Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai közül Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin jegyző Balázs Ildikó Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta 7. napirendi pont tekintetében: Bothné Asztalos Szilvia védőnő Dr. Varga Beatrix fogorvos Dr. Halmágyi Győző körzeti orvos Dr. Csanaki Vida gyógyszerész Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselőtestület teljes létszámban jelen van. A napirendet illetően a kiküldött meghívó szerinti napirenddel javaslom megtartani a mai testületi ülést. Van valakinek esetleg további javaslata, vagy észrevétele? Ha nincs, akkor egyetért a testület a napirenddel? A döntés egyhangú igen. Első napirendi pontunk a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló beszámoló. Beszámoló 1. számú mellékletéként csatolva. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Következő napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentés 2. számú mellékletként csatolva. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Polgármester: A harmadik napirendi pontunk az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. A beszámolót és mellékleteit írásban rendelkezésre bocsátottuk, ezért annak részletes ismertetésétől most eltekintenék. Amit jeleznék előre, hogy elég jelentős összeg, e Ft áll még rendelkezésre a fel nem vett polgármesteri képviselői keretből, melynek felhasználásáról külön előterjesztés keretében még dönteni kell. Van valakinek észrevétele, kérdése? Ha nincs, elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? 89/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező beszámolót elfogadja. Polgármester: A negyedik napirendi pontunk a beszámolóban szereplő adatok figyelembevételével a költségvetési rendelet kiigazítása, ami minősített többséget igénylő kérdés. Az előterjesztést szintén írásban eljuttattuk a testülethez, ráadásul a kialakult helyzet átvezetését jelenti, ezért részletekbe nem

2 bocsátkoznék. Elfogadja a testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.20.) rendelet módosítását? Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő testületének 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.20.) rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerint Polgármester: Folytatnánk az adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolóval, felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. Aljegyző: Köszönöm. Az előterjesztés az ismert struktúrában írásban megküldtük a testület tagjainak. A beszámolóban a tényeken túl azok okaira is próbáltunk rávilágítani. Kiegészítésül annyit, hogy a napokban 4,5 millió forint értékű tartozás tekintetében indítottuk meg a végrehajtási eljárást, remélhetőleg eredményesen. Kérem a képviselő testületet, hogy a beszámolót szíveskedjék elfogadni. Polgármester:Van valakinek észrevétele, kérdése a leírtakkal vagy elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, elfogadja a testület a beszámolót? 90/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi adóigazgatási feladatok teljesítéséről szóló beszámolót a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletében meghatározott tartalommal elfogadja. Polgármester: A következő napirendi pont a költségvetési koncepció elfogadása. Az írásbeli előterjesztést kiküldtük, de szeretném előrebocsátani, hogy ebben az évben azt formálisnak tekintem, mivel egyetlen konkrét szám sem ismeretes arra vonatkozóan, hogy a jövő évi bevételeink, illetve kiadásaink hogyan alakulnak majd. Ezért a koncepcióból elsősorban a kormányzati elképzelések olvashatók ki. Az azért már sejthető, hogy kormányzati szinten kiegyenlítő politikára törekszenek, reméljük, hogy a település adottságait tekintve nem jövünk ki belőle rosszul. Van valakinek észrevétele, kérdése a leírtakkal vagy elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, elfogadja a testület az előterjesztés szerinti határozatot? 91/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a évi költségvetés elkészítésénél. A Képviselő testület megbízza az aljegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelettervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet tervezetet terjessze a Képviselő testület elé., Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző Határidő: folyamatos a évi költségvetés készítése során

3 Polgármester: Folytatnánk a község közegészségügyi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalásával, melynek kapcsán megkerestük valamennyi egészségügyi szolgáltatónkat, akik írásban megküldték beszámolóikat. A beszámolók meghallgatásának sorrendjét illetően javaslom, hogy kezdjünk a védőnői beszámolóval, folytassuk a fogorvosival, majd a gyógyszerészivel, és mivel a praxis jövője külön napirendi pont, amelyben Halmágyi doktor úr érintett, az ő beszámolóját hagynánk a végére. Ennek megfelelően felkérem Bothné Asztalos Szilvia védőnőt, hogy ismertesse a beszámolójában foglaltakat. Bothné Asztalos Szilvia: Köszöntöm a jelenlévőket, én nem ismételném azt, ami az írásos beszámolóban szerepel, úgy gondolom kellő részletességgel kitértem mindenre. Kiegészítésként csak annyit szeretnék elmondani, hogy ebben az évben is részt veszek az iskola egészséghetén, ahol vérnyomásméréssel, cukorméréssel bővítem a hét programkínálatát. Ebben az évben a baba mama klub kellő számú érdeklődő hiányában nem nagyon működött, így külön Mikulás ünnepséget sem tervezek tartani, tapasztalataim szerint az apróságoknak elég nagy élményt nyújt a falu Mikulás. Örömmel számolok be róla, hogy november 27 én helyben a Gézengúz Alapítvány tart majd egy TÁMOP projekt keretében foglalkozást. Jelenleg az igényfelmérés zajlik, 10 fő feletti érdeklődő esetén akár 2 alkalom megszervezése is szóba jöhet. A foglalkozás keretében gyerekmegőrzés biztosításával nevelési stratégiai, életvezetési, juttatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadásra kerül sor. Szintén a Gézengúz Alapítvány közreműködésével remélem sikerül tiflopedagógus általi fejlesztést kieszközölni. Tóthné Hujber Ingrid: Jellegét tekintve milyen lesz ez a foglalkozás lesz? Bothné Asztalos Szilvia: Nem, inkább tájékoztató gyermekfelügyelettel. Tóthné Hujber Ingrid: Csak az óvodás korosztály érintően kerül sor tanácsadásra? Bothné Asztalos Szilvia: Nem, bármely korosztály részére segítséget nyújtanak. Polgármester: Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a védőnői szolgálatról csak pozitív visszajelzések jönnek felénk. Szilvi pörgősen és a kismamák nagy megelégedésére végzi a munkáját, sőt vállal azt meghaladóan is rengeteg pluszfeladatot. A munkáját, segítőkészségét és aktivitását ezúton is szeretnénk megköszönni. Bothné Asztalos Szilvia: Köszönöm az elismerést, és ennek kapcsán szeretném szóban is kérni a testületet, hogy a körzetre számított pontrendszerbe beépített béremelést részemre megszavazni szíveskedjék. Polgármester: Én a magam részéről támogatom, hogy a többletfinanszírozás bérre fordítható részét Szilvi illetménykiegészítésként megkapja. Javaslom, hogy a testület erről a kérdésről a beszámolótól függetlenül külön döntsön. Egyetért tehát a testület a javaslatommal? 92/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja, hogy a védőnői feladatok november 1 jétől rendelkezésére bocsátott többletfinanszírozásának bérre fordítható részét Bothné Asztalos Szilvia védőnő illetménykiegészítésként megkapja. Polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele a védőnői beszámolóval? Ha nincs, folytassuk Dr.Varga Beatrix körzeti fogorvos beszámolójával. Felkérem Dr. Varga Beatrixet, hogy szóban ismertesse a beszámolóját. Dr. Varga Beatrix: Annyit szeretnék kiegészítésként elmondani, hogy ez a beszámoló tulajdonképpen a gönyűi testület számár a készült, de mivel a fogorvosi körzet közös, a nagyszentjánosi testületet is ugyanezen információk érintik. A beszámoló megismétlésétől eltekintetnék, de szívesen válaszolok az estleges kérdésekre. Tóthné Hujber Ingrid: A beszámolóban anyagi támogatást kér autokláv beszerzésére. Megtudhatnánk, hogy mi is pontosan? Dr. Varga Beatrix: Azon eszközök csírátlanítására szolgáló készülék, melyek csak steril állapotban használhatók fel. Polgármester: Szerencsésnek tartanám, ha mindhárom érdekelt fél, a két önkormányzat és a vállalkozása is beleszállna a finanszírozásba. Anyagi hozzájárulásunk esetén hogyan alakulnának a tulajdonjogok?

4 Dr. Varga Beatrix: A korábbi gyakorlat az volt, hogy a beszerzett készülék Gönyű Község Önkormányzatának tulajdonában kerülne, Nagyszentjános pénzeszköz átadással járulna hozzá, viszont a készülék későbbi fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket már a Gönyűi Önkormányzat állná. Polgármester: Ebben a kérdésben javaslok még további egyeztetéseket, többek között a gönyűi testülettel is, és annak függvényében tud majd döntést hozni a testület. Dr. Varga Beatrix: A gönyűi testület is erre az álláspontra helyezkedett. A másik kérés arra vonatkozik, hogy az iskolai évi kétszeri fogorvosi szűrést az Önkormányzat biztosítsa. Polgármester: Az évi kétszeri szűrést szükségesnek, de egyben elégségesnek is tartom. Sajnálatos módon a tavaly év végére tervezett szűrésre nem került sor, de azóta tájékoztattak, hogy ennek ellenére ebben a tanévben már kétszer részt vettek a szűrésen a tanulóink. Mivel az odautazásnak komoly költségei vannak, kérem, hogy a jövőben a tanévenkénti kétszeri szűrés időpontját az érintettek úgy határozzák meg, hogy az arányos legyen. Továbbá szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az Önkormányzat költségvetése nem tanévre, hanem naptári évre szól. Ha tavasszal és ősszel is sor kerül egy egy szűrésre, akkor költségvetési évenként és tanévenként is tartható a 2 szűrés. Bedi Ferenc: Az előző ciklusban mi képviselők szállítottuk autóval a gyerekeket a szűrésre. Dr. Varga Beatrix: Az óvodában helyben történik a szűrés, az iskolánál azonban ez nem megoldható. Van valakinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, észrevétele? Akkor felkérem Dr. Csanaki Vida gyógyszerész urat, hogy ismertesse beszámolóját. Dr. Csanaki Vida: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sajnos meg kell állapítani, hogy a jövőképünk minden évben egyre rosszabb, meglátásom szerint tőlünk már nem nagyon lehet mit elvenni. Tartok a jövő évi működési feltételektől. Különösen, hogy úgy tűnik, csak helyettesítéssel oldható meg a háziorvosi feladatok ellátása, ami hosszú távon egzisztenciális problémát okoz. Rövid távon talán alkalmazkodni tudunk a nyitvatartással a helyettesítés rendjéhez. Fontos, hogy a recepteket felírás utáni azonnal ki tudják helyben váltani, ha ez nem biztosított, Győrben teszik meg, és ez nagyban befolyásolja a forgalmunkat. Polgármester: Értem a problémát, a mi jövőképünk sem jobb. Doktor úr helyett nem tudjuk eladni a praxist, a komoly érdeklődőknek a jeleztük, hogy alakhatási támogatástól nem zárkózunk el. Szolgálati lakásunk sajnos az ismert okokból nincs, költségvetési tényezőktől tettük ugyan függővé, de még a rezsiköltség átvállalásától sem zárkóztunk el. Ennél többet most nem tudunk tenni, heti 3X4 órában helyettesítőt sikerült találnunk, ehhez kapcsolódóan a működési engedély módosítása iránti eljárást elindítjuk. A helyettesítő kedden és csütörtökön óra között, szerdán 8 12 között rendel majd. Javaslom, hogy kimutatható tendenciózus bevételcsökkenés esetén 3 hónap múlva üljünk le, és akkor meglátjuk, hogy mit tehetünk, például elképzelhetőnek tartom, hogy a forgalomcsökkenés arányában a rezsi költségét is csökkentsük. Vagy megoldást jelenthet az is, hogy amíg nincs főállású háziorvos, addig a rezsiköltség nyitva tartással arányos csökkentéséről megállapodjunk. Egyébként megnéztük, 2011 ben a rezsi költsége Ft volt, ebben az évben ¾ év után Ft nál tartunk, tehát nagyjából azonos adatokkal számolhatunk. Tóthné Varga Brigitta: Szeretném, ha a költségcsökkentésre vonatkozó gyógyszerészi kérést a testület később újratárgyalná. Polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott beszámolóval kapcsolatban? Nincs, akkor térjünk rá a háziorvosi beszámolóra, amit szintén írásban megkaptunk, köszönjük. Rendkívül részletes, átfogó beszámolót kaptunk, szeretné doktor úr kiegészíteni? Dr. Halmágyi Győző: Csak pár gondolatot fűznék hozzá. A beszámolóból kitűnik, hogy korábban volt prosztata szűrés is, ami nagy népszerűségnek örvendett, sajnos rajtunk kívülálló okokból erre már nincs lehetőség. A halálozási statisztikánk országos viszonylatban jónak mondható. Egyszer felmerül, hogy tüdőrák tekintetében felülreprezentált a község, az akkori vizsgálat azonban kimutatta, hogy országosan kifejezetten jónak mondható az ilyen típusú megbetegedések aránya. A vállalkozásról néhány szót: a Háziorvosi Szolgálatot január 1. óta vállalkozási formában működtetjük. Azt tudni kell, hogy a vállalkozás kényszervállalkozás, kivéve a foglalkozás egészségügyet. Értem ezalatt azt, hogy az orvosi tevékenységnél a finanszírozás kötött, a bevételi oldal tehát adott, csak a kiadási oldallal lehet némiképp sakkozni. A testület megválasztását követően nem sokkal átadtam polgármester asszonynak egy részletes kimutatást, amiből kiderül, hogy a jelenlegi lakosságszám a normális megélhetéshez nem elegendő, pedig csak a közalkalmazotti bértábla szerinti bérekkel dolgoztunk és csak az OEP felé elszámolható költségekkel számoltam. Csak hogy az önkormányzat felé fizetendő költségeket említsem, Ft ot fizettem iparűzési adó és rezsiköltség címén. A személyemre tekintettel irányadó 1,3 as szorzó helyett az

5 Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóvá válása esetén a szorzószám 1 lesz, ami kb Ft os havi bevételt jelent. Polgármester: Mivel itt a témák összefüggése folytán átcsúsztunk a következő napirendi pont tárgyalásába, javaslom, hogy a többi érintettre tekintettel döntsön a testület az elhangzott beszámolók elfogadásáról, majd rövid szünet után folytassuk a háziorvosi praxis jövőjével kapcsolatos napirenddel. Van tehát valakinek kérdése az elhangzott beszámolókkal kapcsolatban? Ha nincs, elfogadja a testület a község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolókat? 93/2012.(XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete Bothné Asztalos Szilvia védőnő, Dr.Varga Beatrix körzeti fogszakorvos, Dr. Csanaki Vida gyógyszerész és Dr. Halmágyi Győző körzeti orvos jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja kor 5 perc technikai szünet, Bothné Asztalos Szilvia védőnő, Dr.Varga Beatrix körzeti fogszakorvos, Dr. Csanaki Vida gyógyszerész távoznak. Az ülés kor folytatódik. Polgármester: Megállapítom, hogy a testület létszáma változatlan, továbbra is határozatképes. Folytatnánk a háziorvosi praxis jövőjével kapcsolatos napirenddel. Dr. Halmágyi Győző: 2000 óta nem változott a finanszírozás, a kezdő orvos ugyan havi Ft pluszt kap, ilyen finanszírozás mellett sajnos a felajánlott telek nem eléggé vonzó, hiszen arra még építeni kell, ráadásul nagy kötöttséget is von maga után. Ennek a praxisnak az értékét csak a foglalkozás egészségügy növeli kissé, ezért is azzal együtt hirdetem. Bizton állíthatom, hogy a jelentkezők számára a lakás a legvonzóbb tényező, ezért a komoly érdeklődőknek már konkrét lehetőségeket kell felvázolni, különben elpártolnak tőlünk. Össze kellene gyűjteni azokat a lakhatási lehetőségeket, amiket komoly érdeklődőnek megtekintésre fel lehetne ajánlani, én már Gönyűn is érdeklődtem szálláslehetőség után, szükség esetén az is megoldást jelenthet. Azt gondolom, hogy a praxist mélyen a piaci értéke alatt, ami 8 9 Mft árulom, mégsincs igazán komoly érdeklődő. Kránicz János: A híradásokat hallgatva tudjuk,hogy nálunknál jobb lehetőségekkel rendelkező települések, köztük városok is nagyon találnak megfelelő jelentkezőt, ne csodálkozzunk, hogy ez a praxis nem olyan kelendő. Balázs Ildikó: És akik jelentkeztek, azok heti 5 napban rendelnének? Dr. Halmágyi Győző: Az OEP finanszírozási szerződésnek megfelelően heti minimum 15 órát kell rendelni, illetve 8 órás napi elérhetőséget kell biztosítani, ez utóbbi akkor is teljesül, ha az orvos telefonon elérhető. Polgármester: A helyettesítő orvossal való megállapodásnál felmerült, hogy legalább fél évre kellene vele közreműködői szerződést kötni. Nem tudom, hogy ezen féléven belül van e esély a praxis értékesítésére. Dr. Halmágyi Győző: A legutóbbi érdeklődőnek a tanulmányai folytatásához szüksége van a praxisjogra, ezért az ő esetében sürgős lenne a jogot mielőbb megszerezni. Ő heti négy napot tudna eleinte rendelni, az ötödik napon hasonlóan ahhoz ahogy a praxis elején én is tettem különböző gyakorlatokon kell majd részt vennie. Polgármester: A másik helyettesítéssel kapcsolatos probléma, hogy egészségügyi szolgáltatóként ami feladatunk biztosítani a praxis működtetéséhez szükséges tárgyi feltételeket. A rendelő felszerelését az Önkormányzat 2002 ben a Bt. tulajdonába adta ingyenesen, amit a vállalkozás azóta bizonyítottan lecserélt. Dr. Halmágyi Győző: Csak pontosításként szeretném elmondani, hogy a berendezés a Gazdaságé volt, az adta át ingyen az önkormányzatnak, az pedig valóban ingyenesen bocsátotta a vállalkozás tulajdonába. Akkor ez így működött, nem volt rá keret, amiből finanszírozni lehetett volna. A feladatvállalási szerződéssel nem csak a szakmai feladatot, hanem a fejlesztés kötelezettségét is átvettem. Polgármester: A működési engedély módosításához már igazolnunk kell, hogy a szükséges felszereléssel rendelkezünk. A meglátásom az, hogy a teljes felszerelést meg kellene vásárolnunk, így arra az esetre, ha ismételten nekünk kell gondoskodni a háziorvosi feladatok ellátásról, már az eszközparkkal rendelkezni fogunk. Nincs ugyanis garancia arra, hogy a praxis megvásárlója beválik.

6 Dr. Halmágyi Győző: Tapasztalatom szerint az első félévben kiderül, hogy az új orvos be tud e illeszkedni, elfogadja e a közösség. Polgármester: Doktor úr a kérésemre elkészítette a leltárt, mely tartalmazza az egyes eszközök árát is. A teljes felszerelés becsült értéke Ft, amiből előzetes egyeztetések alapján az eladó hajlandó 10 % ot engedni. Dr. Halmágyi Győző: Állapodjunk meg Ft ban. Polgármester: Köszönjük a nagyvonalú ajánlatát. Kérdezem a testületet, hogy a helyettesítő orvossal kötendő közreműködői szerződésben foglaltakkal, továbbá a megkötendő felelősségbiztosítási ajánlatban foglaltakkal, valamint Halmágyi doktor úr ajánlatán elfogadásával egyetért e? 94/2012.(XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete január 1 jétől az egészségügyi alapellátás, mint kötelező önkormányzati feladat teljesítéseként a háziorvosi teendők ellátásáról helyettesítés útján gondoskodik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint Dr. Fatán Istvánnal a közreműködői szerződést, valamint egészségügyi szolgáltatóként a 6. számú melléklet szerinti ajánlatban foglaltak szerint a felelősségbiztosítást megkösse, ezek figyelembevételével az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély módosítását kezdeményezze. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a háziorvosi tevékenyég ellátáshoz szükséges minimális tárgyi feltételek biztosításához a Dr. Halmágyi és Társa Bt. tulajdonában álló tárgyi eszközöket bruttó Ft ért megvásárolja, a vételi árat a működési tartalék terhére rendeli kifizetni. Határidő: november 15. Polgármester: Köszönjük szépen Doktor Úr, hamarosan a szerződés tervezettel megkeressük. Dr. Halmágyi Győző: Én is köszönöm, további jó munkát kívánok! Polgármester: A következő napirendi pontunk a Hunyadi Mátyás Általános Iskola jövőjét érintő döntés. Szeptember 15 ig elvi döntést kellett hoznunk arról, hogy a jövőben tudjuk e vállalni az állami fenntartásba kerülő iskola működtetését. A végső döntést először október 31 ig kellett volna meghozni, de végül ezt a határidőt kitolták november 15 re. A módosított szabályok szerint most november 15 van módunk a ránk irányadó általános szabálytól eltérve kezdeményezni, hogy a jövőben mi működtessük az iskolát. Sajnos a szeptemberi döntés óta a legsarkallatosabb kérdésben, a finanszírozás kérdésében ma sem látunk tisztábban. Annyit tudunk, hogy amennyiben a működtetést vállaljuk, egyfajta gazdasági átvilágításon kell átesnünk, hogy képesek vagyunk e rá, illetve az épület fenntartásán kívül minket terhelne a fizikai állomány bérköltsége is. Ilyen bizonytalan finanszírozási helyzetben javaslom a korábbi határozat fenntartását. 95/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete 74/2012.(VIII.14.) határozatában foglaltakat fenntartja, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Hunyadi Mátyás Általános Iskolának január 1 jétől a működtetését nem vállalja át. Határidő: november 15.

7 Polgármester: A következő napirendi pont szintén az iskolával kapcsolatos, egyben jelzi, hogy a fenntartóváltás ellenére is mindent megteszünk a komfortja növelésére. Szakértőkkel egyeztetve arra a következtetésre jutottunk, hogy hatékonyabbá tehető az iskola fűtése gyerekbiztos radiátorszelepek felszerelése révén. Így a gyerekek nem csavargathatnák kedvük szerint szelepeket, így biztosítható lenne, hogy a beállított hőfok legyen a tantermekben és a folyosón is, ahol egyébként meglátásom szerint elegendő lenne fokot biztosítani. A szakértői vélemények szerint ezzel a beruházással legalább 5 % os költségcsökkentés elérhető, ami figyelembe véve az iskola téli hónapokban jelentkező Ft os gázszámláját komoly megtakarítást jelent. Az anyagigényt felmértük, kértünk is hozzávetőleges árajánlatot. Annak alapján Ft ból megoldható a szelepcsere. Kérném a testület felhatalmazását a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval történő szerződéskötésre. 96/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola radiátorainak szelepcseréjére bruttó Ft ot vállalkozási szerződés alapján a működési tartalék terhére kifizessen. Határidő: november 15. Polgármester: A szennyvízcsatornázás kivitelezése gyakorlatilag befejeződött, kezdődnek a helyreállítási munkálatok, amelyek sajnos csak sávos helyreállításra terjednek ki. Van azonban a községnek néhány útja, illetve útszakasza, ahol saját költségvetésből kell biztosítanunk a közlekedésre alkalmas burkolatot. A kivitelezővel végigjártuk a falut, és az Erdősor teljes hosszban, a Radnóti Miklós, Sport és Attila utca kritikus helyein szükséges burkolatjavítási munkákat felmértük. Kérem a testület felhatalmazását, hogy ezen burkolatjavítási munkálatok elvégzésére Ft értékben a vállalkozási szerződést megköthessem. 97/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 1.2.0/ azonosítószámú pályázatban nem támogatott útburkolat helyreállításokon túl az Erdősor, Radnóti Miklós, Sport és Attila utcákat érintően burkolatjavítási munkák elvégzésére bruttó Ft vállalkozói díj kikötése mellett az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. vel vállalkozói szerződést kössön. A vállalkozói díjat a működési tartalék terhére rendeli kifizetni. Polgármester: A következő napirendi pont az együttműködési megállapodás a Római Katolikus Egyházzal a római katolikus templom és millenniumi emlékkereszt, valamint környezetének felújítására benyújtott pályázat tárgyában. A pályázati támogatás kedvezőbb feltételei miatt, továbbá, mert az ingatlannak az Egyházközség a tulajdonosa, előnyösebb helyzetbe kerülünk, ha az Egyház a pályázó. A rendelkezésünkre álló terveket elhoztam, tanulmányozzátok át. Véleményem szerint az épület fűtésének korszerűsítése, festése mellett a park olyan látványos rendbetételére kerülhet sor, amivel a településképi szempontból meghatározó terület a templomhoz méltó környezetet biztosít majd. Ugyanakkor a pályázat előkészítésével járó teendők, a pályázatírás és tervkészítés költségeinek viselése az Önkormányzatra hárul. Kérem a testület felhatalmazását, hogy az egyházzal a pályázathoz szükséges együttműködési megállapodást, a

8 pályázatírásra vonatkozóan a megbízási szerződést, továbbá a tervező mérnökirodával a tevezői szerződést megköthessem. 98/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagyszentjánosi Katolikus Egyházközséggel a római katolikus templom és millenniumi emlékkereszt, valamint környezetének felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatos, 7. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást aláírja. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a pályázat megírására és a projektmenedzsmentre a Produktív Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft vel köt szerződést, Ft+ÁFA pályázatírási szolgáltatási díj és legfeljebb az elnyert támogatási összeg 6 % ának ÁFÁ val növelt összegével egyenértékű projektmenedzseri díj kikötése mellett, melynek fedezetét a költségvetés működési tartalékának terhére biztosítja. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat részét képező műszaki terv készítésére a Komáromi Till Mérnökiroda Kft. vel szerződést kössön és vállalkozói díjként részére Ft + ÁFÁ t a működési tartalék terhére kifizessen. Polgármester: A következő napirendi pont a belső ellenőrzés. Átadom a szót az aljegyző asszonynak. Aljegyző: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervet november 15 ig kell a képviselő testületnek jóváhagynia. Nagyszentjános Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr elkészítette az ellenőrzési témajavaslatokat, melyekből, tekintve, hogy az ezévi ellenőrzés az intézményeinket teljes körűen érinti, 2013 ban javaslom a szociális ellátások felülvizsgálatára lefolytatni. A belső ellenőr elkészítette e téma figyelembevételével az ellenőrzés terjedelmére vonatkozó részletes javaslatát, melyet írásban kiküldtünk. Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás január 1 jével megszűnik, a jövő évi ellenőrzési feladatok ellátásáról az Önkormányzatnak önállóan esetleg más önkormányzatokkal társulva kell gondoskodnia. A jelenleg belső ellenőri feladatokat ellátó vállalkozás megküldte a szerződés tervezetet, eszerint , Ft + ÁFA/ellenőrzési nap díj ellenében vállalják a feladat elvégzését. A Képviselő testületnek tehát döntenie kell egyrészt a belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról, másrészt a belső ellenőrzési feladat 2013 ban történő ellátásának módjáról. Polgármester: Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 99/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete Nagyszentjános Község Képviselőtestülete a évi belső ellenőrzési tervet jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi belső ellenőri feladatok ellátására MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. vel a 9. számú melléklet szerinti szerződést megkösse.

9 Polgármester: Folytatnánk az Egyebek napirendi ponttal. Ennek keretében az írásban kiosztott kimutatásban szereplő kiadási tételek finanszírozásáról kellene elsőként dönteni. Egyetért a testület a javaslattal? 100/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1. a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére számla ellenében a. a harangszentelés járulékos költségeire bruttó Ft; b. Dr. Balázs Tamás plébános búcsúajándékára bruttó Ft; c. a Polgármesteri Hivatal előtti virágágyás virágaira bruttó Ft; d. testvértelepülési megállapodás aláírásának járulékos költségeire bruttó Ft 2. a költségvetés fejlesztési tartalékának terhére az 1/3 hrsz on található park kivitelezéséhez kapcsolódó pályázati önrészre és műszaki ellenőrzésre Ft kifizetését rendeli el. Polgármester: Szintén költségvetési vonatkozású döntéshozatalt igényel, hogy a Pannon Víz Zrt. által kifizetett bérleti díjnak a lakosságszám arányosan Nagyszentjánosra eső összegét a működési tartalékba helyezzük. Egyetért a testület a javaslattal? 101/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Pannon Víz Zrt. által kifizetett bérleti díjnak a Gönyű és Nagyszentjános Települések Szennyvíz csatornázása Önkormányzati Társulás által lakosságszám arányosan átutalt összegét, Ft ot a működési tartalékba rendeli helyezni. Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a telekadóról szóló rendelet kapcsán indult törvényességi felügyeleti eljárást a GYMS Megyei Kormányhivatal lezárta. Sajnálatos hír, hogy a sportpályán található villamos mérőberendezést valaki manipulálta, emiatt az E on kötbér kiszabását helyezte kilátásba. Büntető feljelentést teszünk, mert ha az eljárás eredményes, a kötbér polgárjogi igényként érvényesíthető lesz. A MÁV ingatlanok tekintetében viszont jó hír, hogy sikerült előre lépnünk, kezdeményeztük a zöld raktár bontását, és úgy tűnik, megszületett az erre vonatkozó építéshatósági döntés. A park végében található gáztartály kiváltását pedig 2013 ra tervezi a MÁV, a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Kiosztottuk a polgármesteri képviselői keret felhasználásáról szóló kimutatást, kérem a testületet, hogy a maradvány felhasználására vonatkozó javaslatait a következő testületi ülésre fogalmazza meg.

10 A következő testületi ülésre egyébként az iskolaigazgató választás okán előreláthatólag november 23 án kerül sor, ha a véleményezési eljárásokat sikerül a tervek szerint megvalósítani. A kezdeményezésünkre körvonalazódik egy 7 tagú önkormányzati társulás a gyermekjóléti, családsegítési feladatok ellátására és a családi napközi üzemeltetésére, valószínűleg az erről szóló döntéshozatal is a november 23 i ülés napirendjén szerepel majd. Illetve szeretném tolmácsolni a péri képviselő testület kérését,miszerint az évértékelésre november 29 én kerüljön sor. Balázs Ildikó: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy december 2 án vasárnap órakor lesz az ádventi lámpagyújtás, ahol most ádventi koszorún gyújtjuk meg az első gyertyát. Az ádventi bütyköldéreigazodva a győri ünnepi díszkivilágítás bekapcsolásának időpontjához is, ebben az évben az iskolában december 7 én kerül majd sor. a karácsonyi ünnepségre nagy valószínűség szerint december 22 én kerül sor, nagy örömünkre szolgál, hogy sok év után újra összeállt a tantestületi énekkar, akik szintén fellépnek majd. Polgármester: December 6 án ismét falumikulás, azt, hogy ebben az évben is krampuszként kísérjük e kocsit, az időjárástól tesszük függővé. Rossz időjárás esetén javaslom az iskola aulájában megtartani a Mikulás ünnepélyt. Polgármester: Van még valakinek észrevétele? Úgy látom nincs, akkor egyéb előadnivaló hiányában az ülést 0.35 kor bezárom. k. m. f. Friderics Cecília polgármester Dr. Slánicz Katalin körjegyző nevében és megbízásából Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA augusztus 25. nyílt ülés

HATÁROZATOK TÁRA augusztus 25. nyílt ülés HATÁROZATOK TÁRA 2016. augusztus 25. nyílt ülés 112/2016. (VIII.25.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 25-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Boros Sándor Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Boros Sándor Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2013. február 11 én Nagyszentjánoson a Tarka Lepke Óvoda hivatalos helyiségében 20.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

A január 27-i. ülés. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat

A január 27-i. ülés. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat DAD KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET 76-2/2015. A 2015. január 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat Napirendi pontok: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 1-jén (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudari Közös Önkormányzati Hivatal -testületeinek 2013. január 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29. ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29. ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29. ülésére Tárgy: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (DAOP 2009-3.1.2/A), pályázatkészítő cég kiválasztása,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben