ATEX MEGOLDÁSOK. Norgren megbízható partner a robbanás elleni védelemben 02 I ATEX

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ATEX MEGOLDÁSOK. Norgren megbízható partner a robbanás elleni védelemben 02 I ATEX"

Átírás

1 ATEX Robbanás elleni védelem irányelvei 94/9/EC Robbanásveszélyes közegben alkalmazott készülékekkel és védőberendezésekkel szemben támasztott új biztonsági követelmények Norgren ATEX megoldások

2 02 I ATEX ATEX MEGOLDÁSOK Norgren megbízható partner a robbanás elleni védelemben Norgren hosszú ideje fontos partner a robbanás elleni védekezésben. A dolgozók és berendezések robbanás elleni védelmét a potenciálisan veszélyes környezetben Norgren mindig különösen fontos feladatnak tekintette és erőteljesen támogatta a rendelkezések és szabványok kidolgozóit is abban, hogy magas szintű biztonsági követelményeket írjanak elő. Annak érdekében, hogy a biztonsági és munkavédelmi követelmények a robbanásveszélyes környezetekben is egységesek legyenek és ne akadályozzák az Európán belüli kereskedelmet, 1975-ben a nemzeti szabályozásokat és ajánlásokat harmonizálták és kidolgozták az Európai Általános Irányelveket 76/117EEC. Az új EC szabályozást 1994-ben adták ki. Ezt az irányelvet széles körben ATEX néven említik, amely az ATmosphere EXplosible (robbanásveszélyes környezet) kezdőbetűkből összeállított mozaikszó július 01-óta az ATEX a kizárólagos érvényű. Ez azt jelenti, hogy a korábbi Ex irányelveknek megfelelő bizonylatokkal rendelkező készülékek már nem hozhatóak forgalomba (bizonylataik érvényüket veszítik) és csak olyan készülékek és biztonsági berendezések hozhatóak forgalomba, amelyek az ATEX direktíváknak megfelelnek és azok szerint bizonylatoltak. A 94/9/EC ATEX szabályozás kiterjed a nem elektromos készülékekre is, például a pneumatikus hengerekre is, amelyeket szintén bizonylatolni kell. Ezeknek a változásoknak megfelelően a gyártóknak számos készüléket kell bevizsgál(tat)ni, amelyeket korábban nem kellett. Norgren a bevizsgált készülékek széles választékával rendelkezik és nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a bizonylatolt termékek választékát tovább bővítse. Függetlenül az Ex zóna besorolástól Norgren partner a megfelelő termék kiválasztásában és szolgáltatja a szükséges ATEX és gyártóművi bizonylatokat is ezek már a honlapon elérhetőek. A 94/9/EC szabályozás mellett, - amely a készülékekkel valamint a robbanás elleni védelem rendszerével kapcsolatos előírásokkal foglalkozik ( és időnként ATEX100a vagy 95 előírásként is említik) - létezik egy másik fontos szabályozás is, nevezetesen az 1999/92/EC. Ez a szabályozás amelyet ATEX118a vagy 137 néven is szoktak hivatkozni a rendszerek építésével, szerelésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályozásokat foglalja össze robbanásveszélyes környezetben. jellegű, nem tekinthető törvényi/szabványi hivatkozásnak, valamint a 2004/04/01-én fenálló szabvány előírási hátteret veszi alapul.

3 ATEX I 03 LEGFONTOSABB ATEX VÁLTOZÁSOK A legfontosabb változások a következők: - készülék kategóriáknak a veszélyes környezetekhez (zónák) történő hozzárendelése - poros környezetek robbanás védelmi besorolása (korábban ez nemzeti hatáskörben volt), ez összefügg a poros környezetek új Ex besorolásával is (korábbi 10-es és 11-es zónák) - nem elektromos készülékekre vonatkozó szabályozások - a munkahelyi biztonságra és az ott alkalmazott anyagokra vonatkozó robbanásvédelmi dokumentáció készítését a munkaadó hatáskörébe utalja - a robbanási kockázat formális felmérési kötelezettségét írja elő - meghatározza a készülékek megfelelőségére vonatkozó eljárást a gyártó vagy a bejegyzett testület által (kategóriától függően) - az EC Gyártóművi Megfelelőségi Bizonylat (EC Declaration of Conformity) kiadásának és a CE jel elhelyezésének feltételeit a gyártó - illetve készülék kategóriától függően EC vizsgálati Bizonyítvány (EC Type Examination Certificate) - korábbi Megfelelőségi Nyilatkozat (Certificate of Conformity) kiadását a bejegyzett testület (notified body) számára valamennyi elektromos készülékre - a gyártó minőségbiztosítási rendszerének bizonylatolását (a DIN EN ISO 9001 nem elegendő) - a készülékhez csatolandó szerelési és üzemeltetési utasításról rendelkezik. Hogyan alakul ki a robbanás? Robbanásveszélyes környezetek (Ex terület) kialakulásának előfeltétele az, hogy éghető gázok, gőzök, ködök (illékony anyagok), porok vagy ezek keverékeinek gyártása, átalakítása, tárolása oxigén vagy levegő jelenlétében történjen. Gázokra, gőzökre és keverékeikre jellemző robbanásveszélyes környezetek Vegyiüzemek Tároló tartályok Olajfinomítók Vízkezelő berendezések Repülőterek Erőművek Festőüzemek Kikötők Porokra és keverékeikre jellemző robbanásveszélyes környezetek Vegyiüzemek Tároló tartályok Erőművek Festőüzemek Őrlőberendezések Cementgyárak Kikötők Élelmiszerüzemek Fafeldolgozók Műanyag granulátum gyártó üzemek Gyújtóforrások Forró felületek Lángok és forró gázok Mechanikai úton keletkezett szikrák Elektromos úton keletkezett szikrák Elektro-sztatikus úton keletkezett szikrák Adiabatikus folyamatok (sűrítés) Elektromágneses sugárzás Ionizáló sugárzás Vegyi reakciók Ultrahang... és még sok más terület, ahol olyan árukat kezelnek és tárolnak, amelyek porképzésre hajlamosak

4 04 I ATEX Mely készülékeket szabad használni? EX-zónák és kategóriák Az 1.sz. táblázat mutatja a zónabesorolásokat, amelyeket először a veszélyforrás szerint, majd a kockázat, azaz a veszély megjelenésének gyakorisága és időtartama szerint lehet felosztani. A kategóriák szerint a készülékek besorolása meghatározott. A táblázat bemutatja, mely készüléktípus melyik meghatározott zónában alkalmazható. Természetesen a magasabb biztonsági követelményeknek megfelelő készülék az alacsonyabb követelményeinek mindenben eleget tesz. 1.sz. táblázat Veszélyforrás Kockázat Zóna Készülék Gázok, gőzök Állandó, hosszú 0 II 1 G Nagyon magasfokú biztonság (két független és ködök időtartamú vagy gyakori meghibásodás esetén is biztonságos üzemelés) Gázok, gőzök Eseti 1 II 2 G Magasfokú biztonság (általában várható és ködök meghibásodás esetén biztonságos üzemelés) Gázok, gőzök Eseti, akkor is 2 II 3 G Szokványos biztonság és ködök csak rövid időtartamú (normális üzemelés esetén biztonságos) Porok Állandó, hosszú 20 II 1 D Nagyon magasfokú biztonság (két független időtartamú vagy gyakori meghibásodás esetén is biztonságos üzemelés) Porok Eseti 21 II 2 D Magasfokú biztonság (általában várható meghibásodás esetén biztonságos üzemelés) Porok Eseti, akkor is 22 csak rövid elektromosan időtartamú vezetőképes porok II 2 D Magasfokú biztonsági szint elektromos vezetőképesség nélküli porok II 3 D Szokványos biztonsági szint

5 ATEX I 05 Hogyan lehet megelőzni a robbanást? A legfontosabb védekezési módszer a robbanásveszélyes környezet kialakulásának megakadályozása. Ha ez nem lehetséges, akkor a gyújtást ellen kell védekezni, azaz a potenciális gyújtóforrásokat elkerülni. Gyújtás elleni védettségi kategóriák Az elektromos készülékek gázok, gőzök és ködök robbanás elleni védettségi kategóriáinak megfelelő különleges kialakítását a szabvány a gyújtás elleni védettség szerint sorolja be a 2.sz. táblázat szerint. Egy készülékben többféle típusú védettség is kombinálható. A porok robbanása elleni védekezés elsősorban a tömítettség fokozásával lehetséges (IP védettség növelése). Az Ex környezetben alkalmazható nem elektromos készülékekkel szemben támasztott követelményeket az új EN szabvány írja le. A gyújtás elleni megfelelő védettség szabványai előkészületben vannak. A gyújtóforrás elleni megbízható védettség intézkedések biztonsági szintje az alkalmazott készülék védettségétől (kategória besorolás) függ. A vizsgálatok előterébe az alkalmazható könnyűfémek, elektrosztatikus feltöltődés, lehetséges gyújtószikra/láng/ív képződés illetve súrlódás vagy más okból kifolyólag felmelegedő felületek állnak. 2.sz. táblázat Gyújtás elleni védettség Jelölés Zónaalkal- Védettség elve kategóriája masság Fokozott biztonság EEx e 1 Szikramentes kivitel EEx na 2 Nyomásálló tokozás EEx d 1 Kvarchomoktöltés EEx q 1 Tokozott kapcsolókészülék EEx nc 2 Gyújtószikra mentes kivitel EEx ia 0 (különleges követelmények) Gyújtószikra mentes kivitel EEx ib 1 Energiahatárolt készülék EEx nl 2 Légmentes lezárás kiöntőanyaggal EEx m 1 Olajtöltés EEx o 1 Túlnyomásos védelem EEx p 1 Egyszerűsített túlnyomásos védelem EEx np 2 Gőzök, gázok, ködök ellen védett EEx nr 2 nincs láng/ív, szikra vagy forró felület nincs láng/ív, szikra vagy forró felület a készülék belsejében bekövetkezik a robbanás, de a belső kialakítás megakadályozza, hogy az vagy annak hatásai a környezetre kiterjedjenek a gyújtás energiáját korlátozza és megakadályozza a felületi melegedést a gyújtóforrást elkülöníti a robbanásveszélyes környezettől

6 06 I ATEX Veszélyességi csoportok Az I készülékcsoport a bányászatban használható eszközöket sorolja be, míg a II készülékcsoport minden, a bányászaton kívül eső, potenciális robbanásveszélyt hordozó üzemre vonatkozik, mint pl.: a vegyipari üzemek. Csak a II csoportot osztja fel a rendelkezés alcsoportokra, nevezetesen A, B és C betűjelekkel megkülönböztetve, de ez a felosztás csak a nyomásálló tokozású és a gyújtószikra mentes védettségekre vonatkozik annak érdekében, hogy a robbanásveszélyes keverékek gyúlékonyságát jobban be lehessen sorolni. A csoportok közül a IIC tartalmazza a legveszélyesebb közegeket, így azok magukban foglalják a IIA és IIB besorolású közegeket is. Hőmérsékleti osztályok A készülékeket besorolják a legnagyobb megengedett felületi hőmérsékletük alapján is. A készülékek besorolás szerinti legmagasabb felületi hőmérsékletének kell mindig alacsonyabbnak lennie mint a veszélyes közeg gyújtási hőmérséklete. A gázokat T-osztályokba (hőmérséklet) sorolják be a 3.sz. táblázat szerint, és az adott gázra engedélyezett készülék is azonos besorolású. Itt is érvényes, hogy a magasabb T-osztály magában foglalja az alacsonyabbak biztonsági követelményeit, így az EEx...IIC T6 védettségű készülék alkalmas valamennyi eddig megismert robbanásveszélyes gáz halmazállapotú anyagok elleni védelemre. Poros környezetben történő robbanás elleni védekezésnél a legmagasabb megengedett hőmérsékletet Celsius fokban adják meg. 3.sz. táblázat Védettségi Hőmérsékleti osztályok csoport T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Max. felületi 450 C 300 C 200 C 135 C 100 C 85 C hőmérséklet II A Aceton i-amylacetát Benzin Acetaldehid Ammónia n-bután Dízelolaj Benzol n-butylalkohol Fűtőolaj Ecetsav n-hexán Etán Etilacetát Etilklorid Metanol Naftalin Fenol Propán II B Városi gáz Etilén Hidrogénszulfid Etiléter (világítógáz) Etilénoxid II C Hidrogén Acetilén Szénkéneg

7 ATEX I 07 Az ATEX jelölési rendszere Az Ex készülékek szabványos jelölése az alábbi ábrán látható, természetesen ezt a jelölési rendet követik Norgren által gyártott Ex készülékek jelölései is. A példaként bemutatott jelölés egy mágnes feliratát mutatja, mely az Ex 1. ill. 2 zónában gázokra alkalmazható (ld. az ábra felső jelsorozata) illetve 21 és 22 zónában porokra alkalmas ( ld. az ábra alsó jelsorozata) védettséggel rendelkezik ( ld. még EC vizsgálati Bizonyítvány a 2.sz. ábrán). Nem elektromos készülékeket is be kell sorolni gázok vagy porok robbanás elleni védettsége szempontjából és amennyiben szükséges, akkor a gyújtás elleni védelmet is meg kell adni, mégpedig a legfeljebb előforduló legnagyobb felületi hőmérsékletnek megfelelően. Minden olyan információt és adatot, amely a készülék biztonságos üzemeltetéséhez szükséges a kezelési és üzemeltetési útmutatóban meg kell adni. II 2 G EEx md IIC T A tanúsító testület azonosító száma Hőmérsékleti osztály (T4=135 Celsius) Készülékcsoport C alcsoportba sorolva (a nyomásálló tokozásnak megfelelően) Védettség típusa (jelen esetben a légmentes lezárás kitöltőanyaggal és a nyomásálló tokozás kombinációja) Ex védettség az Európai Szabványok szerint Ex közeg (G= gáz, D= por) Veszélyességi csoport Védettség IEC szerint Legmagasabb megengedett felületi hőmérséklet II 2 D IP66 T 120 C 0123

8 08 I ATEX Milyen bizonylatok szükségesek? Gyártóművi Megfelelőségi Bizonylatot (Certificate of Conformity) kell minden készülék mellé a gyártónak mellékelnie. Ez a bizonylat megadja, milyen módon elégíti ki a gyártó a biztonsági követelményeket. A CE jelölést a terméken fel kell tüntetni. Az 1 és 2 készülékcsoportok esetében egy bejegyzett testület (notified body) által kiadott EC vizsgálati Bizonyítvány (EC Type Test Certificate) is mellékelni kell. Az egyik ilyen bejegyzett testület például a PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). Nem elektromos készülékekre típusvizsgálat csak az 1 kategóriába sorolás esetén szükséges. A megadott bizonylatok szükségesek a nem elektromos készülékek esetén is. Ha azonban a kockázatelemzés azt mutatja, hogy a készülék nem potenciális gyújtóforrás, akkor a berendezés nem esik az ATEX direktíva hatálya alá és így nem szükséges a Gyártóművi Megfelelőségi Bizonylat illetve az Ex jelölés sem. Ilyen például a tiszta pneumatikus működtetésű rendszerekben alkalmazott szelep, manométer, levegőelőkészítő és hangtompító. 1.sz. ábra 2.sz. ábra 3.sz. ábra EC Gyártóművi Megfelelőségi EC vizsgálati Bizonyítvány Minőségbiztosítási Bizonylat mágnesre rendszer tanúsítványa Robbanások megelőzése Norgren gyártmányú ATEX minősítésű készülékekkel Norgren, a pneumatikus berendezések vezető gyártója a 2 és 3 kategóriába tartozó védettségű készülékek széles választékát kínálja, amelyek robbanásveszélyes gázok és porok alkotta közegben alkalmazhatóak. Mágnesszelepek, mágnesek Eex m, Eex me, Eex md, Eex d, EEx ia, Eex na Nyomáskapcsolók Eex de, Eex nac hengerek, pneumatikus szelepek Eex c

9 ATEX I 09 NORGREN ATEX MINŐSÍTÉSŰ KÉSZÜLÉKEI» VEZÉRLŐSZELEPEK PROPORCIONÁLIS SZELEPEK ÉS I/P JELADÓK VEZÉRLŐSZELEPEK 02 PROPORCIONÁLIS SZELEPEK ÉS I/P JELADÓK II 3 G, zóna 2 II 2 G, zóna 1, 2 II 3 G, zóna 2 II 1 G, zóna 0 II 3 D, zóna 22 II 2 D, zóna 22 II 3 D, zóna ISO*STAR VP SXE sorozatok VP II 1 G, zóna 0 V SXP sorozatok VP II 2 G, zóna 1 VS18/VS26 MIDI*STAR II 3 G, zóna 2 VM sorozatok SXE sorozatok ISO*STAR SXP sorozatok 122 SXE sorozatok Mini ISO 140 MIDI*STAR SXE sorozatok II 1 G, zóna 0 II 3 G, zóna További tájékoztatásért keresse Műszaki Osztályunkat

10 010 I ATEX NORGREN ATEX MINŐSÍTÉSŰ KÉSZÜLÉKEI» MÁGNESSZELEPEK KÜLÖNLEGES KÖZEGEKRE NYOMÁSKAPCSOLÓK MÁGNESSZELEPEK KÜLÖNLEGES KÖZEGEKRE II 2 G, zóna 1, 2 II 2 G, zóna 1, 2 II 2 D, zóna 21, 22 II 2 D, zóna 21, 22 Alapszelep típusa Mágnes típusa 0290x x x x xx xx (Namur) (Namur) (Namur) (Namur) II 2 G, zóna 1, 2 Mágnes típusa 144x 157x 208x x II 3 G, zóna 2 II 3 D, zóna 22 Mágnes típusa 3046, , , 8026, 8176, 8326, 8426, 9116, 9176, 9326, 9426, NYOMÁSKAPCSOLÓK II 2 G, zóna 1, 2 II 2 D, zóna 21, 22 20D sorozatok II 3 G, zóna 2 II 3 D, zóna 22 18D sorozatok FELDBUSZ I/O MODULOK FELDBUSZ I/O MODULOK II 3 G, zóna 2 II 3 D, zóna 22 FD 67 sorozatok További tájékoztatásért keresse Műszaki Osztályunkat

11 NORGREN ATEX MINŐSÍTÉSŰ KÉSZÜLÉKEI ATEX I 011» HENGEREK ÉRZÉKELŐK HENGEREK II 2 G, zóna 1, 2 II 2 G, zóna 1, 2 II 2 D, zóna 21, 22 II 2 D, zóna 21, 22 M/46000/M/EX RA/8000/M/EX M/46100/M/EX RM/192000/M/EX M/46200/M/EX RM/8000/M/EX M/61200/M/EX RM/92000/M/EX PRA/182000/M/EX RT/57200/M/EX PVA/182000/EX# # (mágnes nélküli kivitelek) 02 ÉRZÉKELŐK (MÁGNESES MűKÖDTETÉS) II 3 D, zóna 22 M/50/EXP/5V» TÁPEGYSÉGEK CSATLAKOZÓK TÁPEGYSÉGEK 04 CSATLAKOZÓK II 2 G, zóna 1, 2 II 2 G, zóna 1, 2 Golyóscsapok II 2 D, zóna 21, 22 II 2 D, zóna 21, 22 Lefúvatópisztolyok Menetes fittingek és tömlőcsatlakozók 1002 B64, F64, P64, R64, T64, V64 Vágógyűrűs csatlakozók , , B68, F68, P68, R68, T68, V68 Pneufit push-in gyorscsatlakozók , , B72, F72, R72, T72, V72 Compfit push-in műanyag gyorscsatlakozók , , B73, F73, R73, T73, V73 Push-on hollanderes gyorscsatlakozók , B74, F74, R74, T74, V74 Tömlőgyorscsatlakozók 20AG, 20AL F17, R17 Hangtompítók 40AC F18, R18 Koracél push-in gyorscsatlakozók 61A2, 61B2 F22, R22 Csövek, tömlők B07, F07, R07, V07 F39 Push-in gyorcsatlakozók hegesztőtömlőkhöz B38, R38 F47 R05, V05 További tájékoztatásért keresse Műszaki Osztályunkat

12 AUSZTRÁLIA Tel: Fax: AUSZTRIA Tel: Fax: BELGIUM & LUXEMBURG Tel: Fax: BRAZIL Tel: Fax: CSEHORSZÁG Tel: Fax: DÁNIA Tel: Fax: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Tel: Fax: FINNORSZÁG Tel: Fax: norgren.fi FRANCIAORSZÁG Tel: Fax: HOLLANDIA Tel: Fax: HONG KONG Tel: Fax: INDIA Tel: Fax: ÍRORSZÁG Tel: Fax: JAPÁN Tel: Fax: norgren.com KANADA Tel: Fax: /8273 KÍNA Tel: Fax: LENGYELORSZÁG Tel: Fax: MAGYARORSZÁG Tel: Fax: MALÁJZIA Tel: Fax: MEXIKÓ Tel: Fax: NÉMETORSZÁG Tel: Fax: NORVÉGIA Tel: Fax: OLASZORSZÁG Tel: Fax: SZLOVÉNIA Tel: Fax: SPANYOLORSZÁG Tel: Fax: SVÁJC Tel: Fax: SVÉDORSZÁG Tel: Fax: SZINGAPÚR Tel: Fax: /17 ÚJ ZÉLAND Tel: Fax: USA Tel: Fax: Nemzetközi kereskedői hálózatunk is vevűink rendelkezésére áll. A Norgren "földgömb", a Norgren és az IMI jelölés védjegyzett. IMI Norgren Limited Norgren kötelessége a termékek folyamatos fejlesztése, ennek érdekében Norgren minden előzetes értesítési kötelezettség nélkül fenntartja a jogot a gyártmányban felhasznált anyagok és szerkezeti kialakítások megváltoztatására. Magyarországi képviselet telefonszáma (06-1) z6713 HU/05/04 AZ IMI csoport tagja

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

SMOOTH LINE HENGEREK JELLEMZŐ ALKALMAZÁSAI Az élelmiszeripari alkalmazások jelentős részében a berendezés elemei közvetlenül is kapcsolatba

SMOOTH LINE HENGEREK JELLEMZŐ ALKALMAZÁSAI Az élelmiszeripari alkalmazások jelentős részében a berendezés elemei közvetlenül is kapcsolatba SMOOTH LINE HENGEREK JELLEMZŐ ALKALMAZÁSAI Az élelmiszeripari alkalmazások jelentős részében a berendezés elemei közvetlenül is kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel valamint a tisztítószerekkel. A

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Megoldások a gáz- és olajipar számára

Megoldások a gáz- és olajipar számára Megoldások a gáz- és olajipar számára THINK CONNECTED. Megoldások a gáz- és olajipar számára Az OBO termékrendszerei világszerte a hosszú élettartam és a kiváló minőség szimbólumai, és ezen jó tulajdonságaik

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Lázár Gábor PhD Veszélyes anyagok szállítása Egyetemi jegyzet - 2010 - 2 Tartalomjegyzék 0.

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 6., péntek 128. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXXX. törvény A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság

Részletesebben

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról [az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 16-i 2003/105/EK

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.08.01. Aláírás:

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

BlackBerry Bold 9700 Smartphone. Biztonsági és termékinformációk

BlackBerry Bold 9700 Smartphone. Biztonsági és termékinformációk BlackBerry Bold 9700 Smartphone Biztonsági és termékinformációk MAT-26796-008 Rev.002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-827121-0809053700-008 RCM71UW/RCN71UW Tartalom Fontos biztonsági előírások...3 Biztonsági információk...7

Részletesebben

Rosemount 644 hőmérséklet-távadó

Rosemount 644 hőmérséklet-távadó Rövid útmutató 00825-0218-4728, DB változat Rosemount 644 hőmérséklet-távadó 4 20 ma-es HART (5. és 7. verzió) protokollal Megjegyzés A távadó telepítése előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő illesztőprogram

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása A szükséges térfogatáram meghatározása Egy helyiségből elvezetendő, vagy oda befúvandó légmennyi ség függ a helyiség funkciójától, a bekerülő szennyezőanyagoktól, azok minőségétől, a felszabaduló hőtől

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz

Részletesebben