II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, november 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 21."

Átírás

1 II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, november 21.

2

3 II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Nyíregyháza, november 21.

4 II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Előadásainak Közleménye Szerkesztette: Kerekes Benedek Technikai közreműködő: Antal Tamás Borítóterv: Sziky Viola A konferenciát szervezte: Nyíregyházi Főiskola Közreműködő intézmények: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola A konferencia védnöke: Doktoranduszok Országos Szövetsége A konferencia helye és ideje: Nyíregyháza, november 21. ISBN A kötetet kiadja: A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának támogatásával a Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza, 2009 Készült: IMI Print Kft.

5 Tartalom Előszó... 9 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK...11 Barabásné Kárpáti Dóra SZERHASZNÁLAT ÉS CSALÁDI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA ELTERELT FIATALOK KÖRÉBEN...13 Erdeiné Nyilas Ildikó KISS ÁRPÁD NEVELÉSETIKÁJA, ABSZOLÚT PEDAGÓGIÁJA...19 Barabás László AZ ELSŐ NÉMETTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS SZATMÁRBAN, 1925/ Huszti Éva A SZOCIOMETRIÁTÓL A NETWORK NAPLÓIG. AZ EGYÉNI KAPCSOLATI HÁLÓK MÉRÉSE...31 Jóna György AZ AMERIKAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JELENE...39 Vincze Krisztián A DARWINI FEJLŐDÉSELMÉLET ÉRTÉKELÉSE ÉS HELYE A KERESZTÉNY FILOZÓ- FIÁBAN...47 Marsi Edit AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS, MINT A SZERZŐDÉS TÁRGYA...53 Szoboszlai Katalin HAJLÉKTALAN NŐK A TÁRSADALOMBAN...59 R. Fedor Anita A RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS, MINT A CSALÁD ÉS MUNKA KÖZÖTTI EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSÉNEK EGYIK LEHETŐSÉGE...69 Árokszállási Andrea PÁLYAKÉP AZ EGÉSZSÉGÜGYI HALLGATÓK KÖRÉBEN...75 Balogh István NARRÁCIÓ ÉS NARRATÍVA A. BELIJ PÉTERVÁR CÍMŰ MŰVE I. FEJEZETÉBEN...81 Dr. Horváth László FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDJAIK SZOCIÁLIS SEGÍTÉSE...87 Lőw Gábor Újváriné Siket Adrienn EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKÁS KOMPETENCIÁINAK VIZSGÁLATA, KUTA- TÁSI TAPASZTALATOK

6 HUMÁNTUDOMÁNYOK Bajusz Bernadett KELEMEN LÁSZLÓ A TANÁRKÉPZÉS ELMÉLETÉRŐL ÉS GYAKORLATÁRÓL A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN Aranyosi Zsuzsanna DIVAT-ÖLTÖZÉK KOMMUNIKÁCIÓS SZEREPE A 21. SZÁZADBAN Gerliczkiné Schéder Veronika A FIATALKORI BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEI ÉS MÓDSZEREI A PSZICHOLINGVISZTIKÁBAN Bicsák Zsanett Ágnes A NEOHUMANISTA JOHANN FRIEDRICH HERBART Havasi Tamás ÖNREPREZENTÁCIÓ AZ INTERNETEN Matthew Britschgi INTERLANGUAGE PRAGMATICS AND FOSSILIZATION Riskó Enikő HANS HENNY JAHNN FOLYÓ PART NÉLKÜL CÍMŰ TRILÓGIÁJÁNAK TÉMA- ÉS MO- TÍVUMVILÁGA Szepessy Béla TRADÍCIONÁLIS GRAFIKA-COMPUTER GRAFIKA Tukacs Tamás NOSZTALGIA AZ 1930-AS ÉVEK ANGOL REGÉNYIRODALMÁBAN JAMES HILTON: A KÉK HOLD VÖLGYE Arany János SZÖVEG ÉS ZENE ÖSSZEFÜGGÉSEI KODÁLY ÉNEKES DARABJAIBAN Juhász Erika A JELES NAPOK HAGYOMÁNYAINAK JELENKORI MEGJELENÉSI FORMÁI HAJDÚ- BIHAR MEGYÉBEN Vargáné Nagy Anikó JAUSZ BÉLA IGAZGATÓI TEVÉKENYSÉGE A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖ- ZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁBAN

7 MŰSZAKI, AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Barna Sándor Anton Attila Simon László NEHÉZFÉMEKKEL SZENNYEZETT TALAJOK STABILIZÁCIÓJA VÍZTISZTÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ CSAPADÉKOKKAL Szabó Miklós Szabó Béla Németh Imre TALAJMŰVELÉSI MÓDOK HATÁSA A SZŐLŐ GYOMNÖVÉNYZETÉRE Britschgi Réka AZ ABC MÓDSZER ALKALMAZHATÓSÁGA A FELSŐ-TISZA VIDÉK ÁRTEREINEK REHABILITÁLÁSÁBAN Szabó Béla, Szabó Miklós, Tóth Ferenc, Vágvölgyi Sándor A NAPRAFORGÓMOLY ELLENI AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK ÉR- TÉKELÉSE Antal Tamás SZABOLCSI MEGGYFAJTÁK DEHIDRÁLÁSI TAPASZTALATAI Csajbók Zoltán ORVOSI PROTOKOLLOK INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI REPREZENTÁCIÓJA Takács Péter A KUDO-MATHURIA PROTOKOLL VIZSGÁLATA AZ AVISPA PROTOKOLLELLEN- ŐRZŐ RENDSZERBEN Sitkuné Görömbei Cecília AZ INFORMATIKA ALAPJAINAK OKTATÁSI TAPASZTALATAI Ferenczi István KORSZERŰ, VALÓS IDEJŰ (RT) IPARI ETHERNET KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZE- REK Falucskai János VÁLTOZÓ HOSSZÚSÁGÚ KÓDOK Csajbók Zoltán, Takács Péter, Kristóf Zsolt, Bodnár Károly ELEARNING RENDSZEREK BIZTONSÁGI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Sápiné Kovács Zita - Pénzes Andor A DÖMÖSI-FÉLE TITKOSÍTÁSI RENDSZER BIZTONSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

8 INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK Csutkai Réka A MUNKAERŐHIÁNY OKA ÉS LEHETSÉGES KEZELÉSE AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉ- GIÓ NAGYVÁLLALATAINÁL Komáromi István AZ ÉPÍTETT ÉS A SZELLEMI ÖRÖKSÉG SZEREPE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE IFJÚSÁGI TURIZMUSÁBAN Gerda István Zsolt A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ÉS AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁS-POLITIKAI ESZ- KÖZÖKKEL ELLÁTOTTAK SZÁMA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Kőműves Zsuzsanna Judit A REJTETT ÉS VERBÁLIS ERŐSZAK JELEIHEZ VALÓ VISZONYULÁS VIZSGÁLATA SZOCIÁLPEDAGÓGUS HALLGATÓK KÖRÉBEN Hegedűs László MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN..299 Oroszné Ilcsik Bernadett A MEZŐGAZDASÁGBAN ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK SZÁMÁNAK ÉS BRUTTÓ ÁT- LAGBÉRÉNEK STATISZTIKAI ELEMZÉSE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉ- BEN Ujváriné Siket Adrienn A HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE, ÖSSZEFÜGGÉSE A PÁLYAELHAGYÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Pásztor Szabolcs A MAGYAR-UKRÁN HATÁRSZAKASZ KISTÉRSÉGEINEK HELYZETKÉPE AZ EZ- REDFORDULÓ UTÁN Tarekné Tilistyák J., Csáki J., Dinya Z., Máthé E., Steinbach S. ELŐKÉSZÍTETT, NYERS BURGONYA MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLA- TA

9 Előszó A Nyíregyházi Főiskola szervezésével és rendezésében a Debreceni Egyetem, Orvosés Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kara és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola közreműködésével november 21-én került sor a II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferenciára, a Nyíregyházi Főiskmola Műszaki és Mezőgazdasági karán. Ezt a tudományos fórumot már második alkalommal sikerült megrendezni. Az első, hagyományteremtő konferenciának decemberében a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara biztosított lehetőséget és helyet Nyíregyházán. Az évenkénti doktorandusz konferencia a nyíregyházi felsőoktatási intézmények kiváló együttműködésének az eredménye. A konferencia célja az, hogy a helyi főiskolák doktoranduszaiként tevékenykedő PhD/ DLA hallgatóknak nívós szakmai fórumot és publikálási lehetőséget biztosítsunk a kutatási (művészeti) tevékenységük és eredményeik bemutatására. A fiatal tudósjelöltek második összejövetelén négy szekcióban (társadalomtudományok, humántudományok, műszaki, agrár- és természettudományok, interdiszciplináris tudományok) összesen 46 magas színvonalú előadás hangzott el. Ebben a kötetben a konferencián előadott, majd egyenként lektorált dolgozatok jelennek meg a Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának támogatásával, a Bessenyei György Könyvkiadó gondozásában. Köszönetet mondok a szerzőknek és az egyes cikkek szakmai lektorainak a gondos és lelkes munkájukért, valamint elismerésem fejezem ki a kötet technikai szerkesztésében közreműködő kollégámnak és mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a kiadvány megjelenéséhez. Nyíregyháza, május Dr. habil Kerekes Benedek Tudomány- és kutatásszervezői főigazgató a Tudományos Tanács elnöke és a kötet szerkesztője 9

10

11 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

12

13 SZERHASZNÁLAT ÉS CSALÁDI TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA ELTERELT FIATALOK KÖRÉBEN Barabásné Kárpáti Dóra főiskolai tanársegéd, PhD. hallgató Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Vezetés- és Humántudományi Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ÖSSZEFOGLALÁS A vizsgálatomban szereplő 144 személy mindegyike kipróbált, vagy rendszeresen használ valamilyen tudatmódosító szert. Többségük fiatal felnőtt. A kedvelt szerek: döntően a marihuana és az ecstasy. A megkérdezettek mindegyike fogyaszt alkoholt. A fiatalokat a szerfogyasztás tekintetében 3 csoportba soroltam (alkalmi fogyasztók, problémás fogyasztók, függők). Vizsgálatom megerősítette azt a feltételezésemet is, hogy az elterelésbe nem csak olyan fiatalok kerülnek, akik életükben 1-szer 2-szer kipróbálták a szert. Az interjúalanyok családszerkezetét vizsgálva nem találtam lényeges különbséget az elmúlt 30 napra és az elmúlt évre vonatkozó együttélési adatok tekintetében. A családtagok alkohol-és drogfogyasztása nagyobb összefüggést mutat a legális szerek fogyasztásával, mint a tiltott szerekkel. A szülőkhöz kapcsolódó családi problémák összefüggést mutatnak a fiatalok tiltott és legális szerfogyasztásával, különösen hangsúlyos az apa szerepe. A legtöbb családi probléma a problémás-és függő csoportba tartozók között mutatkozott. Ugyanakkor meglepő, hogy a party drogot fogyasztók szerteágazóbb, sokrétűbb családi problémát hordoznak, mint a marihuánát használók. Családi rizikótényezők a droghasználat kialakulásában A fiatalok családi hátterét vizsgáló eddigi kutatások több tényezőt vizsgáltak: 1. Családszerkezet: A kábítószer-fogyasztás egyik oka a családstruktúra rendezetlensége. A nem teljes család már eleve sok esetben növeli a kockázatot, de ugyanakkor a teljes családokban sem mindig harmónikus az együttélés. (Formoso-Gonzales-Aiken, 2000) A WHO (1999) a megbomlott családi struktúra rizikóhatását emeli ki. Az egyszülős családok nagy rizikóhatást mutatnak, de a családi struktúra újraalakulása még ennél is nagyobb kockázati hatással bír. (Brassai-Pikó, 2005) 2. Családon belül előforduló devianciák: A családon belüli deviancia, illetve a káros fogyasztási szokások is növelik a szerfogyasztás valószínűségét. Az adatok arra utalnak, hogy a középiskolás fiatalok egy je- 13

14 lentős része családi kapcsolatban él az egyes problémás viselkedési formákkal. ( Elekes, 2005) Azonban nemcsak a szülők, hanem az idősebb testvér káros fogyasztási szokása is szignifikáns kapcsolatot mutat a fiatalok szerfogyasztásával. (Elekes, 2005) 3. Családon belüli diszharmóniák: Különösen meghatározó a szülőkkel való kapcsolat minősége. A szülőkkel való jó kapcsolat protektív (védő) tényezőnek, míg az ettől negatív irányba eltérő kapcsolat kedvez a szerkipróbálásnak. (Brassai-Pikó, 2005; Bácskai-Gerevich, 2000, ) A családi konfliktusok, a rossz viszony a szülőkkel vagy a szülők között, a bizalom hiánya a családban szintén szorosan összefonódik a problémaviselkedéssel. ANYAG ÉS MÓDSZER Cél: Adatgyűjtés arról, hogy a családi tényezők hogyan hatnak az alkohol-és egyéb drogfogyasztásra. Ezen belül 3 problémakört vizsgálok: családszerkezet, szülőkkel való kapcsolat, családtagok szerfogyasztó magatartása. Arra kerestem a választ, hogy kimutatható-e szignifikáns összefüggés a családi problémák valamint az alkohol-és drogfogyasztás között az ambulancián megjelenő fiatalok különböző csoportjai (kipróbálók, problémás szerfogyasztók, függők) körében. Melyik csoport rendelkezik a legtöbb családi problémával? Ezenkívül úgy gondolom, hogy az elterelésbe nem csak olyan fiatalok kerülnek, akik egyszer-kétszer kipróbálták a szert. Módszerként az EuroADAD kérdőív feldolgozását alkalmazom, ami nyolc témával kapcsolatos kérdéscsoportot ölel fel /általános információ, egészségi állapot, iskola, társas kapcsolatok, család, pszichológiai állapot, jogi helyzet, alkohol-és drogfogyasztás/ (Gerevich- Bácskai Rózsa, 2004) Statisztikai eljárás: regreszióanalízis. EREDMÉNYEK A minta általános jellemzése Vizsgálatom alapját a Nyíregyházi Drogambulancián ben felvett Euroadad interjúk képezik. A minta nagysága 144 fő. A mintában 15 nő és 129 férfi szerepelt, melynek 73,6%-a 18 év feletti, 26,4%-a év közötti. Foglalkozási adatok: a megkérdezettek 42,4%-a iskolába jár, 24,3%-a dolgozik. Sem tanulói, sem munkaviszonnyal nem rendelkezik 27,1%. Az iskolázottság jellemzői: 8 általánost végzett 18,8%, érettségizett, illetve szakmunkás 29,2%. Jelenleg középiskolás 24,9%, érettségi után továbbtanul 7,6%. 14

15 A szerfogyasztás jellemzői A büntetőeljárás alternatívájaként kezelt betegeket a szakirodalom elterelteknek nevezi. Az elterelés kábítószer-függők esetében gyógykezelést jelent, alkalmi droghasználók esetén pedig felvilágosító-megelőző szolgáltatásban való részvételt. (Rácz, 2005) A megkérdezettek 76,9%-a a kábítószerrel való visszaélés miatt a büntetőeljárásból elterelt a megelőzés, illetve a kezelés irányába. A megkérdezettek mindegyike fogyaszt alkoholt; 42,4%-uk 15 évnél fiatalabb volt az első fogyasztáskor, 56,3%-uk életév között kezdett inni,1,4%-uk 18 év felett ivott először alkoholt. A második legnépszerűbb szer a marihuána. A fogyasztás elkezdése életkor szerint: 9,7% 15 év alatt, 58,3% év között, 17,4%-a 18 életév felett. A következő legelterjedtebb szer az ecstasy; 0,7% 15 éves kora előtt már kipróbálta, 26,4%-a éves korában használta először, 19,4% 18 éves kora után kóstolta először. A 144 megkérdezett közül 21 fő soha nem használt marihuanát, 77 fő pedig úgynevezett party drogot. A 144 fő közül 113 dohányzik. Egyéb kábítószerek jelentéktelen számban fordulnak elő. Egy intravénás használót regisztráltam. Vizsgálatom adatai többé-kevésbé megfelelnek az európai és a hazai tendenciáknak. (EMCDDA, 2005). % Max. fogyasztás egy hónapban soha nél több naponta Alkohol 2,1 55,6 20,8 11,1 3,5 6,9 Marihuana 14,6 41,7 10,4 11,1 2,8 19,4 Amfetamin 66,7 20,1 9,7 0,7 1,4 1,4 Nyugtató 86,1 5,6 0,7 4,2 0,7 2,8 Party drog 54,9 29,9 6,3 4,9 2,1 2,1 1. táblázat A szerfogyasztás jellemzői A 2. táblázat alapján a fiatalokat 3 csoportba soroltam: kipróbálók, akik maximum 1-4 alkalommal fogyasztottak szert egy hónapban problémás szerfogyasztók, akik 5-15 alkalommal fogyasztottak szert függők, akik 15 alkalomnál többször használnak szert egy hónapban. Alkohol Nyugtató Marihuana Party drog Amfetamin Alkalmi fogyasztók 80fő 55,6% 8fő 5,6% 60fő41,7% 43fő29,9% 29fő 20,1% Problémás fogyasztók 46 fő 31,9% 7 fő 4,9% 31 fő 21,5% 16 fő 11,1% 15 fő 10,4% Függők 15 fő 10.4% 5 fő 3,5% 32 fő 22,2% 6 fő 4,2% 4 fő 2,8% Nem használt 3 fő 2,1% 124fő86% 21 fő 14,6% 79 fő 54,8% 96 fő 66,7% 2. táblázat A drogfogyasztó fiatalok 3 csoportja 15

16 Ebből is látható, hogy az elterelésbe nem csak olyan fiatalok kerülnek, akik életükben 1-szer 2-szer kipróbálták a szert. Az adataim ezt nem támasztják alá. Az interjúalanyok családi háttere A kérdezett fiatalok 95,8%-nak él az édesanyja, illetve az édesapja. A szülők együttélését tekintve a fiatalok 59%-nak együtt élnek a szülei, 31,3%-nak külön élnek, elváltak, és csupán 2,1%-uk nyilatkozta azt, hogy soha nem éltek együtt. Az elvált fiatalok döntő többsége az anyával él. A kérdezettek 48,6%-nak 1 testvére van. A megkérdezettek 27,1%-a nagycsaládban él, azaz legalább 3-an vannak testvérek. A két szülő közül az apával van több kommunikációs probléma. Az állításokat tekintve elmondható, hogy az apa erőteljesebb negatív hatással van a megkérdezettre, mint az anya. A szülőket tekintve nagy kockázati faktort jelent az apák 38,9%-os alkohol-és egyéb drogfogyasztása, míg az édesanyák 4,9%-os alkohol-és egyéb drogfogyasztása kisebb súlyt képvisel. A bűncselekmények 4,9%-os jelenléte az előző tényeket még súlyosbítja. A probléma súlyosságát jelzik a testvérekre vonatkozó adatok is. A család struktúrája és az interjúalanyok szerfogyasztása A lineáris regresszió-elemzés adatai alapján megállapítottam, hogy nincs összefüggés az interjúalanyok családstruktúrája, valamint a drogfogyasztás (marihuána, amfetamin, party drog) között. A legális szerek közül egyedül az alkohol-fogyasztás és a csonka családban élés (p<0,0553) között találtam szignifikáns összefüggést. Az ép család óvó hatása azonban egyértelműen megfigyelhető, mind a tiltott, mind a legális szerek tekintetében. Ez utóbbi megfelel a korábbi kutatási eredményeknek. Családon belül előforduló devianciák Az apa alkoholfogyasztása minden szer esetében összefüggést mutat a kérdezettek alkohol-és egyéb kábítószer-problémáival. A testvérek szerepe nem jelentős, mindössze 2 ponton mutatott szignifikáns összefüggést. Az anya alkohol-és drogfogyasztása két szerrel áll kapcsolatban. (4. sz. táblázat) A családtagok alkohol-és drogfogyasztása leginkább a legális szerek fogyasztásával függ össze. Ezt a korábbi vizsgálatok is igazolják. (Elekes, 2005.) 16

17 Családon belüli devianciák szignifikáns ha, p<0,05 Apa alkoholfogyasztása Anya alkoholfogyasztása Anya drogfogyasztása Testvér drogfogyasztása Apa bűncselekménye Dohányzás Nyugtató Alkohol Marihuana Party drog táblázat A drogfogyasztó fiatalok 3 csoportja 1= a szerfogyasztás gyakorisága az elmúlt 30 napban, 2= maximális szerfogyasztás egy adott hónapban A családi problémák és a szerfogyasztó fiatalok 3 csoportjának összefüggése Az anyával és az apával kapcsolatban 5-5 kérdést vizsgáltam: kijövési problémák, beszélgetési problémák, vádoló magatartás, bizalom szintje, valamint a kapcsolat erőssége. A 10 családi probléma közül 1 nem volt szignifikáns egyik szerrel sem: az anyában való bizalom. A szülőkhöz kapcsolódó családi problémák összefüggést mutatnak a fiatalok tiltott és legális szerfogyasztásával, különösen hangsúlyos az apa szerepe. A családi problémák előfordulása az alkalmi fogyasztók körében kevésbé jellemző. Meglepő, hogy a problémás alkohol- és marihuana-fogyasztás hátterében csupán egyetlen családi probléma áll. A party drog-és amfetamin fogyasztók csoportjai rendelkeznek a legtöbb családi problémával. A legális szerek közül a nyugtatót fogyasztó (problémás, vagy függő) fiatalok családi problémái jelentősek. A legtöbb családi probléma a problémás-és függő csoportba tartozók között mutatkozott. KÖVETKEZTETÉSEK A vizsgálati eredményeim megerősítették azt a feltételezésemet, hogy a családtagok szerfogyasztó magatartása és a családon belül előforduló diszharmóniák összefüggést mutatnak a fiatalok alkohol-és egyéb drogfogyasztásával. 17

18 IRODALOM 1. Bácskai, E.- Gerevich, J.: (2000): A kortárssegítés tanári kézikönyve Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Vác. 2. Brassai, L.- Pikó, B.: (2005): Szerhasználat és családi tényezők vizsgálata középiskolásoknál Addiktológia 3. Elekes, Zs. (2005): A drogfogyasztás elterjedtsége és a fogyasztásra ható társadalmi tényezők iskolában tanuló fiatalok körében. Demográfia 48 évf.4. szám p. 4. Formoso, D.-Gonzales, N.A.-Aiken, L.S.: (2000): Family conflict and children s internalizing and externalizing behavior: Protective factors. American Journl of Community Psychology, Gerevich, J.-Bácskai, E.-Rózsa, S. (2004): A serdülőkori problémák értékelő interjúja Euroadad kézikönyv. Addiktológiai Kutató Intézet. Budapest 6. Nemzeti Drog Fókuszpont: 2005-es éves jelentés az EMCDDA számára. 7. Rácz, J. (2005): Az elterelésről Addiktológia. A cikket lektorálta: Dr. Kerülő Judit C.Sc. dékánhelyettes, tanszékvezető, főiskolai tanár (Nyíregyházi Főiskola, GTFK) 18

19 KISS ÁRPÁD NEVELÉSETIKÁJA, ABSZOLÚT PEDAGÓGIÁJA Erdeiné Nyilas Ildikó főiskolai docens, PhD hallgató Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7., BEVEZETÉS A tanulmány kapcsolódik a szerző tervezett doktori disszertációjának témájához, amelyben Kiss Árpád szellemi arculatát teszi elemzés tárgyává. Jelen tanulmány két kérdéskört érint. Egyrészt szeretnénk bemutatni az között működő Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumát. Ez az intézmény meghatározó jelentőségű Kiss Árpád életművében, mert már vezetőtanárként is foglalkoztatták azok a kérdések, melyekről önálló köteteket írt tudományos kutatóként. Másrészt a nevelésetikát, mint a tanári hivatás centrális elemét vizsgáljuk a hermeneutika erőterében, utalva Kiss Árpád műveltségfogalmára, valamint tanári tevékenységét analizálva, művészeti ambíciót feltételezve érvelünk abszolút pedagógiája mellett. A tanulmány támaszkodik a Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumát bemutató levéltári forrásokra, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetében található Kiss Árpád Archívum dokumentumaira, a vonatkozó szakirodalomra és az egykori diákokkal készített félig strukturált interjúkra. A kutatás kvalitatív jellegéből adódóan tartalom- és dokumentumelemzést végzünk.(nádasdi, 2000) Célunk azon narratívák feltárása, melyek jelen voltak az intézmény életében meghatározva a diákok és tanárok értékrendjét.(szabolcs, 2001) A kutatás teljes körű vizsgálata remélhetőleg azt fogja eredményezni, hogy sikerül az intézmény történetét megírni, valamint Kiss Árpád életművét tágabb összefüggésben a XX. századi értelmiségtörténet egyik fontos fejezetévé tenni. A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának bemutatása. 1 A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter az évi XXVII. Törvény alapján a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Igazgatótanácsát Dr. Pap Károly egyetemi tanár elnöklete alatt azzal a megbízással nevezte ki, hogy az Intézet a működését az 1925/26. tanév elejével kezdje meg. Tekintettel arra, hogy a városban a tanárképzés céljaira nem állt rendelkezésre gya- 1 A Hajdú Bihar Megyei Levéltárban találhatóak a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának Tanárkari Jegyzőkönyvei 10 kötetben ( ) forrásainak alapján 19

20 korlóiskola, a tanárjelöltek gyakorlati képzését a helyi középiskolákban biztosították. A Református Főgimnázium, a Dóczy Leánygimnázium, a Kegyestanítórendi Római Katolikus Calasanczi Szent József Reálgimnázium és az Állami Fazekas Mihály Reáliskola a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Tanárképző Intézetének gyakorló helyei lettek. A tanárjelöltek az igazgató vezetése és felügyelete alá tartoztak, de a hospitálást és a gyakorlótanítást a vezetőtanárok irányításával végezték. Ez a körülmény kapcsolatot teremtett az iskola és az egyetem között, hiszen az egyetem tanárai rendszeresen látogatták a tanárjelöltek tanítási gyakorlatait. Részt vettek a vezető tanárok bemutató tanításain valamint a tanárjelöltek próbatanításain. Bár a négy iskola kedvező feltételeket biztosított a tanárjelöltek számára, mégis fölmerült az önálló gyakorló középiskola létesítésének szükségessége. Dr. Hóman Bálint vallás-és közoktatásügyi miniszter 1936-ban rendelte el a gyakorló gimnázium létesítését. Az intézmény igazgatója Jausz Béla lett. 2 A tanári karban helyet kapott Ercsey Jakab matematika-fizika szakos tanár, aki korábban Kaposvárott tanított. Fehérvári Dezső magyar-latin szakos tanár a ceglédi Kossuth Gimnáziumból, Madai Pál történelem - földrajz képesítéssel a debreceni állami Fazekas Gimnáziumból, Szondy György természetrajz-földrajz szakos tanár, valamint négy hitoktató, a református, római katolikus és evangélikus vallású tanulók hitoktatását látta el. A gyakorlógimnáziumi tanári állásokat kutatási tevékenység bemutatásával lehetett megpályázni. Terjedelmi korlátok miatt nem áll módunkban a tanári kar valamennyi tagját bemutatni. 3 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által kinevezett tanárok végeztek publikációs tevékenységet, nevezetesen tankönyveket írtak és tudományos tevékenységet folytattak: például Kiss Árpád és Szondy György, Ercsey Jakab. A gyakorlóiskola életében meghatározó volt a tanárjelöltek jelenléte. A Tanárkari Jegyzőkönyvek tanúsága szerint a beosztásukat követő két héten keresztül naponta három órát látogattak saját szakjuk óráin, majd vezetőtanáraikkal alaposan megtárgyalták a tananyagot és a követendő módszert. Ezek a megbeszélések alkották a tanítási gyakorlatok előkészületeit. A jelöltek írásbeli óratervvel készültek óráikra és a próbatanításra az igazgató, a vezető tanár és egy hivatalos bíráló előtt került sor. A próbatanításokon gyakori vendég volt az egyetem pedagógia professzora Dr. Mitrovics Gyula egyetemi tanár. Kiss Árpád bemutatása A Gyakorló Gimnázium egyik neves pedagógusa volt Kiss Árpád, akit Jausz Béla az intézmény igazgatója hívott Debrecenbe 1939-ben. Jausz Béla fontosnak tekintette, 2 A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának Értesítője az 1936/37-es évről. Közzétette: Jausz Béla 3 Mervó Zoltánné: Adalékok a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának történetéhez című tanulmányában részletezve olvasható In HBML Évkönyve XVIII:1991.Debrecen 20

21 hogy szakmailag, metodikailag jól felkészült tanárokat gyűjtsön maga köré. Kiss Árpád francia német szakos tanárt még októberében áthelyezték a balassagyarmati gimnáziumból. Már az első tanév őszi szülői értekezletén sikeres előadást tartott a tanári tekintélyről. A bemutató tanítások metodikai anyagát kiegészítendő előadásokat vállalt a módszeres értekezleteken a következő témakörökben: A koncentráció lélektani feltételei, a tanulók minősítése, A tanár szerepe a nyelvtanításban, Modern taneszközök felhasználása az élő nyelvek tanításában, Módszer és eredmény. Az egyetem francia intézetében előadott a francia nyelv és irodalom tanításával kapcsolatos kérdésekről. Kiss Árpád még ifjúkorában vonzódott az irodalom, filozófia és a nyelvek iránt. A pedagógia az egyetemen még kevéssé foglalkoztatta, tanárnak vallotta magát, nem pedagógusnak. A pedagógiához éppen debreceni évei vezették el. Vezető tanárként a pedagógiával, mint tudománnyal kezdett el foglalkozni és egy életre elkötelezte magát iránta (Horváth, 1990; Zibolen, 1980). Kiss Árpád a Gyakorló Gimnáziumban francia és német nyelvet tanított. Tekintettel arra, hogy vezetőtanári beosztásban dolgozott, bemutatóórákat is tartott és a tanári könyvtár kezelését is szívesen vállalta. Az Igazság költészet nélkül című (1999) visszaemlékezésében az ország egyik legfrissebb szellemű intézményeként, valamint igényesen vezetett, a szellemi újdonságokra nyitott iskolaként írja le a gyakorlót. Kiss Árpád órái, a módszeres értekezleteken tartott előadásai a Tanárkari jegyzőkönyvek tanúsága szerint tükrözték igényességét, európai műveltségét. Debreceni évei után Kiss Árpád Budapesten tevékenykedett 1944-től az Országos Közoktatási Tanácsnál, majd 1945-től az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető igazgatója lett (Vaskó, 1982) ben internálták, így az 1950-es évek jelentették pályája mélypontját, amikor hallgatásra és cselekvésképtelenségre ítélve próbatétel alá került pedagógus hivatása és hite. Kiss Árpád e holtpontról hivatásában megerősödve lépett előre újra felfelé ívelő pályáján (Kiss, 2007). Abban a korban, amikor Közép-Kelet Európában a neveléstudomány alig volt több az uralkodó ideológia szolgálólányánál, biztosan hitt a neveléstudomány társadalmi fontosságában és tudomány voltában. Egész életében azon dolgozott, hogy ennek szükségességét elfogadtassa. Feladatának tekintette, hogy a neveléstudomány szellemi paradigmáját megtisztítsa a marxista ideológiától és meghonosítsa a pozitivista paradigmát. Jól ismerte a nemzetközi szervezetek oktatásüggyel kapcsolatos álláspontjait, gyakran hívták az UNESCO oktatásüggyel foglalkozó konferenciáira. 4 Francia, német és angol nyelvű olvasmányai alapján világosan látta a társadalmi, intézményes nevelés fontosságát. Felismerte a neveléstudomány szerepét a társadalom humanizálódásában és demok- 4 Meeting of Experts on Curriculum of General Education. UNESCO, Paris,14.june, A konferenciáról magyar nyelven a Pedagógiai Szemle 1968/ 4-es számában olvashatunk. 21

22 ratizálódásában. Nem túlzás azt gondolnunk, hogy a tudástársadalom bekövetkezését racionális érvekkel jósolta meg (Báthory, 2007). Miközben nem állíthatjuk róla, hogy pozitivista kutató lett volna, különös szenvedéllyel pártolt minden kezdeményezést, amely a neveléstudomány egzaktságát növelve a gyakorlati pedagógiát is segítette. Neki tulajdoníthatjuk, hogy a didaktikában, a mérés-értékelés területén a magyar pedagógiai kutatás megelőzte a régió országait egy olyan korban, amikor a mérés-értékelést hivatalosan gyanús áltudománynak minősítették. Kiss Árpád azzal indokolta a vizsgálatok szükségességét, hogy a tananyag rendszerezésének, fejlesztésének igénye a műveltség egyre szélesebb körben való terjesztése, a folyamatosan mért tanulói eredmények ismeretében lehetséges.(kiss, 2003) Kiss Árpád nevelésetikája Kiss Árpád Műveltség és iskola (1969) című művének elemzése során jutottunk arra a következtetésre, hogy a műveltség fogalmának megalkotása és tartalmának bemutatása a neveléstudomány kutatói és a pedagógusok számára új kutatási lehetőségeket jelentenek. Kiss Árpád műveltségfogalmának alapja az alap-, köz-, és általános műveltség megkülönböztetése. Az alapműveltség az a műveltséganyag, amely az élethez valóságosan kell és társadalmi egyetértés vonatkozik rá. A közműveltség a művelt életben való eligazodáshoz szükséges, az önálló továbbfejlődésre és a társadalmi szerepvállalásra készít föl. Az általános műveltség az egyetemes igazság megismerését jelenti. A műveltség mindhárom formája megszerzésének lehetőségét az iskola biztosítja az értékek megőrzésével a hagyományok megújításával. Kiss Árpád műveltségfogalmának lehetséges olvasatait az egyetemes igazságra, a tudás demokratizálására valamint az iskolai műveltségre vonatkoztatjuk. Kutatásunk a műveltség elsajátításának módszerére irányul. Választ a kortárs német gondolkodó Hans-Georg Gadamer filozófiai hermeneutikája adja meg. Fő művében az Igazság és módszerben (1960) azt állította, hogy nem függetleníthetjük magunkat történelmi helyzetünktől, ezért egy szöveg megértése két nézőpontból történik: a szerzőéből és az értelmezőéből. Ez azt jelenti, hogy az értelmezés kétirányú folyamat, amelyben ezek a nézőpontok horizontokként egyesülnek. Továbbá, mivel minden szöveghez lehetségesek újabb és jobb értelmezések is és ezzel mindig új szempontok merülnek fel, a folyamat nem írható le valamilyen általános módszerrel. Gadamer sokat foglalkozott a párbeszéd gondolatával. Ez az egyik pillére hipotézisünk szerint Kiss Árpád nevelésetikájának. A másik pillért a szintén kortárs filozófus, csillagász Thomas S. Kuhn (1962) nézetei adják, aki. A tudományos forradalom szerkezete című művében megkérdőjelezte a tudományos haladás hagyományos szemléletmódját, amely szerint az a tudás fokozatos felhalmozását jelenti. 22

23 Szerinte a tudomány jól elválasztható időközökben fejlődik. Kuhn szerint vannak kutatási szakaszok, amelyekben a tudósok elfogadják a korukban uralkodó paradigmákat. A paradigma megadja milyen megoldandó problémák vannak és azokat milyen módszerekkel lehet megválaszolni. De vannak olyan időszakok, amikor a szokásosnál több megoldatlan kérdés gyűlik össze, ezért válság keletkezik, amelyben új paradigmák versenyeznek, hogy átvegyék a régiek helyét. Fontos, hogy az új paradigma nem azért keletkezik, mert bármilyen értelemben igazabb lenne a réginél, hiszen nem tudunk olyan tényekre hivatkozni, amelyek alapján választani lehetne közöttük. Radikális következtetése, hogy a tudományos haladást társadalmi változások okozzák és nem a személytelen értelem. Ez a két elméleti alap, egyfelől a gadameri hermeneutika, másfelől Kuhn radikális filozófiája a társadalom meghatározó szerepéről a párbeszéd, illetve a kommunikáció szükségességéről vezette Kiss Árpádot nevelésetikájának kidolgozásához. A műveltség megszerzése Kiss Árpád szerint a nevelésben, ebben az egyén és társadalom által vezérelt folyamatban lehetséges. Tehát három területet jelöl ki a pedagógia számára: értékőrzés, értékközvetítés, kommunikáció, melyben megvalósulhat az a pedagógiai paradoxon, mely szerint az egyszerre autonóm és a társadalomban egymástól függésben lévő emberek a közös értékeket törvényként tisztelve és elfogadva értelmes kommunikációt folytathatnak. Ennek megvalósításához tiszta világszemlélet, józan emberi önértékelés szükséges, valamint az, hogy az ember célt lásson a megismerésben és gyönyörködjék az alkotásban. 5 KÖVETKEZTETÉSEK Az általános műveltség egyetemessé tételét a filológiai módszerrel elmét csiszoló, esztétikai-etikai irányú nevelés, vagyis egy nép művelődésének átfogó megismerése adhatja, továbbá az érdeklődés léte, melyet a műveltség hordozói örökíthetnek át. Ez az a szellemiség, amely a debreceni Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma tanáraként egy igazi, vitatkozó, újat kereső, tehát párbeszédet folytató tantestületben fogadta Kiss Árpádot és formálta pedagógiai felfogását. Debrecen kulturális tradíciói, a demokratikus hagyományok szellemi közege, azok megőrzésére és az újszerűségre törekvés, a jövő nevelésének eszméje döntően hatottak pályájának alakulására. Abszolút pedagógiájában, mely az értelmi nevelés mellett az érzelmi, esztétikai nevelés fontosságát is hangsúlyozza, Kiss Árpád szellemi arculata bontakozik ki. A minősített tudományos munka mellett, alkotó művészeti tevékenységét értelmezve a hermeneutika szabályai szerint, meggyőződhetünk elkötelezettségéről egy nyílt emberközpontú iskola kialakítása érdekében. Erre predesztinálta műveltsége, mellyel eljutott a korszerű pedagógiai igények felismeréséig, követve a humanizmus eszmeiségét, mely szerint a nevelési folyamat fényforrása, gyertyája a nevelő vallotta Louis Vives - amely csonkig ég, miközben másoknak világít. 5 A Magyar Paedagógiai Társaságban, december 21-én tartott székfoglaló előadást tartott Kiss Árpád Az embernevelés mai jelentése címmel. 23

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szociometria Dr. Nyéki Lajos 2016 A szociometriai felmérés A szociometriai felmérés a csoporton belüli társas kapcsolatok vizsgálatára szolgál. Moreno (1934) dolgozta ki a vizsgálati módszert. Eredetileg

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária 2006

Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária 2006 A Network-Elemzés - és felhasználása általános iskolai osztályok társas szerkezetének és a szerveződésért felelős személyes tulajdonságok feltárására Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. Pedagógiatörténeti PhD-Program. 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola (Vezető: Dr. Szabolcs Éva PhD egyetemi tanár) Pedagógiatörténeti PhD-Program (Vezető: Dr. Németh András CSc

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések

Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések Drogkutatások és drogpolitika Prioritások, szükségletek, finanszírozás c. Konferencia Budapest, 2010. február 18. Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések Demetrovics Zsolt 1,2

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban

Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Segéd-egészségőrök szerepe az alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Dr. Kósa Karolina Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar DEMIN XVI. konferencia 2016. május 27. Praxisközösség felépítése és tevékenységei

Részletesebben

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai Sági Matild Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben