BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Levelező tagozat. Nemzetközi marketing szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Levelező tagozat. Nemzetközi marketing szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány ÉLETSTÍLUS, ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS Szeged, 2009 Készítette: Feller Ágnes

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Életstílus, életmód, fogyasztás Fogyasztói magatartás trendek (Törőcsik, 2006) Trendek és ellentrendek Ellentrend nélküli trendek Hazai fogyasztói trendek A hazai időfelhasználás trendjei Az életstílus kutatás megjelenése (Veres Hoffmann Kozák, 2006; Törőcsik, 2006) Életstílus kutatások csoportosítása (Veres Hoffmann Kozák, 2006) Életstílus tipológiák (Veres Hoffmann Kozák, 2006; Törőcsik 2006; Bukodi, 2006) Többdimenziós tipológiák Az AIO modell VALS modell Sinus Milieu modell Egydimenziós tipológiák Szemiometria modell C s VALS 2. modell Életstílus kutatások Magyarországon (Veres Hoffmann Kozák, 2006; Törőcsik, 2006; Csite Kovách Kristóf, 2006) GfK modell Gallup modell TGI modell Életstílusinspiráció modell A primer kutatás folyamata Kutatási terv Demográfiai adatok elemzése (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok demográfiája Nyíregyházi lakosok demográfiája Általános vagyoni, és lakóhelyzet (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata A márka szerepe (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008)

3 12.1 Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Érdeklődési kör (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Szabadidős tevékenységek (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Vásárlási szokások (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Szegedi lakosok vizsgálata Nyíregyházi lakosok vizsgálata Kapcsolati vizsgálatok (Sajtos Mitev, 2007; Malhotra Simon, 2008) Munka szabadidő kapcsolat Vásárlási szokások A márka szerepe Kvalitatív kutatás Összefoglalás Táblák jegyzéke Ábrák jegyzéke Irodalomjegyzék Melléklet BEVEZETÉS Szakdolgozatomban szeretném bemutatni, hogy életstílusunk, illetve életmódunk miképpen függ össze magával a fogyasztással, fogyasztói magatartásunkkal; hogyan és 4

4 mekkora mértékben befolyásolja azt, mindennapi szükségleteink kialakítása során. Emellett mekkora a márka és a minőség szerepe, mennyire jellemzi a márkahűség fogyasztói attitűdjeinket. A dolgozat elején a témához kapcsolódó alapvető fogalmak tisztázására térek ki, valamint az életstílus-kutatások gyökereit elevenítem fel, emellett a magyarországi életstíluskutatásokról is olvashatunk. A továbbiakban pedig kutatómunkám elemzése következik, a végkövetkeztetésekkel bezárólag. Véleményem szerint a téma rendkívül érdekes, szerepe jelentős, hiszen minden marketing területen dolgozó ember számára fontos, hogy ügyfeleit megismerhesse, annak érdekében, hogy kiszolgálásuk az adott igényeknek megfelelően történjen. 2 Életstílus, életmód, fogyasztás Az életstílus olyan konstrukció, amely megmutatja az adott egyén számára fontos értékeket, tevékenységeket, a dolgokhoz való beállítódásait; kifejezi orientációját, affinitását és kompetenciáit. Egyidejűleg testesíti meg egy nagyobb csoporthoz való tartozás szerepét és az önkifejezést magát. (Törőcsik, 2006) 5

5 A fogalommal szorosan összekapcsolódik az életmód jelentése is, ugyanis az életmód az ember (az emberek különböző csoportjai, közösségei) ismételten, szokásszerűen végzett tevékenységeinek rendszere. Ezekkel a tevékenységekkel az ember kielégíti (és részben meg is teremti) szükségleteit; kapcsolatokat, viszonyt létesít más emberekkel (egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel, intézményekkel); meghatározott eszközöket, tárgyakat, objektivációkat használ. A tevékenységek, az általuk kifejezett szükségletek és eszközök rendszere együtt adja az egyén és a közösség értékválasztását. (Vitányi, 2006: 87. old.) Az életmód tehát tevékenységeink metódusa, amelyhez hozzátartoznak kötelezettségeink, munkánk, szabadidős elfoglaltságaink, valamint az emberekhez és tárgyakhoz való kapcsolataink egyaránt. (Vitányi, 2006) Az életmódnak hét fajtáját különböztetjük meg, melyek a következők: A nulladik csoport a passzívak, a reménytelenek csoportja. Sok köztük a hajléktalan, a munkanélküli. Társadalmi körülményeik, egyéni sorsuk folytán vesztették el mozgásterüket, és zuhantak ebbe az állapotba. Idejüket legtöbbször a kocsmában vagy a televízió előtt töltik. Tradicionális életformájuk van. Valamilyen formában még őrizni tudják a tradicionális értékeket, számuk viszont egyre csökken. Passzív, mindennapias életforma. A szegénység és az alsó középosztálybeli lét határán, nehéz körülmények között élnek. Igyekeznek fenntartani a stabilitást. Szabadidejük kevés, azt pedig otthoni munkával, semmittevéssel vagy televízió nézéssel töltik. Autonóm emberek, autentikus, alkotó habitussal. Élnek a kultúra vívmányaival, alkotó módon viselkednek. Értelmiségiek, vállalkozók, vezető pozícióban tevékenykedők. Stabilak, aktívak, felhalmozásra törekvők, a klasszikus középosztály. Fölfelé törekednek, nyitottak, ők alkotják a kultúra közönségét. Alkotásra is képesek. Rekreációt, pihenést keresők, egydimenziós gondolkodásúak. A közép-, de inkább az alsó középosztályhoz tartoznak. Már nem annyira nyitottak, viszont stabilitásra törekednek. A kultúrától inkább a szórakozást és a felejtést várják. 6

6 A McWorld - magatartás. A 20. század utolsó szakaszában jött létre. Feltörekvő típusú emberekre jellemző. Az új kultúraipar legfőbb fogyasztója. Számuk különösen a fiatalok között magas. (Vitányi, 2006) Életmódunk milyensége fogyasztásunkban tükröződik, illetve azáltal tárgyiasul, mivel a vásárlást nemcsak gazdasági, hanem pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezők is befolyásolják. A fogyasztás által kifejezzük hovatartozásunkat, tehát a fogyasztás státuszt erősít, egyszerre elválaszt és összeköt. Amikor fogyasztunk, akkor nemcsak egyszerűen termékeket, valamint szolgáltatásokat vásárolunk, mivel a fogyasztás messze túlmutat az elemi szükségletek kielégítésén, hanem elősegítjük áhított céljaink elérését, azáltal, hogy előnyöket vásárolunk. A fogyasztás fő funkciója tehát az érzések létrehozásának képessége, mivel nem egyszerűen fizikai, hanem társadalmi jólétünk érdekében vásárolunk. (Altorjai - Havasi, 2006) 3 Fogyasztói magatartás-trendek (Törőcsik, 2006) Engel, Collat és Blackwell definíciója szerint a fogyasztói magatartás az emberek azon viselkedése, mely a javak és szolgáltatások vásárlásában, használatában és a vásárlás tervezésében jut kifejezésre (Hofmeister - Simon - Sajtos, 2003: 12. old.) A fogyasztói magatartás változásainak értelmezésére, előrejelzésére legalkalmasabb módszer a trendkutatás, melynek célja, hogy a jelenben feltűnő és egyre inkább erősödő társadalmi jelenségeket felkutassa, okait feltárja és a fogyasztás területén várható hatásait felismerje, ezáltal támogatva a gazdaság szereplőit. A cél az, hogy minél jobban megismerjük a fogyasztókat és a fogyasztás folyamatát, ezáltal szegmentálásuknál egyre kisebb és körülhatárolhatóbb csoportokat alkothatunk a vásárlói igények maximális kielégítése érdekében. A klasszikus fő csoportokon kívül ma már megkülönböztetünk trendy csoportokat is, melyek száma mindig kisebb, de hatásuk átszivárog a nagyobb csoportokba, így formálva azt újjá. A trendkutatás során olyan fordulatok felfedezése a cél, amelyek a fogyasztó emberek életkörülményeiben, viszonyaiban következnek be, és ezáltal változást generálnak az igényelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A trendkutatás tehát mindig a jelenből indul ki, és jövőbeni folyamatokat vázol fel, a döntések kockázatának csökkentése érdekében. 7

7 3.1 Trendek és ellentrendek Ha egy trend elég erős, ellenreakcióként életre hív egy úgynevezett ellentrendet is, mely később érezhető, mégis párhuzamosan létezik a trenddel. Néhány példa a trendellentrend kapcsolatára: Teljesítmény Trend: gyorsan, többet, olcsón Ellentrend: haszontalan termékek vásárlása Tudás Trend: a racionális tudás megszerzése Ellentrend: emocionális képességek megszerzése Fogyasztás Trend: hedonizmus Ellentrend: új aszketizmus Fogyasztói elvárások Trend: élménykeresés Ellentrend: autentikusság-keresés Termékválasztás Trend: virtualitás, high-tech Ellentrend: természetesség Társasági élet Trend: egoizmus Ellentrend: tartozni valahová 3.2 Ellentrend nélküli trendek Néhány példa az ellentrend nélküli trendekre: Az új nő : öntudatos, képzett, karrierista. Az új férfi : bátrabban vállalják érzelmeiket, együttműködőbbek, önállóbbak. Felvilágosult fogyasztó: bizalmatlan, tudatában van jogainak, lehetőségeinek. Multimárkahűség: több márka párhuzamos preferálása. Test és testiség felértékelődése. Tanácsadás iránti növekvő igény: például life - coaching. Öregedő társadalom: növekvő élettartam, csökkenő gyerekszám. A virtuális világ kialakulása. 8

8 3.3 Hazai fogyasztói trendek Az első életmód-, és időmérleg kutatás 1963-ban történt a Központi Statisztikai Hivatal által, majd 1986/87-ben, valamint 1999/2000-ben megismétlődött. Az időfelhasználás eredményeinek adatközlése háromféleképpen történhet: A mutató: átlagidőket tartalmaz, az összes tevékenység idejét összeadva pontosan 24 órát kapunk. A teljes megfigyelt népességet vizsgálja, attól függetlenül, hogy valaki végezte-e az adott tevékenységet vagy nem. B mutató: gyakoriságot vizsgál. A megfigyelt népességből hány százalék végezte az adott tevékenységet. C mutató: az adott tevékenységet ténylegesen végzők általános időráfordításait mutatja, percben kifejezve. 3.4 A hazai időfelhasználás trendjei Az 1999/2000-ben végzett kutatás eredményei alapján néhány alaptevékenység alakulásának bemutatása következik: Keresőtevékenység: az A mutató segítségével megállapíthatjuk, hogy kevesebb időt töltünk munkával, mint a korábbi időszakokban. Ezt a meglepő eredményt alátámasztja a munkanélküliség, a hosszabb tanulási idő és a munkaidő lerövidülésének ténye. Ha viszont a dolgozók időráfordításait vizsgáljuk, azaz a C mutatót alkalmazzuk, akkor kiderül, hogy nagy a differenciálódás a napi több, mint 12 órát dolgozók és a munkaképes korú, de nem dolgozó egyének között, valamint az, hogy a sokat dolgozó emberek egyre inkább igénylik a kényelmi termékeket, és fontolóra veszik a kiszállás lehetőségét is. Tanulás: egyre több időt töltünk tanulással, növekszik a képzéssel foglalkozók száma is. Nagyobb arányban tanulnak tovább a mai fiatalok, a munkába állás előtt gyakran vesznek részt külföldi ösztöndíjakon, végeznek PhD képzést vagy szereznek egy újabb diplomát. A cégek is egyre többet költenek dolgozóik továbbképzésére. A tanulás növekvő szerepe valószínűleg az idős emberek körében is jelentőssé válik. Háztartási munka: időnk kb. 12%-át töltjük háztartási munkák elvégzésével, melynek eloszlása a következő: a éves korig terjedő egyének esetében ez csökkenő tendenciát mutat, a éveseknél viszont növekvő. Ezt magyarázza az a tény is, hogy az első gyerekvállalás ideje jelentősen 9

9 kitolódott. A háztartási munka és a gyereknevelés nagyrészt női feladat, viszont a férfiak nagyobb mértékben veszik ki a részüket a mosogatás és főzés területén. Bevásárlással több időt töltünk, viszont bizonyos háztartási tevékenységek a technikai fejlődésnek köszönhetően kevesebb időt igényelnek. Közlekedés: időnk 4%-át veszi igénybe a közlekedés. A városok szélére kitelepült üzletek miatt növekedett a bevásárlások teljesítésére fordított közlekedési idő. Fiziológiai szükségletek: a nap kb. felét, azaz 47%-át töltjük fiziológiai szükségleteink kielégítésével, ezek közé tartozik az alvás, az evés-ivás, a testi higiénia és a passzív pihenés. Ez a szám a korábbi adatokhoz képest növekedést jelez, mely a testápolással, a test megjelenítésének növekvő szerepével magyarázható. Szabadidő: az összidőalap 19%-át adja, ezen belül viszont csökkent a társas szórakozás, az olvasás, a kulturális élmények beszerzésére fordított idő, és nagymértékben növekedett a TV-nézéssel eltöltött szabadidő. Kisebb mértékű növekedést mutat még a testmozgásra és hobbi tevékenységekre szánt idő is. 4 Az életstílus-kutatás megjelenése (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006; Törőcsik, 2006) Az életstílus-kutatások gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, ekkor vált ugyanis jellemzővé a társadalom kisebb - nagyobb csoportokra való tagolódása, megindult a középosztályosodási folyamat, ezáltal a fogyasztási tendenciákban változás következett be. A hagyományos szociodemográfiai jellemzők - mint például a lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás, jövedelem - nem adtak már elegendő ismeretet az emberek fogyasztásának megismeréséhez, illetve megértéséhez, ezáltal szükségessé vált az egyének életstílusának, életmódjának megismerése is. Ez idő alatt megjelentek az első személyi számítógépek, valamint a feldolgozási módszerek és elemzési technikák is fejlődtek. Mindez tehát nagyban hozzájárult az életstílus-kutatások kialakulásához. 5 Életstílus-kutatások csoportosítása (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006) Az életstílus-kutatásokat két csoportra bonthatjuk. Az első a családi fogyasztásra irányuló kutatás, a másik nagy csoport pedig az egyéni életstílusra irányuló kutatás. A családi fogyasztásra irányuló kutatások jelentősége azért számottevő, mert a család alapvető szerepet játszik az egyén társadalomba való beilleszkedésében, illetve az egyén viselkedését, magatartását befolyásolja a családjára jellemző érték- és normarendszer. Az 10

10 egyéni életstílusra irányuló kutatások kizárólag magát az egyént veszik górcső alá, és az alábbi tényezők figyelembe vételével vizsgálják életstílusát: szociodemográfiai jellemzők; a családi életciklus jellemzői; az egyén vagyoni helyzete; a társadalmihovatartozás, foglalkozási- és státuszjellemzők; az ember elfogadott és követett értékei; az egyén személyiségének jellemzői; érzelmek; motivációk; magatartásminták; fogyasztási, termékhasználati tapasztalatok. 6 Életstílus tipológiák (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006; Törőcsik 2006; Bukodi, 2006) Az életstílus-kutatásokra abszolút jellemző a sokszínűség, nincs két teljesen egyforma modell. Egy részük átfogó elemzést ad, ezek az úgynevezett többdimenziós tipológiák, másik részük pedig csak bizonyos jellemzőket vizsgál, ezeket egydimenziósnak nevezzük. A modellek alkalmazási területeik a következőek: Termékfejlesztés Reklámüzenetek kialakítása Médiatervezés 6.1 Többdimenziós tipológiák Az AIO modell A módszert az 1970-es években fejlesztették ki az USA területén, eredetileg 300 kérdést tartalmazott, amire a választ egy 1-től 6-ig terjedő skálán kellett megadni, mindez kiegészült demográfiai kérdésekkel is. A megkérdezés túl bonyolultnak bizonyult, ezért lecsökkentették a kérdések számát 100-ra. A módszer három dimenziót vizsgál, melyek az alábbiak: Tevékenységek (Activities) Érdeklődés (Interests) Vélemények (Opinions) A modell továbbfejlesztése után a következő tényezők jelentős figyelembevételére is sor került: értékek kutatása, attitűdök, médiahasználat, termékhasználat. 11

11 6.1.2 VALS - modell A tipológia az értékek (Values) és az életstílusok (Lifestyles) összefüggéseit vizsgálja. A modell 9 különböző életstíluscsoportot foglal magába 4 kategórián belül: I. Integráltak: A legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező egyének, nagyrészt a 40 évesek korosztályából. Jellemző rájuk a nyitottság, a tolerancia, a kiegyensúlyozottság. Minőségorientáltak, kedvelik az egyedi termékeket. II. Kívülről irányítottak: elsődleges számukra az elfogadott társadalmi normákhoz való igazodás, a látszat fenntartása. i. Sikeresek: magas jövedelemmel rendelkeznek, az üzleti és gazdasági élet domináns emberei. Jellemzi őket a luxusfogyasztás. Fontos számukra a hírnév, a státusz, a komfort, a jólét. ii. iii. Feltörekvők: a sikeresek mintájára próbálnak élni. Ambiciózusak, szeretik a kihívásokat, a versengést, divatorientáltak. Beilleszkedettek: konzervatív szemléletet vallanak. Általában szeretik otthon eltölteni a szabadidejüket. Márkahűség jellemzi őket. III. Belülről irányítottak: fontos számukra az önkifejezés, az önmegvalósítás. i. Társadalmi felelősséget érzők: egészség- és környezettudatos viselkedés jellemzi őket. A hagyományőrzést és az egyszerűséget támogatják. ii. Élménygyűjtők: fiatalabb korosztály által alkotott csoport, kísérletezők, nyitottak, szívesen próbálnak ki új dolgokat. iii. Öntörvényűek: a csoportot jellemző tulajdonságok: szeszélyesség, gyakran erőszakosság, hóbortos viselkedés. Energikus személyiségű egyének alkotják. 12

12 IV. Szükségletvezéreltek: nagyfokú árérzékenység jellemzi őket, elsősorban a biztonságra törekednek. i. Megkapaszkodók: fiatalabb korosztály alkotta csoport. Küzdenek a túlélésért, az előrejutásért. ii. Túlélők: vásárlói döntésüket elsősorban az ár befolyásolja, általában idősebb egyének által alkotott csoport. Megfontolt, óvatos fogyasztók Sinus Milieu - modell A tipológiát leginkább Németországban és Ausztriában alkalmazzák. A modell 10 életstíluscsoportot összegez 4 kategóriába sorolva, az alábbi dimenziókra építve: életstratégia, életcél; életstílus; ideálok, vágyak; szabadidő; család és társas kapcsolatok; társadalomkép; társadalmi helyzet; munka- és teljesítményorientáció. A tipológia által meghatározott életstíluscsoportok a következők: I. Társadalmi irányadó csoportok: ezen kategória tagjai élnek a modern gazdaság és társadalom adta lehetőségekkel, nyitottak az újdonságokra. i. Integráltak: fogyasztói elit, sikerorientáltság jellemzi őket, kiemelkedő jövedelemmel rendelkeznek, magas képzettségű egyének alkotta csoport. ii. iii. Intellektuális milieu: környezettudatos egyének képezik a csoportot, szívükön viselik a hátrányos társadalmi helyzetű emberek sorsát. Individualizmus jellemzi őket. Posztmodern milieu: fontos számukra a tapasztalatszerzés, a különböző életformák, kultúrák megismerése. Elutasítják a társadalmi normákat, ideológiákat. Többségük fiatal. II. Modern főáram: ez a kategória adja az egyik legmeghatározóbb fogyasztói réteget. 13

13 i. Adaptív milieu: elsődleges számukra a szellemi és fizikai fejlődés, önállóságra törekednek, jól képzett, fiatalos középosztály alkotta csoport. ii. iii. Státuszorientált milieu: a csoport tagjai az átlagnál többet igyekeznek elérni, sikerorientáltak. Fontosak számukra a státuszszimbólumok, a presztízs, a pénz jelentősége kiemelkedő. Modern polgári milieu: törekednek a harmonikus életre, a biztonságra, a jó életminőségre. Nagy jelentőséggel bírnak életükben a szociális értékek. III. Tradicionális főáram: a kategóriát olyan 50 évnél idősebb egyének alkotják, akik hűek a tradíciókhoz. i. Tradicionális polgári milieu: szeretnek takarékoskodni, a középkategóriás, hosszú életű termékeket preferálják. A rend, a megbízhatóság, a biztonságra való törekvés jellemzi őket. ii. Tradicionális munkásmilieu: nincsenek nagyravágyó céljaik, lehetőségeikhez igazodó egyszerű emberek tartoznak a csoportba. A tartós, megbízható termékeket vásárolják, nem szívesen újítanak. IV. Modern alsó rétegek: alacsony jövedelmű, középkorú egyének képezik a kategóriát. i. Anyagias fogyasztói milieu: szeretnének a középosztályhoz tartozni, de általában hátrányban részesítik őket. Nem foglalkoznak a jövővel, Carpe diem élnek. Sokat adnak a külsőségekre. ii. Hedonisztikus milieu: mozgalmas életet élnek, spontán magatartás jellemzi őket. Gyakran felelőtlenül bánnak a pénzzel. Előszeretettel vásárolják a multimédiás, és szórakoztatóelektronikai termékeket. 14

14 6.2 Egydimenziós tipológiák Elsősorban a marketingkommunikáció területén alkalmazzák, ezáltal a tipológiák azokra a jellemzőkre koncentrálnak a leginkább, amelyek a kommunikációs üzenetekre való nyitottságot mérik Szemiometria - modell A módszer egyértelműen alkalmas csoportképzésre. A modell abszolút jellemzője, hogy a meghatározó értékekre, az értékrend jellemzőire összpontosít. Az eljárás a célcsoportok értékrendszerét szavakhoz, fogalmakhoz való viszonyuk alapján elemzi. 210 értékfogalmat tartalmaz, melyek alkalmazásával a TNS Emnid intézet 1998 óta évente megismétli a kutatást C s A módszert a Young and Rubicam nemzetközi reklámügynökség alkotta meg a VALS - modellre alapozva 1988-ban. Szintén az értékrendre összpontosít egy 30 kérdést tartalmazó kérdőív használata segítségével. A 4 C s rövidítés jelentése: Cross Cultural Consumer Characterisation. A rendszer hét csoportból épül fel, melyek a következők: I. Egyediek: kedvelik a kihívásokat, szeretnek új termékeket kipróbálni, kalandot keresnek. II. III. IV. Törekvők: fontosak számukra a felszínes dolgok, mint például a megjelenés, az imázs. Státuszorientált anyagias emberek. Sikeresek: céltudatos egyének alkotta csoport. Fogyasztás során általában a legjobbat keresik. Fontos számukra a kontroll. Reformerek: a harmóniát keresik, egyáltalán nem anyagiasak, fontos számukra az intellektus, saját független értékítéleteik alapján döntenek. V. Átlagpolgárok: a legnagyobb számú egyénekből álló csoport, a biztonságot preferálják és a gazdaságos, családi márkákat keresik. VI. Küszködők: csekély vagyonnal és megtakarításokkal rendelkeznek, a mának élnek. Márkaválasztásnál fontos szerepet játszanak a vizuális hatások. 15

15 VII. Beletörődők: az idősebb korosztály alkotta kategória, gyakran nosztalgiáznak, a biztonságot és a gazdaságosságot helyezik előtérbe VALS 2. - modell A VALS 1. - modell az 1980-as évek végén került átdolgozásra, ezáltal egyszerűbbé és áttekinthetőbbé vált. Az új módszer az érdeklődést és a tevékenységet helyezi a középpontba, a 35 kérdésből álló kérdőív segítségével. 7 Életstílus-kutatások Magyarországon (Veres - Hoffmann - Kozák, 2006; Törőcsik, 2006; Csite - Kovách - Kristóf, 2006) 7.1 GfK - modell A modell 5 életstílus csoportot különít el egymástól, melyek a következők: Gyökérkeresők: gondolkodásuk középpontjában az anyagi javak állnak, stabilitásra vágynak. Győztesek: fiatalabb generációhoz tartozó városi polgárok alkotta csoport, erőteljes személyes törekvési vággyal. Hagyományőrzők: szkeptikus magatartási forma jellemzi őket a technikával szemben, törvénytisztelő állampolgárok. Feltörekvők: fogékonyak az új márkákkal szemben, dinamikus egyének. Beilleszkedettek: színvonalas fogyasztás jellemzi őket, sikeres, ambiciózus emberek alkotta csoport. 7.2 Gallup - modell A Gallup Életstílus Modell 1998 óta létezik, és a horizontális, valamint a hierarchikus tagoltság kombinációja jellemzi. 1. ábra. A Gallup - tipológia magyarországi megoszlása 16

16 Forrás: Az A, illetve a B fogyasztói státuszcsoport a magas fogyasztói potenciált testesíti meg, a C fogyasztói státuszcsoport a közepeset, a D, valamint az E fogyasztói státuszcsoport pedig az alacsony fogyasztói potenciált képviseli. 7.3 TGI - modell A demográfiai adatok teljes skáláját gyűjti össze. Fogyasztói modellként viszonylag bonyolult, valamint külön kezeli a férfi és a női típusokat. TGI fogyasztói életstílus tipológia: 17

17 Fogyasztói elit (7%): márka-, és minőségorientált, élvezi a kihívásokat, igényes, újdonságokra nyitott. Sikeres (15%): család-, és kapcsolatorientált, megfontolt, környezettudatos, fontos számára a minőség, de a márka és a divat már kevésbé. Élménygyűjtő (10%): elsődleges számára a divat és a márka, szereti a kockázatos helyzeteket, igazán élvezi a vásárlást, szeret kitűnni a környezetéből. Hedonista, beilleszkedett (9%): minőség-, és márkaorientált, maximalista, közepes tőkevolumenű egyén. Beilleszkedett, mértékletes (10%): a legalacsonyabb árakat keresi a vásárlás során, családorientált, egészségtudatos, preferálja a magyar termékeket. Megkapaszkodó (20%): divatorientált, szeret sokféle márkát kipróbálni, alacsony tőkevolumennel rendelkezik. Lemaradó (26%): a vásárlás során a legalacsonyabb árakat keresi, szabadidejét legszívesebben otthon tölti el, kockázatkerülő. 7.4 Életstílusinspiráció - modell A modell vertifikálása a Dr. Törőcsik Marketing Inspiráció - Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet Kft. nevéhez fűződik, alapját két dimenzió képezi, az élettempó és az értékorientáció ábra. Magyar életstílustérkép

18 Forrás: A különböző életstílus-csoportok jellemzői: Karrier-orientáltak (3 %): fiatal, magas iskolai végzettségű egyének, akik főképp a fővárosban élnek, gyermekük nincs. Középpontban a munka áll. Magas a jövedelmük, szívesen vásárolnak, de ezt extrém módon teszik. Az IT életük része, modern értékeket vallanak, nem márkahűek. Vagyoni helyzetük még nem stabil. Gyors-modern (12 %): a karrier-orientált csoport családos változata, kissé lassabb az életük, erősödő vagyoni helyzet jellemzi őket. Általában nagyvárosokban élnek, új ház vagy lakás tulajdonosai. Magas iskolai végzettség jellemzi őket, a férfiak aránya nagyobb a csoportban. Szintén IT-használók. Élményfogyasztók (12 %): a csoportot főképp még tanulók vagy újonnan munkába lépők alkotják. Jellemzi őket a hétvégi gyors, pörgős élet, majd a lassabb hétköznapok. Nagyobb városokban élnek, meghatározó a szülői háttér. Gyorsan reagálnak a modern kommunikációs eszközökre, fontos számukra az élménykeresés. Jól szituáltak (2 %): érett középkorúak (átlag életkor 44 év) alkotta csoport. Végzettségük vegyes képet mutat, jellemző a vállalkozói státus. Hagyományos értékeket vallanak, ragaszkodnak a bevált megoldásokhoz. Vagyoni helyzetük 19

19 kiemelkedő. Sokat dolgoznak, hagyományos csatornákon át érhetőek el. Márka- és presztízsorientáltak. Társadalmi közép (24 %): átlagos gyorsaságot és vegyes, átmeneti értékrendet képviselnek. A modernizációs termékek elsősorban a tömegkommunikációból érik el őket. Inkább városi lakosok, átlagos jövedelemmel rendelkező egyének. Kapaszkodók (22 %): olyan középgenerációs csoport, akik bizonytalan anyagi helyzetben vannak. Tartalékaik nincsenek, jövedelmük átlag alatti, a felszínen maradásért küzdenek. Alacsony iskolázottság jellemzi őket. Zömmel kistelepülések lakói, tradicionális értékeket preferálnak. Leszakadók (17 %): általában idős, nyugdíjas, falun élő, kirívóan alacsony jövedelemmel rendelkező, alacsony iskolai végzettségű egyének alkotják. A leglassabb életet élik a társadalomban. Rossz egészségügyi mutatókkal rendelkező csoport. Kiszállók: egyelőre még nem mutatható ki a csoport nagysága, de számuk növekvő félben van. Céljuk a jobb életminőség elérése. Gyakran a nagyvárosból apró, csendes településekre költöznek, kiszállásuk lehet időleges vagy végleges is. Jellemzi a csoportot, hogy a lassú élet élése mellett modern csatornákon elérhetőek, IT-használók. 8 A primer kutatás folyamata Az általam készített életmódvizsgálat során Északkelet-, és Délkelet-Magyarország egyegy megyéjében történt a kutatómunka, elsősorban kvantitatív, másodlagosan pedig kvalitatív módszerek alkalmazásával. A kutatásban olyan 25 és 35 év közötti fiatalok vettek részt, akik rendelkeznek önálló keresettel. A kvantitatív kutatás során önkéntest kérdeztem meg Szabolcs-Szatmár-Bereg-, valamint Csongrád-megye területén. Kutatásom kiinduló csoportja a szegedi lakosok alkotta minta volt, kontrollcsoportként pedig a nyíregyházi emberek életstílusának vizsgálatát alkalmaztam. 9 Kutatási terv Kutatásom alapja egy 26 kérdésből álló, dr. Veres Zoltán által vezetett, és az OTKA által támogatott életstílus - kutatás egyik alapkérdőíve volt, amely a következők szerint tagolható: 20

20 A kérdőív elején arra voltam kíváncsi, hogy ki milyen körülmények között él, mekkora és milyen jellegű az épület, amiben lakik, illetve kivel teszi mindezt; melyek azok a fogyasztási tárgyak, amelyekkel rendelkezik. Ezáltal az általános vagyoni- és lakóhelyzetet mértem fel. Ezután egy fontos kérdéskör következett, a márka szerepének vizsgálata. Vannak-e olyan termékek, amelyeknél fontos a márka, és pontosan melyek azok, amelyeknél nem. Mindez nyitott kérdések alkalmazása segítségével történt, azonban itt sajnos a válaszadások száma lecsökkent, ugyanis sokan inkább nem válaszoltak, tehát ezeknél a kérdéseknél volt a legnagyobb a válaszadások megtagadásának a száma. Ebből arra következtetek, hogy a zárt kérdésekre sokkal szívesebben és könnyedebben válaszolnak a minta tagjai, mint a nyitott, kifejtős kérdések esetén. A következőkben az érdeklődési kör került górcső alá, azt vizsgáltam, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekkel kapcsolatosan az adott egyén érdeklődést mutat, és milyen gyakorisággal fordul elő mindez. Ezután rátértem a szabadidő, a szabadidős elfoglaltságok vizsgálatára. Majd a vásárlási szokások elemzése következett. Mennyire nyitottak az új termékek iránt, mekkora az árérzékenységük, mennyire befolyásolja a márka a termékválasztást és mennyire márkahűek az egyének. Legvégül pedig a demográfiai adatok lekérdezése történt, külön kitérve a foglalkozás kérdéskörére. Az eredmények elemzését témakörönként végeztem, első ízben a szegedi lakosok életmódvizsgálatának kimenetelét szeretném kifejteni, majd ezután következnek a nyíregyházi lakosok, végül pedig a kapott eredmények összegzése olvasható. 10 Demográfiai adatok elemzése (Sajtos - Mitev, 2007; Malhotra - Simon, 2008) Annak érdekében, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy kikből is állt a minta, a demográfiai adatok elemzésével kezdem. Vizsgálom, hogy milyen volt a nemek eloszlása, a behatárolt korcsoporton belül (25-35 év) az egyének életkora, jelenlegi családi állapota, iskolázottsága és fő tevékenységi köre. 21

21 10.1 Szegedi lakosok demográfiája Nemek eloszlása Az alábbi táblázat alapján elmondható, hogy a minta reprezentatívak tekinthető a nemek eloszlása szempontjából, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapítható, hogy Csongrád - megye lakosságának 47, 24%-át alkotják a férfi, 52, 76%-át pedig a női lakosok. (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl6_01_01ib.html) 1. táblázat. Nemek eloszlása - Szeged Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid férfi 48 48,0 48,0 48,0 nő 52 52,0 52,0 100,0 Total ,0 100,0 Születési idő A kutatási minta tagja kizárólag 25 és 35 év közötti fiatalok, születési idejük eloszlása pedig a következőképpen alakult: 3. ábra. Születési idő eloszlása - Szeged 22

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról KSH felmérés a kulturális fogyasztásról Pillanatkép a kulturális statisztikákról 2013.05.28. Bárdosi Mónika Társadalomstatisztikus, KSH monika.bardosi@ksh.hu Amiről van adat 1. Szórakoztatás statisztika

Részletesebben

Nemek és a vásárlói magatartás

Nemek és a vásárlói magatartás Nemek és a vásárlói magatartás A magyar férfiak és nők A nemek között lényeges különbségek vannak a vásárlásokkal kapcsolatban beállítódásaikat, szokásaikat tekintve, amit kutatásokkal és tapasztalatokkal

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN

Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN CHERD-H Konferencia 2010 A vizsgálat indokoltsága A felsőoktatásban,

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK.

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK. A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com Az előadás vázlata Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások Kutatás bemutatása, hipotézisek

Részletesebben

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11 Tartalom A szerzôrôl.................................................... 9 Elôszó........................................................ 11 1. fejezet Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásainak

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában Milyen a mai fogyasztó? A mai vevő Vagabund Individualizált Új Multicsatorna használó Fáradt A fogyasztási lehetőségek

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

OKOS MÉRÉS PROJEKT a. Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből

OKOS MÉRÉS PROJEKT a. Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből OKOS MÉRÉS PROJEKT a Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből Készült a MÉRÉSI PANELMINTA ÁTALAKÍTOTT FUNKCIÓJÚ HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTÁSA projekt keretében A Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben