkás óvónő, valamint 6 szakképzett dajka végezte a nevelési feladatokat.

3 - Az élelmezést az élelmezésvezető, valamint 2 szakács és 1 főállású konyhalány végezte. Munkájukat nagyban segítették az egyre csökkenő létszámú és munkaidejű közmunkások. A konyha dolgozói igyekeznek egészséges, vitamindús, a gyermekek életkorának megfelelő étkezést biztosítani, sok zöldséggel, gyümölccsel, magvas- és barna kenyérrel, változatos étrenddel. Igény szerint a tojás- és tej érzékeny gyermekeknek igyekszünk megfelelő étrendet biztosítani nyarán Vasók Sándorné óvónő és Szabó Gyuláné dajka élt a 40 éves munkaviszony után kérhető nyugdíjazás lehetőségével. Az óvónői álláshelyre Kovácsné Szabó Csilla óvónőt, a dajka munkakörre Oláh Katalin szakképzett dajkát sikerült megállandósítani. Helyzetelemzés, létszámadatok: A október 1-i statisztika alapján a nevelési évet 141 gyermekkel kezdtük, amely decemberre 150 főre emelkedett. Közülük 32 volt halmozottan hátrányos helyzetű, további 49 gyermek részesült gyermekvédelmi támogatásban. A 47 tanköteles gyermekből 38 kezdte el tanulmányait az általános iskolában. 9 gyermek a Pedagógiai Szakszolgálat a szülők és az óvónők egyetértésével további egy év fejlesztésre óvodánkban maradt. Bölcsőde hiányában már 2,5 életévtől biztosítjuk a közösségi nevelést, ha mindkét szülő dolgozik. Előfordul, hogy ezzel néhány szülő visszaél, kéri gyermeke felvételét tanfolyamra, új munkahelyre hivatkozva s aztán mégsem áll munkába. Egy gyermeket a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata kérésére 2 év 3 hónaposan felvettünk, hogy biztosítsuk a gyermek napi étkezését. Szomszéd településről 5 gyermeknek biztosítottunk férőhelyet. 3 gyermek Sápról, 2 Tetétlenről járt át óvodánkba. Tartalmi pedagógiai munkánk elemzése: Tartalmi munkánkat a TÁMOP pályázat alapján előírt Kompetencia alapú nevelés határozta meg. Bár csak egy csoportban történt meg a program adaptációja, módszerei, szellemisége minden csoportban megjelent. Karmazsinné Rohodi Ilona és Antós Gyuláné Katica csoportjában a nagycsoportosok körében folytatódott a Kompetencia alapú nevelés, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Földesen program.

4 Antós Gyuláné munkaközösség-vezető szervezésében Petránné Képes Gizella kompetencia területi mentor kooperatív játékokkal ismertette meg a nevelői közösségünket. Ősszel a nyíregyházi Búzaszem óvodában jártunk A kompetencia alapú nevelés megvalósítása a komplexitás jegyében című jógyakorlat átvételére. Továbbképzésünk csoportépítő Beregi kirándulással zárult, megcsodáltuk Tákos, Csaroda, Tarpa és Túristvándi nevezetességeit. Az óvodán belüli hospitálás módszertani megújulásokon túl egymás munkájának jobb megismerését is elősegítette. Szülők, gyerekek, s az egész óvodai nevelőközösség számára emlékezetes az intézményi innováció megvalósítása. Minden nap egy-egy csoport látogatott a Bihari-síkra. Lovas szekérrel indultunk, bejártuk a Tanösvényt, ismerkedve környezetünk növényi-és állatvilágával. A gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodtak. A fárasztó séta után minden csoportot kemencében sült lángossal vártak a szülők. Intézményi nevelésünk másik meghatározója az Óvodai Integrációs Program (IPR). Negyedik éve sikeresen pályázunk erre a programra. Megvalósításának feltétele, hogy az óvodáskorú gyermekek létszámának minimum 15%-a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) legyen. HHH az a gyerek, aki hátrányos helyzetű, a szülei nyilatkoztak, hogy egyik szülő iskolai végzettsége sem magasabb az általános iskola 8 osztályánál, s akiket a jegyző nyilvántartásba vett. További előírás még, hogy ezek a gyerekek arányosan legyenek elosztva a csoportokban (szegregáció elkerülése). A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, aránya évről évre emelkedik. A 2009/2010-es nevelési évben 26 HHH-s gyermek volt óvodánkban (17,1%), a 2010/2011-es nevelési évre 32 főre (21,6%) nőtt a létszám. A beiratkozások alapján az elkövetkező évre 35 főre (25,4%) emelkedik arányuk. Arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez képest kompenzáljuk az otthonról hozott hátrányokat, elfogadtassuk ezeket a gyerekeket a csoporttársaikkal, figyelemmel kísérjük rendszeres óvodába járásukat, ami az óvodáztatási támogatásuk feltétele. Valamennyi HHH-s gyereket tanév elején felmérünk egy speciális mérési módszerrel (DIFER). Ennek eredménye megmutatja hol tart a különböző képességek terén a gyermek, mely területen marad el társaitól, korosztályától, hol szorul fejlesztésre. Az egész napos óvodai nevelés során ezekre a gyerekekre fokozottan figyelünk, a mindennapi óvodai életbe, játékba becsempésszük azokat a cselekményeket, melyekkel az adott terület fejleszthető.

5 Az IPR program keretében minden óvónő a csoportjának megfelelő feladatokat vállal, s részt vesz az adott munkacsoport célkitűzéseinek végrehajtásában. Akinek tanköteles korú gyerek volt a csoportjában az óvoda-iskola átmenet IPR-es csoport munkájában vettek részt. Cél: az iskolába lépés megkönnyítése, közvetlen kapcsolattartás az alsós nevelőkkel, a beiskolázott gyerekek utánkövetése. Rendszeres a kapcsolattartás az alsós nevelőkkel. Minden ősszel ellátogatunk az 1. osztályokba, a problémás gyerekek megismerését jellemzés átadásával segítjük. Tavasszal a leendő első osztályt tanítók látogatnak a nagycsoportokba, s a szülőknek is tájékoztatót tartanak az iskolai elvárásokról. Munkánk segítéséhez Együttműködési megállapodást kötöttünk a közös cél érdekében: - Az Általános Művelődési Központtal - A Kristály Gyermekjóléti Szolgálattal - A Gyermekorvossal - A Földes Jövőjéért Egyesülettel. A következő tanévben szeretnénk együttműködni a Védőnői Szolgálattal és a Kisebbségi Önkormányzattal is. Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda és családi ház kapcsolatát. Igyekszünk az eddig bevált kapcsolattartási formákon túl (családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt napok) nyitott ünnepekkel (Szőlőfürtös nap, Adventi ünnepváró délelőtt, Farsang, Húsvéti előzetes, Anyák napja, Ballagás) valamint új közös programokkal próbálkoztunk. Másodszor rendeztük meg a Mocorgó délutánt, ahol az óvodásokkal együtt tornázott a testvér, a szülő, a nagyszülő, a szomszéd. 287-en tornáztunk egyszerre, átélve a közös játék örömét. Másik új forma a Bihari-síkon tett kirándulás volt, ahol a szülők együtt fedezhették fel a természet szépségeit gyerekeikkel, sok fényképet készítettek, s ők sütötték a finom lángost is. A Helyi Óvodai Nevelési Programunkban így fogalmaztuk meg célkitűzéseinket: Arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekeket neveljünk, akik reményeink szerint a mai kor társadalmának alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív fiatal, felnőtt tagjaivá válnak. Úgy érzem ezévi munkánkat továbbfolytatva megfelelünk ezen elvárásoknak. Ezúton köszönöm meg munkatársaimnak az odaadó munkát, mert az ő lelkesedésük, pozitív hozzáállásuk nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el.

6 Feladataink a 2011/2012-es nevelési tanévre: - Módszertani megújulás a Kompetencia alapú nevelés, az új Alapprogram és az átdolgozott HOP jegyében. - IPR-es program által a környezeti kapcsolatok szélesítése, szociális érzékenység bővítése. - Minőségfejlesztési rendszer működtetése (értékelés a mellékletben) - Szakmai munkaközösség működtetése (értékelés a mellékletben) Földes, augusztus 31. Nagy Sándorné óvodavezető

7 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A ES NEVELÉSI ÉVBEN A törvényben előírt évi kétszeri szülői tájékoztatás formájának kidolgozása megtörtént. Az előkészületi munkában részt vett: Dudás Lajosné, Molnárné Papp Ilona, Tasnádi Margit, Kovácsné Szabó Csilla, Volánszki Julianna és Antós Gyuláné óvodapedagógusok. Az elkészült dokumentációt a nevelőtestület elfogadta. Ez magában foglalja a szülői tájékoztatás módját, dokumentációját és a fejlesztési tervet. Az új tájékoztatási rendszert a es nevelési évben vezetjük be. Munkaközösségünknek gyakorlati bemutatót, továbbképzést tartott Petránné Képes Gizella mentor a TÁMOP program keretében A kooperatív tanulási technikák gyakorlati alkalmazása az óvodai nevelő munka során címmel. A továbbképzés nagyon hasznos volt, sok ötletet meríthetett a nevelőtestület, melyet a mindennapos nevelőmunkánkban hasznosíthatunk. A gyakorlati munkánk megkönnyítése érdekében az előadó egy játékgyűjteményt is átadott a nevelőtestület számára a kooperatív tanulási technikákról. Egy nevelési értekezlet keretében megismerkedtünk a Kelemen László által összeállított OKOSKOCKA elnevezésű komplex személyiségfejlesztő játékokkal, melyről élvezetes előadást és gyakorlati bemutatót Kovácsné Szabó Csilla óvodapedagógus tartott. A Földes Községi Napköziotthonos Óvoda gyermeki mérés értékelési dokumentációját átadtuk az Óvoda Iskola átmenet munkacsoportban dolgozó tanítóknak, hogy abból az anyagból állítsunk össze egy felmérő lapot. Bízunk benne, hogy ennek a nevelési évnek a végére ez a munka sikerülni fog... Az év folyamán minden óvodapedagógusnál látogatást tartott az óvodavezető, a vezetőhelyettes és a minőségügyi vezető. A látogatás megfigyelési szempontja az volt, hogy a kooperatív tanulási technikák egyes elemei hogyan jelennek meg a nevelői munka során a csoportokban. Ellátogattunk a Nyíregyházi Búzaszem Óvodába a jó gyakorlat átvétele keretében. Téma: A kompetencia alapú nevelés megvalósulása a komplexitás jegyében. Az óvodában nagyon sok gyakorlati segítséget kaptunk, amik szakmai munkánk minőségi változását pozitívan befolyásolhatják. Földes, Május 31. Antós Gyuláné szakmai munkaközösség vezető

8 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK ÉVES ÉRTÉKELÉSE Partneri elégedettség mérés eredményei Intézményünk, a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Minőség Irányítási Programja alapján ebben a tanévben az iskola elégedettség mérését végeztük. A vizsgálatot az alsós nevelők közül az első, második osztályban tanítóknak ( a napközis tanítónak is), és az intézmény vezetők körében végeztük. A kiosztott lapok száma: 10 db. Visszaérkezett lapok száma: 10 db. A kérdőívek értékelésénél a nevelőtestület meghatározta, hogy a 75% alatti elégedettségi mutató intézkedési tervet igényel, a 85% fölötti eredményt sikerként értékelendő. A vélemények összesítése során sikerként értékeljük: A két intézmény pedagógusai elégettek az együttműködés jelenlegi formáival, a zökkenőmentes átlépést segítő módszerekkel. (100%) Az átmenet segítése érdekében az óvónők és tanítók együttműködése tervszerűen folyik (100%) A szülők az iskolába lépés előtt az óvodapedagógustól és a leendő elsős pedagógusoktól elegendő információt kapnak az iskolára vonatkozóan (98%) A gyerekek átadása az óvodában szerzett tapasztalatok megbeszélése után történik (96%) A gyereke az iskolása lépéskor megfelelő készségszinttel rendelkeznek a matematikai nevelés területén (94%)

9 A gyereke iskolába lépéskor sokrétű tudással rendelkeznek az ének-zenei nevelés területén (94%) A gyerekek örömmel, szíves lépnek át az iskolába (90%) A gyerekek iskolába lépéskor jó szinten állnak a mozgás képességek, mozgáskoordináció terén (90%) A gyerekek iskolába lépéskor az egyéni adottságaikhoz képest meglapozottak az értelmi képességek terén (90%) A gyerekek iskolába lépéskor széles ismeretkörrel környezeti nevelés területén (90%) A gyerekek az iskolába lépést zökkenőmentesen élik meg, könnyen alkalmazkodnak az iskolai életmódhoz (88%) A gyerekeknek iskolába lépéskor megalapozottak az egészséges életmód szokásai (88%) A gyerekek iskolába lépéskor gazdag ismeretanyaggal rendelkezek az irodalmi nevelés területén (86%) Intézkedési tervet igényel: A gyerekek óvodai és iskolai életfeltételei az átmenet idején közel állnak egymáshoz (napirend, tanulás-pihenés-étkezés, szokásrendszer, önellátás) (64%) A gyerekek iskolába lépéskor életkoruknak megfelelő szinten állnak az érzelmi-akarati, szocializációs képességek terén (74%) A gyerekek iskolába lépéskor gazdag technikai felkészültséggel, alkotóképességgel rendelkeznek a vizuális nevelés területén (74%) Nevelőtestületünk értékelte a kérdőíveket. Örültünk a sok pozitív visszajelzésnek, és elkészítettük az intézkedési tervet a probléma katalógus

10 alapján. A kérdőív eredményeit az intézkedési tervnek megfelelően az Alsós munkabizottsági ülésen ismertettük. Kerestük a problémamegoldás módját, elemeztük a problémás kérdéseket. Megállapítást nyert: a 64%-os eredményt, a kérdés nem pontos megfogalmazása okozta, mivel a napirend ezen nézőpontból történő vizsgálata ésszerűtlen A gyerekek érzelmi-akarati, szocializációs képességének vizsgálata során kapott eredmény 1%-kal maradt el az elégedettségi küszöbtől, ami társadalmi problémára utal, de igyekszünk új módszereket keresni a problémás gyerekek hátrányának leküzdéséhez. A vizuális nevelés területén mutatkozó probléma abból ered, hogy az óvodában mikrocsoportos formában történik a vizuális nevelés, az iskolában pedig frontálisan. Megállapodtunk abban, hogy tanítók és az óvodapedagógusok közösön figyelnek a jövőben ennek a problémának a kiküszöbölésére. Dolgozók teljesítmény értékelése Ebben a nevelési évben sor került a dolgozók munkájának teljesítményértékelésére. Ez közvetlenül segítséget nyújt a munkatársak erősségeinek megállapítására, s a fejlesztendő területek kiemelésére. Megállapíthatjuk, hogy dolgozóink azonosulnak óvodánk, s nevelésünk céljaival, nagy gyakorlattal, sok tapasztalattal, széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. A dolgozók munkafegyelme jó, munkaköri feladataikat önállóan, felelősségteljesen ellátják. Szociálisan érzékenyek, minden gyermek számára feltétel nélküli elfogadást, esélyegyenlőséget biztosítanak, személyiségi jogaikat tiszteletben tartják. Sokat tesznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családból

11 hozott hátrányának csökkentéséért, az elemi tisztasági, étkezési, együttélési normák tudatosításával, s a szokások kialakításával. Ügyviteli munkájuk tudatos, pontos, precíz, naprakész. Minden munkatársunk fontosnak tartja a jó munkahelyi közösséget. Munka-társaival kompromisszum-kész, segítőkész. Az óvoda mindennapjait a jó munkahelyi légkör jellemzi, s érvényes ez értekezleteinkre, rendezvényeinkre is. Karmazsinné Rohodi Ilona minőségbiztosítási vezető

12 Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Munkaterve 2011/2012-es nevelési évre Készítette: Nagy Sándorné óvodavezető Földes, 2011.augusztus 31.

13 1. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI: Tárgyi feltételeink javulását két sikeres pályázaton túl a szülői összefogás, áldozatkész munka is segítette. - A Gézengúz Alapítvány pályázatára több mint száz pályázó közül választották ki a tíz legsikeresebbet. Ennek eredményeként olyan mozgásfejlesztő eszközt nyertünk, mely segít a megkésett mozgásfejlődésű gyermekek fejlesztésében, a mozgáskoordinációjuk alakításában. - Az Óvodai Integrációs Program keretéből az óvodai textíliák cseréjére került sor. Mind a 6 csoport új asztalterítőkkel és gyermektörülközőkkel gazdagodott. 2 csoportban sikerült kicserélni a fektető-vásznakat, másik 2 csoportban az öltözőszekrényeket függönyöztük fel. - Az élelmezésvezető munkáját új laptop segíti. - Tavasszal példaértékű volt a Kállay Óvoda felújítása. A szülők anyagi hozzájárulásával és több heti munkájával műkövezésre került a balesetveszélyes belső udvar, és sor került a nyílászárók, valamint a kerítés festésére is. - A Rákóczi utcai óvoda régi épületére költségvetési keretből sikerült új bejárati ajtót csináltatni. Hiányosságaink: - Mindkét óvodában beázik a lapostető. - A Rákóczi Óvoda régi épülete és a Kállay Óvoda salétromos. - Az udvari játékok nem felelnek meg az EU előírásainak. - A főzőkonyha mérete, felszereltsége az ÁNTSZ által rendszeresen kifogásolt.

14 - Az élelmezésvezető munkájához könyvelőprogramra, a konyha dolgozóinak védőruhára lenne szükség. Ezeket a költségvetésbe beterveztük, de a gazdasági nehézségek miatt nem sikerült beszerezni. 2. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI: Óvodánk 6 csoporttal működik. A Kállay Óvodában és a Rákóczi Óvoda 3 csoportjában biztosított a kettes óvónői norma. A Rákóczi utcai óvoda 1 csoportjában a délelőttös óvónő munkáját 2 közmunkás óvónő és gondozónő segíti napi 4-4 órában december 31.-ig. Valamennyi csoportban szakképzett dajka segíti a nevelési feladatok megoldását. A gyermekek élelmezését 1 élelmezésvezető, 1 szakács, 1 konyhalány és 1 részmunkaidős (4 órás) konyhai kisegítő végzi. Munkájukat 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás közmunkás segíti. 3. A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉV MŰKÖDÉSI RENDJE: - A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. - Őszi szünet: november 2-től 5-ig tart. Az óvodában nincs őszi szünet, de az iskolai szünet miatt több gyermek otthon marad iskolás testvérével. Hiányzásukat a családi nevelés fenntartása érdekében nem tekintjük igazolatlannak. - Téli szünet: december (5 munkanap). - Tavaszi szünet: április (csütörtöktől keddig) Ide is az őszi szünetnél leírtak vonatkoznak.

15 - Takarítási szünet: augusztus 13-től 31-ig (15 munkanap) - Nevelésmentes napok: Nevelési értekezlet: 2 nap Szakmai nap: 3 nap Értekezleteinket azokon a szombati munkanapokon tartjuk, amelyeket az ünnepek miatti pihenőnap-áthelyezések miatt rendelnek el. (pl.: november 5., március 24., május 5.) Ilyenkor nagyon kevés az igény, a dolgozó szülők gyermekeinek ellátását természetesen megoldjuk. Vezetőségi, munkaközösségi, minőségbiztosítási, nevelőtestületi megbeszélések, munkatársi értekezletek igény, szükség szerint. A vezetőség tagjai: Óvodavezető: Nagy Sándorné Óvodavezető helyettes: Farkas Zsuzsa Minőségügyi vezető: Karmazsinné Rohodi Ilona Munkaközösség vezető: Antós Gyuláné Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Sápi Terézia Közalkalmazotti Tanács vezetője: Tasnádi Margit Élelmezésvezető: Vassné Bíró Ilona 4. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI IDEJE: REGGEL 7-17 ÓRÁIG. 5. GYEREKCSOPORTRA VONATKOZÓ ADATOK: Csoport Létszám Iskolás- korú Nagy- csoportos Középsős Kis- csoportos Mini- csoportos Előfelvételis Összesen F L F L F L F L F L F L Napocska

16 Micimackó Pillangó Katica Méhecske Csigabiga Összesen A dolgozók beosztása: Rákóczi Óvoda Napocska: nagycsoport Katica: vegyes csoport Pillangó: kiscsoport Micimackó: középsőcsoport Óvodapedagógusok Domokos Viktorné Dudás Lajosné Antós Gyuláné Karmazsinné Rohodi Ilona Sápi Teréz Tasnádi Margit Molnárné Papp Ilona Dajka Oláh Katalin Pécsi Józsefné Kovácsné Szabó Tünde Nyírőné Bíró Erika Kállay Óvoda Méhecske: vegyes csoport Csigabiga: kis-középső csoport Óvodapedagógusok Kovácsné Szabó Csilla Hegyesné Hadházy Mariann Farkas Zsuzsa Volánszki Julianna Dajka Bíróné Hodosi Éva Molnár Józsefné

17 6. HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK KIMUTATÁSA A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉVBEN Csoport neve Létszám Halmozottan Hátrányos Helyzetű % Hátrányos Helyzetű % Napocska ,8 Micimackó , ,5 Katica ,1 8 34,8 Pillangó ,3 9 40,1 Méhecske Csigabiga ,7 7 30,4 Összesen , A VEZETŐI ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS TERVE, IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A 2011/2012-ES TANÉVRE Adminisztráció: felvételi és mulasztási napló foglalkozási napló megnyitása beszoktatási terv Munkaközösségi terv elkészítése felelős: munkaközösségi vezető Minőségbiztosítási TEAM terve felelős: szakmai vezető Statisztikai jelentés felelős: óvodai vezető Beszoktatási terv, nevelési terv ellenőrzése, személyiséglapok folyamatos vezetése

18 Látogatás az 1. osztályokban (volt nagycsoportot vezető óvónők) Nyílt napok Tanköteles gyerekek érettségének folyamatos vizsgálata, szakvélemény kérés iskola érettség megállapításához 2012.január Tavaszi nyíltnapok - tanítók részvételével 2012.március utolsó 2 hete 8. ÜNNEPEINK Szőlőfürtös nap: Télapó: Karácsonyvárás: Farsang: Március 15. : Földes Napja: Anyák napja: Ballagás: Gyermeknap: Október 7. péntek December 6. kedd December 22. csütörtök február 24. péntek Március 14. szerda Április 13. péntek Május 4. péntek Május 31. csütörtök Június 2. szombat Földes, augusztus 31. Nagy Sándorné Óvodavezető

19 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ES NEVELÉSI ÉVÉNEK MUNKATERVE A munkaközösség feladata: Közösségi szokások, a társas viselkedés normáinak áttekintése a csoportok életében. A gyermekek mérés-értékelési rendszerének felülvizsgálata. Az új köznevelési törvény megismerése. 1. A munkaközösség éves tervének bemutatása, elfogadtatása a nevelőtestülettel. Határidő: szeptember 2. Felelős: munkaközösségvezető Dokumentum: Munkaterv 2. A gyermekek mérés értékelési rendszerének felülvizsgálata, áttekintése. Határidő: szeptember 26. Felelős: munkaközösségvezető Dokumentum: jelenléti ív, feljegyzés 3. A közösségi szokások, a társas viselkedés normái a csoportok életében. A feldolgozandó szempontok meghatározása. Határidő: október Felelős: munkaközösségvezető + a nevelőtestület tagjaiból egy csoport Dokumentum: szempontsor 4. A meghatározott szempontok szerint a már eddig alkalmazott közösségi szokások, társas viselkedési normák alkalmazása a csoportokban. Jó gyakorlatok, bevált nevelési attitűdök az óvodapedagógusok nevelői munkájában. Határidő: december március Felelős: munkaközösségvezető + nevelőtestület Dokumentum: jelenléti ív 5. Az új köznevelési törvény megismerése. Határidő: január vége Felelős: munkaközösségvezető + nevelőtestület Dokumentum: jelenléti ív Földes, szeptember 2. Antós Gyuláné munkaközösségvezető

20 A FÖLDES KÖZSÉGI ÓVODA MINŐSÉGFEJELESZTÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE A 2011/2012-ES TANÁVBEN MUNKATERV A minőségfejlesztés célja: intézményünk és partnerei közötti kapcsolat erősítése Feladata: A partneri igény és elégedettség mérése a MIP-ben meghatározottak alapján. A szülők körében A gyerekek körében A dolgozók körében a klímavizsgálat elkészítése Interjú a fenntartó körében A minőségfejlesztési team vezetője: Karmazsinné Rohodi Ilona Tagjai: Antós Gyuláné Domokos Viktorné A 2011/2012-es tanév munkarendje: 1. Az éves munkaterv elkészítése: Határidő: szeptember 16. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Éves munkaterv 2. A munkaterv bemutatása, elfogadtatása a nevelőtestület tagjaival Határidő: szeptember 30. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Jóváhagyott éves munkaterv 3. A partnerek beazonosítása a MIP alapján A megkérdezettek körének és a mérések módszereinek meghatározása, Határidő: november 30. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Jegyzőkönyv 4. A kérdőíveinek összeállítása. Az előző kérdőívek szempontsorok felülvizsgálata, korrigálása, az alkalmazotti kör bevonásával. A kérdőívek elfogadtatása.

21 Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Team vezető Határidő: január 30 Dokumentum: jegyzőkönyv 5. A kérdőíveik megszerkesztése kinyomtatása kiosztása. Felelős:Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. február 28 Dokumentum: Kérdőívek 6. A fenntartó elégedettségvizsgálata. Interjúkészítés a Polgármester Asszonnyal Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő: március 20. Dokumentum: emlékeztető 7. A kérdőíveik értékelése, az adatok összegzése. Siker és problémakatalógus összeállítása. Az eredmény tájékoztatása az érintettekkel. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. március 31. Dokumentum: Siker és problémakatalógus 8. A problémák kategorizálása, a prioritáslista elkészítése, intézkedési terv készítés. Minőségi körök létrehozása a problémák megoldására. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. április 30. Dokumentum: Intézkedési terv 9. Az éves értékelés ismertetése a teljes alkalmazotti körrel. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő: május 31. Dokumentum: jelenléti ív, éves értékelés Földes, szeptember 16. Karmazsinné Rohodi Ilona Minőségügyi vezető

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN - IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK MUNKATERVE 1 FELADATOK HATÁRIDŐ FELELŐS A TÁMOP 3.1.4. szerződés aláírása 2009.július

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 6753/2012. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben