EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN"

Átírás

1 1

2 VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HIGIÉNE TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: DR. habil. Várnagy László az MTA doktora Tudományág: Állatorvostudományok Témavezető: DR. habil. Várnagy László az MTA doktora EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: FEJES SÁNDOR KESZTHELY

3 EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Fejes Sándor Készült a Veszprémi Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája keretében Témavezető: DR. habil. Várnagy László Elfogadásra javaslom (igen / nem)... aláírás A jelölt a doktori szigorlaton... %-ot ért el Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen / nem. aláírás Bíráló neve: igen / nem. aláírás A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...%-ot ért el Veszprém/Keszthely,.. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... az EDT elnöke 3

4 És az a különös csend. Például a madarak hol vannak? Sokan beszélgettek róluk zavartan, tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, s a néhány madár, amelyet itt-ott még látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonszolta magát, haldoklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csend ülte meg az erdőt, a földeket és a mocsarat. A farmokon hiába kotlottak a tyúkok: a tojásokból nem kelt ki a csirke Ez a város a valóságban nem létezik. Igen könnyen juthat azonban hasonló sorsra ezer meg ezer város Amerikában, vagy bárhol a világon. Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindaz a szörnyűség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok valódi, létező közösség szenved a csapások közül akár többtől is. A sötét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragédia könnyen válhat kegyetlen valósággá, amivel mindannyian szembesülünk. Rachel Carson 4

5 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIVONATOK Magyar nyelvű kivonat Angol nyelvű kivonat Német nyelvű kivonat BEVEZETÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS A madárembrió tesztszervezetként történő felhasználása vegyi anyagok teratológiai tesztelésében A házityúk embrionális fejlődése Szerves foszforsavészter inszekticidek Általános jellemzés Méreghatás és hatásmechanizmus Speciális méreghatás Ditiokarbamát fungicidek Általános jellemzés Méreghatás és hatásmechanizmus Speciális méreghatás Kadmium Általános jellemzés Méreghatás és hatásmechanizmus Speciális méreghatás Réz Általános jellemzés Méreghatás és hatásmechanizmus Speciális méreghatás Interakciós vizsgálatok ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgálati anyagok Növényvédő szerek Nehézfémek Kísérleti állatok Keltetés

6 4. 4. A kezelések időpontja A kezelések módja Feldolgozás Statisztikai értékelés KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK Előkísérlet Nulladik napi injektálásos kezelés Korai embrionális fejlődés vizsgálata Kórbonctani feldolgozás eredménye Csontvázfestéssel történt feldolgozás eredménye Szövettani feldolgozás eredménye Tizenkettedik napi injektálásos kezelés Kórbonctani feldolgozás eredménye Csontvázfestéssel történt feldolgozás eredménye Szövettani feldolgozás eredménye Vérplazma paraméterek vizsgálata MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Előkísérlet Nulladik napi injektálásos kezelés Korai embrionális fejlődés Kórbonctani feldolgozás Csontvázfestéssel történt feldolgozás Szövettani feldolgozás Tizenkettedik napi injektálásos kezelés Kórbonctani feldolgozás Csontvázfestéssel történt feldolgozás Szövettani feldolgozás Vérplazma paraméterek A két eltérő időpontban elvégzett injektálásos kezelés eredményeinek összevetése Javaslatok ÖSSZEFOGLALÁS SUMMARY ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

7 10. NEW SCIENTIFIC RESULTS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

8 1. KIVONATOK Magyar nyelvű kivonat A szerző az általa elvégzett vizsgálatsorozat folyamán nehézfémek és növényvédő szerek egyedi és együttes méreghatását tanulmányozta fejlődő madárembrióban, figyelembe véve az egész embrionális fejlődési szakaszt. Mivel az ökotoxikológiai vizsgálati módszerek elsősorban csak egy adott szer méreghatásának vizsgálatára szorítkoznak, ezért a peszticidek interakciós hatásaira vonatkozó adatok különösen fejlődő madár szervezetben a nemzetközi és a hazai szakirodalmak alapján hiánypótlónak tekinthetők. A kísérletekhez felhasznált házityúk tojásokat a szerző a fejlődő madárembriók alkalmazásával végzett toxikológiai vizsgálatok során használt egyik legelterjedtebb kezelési mód révén, a vizsgálni kívánt anyagok légkamrába történő injektálásával kezelte a keltetés megkezdésekor, továbbá az inkubáció tizenkettedik napján. A feldolgozás folyamán az embriókat makroszkópos és fénymikroszkópos technika, továbbá laboratóriumi diagnosztikai módszerek segítségével vizsgálta. A keltetés megkezdésének napján kezelt tojások esetében az embriók egy részéből a csírakorong kimetszésével a korai fejlődési stádium vizsgálata céljából tartós preparátumot készített a keltetés második és harmadik napján, míg a vizsgálatsorozat során kezelt többi tojást a kelés előtt két nappal dolgozta fel. Feljegyezte az embriók testtömegét, az elhalásokat és a makroszkópos elváltozásokat, továbbá hisztológiai feldolgozás céljára mintát vett a májból és a nyakizomból. A makroszkópos vizsgálat részeként a csontvázrendszerben esetlegesen előforduló fejlődési rendellenességek kimutatására a Dawson-féle festési eljárást alkalmazta. A szerző a feldolgozási metodikát vérvétellel egészítette ki, melynek révén közölte a csoportokban kiszámított hematokrit értékeket, továbbá embrionális korból származó új alapadatokat adott közre számos vérplazma paraméter (glükóz, kalcium, magnézium, anorganikus foszfát, AST, ALT, ALP, LDH, összfehérje, albumin, pche) tekintetében. A statisztikai feldolgozás során a testtömeg adatokat és a vérplazma összetevők vizsgálatában nyert hematokrit értékeket varianciaanalízissel, míg a százalékos adatokat (embriomortalitás, fejlődési rendellenességek) RXC Chi 2 teszttel értékelte, majd az együttes, interakciós hatásokat a vizsgálatba vont kémiai anyagok egyedi méreghatásához viszonyította és bírálta el. 8

9 Az értekezés új adatokat szolgáltat a réz-szulfát, a kadmium-szulfát, a BI 58 EC (38% dimetoát) és a Dithane M-45 (80% mankoceb) embrionális kori egyedi toxicitásáról, továbbá bemutatja a komponensek együttes alkalmazásakor tapasztalt változásokat és eredményeket. Megállapítja, hogy: A réz- és a kadmium-szulfát dózisfüggően növelte embrionális korban az elhalások és a fejlődési rendellenességek arányát. A BI 58 EC inszekticid törpenövekedést, az állatok mozgás-aktivitásának csökkenését, továbbá az életben maradt állatok májának súlyos károsodását idézte elő. A Dithane M-45 fungicid az egyedi kezelések között kiemelkedően magas átlagosan 29,5%-os embriomortalitást okozott, amely elsősorban a keltetés megkezdésének napján elvégzett kezelés eredményeként jelentkezett. A nehézfémek és a peszticidek együttes alkalmazásakor jelentősen fokozódhat a méreghatás a felhasznált komponensek egyedi toxicitásához képest, amely a növényvédő szerek és a kadmium kombinált alkalmazásakor és főként az inkubáció megkezdésének napján tojásba juttatott vegyi anyagok hatásaként volt a legkifejezettebb. Az elhalások aránya a nulladik napi kezelések esetében mind a kadmium-szulfát és a BI 58 EC, mind a kadmium-szulfát és a Dithane M-45 kombinációk kísérletbe állításakor megközelítette a 80%-ot. A keltetés kezdeti szakaszában jelentkező toxikus hatás elsősorban az állatok elhullását eredményezte, ugyanakkor az inkubáció második felében tojásba kerülő nehézfémekre és peszticidekre a kórbonctani feldolgozás eredményei alapján az elhalások alacsonyabb szintje mellett a testtömegek nagyobb arányú csökkenésével és a fejlődési anomáliák arányának emelkedésével reagáltak az állatok. Fénymikroszkópos szövettani technikával kimutatható elváltozások is csak a keltetés második felében kezelt házityúk embriók esetében jelentkeztek. A kísérleti eredmények alapján a szerző megfogalmazta az általa legfontosabbnak ítélt elméleti és gyakorlati javaslatait, amelyek révén a vizsgálatok során alkalmazott vegyi anyagok egyedi és együttes viselkedése az élő szervezetekben jobban megismerhető, és mindezek eredményeként a vadon élő állatok védelme a lehető legmagasabb szinten valósítható meg. 9

10 1. 2. Angol nyelvű kivonat STUDY OF THE INDIVIDUAL AND COMBINED TOXIC EFFECTS OF CERTAIN HEAVY METALS AND PESTICIDES BY AVIAN TERATOLOGICAL TESTS During his experiments on chicken embryos, the author has examined the individual and combined toxic effects of heavy metals (copper, cadmium), found in large quantities in the environment and regarded as highly dangerous to living organisms, and that of two widely-used pesticides (BI 58 EC, Dithane M-45), taking into consideration the whole embryonic stage of development. It has been pointed out that using heavy metals and pesticides simultaneously may significantly increase the toxic effect in comparison with the individual toxicity of the applied components, which was particularly distinct during the combined application of pesticides and cadmium, especially as the effect of chemicals injected into eggs on the first day of incubation Német nyelvű kivonat INDIVIDUELLE UND SIMULTANE GIFTWIRKUNG- UNTERSUCHUNGEN DER EINZELNEN SCHWERMETALLE UND PFLANZENSCHUTZMITTEL IN VOGELTERATOLOGISCHEN TESTEN Der Verfasser hat im Laufe seiner Versuche die individuelle und die gleichzeitige Giftwirkung der in der Umgebung in grösserer Menge vorkommenden bzw. auf den Organismus immer gefährlichen Schwermetalle (Kupfer, Kadmium) und zwei in breitem Kreis verwendeten Pestiziden (BI 58 EC, Dithane M-45) an Hühnerembryonen, mit Rücksicht auf die ganze Embryonalphase, untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Giftwirkung der gemeinsamen Anwendung von Schwermetallen und Pestiziden im Vergleich mit der individuellen Toxizität der verwendeten Komponente die bei der kombinierten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Kadmium und besonders am Anfangstag der Inkubation als Wirkung der in Ei gebrachten Chemikalien die bedeutendste war sich steigern kann. 10

11 2. BEVEZETÉS A II. világháború lezárását követő időszak demográfiai robbanása és ezzel párhuzamosan a fogyasztói társadalom kiépülése merőben új körülményeket teremtett a gazdaság szereplői számára. Ahhoz, hogy ebben a környezetben az ipar és a mezőgazdaság képes legyen betölteni új szerepét, alkalmazkodnia kellett a megváltozott feltételekhez, hiszen csak így adhatott megfelelő választ az újonnan fellépő kihívásokra. Ez a válasz kezdetben meglehetősen egyszerűnek tűnt. Mind az ipar, mind a mezőgazdaság a termelés fokozására koncentrálta erőit anélkül, hogy a környezetvédelem szempontjai meghatározó módon érvényesültek volna. Ennek következtében egyrészt szűkült a vadon élő állatok természetes élettere, másrészt nőtt az embert körülvevő környezetbe kerülő szennyező anyagok köre és mennyisége, mely hosszú távon előrevetíti az élő rendszerek dinamikus egyensúlyának megbomlását és új megvilágításba helyezi a környezetbiztonságot. A gazdasági fejlődés egyik következményeként az emberi tevékenység által okozott katasztrófák hatásaikban mára összevethetőkké váltak a legsúlyosabb természeti eredetű csapásokkal. Számos példa szolgál bizonyítékul mind a peszticidek, mind a nehézfémek esetében arra vonatkozóan, ahogy az emberi tevékenység, illetve az emberi gondatlanság következtében súlyosan károsodott az élővilág ban Bázelben egy raktártűz oltása során több száz tonna növényvédő szer részben a disszertációban szereplő szerves foszforsavészter inszekticid mosódott a Rajnába, melynek következtében becslések szerint a folyó két óra alatt több szennyeződést fogadott be, mint ezt megelőzően évek sora alatt (SCHUBERT, 2002). Az élővizek súlyos károsodása sajnos Magyarországon sem ismeretlen. Élénken él még az emléke és egyelőre beláthatatlanok a hosszú távú következményei a évben a Tiszán és a Szamoson levonult cianid és nehézfém terhelésnek. Elsősorban a halállomány pusztulásában megnyilvánult, de a vízzel együtt viszonylag gyorsan levonuló cianid csóván túl a szakemberek szerint különösen az ad okot aggodalomra, hogy a kiülepedés következtében a mederanyagban kvantitatív módon több olyan toxikus, teratogén és rákkeltő nehézfémet mutattak ki, melyek a táplálkozási láncba kerülve hosszú távon veszélyeztethetik a környék élővilágát (FLEIT, 2001; LAKATOS és mtsai, 2003). A környezetet évszázadok óta súlyosan károsító ipar mellett az agrokemikáliumok felhasználása révén tehát megjelent egy másik nagy szennyezőanyag kibocsátó, a mezőgazdaság. A termesztett növények védelme érdekében 1998-ban a Földön már

12 különféle biológiai és kémiai hatóanyagot használtak fel, azonban a peszticidek másodlagos hatása miatt nagy árat fizetünk. A növényvédő szerek a felhasználás területéről elsodródnak (off-target hatás), bemosódnak az élővizekbe (run-off hatás) és nem célszervezeteken (non-target hatás) is kifejtik hatásaikat (DARVAS és POLGÁR, 1998). Ezért vált szükségessé olyan vizsgálati módszerek bevezetése, melyek segítségével a vegyszeres növényvédelmi munkák során nagy mennyiségben kijuttatott vegyi anyagok élő szervezetekre gyakorolt hatása és biológiai rendszerekben való viselkedése megfelelő módon tanulmányozható. Kezdetben a peszticidek mérgezési veszélyességének megítélésében az akut toxikológiai vizsgálatok során nyert adatok játszották a fő szerepet. Ezek a főleg rágcsálókon elvégzett kísérletek elsősorban a letális méregmennyiség vizsgálatára irányultak, amely alapul szolgált a méregerősség, és ehhez kapcsolódóan a veszélyesség megállapításához. Később azonban nyilvánvalóvá vált, hogy léteznek olyan, akár a hatóanyag engedélyezését, illetve forgalomban maradását is kizáró tulajdonságok (karcinogenitás, teratogenitás stb.), amelyek nem csak a szervezetbe került méregmennyiségtől függenek. A klórozott szénhidrogének együttese volt az első olyan hatóanyag csoport, amelynek kedvezőtlen tulajdonságai kumuláció, perzisztencia, biomagnifikáció, karcinogenitás felhívták a figyelmet a kémiai növényvédelem veszélyeire. Kiderült, hogy a klórozott szénhidrogének a természetben csak évtizedek alatt bomlanak el, ugyanakkor a talajba és a vízbe jutva bekerülnek a táplálékláncba, majd a táplálkozási láncon felfelé haladva koncentrálódnak az élő szervezetek zsírszöveteiben (HARRISON és mtsai, 1969, 1970), és mérgező hatásuk egyre inkább érvényesül. Felhasználásuk következtében a mérgezett táplálékot fogyasztó madarak lágyhéjú tojást tojtak, amiből az utódok nem keltek ki. A nagy mennyiségben kiszórt klórozott szénhidrogén hatóanyag-tartalmú növényvédő szerek és egyéb POP (Persistent Organic Pollutants) vegyületek a vízzel és a légáramlatokkal eljutottak a Föld minden részébe köztük a sarki jégtakaróba is, elszennyezve így az egész Földet (COX, 1970; KERÉNYI, 1998). Jelenleg a Föld DDT-vel legszennyezettebbnek tekintett területén, Közép-Ázsiában a talajok 50-80%-a tartalmazza jelentősebb mennyiségben a hatóanyagot! Mindehhez hozzájárul továbbá, hogy óriási az eltérés a fejlődő és a fejlett országok engedélyeztetési rendszere és ennek megfelelően engedélyezett szerválasztéka között. Míg a skandináv országokban a rendkívül szigorú előírások miatt évente öt-tíz hatóanyagot tiltanak be, addig a világ fejlődő felében a DDT még mindig használható. Sőt még néhány, hazánkban forgalomban lévő hatóanyagot is automatikusan kizárnának a skandináv engedélyezési eljárás során. Alapos revízióra volna szükség, ugyanis egy, a Környezetvédelmi 12

13 Minisztérium megrendelésére 1998-ban készített tanulmány szerint a Magyarországon engedélyezett peszticidek 22%-át ökotoxikológiai szempontok alapján ki kellene vonni a forgalomból és további 9%-kal problémák adódhatnak (1. táblázat, 1. ábra), (DARVAS, 1999 a ). Az EU-ban jelenleg is folyik közel 1000 hatóanyag négy szakaszban történő felülvizsgálata és újraengedélyezése, melynek kitűzött határideje 2005 és 2008 közé esik. 1. táblázat Többféle indokkal Magyarországról kivonásra javasolt növényvédő szer hatóanyagok Kilenc okkal γ-hch * Nyolc okkal diklórfosz, endoszulfán, metil-paration * Hét okkal klórpirifosz, cipermetrin, dimetoát Hat okkal Öt okkal Négy okkal * Visszavonva ** Nélkülözhetetlen használatra engedélyezve *** ig engedélyezve **** és között felülvizsgálatra kötelezve 2,4-D ****, aldikarb *, atrazin **, karbofurán, diuron, linuron ****, malation, metomil, permetrin *, trifluralin karbaril *, cianazin *, diazinon, fenitrotion, fention, maneb *, cineb * alaklór, benomil ***, bifentrin, rézoxiklorid, mankoceb, metiram, foszmet *, pirimikarb, simazin *, tiram ****, triadimefon *, ziram **** kivonásra javasolt 22% problémás 9% kevéssé problémás 26% bizonytalan megítélésű 7% nem problémás 36% 1. ábra A Magyarországon engedélyezett peszticidek toxikológiai minősítése 13

14 A toxikológiai vizsgálati módszerek fejlesztése tehát ismereteink bővülésével követte a hatóanyag-fejlesztést, amelynek következtében a növényvédő szerek engedélyeztetési eljárása a kor követelményeinek megfelelően fokozatosan átalakult és ebben az új rendszerben az egyéni egészségvédelmen túl már fontos szerepet kap a környezet megóvása is. Ennek szerves részeként hazánkban is évtizedek óta folynak olyan laboratóriumi és modellüzemi vizsgálatok, amelyekben elsősorban kifejlett madár szervezetek alkalmazásával növényvédő szerek toxikus hatásainak részletes feltárása és megismerése a cél. A peszticidek ökotoxikológiai tesztelése során döntő részben az egyes növényvédő szerek külön-külön kerülnek alkalmazásra, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vegyi terhelés általában komplex módon jelentkezik, így számolni lehet az egyidejűleg jelen levő vegyi anyagok együttes méreghatásával, interakciójával, amelynek következtében a komponensek egymás méreghatását felerősíthetik, illetve kiolthatják. Az utóbbi néhány évtizedben a kutatók érdeklődése is fokozatosan az interakciós hatások tanulmányozása felé fordult nemcsak a növényvédelmi toxikológia esetében, hanem minden olyan egyéb területen, amely az egészségvédelem és a kémiai biztonság kérdésével foglalkozik (OSKARSSON, 1983; DANIELSSON és mtsai, 1984; SPEIJERS és SPEIJERS, 2004; YOUN-JOO és mtsai, 2004). Az általam elvégzett vizsgálatsorozat célja az volt, hogy két eltérő expozíciós időpontot feltételezve feltárja a környezetünkben nagyobb mennyiségben előforduló, illetve az élő szervezetekre nézve fokozottan veszélyesnek minősülő nehézfémek (réz, kadmium) és két széles körben alkalmazott peszticid (BI 58 EC, Dithane M-45) egyedi és együttes embriókárosító hatását. A vizsgálat alkalmas annak tanulmányozására, hogy a környezeti nehézfém terhelés mellett miként érvényesül az adott inszekticid és fungicid méreghatása a fejlődő madárembrióban, figyelembe véve az egész embrionális fejlődési szakaszt. Mivel az ökotoxikológiai vizsgálati módszerek elsősorban csak egy adott szer méreghatásának vizsgálatára szorítkoznak, ezért a növényvédő szerek interakciós hatásaira vonatkozó adatok különösen fejlődő madár szervezetben hiánypótlónak tekinthetők. Ez a tény pedig különösen azért fontos, mert az élő szervezetek és a környezet közötti kölcsönhatások és összefüggések feltárásának, illetve értékelésének elengedhetetlen és elsődleges feltétele a vizsgálati eredményeket alátámasztó pontos adatok és adatbázisok kialakítása. 14

15 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS A madárembrió tesztszervezetként történő felhasználása vegyi anyagok teratológiai tesztelésében Dokumentáltan, elsőként Féré vizsgált különféle vegyi anyagokat fejlődő madárembrión a XIX. század végén. Kísérleteiben alkoholt és alkaloidokat (nikotint, kodeint, morfint) juttatott termékeny házityúk tojásba, bizonyítva ezáltal, hogy kémiai úton előidézhető az embrió torzfejlődése (WARKANY, 1977). Az elmúlt évszázadban, különösen a század második felétől kezdődően számos kutató vizsgálta különféle környezetszennyező anyagok többek között az értekezésben szereplő növényvédő szerek és nehézfémek fejlődő madárembrióra gyakorolt hatását (HOFFMAN, 1990; BRUNSTRÖM és mtsai, 1991; VÁRNAGY és mtsai, 1996; KERTÉSZ és FÁNCSI, 2003). Az eddig elvégzett kísérletek bebizonyították, hogy a madárembrió tesztszervezetként történő felhasználása nyilvánvalóan meglevő hátrányai ellenére számos előnnyel jár (2. táblázat), és emiatt széles körben használt a farmakológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok területén. 2. táblázat A madárembrió tesztszervezetként történő felhasználásának előnyei és hátrányai a toxikológiai vizsgálatok területén Előnyök (+) gyorsan, olcsón és egyszerűen kivitelezhető, a bejuttatott anyag a tojásban marad és nem választódik ki, lehetővé téve ezáltal a kémiai anyagok embrióra gyakorolt közvetlen hatásának vizsgálatát, a madárembrió érzékenysége a fizikai és kémiai ágensekkel szemben, illetve fejlődésének nagyfokú hasonlósága az emlősök morfológiai fejlődéséhez (KORHONEN és mtsai, 1981, 1982). Hátrányok (-) anya-magzat kapcsolatrendszer hiánya, az embrió nagymértékű érzékenysége miatt kapott sok hibás pozitív eredmény, a vizsgálati rendszerben nyert adatok csak megfontolásokkal extrapolálhatók más fajokra (WILSON, 1978; VÁRNAGY, 2005). 15

16 Az utóbbi évtizedekben a vegyipar fejlődésének köszönhetően jelentős mennyiségű, újonnan kifejlesztett kémiai anyag került bevezetésre megfelelő toxikológiai vizsgálati háttér nélkül. Becslések szerint az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (Environmental Protection Agency), az EPA is csupán a forgalomba kerülő anyagok 5%- ának felülvizsgálatát tudja ellátni évente. Ennek következtében szükség van olyan egyszerű és gyors teszt-eljárásokra, melyre például az előzetes teratológiai szűrővizsgálatokban a madárembrió nyújt lehetőséget. Így mód nyílik az alacsony kezelési szinteken embriotoxikusnak és teratogénnek bizonyult vegyületeket a későbbiekben emlős vizsgálati rendszerekben tesztelni. A humán szempontból teratogén hatásúnak bizonyult kémiai ágensek (thalidomid, androgén hormonok) szinte minden esetben torzfejlődést indukáltak madárembriókon is (SOMLYAY, 1990). A madarak sajátos anyagcseréjük miatt általában érzékenyebben reagálnak a szennyező és mérgező anyagokra, mint az emlősök. MARLIAC és VERRET (1963) növényvédő szerek (DDT, lindán, paration, metil-paration, karbamát származékok) teratogén hatását vizsgálta és hasonlította össze házityúk és patkány embriókon. Megállapították, hogy a madárembrió egyes esetekben akár háromszázszor érzékenyebben reagál, mint a rágcsáló. Ez a fokozott érzékenység teszi tehát alkalmassá a madarakat arra, hogy az ökotoxikológiai vizsgálatok során az egyes kémiai anyagok veszélyességének megítélésében kiemelt szerepet kapjanak. Magyarországon a 89/2004. (V. 15.) és az 1/2005. (I. 7.) FVM rendelet tartalmazza tételesen a hazai szabályozás szerint a növényvédő szerek engedélyezési eljárása során megkövetelt állatkísérleteket (MAGYAR KÖZLÖNY, 2004; FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ, 2005) A házityúk embrionális fejlődése A vegyi anyagok fejlődő madárembrióra gyakorolt hatásának vizsgálatához nélkülözhetetlen a keltetés alatt végbemenő biológiai folyamatok részletes ismerete. Az átlagosan huszonegy napos inkubáció első kilenc napján az embrió fejlődését minőségi, majd az ezt követő időszakban már elsősorban mennyiségi változások jellemzik. A keltetés első három napjára az intenzív növekedés jellemző. Az első napon (2. ábra) az élet első jeleként az addig gyűrű alakú csírakorong megnyúlik és körte alakot vesz fel, kialakul az őscsík, majd az ectoderma és az entoderma között megjelenik új rétegként a mesoderma. A későbbiek folyamán ebből a három alaprétegből alakulnak ki a 16

17 különböző szövetek és szervek. A keltetés 21. órájában az őscsík mindkét oldalán megjelennek a szomiták (gerinchúri ősszelvények), amelyekből a későbbiekben fejlődik ki az izomzat és a csontozat. Az első nap végére megjelennek az emésztőszervek, a gerincoszlop, a fej és az idegrendszer kezdeményei. 2. ábra Termékeny házityúk tojás a keltetés megkezdésének napján (Forrás: HUNT és REINHART, audiovizuális prezentáció) A második nap megkezdődik a szív és a véredények, a hajszálerek, a kiválasztó-, halló- és szaglószervek kezdeményeinek fejlődése. Megközelítőleg a keltetés 42. órájában megindul a szívverés és a véráramlás. Az idegrendszer kezdeményei létrehozzák a velőcsövet, amelynek első szakaszából az agy, hátulsó szakaszából pedig a gerincvelő fejlődik ki. A harmadik napon az allantois belenő az extraembrionális testüregbe. Az allantois erei a köldökvénák és a köldök artériák, amelyek biztosítják az embrionális keringést. Megjelennek az orr, a lábak, a farok, majd a szárnyak kezdeményei. A 22. testszelvénypár megjelenését követően az újabbak felismerése egyre nehezebbé válik. A negyedik napra minden testrész megjelenik, a keringési rendszer szemmel jól látható. Az első négy napban az embrió táplálkozása fokozatosan megváltozik, áttérve az egyszerű szénhidrátokról az összetettebb fehérjékre és zsírokra. Az ötödik napon az amnion folyadékkal telik meg, megvédve így az embriót a mechanikai sérülésektől. Differenciálódik az első és a hátsó végtag, az ujjak, a szaporítószervek és az agyvelő. 17

18 A hatodik és a tizedik nap között az embrió felveszi végleges formáját. A hetedik naptól megindul az allantoislégzés, a nyolcadik naptól már láthatóak a tollkezdemények. Az embrió testén kívül kialakult szív a testüregbe záródik, az embrió a továbbiakban a szik állományával a köldökön keresztül, a vérkeringés útján tart kapcsolatot (BOGENFÜRST, 2004). A tizenegyedik és tizenkettedik nap között a mellizmok és a végtagok izmai erőteljesen növekednek a végtagokkal és a törzzsel egyetemben (3. ábra). A csontosodási folyamathoz szükséges kalcium felvétele a tizenkettedik napra valósul meg. A chorioallantois membrán (CAM) képessé válik a bikarbonát formájában történő kalcium szállítására a tojáshéj és az embrió között, biztosítva ezáltal a megfelelő növekedést (DIECKERT és mtsai, 1992). A tizenharmadik napra az embrióban kifejlődnek a szervek. 3. ábra Házityúk embrió a keltetés tizenkettedik napján (Forrás: HUNT és REINHART, audiovizuális prezentáció) A tizenhatodik naptól a szarukezdemények (csőr, karmok, lábpikkelyek) tisztán felismerhetőek. A tizenhetedik-tizennyolcadik napig az embrionális növekedés dominál. A tizenkilencedik napon (4. ábra) a sziktömlő megkezdi a behúzódást a hasüregbe, majd a huszadik napon befejeződve kezdődik meg a köldökzáródás. A huszonegyedik napra a tojáshéj törékenyebbé válik, mert a mész egy része felszívódott és a csontokban rakódott le (BOGENFÜRST, 2004). 18

19 4. ábra Házityúk embrió a keltetés tizenkilencedik napján (Forrás: HUNT és REINHART, audiovizuális prezentáció) Szerves foszforsavészter inszekticidek Általános jellemzés Habár a foszfortartalmú szerves vegyületek kutatása már a XIX. század folyamán megkezdődött, a modern szerves foszforsavészter inszekticidek atyjának a német Gerhard Schrader tekinthető, aki az 1930-as években számos organofoszfát típusú vegyületet állított elő. Ilyen volt például a szarin, amelyet ma is a legmérgezőbb vegyületek között tartanak számon (COSTA, 1987). Annak ellenére, hogy sajnálatos módon még az 1980-as évek végén is használtak fel organofoszfátokat hadászati célokra (WEBB, 1993), a II. világháborút követően alapvetően a békés célok kerültek előtérbe és a kutatásokat céltudatosan a szerves foszforvegyületek mezőgazdasági célú felhasználásának irányába terelték (BOGNÁR, 1994). Schrader nevéhez fűződik az első, a növényvédelmi gyakorlatban is felhasznált foszforsavészter alapú rovarölőszerek, többek között a legismertebb inszekticidek közé tartozó paration kidolgozása. Az 1960-as évek végét követően a klórozott szénhidrogéneket azok kedvezőtlen tulajdonságai miatt világszerte kezdték kiszorítani az organikus foszforvegyületek. Alkalmazásuk széles körű. Inszekticid, akaricid tulajdonságuk révén az iparban, a mezőgazdaságban, a háztartásokban, továbbá a köz- és állategészségügy területén egyaránt felhasználhatók. Előnyük az, hogy kémiailag, biokémiailag kevésbé stabilak, mint a klórozott szénhidrogének (TORKOS és ZÁRAY, 1999), ezért sem a kumuláció, sem a 19

20 biomagnifikáció nem jellemző rájuk, ugyanis észter jellegük miatt általában egy hónapon belül biológiailag inaktív vegyületekre bomlanak (MATSUMURA, 1975) Méreghatás és hatásmechanizmus A szerves foszforsavészterek toxicitása meglehetősen változatos képet fest. A TEPP (tetraetil-pirofoszfát) például közel tízezerszer mérgezőbb, mint az abate (difenfosz) (CLARKE és CLARKE, 1978). Hatásmechanizmusukat tekintve az acetil-kolin-észteráz enzim működését bénítják (HEATH, 1961; O BRIAN, 1967). A melegvérűek vérplazmájában, hasnyálmirigyében és az idegrendszer gliasejtjeiben a máj által termelt úgynevezett pszeudo-kolin-észteráz (pche), míg a vérlemezkékben, a vörös vértestekben, a neuromuscularis junctioban, a ganglionokban, a központi idegrendszerben és az izomszövetben a csontvelő által termelt valódi kolin-észteráz vagy más néven acetil-kolinészteráz (AChE) enzim található (MENDEL és RUDNEY, 1943; AUGUSTINSSON, 1957; LACZAY, 1999). A két enzimet nem egyforma mértékben gátolják az organofoszfátok. A gátlás foka függ a méreg kémiai jellemzőitől, szervezetbe jutott dózisától, illetve az expozíció módjától. A plazma pche általában korábban és jelentősebb mértékben gátlódik, de regenerációja gyorsabb, míg ezzel szemben a vörösvértest AChE gátlása többnyire tartósabb. Az idegrendszer területén mindkét enzim előfordul, bár itt inkább az AChE-nak van jelentősége, ugyanis elősegíti az idegvégződéseknél az ingerület átvitelben fontos szerepet játszó acetil-kolin (ACh) transzmitter hidrolitikus lebomlását. Az ACh csak addig marad bomlatlan állapotban, amíg működésére szükség van, ellenkező esetben az enzim hatására ecetsavra és kolinra bomlik le (VÁRNAGY és BUDAI, 2003). Az enzim aktív centruma két részből áll. Egyrészt az anionos helyből, amely az ACh negatív töltésű nitrogénatomját köti meg, másrészt az úgynevezett észterkötő helyből, amelyhez az acetilgyök kapcsolódik szénatomjával (WILSON és BERGMAN, 1950). Abban az esetben, ha az enzim aktív helyeit más molekula például peszticid vagy gyógyszer foglalja el, akkor a kolinerg idegvégződéseken az ACh biokémiai kumulációja következtében bekövetkezik a mérgezés. A méregmolekula és az enzim kapcsolata kezdetben könnyen megbontható, majd stabillá válik (HOBBIGER, 1955). Amennyiben egy élő szervezet ismételten felveszi az organofoszfátot, illetve jut be az egy biológiai rendszerbe, és az acetil-kolin-észteráz bénítás mértéke meghaladja az újratermelést, enzimhiány alakul ki és ennek következtében már kisebb dózis is mérgezést okozhat. A szerves foszforsavészterek között ismertek olyanok is, amelyeknél tulajdonképpen nem 20

HERBICIDEK (STOMP 330 EC, DIKAMIN D) ÉS NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM, ÓLOM) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSA MADÁREMBRIÓKON

HERBICIDEK (STOMP 330 EC, DIKAMIN D) ÉS NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM, ÓLOM) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSA MADÁREMBRIÓKON PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora Témavezető: Dr. habil. Várnagy László az MTA doktora HERBICIDEK (STOMP

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZŐ NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM) ÉS HERBICIDEK (DUAL GOLD 960 EC, STOMP 330 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES TOXICITÁSA HÁZITYÚK-EMBRIÓKON

KÖRNYEZETSZENNYEZŐ NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM) ÉS HERBICIDEK (DUAL GOLD 960 EC, STOMP 330 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES TOXICITÁSA HÁZITYÚK-EMBRIÓKON PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora Témavezető: Dr. habil. Várnagy László az MTA doktora KÖRNYEZETSZENNYEZŐ

Részletesebben

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció A mérgek eloszlása a szervezetben Toxikológia V. előadás A mérgek eloszlása a szervezetben Biotranszformáció Akkumuláció A mérgek kiválasztása A mérgek általában azokban a szervekben halmozódnak fel, amelyek

Részletesebben

KÉT HERBICID (DUAL GOLD 960 EC ÉS STOMP 330 EC) ÉS EGY INSZEKTICID (BI 58 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁREMBRIÓKON

KÉT HERBICID (DUAL GOLD 960 EC ÉS STOMP 330 EC) ÉS EGY INSZEKTICID (BI 58 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁREMBRIÓKON PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HIGIÉNE OSZTÁLY INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: DR. habil. Várnagy László MTA doktora Tudományág: Állatorvostudományok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZABÓ RITA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZABÓ RITA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZABÓ RITA KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JUHÁSZ ÉVA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JUHÁSZ ÉVA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JUHÁSZ ÉVA KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: DR. habil. Anda Angéla az MTA doktora Tudományág: Állatorvostudományok

Részletesebben

Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában. Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende

Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában. Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende Kémiai kóroki tényezők a növénytermesztés ágazatában Készítette: Dr. Dóczi Ildikó Mende Bemutatkozás Pest megyében, Sülysáp és Úri község közötti területen található Sűrűpuszta, ahol két mezőgazdasági

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,

Részletesebben

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk

A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk A rizsben előforduló mérgező anyagok és analitikai kémiai meghatározásuk Készítette: Varga Dániel környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens Analitikai Kémiai Tanszék

Részletesebben

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek Készítette: Durucskó Boglárka Témavezető: Jurecska Laura 2015 Téma fontossága Napjainkban a talaj és a talajvíz

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉREGHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK XENOBIOTIKUM FIZIKAI-KÉMIAI KÉMIAI TULAJDONSÁGAI SZERVEZET BIOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI KÖRNYEZET EGYÉB TULAJDONSÁGAI

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26. A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása talajvédelmi hatósági engedély alapján és a szennyvíziszap felhasználásával készült termékek piacfelügyelete Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

VICTORY Csótányirtó gél

VICTORY Csótányirtó gél VICTORY Csótányirtó gél Új generációs gél forma. Hatékonyabb védelem. Tulajdonságok A VICTORY Csótányirtó gél hasznosítja a Késleltetett hatású csalétek technológia előnyét. Ez az új tulajdonság biztosítja

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gibberellinek és citokininek Előadás áttekintése 1. Gibberellinek: a növénymagasság és csírázás hormonjai 2. A gibberellinek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK GÖDÖLLŐ ZÁRÓJELENTÉS A T 046751 SZÁMÚ TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2004-2006. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Egyes

Részletesebben

Ftalátok analízise környezeti vízmintákból és eltávolításuk lehetőségei szennyvízekből- - irodalmi összefoglaló előadás

Ftalátok analízise környezeti vízmintákból és eltávolításuk lehetőségei szennyvízekből- - irodalmi összefoglaló előadás Ftalátok analízise környezeti vízmintákból és eltávolításuk lehetőségei szennyvízekből- - irodalmi összefoglaló előadás Készítette: Péter Hajnal Környezettan BSc, 3. évfolyam Témavezető: Zsigrainé Dr.

Részletesebben

Gél. Színtelen vagy enyhén sárgás, tiszta vagy enyhén opálos, izopropil-alkohol illatú gél.

Gél. Színtelen vagy enyhén sárgás, tiszta vagy enyhén opálos, izopropil-alkohol illatú gél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Rheumon 50 mg /g gél 2. MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 g Rheumon 50 mg /g gél 50 mg etofenamát hatóanyagot tartalmaz. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Cimalgex 8 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 30 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 80 mg rágótabletta

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA Dr. Szabó Zoltán Országos Környezetegészségügyi Intézet TOXIKUS ANYAGOK A TALAJBAN 1965-1972 Módszerek kidolgozása Hg, As, Cd, Cr, Ni, Cu,

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

MARIVMICCOLL. Kiemelten veszélyes anyagok a Maros folyóban. Vidács Lívia, Hatvani Lóránt, Manczinger László, Vágvölgyi Csaba, Isidora Radulov

MARIVMICCOLL. Kiemelten veszélyes anyagok a Maros folyóban. Vidács Lívia, Hatvani Lóránt, Manczinger László, Vágvölgyi Csaba, Isidora Radulov MARIVMICCOLL Kiemelten veszélyes anyagok a Maros folyóban Vidács Lívia, Hatvani Lóránt, Manczinger László, Vágvölgyi Csaba, Isidora Radulov XXXI. Országos Vándorgyűlés - Gödöllő 2013. július 3-5. Vízkeretirányelv

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Diffúz szennyezések peszticidek - megjelenése a felszín alatti vízben

Diffúz szennyezések peszticidek - megjelenése a felszín alatti vízben Diffúz szennyezések peszticidek - megjelenése a felszín alatti vízben július 2-3. Zöldi Irma Országos Vízügyi Főigazgatóság Tartalom Téma aktualitása; Diffúz szennyezés fogalma a 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Helyi érzéstelenítők farmakológiája Helyi érzéstelenítők farmakológiája SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST Definíció Farmakokinetika: a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének

Részletesebben

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Növényvédő szerek élettani hatásai

Növényvédő szerek élettani hatásai Növényvédő szerek élettani hatásai Környezettan BSc 2015 Készítette: Fűrész Zoltán Témavezető: Dr. Varró Petra Növényvédő szernek, avagy peszticidnek nevezünk bármely anyagot vagy anyagok keverékét, amelynek

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

Hivatkozással a felkérésre, opponensi véleményemet az alábbiakban adom meg

Hivatkozással a felkérésre, opponensi véleményemet az alábbiakban adom meg DR. ANDA ANGÉLA egyetemi tanár, iskolavezető PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Keszthely Deák F. u. 16. 8360 Hivatkozással a felkérésre, opponensi véleményemet

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc akadémikus ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA Doktori értekezés PhD

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban. Ásványi anyagok Ásványi anyagok Ami az elhamvasztás után visszamarad. Szerepük: elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 VIII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával

Részletesebben

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva.

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE AMMONAPS 500 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg nátrium-fenil-butirát tablettánként. Minden AMMONAPS tabletta 62 mg nátriumot tartalmaz. A segédanyagok teljes

Részletesebben

A Plantaco Kft. 2012. évi terméklistája

A Plantaco Kft. 2012. évi terméklistája A Plantaco Kft. 2012. évi terméklistája Az elmúlt évtizedekben a szántóföldi növénytermesztés eredményességét elsősorban a hektáronkénti termés mennyisége határozta meg, minimális figyelmet fordítva a

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL

A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL Levegõ Füzetek Budapest, 2006 A NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETBARÁT HASZNÁLATÁRÓL Pál János, Simon Gergely A DDT-t kezdetben annyira veszélytelennek hitték, hogy embereken, élõsködõk ellen is használták A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

PESTSTOP füstképző tabletta

PESTSTOP füstképző tabletta BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP füstképző tabletta Készítés dátuma: 2015.05.29. verzió: 2 1.1 A keverék azonosítása: Termék neve: PESTSTOP füstképző tabletta

Részletesebben

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése. Magyarországi mérgezési esetek

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése. Magyarországi mérgezési esetek Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése Magyarországi mérgezési esetek ETTSZ Általános tudnivalók Jogszabályok Kémiai biztonsági törvény 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet Feladatok Terméknyilvántartás

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások ( 11 ) 227.096 ( 54 ) Eljárás és elrendezés töltési szint mérésére ( 11 ) 227.097 ( 54 ) Mágneses kezelőegység folyékony és légnemű anyagokhoz ( 11 ) 227.098 ( 54 ) Biológiai sejtek azonosítására és számlálására

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Bányácski Sándor mezőgazdasági mérnök szak IV. évfolyam Témavezető: Prof.dr. habil. Simon László Bevezetés A biomassza

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosogatópor

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei Farkas Róbert SZIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék, 1078 Budapest, István u. 2. Farkas.Robert@aotk.szie.hu Az utóbbi

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN

VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM VIZSGÁLATOK A SZAPORODÁSI CIKLUS PERZISZTENCIÁJÁNAK HOSSZABBÍTÁSA CÉLJÁBÓL, BROJLER SZÜLŐPÁR- ÁLLOMÁNYOKBAN Doktori értekezés tézisei VÉGI BARBARA Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése:

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben A szénhidrátokkal és a lipidekkel ellentétben szervezetünkben nincsenek aminosavakból

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű?

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? Dr. Radnai Ferenc 2/14/2014 1 Szennyezők a fogyasztási helyen A szennyezők forrása Elégtelen tisztítás Másodlagos szennyezés Szennyezők típusa Oldott anyagok Biológiai

Részletesebben

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília A természet kvintesszenciái A kvintesszencia szó Arisztotelész természeti filozófiájából indul ki és a latin quinta essentia,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap A kiállítás kelte: 2005. 11. 02. A felülvizsgálat kelte: 2012.03.23. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap 1. Anyag / készítmény - és cégmegnevezés

Részletesebben

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal.

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE CYSTAGON 150 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy kemény kapszula 150 mg ciszteamin-bitartarátot tartalmaz (merkaptamin-bitartarát formájában). A segédanyagok

Részletesebben

STOP jégmentesítő karbonát

STOP jégmentesítő karbonát 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT BEAZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve: anyagkeverék Egyéb megnevezések: Kémiai név és képlet: téli jégolvasztó nemesített mészkő jégoldó karbonát, jégolvasztó

Részletesebben

Csirke embriófejlődés. Dr. Marleen Boerjan Director R&D

Csirke embriófejlődés. Dr. Marleen Boerjan Director R&D Csirke embriófejlődés Dr. Marleen Boerjan Director R&D A csirke embrió fejlődése a tojó petevezetőjében kezdődik és a keltetőben folytatódik Megtermékenyülés---differenciálódás---növekedés---érés A csirke

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

108-65-6 203-603-9 Metoxipropilacetát 15. 110-19-0 203-745-1 Izobutilacetát 13

108-65-6 203-603-9 Metoxipropilacetát 15. 110-19-0 203-745-1 Izobutilacetát 13 A kiállítás kelte: 2005. 11. 02. A felülvizsgálat kelte: 2012.03.05. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap 1. Anyag / készítmény - és cégmegnevezés

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben