Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma"

Átírás

1 XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási intézményében, a gimnáziumban és a két általános iskolában, augusztus 31-én nyitották meg ünnepélyesen a tanévet, a mezõgazdasági szakképzõ iskolában pedig szeptember elsején. A sort a Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola kezdte. Dr. Fekete Imréné igazgató köszöntõjében szólt arról, hogy az új tanévben 54 nulladikos és kilencedikes új diák kezdi az iskolában tanulmányait. A tavalyi negyedikesek az idén is sikeres továbbtanulással dicsekedhetnek. Az új típusú felsõoktatások végeztével közülük kerülnek ki a jövõ szakemberei. Lesz közöttük vegyész-, villamos- építészmérnök, energetikus, tanár, tanító, könyvtáros, programozó, szociális munkás, matematikus és így tovább. 14-en pedig a gimnázium ötödik osztályában folytatják tanulmányaikat, szakmát szerezvén. A gimnáziumi oktatás technikai feltételei is változtak ezen a nyáron. Hosszú évek után sikerült elkezdeni az iskola épületének felújítását. Sok került a tetõ teljes szigetelésére, látványos és remélhetõleg a fûtési számlákon is érzékelhetõ lesz a fõépület ablakainak cseréje, korszerû mûanyag ablakokra. Festés is volt az iskola több helyiségében. A tornaterem felújítása, tisztító festése és a bordásfalak, radiátorok festése, valamint az új aljzat lerakása még folyamatban van. Ezek átadási határideje szeptember 10. Dr. Fekete Imréné elmondta azt, hogy érdemes tanulni, hiszen a rangos egyetemekre csak plusz pontokkal lehetett bejutni. Az ilyen egyetemekre pályázóknak az emelt szintû érettségi letételét javasolta. Fontosnak tartotta a nyelvvizsgák letételét a középiskolai évek alatt. Az igazgató asszony utalt rá, hogy a Radnóti gimnázium 42. tanévét kezdi szeptember elsején. Bemutatta a tanévnyitó ünnepség résztvevõinek az iskola három új tanárát: Agócs Mariannt, Csala Mónikát és Gábor Sándort. A Szent Anna Katolikus Általános és Diákotthon a tanévnyitóját a templomban tartotta. A szentmisét követõen évnyitó beszédében Kiss Györgyné igazgató asszony a nyáron történtekrõl szólva megemlítette, hogy az elmúlt tanév még be sem fejezõdött a szakemberek már hozzáfogtak az iskola park felõli oldalának felújításához. Az iskola udvari része is megújult. A RENOVABIS pályázaton nyert 1,2 millió forintból korszerûsítették az ételszállító edényeket és egy tanterem bútorzatát felújították. Vásároltak még egy számítógépes kivetítõt (projektort) és egy hordozható számítógépet is, hogy a Phare pályázaton nyert számítógépes programokat minden tanteremben használni tudják. Ezzel is az oktatás színvonalát szeretnék növelni. A Dunafalván szervezett iskolai tábor nagyon jól sikerült. Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma a várakozásnak megfelelõen alakul. Kiss Györgyné emlékeztetett, hogy a katolikus oktatási intézmények megyei tanévnyitója Jánoshalmán lesz szeptember 4- én, vasárnap délelõtt. Ebbõl az alkalomból dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek szentmisét mutat be a helyi templomban. A szertartást a Magyar Katolikus rádió közvetíti. (Folytatás a 2. oldalon) Az augusztus 20-i ünneplés a Szent Anna templomban kezdõdött. A szentmise elején Nagyidai Zsolt káplán szentelte meg az újbúzából készült kenyeret. A hívek itt adhattak hálát az Istennek, hogy ilyen királyt adott hazánknak, aki nagyon sokat tett a kereszténységért, a magyarságért. Augusztus 20 az egyik legõsibb magyar ünnep emlékeztetett Juhász Anikó mûvelõdési fõmunkatárs, a rendezvény háziasszonya. Szent István király ünnepének napja a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Az elsõ királyunk és a kenyér Kitüntetés ünnepe régi hagyományokra tekint vissza. Ma már egy napon emlékezünk meg mind kettõrõl. Az áldott magyar kenyér ünnepét az 1930-as években országszerte megünnepelték, hiszen augusztus végén mindig is voltak aratóünnepek után éled újra az összes hagyomány. Ismét Szent Istvánt ünnepeljük, kenyérszenteléssel összekötve. Államalapító István király ma Magyarország elsõ patrónusa Mária a Magyarok Nagyasszonya után. Ünnepük is egymás után következik. Augusztus 15- én Nagyboldogasszony ünnepe, Szent Istvánra aki felajánlotta Máriának a nemzetet jelképezõ koronát öt nappal késõbb, augusztus 20-án emlékezünk. A misén megszentelt új kenyeret a Képviselõ-testület Szent István király emlékére rendezett ünnepi ülésén a jánoshalmi földet mûvelõ emberek nevében Dági József a Gazdakör elnöke és felesége adta át Rapcsák András polgármesternek, s rajta keresztül a közjónak. Rapcsák András polgármester ünnepi köszöntõ beszédében nagyra értékelte Szent István királyunk emlékét, mely meghatározta történelmünket, meghatározza jelenünket és jövõnket. Ebbõl kell meríteni akkora erõt, mely minden nehézségen átsegít bennünket, megoldva a jelen problémáit, feladatait Az, amit tett, az út, amit kijelölt a történelemben megállta a helyét. Ez volt az egyetlen helyes út hangsúlyozta Rapcsák András. A polgármester a továbbiakban utalt arra, hogy bármi történjék is az országban, ezt az életmûvet soha senki nem kérdõjelezte meg és nem is fogja megkérdõjelezni. A máról szólva elmondta, hogy miként tudjuk követni azt az mûvet, melyet hátrahagyott István király. Beszélt arról a munkáról, melyet a Képviselõtestület végez és méltán lehetnek példái a évnek is. Szólt a megvalósult beruházásokról, mint például a fecskeház, a megvalósulandó beruházásról, mint például az állatfelvásárló tér, a sportuszoda és a más jellegû utca- és járdaépítések, mely ennek az eszmének a szellemében - összefogás, a hazaszeretet valósul meg. Utalt a kistérségen belüli szociális ellátást javítandó, három épület kerül átadásra a Pelikán Kht. Dózsa Gy. utcai ingatlanán (volt Haladás Mgsz. irodaház). Összefogás, a helyi szülõföld szeretete nélkül ezeket nem lehetne megvalósítani hitre, vallásra tekintet nélkül. (Folytatás a 3. oldalon)

2 2. oldal HUNYADI NÉPE szeptember Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák (Folytatás az 1. oldalról) A Hunyadi János Általános Iskola udvara is benépesült augusztus utolsó napjának késõ délutánjára. A tanulókat sok szülõ kísérte a tanévnyitó ünnepségre. Balázsics Zoltán igazgató elmondta, a nyár nem szûkölködött eseményekben. Az iskola diákjai közül sokan voltak különféle táborokban. Az egyik csoport Sikondán pihent, a másik csoport programja pedig a csíkszeredai és jánoshalmi gyerekeknek szerzett felejthetetlen élményeket. Az aerobicosok ismét elkápráztattak bennünket a gála mûsorukon. Változások történtek az iskola szervezeti életében. A nyár folyamán Jánoshalma és Kéleshalom önkormányzata létrehozott egy intézmény fenntartó társulást, melynek keretén belül közösen mûködtetik majd az általános iskolát. A kéleshalmi iskola önállóságát megõrizve a Hunyadi iskola tagiskolája lett. Az alsós kéleshalmi gyerekek, ahogy eddig is Kéleshalmon fognak tanulni, a felsõ osztályosok továbbra is busszal fognak bejárni Jánoshalmára. Volt, akinek munkával telt a nyara. Az idén a tavalyinál is több tantermet tudtak kimeszelni, mázolni, a sportcsarnokos fûtõk munkájának köszönhetõen. Augusztus végén lázas kopácsolás volt az iskola épületében. Az informatikai pályázat keretében az informatikai terem elektromos hálózatát korszerûsítették, riasztót szereltek fel. Szeptember közepéig be tudják üzemelni az új berendezéseket. Az idei év feladatairól szólva Balázsics Zoltán elmondta, hogy tervezik az úgynevezett kis udvar felújítását, melyre már tavaly gyûjtöttek és most is szeretnének. Most árverést szerveznek pénzgyûjtés céljára, Tóth István (Csoki) közremûködésével. Négy új elsõs osztályra való kisdiák kezdi meg az iskolás éveket. Õket elkísérte a szülõkön kívül a volt óvó nénijük is. Jubileumi találkozó A kis diákok versekkel köszöntötték nagyobb társaikat. A nagyobbak Puskás Krisztina betanításában néptánccal, Bátyai Gáborné segítségével pedig játékos aerobic-gyakorlattal színesítették az évnyitó ünnepségét. A Mezõgazdasági, Középfokú Szakoktatási, Továbbképzõ és Szaktanácsadó Intézetben csütörtökön reggel Gyõry János igazgató nyitotta meg az új tanévet. Beszédében hangsúlyozta, hogy az iskolából kikerülõ diákok megállják a helyüket. Emlékeztetett rá, hogy az iskolában többféle képzésre is lehetõség van, és akikben van ambíció és él ezekkel a lehetõségekkel, azoknak a jövõje mindenképpen megalapozottabb. Ahhoz, hogy ilyen eredményeket érjen el szükséges, hogy tovább folytatódjék az iskolát jellemzõ rend és fegyelem, és az, hogy értéket tudjanak közvetíteni. Az iskola saját pedagógiai programmal rendelkezik. A tanuló központúság nem jelent szabadosságot, de az iskola rendjéhez való igazodás mindenkire vonatkozik. Azt tudja az iskola segíteni, aki partner, hagyja, hogy segítsenek a felnõttek. Ehhez nem elég egy langyos hozzáállás, hanem kemény következetes munka kell. Aki napi három órát nem tölt el tanulással, annak nem sok esélye van ilyen segítség mellett sem, hogy befejezze az iskolát. Szólt az igazgató a megváltozott szakközépiskolai képzésrõl, miszerint a 10. osztályig általános jellegû képzés folyik, ekkor kell szakmát választani, és dönthet úgy valaki, hogy akár másik iskolában, más szakmában folytatja tanulmányait a 11. évfolyamtól. Az érettségi elõtt állóknak ajánlotta az emelt szintû érettségi letételét, mert ezzel lehet jobban érvényesülni. Gyõry János elmondta azt is, hogy a négy év során minden tanulónak legalább egyszer lehetõséget biztosítanak, hogy ellátogathassanak az osztrák partner iskolába. Szeretnék erõsíteni a Új káplán nyelvi képzést, hiszen az unióban legalább egy nyugati nyelv megfelelõ szintû elsajátításával lehet. A mezõgazdasági iskola elsõ embere kérte a szülõket, hogy legyenek partnerek minden olyan dologban, ami a gyermekeik érdekében az iskolában történik. Az iskola törekszik a kapcsolattartásra. Beszéde végén azt kívánta, hogy legyen az iskolában munka, legyen teljesítmény, de azért maradjanak gyereknek vidámnak a koruknak megfelelõen. Az iskola képzési rendjének sajátosságából adódóan a tavalyi tanévet is ezen a napon zárta be az igazgató elismerések átadásával. bs Felvételünkön a jánoshalmi Általános Iskola 1955-ben végzett diákjai láthatóak. Balról jobbra, ülõ sor: Bódi Ernõ, Szabó Sándor, Taskovics Ferenc, Tóth Imre, Lábodi László, Bánóczki Lajos Álló sor: Ádám István, Ádám Károly, dr. Urfi László, Horváth János, Égertz Antal, Csesznegi Sándor, Horváth Sándor, Zámbó Sándor A 33 fõs osztálylétszámból már sajnos sokan nincsenek az élõk sorában, de volt néhány hiányzó is az augusztus 27-én megtartott találkozón. Az 50 éve végzett diákok osztályfõnöke Majoros Aladár tanár úr volt augusztus 1-i hatállyal dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek Jánoshalmára helyezte káplánnak Nagyidai Zsolt újmisés atyát. Az 1974-ben született ifjú pap Újvidéken, s Temerinben élt egészen kispap koráig. 25 éves korában, októberében döntötte el, hogy a papi hivatást választja, s a 2000-es jubileumi esztendõben jelentkezett papnövendéknek Kalocsán. Az új káplán elsõ miséjét Temerinben mutatta be. Vasárnap, a búcsú napján mutatkozott be a jánoshalmi híveknek a 10 órai misén

3 2005. szeptember HUNYADI NÉPE 3. oldal Idõközi választás Fiatalok tragédiája Csávolynál Egy 16 éves lány életét vesztette, egy fiatalember súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülést szenvedett abban a balesetben, amely szombatra virradó éjjel történt a Csávolyt Bácsbokoddal összekötõ úton értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség a Bács-Kiskun Megyei RFK sajtószolgálatától. A tragikus karambol éjjel 2 óra után történt az 5505-ös számú mellékúton. A jánoshalmi fiatalok Csávoly felõl Bácsbokod irányába tartottak egy Ford Escort személyautóval, amikor jármûvük eddig Vitézavatás A múlt pénteken, Kalocsán a Szent Imre templomban a Délalföldi 56-os Vitézi Rend vitézavatási ünnepséget tartott. Az 1956-os forradalom és szabadságharc megvalósítói, üldözöttei és a történelmet meghatározó személyek közül 17 fõ a lelki, jellemi, hõsi nagyság, férfias nemesség alapján érdemelte ki a vitézi címet. Közülük 7 jánoshalmi, Ádám Béla, Horváth Gellért, Horváth Imre, Kiss György, Kiss Mihály Nagy István, Nagy (Szepi) Sándor,. Az ünnepi alkalomból Finta József plébános mutatott be szentmisét, majd dr. Fejér Dénes a Délalföldi 56-os Vitézi Rend törzskapitánya ütötte vitézzé a jelölteket. Az ünnepséget követõen megalakult a Délalföldi 56-os Vitézi Rend, Kalocsa és környéki, Bács- Kiskun megyei Vitézi Szervezete. Felvételünkön a megyénk béli régi és újonnan avatott vitézek Szent Imre herceg szobra elõtt. A Jánoshalma 002. számú választókerületében szeptember 4-re kitûzött önkormányzati képviselõ idõközi választására a Helyi Választási Bizottsághoz két jelölt állítására érkezett bejelentés. A Bizottság mindkét jelöltet nyilvántartásba vette. A választókerület választópolgárai tehát Balázsics Zoltánra a Fidelitas, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Kisgazda Polgári Egyesület, valamint a Magyar Demokrata Fórum közös jelöltjére, illetve Szuhanek Bélára független jelöltre adhatják le majd szavazataikat. tisztázatlan körülmények között egy álló, kivilágított traktor bal hátsó kerekének ütközött, majd onnan az árokba csapódott és egy fának ütközött. A roncsból a tûzoltók emelték ki az utasokat, a 16 éves lányt azonban már csak holtan. Az autót vezetõ 23 éves férfi súlyos, míg egy 20 éves társa könnyebb sérülésekkel megúszta a karambolt. A tragikus baleset okát és pontos körülményeit a rendõrség szakértõ bevonásával vizsgálja. Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség, augusztus 27. Kitüntetés (Folytatás az 1. oldalról) Rapcsák András polgármester megköszönte mindazok munkáját, akik ezt segítik tevékenységükkel. A Képviselõ-testület július 7-i ülésén meghozott határozta értelmében Lakó Erzsébetnek Jánoshalma Város Díszpolgára Posztumusz címet adományozott: tanítói munkájáért, példamutató életéért és emberségre, szeretetre, becsületre nevelõ pedagógiájáért, amivel sokat tett a jánoshalmi emberek tudásáért, mûvelõdéséért és felemelkedéséért. Az ünnepi ülésen adta át az elismerést a város elsõ embere a kitüntetett hozzátartozójának, Lakó Györgynek akinek édesapja is díszpolgára településünknek. Ifjabb Lakó György megköszönte azt a megtiszteltetést, hogy a kitüntetést néhai nagynénje nevében átvehette. Erzsike néni példát mutatott nekünk arról, hogy mindenki, akinek hite és akarata van, sokat tud tenni, és tehet embertársaiért, városáért, országáért. Mindenkiben meg lehet, sõt meg kell látni az eredendõen jót, akár kunyhóban, akár palotában született idézte Lakó Erzsébet ars poeticáját. Megköszönte a kitüntetést mindazoknak, akik ezt javasolták és errõl döntöttek. Az 1993-ban elhunyt pedagógusnõ életútjáról, munkásságáról egykori kiserdei tanítványa Peck Antalné emlékezett meg, Martinek Erzsébet gondolataival. Az állami ünnep alkalmából Szakál Lajos Bács-Kiskun Megye Ifjúságának neveléséért díjban részesült. A megyei kitüntetett. önkormányzati képviselõ munkáját megköszönve, s biztatva, hogy továbbra ilyen aktívan képviselje Jánoshalmát az országban, a megyében Rapcsák András polgármester a ajándékkal kedveskedett ebbõl az alkalomból. Szakál Lajos köszönve az ajándékot, mely igai meglepetés volt számára, meleg szavakkal emlékezett meg mindazokról, akiknek munkája, tevékenysége e díj átvételéhez segítette. A testület ünnepi ülés záró szakaszában Rittgasszer Imola versekkel, Tóth Andrea énekkel zongorán kísérte Zsikla Csaba tette színesebbé a Képviselõtestület augusztus 20-i ünnepi ülését. Az ülést követõen a város vezetése álló fogadáson látta vendégül a résztvevõket, melyen Radnai István alpolgármester mondott pohárköszöntõt. Értesítés Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a benzinüzemû és benzin-gáz kettõsüzemû gépkocsik mellett vállaljuk a dízelüzemû gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát is munkanapokon óráig. B ÁCSGÉPKE R KFT. Kisszállási út 11. Tel.: 77/ , 77/

4 4. oldal HUNYADI NÉPE szeptember D V D minõségben MEGHÍVÓ a Szüreti Napok 2005 Rendezvényeire Jánoshalma, szeptember Program: szeptember 16. (péntek) Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítás. Helye: Gazdakör székháza (Jánoshalma, Bernáth Zoltán u.7.) A kiállításon a részvétel díjtalan! Kiállítás megnyitása: de. 10 óra (A kiállítás óráig tart nyitva) 11 órakor szüreti felvonulás; utána szüreti ételek kóstolója lesz a Gazdakör székházának udvarán. Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos tájékoztatás a következõ címeken: Dági József (Jánoshalma, Jókai u.55. Tel.: 77/ ) Keresztényi András (Jánoshalma, Álmos u.3. Tel.: 77/ ) Skribanek János (Jánoshalma, Dózsa Gy. u Tel.:77/ ) Jelentkezési határidõ: 2005 szeptember 16. péntek reggel 7-ig szeptember 17. (szombat) 9-17 óráig Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítás szeptember 18. (vasárnap): 9-15 óráig: Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítás. A kiállítás díjainak átadása 15 órakor lesz a Gazdakör székházában. A kiállítás helyszínén a teremõröknél tombolajegy vásárolható, a tombolahúzás a kiállítás díjainak átadása után történik. A kiállításon részt lehet venni: minden mezõgazdasági terménnyel és termékkel, régi permetezõvel, préssel, káddal, mezõgazdasági eszközökkel, kézimunkákkal, gyümölcs, szõlõ, zöldségfélék terméseivel, azok feldolgozott termékeivel, különleges alakú, nagyságú termésekkel, dísznövényekkel. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és kiállítót! Jánoshalma Város Önkormányzata, Gazdakör, Gyümölcs- és Szõlõtermesztõk Egyesülete és VHS Esküvõk, keresztelõk, születés- és névnapok. baráti és családi rendezvények videózását vagy fotózását vállalom Blázsik Sándor - ZSIKOR Tel:06-30/ Megrendelését fogadja Renner Mária is a 20/ as telefonon Sikonda Mátyás korában Egy katona naplójából A Hunyadi János Általános Iskola 62 tanulóját toborozta be idén nyáron Mátyás király fekete serege. Mi, nemes vitézek augusztus 7-én vonattal indultunk a déli végek felé Sikonda bevételére. Magyaregregy határában az ellenséges csapatok elõtt be kellett vennünk Máré várát. A várkapitány örömmel fogadta kis csapatunkat és Már szellemérõl mesélt nekünk. Ezután hadiszállásunkat foglaltuk el 6-8 fõs csapatokra bontva, majd felderítõ portyára indultunk a táborhely körüli erdõk és tavak vidékére. Az idõ, a portya esti folytatásához már nem kedvezett, ezért Sikondafürdõ Wellnes hoteljének fürdõjében megáztattuk megfáradt tagjainkat. Mielõtt azonban nyugovóra tértünk volna, Mujkó a király udvari bolondja anekdotát mesélt hõsi harcosokról. Másnap reggel pihenten ébredtünk, elkészítettük a csatákban oly fontos zászlainkat, majd megörökítettük seregünk vitézeit fotográfia formájában. A melegvizes buborékozás ezen a napon sem maradhatott el. Délután ötpróbát tettünk, hogy emléket állítsunk Kinizsi vitézségének. Este eskütétellel erõsítettük összetartozásunkat, majd ez a nap reneszánsz kori bállal és Mujkó újabb meséjével végzõdött. A kedd ismét jó idõvel virradt ránk, ezért a közeli tisztáson és erdei ösvényeken harci gyakorlatokat folytattunk. Erõnket a vízben is meg kellett mutatni, de az igazi próba este várt ránk. A bátrak útján nagy veszélyek között kellett a sötétben egyenként végigmennünk. (Õszintén megvallva én féltem egy kicsit, de hõs katonához méltón társaim elõtt nem mutattam.) Mujkó vidám története és tréfás bolondozásai, játékai felhõtlenné tették ezt az estét. Az éjszaka folyamán gonosz török seregek elrabolták zászlainkat. Váltságdíjként erdei akadálypályát kellett teljesítenünk, ahol megjártuk a nagy sziklákat, mocsarakat, folyókon és tavon keltünk át. Zászlainkat visszaszerezvén örömünkben fürdõt vettünk. Udvari jelmezbálunkhoz mécseseket készítettünk és az így gyönyörûen megvilágított bálteremben táncot jártunk. Eme jeles napon idõutazást tett udvarunkban Cézár és szenátorai, hercegnõk, ninják, kalózok, boszorkányok, tündérek és még sok mesebeli figura. A hét idusán királyi labdajátékkal, kártyajátékkal és nemesi rókavadászattal múlattuk az idõt. Mindennapi fürdõnk és Mujkó tanmeséje ezen a napon sem maradhatott el. Pénteken harci díszt öltöttünk, melyben legnagyobb segítségünkre az udvari nemesség volt. Andrea úrhölgy, Ildikó bárónõ és Ágnes várúrnõ harci jelekkel ékesítették testünket, mint például: kígyó, sas, virág, szív stb. A vízõrök igen meglepõdtek kinézetünkön, de nem zavarták fürdõzésünket. Esti lakoma után a kultúrának szenteltük idõnket. Egy vándorkomédiás (Bábovi Színház) vidám, boldog perceket szerzett a királyi udvarnak. Az utolsót megelõzõ napon fát gyûjtöttünk a nagy tûzhöz, ajándék képet készítettünk szeretteinknek emlékbe és eltöprengtünk azon, hogy milyen mûsorszámmal okozhatnának a legnagyobb meglepetést az esti poharazgatáson Mátyás királynak. Ezen estén köszöntük meg a királyi szakácsoknak a finom és bõséges lakomákat. Kihirdettük a versenyek bajnokait is, akik jutalmat kaptak. Az éjszaka gyorsan telt, a táborbontás hamar eljött, tiszta ruha hiányában haza kellett utazni. A búcsú szomorú, de az utolsó mártózás erõt adott a hazaútra. Irányt vettünk Amerikába, ahol a vendéglátás kedvezõ volt. A finom ételek, italok és ajándékok hatására úgy döntöttünk, hogy jövõre az indiánokkal nyaralunk. Vasparipa repített bennünket haza, de az bizos, hogy soha nem feledjük az emlékeket: Jövõre veletek ugyanitt! Külön köszönetem az udvari nemesség tagjainak: Agócs Andreának, Csótiné Tóth Ágnesnek, Csóti Jánosnak, Gál Lászlónénak, Kiss Gézának, Koczó Ildikónak, Kovács Lászlónénak, Marancsik Róbertnek, Rimaszombatiné Molnár Erikának, Szabó Zsoltnak, Szakáll Illésnek, és mindazoknak, akik munkájukkal vagy adományukkal segítették a tábor létrejöttét. Kelt, mint fent Mátyás uralkodásának évében, egy fekete seregbéli nemes vitéz által. A naplót átmásolta: Marancsikné Kubatov Ágnes táborvezetõ

5 2005. szeptember Önkormányzati beruházások Közel 10 éves vágya volt a lakosságnak, hogy megépüljön a fiatal családok lakásproblémáinak megoldását segítõ fecskeház. Fecskeház ( évben épült), melynek a Beruházási költsége: 39,8 millió Ft Készpénzes sajáterõ: 10,1 millió Ft Ingatlanérték: 1,9 millió Ft Állami támogatás: 27,8 millió Ft Saját erõ: 12 millió Ft Mindösszesen: 39,8 millió Ft A gyönyörû épület hat család számára biztosít elhelyezést. A Jánoshalma belterületi útjainak korszerûsítésére-felújítására mintegy 35 millió forintot fordított az Önkormányzat az elmúlt két év alatt. Ebbõl mintegy 28 millió forint megyei pályázat útján, míg saját erõként 7 millió forint került biztosításra, így felújításra került a Kiss Ernõ utca, Völgy utca, Radnóti utca, Kossuth utca, Béke tér, Molnár János utca, Vágóhíd utca, Kórház utca, Bernáth Zoltán utca. Új beruházásként felépültek a városi és a távolsági buszvárók épületei. A hét darab létesítmény 6 millió forint beruházási költséggel valósult meg. Természetesen a környezetükben elhelyezésre kerültek az esztétikus hirdetõtáblák és szemétgyûjtõk. A városnak, de mondhatnánk, hogy a kistérségi, a megyei lakosság részérõl nagy elismerést kapunk a megvalósult beruházást látva. A buszvárók HUNYADI NÉPE Beruházások, fejlesztések 2005 A Mélykút Nagyközség Gondozási Központ konyhája program Térségünkben 150 millió forint támogatást jelent és természetesen az érintett önkormányzatok saját forrásait is. A településeken megvalósuló beruházások a kistérség lakosságát érintik. A kötelezõ önkormányzati önrész a beruházási költség 20 %-a. Borota Idõsek Nappali Otthona A volt mozi épületében került kialakításra a minden igényt kielégítõ, az idõsek foglalkoztatását, pihenését, étkeztetését, orvosi ellátását, szórakoztatását biztosító komplexum. Az Otthon 30 fõ ellátását biztosítja. A megkötött szerzõdések értelmében 3 évig a mûködtetést Jánoshalmáról a Pelikán Kht. 5. oldal megépítésével jelentõs mértékben hozzájárultunk a lakosság utazási feltételeinek javításához. A város utcáiban a járda burkolatok kiépítésére az utóbbi két évben mintegy 15 millió forintot költöttünk 80 százalékos pályázati támogatással. Ebbõl a keretbõl mintegy 10 ezer m2 járdaburkolatot építettünk meg úgy, hogy a fõbb építési anyagok (sóder, cement) helyszínre szállításával a lakosság részére biztosítottuk, majd a lakosok saját költségükön építették meg a burkolatot. Ez évi kezdéssel és jövõ évi befejezéssel tervezzük a Kálvária utca, Béke tér, Temetõ egy oldalát, valamint a Petõfi utca, Béke tér, Vásártér, állomás mindkét oldalán lévõ járdaburkolat felújítását, aszfalt burkolatúra. Ezen felújítási munka további 10 millió forint összegû beruházással valósul meg. Felszíni csapadékvíz elvezetõ csatorna felújítására, rekonstrukciójára, tisztítására (Petõfi utca, Béke tér, Deák Ferenc, Szemere és Kossuth utcák) 5,5 millió fordítunk. Oktatási intézményeinkben, elsõsorban a gimnázium épületeire 25 millió forintot fordítottunk ebben az évben, melynek kapcsán megvalósult az épület tetõszigetelése és hõszigetelése, bádogos munkákkal együtt új mûanyag nyílászárók elhelyezésére került sor a fõépület homlokzati részén, valamint felújításra kerül a tornaterem padozata. Ezen A Kéleshalom község háziorvosi rendelõje munkálatokra mintegy 21 millió forintot biztosított az Oktatási Minisztérium. Fejlesztésre került a Hunyadi János Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda is. Ez év szeptember hónapjában kezdõdik el a mindent kielégítõ EU-s elõírásoknak megfelelõ állatfelvásárló- és vásártéri vizsgálóépület megépítése. A beruházás mintegy 21 millió forint összegbe kerül, melybõl 18 millió forintot nyert az Önkormányzat. A fejlesztés keretében történik a Zenészsoron lévõ kistérségi épületek lebontása, az úttest felújítása is. A beruházás megvalósításával a kistérségi igények maximális, magas színvonalú kielégítése kerül megoldásra. A tanuszoda építése a jelenlegi sportcsarnokhoz kapcsolódva ez év õszén kezdõdik el, és a megfelelõ kivitelezõ kiválasztása után úgy szeretnénk, hogy 2006 év végéig át tudjuk adni. A beruházás összköltsége 206 millió forint, melybõl saját erõ 21 millió forint, 185 millió forint címzett támogatás. A beruházás megvalósulásával a lakosság hosszú évtizedes óhaja válik valósággá. A gyönyörû, megújuló energiaforrásokat is hasznosító modern uszoda szintén a kistérség gyermekeinek, lakosságának az igényeit szolgálja. Az egészségügyi ellátások terén a rendszerváltozás óta nem történt jelentõsebb fejlesztés, változás. Szeptember végéig tervezzük egy jelentõs és szükséges beruházást tartalmazó pályázat elkészítését, beadását, amely az Arany János utcai részt érinti, és hosszú idõre megoldja városunk ilyen irányú problémáját. Szólni kell a központi valamint az állomásparkban tervezett, a gyermekek és felnõtt lakosság igényeit megtestesítõ fejlesztésekrõl. (játszótér stb.) Kistérségi beruházások A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Borota, Jánoshalma, Kéleshalom és Mélykút településekbõl áll. Az elmúlt években nagyon sok munkát végeztünk térségünk fejlesztéséért, amelynek lassan látjuk az eredményét is! Három éves szociális felzárkóztató Borota község Idõsek Nappali Otthona biztosítja. A beruházás 16 millió forint értéket képvisel. Jánoshalma A programon belül öt projekt került betervezésre, melyek a következõk: Kistérségi három éves felzárkóztató programon belül öt projekt megvalósítását terveztük. Ezek a következõk: 1. A családok átmeneti szállása fõ részére 20,8 millió forint. 2. A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat 8,6 millió forint. 3. Hajléktalanok nappali melegítõje 6,6 millió forint. 4. Idõsek bentlakásos otthonának bõvítése 10 férõhellyel 28 millió forint. 5. Idõsek bentlakásos otthonának (meglévõ) korszerûsítése, felújítása 40 millió forint. Ezek mindösszesen 104 millió forint beruházási költséggel épültek, illetve épülnek Ezen szociális programok, idõskorúak és rászorulók szociális ellátásának körülményeit igyekeznek jobbá tenni, bevonva a kistérség lakosságát is. Az elsõ három projekt kivitelezése úgy mondhatjuk, hogy elkészült már, hiszen szeptember 14-én került sor a mûszaki átadásra. A negyedik projekt tervezése elkészült, a kivitelezési munkálatok szeptemberben kezdõdnek. Az ötödik projekt kivitelezésére 2006 évben kerül sor. Ezen beruházások pénzügyi összegszerûsége 80 %-ában minisztériumi és megyei támogatással, míg 20 % saját erõként jelenik meg. Kéleshalom A Mûvelõdési Ház melletti volt kocsmában, a gyermekjóléti szolgálat épületében helyet kap az egészségügy, a háziorvosi ellátás és a védõnõi szolgálat. A község egy impozáns létesítménnyel gazdagodik, amely megfelelõ környezetet biztosít a szolgáltatások ellátásához úgy az idõseknek, felnõtteknek, mint a gyermekeknek. A beruházás valamivel több, mint hat millió forintból valósult meg. Mélykút A Mélykút Nagyközségi Gondozási Központ 45 millió forintból fog megvalósulni, amelyekhez a tervek rendelkezésre állnak. A gondozási központ konyhája 19 millió forintból valósult meg, amely biztosítja az elõírásoknak, törvényeknek megfelelõ mûködtetést és a rászoruló lakosság magas színvonalú ellátását. A Többcélú Kistérségi Társulás pályázott és nyert az egészségügyi, szociális, oktatási, közigazgatási, területfejlesztési szolgáltatások bevezetésére és mûködtetésére 89 millió forintot. Ez az összeg a felzárkóztató program keretében megvalósuló létesítmények eszközökkel történõ ellátására, berendezésére, valamint a szolgáltatások beindítására ad lehetõséget. Így ellátásra kerül a pedagógiai szakszolgálat keretében a logopédia és a gyógytestnevelés, egy Skoda Fábia személygépkocsival. A közoktatás egy Mercedes busszal, valamint a térségi orvosi ügyeleti rendszer egy mentõautóval. Tovább nem folytatom a sort, mert hosszú, de megjegyzem, hogy a Társulás a civil szervezetek és a vállalkozók bevonásával pályázott a Leader + és az Interreg pályázatokon, ahol az elbírálás, az értékelés van folyamatban. A teljesség igénye nélkül a jelentõsebb beruházások, eredmények kerültek bemutatásra, de ebbõl is látható, milyen nagy munkát kellett és kell elvégezni a települési önkormányzatoknak, a Kistérségi Társulásnak ahhoz, hogy ilyen nagy mértékben fejlõdjenek a települések szolgálva ezzel a kistérség lakosságát. Ezek a beruházások a Kistérségi Társulások munkája és erõfeszítése nélkül a településeken nem valósulhattak volna meg. Köszönöm a munkában segítõknek, dolgozóknak a tevékenységét és egyben ösztönzök mindenkit arra, hogy a lehetõségéhez mérten kapcsolódjon be a közös munkába, hiszen így lesz az eredmény is közös kincsünk! Ehhez kívánok sok erõt, következetességet és jó egészséget a kistérség minden lakosának! Rapcsák András polgármester a Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

6 6. oldal HUNYADI NÉPE szeptember Mûvésztelep Jánoshalmán Felhívás! A Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény beiratkozási, óraegyeztetési rendje: Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület augusztus között szervezte a kilencedik képzõmûvészeti táborát. Elsõ alkalommal új szervezési formában MÛVÉSZTELEP néven. Jelen táborunkat közösen szerveztük a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Közhasznú Társasággal és a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel. A tábor megvalósítását támogatta a Illyés Közalapítvány és Jánoshalma Város Önkormányzata. A táborban 24 fiatal és tehetséges gyerek vett részt Jánoshalmáról és a délvidéki Bács-kossuthfalváról, Szabadkáról, Magyarkanizsáról, Zentáról, Temerinbõl és Újvidékrõl. A tábor szakmai foglalkozásai között szerepelt többek között az agyagozás, linómetszés, textilre festés és grafika. A táborban készült munkák kiállításra kerültek a Honvéd Kaszinó Mithrasz Galériában, mely két hétig megtekinthetõ a nyitvatartási idõben. Nagy élmény marad a tábor résztvevõi számára az Ópusztaszeri látogatás és az itt eltöltött idõ. A Mûvésztelep célja a hagyomány megõrzése és a képzõmûvészeteken kívül a közösségépítés és a fiatal alkotómûvészek hálózatának elindítása. A tábor kezdetén sok ismeretlen arc találkozott, de a végére eggyé vált a csoport. Megállapodás született a hálózat kiépítésére a Délvidéken, minden év július közepén megrendezésre kerül a délvidéki Ifjúsági Mûvésztelep, a zentai ifjúsági játékok keretén belül. Augusztus utolsó hetében pedig a Duna- Körös- Maros- Tisza Euró Régiós szinten. Céljaink megvalósítása érdekében számos ifjúsági és gyerek programot szervezünk mindhárom régióban (Dél- Alföld- Magyarország, Délvidék- Szerbia Montenegró és Bánság- Románia). Kiemelt szerepet kap a Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózatok kiépítése és a különbözõ szakterületek közötti kapcsolatok segítése. A KITTI HÁLÓ mint mozgalom összefogja a DKMT Euró Régióban élõ magyar ifjúságot. A hálózat fõ eleme a nyílt rendszerû koordináció alkalmazása, pártoktól és felekezetektõl független. További céljaink: szeretnénk nagyobb mértékben részt venni a jánoshalmi kistérségi ifjúsági stratégia kidolgozásában és átvállalni bizonyos ifjúsággal kapcsolatos feladatokat a helyi önkormány- Zenemûvészeti ág: - zongora: Iván Sándorné órától óráig - szintetizátor: Kovács Gábor órától Lábodi Róbert órától - furulya, trombita, fuvola: Czipták Zsolt órától - klarinét, szaxofon, furulya: Pógár Attila órától - gitár: Varga György órától Képzõ-és Iparmûvészeti ág: - kerámia: Karsai Péterné ig Hunyadi Ált. Iskola - kézmûves: Schön Melinda ig ig, ig - festészet: Schön Melinda ig ig, ig Táncmûvészeti ág: - moderntánc: Jacsó Zoltánné órától Mûvelõdési Ház órától Mûvelõdési Ház - társastánc: Juhász Ágnes ig ig, ig Mûv. Ház Beiratkozás helye: Jánoshalma, Kölcsey u. 12. (Tûzoltósággal szemben) Hitelt szeretne? Forduljon hozzám, házhoz megyek (személyi-kölcsön, jelzálog-hitel). Ingyenes ügyintézés! Érd.: 06/20/ MINDEN RÉGI ÉS ÚJ NÖVENDÉKET SZERETETTEL VÁRUNK! Terranova a legszebb a házon! Ódor László kõmûves mester VÁLLALJA: Nemes vakolatok és hõszigetelõ vakolatok készítését Átalakítást Bõvítést Tanyák tatarozását Új lakóházak építését a vállalt határidõ betartásával, anyaggal együtt is. Cím: Jánoshalma, Kazinczy u. 7. Tel.: Szeptember 1-tõl december 31-ig tartó AKCIÓNK* keretében minden kedves vásárló, aki Ft felett vásárol 3% kedvezményt kap. A kedvezményt igazoló számla számával részt vesz nyereményjátékunkon is, melynek AKCIÓ DVD 8x ARITA Vékonytokos CD Toknélküli CD DVD TOK 1db-os DVD TOK 2db-os ÕSZI NYEREMÉNYAKCIÓ I. díja EGY KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP MONITORRAL. II. díja Webkamera, fülhallgatóval és mikrofonnal. III. díja 25 db DVD lemez, tokkal. IV. díja Optikai egér. V. díja 10 db CD lemez. Részletek az üzletünkben! Tintapatronok és tonerek értékesítése és gazdaságos töltése garanciával! Helyszíni hitelügyintézés! Ingyenes tanácsadás! PC abc Számítástechnikai Szaküzlet 85 Ft 90 Ft 75 Ft 40 Ft 45 Ft J á n o s h a l m a, R á k ó c z i u t c a 1 3. Te l. / f a x : 7 7 / M o b i l : 7 0 / Nyitva tartás: Hétfõ- Péntek: 9-17 Szombat: 9-12,30-ig Vasárnap: zárva *Akciónkban és a nyereményjátékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A nyeremények kézpénzre nem válthatók. AKCIÓ 128MB USB 2.0 Pen Drive Ft 256MB USB 2.0 Pen Drive Ft 128MB XD Kártya Ft 128MB SD Kártya Ft 256MB SD Kártya Ft ÉPÜLET- BONTÁST, törmelékszállítást, földkiemelési munkát, alapkiásást, homokrakodást szállítással rövid határidõre, vagy azonnalra vállalok. Palkó László kõmûves vállalkozó Jánoshalma, Diófa u. 10. Tel.: 77/ Mobil: 30/

7 2005. szeptember A Megyei Szociális- és Gyámhivatal létrehozása Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXVI. Tv. rendelkezései értelmében, szeptember 1 napjával kezdõdõen több lépcsõs határidõ alkalmazásával, változnak a szociális igazgatás, illetõleg a gyámügyi igazgatás hatáskörei azáltal, hogy a települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozó egyes ügytípusok a jövõben a jegyzõ hatáskörébe kerülnek, lehetõvé téve ezzel az állampolgárok számára az államigazgatási úton történõ jogorvoslatot. Ezzel összefüggésben változik a jogorvoslati fórum is szeptember 1 napjával a korábbi megyei gyámhivatalok feladat- és hatáskörének kiterjesztésével megyei szociális és gyámhivatalok kezdik meg munkájukat, amelyek továbbra is a megyei közigazgatási hivatalok szociális, illetõleg gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörrel rendelkezõ ágazati szakigazgatási szerveként mûködnek és ellátják egyrészt az illetékességi területükhöz tartozó települési jegyzõk szakmai irányítását, másrészt felettes szervként döntenek a jegyzõ hatáskörébe utalt szociális és gyámügyi hatósági ügyekben. Fentiekre tekintettel szeptember 1 napjával: - A megyei gyámhivatal elnevezése: Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala elnevezésre változik - A hivatal székhelye változatlanul: Kecskemét, Deák F. tér 3. - A hivatal elérhetõségei: Telefon: 76/ Telefax: 76/ A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a már jegyzõi hatáskörbe tartozó, illetõleg január 1 napjával a jegyzõ hatáskörébe kerülõ hatósági ügyekben hozott döntések fellebbezés lehetõségérõl való tájékoztatásában II. fokú szervként hivatalunkat a fentiek szerint kell feltüntetni. A Megyei Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe kerülõ ügytípusok szeptember 1. napjával: - Az évi III. tv. 50. (3) bekezdésével szabályozott közgyógyellátásra való jogosultság II. fokú eljárása - Az évi III. tv. 92/K. (2) bek. c) pontjában, (3) bekezdésében, valamint a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. (2) bek. c) pontjában és (3) bek. b) pontjában szabályozott mûködési engedélyezés I. fokú eljárása, a szociális intézmény mûködésének ellenõrzése - A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelettel szabályozott súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei I-II. fokú eljárása - A 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelettel szabályozott egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezése II. fokú eljárása. A települési jegyzõ I. fokú, s ezáltal a Megyei Szociális és Gyámhivatal II. fokú hatáskörébe kerülõ ügytípusok január 1 napjával: - Az évi III. tv. 32/B-E. -ával szabályozott idõskorúak járadéka - Az évi III. tv. 37/A-H. -ával szabályozott rendszeres szociális segély - Az évi III. tv ában a 43/B. kivételével szabályozott ápolási díj - Az évi XXXI. tv ában szabályozott rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Ezúton hívjuk fel a figyelmet a Magyar Közlöny 105. számában megjelent, az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendeletre, az alábbiak szerint: - Módosításra került a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. A módosítás lényege, hogy változtak a rendszeres szociális segély, valamint az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolandó mellékletekre vonatkozó szabályok. - Módosult az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet ápolási díj visszaigénylésre vonatkozó rendelkezése. - A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendeletet, valamint - Az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló 11/2005.(I. 26.) Kormányrendeletet érintõ módosítás szerint a jegyzõ felettes szerveként szeptember 1. napjától a megyei szociális és gyámhivatal jár el. - További módosítást tartalmaz a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, valamint a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet mellékletei vonatkozásában. HUNYADI NÉPE Sikereink Örömmel tudatjuk, hogy szeptember 17-én órakor a Lajtha László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 6 növendéke és jánoshalmi csoportja értékes díjakat vehet át Zánkán. A 18. Országos Gyermek Képzõ-és Iparmûvészeti Pályázat eredményeként - Erdélyi Andrea fõdíjat - Simon Lúcia aranyérmet - Aranyi Dorottya ezüstérmet - Aranyi Szidóna ezüstérmet - Simon Andrea Rita ezüstérmet - Csajkás Márta bronzérmet vehet át. A jánoshalmi festészet csoport: A csodálatos vizicirkusz címmel Kollektív ezüstérmet vehet át a rangos díjátadó ünnepségen. Felkészítõ tanáruk: Balázs Hajnalka. Gratulálunk nagyszerû eredményükhöz és munkájukhoz további sok sikert kívánunk! 7. oldal Történelmi íjász országos bajnokság Országos íjászversenynek adott otthont a felsõszentkatai Haász-tanya. Ideális körülmények és megfelelõ idõjárási viszonyok között mintegy 200 fõ versenyzõ mérte össze tudását, bizonyítva e nemes sportág egyre népszerûbb voltát. A versenyen több kategóriában országos csúcs született, melyek közül két jánoshalmi versenyzõ: Pasztrovics Bettina 92 ponttal, Szarvas Zsolt 115 ponttal országos egyéni csúcsot ért el. Mindkettõjük a JATESZ SE versenyzõje. Gratulálunk valamennyi versenyzõnek, hogy sikerükkel nagyban hozzájárultak e szép sportág népszerûsítéséhez. A MEMENTO Temetkezési Kft. az elmúlt hónapban a gyászoló családok megbízásából a következõ személyeket temette el: Augsztusban hunytak el: Maráczi Józsefné Farkas Sándor József Élt: 64 évet Horváth Istvánné sz.:kovács Erzsébet Élt: 83 évet Metzinger Györgyné sz.: Lukács Anna Élt:74 évet Borsi Mária Élt:48 évet sz.: Zsebi Franciska Élt: 49 évet Molnár Nándorné sz.: Horváth Mária Élt: 90 évet Nagy Lászlóné sz.: Kocsis Mária Élt: 86 évet Vécsey József Ferenc Dudás Ferencné sz.:galambosi Ilona Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! A gyászoló családok nevében a MEMENTO Kft. köszönetet mond mindazoknak, akik az elhunyt személyek gyászszertartásán, temetésén megjelentek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek, s ezzel a gyászoló családok fájdalmát enyhíteni igyekeztek. MEMENTO Kft. Csényi László és Csényi Lászlóné ügyvezetõk Élt: 60 évet Élt: 93 évet

8 8. oldal HUNYADI NÉPE szeptember Apróhirdetések 1 db kétajtós, akasztós, fehér szekrény és 2 db dohányzóasztal eladó. Érd.: 30/ , 77/ Lakókocsi 4 m-es, vámpapírokkal eladó. (Ár: Ft). Tel.: 30/ éves TXT-s 72 cm átmérõjû Samsung televízió eladó. Érd.: 30/ Román ebédlõgarnitúra eladó (4 db tálalószekrény, 12 személyre kihúzható asztal, 6 db szék). Érd.: 30/ , 77/ Németjuhász fajtatiszta kiskutyák törzskönyv nélkül eladók!!! Érdeklõdni telefonon: 06-30/ Akciós könyvvásár! Szeptember 9-én (pénteken) 8-13 óráig A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN Akciós könyvek %-os kedvezménnyel. Szeretettel várjuk! Eladó Opel Corsa 1.4 injektoros Gyártási év: 1991 Mûszaki: Extra: Vonóhorog Irányár: Ft. Telefon: 06-70/ Csima János közterület-felügyelõ telefonszáma: 30/ SZEPTEMBERI számunk munkatársai voltak: Agócs Andrea, Bajkó Károly, Blázsik Sándor, Dági József, Mokóné Ballai Éva Ördögh Edit, Szarvas Sándor.. Jánoshalma Város Önkormányzatának lapja Megjelenik: havonta Felelõs szerkesztõ: Agócs János Kiadja: Jánoshalma Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Rapcsák András Tördelés: Nagy Sándor Készült: Kópia Kft. Kiskunhalas Szerkeszti a szerkesztõbizottság A szerkesztõség címe: Jánoshalma, Béke tér Éljünk parlagfûmentesen FELNÕTTKÉPZÉS! Nyolc általánossal hétvégi dajka-gyermekfelügyelõ OKJ szakképzés indul Baján, valamint érettségizetteknek iskolatitkár államilag elismert szakképzés. Krúdy Bt Budapest, Bajza u. 1. Telefon: 06-1/ , 06-20/ A tavasz beköszöntével egyúttal az allergén növények virágzása is elkezdõdött, kellemetlen tüneteket okozva az arra érzékenyeknek. Ma már minden harmadik embernek van valamilyen allergiás túlérzékenysége. Az allergia mára népbetegséggé nõtte ki magát. Terézvárosban is évrõl-évre emelkedik az allergiás túlérzékenységben szenvedõ lakosok száma, köszönhetõ mindez a szennyezett városi levegõnek, egészségtelen életmódnak, dohányzásnak, amelyek könynyen elõsegíthetik a betegség kialakulását. Az allergiás megbetegedések jelentõs részét virágpor (pollen) okozza, kiemelten a parlagfû (Ambrosia elatior) virágpora. Hazánkban a pollenszezont három fõbb szakaszra lehet elkülöníteni. Az elsõ, tavasszal a fák virágzásakor kezdõdik, a második májustól nyár közepéig tart. Ekkor a füvek és néhány gyomnövény okoz panaszokat. A harmadik a július végétõl õszig tartó szakasz, amikor a parlagfû, az üröm és a libatopfélék szórják pollenjüket. A parlagfûrõl A parlagfû kiemelt fontosságú az említett gyomnövények közül, a leggyakoribb és legagresszívabb allergén, ezért méltán nevezhetjük allergiológiai szempontból a legfontosabb hazai növényfannak. A növény cm magas, felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes. A levelek színe sötétzöld, a fonákján is. A porzós virágok a hajtások csúcsán találhatóak, egy virágzatban halványsárga virág van, a lecsüngõ sárga virágok apró csészékre hasonlítanak. A parlagfû fõként rendezetlen, parlagon hagyott területeken, utak szélén nõ. Legnagyobb egészségügyi veszélyt a virágzási idõszakban (júniustól október végéig) jelent, amikor több milliárd, erõsen allergizáló virágporszemmel telíti környezetének levegõjét. A vizsgálatok bebizonyították, hogy a porszemek a szél útján akár 100 km-es távolságra is képesek eljutni. A megelõzésrõl Az allergia az orvostudomány mai állása szerint nem gyógyítható, ezért a megelõzésre, az allergiát okozó gyomnövények visszaszorítására kell a hangsúlyt fektetni. A leghatékonyabb módszer lakóhelyünk és munkahelyünk környezetében a parlagfû és az egyéb allergén gyomnövények (fekete üröm, libatop) folyamatos irtása, kaszálással, gyomlálással (gyökérrel együtt kihúzva a talajból), illetve vegyi kezeléssel (porozás, permetezés). A parlagfû elleni védekezés fõ szempontja, hogy a virágzás (pollenképzõdés) elõtt kerüljön sor a teljes irtásra, hogy ne szórhasson virágport és fõként ne érlelhessen termést. A folyamatosság lényege, hogy szükség esetén akár többször alkalmazzuk a védekezés különbözõ módszereit, - a virágzási idõszakot végigkövetve hiszen a lekaszált növények újra kihajthatnak és rövid idõn MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Budapesten élõ volt jánoshalmiak és leszármazottaik 86. BARÁTI TALÁLKOZÓJÁRA szeptember 5-én, hétfõn 16 órától a BENCZÚR Hotel földszinti különtermébe. OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI? Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk! Gyors és udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Élelmiszerek, játékok, italok, vegyi áruk, fényképezõgépek, fotócikkek, fali- és karórák. belül elkezdhetik szaporodási (virágzási) ciklusukat. Mindenki tehet a rendezettebb, egészséges környezetért. A vonatkozó jogszabályok alapján a terület tulajdonosának kötelessége az ingatlanán és az ingatlan elõtti járdán a gyommentesítést (beleértve a parlagfüvet is) elvégezni. Ennek elmulasztója szabálysértést követ el, ami 2 millió forintig terjedõ bírsággal sújtható. Az allergia okozta tünetek kezelése Sajnos az allergiás betegség jelenleg még nem gyógyítható, de jól kezelhetõ, a modern készítményekkel hosszútávon is tünetmentesség érhetõ el. A kezelések megkezdése elõtt mindenképpen szükséges allergiaszûrésen részt venni és szakorvossal konzultálni. Az allergiás tüneteket elsõsorban úgy szüntethetjük meg, ha kiküszöböljük életterünkbõl az allergia okozóját. Ez pollenallergia esetén talán kivitelezhetetlen, de a pollennel való találkozást mérsékelhetjük, ha tudatosan kerüljük pl.: pollenszezonban óvakodjunk a szabadtéri sportoktól (kirándulás, labdarúgás stb.), ne autózzunk lehúzott ablakok mellett, gyakran mossunk hajat, ruháinkat, illetve ágynemût. A nyaralás megtervezésekor azt a helyet, országot és idõpontot kel elõnyben részesíteni, ahol az allergiás náthát okozó virágpor nem, vagy csak minimális mennyiségben található. Sana margarin 250 g 69 Ft/db Jacobs Meridó Mocca kávé 250 g 199 Ft/db 5 l-es üdítõ 3 féle íz 179 Ft/db Paraszt kolbász 599 Ft/kg 2 l-es üdítõ 2 féle íz 59 Ft/db Coca-Cola dupla 2x2 l 199 Ft/db Országos kirakodó vásár szeptember 21-én (szerda) Petróczky Ferenc Jánoshalma, Dózsa György u. 75. Tel./fax: 77/ , 06/20/ Orvosi ügyelet Csak SÜRGÕS és ÉLETVESZÉ- LYES esetben vehetõ igénybe! Ellátási területe Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterületére terjed ki Ideje: hétköznapokon: du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart,. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelõzõ nap 17 órától hétfõn ill. az ünnepet követõ nap reggelén 7 óráig tart. Helye: Orvosi rendelõ Jánoshalma, Rákóczi u. 7. Telefon: (06) 77/ Az ügyeleti szolgálat tagjai: az ügyeleti szolgálatot híváson kívül csak nagyon indokolt esetben, a legrövidebb ideig hagyhatják el a tartózkodási hely megjelölésével. Ügyeleti beosztás: Szeptember 1. Dr. Tompa László, 2. Dr. Mikó Attila, 3. Dr. Csoboth Johanna, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Tompa László, 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Tompa László, 11. Dr. Tompa László, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Tompa László, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Tompa László, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Tompa László, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr. Tompa László, 27. Dr. Mikó Attila, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Csoboth Johanna, 30. Dr. Kishonti Attila Szeptember havi magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Borota Rém Szeptember órától szeptember óráig Dr Berta Péter, Jánoshalma, Kiss E. u Tel.: 77/ , Szeptember órától szeptember óráig Dr. Erdõdi János, Jánoshalma, Béke tér 10. Tel.: 30/ Szeptember órától szeptember óráig Dr Gregus Gábor Mélykút Zöldfa u. 7 Tel: , Szeptember órától szeptember óráig Dr. Ivanics Mihály, Jánoshalma, Bíró Béla u. 7. Tel.: 77/ , Szeptember órától okt óráig Dr. Vass István Jánoshalma, Molnár J. u. 12. Tel.: Anyakönyvi hírek Kedves Olvasóink! Az Adatvédelmi Törvény értelmében személyi jellegû közléseket (születés, esküvõ, halálozás) csak az érintettek írásos hozzájárulásával közli le lapunk. (Szerk.) Születtek: Kolompár Szandra (an: Kolompár Mónika), Balázs Márk (Vida-Filus Annamária), Gilicze Donát (Sódor Helga), Kolompár István Gábor (Kolompár Edit).

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 21., 22., 23., 83., 84. 85. A nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 09.-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő Testületének képviselő testületi üléséről. Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV

ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Sajtóiroda ISKOLAKEZDÉS 2005/2006-OS TANÉV Szeptember 1-jén az általános és középfokú oktatási intézményekben 1.416.337 tanuló kezdi el az új tanévet. Köztük várhatóan 102.861 első osztályos kisdiák és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben