KÖZHASZNÚ JELENTÉS PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6."

Átírás

1 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/9 KÖZHASZNÚ JELENTÉS PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

2 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 2/9 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6. Közhasznúsági fokozat: Közhasznúsági végzés száma: közhasznú PK /2004/4. szám (Veszprém Megyei Bíróság) Nyilvántartási szám: Képviselők: Induló vagyon: az alapítvány kuratóriuma: Dr. Veress Gábor kuratóriumi elnök, Kámánné Szőke Katalin, Kaiser Lászlóné, Dr. Udvarhelyi Miklós, Lakatos Antal (2010. dec. 26-ig), Szijártóné Englert Ildikó (2010. december 27-től) és Gaál Richárd kuratóriumi tagok Ft. Beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek a 224/2000. (XII.19.) és a 237/2003 (XII.17.) Kormányrendelet előírásait alkalmazva tesz eleget. Működése során továbbá figyelembe veszi a 115/1992. (VII.23.) Kormányrendeletet is, amelyet az alapítványok gazdálkodási rendjéről alkotott a Kormány. Könyvvezetés módja: Kettős könyvvezetés A beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az Alapítványt a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája (székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.) alapította. Az alapító képviseletét Kámánné Szőke Katalin, a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájának igazgatója látja el. Alapítvány célja, tevékenysége: Az alapítvány célul tűzi ki, hogy támogatást nyújtson a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola tehetséges tanulóinak felkutatásához, ezen tehetségek képességeinek és személyiségeinek szakmailag megalapozott, tervszerű fejlesztéséhez, különös figyelemmel a szociális és kulturális téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozására. 1) Az Alapítvány a tehetségkutatással és tehetségfejlesztéssel kapcsolatban a következő

3 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 3/9 tevékenységeket támogatja: a) a tehetséggondozó műhelyek szakmai tevékenysége (munkatervek, tantervek, egyéni fejlesztési programok kidolgozása, a tanulókkal foglalkozó mentorok díjazása, szakkönyvek, munkafüzetek, segédeszközök beszerzése); b) a tehetséges tanulók személyiségfejlesztését szolgáló projektek (a kommunikációs és együttműködési készséget fejlesztő speciális tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, tanulás módszertani foglalkozások, a kreativitást, az önismeretet, az önbizalmat, a konfliktuskezelést fejlesztő tréningek); c) bentlakásos, az iskolai szünidőben szervezett tehetséggondozó táborok; d) a szakmai fejlődést szolgáló kirándulások (múzeumok, képtárak, kutatóintézetek, oktatóközpontok, tudományos és művészeti műhelyek meglátogatása, beszélgetés alkotóművészekkel, kutatókkal); e) egyéni vagy csoportos önálló kutatómunka; f) hazai vagy külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, pályázatokon való aktív részvétel; g) kiemelkedő eredmények jutalmazása; h) a tehetséggondozó programban tevékenykedő tanárok tehetséggondozással összefüggő szakmai és/vagy módszertani továbbképzése, önképzés; i) együttműködés más tehetséggondozó műhelyekkel közös és arányos költségviselés mellett; j) szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyetemi, vagy főiskolai továbbtanulása; k) adatbázis kiépítése (személyiség, szakmai érdeklődés, képesség és teljesítményvizsgálatra alkalmas mérőeszközök készítése, gyűjtése); l) tehetségfejlesztő munka ellenőrzése, utóvizsgálatok: a tehetségek nyomonkövetése; m) kiadványkészítés a kiemelkedő eredményeket elért tanulók munkáiból; n) a szakmai és társadalmi közvélemény tájékoztatása a tehetséggondozó munkáról, az eredményekről és problémákról. 2) A fenti tevékenységek megfelelnek az évi CLVI. törvény 26. c) 3-5., , 19. pontja szerinti tevékenységeknek. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez. Nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete politikai pártoktól független, és azoknak támogatást nem nyújt.

4 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 4/9 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés A. Befektetett eszközök Előző év adatok e Ft-ban Előző évek módosítása Tárgy év I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 5/9 EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok e Ft-ban Tételek Előző év Előző évek módosítása Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól ebből továbbutalási céllal kapott támogatás b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 2 2 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 0 ebből továbbutalási céllal kapott tám. püi. rendezése 5. Pénzügyi műveletek ráfordítási 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordítási 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény

6 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 6/9 III. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 2010-ben magánszemélyektől nem részesült támogatásban, 0 e Ft összegben. Kamatbevétel e Ft volt. A költségvetési támogatás tényleges felhasználása a következők szerint valósult meg: Kuratórium működési költségek: Alapítvány működési költségek: 0 e Ft. e Ft - anyagköltség 75 e Ft - igénybevett szolgáltatás e Ft - egyéb szolgáltatás e Ft - személyi jellegű ráfordításai: e Ft - támogatások: e Ft - egyéb ráfordítás: e Ft Pályázatok: Technikai eszközök beszerzési értéke: Vállalkozási tevékenységet a tárgyidőszakban nem folytatott, így abból származó bevételeinek és kiadásainak összege nulla. Tárgyévi eredménye kizárólag a alapítványi célra elkülönített, és átutalt előirányzat illetve támogatás, valamint a felmerült költségek, ráfordítások különbsége szerint alakult. Adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Tárgyévi működés eredménye - 58 e Ft. e Ft e Ft

7 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 7/9 IV. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Vezető tisztségviselők évben díjazásban nem részesültek.

8 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 8/9 V. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa a évben is az Alapító Okiratban meghatározott céljainak megfelelően folytatta közhasznú tevékenységét, elsősorban anyagi támogatást nyújtott a veszprémi székhelyű Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tehetséges tanulóinak tehetséggondozására és fejlesztésére irányuló tevékenységeihez. A szervezett keretek és az egységesség érdekében ebben az évben is pályázati felhívásokat tett közzé a Kuratórium. A Kuratórium alapítványi honlapot üzemeltet, melyen többek között a pályázati felhívásokat, valamint az egyes határozatokat közzéteszi. Az Alapítvány bevételei a évi SZJA 1% felajánlásokból ,-Ft (Egymillióhatszázhatvannégyezer-hétszáztíz forint) értékben, banki kamatbevételekből pedig 2.109,-Ft (Kétezeregyszázkilenc forint) értékben adódtak. Az Alapítvány évben adományt nem kapott. A Kuratórium összesen hat alkalommal tartott ülést, ezek során három határozatot hozott támogatási pályázat-kiírás, 16 (Tizenhat) határozatot pedig támogatásnyújtás ügyében. A pályázati felhívásokra a Kuratóriumhoz összesen 112 (Egyszáztizenkettő) pályázat került benyújtásra, ezekből teljes elutasításra egy sem került. A tanulói pályázatok alapján az alapítvány által évben nyújtott támogatások összértéke ,- Ft (Egymillió-négyszázhatvanezer-tíz forint). A pályázatok mellett a Kuratóriumhoz 35 (Harmincöt) egyéni támogatási kérelmet is benyújtottak a tanulók, a Kuratórium mindegyiket elfogadta. A támogatási kérelmek alapján évben nyújtott támogatások összértéke ,-Ft (Egyszáznyolcvankilencezer-hatszáz forint). Az Alapítvány támogatást nyújtott 25 tanuló sikeresen letett középfokú, C típusú nyelvvizsga-díjához, 30 tanulónak az iskolai angol nyelv tanulásba integrált tehetséggondozó programban való részvételéhez, 6 tanulónak a Matekguru Kárpát-medencei Matematikai Csapatverseny április én, Nyíregyháza-Sóstón megrendezett országos döntőjében való részvételéhez, 15 tanulónak különféle, a személyiségfejlesztésüket és tehetséggondozásukat szolgáló szakmai kirándulásokon való részvételéhez, 28 tanulónak az iskolai tradicionális német nyelvi diákcsere-kapcsolatában való részvételéhez, 28 tehetséges tanulónak egy, az iskola által szervezett budapesti Tavaszi jutalomkirándulás -on való részvételéhez, 1 tanulónak a Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Versenyen való részvételéhez, végül 13 tanuló személyiségfejlesztését szolgáló hit- és erkölcstan-táborban való részvételéhez. Az Alapítvány az Alapító Okiratában leírt céljai alapján a évben mindösszesen ,-Ft (Egymillió-hatszáznegyvenkilencezer-hatszáztíz forint) értékű támogatást nyújtott. A Kuratórium a támogatásokat minden esetben készpénzben folyósította a támogatott tanulóknak, illetve a kiskorú tanulók törvényes képviselőinek. Az Alapítvány évben vállalkozói tevékenységet nem végzett. Veszprém, február a Kuratórium elnöke

9 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 9/9 Záradék Ezt a közhasznúsági jelentést a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa kuratóriuma a február 7-i ülésén elfogadta.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben