Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

2 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető, PTE ÁOK Tanulmányi Hivatal Szerkesztő: SLACHTA KRISZTINA Műszaki szerkesztő: CZULÁK SZILVIA informatikus, PTE ÁOK Oktatástechnikai Csoport Közreműködők: a Tanulmányi Hivatal munkatársai

3 TARTALOM KÖSZÖNTŐ...5 FOGADALOMTÉTEL, ESKÜ...11 AZ 1. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK FOGADALOMTÉTELÉNEK SZÖVEGE...12 AZ ORVOSI ESKÜ SZÖVEGE...12 A HYPPOKRATESI ESKÜ SZÖVEGE...13 SZERVEZETI EGYSÉGEK...15 AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...17 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...18 HIVATALOK...19 HALLGATÓI SZERVEZETEK...22 KOLLÉGIUMOK...24 EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK...25 OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK...27 INTÉZETEK...29 KLINIKÁK...41 OKTATÓKÓRHÁZAK...58 TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK...65 ÁLTALÁNOS ORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK...67 A KREDITRENDSZER NÉHÁNY ALAPELVE...71 A TANTERV FELÉPÍTÉSE...72 AJÁNLOTT TANTERV...78 A 2007/2008. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA /2008. TANÉV SZORGALMI IDŐSZAK...91 VI. ÉVFOLYAM IDŐBEOSZTÁSA...92 VI. ÉVFOLYAM VIZSGAIDŐPONTJAI...93

4 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK ALAPOZÓ MODUL PREKLINIKAI MODUL KLINIKAI MODUL TESTNEVELÉS ÉS IDEGENNYELV Pécsi Tudományegyetem

5 KÖSZÖNTŐ Kedves Fiatal Kolléga! Szeretettel üdvözlöm abból az alkalomból, hogy megkezdi orvosi tanulmányait karunkon. Döntésével egy szép, de nehéz hivatást kezdett el. Most, amikor az eredményes felvételi sikerélményével és egyben az új élményekkel való találkozás izgalmával megkezdi tanulmányait engedje meg, hogy rövid áttekintést adjak arról, hogy mi vár Önre választott szakmájának elsajátítása közben az elkövetkező évtizedekben, különösen az elkövetkező hat évben. Bízom, hogy az alábbi tájékoztatás is segít abban, hogy az Egyetem által nyújtott lehetőségeket minél jobban kihasználva megbecsült, kiváló szakemberré váljon, köztiszteletben álló orvosként működjön választott hivatása gyakorlása során. Talán nem meglepő, hogy életének fő vezérfonala az élethosszig tartó, folyamatos tanulás lesz. Közhely, hogy a tudomány egyre gyorsuló léptekkel halad. Különösen igaz ez az orvos-biológiai tudományterületekre, mely a korszerű tudományágak közül, talán a leggyorsabban fejlődik. A tudomány fejlődésének egyik látványos mércéje, a tudomány féléletideje az az idő, ami alatt egy tudományág ismereteinek fele megújul új ismeretek belépésével. Ezt az időt az orvos-biológiai tudományok esetén jelenleg átlagosan 4 5 évre becsülik. Ez pályafutásuk során valószínűleg tovább fog rövidülni. Szomorú tény, hogy elsős korukban tanult anyag mintegy fele elavulttá válik már akkorra, mire orvosi diplomájukat megkapják. Szerencsére ez a gyors kopás elsősorban a tényanyagra, lexikális ismeretekre vonatkozik. Az alapelvek, alapvető összefüggések sokkal tartósabbak, számos közülük az évszázadok próbáját is kiállja. Ezért tanulmányaik során elsősorban a maradandó alapelvek, alapvető összefüggések megértésére kell összpontosítania. A tényanyag, lexikális tudás elsősorban eszköz ezek megismeréséhez, rögzítéséhez. Élethosszig tartó tanulásuk két fő, egymással szorosan összefüggő szakaszra tagozódik. Ezek az orvosképzés, és a szakorvosok folyamatos szintentartó képzése. Az orvosképzés célja az, hogy valakit egy orvosi szakterület elméletileg felkészült, gyakorlati készségekkel rendelkező, önálló gyógyításra jogosult szakemberévé, azaz szakorvossá képezzen. Ez, némileg eltérő formában, a világon mindenhol (szakágtól függően)

6 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak éves folyamat. Ez a képzési időszak két, jól elhatárolt részre oszlik: az úgynevezett graduális és a posztgraduális képzésre. A graduális orvosképzés az a 6 év orvosi egyetem, amit most elkezdenek célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteke nyújtson, ami minden orvosi szakág szakemberei számára fontos. Ennek a periódusnak a célja az életfolyamatoknak, az egészséges és beteg emberi test alapvető sajátosságainak megismerése, az orvostudomány alapismereteinek, és elsősorban a tudás megszerzésének, a folyamatos önképzés igényének és módszertanának elsajátítása. A graduális orvosképzés során megismerik (legalább egyszer látják!) a legfontosabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat. A téves elképzelések eloszlatására fontos hangsúlyozni, hogy a hat év nem elegendő, sőt talán egy egész élet sem lenne elég valamennyi diagnosztikai és terápiás eljárás begyakorlására, készség szintű elsajátítására, így ez nem is lehet a graduális képzés célja. A graduális képzés során csupán annyi gyakorlati ismeretet kell gyűjteni, amennyit mondjuk egy szívsebészeti eljárásról például egy jövendő pszichiáternek ismernie kell (hogy tudjon páciense ilyen jellegű kérdésére válaszolnia), vagy amit egy ortopéd sebésznek (hasonló okokból) mondjuk az agyvérzés kezeléséről kell tudni. A graduális orvosképzés a doktorráavatással zárul. A laikusok, sőt gyakran az orvostanhallgatók számára sem egyértelmű, hogy ez az esemény az orvosképzés szempontjából csak egy szakaszt lezáró, közbülső lépés. Az így felavatott orvosdoktor még koránt sem orvos. Nem rendelkezik a gyógyításhoz szükséges készségek zömével, megfelelő gyakorlattal és kiegészítő speciális tudással. Ennek megfelelően egészen a szakvizsga letételéig nem jogosult önállóan, felügyelet nélkül beteget gyógyítani és így nem, pontosabban csak korlátozottan felelős a betegekért. A posztgraduális orvosképzés, (nemzetközi nevén rezidensképzés, közismertebben szakorvosképzés) során sajátítják el a jövendő szakorvosok graduális képzés során szerzett átfogó elméleti ismeretekkel felvértezve egy általuk kiválasztott szakterület sajátos ismeretanyagát és elsősorban készség szinten begyakorolják annak diagnosztikus és terápiás eljárásait. Ez a folyamat, szakágtól függően, 4 7 évig tart és a szakvizsgabizonyítvány átvételével zárul. E pillanattól kezdve válnak valóban orvossá, jogosultak szakterületükön belül önálló orvosi tevékenységet folytatni és teljes mértékben felelőssé válnak betegeikért. Természetesen az így szerzett tudásuk, készségeik a fentiek szerint gyorsan elavulttá válnának, ha nem gondoskodnának annak folyamatos karbantartásáról. Ennek szervezett formája a szakorvosok szintentartó képzése. Néhány éve Magyarország is csatlakozott ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, hogy a szakorvosok önképzését ötévenként ellenőrzik. Szakvizsgája érvénytelenné válik annak, aki nem tud megfelelő mennyiségű szakmai fejlődést (tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel, tudományos publikációk, szakmai fejlesztési eredmények) dokumentálni. Most nézzük meg, hogy a közvetlen jövő, a graduális képzés hogyan zajlik. A hat év során ismereteiket három, relatíve jól elkülönülő tantárgy-csoportban, úgynevezett modulokban szerzik. Ezek az alapozó modul, a preklinikai modul és a klinikai modul. Az alapozó modul az első két oktatási évet foglalja magában. Ez alatt megtanulják az egészséges emberi test szerkezetét és életfolyamatait, az alapvető életfolyamatok mechanizmusait. Ebben a blokkban szerepelnek olyan tárgyak is (biofizika, kémia, biokémia, informatika, antropológia) melyek részben háttér-ismereteket nyújtanak élettani folyamatok megértéséhez, részben megalapozzák később sorra kerülő tárgyak (pl. gyógyszertan, pszichológia, stb.) elsajátítását. A preklinikai modul egy éves. Tárgyait zömmel tanulmányaik harmadik évében tanulják. Célja a betegségek kialakulásának, a kórfolyamatok mechanizmusának, a beteg em- 6 Pécsi Tudományegyetem

7 Köszöntő beri test és szervek alapvető alaki és működési elváltozásainak megismerése. Itt ismerik meg a kórokozókat és a gyógyszertan alapjait is, valamint propedeutika néven először kerülnek közvetlen kapcsolatba betegekkel. A klinikai modul három éves, a graduális orvosképzés második fele. Ebben ízelítőt kapnak valamennyi orvosi szakág ismeretanyagából. A foglalkozások zöme gyakorlat, ahol a betegekkel közvetlen kapcsolatban sajátítják el az alapvető vizsgálati módszereket és látják (egyesek gyakorlatban is kivitelezhetik) a legtöbb diagnosztikai és terápiás eljárást. Mint fent említettem e periódusban nincs idő és lehetőség az eljárások készség szintű begyakorlására. Az egy szűkebb területen a posztgraduális (szakorvos-) képzés feladata lesz. A hatodik év ( szigorló év ) különleges. Itt nincsenek előadások és elvileg nincs új tananyag sem: egész évben megadott terv szerint betegekkel közvetlen kapcsolatban gyakorlatokat végeznek a nagy klinikumok beteg-osztályain. Az év folyamán a minden orvos számára elsajátítandó készségeket gyakorolják be. Az egyes klinikai blokkok szigorlattal, az év a záróvizsgával ( államvizsga ) és a várva várt diplomaosztással zárul. A klinikai modul feladata a diplomamunka elkészítése is. Ez egy minden hallgatótól elvárt, tudományos igényű, több év alatt készített dolgozat a hallgatók által kiválasztott témakörből. Elkészítését egyéni konzultációkkal oktatók segítik és a dolgozatot a hatodik év során szóban is meg kell védeni. Ennyit röviden az oktatás szerkezetéről, felépítéséről. Most lássunk néhány gyakorlati tudnivalót, ismertetést az Egyetem életéről. Egyetemünk, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatói létszámát tekintve az ország legnagyobb egyeteme, mintegy hallgatóval. Tíz kara van, ennek egyike az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ahova járnak. Az egyetem élén a Rektor áll. Az egyetem legmagasabb döntéshozó testülete a Szenátus, melyet a karok képviselői alkotnak. A karok élén a dékánok, és a munkájukat egy adott szakterületen segítő dékánhelyettesek állnak. A karok döntéshozó testülete a Kari Tanács, mely az intézetek vezetőiből és az intézetek választott képviselőiből áll. A Kari Tanácsában 30 hallgató is részt vesz teljes szavazati joggal. Őket a Hallgatói Önkormányzat delegálja. A Kar működését több kari hivatal segíti. Ezek közül a hallgatóknak többel is közvetlen kapcsolatuk van. Valamenynyi, a tanulmányokat közvetlenül érintő problémával a Tanulmányi Hivatalhoz fordulhatnak. Itt hallgatói csoportonként (évfolyamonként) egy ügyintézővel fognak kapcsolatban állni, aki végig kíséri Önöket tanulmányaik folyamán. Így lehetővé válik személyesebb kapcsolat kialakulása, ami zökkenőmentesebb ügyintézést tesz lehetővé. A hallgatók gazdasági jellegű ügyeit (ösztöndíjak segélyek, tandíj, stb.) a Kari Gazdasági Hivatal végzi a Tanulmányi Hivatal ügyintézőjének közvetítésével. Minden egyéb (nem tanulmányi, vagy gazdasági) problémák megoldására, abban segítségre a Hallgatói Szolgáltató Iroda áll. Karunk, az Általános Orvosi Kar 3 szakán (Általános orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerész Szakok) orvosokat, fogorvosokat és gyógyszerészeket képez. A Kar 46 oktató intézetből (elméleti intézetek és klinikák) és számos kiszolgáló egységből áll. Valamennyi elméleti intézet és a klinikák egy része a Szigeti út és az Ifjúság út között elhelyezkedő épületegyüttesben, az orvosi campuson helyezkedik el. A többi klinikát a városban szétszórtan találjuk. Az elméleti intézetek elsősorban az alapozó modul tárgyait oktatják. Nagy részükben nemzetközi mércével mérve is kimagasló tudományos munkát végeznek. A klinikákon az oktatáson kívül magas szintű betegellátás folyik. Az egyetemi klinikák látják el az országrész kórházaiban műszer, vagy szakmai gyakorlat hiányában megfelelő szinten nem kezelhető betegeket is. Számos klinikán e mellett színvonalas tudományos tevékenységet is végeznek. A klinikák betegellátó tevékenységét a Klinikai Központ (KK) koordinálja, míg oktató és kísérletes munka szempontjából az ÁOK dékánjához Általános Orvostudományi Kar 7

8 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak tartoznak. Az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ (OEKK) egy olyan szervezet, ami az egészségtudománnyal kapcsolatos egyetemi egységek (ÁOK, Egészségtudományi Kar [ETK], Klinikai Központ) közös feladatainak megoldásában segít, így például az OEKK koordinálja a szakorvosképzést és szakorvosok szintentartó képzését is. A Kar működését számos szabályzat irányítja. A jelenleg érvényes Felsőoktatási Törvény az egyetemek működését nagymértékben központosította, így a korábbi kari szabályok nagy része érvényét vesztette. A szabályok közül a hallgatók számára a Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata a legfontosabbak. Javaslom ezeket a relatíve terjedelmes dokumentumokat alaposan áttanulmányozni, mert mint a szabályzatok általában a tiltó rendelkezések között rendkívül sok információt tartalmaznak, felhívják a figyelmet számos lehetőségre, hallgatói jogra is. Itt kaphat részletes tájékoztatást a differenciált hallgatói érdekvédelmi rendszerről is. A szabályzatok elsősorban a PTE Internetes honlapján találhatók, de néhány közülük nyomtatott formában is a hallgatók rendelkezésére áll. Bár a hallgatók (remélhetőleg mindenki) azzal a szándékkal jött Egyetemünkre, hogy a lehetőségek maximális kihasználásával minél jobb szakemberré váljanak, a tanulás kétség kívül igen nehéz munkája mellett szórakozásra, kikapcsolódásra is szükség van. Az ilyen jellegű, közös tevékenységeket jórészt a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) szervezi. A cél támogatására az Egyetem komoly anyagi áldozatok árán számos sportra és szórakozásra alkalmas létesítményt alakított ki. A kikapcsolódás mellett bármilyen egyéb, nem szigorúan oktatási jellegű probléma megoldásában is elsősorban a HÖK segít. A HÖK látja el egyben a hallgatók érdekvédelmét is. Most néhány szót a szakmai munkáról. Az egyetemi oktatás féléves egységekből áll. Ez alól kivétel a graduális orvosoktatás 6. (szigorló) éve, mely egyéves. Egy félév 14 hetes szorgalmi periódusból, amikor a foglalkozások előadások gyakorlatok zajlanak, és egy, az ezt követő vizsgaperiódusból áll. Ebben a periódusban zajlanak a vizsgák. Számonkérések, melyek egy része a vizsgaeredménybe is beszámít, a szorgalmi periódusban is vannak. Valamennyi félévre (és a szigorló évre) be kell jelentkezni, illetve a legelső félévre be kell iratkozni. Szintén a félévet megelőző, általában egy hetes regisztrációs időszakban ki kell választani és fel kell venni a félévben tanulandó tárgyakat. Mint bizonyára hallottak róla Önök a néhány éve hazánkban is bevezetett un. kreditrendszerben tanulnak. A rendszer az eddigi gyakorlatnál jobban igazodik a hallgatók egyedi érdeklődési területeihez, nagyobb hallgatói szabadságot ad, flexibilisebb és egyben jobban megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Így segíti a hallgatók intézmények közötti mozgását és diplomájuk nemzetközi elfogadását. A kreditrendszerben bizonyos korlátok között a hallgató maga választja azt, hogy milyen tárgyakat, mikor vesz fel, így egyéni érdeklődésnek az eddigieknél jobban megfelelő, egyéni tanrendet alakíthat ki. Természetesen ez az eddigi merev rendszerhez képest, ahol mindenben megadták a hallgatónak, hogy mikor, mit kell tennie, saját tanulmányi rendjének egyedi megtervezése lényegesen nagyobb terhet is jelent. Ez a nagyobb szabadság szükségszerű ára. A minél zökkenőmentesebb tanulás érdekében javaslom, hogy körültekintően tervezzék meg tanulmányaikat és vizsgáikat. Ehhez alaposan tanulmányozzák át elsősorban a tantárgyfelvétel és a számonkérések szabályzatát. Ha a tárgyfelvételek egyéni megszervezését fárasztónak, túl nagy feladatnak érzik, támaszkodjanak a Tanulmányi Hivatal által összeállított mankóra, a Mintatanterv -re ( ajánlott tanterv -re), amit ha szigorúan követnek, minden követelménynek időben megfelelnek. A mintatanterv a tantárgyak kiválasztáshoz szükséges valamennyi fontos információt tartalmazza, mint a foglalkozások helye, ideje, valamennyi foglalkozás témája, oktatója, a számonkérések 8 Pécsi Tudományegyetem

9 Köszöntő pontos menete, témája, egyéb követelmények, stb. Fontos tudni, hogy a beiratkozás jogilag egy szerződés az Egyetem és a hallgató között. Ebben a hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyetem rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja és egyben az Egyetem vállalja, hogy a félév során ezen szabályokat a hallgatók egyetértése nélkül nem változtatja meg. Így tehát nem lehet önkényesen tantervet, vizsgaformát, stb. változtatni. A tantárgyfelvételek után nem marad más hátra, mint szorgalmasan tanulni. A tanulásnak alapvetően két formája van: a foglalkozások (előadások, gyakorlatok, szemináriumok) és az egyéni tanulás. A kredit-rendszerű egyetemi oktatás elsősorban a hallgató egyéni tanulására alapoz. A foglalkozások főleg segítséget adnak az egyéni tanuláshoz. Az egész évfolyam számára rendezett, ismeret-közlő előadásokon csak a nehezebben érthető, szemléletesebb magyarázatot igénylő anyagrészek szerepelnek. A kiscsoportos gyakorlatokon műszerekkel, eszközökkel, preparátumokkal közvetlen kapcsolatban készségek fejlesztése, a szemináriumokon pedig kis csoportokban oktatókkal konzultálva ismeretek elmélyítése folyik és tanácsokat kap a hallgató tanulásához. Az egyéni tanuláshoz tankönyvek, jegyzetek, a könyvtár és egyre nagyobb arányban az Internet áll rendelkezésre. Az utóbbin jelenleg is a Kar számos intézete és a közeljövőben várhatóan valamennyi oktatási segédanyagokat helyez el. Azok számára akik otthoni kollégiumi Internetes hozzáféréssel nem rendelkeznek, egyre növekvő számú számítógépet tartalmazó oktatási kabineteket alakítottunk és alakítunk ki. Az orvosoktatás hagyományosan gyakorlati jellegű képzés. Számos olyan készség, gyakorlat kialakítására van szükség, melyek nélkülözhetetlenek az orvosi munkához. Ezt csak a gyakorlatokon az oktatási preparátumokkal és a betegekkel közvetlen kapcsolatban lehet kifejleszteni. Mindezek miatt az elsősorban gyakorlat-orientált vizsgák mellett a gyakorlatokon való részvételt szigorúan ellenőrizzük. Semmilyen tevékenység nem megy gördülékenyen, ha a végrehajtását nem ellenőrizzük, minősítjük folyamatosan. A tanulás ellenőrzésére szolgálnak a számonkérések. Az egyetemen a számonkérések típusa és jellege jelentősen eltér a középiskolában megszokottól. Itt nem fenyeget naponta a feleltetés réme. Sokszor az első számonkérés a félév végi vizsgaidőszakban van. Sajnos gyakran előfordul, hogy aki nem tart lépést az anyaggal, halogatja a tanulást, képtelen a vizsgaidőszakban az összegyűlt hatalmas anyagot megtanulni és a félév ismétlésére kényszerül. Ráadásul világszerte elismerten az orvosképzésben van a legnagyobb mennyiségű megtanulandó anyag. Ez nem csak a többieknél hoszszabb, 6 éves graduális egyetemi képzésben nyilvánul meg, hanem a félévek során tanult anyag mennyisége is általában jóval nagyobb a legtöbb más szakokénál. A félévközi számonkérés hiánya mellett a sikertelen vizsgák számát növeli az is, hogy az orvoskarra felvettek általában a középiskola legjobb tanulói közül kerülnek ki, akik hozzászoknak ahhoz hogy félgőzzel, társaiknál kisebb erőfeszítéssel legyenek sikeresek. Most itt ezek a legjobbak fogják a mezőnyt alkotni és ezek átlaga lesz a mérce, ahol a fél-gőz nem biztos, hogy sikerre vezet. A helyzetet tovább rontja a szabad vizsgaidőpont választás lehetősége. A hallgatók egyéni tanulásának elősegítése érdekében lehetővé tettük azt, hogy a vizsgaidőszakon belül a hallgató maga válassza ki, hogy mikor akar vizsgázni és a kiválasztott időpontot is gyakorlatilag akárhányszor áthelyezheti. Ez sajnos a hallgatók jelentős részénél, akiknek nincs gyakorlatuk abban, hogy életüket maguk irányítsák, sorozatos halogatást eredményezett. Ennek következtében sajnos nagyszámú hallgató kicsúszik a vizsgaidőszakból, így a vizsgakövetelményeket nem teljesítve a tantárgy ismétlésére kényszerülnek. Ezek közül sokan valójában felkészülnek az általuk kiválasztott vizsgaidőpontra, de a vizsgától, a megmérettetéstől való félelem miatt halasztanak. Talán javítanak a helyzeten azok az újabb intézkedések, hogy a vizsgaidőszak utolsó hetében csak ismételt vizsgára lehet jelentkezni, illetve, hogy a vizsgáról Általános Orvostudományi Kar 9

10 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak való lejelentkezés határidejét két nappal a vizsga előttre helyezték át, amikor a pánik még nem olyan nagy. Végül, de nem utolsó sorban, egy nagyszerű lehetőségre, a Tudományos Diákköri (TDK) munkára hívom fel figyelmüket. Az intézetek, klinikák lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy érdeklődő hallgatók hivatalosan is részt vegyenek az intézet tudományos és oktató munkájában TDK tagként elsősorban akkor, ha már az adott tárgyból már levizsgáztak. A TDK keretén belül lehetőséget kapnak arra, hogy belekóstoljanak az intézet legtöbbször nemzetközi mércével is igen színvonalas tudományos tevékenységébe és segédoktatóként gyakorlatot szerezzenek az oktatásban is. TDK-saink munkájából rendszeresen magas szintű tudományos eredmények, előadások, közlemények látnak napvilágot. Azon kívül, hogy gyakorlatilag valamennyi egyetemi oktatói pálya TDK munkával kezdődött, a nem egyetemi munkakörben elhelyezkedő későbbi szakemberek is TDK munkájuk során pótolhatatlan ismereteket, készségeket szereznek ahhoz, hogy a munkájukhoz szükséges szakirodalmat kezelni és újszerű észrevételeiket kollégáikkal közölni tudják. Azaz valamennyi gyakorló orvostól elvárt tudományos tevékenységet végezzenek. Ezért felhívom figyelmüket arra, hogy az intézeteket már most is tekintsék úgy, mint lehetséges TDKs otthonukat. A kiválasztás közben vegyék figyelembe azt is, hogy számos intézet tudományos tevékenységének témája s módszerei gyakran jelentősen eltérnek attól, amit oktatott tárgyuk alapján várnak. Kedves Kolléganők, Kollégák! Kezdetét veszi életük izgalommal várt időszaka, melynek során a molekulák világától a sejtek és szervek szerveződésén és működésén keresztül eljutnak az emberi test és lélek rejtelmeihez. Egyetemi tanulmányaik során megszerzett tudás, a szakmai tapasztalat ugyanakkor csak a szükséges alap ahhoz, hogy a későbbiekben szakmailag érett, tapasztalt orvosokká váljanak. Tanulmányaik, munkájuk során ne felejtsék: az orvoslás kicsit tudomány, kicsit művészet is. Jó tanulást, élményekben gazdag diákéveket és sikeres vizsgákat kívánok: DR. CSERNUS VALÉR oktatási dékánhelyettes 10 Pécsi Tudományegyetem

11 FOGADALOMTÉTEL, ESKÜ

12 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak AZ 1. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK FOGADALOMTÉTELÉNEK SZÖVEGE Én,... a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója fogadom, hogy az Egyetem és az Orvostudományi Kar rendjét betartom. Oktatóimnak és az egyetem dolgozóinak az őket megillető tiszteletet megadom. Az Egyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végzem. Fogadom, hogy a betegek emberi méltóságát tiszteltben tartom, bizalmukkal nem élek vissza, titkaikat nem fedem fel. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az orvostudomány és a gyógyszerésztudomány legújabb eredményeivel megismerkedve művelt, jó szakember legyek. AZ ORVOSI ESKÜ SZÖVEGE Én,... esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának jó hírnevét öregbítsem, és megbecsülését előmozdítsam. 12 Pécsi Tudományegyetem

13 Fogadalomtétel, eskü A Hyppokratesi eskü szövege A HYPPOKRATESI ESKÜ SZÖVEGE Esküszöm Apollora, az orvosra és Asklepiosra, és Hygieiara és Panakleiara és minden istenre és istennőre, akiket tanuul hívok fel, hogy minden tehetségem és tudásom szerint megtartom az esküt, amint írva vagyon: azt, aki engem az orvosi tudományra tanított, mindenkor atyámnak fogom tekinteni, segítségére leszek és mindent megadok neki, amire élete fenntartása céljából szüksége van. Gyermekeit saját testvéreimnek fogom tekinteni; ha meg akarják tanulni az orvosi művészetet, díjtalanul megtanítom őket és nem fogok tőlük semmit sem követelni. Meg fogom őket tanítani az alapvető ismeretekre, részletes magyarázatokkal fogok nekik szolgálni és mindenre kioktatom őket, úgy mint saját fiaimat és többi tanítványaimat, akik leteszik az orvosok szokása szerint ezen esküt; senki mással azonban nem közlöm tanaimat. A betegeknek meggyőződésem és tudásom szerint azt fogom rendelni, ami javukra válik és meg fogom őket óvni minden káros és helytelen dologtól. Senkinek sem fogom ajánlani, hogy méreghez meneküljön és meg fogom tagadni azoktól, akik kérik tőlem. Soha nem fogok nőnek olyan szert adni, mely elhajtja méhmagzatát. Tisztának és szentnek akarom megőrizni életemet, úgy, mint művészetemet. Nem fogok kőmetszést végezni, hanem átengedem azt azoknak, kiknek ez a mestersége. Bármely házba lépek, csupán arra fogok törekedni, hogy a betegen segítsek. Őrizkedni fogok minden jogtalanságtól, és minden nemi gerjedelemtől. Mind férfiakkal, mind asszonyokkal és gyermekekkel, mind szabadokkal, mind rabszolgákkal szemben. Bármi olyat tudok meg az emberekkel való érintkezés folyamán akár orvosi szolgálat közben, akár azon kívül, amit nem szabad továbbmondani, azt titokban fogom tartani és szent dolognak fogom tekinteni. Ha ezt az esküt megtartom, a nélkül, hogy egyetlen pontját megsérteném, legyen életem hosszú, legyenek sikereim művészetemben és legyek híres minden időkre. Ha azonban nem tartom meg és megszegem eskümet, úgy minden ellenkezőképpen történjék. Általános Orvostudományi Kar 13

14

15 SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...17 DÉKÁN...17 DÉKÁNHELYETTESEK...17 SZAKVEZETŐK...17 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...18 ANGOL PROGRAM BIZOTTSÁG...18 KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG...18 KURRIKULUM BIZOTTSÁG...18 NÉMET PROGRAM BIZOTTSÁG...18 SAJTÓBIZOTTSÁG...18 TANULMÁNYI BIZOTTSÁG...18 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR TANÁCS...18 HIVATALOK...19 DÉKÁNI HIVATAL...19 ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT ELNÖKI HIVATAL...19 TANULMÁNYI HIVATAL...19 NÉMET HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ IRODA...20 ANGOL HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ IRODA...20 PHD ÉS HABILITÁCIÓS IRODA...20 SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT...20 OKTATÁSTECHNIKAI CSOPORT...21 KARI INFORMATIKAI CSOPORT...21

16 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak HALLGATÓI SZERVEZETEK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI IRODA, DIÁKIRODA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG CONFABULA SZERKESZTŐSÉG OKTATÁSI CENTRUM MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE, HUMSIRC IRODA MAGYAR FOGORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE KOLLÉGIUMOK SZENT MÓR KOLLÉGIUM BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK GAZDASÁGI HIVATAL ORVOSKARI MÚZEUM ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖNYVTÁRA Pécsi Tudományegyetem

17 Szervezeti egységek Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Dékán DR. NÉMETH PÉTER egyetemi tanár fogadóidő: előzetes egyeztetés alapján, helye: Dékáni Hivatal Dékánhelyettesek Általános, tudományos és oktatási dékánhelyettes DR. CSERNUS VALÉR egyetemi tanár Klinikai dékánhelyettes, Klinikai Központ orvosigazgatója DR. KOLLÁR LAJOS egyetemi tanár Gazdálkodási és hallgatói dékánhelyettes DR. MISETA ATTILA egyetemi tanár Minőségbiztosítási és adatvédelmi dékánhelyettes DR. NYÁRÁDY JÓZSEF egyetemi tanár Szakvezetők Általános orvostudományi szak DR. NÉMETH PÉTER egyetemi tanár Fogorvostudományi szak DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár Gyógyszerésztudományi szak DR. SZOLCSÁNYI JÁNOS egyetemi tanár Általános Orvostudományi Kar 17

18 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK Angol Program Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Angol Hallgatói Szolgáltató Iroda Kreditátviteli Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Tanulmányi Hivatal Kurrikulum Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Tanulmányi Hivatal Német Program Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Német Hallgatói Szolgáltató Iroda Sajtóbizottság 7624 Pécs, Szigeti út 12. fszt. ügykezelő: Sajtóiroda Tanulmányi Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Tanulmányi Hivatal Tudományos Diákkör Tanács 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: HÖK Iroda 18 Pécsi Tudományegyetem

19 Szervezeti egységek Hivatalok HIVATALOK Dékáni Hivatal 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. emelet, , hivatalvezető GRÜNFELDERNÉ DR. PINTÉR ÉVA igazgatási ügyintéző LÁTSCHÁM GÁBORNÉ TÓTH DIÁNA ZSUPÁN JÁNOSNÉ informatikus SÓSTAI ERIKA Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ Elnöki Hivatal 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. em., Titkár, hivatalvezető DR. ROMÁNCZ ERZSÉBET Ügyintéző BALOGH ANNA HORVÁTHNÉ MILOVECZ ERIKA Tanulmányi Hivatal 7624 Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet, 72/ , 72/ hivatalvezető BECK ENGELBERT hivatalvezető helyettes ADORJÁN KÁROLYNÉ ügyvivő szakértő BOGNÁR ADRIENN BÖRÖCZ KRISZTA DR. GUNGL KLÁRA NAGY KATALIN RITTER ANGÉLA SLACHTA KRISZTINA VÁGÓ LÍVIA Általános Orvostudományi Kar 19

20 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak igazgatási ügyintéző BRUNNER ÁGNES TÍMÁR JÁNOSNÉ ügyviteli alkalmazott DOBSA MÓNIKA KOHN JUDIT TÖRÖK GYÖNGYVÉR ETR ügyintéző MÓRITZ PÉTER rendszergazda BENCZE ZSOLT Német Hallgatói Szolgáltató Iroda 7624 Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet, 72/ / irodavezető LICZIUSZ PÉTER ügyvivő szakértő KRAMMNÉ MEZEI ANIKÓ Angol Hallgatói Szolgáltató Iroda 7624 Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet 72/ , 72/ irodavezető SOMODI KLÁRA ügyvivő szakértő SZENTES ORSOLYA PhD és Habilitációs Iroda 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. em ügyvivő szakértő KIS-GADÓNÉ WENCZLER MÁRIA ügyvivő szakértő SZONTÁGH KRISZTINA Szak- és Továbbképző Központ 7624 Pécs, Szigeti út 12. III. em igazgató DR. ERTL TIBOR , 5522 rezidensi ügyek JANKÓ SÁNDORNÉ , Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAK

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAK Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-BI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai nincs 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-OC1

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2008/2009

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2008/2009 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2008/2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: ADORJÁN KÁROLYNÉ mb. hivatalvezető,

Részletesebben

2013. évi Szerzők Ünnepe. Díjazottak névsora a évi MTMT adatok alapján

2013. évi Szerzők Ünnepe. Díjazottak névsora a évi MTMT adatok alapján A Szerzők Ünnepét 2013. december 10-én immár harmadik alkalommal rendezte meg a PTE Általános Orvostudományi Kara. Az értékelés alapjául a Magyar Tudományos Művek Tárába töltött előző évi adatok szolgálnak.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...4 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...5 HIVATALOK...6

SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...4 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...5 HIVATALOK...6 SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...4 DÉKÁN...4 DÉKÁNHELYETTESEK...4 SZAKVEZETŐK...4 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...5 ANGOL PROGRAM BIZOTTSÁG...5 KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG...5

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

TANREND ÉS TÁJÉKOZTATÓ

TANREND ÉS TÁJÉKOZTATÓ TANREND ÉS TÁJÉKOZTATÓ a 2006/2007. tanévre Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja Szerkesztette: Kálmán Sándorné tanulmányi osztályvezető Szedés, tördelés és nyomdai munkálatok

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

A PTE ETK oktatóinak fogadóórája

A PTE ETK oktatóinak fogadóórája A PTE ETK oktatóinak fogadóórája Ápolástudományi Tanszék (Pécs) tanársegéd, 9:00-10:00 Pécs, Vörösmarty u. 4. Fullér Noémi -helyettes, tanszéki Hétfő, kedd, csütörtök: Zalaegerszeg, 9:00-11:00 Karamánné

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog12 2012/2013 ő 1 OFABI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai Intézet 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog12 2012/2013 ő 1 OFAMB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna Orvosi Biológiai Intézet

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Ajánlott tanterv PTE ÁOK Általános orvos szak tanulmányaikat 2003-ban megkezdő hallgatók számára

Ajánlott tanterv PTE ÁOK Általános orvos szak tanulmányaikat 2003-ban megkezdő hallgatók számára aokalt03 2003/2004 ő 1 OOABF1 Biofizika 1. Dr. Somogyi Béla Biofizikai nincs 28 28 0 56 fkj 4 aokalt03 2003/2004 ő 1 OOAMB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Szeberényi József Orvosi Biológiai nincs 42 42

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

A gyógyszerész képzés

A gyógyszerész képzés A gyógyszerész képzés sajátságai, ismeretanyagok, diszciplínák, a gyógyszerészképzés felépítése Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 2016.09.08. Fogalmak propedeutika - gyógyszerész Feladatkörök

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Radiológiai Klinika. Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár. Dr. Abhaykumar R. Vasavada 85 4 0 + 1

Radiológiai Klinika. Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár. Dr. Abhaykumar R. Vasavada 85 4 0 + 1 2 TARTALOMALOM AKari Tanács és a Doktori és Habilitációs Tanács ülése Tudományos toplista tudománymetriai mérõszámok alapján (Seress László) XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Garai János)

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAK

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAK Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAK TANREND 2008/2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: ADORJÁN KÁROLYNÉ

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db.

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db. SEMMELWEIS EGYETEM Választási Bizottság Elnök professor emeritus Dr. Sótonyi Péter JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: SE) Választott Munkavédelmi Képviselő (továbbiakban VMK)

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30)

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30) MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens Dr. Lénárda

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat ötödik forduló 2016.06.19 Leány 1.6km 1. Korpás Fanni 8 5:52 SZVSI Szolnok SE1 / 1, 10 2. Bozsó Bogár 13 5:54 Budapest SE1 / 2, 7 3. Takó Lilla 11 6:21 Szolnok SE1 /

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben