Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl"

Átírás

1 szám Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl március 8. Brüsszel. A CECRA soronkövetkezô taggyûlésén a GÉ- MOSZ-t Gablini Gábor elnök úr és Giczy Árpád elnökségi tag képviselte. Jürgen Creutzig úr a CECRA elnöke megnyitóbeszédében köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendet. Tájékoztatta a megjelent képviselôket a CECRA-iroda munkájában beállt változásokról, valamint arról, hogy a Költségvetési Bizottság beszámolója alapján a tagdíj emelésére van szükség. A napirend egyik fontos témaköre volt a szövetségek lobbytevékenységének fontossága. Errôl a jelenlévô képviselôk kifejtették véleményüket, amely minden tagország esetében azt jelenti, hogy felismerve ennek fontosságát, ezzel a lehetôséggel élni kell. Hawelka úr az Osztrák Szövetség elnöke szerint a lobbyzás módja, eszközei és formája országonként eltérôek, de mindenképpen a szakma érdekeit és értékeit képviselik. Az újautó-kereskedelem rendkívül összetett ismeretanyagot igénylô szakterület, amelynek meg kell adni, és el kell ismerni társadalmi fontosságát és rangját! Gablini Gábor és Giczy Árpád A Deutsche Automobile Treuhand (DAT) képviselôje beszámolt arról a kialakulóban lévô kezdeményezésrôl, hogy bizonyos biztosítótársaságok, költségeik csökkentése érdekében, a biztosítás körében szükséges javításhoz nem az alkatrész árát fizetik ki, hanem lehetôség szerint magát az alkatészt bocsájtják rendelkezése. A GVO bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól szóló ZDK elnöki elôadás azt a németországi tendeciát vázolta, hogy a kis- és kö- (Folytatás a 2. oldalon) Tartalom 2. oldal A GÉMOSZ etikai kódexe A GÉMOSZ elnökségének tagjai 3. oldal Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségének munkájáról 4. oldal Márkakereskedôi bál oldal Beszámoló az amerikai NADA kongresszusról 8. oldal Fejezetek az autózás történelmébôl II. 9. oldal Pályázatra fel! 9. oldal Újdonságok a NEXA AUTOCOLOR-nál 10. oldal A márkakereskedôi hálózatok átalakulása a GVO hatására 11. oldal Az oktatási bizottság munkájáról 11. oldal Continental 12. oldal Tájékoztató az Unió hozta jogszabályi változásokról 13. oldal Gépjármûvédelem Alpha Dot rendszerrel 14. oldal A Carmo Suzuki elsô 14 éve 15. oldal A GÉMOSZ etikai kódexe 16. oldal Castrol Merkantil Bank MEGHÍVÓ GÉMOSZ-KÖZGYŰLÉS május 20., 9 óra Budapest, Vajdahunyadvár Díszvendégünk Rolf Leuchtenberger, a Német Márkakereskedői Szövetség elnöke a GVO németországi tapasztalatairól tart előadást. Közgyűlésünkre a tagjainkon kívül várjuk a többi márkakereskedőt is. A jelentkezési lap a honlapunkról is letölthető. Információ: GÉMOSZ iroda, telefon: , fax: , Gablini Gábor, Rolf Leuchtenberger, Ivanics Lajos Rolf Leuchtenberger úr lesz a májusi közgyûlésünk díszvendége. Leuchtenberger úr az 1919-ben alapított hamburgi BMW-Autóházban dolgozott autószerelôként. A családi vállalkozás vezetését ban vette át, majd 1992-ben eladta a BMW gyárnak. Az Országos Iparági Szövetség alelnöke 1990 óta óta a Német Gépjármû-ipari Központi Szövetség (ZDK) elnöke és 2001 között a CECRA alelnöke. Fôbb támogatóink:

2 A Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetségének etikai kódexe * Alulírottak, a Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) tagjainak képviseletében eljárva, attól a céltól vezéreltetve, hogy a Szövetség tagjai vállalkozásaik vezetése során érvényre juttassák a hazai és Európai Uniós jogszabályokat, a nemzetközileg elfogadott üzleti és etikai szokásokat, megalkotjuk az alábbi ETIKAI KÓDEX-ET, amelynek rendelkezései a tagokra nézve kötelezô erejûek, éspedig mind a Magyarország területén folytatott tevékenységek tekintetében, mind a nemzetközi kapcsolatokban, annak érdekében, hogy a tagok 1. márkakereskedéseiket és szakszervizeiket a legmagasabb követelményeknek és az ügyfelek elvárásainak megfelelôen vezessék, az ügyfelekkel tisztességesen, nyíltan és ôszintén, mindenféle megkülönböztetés nélkül bánjanak, az ügyfelek megrendeléseit hozzáértôen teljesítsék, termékeiket és szolgáltatásaikat érthetô módon, tényszerûen és tájékoztató jelleggel ajánlják és hirdessék, különös gondot fordítva a közvetített termékek, úgymint biztosítási, pénzügyi, és más egyéb termékek és feltételeik teljes körû és tisztességes ajánlására, részletes számláik értelmezése érdekében ügyfeleiknek teljes körû, világos magyarázatot adjanak, szolgáltatásaink megrendeléséhez egyértelmû, pontos ajánlatot tartalmazó megrendelôlapot készítsenek, alvállalkozóikkal és más szerzôdô partnereikkel a szakmai színvonalat és az ügyfelek igényeit szem elôtt tartva, az elvárható gondossággal szerzôdjenek; el nem feledve, hogy az alvállalkozók által végzett munkáért felelôsséggel tartoznak, az ügyfelek problémáit szakszerûen, gyorsan és udvariasan, adott szavukat megtartva oldják meg. (Folytatás a 15. oldalon) Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl Autó Márkakereskedô II. évfolyam, 2. szám. ISSN (Folytatás az 1. oldalról) zepes kereskedések nem szûnnek meg, hanem tulajdonost váltanak, illetve a megszerzett tapasztalatok alapján, márkaszervizként mûködnek tovább. Ezt követõen került sor a Lengyel Márkakereskedôk Szövetsége Polska Izma Motorizacia (PIM) CECRA tagfelvételére, másodikként a GÉMOSZ után, a csatlakozó EU-országok közül. A GÉMOSZ elnöksége tisztelettel köszönti a CECRA új tagját! Végül utolsó napirendként került sor a GÉ- MOSZ javaslatának megtárgyalására, amelynek alapján egy Közép-európai Koordinációs iroda létrehozását indítványoztuk. A középés kelet-európai országok európai uniós tagjelöltek, az autós ágazat szervezetei, többékevésbé már megalakultak, de még nem rendelkeznek elegendô információval és tapasztalattal. A CECRA Koordinációs iroda létrehozását Budapesten javasoljuk, amely a csatlakozó országok felkészítését és a brüsszeli kapcsolattartást biztosítaná. Javaslatunkat a jelenlévô képviselôk egyhangúlag elfogadták és egyúttal lehetôség nyílt egy magyar munkatárs foglalkoztatására a CECRA brüsszeli irodáján is. Komoly elismerésként értékeljük ezt a lehetôséget, amelynek létrehozandó koordinációs irodánk igyekszik majd eleget tenni! Giczy Árpád Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Felelôs kiadó: Gablini Gábor Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Jávorka Ferenc Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Telefon: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., Nyomdai elôállítás: Poremba Nyomda, 1046 Budapest, Klauzál u. 9. Telefon: A GÉMOSZ elnökségének tagjai: Gablini Gábor elnök (Peugeot) Szuna József alelnök (Opel) Balogh Árpád elnökségi tag (Mazda) Krénusz Ferenc elnökségi tag (VW-Audi) Orbán András elnökségi tag (Citroen-Nissan) Nyitrai Gábor elnökségi tag (Suzuki) Ivanics Lajos elnökségi tag (Volvo) A kibôvített elnökség tagjai: Török Mátyás Ell. Biz. elnök (Skoda) Békési Mihály Ell. Biz. tag (Renault) Hangácsi Sándor Ell. Biz. tag (Seat) Giczy Árpád Jel. Biz. elnök (Kia) Kovács József Okt. Biz.elnök (Peugeot) Leitold Károly Jel. Biz. tag (VW-Audi) Nagy György Gazd. Biz. elnök (Citroen) Jávorka Ferenc fôtitkár 2 Autó Márkakereskedô 2004/2

3 Az,,Autó Márkakereskedô szakmai elismerése Kedves Márkakereskedô Kollégám! A Regisztrációs adóról szóló parlamenti végszavazással, a GÉMOSZ- MGE javaslatának elfogadásával, lezárult egy folyamat, amely fényesen bizonyította elôször és példaértékûen történelmünkben, a márkakereskedôi összefogás jelentôségét, erejét. A GÉMOSZ nevében köszönöm Nektek azt a sok-sok segítséget, támogatást, amit nyújtottatok közös ügyünk eredményrevitelében. Remélem, hogy a májusi GÉMOSZ-közgyûlésünkön személyesen is köszönetemet nyilváníthatom felétek. Baráti üdvözlettel: GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök sk. Tájékoztató a GÉMOSZ-elnökség munkájáról Márciusi ülés: Áprilisi ülés: GSM-megállapodások A GÉMOSZ a Westel és a Vodafone mobilszolgáltatókkal keretszerzôdést írt alá kedvezményes tarifát tartalmazó mobilszolgáltatásra. A két szolgáltatónál a GÉMOSZ tagjai vehetik igénybe a kedvezményt. A két szolgáltató területi üzletkötôi személyesen veszik fel a kapcsolatot a GÉMOSZ - tagokkal. A kedvezmény az érvényes GÉMOSZ-tagság idejére szól, a tagsági viszony megszüntetésével megszûnik. Új elnökségi tagok kooptálása Alapszabály-módosítási javaslatok A májusi közgyûlés elôkészítése A szponzori megállapodások kiértékelése A regisztrációsadó-tárgyalások kiértékelése MGE-együttmûködés VOSZ-együttmûködés Szakmai képzési tervek A Márkakereskedôi bál kiértékelése A hírlevél kibôvítése CECRA-közgyûlés Beszámoló az amerikai NADA kongresszusról GSM-szolgáltatók ajánlatai Castrol együttmûködési program Új tagok felvételi kérelmei Alapszabály-módosítások kiértékelése Az etikai kódex javaslatok CECRA koordinációs iroda létrehozása A májusi közgyûlés elôkészítési munkái A következô hírlevél tartalmának ismertetése Az oktatási bizottság tagjainak kibôvítése A jelölôbizottság beszámolója Autó Márkakereskedô 2004/2 3

4 Márkakereskedôi bál 2004 Hagyományteremtô rendezvény részvevôi lehettek azok a bálozók, akik részvettek a GÉ- MOSZ elsô bálján február 28-án Budapest belvárosában a Hotel Sofitel Átrium báltermében. Az érkezôket formaruhás hosztesszek fogadták, majd a welcome-drink után mindenkinek segítettek az ültetési rendnek megfelelô helyét megtalálni. A bálteremben ünnepi díszbe öltöztetett báli asztalok várták a vendégeket. Az érkezô vendégeket az Ungár zenekar népszerû, örökzöld dallamokkal és mai slágerekkel szórakoztatta, és hajnalig biztosította a báli hangulatot. Az elsô percektôl kezdôdôen nagyon jó, oldott hangulat volt a bálozók körében. A gála Gerendás Péter énekes-zeneszerzô mûsorával kezdôdött, amelyet korhû ruhába öltözött táncosok által bemutatott palotás nyitótánc követett és ezzel kezdetét vette a bál. A bálterem mellett több helyszínen is zajlottak az események. Roulette és Black Jack asztal várta a bálozókat, ahol ajándékokra lehetett beváltani a nyereményzsetonokat. Egy asztalon Botos Péter iparmûvész féldrágakô és üvegdísztárgy kiállítása volt látható. Botos úr egyik alkotása, egy Tiffany lámpa volt a báli tombola fônyereménye. Fôleg a hölgyek körében volt nagyon népszerû a karikatúrasarok, ahol mindenki megrajzoltathatta önarcképét. Az urak körében a szivarszoba volt a legkedveltebb, ahol halk zongorazene mellett, bôrfotelekben lehetett társalgás közben szivarozni. A szivarokat a Cigar Tower munkatársai kínálták, és segítettek a kiválasztásban. A bálterem elôterében a Figula Pincészet 4 Autó Márkakereskedô 2004/2

5 borkülönlegességeit kóstolhatták meg az érdeklôdôk, és a sörbarátok részére a Gösser csapoltsörös pult állt rendelkezésre. Ezek az italok kísérték a gálavacsora menüsorát is, amely a következôkbôl állt: Tormás jégsalátával és radicchióval töltött lazacbatyu Szerecsendiós zöldborsóleves laskagombával Borjúszûzzel töltött kacsa rosé mártással, earl-grey rizzsel töltött kelkáposztalevéllel, zöldségszalmával és narancsos vajban pirított almával Mogyoróparfé fehér csokoládé szósszal A vacsorát követôen kezdôdött Király Linda mûsora, aki óriási sikert aratott énekével és táncosaival. A bál folyamán egy különteremben lehetôség volt különbözô korabeli kosztümökbe beöltözni és ilyen módon fényképezkedni. A jelentkezôk perceken belül át is vehették a speciális, barnított eljárással készült régies fényképet, amely egy kellemes báli éjszaka emlékeként kerülhetett az otthon falára. Éjfél után tombola és hajnalig tartó tánc volt az elsô GÉMOSZ-bálon, amely szándékaink szerint egy hagyományteremtô, kulturális rendezvénysorozat kezdete. FOTÓ ÉS SZÖVEG: JÁVORKA FERENC Autó Márkakereskedô 2004/2 5

6 Beszámoló az amerikai NADA kongresszusról SZUNA JÓZSEF Az Amerikai Egyesült Államok GÉMOSZ-nak megfelelô szervezete, a NADA 20 fôt hívott meg Európából február elejére, a soron következô, 87. kongresszusára. Természetesen ez a meghívás nem közvetlenül az USAból, hanem az európai központunk, a CECRA elnökségén keresztül érkezett hozzánk. Nagy megtiszteltetésnek vettük és alelnökünk Szuna József (GM) és elnökségi tagunk Ivanics Lajos (Ford, Volvo) kapta meg a lehetôséget, hogy képviselje a magyarországi márkakereskedôket ezen a fórumon. A NADA 1917-ben alakult (87-dik kongresszus nem sajtóhiba). Gondoljunk bele, hogy az ô alapítási évük itt Európában nem az összefogás éve volt. A NADA több mint személy- és tehergépjármû-márkakereskedést képvisel az USA-ban (a márkakereskedések 93%-át) és több, mint önálló kereskedôi egységet. A kereskedések több, mint embert foglalkoztatnak és háztartást látnak el gépjármûvel és szervizszolgáltatással. Az USA-ban db új autót gyártottak 2003-ban. A Kongresszussal egy idôben 500 társaság részvételével kiállításon mutatkoztak be a beszállítók. A NADA elnökségének felépítése: elnök, közvetlen elnökhelyettesek, szövetségi államokat képviselô elnökhelyettesek, bizottságok: ipari, technikai, pénzügyi, kormányzati kapcsolattartó, közönségszolgálat/sajtóosztály, stb. Példaértékû célokat és feladatokat említek a NADA kongresszusáról: Célul tûzték ki a 2004-es évben: az ügyfél-elégedettségi program fejlesztését úgy, hogy annak eredménye elsôsorban az ügyfelek valós visszajelzését biztosítsa, anélkül, hogy a kereskedôk számára anyagi hátrányokat okozna, a fiatal, jól képzett munkaerô biztosítása érdekében arra bíztatja a kereskedôket, hogy aktívan vegyenek részt a helyi szintû oktatói programok kialakításában. Együttmûködési területek 2004-ben : A NADA arra fog törekedni, hogy az alábbi területeken folytassa/erôsítse az együttmûködést: 1. a gyártókkal való kapcsolattartás, 2. kormányzati-jogalkotási munkában való aktív részvétel, 3. ügyfelekkel való széles körû, mindenre kiterjedô kapcsolattartás, 4. együttmûködés a médiával, 5. oktatói programokban való részvétel. Stratégiai alapelvként az NADA elnöksége úgy gondolja, hogy az elkövetkezô éveket a 6 Autó Márkakereskedô 2004/2

7 kereskedôk és autógyártók, illetve a média és kormányzat közötti kölcsönös tisztelet fogja meghatározni. A fenti elvek alátámasztásaként a következô megállapításokat tették: A kereskedôk ahhoz értenek, hogy autókat adjanak el, a gyártók pedig ahhoz, hogy elkészítsék azokat. Szeretnénk, ha a gyártók tisztán látnák: gépjármûvet értékesíteni összetett és bonyolult feladat. Ebben a kereskedôk a tapasztaltak, rájuk kell a kereskedést bízni. Nincs arra szükség, hogy a gyártók tanácsadókat alkalmazzanak. A kereskedôk állnak a legközelebb a vásárlóhoz. Itt az ideje, hogy a kereskedések megkapják azt a tiszteletet, amit megérdemelnek. A kormány újkeletû tisztelettel fordul a nemzeti autóipar és kereskedelem fontossága iránt. Az mindkettô stabilitása hozzájárul a nemzeti gazdaság erôsítéséhez. Az elmúlt években az autóipar csökkentette az Amerikát ért gazdasági recessziót, ami egyébként az autóipar területén volt a legkevésbé érezhetô. A kereskedôk most már hallatják a hangjukat, és a kormány egyre inkább figyelemmel fordul feléjük. Sajnos a médiánál néhányan arra koncentrálnak, hogy mi nem mûködik az autóipar területén. Az autóipar azon kevés iparághoz tartozik, ahol néhány nagyon rossz példa nagy nyilvánosságot kap. Szerencsére azonban már a média is felismerte azokat az eredményeket, amikkel a kereskedôk járulnak hozzá pl. az autóvezetôk biztonságához. Az amerikai társadalomnak szüksége van a kereskedôk segítségére, és erre a médiának is fel kell figyelnie. A tisztelet mindig kétirányú: ha kapni akarsz belôle, adnod is kell. Büszkén mondhatom, hogy a kereskedôk megértik és felvállalják a gyártók, a kormányzat és a média fontosságát. A kommunikáció útján mutatjuk ki a tiszteletünket ezekben az irányokban. Végezetül a kongresszus megnyitása után a Time Magazin évi Quality Dealer-díját adták át a nyerteseknek. Ez követôen a tanácskozás márkánkénti szekciókban folyt tovább. A háromnapos tanácskozás során végig figyelemmel lehetett követni a beszállítók szakkiállítását, ahol egyszerre volt jelen az összes beszállító és a fôs márkakereskedôi vevôkör, megmutatva számunkra, mitôl is olyan hatékony ez az amerikai gazdaság. Fotók: Szuna József Autó Márkakereskedô 2004/2 7

8 Fejezetek az autózás történelmébôl (II. rész) A kocsi Köztudott, hogy mint annyi más találmány, a kocsi is magyar eredetû alkotás. Bár már az ókorban is voltak könnyû szerkezetû harci jármûvek, de a magyar találmány ezektôl eltér, mind felépítésében, mind funkciójában, mivel ezt elsôsorban szállításra, munkavégzésre találták ki. A Komárom megyei Kocs község nevébôl származó szó, amely végül a találmány neve lett, megmaradt nyelvünkben, sôt több más nyelv hangzásában hasonló szó formájában átvette, mint például Kutsche (német), coach (angol), cocci (olasz). Több XV-XVI. századi írás említi a kocsit kocsi-szekér megnevezéssel, és méltatja modernségét és praktikusságát. Bár kezdetben általánosan elfogadottá harci helyzetekben nem válhatott, mert egyenlôtlenné tette a felek küzdelmét, ezért II. Lajos évi decretumában így fogalmaz És nem kocsin (mint többen megszokták), hanem hogy harcolhassanak, táborozók módjára, vagy lóháton, vagy gyalog kötelesek kivonulni. A KOCSI ÉS A HINTÓ A lovaskocsik hasonló szerkezetûek voltak, mint az ökrös szekerek, mégis több lényeges ponton eltértek attól: könnyebb szerkezet gondosan válogatott minôségi fából, elöl kisebb, hátul nagyobb átmérôjû kerék, modern Simon Stevin vitorlás kocsija megoldásoknak köszönhetôen nagyobb raktér, magasított oldalak, melyek megóvták az utast és a szállítmányt a sárfelverôdéstôl. Mindezeknek köszönhetôen a kocsi hamarosan nagy népszerûségre tett szert, és széles körben elterjedt Európában. Gyors és kellemesebb utazást tett lehetôvé a hintó, amely kevésbé áru-, mint inkább személyszállítási célokra készült, és ugyancsak magyar találmány. Az eddigiekhez képest zökkenômentesebb utazás élménye azon a technikai megoldáson alapult, hogy rugalmas felfüggesztési módokat alkalmaztak (rugó, szíj). A fedett kocsiszekrény az idôk folyamán egyre díszesebb, pompásabb formát kapott, alkalmazkodva a megrendelôk igényeihez. A magyar kocsikészítôk Európa szerte kedveltek, népszerûek és keresettek voltak. A korabeli irodalom több kocsi típust említ, amely jellemzôen magyar gyártók munkája: bôrös kocsi, Vásárhelyi-kocsi, Cziráky-kocsi, Eszterházy-kocsi. Mindezek megtekinthetôk a Parádi Kocsimúzeumban. AZ ÖNJÁRÓ JÁRMÛVEK Az állati erô alkalmazásával mozgatható szerkezetek megalkotásán kívül az ember régi óhaja volt az önjáró jármû létrehozása, amely megépítésével már az ókorban is próbálkozott. A középkorban a felépítményben elrejtett jobbágyok, késôbb inas fiúk, még késôbb a sofôr pedál hajtása általi izomerejével mûködô járó alkalmatosságok próbálták megközelíteni az önjáró eszköz gondolatát, mely valójában csak a gôz erejének felfedezésével vált valóra. Megemlítendô az elsô, ember ereje nélkül hajtott szárazföldi szerkezet, mely Simon Stevin találmánya, a vitorlás kocsi, amely a szél erejével mûködött. Ez a XVII. századi találmány több személy szállítása esetén is, jó szélben mintegy 30 km/h sebességre tudott felgyorsulni. FEJESS JÚLIA Utazóhintó és kocsi a pozsonyi Duna-parton 8 Autó Márkakereskedô 2004/2

9 Pályázatra fel! TARDOS JÁNOS A csatlakozás az Európai Unióhoz nemcsak az ország, a lakosság és a vállalkozások számára nagy kihívás, de a közszféra egyéb szereplôinek is, mint az egyes társadalmi szervezeteknek, jelesül a GÉMOSZ-nak. A szakmák szervezôdései is csak a 90-es éveket követôen jöttek, jöhettek létre és ezekre úgyszintén jellemzô a tapasztalatlanság, a szegénység és ebbôl fakadó elmaradás a fejlettebb régiókkal szemben. Pedig az érdekérvényesítés, a szakma képviselete sokrétû feladat. Meg kell jeleníteni a kormányzati szervekkel, hatóságokkal, a lakossággal, folytatott párbeszédben, valamint a piacvédelem területén más piaci szereplôkkel szemben. Az unios felkészülés kormányzati támogatásának egy szelete azt a célt szolgálja, hogy a szövetségekbe szervezôdött vállalkozók egységesen és szervezett módon készüljenek fel az Európai Unió gazdasági kihívásaira. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium meghirdette az Európai Uniós követelményeknek való megfelelés szakma-specifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történô támogatására szóló pályázatot. A GÉMOSZ élt a lehetôséggel és pályázatot adott be a Többségi magyar tulajdonú gépjármû kereskedôk EU-felkészítése címmel és nyert el vissza nem térítendô támogatásként 7 millió Ft-ot. A projekt a pályázó 10%-os saját erô bevonásával valósul meg a pályázati elôírások szerint. A pályázat összeállításakor figyelembe vettük, hogy a megvalósuló projekt a GÉMOSZ minden tagját elérje, azaz annak eredményébôl részesüljön. A projekt tartalmát képezi a gépjármû-kereskedôk munkájához nélkülözhetetlen általános és speciális (szakma-specifikus) jogszabályok, szabályzatok összegyûjtése, hozzáférhetôvé tétele, továbbá a GÉMOSZ fontosabb aktivitásának megjelenítése, fontosabb dokumentumainak gyûjteménye. Megjelentetni kívánunk továbbá a vállalkozások EUcsatlakozásához szükséges fontosabb dokumentumokat, pályázati anyagokat, elérhetôségeket. Az ismeretanyag a legkorszerûbb formában, CD-n jelenik meg, amely egyik oldalról költséghatékony, másik oldalról a benne levô anyagok korszerûsítése gyorsan és korlátlan példányszámban rövid idôn belül megjeleníthetô. A pályázat részét képezte még egy mintaoktatási elképzelés is, amely a GÉMOSZ tagjainak mintegy 10%-át érinti és fô célja, hogy a szakma-specifikus információt nyújtson, valamint a késôbbi oktatás elméleti és gyakorlati bázisát képezze. A pályázati támogatás elnyerése után annak megvalósítása következik, azaz a GÉ- MOSZ szellemi és gyakorlati tudását, tapasztalatát, külföldi kapcsolatait igénybevéve az ismertetôfüzet és a mintatanfolyam kialakítása. Gratulálunk A GÉMOSZ-nak a sikerhez, és nagy lendületet kívánunk a pályázat nagyszerû megvalósításhoz. Újdonságok, fejlesztés a NEXA AUTOCOLOR-nál Olvasóink, de különösen a NEXA Autocolor felhasználói jól ismerik hiszen évek óta nyomon követik az Autocolor márkájú autójavító festékek körében végzett fejlesztési tevékenységet, illetve az ebbôl származó eredményeket, az új anyagokat és eljárásokat. Mi is a célja a fejlesztésnek? A márkanév módosításával (ICI AUTOCO- LOR -> NEXA AUTOCOLOR) a fejlesztések tovább haladtak, illetve felgyorsultak: a cél a felhasználók igényeinek mind tökéletesebb kielégítése és olyan, a környezetet mind jobban kímélô eljárások és termékek létrehozása, amelyek nem kívánnak a felhasználóktól kompromisszumot sem a költségekben, sem pedig a technológiában. Fejlesztési feladatot jelent ezen kívül persze az autógyártók követése is a javítóipar szolgálatában, mint például új színek, vagy fényezési hatások reprodukálása a javítás során. SPECTRAL GREY alapozók A fejlesztés elsô csoportjába sorolható jelen cikkünk elsô témája, a már ismert Spectral Grey rendszer továbbfejlesztése. Elevenítsük fel elôször, mi is ez a rendszer? A fényezôk jól ismerik a különbözô színek fedôképességével (takarásával, opacitásával) kapcsolatos problémákat. A gyengébb fedôképességû színek átlátszóbbak, eredetileg ezekbôl több réteget kellett felszórni, hogy a kívánt színhatást biztosíthassuk. Ez nemcsak több idôt, munkát és energiát igényelt, de emellett az anyagköltségeket is növelte. Ilyen gyengébben takaró színek például a sárga árnyalatai, de az egyre nagyobb arányban elôforduló háromrétegû metál, gyöngyház és egyéb különleges hatású bevonatoknál (divatszínek) a sötétebb árnyalatoknál is mind gyakoribb a gyenge takarás. Ismertek voltak e nehézség megoldására bizonyos módszerek, mint pl. az alapozó színezése a fedôszínnel, azonban ennek az alkalmazhatóságát erôsen beszûkítik az alapozók és a színezésre használható festékek összeférhetôségi korlátai. A Spectral Grey rendszer kifejlesztésére vezetô nagy felismerés az volt, hogy nem szükséges az alapozót a fedôréteggel azonos színûvé tenni a gyenge takarás ellensúlyozásához, hanem elegendô azt a színnek megfelelô tónusú szürke színre beállítani. A rendszer elôször öt, majd hat fokozatból állt SG01(fehér)-tôl SG06 (középszürke)-ig amelyek fokozatait a két alapozó keverésével lehet elôállítani, illetve a fekete keverôszínnel lehetett tovább sötétíteni. A mikrofilmes, illetve a számítógépes keverési rendszerekben az adott színrecept mellett közvetlenül megtalálható a hozzárendelt SG fokozat és annak receptúrája. A továbbfejlesztés akkor vált szükségessé, amikor a gyári színek közt egyre nagyobb gyakorisággal megjelentek azok a sötétzöld és sötétkék gyöngyház színek, amelyek az SG06-nál is sötétebb szürke alapot igényeltek. Ez az SG07 fokozat, amely az SG05-bôl már nem keverhetô ki a fekete alapszín hozzáadásával az alapozó használati tulajdonságainak veszélyeztetése nélkül. Az új Spectral Grey rendszer hét fokozatból áll, az SG05-bôl az új P HS SG színezô hozzáadásávak keverhetôk ki a sötétebb fokozatok. A gyári receptek már eleve tartalmazzák az ajánlást az adott színhez az alapozó SG-fokozatára. A már bevezetett kibôvített rendszer az alkalmazók körében teljes sikert aratott. XIRALLIC alapszínek A fejlesztési célok második köréhez sorolhatjuk a Xirallic alapszínek megjelenését. Ezeket a színeket az autógyártók az elmúlt évben kezdték használni, lényegében a gyöngyházhoz hasonló, de annál még csillogóbb, különösen erôs napsütésben látványos bevonatot adnak. Az elsô alkalmazói között megtaláljuk a vezetô amerikai autógyárakat (Chrysler, Ford ), a japán és koreai cégeket (Daewoo, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Lexus, Subaru, Suzuki, Toyota ), illetve a minôségi európai márkákat is (Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, Volkswagen, Volvo ). A NEXA Autocolor négy új 2K alapszínt fejlesztett ki, amelyek segítségével a felsorolt gyártók legtöbb színe a már rendelkezésre álló receptek szerint kikeverhetô. Az új alapszínek egyelôre ritkábban fordulnak elô, ezért 0,33 literes dobozban kerültek forgalomba (csak kevés receptben szerepelnek, a bôl 150-ben igaz, hogy a kevert színben a Xirallic alkotóelem elérheti az 50%- ot is!). A pigmentek keverést nem igényelnek. A 2K Xirallic alapszíneket a fejlesztésben követik az Aquabase Xirallic színek, melyek hamarosan szintén rendelhetôek Budaörs, Pf Biatorbágy, Erdôvári Ipartelep Telefon: +36 (23) Fax: +36 (23) Autó Márkakereskedô 2004/2 9

10 A márkakereskedôi hálózatok átalakulása a GVO hatására A GVO bevezetése teljes egészében átalakította a márkakereskedôi hálózatokat és a gyártók, valamint a márkakereskedôk közötti szerzôdéses kapcsolatrendszert. A legtöbb EU tagországban az autógyártók azonos ügymenetet alkalmaztak. Egyes gyártók nem mondták fel a márkakereskedôi szerzôdéseket, hanem a márkakereskedôi szervezetekkel konzultálva adaptálták ôket. Ezeknél a márkáknál nyugalom és bizalom van a márkakereskedôk jövôjét illetôen. Más autógyártók a normál két éves felmondási idôt alkalmazva, felmondták a márkakereskedôi szerzôdéseket, és a márkakereskedôiknek és márkaszervizeiknek a legtöbb esetben új szerzôdéseket ajánlottak fel. Sajnálatos módon, sok autógyártó kihasználta az egy éves felmondás lehetôségét, a márkakereskedôi hálózatuk átalakításának szükségességére hivatkozva. Ezek a gyártók nem számoltak ennek a jövôbeli káros következményeivel, a külsô szemlélô számára azt a látszatot keltve, hogy hirtelen döbbentek rá a hálózatuk versenyképtelenségére. A márkakereskedôk tapasztalhatták, hogy milyen különbségek alakultak ki a márkaszövetséggel rendelkezô és nem rendelkezô hálózatok között. Az új márkakereskedôi szerzôdéseket csak röviddel a törvényben elôírt határidô elôtt kapták kézhez a hálózatban maradt kereskedôk. Kizárva ezzel annak a lehetôségét, hogy tárgyalni és vitatkozni lehessen róla. Azoknál a márkáknál, ahol a gyártó a partnerségi kapcsolat szellemében tárgyalt a márkakereskedôi szervezetekkel, és mindkét fél megelégedésére köttettek meg az új szerzôdések, a márka piaci megerôsödése várható. Az új körülmények nem csupán a szerzôdési jogi viszonyokban hoztak átalakulásokat, hanem gazdasági téren is. Azok a kis márkakereskedések, amelyek nem képesek gazdasági szempontból teljesíteni a gyártók új kritériumrendszerét, csak új társulások tagjaiként folytathatják munkájukat. Tapasztaljuk, milyen nagymértékben alakultak át Európa márkakereskedôi hálózatai. A kis kereskedések összeolvadásával, nagyokhoz csatlakozásával a márkakereskedôi hálózatok tulajdonosi köre drasztikusan lecsökkent, és ennek a folyamatnak még nincs vége. A kis kereskedések tulajdonosai, az elmúl évben jó kondíciókkal tudták értékesíteni cégüket, és saját korábbi kereskedésükben, vagy az új cégtársulás központjában, alkalmazottként, vezetôi pozícióban dolgoznak tovább. A gazdasági helyzet súlyosbodását mutatja, hogy bizonyos országokban nagymértékben csökkentek a márkakereskedôi árrések, a bónuszrendszer növekedett, és a márkakereskedô számára nélkülönözhetetlen tervezhetôség szinte megszûnt. Több márkánál az új márkakereskedôi szerzôdésben nem is szerepelnek az árrések. A márkastandard és a normakövetelmények oly radikális módon megemelkedtek, mintha a piaci környezet, vagy a vásárlói szokások egyik napról a másikra megváltoznának. Az új kritériumrendszerek kialakítását, minden gyártó igyekezett oly módon kialakítani, hogy megvédje hálózatát a kívülrôl érkezô új szereplôktôl, de saját tagjai képesek legyenek a szükséges befektetésekre. A márkakereskedések korábbi alacsony nyereségességét ezzel még tovább gyengítették. Sajnálatos, hogy a márkakereskedôi szerzôdések nem tartalmaznak védelmet az új beruházásokra. Nagy vita van a márkakereskedôi szervezeteken belül a 2005 októberében megszûnô területvédelmi záradékról. Ennek megszûnése esetén, az unió területén belül bármely kereskedés nyithat korlátozás nélkül új kereskedést. Európán belül jelenleg az írországi és a német márkakereskedôi szervezet támogatja ennek a területvédelmi záradéknak a megszûnését, a többi ország szervezeti a területvédelem meghosszabbítását támogatják. Magyarországon a márkakereskedôk tartanak a nyugati nagy cégcsoportok és befektetôi csoportok bejövetelétôl, míg a nyugati márkakereskedôk a csatlakozó országok márkakereskedôitôl. JÁVORKA FERENC 10

11 Az Oktatási Bizottság munkájáról KOVÁCS JÓZSEF Ígéretünkhöz híven szeretnénk tájékoztatni a GÉMOSZ tagjait az Oktatási Bizottság munkájáról és az ehhez kapcsolódó lehetôségekrôl. A márkakereskedések tulajdonosainak, vezetôinek szakmai és általános ismereteit és tudását folyamatosan frissíteni és bôvíteni kell. Ezt a célt szolgálja a BGF-el kötött GÉMOSZ-megállapodás, mely a francia Nanterre Egyetem akkreditált képzése biztosítja azt a tudástöbbletet, amit ismerni illik Európáról és az EU-t mûködtetô rendszerekrôl. A képzés a végzett hallgatókat az Európai Unió Kis- és Középvállalkozások Szakértôje diplomával látja el. A tananyagban értelmezô szintû számviteli ismeretek elsajátítása mellett a menedzsmenthez a legfontosabb pénzügyi és gazdasági elemzések és az elemzéshez kapcsolódó gazdasági értelmezések komoly hangsúlyt kapnak az oktatásban. A közgazdasági ismeretek EU-szintû elsajátítása lehetôséget biztosít az elemzéseken keresztül a hosszú távú jövôtervezéshez, megvalósításához. A kis- és középvállalkozói környezet EU-s ismeretei közelebb viszik a vezetôket a folyamatok és a gazdasági események megértéséhez ésa saját környezetben történô felhasználáshoz. Az információfeldolgozás, új technológiák tantárgy pedig egyszerûen a számítógépes világ átfogó megismerését teszi lehetôvé. A kommunikáció, ami olyan fontos minden szervezet életében, nemcsak a kommunikálás lehetséges formáiról tanít, hanem a szervezetek emberi mélységeit, az emberek egymásra és szervezet mûködésére gyakorolt hatását és az alkalmazott vezetôi viselkedést is megismerteti. Három nyelv választható: német, francia, angol. Nagyon türelmes és szakavatott szintkiegyenlítô oktatásokon és azt követôen az alkalmazások ismeretével teszik teljessé az idegennyelv-oktatást. A nyelvvizsga nem kötelezô, de az alkalmazások ismeretébôl vizsgázni kell. Eddig a GÉMOSZ tagjai közül 15-en jelentkeztek. Az oktatás szeptemberben indul. Aki jelentkezni szeretne, hívhatja az egyetem szervezôjét, Szabó Enikôt (telefon: ), vagy a GÉ- MOSZ fôtitkárát, Jávorka Ferenc urat az esetleges további információkért. A jelentkezési lapot az internetrôl le lehet tölteni és az egyetem címére elküldeni (www. wb.hu/pszf). Amennyiben magáról az oktatásról szeretne többet tudni, hívja a bizottság vezetôjét, Kovács Józsefet ( ). Következô nagy témánk a szakképzés. A GÉMOSZ a VOSZ társszerveként részt kíván venni a szakképzés megreformálásának kidolgozásában. Most lehetôség nyílt arra, hogy a NAT befogadja elképzeléseinket, véleményünket. Kérek minden márkakereskedôt, hogy a kiküldött kérdôívet kitöltve, véleményezve (mit vár, mit javasol a szakképzés érdekében) küdje vissza. Amennyiben szakszerûen és hitelt érdemlôen meg tudjuk indokolni javaslatunkat és elképzeléseinket, biztos eredményt fogunk elérni. Be kell bizonyítanunk, hogy a munkaerô- piac legnagyobb felvevôi vagyunk a szakmában. Ehhez adatokra van szükségünk, melyeket mindenkitôl várunk április végéig. A visszaküldött kérdôívek számából meg tudjuk állapítani, hogy a szakmát mennyire érdekli a jövô, a saját jövôje. Continental-történelem Napjaink egyik legismertebb autóipari rendszerbeszállítója, a Continental, gumiés gumibevonatú termékek gyártójaként kezdte mûködését 1871-ben, Hannoverben. Mára a Continental konszern fékrendszerek, futómû-komponensek, jármûelektronikai rendszerek, gumiabroncsok és mûszaki elasztomerek vezetô világméretû gyártójává fejlôdött. A vállalat a 2003-as év során összesen mintegy 69 ezer dolgozójával 11,5 milliárd eurós összárbevételt produkált. E hosszú fejlôdés során a jellegzetes Conti-lovat már óta emblémájában hordozó Continental nevéhez számos fejlesztési mérföldkô kapcsolódik. A hannoveriek például 1892-ben elsôként készítettek Németországban fúvott gumiabroncsot, közremûködtek az elsô német léghajó készítésében, s az elsô Mercedes is Conti abroncsokon gyôzött 1901-ben a nizzai autóversenyen ben a világ elsô mintázattal ellátott, majd szöges abroncsa is a Continental feliratot hordozta, s a fejlôdés útja például a harmincas évek legendás Mercedes és Auto-Union versenygépein, a tömlô nélküli abroncs 1943-as szabadalmán vagy az M+S jelzésû Contiabroncsok 1952-es megjelenésén át vezetett napjaink kontinenseken átívelô, szupermodern konszernóriásáig tôl a DaimlerChryslertôl a Continental két lépcsôben felvásárolta a Temic márkát, amely 2003-tól arculatváltást követôen a konszern divíziójaként Continental Temic néven folytatja tevékenységét. A Continental 1990-ben jelent meg Magyarországon, s a Continental Hungária Kft. mára a hazai személygépkocsi-abroncs piac 23 százalékát mondhatja magáénak ban a veszprémi fékrendszereket gyártó üzem Continental Teves néven bôvítette a vállalatcsoportot, s még abban az évben zöldmezôs beruházásból felépítve megkezdte munkáját Vácott a Contitech is. A Continental Temic fôvárosi telephelyén többek között autó-biztonságtechnikai rendszereket és elektronikai eszközöket gyárt, Veszprémben a Continental Teves üzemében fôként az ABS és ESP rendszerek elemei, míg Vácott a Contitech-nél autóipari gumi- és alumíniumalapú csôidomok készülnek. A Continental Temic és a Continental Teves saját szakterületén jelentôs fejlesztési tevékenységet is folytat hazánkban. A Continental AG elsôsorban gyártó, termék- és szoftverfejlesztô tevékenységet folytató magyar leányvállalatai összesen több mint 1600 dolgozójukkal 2003-ban 82 milliárd forint összárbevételt produkáltak. Autó Márkakereskedô 2004/2 11

12 Tájékoztató az Unió hozta jogszabályi változásokról Ivanics Lajos Az elmúlt néhány hónapban sok olyan a további életünk, munkánk szempontjából rendkívül fontos rendelet, jogszabály született. Az új rendeletek mellett az érvényben lévô szabályozók kerülnek kiegészítésre. A változó jogszabályok figyelemmel kísérése a jog területén jártas emberektôl is fokozott odafigyelést kíván. Gondoljunk csak arra, hogy a regisztrációs adó májustól érvényes alakja fél év alatt immár három módosításon is átesett, mire megszületett a mai, jóváhagyott változat. Ebben a tájékoztatóban, mintegy figyelemfelhívásul a GÉMOSZ tagjait leginkább érintô új rendeleteknek az összegzését adjuk. 1. A 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet rendelkezik a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról. A rendelet tulajdonképpen eljárási jogszabály, azaz bejelentések és értesítések formaságait, kellékeit és mikéntjét határozza meg. A rendelet hatálya az alábbi négy eljárásra terjed ki, amelyekrôl Uniós jogszabályok már rendelkeznek, azonban nem kerültek még a magyar jogrendszerbe - a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Közösség között a mûszaki szabályok és az információs társadalom szolgáltatásai terén követendô eljárásra (Notifikációs Megállapodás), - a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban foglaltakra (TBT Megállapodás), - az Európai Tanács a belsô piac tagállamok közötti mûködésének az áruk szabad áramlása tekintetében történû biztosításáról szóló rendeletére, - az Európai Parlament és a Tanács áruk Közösségen belüli mozgásának elvétôl eltérô nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárás létrehozásáról szóló határozatában foglaltakra. A fent meghatározott eljárások Magyarországon történô végrehajtása érdekében létrehozták a Notifikációs Központot, amelyen keresztül a Gazdasági és Közlekedési miniszter ellátja az e rendeletben meghatározott feladatait. A Notifikációs Központ a WTO-tól, az Európai Bizottságtól, illetve az Európai Unió tagállamaitól érkezô bejelentést, értesítést, észrevételt, véleményt továbbítja a hatáskörrel rendelkezô központi közigazgatási szervhez, hatósághoz, Rendôrséghez, Határôrséghez, stb., és az eljáró szervek által megküldött bejelentést, értesítést, észrevételt, véleményt, valamint a Bizottságnak, illetve az Unió tagállamainak a megkeresésre adott választ továbbítja a WTO-hoz, a Bizottsághoz, illetve a tagállamokhoz. A Notifikációs Központ feladatai között szerepel a fent meghatározott értesítések és bejelentések kezelése, adatbázisban való nyilvántartása, továbbítása. A nyilvántartásba vett adatok nyilvánosak. A Notifikációs Központ elektronikus úton végzi feladatait. A jogszabály a fent említett négy különféle eljárás rendjét részletesen rögzíti, a rendelet március 19-tôl hatályos. 2. A 35/2004. GKM rendelet a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirôl szóló 6/1990. KÖHÉM rendeletet módosítja az alábbiak szerint: A rendelet meghatározza az autógáz és a gázüzemû jármûvek fogalmát, valamint rendelkezik az Európai típus bizonyítvánnyal ellátott jármûvekrôl és a kommunális jármûvekrôl. A rendelet további mûszaki feltéteket határoz meg a jármûgyártáshoz felhasználható anyagokra, valamint a vontatásra. 3. A 29/2004. GKM rendelet a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirôl szóló 1/1990. KHVM rendeletet módosítja az alábbiak szerint, azzal, hogy a rendelet az Európai Unióhoz történô csatlakozás idôpontjában válik hatályossá. A rendelet részletesen meghatározza az alábbi fogalmakat: a./ gépjármûfenntartó tevékenység: a gépjármûveken kivéve a motorkerékpárokat Környezetvédelmi Környezetvédelmi Mûszaki tulajdonság besorolás besorolás 5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb Otto-motoros 1000 ccm-ig Dízelmotoros 1300 ccm-ig Ft Ft Otto-motoros ccm-ig Dízelmotoros ccm-ig Ft Ft Otto-motoros ccm-ig Dízelmotoros ccm-ig Ft Ft Otto-motoros ccm-ig Dízelmotoros ccm-ig Ft Ft Otto-motoros ccm-ig Dízelmotoros ccm-ig Ft Ft Otto-motoros ccm-ig Dízelmotoros ccm-ig Ft Ft Otto-motoros ccm-ig Dízelmotoros ccm-ig Ft Ft Otto-motoros 3000 ccm felett Dízelmotoros 3500 ccm felett Ft Ft Egyéb személygépkocsi Ft Ft Muzeális jellegû személygépkocsi Ft Ft 12 Autó Márkakereskedô 2004/2

13 és a trolibuszt és ezek pótkocsijain (a továbbiakban: gépjármû) végzett, a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott tevékenység b./ regisztrált bontó-hulladékkezelô: a környezetvédelmi hatóság által a bontásra szánt gépjármûre és az abban elôforduló veszélyes anyagoknak megfelelô kódszámú hulladékra vonatkozóan kiadott veszélyes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezô gépjármûfenntartó szervezet, amelyet a területi közlekedési felügyelet e rendelet alapján nyilvántartásba vett. c./ bontási átvételi igazolás: a regisztrált bontó-hulladékkezelô által kiadott, sorszámozott, szoros számadású okmány, amely igazolja a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt gépjármû hulladékként, elbontási célból történô átadását és átvételét. d./ veszélyes alkotó: a gépjármûben, annak részegységében vagy alkatrészében lévô anyag, amely a hulladékok jegyzékérôl szóló külön jogszabály alapján veszélyes hulladéknak minôsül. A rendelet kiterjed arra, hogy a gépjármûfenntartó tevékenység elvégzését hogyan kell tanúsítani, és milyen bejelentésekre van szükség a rendelet szerinti gépjármûfenntartó tevékenység végzése esetében. A rendelet továbbá részletesen rendelkezik a gépjármûbontó tevékenység végzéséhez szükséges létesítmény feltételek, mûszaki berendezések, mûszaki elôírások és tanúsítási kötelezettségekrôl. 4. A regisztrációs adót érintô változásokról: Február 1-jén léptek hatályba a fogyasztási adót felváltó adónem, a regisztrációs adó törvényben szabályozott rendelkezései, amelyek egy részét május 1-jétôl újabb rendelkezések váltanak fel. A módosítás lényege a fizetendô adó összegének jelentôs megemelése, azaz az eddig három helyett nyolc adókategóriát vezet be a jogszabály módosítás, amelyek változatlanul a személygépjármûvek hengerûrtartalmához igazodnak, a besorolás azonban tovább differenciálódik. Lényeges, hogy ugyanazon környezetvédelmi osztály esetén azonos adó terheli az új és a használt autókat is. A mellékelt táblázatban láthatjuk a május közepétôl alkalmazandó, megemelt adóösszegeket. Ôszintén remélem, hogy ez a rövid ismertetô is segíti a GÉMOSZ tagjait jövôbeni munkájukban, és hozzájárul ahhoz, hogy felkészültebben fogadhassák az elôttünk álló változásokat. Budapest, április 19. ANYAG NEM VÉSZ EL CSAK TULAJDONOST VÁLT Gépjárművédelem Alpha Dot jelölő- és regisztrációs rendszerrel Az Alpha Dot-ot 1993-ban Nagy Britanniában fejlesztették ki, mivel felmerült az igénye egy alacsony költségű, azonosításra alkalmas jelölőrendszerre, amelyekkel gépjárművek azonosítási számmal nem rendelkező alkatrészeit, valamint egyéb vagyontárgyakat lehet megjelölni. Az Alpha Dot rendszer mikropontokból és az ezekkel megjelölt tárgyak zárt, fizikailag elkülönített számítógépes adatbázisából áll. Az Alpha Dot rendszer rendelkezik MABISZ gépjármű és ISO 9002 minősítéssel is. Az Alpha Dot jelölő- és regisztrációs rendszer hatékonyságát jól szemlélteti az a kísérlet, amelyet Nagy-Britanniában végeztek el. Egy gépjárművel elláttak Alpha Dot mikropontokkal és ezek elhelyezkedését jegyzőkönyvben rögzítették. Majd felkértek egy szakértőt, aki ismerte a rendszert, hogy keresse meg a pontokat. A végeredmény szerint nettó 8 munkaóra alatt mindössze a mikropontok 60%-át sikerült megtalálnia. Azonban már egyetlen egy pont is elég az azonosításhoz. Mint ismeretes a gépjárműterületre szakosodott bűnelkövetőknek nincs ennyi idejük a pontok keresgélésére, valamint a meg nem talált mikropontok is aránytalanul nagy kockázatot jelentenek számukra. Nagy- Britanniában napjainkra sikerült elérni, hogy a nagyobb gépjárműkereskedők már minden egyes forgalomba hozott gépjárművet ellátnak Alpha Dottal. A jobb oldali képen a valóságban 1 milliméter átmérőjű és 0,1 milliméter vastagságú mikropont nagyított képe látható. A mikroponton kb. 10 sorban található felirat. A nagyított képen jól látható a két fősor ismétlődése. Az elsősorban UK majd egy sorszám látható, a második sorban pedig egy telefonszám látható. Ez a pont Nagy Britanniában került forgalmazásra. A magyar piacra gyártott mikropontokon HU előtag és sorszám, valamint felirat található. A pontokat 30X-os nagyítással rendelkező nagyítóval már tisztán olvasható. Minimum 500 db fiola megrendelése esetén a felirat változtatható, akár a jelölendő termék neve, gépjármű márkája, típusa vagy akár a jelölést megrendelő cég neve is felvihető a mikropontra. A mikropontok kiszerelése fiolákban történik. A fiolákban 1000 mikropont kerül elhelyezésre ragasztóval elkeverve. Egy fiolán belül a pontok felirata azonos. A fiolán belül található a kupakkal egybeépített, a mikropontok telepítéséhez szükséges ecset. A képen jól látható arányaiban a mikropontok mérete. Egy fiola tartalmából kb. 350 helyen lehet megjelölni a gépjárművet. A rendszer zártságának biztosítása érdekében a pontok telepítését és a regisztrációt csak az Alfadot Kft-vel szerződést kötött és egy tanfolyam végén eredményes vizsgát tett szakemberek végezhetik. Jelenleg Magyarországon már szinte minden nagyobb településen található Alpha Dot jelölést szakszerűen elvégezni képes vállalkozó. A jelölés és regisztráció elvégzését követően a gépjárművön elhelyezésre kerül egy matrica, amely figyelmezteti az érdeklődőket, hogy a gépjármű minden alkatrésze kódolt mikroponttal van ellátva. Az Alpha Dot jelölő- és regisztrációs rendszer tulajdonosa és a mikropontok kizárólagos magyarországi forgalmazója az Alfadot Kft. Elérhetőségek: Honlap: Telefon: Levelezési cím: 1330 Budapest, Pf. 108 Autó Márkakereskedô 2004/2 13

14 Bemutatkoznak a GÉMOSZ tagjai A Carmo Suzuki elsô 14 éve A mátészalkai szalon A CARMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft es megalakulása óta szûk családi vállalkozásként tevékenykedik az autóértékesítési piacon. Kezdetben a cég 3 fô alkalmazotti létszámmal márkás ruházati kiskereskedelemmel foglalkozott francishe rendszerben, majd rövid idô elteltével a MAGYAR SUZUKI RT.-vel kötött megállapodás alapján tagja lett a magyarországi Suzuki márkakereskedôi hálózatnak. Az indulást követô években valamennyi kereskedelmi tevékenységet Nyíregyházán, a Jókai téren egy 200 nm-es üzlethelyiségben végezte a cég. A márkakereskedéshez kapcsolódó szerviz tevékenységet egy külsô autójavító céggel sikerült átmenetileg elindítani. Csaknem egyéves együttmûködés után a CARMO Kft telephelyet vásárolt Nyíregyházán, az Orosi úton, a 41-es fôútvonal városi bevezetô szakaszán. Itt a beruházást három fázisra bontva, ben kezdte az építkezést ben elkészült a beruházás elsô fázisa, mely egy komplex szerviztevékenység elindítását jelenthette ben az autókereskedelmi tevékenység ellátásához elkészült a mintegy 320 nm-es autószalon ben pedig a harmadik ütemként karosszériajavító- és fényezômûhely beruházása valósult meg. Idôközben a telephely szûkösnek bizonyult, ezért 1999-ben területvásárlással bôvült az Orosi úti telephely Nyíregyházán, mely mára meghaladja a 3 ha-s területet ben a CARMO Kft.-vel azonos tulajdonosi kör Fehérgyarmaton egy felszámolás alatt álló telephelyet vásárolt meg, ahol szintén a MAGYAR SUZUKI RT.-vel kötött megállapodás alapján SZAMOS AUTÓ Kft. néven Suzuki gépjármû-márkakereskedés kezdte meg munkáját ben anyagi és technikai eszközök koncentrálása, illetve költségkímélés céljából a SZAMOS AUTÓ Kft. megszûnt, melynek a jogutódja a CARMO Kft. lett ben Mátészalkán, a megye második legnagyobb városában a CARMO Kft. mintegy hat hónap leforgása alatt egy komplex márkakereskedést hozott létre. A nyíregyházi szalon Következô évben a társaság bevezette az ISO 9002 minôségbiztosítási rendszert, mely novemberében az AIB VINCOTTE INTER- NATIONÁL Ltd. által lett tanúsítva. A 2004-es év fontos szerepet játszik a cég életében, hiszen ebben az évben teljesedik ki a SUZUKI család a motorkerékpárok révén. Az Orosi úti telephelyen megvalósuló, több mint 200 nm-es Suzuki motorkerékpár-szalon, a motorozás szerelmeseink minden igényt kielégítô kiszolgálására nyújt lehetôség. Szintén ebben az évben valósul meg közel 420 millió Ft értékben egy olyan komplex 2500 nm-es szervizbázis is melynek köszönhetôen a szerviz és a karosszériajavító- és fé- A mátészalkai szalon belsô tere 14 Autó Márkakereskedô 2004/2

15 A Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetségének etikai kódexe A szervizberuházás és az eladásra váró gépkocsik nyezômûhely kapacitása a többszörösére növelhetô, és ami továbbra is biztosítja az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását. Ennek érdekében végez a cég olyan tevékenységet, mint például mûszaki vizsgáztatás, környezetvédelmi felülvizsgálat, gépjármû eredetiségvizsgálat, helyszíni kárfelmérés, kézi- és gépi autómosó, autókozmetika, alkatrészek és kiegészítôk értékesítése. A CARMO Kft évente közel 4000 db gépkocsi szervizét végzi el. A telephelyeken évente mintegy 2000 gépkocsi fordul meg mûszaki vizsgáztatás végett a környezetvédelmi felülvizsgálatok száma évente közel 3500 db. Az elmúlt években progresszív, dinamikus fejlôdés jellemzi a márkakereskedést, mely számokban is kifejezve jelentôs, hiszen 2001-ben 847 db új autót értékesített milliós árbevétel mellett, 2002-ben közel 1800 db új autó fogyott milliós árbevétel mellett, míg ban 2560 db új autó értékesítése és milliós árbevétel jellemezte a cég fejlôdését. Ezzel az értékesítési teljesítménnyel a CARMO Kft. évek óta elsô a vidéki kereskedôk között, így a A TÉRSÉG VEZETÔ MÁRKAKERESKEDÔJE cím birtokosa, míg a tavalyi kimagasló év eredménye alapján az országos elsô, VEZETÔ SUZUKI MÁRKAKERESKEDÔ cím tulajdonosa. A CARMO Kft. filozófiája, az hogy az értékesítés nem zárul le az új gépjármû ügyfélnek való átadásával, hanem az egy hosszú távú kapcsolat kezdetét jelenti. Fontos az elégedett partner kinek az érdekeit és igényeit szem elôtt tartva alakítja és fejleszti szolgáltatásait, biztosítja a kívánt kapacitást. Az vásárló (Folytatás a 1. oldalról) 2. Márkakereskedéseink szerzôdéses üzlettársairól A márkakereskedésekben dolgozó pénzügyi és biztosítási szakemberek mindenkor szem elôtt tartják azon egységes célkitûzést, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal az ügyfelek döntését segítsék elô, ezért szabadon választható biztosítási, pénzügyi és más termékeket ajánlanak felvilágosító és tájékoztató szándékkal, a pénzügyi termékek tekintetében a termék költségeire és egyéb díjaira vonatkozó teljes feltételrendszerrôl kimerítôen, világosan és félreérthetetlenül tájékoztatják az ügyfeleket, szóban és írásos anyagaikban egyaránt, mindezen termékeikrôl szóló írásos anya-gaikat a márkakereskedésekben minden ügyfél számára hozzáférhetô módon közzéteszik. 3. Az értékesítési szakemberekrôl A márkakereskedésekben dolgozó értékesítési szakemberek mindenkor ismerik és betartják a használt és új gépkocsikra vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, tisztességesen és ôszintén bánnak az ügyfelekkel, alapos és naprakész tudással rendelkeznek az általuk ajánlott termékekrôl, annak érdekében, hogy az ügyfelek igényeinek a lehetô legmagasabb szinten megfeleljenek, az ügyfeleink számára alapos és egyértelmû magyarázattal szolgálnak a gépkocsivásárlás és egyéb ügyletek folyamatáról és a tájékoztatásuknak megfelelôen végzik tevékenységüket, az ügyfelek igényeit gyorsan és pontosan teljesítik, felelôsséggel végzik az értékesítést követô adminisztratív és szállítási feladatokat, tevékenységüket minden alkalommal szakszerûen végzik, ezáltal a márkakereskedést az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon képviselik. 4. A javítási munkálatokat végzô szakemberekrôl A márkakereskedésekben javítással foglalkozó szakképzett és gyakorlott szakemberek mindenkor személyes elkötelezettséggel viseltetnek az ügyfelek iránt, részletes, egyértelmû adatokat tartalmazó számlát készítenek az elvégzett munkálatokról és beépített alkatrészekrôl, feltüntetve a felhasznált alkatrészek eredetét, állapotát, és lehetôséget adnak ügyfeleinknek a lecserélt alkatrész ellenôrzésére, elvitelére, teljes körû tájékoztatás adására törekednek annak figyelembe vételével is, hogy megelôzô, vagy szükséges javítási munkálat elvégzésérôl van-e szó, írásos árajánlatot készítenek az elvégzendô javításról, és a szükséges javítási munkálatok elvégzését az ügyfél megrendelése alapján kezdik meg, betartják a jótállási eljárás keretében végzett munkálatokra vonatkozó jogszabályi és egyéb elôírásokat, tájékoztatják az ügyfeleket a vállalt határidôk esetleges módosulásairól, az ügyfelek adatait megôrzik és azokkal nem élnek vissza, gondosan vigyáznak a javításra átadott gépkocsikra, törekednek arra, hogy kiváló minôségû javítási munkát végezzenek, ezért betartják a legmagasabb szakmai követelményeket. Mindezen alapelvek és célkitûzések a Szövetség és minden tagja számára általános mérceként szolgálnak, hogy ezáltal szakmánkat az ügyfelek bizalmát élvezve magas színvonalon, megfelelô méltósággal képviseljük. GABLINI GÁBOR a szövetség elnöke SZUNA JÓZSEF a szövetség alelnöke *A jelen Etikai Kódex szabályairól a Szövetség tagjai a május 20. napján megtartandó közgyûlésen fognak dönteni. Autó Márkakereskedô 2004/2 15

16 16 Autó Márkakereskedô 2004/2

1 A GÉMOSZ bemutatkozik

1 A GÉMOSZ bemutatkozik A GÉMOSZ bemutatkozik GÉMOSZ = A magyar gépjármû-márkakereskedelem jövõje A Gépjármû Márkakereskedõk Országos Szövetsége 93 alapító taggal 2002. május 8-án alakult meg. A szövetség bírósági bejegyzése

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő, Látogató!

Tisztelt Érdeklődő, Látogató! Tisztelt Érdeklődő, Látogató! Mi a Carmechanix Team előnye a piacon jelen lévő, hasonló tevékenységű vállalatokkal szemben? Ön miért minket válasszon járműve javítására? Hasonlítsa össze szolgáltatásainkat

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A Supplier of the Year

A Supplier of the Year A Supplier of the Year - 2016 Versenyszabályzata 1. Általános versenyfelhívás A verseny célja: Üzleti partneri, beszállítói fontosak a LeasePlan Hungária Zrt-nek (továbbiakban: LeasePlan)! Termékeinek

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

BELKER BONTÓ ELADÓ GÉPJÁRMŰVEI, ALKATRÉSZEI. BELKER BONTÓ (Belker Udvar 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.)

BELKER BONTÓ ELADÓ GÉPJÁRMŰVEI, ALKATRÉSZEI. BELKER BONTÓ (Belker Udvar 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.) BELKER BONTÓ ELADÓ GÉPJÁRMŰVEI, ALKATRÉSZEI Regisztrált AUTÓBONTÓNKBAN lehetőség van minden típusú gépjármú bontására, bontási átvételi igazolás kiadására! Az autóbontás folyamata: 1. Roncs gépkocsi beszállítása.

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet A közúti járművek

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

G É P J Á R M Ű V É D E L M I T E R M É K M A B I S Z B E S O R O L Á S A

G É P J Á R M Ű V É D E L M I T E R M É K M A B I S Z B E S O R O L Á S A N y t s z. : 5 7 0 3-1 0 / 2 0 1 1 0 9 2 0 G É P J Á R M Ű V É D E L M I T E R M É K M A B I S Z B E S O R O L Á S A Besorolás ideje Besorolás érvényessége 2011. szeptember 20. 2014. szeptember 30. A termékbesorolás

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: K1524 III. rész Az FKF Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett Kahlbacher hóekeél alkatrészek gyári, eredeti, új vagy ezekkel egyenértékű után gyártott új alkatrészek beszerzése és szállítása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR A GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ALUMNI SZERVEZETÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Kari Tanácsa 2016. október 6-ai ülésén. Általános

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Bontunk, de hogyan? Az autóbontás jövője KSZGYSZ konferencia Budapest, 2016. 09. 27. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő A körforgásos

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Áfa-raktár az autóiparban, avagy a kicsi és a nagy innovatív együttműködése

Áfa-raktár az autóiparban, avagy a kicsi és a nagy innovatív együttműködése Áfa-raktár az autóiparban, avagy a kicsi és a nagy innovatív együttműködése MLBKT XXI. Kongresszusa 2013. nov. 13-15. Siófok Lukácsy István - Logistics manager, Alpine Kft. Csicsmann Péter - Senior manager,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Tanulmányi szabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Tanulmányi szabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Tanulmányi szabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

AF-Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása

AF-Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása AF-Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29

NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 NKH JÁRMŰVES SZAKÁGVEZETŐI ÉRTEKEZLET Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2012.02.29 Nagy Zsolt Elnök Tartalom 1. BTE megalakulása, célok 2. BTE a weben 3. Veszélyes áru konferenciák 4.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben