Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1

2 Iktatószám: MSO-126-3/2013 Készítette: Sz cs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellen rzésér l Budapest, július

3 Bevezetés A lámpatestek az emberek mindennapi életének fontos, olykor észrevétlen részei. A munkahelyeken, illetve a lakóépületekben szinte mindenhol szükség van mesterséges fényforrásokra, hiszen mindenhol van olyan helyiség, ahol egyáltalán nincs ablak, vagy ahol az ablakok által beengedett fény még nappal sem elegend. A lámpatestek hiányát egy naplemente utáni hirtelen áramszünet tudná legszemléletesebben bemutatni. Tekintettel az energia hatékony kihasználására, egyre inkább el térbe kerülnek az energiatakarékos fényforrások, így a kompakt fénycsövek és a fénycsövek. Az ilyen fényforrások m ködtetésére alkalmas lámpatestek közül leggyakoribbak a helyhez kötött lámpatestek. A RAPEX rendszer bejelentései között veszélyes, helyhez kötött lámpatestek nagy számban fellelhet ek, ami indokolja e témavizsgálat keretében még nem vizsgált lámpatest kategória ellen rzését. A témavizsgálat lefolytatására okot adó további körülmény volt egy magyarországi t zeset, melyet egy a jelen témavizsgálat termékkörébe tartozó lámpatest okozott. I. Az ellen rzés általános szempontjai E szempontok megadták az ellen rzés célját, termékkörét, id tartamát, a végrehajtás helyszíneit, valamint a vonatkozó jogszabályokat és m szaki jelleg el írásokat (szabványokat). Mindezekre az ellen rzés pontos és eredményes végrehajtása miatt volt szükség. (A vonatkozó jogszabályok és szabványok felsorolását lásd a Függelékben.) 1. Az ellen rzés célja Az ellen rzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, els sorban harmadik országból importált lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi el írásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, használati útmutatójára és megfelel ségértékelésére. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem el tt tartva és a gazdasági szerepl kkel szorosan együttm ködve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a jogszer tlenül forgalomba hozott és forgalmazott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelel termékek forgalomból való kivonására és/vagy visszahívására, valamint a feltárt jogsértések szankcionálására a jogkövet termékforgalmazás elérése érdekében. Az ellen rzés további célja volt a korábban letiltott, illetve a RAPEX rendszeren keresztül beérkez bejelentésekben szerepl, súlyos veszélyt jelent lámpatestek nyomonkövetése a magyar forgalmazóknál (beleértve a forgalomba hozatalért felel s gazdasági szerepl k feltárását is), és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövet magatartás kikényszerítése valamennyi érintett gazdasági szerepl t l. 2. Az ellen rzött termékkör leírása Az ellen rzés kizárólag a végfelhasználók részére szánt, egyedi termékként forgalomba hozott és a kiskereskedelmi forgalomban már árusított, közvetlenül 200 V 250 V közötti váltakozó feszültségr l táplált, m anyag burkolattal (vagy az el tét közelében m anyag burkolati résszel is) rendelkez, egy vagy két végükön fejelt fénycsövekkel m köd, induktív fénycs el téttel rendelkez, normál gyúlékony felületre felszerelhet, helyhez kötött lámpatestekre terjedt ki. 2

4 Nem tartoztak az ellen rzés hatálya alá a következ termékek: szimbólummal (vagy ha a forgalomba hozatal el tt történt meg, akkor szerelhet lámpatestek; szimbólummal) jelölt, helyhez kötött, normál gyúlékony felületre nem Edison-menetes kompakt fénycsövekkel is m köd, m anyag burkolattal rendelkez, helyhez kötött lámpatestek; LED fénycsövekkel m köd, m anyag burkolatú lámpatestek; m anyag burkolatú süllyesztett lámpatestek. 3

5 A vonatkozó szabványok szerint az ellen rizend termékekre vonatkozó fogalommeghatározások a következ k: Lámpatest (luminaire) (az MSZ EN : szakasza szerint): Készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, sz résére vagy átalakítására. A lámpákat magukat nem tartalmazza, de tartalmazza a lámpák felfogására, rögzítésére és védelmére való valamennyi alkatrészt, és ahol szükséges, áramköri elemeket a fényforrások hálózati csatlakoztatására való alkatrészekkel együtt. MEGJEGYZÉS: A lámpatesttel szervesen egybeépített, nem cserélhet lámpákat tartalmazó világítótestet is lámpatestnek kell tekinteni, azzal a kivétellel, hogy a vizsgálatokat a szervesen egybeépített lámpákon vagy beépített el tétes lámpákon nem kell elvégezni. Helyhez kötött lámpatest (fixed luminaire) (az MSZ EN : szakasza szerint): Olyan lámpatest, amely nem helyezhet át könnyen, vagy azért, mert a rögzítés olyan, hogy a lámpatest csak szerszám segítségével szerelhet le, vagy mert a lámpatestet nehezen elérhet helyen való használatra szánták. MEGJEGYZÉS: A helyhez kötött lámpatesteket általában állandó hálózati csatlakozásra tervezik, de a csatlakozás kialakítható csatlakozódugóval vagy hasonló eszközzel is. Süllyesztett lámpatest (recessed luminaire) (az MSZ EN : szakasza szerint): Olyan lámpatest, amelyet a gyártója részben vagy egészben tartófelületbe történ beépítésre szánt. MEGJEGYZÉS: A fogalom a zárt üregben m ködtetett lámpatestekre és a felületbe - pl. felfüggesztett álmennyezetbe - szerelt lámpatestekre egyaránt vonatkozik. El tét (ballast) (az MSZ EN : szakasza szerint): A hálózat és egy vagy több kisül lámpa közé kapcsolt olyan egység, amely induktivitás, kapacitás vagy ellenállás, illetve ezek kombinációja útján f ként a lámpa (lámpák) áramának a kívánt értékre való korlátozására szolgál. Tartalmazhat eszközöket a hálózati feszültség átalakítására és olyan kapcsolásokat is, amelyek segítenek a gyújtófeszültség és az el f t áram el állításában, megakadályozzák a hideggyújtást, csökkentik a sztroboszkóphatást, javítják a teljesítménytényez t és csökkentik a rádiófrekvenciás zavart. Lámpam ködtet eszköz (lamp controlgear) (Az MSZ EN : szakasza szerint): Egy vagy több fényforrás és a tápforrás között elhelyezett olyan alkatrész(ek), amely(ek) a tápfeszültség átalakítására, a fényforrás(ok) áramának el írt értékre való korlátozására, a gyújtófeszültség és az el f t áram el állítására, a hideggyújtás megakadályozására, a teljesítménytényez javítására vagy a rádiófrekvenciás zavarok csökkentésére szolgál(nak). Beépített lámpam ködtet eszköz (built-in lamp control gear) (Az MSZ EN : szakasza szerint): Olyan lámpam ködtet eszköz, amelyet lámpatestbe, dobozba, burkolatba vagy hasonló helyre való beépítésre terveztek, és amely különleges óvintézkedések nélkül nem szerelhet fel a lámpatesten kívül. MEGJEGYZÉS: Az útvilágítási oszlop aljában kialakított m ködtet eszköz-tároló rekeszt burkolatnak kell tekinteni. Szervesen egybeépített lámpam ködtet eszköz (integral lamp control gear) (Az MSZ EN : szakasza szerint): Olyan lámpam ködtet eszköz, amely a lámpatest nem cserélhet részét képezi, és amely nem vizsgálható a lámpatestt l elkülönítve. 4

6 3. Az ellen rzés id tartama Az ellen rzés lefolytatására a április 8. és május 3. közötti id szakban került sor. 4. Az ellen rzés résztvev i Az ellen rzésben Budapest F város és valamennyi Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel sége részt vett. A laboratóriumi vizsgálatokat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma végezte el. A témavizsgálat szakmai irányítását a Piacfelügyeleti F osztály M szaki Osztálya látta el. 5. Az ellen rzés helyszínei A felügyel k az ellen rzéseket áruházláncok, üzletláncok egységeiben, a témavizsgálat hatálya alá tartozó termékek kereskedelmével is foglalkozó nagy- és kiskereskedelmi egységekben, valamint vásárokon és piacokon folytatták le. Az áruházláncok, üzletláncok egységeit a felügyel ségek a párhuzamos ellen rzések elkerülése érdekében az alábbi táblázatnak megfelel en vizsgálták: Megye (F város) Áruházlánc / üzletlánc Megye (F város) Áruházlánc / üzletlánc Bács-Kiskun TESCO Jász-Nagykun-Szolnok - Baranya Euronics Komárom-Esztergom - Békés Spar-csoport Nógrád PENNY MARKET Borsod-Abaúj-Zemplén - Pest KIKA Budapest IKEA Somogy JYSK Csongrád BAUMAX Szabolcs-Szatmár-Bereg ALDI Fejér AUCHAN Tolna - Gy r-moson-sopron METRO Vas LIDL Hajdú-Bihar - Veszprém - Heves OBI Zala PRAKTIKER Az ellen rzés összesen 218 kereskedelmi egységet 13 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet, 200 kiskereskedelmi szaküzletet, 4 alkalommal nagykereskedelemmel is foglalkozó egységet, és 1 esetben vásárt/piacot érintett. A fogyasztóvédelmi felügyel ségek hiányosságot összesen 73 üzletben 2 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél, 70 kiskereskedelmi szaküzletnél és 1 nagykereskedéssel is foglalkozó egységben állapítottak meg, melynek alapján a kifogásolási arány 33%-os volt. Az ellen rzött és kifogásolt egységek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti: Az ellen rzött és kifogásolt egységek megoszlása Ellen rzött Kifogásolt Összesen Áruházlánc / üzletlánc Egyéb kisker. egység Nagyker. egység Vásár / piac 5

7 II. Termékellen rzési szempontok A témavizsgálat keretében összesen 750 féle, db fénycsöves, helyhez kötött lámpatest került ellen rzésre, melyb l 133 féle, db esett kifogás alá, amely termékfajta tekintetében 18%-os, darabszám szempontjából pedig 34%-os kifogásolási arányt jelent. 1. A feliratokkal és jelölésekkel kapcsolatos ellen rzési szempontok Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeir l és az azoknak való megfelel ség értékelésér l szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet (a továbbiakban: 79/1997. IKIM r.) a meghatározott feszültséghatárokon belüli alkalmazásra szánt villamossági termékekkel szemben támasztott alapvet biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó 1. számú melléklete szerint azokat a legfontosabb jellemz ket, amelyeknek az ismeretét l és a figyelembevételét l a rendeltetésszer és veszélytelen használat függ, a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a hozzájuk mellékelt útmutatóban kell megadni. Tekintettel arra, hogy a gyártói megfelel ségértékelés szorosan kapcsolódik az adott termékre alkalmazható, honosított harmonizált szabványokhoz, ezért a hivatkozott jogszabály által el írt jellemz k egy részét ezek a szabványok tartalmazzák. Az ellen rzött lámpatestek közül 84 féle (11%), 244 db (5%) esetében hiányzott valamilyen jelölés a termékr l. Több esetben az is el fordult, hogy a lámpatest nem rendelkezett adattáblával, így minden jelölés hiányzott a termékr l, ugyanakkor a csomagolás tartalmazta a szükséges adatokat. Az egyes szempontok ellen rzési eredményeit a következ fejezetek tartalmazzák jellemz nkénti bontásban. 1.1 A gyártó nevének, jelének, vagy kereskedelmi márkajelének megléte A termékek piacfelügyeletér l szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. -ának 11. pontjában hivatkozott 765/2008/EK r. 2. cikk 3. pontja szerint gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz. A gyártó nevét, jelét vagy a kereskedelmi márkajelet egyértelm en a villamossági terméken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán kell elhelyezni. Ezen jelölés hiányában mind a hatóság, mind a fogyasztók és a forgalmazók számára ismeretlen vagy elérhetetlen az a gazdasági szerepl, amely a termékre vonatkozóan a megfelel ségértékelési eljárást lefolytatta, illetve aki az adott terméket els alkalommal az Európai Unió bels piacán elhelyezte. Az ellen rzött lámpatestek közül a gyártó neve, jele vagy a kereskedelmi márkajel hiánya miatt 32 féle (4%), 76 db (1%) termék került kifogásolásra. A megyei/f városi fogyasztóvédelmi felügyel ségek kifogásolási számait részletesen a következ táblázat tartalmazza 1 : 1 A táblázatokban csak azoknak a felügyel ségeknek az adatai szerepelnek, ahol kifogásolás történt. 6

8 A gyártó nevének, jelének, vagy kereskedelmi márkajelének hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Baranya Békés Csongrád F város Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Vas Veszprém Zala Összesen fajta darab Azonosító jelölés megléte A Pftv. 8. (2) bekezdése szerint a gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek. A (4) bekezdés kimondja, hogy amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a (3) bekezdésben meghatározott adatok nem tüntethet k fel magán a terméken, azokat jogszabály eltér rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísér dokumentációján kell megadni. A megfelel ségértékelés során figyelembe vett honosított harmonizált szabványok szerint az azonosító jelölés a termék modell- vagy típusjele. Ilyen jelölés hiányában a termék sem a fogyasztók, sem a gazdasági szerepl k számára nem beazonosítható, ezért a hatóságoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk ezen jelölések meglétére, különös tekintettel a veszélyes termékek egyértelm beazonosíthatóságára és nyomonkövethet ségére. Az ellen rzött 750 fajta, db lámpatestb l az azonosító jelölést 12 féle (2%), 24 db (0,45%) terméken nem tüntették fel. A legtöbb nem megfelel séget a F városi (5 féle, 5 db) és a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel sége (3 féle, 7 db) állapította meg, ezen kívül 1-1 fajta jelöléshiányos lámpatestet találtak Heves (5 db), Bács-Kiskun (4 db), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2 db) és Komárom-Esztergom megyében (1 db). 1.3 Egyéb jelölések megléte A 79/1997. IKIM r. 1. számú mellékletének 1. a) pontja szerint azokat a legfontosabb jellemz ket, amelyeknek az ismeretét l és a figyelembevételét l a rendeltetésszer és veszélytelen használat függ, a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a hozzájuk mellékelt útmutatóban kell megadni. Az ellen rzés tárgyát képez lámpatestek esetében e jellemz knek minden esetben magán a lámpatesten kell lenniük. Ezek hiányában a lámpatestek nem használhatók biztonságosan. A felügyel ségek a következ jellemz k meglétét ellen rizték: A névleges feszültség vagy feszültségtartomány; Azon lámpatípusnak vagy lámpatípusoknak a névleges teljesítménye vagy lámpakatalógus szerinti jelölése, amely vagy amelyek m ködtetésére a lámpatest készült. Ha a lámpa teljesítményének megadása önmagában nem elegend, a lámpák darabszámát és típusát is meg kell adni (fényforráscserekor látható módon); A névleges frekvencia vagy a váltakozó áram jele ( ); A II. érintésvédelmi osztály jele ( ), ha a lámpatest nem földelt kivitel ; A ta legnagyobb névleges környezeti h mérséklet, ha az a 25 C-tól eltér; A kapocsvégz déseknek a fázis, a nulla és a véd föld azonosíthatóságát biztosító jelölése; 7

9 A nedvességállóság jele, ha a termék kültéri használatra alkalmas (ennek jelölése általában IP21, de az IP szám második számjegye lehet magasabb is); Bekötési vázlat, kivéve, ha a lámpatest a táphálózathoz való közvetlen csatlakoztatásra alkalmas. Az ellen rzési eredményeket a következ ( ) pontok tartalmazzák Névleges feszültség vagy feszültségtartomány A névleges feszültség vagy feszültségtartomány értékének tekintetében 11 féle, 20 db jelöléshiányos terméket találtak a felügyel k. A termékfajtánkénti kifogásolási arány 1%-os, készletre vetítve 0,37%-os. A megyei/f városi kifogásolási adatok a következ táblázatban láthatóak: Névleges feszültség vagy feszültségtartomány hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Békés F város Heves Komárom-Esztergom Pest Vas Összesen fajta darab Azon lámpatípusnak vagy lámpatípusoknak a névleges teljesítménye vagy lámpakatalógus szerinti jelölése, amely vagy amelyek m ködtetésére a lámpatest készült A lámpatípus adatait összesen 16 féle (2,13%), 57 db (1,06%) lámpatesten nem tüntették fel. A Somogy megyei felügyel ség illetékességi területén fedezték fel e hiányosság tekintetében a legtöbb terméket. A felügyel ségi kifogásolási számokat a következ táblázat tartalmazza: A lámpatesttel használható lámpatípus(ok) névleges teljesítményének vagy lámpakatalógus szerinti jelölésének hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Csongrád F város Komárom-Esztergom Pest Somogy Veszprém Összesen fajta darab A névleges frekvencia vagy a váltakozó áram jele A váltakozó áram neme jelének vagy a névleges frekvencia hiányát 15 féle (2%), 28 db (0,52%) lámpatest esetében tapasztalták a felügyel k. Az adott szempontra vonatkozó területi adatokat a következ táblázat adja meg: 8

10 A névleges frekvencia vagy a váltakozó áram jelének hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Békés Csongrád F város Heves Komárom-Esztergom Pest Vas Veszprém Összesen fajta darab A II. érintésvédelmi osztály jele Az ellen rzött 498 féle, db kett s vagy meger sített szigeteléssel ellátott lámpatestb l 12 fajta (2%), 29 db (0,79%) terméken nem szerepelt a II. érintésvédelmi osztály jele ( ). A legtöbb ilyen jelöléshiányos terméket a f városi és a Vas megyei felügyel ség munkatársai találták meg. A megyei/f városi fogyasztóvédelmi felügyel ségek kifogásolási adatait az alábbiak mutatják: A II. érintésvédelmi osztály jelének hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun F város Komárom-Esztergom Pest Vas Összesen fajta darab A t a legnagyobb névleges környezeti h mérséklet, ha az a 25 C-tól eltér A legnagyobb névleges környezeti h mérséklet tekintetében egyetlen terméket sem kifogásoltak a felügyel ségek A kapocsvégz déseknek a fázis, a nulla és a véd föld azonosíthatóságát biztosító jelölése Az ellen rzések során 622 féle, db sorozatkapoccsal ellátott lámpatestet vizsgáltak a felügyel k. Ezek közül 15 féle (2%), 36 db (1%) terméken fedeztek fel hiányosságot a kapocsvégz dések megjelölésével kapcsolatban. Ez jellemz en a II. érintésvédelmi osztályú lámpatestek körében el forduló probléma volt, ugyanis ezeknél a lámpatesteknél a véd földvezeték bekötése nem értelmezhet, azonban a vonatkozó szabványok szerint a fázis és a nulla vezeték bekötésének helyét is jelölni kell. A fogyasztóvédelmi felügyel ségek részletes kifogásolási számait a következ táblázat tartalmazza: 9

11 A kapocsvégz désjelölések hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Csongrád Fejér F város Pest Somogy Összesen fajta darab A nedvességállóság jele, ha a termék kültéri használatra alkalmas A felügyel ségek ellen rzéseik lefolytatásakor 6 féle (2%), 16 db (0,62%) termék esetében állapították meg, hogy a kültéren is használható lámpatesten nem került feltüntetésre a nedvességállóság jele (IP-szám). Ezek közül a f városi 5 féle, 14 db, a Veszprém megyei felügyel ség pedig 1 féle, 2 db ilyen terméket talált meg kereskedelmi forgalomban A bekötési vázlat A helyhez kötött lámpatestek biztonságos felszereléséhez szükség lehet a bekötési vázlatra is, amennyiben a terméket nem a villamos hálózathoz való közvetlen csatlakoztatásra tervezték. (A közvetlen csatlakoztatási módot ebben az esetben a hálózati csatlakozódugó jelenti. Közvetett módról beszélünk például, ha a csatlakoztatás csavaros sorozatkapocs segítségével történik.) Az adott szempontból ellen rzött 570 féle, db lámpatestb l a bekötési vázlat feltüntetése 10 féle (2%), 39 db (1%) termék esetében maradt el. Az egyes felügyel ségi számadatokat a következ táblázatban adtuk meg: A bekötési vázlat hiánya miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Fejér F város Gy r-moson-sopron Somogy Összesen fajta darab megfelel ségi jelölés A Pftv. 7. (1) bekezdése alapján a gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti törvény el írásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint tervezte és gyártotta. A 6. (1) bekezdés kimondja, hogy amennyiben jogszabály el írja, hogy a terméket CE megfelel ségi jelöléssel kell ellátni, akkor a termék csak a CE megfelel ségi jelölés feltüntetését követ en hozható forgalomba, valamint forgalmazható. A 765/2008/EK rendelet 30. cikk 4. bekezdése szerint a CE jelölés az egyetlen jelölés, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel a jelölés feltüntetésér l rendelkez közösségi harmonizációs jogszabályokban szerepl követelményeknek. Jogosulatlan feltüntetése vagy indokolatlan elhagyása egyaránt jogsért vé teszi a forgalomba hozatalt és a termékforgalmazást. 10

12 A fogyasztóvédelmi felügyel ségek a CE megfelel ségi jelölés kapcsán alapvet en annak meglétét és formai kialakítását ellen rizték. A CE jelölés hiányát a Bács-Kiskun, a Komárom-Esztergom, a Pest és a Zala megyei felügyel k összesen 4 fajta (0,53%), 8 db (0,15%) termék esetében állapították meg. Baranya, Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megyében összesen 30 féle (4%), db (28,18%) termék esetében kifogásolták a CE megfelel ségi jelölés nem megfelel formai kialakítását. A legtöbb ilyen lámpatestet (19 féle, db) Hajdú-Bihar megyében fedezték fel. El fordult a jogszabály által el írt 5 mm-nél kisebb méret, a meghatározott arányok be nem tartása, valamint a hibák halmozottan történ elkövetése is. 2. A magyar nyelv használati-kezelési útmutató A Pftv. el írásai szerint, amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelez jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály el írja, a gyártó köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érint figyelmeztetéseket a termékhez. Az import r a termékhez mellékeli a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érint figyelmeztetéseket magyar nyelven. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthet nek és egyértelm nek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelv használati és kezelési útmutató tartalmaz. A forgalmazó a termék forgalmazása el tt köteles meggy z dni arról, hogy a termékhez mellékelték a használati és kezelési útmutatót. A 79/1997. IKIM r. 1. számú mellékletének 1. a) pontja szerint azokat a legfontosabb jellemz ket, amelyeknek az ismeretét l és a figyelembevételét l a rendeltetésszer és veszélytelen használat függ, a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a hozzájuk mellékelt útmutatóban kell megadni. Az 5. (5) bekezdése értelmében a villamossági termékek esetében a használati kezelési útmutatót magyar nyelven kell rendelkezésre bocsátani. A használati útmutató tartalmi követelményeit a vonatkozó szabvány határozza meg. A felügyel ségek valamennyi ellen rzött lámpatest esetében vizsgálták a használati útmutató meglétét, melyb l 78 féle (10%), 248 db (5%) került kifogásolás alá. 26 féle (3%), 95 db (2%) termékhez nem állt rendelkezésre semmilyen formában ilyen dokumentum, 29 féle (4%), 74 db (1%) termék esetében pedig magyar nyelv változatot nem mellékeltek a lámpatesthez. A megyei/f városi fogyasztóvédelmi felügyel ségek kifogásolási számait részletesen a következ táblázat tartalmazza: 11

13 A használati kezelési útmutató miatt történ kifogásolások száma Bács-Kiskun Békés Csongrád Fejér F város Gy r-moson-sopron Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen kifogásolt hiányzik nem magyar nyelv fajta darab fajta darab fajta darab A magyar nyelv használati-kezelési útmutatóval rendelkez 695 féle, db lámpatestb l 23 féle (3%), 79 db (2%) termék esetében a dokumentum hiányos volt, mivel abból hiányzott valamilyen el írt figyelmeztetés. 3. Megfelel séget igazoló dokumentáció A Pftv. 5. (3) bekezdése alapján, ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelel séget igazoló dokumentumot ír el, úgy e termék csak megfelel séget igazoló dokumentummal hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak megfelel séget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók. A 79/1997 IKIM r. 4. sz. mellékletének 1. pontja el írja, hogy a gyártónak vagy a gyártó Európai Unióban letelepedett képvisel jének minden terméken fel kell tüntetnie a CE jelölést, és írásos EK megfelel ségi nyilatkozatot kell készítenie. A 2. pont értelmében a gyártónak össze kell állítania az e melléklet 3. pontjában leírt m szaki dokumentációt, és neki, illetve az Európai Unióban letelepedett képvisel jének biztosítania kell, hogy az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves id szak lejártáig ellen rzés céljából a külön jogszabályban meghatározott hatóságok részére rendelkezésre álljon. Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képvisel je nem rendelkezik székhellyel az Európai Unióban, úgy ez a kötelezettség azt terheli, aki a villamossági terméket az Európai Unió bels piacára importálja, és els ként forgalomba hozza. Az eljárások során a megfelel séget igazoló dokumentáció 169 féle, db termékhez került bekérésre. A felügyel ségi jelentések elkészültéig a beérkezett dokumentumokat 2 féle, 5 db lámpatest kivételével a felügyel k rendben találták, a további bekért dokumentumok megküldése még folyamatban van. 4. KPIR/RAPEX rendszerekben szerepl veszélyes termékek keresése Az ellen rzések arra is kiterjedtek, hogy a vizsgált terméktípusok nincsenek-e már letiltva, illetve, hogy nem szerepelnek-e a RAPEX rendszeren keresztül beérkez bejelentésekben található termékek között. A témavizsgálatban résztvev felügyel ségek ilyen veszélyes terméket nem találtak eladásban a témavizsgálat ideje alatt. 12

14 5. A termékkel kapcsolatos tájékoztatások Fttv. alapján történ ellen rzése A témavizsgálat során csak a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel sége állapított meg Fttv. szerinti jogsértést, 5 féle (0,67%), 10 db (0,19%) lámpatest kapcsán a csomagoláson feltüntetett, fogyasztókat megtéveszt információk miatt. 6. Szemrevételezéses termékellen rzési szempontok és mintavétel A témavizsgálat keretében 1 termékb l került sor mintavételezésre szemrevételezés során felmerült gyanú alapján. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel ségének munkatársai által mintavételezett fénycsöves, helyhez kötött lámpatest adattáblával és véd föld bekötésére alkalmas kapoccsal nem rendelkezett, a sorozatkapocs végz déseit nem jelölték. Az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában került sor a termék vizsgálatára, amely szabványtól való eltérést állapított meg. A kockázatértékelés és a szakvélemény elkészítése jelenleg folyamatban van. A mintavételezett termék ellen rzött termékjellemz nkénti vizsgálati eredményeit az 1. számú melléklet tartalmazza. IV. Intézkedések A témavizsgálat keretében a felügyel ségek a jelentéseik elkészültéig az alábbi intézkedéseket hozták: 63 piacfelügyeleti eljárás során a felügyel ségek - 47 kötelezést adtak ki, melyb l - forgalmazás feltételhez kötése összesen 47 esetben, 229 db terméket érint en történt meg; - 32 fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki összesen Ft értékben, melyb l - Pftv. alapján, 30 féle 155 db terméket érint en, Ft értékben, - Fttv. alapján, 5 féle 10 db terméket érint en, Ft értékben került kiszabásra. A területi felügyel ségek 26 esetben alkalmaztak áttételt. Az ügyek jelent s része jelenleg még folyamatban van, így az intézkedésekre vonatkozó fenti számadatok a kés bbiekben változni fognak. V. Összefoglalás Az ellen rzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, els sorban harmadik országból importált lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi el írásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, megfelel ségértékelésére és használati útmutatójára. Az ellen rzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kisz résre kerüljenek a vonatkozó el írásoknak nem megfelel, veszélyes termékek. Az ellen rzés 13 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet, 200 kiskereskedelmi szaküzletet, 4 esetben nagykereskedelemmel is foglalkozó egységet és 1 vásárt/piacot 13

15

16 Függelék Az ellen rzéshez kapcsolódó f bb jogszabályok és szabványok Jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet el írásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésér l szóló 765/2008/EK rendelete; az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerér l, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésér l szóló 768/2008/EK határozata; a termékek piacfelügyeletér l szóló évi LXXXVIII. törvény; a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet; a fogyasztóvédelemr l szóló évi CLV. törvény; az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeir l és az azoknak való megfelel ség értékelésér l szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet. Szabványok MSZ EN :2011, Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok; MSZ EN , Lámpatestek. Általános célú, helyhezkötött lámpatestek; MSZ EN :2008, Lámpam ködtet eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények; MSZ EN :2008/A1:2011, Lámpam ködtet eszközök. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények; MSZ EN :2001, Lámpam ködtet eszközök rész: Fénycs el tétek egyedi követelményei; MSZ EN :2001/A1:2006, Lámpam ködtet eszközök rész: Fénycs el tétek egyedi követelményei.

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-203-2/2014 Témafelel s: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a háztartási kisgépek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1076-3/2014. Témafelels: Szcs Csaba ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Elektromos grillek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY MŰSZAKI OSZTÁLY Iktatószám: Készítette: MSO-68-3/2013 Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos kerti kisgépek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: Témafelelős: PIF-00343-1/2015. Vincze Tibor Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a karácsonyi szezonális termékek laboratóriumi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: Témafelels: PIF-2108-3/2014 Szcs Csaba ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött (mintavételi terv

Részletesebben

HATÁROZAT. A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére. 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére. 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00242-0003/2014 Határozat HATÁROZAT A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. A bírságot

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1307/2013. Készítette: Pálné Tóth Márta Összefoglaló jelentés a textiljátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmez rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmez rendelkezések 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeir l és az azoknak való megfelel ség értékelésér l A villamos energia termelésér l, szállításáról és szolgáltatásáról

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a hálózati elosztó és hosszabbító készletek laboratóriumi vizsgálatáról

Összefoglaló jelentés a hálózati elosztó és hosszabbító készletek laboratóriumi vizsgálatáról NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Mechanikai és Villamos Laboratórium Iktatószám: MVL-219-3/2014 Témafelels: Várfalvi Bálint Összefoglaló jelentés a hálózati elosztó és hosszabbító készletek laboratóriumi

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00887-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21., adószám: 22367488-2-44)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-1191/2014. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS dekorkozmetikumok (rúzsok, szemhéjfestékek) laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-570/2014. Készítette: Pálné Tóth Márta Összefoglaló jelentés a kerékpárra szerelhet gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal egybekötött

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Freeart márkanevű, CAF02 azonosító jelölésű és NightLight"

H A T Á R O Z A T. Freeart márkanevű, CAF02 azonosító jelölésű és NightLight Iktatószám: Tárgy: BAO/001/01245-0003/2014 Határozat H A T Á R O Z A T A QX-Impex Kft. (székhelye: 7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es Rakodó hrsz. 089/6., adószám: 11368650-2-02 továbbiakban: Vállalkozás)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. augusztus NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-3249/2015. Készítette:

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00490-0008/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A VISLI KAPOS KFT. (székhely: 1108 Budapest, Lenfonó u. 8. IV/17.) által forgalmazott Hello Kitty gyermek napszemüveg

Részletesebben

forgalomból történő kivonását és visszahívását.

forgalomból történő kivonását és visszahívását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00592-0011/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A BARACK-VIRÁG KFT. (székhelye: 2822 Szomor, Kodály u. 10., adószám: 12960578-2-11; továbbiakban: Társaság) által forgalmazott

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: MSO-150-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a lézerpointerek mintavétellel egybekötött piacfelügyeleti ellenrzésérl

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-1112/2/2014 Témafelelős: Seres Gabriella ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Fagyálló szélvédőmosók vizsgálata Budapest, 2014.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálatáról Budapest, 2015. május NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Mechanikai és Villamos Laboratórium Iktatószám: MVL-48-2/2015

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-1321/2013. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY KÖNNY IPARI ÉS VEGYIPARI OSZTÁLY Iktatószám: KVO-179/2013. Készítette: Pálné Tóth Márta Összefoglaló jelentés a gyermekek tömegét hordozó játékok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00576-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A WELL DONE ST. MORITZ KFT. (székhely: 2900 Komárom, Mártírok u. 92., adószám: 13075833-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00685-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Tatai Harangláb Kft. (székhely: 2890 Tata, Május 1. u. 21/c., adószám: 11873147-2-11)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I.) A Neuzer Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: ) által gyártott

H A T Á R O Z A T. I.) A Neuzer Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: ) által gyártott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00499-0014/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I.) A Neuzer Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: 11196754-2-11)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el,

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el, Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00934-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A FRANCO-TRADE Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi út 15-17. - a továbbiakban: társaság,

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. május Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Részletesebben

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00491-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-160-3/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az építési termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: SEF-1366/2014 Témafelel s: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés a tejtermékek vizsgálatáról a megtéveszt jelölések

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00258-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A MEI HUNG XIANG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. fszt. 2. adószám: 25099272-2-43)

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T Iktatószám: Tárgy: SOO/001/00865-0013/2014 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T A BALATONVIDÉK KFT. (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi. u. 15. 2/27.) által forgalmazott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00640-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: 11479042-2-11)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Határozat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság)

Határozat. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00183-0011/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozat A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) 1. az Orosz Ödön Mihály Kft.-t (székhely:

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A villamos energia termeléséről,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

HATÁROZAT. forgalmazását megtiltom, valamint forgalomból történő kivonását és visszahívását rendelem el,

HATÁROZAT. forgalmazását megtiltom, valamint forgalomból történő kivonását és visszahívását rendelem el, Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00085-0001/2015 Forgalmazás megtiltása HATÁROZAT A MEDI-HUT Kft.(székhely: 7720 Pécsvárad, Erzsébet út 12., adószám: 13118561-2-02, továbbiakban: Vállalkozás) által gyártott

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekeknek szánt maszkok és jelmezek vizsgálatáról Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG Mechanikai és Villamos Laboratórium Összefoglaló jelentés a Gyermekeknek

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00858/2015 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a kültéri és beltéri kerámiai burkolólapok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00737-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Tóth és Társa Építőanyag Kereskedelmi Kft-t

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-537/2014. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a cumik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl Az összefoglaló jelentést készítette:

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00998-0011/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat I. A "KEVAIMPEX" Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 8. fszt. 2. - a továbbiakban: Zrt., illetve

Részletesebben

Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út em. 11., adószám: , képviseli: Kaliczné Szabó

Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út em. 11., adószám: , képviseli: Kaliczné Szabó Iktatószám: Tárgy: HE/001/00292-0021/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út 38. 3. em. 11., adószám: 22189051-2-10, képviseli:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Határozat: Ötvös Imre egyéni vállalkozó (székhelye: 3300 Eger, Tárkányi út 84., adószáma: 62654591-2-30) által forgalmazott

Határozat: Ötvös Imre egyéni vállalkozó (székhelye: 3300 Eger, Tárkányi út 84., adószáma: 62654591-2-30) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: HEO/001/01094-0011/2014 Fogyasztóvédelmi bírság Ügyszám: 1409F-00188 Határozat: Ötvös Imre egyéni vállalkozó (székhelye: 3300 Eger, Tárkányi út 84., adószáma: 62654591-2-30) által forgalmazott

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00492-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A PASSION TEX-ART Kereskedelmi Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34. 3. em. 305., adószáma: 24334226-2-42) által forgalmazott

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2077/2014. Témafelels: Czinege Ágnes Összefoglaló jelentés a gyufák és gyertyák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

HATÁROZAT. A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: ) terhére

HATÁROZAT. A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: ) terhére Iktatószám: Tárgy: SO/001/00791-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: 24204112-2-14) terhére

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Kötelezem a Meseország Játékbolt Kft.-t (székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör u. 39. sz., adószáma: ) ,- Ft, azaz Kilencvenezer forint

Kötelezem a Meseország Játékbolt Kft.-t (székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör u. 39. sz., adószáma: ) ,- Ft, azaz Kilencvenezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00883-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Kötelezem a Meseország Játékbolt Kft.-t (székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör u. 39. sz., adószáma: 11746098-2-18) 90.000,-

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-700/2016. Készítette: Pálné Tóth Márta ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekkerékpárok és kerékpáros gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szén-monoxid érzékelőkkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzéseinek tapasztalatai

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szén-monoxid érzékelőkkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzéseinek tapasztalatai A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szén-monoxid érzékelőkkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzéseinek tapasztalatai Szabó Péter Piacfelügyeleti Főosztály 2015. március 5. A piacfelügyeleti tevékenység

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermeklábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről Budapest, 2012. december Iktatószám: KVO-884/2012 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: SZO/001/01211-0015/2014 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT A THE-TUYET Kft. vállalkozás (székhely: 1195 Budapest, Petőfi utca 29. 2. em. 8.; adószám: 13827317-1-43;

Részletesebben

HATÁROZAT. E kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni ,- Ft, azaz egyszázezer forint

HATÁROZAT. E kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni ,- Ft, azaz egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: BA/001/00021-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Pfeifer Józsefet (lakcím:7090 Tamási, Jókai u. 6.) arra kötelezem hogy rendelkezzen valamennyi, általa

Részletesebben

Polysport Panda Eco Quick megnevezésű hátsó kerékpáros gyermekülés

Polysport Panda Eco Quick megnevezésű hátsó kerékpáros gyermekülés Iktatószám: Tárgy: PE/001/01891-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A Hervis Sport Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR út.; adószám: 11454609-2-07) által forgalmazott Scirocco megnevezésű,

Részletesebben

Rácsos kivitel. I. év. oszt. IK >10 (50 joule) IP 66 BOLLARD VILÁGÍTÓ OSZLOPOK BORNEO. H : 600 mm H : 800 mm H : 1050 mm ALUMÍNIUM

Rácsos kivitel. I. év. oszt. IK >10 (50 joule) IP 66 BOLLARD VILÁGÍTÓ OSZLOPOK BORNEO. H : 600 mm H : 800 mm H : 1050 mm ALUMÍNIUM BOLLARD VILÁGÍTÓ OSZLOPOK BORNEO ALUMÍNIUM Rácsos kivitel H : 600 mm H : 800 mm H : 1050 mm Alkalmazási terület Köz- és magánkertek, utak, fasorok stb. világítására. Mûszaki jellemzõk Alumínium öntvény

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata

Összefoglaló jelentés. Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-563-1/2013. Készítette: Jakab Krisztina Összefoglaló jelentés Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata Budapest,

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

HATÁROZAT Ft, azaz Egyszázezer forint

HATÁROZAT Ft, azaz Egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00510-0009/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a virslik, párizsik és krinolinok vizsgálatáról Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-00690/2014 Témafelelős:

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK R7s FOGLALATÚ HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ. Műszaki ismertető

BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK R7s FOGLALATÚ HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ. Műszaki ismertető BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK R7s FOGLALATÚ HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ Műszaki ismertető A beltéri lámpatesteket különféle közösségi intézmények helyiségeiben (pl. irodák, kiállítótermek, oktatási és egészségügyi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A galvánelemek vizsgálatáról Budapest, 2013. január NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: EVL-00 /2012. Témafelelős: dr. Mastala Zoltán,

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00445-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1932/2016 Készítette: Czinege Ágnes Összefoglaló jelentés a rágókák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00120-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÚJ PIACFELÜGYELETI TÖRVÉNY

FÓKUSZBAN AZ ÚJ PIACFELÜGYELETI TÖRVÉNY TERMÉKBIZTONSÁG ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM: FÓKUSZBAN AZ ÚJ PIACFELÜGYELETI TÖRVÉNY 2012. november 27. 2012. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A TERMÉKEK PIACFELÜGYELETÉRŐL Cél: a forgalomba hozott termékek a fogyasztók

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: )

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: ) Iktatószám: Tárgy: KE/001/00616-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07)

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben