Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl"

Átírás

1 szám Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl március 8. Brüsszel. A CECRA soronkövetkezô taggyûlésén a GÉ- MOSZ-t Gablini Gábor elnök úr és Giczy Árpád elnökségi tag képviselte. Jürgen Creutzig úr a CECRA elnöke megnyitóbeszédében köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendet. Tájékoztatta a megjelent képviselôket a CECRA-iroda munkájában beállt változásokról, valamint arról, hogy a Költségvetési Bizottság beszámolója alapján a tagdíj emelésére van szükség. A napirend egyik fontos témaköre volt a szövetségek lobbytevékenységének fontossága. Errôl a jelenlévô képviselôk kifejtették véleményüket, amely minden tagország esetében azt jelenti, hogy felismerve ennek fontosságát, ezzel a lehetôséggel élni kell. Hawelka úr az Osztrák Szövetség elnöke szerint a lobbyzás módja, eszközei és formája országonként eltérôek, de mindenképpen a szakma érdekeit és értékeit képviselik. Az újautó-kereskedelem rendkívül összetett ismeretanyagot igénylô szakterület, amelynek meg kell adni, és el kell ismerni társadalmi fontosságát és rangját! Gablini Gábor és Giczy Árpád A Deutsche Automobile Treuhand (DAT) képviselôje beszámolt arról a kialakulóban lévô kezdeményezésrôl, hogy bizonyos biztosítótársaságok, költségeik csökkentése érdekében, a biztosítás körében szükséges javításhoz nem az alkatrész árát fizetik ki, hanem lehetôség szerint magát az alkatészt bocsájtják rendelkezése. A GVO bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól szóló ZDK elnöki elôadás azt a németországi tendeciát vázolta, hogy a kis- és kö- (Folytatás a 2. oldalon) Tartalom 2. oldal A GÉMOSZ etikai kódexe A GÉMOSZ elnökségének tagjai 3. oldal Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségének munkájáról 4. oldal Márkakereskedôi bál oldal Beszámoló az amerikai NADA kongresszusról 8. oldal Fejezetek az autózás történelmébôl II. 9. oldal Pályázatra fel! 9. oldal Újdonságok a NEXA AUTOCOLOR-nál 10. oldal A márkakereskedôi hálózatok átalakulása a GVO hatására 11. oldal Az oktatási bizottság munkájáról 11. oldal Continental 12. oldal Tájékoztató az Unió hozta jogszabályi változásokról 13. oldal Gépjármûvédelem Alpha Dot rendszerrel 14. oldal A Carmo Suzuki elsô 14 éve 15. oldal A GÉMOSZ etikai kódexe 16. oldal Castrol Merkantil Bank MEGHÍVÓ GÉMOSZ-KÖZGYŰLÉS május 20., 9 óra Budapest, Vajdahunyadvár Díszvendégünk Rolf Leuchtenberger, a Német Márkakereskedői Szövetség elnöke a GVO németországi tapasztalatairól tart előadást. Közgyűlésünkre a tagjainkon kívül várjuk a többi márkakereskedőt is. A jelentkezési lap a honlapunkról is letölthető. Információ: GÉMOSZ iroda, telefon: , fax: , Gablini Gábor, Rolf Leuchtenberger, Ivanics Lajos Rolf Leuchtenberger úr lesz a májusi közgyûlésünk díszvendége. Leuchtenberger úr az 1919-ben alapított hamburgi BMW-Autóházban dolgozott autószerelôként. A családi vállalkozás vezetését ban vette át, majd 1992-ben eladta a BMW gyárnak. Az Országos Iparági Szövetség alelnöke 1990 óta óta a Német Gépjármû-ipari Központi Szövetség (ZDK) elnöke és 2001 között a CECRA alelnöke. Fôbb támogatóink:

2 A Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetségének etikai kódexe * Alulírottak, a Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) tagjainak képviseletében eljárva, attól a céltól vezéreltetve, hogy a Szövetség tagjai vállalkozásaik vezetése során érvényre juttassák a hazai és Európai Uniós jogszabályokat, a nemzetközileg elfogadott üzleti és etikai szokásokat, megalkotjuk az alábbi ETIKAI KÓDEX-ET, amelynek rendelkezései a tagokra nézve kötelezô erejûek, éspedig mind a Magyarország területén folytatott tevékenységek tekintetében, mind a nemzetközi kapcsolatokban, annak érdekében, hogy a tagok 1. márkakereskedéseiket és szakszervizeiket a legmagasabb követelményeknek és az ügyfelek elvárásainak megfelelôen vezessék, az ügyfelekkel tisztességesen, nyíltan és ôszintén, mindenféle megkülönböztetés nélkül bánjanak, az ügyfelek megrendeléseit hozzáértôen teljesítsék, termékeiket és szolgáltatásaikat érthetô módon, tényszerûen és tájékoztató jelleggel ajánlják és hirdessék, különös gondot fordítva a közvetített termékek, úgymint biztosítási, pénzügyi, és más egyéb termékek és feltételeik teljes körû és tisztességes ajánlására, részletes számláik értelmezése érdekében ügyfeleiknek teljes körû, világos magyarázatot adjanak, szolgáltatásaink megrendeléséhez egyértelmû, pontos ajánlatot tartalmazó megrendelôlapot készítsenek, alvállalkozóikkal és más szerzôdô partnereikkel a szakmai színvonalat és az ügyfelek igényeit szem elôtt tartva, az elvárható gondossággal szerzôdjenek; el nem feledve, hogy az alvállalkozók által végzett munkáért felelôsséggel tartoznak, az ügyfelek problémáit szakszerûen, gyorsan és udvariasan, adott szavukat megtartva oldják meg. (Folytatás a 15. oldalon) Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl Autó Márkakereskedô II. évfolyam, 2. szám. ISSN (Folytatás az 1. oldalról) zepes kereskedések nem szûnnek meg, hanem tulajdonost váltanak, illetve a megszerzett tapasztalatok alapján, márkaszervizként mûködnek tovább. Ezt követõen került sor a Lengyel Márkakereskedôk Szövetsége Polska Izma Motorizacia (PIM) CECRA tagfelvételére, másodikként a GÉMOSZ után, a csatlakozó EU-országok közül. A GÉMOSZ elnöksége tisztelettel köszönti a CECRA új tagját! Végül utolsó napirendként került sor a GÉ- MOSZ javaslatának megtárgyalására, amelynek alapján egy Közép-európai Koordinációs iroda létrehozását indítványoztuk. A középés kelet-európai országok európai uniós tagjelöltek, az autós ágazat szervezetei, többékevésbé már megalakultak, de még nem rendelkeznek elegendô információval és tapasztalattal. A CECRA Koordinációs iroda létrehozását Budapesten javasoljuk, amely a csatlakozó országok felkészítését és a brüsszeli kapcsolattartást biztosítaná. Javaslatunkat a jelenlévô képviselôk egyhangúlag elfogadták és egyúttal lehetôség nyílt egy magyar munkatárs foglalkoztatására a CECRA brüsszeli irodáján is. Komoly elismerésként értékeljük ezt a lehetôséget, amelynek létrehozandó koordinációs irodánk igyekszik majd eleget tenni! Giczy Árpád Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Felelôs kiadó: Gablini Gábor Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Jávorka Ferenc Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Telefon: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., Nyomdai elôállítás: Poremba Nyomda, 1046 Budapest, Klauzál u. 9. Telefon: A GÉMOSZ elnökségének tagjai: Gablini Gábor elnök (Peugeot) Szuna József alelnök (Opel) Balogh Árpád elnökségi tag (Mazda) Krénusz Ferenc elnökségi tag (VW-Audi) Orbán András elnökségi tag (Citroen-Nissan) Nyitrai Gábor elnökségi tag (Suzuki) Ivanics Lajos elnökségi tag (Volvo) A kibôvített elnökség tagjai: Török Mátyás Ell. Biz. elnök (Skoda) Békési Mihály Ell. Biz. tag (Renault) Hangácsi Sándor Ell. Biz. tag (Seat) Giczy Árpád Jel. Biz. elnök (Kia) Kovács József Okt. Biz.elnök (Peugeot) Leitold Károly Jel. Biz. tag (VW-Audi) Nagy György Gazd. Biz. elnök (Citroen) Jávorka Ferenc fôtitkár 2 Autó Márkakereskedô 2004/2

3 Az,,Autó Márkakereskedô szakmai elismerése Kedves Márkakereskedô Kollégám! A Regisztrációs adóról szóló parlamenti végszavazással, a GÉMOSZ- MGE javaslatának elfogadásával, lezárult egy folyamat, amely fényesen bizonyította elôször és példaértékûen történelmünkben, a márkakereskedôi összefogás jelentôségét, erejét. A GÉMOSZ nevében köszönöm Nektek azt a sok-sok segítséget, támogatást, amit nyújtottatok közös ügyünk eredményrevitelében. Remélem, hogy a májusi GÉMOSZ-közgyûlésünkön személyesen is köszönetemet nyilváníthatom felétek. Baráti üdvözlettel: GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök sk. Tájékoztató a GÉMOSZ-elnökség munkájáról Márciusi ülés: Áprilisi ülés: GSM-megállapodások A GÉMOSZ a Westel és a Vodafone mobilszolgáltatókkal keretszerzôdést írt alá kedvezményes tarifát tartalmazó mobilszolgáltatásra. A két szolgáltatónál a GÉMOSZ tagjai vehetik igénybe a kedvezményt. A két szolgáltató területi üzletkötôi személyesen veszik fel a kapcsolatot a GÉMOSZ - tagokkal. A kedvezmény az érvényes GÉMOSZ-tagság idejére szól, a tagsági viszony megszüntetésével megszûnik. Új elnökségi tagok kooptálása Alapszabály-módosítási javaslatok A májusi közgyûlés elôkészítése A szponzori megállapodások kiértékelése A regisztrációsadó-tárgyalások kiértékelése MGE-együttmûködés VOSZ-együttmûködés Szakmai képzési tervek A Márkakereskedôi bál kiértékelése A hírlevél kibôvítése CECRA-közgyûlés Beszámoló az amerikai NADA kongresszusról GSM-szolgáltatók ajánlatai Castrol együttmûködési program Új tagok felvételi kérelmei Alapszabály-módosítások kiértékelése Az etikai kódex javaslatok CECRA koordinációs iroda létrehozása A májusi közgyûlés elôkészítési munkái A következô hírlevél tartalmának ismertetése Az oktatási bizottság tagjainak kibôvítése A jelölôbizottság beszámolója Autó Márkakereskedô 2004/2 3

4 Márkakereskedôi bál 2004 Hagyományteremtô rendezvény részvevôi lehettek azok a bálozók, akik részvettek a GÉ- MOSZ elsô bálján február 28-án Budapest belvárosában a Hotel Sofitel Átrium báltermében. Az érkezôket formaruhás hosztesszek fogadták, majd a welcome-drink után mindenkinek segítettek az ültetési rendnek megfelelô helyét megtalálni. A bálteremben ünnepi díszbe öltöztetett báli asztalok várták a vendégeket. Az érkezô vendégeket az Ungár zenekar népszerû, örökzöld dallamokkal és mai slágerekkel szórakoztatta, és hajnalig biztosította a báli hangulatot. Az elsô percektôl kezdôdôen nagyon jó, oldott hangulat volt a bálozók körében. A gála Gerendás Péter énekes-zeneszerzô mûsorával kezdôdött, amelyet korhû ruhába öltözött táncosok által bemutatott palotás nyitótánc követett és ezzel kezdetét vette a bál. A bálterem mellett több helyszínen is zajlottak az események. Roulette és Black Jack asztal várta a bálozókat, ahol ajándékokra lehetett beváltani a nyereményzsetonokat. Egy asztalon Botos Péter iparmûvész féldrágakô és üvegdísztárgy kiállítása volt látható. Botos úr egyik alkotása, egy Tiffany lámpa volt a báli tombola fônyereménye. Fôleg a hölgyek körében volt nagyon népszerû a karikatúrasarok, ahol mindenki megrajzoltathatta önarcképét. Az urak körében a szivarszoba volt a legkedveltebb, ahol halk zongorazene mellett, bôrfotelekben lehetett társalgás közben szivarozni. A szivarokat a Cigar Tower munkatársai kínálták, és segítettek a kiválasztásban. A bálterem elôterében a Figula Pincészet 4 Autó Márkakereskedô 2004/2

5 borkülönlegességeit kóstolhatták meg az érdeklôdôk, és a sörbarátok részére a Gösser csapoltsörös pult állt rendelkezésre. Ezek az italok kísérték a gálavacsora menüsorát is, amely a következôkbôl állt: Tormás jégsalátával és radicchióval töltött lazacbatyu Szerecsendiós zöldborsóleves laskagombával Borjúszûzzel töltött kacsa rosé mártással, earl-grey rizzsel töltött kelkáposztalevéllel, zöldségszalmával és narancsos vajban pirított almával Mogyoróparfé fehér csokoládé szósszal A vacsorát követôen kezdôdött Király Linda mûsora, aki óriási sikert aratott énekével és táncosaival. A bál folyamán egy különteremben lehetôség volt különbözô korabeli kosztümökbe beöltözni és ilyen módon fényképezkedni. A jelentkezôk perceken belül át is vehették a speciális, barnított eljárással készült régies fényképet, amely egy kellemes báli éjszaka emlékeként kerülhetett az otthon falára. Éjfél után tombola és hajnalig tartó tánc volt az elsô GÉMOSZ-bálon, amely szándékaink szerint egy hagyományteremtô, kulturális rendezvénysorozat kezdete. FOTÓ ÉS SZÖVEG: JÁVORKA FERENC Autó Márkakereskedô 2004/2 5

6 Beszámoló az amerikai NADA kongresszusról SZUNA JÓZSEF Az Amerikai Egyesült Államok GÉMOSZ-nak megfelelô szervezete, a NADA 20 fôt hívott meg Európából február elejére, a soron következô, 87. kongresszusára. Természetesen ez a meghívás nem közvetlenül az USAból, hanem az európai központunk, a CECRA elnökségén keresztül érkezett hozzánk. Nagy megtiszteltetésnek vettük és alelnökünk Szuna József (GM) és elnökségi tagunk Ivanics Lajos (Ford, Volvo) kapta meg a lehetôséget, hogy képviselje a magyarországi márkakereskedôket ezen a fórumon. A NADA 1917-ben alakult (87-dik kongresszus nem sajtóhiba). Gondoljunk bele, hogy az ô alapítási évük itt Európában nem az összefogás éve volt. A NADA több mint személy- és tehergépjármû-márkakereskedést képvisel az USA-ban (a márkakereskedések 93%-át) és több, mint önálló kereskedôi egységet. A kereskedések több, mint embert foglalkoztatnak és háztartást látnak el gépjármûvel és szervizszolgáltatással. Az USA-ban db új autót gyártottak 2003-ban. A Kongresszussal egy idôben 500 társaság részvételével kiállításon mutatkoztak be a beszállítók. A NADA elnökségének felépítése: elnök, közvetlen elnökhelyettesek, szövetségi államokat képviselô elnökhelyettesek, bizottságok: ipari, technikai, pénzügyi, kormányzati kapcsolattartó, közönségszolgálat/sajtóosztály, stb. Példaértékû célokat és feladatokat említek a NADA kongresszusáról: Célul tûzték ki a 2004-es évben: az ügyfél-elégedettségi program fejlesztését úgy, hogy annak eredménye elsôsorban az ügyfelek valós visszajelzését biztosítsa, anélkül, hogy a kereskedôk számára anyagi hátrányokat okozna, a fiatal, jól képzett munkaerô biztosítása érdekében arra bíztatja a kereskedôket, hogy aktívan vegyenek részt a helyi szintû oktatói programok kialakításában. Együttmûködési területek 2004-ben : A NADA arra fog törekedni, hogy az alábbi területeken folytassa/erôsítse az együttmûködést: 1. a gyártókkal való kapcsolattartás, 2. kormányzati-jogalkotási munkában való aktív részvétel, 3. ügyfelekkel való széles körû, mindenre kiterjedô kapcsolattartás, 4. együttmûködés a médiával, 5. oktatói programokban való részvétel. Stratégiai alapelvként az NADA elnöksége úgy gondolja, hogy az elkövetkezô éveket a 6 Autó Márkakereskedô 2004/2

7 kereskedôk és autógyártók, illetve a média és kormányzat közötti kölcsönös tisztelet fogja meghatározni. A fenti elvek alátámasztásaként a következô megállapításokat tették: A kereskedôk ahhoz értenek, hogy autókat adjanak el, a gyártók pedig ahhoz, hogy elkészítsék azokat. Szeretnénk, ha a gyártók tisztán látnák: gépjármûvet értékesíteni összetett és bonyolult feladat. Ebben a kereskedôk a tapasztaltak, rájuk kell a kereskedést bízni. Nincs arra szükség, hogy a gyártók tanácsadókat alkalmazzanak. A kereskedôk állnak a legközelebb a vásárlóhoz. Itt az ideje, hogy a kereskedések megkapják azt a tiszteletet, amit megérdemelnek. A kormány újkeletû tisztelettel fordul a nemzeti autóipar és kereskedelem fontossága iránt. Az mindkettô stabilitása hozzájárul a nemzeti gazdaság erôsítéséhez. Az elmúlt években az autóipar csökkentette az Amerikát ért gazdasági recessziót, ami egyébként az autóipar területén volt a legkevésbé érezhetô. A kereskedôk most már hallatják a hangjukat, és a kormány egyre inkább figyelemmel fordul feléjük. Sajnos a médiánál néhányan arra koncentrálnak, hogy mi nem mûködik az autóipar területén. Az autóipar azon kevés iparághoz tartozik, ahol néhány nagyon rossz példa nagy nyilvánosságot kap. Szerencsére azonban már a média is felismerte azokat az eredményeket, amikkel a kereskedôk járulnak hozzá pl. az autóvezetôk biztonságához. Az amerikai társadalomnak szüksége van a kereskedôk segítségére, és erre a médiának is fel kell figyelnie. A tisztelet mindig kétirányú: ha kapni akarsz belôle, adnod is kell. Büszkén mondhatom, hogy a kereskedôk megértik és felvállalják a gyártók, a kormányzat és a média fontosságát. A kommunikáció útján mutatjuk ki a tiszteletünket ezekben az irányokban. Végezetül a kongresszus megnyitása után a Time Magazin évi Quality Dealer-díját adták át a nyerteseknek. Ez követôen a tanácskozás márkánkénti szekciókban folyt tovább. A háromnapos tanácskozás során végig figyelemmel lehetett követni a beszállítók szakkiállítását, ahol egyszerre volt jelen az összes beszállító és a fôs márkakereskedôi vevôkör, megmutatva számunkra, mitôl is olyan hatékony ez az amerikai gazdaság. Fotók: Szuna József Autó Márkakereskedô 2004/2 7

8 Fejezetek az autózás történelmébôl (II. rész) A kocsi Köztudott, hogy mint annyi más találmány, a kocsi is magyar eredetû alkotás. Bár már az ókorban is voltak könnyû szerkezetû harci jármûvek, de a magyar találmány ezektôl eltér, mind felépítésében, mind funkciójában, mivel ezt elsôsorban szállításra, munkavégzésre találták ki. A Komárom megyei Kocs község nevébôl származó szó, amely végül a találmány neve lett, megmaradt nyelvünkben, sôt több más nyelv hangzásában hasonló szó formájában átvette, mint például Kutsche (német), coach (angol), cocci (olasz). Több XV-XVI. századi írás említi a kocsit kocsi-szekér megnevezéssel, és méltatja modernségét és praktikusságát. Bár kezdetben általánosan elfogadottá harci helyzetekben nem válhatott, mert egyenlôtlenné tette a felek küzdelmét, ezért II. Lajos évi decretumában így fogalmaz És nem kocsin (mint többen megszokták), hanem hogy harcolhassanak, táborozók módjára, vagy lóháton, vagy gyalog kötelesek kivonulni. A KOCSI ÉS A HINTÓ A lovaskocsik hasonló szerkezetûek voltak, mint az ökrös szekerek, mégis több lényeges ponton eltértek attól: könnyebb szerkezet gondosan válogatott minôségi fából, elöl kisebb, hátul nagyobb átmérôjû kerék, modern Simon Stevin vitorlás kocsija megoldásoknak köszönhetôen nagyobb raktér, magasított oldalak, melyek megóvták az utast és a szállítmányt a sárfelverôdéstôl. Mindezeknek köszönhetôen a kocsi hamarosan nagy népszerûségre tett szert, és széles körben elterjedt Európában. Gyors és kellemesebb utazást tett lehetôvé a hintó, amely kevésbé áru-, mint inkább személyszállítási célokra készült, és ugyancsak magyar találmány. Az eddigiekhez képest zökkenômentesebb utazás élménye azon a technikai megoldáson alapult, hogy rugalmas felfüggesztési módokat alkalmaztak (rugó, szíj). A fedett kocsiszekrény az idôk folyamán egyre díszesebb, pompásabb formát kapott, alkalmazkodva a megrendelôk igényeihez. A magyar kocsikészítôk Európa szerte kedveltek, népszerûek és keresettek voltak. A korabeli irodalom több kocsi típust említ, amely jellemzôen magyar gyártók munkája: bôrös kocsi, Vásárhelyi-kocsi, Cziráky-kocsi, Eszterházy-kocsi. Mindezek megtekinthetôk a Parádi Kocsimúzeumban. AZ ÖNJÁRÓ JÁRMÛVEK Az állati erô alkalmazásával mozgatható szerkezetek megalkotásán kívül az ember régi óhaja volt az önjáró jármû létrehozása, amely megépítésével már az ókorban is próbálkozott. A középkorban a felépítményben elrejtett jobbágyok, késôbb inas fiúk, még késôbb a sofôr pedál hajtása általi izomerejével mûködô járó alkalmatosságok próbálták megközelíteni az önjáró eszköz gondolatát, mely valójában csak a gôz erejének felfedezésével vált valóra. Megemlítendô az elsô, ember ereje nélkül hajtott szárazföldi szerkezet, mely Simon Stevin találmánya, a vitorlás kocsi, amely a szél erejével mûködött. Ez a XVII. századi találmány több személy szállítása esetén is, jó szélben mintegy 30 km/h sebességre tudott felgyorsulni. FEJESS JÚLIA Utazóhintó és kocsi a pozsonyi Duna-parton 8 Autó Márkakereskedô 2004/2

9 Pályázatra fel! TARDOS JÁNOS A csatlakozás az Európai Unióhoz nemcsak az ország, a lakosság és a vállalkozások számára nagy kihívás, de a közszféra egyéb szereplôinek is, mint az egyes társadalmi szervezeteknek, jelesül a GÉMOSZ-nak. A szakmák szervezôdései is csak a 90-es éveket követôen jöttek, jöhettek létre és ezekre úgyszintén jellemzô a tapasztalatlanság, a szegénység és ebbôl fakadó elmaradás a fejlettebb régiókkal szemben. Pedig az érdekérvényesítés, a szakma képviselete sokrétû feladat. Meg kell jeleníteni a kormányzati szervekkel, hatóságokkal, a lakossággal, folytatott párbeszédben, valamint a piacvédelem területén más piaci szereplôkkel szemben. Az unios felkészülés kormányzati támogatásának egy szelete azt a célt szolgálja, hogy a szövetségekbe szervezôdött vállalkozók egységesen és szervezett módon készüljenek fel az Európai Unió gazdasági kihívásaira. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium meghirdette az Európai Uniós követelményeknek való megfelelés szakma-specifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történô támogatására szóló pályázatot. A GÉMOSZ élt a lehetôséggel és pályázatot adott be a Többségi magyar tulajdonú gépjármû kereskedôk EU-felkészítése címmel és nyert el vissza nem térítendô támogatásként 7 millió Ft-ot. A projekt a pályázó 10%-os saját erô bevonásával valósul meg a pályázati elôírások szerint. A pályázat összeállításakor figyelembe vettük, hogy a megvalósuló projekt a GÉMOSZ minden tagját elérje, azaz annak eredményébôl részesüljön. A projekt tartalmát képezi a gépjármû-kereskedôk munkájához nélkülözhetetlen általános és speciális (szakma-specifikus) jogszabályok, szabályzatok összegyûjtése, hozzáférhetôvé tétele, továbbá a GÉMOSZ fontosabb aktivitásának megjelenítése, fontosabb dokumentumainak gyûjteménye. Megjelentetni kívánunk továbbá a vállalkozások EUcsatlakozásához szükséges fontosabb dokumentumokat, pályázati anyagokat, elérhetôségeket. Az ismeretanyag a legkorszerûbb formában, CD-n jelenik meg, amely egyik oldalról költséghatékony, másik oldalról a benne levô anyagok korszerûsítése gyorsan és korlátlan példányszámban rövid idôn belül megjeleníthetô. A pályázat részét képezte még egy mintaoktatási elképzelés is, amely a GÉMOSZ tagjainak mintegy 10%-át érinti és fô célja, hogy a szakma-specifikus információt nyújtson, valamint a késôbbi oktatás elméleti és gyakorlati bázisát képezze. A pályázati támogatás elnyerése után annak megvalósítása következik, azaz a GÉ- MOSZ szellemi és gyakorlati tudását, tapasztalatát, külföldi kapcsolatait igénybevéve az ismertetôfüzet és a mintatanfolyam kialakítása. Gratulálunk A GÉMOSZ-nak a sikerhez, és nagy lendületet kívánunk a pályázat nagyszerû megvalósításhoz. Újdonságok, fejlesztés a NEXA AUTOCOLOR-nál Olvasóink, de különösen a NEXA Autocolor felhasználói jól ismerik hiszen évek óta nyomon követik az Autocolor márkájú autójavító festékek körében végzett fejlesztési tevékenységet, illetve az ebbôl származó eredményeket, az új anyagokat és eljárásokat. Mi is a célja a fejlesztésnek? A márkanév módosításával (ICI AUTOCO- LOR -> NEXA AUTOCOLOR) a fejlesztések tovább haladtak, illetve felgyorsultak: a cél a felhasználók igényeinek mind tökéletesebb kielégítése és olyan, a környezetet mind jobban kímélô eljárások és termékek létrehozása, amelyek nem kívánnak a felhasználóktól kompromisszumot sem a költségekben, sem pedig a technológiában. Fejlesztési feladatot jelent ezen kívül persze az autógyártók követése is a javítóipar szolgálatában, mint például új színek, vagy fényezési hatások reprodukálása a javítás során. SPECTRAL GREY alapozók A fejlesztés elsô csoportjába sorolható jelen cikkünk elsô témája, a már ismert Spectral Grey rendszer továbbfejlesztése. Elevenítsük fel elôször, mi is ez a rendszer? A fényezôk jól ismerik a különbözô színek fedôképességével (takarásával, opacitásával) kapcsolatos problémákat. A gyengébb fedôképességû színek átlátszóbbak, eredetileg ezekbôl több réteget kellett felszórni, hogy a kívánt színhatást biztosíthassuk. Ez nemcsak több idôt, munkát és energiát igényelt, de emellett az anyagköltségeket is növelte. Ilyen gyengébben takaró színek például a sárga árnyalatai, de az egyre nagyobb arányban elôforduló háromrétegû metál, gyöngyház és egyéb különleges hatású bevonatoknál (divatszínek) a sötétebb árnyalatoknál is mind gyakoribb a gyenge takarás. Ismertek voltak e nehézség megoldására bizonyos módszerek, mint pl. az alapozó színezése a fedôszínnel, azonban ennek az alkalmazhatóságát erôsen beszûkítik az alapozók és a színezésre használható festékek összeférhetôségi korlátai. A Spectral Grey rendszer kifejlesztésére vezetô nagy felismerés az volt, hogy nem szükséges az alapozót a fedôréteggel azonos színûvé tenni a gyenge takarás ellensúlyozásához, hanem elegendô azt a színnek megfelelô tónusú szürke színre beállítani. A rendszer elôször öt, majd hat fokozatból állt SG01(fehér)-tôl SG06 (középszürke)-ig amelyek fokozatait a két alapozó keverésével lehet elôállítani, illetve a fekete keverôszínnel lehetett tovább sötétíteni. A mikrofilmes, illetve a számítógépes keverési rendszerekben az adott színrecept mellett közvetlenül megtalálható a hozzárendelt SG fokozat és annak receptúrája. A továbbfejlesztés akkor vált szükségessé, amikor a gyári színek közt egyre nagyobb gyakorisággal megjelentek azok a sötétzöld és sötétkék gyöngyház színek, amelyek az SG06-nál is sötétebb szürke alapot igényeltek. Ez az SG07 fokozat, amely az SG05-bôl már nem keverhetô ki a fekete alapszín hozzáadásával az alapozó használati tulajdonságainak veszélyeztetése nélkül. Az új Spectral Grey rendszer hét fokozatból áll, az SG05-bôl az új P HS SG színezô hozzáadásávak keverhetôk ki a sötétebb fokozatok. A gyári receptek már eleve tartalmazzák az ajánlást az adott színhez az alapozó SG-fokozatára. A már bevezetett kibôvített rendszer az alkalmazók körében teljes sikert aratott. XIRALLIC alapszínek A fejlesztési célok második köréhez sorolhatjuk a Xirallic alapszínek megjelenését. Ezeket a színeket az autógyártók az elmúlt évben kezdték használni, lényegében a gyöngyházhoz hasonló, de annál még csillogóbb, különösen erôs napsütésben látványos bevonatot adnak. Az elsô alkalmazói között megtaláljuk a vezetô amerikai autógyárakat (Chrysler, Ford ), a japán és koreai cégeket (Daewoo, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Lexus, Subaru, Suzuki, Toyota ), illetve a minôségi európai márkákat is (Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, Volkswagen, Volvo ). A NEXA Autocolor négy új 2K alapszínt fejlesztett ki, amelyek segítségével a felsorolt gyártók legtöbb színe a már rendelkezésre álló receptek szerint kikeverhetô. Az új alapszínek egyelôre ritkábban fordulnak elô, ezért 0,33 literes dobozban kerültek forgalomba (csak kevés receptben szerepelnek, a bôl 150-ben igaz, hogy a kevert színben a Xirallic alkotóelem elérheti az 50%- ot is!). A pigmentek keverést nem igényelnek. A 2K Xirallic alapszíneket a fejlesztésben követik az Aquabase Xirallic színek, melyek hamarosan szintén rendelhetôek Budaörs, Pf Biatorbágy, Erdôvári Ipartelep Telefon: +36 (23) Fax: +36 (23) Autó Márkakereskedô 2004/2 9

10 A márkakereskedôi hálózatok átalakulása a GVO hatására A GVO bevezetése teljes egészében átalakította a márkakereskedôi hálózatokat és a gyártók, valamint a márkakereskedôk közötti szerzôdéses kapcsolatrendszert. A legtöbb EU tagországban az autógyártók azonos ügymenetet alkalmaztak. Egyes gyártók nem mondták fel a márkakereskedôi szerzôdéseket, hanem a márkakereskedôi szervezetekkel konzultálva adaptálták ôket. Ezeknél a márkáknál nyugalom és bizalom van a márkakereskedôk jövôjét illetôen. Más autógyártók a normál két éves felmondási idôt alkalmazva, felmondták a márkakereskedôi szerzôdéseket, és a márkakereskedôiknek és márkaszervizeiknek a legtöbb esetben új szerzôdéseket ajánlottak fel. Sajnálatos módon, sok autógyártó kihasználta az egy éves felmondás lehetôségét, a márkakereskedôi hálózatuk átalakításának szükségességére hivatkozva. Ezek a gyártók nem számoltak ennek a jövôbeli káros következményeivel, a külsô szemlélô számára azt a látszatot keltve, hogy hirtelen döbbentek rá a hálózatuk versenyképtelenségére. A márkakereskedôk tapasztalhatták, hogy milyen különbségek alakultak ki a márkaszövetséggel rendelkezô és nem rendelkezô hálózatok között. Az új márkakereskedôi szerzôdéseket csak röviddel a törvényben elôírt határidô elôtt kapták kézhez a hálózatban maradt kereskedôk. Kizárva ezzel annak a lehetôségét, hogy tárgyalni és vitatkozni lehessen róla. Azoknál a márkáknál, ahol a gyártó a partnerségi kapcsolat szellemében tárgyalt a márkakereskedôi szervezetekkel, és mindkét fél megelégedésére köttettek meg az új szerzôdések, a márka piaci megerôsödése várható. Az új körülmények nem csupán a szerzôdési jogi viszonyokban hoztak átalakulásokat, hanem gazdasági téren is. Azok a kis márkakereskedések, amelyek nem képesek gazdasági szempontból teljesíteni a gyártók új kritériumrendszerét, csak új társulások tagjaiként folytathatják munkájukat. Tapasztaljuk, milyen nagymértékben alakultak át Európa márkakereskedôi hálózatai. A kis kereskedések összeolvadásával, nagyokhoz csatlakozásával a márkakereskedôi hálózatok tulajdonosi köre drasztikusan lecsökkent, és ennek a folyamatnak még nincs vége. A kis kereskedések tulajdonosai, az elmúl évben jó kondíciókkal tudták értékesíteni cégüket, és saját korábbi kereskedésükben, vagy az új cégtársulás központjában, alkalmazottként, vezetôi pozícióban dolgoznak tovább. A gazdasági helyzet súlyosbodását mutatja, hogy bizonyos országokban nagymértékben csökkentek a márkakereskedôi árrések, a bónuszrendszer növekedett, és a márkakereskedô számára nélkülönözhetetlen tervezhetôség szinte megszûnt. Több márkánál az új márkakereskedôi szerzôdésben nem is szerepelnek az árrések. A márkastandard és a normakövetelmények oly radikális módon megemelkedtek, mintha a piaci környezet, vagy a vásárlói szokások egyik napról a másikra megváltoznának. Az új kritériumrendszerek kialakítását, minden gyártó igyekezett oly módon kialakítani, hogy megvédje hálózatát a kívülrôl érkezô új szereplôktôl, de saját tagjai képesek legyenek a szükséges befektetésekre. A márkakereskedések korábbi alacsony nyereségességét ezzel még tovább gyengítették. Sajnálatos, hogy a márkakereskedôi szerzôdések nem tartalmaznak védelmet az új beruházásokra. Nagy vita van a márkakereskedôi szervezeteken belül a 2005 októberében megszûnô területvédelmi záradékról. Ennek megszûnése esetén, az unió területén belül bármely kereskedés nyithat korlátozás nélkül új kereskedést. Európán belül jelenleg az írországi és a német márkakereskedôi szervezet támogatja ennek a területvédelmi záradéknak a megszûnését, a többi ország szervezeti a területvédelem meghosszabbítását támogatják. Magyarországon a márkakereskedôk tartanak a nyugati nagy cégcsoportok és befektetôi csoportok bejövetelétôl, míg a nyugati márkakereskedôk a csatlakozó országok márkakereskedôitôl. JÁVORKA FERENC 10

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Beszámoló a GÉMOSZ tavaszi

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR Nem indul könnyen

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART

Fülöp Zsolt az Év Embere. Regionális cég 14. oldal. Árufuvarozási boom 30. oldal. Eladás elõtt DELACHER MÁV MAHART szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XII.ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2004. FEBRUÁR DELACHER Regionális cég 14. oldal MÁV Árufuvarozási boom 30. oldal MAHART Eladás elõtt 37. oldal Fülöp Zsolt az

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-51/2005/184. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Rt. (Budapest), a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Budapest), a Gépjármű Márkakereskedők

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM Az Alkotmány koncepciójához fûzött VOSZ álláspont Vállalkozásvédelmi bizottság megalakítását javasolja

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában

Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában XVII. évfolyam 2. szám 2011 március Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában Az Új Széchenyi Terv országjáró körútján Szegedre és Vásárhelyre érkezett.

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben