T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) Iktatószám: / T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. év oktató-, nevelő munkájáról, a 2011/2012. nevelési év várható feladatairól Készítette: Nagy Sándorné óvodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 26.

2 Beszámoló a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési év munkájáról Az elmúlt nevelési évben igyekeztünk eddigi értékeinket, eredményeinket megőrizve tovább folytatni az óvodai nevelés színes, eredményes tevékenységét. Tárgyi feltételek alakulása: Tárgyi feltételeink javulását két sikeres pályázaton túl a szülői összefogás, áldozatkész munka is segítette. - A Gézengúz Alapítvány pályázatára több mint száz pályázó közül választották ki a tíz legsikeresebbet. Ennek eredményeként olyan mozgásfejlesztő eszközt nyertünk, mely segít a megkésett mozgásfejlődésű gyermekek fejlesztésében, a mozgáskoordinációjuk alakításában. - Az Óvodai Integrációs Program keretéből az óvodai textíliák cseréjére került sor. Mind a 6 csoport új asztalterítőkkel és gyermektörülközőkkel gazdagodott. 2 csoportban sikerült kicserélni a fektető-vásznakat, másik 2 csoportban az öltözőszekrényeket függönyöztük fel. - Az élelmezésvezető munkáját új laptop segíti. - Tavasszal példaértékű volt a Kállay Óvoda felújítása. A szülők anyagi hozzájárulásával és több heti munkájával műkövezésre került a balesetveszélyes belső udvar, és sor került a nyílászárók, valamint a kerítés festésére is. - A Rákóczi utcai óvoda régi épületére költségvetési keretből sikerült új bejárati ajtót csináltatni. Hiányosságaink: - Mindkét óvodában beázik a lapostető. - A Rákóczi Óvoda régi épülete és a Kállay Óvoda salétromos. - Az udvari játékok nem felelnek meg az EU előírásainak. - A főzőkonyha mérete, felszereltsége az ÁNTSZ által rendszeresen kifogásolt. - Az élelmezésvezető munkájához könyvelőprogramra, a konyha dolgozóinak védőruhára lenne szükség. Ezeket a költségvetésbe beterveztük, de a gazdasági nehézségek miatt nem sikerült beszerezni. Személyi feltételek alakulása: - Az óvoda 6 csoportjában a vezetőn kívül 11 óvónő és 1 közmunkás óvónő, valamint 6 szakképzett dajka végezte a nevelési feladatokat.

3 - Az élelmezést az élelmezésvezető, valamint 2 szakács és 1 főállású konyhalány végezte. Munkájukat nagyban segítették az egyre csökkenő létszámú és munkaidejű közmunkások. A konyha dolgozói igyekeznek egészséges, vitamindús, a gyermekek életkorának megfelelő étkezést biztosítani, sok zöldséggel, gyümölccsel, magvas- és barna kenyérrel, változatos étrenddel. Igény szerint a tojás- és tej érzékeny gyermekeknek igyekszünk megfelelő étrendet biztosítani nyarán Vasók Sándorné óvónő és Szabó Gyuláné dajka élt a 40 éves munkaviszony után kérhető nyugdíjazás lehetőségével. Az óvónői álláshelyre Kovácsné Szabó Csilla óvónőt, a dajka munkakörre Oláh Katalin szakképzett dajkát sikerült megállandósítani. Helyzetelemzés, létszámadatok: A október 1-i statisztika alapján a nevelési évet 141 gyermekkel kezdtük, amely decemberre 150 főre emelkedett. Közülük 32 volt halmozottan hátrányos helyzetű, további 49 gyermek részesült gyermekvédelmi támogatásban. A 47 tanköteles gyermekből 38 kezdte el tanulmányait az általános iskolában. 9 gyermek a Pedagógiai Szakszolgálat a szülők és az óvónők egyetértésével további egy év fejlesztésre óvodánkban maradt. Bölcsőde hiányában már 2,5 életévtől biztosítjuk a közösségi nevelést, ha mindkét szülő dolgozik. Előfordul, hogy ezzel néhány szülő visszaél, kéri gyermeke felvételét tanfolyamra, új munkahelyre hivatkozva s aztán mégsem áll munkába. Egy gyermeket a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata kérésére 2 év 3 hónaposan felvettünk, hogy biztosítsuk a gyermek napi étkezését. Szomszéd településről 5 gyermeknek biztosítottunk férőhelyet. 3 gyermek Sápról, 2 Tetétlenről járt át óvodánkba. Tartalmi pedagógiai munkánk elemzése: Tartalmi munkánkat a TÁMOP pályázat alapján előírt Kompetencia alapú nevelés határozta meg. Bár csak egy csoportban történt meg a program adaptációja, módszerei, szellemisége minden csoportban megjelent. Karmazsinné Rohodi Ilona és Antós Gyuláné Katica csoportjában a nagycsoportosok körében folytatódott a Kompetencia alapú nevelés, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Földesen program.

4 Antós Gyuláné munkaközösség-vezető szervezésében Petránné Képes Gizella kompetencia területi mentor kooperatív játékokkal ismertette meg a nevelői közösségünket. Ősszel a nyíregyházi Búzaszem óvodában jártunk A kompetencia alapú nevelés megvalósítása a komplexitás jegyében című jógyakorlat átvételére. Továbbképzésünk csoportépítő Beregi kirándulással zárult, megcsodáltuk Tákos, Csaroda, Tarpa és Túristvándi nevezetességeit. Az óvodán belüli hospitálás módszertani megújulásokon túl egymás munkájának jobb megismerését is elősegítette. Szülők, gyerekek, s az egész óvodai nevelőközösség számára emlékezetes az intézményi innováció megvalósítása. Minden nap egy-egy csoport látogatott a Bihari-síkra. Lovas szekérrel indultunk, bejártuk a Tanösvényt, ismerkedve környezetünk növényi-és állatvilágával. A gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodtak. A fárasztó séta után minden csoportot kemencében sült lángossal vártak a szülők. Intézményi nevelésünk másik meghatározója az Óvodai Integrációs Program (IPR). Negyedik éve sikeresen pályázunk erre a programra. Megvalósításának feltétele, hogy az óvodáskorú gyermekek létszámának minimum 15%-a halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban HHH) legyen. HHH az a gyerek, aki hátrányos helyzetű, a szülei nyilatkoztak, hogy egyik szülő iskolai végzettsége sem magasabb az általános iskola 8 osztályánál, s akiket a jegyző nyilvántartásba vett. További előírás még, hogy ezek a gyerekek arányosan legyenek elosztva a csoportokban (szegregáció elkerülése). A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, aránya évről évre emelkedik. A 2009/2010-es nevelési évben 26 HHH-s gyermek volt óvodánkban (17,1%), a 2010/2011-es nevelési évre 32 főre (21,6%) nőtt a létszám. A beiratkozások alapján az elkövetkező évre 35 főre (25,4%) emelkedik arányuk. Arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez képest kompenzáljuk az otthonról hozott hátrányokat, elfogadtassuk ezeket a gyerekeket a csoporttársaikkal, figyelemmel kísérjük rendszeres óvodába járásukat, ami az óvodáztatási támogatásuk feltétele. Valamennyi HHH-s gyereket tanév elején felmérünk egy speciális mérési módszerrel (DIFER). Ennek eredménye megmutatja hol tart a különböző képességek terén a gyermek, mely területen marad el társaitól, korosztályától, hol szorul fejlesztésre. Az egész napos óvodai nevelés során ezekre a gyerekekre fokozottan figyelünk, a mindennapi óvodai életbe, játékba becsempésszük azokat a cselekményeket, melyekkel az adott terület fejleszthető.

5 Az IPR program keretében minden óvónő a csoportjának megfelelő feladatokat vállal, s részt vesz az adott munkacsoport célkitűzéseinek végrehajtásában. Akinek tanköteles korú gyerek volt a csoportjában az óvoda-iskola átmenet IPR-es csoport munkájában vettek részt. Cél: az iskolába lépés megkönnyítése, közvetlen kapcsolattartás az alsós nevelőkkel, a beiskolázott gyerekek utánkövetése. Rendszeres a kapcsolattartás az alsós nevelőkkel. Minden ősszel ellátogatunk az 1. osztályokba, a problémás gyerekek megismerését jellemzés átadásával segítjük. Tavasszal a leendő első osztályt tanítók látogatnak a nagycsoportokba, s a szülőknek is tájékoztatót tartanak az iskolai elvárásokról. Munkánk segítéséhez Együttműködési megállapodást kötöttünk a közös cél érdekében: - Az Általános Művelődési Központtal - A Kristály Gyermekjóléti Szolgálattal - A Gyermekorvossal - A Földes Jövőjéért Egyesülettel. A következő tanévben szeretnénk együttműködni a Védőnői Szolgálattal és a Kisebbségi Önkormányzattal is. Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda és családi ház kapcsolatát. Igyekszünk az eddig bevált kapcsolattartási formákon túl (családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt napok) nyitott ünnepekkel (Szőlőfürtös nap, Adventi ünnepváró délelőtt, Farsang, Húsvéti előzetes, Anyák napja, Ballagás) valamint új közös programokkal próbálkoztunk. Másodszor rendeztük meg a Mocorgó délutánt, ahol az óvodásokkal együtt tornázott a testvér, a szülő, a nagyszülő, a szomszéd. 287-en tornáztunk egyszerre, átélve a közös játék örömét. Másik új forma a Bihari-síkon tett kirándulás volt, ahol a szülők együtt fedezhették fel a természet szépségeit gyerekeikkel, sok fényképet készítettek, s ők sütötték a finom lángost is. A Helyi Óvodai Nevelési Programunkban így fogalmaztuk meg célkitűzéseinket: Arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekeket neveljünk, akik reményeink szerint a mai kor társadalmának alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív fiatal, felnőtt tagjaivá válnak. Úgy érzem ezévi munkánkat továbbfolytatva megfelelünk ezen elvárásoknak. Ezúton köszönöm meg munkatársaimnak az odaadó munkát, mert az ő lelkesedésük, pozitív hozzáállásuk nélkül ezeket az eredményeket nem érhettük volna el.

6 Feladataink a 2011/2012-es nevelési tanévre: - Módszertani megújulás a Kompetencia alapú nevelés, az új Alapprogram és az átdolgozott HOP jegyében. - IPR-es program által a környezeti kapcsolatok szélesítése, szociális érzékenység bővítése. - Minőségfejlesztési rendszer működtetése (értékelés a mellékletben) - Szakmai munkaközösség működtetése (értékelés a mellékletben) Földes, augusztus 31. Nagy Sándorné óvodavezető

7 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A ES NEVELÉSI ÉVBEN A törvényben előírt évi kétszeri szülői tájékoztatás formájának kidolgozása megtörtént. Az előkészületi munkában részt vett: Dudás Lajosné, Molnárné Papp Ilona, Tasnádi Margit, Kovácsné Szabó Csilla, Volánszki Julianna és Antós Gyuláné óvodapedagógusok. Az elkészült dokumentációt a nevelőtestület elfogadta. Ez magában foglalja a szülői tájékoztatás módját, dokumentációját és a fejlesztési tervet. Az új tájékoztatási rendszert a es nevelési évben vezetjük be. Munkaközösségünknek gyakorlati bemutatót, továbbképzést tartott Petránné Képes Gizella mentor a TÁMOP program keretében A kooperatív tanulási technikák gyakorlati alkalmazása az óvodai nevelő munka során címmel. A továbbképzés nagyon hasznos volt, sok ötletet meríthetett a nevelőtestület, melyet a mindennapos nevelőmunkánkban hasznosíthatunk. A gyakorlati munkánk megkönnyítése érdekében az előadó egy játékgyűjteményt is átadott a nevelőtestület számára a kooperatív tanulási technikákról. Egy nevelési értekezlet keretében megismerkedtünk a Kelemen László által összeállított OKOSKOCKA elnevezésű komplex személyiségfejlesztő játékokkal, melyről élvezetes előadást és gyakorlati bemutatót Kovácsné Szabó Csilla óvodapedagógus tartott. A Földes Községi Napköziotthonos Óvoda gyermeki mérés értékelési dokumentációját átadtuk az Óvoda Iskola átmenet munkacsoportban dolgozó tanítóknak, hogy abból az anyagból állítsunk össze egy felmérő lapot. Bízunk benne, hogy ennek a nevelési évnek a végére ez a munka sikerülni fog... Az év folyamán minden óvodapedagógusnál látogatást tartott az óvodavezető, a vezetőhelyettes és a minőségügyi vezető. A látogatás megfigyelési szempontja az volt, hogy a kooperatív tanulási technikák egyes elemei hogyan jelennek meg a nevelői munka során a csoportokban. Ellátogattunk a Nyíregyházi Búzaszem Óvodába a jó gyakorlat átvétele keretében. Téma: A kompetencia alapú nevelés megvalósulása a komplexitás jegyében. Az óvodában nagyon sok gyakorlati segítséget kaptunk, amik szakmai munkánk minőségi változását pozitívan befolyásolhatják. Földes, Május 31. Antós Gyuláné szakmai munkaközösség vezető

8 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK ÉVES ÉRTÉKELÉSE Partneri elégedettség mérés eredményei Intézményünk, a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Minőség Irányítási Programja alapján ebben a tanévben az iskola elégedettség mérését végeztük. A vizsgálatot az alsós nevelők közül az első, második osztályban tanítóknak ( a napközis tanítónak is), és az intézmény vezetők körében végeztük. A kiosztott lapok száma: 10 db. Visszaérkezett lapok száma: 10 db. A kérdőívek értékelésénél a nevelőtestület meghatározta, hogy a 75% alatti elégedettségi mutató intézkedési tervet igényel, a 85% fölötti eredményt sikerként értékelendő. A vélemények összesítése során sikerként értékeljük: A két intézmény pedagógusai elégettek az együttműködés jelenlegi formáival, a zökkenőmentes átlépést segítő módszerekkel. (100%) Az átmenet segítése érdekében az óvónők és tanítók együttműködése tervszerűen folyik (100%) A szülők az iskolába lépés előtt az óvodapedagógustól és a leendő elsős pedagógusoktól elegendő információt kapnak az iskolára vonatkozóan (98%) A gyerekek átadása az óvodában szerzett tapasztalatok megbeszélése után történik (96%) A gyereke az iskolása lépéskor megfelelő készségszinttel rendelkeznek a matematikai nevelés területén (94%)

9 A gyereke iskolába lépéskor sokrétű tudással rendelkeznek az ének-zenei nevelés területén (94%) A gyerekek örömmel, szíves lépnek át az iskolába (90%) A gyerekek iskolába lépéskor jó szinten állnak a mozgás képességek, mozgáskoordináció terén (90%) A gyerekek iskolába lépéskor az egyéni adottságaikhoz képest meglapozottak az értelmi képességek terén (90%) A gyerekek iskolába lépéskor széles ismeretkörrel környezeti nevelés területén (90%) A gyerekek az iskolába lépést zökkenőmentesen élik meg, könnyen alkalmazkodnak az iskolai életmódhoz (88%) A gyerekeknek iskolába lépéskor megalapozottak az egészséges életmód szokásai (88%) A gyerekek iskolába lépéskor gazdag ismeretanyaggal rendelkezek az irodalmi nevelés területén (86%) Intézkedési tervet igényel: A gyerekek óvodai és iskolai életfeltételei az átmenet idején közel állnak egymáshoz (napirend, tanulás-pihenés-étkezés, szokásrendszer, önellátás) (64%) A gyerekek iskolába lépéskor életkoruknak megfelelő szinten állnak az érzelmi-akarati, szocializációs képességek terén (74%) A gyerekek iskolába lépéskor gazdag technikai felkészültséggel, alkotóképességgel rendelkeznek a vizuális nevelés területén (74%) Nevelőtestületünk értékelte a kérdőíveket. Örültünk a sok pozitív visszajelzésnek, és elkészítettük az intézkedési tervet a probléma katalógus

10 alapján. A kérdőív eredményeit az intézkedési tervnek megfelelően az Alsós munkabizottsági ülésen ismertettük. Kerestük a problémamegoldás módját, elemeztük a problémás kérdéseket. Megállapítást nyert: a 64%-os eredményt, a kérdés nem pontos megfogalmazása okozta, mivel a napirend ezen nézőpontból történő vizsgálata ésszerűtlen A gyerekek érzelmi-akarati, szocializációs képességének vizsgálata során kapott eredmény 1%-kal maradt el az elégedettségi küszöbtől, ami társadalmi problémára utal, de igyekszünk új módszereket keresni a problémás gyerekek hátrányának leküzdéséhez. A vizuális nevelés területén mutatkozó probléma abból ered, hogy az óvodában mikrocsoportos formában történik a vizuális nevelés, az iskolában pedig frontálisan. Megállapodtunk abban, hogy tanítók és az óvodapedagógusok közösön figyelnek a jövőben ennek a problémának a kiküszöbölésére. Dolgozók teljesítmény értékelése Ebben a nevelési évben sor került a dolgozók munkájának teljesítményértékelésére. Ez közvetlenül segítséget nyújt a munkatársak erősségeinek megállapítására, s a fejlesztendő területek kiemelésére. Megállapíthatjuk, hogy dolgozóink azonosulnak óvodánk, s nevelésünk céljaival, nagy gyakorlattal, sok tapasztalattal, széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. A dolgozók munkafegyelme jó, munkaköri feladataikat önállóan, felelősségteljesen ellátják. Szociálisan érzékenyek, minden gyermek számára feltétel nélküli elfogadást, esélyegyenlőséget biztosítanak, személyiségi jogaikat tiszteletben tartják. Sokat tesznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családból

11 hozott hátrányának csökkentéséért, az elemi tisztasági, étkezési, együttélési normák tudatosításával, s a szokások kialakításával. Ügyviteli munkájuk tudatos, pontos, precíz, naprakész. Minden munkatársunk fontosnak tartja a jó munkahelyi közösséget. Munka-társaival kompromisszum-kész, segítőkész. Az óvoda mindennapjait a jó munkahelyi légkör jellemzi, s érvényes ez értekezleteinkre, rendezvényeinkre is. Karmazsinné Rohodi Ilona minőségbiztosítási vezető

12 Földes Községi Napköziotthonos Óvoda Munkaterve 2011/2012-es nevelési évre Készítette: Nagy Sándorné óvodavezető Földes, 2011.augusztus 31.

13 1. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI: Tárgyi feltételeink javulását két sikeres pályázaton túl a szülői összefogás, áldozatkész munka is segítette. - A Gézengúz Alapítvány pályázatára több mint száz pályázó közül választották ki a tíz legsikeresebbet. Ennek eredményeként olyan mozgásfejlesztő eszközt nyertünk, mely segít a megkésett mozgásfejlődésű gyermekek fejlesztésében, a mozgáskoordinációjuk alakításában. - Az Óvodai Integrációs Program keretéből az óvodai textíliák cseréjére került sor. Mind a 6 csoport új asztalterítőkkel és gyermektörülközőkkel gazdagodott. 2 csoportban sikerült kicserélni a fektető-vásznakat, másik 2 csoportban az öltözőszekrényeket függönyöztük fel. - Az élelmezésvezető munkáját új laptop segíti. - Tavasszal példaértékű volt a Kállay Óvoda felújítása. A szülők anyagi hozzájárulásával és több heti munkájával műkövezésre került a balesetveszélyes belső udvar, és sor került a nyílászárók, valamint a kerítés festésére is. - A Rákóczi utcai óvoda régi épületére költségvetési keretből sikerült új bejárati ajtót csináltatni. Hiányosságaink: - Mindkét óvodában beázik a lapostető. - A Rákóczi Óvoda régi épülete és a Kállay Óvoda salétromos. - Az udvari játékok nem felelnek meg az EU előírásainak. - A főzőkonyha mérete, felszereltsége az ÁNTSZ által rendszeresen kifogásolt.

14 - Az élelmezésvezető munkájához könyvelőprogramra, a konyha dolgozóinak védőruhára lenne szükség. Ezeket a költségvetésbe beterveztük, de a gazdasági nehézségek miatt nem sikerült beszerezni. 2. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI: Óvodánk 6 csoporttal működik. A Kállay Óvodában és a Rákóczi Óvoda 3 csoportjában biztosított a kettes óvónői norma. A Rákóczi utcai óvoda 1 csoportjában a délelőttös óvónő munkáját 2 közmunkás óvónő és gondozónő segíti napi 4-4 órában december 31.-ig. Valamennyi csoportban szakképzett dajka segíti a nevelési feladatok megoldását. A gyermekek élelmezését 1 élelmezésvezető, 1 szakács, 1 konyhalány és 1 részmunkaidős (4 órás) konyhai kisegítő végzi. Munkájukat 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás közmunkás segíti. 3. A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉV MŰKÖDÉSI RENDJE: - A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. - Őszi szünet: november 2-től 5-ig tart. Az óvodában nincs őszi szünet, de az iskolai szünet miatt több gyermek otthon marad iskolás testvérével. Hiányzásukat a családi nevelés fenntartása érdekében nem tekintjük igazolatlannak. - Téli szünet: december (5 munkanap). - Tavaszi szünet: április (csütörtöktől keddig) Ide is az őszi szünetnél leírtak vonatkoznak.

15 - Takarítási szünet: augusztus 13-től 31-ig (15 munkanap) - Nevelésmentes napok: Nevelési értekezlet: 2 nap Szakmai nap: 3 nap Értekezleteinket azokon a szombati munkanapokon tartjuk, amelyeket az ünnepek miatti pihenőnap-áthelyezések miatt rendelnek el. (pl.: november 5., március 24., május 5.) Ilyenkor nagyon kevés az igény, a dolgozó szülők gyermekeinek ellátását természetesen megoldjuk. Vezetőségi, munkaközösségi, minőségbiztosítási, nevelőtestületi megbeszélések, munkatársi értekezletek igény, szükség szerint. A vezetőség tagjai: Óvodavezető: Nagy Sándorné Óvodavezető helyettes: Farkas Zsuzsa Minőségügyi vezető: Karmazsinné Rohodi Ilona Munkaközösség vezető: Antós Gyuláné Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Sápi Terézia Közalkalmazotti Tanács vezetője: Tasnádi Margit Élelmezésvezető: Vassné Bíró Ilona 4. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI IDEJE: REGGEL 7-17 ÓRÁIG. 5. GYEREKCSOPORTRA VONATKOZÓ ADATOK: Csoport Létszám Iskolás- korú Nagy- csoportos Középsős Kis- csoportos Mini- csoportos Előfelvételis Összesen F L F L F L F L F L F L Napocska

16 Micimackó Pillangó Katica Méhecske Csigabiga Összesen A dolgozók beosztása: Rákóczi Óvoda Napocska: nagycsoport Katica: vegyes csoport Pillangó: kiscsoport Micimackó: középsőcsoport Óvodapedagógusok Domokos Viktorné Dudás Lajosné Antós Gyuláné Karmazsinné Rohodi Ilona Sápi Teréz Tasnádi Margit Molnárné Papp Ilona Dajka Oláh Katalin Pécsi Józsefné Kovácsné Szabó Tünde Nyírőné Bíró Erika Kállay Óvoda Méhecske: vegyes csoport Csigabiga: kis-középső csoport Óvodapedagógusok Kovácsné Szabó Csilla Hegyesné Hadházy Mariann Farkas Zsuzsa Volánszki Julianna Dajka Bíróné Hodosi Éva Molnár Józsefné

17 6. HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK KIMUTATÁSA A 2011/2012-ES NEVELÉSI ÉVBEN Csoport neve Létszám Halmozottan Hátrányos Helyzetű % Hátrányos Helyzetű % Napocska ,8 Micimackó , ,5 Katica ,1 8 34,8 Pillangó ,3 9 40,1 Méhecske Csigabiga ,7 7 30,4 Összesen , A VEZETŐI ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS TERVE, IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A 2011/2012-ES TANÉVRE Adminisztráció: felvételi és mulasztási napló foglalkozási napló megnyitása beszoktatási terv Munkaközösségi terv elkészítése felelős: munkaközösségi vezető Minőségbiztosítási TEAM terve felelős: szakmai vezető Statisztikai jelentés felelős: óvodai vezető Beszoktatási terv, nevelési terv ellenőrzése, személyiséglapok folyamatos vezetése

18 Látogatás az 1. osztályokban (volt nagycsoportot vezető óvónők) Nyílt napok Tanköteles gyerekek érettségének folyamatos vizsgálata, szakvélemény kérés iskola érettség megállapításához 2012.január Tavaszi nyíltnapok - tanítók részvételével 2012.március utolsó 2 hete 8. ÜNNEPEINK Szőlőfürtös nap: Télapó: Karácsonyvárás: Farsang: Március 15. : Földes Napja: Anyák napja: Ballagás: Gyermeknap: Október 7. péntek December 6. kedd December 22. csütörtök február 24. péntek Március 14. szerda Április 13. péntek Május 4. péntek Május 31. csütörtök Június 2. szombat Földes, augusztus 31. Nagy Sándorné Óvodavezető

19 A FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ES NEVELÉSI ÉVÉNEK MUNKATERVE A munkaközösség feladata: Közösségi szokások, a társas viselkedés normáinak áttekintése a csoportok életében. A gyermekek mérés-értékelési rendszerének felülvizsgálata. Az új köznevelési törvény megismerése. 1. A munkaközösség éves tervének bemutatása, elfogadtatása a nevelőtestülettel. Határidő: szeptember 2. Felelős: munkaközösségvezető Dokumentum: Munkaterv 2. A gyermekek mérés értékelési rendszerének felülvizsgálata, áttekintése. Határidő: szeptember 26. Felelős: munkaközösségvezető Dokumentum: jelenléti ív, feljegyzés 3. A közösségi szokások, a társas viselkedés normái a csoportok életében. A feldolgozandó szempontok meghatározása. Határidő: október Felelős: munkaközösségvezető + a nevelőtestület tagjaiból egy csoport Dokumentum: szempontsor 4. A meghatározott szempontok szerint a már eddig alkalmazott közösségi szokások, társas viselkedési normák alkalmazása a csoportokban. Jó gyakorlatok, bevált nevelési attitűdök az óvodapedagógusok nevelői munkájában. Határidő: december március Felelős: munkaközösségvezető + nevelőtestület Dokumentum: jelenléti ív 5. Az új köznevelési törvény megismerése. Határidő: január vége Felelős: munkaközösségvezető + nevelőtestület Dokumentum: jelenléti ív Földes, szeptember 2. Antós Gyuláné munkaközösségvezető

20 A FÖLDES KÖZSÉGI ÓVODA MINŐSÉGFEJELESZTÉSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE A 2011/2012-ES TANÁVBEN MUNKATERV A minőségfejlesztés célja: intézményünk és partnerei közötti kapcsolat erősítése Feladata: A partneri igény és elégedettség mérése a MIP-ben meghatározottak alapján. A szülők körében A gyerekek körében A dolgozók körében a klímavizsgálat elkészítése Interjú a fenntartó körében A minőségfejlesztési team vezetője: Karmazsinné Rohodi Ilona Tagjai: Antós Gyuláné Domokos Viktorné A 2011/2012-es tanév munkarendje: 1. Az éves munkaterv elkészítése: Határidő: szeptember 16. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Éves munkaterv 2. A munkaterv bemutatása, elfogadtatása a nevelőtestület tagjaival Határidő: szeptember 30. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Jóváhagyott éves munkaterv 3. A partnerek beazonosítása a MIP alapján A megkérdezettek körének és a mérések módszereinek meghatározása, Határidő: november 30. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona team vezető Dokumentum: Jegyzőkönyv 4. A kérdőíveinek összeállítása. Az előző kérdőívek szempontsorok felülvizsgálata, korrigálása, az alkalmazotti kör bevonásával. A kérdőívek elfogadtatása.

21 Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Team vezető Határidő: január 30 Dokumentum: jegyzőkönyv 5. A kérdőíveik megszerkesztése kinyomtatása kiosztása. Felelős:Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. február 28 Dokumentum: Kérdőívek 6. A fenntartó elégedettségvizsgálata. Interjúkészítés a Polgármester Asszonnyal Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő: március 20. Dokumentum: emlékeztető 7. A kérdőíveik értékelése, az adatok összegzése. Siker és problémakatalógus összeállítása. Az eredmény tájékoztatása az érintettekkel. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. március 31. Dokumentum: Siker és problémakatalógus 8. A problémák kategorizálása, a prioritáslista elkészítése, intézkedési terv készítés. Minőségi körök létrehozása a problémák megoldására. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő:2012. április 30. Dokumentum: Intézkedési terv 9. Az éves értékelés ismertetése a teljes alkalmazotti körrel. Felelős: Karmazsinné Rohodi Ilona Határidő: május 31. Dokumentum: jelenléti ív, éves értékelés Földes, szeptember 16. Karmazsinné Rohodi Ilona Minőségügyi vezető

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 8461-2/2010. 6. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010.

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/2010. Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tarkarét Óvoda munkaterve 2009/ Készítette: Tratnyek Gyuláné Mi határozza meg az óvoda éves munkatervét?

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának. Éves munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának. Éves munkaterve Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának Éves munkaterve Feladatok Felelősök Dokumentumok Ideje Ért.ideje Tanmenetek, fejlesztési tanítók, tanár tervek elkészítése

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com Iktatószám: 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben