BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Levelező tagozat. Nemzetközi marketing szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Levelező tagozat. Nemzetközi marketing szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány ÉLETSTÍLUS, ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS Szeged, 2009 Készítette: Feller Ágnes

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Életstílus, életmód, fogyasztás Fogyasztói magatartás trendek (Törőcsik, 2006) Trendek és ellentrendek Ellentrend nélküli trendek Hazai fogyasztói trendek A hazai időfelhasználás trendjei Az életstílus kutatás megjelenése (Veres Hoffmann Kozák, 2006; Törőcsik, 2006) Életstílus kutatások csoportosítása (Veres Hoffmann Kozák, 2006) Életstílus tipológiák (Veres Hoffmann Kozák, 2006; Törőcsik 2006; Bukodi, 2006) Többdimenziós tipológiák Az AIO modell VALS modell Sinus Milieu modell Egydimenziós tipológiák Szemiometria modell C s VALS 2. modell Életstílus kutatások Magyarországon (Veres Hoffmann Kozák, 2006; Törőcsik, 2006; Csite Kovách Kristóf, 2006) GfK modell Gallup modell TGI modell Életstílusinspiráció modell A primer kutatás folyamata Kutatási terv Demográfiai adatok elemzése (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok demográfiája Nyíregyházi lakosok demográfiája Általános vagyoni, és lakóhelyzet (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata A márka szerepe (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008)

3 12.1 Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Érdeklődési kör (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Szabadidős tevékenységek (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Vásárlási szokások (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Kapcsolati vizsgálatok (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Munka szabadidő kapcsolat Vásárlási szokások A márka szerepe Kvalitatív kutatás Összefoglalás Táblák jegyzéke Ábrák jegyzéke Irodalomjegyzék Melléklet BEVEZETÉS Szakdolgozatomban szeretném bemutatni, hogy életstílusunk, illetve életmódunk miképpen függ össze magával a fogyasztással, fogyasztói magatartásunkkal; hogyan és 4

4 mekkora mértékben befolyásolja azt, mindennapi szükségleteink kialakítása során. Emellett mekkora a márka és a minőség szerepe, mennyire jellemzi a márkahűség fogyasztói attitűdjeinket. A dolgozat elején a témához kapcsolódó alapvető fogalmak tisztázására térek ki, valamint az életstílus-kutatások gyökereit elevenítem fel, emellett a magyarországi életstíluskutatásokról is olvashatunk. A továbbiakban pedig kutatómunkám elemzése következik, a végkövetkeztetésekkel bezárólag. Véleményem szerint a téma rendkívül érdekes, szerepe jelentős, hiszen minden marketing területen dolgozó ember számára fontos, hogy ügyfeleit megismerhesse, annak érdekében, hogy kiszolgálásuk az adott igényeknek megfelelően történjen. 2 Életstílus, életmód, fogyasztás Az életstílus olyan konstrukció, amely megmutatja az adott egyén számára fontos értékeket, tevékenységeket, a dolgokhoz való beállítódásait; kifejezi orientációját, affinitását és kompetenciáit. Egyidejűleg testesíti meg egy nagyobb csoporthoz való tartozás szerepét és az önkifejezést magát. (Törőcsik, 2006) 5

5 A fogalommal szorosan összekapcsolódik az életmód jelentése is, ugyanis az életmód az ember (az emberek különböző csoportjai, közösségei) ismételten, szokásszerűen végzett tevékenységeinek rendszere. Ezekkel a tevékenységekkel az ember kielégíti (és részben meg is teremti) szükségleteit; kapcsolatokat, viszonyt létesít más emberekkel (egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel, intézményekkel); meghatározott eszközöket, tárgyakat, objektivációkat használ. A tevékenységek, az általuk kifejezett szükségletek és eszközök rendszere együtt adja az egyén és a közösség értékválasztását. (Vitányi, 2006: 87. old.) Az életmód tehát tevékenységeink metódusa, amelyhez hozzátartoznak kötelezettségeink, munkánk, szabadidős elfoglaltságaink, valamint az emberekhez és tárgyakhoz való kapcsolataink egyaránt. (Vitányi, 2006) Az életmódnak hét fajtáját különböztetjük meg, melyek a következők: A nulladik csoport a passzívak, a reménytelenek csoportja. Sok köztük a hajléktalan, a munkanélküli. Társadalmi körülményeik, egyéni sorsuk folytán vesztették el mozgásterüket, és zuhantak ebbe az állapotba. Idejüket legtöbbször a kocsmában vagy a televízió előtt töltik. Tradicionális életformájuk van. Valamilyen formában még őrizni tudják a tradicionális értékeket, számuk viszont egyre csökken. Passzív, mindennapias életforma. A szegénység és az alsó középosztálybeli lét határán, nehéz körülmények között élnek. Igyekeznek fenntartani a stabilitást. Szabadidejük kevés, azt pedig otthoni munkával, semmittevéssel vagy televízió nézéssel töltik. Autonóm emberek, autentikus, alkotó habitussal. Élnek a kultúra vívmányaival, alkotó módon viselkednek. Értelmiségiek, vállalkozók, vezető pozícióban tevékenykedők. Stabilak, aktívak, felhalmozásra törekvők, a klasszikus középosztály. Fölfelé törekednek, nyitottak, ők alkotják a kultúra közönségét. Alkotásra is képesek. Rekreációt, pihenést keresők, egydimenziós gondolkodásúak. A közép-, de inkább az alsó középosztályhoz tartoznak. Már nem annyira nyitottak, viszont stabilitásra törekednek. A kultúrától inkább a szórakozást és a felejtést várják. 6

6 A McWorld - magatartás. A 20. század utolsó szakaszában jött létre. Feltörekvő típusú emberekre jellemző. Az új kultúraipar legfőbb fogyasztója. Számuk különösen a fiatalok között magas. (Vitányi, 2006) Életmódunk milyensége fogyasztásunkban tükröződik, illetve azáltal tárgyiasul, mivel a vásárlást nemcsak gazdasági, hanem pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezők is befolyásolják. A fogyasztás által kifejezzük hovatartozásunkat, tehát a fogyasztás státuszt erősít, egyszerre elválaszt és összeköt. Amikor fogyasztunk, akkor nemcsak egyszerűen termékeket, valamint szolgáltatásokat vásárolunk, mivel a fogyasztás messze túlmutat az elemi szükségletek kielégítésén, hanem elősegítjük áhított céljaink elérését, azáltal, hogy előnyöket vásárolunk. A fogyasztás fő funkciója tehát az érzések létrehozásának képessége, mivel nem egyszerűen fizikai, hanem társadalmi jólétünk érdekében vásárolunk. (Altorjai - Havasi, 2006) 3 Fogyasztói magatartás-trendek (Törőcsik, 2006) Engel, Collat és Blackwell definíciója szerint a fogyasztói magatartás az emberek azon viselkedése, mely a javak és szolgáltatások vásárlásában, használatában és a vásárlás tervezésében jut kifejezésre (Hofmeister - Simon - Sajtos, 2003: 12. old.) A fogyasztói magatartás változásainak értelmezésére, előrejelzésére legalkalmasabb módszer a trendkutatás, melynek célja, hogy a jelenben feltűnő és egyre inkább erősödő társadalmi jelenségeket felkutassa, okait feltárja és a fogyasztás területén várható hatásait felismerje, ezáltal támogatva a gazdaság szereplőit. A cél az, hogy minél jobban megismerjük a fogyasztókat és a fogyasztás folyamatát, ezáltal szegmentálásuknál egyre kisebb és körülhatárolhatóbb csoportokat alkothatunk a vásárlói igények maximális kielégítése érdekében. A klasszikus fő csoportokon kívül ma már megkülönböztetünk trendy csoportokat is, melyek száma mindig kisebb, de hatásuk átszivárog a nagyobb csoportokba, így formálva azt újjá. A trendkutatás során olyan fordulatok felfedezése a cél, amelyek a fogyasztó emberek életkörülményeiben, viszonyaiban következnek be, és ezáltal változást generálnak az igényelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A trendkutatás tehát mindig a jelenből indul ki, és jövőbeni folyamatokat vázol fel, a döntések kockázatának csökkentése érdekében. 7

7 3.1 Trendek és ellentrendek Ha egy trend elég erős, ellenreakcióként életre hív egy úgynevezett ellentrendet is, mely később érezhető, mégis párhuzamosan létezik a trenddel. Néhány példa a trendellentrend kapcsolatára: Teljesítmény Trend: gyorsan, többet, olcsón Ellentrend: haszontalan termékek vásárlása Tudás Trend: a racionális tudás megszerzése Ellentrend: emocionális képességek megszerzése Fogyasztás Trend: hedonizmus Ellentrend: új aszketizmus Fogyasztói elvárások Trend: élménykeresés Ellentrend: autentikusság-keresés Termékválasztás Trend: virtualitás, high-tech Ellentrend: természetesség Társasági élet Trend: egoizmus Ellentrend: tartozni valahová 3.2 Ellentrend nélküli trendek Néhány példa az ellentrend nélküli trendekre: Az új nő : öntudatos, képzett, karrierista. Az új férfi : bátrabban vállalják érzelmeiket, együttműködőbbek, önállóbbak. Felvilágosult fogyasztó: bizalmatlan, tudatában van jogainak, lehetőségeinek. Multimárkahűség: több márka párhuzamos preferálása. Test és testiség felértékelődése. Tanácsadás iránti növekvő igény: például life - coaching. Öregedő társadalom: növekvő élettartam, csökkenő gyerekszám. A virtuális világ kialakulása. 8

8 3.3 Hazai fogyasztói trendek Az első életmód-, és időmérleg kutatás 1963-ban történt a Központi Statisztikai Hivatal által, majd 1986/87-ben, valamint 1999/2000-ben megismétlődött. Az időfelhasználás eredményeinek adatközlése háromféleképpen történhet: A mutató: átlagidőket tartalmaz, az összes tevékenység idejét összeadva pontosan 24 órát kapunk. A teljes megfigyelt népességet vizsgálja, attól függetlenül, hogy valaki végezte-e az adott tevékenységet vagy nem. B mutató: gyakoriságot vizsgál. A megfigyelt népességből hány százalék végezte az adott tevékenységet. C mutató: az adott tevékenységet ténylegesen végzők általános időráfordításait mutatja, percben kifejezve. 3.4 A hazai időfelhasználás trendjei Az 1999/2000-ben végzett kutatás eredményei alapján néhány alaptevékenység alakulásának bemutatása következik: Keresőtevékenység: az A mutató segítségével megállapíthatjuk, hogy kevesebb időt töltünk munkával, mint a korábbi időszakokban. Ezt a meglepő eredményt alátámasztja a munkanélküliség, a hosszabb tanulási idő és a munkaidő lerövidülésének ténye. Ha viszont a dolgozók időráfordításait vizsgáljuk, azaz a C mutatót alkalmazzuk, akkor kiderül, hogy nagy a differenciálódás a napi több, mint 12 órát dolgozók és a munkaképes korú, de nem dolgozó egyének között, valamint az, hogy a sokat dolgozó emberek egyre inkább igénylik a kényelmi termékeket, és fontolóra veszik a kiszállás lehetőségét is. Tanulás: egyre több időt töltünk tanulással, növekszik a képzéssel foglalkozók száma is. Nagyobb arányban tanulnak tovább a mai fiatalok, a munkába állás előtt gyakran vesznek részt külföldi ösztöndíjakon, végeznek PhD képzést vagy szereznek egy újabb diplomát. A cégek is egyre többet költenek dolgozóik továbbképzésére. A tanulás növekvő szerepe valószínűleg az idős emberek körében is jelentőssé válik. Háztartási munka: időnk kb. 12%-át töltjük háztartási munkák elvégzésével, melynek eloszlása a következő: a éves korig terjedő egyének esetében ez csökkenő tendenciát mutat, a éveseknél viszont növekvő. Ezt magyarázza az a tény is, hogy az első gyerekvállalás ideje jelentősen 9

9 kitolódott. A háztartási munka és a gyereknevelés nagyrészt női feladat, viszont a férfiak nagyobb mértékben veszik ki a részüket a mosogatás és főzés területén. Bevásárlással több időt töltünk, viszont bizonyos háztartási tevékenységek a technikai fejlődésnek köszönhetően kevesebb időt igényelnek. Közlekedés: időnk 4%-át veszi igénybe a közlekedés. A városok szélére kitelepült üzletek miatt növekedett a bevásárlások teljesítésére fordított közlekedési idő. Fiziológiai szükségletek: a nap kb. felét, azaz 47%-át töltjük fiziológiai szükségleteink kielégítésével, ezek közé tartozik az alvás, az evés-ivás, a testi higiénia és a passzív pihenés. Ez a szám a korábbi adatokhoz képest növekedést jelez, mely a testápolással, a test megjelenítésének növekvő szerepével magyarázható. Szabadidő: az összidőalap 19%-át adja, ezen belül viszont csökkent a társas szórakozás, az olvasás, a kulturális élmények beszerzésére fordított idő, és nagymértékben növekedett a TV-nézéssel eltöltött szabadidő. Kisebb mértékű növekedést mutat még a testmozgásra és hobbi tevékenységekre szánt idő is. 4 Az életstílus-kutatás megjelenése (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006; Törőcsik, 2006) Az életstílus-kutatások gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, ekkor vált ugyanis jellemzővé a társadalom kisebb - nagyobb csoportokra való tagolódása, megindult a középosztályosodási folyamat, ezáltal a fogyasztási tendenciákban változás következett be. A hagyományos szociodemográfiai jellemzők - mint például a lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás, jövedelem - nem adtak már elegendő ismeretet az emberek fogyasztásának megismeréséhez, illetve megértéséhez, ezáltal szükségessé vált az egyének életstílusának, életmódjának megismerése is. Ez idő alatt megjelentek az első személyi számítógépek, valamint a feldolgozási módszerek és elemzési technikák is fejlődtek. Mindez tehát nagyban hozzájárult az életstílus-kutatások kialakulásához. 5 Életstílus-kutatások csoportosítása (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006) Az életstílus-kutatásokat két csoportra bonthatjuk. Az első a családi fogyasztásra irányuló kutatás, a másik nagy csoport pedig az egyéni életstílusra irányuló kutatás. A családi fogyasztásra irányuló kutatások jelentősége azért számottevő, mert a család alapvető szerepet játszik az egyén társadalomba való beilleszkedésében, illetve az egyén viselkedését, magatartását befolyásolja a családjára jellemző érték- és normarendszer. Az 10

10 egyéni életstílusra irányuló kutatások kizárólag magát az egyént veszik górcső alá, és az alábbi tényezők figyelembe vételével vizsgálják életstílusát: szociodemográfiai jellemzők; a családi életciklus jellemzői; az egyén vagyoni helyzete; a társadalmihovatartozás, foglalkozási- és státuszjellemzők; az ember elfogadott és követett értékei; az egyén személyiségének jellemzői; érzelmek; motivációk; magatartásminták; fogyasztási, termékhasználati tapasztalatok. 6 Életstílus tipológiák (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006; Törőcsik 2006; Bukodi, 2006) Az életstílus-kutatásokra abszolút jellemző a sokszínűség, nincs két teljesen egyforma modell. Egy részük átfogó elemzést ad, ezek az úgynevezett többdimenziós tipológiák, másik részük pedig csak bizonyos jellemzőket vizsgál, ezeket egydimenziósnak nevezzük. A modellek alkalmazási területeik a következőek: Termékfejlesztés Reklámüzenetek kialakítása Médiatervezés 6.1 Többdimenziós tipológiák Az AIO modell A módszert az 1970-es években fejlesztették ki az USA területén, eredetileg 300 kérdést tartalmazott, amire a választ egy 1-től 6-ig terjedő skálán kellett megadni, mindez kiegészült demográfiai kérdésekkel is. A megkérdezés túl bonyolultnak bizonyult, ezért lecsökkentették a kérdések számát 100-ra. A módszer három dimenziót vizsgál, melyek az alábbiak: Tevékenységek (Activities) Érdeklődés (Interests) Vélemények (Opinions) A modell továbbfejlesztése után a következő tényezők jelentős figyelembevételére is sor került: értékek kutatása, attitűdök, médiahasználat, termékhasználat. 11

11 6.1.2 VALS - modell A tipológia az értékek (Values) és az életstílusok (Lifestyles) összefüggéseit vizsgálja. A modell 9 különböző életstíluscsoportot foglal magába 4 kategórián belül: I. Integráltak: A legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező egyének, nagyrészt a 40 évesek korosztályából. Jellemző rájuk a nyitottság, a tolerancia, a kiegyensúlyozottság. Minőségorientáltak, kedvelik az egyedi termékeket. II. Kívülről irányítottak: elsődleges számukra az elfogadott társadalmi normákhoz való igazodás, a látszat fenntartása. i. Sikeresek: magas jövedelemmel rendelkeznek, az üzleti és gazdasági élet domináns emberei. Jellemzi őket a luxusfogyasztás. Fontos számukra a hírnév, a státusz, a komfort, a jólét. ii. iii. Feltörekvők: a sikeresek mintájára próbálnak élni. Ambiciózusak, szeretik a kihívásokat, a versengést, divatorientáltak. Beilleszkedettek: konzervatív szemléletet vallanak. Általában szeretik otthon eltölteni a szabadidejüket. Márkahűség jellemzi őket. III. Belülről irányítottak: fontos számukra az önkifejezés, az önmegvalósítás. i. Társadalmi felelősséget érzők: egészség- és környezettudatos viselkedés jellemzi őket. A hagyományőrzést és az egyszerűséget támogatják. ii. Élménygyűjtők: fiatalabb korosztály által alkotott csoport, kísérletezők, nyitottak, szívesen próbálnak ki új dolgokat. iii. Öntörvényűek: a csoportot jellemző tulajdonságok: szeszélyesség, gyakran erőszakosság, hóbortos viselkedés. Energikus személyiségű egyének alkotják. 12

12 IV. Szükségletvezéreltek: nagyfokú árérzékenység jellemzi őket, elsősorban a biztonságra törekednek. i. Megkapaszkodók: fiatalabb korosztály alkotta csoport. Küzdenek a túlélésért, az előrejutásért. ii. Túlélők: vásárlói döntésüket elsősorban az ár befolyásolja, általában idősebb egyének által alkotott csoport. Megfontolt, óvatos fogyasztók Sinus Milieu - modell A tipológiát leginkább Németországban és Ausztriában alkalmazzák. A modell 10 életstíluscsoportot összegez 4 kategóriába sorolva, az alábbi dimenziókra építve: életstratégia, életcél; életstílus; ideálok, vágyak; szabadidő; család és társas kapcsolatok; társadalomkép; társadalmi helyzet; munka- és teljesítményorientáció. A tipológia által meghatározott életstíluscsoportok a következők: I. Társadalmi irányadó csoportok: ezen kategória tagjai élnek a modern gazdaság és társadalom adta lehetőségekkel, nyitottak az újdonságokra. i. Integráltak: fogyasztói elit, sikerorientáltság jellemzi őket, kiemelkedő jövedelemmel rendelkeznek, magas képzettségű egyének alkotta csoport. ii. iii. Intellektuális milieu: környezettudatos egyének képezik a csoportot, szívükön viselik a hátrányos társadalmi helyzetű emberek sorsát. Individualizmus jellemzi őket. Posztmodern milieu: fontos számukra a tapasztalatszerzés, a különböző életformák, kultúrák megismerése. Elutasítják a társadalmi normákat, ideológiákat. Többségük fiatal. II. Modern főáram: ez a kategória adja az egyik legmeghatározóbb fogyasztói réteget. 13

13 i. Adaptív milieu: elsődleges számukra a szellemi és fizikai fejlődés, önállóságra törekednek, jól képzett, fiatalos középosztály alkotta csoport. ii. iii. Státuszorientált milieu: a csoport tagjai az átlagnál többet igyekeznek elérni, sikerorientáltak. Fontosak számukra a státuszszimbólumok, a presztízs, a pénz jelentősége kiemelkedő. Modern polgári milieu: törekednek a harmonikus életre, a biztonságra, a jó életminőségre. Nagy jelentőséggel bírnak életükben a szociális értékek. III. Tradicionális főáram: a kategóriát olyan 50 évnél idősebb egyének alkotják, akik hűek a tradíciókhoz. i. Tradicionális polgári milieu: szeretnek takarékoskodni, a középkategóriás, hosszú életű termékeket preferálják. A rend, a megbízhatóság, a biztonságra való törekvés jellemzi őket. ii. Tradicionális munkásmilieu: nincsenek nagyravágyó céljaik, lehetőségeikhez igazodó egyszerű emberek tartoznak a csoportba. A tartós, megbízható termékeket vásárolják, nem szívesen újítanak. IV. Modern alsó rétegek: alacsony jövedelmű, középkorú egyének képezik a kategóriát. i. Anyagias fogyasztói milieu: szeretnének a középosztályhoz tartozni, de általában hátrányban részesítik őket. Nem foglalkoznak a jövővel, Carpe diem élnek. Sokat adnak a külsőségekre. ii. Hedonisztikus milieu: mozgalmas életet élnek, spontán magatartás jellemzi őket. Gyakran felelőtlenül bánnak a pénzzel. Előszeretettel vásárolják a multimédiás, és szórakoztatóelektronikai termékeket. 14

14 6.2 Egydimenziós tipológiák Elsősorban a marketingkommunikáció területén alkalmazzák, ezáltal a tipológiák azokra a jellemzőkre koncentrálnak a leginkább, amelyek a kommunikációs üzenetekre való nyitottságot mérik Szemiometria - modell A módszer egyértelműen alkalmas csoportképzésre. A modell abszolút jellemzője, hogy a meghatározó értékekre, az értékrend jellemzőire összpontosít. Az eljárás a célcsoportok értékrendszerét szavakhoz, fogalmakhoz való viszonyuk alapján elemzi. 210 értékfogalmat tartalmaz, melyek alkalmazásával a TNS Emnid intézet 1998 óta évente megismétli a kutatást C s A módszert a Young and Rubicam nemzetközi reklámügynökség alkotta meg a VALS - modellre alapozva 1988-ban. Szintén az értékrendre összpontosít egy 30 kérdést tartalmazó kérdőív használata segítségével. A 4 C s rövidítés jelentése: Cross Cultural Consumer Characterisation. A rendszer hét csoportból épül fel, melyek a következők: I. Egyediek: kedvelik a kihívásokat, szeretnek új termékeket kipróbálni, kalandot keresnek. II. III. IV. Törekvők: fontosak számukra a felszínes dolgok, mint például a megjelenés, az imázs. Státuszorientált anyagias emberek. Sikeresek: céltudatos egyének alkotta csoport. Fogyasztás során általában a legjobbat keresik. Fontos számukra a kontroll. Reformerek: a harmóniát keresik, egyáltalán nem anyagiasak, fontos számukra az intellektus, saját független értékítéleteik alapján döntenek. V. Átlagpolgárok: a legnagyobb számú egyénekből álló csoport, a biztonságot preferálják és a gazdaságos, családi márkákat keresik. VI. Küszködők: csekély vagyonnal és megtakarításokkal rendelkeznek, a mának élnek. Márkaválasztásnál fontos szerepet játszanak a vizuális hatások. 15

15 VII. Beletörődők: az idősebb korosztály alkotta kategória, gyakran nosztalgiáznak, a biztonságot és a gazdaságosságot helyezik előtérbe VALS 2. - modell A VALS 1. - modell az 1980-as évek végén került átdolgozásra, ezáltal egyszerűbbé és áttekinthetőbbé vált. Az új módszer az érdeklődést és a tevékenységet helyezi a középpontba, a 35 kérdésből álló kérdőív segítségével. 7 Életstílus-kutatások Magyarországon (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006; Törőcsik, 2006; Csite - Kovách - Kristóf, 2006) 7.1 GfK - modell A modell 5 életstílus csoportot különít el egymástól, melyek a következők: Gyökérkeresők: gondolkodásuk középpontjában az anyagi javak állnak, stabilitásra vágynak. Győztesek: fiatalabb generációhoz tartozó városi polgárok alkotta csoport, erőteljes személyes törekvési vággyal. Hagyományőrzők: szkeptikus magatartási forma jellemzi őket a technikával szemben, törvénytisztelő állampolgárok. Feltörekvők: fogékonyak az új márkákkal szemben, dinamikus egyének. Beilleszkedettek: színvonalas fogyasztás jellemzi őket, sikeres, ambiciózus emberek alkotta csoport. 7.2 Gallup - modell A Gallup Életstílus Modell 1998 óta létezik, és a horizontális, valamint a hierarchikus tagoltság kombinációja jellemzi. 1. ábra. A Gallup - tipológia magyarországi megoszlása 16

16 Forrás: Az A, illetve a B fogyasztói státuszcsoport a magas fogyasztói potenciált testesíti meg, a C fogyasztói státuszcsoport a közepeset, a D, valamint az E fogyasztói státuszcsoport pedig az alacsony fogyasztói potenciált képviseli. 7.3 TGI - modell A demográfiai adatok teljes skáláját gyűjti össze. Fogyasztói modellként viszonylag bonyolult, valamint külön kezeli a férfi és a női típusokat. TGI fogyasztói életstílus tipológia: 17

17 Fogyasztói elit (7%): márka-, és minőségorientált, élvezi a kihívásokat, igényes, újdonságokra nyitott. Sikeres (15%): család-, és kapcsolatorientált, megfontolt, környezettudatos, fontos számára a minőség, de a márka és a divat már kevésbé. Élménygyűjtő (10%): elsődleges számára a divat és a márka, szereti a kockázatos helyzeteket, igazán élvezi a vásárlást, szeret kitűnni a környezetéből. Hedonista, beilleszkedett (9%): minőség-, és márkaorientált, maximalista, közepes tőkevolumenű egyén. Beilleszkedett, mértékletes (10%): a legalacsonyabb árakat keresi a vásárlás során, családorientált, egészségtudatos, preferálja a magyar termékeket. Megkapaszkodó (20%): divatorientált, szeret sokféle márkát kipróbálni, alacsony tőkevolumennel rendelkezik. Lemaradó (26%): a vásárlás során a legalacsonyabb árakat keresi, szabadidejét legszívesebben otthon tölti el, kockázatkerülő. 7.4 Életstílusinspiráció - modell A modell vertifikálása a Dr. Törőcsik Marketing Inspiráció - Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet Kft. nevéhez fűződik, alapját két dimenzió képezi, az élettempó és az értékorientáció ábra. Magyar életstílustérkép

18 Forrás: A különböző életstílus-csoportok jellemzői: Karrier-orientáltak (3 %): fiatal, magas iskolai végzettségű egyének, akik főképp a fővárosban élnek, gyermekük nincs. Középpontban a munka áll. Magas a jövedelmük, szívesen vásárolnak, de ezt extrém módon teszik. Az IT életük része, modern értékeket vallanak, nem márkahűek. Vagyoni helyzetük még nem stabil. Gyors-modern (12 %): a karrier-orientált csoport családos változata, kissé lassabb az életük, erősödő vagyoni helyzet jellemzi őket. Általában nagyvárosokban élnek, új ház vagy lakás tulajdonosai. Magas iskolai végzettség jellemzi őket, a férfiak aránya nagyobb a csoportban. Szintén IT-használók. Élményfogyasztók (12 %): a csoportot főképp még tanulók vagy újonnan munkába lépők alkotják. Jellemzi őket a hétvégi gyors, pörgős élet, majd a lassabb hétköznapok. Nagyobb városokban élnek, meghatározó a szülői háttér. Gyorsan reagálnak a modern kommunikációs eszközökre, fontos számukra az élménykeresés. Jól szituáltak (2 %): érett középkorúak (átlag életkor 44 év) alkotta csoport. Végzettségük vegyes képet mutat, jellemző a vállalkozói státus. Hagyományos értékeket vallanak, ragaszkodnak a bevált megoldásokhoz. Vagyoni helyzetük 19

19 kiemelkedő. Sokat dolgoznak, hagyományos csatornákon át érhetőek el. Márka- és presztízsorientáltak. Társadalmi közép (24 %): átlagos gyorsaságot és vegyes, átmeneti értékrendet képviselnek. A modernizációs termékek elsősorban a tömegkommunikációból érik el őket. Inkább városi lakosok, átlagos jövedelemmel rendelkező egyének. Kapaszkodók (22 %): olyan középgenerációs csoport, akik bizonytalan anyagi helyzetben vannak. Tartalékaik nincsenek, jövedelmük átlag alatti, a felszínen maradásért küzdenek. Alacsony iskolázottság jellemzi őket. Zömmel kistelepülések lakói, tradicionális értékeket preferálnak. Leszakadók (17 %): általában idős, nyugdíjas, falun élő, kirívóan alacsony jövedelemmel rendelkező, alacsony iskolai végzettségű egyének alkotják. A leglassabb életet élik a társadalomban. Rossz egészségügyi mutatókkal rendelkező csoport. Kiszállók: egyelőre még nem mutatható ki a csoport nagysága, de számuk növekvő félben van. Céljuk a jobb életminőség elérése. Gyakran a nagyvárosból apró, csendes településekre költöznek, kiszállásuk lehet időleges vagy végleges is. Jellemzi a csoportot, hogy a lassú élet élése mellett modern csatornákon elérhetőek, IT-használók. 8 A primer kutatás folyamata Az általam készített életmódvizsgálat során Északkelet-, és Délkelet-Magyarország egyegy megyéjében történt a kutatómunka, elsősorban kvantitatív, másodlagosan pedig kvalitatív módszerek alkalmazásával. A kutatásban olyan 25 és 35 év közötti fiatalok vettek részt, akik rendelkeznek önálló keresettel. A kvantitatív kutatás során önkéntest kérdeztem meg Szabolcs-Szatmár-Bereg-, valamint Csongrád-megye területén. Kutatásom kiinduló csoportja a szegedi lakosok alkotta minta volt, kontrollcsoportként pedig a nyíregyházi emberek életstílusának vizsgálatát alkalmaztam. 9 Kutatási terv Kutatásom alapja egy 26 kérdésből álló, dr. Veres Zoltán által vezetett, és az OTKA által támogatott életstílus - kutatás egyik alapkérdőíve volt, amely a következők szerint tagolható: 20

20 A kérdőív elején arra voltam kíváncsi, hogy ki milyen körülmények között él, mekkora és milyen jellegű az épület, amiben lakik, illetve kivel teszi mindezt; melyek azok a fogyasztási tárgyak, amelyekkel rendelkezik. Ezáltal az általános vagyoni- és lakóhelyzetet mértem fel. Ezután egy fontos kérdéskör következett, a márka szerepének vizsgálata. Vannak-e olyan termékek, amelyeknél fontos a márka, és pontosan melyek azok, amelyeknél nem. Mindez nyitott kérdések alkalmazása segítségével történt, azonban itt sajnos a válaszadások száma lecsökkent, ugyanis sokan inkább nem válaszoltak, tehát ezeknél a kérdéseknél volt a legnagyobb a válaszadások megtagadásának a száma. Ebből arra következtetek, hogy a zárt kérdésekre sokkal szívesebben és könnyedebben válaszolnak a minta tagjai, mint a nyitott, kifejtős kérdések esetén. A következőkben az érdeklődési kör került górcső alá, azt vizsgáltam, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekkel kapcsolatosan az adott egyén érdeklődést mutat, és milyen gyakorisággal fordul elő mindez. Ezután rátértem a szabadidő, a szabadidős elfoglaltságok vizsgálatára. Majd a vásárlási szokások elemzése következett. Mennyire nyitottak az új termékek iránt, mekkora az árérzékenységük, mennyire befolyásolja a márka a termékválasztást és mennyire márkahűek az egyének. Legvégül pedig a demográfiai adatok lekérdezése történt, külön kitérve a foglalkozás kérdéskörére. Az eredmények elemzését témakörönként végeztem, első ízben a szegedi lakosok életmódvizsgálatának kimenetelét szeretném kifejteni, majd ezután következnek a nyíregyházi lakosok, végül pedig a kapott eredmények összegzése olvasható. 10 Demográfiai adatok elemzése (Sajtos - Mitev, 2007; Malhotra - Simon, 2008) Annak érdekében, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy kikből is állt a minta, a demográfiai adatok elemzésével kezdem. Vizsgálom, hogy milyen volt a nemek eloszlása, a behatárolt korcsoporton belül (25-35 év) az egyének életkora, jelenlegi családi állapota, iskolázottsága és fő tevékenységi köre. 21

21 10.1 Szegedi lakosok demográfiája Nemek eloszlása Az alábbi táblázat alapján elmondható, hogy a minta reprezentatívak tekinthető a nemek eloszlása szempontjából, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapítható, hogy Csongrád - megye lakosságának 47, 24%-át alkotják a férfi, 52, 76%-át pedig a női lakosok. (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_01_01ib.html) 1. táblázat. Nemek eloszlása - Szeged Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid férfi 48 48,0 48,0 48,0 nő 52 52,0 52,0 100,0 Total ,0 100,0 Születési idő A kutatási minta tagja kizárólag 25 és 35 év közötti fiatalok, születési idejük eloszlása pedig a következőképpen alakult: 3. ábra. Születési idő eloszlása - Szeged 22

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. A jazz miskolci piaca és közönsége

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. A jazz miskolci piaca és közönsége Miskolci Egyetem Marketing Intézet A jazz miskolci piaca és közönsége Marien Anita Brackó Petra Miskolc, 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. Fogyasztói magatartás... 6 I.1. Életstílus és fogyasztás...

Részletesebben

A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ

A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA-

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Kutatási zárójelentés OTKA K69336 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Kaposvár 2010 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011.

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011. SZAKDOLGOZAT Birta Barbara 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY A DIVATMARKETING HATÁSA A FOGYASZTÓKRA ESETTANULMÁNY

Részletesebben

Str atégia az életért

Str atégia az életért 1 Kiadja: Magyar Szervátültetettek Szövetsége Felelős kiadó: Székely György elnök Projektvezető: Székely György Munkatársak: Török Iván, Vakhal Péter, Tilhof Ingrid, Kotáné Cziegler Andrea, Székelyné

Részletesebben

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BRÁVÁCZ IBOLYA GÖDÖLLŐ 2015. 1 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói SZOCIÁLIS MUNKA Homoki Andrea Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói A Gyermekvédelem a posztmodern gyermekkorban című konferencia felhívásához kapcsolódóan a tanulmány a Békés

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben