Vipers in Zemplén mountains Retrospective survey on intoxications. The

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vipers in Zemplén mountains Retrospective survey on intoxications. The"

Átírás

1

2 (f) Borsodi Orvosi Szemle 3. évf. 2. szám VIRÁGH ISTVÁN TASS GYULA DR. VIPERÁK A ZEMPLÉNI HEGYSÉGBEN. VISSZATEKINTŐ FELMÉRÉSAMÉRGEZÉSEKRŐL Városi Tanács VB. Kórház-Rendelőintézet Gyógyszertára, Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház-Rendelőintézet 11. Ideg- és Toxikológiai Osztály A szerzők egy speciális toxikológiai kérdéssel foglalkoznak. A területükön előforduló viperamarások kezelésével kapcsolatban felhívják a figyelmet a jelenleg is alkalmazott elavult módszerekre. A hazánkban leggyakoribb mérgeskígyófaj, a keresztes vipera (Vipera berus L.) természetéről, tartózkodási helyéről szóló ismertetés után a mérgezés módjáról, tüneteiről, mortalitásáról adnak ismertetést. A kezelésekkel kapcsolatban felhívják a figyelmet a supportív módszerre. Az ellátásnál bizonyos sorrend betartására: i~ mobilizáció, lokális oxidáció, anxiolízis, majd a szakszerű gyógyszerelés hibás gyakorlatra, amelyet 13 toxikológiailag kezelt beteg esetleírásán keresztül mutatnak be. A tanulság az, hogy a kétséges esetekben, de a valós viperamarásoknál is szükségtelenül és rossz módszerrel adják az antiszérumot. E mérgezéseknél egyéb veszélyek mellett a műhibák kiküszöbölésére mutatnak rá, valamint az antiszérum költségkihatásait elemezve a nemzetgazdasági szempontból felesleges pazarlásra hívják fel a figyelmet. Vipers in Zemplén mountains Retrospective survey on intoxications. The authors study a special toxicological issue. They draw the attention to the outdated treatments still applied to viper bites in their region. After demonstrating the nature and residence of the most common poisonous. species in Hungary, the viper (Vipera berus L.), they review the way, symptoms and mortality of intoxications. As to the treatment, they draw attention to supportive method. They study the issues of certain therapeutica! sequence to keep and also local oxidation, anxiolysis and then expert drug admini.;tration. The maladministration of antiser.1m is scrutinized by describing the casr:s of 13 toxicologically treated patients.the conclusion is that antiserum is maladgiinistered and unnecessarily administered both in doubtful cases and at actual viper bites. They draw the attention to preventing malpractice at these intoxications and other risks. When analyzing cost effects of antiserum administration they point at the unnecessary waste from national economical aspects. Évszázadok óta szerepelnek a zempléni hegységről szóló tájleírásokban a viperákról szóló történetek, melyek a hiedelmek szintjén hagyományozódnak. Életterükről tudományos felmérést 25 évvel ezelőtt készített dr. Janisch Miklós herpetológus. Egyetlen faj él itt, a keresztes vipera (Vipera berus L.). Nevét onnan kapta, hogy a fején egy ún. andráskereszt rajzolatot visel /13/. 209

3 3. évf. 2. szám Borsodi Orvosi Szemle Életterük: a füzéri vár és környéke, Füzérradvány, Hollóháza környéke, lstvánkút környéke, a Mlakarét,. de az egész Zemplén-hegységben előfordulnak, ahol a bokros er dövágásokat kisebb-nagyobb irtások, utak szakítanak meg nyarán Janisch profeszszorral ismét bejártuk a területeket, megállapítható volt, hogy ma már ú! biotoptérkép készítésére lenne szükség. A viperák kedvelt tartózkodási helye az erdőirtások nyomán kialakuló bozótos te rületek, rétek, a nagyobb sziklaoldalak mentén található legelők, ahol a gyíkok, egerek mint táplálékállatok megtalálhatók. A szálerdőt, a tartós árnyékos helyeket nem kedvelik. Az útmenti farakások, szénakazlak szintén búvóhelyeik /11/. Ismerni kell a viperák természetét ahhoz, hogy reális képet alkothassunk róluk. Csak a reggeli és délutáni napsütésnél mutatkoznak, főleg a felmelegített fatönkökön, vagy köveken. A tűző napot nem szeretik. Az embert kerülik, ha egy mód van rá, elmenekülnek. Ha valakit mégis megmar a vipera, saját figyelmetlensége miatt történik. Vele kapcsolat ban a marás" kifejezés honosodott meg, pedig sem marni, sem harapni nem tud. A csöves méregfogúaknál - mint a keresztes vipera is - méregfogaikkal injektálják a mérget ál dozatukba. Különlegesen van képe~ve az állkapocs ízesülése elasztikus szalagokkal. A kétoldali állkapcsi fél és felső állcsontok így eltávolodhatnak egymástól, ezért tud lenyelni egyben egy egeret. A palatum lécein elhelyezkedő kis fogsorok hátrafelé simulnak, így a táplálék csak befelé csúszhat. Az egeret természetesen előzőleg méregfogain keresztül beinjektálja méreggel. Ehhez nagyra kell tátani a száját, hogy a felső szájpadléc mellett simuló két méregfogát erektálni tudja. Ezután mint egy csapódó ág, úgy vágja fogait az áldozatba, miközben a méregtermelő miriggyé átalakult parotisból a rágóizmok (masseter) lökik a mérget a ductus venosuson át a méregfogakba. A két méregfog távolsága mm, ezzel 5-6 mm mélyre vág be. Szép színes mellékleteket láthatunk erről Molenaar cikkében /15/. A viperáknak hallásuk nincs, de kitűnő a hőérzékelésük, ezért hagyják elfutni a be injektált áldozatot a bozótosban, a gyepen a hőnyomon rátalálnak. Az embert csak akkor marja meg, ha nem lát lehetőséget a menekülésre: rá lépéskor, be.letenyerelés esetén stb. A sérülések ezért zömmel a boka körül történnek. (Az ilyen te rületen történő kirándulások alkalmával ezért célszerű a zárt magasszárú cipő viselése.) A marás helye jellegzetes. A méregfogak közötti palatum lécek k is fogainak kettős sora végén kb mm-re két pont kis vérző körrel (híg jódtinktúrával letörölve a sérü lés jól kirajzolódik). Azonban nem mindig van két vérző pont, ugyanis hengerded testré szen, lábujjon, elcsúszhat az egyik méregfog. Az is lehetséges, hogy ki volt törve az egyik méregfog. Ezt a jódos azonosítást mindenképpen el kell végezni, ugyanis a s.3ülések döntő többsége nem viperáktól származik, hanem siklóktól. A siklók inkább horzsoláshoz ha sonló marást okoznak. Négy sorban elhelyezkedő kis pontok sora (a bal, illetve jobb maxi Ila fogsora és a palatum durum léceinek fogsora) jellemző a siklókra (aglifák), méreg fog nélküliek, így mérgük sincs, marásuk mégis fájdalmas lehet. A mi vidékünkönt különösen nagy tévedési lehetőséget ad, a rézsiklóval (Coronella austriaca) való felületes hasonlatosság. Bozótosban, mozgás közben már erdőmérnök is összetévesztette a viperával. E sikló rendkívül támadókedvű, de nem mérges faj. Magasra tudja emelni a fejét, kapkod a bot után is, a vipera ezt soha nem tenné, ha tud, elmenekül. A viperákról azt is tudni kell, hogy szabályozni tudják a befecskezendö méreg menynyiségét. Ez a méregmirigy tartalmának 0-60 %-áig terjedhet (átlag: 11 %-át injektálja egy 210

4 Borsodi Orvosi SMmfe 3. ~vf. 2. sz'm marásnál a méreg készletének) / 15/. Ha menekülni tud, gyakran csak f i gye l meztető marást tesz, vagy kevés mérget bocsát ki, takarékoskodik a méreggel. Ezért állapíthatják meg a közleményekben, hogy a viperamarások több mint fe le tünetmentes / 12, 13, 15, 18/. Viszont arról kevesen tudnak, hogy ha meg akarják fogni a viperát, képes egymásután többször is mérget injektálni. Ezért marás után nem célszerű mégegyszer kézzel közelíteni a viperához. Szemléletes állatkísérletet közölt erre Janisch professzor /11/: Terráriumba műegereket raktak be keresztes viperához. Ez a viperát szó szerint hidegen hagyta, - csak élő, meleg állatra támad, - viszont az egyik müegeret, belsejében elhelyezett izzóval felmelegítették, ezt a vipera megérezte és rátámadt az egérre. Beinjektálta méreggel és mivel a várakozásának megfelelően nem futott el, négyszer is megismételte a marást, egyre nagyobb méreg mennyiségekkel. Nagyon kevés a témával kapcsolatos hazai közlemények száma, s ma már ezek nem használhatók. A laikusok valamelyik lexikonból próbálnak ismereteket szerezni, ma már ezek is használhatatlanok. Talán érthető, mert a WHO is csak az utóbbi években pontosította e kérdések körül az ismereteket /30/. Pl. az Erdészeti Vadászati Lexikon kígyómarás" fejezete alatt amit a kezelésekről leírt, nemcsak tévesek, hanem ma már tilosak. (Kivétel lehet az ajánlás, tudniillik, hogy a sérült forduljon sürgősen orvoshoz. Egyébként ez sem pontos, mert a sérült nem mozoghat, más hívja ki az orvost, vagy vigyék a sérültet az orvoshoz.) Rendkívül sok a téves nézet a hazánkban élő viperafajok körül is. Tény: csak a keresztes vipera és egy fekete változata, valamint a parlagi vipera létezik, más viperafaj nem /11, 12, 13/. Csiky: Klinik.Ji Toxikológia 300. oldalán a homoki vipera jelölés szintén t éves közlés! Sokan nevezik a par:agi viperát is, homoki viperának, szintén tévesen. A homoki vipera igen mérges faj, szerencsére hazánkban nem fordul elő /13/. A mérgezés tünetei: Különbséget kell wnni korai és késői tünetek között, valamint a helyi reakciók és a szisztémás mérgezés kö:..ött. Láttuk, az esetekl eientős részében még helyi reakció sincs. Van közlés, ahol a helyi reakciót 35 %-ban jelölik /15/, mások 60 %-ban találtak keresztes vipera marásánál /18/. A maráo helyén a már említett kettős v érző kör jellemző. Égető, csípő fájdalom van, mely múló, nem mindig megbízható jel, ugyanis a méreg összetételétől, menny i ségétől függ. Jellemző viszont a helyi ödémaképződés, először a marás körül, majd az egész testrészre kiterjedően. Mivel megbízható d iagnosztikus tesztek nincsenek, egyesek az ödéma nagyságából következtetnek a mérgezés súlyosságára. Ritkán fordul elő és nem jellemz ő a regionalis nyirokcsomó duzzanat. Néha a marás környéke elszíneződik, tartós fájdalommal, ez szintén súlyos mérgezésre utal. szisztémás mérgezésre utal a gasztrointesztinalis tünetcsoport: hasi fájdalom, hányinger, hányás, ezenkívül a szédülés, sápadtság, verejtékezés, lehűlés, szomjúságérzés. Ritka az idegrendszeri tünet. A méregnek ui. nincs neurotoxikus komponense. Ha viszont érpályába került a méreg, vagy nagyon gyors volt a felszívódása, lehet a CNS-ben is hatása: konfúzió, palpitáció, hipotónia, szomnolencia, sokk. A sokkos állapot gyorsan kialakulhat, ez a legsúlyosabb formája a mérgezésnek. Person,H. közleményében 1 ~6 esetből 27 sérültnél fordult elő, nyolc esetben két órán túl elhúzódott a keringési zavar /18/. E szer- 211

5 3. évf. 2. sz~m Borsodi Orvosi Szemle zők eseteik 40 %-ánál láttak emelkedett leucocytosist ( feletti leucocyta szám), ha ez korán lép fel, súlyosabb a mérgezés. A nagyfokú permeabilitás fokozódás kezdetben plazmavesztéssel jár. A kezdeti haemokoncentráció, a vörösvér~ktextravazációja miatt késői tünet lehet pl. az anaemia. A viperaméreg vérre gyakorolt hatása ellentmondásos. Martin már 1895-ben leírta /19/, azt, hogy a vér koagulobilitást haemorrhagiás kép válthatja fel, vagy csak a vér alvadási képtelensége található. Mellanby 1909-ben igazolta, hogy ez a méreg antifibrin ill. antifibrinogén sajátságával függ össze. Ezt azóta több vipera fajnál igazolták, pl.: V.Russelli esetén /16/. E szerzők 123 mérgezésnél 10 exitet láttak, a 10-ből 9-nél a glomerolusok, de főleg a proximalis tubulusok voltak a fibrin kicsapódás következtében eltömődve, vagyis ezt jelölték meg az exit okának. Itt azért említjük, mert a V. berus esetén is hasonló méreg összetételről van szó, és súlyos esetben az oligúria itt is előfordult /18/, de a proteinúria, se-urea és creatinin szintek emelkedése is leírt jelenség e mérgezésekben /16,18/. Ritka tünetként említik a lázat, exanthemát, angioneurotikus ödémát. Az említett svéd közlés számunkra azért tanulságos, mert ugyanaz a V. berus fordul elő náluk, mint hazánkban ben Svédország kb. felének mérgezési statisztikáját közlik (8.106 esetből 136 volt e viperától származó). Mi ezzel szemben területünkön 25 év alatt sem tudtunk 25 biztosan identifikált viperamarást kimutatni. Ha van egy eset, azt a körzéti orvos, a járási kórház, majd a megyei toxikológiai osztály is esetként szerepelteti, miközben ezek 80 %-a nem is viperamarástól származik. A V. berus mérgének összetétele: Biztosan identifikált ma már a toxikus phospholipase-a2 (továbbá két acidotikus phospholipase), mely a szövetekből felszabadítja a hisztamint, bradikinint, ez okozza az ödémát és a fájdalmat /5, 15/. Az aktív proteineken kívül található a méregben haemorrhagin, L-aminosav oxidase, hyaluronidase, a haemotoxikus hatásokért felelősek, a kapilláris falak lysisével többszöri vérzést okoznak. Vagyis a cytotoxikus enzimek a hyaluronidase segítségével gyors eloszlást okoznak, kinineket, hisztamin-szerű anyagokat,szar,adítanak fel, erre vascularis reakciók, vérnyomás esés, vvsejt extravasatio, sést lysis léph{t fel. A már említett ellentmondást érthetőbbé teszi az a tény, hogy a koagulációra acceleráló és inhibáló faktor egyszerre van jelen, ami időnként, területenként a kígyóméregben változó /4,5,15/. A mérgezéssel kapcsolatos mortalitás kérdése: A legellentmondásosabb adatok itt találhatók az irodalomban. Az ok, hogy nincsenek mindenütt pontos statisztikák, csak becslések. Vannak olyan mérges kígyófajok, melyek harapása 100 %-os letalitással jár (pl. az afrikai mambák), de ezeket nem lehet együtt tárgyalni a viperákkal, különösen nem a V. berussal, melynek mortalitása 0,3 % /15/, a másik hazai viperánkat, a parlagi viperát nem is jegyzik ebből a szempontból. Tény: a V. berus egy átlag marással 10 mg mérget injektál. Egy 75 kg-os embernél a halálos adag: 75 mg /15/. Vagyis, nem lenne szabad egy ilyen mérgezésben meghalni, ehhez több kedvezőtlen tényező, vagy műhiba együttléte szükséges (pl. idős arteriosclerózis beteg kardiális problémákkal, vagy érpályába kerülő méreg elháríthatatlan sokkhatása, vagy kisgyermeket ér többszöri marás). Az említett 18-as citátum 136 identifikált mérgezéséből nem volt - - ~

6 Borsodi Orvosi Szemle 3. évf. 2. szám exit, pedig csak supportív kezelést végeztek, amire visszatérünk. Svédországban így is 1950 óta mindössze 6 exitet regisztráltak, mind a 6 eset 15 éven aluli gyermek volt. A kígyómarás okozta halálozás szenzációszámba megy és minden bulvár lapot érdekel, ha nem bizonyított az eset akkor is, sőt évtizedekig emlegetik. A mi területünkön két ilyen esetnek néztünk utána. Az egyik: Dr. B.Gy.-né 25 évvel ezelőtt történt esete. Bizonyítottan darázscsípés okozta a sokkos állapotot, 20 perc alatt az exitet. A másik esetről szóló történet, mely a mai napig tartja magát a hegyközben, mint viperamarástól származó halál, szintén megkérdőjelezhető. Sikerült a kórházi okmányok alapján tisztázni utólag is, hogy itt is egy hiedelemmel állunk szemben: N.J. 55 éves férfi a mezőn lett rosszul én reggel a kőrakások alól szedte elő a szerszámokat, miközben megcsípte valami. Még két órán át dolgozott, ezután szállította a mentő a kórházba. Itt 08. hó 13-án exitált. A boncolási jegyzőkönyv szerint az exit oka: myocarditis chronika, coronariasclerosis, card. decomp. jelölések. Zárójelben egy szó kérdőjellel (darázscsípés?): ugyanis a jobb kezefején egy tüskeszúrásnyi nyom volt, amiből szövettani minta is készült. Sem ebből, sem egyéb tünetekből még gyanú sem vetődött fel a mérgezésre. Ez azért érdemes említésre, mert N.J. jól ismerte a viperákat. Három fiával évtizedek óta foglalkozott viperafogással, akkor még írtották a viperákat és fizettek e műveletért. Valószír.übb, hogy N.J. életvitele - erősen etilezett - és alapbetegségei szolgáltatták az okot az exithez. Érdekes viszont, hogy mikor került a köztudatba a viperamarástól származó halál története ban sikerült beszélnünk a ma még élő egyetlen fiával, aki elmondta, hogy az eset idején távol volt, már csak a temetésre érkezett haza Pécsről. Ö látta a viperamarás nyomát és meg van győződve, hogy a kórházban kezelték félre az apját (megjegyezzük, hogy a szúrási nyomból metszet készült). A viperamarásból eredő halál története tehát ekkor kezdődhetett. A fia elmondta, ha idehaza lett volna, ez nem történhetett volna meg. Ö tudta volna mit tegyenek. A kérdésre, hogy mit? - két deci tömény pálinkát kellett volna itatni vele..." Érdemes megemlíteni, hogy a statisztikák szerint évente háromszor több ember hal meg darazsak és méhek csípésétől, mint az összes mérgeskígyófajtól /15/. Ha a kígyómarások statisztikáit nézzük, Snyder évi halálos kígyómarásról beszél - természetesen minden mérgeskígyófajt beleértve /24/, Molenaar esetről ír /15/. A WHO felmérések adatai ennek majd egytizedéről szólanak, valószínű ez a reális /30/. Eszerint Dél-Kelet Ázsiában 2500 exit, Burmában 1000 exit fordul elő évente stb. Kínából, Szovjetúnióból nincs statisztika /30/. Ha csak a minket érintő V. berust nézzük és főleg Európát, Angliában az elmúlt 100 évben 14 exit volt, ugyanitt darázscsípésből eredő exitek száma 62 eset. NSZK-ban évente átlag 1 exit. Finnországban 19~6-60 között összesen 21 exit volt. Az érdekesség kedvéért talán még egy USA statisztika, ahol számos mérgeskígyófaj él, főleg a Crotaldae család tagjai miatt évi 15 exit fordul elő, miközben villámcsapás következtében több mint 100 ember leli halálát /1 5/. Vagyis: a reakciók súlyossága nem számítható ki előre. Az enyhe esetektől az exitig terjedhet. Tény: az ún. gyors exit a V. berus mérgezések esetén nem jellemző, ha volt is, sokkos állapotok kialakulása miatt történt és főleg gyermekeken. A jóval mérgezőbb viperafajt képviselő V. Ruselli eseteknél is az exit 4 óra és 72 óra között fordult elő /16/. 213

7 3. évf. 2. sz;jm Borsodi Orvosi Szemle A V. berus marás és mérgezés kezeléséről: A évvel ezelőtt alkalmazott és ajánlott kezeléseket felül kell vizsgálnunk. A legfontosabb teendők: a sérültet a helyszínen immobilizálni kell, felpolcolt lábbal, ülő helyzetben. Nem szabad engedni a mozgást, mert az a méreg felszívódását segíti. A marás helyétől proximálisan nyomókötést kell alkalmaznunk, laza leszorítással az elsősegélynyújtásig. (Ne a marás helyére tegyék a nyomókötést és ne alkalmazzanak érleszoritást. Bizonyított, hogy a nem hozzáértők ezzel több bajt okoznak mint hasznot.) Egyébként a méreg a felületes erek és a nyirok útján szívódik fel. A sérült felületet meg kell tisztítanunk, de sem a kivágás, sem a nyomkodás, vagy kiszívás szájjal, de a kiégetés sem megengedett. A WHO ajánlás is úgy szól, a sebet és környékét nem szabad manipulálni. Volna egy megoldás a méreg eltávolítására. Az USA-ban gyártanak egy ún. cutter kit for snakelbite"-t vagyis kígyómarás elleni méregkiszívó készletet. Ez két egyenlő és egy szűkebb szájú gumigyüszü. Ezeket a marás helyére nyomjuk, miután a bőrt megnedvesítettük perc alatt a bejuttatott toxinok %-át kiszívja /11/. A készlet egyéb anyagait nem említ{ük itt. Amire viszont jelenleg lehetőségünk van, az a marás után az oxidáló szerek lokális diszkrét alkalmazása (3 %-0s hidrogénperoxid, 1 %-0s Kaliumpermanganát oldat, esetleg a fogszúrás helyén a szövetekbe iniciálása), ez ugyanis elbontja a mérget. A k ivágást és kivéreztetést ma már nem ajánlják. (A 15-ös c itá tum irodalmában még 7 közlemény ajánlotta, ez idejét múlt.) A kivéreztetés komoly vérvesztéssel járhat az incoagulabilis vér esetén, de a ráfertözés veszélye is ellene szól. Egyébként a tetanusztól jobban kell még ma is félni, ha lovasfogatolt utak mentén történik a marás, vagy sérülél Ezek után következhet a szakszerű, azaz orvosi ellátás. Ez 30 percen belül elvileg elérhető legyen. A sérült ne a saját lábán menjen, vigyék, vagy hívják helyszínre az orvost. Itt vetődnek fel a gyógyszerek adásának kérdései. Az el len méreg apl i~ációja: Régóta krij.rium, hogy ezt megelőzően az orvos győződjön meg a viperamarás tényér ől! - tekintse meg a megölt kígyót, azonosítsa a méregfogak helyét, álljon fenn legalább a lokális tünetek enyhe, vagy súlyos foka (a sokkos állapot az más kérdés), csak ezután szabadna az ellenmérget alkalmaznia. Hazánkban ezt kötelezően írják elő. Felméréseink szerint viszont az esetek %-ában teljesen feleslegesen és rosszul alkalmazzák. lgy szinte a rizikófaktorokat növelik. Ismét hivatkozunk Personék közlésére /1 8/, akik 136 V. berus marásnál - pedig 27 sokkos állapottal járt - egyetlen esetben sem alkalmaztak ellenmérget és nem volt halál esetük. Le merik írni: Az ellenméreg adása ineffektív, sőt veszélyes". Az Angol Királyi Trópusi Orvoslás és Hygiaeniai Tanács szerint is: A lósavós szérum alkalmazása több veszélyt rejt magában a betegre, mint maga a marás!" A helyes megoldás most is középúton lehet. Ellenmérget akkor adjunk, ha értelme van, és úgy, ahogy kell. Leggyakoribb hiba, hogy nem identifikálják a mérgezést. Az is hiba, ha későn adják az ellenmérget ui. az idő múlásával a méreg eloszlása miatt is, egyre nagyobb adagok kellenének. Ujabb hiba, hogy keveset adnak (kititrált mennyiségek adását nem lehet megoldani). Tény, hogy a jelenleg forgalomban levő szérum antivenimeux egy trivalens savó, a V. 214

8 Borsodi Orvosi Szemle 3. évf. 2. wjm berus, V. aspis és V. amodytes fajok ellen. Mivel e fajok között mérgeikre nézve polispecificitás van, így a V. amodytes ellenmérge is hat a V. berus mérgezésben. Tehát: ez klinikailag értékesíthető és ezzel számolni lehet. Nagyobb baj az azonban, hogy a szérumot rossz módszerrel adják. Ugyanis a subcutan módot ma már szinte nem ajánlják, sőt van, aki már hibának minősíti /24/. E szerzők szövetkárosodásokat, elhalásokat írtak le ilyen módszerrel. Mások az incoagulabilis vér esetén súlyos haematomákról írtak /30/. Az, hogy a mi területünkön ilyen eseteket nem láthattunk, az azért lehetséges, mert komoly mérgezés sem fordult elő. Vagyis: ha az ellenmérget adni kell, komoly oka legyen, ne a sérült hiszteroid reakciója. A helyes alkalmazás iv ml közömbös infúzióban 2-3 ampulla ellenméreg felhígitva cseppinfúzióban /30/. A későn alkalmazott ellenméreggel kapcsolatban még egy aggály vetődött fel, az ui., hogy 5-6 óra múlva a sérülés után - ha valóban komoly mérgezés történt - maga a méreg is érzékenyítheti a szervezetet, ha az ellenméreggel ilyenkor lépnek be, akár súlyos anaphylaxiás reakció is keletkezhet /9/. Azt is tudni kell, hogy az ún. bőr tesztek félrevezetőek. Tulajdonképpen mindenkit potenciálisan reagálónak kell tekintenünk /30/. Ui. volt olyan eset, hogy a sérült nem találkozott előzőleg lóproteinnel (primitív törzsek), mégis súlyos anaphylaxiás reakció lépett fel az ellenméreg adásakor. lgy érthető, hogy egyes országokban miért olyan nagy az ellenméreggel szembeni aversio. Tény: az ellenméreg tisztasági foka döntő. Bizonyított, hogy a monovalens savók nagyságrendekkel kevésbé szenzitivizálnak, mint a polivalens savók. Titrálni kellene a beadott mennyiséget, de nincs megbízható teszt, mely a mérgezés súlyosságát vagy az ellenméreg neutralilációs kapacitását jelezné. Elvileg lehetséges a valódi anaphylactoid lge mediált hyper.;enzitivitás felfedezésére RAS-teszt (Radio allergo sorbens test) alkalmazása, mely lge specificitás lóproteinre, ez figyelmeztető lehet. USA-ban alkalmazzák. Az anaphylaxiás reakcióra figyelmeztető lehet a komplement-aktivációs-teszt is. Azonban, ma már ismert, hog 1 a komplement depleció nem függ össze a korai reakciókkal, sem a mérgezés súlyosságá11al. Ujabb vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a viperamérgezésnél, ha gyorsan adják.i ;: ellenmérget, iv. bolusban, hirtelen leköti a keringésben levő komplementet, ezért kin.effüi a kapacitása /30/. Vagyis: ha ellenméreg adására kerül sor, azt hígítva lassú cseppinrhzióval célszerű alkalmazni. Az ellenméreg tisztasági foka lényeges, de ez el lenőrízhetetlen. A lóprotein mennyisége a dön'tö, mely nem azonos az antitest proteinekkel. A szérum eltarthatóságának kérdéséről is szólni kell. Ismert, hogy 4-6 c 0 on kell tárolni hűtőszekrényben. A WHO által elvégeztetett vizsgálatok szerint így tárolva még 10 év múlva is megőrzi a szérum ellenméreg aktivitásának %-át. Mégis a forgalomba kerülő szérum lejáratát 3 évben jelölik, pedig ha nem veszik ki időközben a hűtőszekrényből, még a WHO is hozzájárult az 5 éves lejárathoz. Az 5 év megjelölés is azért, mert a fecskendős ampullában a gumival érintkezik a folyadék, ezért valamivel instabilabb. Régebben a Pasteur intézet savói mellé adott tájékoztatón e lejárat módosítást még feltüntették, ma már nem. lgy 3 évenként mindenki lecseréli a készleteit. Ez~rt 1986 évben a GYÓGY ÉRT V. 247 db serum antivenimeux inj. készítményt adott ki, melynek ára 46. francia Fr darabonként, ami közel forint, mindez valutában. Tudni kell azt is, ha kirándulásokra hátizsákokban viszik magukkal e szérumot, elég néhány alkalom ahhoz, hogy esetenként 40 c 0 -ra is felmelegedő ampulla ellenanyag titere 215

9 3. ~vf. 2. szám Borsodi Orvosi Szemle teljesen leromoljon, sőt bomlástermék keletkezik, mely allergizál. Az ilyen szérum lehet hogy csak két év múlva járna le a felirat szerint, mégis hatástalan, sőt... Ezt megítélni rá nézéssel szinte lehetetlen a sárgásszínü müanyagfecskendőben (kivéve a teljesen extrém esetet, amikor már zavaros is a készítmény). Ezért kell a beadás előtt egyetlen cseppet a has bőre alá adni, ha 10 percen belül viszketés lép fel, bizonyosan bomlásterméket tartalmaz a szérum. Ezt nem a besleedrázás helyett végezzük, melyre szintén időt kell szakítani (egy esetleges sokkos állapot a kivétel). Az a nézet, hogy ilyenkor erre nincs idő, nem el : fogadható, mert mindenre van idő, ha a sorrendet nem tévesztjük el. Besredktzni pl. mentőszállítás előtt vagy alatt is lehet. A sorrendet említettük: a legelső az anxiolysis. Ui. e sérültek halálfélelemmel, erő sen izgatott állapotban kerülnek az orvos elé. Az orvos nyugodt, biztos fellépése önmagában sikeres lehet. Ha gyógyszerek adására kerül sor, adni lehet pi. antihisztamint. Ez lehetőleg ne legyen altató hatású, mint a phenothiazin típusú Pipolphen (eseteink többségénél mégis ezt alkalmazták). E vegyületcsaládon belül a legálmosítóbb, kevés alkohol még potencírozza is e hatását. A Tavegyl inj. volna a választandó szer, mert 30 percen belül hat és 12 órán át tart a hatása, miközben nem, vagy alig álmosít. Ezért írta róla Schmid, hogy nappali antihisztaminikum" /23/. Vagy jó a Sandosten-Calcium inj., diszkrét dózisai szintén kevésbé álmosítanak /14/. Szóba kerülhet a glycocorticoidok adásának kérdése. Többen eredménytelennek ítélik meg ezek alkalmazását. Pl. sokkos állapotoknál régebben leírták, hogy túl lassú és gyenge e regulációval nyújtott segítség. Ujabban már a Metipred extrém nagy dózisaival pozitív vélemények és közlések vannak. A viperamérgezésben minden szerző ajánlja a glycocortikoidokat, azonban ez ne a Depersolon inj. legyen. Hazai irodalomban ezt említik pl. /8/. E készítménynek rossz a felszívódása, iv. adva is rossz a distribúciója, túl későn és kis mennyiségben jut a hatásos forma a hypothalamo-hypophysealis regulációs szintre. A választandó szer a Di-Adreson-F aquosum inj., vagy a Metipred inj. legyen. Sokkos állapotban a Metipred inj. DC-nak egy nagyságrenddel nagyobb adagjára (30 mg/kg iv. 10 per.e alatt). Ha a vipera ellenmérget alkalmazzák, lóprotein tartalma miatt preventíve is jó a szteroid, az ún. késői reakciók miatt is /18,30/. Van irodalom a kortikoidok antiemetikus hatásáról is /6/, e mérgezésben a hányinger ill. hányás, csak súlyosbítja az állapotot, célszerű ennek oldása. Többször szóba került már a mérgezés következtében kialakuló sokk, melyre számítani kell. Elhárítása az orvos legsürgősebb feladata legyen. A jól ismert anyagokon kívül ujabban a Dopamint, vagy a Dobutamint tartják igen jónak. A Naloxont eredménytelennek és feleslegesnek ítélik /18/. A plazmaexpandereknél viszont a H:.iman-Albuminra~vagy plazmaproteinre lehet gondolni, mert e mérgezésben albumin vesztés van. A Gelifundol inf.-ra is, mert az megköti az uratot, ami ilyenkor kórosan magas (a kontraindikációt mérlegelve, pl. az oliguriát). Lehet gondolni a Dextran készítményekre, de ezeknek is van kontraindikációja. Leírtak vesekárosodásokat még kis molekulasúlyú dextránoknál is /7/. E mérgezésben ez azért lényeges, mert a dextrán a vese proximális tubulusaiban akkum lálódik ilyenkor és okoz oligúriát vagy anúriát. Ha érvényesül a viperaméreg defibrinációs sajátsága, szintén e területet érinti, láttuk az exit elemzéseknél. Vagyis a vese aktuális állapota meghatározó, mi legyen a választandó szer. Megemlítjük a krisztalloidokat is, bár mint plazmaexpandert van.aki elveti, mivel a kiterjedt permeabilitás növekedések miatt az ödémák mellé esetleg tüdőödémát (pontosabban jf /1 ftu...c. '}t_fu,.,_,:..r /t'lam.ir.:). 1 'lrtl,, ~ ~hrdi"e E - ~ uh~/-«- 216 l 'i,.,,j«>-r ft /fc'k_ t/"i7r"i/ n et.i( -hjr~ J~ff 1VY'Hc/t. ( /h tv,';f..:>11 C ( $.:JJe (J'J(J,-l/ n _'

10 Borsodi Orvosi Szemle 3. évf. 2. szám AR DS-szindrómát) okozhat. Viszont újabban a krisztalloidokat előnybe részesítők azt tartják, hogy a sokkos állapotban mindent vállalni kell, az esetleges tüdőödémát utólag lehet majd rendezni. Sőt a kolloidokat kritizálják: a kapilláris permeabilitás fokozódás esetén kimennek a szövetek közé, így majd később okoznak tüdőödémát /17/. Ad 1.: megjegyzendő, hogy a Gelifundol int. kolloidozmotikus aktivitása: 1,85, míg a Rheomacrodexé: 3,58 a plazmához viszonyítva. Vagyis a sokkos állapotban már nem sok idő van a tanakodásra, a lehetőségek és a kontraindikációk behatárolják a döntést. A viperamérgezés a vesét és a májat érinti, úgy tűnik a szivet nem, mivel a méregnek nincs kardiotoxikus komponense. lgy a szív támogatása preventíve nem célszerű pl. feketekávé vagy pálinka itatással, amit sokan ajánlanak, a közhiedelmet sem felejtve ki /3/. Ez ugyanis a keringést fokozza és így a méregnek gyorsabb felszívódását segíti. Ha a szív támogatására kell gondolnunk egyéb okok miatt, azt a szupportív kezelés során kell megtennünk. Az is különös, hogy milyen sokan alkalmazzák e mérgezésben preventíve az antibiotikumokat értelmetlenül (Person is elítéli), más a helyzet ha sérülés vagy egyéb ok indokolja. Kevéssé érthető ugyanakkor, ha a mérgezéshez sérülés is társul, vagy incisiót végeznek, milyen kevesen gondolnak a tetanusz veszélyre. E mérgezetteknél a legkritizálhatóbb beavatkozások egyike azonban az alkohol fo gyasztása. Az alkohol védőhatásáról a mai napig fennmaradt téves nézetet olvashatjuk még Csiky: Klinikai toxikológia (1968) 301. oldal 4. bekezdésében is. A szedálás után írja: Ezenkívül nars yon jó hatású szokott lenni, ha ml pálinkát vagy rumot itatunk vele." Ma már tudjuk, hogy hibás beavatkozás volna. Ismert, hogy az alkohol kezdetben fokozza a keringést, tágítja a perifériás felszíni ereket is, ami a méreg felszívódásának kedvez. Bár nem né'iveli a vér viszkozitását, de növeli az ozmolaritását, ez ismét a méreg felszívódásának kr:dvez /25/. Tény: ilyen nagymennyiségű alkohol elfogyasztása egyszerre, gyorsan kimerít: az ADH-ALDH-rendszert. Először az ALDH-szint esik, nő az acetaldehid (értágítás), v!jyis 30 percen belül lerontja a NAD/NADH arányt, ezzel kimerül a máj legfontosabb o~jéciós kapacitása, pont a mérgezés első óráiban /2/. A viperaméreg oxidációval bomlik. Életveszélyes hypoglycaemiát is leírtak már ml tömény szesznek megfelelő mennyiség elfogyasztásánál /27/. A viperamérgezésben ajánlott mennyiségek ilyen nagyságrendűek. Az alkohol vérre gyakorolt hatása szintén nem közömbös, mert csökkenti a TXA 2 -t, míg növeli a PGl titerét /25/. A mérgezés is hat a vérkomponensekre. Az 2 akutan bevitt alkohol is megváltoztatja a szívizomsejtek membrán phospholipid összetételét, növekszik az intracellularis Ca mennyisége, ami a sejtnekrózisnak kedvez /21/. Vagyis: az alkoholos italok fogyasztása e mérgezésben tilos! (Itt kell megemlítenünk azt a 20 éve történt esetet, amikor a mezőn szánagyűjtés közben egy 16 éves leányt megmart a vipera. Amire a kórházba szállították, már teljesen ittas állapotban volt. Nehéz volt eldönteni, hogy a viperamérgezés vagy az alkohol mérgezés e a súlyosabb. A népi hiedelmek úgy tűnik, még a mai napig élnek /3/. A kígyó ősi szimbóluma a jó és rossz fogalmának. A kígyók iránti érdeklődés emelkedő számára számítanunk kell. Minél több néprajzi tudományos és ismeretterjesztő munka lát napvilágot, minél többet foglalkoznak a kígyókkal a publikációs fórumokon, annál több ~esz a kígyómarásnak hitt eset. A viperák száma a valóságban inkább csökken, ezért védett állattá kellett nyilvání- 217

11 3. ~vf. 2. szám Borsodi Orvosi Szemle tani. A tudomásunkra jutott esetek 80 %-a nem viperamarás volt, hanem siklóktól származott. Az esetismertetések kel ezt kívánjuk bemutatni: 1. eset: A.I. 17 éves fiú, miskolci lakos, OMSZ hozza Vl.2.-Vl.3 -ig tartózkodik a toxikológiai osztályon. Esetleírásban: A Miskolc melletti Tatár-dombon fogtak egy kígyót és megcsípte a jobb mutató ujját. A csípés helye fáj, de egyéb panasza nincs." Epikrízisben : a kígyóról kiderült, hogy sikló..." Kezelés nem történt, haza bocsájtva. Ad.1.: az orvos a megcsípte" helyett a megmarta" szót használja, az állatot identifikálja, ez itt nem történt meg. 2. eset: G.M. 30 éves nő, bodrogszegi lakos. OMSZ szállítja Vl.24.-Vl.30. között feküdt a Toxikológiai osztályon. Leírásban: reggel 8 órakor kígyó marta meg, de csak délben ment orvoshoz, feje fáj, szédül. A marás körül vörös folt. A körorvos ellenmérget ad, 10 ml-t iv., 10 ml-t infiltrálva. Benttartózkodása alatt 30 laborvizsgálat (vérkép, májfunkció: nincs kóros érték). Az osztályon nem erősítették meg a mérgezést. Kezelés: 500 ml Ringer infúzióban 5 amp. Depersolon inj.-t, Pipolphen inj., Penicillin-inj., So lu-medrol inj., Tavegyl tabi., Ca-Sandosten tabi. szurepelt. 3. eset: K.I. 78 éves férfi, hejcei lakos. OMSZ szállítja Vlll.15-én órakor kerül az osztályra. A szikszói ambulancián órakor kapott ellenmérget. Az állítólagos marást kinyomkodta, enyhe fájda!mai miatt fordult orvoshoz. Kezelés: Depersolon inj., Pipolphen inj., Tavegyl inj., 2x1 amp. Superseptyl inj. Másnap tünetmentesen hazaengedik. 4. eset: Z.L.-né 43 éves miskolci lakos IX.3.-IX.4. között feküdt az osztályon. A leírásban: vasárnap, 3 nappal ezelőtt, kígyó h irapta meg a jobb combját. Ma kezdett fájni a feje, szédül, a nyaka fáj. Azóta többször volt hányingere, a jobb lába zsibbad." Kemény tapintású harapási nyo m, k issé nyomásérzékeny, egyéb tünete nincs. Ennek ellenére megkapta az ell..mm(;rget, pedig az Epikrízisben: a viperamarás gyakorlatilag kizárható" jelzés. j 5. eset: B.F. 39 éves férfi, tállyai lakos IX.26.-IX.27-ig tartózkodott az osztályon. Este 20 órakor érkezik! Leírásban: bokáján jó darázscsípéshez hasonló csípést érzett... majd világosan látott egymástól 1 cm-re levő sebet, mely gyengén vérzett. Alkoholt foqyasztott és körzeti orvoshoz ment." Onnan a sebészetre küldték! majd tovább a toxikológiára. Az állatot nem látta. Kezelés: 0 óra 30 perc és 7,30 között óránként 0, 1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 és 1,2 ml ellenmérget kap. Meg kell jegyezni: Besredkázásnak hosszú az idő, antidotumnak kevés a mennyiség. Nem volt probléma. Ez valószínűleg viperamarás volt. 6. eset: K.I. 22 éves férfi, miskolci lakos Vlll.19.-Vlll.20. között tartózkodott az osztályon. A leírásban: OMSZ hozza, mert 13 óra körül kígyó (sikló?) csípte meg a kezét - bal kéz 4. ujj - utána zsibbadást érzett bal karj~ban... Kábult, mint a részeg, pedig csak két dl töményet és két üveg sört ivott. A viperát ismeri, ez nem 218

12 Borsodi Orvosi Szemle 3. évf. 2. szam tünt annak. Ez valami színes volt, gyorsan tovasiklott. Tetanusz injekciót két hónapja kapott." Epikrízisben: Tekintettel a nem identifikálható kígyór.:i, szerum antivenimeux terápiában részesítjük, melyet Besredkázva adunk." Lázlapon: 15,30-tól 2 óra 30-ig (9 órán át!) 8 részletben kap egyetlen ampullát subcutan. 7.eset:E.B.Zs. 14 éves fiú, miskolci lakos Vlll.11.-Vlll.12. között feküdt az osztályon. Leírás:,;Ma a tapolcai csónakázó tó mellett kígyószerű állat, mellyel játszott, megcsípte". A jobb térdhajlat hajlító oldalán felületes hámsérülés. Zárójelentésben: toxikológiai teendő nincs... observatio során panaszmentes, bizonyára nem mérgeskígyó marta meg." Kezelés nem történt (identifikálás sem). 8. eset: N.1.-né 36 éves hejcei lakos V V között feküdt az osztályon. Leírásban:... a mai napon a mezőn feltehetően vipera marta meg, a körorvos már a szérumot beadta." Zárójelentésben: Felvételkor a jobb alszár középső har madában sebtoilette... intoxikációs tünet nincs, nem is alakult ki. A lázlapon: 19 laborvizsgálat. Kezelés: 1 amp. Ca-Sandosten inj., 4x2 amp. Oxacillin inj., 3x1 Tavegyl tabi. 9. eset: K.K. 43 éves férfi, miskolci lakos Vll.21.-Vll.26. között feküdt az osztályon. Leírásban: 17 órakor Regéc környékén kirándulás során kígyó marta meg. Azt gondolván, hogy viper-a, a gönci körorvosi ügyeletben megkapta az antivipera-szérumot." Zárójelentésberh felvételkor hányinger, hányás, kissé livid végtagok, jobb bokáján apró harapási nyom, anxietas volt észlelhető... Jobb AVduzzanat alakult ki... terápiára ofu~dott." Lázlapon: Vll.21-én: Pipolphen inj. i.m., Ca-Sand. inj. + C vit. inj. (beírás), majd 3 napig: Sand.-Ca inj., 2x1 Tavegyl tabi., 3x1 Polybé B1 tabi., 4x2 caps. Semt~illin. Ad 1.: Ez az eset bizonyosan viperamarás lejietett! Problémamentesen gyógyult. 10. eset: B.1.-né 35 éves szerencsi lakos V 1.23::--Vl.24. között volt az osztályon. A leírásban:... kirándulás közben bal kéz m~sodik ujjának 1 percén megharapta egy 70 cm-es kígyó, amit meg akart fogni $~bet kiszívta, kimosta. Az ujja kissé zsibbadt és szédül, nagyon meg van ijedve." Zárójelentésben: a szérummal végzett próba alkalmával 10 Ft-nál nagyobb allergiás reakciót kaptunk. Besredka módszerrel megkíséreltük a deszenzibilizálást, a harmadik alkalommal is kifejezetten allergiás reakció... A szérum adásától eltekintve." Másnap tünetmentesen hazabocsájtva. 11. eset: B.B. 24 éves férfi, karcsai lakos IV.1 -ig volt az osztályon. Leírásban:... kimentünk ibolyát szedni, a gyerek rálépett egy kígyóra, az felállt 30 cm-re a gyerek előtt. Ö kézzel elütötte, hogy ne marja meg a gyereket, megijedt. Később vette észre, hogy a keze vérzik... aztán bedagadt és zsibbadt. Körorvoshoz ment, az mentővel kórházba küldte... onnan tovább a toxikológiára injekciót is kapott, de nem tudja milyeneket. A vidékükön még nem hallott kígyómarásról... Megivott 7 dl bort." Eddig az idézet. (Nem viperás területen, márciusban! és identifikálás nélkül ilyen kálváriát járattak az erősen ittas személlyel, aki természetesen szérum antivenimeux inj.-t is kapott.) Valószínű, rézsiklóval találkoztak. A sebtoilette miatt azért bennt tartották. Záró!elentésben: semmi mérgezési tünetet nem észleltünk. 219

13 3. évf. 2. szám Borsodi Orvosi Szemle 12. eset: O.J. 25 éves férfi m iskolci lakos Vll.30.-Vll.31-ig feküdt az osztályon. Leírásban:... a szőlőben valamilyen kígyó megcsípte 3 ujját a jobb kezén... a csípéseket k iszívta." Kórelőzményben: reggel 9 órakor történt az eset. Felvétel: órakor. Három ujján tűszúrásnyi sebecskék. Zárójelentésben: felvételkor toxikológiai tünetegyüttest nem észleltünk, a vipera elleni szérumot megkapta." Itt viszont a felvétel előtt pár órával jelzik a sérülést (?) Másnap tünetmentesen hazabocsájtva. 13. eset: K.S. 44 éves férfi. budapesti lakos Vll.12.-Vll.13. között volt az osztályon. Leírásban:... esetkocsi hozza a thermál fürdőből, ahol megharapta egy vipera... szétverte a kígyó fejét, de jól ismeri a kígyókat (mondja a beteg). Utána megivott 1 dl pálinkát, tudja, hogy azt kell. Egész keze zsibbad." Exploratio:... vizisiklót látott, de ügyetlenül fogta meg, és az megharapta, megijedt, a sebet az ujján cigarettával kiégette. Sebészeten ellátták a sebet..." Zárójelentésben:... a felvételkor előtérben inkább alc.intoxikációra utaló tünetek... obs. alatt viperamarás toxikus hatását nem észleltük." A kiégetés helyét tovább kezelik. Mindenképpen tanulságos e kérdés több szempontból is. Pl. az, hogy az orvosi beavatkozásokat gyakran a sérültek rémképei uralják. Szinte nincs identifikálás. A kezeléseket át kellene alakítani a korszerű elveknek megfelelően. Fontos lenne az observálás során a szupportív kezelésekre helyezni a hangsúlyt. A vizsgálatoknál a vérképre kl?zdetben a leucocytosist, később a thrombocytaszámot kellene néznünk. Szisztémás mérg~zés gyanújánál: 6 óránként 3 egymásutáni alkalommal a vér alvadási idejét kell ellenőriznünk. Figyelnünk kell a vese aktuális állapotára. Ha súlyos a mérgezés - oligúria van - a peritonealis dialízis a választandó megoldás. Súlyos mérgezésnél a máj is érintett. Erős alkoholizálásnál az acidózis miatt különösen. Láttuk a korai tünetek 5-24 óra között lépf"ie!k fel. Ha napok múlva jelentkezik a beteg, a késői reakciók e mérgezésben lehetségesek, láz., arthralgia, urticaria, limphadenopathia, neutropenia, proteinúria. Ezekből nem sokat láthattunk, mert nem is volt komoly mérgezés. Több olyan bei1vatt<ozást láttunk viszont, amely inkább a rizikófaktorokat növelte, pl. 4-5 óra múlva vé9zett incísiók. Vagy a sérülés után 5-6 óra múlva (sőt napok múlva) adott ellenméreg subcutan, miközben sem identifikálás, sem helyi reakciók nem voltak. E sérültek kezelése belgyógyászati-intenzív, vagy toxikológiai osztályok feladata elsődlegesen és nem sebészeti osztályoké. Ezekből mindenkinek le kellene vonnia bizonyos következtetéseket. A felettes és felügyeleti szerveknek az egységes irányelvek kidolgozására vonatkozóan, az orvosoknak a szemléletváltoztatást, a supportív kezeléseket kellene megfontolniuk. Megítélésünk szerint a felvilágosító munkát sem kellene elhanyagolnunk, mert az a meglátásunk, hogy még az erdészeti dolgozók körében sem volna ez felesleges a reális kép kialakításához. Természetesen rémtörténetekkel, vagy kuriózumokkal lehet szolgálnunk, de ezek nem kedveznek a valós helyzet megítélésének. Pl.: ilyen volt a több mint 20 éve történt ujjcsonkításos eset. Egy erdészeti dolgozó, akit megmart a vipera, odament a fatönkhöz és baltával levágta a megmart ujját. Vagy a közelmúlt pálházi körorvos esete: Páciense csontig kiégette szivarral az általa viperamarásnak tartott sérülést, mely hosszú utókezelést 220

14 Borsodi Orvosi Szemle 3. évf. 2. szílm igényelt, az égési sérülés miatt. Ismert, hogy a szakszerű cauterezés sem volna jó megoldás! Nem szeretnénk lebecsülni a viperaveszélyt, de emellett gondolnunk kellene a lóvontatású erdei utaink mentén történt sérüléseknél a tetanusz veszélyére is. Vagy a kirándulásokon figyelnünk kell a darazsakra is, célszerű messze elkerülni a fészküket. Ezek semmivel sem jelentenek kisebb veszélyt, mint a vipera! Természetesen gombázások alkalmával, vagy réteken a viperák előfordulására májustól szeptember végéig számítani lehet. Olyan meleg nyáron, mint 1986-ban volt, a viperák élettere beszűkül, ilyenkor akár lakókörzetekig lehúzódnak a táplálék után, vagy inkább aestiválnak. Erre is láttunk példát a füzérradványi szanatóriumban. Az épülettől 10 méterre tevő hulladékgyüjtőhöz egerek is já.rtak, így utána ment a vipera is. Itt fogtak egy példányt. Vagyis a Zempléni hegységben számolnunk kell a keresztes viperák előfordulásával. Egészségügyünknek meg a sérülések, vagy vélt sérülések kezelési költségeivel kelt számolnia, amely nem is jelentéktelen. Ha csak az ellenszérum valutáért vásárolt összegeire gondolunk, szintén gondolatokat kell, hogy ébresszen. IRODALOM 1. AshfordA., Ross,J., Sothgate,P.: Pharmacology and toxicology of a defibrinating substance from malayan pit viper venom. Lancet, Dr. Bánki M. Csaba: Az alkoholizmus biológiai kutatásának eredményei. Medicina, Alkohológia kiskönyvtára Borsodi László: A kígyómarás népi gyógymódjai Csíkben. Művelődés (Bukarest), Bücher/ J. et a//.: Venomous Animals and Thei.- Veriom. Academic Press. New York - London Carl Gans: Biology of the reptilia. Physiol Acadr!mic Press. London Cersosimo,R.J., Karp,D.D.: Adrenal Corticosteroide es antiemetics during cancer chematherapy. Pharmacotherapy H! Feest, T.G.: Low moleculare weight dextran: /.. c:ontinuing cause of acute renal failure. Brit.Med.J , Formulae Normales. V.kiadás. Medicina Geley L. és mtsai: Kígyómarások a gyermekkorban. Tagliche Praxis , Goodwin,J.F., Bell,W.R., Pitney,W. R.: Lancet , Janisch Miklós dr.: Magánközlés Janisch Miklós dr.: A hazánkban előforduló viperafajokról. Orvosi Hetilap , Janisch M., Breznay D.: Kígyók - békák. Móra Kiadó Martindale,H.: The Extra Pharmacopoe ia. 28. London, Molenaar,J.G. : Poisonous snakes. Fascinating and Dangerous Organorama. 1983, 20, Myint-L wino, Rodney Phylips, Tun -Pe, David A.Warell, Tin-Nu-Swe, Maung,M.Lay: Bites by Russel's viper (Vipera Russeli-Siamiensis) in Burma: Haemostatic, vascular, and renal disturbances and response to treatment. Lancet II MörtbergA.: Aspects on crystalloid fluid therapy. Acta Anaesth.Scand ,

15 3. évf. 2. szám Borsodi Orvosi Szemlt1 18. Hans Persson and Nrigitta lrestadt: A Study of 136 Cases adder Bite Treated in Swedish Hospitals During One Year. Acta.Med.Scand , Reid,H.A., Chan,K.E.: Lancet, , Reid,H.A., Theakston,R.D.G.: Treatment of Snacke Bite. WHO Pubi Rubin,E.: Alcohol and the heart: theoretical considerations. Fed: Procedings , SharpA.A. etall.: Lancet, , SchmidA.H.: Tavegyl in der dermatologischen praxis. Med.Welt , Snyder,C.C., Stainght,R., Glenn,J.: Plastic and Reconstructive Surgery , Straub,P.W.: Alkohol und das Blut. Schweiz.Med.Wschr , Editorial: Lancet , Tesche,R.: Alkohol és anyagcsere. lnternist. 1985, 26, Valceva,l.A. és mtsai: Heparin hatása a Vipera lebetina toxinjával mérgezett egerekre. Orv.Heti! , Vie, V., Lnag,D.J., Cowley,R.A.: Aggravating effect of alcohol on admission serum insulin patterns of patiens with trauma and in state of shock..surg.gynec.obstet , WHO Pubi. 58. Progress ín the characterization of venoms and standarch'zation of antivenoms. Geneva Köszönetet mondunk Janisch Professzor Űrnak a szakirodalommal és az információkkal nyújtott segítségéért, valamint Tóth Márta könyvtárosnak a fordításokért. (Virágh István, 3980 Sátoraljaújhely, Városi Kórház, pf.: 230).j.- 222

16

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Béres Alexandra edzéstanácsaival Vese Világnap Magasvérnyomásés vesebetegség A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató

Részletesebben

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN Készült a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében, 2004 Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet Felelős kiadó: dr. Misz Irén Írisz Kontrollszerkesztő: Marton

Részletesebben

CUKORBETEGSÉGRŐL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK!

CUKORBETEGSÉGRŐL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK! CUKORBETEGSÉGRŐL NEM CSAK CUKORBETEGEKNEK! // 2014. 3. SZÁM // JÚLIUS (DIABFÓRUM) www.diabforum.hu Strandolás és ketoacidózis 30. oldal Ez több mint bűn... ez hiba! 5. oldal Mikor kell elkezdeni az inzulinkezelést?

Részletesebben

Telefonon jön a segítség

Telefonon jön a segítség II. évfolyam 10. szám, 2002. október www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Telefonon jön a segítség Vasárnap 24 órás ügyeleti szolgálatban voltam a Misszió Egészségügyi Központban.

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Éljen szívesen! Kövek a testben. Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi Andreával. Férfiegészség: fókuszban a prosztata

Gyógyhír. magazin. Éljen szívesen! Kövek a testben. Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi Andreával. Férfiegészség: fókuszban a prosztata VI. évfolyam 9. szám 2011. szeptember magazin Kövek a testben Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi ndreával Éljen szívesen! Férfiegészség: fókuszban a prosztata Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel. Az immunmoduláns kezelés és az életminőség. Átszervezés után sikeres közösségi élet

Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel. Az immunmoduláns kezelés és az életminőség. Átszervezés után sikeres közösségi élet Ma már könnyebb együtt élni az SM-mel Az immunmoduláns kezelés és az életminőség összefüggése Átszervezés után sikeres közösségi élet Gyermekvállalás sclerosis multiplexszel Három deci bor ára 2013. tavasz

Részletesebben

SÁNDOR IMRE DÍJ OMA MELLÉKLET OCTOBER 6, 2014

SÁNDOR IMRE DÍJ OMA MELLÉKLET OCTOBER 6, 2014 SÁNDOR IMRE DÍJ OMA MELLÉKLET OCTOBER 6, 2014 MELLÉKLET KÖZLEMÉNYEK Lezárult a Nagy Elsősegély Teszt Van még fejlődnivaló az elsősegélynyújtás terén Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Nagy Elsősegély

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések 1. HIV/ AIDS - 1986-ban adta az AIDS kórokozójának a Nemzetközi Vírus Nomenclatura Bizottság a HIV (Human Immundeficiencia Vírus) nevet. - Az a vírustípus,

Részletesebben

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET Harald W. Tietze Urine the Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET A címben szereplő Holy Water - angol elnevezés - magyarul nem más, mint felszentelt víz, amely összefüggésbe hozható a vizelet ősi indiai nevével:

Részletesebben

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk,

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisz-tus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket,

Részletesebben

XVII. évfolyam 2012. július

XVII. évfolyam 2012. július XVII. évfolyam 2012. július A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA A stílus Tartalom Hétvégén kaptam a felmondólevelet. Nem az bajom vele, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a munkámra,

Részletesebben

A DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Autoimmun Betegegyesületének kiadványa

A DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Autoimmun Betegegyesületének kiadványa Autoimmun A DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Autoimmun Betegegyesületének kiadványa 3. szám 2012/1 Szív és érrendszeri betegségek szisztémás autoimmun kórképekben Dermatomyositis és polymyositis

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 1. szám 2012.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 1. szám 2012. III. évf. 1. szám 2012. február RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Kergessük el a rákot Illyés András Tünetmentes állapot tüdőrákban

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Quo vadis. cannabis

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Quo vadis. cannabis SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Quo vadis? cannabis SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszék Quo vadis cannabis? A c a

Részletesebben

Spondylitis ankylopoetica

Spondylitis ankylopoetica Spondylitis ankylopoetica (Bechterew-kór) Géher Pál dr. reumatológus szakorvos Halmosi Ágnes gyógytornász Lakatos Tamás dr. ortopéd szakorvos Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest 2009 Kiadja: A Magyar Reumatológia

Részletesebben

Kopogtató. emberek. hangulatok. könyvek ízek. Hipertónia Társasági Magazin

Kopogtató. emberek. hangulatok. könyvek ízek. Hipertónia Társasági Magazin Be Kopogtató orvosokról orvosoknak... könyvek ízek hangulatok emberek A hétköznapok kongresszusa Perzselő tekintetek között... A pandák eledele és a kínai konyha Az éteres altatás meghonosítója Hipertónia

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Gyógyhír VII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus magazin z SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Hôguta Nyári veszélyek Tegyünk a parlagfû ellen! Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/3., május június Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának IntegrArt

Részletesebben

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.

Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. Bitter István: Szorongásos kórképek című könyve alapján Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996. A könyv elsősorban családorvosok és háziorvosok számára készült, de a kötet iránt széleskörű nem szakmai érdeklődést

Részletesebben

Mi fenyegeti a gyerekeket?

Mi fenyegeti a gyerekeket? II. évfolyam 7. szám, 2002. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Mi fenyegeti a gyerekeket? A nyári hónapokban általában ugrásszerûen megszaporodnak a gyermekbalesetek.

Részletesebben

Minden, amit a személyi inhalátorokról tudni kellene

Minden, amit a személyi inhalátorokról tudni kellene Minden, amit a személyi inhalátorokról tudni kellene Az e-cigi, ami nem robban, nem mérgez jobban, mint a kávé, és nem tartja el az államot még ha illegális is Az utóbbi időben (különösen az Egészségügyért

Részletesebben

SMs üzenet. Bemutatkozik a miskolci SM Centrum. Amit a pánikról tudni érdemes. Nem mindegy, mikor hol és hogyan szúrunk! 2006.

SMs üzenet. Bemutatkozik a miskolci SM Centrum. Amit a pánikról tudni érdemes. Nem mindegy, mikor hol és hogyan szúrunk! 2006. SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN Bemutatkozik a miskolci SM Centrum Amit a pánikról tudni érdemes Nem mindegy, mikor hol és hogyan szúrunk! 2006. tavasz elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu itt is

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS JEGYZET

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS JEGYZET ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS JEGYZET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NYESTE ZSOLT 2007 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 A MENTŐHÍVÁSRÓL...4 HOGYAN REAGÁLJUNK, HA MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEIT HASZNÁLÓ JÁRMŰVEL TALÁLKOZUNK?...5 A BALESETI

Részletesebben

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin.

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin. PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 5. szám 2008. május Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. Veszélyes

Részletesebben

Átfogó változások a MOTESZ munkájában

Átfogó változások a MOTESZ munkájában Átfogó változások a MOTESZ munkájában Az év elejétől dr. Poór Gyula professzor, az ORFI főigazgatója, a Semmelweis Egyetem tanára irányítja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) tevékenységét.

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben