SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos:

2 Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása nélkül más szervezetre nem alkalmazható. Változások átvezetésére kötelezett példány! Oldalszám: 64 Felelős előkészítő: Véleményezte: Véleményezők: Titkárságvezető DRV Zrt. Felügyelő Bizottsága Gazdasági és Pénzügyi Igazgató Üzemeltetési főmérnök Fenntartási főmérnök Vezető jogtanácsos Minőségellenőrzési vezető Kiadás-elosztás: Elektronikus változat elérhető: Eredeti példány megtalálható: elektronikus elérhetőség biztosított DRV Zrt. Belső Információs Portál Minőségirányítási Csoport Hatályba helyezéssel egy időben érvénytelen: v6 változat A szabályzatot a v7 változatszámú tartalomjegyzék szerint hatályba helyezem: Winkler Tamás vezérigazgató Hatályos: Változatszám v6 Oldalszám: 2/63

3 Tartalomjegyzék TECHNIKAI OLDAL... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK 6 3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A TÁRSASÁG VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEI... 7 II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ VEZÉRIGAZGATÓ TITKÁRSÁG BELSŐ ELLENŐRZÉS BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály Üzemeltetési Üzemvezetőségek FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási üzemvezetőségek Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK Beruházási Osztály Műszaki Csoport Pályázati Csoport GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IGAZGATÓ Értékesítési Vezető Ügyfélszolgálati és Számlázási Osztály Leolvasási és Kivizsgálási Osztály Kontrolling Osztály Vagyongazdálkodási Osztály Beszerzési Osztály Pénzügyi Osztály Oldalszám: 3/64

4 11.6. Számviteli Osztály FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK Vezető Jogtanácsos Jogi Csoport Humán Erőforrás (HR) Vezető Humán Erőforrás Gazdálkodási (HR) Osztály Informatikai (IT) Vezető Informatikai (IT) Osztály Minőségellenőrzési vezető Minőségirányítási Csoport Munka- és Tűzvédelmi Csoport Központi Vizsgáló Laboratórium Műszaki Kontrolling Csoport Önkormányzati Divízió vezető Önkormányzati Divízió III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A VEZETŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELADATOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK BELSŐ KAPCSOLATA A SZOLGÁLATI ÚT BETARTÁSA HELYETTESÍTÉS MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA ÁTVÉTELE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG VEZETŐNEK MINŐSÜLŐ MUNKAVÁLLALÓK A TÁRSASÁGI (ÜZLETI) TITOK MEGŐRZÉSE NYILATKOZAT TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS SZERVEZETEKNEK CÉGJEGYZÉSI -, KÉPVISELETI -, ÉS ALÁÍRÁSI JOG MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A MUNKASZERVEZET BELSŐ SZABÁLYOZÁSA A TÁRSASÁG ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A TÁRSASÁG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS VÍZELLÁTÁS-BIZTONSÁGI TERV RENDSZERE BIZOTTSÁGOK ÉRDEKKÉPVISELETEK Üzemi Tanács Szakszervezet A TÁRSASÁGNÁL VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELRE KÖTELEZETTEK KÖRE IV. HIVATKOZÁSOK V. MELLÉKLETEK Oldalszám: 4/64

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Részvénytársaság adatai Megnevezés: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Német nyelven: Angol nyelven: Transdanubien Regionalische Wasserwerke A.G. Transdanubian Regional Waterworks Co. Rövidített cégnév: DRV Zrt. Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. Postacím: 8601 Siófok Pf. 59. Távirati cím: 8601 Siófok Pf. 59. Telefonszám: (84) Telefax: (84) Alapítás időpontja: április 1. Cégbejegyzés száma: Törvényességi felügyelet: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Alaptőke az alapításkor: eft Számlavezető bank: OTP Bankszámla szám: Statisztikai jelzőszám: Adóigazgatási azonosító szám: Létrehozásának időtartama: a Társaság a Dunántúli Regionális Vízművek általános jogutódjaként, határozatlan időtartamra alakult. Oldalszám: 5/64

6 A Társaság a Dunántúli Regionális Vízművek általános jogutódja. A Társaság alapítója az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója július 1-jétől a tulajdonosi jogokat a részvényesek összessége az Alapszabályban rögzítettek szerint gyakorolja. 2. Társaság alaptőkéje, részvényekhez kapcsolódó jogok, kötelezettségek A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli betét: A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli betét: 3. A Társaság tevékenységi köre, működési területe Ft, azaz Négymilliárd-négyszáznegyvenmillió forint Ft, azaz Egyszáz-ötvennégymillió forint Ft, azaz Négymilliárd-kettőszáznyolcvanhatmillió forint. A Társaság a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint az Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására jogosult. A Társaság fő tevékenységi köre a víztermelés, - kezelés, - ellátás, ezen túlmenően kiemelten a szennyvízgyűjtése, - kezelése tevékenység A Társaság működését Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, és Zala, illetve érdekeltségei révén Tolna megye területén végzi. 4. A Társaság szervezeti felépítése A szervezet alapvető szintjeit a Társaság központja, mint alapvető szakmai irányító és az üzemvezetőségek, mint végrehajtók képezik, amelyet a mellékelt szervezeti ábra tartalmazza. A Társaság Központja A Társaság központja, mint a DRV Zrt. alapvető szakmai és operatív irányító és ellenőrző munkaszervezete, megtervezi a DRV Zrt. egészének elvi, stratégiai irányítását, összehangolja, összefogja és felügyeli az üzemvezetőségek működési, gazdálkodási és egyéb feladatait. Támogató tevékenységet végző szervezeti egységei által belső szolgáltatásokat nyújt a végrehajtást végző üzemvezetőségeknek. A központ képviseli a Társaságot és annak érdekeit a minisztériumokban, az üzleti élet területén, és ahol a képviselet magasabb szinten szükséges. Ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását, betartását, megteremti az ehhez szükséges feltételeket. Tevékenységének további részletes leírása megtalálható a jelen szabályzatban, illetve a belső szabályozó dokumentumokban. Az üzemeltetési üzemvezetőségek az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alatt, a fenntartási üzemvezetőségek a Fenntartási főmérnök szakmai irányítása alatt állnak. Oldalszám: 6/64

7 Az üzemvezetőségi operatív feladatokat az Üzemeltetési Üzemvezető és Fenntartási Üzemvezető látja el. Az üzemvezetőségek költségközpontként működő, végrehajtó műszaki-szolgáltató egységek, tevékenységük értékelését a gazdasági tervek teljesítése és a szolgáltatás minősége, műszaki ismérvei együttesen határozzák meg. A DRV Zrt. alaptevékenységeihez köthető fő szolgáltatási elemek, mint az ivóvíz és a szennyvízelvezetés minőségi ellenőrzéséért, valamint a Társaság tevékenységeinek, egészséget nem veszélyeztető, biztonságos állapotának ellenőrzéséért a Minőségellenőrzési Vezető felel. Az alaptevékenységet ellátó üzemvezetőségek telephelyei, megnevezései és címei, a jelen szabályzatban találhatóak. Az Ipari Szolgáltató Üzem a Fenntartási főmérnök közvetlen szakmai irányítása alatt áll, az operatív feladatokat az Üzemegység Vezető látja el. 5. A Társaság vezető és ellenőrző szervei A részvénytársasági formának megfelelően a DRV Zrt. vezető és ellenőrző szervei a következők: 1) Közgyűlés, 2) Felügyelő Bizottság, 3) Könyvvizsgáló, 4) Vezérigazgató Oldalszám: 7/64

8 II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 1. Közgyűlés A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Hatáskörét és működési feltételeit a hatályos jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rögzítik. 2. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság a Társaság tulajdonosai (részvényesei) számára ellenőrzi a Társaság vezérigazgatójának tevékenységét, a társaság működését. Jogában áll a vezérigazgatótól, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a testület feladat- és hatáskörét a hatályos jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rögzítik. Működési feltételeit szabályozó Ügyrendjét a jogszabályi és alapszabályi előírások figyelembevételével maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. 3. Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság egyetértésével tett javaslatára a Közgyűlés választja meg határozott időtartamra. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából és erről jelentést előterjeszteni a Közgyűlésnek. Ezen túlmenően feladata a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása is. Tevékenységét a hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi. 4. Vezérigazgató A Vezérigazgató a Társaság első számú vezetője. A Vezérigazgató felelős a Társaság eredményes működése érdekében a hatáskörébe tartozó feladatok elvégzéséért, intézkedések, utasítások, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, a törvényesség biztosításáért és betartásáért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A Vezérigazgató a Társaság Közgyűlése és a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a testület határozatainak megfelelően jár el. A jogszabályokban, a Társaság belső szabályzataiban, a minőségirányítási kézikönyvekben, utasításokban foglaltak megismerését biztosítja, végrehajtását, betartását ellenőrzi, és számon kéri. Vezetői tevékenysége keretében a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel, az anyagi felelősség körét és mértékét a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság belső utasításai szabályozzák. Oldalszám: 8/64

9 Ellenőrzési jogát a Társaság egész területén a vezetők beszámoltatásán keresztül, vagy az ellenőrzési feladatokra kijelölt személyek, munkacsoportok, vagy szervezeti egységek igénybe vételével gyakorolja. Joga van bármely ügyet elbírálásra saját hatáskörébe vonni, joga van kártérítési határozatok kiszabására. Munkaviszonyában az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) a Közgyűlés, a nem közvetlenül a Közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat az ügydöntő Felügyelő Bizottság gyakorolja. A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos vezérigazgatói döntésekről külön szabályzat rendelkezik. A Vezérigazgatónak a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntési hatáskörét az Alapszabály határozza meg. A Vezérigazgató helyettesét (helyetteseit) a Vezérigazgató nevezi ki. 4./A) Vezérigazgató fő feladatai, kötelezettségei, hatásköre: 1. A Társaság 3 éves Stratégiai és üzleti tervére vonatkozóan javaslat kidolgozása, 2. A Társaság éves Üzletpolitikájának kidolgozása, és az Üzletpolitika megvalósításáról negyedévente beszámoló készítése a Felügyelő Bizottság részre. 3. A minőségirányítási rendszer, a környezetközpontú irányítási és a vízellátás biztonsági integrált rendszerek minőségpolitikájának meghatározásához, alkalmazásához, a feladatok megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, 4. A minőségirányítási kézikönyv, minőségpolitika, valamint a minőségirányítás szabályozórendszerének működtetése, 5. A feladatok ellátására megfelelő működési, szervezeti és ellenőrzési rendszer működtetése, 6. Javaslattétel a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, 7. Belső szabályzatok, utasítások kiadásának elrendelése, jóváhagyása, hatályba vagy hatályon kívül helyezése, visszavonása, 8. A Társaság munkaszervezetének törvényes és szabályszerű működtetése, 9. A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályozókban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése 10. A Társaság anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony felhasználásához ösztönzési rendszerek megállapítása, 11. A Társaság humánpolitikájának meghatározása, és annak irányítása, 12. A munkabiztonsággal és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok irányítása, 13. A Közgyűlés és az ügydöntő Felügyelő Bizottság döntéseinek, határozatainak végrehajtásához szükséges teendők megszervezése, Oldalszám: 9/64

10 14. A Közgyűlés és az ügydöntő Felügyelő Bizottság üléseinek előkészítése, megszervezése, 15. A Társaság éves mérlegének, a kiegészítő mellékletnek és eredménykimutatásnak, a beszámolónak és üzleti jelentésnek az elkészíttetése, 16. Az osztalékpolitikára javaslat készítése, Tőke emelésére és felhasználására javaslatok, tervek készítése, 17. A Társaság önkormányzati kapcsolatainak közvetlen stratégiai irányítása 18. A Társaság informatikai fejlődésének és fejlesztési irányának meghatározása, 19. A belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása, vizsgálati feladatok kiadása, 20. A belső ellenőrzési, vagy komplex vizsgálatok, értékelése, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedés, utasítások kiadása, 21. A vezetői, a munkafolyamatokba épített és a belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez a feltételek biztosítása, a végrehajtások ellenőrzése, 22. A Társaság egységes arculattal történő megjelenésének biztosítása, 23. PR feladatok ellátásának irányítása, az érdekelt önkormányzatok, társadalmi szervezetek, fogyasztók, üzleti partnerek tájékoztatása, 24. Tömegkommunikációs szervezeteknek tájékoztatás, nyilatkozat adás, különös tekintettel a Társaság egészét érintő kérdésekben, 25. A polgári védelemmel, valamint a honvédelmi törvény által előírtakkal kapcsolatos feladatok irányítása, 26. A Kollektív Szerződés megkötése, illetve szükség szerinti módosítása, az abban foglaltak betartása, 27. Együttműködés - jogosítványaik körében - az Üzemi Tanáccsal és a reprezentatív szakszervezettel, illetve egyéb érdekképviseleti szervekkel. 28. A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése, 29. Munkafegyelem betartása és betartatása, a társasági vagyon védelmének, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása, 30. Egyeztetés, kapcsolattartás és a működési feltételek biztosítása az Érdekképviseletek számára. Oldalszám: 10/64

11 4./B) Közvetlen irányítása alá tartozó vezetők és szervezeti egységek 5. Titkárság 6. Belső Ellenőrzés 7. Biztonsági Felügyelő 8. Üzemeltetési főmérnök 9. Fenntartási főmérnök 10. Fejlesztési főmérnök 11. Gazdasági és Pénzügyi Igazgató 12. Funkcionális területek Vezető jogtanácsos Humánerőforrás vezető Informatikai vezető Minőségellenőrzési vezető Önkormányzati Divízió vezető 5. Titkárság A Titkárság a Társaság Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el a hatáskörébe utalt tevékenységeket és a kapcsolódó feladatokat. A szervezet munkatársai közvetlenül a Titkárságvezető szakmai vezetése alatt végzik feladataikat. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Vezérigazgatói titkárság működtetése. 2) A Társaság Közgyűlésének összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítése, a közgyűlési határozatok nyilvántartása, végrehajtásuk érdekében a szükséges intézkedések kezdeményezése, a határozatok teljesülésének figyelemmel kísérése. 3) A Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság operatív működését szolgáló adminisztratív feladatok végzése, az ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések elkészítésének, kiküldésének szervezése, a levelezések bonyolítása). 4) A testületi szervek jegyzőkönyveinek vezetése, vezetői értekezletekről emlékeztető készítés, azok hitelesíttetése, kiküldése. 5) A testületi határozatok, illetve a vezetői értekezletek által hozott döntések nyilvántartása, a határozatok, döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, azok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése. 6) A Részvénykönyv vezetése. 7) A Társaság Alapszabályával és a cégbejegyzéssel kapcsolatos ügyek intézése, a Társaság képviseleti könyvének vezetése, okiratok másolati példányainak közjegyző általi hitelesíttetése és kezelése. Oldalszám: 11/64

12 8) Szerződés nyilvántartás vezetése. 9) Központi bélyegző nyilvántartás vezetése. 10) A Társaságnál alkalmazott elektronikus iktató rendszer jogszabályoknak és belső előírásoknak megfelelő üzemeltetése és a működés biztosítása, felügyelete. 11) Központi postázó működtetése. 12) A központi irattár működtetése. 13) Titkársággal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. 6. Belső Ellenőrzés A Belső Ellenőrzés a Társaság Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el a hatáskörébe utalt tevékenységeket és a kapcsolódó feladatokat. A szervezet munkatársai közvetlenül a Belső Ellenőrzési Vezető szakmai vezetése alatt végzik feladataikat. A belső ellenőrzés utólagos ellenőrzési tevékenység. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a szervezet kockázatkezelési, valamint irányítási, szabályozási rendszerének, eljárásainak eredményességét. 7. Biztonsági Felügyelő A Biztonsági Felügyelő a Társaság Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el a hatáskörébe utalt tevékenységeket és a kapcsolódó feladatokat. A Biztonsági felügyelő feladata, kötelezettsége, hatásköre 1) A Társaság stratégiai és éves terveinek elkészítésében való közreműködés, védelmi és biztonsági szakmai szempontjainak érvényesítésével, 2) A Társaság Biztonságpolitikájának elkészítése, folyamatos karbantartása, tudatosítása a munkavállalók felé, 3) A folyamatok, a vagyon- és személybiztonság, az infrastruktúra, az ellátás- és adatvédelem biztonságának a felügyelete, a szükséges védelmi intézkedések elrendelése, azok végrehajtásának ellenőrzése, valamint folyamatos felügyelete 4) A katasztrófavédelmi előírások érvényesítése, koordinálása, szakmai felügyelete, az illetékes hatóságokkal, védelmi bizottságokkal való kapcsolattartás, 5) Biztonsági, adatvédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása, valamint a katasztrófavédelemhez kapcsolható előírások érvényesítése a vonatkozó belső szabályozókban, havária és katasztrófa védelmi tervekben 6) A Társaság telephelyeinek, vízműveinek vagyonvédelmi kockázatainak felmérése, kockázati besorolás elkészítése, folyamatos karbantartása, a szükséges védelmi intézkedések elrendelése, azok végrehajtásának ellenőrzése, Oldalszám: 12/64

13 7) A kritikus infrastruktúra védelme érdekében szakmai intézkedések elrendelése, azok végrehajtásának ellenőrzése, folyamatos szakmai kontroll gyakorlása, 8) Biztonsági, katasztrófavédelmi, adatvédelmi, vagyonvédelmi szakmai vonatkozásokban utasítási jogköre kiterjed a társaság teljes működési területére. 8. Üzemeltetési főmérnök Az Üzemeltetési főmérnök a Vezérigazgató szakmai irányítása alatt végzi feladatait. Intézkedései során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségének eleget kell tennie, jelentősebb döntéseiről és intézkedéseiről a Vezérigazgatónak köteles beszámolni. Az Üzemeltetési főmérnöknek a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntési hatáskörének részleteit külön szabályzat határozza meg. 8.1./A) Az Üzemeltetési főmérnök feladatai, kötelezettségei, hatásköre: 1) A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatokban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése, 2) A Társaság távlati és éves terveinek elkészítésében közreműködés, a jóváhagyott tervek határidőre történő teljesítése, az üzemeltetési területre vonatkozó tervjavaslat összeállítása, 3) Az operatív tervek végrehajtása, a végrehajtásra vonatkozó utasítások kiadása, 4) Szükség szerint tervmódosítási javaslat készítése, a módosítás szükségessége és mértéke indoklásával, 5) A beruházási tervek véleményezése, szükség esetén tervmódosítási javaslat készítése a módosítás szükségessége és mértéke indoklásával, 6) Szakterületét érintő szerződéskötések előkészítése, intézése, a szerződésekben foglaltak teljesítése 7) Részvétel az éves munkavédelmi és tűzvédelmi szemlén, 8) A szakágat érintő kérdésekben állásfoglalás, illetve javaslattétel, 9) A Társaság létesítményeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésének, kezelésének és karbantartásának, biztonságos működtetésének, ellenőrzése, illetve ellenőriztetése, 10) A technológiai fegyelem és minőségi követelmények betartatása, ellenőrzése 11) Korszerű technológiák alkalmazásának elősegítése, 12) A szakterülethez kapcsolódó üzemeltetési (üzemviteli, üzemirányítási, hibafelvételi, technológiai, környezetvédelmi, energetikai) folyamatok irányítása, az eljárások szabályozása, a szabályzatok, utasítások kiadásának kezdeményezése, módosítási javaslatok előterjesztése, jóváhagyott társasági tervek végrehajtása, 13) A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése, Oldalszám: 13/64

14 8.1./B) Az Üzemeltetési főmérnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály Üzemeltetési üzemvezetőségek Üzemviteli Osztály Az Üzemviteli Osztály az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A víziközművek üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyezések ügyintézése, 3) A víziközművek üzemeltetéséhez kapcsolódó mennyiségi és műszaki hatósági adatszolgáltatások és bevallások ügyintézése, 4) A Társaság távlati és éves termelési terveinek elkészítése, a jóváhagyott tervek teljesítésének nyomon követése, az operatív tervek végrehajtására vonatkozó utasítások kiadása, 5) Az operatív termelési tervekhez módosítási javaslatok készítése, a módosítás szükségességének és mértékének indoklásával, 6) A közműhálózatok, bekötések fejlesztésével kapcsolatos szakmai közreműködés, a fejlesztések koncepcióterveinek elkészítésében való részvétel, véleményezés, 7) A víziközművek működésének mennyiségi adatainak értékelése, és a vezetés igény szerinti tájékoztatása, 8) A víziközművek üzemeltetésével kapcsolatban megjelenő jogszabályokból és egyéb előírásokból adódó kötelezettségek végrehajtásának előkészítése és koordinálása, a fejlesztés és üzemeltetés terén, 9) A Társasági központi térinformatikai (digitális térképi) adatbázisának kezelése, aktualizálása, valamint az aktualizáláshoz szükséges tevékenységek koordinálása, 10) Folyamatosan figyelemmel kíséri a technológiák fejlődését, és javaslatok készítése új alkalmazások bevezetésére, 11) Szakmai kapcsolattartás a vízügyi, a környezetvédelmi és az egészségügyi hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, 12) Szakmai kapcsolattartás a társvízművekkel és szakmai szövetségekkel, szakmai konferenciákon és a médiában a Társaság szakmai tevékenységének bemutatása, 13) A víziközművek működésének folyamatos monitorozása, 14) A folyamatos és problémamentes közmű-szolgáltatáshoz szükséges vízkormányzás, és termelésirányítás, Oldalszám: 14/64

15 15) A fellépő riasztások alapján a szükséges beavatkozások kezdeményezése, koordinálása, 16) A szükség-ivóvízellátások megszervezése, 17) A víziközművek működési adatainak értékelése, és a vezetés igény szerinti tájékoztatása. 18) A hibafelvevő központ feladata a hibaelhárítások koordinálása (hibabejelentések fogadása, kivizsgálók irányítása, hibajavítási feladat kiadása a területileg érintett egységnek, munkafázisok indításáról és lezárásáról érkező visszajelzések nyomon követése/rögzítése, erőforrások irányítása, kiértesítések végrehajtása, az adminisztráció ellenőrzése) Az üzemirányító központ feladata az éjszaki ivóvíz minimum fogyasztások kiértékelése, fajlagos villamos energia felhasználás nyilvántartásának kiértékelése, a SCADA rendszer felügyelete, ellenőrzés, szükség esetén beavatkozás Technológiai és Környezetvédelmi Osztály A Technológiai és Környezetvédelmi Osztály az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A kockázatelemzésen alapuló víziközmű működtetés kialakítása és megvalósítása, 3) A víziközművek üzemeltetésének ellenőrzése és felügyelete, az operatív technológiai feladatok irányítása, 4) A Társasági tevékenységekhez kapcsolódó valamennyi környezetvédelmi, vízbázisvédelmi, valamint veszélyes hulladékkezelési feladat irányítása, 5) A víziközművek üzemeltetéséhez, illetve a feladatköréhez kapcsolódó minőségi és környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások és bevallások ügyintézése, 6) A víziközművek működésének minőségi és a területéhez tartozó környezetvédelmi adatainak értékelése, és a vezetés igény szerinti tájékoztatása, 7) A Vízbiztonsági Terv rendszerek kiépítésében, üzemeltetésében, ellenőrzésében részt vesz a Minőségirányítási Csoporttal való együttműködésben, a menedzsment által meghatározott vízellátási területeken az ISO Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek követelményei szerint. 8) Az ISO szabvány követelményei szerinti rendszer kiépítésében, üzemeltetésében, ellenőrzésében részt vesz a Minőségirányítási Csoporttal való együttműködésben, a menedzsment által meghatározott területeken. 9) Az ISO 9001 szabvány követelményei szerint kiépített minőségirányítási rendszer működtetésében, értékelésében, és sikeres külső tanúsításában tevékenyen részt vesz a Minőségirányítási Csoport koordinálásában. Oldalszám: 15/64

16 10) A technológiai vegyszerekkel kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, 11) A vízművek, szennyvíztelepek és egyéb technológiai berendezést tartalmazó közműrészek fejlesztésével kapcsolatos szakmai közreműködés, fejlesztések koncepcióterveinek elkészítésében való részvétel, véleményezés, 12) A kiértékelések alapján az esetleg szükséges beavatkozások meghatározása, 13) A víziközművek üzemeltetésével, minőségi teljesítőképességével kapcsolatban megjelenő jogszabályokból és egyéb előírásokból adódó kötelezettségek végrehajtásának előkészítése és koordinálása, a fejlesztés és üzemeltetés terén, 14) Folyamatosan figyelemmel kíséri a technológiák fejlődését, és javaslatot készít új alkalmazások bevezetésére, 15) Szakmai kapcsolattartás a vízügyi, a környezetvédelmi és az egészségügyi hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, 16) Szakmai kapcsolattartás a társvízművekkel és szakmai szövetségekkel, szakmai konferenciákon és a médiában a Társaság szakmai tevékenységének bemutatása Energetikai Osztály Az Energetikai Osztály az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A Társaság működéséhez szükséges energiavételezés adminisztratív feltételeinek megteremtése, 3) Az energiafelhasználásról szóló jogszabályokban előírtak alapján a Társaságra vonatkozó kötelezettségek teljesülésének biztosítása, a szükséges intézkedések megtételével, és azok végrehajtásának összehangolásával 4) A Társaság különböző időtávú energiafelhasználási terveinek elkészítése, a jóváhagyott tervek teljesítésének nyomon követése, az operatív tervek végrehajtására vonatkozó utasítások kiadása, 5) Az operatív energetikai tervekhez módosítási javaslatok készítése, a módosítás szükségességének és mértékének indoklásával, 6) A Társaság energiafelhasználásával kapcsolatos hatósági adatszolgáltatások elkészítése, 7) Az energiahordozókkal kapcsolatos beszerzési feladatok előkészítése, 8) Energiafelhasználás által érintett műszaki tervek véleményezése energiafelhasználási szempontból, 9) A társasági energiafelhasználások adatainak értékelése, és a vezetés, valamint a Társaság szervezeti egységeinek igény szerinti tájékoztatása, 10) A Társaság energiafelhasználásának vizsgálata, elemzése, és ennek eredménye- Oldalszám: 16/64

17 ként javaslattétel a felhasználás racionalizálására, a költségek csökkentése érdekében. 11) Az energiafelhasználás nyomon követésére hivatott MIR Energia alrendszer adatainak kezelése, naprakészen tartása 12) A Társaság energiaszámláival kapcsolatos ellenőrzési és igazolási feladatok ellátása 13) A területi energetikusokon keresztül kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel, az energetikai kérdések megoldása érdekében Üzemeltetési Üzemvezetőségek Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek az Üzemeltetési főmérnök és az üzemeltetési osztályok szakmai irányítása alá tartoznak. Működési területükön az üzemeltetési üzemvezetőségek irányítói az Üzemeltetési Üzemvezetők, akik személyi felelősséggel tartoznak az általuk vezetett üzemeltetési üzemvezetőség működéséért. Az üzemeltetési üzemvezetők szakterületi szakmai irányítását az üzemviteli, a technológiai és környezetvédelmi, valamint az energetikai osztályvezetők látják el. Az üzemeltetési üzemvezetők szakterületi döntéseiket a fent nevezett vezetők utasítása alapján hozzák meg. Intézkedéseik során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségüknek az üzemvezetők szintjén eleget kell tenniük, jelentősebb intézkedéseikről az Üzemeltetési főmérnöknek kötelesek beszámolni. Elemi kár, vészhelyzet elhárítására önállóan intézkedik, beszámolási kötelezettséggel a közvetlen felettesének. Az Üzemeltetési Üzemvezetők meghatározott működési területen az alaptevékenységi körbe tartozó, víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a kapcsolódó kiegészítő tevékenységek szervezését és irányítását végzik. Az Üzemeltetési Üzemvezetők megfelelő tájékoztatását, kapcsolatait a Társaság működésére vonatkozó működési, ügyviteli, minőségirányítási és egyéb szabályzatok, utasítások előírásai és a közvetlen szakmai tájékoztatások segítik /A) Az Üzemeltetési Üzemvezető által irányított üzemvezetőség fő feladatai: 1) Vízművek vízbázisainak, víztisztító technológiáinak, hálózatainak, tározóinak, átemelő telepeinek szakszerű üzemeltetése, fogyasztók vízigényeinek kielégítése, 2) Szennyvíz elvezető rendszerek gravitációs szennyvízcsatornák, hálózati átemelők, szennyvíz nyomóvezetékek, szennyvíztelepek üzemeltetésének szakszerű végzése, 3) Szükségállapot esetén a vízellátás megszervezése, 4) A víz- és szennyvíz hálózatok közműegyeztetésében, műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezésében részvétel 5) Vízközművek rekonstrukciójában, értéknövelő felújításában javaslat tétel 6) Vízközművek próbaüzemének lefolytatása. Oldalszám: 17/64

18 8.1.4./B) Az üzemeltetési üzemvezetőség megnevezése és telephelye: Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség 8360 Keszthely Vaszary K. u. 13. Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség 8640 Fonyód Vízmű u.1. Duna-Dráva Üzemeltetési Üzemvezetőség 7612 Pécs Üszögpuszta Somogy megyei Üzemeltetési Üzemvezetőség 8700 Marcali Kossuth L. u. 49. Velencei Üzemeltetési Üzemvezetőség 2481 Velence Szabolcsi út Fenntartási főmérnök A Fenntartási főmérnök a Vezérigazgató irányítása alatt végzi feladatait. Intézkedései során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségének eleget kell tennie, jelentősebb döntéseiről és intézkedéseiről a Vezérigazgatónak köteles beszámolni. A Fenntartási főmérnöknek a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntési hatáskörének részleteit külön szabályzat határozza meg. Intézkedései során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségének a Vezérigazgatói, igazgatói, főmérnöki, funkcionális vezetői szintjein eleget kell tennie, jelentősebb döntéseiről és intézkedéseiről a Vezérigazgatónak köteles beszámolni. Biztosítania és irányítania kell a Társaság vízgazdálkodási célkitűzéseinek kialakítását, a jóváhagyott társasági tervek, az eljárások, valamint a közvetlen irányítása alá rendelt funkcionális és termelő egységek működésére vonatkozó jogszabályok, rendeletek, minőségirányítási kézikönyvekben foglaltak végrehajtását, az általa irányított terület jó működését, fejlődését. 9./A) A Fenntartási főmérnök feladatai, kötelezettségei, hatásköre: 1) A Társaság távlati és éves terveinek elkészítésében közreműködés, a jóváhagyott tervek határidőre történő teljesítése, a fenntartási területre vonatkozó tervjavaslat összeállítása, 2) Az operatív tervek végrehajtása, a végrehajtásra vonatkozó utasítások kiadása, 3) Szükség szerint tervmódosítási javaslat készítése, a módosítás szükségessége és mértéke indoklásával, 4) A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatokban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése, 5) A szakágat érintő kérdésekben állásfoglalás, illetve javaslattétel, 6) Korszerű technológiák alkalmazásának elősegítése, 7) Szakterületét érintő szerződéskötések előkészítése, intézése, a szerződésben foglaltak betartása, teljesítése, 8) A saját lebonyolításban végzett fenntartási munkálatok személyi és tárgyi feltételeinek, a létesítmények működőképességének ellenőrzése, 9) A munkavédelmi eszközök biztosítása, felszerelések használatának ellenőrzése, Oldalszám: 18/64

19 10) Részvétel az éves munkavédelmi és tűzvédelmi szemlén, 11) A szakterülethez kapcsolódó karbantartási, értéknövelő-rekonstrukciós és hibajavítási folyamatok eljárásainak szabályozása, 12) Szakterületi szabályzatok, utasítások kiadásának kezdeményezése, előkészítése, módosítási javaslatok előterjesztése, 13) A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése, 14) A Társaság létesítményeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésének, kezelésének és karbantartásának, biztonságos működtetésének, ellenőrzése, illetve ellenőriztetése, 15) A technológiai fegyelem és minőségi követelmények betartatása, ellenőrzése, 16) A készletgazdálkodással kapcsolatos tervek megvalósítása, az irányítása alá rendelt egységekre lebontott operatív tervek végrehajtása, A termelő és szolgáltató egységek közötti folyamatok irányítása, az együttműködés rendjének meghatározása, szabályozása, 17) A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatokban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése 18) A termelés és szolgáltatás szakterülethez kapcsolódó üzemfenntartási folyamatok szabályozása, szükség szerint a szabályzatok, utasítások kiadásának kezdeményezése, módosítása, 19) A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése. 9./B) A Fenntartási főmérnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály 9.1. Fenntartási Osztály A Fenntartási Osztály a Fenntartási főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. 9.1./A) A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) A Fenntartási Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A fenntartási gazdálkodás-szervezési feladatok ellátása a területi szervezetek bevonásával, 3) Az eszközfenntartási tevékenység elvi irányítása, ellenőrzése és elemzések, értékelések készítése a felső vezetéshez, Oldalszám: 19/64

20 4) Ellátja a Társaság teljes működési területét érintő idegen kivitelezésben történő fenntartási munkák ügyintézését, 5) Koordinálja a Társaság teljes működési területén a vízveszteség csökkentésére irányuló tevékenységet, nyomon követi az elért eredményeket, iránymutatást ad és javaslatot tesz e tevékenység fejlesztésére, 6) A fenntartási munkák időarányos végrehajtását nyomon követi, a fenntartási tevékenységek, költségek elszámolását ellenőrzi, 7) Meghatározza az alkalmazott eszközfenntartási és tervezési elveket, módszereket, szükség szerint korszerűsítésekre javaslatot tesz, 8) Megszervezi a szakmai bemutatókat, a műszaki területen dolgozó kollégák új technológiákkal történő megismertetése céljából, 9) Az ügyviteli folyamatok szabályozása, oktatások a felhasználói körben, 10) A PM és CO modulok havi zárlati munkáinak előkészítése, zárás során hibajavítások, korrekciók elvégzése, elvégeztetése. 11) Az ivóvíz-hálózati diagnosztika, a kútdiagnosztika, a szennyvízhálózati diagnosztika, a fenntartás hatáskörébe tartozó gépek, berendezések termográfiás és rezgés diagnosztikája, 12) Folyamatos együttműködés a vízkormányzásban 13) A kiemelt fenntartási feladatok koordinálása (tárolók, tűzcsapok, víz- és szennyvíz-hálózatszakaszok mosatása; külső partnerek által végzett karbantartási és javítási munkák nyomásfokozókon, átemelőkön és művi berendezéseken; nappali és éjszakai vízveszteség-mérések) 14) A folyékonyhulladék-szállítás koordinálása (megrendelések, igények fogadása; feladat kiadása; erőforrások irányítása; visszajelentések rögzítése; adminisztráció) Ipari Szolgáltató Üzem Az Ipari Szolgáltató Üzem a Fenntartási főmérnök szakmai vezetése alatt látja el a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódó vízmérő, hőmennyiségmérő javítási és hitelesítési, valamint diagnosztikai tevékenységeket. Az Ipari Szolgáltató Üzem működést az Üzemegység Vezető irányítja Fenntartási üzemvezetőségek A Fenntartási Üzemvezetőségek a Fenntartási főmérnök és a Fenntartási Osztály szakmai irányítása alá tartoznak. Működési területükön a fenntartási üzemvezetőség irányítói, a Fenntartási Üzemvezetők, személyi felelősséggel tartoznak az Fenntartási Üzemvezetőség működéséért, a Társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak az egységükre vonatkozó végrehajtásáért. A Fenntartási Üzemvezetők szakmai irányítását a Fenntartási Osztály látja el. A Fenntartási Üzemvezetők szakmai döntéseiket a Fenntartása Osztályvezető utasítása alapján hozzák meg. Oldalszám: 20/64

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. 2015. január 1. napjától hatályos Budapest M-ST-34_v2 1 /40 oldal Szervezeti és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata Pécs 2015. 2015. június 25. napjától hatályos

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben