BIZTONSÁGI ADATLAP a 91/155/EWG és 2001/58/EG irányelveknek megfelelően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP a 91/155/EWG és 2001/58/EG irányelveknek megfelelően"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP a 91/155/EWG és 2001/58/EG irányelveknek megfelelően Nyomtatva: szeptember 2-án Átdolgozva: szeptember 2-án 1. ANYAG-/TERMÉK- ÉS CÉGJELZÉS A termék jelölése / megnevezése INDÍTÓAKKUMULÁTOR - feszültség 12 Volt - elektrokémiai rendszer ólom, kénsav (Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot és készítményt, amelyre a vegyi anyagokról szóló törvény hivatkozik.) A termék alkalmazása: Tehergépjárművek indítóakkumulátora Gyártó/szállító: Banner GmbH A-4020 Linz, Salzburger Straße 298 Tel.: +43/732/ Fax: +43/732/ Információs szolgálat: Abteilung Sicherheits- und Umwelttechnik (Biztonsági és környezetvédelmi osztály) Tel. +43/732/ Fax: +43/732/ Baleseti információ: Vergiftungsinformationszentrale (Mérgezéses esetek információs központja) Tel: +43/1/ ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEK ADATAI Az anyag megnevezése CAS-szám Tartalmazott mennyiség [m-%] EINECSszám Betűjelölés R-csoportok Ólom Kb T 20/22; 33; 61; 62 Ólom-oxid Kb T; N 20/22; 33; 50/53; 61; 62 Kénsav 37 m-% Kb C 35 Polipropilén -- Kb Az akkumulátor teljes súlyára vonatkoztatva 3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK Szakszerű alkalmazás esetén az ép indítóakkumulátor nem hordoz veszélyt személyekre és a környezetre. A burkolat törésekor a kénsav kifolyhat marás veszélye. A saruk rövidre zárásakor gyulladásveszély. Az elektromos töltésre vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásakor hidrogénképződés veszélye áll fenn (a burkolat repedése és robbanásveszély) Égéskor veszélyes bomlástermékek képződnek (kén-trioxid). Az elektrolitszintet feltétlenül pótolni kell tisztított (desztillált) vízzel. 1

2 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS A SAVVAL TÖRTÉNT ÉRINTKEZÉS ESETÉN ÁLTALÁNOS TANÁCSOK A savval szennyezett ruhadarabokat késedelem nélkül el kell távolítani. BELÉLEGZÉSKOR A sérültet a veszélyeztetett területről friss levegőre kell vinni, és orvossal kell konzultálni. A sérültet nyugalomba kell helyezni, és gondoskodni kell, hogy ne hűljön ki. Légzési nehézségeknél a sérültet félig ülő helyzetben kell elhelyezni. A lehető leggyorsabban dexa-methason-21-isonicotinat (pl. Auxiloson spray) anyagot kell mélyen belélegeztetni, kezdetben négy adagot, majd ötpercenként további kettőkettő adagot, a csomag kiürüléséig. Ezt követően óránként egy adagra van szükség. Eszméletvesztés esetén, ha a sérült lélegzik, oldalára kell fektetni. Ha a sérült nem lélegzik, száj-orr lélegeztetést kell alkalmazni, vagy ha ez nem lehetséges, száj-száj lélegeztetést. A légutakat szabadon kell tartani. A szívműködés leállása esetén azonnal szív-tüdő újraélesztést kell végezni. A BŐRREL TÖRTÉNT ÉRINTKEZÉS ESETÉN A szennyeződött ruhát a lehető leggyorsabban el kell távolítani, ugyanakkor ügyelni kell a magunk védelmére. Az érintett bőrfelületet tíz percen keresztül folyóvízzel kell öblíteni. A koncentrált savat száraz papírral vagy textillel fel kell törölni, mert erős a reakciókészsége, és nagy hőt fejlesztve reagál a vízzel. Nagy felületi érintkezés esetén az öblítéshez lehetőleg zuhanyt, vagy mindenképpen nagy mennyiségű vizet kell használni. Orvossal kell konzultálni. SZEMMEL TÖRTÉNT ÉRINTKEZÉS ESETÉN Az ép szemet védve, a sérült szemet, a szemhéjat tágra nyitva, legalább tíz percen keresztül kell folyóvízzel öblíteni. Az enyhe vízsugarat közvetlenül a szembe kell irányítani, hogy a savmaradékot a lehető leggyorsabban és teljesen el lehessen távolítani. Orvossal kell konzultálni. LENYELÉSKOR A folyadékot többször kiköpve, a szájüreget ki kell öblíteni. A sérülttel azonnal egy-két pohár vizet (tejet vagy teát) kell itatni. Nem szabad semlegesítéssel próbálkozni (lúg vagy alkohol!) A sérültet hánytatni nem szabad. A baleset helyszínére mentőt kell hívni. Spontán hányás esetén a sérült fejét, hason fekve, alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön be a légutakba. Minden esetben gondoskodni kell a sürgős orvosi ellátásról. TANÁCSOK AZ ORVOSNAK Az orvost tájékoztatni kell az anyagról/termékről és a megtett intézkedésekről. Gyomorperforáció veszélye 2

3 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Minden szokványos oltóanyag alkalmazható. Előnyös az oltóhab, szén-dioxid és homok használata. Az oltási módot a környezetnek megfelelően kell megválasztani. A lángok által megrongált rekeszek esetén ügyelni kell a kiömlő savra. Veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek (kén-trioxid). 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKTALANUL FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYOTT TERMÉK ESETÉN A veszélyes területre, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében belépni csak a megfelelő óvintézkedések megtételével szabad. ÓLOM / ÓLOM-OXID A mechanikai feltakarításhoz gondoskodni kell a por elleni védelemről. A felszedett anyagot tartályba kell gyűjteni. Az ólom-oxidot tartalmazó hulladékot nem szabad elégetni. A szétszóródott anyagot vizesen, azonnal fel kell takarítani, nem szabad más helyiségekbe széthordani. A talajba és a természetes vizekbe kijuttatni tilos. KÉNSAV Nem szabad a csatornába vagy a természetes vizekbe engedni. Vízzel történt hígítás után pl. nátronlúggal, nátrium-karbonáttal vagy kálciumkarbonáttal kell semlegesíteni (Vigyázat! A karbonátok alkalmazásakor erőteljes a szén-dioxidképződés.) Más lehetőség: Mésszel vagy vízmentes szódával fel kell itatni, és a hulladékkezelésig zárt helyen kell tárolni. A szennyezett felületeket bő vízzel azonnal le kell öblíteni. POLIPROPILÉN nincs 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS KEZELÉS Az akkumulátort nem szabad döntögetni és dobálni. Az akkumulátor saruinak rövidre zárását hatékonyan meg kell akadályozni. Az akkumulátort a gyártó utasításának megfelelően kell tölteni. Járműbe történő beépítéskor az előírásokat be kell tartani (polaritás!) TÁROLÁS Az üzemkész akkumulátorra nem vonatkozik különleges tárolási követelmény. 3

4 8. EXPOZICIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK EXPOZICIÓ KORLÁTOZÁSA nem jellemző SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK AKKUMULÁTORSAVVAL TÖRTÉNŐ MUNKA ESETÉN A KÉZ VÉDELME Védőkesztyűt kell viselni. A kesztyű anyaga az alkalmazott anyaggal szemben teljes mértékig áthatolhatatlan és ellenálló legyen. Használat előtt ellenőrizni kell az áthatolhatatlanságot. Védeni kell a bőrt. A használt kesztyűt levétel előtt meg kell tisztítani, majd jól szellőző helyen kell tárolni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést. A SZEM VÉDELME Domború védőszemüveget kell viselni. ÁLTALÁNOS VÉDŐ- ÉS HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK A vegyszerekkel történő munka folyamán be kell tartani az általános védelmi előírásokat. Kerülni kell a bőrrel, szemmel, ruházattal való érintkezést. Kerülni kell a vegyszergőzök belélegzését. A munkaszünetek előtt és a munka befejeztével kezet kell mosni. Rosszullét esetén orvost kell hívni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK A jellemző anyag zárt burkolatban, csatlakozósarukkal TOVÁBBI FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK nem jellemző EGYÉB ADATOK áramgyűjtő (feszültség, kapacitás) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG BE KELL TARTANI A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAIT AZ ELEKTROMOS TÖLTÉSRE ÉS BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓAN. MŰANYAG BURKOLAT A burkolat anyagának olvadáspontja: kb 160 o C A burkolat anyagának gyulladáspontja: kb 380 o C KÉNSAV / AKKUMULÁTORSAV A kénsav bomlási hőmérséklete 338 o C felett A kénsav bomlásterméke kén-trioxid ÓLOM / ÓLOM-OXID A savból kiváló ólom-oxid bomlása 300 o C felett Bomlástermékek oxigén 4

5 11. TOXIGOLÓGIAI ADATOK Szakszerű alkalmazás és a gyártó kezelési utasításainak betartása esetén mérgező anyagok nem keletkeznek. KÉNSAV / AKKUMULÁTORSAV Akut toxicitás A besorolásnak megfelelő LD/LC50-értékek: orális LD mg.kg -1 (rat) Nyálkahártyát és bőrt irritáló és maró hatás Súlyos szem- és tüdőkárosodás veszélye Lenyelés esetén a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye ÓLOM /ÓLOM-OXID Akut toxicitás Gyomor-bél zavarok Központi idegrendszeri zavarok A vér károsodása Belélegzéskor vagy szájba kerüléskor mérgezéses tünetek: édeskés-fémes szájíz, nyálfolyás, hányás POLIPROPILÉN nem jellemző L. a 2. pontban közölt adatokat is. 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Szakszerű alkalmazás és a gyártó kezelési utasításainak betartása esetén a környezetet károsító anyagok nem keletkeznek. ÓLOM / ÓLOM-OXID (kénsavban/akkumulátorsavban) igen mérgező a természetes vizek élővilágára, az élővizeket tartósan károsíthatja. WGK III: erőteljesen veszélyes a vizekre POLIPROPILÉN nem jellemző 13. HULLADÉKKEZELÉS TERMÉK A terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kezelni. A terméket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégeknek kell átadni. A használt terméket újrahasznosításra kell átadni. Hulladék kulcsszámok: ÖNORM S 2100 Kulcsszám LAGA-kód EWC-kód

6 14. SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK A hulladékhasznosítás vagy leadás céljából szállítandó használt terméken, szállítás előtt a sérüléseket és a szállításra való alkalmasságot alaposan meg kell vizsgálni, hogy meggyőződjünk, a termék sértetlen és szállítható állapotban van. ORSZÁGÚTI SZÁLLÍTÁS ADR/RID ÉS GGVS/GGVE (HATÁRON TÚL/BELFÖLDÖN) ADR/RID-osztály 8 Osztályozási kód C11 Kemler-szám 80 UN-szám 2794 Veszélyességet jelölő címke 8 Csomagolási csoport nincs Az áru megnevezése BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE (telepek, (akkumulátorok) nedves, savval feltöltött), elektrische Sammler elektromos akkumulátor Speciális előírás 295 és 598 TENGERI SZÁLLÍTÁS IMDG/GGVSEE IMDG/GGVSee-osztály 8 Oldal 8120 UN-szám 2794 Csomagolási csoport III Marine Pollutant Status (tengeri veszélyességi besorolás) nincs EMS-szám F-A, S-B MFAG 700 Helyes műszaki megnevezés BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID (akkumulátorok, nedves, savval feltöltött), electric storage (elektromos akkumulátor) Speciális előírás 295 LÉGI SZÁLLÍTÁS ICAO-TI ÉS IATA-DGR ICAO/IATA-osztály 8 UN/ID-szám 2794 Csomagolási csoport III Helyes műszaki megnevezés BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID (akkumulátorok, nedves, savval feltöltött), electric storage (elektromos akkumulátor) HERMETIKUSAN ZÁRT AKKUMULÁTOROK ORSZÁGÚTI SZÁLLÍTÁS ADR/RID ÉS GGVS/GGVE (HATÁRON TÚL/BELFÖLDÖN) ADR/RID-osztály 8 Osztályozási kód C11 Kemler-szám 80 UN-szám 2800 Veszélyességet jelölő címke 8 Csomagolási csoport nincs Az áru megnevezése BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, AUSLAUFSICHER (telepek, (akkumulátorok) nedves, zárt), elektrische Sammler elektromos akkumulátor Speciális előírás 238, 295 és 598 6

7 TENGERI SZÁLLÍTÁS IMDG/GGVSEE IMDG/GGVSee-osztály 8 UN-szám 2800 Csomagolási csoport III Marine Pollutant Status nincs EMS-szám F-A, S-B MFAG 700 Helyes műszaki megnevezés BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE (akkumulátorok, nedves, zárt), electric storage (elektromos akkumulátor) Speciális előírás 238 és 940 LÉGI SZÁLLÍTÁS ICAO-TI ÉS IATA-DGR ICAO/IATA-osztály 8 UN/ID-szám 2800 Csomagolási csoport III Helyes műszaki megnevezés BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE (akkumulátorok, nedves, zárt), electric storage (elektromos akkumulátor) Speciális előírások A48 és A OSZTRÁK ÉS EU-ELŐÍRÁSOK (jelölés az EWG irányvonalaknak megfelelően) VESZÉLYEK JELÖLÉSE ÉS MEGNEVEZÉSE C maró E robbanékony T mérgező N környezetre veszélyes VESZÉLYT OKOZÓ ÖSSZETEVŐK JELÖLÉSE A CÍMKÉN Ólom/ólom-oxid és kénsav 37 m-%/akkumulátorsav R-CSOPORTOK R20/22 egészségre káros belégzéskor és lenyeléskor R33 összetett hatású károsító tényező R35 súlyosan maró hatású R50/53 igen mérgező a vízi élővilág tekintetében, a vizeket tartósan károsíthatja R61 magzati károsodást okozhat R62 befolyásolhatja a szaporodóképességet S-CSOPORTOK S01/02 elzárva, gyermekektől távol kell tartani S26 szemmel való érintkezéskor azonnal, alaposan ki kell öblíteni vízzel, és orvost kell hívni S35 a hulladékot és a hulladéktartályt biztonságos módon kell eltávolítani S45 baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (amennyiben lehetséges, ezt a címkét meg kell mutatni) S53 kerülni kell az expozíciót használat előtt a speciális előírásokat meg kell ismerni. S60 A terméket és tartóját veszélyes hulladékként kell kezelni. S61 nem szabad a környezetbe kijuttatni. A speciális előírásokat meg kell ismerni, a biztonsági adatlapot figyelembe kell venni. 7

8 NEMZETI ELŐÍRÁSOK Az osztrák ChemG BGBI.Nr I 53/1996 és ChemV BGBL. I 196/1994 szerinti besorolás megfelel az EU-irányvonalak szerinti besorolásnak. OSZTÁLYOZÁS VbF SZERINT megszűnt Tároláskor és kezeléskor a hatósági előírásokat be kell tartani. 16. SPECIÁLIS INFORMÁCIÓ VONATKOZÓ R-CSOPORTOK R20/22 egészségre káros belégzéskor és lenyeléskor R33 összetett hatású károsító tényező R35 súlyosan maró hatású R50/53 igen mérgező a vízi élővilág tekintetében, a vizeket tartósan károsíthatja R61 magzati károsodást okozhat R62 befolyásolhatja a szaporodóképességet ELŐÍRÁSOK AZ AKKUMULÁTOROK BIZTONSÁGOS KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN Az okirat kiállítója adja meg. AZ ADATLAPOT KIÁLLÍTÓ SZERVEZET A Banner GmbH cég Biztonsági- és környezettechnikai részlege KAPCSOLATTARTÓ/INFORMÁCIÓT ADÓ SZEMÉLY Gleissner mérnök Az osztályozás megfelel az érvényben lévő EU-irányvonalaknak, kiegészítettük azonban szakirodalmi információval és a cég adataival. Az információk és adatok mai ismereteinket tükrözik, nem képezik azonban a tulajdonságok vagy minőségi paraméterek biztosítékát. Ezekért garanciát nem vállalunk. 8

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Motorolaj négyütemű személygépkocsi motorokhoz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Motorolaj négyütemű személygépkocsi motorokhoz 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Aral Mega Tronic SAE 5W-50 Alkalmazás: Motorolaj négyütemű személygépkocsi motorokhoz Gyártó cég: Aral Lubricants GmbH Co. KG

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1 / 13 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítója A termék kereskedelmi elnevezése: FLYTTRACIDE 1.2 A készítmény hatóanyaga 0,25 % tömeg FIPRONIL 1.3. A keverék ajánlott és nem ajánlott

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben