canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium"

Átírás

1 Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU

2 Project office Budapest Aulich utca 3 Ground floor 3 H-1054 Budapest (06-1) Telephone (06-1) Fax Internet Dokumentum Címe Mintaértékű lerakó tervezése Státusz Dátum Project Phare-project Végső jelentés január Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése HU9911 Project száma Megbízó Iktatószám Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Írta Ellenőrizte Eddy VAN DEN OEVER and René BOERBOOM Sjacco DE VOS Dátum és aláírás.. Jóváhagyta Johan MATHIJSSEN Dátum és aláírás.. Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Általános Célkitűzések A jelentés tartalma JOGI KERETEK Általános EU Direktíva a hulladéklerakásról Hulladék lerakására vonatkozó magyar szabályozás...5 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY...5 EGYÉB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MINTA ÉRTÉKÜ LERAKÓ TERVEZÉSE Bevezető Hulladékbefogadás és regisztrációs eljárások Helyszín Vízminőség ellenőrzés és csurgalékvíz kezelés Víz- és talajvédelem Gázkibocsátási védelem Károk és veszélyek Stabilitás Szigetelésok/kerítés Végleges lezárás (bezárás utáni időszak) KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGRA A LERAKÓK KORSZERÜSITÉSE Általános Előkészítés Beruházások Üzemben tartás Felső takarás és lezárás Utógondozás HULLADÉKLERAKÓ KÖLTSÉGBECSLÉSE Általános...18 EGYSÉGÁRAK...18 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Előkészítés Beruházások JAVASLAT...19 Végső Jelentés - i január

4 1.BEVEZETŐ 1.1.Általános augusztus 2-án IWACO szerződést kötött a magyarországi Környezetvédelmi Minisztériummal a Települési Szilárdhulladék-lerakók Felmérésére irányuló projektre (szerződésszám HU ). A magyar kormány ehhez a projekthez a PHARE Program keretében kapott támogatást az Európai Uniótól. A projekt időtartama 17 hónap. A projekt, melynek befejezési határideje januárja, hivatalosan szeptember 1- én kezdődött. IWACO a projekt kivitelezésére a magyar tanácsadó CANOR International céggel lépett konzorciális együttműködési viszonyba. A CANOR International Kft. szolgáltatja a projekt magyar szakértőit. 1.2.Célkitűzések A projekt legfőbb célkitűzése az EU jogszabályok átültetése és hatékony alkalmazása a magyarországi szilárdhulladék gazdálkodásban. A legfőbb cél elérése érdekében két fő feladatot kell teljesíteni: - műszaki feltételek megteremtése a magyarországi hulladéklerakók helyzetének pontos kiértékeléséhez; - intézkedési terv elkészítése az elkövetkezendő évek koordinált országos/települési hulladékgazdálkodási stratégiájához. A projekt három fázisban valósul meg: - 1. Fázis: Módszertan meghatározása a hulladéklerakók felmérésére, feltérképezésére és osztályozására; - 2. Fázis: A módszertan alkalmazása a felmérésekre és a lerakók feltérképezésére; - 3. Fázis: A jelenlegi helyzet optimalizálásának tanulmányozása és javaslat elkészítése a szükséges hulladéklerakó-kapacitás elosztására. A 3. fázis végeredményeként részletes tanulmányok készülnek, melyek a jelenlegi helyzet optimalizálásához és a lerakók kapacitásának fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket határozzák meg. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a jelenleg működő hulladéklerakók száma drasztikusan lecsökken majd, viszont a fennmaradó lerakók már megfelelnek az 1999/31/EC Együttes irányelvnek. 1.3.A jelentés tartalma Jelen dokumentum a 3. fázis részét képezi. A 3. fázis általános megközelítését az 1.1 ábra tartalmazza. A 3. fázisban a következő jelentések készültek el: 1. Környezetvédelmi besorolás 56146/56146/WvV-463/12.02/Budapest), dátum: december Kapacitástervezés ( 56146/56146/WFT-461/12.02/Budapest), dátum: december Hosszú-lista elkészítése (reference 56146/56146/WFT-459/12.02/Budapest), dátum: december Hosszú-lista helyszíni felmérései (reference 56146/56146/WFT-460/12.02/Budapest), dátum: december 10. Jelen dokumentum a minta értékű lerakót (modell lerakót) határozza meg. A modell lerakó jellemzőit általában azon lerakók helyszínének kiválasztásánál és korszerűsítési teendőinek (korszerűsítési intézkedések és beruházási költségek) meghatározásánál használják fel, melyeket 2008 után is működtetni fognak. A modell lerakó csupán az általános követelményeket határozza meg, így helyszín specifikus tervezéshez és engedélyeztetési eljáráshoz nem használható fel. Végső Jelentés január

5 1. jelentés: Átdolgozott módszertan és végső rangsorolás Megbeszélés az érdekeltségi csoportokkal 3. jelentés:hosszú lista összeállítása 2. jelentés: Kapacitás tervezés 4. jelentés: A hosszú-lista helyszíni bejárása 6. jelentés: Pénzügyi elemzés 5. jelentés: Mintaértékű lerakó tervezése Megbeszélés az érdekeltségi csoportokkal 8. jelentés Utógondozási Terv 7. jelentés: A rövid lista összeállítása 9. jelentés: Országos terv 9. jelentés: Intézkedési Program tervezetek Jelenlegi jelentés 1.1. ábra A 3. fázis jelentései Végső Jelentés január

6 2.JOGI KERETEK 2.1.Általános A minta értékű lerakó jogi kereteit az április 26-i hulladéklerakásról szóló 1999/31/EC direktíva, az Európai Közösség Bizottságának (Commission of the European Communities) jogszabályai és a hulladéklerakók tervezésére és használatára irányuló magyar jogszabályok képzik. Egyéb jogszabályok is alkalmazásra kerültek, mint például a környezetvédelemről és hulladéklerakók felé támasztott követelményekről szóló jogszabályok. 2.2.EU Direktíva a hulladéklerakásról A hulladékokról szóló 75/442/EEC Direktíva előírja a hulladékok termelésének megakadályozását, illetve csökkentését, a hulladékhasznosítást és a hasznosítás során keletkezett energia hasznosítását. Ezen feladatokat az emberi egészség veszélyeztetése és a környezetre gyakorolt káros hatások nélkül kell teljesíteni. Az április 26-i hulladéklerakásról szóló 1999/31/EC direktíva (továbbiakban: EK direktíva) követelményeinek megfelelően a direktívát az Európai Unió átvette. Az EK direktívát a hulladéklerakóra vonatkozó magyar jogszabályban már alkalmazták. Az EK direktíva célja olyan intézkedések, eljárások és útmutatások meghatározása, melyek megakadályozzák, illetve csökkentik a lehetséges negatív hatásokat a környezetre, különösképpen a felszíni és talajvizekre, talajra, levegőre, a globális környezetre, beleértve az üvegházhatást, valamint bármely, a lerakó teljes élettartama alatt a hulladéklerakásból származó veszélyt az emberi egészségre. A cél elérése érdekében szigorú üzemeltetési és műszaki előírásokat kell érvénybe léptetni a hulladékra és a hulladéklerakókra. Ennek érdekében a hulladéklerakókat osztályokba sorolták, valamint meghatározták és definiálták az egyes hulladékok típusát. Az elvégzendő tevékenységek többek közt a következők:: - a lerakókon befogadott bomló szerves hulladék mennyiségének csökkentése; - a hulladékok szigetelése; - a már meglévő és az új lerakókról a metán gáz gyűjtése és hasznosítása vagy égetése. Az EK direktíva részletesebben kifejti az alábbiakat: - hulladék befogadási eljárásokat; - felhagyási és utógondozási eljárásokat; - ellenőrzési és monitoring eljárásokat az üzemelési fázisban; - meglévő lerakók üzemeltetését; - a jelentési kötelezettséget. Az EK direktíva három mellékletben fogalmazza meg követelményeit. A mellékletek a következők:: - I. Melléklet, a hulladéklerakók osztályozásának általános követelményei; - II. Melléklet, hulladék befogadási kritériumok és eljárások; - III. Melléklet, az üzemelési és utógondozási fázis ellenőrzési és monitoring eljárásai. A II. melléklet jelenleg átdolgozás alatt áll, de változtatások még nem léptek érvénybe és tervezeteket sem nyújtottak még be. A mellékleteket alaposan áttanulmányoztuk a modell lerakó meghatározásánál. Végső Jelentés január

7 2.3.Hulladék lerakására vonatkozó magyar szabályozás A hulladéklerakásra vonatkozó magyar jogszabályok a következők: évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról; - 22/2001 (X.10) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről. A hulladékgazdálkodási törvény Ez a paragrafus a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII törvény hulladéklerakásra vonatkozó sajátos követelményeit és a hulladéklerakókkal kapcsolatos témaköreit fejti ki. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései: a. az emberi egészség védelme, a természetes és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a hulladékgazdálkodás érdekében környezetvédelmi tudat kifejlesztése; b. a hulladéktermelés megakadályozása (a természetből kisajátított anyagok teljes hasznosítása, újrahasznosítható és hosszú élettartamú termékek gyártása), a termelt hulladék mennyiségének és veszélyes természetének csökkentése, hulladék hasznosításának maximalizálása, a fogyasztói és gyártói körforgás fenntartása, újra és saját anyagában való újra hasznosításra alkalmatlan hulladékok környezetvédelmileg elfogadható úton való ártalmatlanítása, ezáltal is óvva a természeti forrásokat, a hulladék környezetre mért hatásainak minimalizálása és a hulladék környezeti szennyezésének elkerülése. A hulladékgazdálkodási törvény előírja a hulladékgazdálkodás irányelveit és általános szabályait, valamint az érdekelt felek kötelezettségeit. Hulladékkezelési és hasznosítási követelménzeket egy külön jogszabály írja le mind a szilárd és folyékony, mind a veszélyes hulladékokra. A huladékgazdálkodási törvény 19. bekezdése leírja a hulladékártalmatlanítás módjait és követelményeit: (1) A hulladékártalmatlanítás a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján történhet a) A depónián való elhelyezés; b) Thermikus ártalmatlanítás; c) Vagy egyéb kémiai, biológiai vagy fizikai folyamatok által. (2) A hulladékártalmatlanításra alkalmas berendezéseket csak a külön jogszabály által előírt sajátos feltételek mellett és csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet létrehozni. (3) A már meglévő és a felhagyott ártalmatlanító berendezések tervezésének, építésének és vezetésének szolgáltatásival és ellátásával egy külön jogszabály foglalkozik. (4) Települési hulladék ártalmatlanítására új berendezéseket csak regionális használatra lehet létrehozni. (5) Nem előkezelt hulladékot csak lerakón lehet ártlamatlanítani amennyiben erre a törvényben, kormány- vagy miniszteri rendeletben nem rendelkeznek másképp. A hulladékok típusairól és ezek lerakással való ártalmatlanításáról egy külön jogszabályban térnek ki. A közszolgáltatási tarifákat a szolgáltatás arányában kell meghatározni, figyelembe véve a külön jogszabályban leírtakat: a) a közszolgáltatás típusát; b) a kezelt hulladék mennyiségét és típusát, c) a költségeket, melyek magukban foglalják a szolgáltató kiadásait a megfelelő működtetéshez és fenntartáshoz, valamint a jövőbeni fejlesztéshez, valamint a szolgáltatás megkezdése előtt felemrülő szükésges befektetéseket. A szállítás, begyűjtés és ártalmatlanítás költségeit külön kell kiszámítani. Ez utóbbinak Végső Jelentés január

8 tartalmazni kell külön a telep felhagyásának költségeit, valamint esetenként az utógondozás és 30 évig a monitoring költségeit is. A 39. paragrafus a hulladékgazdálkodás gazdasági forrásait foglalja magában. Állami támogatást kaphat mind a beruházásához, mind a feltöltött lerakók bezárásához felülvizsgálat és helyreállítás, remediáció után azon hulladékkezelő létesítmény, amely több mint egy önkormányzat vagy régió kötelezettségeit látja el. A 46. paragrafus az általános jogi kötelezettség idejét szabja meg: Hulladéklerakók esetében a lerakott hulladék környezeti kárt okozó előírt ideje a bezárás utáni 30 év. A 47. paragrafus a fedezetről szól: a hulladékkezelő létesítmény tulajdonosának biztosítania kell egy bizonyos pénzügyi fedezetet a lerakó felhagyásánál vagy a tevékenység beszüntetésénél felmerülő költségek fedezetére. Hulladéklerakók esetében ennek az összegnek fedeznie kell az utógondozási és monitoring költségeket is az elkövetkezendő minimum 30 évre. Az 56. paragrafus átmeneti rendelkezéseket állapít meg a hulladéklerakókra: - Már üzemelő lerakó környezetvédelmi, műszaki megfelelősségének megállapítására az üzemeltető köteles a Kt. Szerinti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot elvégezni. A felülvizsgálati dokumentációt, beleértve az intézkedési tervet, a törvény hatálybalépésétől számított 2 éven belül kell a környezetvédelmi felügyelőségnek benyújtani. A felülvizsgálat alapján a további működés feltételeit, illetve a környezet védelme érdekében szükséges intézkedéseket és azok teljesítésének határidejét a környezetvédelmi felügyelőség a Kt.-ben meghatározottak szerint állapítja meg. - A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok szabványnak megfelelően mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat: a) július 1. napjáig 75%-ra, b) július 1. napjáig 50%-ra, c) július 1. napjáig 35%-ra, A környezetvédelemmel megbízott miniszter hatáskörébe tartozik a gyakorlati hulladékkezelés műszaki szabályainak, a hulladékkezelő létesítmények tervezésének, építésének és üzemeltetésének, valamint különösképpen a lerakott hulladékok és a bezárás illetve utógondozás műszaki követelményeinek rendeletben való szabályozása. Rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről A 22/2001 (X.10) rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről a hulladéklerakás követelményrendszerét írja le. A rendelet 1. számú melléklete kifejti a rendelet főbb pontjait részletesebben. Vonatkozó szempontok: - A hulladéklerakás általános szabályai, lerakó kategóriák: a) veszélyeshulladék-lerakó; b) nem veszélyeshulladék-lerakó; c) inerthulladék-lerakó. - A hulladéklerakó létesítésének engedélyezése: A felügyelőség a lerakó létesítését és/vagy üzemeltetését abban az esetben engedélyezi, ha: a) A hulladéklerakó létesítésének céljai, létesítési körülményei megfelelnek az országos hulladékgazdálkodási terv céljainak, a létesítéssel érintett terület területi és helyi hulladékgazdálkodási terveinek, illetve területfejlesztési és településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának; Végső Jelentés január

9 b) A hulladéklerakó létesítése és működése megfelel a külön jogszabályokban, illetve az e rendeletben foglalt követelményeknek; c) A kérelmező a lerakás megkezdése előtt a szükséges pénzügyi források biztosítékkénti megjelölésével megfelelően igazolta, hogy teljesíteni tudja az e rendelet előírásai alapján kiadott engedélyből következő kötelezettségeit, beleértve az utógondozást és a lezárást.; - A hulladéklerakó üzemeltetése az üzemeltetési terv szerint; - A hulladéklerakó lezárása és utógondozása. A felügyelőség az üzemeltetőt határidő tűz ki az utógondozási időszakára. A felügyelőség az utógondozási időszak véghatáridejének meghatározásakor figyelembe veszi azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még veszélyt jelenthet a környezetre; - Környezetvédelmi felülvizsgálatot január 1-jéig el kell végezni; - Intézkedési terv elkészítése a hulladéklerakó további működésére, illetőleg fejlesztésére. A környezetvédelmi felülvizsgálat keretében a hulladéklerakó üzemeltetője elkészíti és a felügyelőségnek jóváhagyásra benyújtja a hulladéklerakó további működésére, illetőleg fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervet, melynek tartalmaznia kell a 9. -ban foglalt követelmények teljesítését biztosító tervrészleteket, adatokat és minden egyéb rendezési, fejlesztési tervet. Az intézkedési terv alapján a felügyelőség dönt arról, hogy a hulladéklerakó üzemeltetése ideiglenesen folytatható-e a tervben foglaltak megvalósításáig. A felügyelőség a jóváhagyott intézkedési terv alapján határidő kitűzésével engedélyezi a szükséges beruházási munkák megvalósítását. A határidő legfeljebb az (5) bekezdésben meghatározott időpontig terjedhet (2009. január 1.) A felülvizsgálat alapján tovább működtethető lerakók esetében az e rendelet mellékletei szerint a fejlesztésre vonatkozó intézkedési tervben meghatározott műszaki építmények, hulladékvizsgálati, átvételi, kezeléstechnikai, ellenőrzési és megfigyelési feltételek rendelkezésre állását legkésőbb január 1-jéig teljesíteni kell. Az e rendeletben meghatározott előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakók lezárásáról a felügyelőség intézkedik. - Jelentéskészítés és adatszolgáltatás. Az engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer első ízben 2003-ban az üzemeltető az e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján összefoglaló jelentést készít a felügyelőség részére a hulladéklerakó üzemeltetése és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről a gyűjtött vizsgálati eredményekről. A 22/2001 számú rendelet 1, 2 és 3. melléklete tartalmazza a hulladéklerakó kategóriákra, azok létesítésére és üzemeltetésére, felügyeletére és megfigyelésére vonatkozó általános műszaki követelményeket: 1. számú melléklet Hulladéklerakó kialakításának követelményei 1. A hulladéklerakó elhelyezése; 2. A csurgalékvizek és csapadékvizek kezelése és minőségük figyelemmel kísérése; 3. A hulladéklerakó kialakítása; 4. Hulladéklerakó-gáz ellenőrzése; 5. A hulladéklerakó működéséből származó zavaró hatások és veszélyek; 6. A hulladéktömeg elcsúszás elleni és a lerakó szigetelésének süllyedés elleni állékonysága; 7. A hulladéklerakó őrzése; 8. A hulladéklerakó főbb kiegészítő építményei. 2. számú melléklet Hulladék átvételével kapcsolatos követelmények 1. Általános követelmények; 2. A hulladék vizsgálatának és átvételének általános szabályai; 3. Mintavétel hulladékból. 3. számú melléklet Ellenőrzési és megfigyelési eljárások, valamint nyilvántartási kötelezettség az üzemeltetési és utógondozási fázisban Végső Jelentés január

10 1. Meteorológiai adatok gyűjtése; 2. Kibocsátási adatok: víz, csurgalékvíz és gáz ellenőrzése; 3. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó megfigyelési és ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségei; 4. A hulladéklerakó helyleírása: a hulladéklerakó adatai (az üzemeltető kötelezettsége). A fent említett létesítésre és üzemeltetésre, hulladékbefogadásra, felügyeletre és megfigyelésre vonatkozó általános műszaki követelmények további részletezése az EU direktívában megtalálható. Ezeket a következő bekezdésben felhasználtuk a minta értékű hulladéklerakó meghatározásához. Egyéb vonatkozó jogszabályok Egyéb vonatkozó jogszabályok találhatók részletesebben a 2. számú mellékletben. A tárgyhoz tartózó témakörök: - Területfejlesztési eljárások/ (új) lerakók kiviteli kritériumai; - Környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) bizonyos esetekben; - Felszíni vizek elvezetésének követelményei; - Csatornarendszer követelményei; - Létesítési feltételek; - Természetvédelmi körzet; - Felszín alatti víz védelme; - Levegőtisztaság-védelme (szag, metán gáz, fáklya által kibocsátott gáz és hajtómű gáz kibocsátása); - Egészség és biztonság. 3.MINTA ÉRTÉKÜ LERAKÓ TERVEZÉSE 3.1.Bevezető Az EU hulladéklerakásra vonatkozó jogszabálya és a magyar hulladéklerakókkal kapcsolatos jogszabályok tartalmazzák azon követelményeket, melyek a minta értékű hulladéklerakó alapját képezik. A minta értékű hulladéklerakó fogalma azon kommunális hulladéklerakó, mely kielégíti a lerakó által rövid és hosszú távon okozott környezeti ártalmak minimális megelőzési és védelmi követelményeit. Ezen követelmények a következők: - Helyszíni adottságok - Hulladékregisztrálás - Ellenőrzési és felügyeleti (monitoring) program; - Vízminőség ellenőrzés és csurgalékvíz kezelés - Víz és talaj védelem - Gázkibocsátás védelem - Károk és veszélyek - Stabilitás - Szigetelésok (elkerítés) A lerakó bezárása után biztosítani kell azon intézkedéseket, melyeket a lerakó utógondozásához minimum 30 évig a bezárás után (EU) meg kell tenni. A magyar rendeletek nem tartalmaznak erre az időszakra pontos számot. Ezek szerint az utógondozást addig kell folytatni, míg a lerakó esetleges szennyezés forrását jelentheti. 3.2.Hulladékbefogadás és regisztrációs eljárások A hulladék befogadása az EU jogszabály szerint történik, mely a következőket tartalmazza: - a hulladék dokumentációinak ellenőrzése Végső Jelentés január

11 - a hulladék bejáratnál és lerakásnál történő vizuális ellenőrzése, és lehetőség szerinti összehasonlítás a beszállító által szolgáltatott dokumentációval. Ha mintákat kell venni, ezek kémiai elemzéseinek eredményeit tárolni kell és a mintavételt el kell végezni. A mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni. - a lerakott hulladék mennyiségéről és jellemzőiről nyilvántartást kell vezetni, feltűntetve a származást, a beszállítás idejét, kommunális hulladék esetén a termelő vagy begyűjtő személyazonosságát, veszélyes hulladék lerakásánál a lerakás pontos helyszínét. 3.3.Helyszín Az EU jogszabály szerint a következőket kell figyelembe venni a lerakó helyszínével kapcsolatban: (a) A lerakó távolságát lakó- vagy üdülő területektől, vízi utaktól, egyéb vizektől és mezőgazdasági vagy lakott területektől. A magyar jogszabály szerint a lerakó és a fent említett területek közti távolság minimum 500 méter kell legyen. (b) Talajvíz, parti vizek vagy természetvédelmi zónák megléte a környéken. (c) A környék geológiai és hidrogeológiai feltételei. (d) Áradás, omlás, földcsuszamlás vagy lavina veszélye. (e) A környék természeti és kulturális örökségének védelme. A helyszín abban az esetben felel meg az EU jogszabálynak, amennyiben az a fent említetteknek megfelelően jellemezhető, vagy ha kiegészítő intézkedések után a lerakó nem jelent komoly környezetvédelmi kockázatot. 3.4.Vízminőség ellenőrzés és csurgalékvíz kezelés Az EU jogszabály a következőket figyelembe véve követeli intézkedések megtételét: - Csapadékvíz hulladéklerakóba való bejutásának szabályozása. - Felszíni vizek és/vagy talajvíz lerakott hulladékba való bejutásának megakadályozása - Szennyezett víz és csurgalékvíz gyűjtése. Amennyiben a lerakó helyszínének adottságai és a befogadott hulladék azt mutatják, hogy a lerakó nem jelent veszélyt a környezetre, a megfelelő hatóság dönthet ezen intézkedések elhagyásáról; - Lerakón gyűjtött szennyezett víz és csurgalékvíz az adott befogadónak megfelelő kezelése. 3.5.Víz- és talajvédelem Az EU mind a magyar jogszabályok megkövetelik a lerakó természetes geológiai szigetelésjának (vagy ezt helyettesítő mesterséges réteg) és egy alsó szigetelésének meglétét a működés időszakában. A lerakó bezárását követő időszakot illetően az illetékes hatóság dönti el a környezeti kockázatok mérlegelése után, hogy szükséges e a csurgalékvíz kialakulásának megakadályozása, a lerakó felszíni lezárása (EU jogszabály). A magyar rendelet előírja a felszíni lezárást. Alsó szigetelés A már meglévő lerakók részére nem lehetséges a lerakó talpánál a szigetelés megoldása. A projekt által meghatározott lerakó kategorizálástól (kockázatbecsléstől) függően a lerakókat bizonyos ideig lehet üzemeltetni alsó szigetelés nélkül. Az EU és a magyar jogszabályok kimondják, hogy ahol a geológiai szigetelés természetes adottságai nem felelnek meg a feltételeknek, ezt a szigetelésot teljes egészében lehet mesterséges védelemmel helyettesíteni. A mesterséges szigetelés nem lehet vékonyabb 0,5 méternél. Végső Jelentés január

12 Az EU jogszabály és a magyar rendelet megadják a lerakó alját és oldalát képező geológiai szigetelés vastagsága valamint vízáteresztő képessége (K) felé támasztott minimális követelményeket. Ezek a következők: - Veszélyes hulladék lerakó: k = 1.0 x 10-9 m/s; vastagság 5 m, - Nem veszélyes hulladék: k = 1.0 x 10-9 m/s; vastagság 1 m, - Inert hulladék: k = 1.0 x 10-7 m/s; vastagság 1 m. Csurgalékvíz gyűjtés Az EU jogszabály és a magyar rendelet meghatározzák a csurgalékvíz gyűjtésére és az alkalmazandó szigetelő rendszerre vonatkozó követelményeket, valamint javaslatot tesznek ezek kialakítására. Magyarországon gyakran előfordul, hogy a csurgalékvizet visszajuttatják a lerakóra. Esős időszakban az esővizet erre megfelelő medencében tárolják és a száraz időszakokban a csurgalékot hasznosítják a por visszafogására és a lerakóban végbemenő biológai bomlási folyamatok elősegítésére. Ez a csurgalékvíz kezelési technológia a kibocsátott csurgalék csökkentését eredményezi. Végső Jelentés január

13 3.1 ábra Végső Jelentés január

14 3.6. Gázkibocsátási védelem Az EU jogszabály és a magyar rendelet előírja az összes biológiailag lebomló hulladékot befogadó lerakón a biogáz gyűjtését. A hulladéklerakón képződő gázok 1 az anaerob bomlási folyamat termékei. Ha a biogázt nem hasznosítják el kell fáklyázni. A fáklyázás pazarlás a biogáz energiájának hasznosítása szempontjából, ezért ahol lehetséges, alkalmazása előnyösebb energiatermelés céljából. A biogáz gyűjtése, kezelése és hasznosítása úgy kell történjen, hogy az minimalizálja a környezetre gyakorolt hatásokat, valamint az emberi egészségre jelentett kockázatot. 3.7.Károk és veszélyek Az EU jogszabály megköveteli a hulladéklerakóból eredő károk és veszélyek minimalizálását: - Szag- és porkibocsátás; - Szél által széthordott anyagok - Zaj és forgalom; - Madarak, élősködők és rovarok; - Aeroszolok; - Tüzek. A lerakót úgy kell felszerelni, hogy ne kerüljön szennyezés közutakra és a környező területekre. 3.8.Stabilitás Az EU jogszabály megköveteli a lerakón elhelyezett hulladék oly mód való elosztását, hogy a hulladék tömege és a kapcsolódó struktúrák stabilitása biztosítva legyen, különös tekintettel egy esetleges csuszamlásra. A magyar előírásoknak megfelelően a lejtőt úgy kell kialakítani, hogy az géppel járható legyen. Ahol mesterséges szigetelést alkalmaznak ott biztosítani kell az altalaj geológiai stabilitását annak érdekében, hogy megakadályozzák a süppedések okozta károk kialakulását a szigeteléson. 3.9.Szigetelésok/kerítés A hulladéklerakót biztosítani kell illetéktelen behatolás ellen. A kapukat munkaidőn kívüli időszakban zárva kell tartani. Az ellenőrző és beléptető rendszernek tartalmaznia kell egy intézkedési programot, mely felismeri és meggátolja az illegális hulladéklerakást a depónián. 1 A depóniagáz üvegházhatást kiváltó gáz, s ezáltal hozzájárul a globális felmelegedéshez. Ezért a depóniában keletkezett gázokat gyűjteni és kezelni kell, továbbá ahol lehetséges, pl. elektromosenergia termeléséhez hasznosítani. Végső Jelentés január

15 3.10.Végleges lezárás (bezárás utáni időszak) Az EU jogszabály és a magyar rendelet is a következő módon javasolja a végleges lezárást: 3.2. ábra Végső Jelentés január

16 4.KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGRA A költségszámítás szempontjából a magyarországi kommunális szilárdhulladéklerakóknak meg kell felelni a hulladéklerakásra vonatkozó EU direktíva és a magyar jogszabályok előírásainak, de legalábbis a következőkben leírtakkal kell rendelkezzenek (4.1, 4.2 és 4.3 táblázat). A rövid-listázáshoz a helyszínt és a helyszínnel szemben támasztott követelményeket is figyelembe kell venni ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy a lerakó jelenlegi állapotában vagy bizonyos intézkedések végrehajtását követően üzemeltethető-e január 1-ig. Táblázat 4.1 Minta értékű lerakó alsó szigetelése Alsó szigetelés Réteg típus Specifikáció Anyag Ásványi természetes szigetelő (ha nincs geológiai védőréteg)) 0.5 m vastagság k 1.0x10-9 m/s Agyag vagy o.5 m agyagnak megfelelő ásványi réteg (e.g m homok bentonit keverék) Geofizikai monitoring rendszer -- n.m. (szenzor) Mesterséges szigetelés 2.5 mm vastagság HDPE Geotextilia g/m 2 n.m. Csurgalékvíz gyűjtő réteg 0.5 m vastagság Vízeleveztési együttható k 1x10-3 m/s Szemcseméret 16/32 vagy 24/40 mm Kavics Geotextília 200 g/m 2 n.m. n.m.= nincs megadva Táblázat 4.2 Minta értékű lerakó általános felszereltsége A MEGFELELŐ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK Leírás Specifikáció Iroda/ bejárati épület Irodabútor/ felszerelés; személyzeti berendezések (szekrények, zuhany, ebédlő), regisztráló hard- és szoftver Műhely Garázs felszerelés kis gépjárművek karbantartására, kompaktor garázs Szennyvízgyűjtés zárt tartály vagy hasonló Hulladékkezelési terület Válogatói/vizsgáló tér Vízálló burkolat -- Járműmosó Kerékmosó berendezés, vizes berendezések Hídmérleg -- Felszerelések Kompaktor, bulldozer, homlokrakodó, hulladékszállító járművek Meteorológiai figyelő állomás --Magyar és EU jogszabályok hasonló vizsgálatokat írnak elő (csapadék, hőmérséklet, szélerő és szélirány, párolgás, légköri páratartalom) Kerítés Magasság kb méter szögesdróttal együtt Csurgalékvíz gyűjtő Típus/kapacitás a csurgalékvíz mennyiségétől függ Csurgalékvíz kezelés Típus/kapacitás a csurgalékvíz mennyiségétől/minőségétől és az elvezetési előírásoktól függ Biogáz kitermelő rendszer Kitermelő kutak/csövek, gyűjtők, szállítócsövek Biogáz kitermelő berendezés Kifúvó és (magas hőmérsékletű) fáklya, kb. 10%-kal a maximálisan kinyerhető biogáz mennyiség felett Energia átalakító egységek Önellátó kell legyen Talajvíz monitoring rendszer Talajvíz megfigyelő kutak, a helyi körülményeknek megfelelően Végső Jelentés január

17 Táblázat 4.3 Minta értékű lerakó felső takarása Felső takarás (maximum lejtés 1:2.5) Réteg típus Specifikációk Anyag Alap réteg/ gáz elvezető réteg 0.5 m vastagság Durva homok Ásványi réteg 0.5 m vastagság, k 1.0x10-9 m/s Agyag vagy o.5 m agyagnak megfelelő ásványi réteg (e.g m homok bentonit keverék) Csapdékvíz gyűjtő rétege >0.5 m vastagság Durva homok Vízeleveztési együttható k 1x10-4 m/s Felső talajréteg >1.0 m vastagság Felső 40 cm-re előírás a humuszos talaj 5.A LERAKÓK KORSZERÜSITÉSE 5.1.Általános 2009 január 1-jéig az összes magyarországi hulladéklerakónak meg kell felelnie a magyar jogszabályoknak és a hulladéklerakásra vonatkozó EU direktívának. A Települési szilárdhulladék-lerakók felmérése projekt során Magyarország összes hulladéklerakóját minősítettük és osztályoztuk. A minősítés és osztályzás a 3. jelentésben leírt módszertan alapján történt. Ezek eredményeként számos meglévő lerakót választottunk ki (a hosszú-listába) a magyar normák és EU direktíva szerinti lehetséges korszerűsítésre. A korszerűsítés szintje lerakóként változó. A korszerűsítés szintjének meghatározására az összes hosszú-listás hulladéklerakót meglátogatták. A látogatások alkalmával felmértük a hulladéklerakók műszaki felszereltségi szintjét, az építmények meglétét és értékeltük a lerakó műszaki feltételeiről szerzett globális benyomást. Az eredményeket a 4. jelentés tartalmazza. A mintaértékű lerakót a felmérések eredményeinek kiértékeléséhez használjuk fel. A korszerűsítéshez szükséges beruházás költségeit is kiszámítjuk. 5.2.Előkészítés A hulladéklerakó korszerűsítése előtt bizonyos előkészületeket kell megtenni. Az előkészítés a következő tevékenységekből tevődik össze: - Területvásárlás a hulladéklerakó bővítéséhez; - Tanulmányok elkészítése: várható lerakott hulladékmennyiség, szállítási lehetőségek, stb. - Geodéziai felmérés: a területvásárlás és tervezési célokból; - Geotechnikai felmérés: az altalaj állapota a középületek és épületalapok alatt - Megvalósíthatósági tanulmány; - KHT: nagyobb bővítésekhez (25%-nál nagyobb kapacitásbővítés) vagy technológiaváltáshoz; - Tervezés és részletes kivitelezés; - Területfejlesztési terv: nagyobb változtatásokhoz a települési és a megyei tervezés összehasonlítására; - Területfejlesztési terv engedélye; - Engedélyek: építési, üzemeltetési, vízjogi, stb.; - Tender dokumentáció: a közbeszerzési eljárásokhoz (kivitelezés, eszközbeszerzés). Végső Jelentés január

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdése

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 20/2006. (IV.5.) KvVM. r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 20/2006. (IV.5.) KvVM. r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 20/2006. (IV.5.) KvVM r e n d e l e t e a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Investigations on Municipal Solid Waste Landfills Hungary Phare project HU 9911-01. Ing. E.A.M. van den Oever

Investigations on Municipal Solid Waste Landfills Hungary Phare project HU 9911-01. Ing. E.A.M. van den Oever Drafted by Ing. E.A.M. van den Oever Checked by Ing. A.A.M. Boerboom Date/initials check.. Approved by Ing. I.S. de Vos Date/initials approval.. 1 BEVEZETÉS 1 2 ÁLTALÁNOS ADATOK 1 2.1 Részletes adatok

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 23/2008

Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 23/2008 Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 23/2008 Témafelelős: Katona Zsolt Ikt: 243 /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: KEOP 2.3.0 Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

A július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók

A július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók A 2009. július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók Horváth Szabolcs Környezetgazdasági Főosztály, Hulladék megelőzési és kezelési osztály Határidők a lerakókra vonatkozóan Lerakók megfelelése:

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Répcelak, 076/26. hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok január

Répcelak, 076/26. hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok január Répcelak, 076/26. hrsz. alatti hulladéklerakóhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok 2015. január Készítette: Biczó Ágnes hulladékgazdálkodási szakértő Előzmények Répcelak Város Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

22/2001. (X. 10.) KÖM RENDELET A HULLADÉKLERAKÁS, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓK LEZÁRÁSÁNAK ÉS UTÓGONDOZÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS EGYES FELTÉTELEIRÕL

22/2001. (X. 10.) KÖM RENDELET A HULLADÉKLERAKÁS, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓK LEZÁRÁSÁNAK ÉS UTÓGONDOZÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS EGYES FELTÉTELEIRÕL 22/2001. (X. 10.) KÖM RENDELET A HULLADÉKLERAKÁS, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓK LEZÁRÁSÁNAK ÉS UTÓGONDOZÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS EGYES FELTÉTELEIRÕL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a

Részletesebben

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Előadó: Barna László hulladékgazdálkodási üzletágvezető A.K.S.D. Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) Best Western Hotel Lido, 2007. szeptember 5.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK LERAKÁSÁRA VONATKOZÓ HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77.

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77. EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 009-010. 1. félév Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77. tankör Hulladéklerakó és Komposztáló telep

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem környezetvédelmi fejezetének a következőket kell tartalmaznia:

Az engedély iránti kérelem környezetvédelmi fejezetének a következőket kell tartalmaznia: Építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi szempontú kiegészítő tartalmi követelményei speciális rendeltetésű építményeknél Állattartó telep létesítményei (karámok,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011 Tartalom 1. 2. 3.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe:

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: 3. számú melléklet ADATLAP Igénylő önkormányzat (gesztor) neve: címe: telefon, fax: Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: Az igénybe vevő önkormányzat(ok)

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10. A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, 2015. szeptember 10. dr. Dér Sándor címzetes egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Tanszék A jelenleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével A sérülékeny vízbázisok védelme három fő irányból közelíthető meg Adminisztratív

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék. X. Ipari Környezetvédelem Konferencia és Szakkiállítás Siófok, október

Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék. X. Ipari Környezetvédelem Konferencia és Szakkiállítás Siófok, október okl. környezetmérnök Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Egy hulladéklerakó sematikus ábrája Zárószigetelő rendszer Hulladék Csurgalékvíz-elvezető rendszer Aljzatszigetelő rendszer

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben