Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai közül Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin jegyző Balázs Ildikó Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta 7. napirendi pont tekintetében: Bothné Asztalos Szilvia védőnő Dr. Varga Beatrix fogorvos Dr. Halmágyi Győző körzeti orvos Dr. Csanaki Vida gyógyszerész Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, mivel a képviselőtestület teljes létszámban jelen van. A napirendet illetően a kiküldött meghívó szerinti napirenddel javaslom megtartani a mai testületi ülést. Van valakinek esetleg további javaslata, vagy észrevétele? Ha nincs, akkor egyetért a testület a napirenddel? A döntés egyhangú igen. Első napirendi pontunk a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló beszámoló. Beszámoló 1. számú mellékletéként csatolva. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Következő napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentés 2. számú mellékletként csatolva. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Polgármester: A harmadik napirendi pontunk az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. A beszámolót és mellékleteit írásban rendelkezésre bocsátottuk, ezért annak részletes ismertetésétől most eltekintenék. Amit jeleznék előre, hogy elég jelentős összeg, e Ft áll még rendelkezésre a fel nem vett polgármesteri képviselői keretből, melynek felhasználásáról külön előterjesztés keretében még dönteni kell. Van valakinek észrevétele, kérdése? Ha nincs, elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? 89/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező beszámolót elfogadja. Polgármester: A negyedik napirendi pontunk a beszámolóban szereplő adatok figyelembevételével a költségvetési rendelet kiigazítása, ami minősített többséget igénylő kérdés. Az előterjesztést szintén írásban eljuttattuk a testülethez, ráadásul a kialakult helyzet átvezetését jelenti, ezért részletekbe nem

2 bocsátkoznék. Elfogadja a testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.20.) rendelet módosítását? Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet: Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő testületének 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.20.) rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerint Polgármester: Folytatnánk az adóigazgatási tevékenységről szóló beszámolóval, felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. Aljegyző: Köszönöm. Az előterjesztés az ismert struktúrában írásban megküldtük a testület tagjainak. A beszámolóban a tényeken túl azok okaira is próbáltunk rávilágítani. Kiegészítésül annyit, hogy a napokban 4,5 millió forint értékű tartozás tekintetében indítottuk meg a végrehajtási eljárást, remélhetőleg eredményesen. Kérem a képviselő testületet, hogy a beszámolót szíveskedjék elfogadni. Polgármester:Van valakinek észrevétele, kérdése a leírtakkal vagy elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, elfogadja a testület a beszámolót? 90/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a évi adóigazgatási feladatok teljesítéséről szóló beszámolót a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletében meghatározott tartalommal elfogadja. Polgármester: A következő napirendi pont a költségvetési koncepció elfogadása. Az írásbeli előterjesztést kiküldtük, de szeretném előrebocsátani, hogy ebben az évben azt formálisnak tekintem, mivel egyetlen konkrét szám sem ismeretes arra vonatkozóan, hogy a jövő évi bevételeink, illetve kiadásaink hogyan alakulnak majd. Ezért a koncepcióból elsősorban a kormányzati elképzelések olvashatók ki. Az azért már sejthető, hogy kormányzati szinten kiegyenlítő politikára törekszenek, reméljük, hogy a település adottságait tekintve nem jövünk ki belőle rosszul. Van valakinek észrevétele, kérdése a leírtakkal vagy elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, elfogadja a testület az előterjesztés szerinti határozatot? 91/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a évi költségvetés elkészítésénél. A Képviselő testület megbízza az aljegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelettervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet tervezetet terjessze a Képviselő testület elé., Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző Határidő: folyamatos a évi költségvetés készítése során

3 Polgármester: Folytatnánk a község közegészségügyi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalásával, melynek kapcsán megkerestük valamennyi egészségügyi szolgáltatónkat, akik írásban megküldték beszámolóikat. A beszámolók meghallgatásának sorrendjét illetően javaslom, hogy kezdjünk a védőnői beszámolóval, folytassuk a fogorvosival, majd a gyógyszerészivel, és mivel a praxis jövője külön napirendi pont, amelyben Halmágyi doktor úr érintett, az ő beszámolóját hagynánk a végére. Ennek megfelelően felkérem Bothné Asztalos Szilvia védőnőt, hogy ismertesse a beszámolójában foglaltakat. Bothné Asztalos Szilvia: Köszöntöm a jelenlévőket, én nem ismételném azt, ami az írásos beszámolóban szerepel, úgy gondolom kellő részletességgel kitértem mindenre. Kiegészítésként csak annyit szeretnék elmondani, hogy ebben az évben is részt veszek az iskola egészséghetén, ahol vérnyomásméréssel, cukorméréssel bővítem a hét programkínálatát. Ebben az évben a baba mama klub kellő számú érdeklődő hiányában nem nagyon működött, így külön Mikulás ünnepséget sem tervezek tartani, tapasztalataim szerint az apróságoknak elég nagy élményt nyújt a falu Mikulás. Örömmel számolok be róla, hogy november 27 én helyben a Gézengúz Alapítvány tart majd egy TÁMOP projekt keretében foglalkozást. Jelenleg az igényfelmérés zajlik, 10 fő feletti érdeklődő esetén akár 2 alkalom megszervezése is szóba jöhet. A foglalkozás keretében gyerekmegőrzés biztosításával nevelési stratégiai, életvezetési, juttatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadásra kerül sor. Szintén a Gézengúz Alapítvány közreműködésével remélem sikerül tiflopedagógus általi fejlesztést kieszközölni. Tóthné Hujber Ingrid: Jellegét tekintve milyen lesz ez a foglalkozás lesz? Bothné Asztalos Szilvia: Nem, inkább tájékoztató gyermekfelügyelettel. Tóthné Hujber Ingrid: Csak az óvodás korosztály érintően kerül sor tanácsadásra? Bothné Asztalos Szilvia: Nem, bármely korosztály részére segítséget nyújtanak. Polgármester: Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a védőnői szolgálatról csak pozitív visszajelzések jönnek felénk. Szilvi pörgősen és a kismamák nagy megelégedésére végzi a munkáját, sőt vállal azt meghaladóan is rengeteg pluszfeladatot. A munkáját, segítőkészségét és aktivitását ezúton is szeretnénk megköszönni. Bothné Asztalos Szilvia: Köszönöm az elismerést, és ennek kapcsán szeretném szóban is kérni a testületet, hogy a körzetre számított pontrendszerbe beépített béremelést részemre megszavazni szíveskedjék. Polgármester: Én a magam részéről támogatom, hogy a többletfinanszírozás bérre fordítható részét Szilvi illetménykiegészítésként megkapja. Javaslom, hogy a testület erről a kérdésről a beszámolótól függetlenül külön döntsön. Egyetért tehát a testület a javaslatommal? 92/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja, hogy a védőnői feladatok november 1 jétől rendelkezésére bocsátott többletfinanszírozásának bérre fordítható részét Bothné Asztalos Szilvia védőnő illetménykiegészítésként megkapja. Polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele a védőnői beszámolóval? Ha nincs, folytassuk Dr.Varga Beatrix körzeti fogorvos beszámolójával. Felkérem Dr. Varga Beatrixet, hogy szóban ismertesse a beszámolóját. Dr. Varga Beatrix: Annyit szeretnék kiegészítésként elmondani, hogy ez a beszámoló tulajdonképpen a gönyűi testület számár a készült, de mivel a fogorvosi körzet közös, a nagyszentjánosi testületet is ugyanezen információk érintik. A beszámoló megismétlésétől eltekintetnék, de szívesen válaszolok az estleges kérdésekre. Tóthné Hujber Ingrid: A beszámolóban anyagi támogatást kér autokláv beszerzésére. Megtudhatnánk, hogy mi is pontosan? Dr. Varga Beatrix: Azon eszközök csírátlanítására szolgáló készülék, melyek csak steril állapotban használhatók fel. Polgármester: Szerencsésnek tartanám, ha mindhárom érdekelt fél, a két önkormányzat és a vállalkozása is beleszállna a finanszírozásba. Anyagi hozzájárulásunk esetén hogyan alakulnának a tulajdonjogok?

4 Dr. Varga Beatrix: A korábbi gyakorlat az volt, hogy a beszerzett készülék Gönyű Község Önkormányzatának tulajdonában kerülne, Nagyszentjános pénzeszköz átadással járulna hozzá, viszont a készülék későbbi fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket már a Gönyűi Önkormányzat állná. Polgármester: Ebben a kérdésben javaslok még további egyeztetéseket, többek között a gönyűi testülettel is, és annak függvényében tud majd döntést hozni a testület. Dr. Varga Beatrix: A gönyűi testület is erre az álláspontra helyezkedett. A másik kérés arra vonatkozik, hogy az iskolai évi kétszeri fogorvosi szűrést az Önkormányzat biztosítsa. Polgármester: Az évi kétszeri szűrést szükségesnek, de egyben elégségesnek is tartom. Sajnálatos módon a tavaly év végére tervezett szűrésre nem került sor, de azóta tájékoztattak, hogy ennek ellenére ebben a tanévben már kétszer részt vettek a szűrésen a tanulóink. Mivel az odautazásnak komoly költségei vannak, kérem, hogy a jövőben a tanévenkénti kétszeri szűrés időpontját az érintettek úgy határozzák meg, hogy az arányos legyen. Továbbá szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az Önkormányzat költségvetése nem tanévre, hanem naptári évre szól. Ha tavasszal és ősszel is sor kerül egy egy szűrésre, akkor költségvetési évenként és tanévenként is tartható a 2 szűrés. Bedi Ferenc: Az előző ciklusban mi képviselők szállítottuk autóval a gyerekeket a szűrésre. Dr. Varga Beatrix: Az óvodában helyben történik a szűrés, az iskolánál azonban ez nem megoldható. Van valakinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, észrevétele? Akkor felkérem Dr. Csanaki Vida gyógyszerész urat, hogy ismertesse beszámolóját. Dr. Csanaki Vida: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sajnos meg kell állapítani, hogy a jövőképünk minden évben egyre rosszabb, meglátásom szerint tőlünk már nem nagyon lehet mit elvenni. Tartok a jövő évi működési feltételektől. Különösen, hogy úgy tűnik, csak helyettesítéssel oldható meg a háziorvosi feladatok ellátása, ami hosszú távon egzisztenciális problémát okoz. Rövid távon talán alkalmazkodni tudunk a nyitvatartással a helyettesítés rendjéhez. Fontos, hogy a recepteket felírás utáni azonnal ki tudják helyben váltani, ha ez nem biztosított, Győrben teszik meg, és ez nagyban befolyásolja a forgalmunkat. Polgármester: Értem a problémát, a mi jövőképünk sem jobb. Doktor úr helyett nem tudjuk eladni a praxist, a komoly érdeklődőknek a jeleztük, hogy alakhatási támogatástól nem zárkózunk el. Szolgálati lakásunk sajnos az ismert okokból nincs, költségvetési tényezőktől tettük ugyan függővé, de még a rezsiköltség átvállalásától sem zárkóztunk el. Ennél többet most nem tudunk tenni, heti 3X4 órában helyettesítőt sikerült találnunk, ehhez kapcsolódóan a működési engedély módosítása iránti eljárást elindítjuk. A helyettesítő kedden és csütörtökön óra között, szerdán 8 12 között rendel majd. Javaslom, hogy kimutatható tendenciózus bevételcsökkenés esetén 3 hónap múlva üljünk le, és akkor meglátjuk, hogy mit tehetünk, például elképzelhetőnek tartom, hogy a forgalomcsökkenés arányában a rezsi költségét is csökkentsük. Vagy megoldást jelenthet az is, hogy amíg nincs főállású háziorvos, addig a rezsiköltség nyitva tartással arányos csökkentéséről megállapodjunk. Egyébként megnéztük, 2011 ben a rezsi költsége Ft volt, ebben az évben ¾ év után Ft nál tartunk, tehát nagyjából azonos adatokkal számolhatunk. Tóthné Varga Brigitta: Szeretném, ha a költségcsökkentésre vonatkozó gyógyszerészi kérést a testület később újratárgyalná. Polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott beszámolóval kapcsolatban? Nincs, akkor térjünk rá a háziorvosi beszámolóra, amit szintén írásban megkaptunk, köszönjük. Rendkívül részletes, átfogó beszámolót kaptunk, szeretné doktor úr kiegészíteni? Dr. Halmágyi Győző: Csak pár gondolatot fűznék hozzá. A beszámolóból kitűnik, hogy korábban volt prosztata szűrés is, ami nagy népszerűségnek örvendett, sajnos rajtunk kívülálló okokból erre már nincs lehetőség. A halálozási statisztikánk országos viszonylatban jónak mondható. Egyszer felmerül, hogy tüdőrák tekintetében felülreprezentált a község, az akkori vizsgálat azonban kimutatta, hogy országosan kifejezetten jónak mondható az ilyen típusú megbetegedések aránya. A vállalkozásról néhány szót: a Háziorvosi Szolgálatot január 1. óta vállalkozási formában működtetjük. Azt tudni kell, hogy a vállalkozás kényszervállalkozás, kivéve a foglalkozás egészségügyet. Értem ezalatt azt, hogy az orvosi tevékenységnél a finanszírozás kötött, a bevételi oldal tehát adott, csak a kiadási oldallal lehet némiképp sakkozni. A testület megválasztását követően nem sokkal átadtam polgármester asszonynak egy részletes kimutatást, amiből kiderül, hogy a jelenlegi lakosságszám a normális megélhetéshez nem elegendő, pedig csak a közalkalmazotti bértábla szerinti bérekkel dolgoztunk és csak az OEP felé elszámolható költségekkel számoltam. Csak hogy az önkormányzat felé fizetendő költségeket említsem, Ft ot fizettem iparűzési adó és rezsiköltség címén. A személyemre tekintettel irányadó 1,3 as szorzó helyett az

5 Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóvá válása esetén a szorzószám 1 lesz, ami kb Ft os havi bevételt jelent. Polgármester: Mivel itt a témák összefüggése folytán átcsúsztunk a következő napirendi pont tárgyalásába, javaslom, hogy a többi érintettre tekintettel döntsön a testület az elhangzott beszámolók elfogadásáról, majd rövid szünet után folytassuk a háziorvosi praxis jövőjével kapcsolatos napirenddel. Van tehát valakinek kérdése az elhangzott beszámolókkal kapcsolatban? Ha nincs, elfogadja a testület a község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolókat? 93/2012.(XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete Bothné Asztalos Szilvia védőnő, Dr.Varga Beatrix körzeti fogszakorvos, Dr. Csanaki Vida gyógyszerész és Dr. Halmágyi Győző körzeti orvos jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja kor 5 perc technikai szünet, Bothné Asztalos Szilvia védőnő, Dr.Varga Beatrix körzeti fogszakorvos, Dr. Csanaki Vida gyógyszerész távoznak. Az ülés kor folytatódik. Polgármester: Megállapítom, hogy a testület létszáma változatlan, továbbra is határozatképes. Folytatnánk a háziorvosi praxis jövőjével kapcsolatos napirenddel. Dr. Halmágyi Győző: 2000 óta nem változott a finanszírozás, a kezdő orvos ugyan havi Ft pluszt kap, ilyen finanszírozás mellett sajnos a felajánlott telek nem eléggé vonzó, hiszen arra még építeni kell, ráadásul nagy kötöttséget is von maga után. Ennek a praxisnak az értékét csak a foglalkozás egészségügy növeli kissé, ezért is azzal együtt hirdetem. Bizton állíthatom, hogy a jelentkezők számára a lakás a legvonzóbb tényező, ezért a komoly érdeklődőknek már konkrét lehetőségeket kell felvázolni, különben elpártolnak tőlünk. Össze kellene gyűjteni azokat a lakhatási lehetőségeket, amiket komoly érdeklődőnek megtekintésre fel lehetne ajánlani, én már Gönyűn is érdeklődtem szálláslehetőség után, szükség esetén az is megoldást jelenthet. Azt gondolom, hogy a praxist mélyen a piaci értéke alatt, ami 8 9 Mft árulom, mégsincs igazán komoly érdeklődő. Kránicz János: A híradásokat hallgatva tudjuk,hogy nálunknál jobb lehetőségekkel rendelkező települések, köztük városok is nagyon találnak megfelelő jelentkezőt, ne csodálkozzunk, hogy ez a praxis nem olyan kelendő. Balázs Ildikó: És akik jelentkeztek, azok heti 5 napban rendelnének? Dr. Halmágyi Győző: Az OEP finanszírozási szerződésnek megfelelően heti minimum 15 órát kell rendelni, illetve 8 órás napi elérhetőséget kell biztosítani, ez utóbbi akkor is teljesül, ha az orvos telefonon elérhető. Polgármester: A helyettesítő orvossal való megállapodásnál felmerült, hogy legalább fél évre kellene vele közreműködői szerződést kötni. Nem tudom, hogy ezen féléven belül van e esély a praxis értékesítésére. Dr. Halmágyi Győző: A legutóbbi érdeklődőnek a tanulmányai folytatásához szüksége van a praxisjogra, ezért az ő esetében sürgős lenne a jogot mielőbb megszerezni. Ő heti négy napot tudna eleinte rendelni, az ötödik napon hasonlóan ahhoz ahogy a praxis elején én is tettem különböző gyakorlatokon kell majd részt vennie. Polgármester: A másik helyettesítéssel kapcsolatos probléma, hogy egészségügyi szolgáltatóként ami feladatunk biztosítani a praxis működtetéséhez szükséges tárgyi feltételeket. A rendelő felszerelését az Önkormányzat 2002 ben a Bt. tulajdonába adta ingyenesen, amit a vállalkozás azóta bizonyítottan lecserélt. Dr. Halmágyi Győző: Csak pontosításként szeretném elmondani, hogy a berendezés a Gazdaságé volt, az adta át ingyen az önkormányzatnak, az pedig valóban ingyenesen bocsátotta a vállalkozás tulajdonába. Akkor ez így működött, nem volt rá keret, amiből finanszírozni lehetett volna. A feladatvállalási szerződéssel nem csak a szakmai feladatot, hanem a fejlesztés kötelezettségét is átvettem. Polgármester: A működési engedély módosításához már igazolnunk kell, hogy a szükséges felszereléssel rendelkezünk. A meglátásom az, hogy a teljes felszerelést meg kellene vásárolnunk, így arra az esetre, ha ismételten nekünk kell gondoskodni a háziorvosi feladatok ellátásról, már az eszközparkkal rendelkezni fogunk. Nincs ugyanis garancia arra, hogy a praxis megvásárlója beválik.

6 Dr. Halmágyi Győző: Tapasztalatom szerint az első félévben kiderül, hogy az új orvos be tud e illeszkedni, elfogadja e a közösség. Polgármester: Doktor úr a kérésemre elkészítette a leltárt, mely tartalmazza az egyes eszközök árát is. A teljes felszerelés becsült értéke Ft, amiből előzetes egyeztetések alapján az eladó hajlandó 10 % ot engedni. Dr. Halmágyi Győző: Állapodjunk meg Ft ban. Polgármester: Köszönjük a nagyvonalú ajánlatát. Kérdezem a testületet, hogy a helyettesítő orvossal kötendő közreműködői szerződésben foglaltakkal, továbbá a megkötendő felelősségbiztosítási ajánlatban foglaltakkal, valamint Halmágyi doktor úr ajánlatán elfogadásával egyetért e? 94/2012.(XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete január 1 jétől az egészségügyi alapellátás, mint kötelező önkormányzati feladat teljesítéseként a háziorvosi teendők ellátásáról helyettesítés útján gondoskodik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint Dr. Fatán Istvánnal a közreműködői szerződést, valamint egészségügyi szolgáltatóként a 6. számú melléklet szerinti ajánlatban foglaltak szerint a felelősségbiztosítást megkösse, ezek figyelembevételével az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély módosítását kezdeményezze. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a háziorvosi tevékenyég ellátáshoz szükséges minimális tárgyi feltételek biztosításához a Dr. Halmágyi és Társa Bt. tulajdonában álló tárgyi eszközöket bruttó Ft ért megvásárolja, a vételi árat a működési tartalék terhére rendeli kifizetni. Határidő: november 15. Polgármester: Köszönjük szépen Doktor Úr, hamarosan a szerződés tervezettel megkeressük. Dr. Halmágyi Győző: Én is köszönöm, további jó munkát kívánok! Polgármester: A következő napirendi pontunk a Hunyadi Mátyás Általános Iskola jövőjét érintő döntés. Szeptember 15 ig elvi döntést kellett hoznunk arról, hogy a jövőben tudjuk e vállalni az állami fenntartásba kerülő iskola működtetését. A végső döntést először október 31 ig kellett volna meghozni, de végül ezt a határidőt kitolták november 15 re. A módosított szabályok szerint most november 15 van módunk a ránk irányadó általános szabálytól eltérve kezdeményezni, hogy a jövőben mi működtessük az iskolát. Sajnos a szeptemberi döntés óta a legsarkallatosabb kérdésben, a finanszírozás kérdésében ma sem látunk tisztábban. Annyit tudunk, hogy amennyiben a működtetést vállaljuk, egyfajta gazdasági átvilágításon kell átesnünk, hogy képesek vagyunk e rá, illetve az épület fenntartásán kívül minket terhelne a fizikai állomány bérköltsége is. Ilyen bizonytalan finanszírozási helyzetben javaslom a korábbi határozat fenntartását. 95/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete 74/2012.(VIII.14.) határozatában foglaltakat fenntartja, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Hunyadi Mátyás Általános Iskolának január 1 jétől a működtetését nem vállalja át. Határidő: november 15.

7 Polgármester: A következő napirendi pont szintén az iskolával kapcsolatos, egyben jelzi, hogy a fenntartóváltás ellenére is mindent megteszünk a komfortja növelésére. Szakértőkkel egyeztetve arra a következtetésre jutottunk, hogy hatékonyabbá tehető az iskola fűtése gyerekbiztos radiátorszelepek felszerelése révén. Így a gyerekek nem csavargathatnák kedvük szerint szelepeket, így biztosítható lenne, hogy a beállított hőfok legyen a tantermekben és a folyosón is, ahol egyébként meglátásom szerint elegendő lenne fokot biztosítani. A szakértői vélemények szerint ezzel a beruházással legalább 5 % os költségcsökkentés elérhető, ami figyelembe véve az iskola téli hónapokban jelentkező Ft os gázszámláját komoly megtakarítást jelent. Az anyagigényt felmértük, kértünk is hozzávetőleges árajánlatot. Annak alapján Ft ból megoldható a szelepcsere. Kérném a testület felhatalmazását a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval történő szerződéskötésre. 96/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola radiátorainak szelepcseréjére bruttó Ft ot vállalkozási szerződés alapján a működési tartalék terhére kifizessen. Határidő: november 15. Polgármester: A szennyvízcsatornázás kivitelezése gyakorlatilag befejeződött, kezdődnek a helyreállítási munkálatok, amelyek sajnos csak sávos helyreállításra terjednek ki. Van azonban a községnek néhány útja, illetve útszakasza, ahol saját költségvetésből kell biztosítanunk a közlekedésre alkalmas burkolatot. A kivitelezővel végigjártuk a falut, és az Erdősor teljes hosszban, a Radnóti Miklós, Sport és Attila utca kritikus helyein szükséges burkolatjavítási munkákat felmértük. Kérem a testület felhatalmazását, hogy ezen burkolatjavítási munkálatok elvégzésére Ft értékben a vállalkozási szerződést megköthessem. 97/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 1.2.0/ azonosítószámú pályázatban nem támogatott útburkolat helyreállításokon túl az Erdősor, Radnóti Miklós, Sport és Attila utcákat érintően burkolatjavítási munkák elvégzésére bruttó Ft vállalkozói díj kikötése mellett az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. vel vállalkozói szerződést kössön. A vállalkozói díjat a működési tartalék terhére rendeli kifizetni. Polgármester: A következő napirendi pont az együttműködési megállapodás a Római Katolikus Egyházzal a római katolikus templom és millenniumi emlékkereszt, valamint környezetének felújítására benyújtott pályázat tárgyában. A pályázati támogatás kedvezőbb feltételei miatt, továbbá, mert az ingatlannak az Egyházközség a tulajdonosa, előnyösebb helyzetbe kerülünk, ha az Egyház a pályázó. A rendelkezésünkre álló terveket elhoztam, tanulmányozzátok át. Véleményem szerint az épület fűtésének korszerűsítése, festése mellett a park olyan látványos rendbetételére kerülhet sor, amivel a településképi szempontból meghatározó terület a templomhoz méltó környezetet biztosít majd. Ugyanakkor a pályázat előkészítésével járó teendők, a pályázatírás és tervkészítés költségeinek viselése az Önkormányzatra hárul. Kérem a testület felhatalmazását, hogy az egyházzal a pályázathoz szükséges együttműködési megállapodást, a

8 pályázatírásra vonatkozóan a megbízási szerződést, továbbá a tervező mérnökirodával a tevezői szerződést megköthessem. 98/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagyszentjánosi Katolikus Egyházközséggel a római katolikus templom és millenniumi emlékkereszt, valamint környezetének felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatos, 7. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást aláírja. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a pályázat megírására és a projektmenedzsmentre a Produktív Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft vel köt szerződést, Ft+ÁFA pályázatírási szolgáltatási díj és legfeljebb az elnyert támogatási összeg 6 % ának ÁFÁ val növelt összegével egyenértékű projektmenedzseri díj kikötése mellett, melynek fedezetét a költségvetés működési tartalékának terhére biztosítja. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat részét képező műszaki terv készítésére a Komáromi Till Mérnökiroda Kft. vel szerződést kössön és vállalkozói díjként részére Ft + ÁFÁ t a működési tartalék terhére kifizessen. Polgármester: A következő napirendi pont a belső ellenőrzés. Átadom a szót az aljegyző asszonynak. Aljegyző: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervet november 15 ig kell a képviselő testületnek jóváhagynia. Nagyszentjános Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr elkészítette az ellenőrzési témajavaslatokat, melyekből, tekintve, hogy az ezévi ellenőrzés az intézményeinket teljes körűen érinti, 2013 ban javaslom a szociális ellátások felülvizsgálatára lefolytatni. A belső ellenőr elkészítette e téma figyelembevételével az ellenőrzés terjedelmére vonatkozó részletes javaslatát, melyet írásban kiküldtünk. Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás január 1 jével megszűnik, a jövő évi ellenőrzési feladatok ellátásáról az Önkormányzatnak önállóan esetleg más önkormányzatokkal társulva kell gondoskodnia. A jelenleg belső ellenőri feladatokat ellátó vállalkozás megküldte a szerződés tervezetet, eszerint , Ft + ÁFA/ellenőrzési nap díj ellenében vállalják a feladat elvégzését. A Képviselő testületnek tehát döntenie kell egyrészt a belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról, másrészt a belső ellenőrzési feladat 2013 ban történő ellátásának módjáról. Polgármester: Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 99/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete Nagyszentjános Község Képviselőtestülete a évi belső ellenőrzési tervet jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi belső ellenőri feladatok ellátására MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. vel a 9. számú melléklet szerinti szerződést megkösse.

9 Polgármester: Folytatnánk az Egyebek napirendi ponttal. Ennek keretében az írásban kiosztott kimutatásban szereplő kiadási tételek finanszírozásáról kellene elsőként dönteni. Egyetért a testület a javaslattal? 100/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete 1. a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére számla ellenében a. a harangszentelés járulékos költségeire bruttó Ft; b. Dr. Balázs Tamás plébános búcsúajándékára bruttó Ft; c. a Polgármesteri Hivatal előtti virágágyás virágaira bruttó Ft; d. testvértelepülési megállapodás aláírásának járulékos költségeire bruttó Ft 2. a költségvetés fejlesztési tartalékának terhére az 1/3 hrsz on található park kivitelezéséhez kapcsolódó pályázati önrészre és műszaki ellenőrzésre Ft kifizetését rendeli el. Polgármester: Szintén költségvetési vonatkozású döntéshozatalt igényel, hogy a Pannon Víz Zrt. által kifizetett bérleti díjnak a lakosságszám arányosan Nagyszentjánosra eső összegét a működési tartalékba helyezzük. Egyetért a testület a javaslattal? 101/2012. (XI.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Pannon Víz Zrt. által kifizetett bérleti díjnak a Gönyű és Nagyszentjános Települések Szennyvíz csatornázása Önkormányzati Társulás által lakosságszám arányosan átutalt összegét, Ft ot a működési tartalékba rendeli helyezni. Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a telekadóról szóló rendelet kapcsán indult törvényességi felügyeleti eljárást a GYMS Megyei Kormányhivatal lezárta. Sajnálatos hír, hogy a sportpályán található villamos mérőberendezést valaki manipulálta, emiatt az E on kötbér kiszabását helyezte kilátásba. Büntető feljelentést teszünk, mert ha az eljárás eredményes, a kötbér polgárjogi igényként érvényesíthető lesz. A MÁV ingatlanok tekintetében viszont jó hír, hogy sikerült előre lépnünk, kezdeményeztük a zöld raktár bontását, és úgy tűnik, megszületett az erre vonatkozó építéshatósági döntés. A park végében található gáztartály kiváltását pedig 2013 ra tervezi a MÁV, a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Kiosztottuk a polgármesteri képviselői keret felhasználásáról szóló kimutatást, kérem a testületet, hogy a maradvány felhasználására vonatkozó javaslatait a következő testületi ülésre fogalmazza meg.

10 A következő testületi ülésre egyébként az iskolaigazgató választás okán előreláthatólag november 23 án kerül sor, ha a véleményezési eljárásokat sikerül a tervek szerint megvalósítani. A kezdeményezésünkre körvonalazódik egy 7 tagú önkormányzati társulás a gyermekjóléti, családsegítési feladatok ellátására és a családi napközi üzemeltetésére, valószínűleg az erről szóló döntéshozatal is a november 23 i ülés napirendjén szerepel majd. Illetve szeretném tolmácsolni a péri képviselő testület kérését,miszerint az évértékelésre november 29 én kerüljön sor. Balázs Ildikó: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy december 2 án vasárnap órakor lesz az ádventi lámpagyújtás, ahol most ádventi koszorún gyújtjuk meg az első gyertyát. Az ádventi bütyköldéreigazodva a győri ünnepi díszkivilágítás bekapcsolásának időpontjához is, ebben az évben az iskolában december 7 én kerül majd sor. a karácsonyi ünnepségre nagy valószínűség szerint december 22 én kerül sor, nagy örömünkre szolgál, hogy sok év után újra összeállt a tantestületi énekkar, akik szintén fellépnek majd. Polgármester: December 6 án ismét falumikulás, azt, hogy ebben az évben is krampuszként kísérjük e kocsit, az időjárástól tesszük függővé. Rossz időjárás esetén javaslom az iskola aulájában megtartani a Mikulás ünnepélyt. Polgármester: Van még valakinek észrevétele? Úgy látom nincs, akkor egyéb előadnivaló hiányában az ülést 0.35 kor bezárom. k. m. f. Friderics Cecília polgármester Dr. Slánicz Katalin körjegyző nevében és megbízásából Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben