1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL"

Átírás

1 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA Termék neve: Termék típusa: FLUX TOLL - zöld (No Clean Gyanta) forrasztástechnikai tartozék Alkalmazás: Forrasztástechnika Cég: AIM Vészhelyzetben: INFOTRAC (352) (nemzetközi hívószám) 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL Veszélyes összetevő Izopropil alkohol CAS-szám % súlyban Mérgezési adatok (LC50/LD50, TLV) ORÁLIS (LD50): Akut: 5045 mg/kg [patkány] mg/kg [nyúl] mg/kg [egér] BŐRI (LD50): Akut: mg/kg [nyúl] TWA: 400 STEL: 500 (ppm) az ACGIH (TLV)-től (USA) [1994] BELÉGZÉS TWA: 983 STEL:1230 (mg/m 3 ) az ACGIH (TLV)-től (USA) [1994] BELÉGZÉS TWA: 400 STEL: 500 (ppm) az NIOSH-tól (USA) [1994] BELÉGZÉS TWA: 980 STEL:1225 (mg/m 3 ) az NIOSH-tól (USA) [1994] BELÉGZÉS TWA: 400 STEL: 500 CEIL:2000 (ppm) az OSHA (PEL) -tól (USA) [1989] BELÉGZÉS TWA: 980 STEL:1225 (mg/m 3 ) az OSHA-tól (USA) [1989] BELÉGZÉS Módosított gyanta ORÁLIS (LD50): Akut: 8400 mg/kg [patkány] mg/kg [guineai disznó].

2 3. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA Fizikai állapot és megjelenési forma Folyadék (tiszta) Veszélyességi áttekintő Szervezetbe kerülés módjai FIGYELEM! Tartsa távol a hőtől, szikráktól, lángtól. Ügyeljen rá hogy ne kerüljön a szembe! Ne érintkezzen hosszan vagy egymás után többször a bőrrel. Tartsa lezárva. Csak kellő szellőzés mellett használja. Kerülje az expozíciót terhesség ideje alatt. Használat után alaposan mossa meg a kezeit. Lenyeléskor, belégzéskor Lehetséges akut egészségügyi hatások Szem: Bőr: Belégzés: Lenyelés: ez a termék veszélyes lehet ha a szembe kerül. (irritáló) ez a termék veszélyes lehet ha a bőrrel érintkezik (irritáló, érzékennyé tesz, áthatoló) Nem korrozív a bőrre. Bőrgyulladás jellemző tünetei a viszketés, hámlás, elvörösödés, vagy esetleg hólyagosodás. A termék által előidézett füst és/vagy por veszélyes lehet belégzéskor. A terméknek a por- és/vagy füsttermékei veszélyesek lehetnek ha lenyelik. Lehetséges krónikus egészségügyi hatások Krónikus hatások: a termék által előidézett füst és/vagy por veszélyes lehet belégzéskor, lenyeléskor. Ez a termék veszélyes lehet ha a bőrrel érintkezik (irritáló, érzékennyé tesz, áthatoló). Nem korrozív a bőrre. Súlyosbított egészségügyi körülmények túlexponálásnál Nincs tudomásunk róla hogy a hosszas vagy ismételt expozíció súlyosbítaná az orvosi körülményeket.

3 túlexponálás jelek/szimptómák Lásd a toxikológiai információkat (11. fejezet) 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános tanács: Ha szembe kerül: Ha bőrrel érintkezik: Belélegzéskor: Lenyeléskor: Tartsuk be a vegyszerekre vonatkozó általános kezelési óvintézkedéseket Ha bármelyik tünet megjelenik, forduljon orvoshoz. Távolítsa el a kontaktlencsét ha viseli. Ha szemmel érintkezik az anyag, azonnal öblítse bő vízzel 15 percen keresztül, szemhéjakat tartsa nyitva. HIDEG víz javasolt lehet. Forduljon orvoshoz. Ha bőrrel érintkezik az anyag, azonnal öblítse bő vízzel 15 percen keresztül, közben vegye le a beszennyezett ruhát és cipőt. Kenje be az irritálódott bőrt bőrápoló krémmel. Hideg viz használata ajánlott. Mossa ki a ruhát mielőtt újra használná, a cipőt ugyancsak alaposan tisztítsa meg. Forduljon orvoshoz. Veszélyes bőri érintkezéskor fertőtlenítő szappannal mossa meg, és kenje be a beszennyeződött bőrfelületet antibakteriális krémmel. Keressen fel orvost. Menjen friss levegőre, ha belélegzi. Ha nem lélegezne, mesterséges lélegeztetésre van szükség. Ha nehezen tud levegőt venni, adjon oxigént. Forduljon orvoshoz., ha tünetek jelentkeznek. Veszélyes belégzéskor különítse el az áldozatot egy biztonságos területre amint lehetséges. Ha nehezen tud levegőt venni, adjon oxigént. Ha az áldozat nem lélegezne, szájon keresztüli újraélesztésre van szükség. FIGYELEM: Veszélyes lehet szájon keresztüli lélegeztetést nyújtani, ha a belélegzett anyag mérgező, fertőző vagy korrozív. Keressen azonnali orvosi segítségnyújtást. Tilos hánytatni hacsak nem orvos nem utasította azt. Soha ne adjon szájon keresztül semmit egy eszméletlen személynek. Ha nagy mennyiségű anyagot nyeltek le hívjon azonnal orvost. Lazítson a szoros ruházaton, úgy mint a galléron, nyakkendőn, övön vagy derékszíjon.

4 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A termék gyúlékonysága: Öngyulladási hőmérséklet Gyulladáspontok: Gyúlékony A legmagasabb ismert érték 399 C (750,2 F) izopropanol A legalacsonyabb ismert érték ZÁRT: 11,67 C (53 F) NYÍLT: 12 C (53,6 F) (Cleveland) (Izopropanol) Gyúlékonysági határok: A legnagyobb ismert terjedelem ALSÓ: 2% FELSŐ: 12% (Izopropanol) Égéstermékek: Karbondioxidok (CO, CO 2 ) Tűzveszély más anyagok jelenlétében: Robbanás veszély más anyagok jelenlétében: Tűzoltási eszközök és utasítások Védőfelszerelés (tűz) Magasan tűzveszélyes nyílt lángok és szikrák jelenlétében. Statikus kisülés jelenlétében történő robbanásveszély: nem elérhető. Mechanikus behatás jelenlétében történő robbanásveszély: nem elérhető. Tűzveszélyes likvid, oldódó vagy diszperziós vízben. Kis tűz esetén használjon száraz kémiai port, nagy tűz esetén használjon víz permetezőt vagy alkoholos habot. Mindig használjon engedélyezett légzőkészüléket vagy ezzel megegyezőt. Speciális megjegyzések tűzveszély esetére: A kipárolgás jelentős távolságot tehet meg az égés forrásáig és vissza lobbanhat. Ha bomlásig forrósodik, maró füstöt és gőzöket bocsát ki. Speciális megjegyzések robbanás veszélyre: 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN Kisebb leválás, hasadék esetén Szívja fel egy közömbös SZÁRAZ anyaggal és helyezze a levált anyagot egy megfelelő hulladék kezelő tárolóba.

5 Nagyobb leválás, hasadék esetén Tűzveszélyes folyadék. Tartsa a hőtől távol. Tartsa távol gyulladási forrásoktól. Ha nincs kockázat, tömje be a hasadékot. Szívja fel SZÁRAZ földdel, homokkal vagy más nem-gyúlékony anyaggal. Ne érintse a levált anyagot. Akadályozza meg csatornába, alagsorba vagy szűk helységbe való jutását; építsen gátat ha szükséges. Ügyeljen rá, hogy a termék nincs jelen a TLV feletti koncentrációs szinten. Nézze meg a TLV-t ezen az adatlapon és a helyi hatóságokkal. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelési eljárások: Tárolási eljárások: Viseljen megfelelő védő ruházatot. Jól szellőztetett területen használja. Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Használat után mindig alaposan mossa meg a kezeit szappannal és vízzel. Arra jóváhagyott és elkülönített területen tárolja. Tartsa a tárolót hűvös, jól szellőztetett helységben. Tartsa a tárolót szorosan zárt állapotban és szigetelve mielőtt használná. Kerüljön el minden lehetséges gyulladás forrást (szikrát, lángot). 8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉS ÉS EGYÉNI VÉDELEM Technikai ellenőrzések Egyéni védelem: Használjon szellőztetést vagy más technikai ellenőrzést hogy a gőzök légúti koncentrációját azok határértéke alatt tartsa. Tegyen róla, hogy legyen szemmosó állomás és biztonsági zuhanyzó a munkaterülethez közel. Fröccsenés elleni védőszemüveg, laborköpeny, por elleni légzőkészülék (Csak engedélyezett készüléket viseljen, akkor is ha a szellőzés nem kielégítő), kesztyűk (eldobható, vinil)

6 Megjegyzés: a javasolt védőfelszerelés nem biztos hogy megfelelő egy speciális eljáráshoz. Konzultáljon szakértővel használat előtt. Személyes védelem nagyobb leválás esetén Nem alkalmazható. Konzultáljon a helyi hatósággal a robbanáshatárok értéke ügyében. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenési forma, fizikai állapot: Folyadék (tiszta) Molekuláris súly: Nem alkalmazható Vegyi képlet: Nem alkalmazható PH érték semleges Sav érték (IPC TM-650, ) 6,7-től 7,3 Forrás/kondenzációs pont Olvadás/fagyás pont Kritikus hőmérséklet A legalacsonyabb ismert érték 82 C (179,6 F) (Izopropanol) Megszilárdulhat -89,5 C (-122,9 F)-on az izopropanol adatai alapján. Pára-nyomás Pára sűrűség A legmagasabb ismert érték: 4,4 kpa (20 C) A legmagasabb ismert érték 2,07 (levegő=1) (izopropanol) illékonyság

7 Illat küszöb Párolgási érték illó szerves alkotók A legmagasabb ismert érték 43 ppm (Izopropanol) 2,3 (izopropanol) ( n-butyl acetát=1-hoz viszonyítva) viszkozitás LogK ow A termék jobban feloldható vízben. ionosság (vízben) diszperziós tulajdonság fizikai kémiai megjegyzések Nem diszperzál hideg és forró vízben. Lásd feloldhatóságát vízben, metanolban, diethyl éterben, n-octanolban. Feloldhatóság: Specifikus súly Könnyen feloldható hideg vízben, forró vízben, methanolban, diethyl éterben. Részben oldható n-octanolban. súlyozott átlag: 0,79 0,81-hez (víz = 1) Szín Illat sárgás (világos) alkohol jellegű 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Stabilitás és reakciókészség A termék stabil Instabilitás körülményei Más anyagokkal való inkompatibilitás Stabil normál körülmények között. Ha hő éri, organikus gőzöket bocsát ki, karbondioxidot is. Reaktív oxidálódó anyagokkal, savakkal.

8 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes polimerizáció korrozivitás Nem fordulhat elő Korrozív réz, nem korrozív üveg jelenlétében. korrozivitásra vonatkozó speciális észrevételek Nincs további észrevétel. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Mérgező és krónikus hatások az emberre Mérgező hatások állatokra: Emberekre gyakorolt krónikus hatásokról szóló speciális megjegyzések: Az e termék által képzett füstök és/vagy porok veszélyesek lehetnek belégzéskor. Ez a termék veszélyes lehet ha a bőrrel érintkezik (irritáló, érzékennyé tesz, áthatoló), szemmel való érintkezéskor (irritáló). Nem korrozív a bőrre. Rákkeltő hatások: 3-as osztályzat (nem osztályozható emberekre) az IARC szerint (izopropil alkohol). Mutagén hatások: nem elérhető Teratogén hatások: nem elérhető Fejlődéssel járó mérgezés: nem mérgező. A termék mérgező lehet a bőrre, szemekre, központi idegrendszerre, szemre, szemlencsére vagy szaruhártyára. Ismételt vagy tartós expozíció az anyagra cél szervek károsodásához vezethet. Nincs erre vonatkozó specifikus információ az adatbázisunkban. Ismételt vagy tartós kapcsolat a csupasz bőrrel irritációt okozhat, bőrbetegséget (dermatitis) és/vagy allergikus reakciót (érzékenyítő) az arra érzékeny emberekben. IZOPROPIL ALKOHOL kiválasztódik az anyatejben. Emberekre gyakorolt egyéb mérgező hatásokról szóló speciális megjegyzések: A füst és gőzök magas hőmérsékleteken való belélegzése asztmás reakciót válthat ki egyeseknél. Ismételt vagy tartós kapcsolat a csupasz bőrrel irritációt okozhat, bőrbetegséget vagy zsírvesztést.

9 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Öko mérgezés BOD5 (Biológiai Oxigénszükséglet) és COD (kémiai oxigén igény) Biológiailag lebontható/oecd Mobilitás A bio lebomlás termékeinek mérgező képessége A lebomlás termékeinek specifikus megjegyzései Lehetséges rövid távon lebomló veszélyes termékek nem valószínűek. Azonban hosszú távon lebomló termékek származhatnak. A termék lebomlásának termékei kevésbé mérgezőek. 13. HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK Hulladék információ Konzultáljon a helyi hatósággal. A hulladékot ártalmatlanítani csak a helyi környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően lehetséges. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK DOT besorolás IMO/IMDG ( Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe) besorolás 3-as osztály: gyúlékony folyadék izopropil alkohol, megoldás, 3, 1219, II 3.2.-es OSZTÁLY: Gyúlékony folyadék (közepes gyulladáspontú csoportba tartozó folyadékoknak -18 C-tól (0 F) 23 C-ig (73 F) van gyulladáspontja, de 23 C már nem.) Tengert szennyező ADR/RID (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai egyezmény) besorolás ICAO/IATA (Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség) besorolás 3-as osztály: gyúlékony folyadék A. 3-as osztály: gyúlékony folyadék

10 15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ HCS besorolás Osztály: gyúlékony folyadék, 37,8 C-nál (100 F) alacsonyabb gyulladásponttal Osztály: érzékenyítő anyag Osztály: cél szervi hatások Osztály: reproduktív mérgek. Nemzetközi szabályozások EINECS (Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke) DSCL (EEC) Nemzetközi listák 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ 11- magasan gyúlékony 36/38- Irritáló a szemnek és bőrnek 43- Érzékenyítést okozhat a bőrrel érintkezve. 60- károsíthatja a termékenységet. Nem találtunk termékeket. Címke megnevezések Referenciák Olyan anyagot tartalmaz, mely születési rendellenességet okozhat. Magasan gyúlékony folyadék és gőz. Gőz, pára belobbanthatja a tüzet. A következő szervekben okozhat károsodást: reproduktív rendszer, légutak, bőr, szemek. Káros lehet ha lenyelik. Szem és bőrirritációt okozhat. Allergiás bőrreakciót okozhat. Lásd angol nyelvű változat. Más speciális szempontok Dokumentum módosítások Jóváhagyva P. Diallo által én minden összetevő, amely alkalmas lehet veszélyre, és 1%-nál nagyobb koncentrációban van jelen (rákkeltők esetében 0,1%-nál nagyobbak) közzé lettek téve ebben a biztonsági dokumentumban. Ellenőrizve P. Diallo által nyomtatva én Információ/Kapcsolat AIM

11 25 Kenney Drive, Rhode Island, USA,02920 (401) (800)CALL AIM Közlemény az olvasóhoz legjobb tudomásunk szerint az itt tárolt információk helyesek. Mindazonáltal, sem a fent említett gyártó, sem más leányvállalata nem vállal semmilyen felelősséget az itt tárolt információk helyessége vagy teljessége iránt. Bármely anyag alkalmasságáról való végső döntés a felhasználó kizárólagos felelőssége. Minden anyag ismeretlen veszélyeket rejthet és figyelmesen kell felhasználni. Habár bizonyos veszélyekre felhívtuk itt a figyelmet, nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek léteznek.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék.

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék. Megfelel a 91/155/EEC - 2001/58/EC előírásoknak - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE 1. A készítmény neve Terméknév Az anyag/készítmény használata MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Syntrans AT Kód Alkalmazás: Hajtómű olaj gépjármű hajtóművekhez 1867 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Castrol Greentec 100

BIZTONSÁGI ADATLAP. Castrol Greentec 100 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény Castrol Greentec 100 Kód megnevezése: Alkalmazás: Motorolaj kétütemű motorok kenésére 8279 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

METABOND SPRAY 400 g

METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 GR Kiadási időpont: 2012.03.23. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE TERMÉKNÉV: TERMÉKKÓD: ALKALMAZÁSI TERÜLET: METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 g spray alakú kenőanyag FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben