Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

2 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető, PTE ÁOK Tanulmányi Hivatal Szerkesztő: SLACHTA KRISZTINA Műszaki szerkesztő: CZULÁK SZILVIA informatikus, PTE ÁOK Oktatástechnikai Csoport Közreműködők: a Tanulmányi Hivatal munkatársai

3 TARTALOM KÖSZÖNTŐ...5 FOGADALOMTÉTEL, ESKÜ...11 AZ 1. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK FOGADALOMTÉTELÉNEK SZÖVEGE...12 AZ ORVOSI ESKÜ SZÖVEGE...12 A HYPPOKRATESI ESKÜ SZÖVEGE...13 SZERVEZETI EGYSÉGEK...15 AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...17 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...18 HIVATALOK...19 HALLGATÓI SZERVEZETEK...22 KOLLÉGIUMOK...24 EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK...25 OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK...27 INTÉZETEK...29 KLINIKÁK...41 OKTATÓKÓRHÁZAK...58 TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK...65 ÁLTALÁNOS ORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK...67 A KREDITRENDSZER NÉHÁNY ALAPELVE...71 A TANTERV FELÉPÍTÉSE...72 AJÁNLOTT TANTERV...78 A 2007/2008. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA /2008. TANÉV SZORGALMI IDŐSZAK...91 VI. ÉVFOLYAM IDŐBEOSZTÁSA...92 VI. ÉVFOLYAM VIZSGAIDŐPONTJAI...93

4 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK ALAPOZÓ MODUL PREKLINIKAI MODUL KLINIKAI MODUL TESTNEVELÉS ÉS IDEGENNYELV Pécsi Tudományegyetem

5 KÖSZÖNTŐ Kedves Fiatal Kolléga! Szeretettel üdvözlöm abból az alkalomból, hogy megkezdi orvosi tanulmányait karunkon. Döntésével egy szép, de nehéz hivatást kezdett el. Most, amikor az eredményes felvételi sikerélményével és egyben az új élményekkel való találkozás izgalmával megkezdi tanulmányait engedje meg, hogy rövid áttekintést adjak arról, hogy mi vár Önre választott szakmájának elsajátítása közben az elkövetkező évtizedekben, különösen az elkövetkező hat évben. Bízom, hogy az alábbi tájékoztatás is segít abban, hogy az Egyetem által nyújtott lehetőségeket minél jobban kihasználva megbecsült, kiváló szakemberré váljon, köztiszteletben álló orvosként működjön választott hivatása gyakorlása során. Talán nem meglepő, hogy életének fő vezérfonala az élethosszig tartó, folyamatos tanulás lesz. Közhely, hogy a tudomány egyre gyorsuló léptekkel halad. Különösen igaz ez az orvos-biológiai tudományterületekre, mely a korszerű tudományágak közül, talán a leggyorsabban fejlődik. A tudomány fejlődésének egyik látványos mércéje, a tudomány féléletideje az az idő, ami alatt egy tudományág ismereteinek fele megújul új ismeretek belépésével. Ezt az időt az orvos-biológiai tudományok esetén jelenleg átlagosan 4 5 évre becsülik. Ez pályafutásuk során valószínűleg tovább fog rövidülni. Szomorú tény, hogy elsős korukban tanult anyag mintegy fele elavulttá válik már akkorra, mire orvosi diplomájukat megkapják. Szerencsére ez a gyors kopás elsősorban a tényanyagra, lexikális ismeretekre vonatkozik. Az alapelvek, alapvető összefüggések sokkal tartósabbak, számos közülük az évszázadok próbáját is kiállja. Ezért tanulmányaik során elsősorban a maradandó alapelvek, alapvető összefüggések megértésére kell összpontosítania. A tényanyag, lexikális tudás elsősorban eszköz ezek megismeréséhez, rögzítéséhez. Élethosszig tartó tanulásuk két fő, egymással szorosan összefüggő szakaszra tagozódik. Ezek az orvosképzés, és a szakorvosok folyamatos szintentartó képzése. Az orvosképzés célja az, hogy valakit egy orvosi szakterület elméletileg felkészült, gyakorlati készségekkel rendelkező, önálló gyógyításra jogosult szakemberévé, azaz szakorvossá képezzen. Ez, némileg eltérő formában, a világon mindenhol (szakágtól függően)

6 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak éves folyamat. Ez a képzési időszak két, jól elhatárolt részre oszlik: az úgynevezett graduális és a posztgraduális képzésre. A graduális orvosképzés az a 6 év orvosi egyetem, amit most elkezdenek célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteke nyújtson, ami minden orvosi szakág szakemberei számára fontos. Ennek a periódusnak a célja az életfolyamatoknak, az egészséges és beteg emberi test alapvető sajátosságainak megismerése, az orvostudomány alapismereteinek, és elsősorban a tudás megszerzésének, a folyamatos önképzés igényének és módszertanának elsajátítása. A graduális orvosképzés során megismerik (legalább egyszer látják!) a legfontosabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat. A téves elképzelések eloszlatására fontos hangsúlyozni, hogy a hat év nem elegendő, sőt talán egy egész élet sem lenne elég valamennyi diagnosztikai és terápiás eljárás begyakorlására, készség szintű elsajátítására, így ez nem is lehet a graduális képzés célja. A graduális képzés során csupán annyi gyakorlati ismeretet kell gyűjteni, amennyit mondjuk egy szívsebészeti eljárásról például egy jövendő pszichiáternek ismernie kell (hogy tudjon páciense ilyen jellegű kérdésére válaszolnia), vagy amit egy ortopéd sebésznek (hasonló okokból) mondjuk az agyvérzés kezeléséről kell tudni. A graduális orvosképzés a doktorráavatással zárul. A laikusok, sőt gyakran az orvostanhallgatók számára sem egyértelmű, hogy ez az esemény az orvosképzés szempontjából csak egy szakaszt lezáró, közbülső lépés. Az így felavatott orvosdoktor még koránt sem orvos. Nem rendelkezik a gyógyításhoz szükséges készségek zömével, megfelelő gyakorlattal és kiegészítő speciális tudással. Ennek megfelelően egészen a szakvizsga letételéig nem jogosult önállóan, felügyelet nélkül beteget gyógyítani és így nem, pontosabban csak korlátozottan felelős a betegekért. A posztgraduális orvosképzés, (nemzetközi nevén rezidensképzés, közismertebben szakorvosképzés) során sajátítják el a jövendő szakorvosok graduális képzés során szerzett átfogó elméleti ismeretekkel felvértezve egy általuk kiválasztott szakterület sajátos ismeretanyagát és elsősorban készség szinten begyakorolják annak diagnosztikus és terápiás eljárásait. Ez a folyamat, szakágtól függően, 4 7 évig tart és a szakvizsgabizonyítvány átvételével zárul. E pillanattól kezdve válnak valóban orvossá, jogosultak szakterületükön belül önálló orvosi tevékenységet folytatni és teljes mértékben felelőssé válnak betegeikért. Természetesen az így szerzett tudásuk, készségeik a fentiek szerint gyorsan elavulttá válnának, ha nem gondoskodnának annak folyamatos karbantartásáról. Ennek szervezett formája a szakorvosok szintentartó képzése. Néhány éve Magyarország is csatlakozott ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, hogy a szakorvosok önképzését ötévenként ellenőrzik. Szakvizsgája érvénytelenné válik annak, aki nem tud megfelelő mennyiségű szakmai fejlődést (tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel, tudományos publikációk, szakmai fejlesztési eredmények) dokumentálni. Most nézzük meg, hogy a közvetlen jövő, a graduális képzés hogyan zajlik. A hat év során ismereteiket három, relatíve jól elkülönülő tantárgy-csoportban, úgynevezett modulokban szerzik. Ezek az alapozó modul, a preklinikai modul és a klinikai modul. Az alapozó modul az első két oktatási évet foglalja magában. Ez alatt megtanulják az egészséges emberi test szerkezetét és életfolyamatait, az alapvető életfolyamatok mechanizmusait. Ebben a blokkban szerepelnek olyan tárgyak is (biofizika, kémia, biokémia, informatika, antropológia) melyek részben háttér-ismereteket nyújtanak élettani folyamatok megértéséhez, részben megalapozzák később sorra kerülő tárgyak (pl. gyógyszertan, pszichológia, stb.) elsajátítását. A preklinikai modul egy éves. Tárgyait zömmel tanulmányaik harmadik évében tanulják. Célja a betegségek kialakulásának, a kórfolyamatok mechanizmusának, a beteg em- 6 Pécsi Tudományegyetem

7 Köszöntő beri test és szervek alapvető alaki és működési elváltozásainak megismerése. Itt ismerik meg a kórokozókat és a gyógyszertan alapjait is, valamint propedeutika néven először kerülnek közvetlen kapcsolatba betegekkel. A klinikai modul három éves, a graduális orvosképzés második fele. Ebben ízelítőt kapnak valamennyi orvosi szakág ismeretanyagából. A foglalkozások zöme gyakorlat, ahol a betegekkel közvetlen kapcsolatban sajátítják el az alapvető vizsgálati módszereket és látják (egyesek gyakorlatban is kivitelezhetik) a legtöbb diagnosztikai és terápiás eljárást. Mint fent említettem e periódusban nincs idő és lehetőség az eljárások készség szintű begyakorlására. Az egy szűkebb területen a posztgraduális (szakorvos-) képzés feladata lesz. A hatodik év ( szigorló év ) különleges. Itt nincsenek előadások és elvileg nincs új tananyag sem: egész évben megadott terv szerint betegekkel közvetlen kapcsolatban gyakorlatokat végeznek a nagy klinikumok beteg-osztályain. Az év folyamán a minden orvos számára elsajátítandó készségeket gyakorolják be. Az egyes klinikai blokkok szigorlattal, az év a záróvizsgával ( államvizsga ) és a várva várt diplomaosztással zárul. A klinikai modul feladata a diplomamunka elkészítése is. Ez egy minden hallgatótól elvárt, tudományos igényű, több év alatt készített dolgozat a hallgatók által kiválasztott témakörből. Elkészítését egyéni konzultációkkal oktatók segítik és a dolgozatot a hatodik év során szóban is meg kell védeni. Ennyit röviden az oktatás szerkezetéről, felépítéséről. Most lássunk néhány gyakorlati tudnivalót, ismertetést az Egyetem életéről. Egyetemünk, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatói létszámát tekintve az ország legnagyobb egyeteme, mintegy hallgatóval. Tíz kara van, ennek egyike az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ahova járnak. Az egyetem élén a Rektor áll. Az egyetem legmagasabb döntéshozó testülete a Szenátus, melyet a karok képviselői alkotnak. A karok élén a dékánok, és a munkájukat egy adott szakterületen segítő dékánhelyettesek állnak. A karok döntéshozó testülete a Kari Tanács, mely az intézetek vezetőiből és az intézetek választott képviselőiből áll. A Kari Tanácsában 30 hallgató is részt vesz teljes szavazati joggal. Őket a Hallgatói Önkormányzat delegálja. A Kar működését több kari hivatal segíti. Ezek közül a hallgatóknak többel is közvetlen kapcsolatuk van. Valamenynyi, a tanulmányokat közvetlenül érintő problémával a Tanulmányi Hivatalhoz fordulhatnak. Itt hallgatói csoportonként (évfolyamonként) egy ügyintézővel fognak kapcsolatban állni, aki végig kíséri Önöket tanulmányaik folyamán. Így lehetővé válik személyesebb kapcsolat kialakulása, ami zökkenőmentesebb ügyintézést tesz lehetővé. A hallgatók gazdasági jellegű ügyeit (ösztöndíjak segélyek, tandíj, stb.) a Kari Gazdasági Hivatal végzi a Tanulmányi Hivatal ügyintézőjének közvetítésével. Minden egyéb (nem tanulmányi, vagy gazdasági) problémák megoldására, abban segítségre a Hallgatói Szolgáltató Iroda áll. Karunk, az Általános Orvosi Kar 3 szakán (Általános orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerész Szakok) orvosokat, fogorvosokat és gyógyszerészeket képez. A Kar 46 oktató intézetből (elméleti intézetek és klinikák) és számos kiszolgáló egységből áll. Valamennyi elméleti intézet és a klinikák egy része a Szigeti út és az Ifjúság út között elhelyezkedő épületegyüttesben, az orvosi campuson helyezkedik el. A többi klinikát a városban szétszórtan találjuk. Az elméleti intézetek elsősorban az alapozó modul tárgyait oktatják. Nagy részükben nemzetközi mércével mérve is kimagasló tudományos munkát végeznek. A klinikákon az oktatáson kívül magas szintű betegellátás folyik. Az egyetemi klinikák látják el az országrész kórházaiban műszer, vagy szakmai gyakorlat hiányában megfelelő szinten nem kezelhető betegeket is. Számos klinikán e mellett színvonalas tudományos tevékenységet is végeznek. A klinikák betegellátó tevékenységét a Klinikai Központ (KK) koordinálja, míg oktató és kísérletes munka szempontjából az ÁOK dékánjához Általános Orvostudományi Kar 7

8 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak tartoznak. Az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ (OEKK) egy olyan szervezet, ami az egészségtudománnyal kapcsolatos egyetemi egységek (ÁOK, Egészségtudományi Kar [ETK], Klinikai Központ) közös feladatainak megoldásában segít, így például az OEKK koordinálja a szakorvosképzést és szakorvosok szintentartó képzését is. A Kar működését számos szabályzat irányítja. A jelenleg érvényes Felsőoktatási Törvény az egyetemek működését nagymértékben központosította, így a korábbi kari szabályok nagy része érvényét vesztette. A szabályok közül a hallgatók számára a Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata a legfontosabbak. Javaslom ezeket a relatíve terjedelmes dokumentumokat alaposan áttanulmányozni, mert mint a szabályzatok általában a tiltó rendelkezések között rendkívül sok információt tartalmaznak, felhívják a figyelmet számos lehetőségre, hallgatói jogra is. Itt kaphat részletes tájékoztatást a differenciált hallgatói érdekvédelmi rendszerről is. A szabályzatok elsősorban a PTE Internetes honlapján találhatók, de néhány közülük nyomtatott formában is a hallgatók rendelkezésére áll. Bár a hallgatók (remélhetőleg mindenki) azzal a szándékkal jött Egyetemünkre, hogy a lehetőségek maximális kihasználásával minél jobb szakemberré váljanak, a tanulás kétség kívül igen nehéz munkája mellett szórakozásra, kikapcsolódásra is szükség van. Az ilyen jellegű, közös tevékenységeket jórészt a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) szervezi. A cél támogatására az Egyetem komoly anyagi áldozatok árán számos sportra és szórakozásra alkalmas létesítményt alakított ki. A kikapcsolódás mellett bármilyen egyéb, nem szigorúan oktatási jellegű probléma megoldásában is elsősorban a HÖK segít. A HÖK látja el egyben a hallgatók érdekvédelmét is. Most néhány szót a szakmai munkáról. Az egyetemi oktatás féléves egységekből áll. Ez alól kivétel a graduális orvosoktatás 6. (szigorló) éve, mely egyéves. Egy félév 14 hetes szorgalmi periódusból, amikor a foglalkozások előadások gyakorlatok zajlanak, és egy, az ezt követő vizsgaperiódusból áll. Ebben a periódusban zajlanak a vizsgák. Számonkérések, melyek egy része a vizsgaeredménybe is beszámít, a szorgalmi periódusban is vannak. Valamennyi félévre (és a szigorló évre) be kell jelentkezni, illetve a legelső félévre be kell iratkozni. Szintén a félévet megelőző, általában egy hetes regisztrációs időszakban ki kell választani és fel kell venni a félévben tanulandó tárgyakat. Mint bizonyára hallottak róla Önök a néhány éve hazánkban is bevezetett un. kreditrendszerben tanulnak. A rendszer az eddigi gyakorlatnál jobban igazodik a hallgatók egyedi érdeklődési területeihez, nagyobb hallgatói szabadságot ad, flexibilisebb és egyben jobban megfelel a nemzetközi gyakorlatnak. Így segíti a hallgatók intézmények közötti mozgását és diplomájuk nemzetközi elfogadását. A kreditrendszerben bizonyos korlátok között a hallgató maga választja azt, hogy milyen tárgyakat, mikor vesz fel, így egyéni érdeklődésnek az eddigieknél jobban megfelelő, egyéni tanrendet alakíthat ki. Természetesen ez az eddigi merev rendszerhez képest, ahol mindenben megadták a hallgatónak, hogy mikor, mit kell tennie, saját tanulmányi rendjének egyedi megtervezése lényegesen nagyobb terhet is jelent. Ez a nagyobb szabadság szükségszerű ára. A minél zökkenőmentesebb tanulás érdekében javaslom, hogy körültekintően tervezzék meg tanulmányaikat és vizsgáikat. Ehhez alaposan tanulmányozzák át elsősorban a tantárgyfelvétel és a számonkérések szabályzatát. Ha a tárgyfelvételek egyéni megszervezését fárasztónak, túl nagy feladatnak érzik, támaszkodjanak a Tanulmányi Hivatal által összeállított mankóra, a Mintatanterv -re ( ajánlott tanterv -re), amit ha szigorúan követnek, minden követelménynek időben megfelelnek. A mintatanterv a tantárgyak kiválasztáshoz szükséges valamennyi fontos információt tartalmazza, mint a foglalkozások helye, ideje, valamennyi foglalkozás témája, oktatója, a számonkérések 8 Pécsi Tudományegyetem

9 Köszöntő pontos menete, témája, egyéb követelmények, stb. Fontos tudni, hogy a beiratkozás jogilag egy szerződés az Egyetem és a hallgató között. Ebben a hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyetem rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja és egyben az Egyetem vállalja, hogy a félév során ezen szabályokat a hallgatók egyetértése nélkül nem változtatja meg. Így tehát nem lehet önkényesen tantervet, vizsgaformát, stb. változtatni. A tantárgyfelvételek után nem marad más hátra, mint szorgalmasan tanulni. A tanulásnak alapvetően két formája van: a foglalkozások (előadások, gyakorlatok, szemináriumok) és az egyéni tanulás. A kredit-rendszerű egyetemi oktatás elsősorban a hallgató egyéni tanulására alapoz. A foglalkozások főleg segítséget adnak az egyéni tanuláshoz. Az egész évfolyam számára rendezett, ismeret-közlő előadásokon csak a nehezebben érthető, szemléletesebb magyarázatot igénylő anyagrészek szerepelnek. A kiscsoportos gyakorlatokon műszerekkel, eszközökkel, preparátumokkal közvetlen kapcsolatban készségek fejlesztése, a szemináriumokon pedig kis csoportokban oktatókkal konzultálva ismeretek elmélyítése folyik és tanácsokat kap a hallgató tanulásához. Az egyéni tanuláshoz tankönyvek, jegyzetek, a könyvtár és egyre nagyobb arányban az Internet áll rendelkezésre. Az utóbbin jelenleg is a Kar számos intézete és a közeljövőben várhatóan valamennyi oktatási segédanyagokat helyez el. Azok számára akik otthoni kollégiumi Internetes hozzáféréssel nem rendelkeznek, egyre növekvő számú számítógépet tartalmazó oktatási kabineteket alakítottunk és alakítunk ki. Az orvosoktatás hagyományosan gyakorlati jellegű képzés. Számos olyan készség, gyakorlat kialakítására van szükség, melyek nélkülözhetetlenek az orvosi munkához. Ezt csak a gyakorlatokon az oktatási preparátumokkal és a betegekkel közvetlen kapcsolatban lehet kifejleszteni. Mindezek miatt az elsősorban gyakorlat-orientált vizsgák mellett a gyakorlatokon való részvételt szigorúan ellenőrizzük. Semmilyen tevékenység nem megy gördülékenyen, ha a végrehajtását nem ellenőrizzük, minősítjük folyamatosan. A tanulás ellenőrzésére szolgálnak a számonkérések. Az egyetemen a számonkérések típusa és jellege jelentősen eltér a középiskolában megszokottól. Itt nem fenyeget naponta a feleltetés réme. Sokszor az első számonkérés a félév végi vizsgaidőszakban van. Sajnos gyakran előfordul, hogy aki nem tart lépést az anyaggal, halogatja a tanulást, képtelen a vizsgaidőszakban az összegyűlt hatalmas anyagot megtanulni és a félév ismétlésére kényszerül. Ráadásul világszerte elismerten az orvosképzésben van a legnagyobb mennyiségű megtanulandó anyag. Ez nem csak a többieknél hoszszabb, 6 éves graduális egyetemi képzésben nyilvánul meg, hanem a félévek során tanult anyag mennyisége is általában jóval nagyobb a legtöbb más szakokénál. A félévközi számonkérés hiánya mellett a sikertelen vizsgák számát növeli az is, hogy az orvoskarra felvettek általában a középiskola legjobb tanulói közül kerülnek ki, akik hozzászoknak ahhoz hogy félgőzzel, társaiknál kisebb erőfeszítéssel legyenek sikeresek. Most itt ezek a legjobbak fogják a mezőnyt alkotni és ezek átlaga lesz a mérce, ahol a fél-gőz nem biztos, hogy sikerre vezet. A helyzetet tovább rontja a szabad vizsgaidőpont választás lehetősége. A hallgatók egyéni tanulásának elősegítése érdekében lehetővé tettük azt, hogy a vizsgaidőszakon belül a hallgató maga válassza ki, hogy mikor akar vizsgázni és a kiválasztott időpontot is gyakorlatilag akárhányszor áthelyezheti. Ez sajnos a hallgatók jelentős részénél, akiknek nincs gyakorlatuk abban, hogy életüket maguk irányítsák, sorozatos halogatást eredményezett. Ennek következtében sajnos nagyszámú hallgató kicsúszik a vizsgaidőszakból, így a vizsgakövetelményeket nem teljesítve a tantárgy ismétlésére kényszerülnek. Ezek közül sokan valójában felkészülnek az általuk kiválasztott vizsgaidőpontra, de a vizsgától, a megmérettetéstől való félelem miatt halasztanak. Talán javítanak a helyzeten azok az újabb intézkedések, hogy a vizsgaidőszak utolsó hetében csak ismételt vizsgára lehet jelentkezni, illetve, hogy a vizsgáról Általános Orvostudományi Kar 9

10 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak való lejelentkezés határidejét két nappal a vizsga előttre helyezték át, amikor a pánik még nem olyan nagy. Végül, de nem utolsó sorban, egy nagyszerű lehetőségre, a Tudományos Diákköri (TDK) munkára hívom fel figyelmüket. Az intézetek, klinikák lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy érdeklődő hallgatók hivatalosan is részt vegyenek az intézet tudományos és oktató munkájában TDK tagként elsősorban akkor, ha már az adott tárgyból már levizsgáztak. A TDK keretén belül lehetőséget kapnak arra, hogy belekóstoljanak az intézet legtöbbször nemzetközi mércével is igen színvonalas tudományos tevékenységébe és segédoktatóként gyakorlatot szerezzenek az oktatásban is. TDK-saink munkájából rendszeresen magas szintű tudományos eredmények, előadások, közlemények látnak napvilágot. Azon kívül, hogy gyakorlatilag valamennyi egyetemi oktatói pálya TDK munkával kezdődött, a nem egyetemi munkakörben elhelyezkedő későbbi szakemberek is TDK munkájuk során pótolhatatlan ismereteket, készségeket szereznek ahhoz, hogy a munkájukhoz szükséges szakirodalmat kezelni és újszerű észrevételeiket kollégáikkal közölni tudják. Azaz valamennyi gyakorló orvostól elvárt tudományos tevékenységet végezzenek. Ezért felhívom figyelmüket arra, hogy az intézeteket már most is tekintsék úgy, mint lehetséges TDKs otthonukat. A kiválasztás közben vegyék figyelembe azt is, hogy számos intézet tudományos tevékenységének témája s módszerei gyakran jelentősen eltérnek attól, amit oktatott tárgyuk alapján várnak. Kedves Kolléganők, Kollégák! Kezdetét veszi életük izgalommal várt időszaka, melynek során a molekulák világától a sejtek és szervek szerveződésén és működésén keresztül eljutnak az emberi test és lélek rejtelmeihez. Egyetemi tanulmányaik során megszerzett tudás, a szakmai tapasztalat ugyanakkor csak a szükséges alap ahhoz, hogy a későbbiekben szakmailag érett, tapasztalt orvosokká váljanak. Tanulmányaik, munkájuk során ne felejtsék: az orvoslás kicsit tudomány, kicsit művészet is. Jó tanulást, élményekben gazdag diákéveket és sikeres vizsgákat kívánok: DR. CSERNUS VALÉR oktatási dékánhelyettes 10 Pécsi Tudományegyetem

11 FOGADALOMTÉTEL, ESKÜ

12 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak AZ 1. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK FOGADALOMTÉTELÉNEK SZÖVEGE Én,... a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója fogadom, hogy az Egyetem és az Orvostudományi Kar rendjét betartom. Oktatóimnak és az egyetem dolgozóinak az őket megillető tiszteletet megadom. Az Egyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végzem. Fogadom, hogy a betegek emberi méltóságát tiszteltben tartom, bizalmukkal nem élek vissza, titkaikat nem fedem fel. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az orvostudomány és a gyógyszerésztudomány legújabb eredményeivel megismerkedve művelt, jó szakember legyek. AZ ORVOSI ESKÜ SZÖVEGE Én,... esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának jó hírnevét öregbítsem, és megbecsülését előmozdítsam. 12 Pécsi Tudományegyetem

13 Fogadalomtétel, eskü A Hyppokratesi eskü szövege A HYPPOKRATESI ESKÜ SZÖVEGE Esküszöm Apollora, az orvosra és Asklepiosra, és Hygieiara és Panakleiara és minden istenre és istennőre, akiket tanuul hívok fel, hogy minden tehetségem és tudásom szerint megtartom az esküt, amint írva vagyon: azt, aki engem az orvosi tudományra tanított, mindenkor atyámnak fogom tekinteni, segítségére leszek és mindent megadok neki, amire élete fenntartása céljából szüksége van. Gyermekeit saját testvéreimnek fogom tekinteni; ha meg akarják tanulni az orvosi művészetet, díjtalanul megtanítom őket és nem fogok tőlük semmit sem követelni. Meg fogom őket tanítani az alapvető ismeretekre, részletes magyarázatokkal fogok nekik szolgálni és mindenre kioktatom őket, úgy mint saját fiaimat és többi tanítványaimat, akik leteszik az orvosok szokása szerint ezen esküt; senki mással azonban nem közlöm tanaimat. A betegeknek meggyőződésem és tudásom szerint azt fogom rendelni, ami javukra válik és meg fogom őket óvni minden káros és helytelen dologtól. Senkinek sem fogom ajánlani, hogy méreghez meneküljön és meg fogom tagadni azoktól, akik kérik tőlem. Soha nem fogok nőnek olyan szert adni, mely elhajtja méhmagzatát. Tisztának és szentnek akarom megőrizni életemet, úgy, mint művészetemet. Nem fogok kőmetszést végezni, hanem átengedem azt azoknak, kiknek ez a mestersége. Bármely házba lépek, csupán arra fogok törekedni, hogy a betegen segítsek. Őrizkedni fogok minden jogtalanságtól, és minden nemi gerjedelemtől. Mind férfiakkal, mind asszonyokkal és gyermekekkel, mind szabadokkal, mind rabszolgákkal szemben. Bármi olyat tudok meg az emberekkel való érintkezés folyamán akár orvosi szolgálat közben, akár azon kívül, amit nem szabad továbbmondani, azt titokban fogom tartani és szent dolognak fogom tekinteni. Ha ezt az esküt megtartom, a nélkül, hogy egyetlen pontját megsérteném, legyen életem hosszú, legyenek sikereim művészetemben és legyek híres minden időkre. Ha azonban nem tartom meg és megszegem eskümet, úgy minden ellenkezőképpen történjék. Általános Orvostudományi Kar 13

14

15 SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI...17 DÉKÁN...17 DÉKÁNHELYETTESEK...17 SZAKVEZETŐK...17 BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK...18 ANGOL PROGRAM BIZOTTSÁG...18 KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG...18 KURRIKULUM BIZOTTSÁG...18 NÉMET PROGRAM BIZOTTSÁG...18 SAJTÓBIZOTTSÁG...18 TANULMÁNYI BIZOTTSÁG...18 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR TANÁCS...18 HIVATALOK...19 DÉKÁNI HIVATAL...19 ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT ELNÖKI HIVATAL...19 TANULMÁNYI HIVATAL...19 NÉMET HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ IRODA...20 ANGOL HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ IRODA...20 PHD ÉS HABILITÁCIÓS IRODA...20 SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT...20 OKTATÁSTECHNIKAI CSOPORT...21 KARI INFORMATIKAI CSOPORT...21

16 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak HALLGATÓI SZERVEZETEK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI IRODA, DIÁKIRODA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG CONFABULA SZERKESZTŐSÉG OKTATÁSI CENTRUM MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE, HUMSIRC IRODA MAGYAR FOGORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE KOLLÉGIUMOK SZENT MÓR KOLLÉGIUM BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK GAZDASÁGI HIVATAL ORVOSKARI MÚZEUM ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖNYVTÁRA Pécsi Tudományegyetem

17 Szervezeti egységek Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Dékán DR. NÉMETH PÉTER egyetemi tanár fogadóidő: előzetes egyeztetés alapján, helye: Dékáni Hivatal Dékánhelyettesek Általános, tudományos és oktatási dékánhelyettes DR. CSERNUS VALÉR egyetemi tanár Klinikai dékánhelyettes, Klinikai Központ orvosigazgatója DR. KOLLÁR LAJOS egyetemi tanár Gazdálkodási és hallgatói dékánhelyettes DR. MISETA ATTILA egyetemi tanár Minőségbiztosítási és adatvédelmi dékánhelyettes DR. NYÁRÁDY JÓZSEF egyetemi tanár Szakvezetők Általános orvostudományi szak DR. NÉMETH PÉTER egyetemi tanár Fogorvostudományi szak DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár Gyógyszerésztudományi szak DR. SZOLCSÁNYI JÁNOS egyetemi tanár Általános Orvostudományi Kar 17

18 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak BIZOTTSÁGOK, TANÁCSOK Angol Program Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Angol Hallgatói Szolgáltató Iroda Kreditátviteli Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Tanulmányi Hivatal Kurrikulum Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Tanulmányi Hivatal Német Program Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Német Hallgatói Szolgáltató Iroda Sajtóbizottság 7624 Pécs, Szigeti út 12. fszt. ügykezelő: Sajtóiroda Tanulmányi Bizottság 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: Tanulmányi Hivatal Tudományos Diákkör Tanács 7602 Pécs, Pf. 99. ügykezelő: HÖK Iroda 18 Pécsi Tudományegyetem

19 Szervezeti egységek Hivatalok HIVATALOK Dékáni Hivatal 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. emelet, , hivatalvezető GRÜNFELDERNÉ DR. PINTÉR ÉVA igazgatási ügyintéző LÁTSCHÁM GÁBORNÉ TÓTH DIÁNA ZSUPÁN JÁNOSNÉ informatikus SÓSTAI ERIKA Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ Elnöki Hivatal 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. em., Titkár, hivatalvezető DR. ROMÁNCZ ERZSÉBET Ügyintéző BALOGH ANNA HORVÁTHNÉ MILOVECZ ERIKA Tanulmányi Hivatal 7624 Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet, 72/ , 72/ hivatalvezető BECK ENGELBERT hivatalvezető helyettes ADORJÁN KÁROLYNÉ ügyvivő szakértő BOGNÁR ADRIENN BÖRÖCZ KRISZTA DR. GUNGL KLÁRA NAGY KATALIN RITTER ANGÉLA SLACHTA KRISZTINA VÁGÓ LÍVIA Általános Orvostudományi Kar 19

20 Tanrend 2007/2008 Általános Orvos Szak igazgatási ügyintéző BRUNNER ÁGNES TÍMÁR JÁNOSNÉ ügyviteli alkalmazott DOBSA MÓNIKA KOHN JUDIT TÖRÖK GYÖNGYVÉR ETR ügyintéző MÓRITZ PÉTER rendszergazda BENCZE ZSOLT Német Hallgatói Szolgáltató Iroda 7624 Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet, 72/ / irodavezető LICZIUSZ PÉTER ügyvivő szakértő KRAMMNÉ MEZEI ANIKÓ Angol Hallgatói Szolgáltató Iroda 7624 Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet 72/ , 72/ irodavezető SOMODI KLÁRA ügyvivő szakértő SZENTES ORSOLYA PhD és Habilitációs Iroda 7624 Pécs, Szigeti út 12. I. em ügyvivő szakértő KIS-GADÓNÉ WENCZLER MÁRIA ügyvivő szakértő SZONTÁGH KRISZTINA Szak- és Továbbképző Központ 7624 Pécs, Szigeti út 12. III. em igazgató DR. ERTL TIBOR , 5522 rezidensi ügyek JANKÓ SÁNDORNÉ , Pécsi Tudományegyetem

2014. december 11. Dr. Radnai Márta Fogászati és Szájsebészeti Klinika. Dr. Szakály Péter Sebészeti Klinika

2014. december 11. Dr. Radnai Márta Fogászati és Szájsebészeti Klinika. Dr. Szakály Péter Sebészeti Klinika TARTALOMALOM A Kari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Fischer Emil) Dékáni pályamunkák, 2014 eredmények Adventi koncert 2014 (Sipos Katalin) André Robert-díjat kapott Mózsik professzor

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 2 2012. június 21. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése 1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 5 / 2 0 0 6 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT.

január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK január 2007 ÚJ ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNTJAINK ALOIS ÉS SISSY PETRA SZUCHAR AMWAY HUNGARIA KFT. ARTISTRY TIME DEFIANCE BŐRFESZESÍTŐ

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben