SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos:

2 Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása nélkül más szervezetre nem alkalmazható. Változások átvezetésére kötelezett példány! Oldalszám: 64 Felelős előkészítő: Véleményezte: Véleményezők: Titkárságvezető DRV Zrt. Felügyelő Bizottsága Gazdasági és Pénzügyi Igazgató Üzemeltetési főmérnök Fenntartási főmérnök Vezető jogtanácsos Minőségellenőrzési vezető Kiadás-elosztás: Elektronikus változat elérhető: Eredeti példány megtalálható: elektronikus elérhetőség biztosított DRV Zrt. Belső Információs Portál Minőségirányítási Csoport Hatályba helyezéssel egy időben érvénytelen: v6 változat A szabályzatot a v7 változatszámú tartalomjegyzék szerint hatályba helyezem: Winkler Tamás vezérigazgató Hatályos: Változatszám v6 Oldalszám: 2/63

3 Tartalomjegyzék TECHNIKAI OLDAL... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK 6 3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A TÁRSASÁG VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEI... 7 II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ VEZÉRIGAZGATÓ TITKÁRSÁG BELSŐ ELLENŐRZÉS BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály Üzemeltetési Üzemvezetőségek FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási üzemvezetőségek Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK Beruházási Osztály Műszaki Csoport Pályázati Csoport GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IGAZGATÓ Értékesítési Vezető Ügyfélszolgálati és Számlázási Osztály Leolvasási és Kivizsgálási Osztály Kontrolling Osztály Vagyongazdálkodási Osztály Beszerzési Osztály Pénzügyi Osztály Oldalszám: 3/64

4 11.6. Számviteli Osztály FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK Vezető Jogtanácsos Jogi Csoport Humán Erőforrás (HR) Vezető Humán Erőforrás Gazdálkodási (HR) Osztály Informatikai (IT) Vezető Informatikai (IT) Osztály Minőségellenőrzési vezető Minőségirányítási Csoport Munka- és Tűzvédelmi Csoport Központi Vizsgáló Laboratórium Műszaki Kontrolling Csoport Önkormányzati Divízió vezető Önkormányzati Divízió III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A VEZETŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELADATOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK BELSŐ KAPCSOLATA A SZOLGÁLATI ÚT BETARTÁSA HELYETTESÍTÉS MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA ÁTVÉTELE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG VEZETŐNEK MINŐSÜLŐ MUNKAVÁLLALÓK A TÁRSASÁGI (ÜZLETI) TITOK MEGŐRZÉSE NYILATKOZAT TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS SZERVEZETEKNEK CÉGJEGYZÉSI -, KÉPVISELETI -, ÉS ALÁÍRÁSI JOG MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A MUNKASZERVEZET BELSŐ SZABÁLYOZÁSA A TÁRSASÁG ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A TÁRSASÁG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS VÍZELLÁTÁS-BIZTONSÁGI TERV RENDSZERE BIZOTTSÁGOK ÉRDEKKÉPVISELETEK Üzemi Tanács Szakszervezet A TÁRSASÁGNÁL VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELRE KÖTELEZETTEK KÖRE IV. HIVATKOZÁSOK V. MELLÉKLETEK Oldalszám: 4/64

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Részvénytársaság adatai Megnevezés: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Német nyelven: Angol nyelven: Transdanubien Regionalische Wasserwerke A.G. Transdanubian Regional Waterworks Co. Rövidített cégnév: DRV Zrt. Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. Postacím: 8601 Siófok Pf. 59. Távirati cím: 8601 Siófok Pf. 59. Telefonszám: (84) Telefax: (84) Alapítás időpontja: április 1. Cégbejegyzés száma: Törvényességi felügyelet: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Alaptőke az alapításkor: eft Számlavezető bank: OTP Bankszámla szám: Statisztikai jelzőszám: Adóigazgatási azonosító szám: Létrehozásának időtartama: a Társaság a Dunántúli Regionális Vízművek általános jogutódjaként, határozatlan időtartamra alakult. Oldalszám: 5/64

6 A Társaság a Dunántúli Regionális Vízművek általános jogutódja. A Társaság alapítója az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója július 1-jétől a tulajdonosi jogokat a részvényesek összessége az Alapszabályban rögzítettek szerint gyakorolja. 2. Társaság alaptőkéje, részvényekhez kapcsolódó jogok, kötelezettségek A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli betét: A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli betét: 3. A Társaság tevékenységi köre, működési területe Ft, azaz Négymilliárd-négyszáznegyvenmillió forint Ft, azaz Egyszáz-ötvennégymillió forint Ft, azaz Négymilliárd-kettőszáznyolcvanhatmillió forint. A Társaság a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint az Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására jogosult. A Társaság fő tevékenységi köre a víztermelés, - kezelés, - ellátás, ezen túlmenően kiemelten a szennyvízgyűjtése, - kezelése tevékenység A Társaság működését Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, és Zala, illetve érdekeltségei révén Tolna megye területén végzi. 4. A Társaság szervezeti felépítése A szervezet alapvető szintjeit a Társaság központja, mint alapvető szakmai irányító és az üzemvezetőségek, mint végrehajtók képezik, amelyet a mellékelt szervezeti ábra tartalmazza. A Társaság Központja A Társaság központja, mint a DRV Zrt. alapvető szakmai és operatív irányító és ellenőrző munkaszervezete, megtervezi a DRV Zrt. egészének elvi, stratégiai irányítását, összehangolja, összefogja és felügyeli az üzemvezetőségek működési, gazdálkodási és egyéb feladatait. Támogató tevékenységet végző szervezeti egységei által belső szolgáltatásokat nyújt a végrehajtást végző üzemvezetőségeknek. A központ képviseli a Társaságot és annak érdekeit a minisztériumokban, az üzleti élet területén, és ahol a képviselet magasabb szinten szükséges. Ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását, betartását, megteremti az ehhez szükséges feltételeket. Tevékenységének további részletes leírása megtalálható a jelen szabályzatban, illetve a belső szabályozó dokumentumokban. Az üzemeltetési üzemvezetőségek az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alatt, a fenntartási üzemvezetőségek a Fenntartási főmérnök szakmai irányítása alatt állnak. Oldalszám: 6/64

7 Az üzemvezetőségi operatív feladatokat az Üzemeltetési Üzemvezető és Fenntartási Üzemvezető látja el. Az üzemvezetőségek költségközpontként működő, végrehajtó műszaki-szolgáltató egységek, tevékenységük értékelését a gazdasági tervek teljesítése és a szolgáltatás minősége, műszaki ismérvei együttesen határozzák meg. A DRV Zrt. alaptevékenységeihez köthető fő szolgáltatási elemek, mint az ivóvíz és a szennyvízelvezetés minőségi ellenőrzéséért, valamint a Társaság tevékenységeinek, egészséget nem veszélyeztető, biztonságos állapotának ellenőrzéséért a Minőségellenőrzési Vezető felel. Az alaptevékenységet ellátó üzemvezetőségek telephelyei, megnevezései és címei, a jelen szabályzatban találhatóak. Az Ipari Szolgáltató Üzem a Fenntartási főmérnök közvetlen szakmai irányítása alatt áll, az operatív feladatokat az Üzemegység Vezető látja el. 5. A Társaság vezető és ellenőrző szervei A részvénytársasági formának megfelelően a DRV Zrt. vezető és ellenőrző szervei a következők: 1) Közgyűlés, 2) Felügyelő Bizottság, 3) Könyvvizsgáló, 4) Vezérigazgató Oldalszám: 7/64

8 II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 1. Közgyűlés A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Hatáskörét és működési feltételeit a hatályos jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rögzítik. 2. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság a Társaság tulajdonosai (részvényesei) számára ellenőrzi a Társaság vezérigazgatójának tevékenységét, a társaság működését. Jogában áll a vezérigazgatótól, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a testület feladat- és hatáskörét a hatályos jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rögzítik. Működési feltételeit szabályozó Ügyrendjét a jogszabályi és alapszabályi előírások figyelembevételével maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. 3. Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság egyetértésével tett javaslatára a Közgyűlés választja meg határozott időtartamra. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából és erről jelentést előterjeszteni a Közgyűlésnek. Ezen túlmenően feladata a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása is. Tevékenységét a hatályos jogszabályok előírásai szerint végzi. 4. Vezérigazgató A Vezérigazgató a Társaság első számú vezetője. A Vezérigazgató felelős a Társaság eredményes működése érdekében a hatáskörébe tartozó feladatok elvégzéséért, intézkedések, utasítások, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, a törvényesség biztosításáért és betartásáért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott. A Vezérigazgató a Társaság Közgyűlése és a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a testület határozatainak megfelelően jár el. A jogszabályokban, a Társaság belső szabályzataiban, a minőségirányítási kézikönyvekben, utasításokban foglaltak megismerését biztosítja, végrehajtását, betartását ellenőrzi, és számon kéri. Vezetői tevékenysége keretében a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel, az anyagi felelősség körét és mértékét a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság belső utasításai szabályozzák. Oldalszám: 8/64

9 Ellenőrzési jogát a Társaság egész területén a vezetők beszámoltatásán keresztül, vagy az ellenőrzési feladatokra kijelölt személyek, munkacsoportok, vagy szervezeti egységek igénybe vételével gyakorolja. Joga van bármely ügyet elbírálásra saját hatáskörébe vonni, joga van kártérítési határozatok kiszabására. Munkaviszonyában az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) a Közgyűlés, a nem közvetlenül a Közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat az ügydöntő Felügyelő Bizottság gyakorolja. A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos vezérigazgatói döntésekről külön szabályzat rendelkezik. A Vezérigazgatónak a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntési hatáskörét az Alapszabály határozza meg. A Vezérigazgató helyettesét (helyetteseit) a Vezérigazgató nevezi ki. 4./A) Vezérigazgató fő feladatai, kötelezettségei, hatásköre: 1. A Társaság 3 éves Stratégiai és üzleti tervére vonatkozóan javaslat kidolgozása, 2. A Társaság éves Üzletpolitikájának kidolgozása, és az Üzletpolitika megvalósításáról negyedévente beszámoló készítése a Felügyelő Bizottság részre. 3. A minőségirányítási rendszer, a környezetközpontú irányítási és a vízellátás biztonsági integrált rendszerek minőségpolitikájának meghatározásához, alkalmazásához, a feladatok megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, 4. A minőségirányítási kézikönyv, minőségpolitika, valamint a minőségirányítás szabályozórendszerének működtetése, 5. A feladatok ellátására megfelelő működési, szervezeti és ellenőrzési rendszer működtetése, 6. Javaslattétel a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, 7. Belső szabályzatok, utasítások kiadásának elrendelése, jóváhagyása, hatályba vagy hatályon kívül helyezése, visszavonása, 8. A Társaság munkaszervezetének törvényes és szabályszerű működtetése, 9. A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályozókban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése 10. A Társaság anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony felhasználásához ösztönzési rendszerek megállapítása, 11. A Társaság humánpolitikájának meghatározása, és annak irányítása, 12. A munkabiztonsággal és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok irányítása, 13. A Közgyűlés és az ügydöntő Felügyelő Bizottság döntéseinek, határozatainak végrehajtásához szükséges teendők megszervezése, Oldalszám: 9/64

10 14. A Közgyűlés és az ügydöntő Felügyelő Bizottság üléseinek előkészítése, megszervezése, 15. A Társaság éves mérlegének, a kiegészítő mellékletnek és eredménykimutatásnak, a beszámolónak és üzleti jelentésnek az elkészíttetése, 16. Az osztalékpolitikára javaslat készítése, Tőke emelésére és felhasználására javaslatok, tervek készítése, 17. A Társaság önkormányzati kapcsolatainak közvetlen stratégiai irányítása 18. A Társaság informatikai fejlődésének és fejlesztési irányának meghatározása, 19. A belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása, vizsgálati feladatok kiadása, 20. A belső ellenőrzési, vagy komplex vizsgálatok, értékelése, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedés, utasítások kiadása, 21. A vezetői, a munkafolyamatokba épített és a belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez a feltételek biztosítása, a végrehajtások ellenőrzése, 22. A Társaság egységes arculattal történő megjelenésének biztosítása, 23. PR feladatok ellátásának irányítása, az érdekelt önkormányzatok, társadalmi szervezetek, fogyasztók, üzleti partnerek tájékoztatása, 24. Tömegkommunikációs szervezeteknek tájékoztatás, nyilatkozat adás, különös tekintettel a Társaság egészét érintő kérdésekben, 25. A polgári védelemmel, valamint a honvédelmi törvény által előírtakkal kapcsolatos feladatok irányítása, 26. A Kollektív Szerződés megkötése, illetve szükség szerinti módosítása, az abban foglaltak betartása, 27. Együttműködés - jogosítványaik körében - az Üzemi Tanáccsal és a reprezentatív szakszervezettel, illetve egyéb érdekképviseleti szervekkel. 28. A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése, 29. Munkafegyelem betartása és betartatása, a társasági vagyon védelmének, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása, 30. Egyeztetés, kapcsolattartás és a működési feltételek biztosítása az Érdekképviseletek számára. Oldalszám: 10/64

11 4./B) Közvetlen irányítása alá tartozó vezetők és szervezeti egységek 5. Titkárság 6. Belső Ellenőrzés 7. Biztonsági Felügyelő 8. Üzemeltetési főmérnök 9. Fenntartási főmérnök 10. Fejlesztési főmérnök 11. Gazdasági és Pénzügyi Igazgató 12. Funkcionális területek Vezető jogtanácsos Humánerőforrás vezető Informatikai vezető Minőségellenőrzési vezető Önkormányzati Divízió vezető 5. Titkárság A Titkárság a Társaság Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el a hatáskörébe utalt tevékenységeket és a kapcsolódó feladatokat. A szervezet munkatársai közvetlenül a Titkárságvezető szakmai vezetése alatt végzik feladataikat. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Vezérigazgatói titkárság működtetése. 2) A Társaság Közgyűlésének összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítése, a közgyűlési határozatok nyilvántartása, végrehajtásuk érdekében a szükséges intézkedések kezdeményezése, a határozatok teljesülésének figyelemmel kísérése. 3) A Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság operatív működését szolgáló adminisztratív feladatok végzése, az ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések elkészítésének, kiküldésének szervezése, a levelezések bonyolítása). 4) A testületi szervek jegyzőkönyveinek vezetése, vezetői értekezletekről emlékeztető készítés, azok hitelesíttetése, kiküldése. 5) A testületi határozatok, illetve a vezetői értekezletek által hozott döntések nyilvántartása, a határozatok, döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, azok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése. 6) A Részvénykönyv vezetése. 7) A Társaság Alapszabályával és a cégbejegyzéssel kapcsolatos ügyek intézése, a Társaság képviseleti könyvének vezetése, okiratok másolati példányainak közjegyző általi hitelesíttetése és kezelése. Oldalszám: 11/64

12 8) Szerződés nyilvántartás vezetése. 9) Központi bélyegző nyilvántartás vezetése. 10) A Társaságnál alkalmazott elektronikus iktató rendszer jogszabályoknak és belső előírásoknak megfelelő üzemeltetése és a működés biztosítása, felügyelete. 11) Központi postázó működtetése. 12) A központi irattár működtetése. 13) Titkársággal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. 6. Belső Ellenőrzés A Belső Ellenőrzés a Társaság Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el a hatáskörébe utalt tevékenységeket és a kapcsolódó feladatokat. A szervezet munkatársai közvetlenül a Belső Ellenőrzési Vezető szakmai vezetése alatt végzik feladataikat. A belső ellenőrzés utólagos ellenőrzési tevékenység. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a szervezet kockázatkezelési, valamint irányítási, szabályozási rendszerének, eljárásainak eredményességét. 7. Biztonsági Felügyelő A Biztonsági Felügyelő a Társaság Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el a hatáskörébe utalt tevékenységeket és a kapcsolódó feladatokat. A Biztonsági felügyelő feladata, kötelezettsége, hatásköre 1) A Társaság stratégiai és éves terveinek elkészítésében való közreműködés, védelmi és biztonsági szakmai szempontjainak érvényesítésével, 2) A Társaság Biztonságpolitikájának elkészítése, folyamatos karbantartása, tudatosítása a munkavállalók felé, 3) A folyamatok, a vagyon- és személybiztonság, az infrastruktúra, az ellátás- és adatvédelem biztonságának a felügyelete, a szükséges védelmi intézkedések elrendelése, azok végrehajtásának ellenőrzése, valamint folyamatos felügyelete 4) A katasztrófavédelmi előírások érvényesítése, koordinálása, szakmai felügyelete, az illetékes hatóságokkal, védelmi bizottságokkal való kapcsolattartás, 5) Biztonsági, adatvédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása, valamint a katasztrófavédelemhez kapcsolható előírások érvényesítése a vonatkozó belső szabályozókban, havária és katasztrófa védelmi tervekben 6) A Társaság telephelyeinek, vízműveinek vagyonvédelmi kockázatainak felmérése, kockázati besorolás elkészítése, folyamatos karbantartása, a szükséges védelmi intézkedések elrendelése, azok végrehajtásának ellenőrzése, Oldalszám: 12/64

13 7) A kritikus infrastruktúra védelme érdekében szakmai intézkedések elrendelése, azok végrehajtásának ellenőrzése, folyamatos szakmai kontroll gyakorlása, 8) Biztonsági, katasztrófavédelmi, adatvédelmi, vagyonvédelmi szakmai vonatkozásokban utasítási jogköre kiterjed a társaság teljes működési területére. 8. Üzemeltetési főmérnök Az Üzemeltetési főmérnök a Vezérigazgató szakmai irányítása alatt végzi feladatait. Intézkedései során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségének eleget kell tennie, jelentősebb döntéseiről és intézkedéseiről a Vezérigazgatónak köteles beszámolni. Az Üzemeltetési főmérnöknek a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntési hatáskörének részleteit külön szabályzat határozza meg. 8.1./A) Az Üzemeltetési főmérnök feladatai, kötelezettségei, hatásköre: 1) A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatokban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése, 2) A Társaság távlati és éves terveinek elkészítésében közreműködés, a jóváhagyott tervek határidőre történő teljesítése, az üzemeltetési területre vonatkozó tervjavaslat összeállítása, 3) Az operatív tervek végrehajtása, a végrehajtásra vonatkozó utasítások kiadása, 4) Szükség szerint tervmódosítási javaslat készítése, a módosítás szükségessége és mértéke indoklásával, 5) A beruházási tervek véleményezése, szükség esetén tervmódosítási javaslat készítése a módosítás szükségessége és mértéke indoklásával, 6) Szakterületét érintő szerződéskötések előkészítése, intézése, a szerződésekben foglaltak teljesítése 7) Részvétel az éves munkavédelmi és tűzvédelmi szemlén, 8) A szakágat érintő kérdésekben állásfoglalás, illetve javaslattétel, 9) A Társaság létesítményeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésének, kezelésének és karbantartásának, biztonságos működtetésének, ellenőrzése, illetve ellenőriztetése, 10) A technológiai fegyelem és minőségi követelmények betartatása, ellenőrzése 11) Korszerű technológiák alkalmazásának elősegítése, 12) A szakterülethez kapcsolódó üzemeltetési (üzemviteli, üzemirányítási, hibafelvételi, technológiai, környezetvédelmi, energetikai) folyamatok irányítása, az eljárások szabályozása, a szabályzatok, utasítások kiadásának kezdeményezése, módosítási javaslatok előterjesztése, jóváhagyott társasági tervek végrehajtása, 13) A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése, Oldalszám: 13/64

14 8.1./B) Az Üzemeltetési főmérnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály Üzemeltetési üzemvezetőségek Üzemviteli Osztály Az Üzemviteli Osztály az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A víziközművek üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyezések ügyintézése, 3) A víziközművek üzemeltetéséhez kapcsolódó mennyiségi és műszaki hatósági adatszolgáltatások és bevallások ügyintézése, 4) A Társaság távlati és éves termelési terveinek elkészítése, a jóváhagyott tervek teljesítésének nyomon követése, az operatív tervek végrehajtására vonatkozó utasítások kiadása, 5) Az operatív termelési tervekhez módosítási javaslatok készítése, a módosítás szükségességének és mértékének indoklásával, 6) A közműhálózatok, bekötések fejlesztésével kapcsolatos szakmai közreműködés, a fejlesztések koncepcióterveinek elkészítésében való részvétel, véleményezés, 7) A víziközművek működésének mennyiségi adatainak értékelése, és a vezetés igény szerinti tájékoztatása, 8) A víziközművek üzemeltetésével kapcsolatban megjelenő jogszabályokból és egyéb előírásokból adódó kötelezettségek végrehajtásának előkészítése és koordinálása, a fejlesztés és üzemeltetés terén, 9) A Társasági központi térinformatikai (digitális térképi) adatbázisának kezelése, aktualizálása, valamint az aktualizáláshoz szükséges tevékenységek koordinálása, 10) Folyamatosan figyelemmel kíséri a technológiák fejlődését, és javaslatok készítése új alkalmazások bevezetésére, 11) Szakmai kapcsolattartás a vízügyi, a környezetvédelmi és az egészségügyi hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, 12) Szakmai kapcsolattartás a társvízművekkel és szakmai szövetségekkel, szakmai konferenciákon és a médiában a Társaság szakmai tevékenységének bemutatása, 13) A víziközművek működésének folyamatos monitorozása, 14) A folyamatos és problémamentes közmű-szolgáltatáshoz szükséges vízkormányzás, és termelésirányítás, Oldalszám: 14/64

15 15) A fellépő riasztások alapján a szükséges beavatkozások kezdeményezése, koordinálása, 16) A szükség-ivóvízellátások megszervezése, 17) A víziközművek működési adatainak értékelése, és a vezetés igény szerinti tájékoztatása. 18) A hibafelvevő központ feladata a hibaelhárítások koordinálása (hibabejelentések fogadása, kivizsgálók irányítása, hibajavítási feladat kiadása a területileg érintett egységnek, munkafázisok indításáról és lezárásáról érkező visszajelzések nyomon követése/rögzítése, erőforrások irányítása, kiértesítések végrehajtása, az adminisztráció ellenőrzése) Az üzemirányító központ feladata az éjszaki ivóvíz minimum fogyasztások kiértékelése, fajlagos villamos energia felhasználás nyilvántartásának kiértékelése, a SCADA rendszer felügyelete, ellenőrzés, szükség esetén beavatkozás Technológiai és Környezetvédelmi Osztály A Technológiai és Környezetvédelmi Osztály az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A kockázatelemzésen alapuló víziközmű működtetés kialakítása és megvalósítása, 3) A víziközművek üzemeltetésének ellenőrzése és felügyelete, az operatív technológiai feladatok irányítása, 4) A Társasági tevékenységekhez kapcsolódó valamennyi környezetvédelmi, vízbázisvédelmi, valamint veszélyes hulladékkezelési feladat irányítása, 5) A víziközművek üzemeltetéséhez, illetve a feladatköréhez kapcsolódó minőségi és környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások és bevallások ügyintézése, 6) A víziközművek működésének minőségi és a területéhez tartozó környezetvédelmi adatainak értékelése, és a vezetés igény szerinti tájékoztatása, 7) A Vízbiztonsági Terv rendszerek kiépítésében, üzemeltetésében, ellenőrzésében részt vesz a Minőségirányítási Csoporttal való együttműködésben, a menedzsment által meghatározott vízellátási területeken az ISO Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek követelményei szerint. 8) Az ISO szabvány követelményei szerinti rendszer kiépítésében, üzemeltetésében, ellenőrzésében részt vesz a Minőségirányítási Csoporttal való együttműködésben, a menedzsment által meghatározott területeken. 9) Az ISO 9001 szabvány követelményei szerint kiépített minőségirányítási rendszer működtetésében, értékelésében, és sikeres külső tanúsításában tevékenyen részt vesz a Minőségirányítási Csoport koordinálásában. Oldalszám: 15/64

16 10) A technológiai vegyszerekkel kapcsolatos tervezési feladatok ellátása, 11) A vízművek, szennyvíztelepek és egyéb technológiai berendezést tartalmazó közműrészek fejlesztésével kapcsolatos szakmai közreműködés, fejlesztések koncepcióterveinek elkészítésében való részvétel, véleményezés, 12) A kiértékelések alapján az esetleg szükséges beavatkozások meghatározása, 13) A víziközművek üzemeltetésével, minőségi teljesítőképességével kapcsolatban megjelenő jogszabályokból és egyéb előírásokból adódó kötelezettségek végrehajtásának előkészítése és koordinálása, a fejlesztés és üzemeltetés terén, 14) Folyamatosan figyelemmel kíséri a technológiák fejlődését, és javaslatot készít új alkalmazások bevezetésére, 15) Szakmai kapcsolattartás a vízügyi, a környezetvédelmi és az egészségügyi hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, 16) Szakmai kapcsolattartás a társvízművekkel és szakmai szövetségekkel, szakmai konferenciákon és a médiában a Társaság szakmai tevékenységének bemutatása Energetikai Osztály Az Energetikai Osztály az Üzemeltetési főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A Társaság működéséhez szükséges energiavételezés adminisztratív feltételeinek megteremtése, 3) Az energiafelhasználásról szóló jogszabályokban előírtak alapján a Társaságra vonatkozó kötelezettségek teljesülésének biztosítása, a szükséges intézkedések megtételével, és azok végrehajtásának összehangolásával 4) A Társaság különböző időtávú energiafelhasználási terveinek elkészítése, a jóváhagyott tervek teljesítésének nyomon követése, az operatív tervek végrehajtására vonatkozó utasítások kiadása, 5) Az operatív energetikai tervekhez módosítási javaslatok készítése, a módosítás szükségességének és mértékének indoklásával, 6) A Társaság energiafelhasználásával kapcsolatos hatósági adatszolgáltatások elkészítése, 7) Az energiahordozókkal kapcsolatos beszerzési feladatok előkészítése, 8) Energiafelhasználás által érintett műszaki tervek véleményezése energiafelhasználási szempontból, 9) A társasági energiafelhasználások adatainak értékelése, és a vezetés, valamint a Társaság szervezeti egységeinek igény szerinti tájékoztatása, 10) A Társaság energiafelhasználásának vizsgálata, elemzése, és ennek eredménye- Oldalszám: 16/64

17 ként javaslattétel a felhasználás racionalizálására, a költségek csökkentése érdekében. 11) Az energiafelhasználás nyomon követésére hivatott MIR Energia alrendszer adatainak kezelése, naprakészen tartása 12) A Társaság energiaszámláival kapcsolatos ellenőrzési és igazolási feladatok ellátása 13) A területi energetikusokon keresztül kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel, az energetikai kérdések megoldása érdekében Üzemeltetési Üzemvezetőségek Az Üzemeltetési Üzemvezetőségek az Üzemeltetési főmérnök és az üzemeltetési osztályok szakmai irányítása alá tartoznak. Működési területükön az üzemeltetési üzemvezetőségek irányítói az Üzemeltetési Üzemvezetők, akik személyi felelősséggel tartoznak az általuk vezetett üzemeltetési üzemvezetőség működéséért. Az üzemeltetési üzemvezetők szakterületi szakmai irányítását az üzemviteli, a technológiai és környezetvédelmi, valamint az energetikai osztályvezetők látják el. Az üzemeltetési üzemvezetők szakterületi döntéseiket a fent nevezett vezetők utasítása alapján hozzák meg. Intézkedéseik során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségüknek az üzemvezetők szintjén eleget kell tenniük, jelentősebb intézkedéseikről az Üzemeltetési főmérnöknek kötelesek beszámolni. Elemi kár, vészhelyzet elhárítására önállóan intézkedik, beszámolási kötelezettséggel a közvetlen felettesének. Az Üzemeltetési Üzemvezetők meghatározott működési területen az alaptevékenységi körbe tartozó, víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a kapcsolódó kiegészítő tevékenységek szervezését és irányítását végzik. Az Üzemeltetési Üzemvezetők megfelelő tájékoztatását, kapcsolatait a Társaság működésére vonatkozó működési, ügyviteli, minőségirányítási és egyéb szabályzatok, utasítások előírásai és a közvetlen szakmai tájékoztatások segítik /A) Az Üzemeltetési Üzemvezető által irányított üzemvezetőség fő feladatai: 1) Vízművek vízbázisainak, víztisztító technológiáinak, hálózatainak, tározóinak, átemelő telepeinek szakszerű üzemeltetése, fogyasztók vízigényeinek kielégítése, 2) Szennyvíz elvezető rendszerek gravitációs szennyvízcsatornák, hálózati átemelők, szennyvíz nyomóvezetékek, szennyvíztelepek üzemeltetésének szakszerű végzése, 3) Szükségállapot esetén a vízellátás megszervezése, 4) A víz- és szennyvíz hálózatok közműegyeztetésében, műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezésében részvétel 5) Vízközművek rekonstrukciójában, értéknövelő felújításában javaslat tétel 6) Vízközművek próbaüzemének lefolytatása. Oldalszám: 17/64

18 8.1.4./B) Az üzemeltetési üzemvezetőség megnevezése és telephelye: Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség 8360 Keszthely Vaszary K. u. 13. Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség 8640 Fonyód Vízmű u.1. Duna-Dráva Üzemeltetési Üzemvezetőség 7612 Pécs Üszögpuszta Somogy megyei Üzemeltetési Üzemvezetőség 8700 Marcali Kossuth L. u. 49. Velencei Üzemeltetési Üzemvezetőség 2481 Velence Szabolcsi út Fenntartási főmérnök A Fenntartási főmérnök a Vezérigazgató irányítása alatt végzi feladatait. Intézkedései során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségének eleget kell tennie, jelentősebb döntéseiről és intézkedéseiről a Vezérigazgatónak köteles beszámolni. A Fenntartási főmérnöknek a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntési hatáskörének részleteit külön szabályzat határozza meg. Intézkedései során az együttműködési és egyeztetési kötelezettségének a Vezérigazgatói, igazgatói, főmérnöki, funkcionális vezetői szintjein eleget kell tennie, jelentősebb döntéseiről és intézkedéseiről a Vezérigazgatónak köteles beszámolni. Biztosítania és irányítania kell a Társaság vízgazdálkodási célkitűzéseinek kialakítását, a jóváhagyott társasági tervek, az eljárások, valamint a közvetlen irányítása alá rendelt funkcionális és termelő egységek működésére vonatkozó jogszabályok, rendeletek, minőségirányítási kézikönyvekben foglaltak végrehajtását, az általa irányított terület jó működését, fejlődését. 9./A) A Fenntartási főmérnök feladatai, kötelezettségei, hatásköre: 1) A Társaság távlati és éves terveinek elkészítésében közreműködés, a jóváhagyott tervek határidőre történő teljesítése, a fenntartási területre vonatkozó tervjavaslat összeállítása, 2) Az operatív tervek végrehajtása, a végrehajtásra vonatkozó utasítások kiadása, 3) Szükség szerint tervmódosítási javaslat készítése, a módosítás szükségessége és mértéke indoklásával, 4) A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatokban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése, 5) A szakágat érintő kérdésekben állásfoglalás, illetve javaslattétel, 6) Korszerű technológiák alkalmazásának elősegítése, 7) Szakterületét érintő szerződéskötések előkészítése, intézése, a szerződésben foglaltak betartása, teljesítése, 8) A saját lebonyolításban végzett fenntartási munkálatok személyi és tárgyi feltételeinek, a létesítmények működőképességének ellenőrzése, 9) A munkavédelmi eszközök biztosítása, felszerelések használatának ellenőrzése, Oldalszám: 18/64

19 10) Részvétel az éves munkavédelmi és tűzvédelmi szemlén, 11) A szakterülethez kapcsolódó karbantartási, értéknövelő-rekonstrukciós és hibajavítási folyamatok eljárásainak szabályozása, 12) Szakterületi szabályzatok, utasítások kiadásának kezdeményezése, előkészítése, módosítási javaslatok előterjesztése, 13) A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése, 14) A Társaság létesítményeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésének, kezelésének és karbantartásának, biztonságos működtetésének, ellenőrzése, illetve ellenőriztetése, 15) A technológiai fegyelem és minőségi követelmények betartatása, ellenőrzése, 16) A készletgazdálkodással kapcsolatos tervek megvalósítása, az irányítása alá rendelt egységekre lebontott operatív tervek végrehajtása, A termelő és szolgáltató egységek közötti folyamatok irányítása, az együttműködés rendjének meghatározása, szabályozása, 17) A Társaság Alapszabályában előírtak jogszerű betartása, a jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatokban leírtak végrehajtása, végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése, az irányítása alá tartozó szakterület törvényes működtetése 18) A termelés és szolgáltatás szakterülethez kapcsolódó üzemfenntartási folyamatok szabályozása, szükség szerint a szabályzatok, utasítások kiadásának kezdeményezése, módosítása, 19) A Társaság szerződései megkötésének és teljesítésének figyelemmel kísérése, véleményezése, illetve véleményeztetése. 9./B) A Fenntartási főmérnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály 9.1. Fenntartási Osztály A Fenntartási Osztály a Fenntartási főmérnök szakmai irányítása alá tartozik. Az osztály munkáját közvetlenül az osztályvezető irányítja. 9.1./A) A szervezeti egység feladatkörébe tartozik: 1) A Fenntartási Üzemvezetőségek szakmai irányítása, a hatáskörébe utalt feladatok esetén. 2) A fenntartási gazdálkodás-szervezési feladatok ellátása a területi szervezetek bevonásával, 3) Az eszközfenntartási tevékenység elvi irányítása, ellenőrzése és elemzések, értékelések készítése a felső vezetéshez, Oldalszám: 19/64

20 4) Ellátja a Társaság teljes működési területét érintő idegen kivitelezésben történő fenntartási munkák ügyintézését, 5) Koordinálja a Társaság teljes működési területén a vízveszteség csökkentésére irányuló tevékenységet, nyomon követi az elért eredményeket, iránymutatást ad és javaslatot tesz e tevékenység fejlesztésére, 6) A fenntartási munkák időarányos végrehajtását nyomon követi, a fenntartási tevékenységek, költségek elszámolását ellenőrzi, 7) Meghatározza az alkalmazott eszközfenntartási és tervezési elveket, módszereket, szükség szerint korszerűsítésekre javaslatot tesz, 8) Megszervezi a szakmai bemutatókat, a műszaki területen dolgozó kollégák új technológiákkal történő megismertetése céljából, 9) Az ügyviteli folyamatok szabályozása, oktatások a felhasználói körben, 10) A PM és CO modulok havi zárlati munkáinak előkészítése, zárás során hibajavítások, korrekciók elvégzése, elvégeztetése. 11) Az ivóvíz-hálózati diagnosztika, a kútdiagnosztika, a szennyvízhálózati diagnosztika, a fenntartás hatáskörébe tartozó gépek, berendezések termográfiás és rezgés diagnosztikája, 12) Folyamatos együttműködés a vízkormányzásban 13) A kiemelt fenntartási feladatok koordinálása (tárolók, tűzcsapok, víz- és szennyvíz-hálózatszakaszok mosatása; külső partnerek által végzett karbantartási és javítási munkák nyomásfokozókon, átemelőkön és művi berendezéseken; nappali és éjszakai vízveszteség-mérések) 14) A folyékonyhulladék-szállítás koordinálása (megrendelések, igények fogadása; feladat kiadása; erőforrások irányítása; visszajelentések rögzítése; adminisztráció) Ipari Szolgáltató Üzem Az Ipari Szolgáltató Üzem a Fenntartási főmérnök szakmai vezetése alatt látja el a Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódó vízmérő, hőmennyiségmérő javítási és hitelesítési, valamint diagnosztikai tevékenységeket. Az Ipari Szolgáltató Üzem működést az Üzemegység Vezető irányítja Fenntartási üzemvezetőségek A Fenntartási Üzemvezetőségek a Fenntartási főmérnök és a Fenntartási Osztály szakmai irányítása alá tartoznak. Működési területükön a fenntartási üzemvezetőség irányítói, a Fenntartási Üzemvezetők, személyi felelősséggel tartoznak az Fenntartási Üzemvezetőség működéséért, a Társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak az egységükre vonatkozó végrehajtásáért. A Fenntartási Üzemvezetők szakmai irányítását a Fenntartási Osztály látja el. A Fenntartási Üzemvezetők szakmai döntéseiket a Fenntartása Osztályvezető utasítása alapján hozzák meg. Oldalszám: 20/64

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I02-01 N05 Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v8 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje 1. Bizottságok létrehozása Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Miskolc 2016. 8.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Készült 8 példányban. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben