AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A"

Átírás

1 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A JÚNIUS 16/2 Szociális élet, hármas tagozódás Ertsey Attila: Ébredés és világvége Antropozófia Grekofski Nathalie: Belgiumtól Magyarországig Könyvajánló Roberto Trostli: Ahogy az égben, úgy a Földön...

2 TARTALOMJEGYZÉK Szociális élet, hármas tagozódás Ertsey Attila: Ébredés és világvége ifj. Varga Sándor: Sokkal többre vagyunk hivatottak Balla Enikõ: Te(l)jes értékû élet tíz év kecskék között a hegyoldalon Kálmán István: A földtulajdon kérdése Alexander Caspar: Az ár problematikája és a tézisek Antropozófia 29 Grekofski Nathalie: Belgiumtól Magyarországig Könyvajánló 36 Roberto Trostli: Ahogy az égben, úgy a Földön... Nyári számunk a szokásoshoz képest néhány héttel késõbb jelenik meg. Ezért szíves elnézésüket kérjük Olvasóinktól! a felelõs szerkesztõ

3 Ertsey Attila: Ébredés és világvége Bevezetõ Folyóiratunk nyári számát elsõsorban a mezõgazdaság problémáinak és a földkérdésnek szenteljük. Ertsey Attila hosszú bevezetõ írása nagy áttekintésrõl és szakértelemrõl tesz tanúságot nemcsak a mezõgazdaság, hanem a jelenlegi társadalmi történések reálissá válható vízióját illetõen is. A leírtakból hatalmi és érdekcsoportok gátlástalan törekvéseit és egymással szembeni harcait ismerhetjük meg, amelyek csak szimptómái annak, hogy a társadalomban sem a gazdaság, sem a kultúra, sem a jog nem a saját törvényei szerint mûködik, és az egységes államban való összeszövõdésük a társadalom rákos daganatképzõdéseit hozza létre. Éber, nyitott szemmel (és az orvos magatartásával) kell látnunk azt, ami körülöttünk történik; de a szociális organizmus valóságos ismerete nélkül a maya világa könnyen azt az érzést keltheti bennünk, hogy a világ bitorló fejedelmének nagyobb hatalma van az emberek fejlõdésében, mint Krisztusnak. Ez megbénítja az akaratunkat a pozitív törekvések iránt. A jelenlegi szociális rákbetegség (áttétek) gyógyítása csakis a szociális organizmus élõ mûködésének szellemtudományos megismerésén alapulhat. A degenerálódás ha az emberiség nem az öngyilkosságot választja ki fogja kényszeríteni a neki megfelelõ terápiát. Varga Sándornak a biodinamikus gazdálkodás jelenérõl és jövõbeli lehetõségérõl szóló írásából és Balla Enikõ életútjából a gyógyító erõk válnak láthatóvá. Kálmán István rövid írása és könyvajánlása utal arra, hogy a mezõgazdasági termelés problémája elválaszthatatlan a földtulajdon kérdésétõl. Mindkét probléma szellemtudományos forrásból eredõ praktikus megoldási lehetõségeit Alexander Caspar svájci bankár tanulmányában találhatjuk meg. Kálmán István A globális erõforrásválság és a természeti folyamatok A Római Klub 1972-es jelentése, a Növekedés határai révén szembesülhettünk azzal, hogy a növekedésorientált gazdaság, ha magára hagyjuk, fölemészti a Föld erõforrásait. Kétféle válasz követte a felvetést, az egyik a fenntartható fejlõdés fogalma, mely azt az illúziót táplálta, hogy a növekedés a környezeti egyensúly fenntartása mellett is folytatható. Ez vezetett a riói folyamat megindulásához. A másik válasz a zöldmozgalmak megjelenése, melyek felhívták a figyelmet arra, hogy a profitorientált kapitalizmus fölemészti az emberi és természeti képességeket. A paradigmaváltás a mai napig elmaradt, de közben új tényekkel kellett szembesülnünk. A fenntartható fejlõdés fogalmát felváltotta a fenntarthatóság, azaz egy mennyiségi növekedés helyett minõségi változást célzó gazdasági mûködés. Megjelent a klímaváltozás. Az ózonpajzs sérülése mellett a globális felmelegedés veszélye már több mint egy évtizede ismert. Következményei a tengerszint emelkedése, a sivatagosodás, az ivóvíz fogyása és a termõföld pusztulása, mely tényezõk külön-külön is háborús konfliktusok forrásai, és menekültáradatot indítottak el, egyelõre még kezelhetõ mértékben. A biodiverzitás visszafordíthatatlan csökkenése mellett a mûtrágyázás okozta nitrátkörforgás felborulása már messze túlhaladta az egyensúlyi szintet. Az emberiség összességének ökológiai lábnyoma nagyobb, mint amit a megújuló források pótolni tudnának. Felhalmozott javaink gyorsuló felélése folyik. E felismerés szült egy újabb fogalmat, mely a fenntarthatóságot váltja föl: a fenntartható visszavonulás (sustainable retreat). Jelentése: a fenntartható egyensúly eléréséhez csökkenteni kell fogyasztásunkat. A természet már nem képes megújulni önmaga erejébõl, az embernek be kell avatkozni. Ezek a tények mind a tiszta ráció talaján állnak. A felismerések azonban lassan közelítenek ahhoz a mintegy 100 éve született megfigyeléshez, mellyel akkoriban gazdák keresték meg Rudolf Steinert. Tapasztalatuk szerint a természetben hanyatlási folyamat figyelhetõ meg, a leggondosabb gazdálkodás mellett is. Ez a teremtõ erõk kivonulását jelzi, melynek helyére az embernek mint társteremtõnek kell 2013/2 1

4 Ertsey Attila: Ébredés és világvége bevonulnia. Ha nem teszi, a következmény az egyre gyorsuló leépülés. E kérdésre adható megfelelõ választ eddig csak a biodinamikus mezõgazdaság volt képes adni, olyan szellemi-kozmikus erõket vezetve a természetbe, melyek a hanyatlási folyamatot megfordítják. Ez a földmûvelés mûvészetének alapja. A felismerést máig nem követte elegendõ mértékû változás. A felélés gyorsított ütemben zajlik a technika segítségével. Közeleg a kulminációs pont. Erõforrás-háborúk A három stratégiai erõforrásért globális gazdasági háború folyik. E három erõforrás az ivóvíz, az energiaforrások és a termõföld. A háború célja ezen erõforrások feletti kizárólagos rendelkezés megszerzése. Ez áll a geopolitikai törekvések és a nyílt konfliktusok hátterében. A Római Klub jelentése matematikai modellekkel dolgozik, a jelen tendenciáit vetíti ki a jövõbe. Ez a jövõkép tehát nem szükségszerû, hogy bekövetkezzen, és pontossága is kérdéses. A Római Klub jelentésének része a Meadows-jelentés, mely a tendenciákat egymásra vetítve a válság csúcspontját a idõszakra teszi. Ekkor fogynak el a fosszilis erõforrások, melynek hatására az ipari termelés és a kõolajra épülõ iparosított mezõgazdaság drasztikusan visszaesik, ez az emberiség 60 80%-ának pusztulását jelentheti, mely éhínségekkel és háborúkkal fog végbemenni. A jóslatok a népesség növekedését extrapolálva a túlnépesedés rémét vetítették elõre a jelzett idõszakra. Gyógyító gondolatok híján a megoldási javaslatok továbbra is a technokrata materializmus eszköztárából érkeznek: iparosított élelmiszer-tömegtermelés géntechnológiával az erõforrások monopolizálása és katonai erõvel való védelme. Dennis Meadows pár éve azt jósolta, hogy a közeljövõben ún. erõdállamok jönnek létre, melyek saját erõforrásaikat védik a menekülthordákkal szemben. a népszaporulat csökkentése elsõsorban a fejlõdõ országokban sterilizálással, önkéntesen vagy erõszakkal. Ezen irányzat apostola Fülöp herceg. Magyarországi rezidensei közt környezetvédõk és hívõ katolikusok egyaránt találhatóak. Meggyõzõdéssel vallják, hogy a felelõs és ökológiailag korrekt magatartás ma Magyarországon az egykézés. 1 E tragikusan földhözragadt szemlélet nem foglalkozik a születések karmikus összefüggéseivel, annak feltárásával, miért testesülnek meg tömegével lelkek a harmadik világ országaiban, míg a Nyugat társadalmai elöregednek. A prognózisok mindazonáltal már azt mutatják, hogy az emberiség létszámnövekedése nem nõ lineárisan, hanem valahol a 9 10 milliárdos csúcson tetõzik. Mindezen folyamatok jelen vannak Magyarországon is. Röviden tekintsük át a háború három fõ célpontjával összefüggõ hazai eseményeket: Ivóvíz Kelet-Közép-Európában sorozatos kísérletek történnek a vízbázisok és szolgáltatók privatizációjára. E célból a vízszolgáltatókat a Gyurcsány-kormány alatt regionális holdingokba fogták össze. A törekvést 2009 táján Bencsik János akkori tatabányai polgármester vezetésével létrejött, 300 települést összefogó szövetség akadályozta meg. 2 Ugyan itthon a privatizált vízmûveket részben sikerült visszaszerezni, azonban a vízért folyó háború idén nyáron új szakaszába lépett. A 2012-es Rio-plus csúcstalálkozón az amerikai küldöttség meglepõ javaslattal állt elõ: az erõforrások védelme és az emberiség ellátásbiztonsága érdekében vonják ki az ivóvízbázisokat a nemzeti kormányok rendelkezése alól, és adják egy globális szervezet kezébe. A háttérben nemcsak az ivóvíz feletti rendelkezés megszerzése áll, hanem ezáltal az a jog is, hogy hozzá lehessen férni a kõzetbe zárt földgázlelõhelyek, az ún. palagáz kitermeléséhez is. 3 Energia A monopolhelyzetû szolgáltatók igyekeznek pozíciójukat erõsíteni, és ha szükséges, megújulókra átváltani. Noha a megújuló energiaforrások alacsony energiasûrûségük miatt decentralizáltan keletkeznek, és a hozzáférésnek demokratikusan kellene történnie, ez csak ott zajlik így, ahol a polgárok kikényszerítik: Nyugat-Európában. A fosszilis források kitermelése beleértve az atomenergia fûtõanyagának, az uránnak kitermelését, dacára a már drasztikusan tapasztalható klímaváltozás jelenségeinek egyre gyorsul. Az aktuális áprilisi Nemzeti Energiastratégia három fõ pillére: az atomenergia, a tisztaszén-technológia és a megújulók. Ebbõl kettõ zsákutca. A tisztaszén-technológia a felszín alatti szénkészletek begyújtását és föld alatti elgázosítását, majd a gáz kinyerését és felhasználását jelenti. A környezeti kockázat nem csekély az ivóvíz feletti globális monopóliumra való törekvés mögött a tisztaszén-technológiában érdekelt erõk is ott vannak. Termõföld A földdel kapcsolatos szakirodalomban új fogalom jelent meg, a landgrab, a föld megkaparintása. Hatalmas mozgósítható tõkével rendelkezõ országok és /2

5 Ertsey Attila: Ébredés és világvége befektetõi csoportok országrésznyi földterületeket vásárolnak, saját népességük ellátása okánvagy tisztán spekulatív célból. Szaúd-Arábia az utóbbi évtizedekben mélyrétegi vízbázisaira építve öntözéses mezõgazdaságot üzemeltetett a sivatagban. Az ország 2012-re felélte vízkészletét, és megjelent a földpiacon. Szudánban vásárolt hatalmas területet, ahol a lakosság elûzése után kezdene intenzív mûvelésbe. Magyarország felkerült az érdekeltek térképére. Érdeklõdést mutat a magyar termõföld iránt Szaúd- Arábia mellett Izrael és Kína is. A háttérben folyó tárgyalások tartalma ismeretlen. A pletykák szerint nem a Magyarországon megtermelt élelmiszer megvásárlásáról folynak tárgyalások, hanem a föld megszerzésérõl tõkés társaságokon keresztül. A landgrab fogalomra a Google-ban rákeresve azonnal találunk magyar neveket is. A hazai cégcsoport honlapján is megtaláljuk zambiai projektjüket, ahol 9000 hektárt kívántak megszerezni. A landgrab áll a Kelet-Közép- Európában zajló, a mezõgazdasággal összefüggõ folyamatok hátterében. Geostratégia és termõföld Miért vagyunk olyan fontosak a Nyugatnak? Miért kell éppen a magyar termõföld? Nyugat-európai kutatócsoportok megvizsgálták azt a lehetõséget, hogy mi történne, ha az EU megszüntetné az agrártámogatást, és mezõgazdasági termelés csak piaci alapon történne. A vizsgálat eredményei szerint mindenütt felhagynának a termeléssel, ahol gyengébb adottságú a mûvelt terület, és a földmûvelés kizárólag az ún. csernozjom típusú termõtalajjal rendelkezõ területekre szorulna vissza. A legjobb ilyen területek Közép-Európában Magyarországon vannak, Kelet-Európában pedig Ukrajnában, mely híres gabonatermõ vidékeirõl. A több méter vastag, fekete termõföld stratégiai fontosságú. Svájci kutatók feltérképezték a számukra használható, kiszemelt területeket Magyarországon, ahová a fent említett esetben át kellene helyezniük termelésüket, miután a gazdaságtalanul mûvelhetõ hegyoldalakról le kellene vonulniuk. Számos ilyen térkép létezhet, és tudjuk, miért telepednek le nálunk nagy számban a hollandok. Ha õrült is a logika, a jelenlegi rendszerbõl ez jön ki. Oligarchák és a földtörvény A globális erõforrás-háború helyi megvívását a globális nagytõke helyi rezidensei révén hajtja végre. Ezek olyan tõkés csoportok, melyek kormányoktól függetlenül mûködnek, minden kormány felett ellenõrzést gyakorolnak. Nem saját embereiket ültetik be a politikusi székekbe, hanem a felelõs pozíciót betöltõ politikusok mellé tanácsadókat helyeznek, akik a tartótisztek feladatát látják el. E szürke eminenciások jóváhagyása nélkül miniszter nem dönthet. Ezen irányító csoportok a globális háttérhatalom támogatását élvezik. Az aktuális kormányok alapvetõen nem módosítják e csoportok folyamatos tevékenységét, mindöszsze azok a személyek változnak, akik érdekeik érvényesítését a kormányzaton belül menedzselik. A fõszereplõk nevei megtalálhatóak a cégnyilvántartásokban, de általában kerülik a nyilvánosságot. A legerõsebb csoportok cégei viszik el a földalapú támogatás melynek eredendõ szándéka az EU közös agrárpolitikája (KAP) szerint a helyi gazdaság támogatása, a mezõgazdaságban tevékenykedõ gazdaréteg helyben tartása és a táj fenntartása és a fejlesztési támogatások 70%-át is. Ezt a jövedelmet elvonják a vidékrõl, többnyire offshore cégeken keresztül kiszívják az országból, és utána saját céljaikra használják. Az elszívott jövedelem híján a falvak elnéptelenednek, a lakosság a nagyvárosokba áramlik, de mivel ott sem talál munkát, kivándorol. Ennek is köszönhetõ a cca külföldön dolgozó magyar. Mindennél beszédesebb példa, mely az átlagos vidéki viszonyokat jól illusztrálja, az ország és nem túlzás, hogy Közép-Európa egyik legjobb termõföldjén (magas aranykorona-értékû csernozjom talaj) található Hantos falu. Határában a privatizáció során elõször hazai spekulánsok kezére került egy volt állami gazdaság földje, a földterület mintegy 80 %-a, egy hektáros Rt.-vé alakulva, mely késõbb bújtatva német tulajdonba került. A cég magyar vezérigazgatóját aki a privatizációt levezényelte nevezték ki a felülrõl szervezett agrárkamara megyei elnökének és az országos agrárkamara alelnökének. Az 1000 lelket számláló faluban mintegy 350 család él Karácsonyán a faluban 320 család kapott tartós élelmiszer-segélyt. Az emberek éheznek. Ez a Dél-Amerikai modell. Az említett oligarchák vegyesen polgári és szocialista kötõdéssel egymás közt felosztották a piacot, és a politikát közvetlen irányításuk alá vonták. Ángyán József szerint az Orbán-kormány mintegy 70 fõs stábjából (miniszterek, államtitkárok és helyetteseik) a miniszterelnök mindössze tízet jelölhetett. Ez a háttérben zajló folyamat a földtörvény kapcsán került felszínre, a 2010-es kormányváltást követõen. A kétharmados felhatalmazást elnyert Orbán-kabinet megkezdte választási programjának megvalósítását. Hosszú elõkészítõ munka után széles körû társadalmi vita és a beérkezõ javaslatok beépítése után elkészült az Ángyán József államtitkár nevével fémjelzett Vidékstratégia. Az anyag az elmúlt két évtized legprog- 2013/2 3

6 Ertsey Attila: Ébredés és világvége resszívabb terve, támogatottsága óriási, nem utolsósorban azért, mert a 2005-ös gazdatüntetések delegációját Ángyán József vezette, s most végre õ ült az asztal másik oldalára. A stratégia készítése közben érkezett Ángyán József államtitkárhoz egy komplett, kidolgozott anyag, amit õ részletesen áttanulmányozott, majd visszaadta benyújtójának a következõ szavakkal: ez egy kitûnõ anyag, az említett hazai cégcsoport üzleti terve, ez azonban nem lehet a nemzeti vidékstratégia alapja. Ezt követõen megindult Ángyán kiszorítása a minisztériumból, mely év végi lemondásához vezetett. Lemondását követõen 2012 márciusában a kormány elfogadta a Vidékstratégiát, így hivatalosan ma is az van érvényben. Ángyán a frakció tagjaként azonban figyelemmel kísérte a földügyeket, különös tekintettel az állami földek pályáztatására, mely a földtörvény leendõ mûködése, tartalma fõpróbájának bizonyult. A földpályázatokon sorozatosan az említett érdekkörök jutottak földhöz, a helyi közösség pedig következetesen ki lett hagyva, egy négyzetcentiméter föld sem jutott épp annak a gazdarétegnek, aki a Vidékstratégia kedvezményezettje lett volna. A folyamat leplezésére néhány kiválasztott, a háttérrõl mit sem tudó mikrobirtokos gazdának juttattak 3 5 hektáros morzsákat, hogy az érdekkörök által elnyert több száz hektáros birtokok és a gazdáknak juttatott Tekintsük át a hazai, Európai léptékben nézve is kiemelkedõen torz, egészségtelen birtokszerkezetet, melyet a földtörvény jelenlegi formája tovább erõsítene: Nagygazdaságok ( large farms ) méretadatai: (a nagygazdaságok az összes mûvelt terület fölsõ 20 %-át képezõ birtokok átlagmérete az Eurostat szerint) Hollandiában 135 ha Belgiumban 150 ha Lengyelországban 250 ha Franciaországban 274 ha Olaszországban 337 ha Dániában 426 ha Németországban az NDK-effektus ellenére is csak 1391 ha Magyarországon 3150 ha Az adatok jól mutatják, hogy a magyar adatok kiugróan magasak, de az átlagméret mögött több tízezer hektáros gigabirtokok rejlenek. Az Európai Unióban jellemzõ átlagos birtokméretek: (az Eurostat legfrissebb birtokméret-adatai) morzsák átlagmérete megfeleljen a stratégiában megígért birtokméreteknek. A nyilvánosságra került nyertesek névsora nem okozott országos botrányt, mivel a kormánypárti és az ellenzéki médiát birtokló érdekkörök egyaránt érdekeltek voltak az ügyletben háttéralkuk révén, így az ügy körül lassan hírzárlat alakult ki. A folyamat zavartalanul haladt tovább õszén megkezdõdött a földforgalmi törvény tárgyalása. A benyújtott, cca. 70 oldalas földforgalmi törvényjavaslat (T/7979) azonban figyelmes átolvasás után komoly meglepetéseket okozott. A preambulumban megfogalmazott kenetes szöveghez képest a normaszöveg olyan rejtett kiskapukat tartalmazott, mely a kormányprogramban megfogalmazottaknak és a Vidékstratégiában foglaltaknak szöges ellentéte, és kiolvasható belõle az említett érdekcsoportok közvetlen szándéka. Ez pedig a földtulajdonnak a tõkés társaságok tulajdonában álló nagybirtokok felé való terelése, és a helyi gazdaság, a családi gazdaságok lassú megfojtása. A tervezet kiskapui ügyes technikákkal a nagybirtokok méretének korlátlan növelését tették lehetõvé, ezzel a már most is példátlan, a századelõ sokszor elátkozott nagybirtokrendszerét messze meghaladó birtokkoncentráció továbbfokozásával. A délamerikai recept megvalósítási terve bontakozott ki lassan, hatalmas, több tízezer hektáros latifundiu- Olaszországban 8 ha Svájcban 17 ha Ausztriában 19 ha Hollandiában 25 ha Belgiumban 29 ha Németországban 46 ha Franciaországban 52 ha Dániában 60 ha Lengyelországban 6 ha Magyarországon 9,4 ha EU-átlagos birtokméret 20 ha: A fenti adatok fényében látható, hogy Magyarországon a gigabirtokok és a használhatatlanul apró, néhány hektáros birtokok uralkodnak. Ez leképezi a társadalom szerkezetének alakulási irányát: szûk elit, hatalmas alsó osztály, eltûnõ középosztály. A Vidékstratégia és az Ángyán Bencsik-féle módosítók ezen a torz helyzeten akarnak változtatni, kiegyensúlyozott birtokszerkezettel, a vidék élhetõvé tételével, fenntartható gazdálkodással, magas hozzáadott-értékû, egészséges termékekkel, a feldolgozás és kereskedelem hasznának a vidékre való visszaáramoltatásával /2

7 Ertsey Attila: Ébredés és világvége mokkal, a nagyvárosi nyomornegyedekbe terelt lakossággal. Nem csoda, hisz a háttéralkuk szereplõi közt olyan személyek szerepelnek, akik az Antallkormány alatt lezavarták a magyar élelmiszeripar privatizációját, utána Dél-Amerikában szereztek tapasztalatokat, melyeket most itthon kamatoztatnak. A meztelen valóság december 17-én vált nyilvánvalóvá mindazon kevesek számára, akik a folyamatot figyelemmel kísérték. December 17-én a kormánypártok az ellenzéki MSZPvel együtt, nagykoalícióban leszavazták Ángyán József és Bencsik János képviselõk javaslatát, akik az integrált termelésszervezés (magyarázatát lásd késõbb) helyett a családi gazdaságokat és az önkéntes szövetkezés elvét tették volna az Alaptörvénybe mint sarkalatos törvény. Ezt követõen a kormánypártok megszavaztak egy az Alaptörvénybe illesztett paszszust integrált mezõgazdaság termelésszervezés néven. A passzus ellen egyedül Ángyán József szavazott. Mindkét szavazásban a Fidesz-frakcióban szavazott a gazdák érdekképviseletét névleg viselõ, a 2005-ös gazdatüntetések idején létrejött MAGOSZ. E szavazással nyilvánvalóvá vált, hogy a MAGOSZ a nagytõke oldalára állt a gazdákkal szemben. A képviselõk döntõ többsége szavazógépként mûködtetve, a bemondott sorszám után a frakcióvezetõ által bekiabált igen, illetve nem -nek megfelelõen nyomta a gombot, anélkül hogy bárki tisztában lett volna közülük, mi az említett passzus tartalma. Ami menetközben kiderült, az elrémisztõ. Mit jelent tehát e paszszus, miért volt olyan sürgõs karácsony elõtt keresztülhajszolni a parlamenten? Az integrált mezõgazdasági termelésszervezés mögött a következõ terv rejlik: az ország hét eurorégióra tagolt. Mindegyik régió csúcsára egy ún. integrátor gigacéget ültetnek. E hét cég pozíciójára az állam koncessziót hirdet, ezek tehát magánérdekeltségek kezébe kerülnek, méghozzá az említett oligarchákéba, továbbá két külföldi állam érdekeltségébe. Az integrátorok tevékenysége lefedi a teljes mezõgazdasági tevékenységet, monopolhelyzetben: a vetõmag-, mûtrágya-, növényvédõszer-forgalmazást, a hitelezést, a termékfeldolgozást, felvásárlást, kereskedelmet. Akinek volt dolga már integrátorral, az tudja, milyen technikával dolgoznak. Az árat monopolhelyzetbõl tudják diktálni, ezzel lassan kiszorítani a nemkívánatos szereplõket. Mûködésük analóg a kereskedelmi láncok felvásárlási gyakorlatával. De nem e negatív kockázatok jelentik a fõ veszélyt: az integrátorok lefölözik a vidék jövedelmét, a teljes vertikum haszna náluk csapódik le, és azt kivonják a területrõl, végsõ soron az országból is. Ha hitelezést is végezhetnek, a jelzálog-hitelezés eszközével könnyedén megszerezhetik a forgóeszközhitelre szoruló gazdák földjét. Az integrátorok elképzelése tehát homlokegyenest ellenkezõ a kormányprogramban és a Vidékstratégiában foglaltakkal. Ott ugyanis a fõszerep a helyben lakóké. A helyi földtulajdonosok, a családi gazdaságok önkéntes szövetkezésébõl, a dán mintához vagy a háború elõtti Hangya-szövetkezethez hasonlóan épül föl a termékfeldolgozás és kereskedelem egész rendszere, melynek haszna visszaáramlik a vidékre, a helyben lakókhoz. Ebbe szervesen illeszkedne az ún. demográfiai földprogram, mely szándéka szerint azoknak a pályakezdõ, különnemû házaspároknak, akik vállalják két vagy több gyermek felnevelését, és gazdálkodni akarnak, az állam ingyen juttat földterületet, továbbá fejlesztési támogatást, hogy elindíthassanak egy önálló vállalkozást. Ezzel a programmal tervezték a vidék benépesítését. A demográfiai földprogramot szintén kivették a törvénytervezetbõl. Az Ángyán Bencsik-féle módosítók tartalma A mintegy 70 módosító indítvány rámutat a földtörvény által nyitva hagyott kiskapukra, azok bezárását javasolva: (a törvényjavaslat) visszamenõlegesen senkit sem érint, fenntartja a korábbi birtokszerkezetet a helybeliség meghatározását túlzott rugalmassággal kezeli mezõgazdasági termelõk esetében egy telephely meglétével is megelégszik kényszerhasznosítás esetében a kedvezményezett számára nem állapít meg felsõ birtokhatárt amennyiben egy részvénytársaság a részvényeseitõl bérel földet, akkor az nem számít bele az 1200 hektáros felsõ birtokméretbe (a nagybirtokos lobbi nyomására a hírek szerint az amúgy is csak névleg létezõ méretkorlátot 1800 hektárra növelik a törvénytervezet jelenleg folyó átdolgozása során) az integrált mezõgazdasági termelésszervezés alkotmányos erõvel felülírja a családi gazdaságok és az önkéntes szövetkezés intézményét A módosítók a helyi érdekek érvényesülését kívánják elõsegíteni: egyetértési jog a helyi földbizottságok számára a helyben lakók elõvásárlási és elõbérleti jogainak érvényesítése szigorú és átlátható rangsorolási szempontokkal a helyben lakás bejelentett állandó lakcím + 3 éves idõkorlát, továbbá a birtokközpont meghatározásának szigorítása az 1/3-os térmértéki szabály érvényre juttatása Térmértéki felülvizsgálatot országos egybeszámítást (max. AK-érték), azaz ne képzõdhessenek bújtatva az ország több részén szétszórt nagybirtokok: 2013/2 5

8 Ertsey Attila: Ébredés és világvége a 300 hektáros birtokméret-maximum alapszabály érvényesítése kertészetekre 50 ha közeli hozzátartozókra 500 ha (országosan 1200 ha) mezõgazdasági termelõkre 1200 hektáros egybeszámítási kötelezettség jogi személyek földbirtoklásának taxatív tiltása A spekuláció kiszûrését: értékarányos földcsere haszonkölcsön és lízing kizárása albérletbe adás tiltása eltérõ szabályok alkalmazásának minimalizálása az állami földtulajdonra is vonatkozó szabályok rögzítése Fenntarthatósági szempontok érvényesítését: demográfiai földprogram érvényre juttatása ökológiai gazdálkodás ösztönzése A jelenlegi folyamatok és kockázatok A 2010-es választásokon elért kétharmados többség esélyt adott olyan változásokra, melyek a szabadulás irányába hatnak. Ebben kulcsszerepet játszik Orbán Viktor miniszterelnök és a belé bizalmukat helyezõ választópolgárok. A kétharmadra támaszkodva nagyobb mozgásteret nyerhetett, mint amit a világ irányító hatalmai számára kijelöltek. A 2010 óta eltelt idõszak kormányzati intézkedései alapján lassan körvonalazódik egy kép, mely illúzióktól mentes megítélést tesz lehetõvé számunkra. Az alábbiakban néhány állítást teszek, melyek alapján megállapítható, hogy Orbán Viktor és kormánya elõtt nyílt némi esély, noha cselekedeteik irányát legtöbbször nem saját maguk szabják meg. Ha ezen eséllyel a valóságra vonatkozó gondolatok hiánya következtében nem élnek, történelmi mulasztást hajthatnak végre. Kezdetben a jelek szerint Orbán Viktor a külsõ és belsõ kényszerek által meghatározott mozgástérben próbált tenni valamit az ország érdekeiért. A külsõ kényszer az angol amerikai gazdasági háttérhatalomnak való totális kiszolgáltatottság. Ez teljes külsõ függésben tartja az országot. Milyen lehetõségei vannak, és milyen mozgástere, feladata lehet a népnek? A felelõsség nem tolható kizárólag a másik félre azaz a kormányra. Az ország tervszerû leépítése és privatizációja végbement, utolsó darabjai vannak hátra, ez a földtulajdon. E keretek közt kell körülnéznünk, mi a teendõ. A mozgástér annyi, amennyit ki tudunk szabadítani a globális hatalmak befolyása alól. Jelenlétükkel számolni kell, és nagy kérdés, lehet-e lépést tartani az önköltség alá szorító árpolitikájukkal, a beszállítókkal szembeni zsaroló technikájukkal, a 90 napos fizetési határidõkkel, polcpénzzel stb. Aki nem képes erre, annak marad a multikon kívüli terület, ahol valami mást fel lehet építeni az összeomlás utánra. A túlélés kis körei ma a periférián képzõdnek, a centrumot elfoglalták. Orbán Viktor február 22-i országértékelõ beszédében elárulta szándékait: Tízezer exportáló, versenyképes magyar középvállalatot fogunk felépíteni regionális magyar multi ad majd erõt a magyar gazdaság globális terjeszkedéséhez, és közben a nemzeti össztermék 50 százaléka alá csökkentjük az államadósságot. Szándékai szerint e cégek fogják húzni elõre a gazdaságot. Jól tudható, kikre gondol. Vajon reális elgondolás-e a globalizáció fegyvertárával, kis magyar gazdasági imperializmussal harcolni a nemzeti megmaradásért? A két világháború és Németország példája nem erre tanít. Ha magyar multikat akarunk, azoknak legalábbis a hun harcmodorral kellene megjelenniük a globális csatatéren. Az ellenfél fegyvertárával ez nem fog menni. Az imperialista, profitvezérelt világgazdaság jelen formája összeomlás elõtt áll. A jövõ egy szolidáris világgazdaság, imperializmus nélkül. Ha egyáltalán magyar multikat akarnánk, azoknak egy alulról építkezõ, szolidáris rendszer csúcsán kellene kijutniuk a világpiacra. Ez nem az, amit mai Csák Mátéink mûvelnek. Õk túl rövidlátóak hozzá. Nem a környezõ országok meghódításán át vezet az út a jövõbe jól mutatja ezt az ÖMV-vel konkuráló MOL és az INA körüli konfliktus, ami kicsiben ismétli a Monarchia által a 19. század végén annektált Bosznia-Hercegovina epizódját, hanem az együttmûködés. Az életképes alternatíva itt van, már épül, ha nem fojtja meg csírájában a magyar multik kizárólagosságra törekvõ mohósága. Olyan, hogy magyar multi, nincsen. Nézzük az ún. nemzeti tõkét: Az egyik említett cégcsoportban 50%-os tõkével tulajdonos egy hongkongi befektetõ. A magyar multik technokrata jövõképe 2012 októberében e cégcsoport tehenészetének átadásán vett részt a miniszterelnök. A 2400 jószágos tehenészet 3 milliárdnyi, közpénzbõl származó támogatással készült, az ország egyik legszegényebb területén. A légkondicionált, automatizált tehenészet, melyben az állatok sosem látnak napfényt és legelõt, 58 munkahelyet teremtett úgy, hogy az összevont három tehenészet miatt 150 munkahelyet szüntetett meg. Ehhez a tehenészethez takarmány kell, a cégcsoport célja a jelenlegi több tízezer hektáros gigabirtokához további 4800 ha legelõ szerzése, majd a cégcsoport felfejlesztése a multik szintjére. Ezért /2

9 Ertsey Attila: Ébredés és világvége igyekszik elérni, hogy a földtörvényben az állattartó telepekhez számosállatonként 2 ha legelõ járjon. Mi ennek az elõzménye? Külön privatizálták a nagyüzemi állattartást és a növénytermesztési ágazatokat. Így ezek egymást támogató mûködése is megszûnt, viszont az állattartók elkezdték követelni a területet, ahol takarmányt lehet termelniük. Fel sem merül, hogy szerzõdéssel, együttmûködve szerezzék be a növénytermesztõ ágazattól, nemhogy organikus gazdaságok jönnének létre. Így a táj, a szociális közeg gyilkolása egyre nagyobb lépésekkel folyik. Az iparosított mezõgazdaság léte önmaga egy betegségfolyamat. A rendszerváltással nem gyógyulás kezdõdött, hanem a pusztítás egy új módja. Az átadáskor a tulajdonos üzent is Ángyánnak, mondván: Ángyán nem értette meg, hogy a családi gazdaságok nem képesek versenyképesen sertéshúst elõállítani. Ez az állítás hamis dogma, melyet a Corvinus Egyetem közgazdászhallgatóinak a mai napig így tanítanak. A versenyképes sertéshús-elõállítást a tulajdonos zárt technológiás állatfarmok által képzeli el. Miközben a magyar sertéságazat eladási gondokkal küszködik, mintegy 150 magyar húsipari cég a listát Ángyán József állította össze import hússal dolgozik, köztük a hungarikumot elõállító Pick. Mikor Németországban kirobbant a dioxinbotrány, a magyar hatóságok megtiltották a német sertéshús importját. Nem a németek tiltakoztak, hanem e cégcsoport, akik a botrányt kihasználva be akartak vásárolni az olcsó német sertéshúsból. Mint vezérigazgatójuk kifejtette, õket nem érdekli a magyar sertéságazat sorsa, szükségleteiket a piacról szerzik be. Viselkedésük jól modellezi a profitérdekelt tõke természetét: a hasznot privatizálja, a társadalmi költségeket társadalmasítja. A magyar multik viselkedését jól összevethetjük annak a 40 multinak a viselkedésével, akikkel a kormány stratégiai megállapodást kötött. Nézzük a Coca Colát. Ahol a CC termékei megjelennek, ott kizárólagos szerzõdésre törekednek, azaz abban az üzletben-étteremben nem jelenhet meg más márka. Ennek eredménye, hogy egyre több boltból-étterembõl tûnik el a választék, szénsavas üdítõbõl a Coca-Cola, Fanta és márkatársai, rostos üdítõbõl szintén csak a Cappy és végül ásványvízbõl csak a Naturaqua kapható. A hazai márkák sorra tûntek el, az ásványvizek még tartják magukat, de csak a tudatos fogyasztás segítségével. A legnagyobb hazai cégcsoport is átvette a multik módszerét, egyre nehezebb nem általuk gyártott tejet kapni. Az iparosított mezõgazdaság említett tipikus példája illusztrálja azt a növekedésorientált gazdaságot, mely pusztulásra van ítélve. Erre a tendenciára már a 20. Hogyan néz ki a zárt technológiás sertésfarm? A sertések süldõként kerülnek a zárt üzemcsarnok ketreceibe, ahol természetes fény nem éri õket. Háromóránként a lámpa kigyullad, ekkor tápot, hormont, gyógyszert kapnak. Három óra elteltével a lámpa kialszik, a disznók elalszanak és híznak. Három óra múlva újra lámpagyújtás, etetés, majd újra alvás. Mivel nem mozognak, gyorsan híznak. E technológiával három hónap alatt vágásérettre lehet hizlalni õket. Egy böllér beszámolója szerint, aki ilyen sertésfarmon dolgozik, napi száz hízót vágva, ezekbõl az állatokból vágáskor csak zsír és víz folyik. A böllér ezt egy biodinamikus farmon 4 mondta el, miközben ridegen tartott mangalicákat vágott, gyönyörködve a boldog állatokból származó zsírtalan, egészséges nyersanyag láttán. A csirkefarmok hasonló technológiával mûködnek. Az EU nemrég a ketrec minimális méretét növelte meg, nagy felzúdulást okozva a hazai csirketartók között. Az fel sem merül, hogy miért zárt technológiával, ketrecben tartják az állatokat. Mi, fogyasztók fel sem mérjük mikor egy természetes közegétõl, a napfénytõl, legelõtõl, baromfiudvartól, tölgyerdõtõl megfosztott, tápon, gyógyszerekkel, hormonokkal kezelt állatokból származó ételt eszünk meg, amit sápadt színe miatt sáfránnyal sárgítanak, hogy mit is eszünk meg ezzel? század elején figyelmeztettek, hogy a túlfejlett kapitalizmus által kikényszerített gépesítés kiracionalizálja az embert a termelésbõl. A munkajövedelem és tõkejövedelem konkurenciaharca révén a vállalkozó a munkajövedelem egy részét elveszi és a tõkejövedelemhez csapja, amibõl további gépesítést hajt végre, vagy a munkajövedelmet mint költségtényezõt csökkenteni kívánván a termelést áthelyezi Ázsiába, ahol olcsóbb munkaerõt talál. A mezõgazdaság esetében mely helyhez kötött a termelés kihelyezése nem hozott átütõ eredményt, mivel az ázsiai és észak-afrikai országok, akikhez a termelést kihelyezték, nem bizonyultak alkalmasnak a hatékony termelésre, valamint a szállítási költség is rontott a gazdaságosságon. A termelés tehát egyelõre marad itthon, olcsó akár import bérmunkával mûködtetve, és olcsó tömegárut, nyersanyagot termelve, amelyre szinte korlátlan piacot jelentenek az arab államok. Ezért oligarcháink hajlandóak feláldozni a parasztságot is, ha a kormány és rendõrsége képes lesz féken tartani a növekvõ számú munkanélküli földönfutót. E nagygazdaságok egy része azonban látszólag lépést tart a korral, és 2013/2 7

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture Némethné Pál Katalin D I S C U S S I O N P A P E R O C T O B E R 2 0 1 4 2 The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Élelmezésbiztonság A magyar élelmiszer-gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai

Köztestületi Stratégiai Programok. Élelmezésbiztonság A magyar élelmiszer-gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai Köztestületi Stratégiai Programok Élelmezésbiztonság A magyar élelmiszer-gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai Köztestületi Stratégiai Programok Élelmezésbiztonság

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Természetvédelem és ökológiai gazdálkodás A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg Projekt címe: Környezettudatos kampány a magyar

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Magyar polcokon a luandai könyvtár

Magyar polcokon a luandai könyvtár 15-16 Európai Unió és nemzetközi fejlesztés 2013. január Kína: Csak előre! Dél Dél kapcsolatok a globális aggodalmak korszakában Kuba: Cukornádból rum vagy biomassza? Képeslap Etiópiából Magyar képviselők

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés elvei

A fenntartható fejlődés elvei A fenntartható fejlődés elvei 1. A holisztikus megközelítés elve A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák rendszer jellegűek, összefonódottak. Így a fejlődés

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

Az erdő privatizációja: Magyarország Románia. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében. Írta: Mózes Csaba

Az erdő privatizációja: Magyarország Románia. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében. Írta: Mózes Csaba Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás (E3) program AZ ERDŐ PRIIVATIIZÁCIIÓJJA MAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG ROOMMÁÁNNI IAA

Részletesebben

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás A Balassagyarmati kistérség és

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

dr. Nagy Bálint Állandósuló költségvetési fekete lyuk (?) vagy az Európai Unióhoz illeszkedő vidékfejlesztés Budapest 2003.

dr. Nagy Bálint Állandósuló költségvetési fekete lyuk (?) vagy az Európai Unióhoz illeszkedő vidékfejlesztés Budapest 2003. dr. Nagy Bálint Állandósuló költségvetési fekete lyuk (?) vagy az Európai Unióhoz illeszkedő vidékfejlesztés Budapest 2003. A könyv a Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával készült.

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben