Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!"

Átírás

1 Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok életében. A Nyíregyházi Főiskola vezetését segítő munkatársak bevonásával, segítséget kívánunk nyújtani, hogy a megváltott jogszabályi környezetben mindenki a számára lényeges változásokat egy csokorba gyűjtve megtalálja. Bízunk abban, hogy jelen kiadványunk megfelelő segítséget nyújt minden érdekelt számára, hogy a változások tengerében eligazodjon. Személyi jövedelem adó évi CXVII. tv. (Szja),TB járulék és nyugdíjak Lényegében és alapfilozófiájában kardinális változás nem történt, ugyanakkor számos pontosan, adókedvezmény mértékének és nagyságának valorizálása következett be. A fizetendő személyi jövedelemadó a 2008-as évben nem változott. Így 1 700eFt éves összjövedelemig 18 %-os az adómértéke, az e feletti éves jövedelemnél a fizetendő Szja 306 eft, mint alapadó és 36 % (Szja 30. ). Étkezési hozzájárulás adómentes összegének felső határa a melegétkeztetés esetében Ft-ra, a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány esetében Ftra emelkedett. Természetesen a munkáltató döntésének megfelelően alacsonyabb összeg is megállapítható. Az iskolakezdési támogatás összege a minimálbér 30%-a, mivel a minimálbér emelkedett így ezen adómentesen adható összeg is változott. (2008-ban ,- Ft). A minimálbér január elsején 69 eft/hó Adómentes juttatás az önkormányzat, társadalmi szervezet, alapítvány, egyház által szervezett társadalmi, hagyományőrző, szabadidő rendezvényeken e szervezők által helyben nyújtott szolgáltatás, az étel, ital, ha helyben fogyasztják. Adómentes az ilyenkor kiosztott ajándék, ha az összes értékük nem haladja meg a rendezvény összes költségének a 10 %-át, és mindenki azonos értékű ajándékot kap. Adómentes a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezetekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a tagjai részére juttatott egyébként adóköteles természetbeni juttatás. Tagonként a minimálbér havi összegének 50 %-áig (2008-ban Ft). Művelődési intézményi szolgáltatások közül adómentes a könyvtári, levéltári, múzeumi szolgáltatás, a kulturális örökség védelme, az előadó-művészet, a filmvetítés, az állat- és növénykert, védett természeti értékek bemutatása, közművelődési intézmény felnőtt és egyéb oktatása. Beletartoznak az évi Ft-os adómentes béren kívüli juttatási körbe. Az adójóváírás a bérjövedelem 18 %-a, legfeljebb Ft/hó összegig. Ez teljes egészében e Ft alatti éves jövedelemnél lehet érvényesíteni. Egy újabb felső határ a e Ft-ig a jövedelem különbözet 9 %-ával csökkenteni kell, azaz eddig az összegig elkopik az adójóváírás. A TB szabályok szerint nem biztosított magánszemélynek juttatott termék, vagy szolgáltatás nem minősül természetbeni juttatásnak, ha az tevékenység, kötelezettségvállalás vagy szolgáltatás ellenértéke. Nem természetbeni juttatás a bármire felhasználható utalvány, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Munkáltatónál az adóköteles béren kívüli juttatás utáni adót a munkáltató az adóévet követő év május havi adójaként számolhatja el, vallhatja be (eddig a 400 ezer Ft adómentességi küszöb túllépését követően kellett adózni). Üzletpolitikai ajándék adómentesen nem adható, ha ahhoz semmilyen formában nem kapcsolódik ellenérték.

2 Kamatkedvezmény jövedelménél - külföldi kiküldetés esetében a 30 napos szabály az előlegek esetében visszaérkezés napjától számítódik. Kifizetői adóelőleg főszabálytól való eltérés alkalmazhatóságára nem kell az APEH engedélyét kérni, ha olyan programozó cégtől bérled a programot, aki azt az APEH-nek bemutatta, és azt jóváhagyták. Ha a munkáltató olyan jövedelmet juttat, melyből nem tud adóelőleget levonni, és az adóelőleget a magánszemélyre nem tudja ráterhelni, akkor a munkáltatói igazolásban jeleznie kell, hogy nem vont le adóelőleget. Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás új dolgozó és új belépő dolgozó esetében egy összegben is utalható legfeljebb 3 hónapra, de csak az azt követő első utaláskor, amikor a dolgozó átadta a munkáltatónak a pénztártagi jogviszonyát igazoló okmányt. Munkáltatói hozzájárulás nyugdíjpénztár esetében a mindenkori minimálbér 50 %-a lehet. Önkéntes egészségpénztári és önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás együtt max. a minimálbér 30 %-a lehet. Önkéntes nyugdíjpénztár által 10 év után nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett összeg adóköteles, ha azt nem a fedezeti alap hozamrészéből fizetik ki. A bevétel adóköteles része a várakozási idő letelte után évente %-al csökken, a 21. évtől pedig a kifizetés adómentes. Az adóköteles részt csak abból a befizetésből származó kifizetéssel lehet fogyasztani, amelyet legalább 10 éve helyeztek el a pénztárban. Új nyugdíj szervezet, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, melyről a évi CXVII. foglalkoztatói nyugdíjtörvény rendelkezik. A foglalkoztatói nyugdíjtörvényre az önkéntes nyugdíjpéntári befizetésekhez hasonló adómentességi szabályok vonatkoznak: o Munkáltatói befizetés a havi minimálbér 50 %-áig nem jövedelem a magánszemélynél. E fölött viszont munkaviszonyból származónak minősül. o Magánszemély által befizetett hozzájárulás, valamint a munkáltatói hozzájárulás adóköteles része 30 %-ával csökkenteni lehet az adót. Ez a kedvezmény beletartozik a 100 ezer Ft-os adókedvezményi keretbe, mely 3,4 mó Ft éves jövedelemig érvényesíthető. o A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás adómentes Más uniós államok polgárai az SZJA-ban belföldinek számítanak a házastársukkal és gyermekükkel együtt, ha Magyarországról származó jövedelmül eléri összjövedelmük 75 %-át. A családi kedvezményt az EGT-államok polgárai is igénybe vehetik, akkor is, ha nem belföldről kapják az ilyen jellegű ellátást. Nem önálló tevékenységnek minősül az európai parlamenti képviselő és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője is. Jog alapítása, átruházása, megszüntetése, gyakorlásának átengedése vagy jogról való lemondás esetén a kapott bevételből a megszerzésre fordított igazolt kiadást meghaladó összeg a jövedelem. A 100 ezer Ft-os őstermelői adókedvezmény de minimis agrártámogatásnak minősül 2007-től, amely elszámolási szempontból 2008-ban igénybe vett de minimis támogatásnak minősül. Mezőgazdaságban is érvényesíthető de minimis támogatások körét, szabályait az 1857/2006. EK rendelet szabályozza. Legújabb és egyik leginkább mindenkit érintő változás az ingatlan értékesítésének adóvonzata. o Megszűnik a lakásszerzési kedvezmény. Aki ig a Földhivatalhoz benyújtotta az ingatlan eladásról szóló szerződést és jövedelme keletkezett, a lakásszerzési kedvezményt a régi szabály szerint ADÓVÁLTOZÁSOK

3 érvényesítheti. Ez azt jelentette, hogy az eladási árból le kellett vonni a beszerzést, megvásárlást terhelő költségeket, kiadásokat, és a különbözet 5. évtől a 15-ig évig fogyott el 10 %-al. o Adómentes a lakás és a hozzátartozó földrészlet, lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem a szerzés évét követő 5. évtől. Adóköteles a szerzés évében és az azt követő évben a jövedelem 100 %-a, a szerzést követő második évben 90 %-a, a harmadik évben 60 %-a, a negyedik évben 30 %-a. Vagyis 2008-ban értékesített lakások, ha 5 éven belül kerültek megvételre, jellemezően adóznak, független attól, hogy az eladásból származó bevételt egy újabb lakás vásárlására fordítja a kedvezményezett. Figyelem! Az egyéb ingatlan eladásból származó jövedelem adózására (pl. garázs, iroda, műhely stb.) a régi szabály vonatkozik (16 év után adómentes teljes egészében a jövedelem). o Ingatlan átruházásból származó jövedelmet az APEH kérelemre elengedheti, vagy mérsékelheti, a jövedelmi, vagyoni és szociális helyzet alapján. Különösen akkor, ha a jövedelmet saját maga, közeli hozzátartozó, volt feleség, élettársa lakhatására fordítják. o Bármely ingatlan e utáni értékesítéséből származó jövedelem adóját nem kell megfizetni, illetve vissza lehet igényelni az átruházást követő két éven belül, ha a jövedelemből saját maga, közeli hozzátartozó, élettársa az EGT bármely tagállamában helyet vásárol idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló intézményben. Ha a vásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörtént, akkor a bevallásban be kell vallani, de nem kell megfizetni a ráeső adót. Ha később költi el e célra a jövedelmet, akkor a tárgyévi bevallásban igényelheti vissza (adókiegyenlítéssel) az adót. Az adókiegyenlítés összege legfeljebb az e célra fordított összeg 25 %-a. o Módosult a szerzés éve, a rá- vagy hozzáépítéssel bővített ingatlan esetében. Alap esetben továbbra is a földhivatali bejegyzés éve utáni bővítés esetében a jogerős használatbavételi engedély, illetve a tényleges használatbavétel keltének éve. A telek és az építmény szerzési éve is szétválasztható. Átmeneti rendelkezés, hogy ha a előtt szerzett ingatlant ben bővítenék, és ebben az időszakban értékesítik, akkor választható a előtti szabályozás alkalmazása. o Az ingatlan átruházásból származó jövedelmek szabályai az ingatlanlízing ügyletek meghiúsulásából származó jövedelmekre is alkalmazhatóak. Kamatjövedelem belföldi adóját csökkenti a rá külföldön megfizetett adó. Ha nincs egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére, akkor a jövedelem legalább 5 %-át itthon be kell fizetni. Nem lehet figyelembe venni külföldön megfizetett adóként, amely nemzetközi szerződés, viszonosság, külföldi jog alapján visszajár. Deviza-, tőke-, kamatcsere ügylet, swap révén keletkezett jövedelem adója 25 %. A csereügylet jövedelme adóévenként adóköteles, de az ügylet időtartama alatt veszteségbeszámítással adózik. A hazai, EGT-országbeli, OECD tagállambeli tőzsdén kötött csere ügyletekre a tőzsdei ügyletekből származó jövedelmekre vonatkozó szabály szerint kell adózni. Nemcsak az uniós, hanem az EGT-államban működő tőzsdére bevezetett értékpapír osztalékára, osztalékelőlegére is alkalmazható a 10 %-os adókulcs adóévre 2008-ban kifizetett osztalékra is alkalmazható. A külföldről származó osztalékelőlegre is alkalmazni kell az osztalékszabályokat. Árfolyamnyereségből származó jövedelem itthoni adóját csökkenti a rá külföldön megfizetett adó. ADÓVÁLTOZÁSOK

4 Ha nincs egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére, akkor a jövedelem legalább 5 %-át itthon be kell fizetni. Nem lehet figyelembe venni külföldön megfizetett adóként, amely nemzetközi szerződés, viszonosság, külföldi jog alapján visszajár. Külföldi pénznemű árfolyamnyereséget a jövedelemszerzés napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell Ft-ra átszámítani. A tőzsdei ügyletek árfolyamnyereségét nem ügyletenként kell kiszámítani, hanem az össze ügyleti nyereség és veszteség különbözeteként. A kétéves adókiegyenlítési szabály erre is vonatkozik. Az adó 20 %. Új szabályként jelent meg az SZJA-ban az értékpapírra vonatkozó jogokból származó jövedelem adóztatása (pl. a vételi, jegyzési vagy más hasonló jogokból származó jövedelem), melynek adója 25 %. A jövedelmet, az adót a kifizető állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Adóévet követő január 31-ig erről igazolást ad a magánszemély részére, továbbá adatot szolgáltat az APEH felé. A magánszemélynek a kifizetői igazolások és az általa vezetett nyilvántartások alapján a jövedelmet és az adót a bevallásában be kell vallania, az adót meg kell fizetnie. Külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a teljesítésnapi MNB devizaárfolyamon kell Ft-ra átszámítani. Nyugdíjak január elsejétől a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások 5 százalékkal, azaz átlagosan havi 3600, illetve 1550 forinttal emelkednek a évihez képest - a 2008-ra várható infláció és az országos nettóátlagkereset-növekedés alapján. Ezen felül szolgálati idejük függvényében 4-14 százalékos nyugdíjemelésben részesülnek azok, akiknek az ellátását 1991 és 1996 között állapították meg. Az öregségi nyugdíj minimuma (és a hozzá igazodó gyes és gyet) forintról forintra nő. Mindezek következtében a nyugdíjak reálértéke, a kormány számításai szerint, a évi 1,5 százalékos csökkenés után eléri a évi szintet. Ugyanakkor - a szabályváltozások miatt - a 2008-ban nyugdíjba vonulóknak 6-8 százalékponttal alacsonyabb lesz a nyugdíjuk azokénál, akik hasonló keresettel és szolgálati idővel még 2007-ben mentek nyugdíjba. Aki januártól megy korhatár alatt nyugdíjba, és mellette dolgozik, időskori ellátását csak akkor kaphatja meg, ha éves jövedelme nem haladja meg a minimálbér (havi 69 ezer forint) 12-szeresét. A 2008-ra várható 4,8 százalékos inflációt meghaladóan, 8,3 százalékkal, 536 milliárd forintra nő a családi támogatások együttes összege. Az egy- és kétgyermekes szülők családi pótléka 4,3-4,7 százalékkal (gyermekenként , illetve forintra), az egyedülállóké és a legalább három gyermeket nevelőké 7-8 százalékkal ( forintra) emelkedik. Társadalombiztosítási járulék Amíg a munkáltatót terhelő Tb járulékok nem változtak csak az összetételük módosult, addig a munkavállalót terhelő levonás mértéke módosult. Jelenleg érvényes Tb mértékek: január elsején a munkáltató által fizetendő TB járulék 29 %, melyen belül 24 % nyugdíjjárulék, 5 % egészségbiztosítási járulék. A munkaadói járulék a bruttó bérköltség 3%-as, szakképzési hozzájárulás 1,5 %. Változott a munkavállalót terhelő levonások nagysága a nyugdíj járulék 9,5 %-ra emelkedett, az egészségbiztosítási járulék 6 %, a munkavállalói járulék változatlan maradt 1,5 %-on. ADÓVÁLTOZÁSOK

5 Az őstermelés-mezőgazdasági kistermelés adóelszámolása a személyi jövedelemadó vonatkozásában nem változott, de az adójogi státusza átértékelődött. Az őstermelőkről az új ÁFA törvény évi CXXVII tv. XIV. fejezete ( ) rendelkezik. A január 1-jével hatályba lépő új áfa örvény kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adóalany folytathat. Ezért azoknak az őstermelőknek is regisztráltatniuk kell magukat az APEH-nál, akik eddig még nem rendelkeztek adószámmal. Fontos változás, hogy minden - ellenérték fejében teljesített mezőgazdasági értékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást a törvény által előírt bizonylattal kell kísérni, tehát az Ft-os értékesítésig számított bevétel utáni bizonylat kiállítási mentesség megszűnik. A magánszemélyek részére történő értékesítések során is nyugtát, illetve számlát kell kiállítani minden esetben (például a piacon és a háztól való értékesítésnél is) A jövőben, a mezőgazdasági őstermelők különleges jogállású adóalanynak számítanak, így regisztráltatniuk kell magukat az APEH területileg illetékes regionális igazgatóságnál (továbbiakban: APEH) akkor, ha az általuk előállított terméket értékesíteni kívánják ban egy lépésben kell bejelentkezniük, az adószám megállapítása érdekében az APEH-nál. A 08T101 ADATBEJELENTŐ LAP-ot az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint a magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek jelű bejelentési lapot kell eljuttatnia az APEH-hoz. Az adóalanynak célszerű minél előbb gondoskodnia az adószám igényléséről, tekintettel arra, hogy a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges szabályszerű felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek birtokában valósulhat meg. (Az adószám minél előbbi rendelkezésre állásának biztosítása célszerű azért is, mert az adóalanynak az olyan termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai tekintetében, amelyeknek nem a felvásárlási okirat az alapbizonylata, Az Áfa-törvény alanya mezőgazdasági tevékenysége körében áfa fizetésére nem kötelezett, ugyanakkor áfa levonására sem jogosult, az Áfa-törvény a alapján. Mentesül az áfa bevallási kötelezettség alól azokban a bevallási időszakokban, amelyekben kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytatóként, ilyen minőségében jár el (vagyis az olyan időszakokban, amelyekben csak olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása van, amelyhez kapcsolódóan kompenzációs felár érvényesíthető), az Áfa-törvény a értelmében. Az adatbejelentő lapot, két példányban kell kitölteni, melyből csak egyet kell a hatósághoz eljuttatni. Az adatbejelentő lap az Internetről (www.apeh.hu) letölthető, de aki számítógépes hozzáféréssel nem rendelkezik, nyomtatványboltban beszerezhető. Fontos változás, hogy január 01-től, ha az őstermelő szabad piacon, az út mellett, háznál értékesít minden esetben számlát-nyugtát köteles kiállítani, a vevő nevére. Az előbbi döntésének megfelelően, ÁFA-t kell felszámítani, a számlán kompenzációs felárat kell feltüntetni állati termék értékesítése során 7 %, egyéb esetben 12 %. Ha a gazdálkodó ÁFA mentességet választott, a számlán ÁFA-t nem tüntet fel, mentes az ÁFA alól kifejezést rögzíti. A jelenleg már adószámmal rendelkező őstermelőnek, akik egyben AFA alanyok vagy alanyi mentesek és 2008-ban nem kívánnak változtatni ezen nem kell az APEH-hoz bejelentkezniük! ADÓVÁLTOZÁSOK

6 Társasági adó évi LXXXI. tv. (Tao) 50 millió Ft adóalapig 10 % lehet az adó, ha megfelel a következő feltételek mindegyikének: o Nem vesz igénybe társasági adókedvezményt o Az átlagos állományi létszám legalább 1 fő (nem számít bele aki után kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni) o Adóévben és megelőző adóévben adóalapja eléri a nyereségminimumot (kivéve: ha mentesül a nyereségminimum alkalmazása alól) o Adóévben munkaügyi kapcsolatai rendezettek voltak (nem büntették) o Legalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének (kedvezményezett kistérségen és településen a minimálbér) adóévi összege és az átlagos állományi létszám szorzatának összege után vall be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. o Az adóalap 6 %-át (max. 50 mó Ft-ot) az adóév utolsó napján lekötött tartalékba kell helyezni az eredménytartalék terhére. A lekötött tartalékot az adóévet követő 4 adóévben lehet feloldani Beruházásra kivéve: o fejlesztési tartalék terhére elszámolt beruházás o térítés nélkül átvett eszköz o amely tárgyi eszköz után nem számolható el értékcsökkenés o fejlesztési alapterhére elszámolt, műemlék vagy helyi egyedi védelem alatt álló épület, építménnyel kapcsolatos Az alkalmazása előtt munkanélküli, pályakezdő vagy legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása kapcsán elszámolt személyi kifizetésre, ha a foglalkoztatás 2008-ban kezdődik. Pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződésben foglalt kötelezettség csökkentésére (beleértve a pénzügyi lízinget is) o A 4. adóév végéig fel nem használt rész utáni adót a 4. évet követő év január 31-ig meg kell fizetni késedelmi pótlékkal együtt o A 10 %-os adóalap 6 %-a de minimis támogatásnak minősül az adóbevallás benyújtása évében, ezért ebben az esetben is alkalmazni kell a 70/2001/EK-rendelet 4. cikk, az 1857/2006/EK- rendelet 4. cikk előírásait. Fejlesztési tartalék adómentesen képezhető az adózás előtti eredmény 50 %-áig től a fejlesztési tartalék felhasználható műemlék épülettel, építménnyel, helyi egyedi védelem alatt álló épülettel, építménnyel kapcsolatos beruházásra is. Az átlagos állományi létszámot a KSH munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó, az adóév első napján hatályos kiadványa alapján kell számítani. Az adótartozáshoz kötötten érvényesíthető adóalap kedvezmények (pl. iparűzési adó, létszámnövelési) szabálya változott. Már 2007-től az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott nettó (összevont) adótartozást kell figyelni, és nem az adónemenként fennálló tartozást (Art.). Jogdíj fogalma változott től elvárt adó, ha az adózás előtti eredmény, vagy az adóalap közöl a nagyobbik nem éri el a korrigált összes bevétel 2 %-át, választani lehet o vagy a 2 %, mint adóalap után fizeti meg az adót, ADÓVÁLTOZÁSOK

7 o vagy a bevalláshoz bevallás kiegészítő nyilatkozatot tesz (adóellenőrzést vonhat maga után) o Nem kell alkalmazni ezt a szabályt Előtársaságnak az előtársasági és az azt követő adóévben Nonprofit szervezetnek Adóévben, illetve a megelőző adóévben elemi kár érte és annak mértéke eléri a kár bekövetkezését megelőző adóévi árbevételének a 15 %-át Elemi kárról (tűz, víz, aszály, homokverés) okirattal kell rendelkezni, vagy jegyzőkönyvet kell készíteni róla, melyet a kár bekövetkeztét követő 15 napon belül meg kell küldeni az APEH-nek. Kapcsolt vállalkozások o A szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatos nyilvántartás kötelezettsége alól csak az az adózó mentesül, amelyben az állam többségi befolyással rendelkezik, továbbá a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Ez a mentesség nem vonatkozik az adózás előtti eredmény módosításának kötelezettségére (ha szükséges). o Nem csak szerződés, de megállapodás alapján is módosítani kell az adózás előtti eredményt, ha a kapcsolt vállalkozások az ügyletet nem szokásos piaci áron kötötték. o Ha kapcsolt vállalkozás természetben és nem a szokásos piaci áron jut osztalékhoz, módosítani kell az adózás előtti eredményt. Ezt a szabályt már a 2008-ban juttatott osztalékra is alkalmazni kell. Kedvezményezett átalakuláskor az átalakulásban résztvevő társaságok tagjainak az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt kell kapniuk (a visszavásárolt nem felel meg az átalakulás fogalmi ismérveinek). o A jogelődnek csak akkor kell az adózás előtti eredményét módosítania az immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke és könyvszerinti értéke különbözetével, ha a jogelőd (kiválásnál jogutód) nem jelenti be az APEH-nek, hogy az adóhalasztásra vonatkozó előírásokat alkalmazza. o 2007-től a kedvezményezett átalakulás bejelentésekor nem kell a vagyonmérleget, a végleges vagyonleltárt, és a jogutód társassági szerződését csatolni az adóbevalláshoz, ha annak benyújtása 2008-ban esedékes. Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó cégnek csak akkor kell az adózás előtti eredményét módosítania az immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási és könyvszerinti értékével, ha nem jelenti be az APEH-nek, hogy az adóhalasztásra vonatkozó előírásokat alkalmazza től kedvezményezett eszközátruházás bejelentésekor nem kell csatolni az eszközátruházás alapjául szolgáló szerződést az adóbevalláshoz, ha annak benyújtása 2008-ban esedékes. A bónusz és a scontó nem számlázott kikerült az adóalap módosító tételek közül, de ettől függetlenül nem kell velük korrigálni az adóalapot, mert tartalmuk szerint nem számítanak támogatásnak. Magyar társaság, ha külföldre helyezi át a központi ügyintézésének a helyét, akkor a nemzetközi szabályok alapján általában külföldi illetőségűvé válik. Ha ez a magyar társaság továbbra is tevékenykedik Magyarországon, akkor itthon külföldi vállalkozásnak fog minősülni és annak szabályai szerint adózik. Nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak o az a személy, amelynek a székhelye, telephelye vagy illetősége az unióban, OECD tagállamban, vagy olyan államban van, mellyel van kettős adóztatás elkerülésére egyezményünk. o Ellenőrzött társaságnak minősül a fentieken kívüli államban lévő társaság, ha az ottani adó nem éri el a magyar adómérték 2/3-át (10,67 %-ot). ADÓVÁLTOZÁSOK

8 Bejelentett részesedést ezentúl csak 1 évig kell tartani ahhoz, hogy csökkenthető legyen az árfolyamnyereséggel az adóalap. A veszteség jellegű tételekkel növelni kell az adóalapot. A bejelentésnél nem kell csatolni a szerzésre vonatkozó szerződést, okiratot. Az adóalapban csak a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása következtében maradványértéken nyilvántartott eszköz értékcsökkenési leírása érvényesíthető. Kivétel az épület, építmény értékcsökkenési leírása től a térítés nélkül kapott szolgáltatás igénybevevője az átadónál kimutatott bekerülési értékkel csökkentheti az adóalapot től - ha az eszközt előtt vették át térítés nélkül a passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összegből az időbeli elhatárolás megszüntetésének adóévében visszavezetett összeg csökkenti az adózás előtti eredményt. A bírságok és az adó és TB szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség elengedés következtében az adóévben elszámolt bevétel akkor is csökkenti az adóalapot, ha azzal a tárgyévben növelték az adóalapot. Csökkenti az adóalapot a K+F tevékenység közvetlen költségének háromszorosa (adóévenként max. 50 mó-ig), ha a tevékenységet az adózó felsőoktatási intézménnyel, MTAval, továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóhellyel (EGT-tagállam hasonló szervezetével is) kötött szerződés alapján végzi. Ha a K+F tevékenységet előtt megkezdték, akkor a i szabályok szerint érvényesíthető a kedvezmény 2011-ig. Az adótartam de minimis támogatás. Állam által garantált hitelre elszámolt kamat után ha a hitelt műemlék ingatlan felújításához vették fel - nem érvényesíthető adóalap kedvezmény előtti szerződések esetében a régi szabály szerint kell eljárni. Az elsődleges mezőgazdasági termelést végző is csökkentheti adóalapját a beruházásra elszámolt összeggel, hátrányos térségben alkalmazhat egyösszegű értékcsökkenési leírást, igénybe veheti a Kkv-adókedvezményt, ha egyébként megfelel az unió mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozások támogatását szabályozó rendeletben foglaltaknak. De minimis támogatás Annak az adóévnek a kedvezményeként kell figyelembe venni, amikor benyújtják 3 adóévet kell figyelni A kedvezmény határa EUR Szállítási ágazatban EUR, ahol egyes eszközök vannak kizárva a kedvezményből Mezőgazdaság vonatkozásában kedvezőbb szabályok, 1857/2006/EK rendelet Különadó Magánszemélynél 2008-as évtől kezdődően a Ft éves jövedelem felett, különadó címen további 4 %-ot Szja-t kell levonni a munkáltatónak. Nem kell fizetni az előtársasági időszak után (ha nincs előtársasági időszaki bevallás, akkor fizetni kell) Az ellenőrzés, önellenőrzés során feltár nem jelentős hibákkal korrigálni kell az adóalapot A bejelentett részesedéshez kapcsolódó árfolyamnyereség akkor csökkenti az adóalapot, ha legalább 1 évig birtokolták a részesedést Az adóalap csökkenthető a nem realizált árfolyamnyereséggel Adóbevallásban jelezni kell, ha a cég kedvezményezett átalakulást, eszközátruházást választ ADÓVÁLTOZÁSOK

9 Kapcsolt vállalkozások esetében korrigálni kell az adóalapot, ha nem piaci áron kötnek ügyletet Mentesül a feltöltési kötelezettség alól a társaság összhangban a társasági adóval -, ha az adóévet megelőző évben a nettó árbevétele nem haladta meg az 50 mó Ft-ot. Egyszerűsített vállalkozói adó évi XLII. tv. (Eva) Ha EVA-t akarod választani, december 20-ig lehet bejelentkezni! A külföldről vagy külfölditől igénybe vett, Magyarországon adóztatható szolgáltatás díja nem növeli az összes bevételt, de ÁFA-t kell fizetni utána. Fordított adózás ÁFA szabályának alkalmazása EVA-s esetében: o ÁFA-t kell fizetni, ha a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra a fordított adózás szabályait kell alkalmazni az ÁFA törvény alapján. o Az ÁFA-t az adóévre vonatkozó bevallásában kell bevallani és a benyújtási határidőig megfizetni. o Ha az EVA alany olyan terméket értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre az ÁFA törvény fordított adózást ír elő, a kibocsátott számlán az EVA-s nem számíthat fel ÁFA-t január 1-től az EVA alanynak nem kell megfizetnie a társaságiadó-alanyként képzett fejlesztési tartalék után a társasági adót, ha a képzést követő negyedik adóév végéig legalább az áttéréskor kimutatott fejlesztési tartalékkal azonos összegű beruházást valósít meg. EVA alanynak sem kell a bizonylaton, pl. számlán magyar nyelven feltüntetnie az adatokat. Általános forgalmi adó évi CXXVII. tv. (ÁFA) A magyar köztársaság parlamentje új ÁFA törvényt készített, amelyet részletekbe menőkig nem kívánunk ismertetni. A tájékoztatóban csak néhány jelentős változással érintett területre térek ki. Javasolni szeretném a törvény alapos tanulmányozását, mivel a törvénynek megváltozott a struktúrája és a korábbi törvényhez képest a fogalmi meghatározások is változtak. Csoportos adóalanyiság választásának főbb szabályai: o Kapcsoltvállalkozások választhatják, bármilyen tevékenységi körben o A csoportnak a tagjai egymás közötti ügyleteiben nincs áfa o Nem kötelező a kapcsoltvállalkozási kör minden tagjának csatlakozni a csoporthoz o A csoport tagjai áfa tekintetében nem önálló adóalanyok, hanem együtt egy adóalanynak számítanak o A csoport működéséért (az áfa-ért) a kapcsolt vállalkozási kör tagjai egyetemlegesen felelnek, függetlenül attól, hogy tagjai-e a csoportnak, vagy sem. o A csoportos adóalanyiság Apeh engedéllyel hozható létre a belépni kívánó tagok egybehangzó írásbeli nyilatkozatával. Kell hozzá a belépni nem kívánó tagok hozzájáruló nyilatkozata is o Az Apeh határozatot hoz az engedélyezésről és ebben a határozatban közli a csoportazonosító számot ( csasz ) o Csoportos adóalanyiság megszűnésére a jogutódlással történő megszűnés szabályait kell alkalmazni. o A csoport létrejöttekor, illetve megszűnésekor a tagoknak minden adójukról soron kívüli bevallást kell adniuk. Ugyanez vonatkozik a belépő, illetve kilépő tagokra is a belépéskor, kilépéskor. Erre a határozat jogerőre emelkedésétől 30 nap áll a rendelkezésre. ADÓVÁLTOZÁSOK

10 o A csoportnak meg kell jelölnie a csoport képviselőt. Az adóhatóság felé ő tehet jognyilatkozatot. Ő adja be az ÁFA bevallást Ő teljesíti az összesítő nyilatkozattal kapcsolatos előírásokat o A csoport tagjai kívülre önállóan, saját nevükben végzik a tevékenységüket, kötnek szerződést, vállalnak kötelezettséget. A saját számláját mindig a csoporttag állítja ki, fogadja be a szállítói számákat, de a számlán a saját adószáma mellett fel kell tüntetnie a csasz -t is (ha kell, akkor a közösségi csasz -t). Változik a termékértékesítés fogalma, az új áfa tv. általánosabban határozza meg. Termékértékesítés többek között: o Birtokba vehető dolog átengedésén túl mindazon ügylet, termék eladás, amely a szerzőt a birtokba vehető dolog tulajdonosává teszi. Pl. a kisajátítás is termékértékesítés lesz o Ellenérték fejében történő termékértékesítés ezentúl a közcélú adomány, a kötelespéldány, az ellenérték nélkül törvényi kötelezettség alapján történő termékátadás és az önkormányzatok egymás közötti vagyonátadása, feltéve, hogy az adóalany részben vagy egészben levonja a termékhez kapcsolódó áfát. Szolgáltatásnyújtás esetén adózni kell az ingyenes szolgáltatásnyújtás után, ha hozzá kapcsolódóan az adóalanyt levonási jog illette meg. Pl. törvény, kormányrendelet alapján vagy közcélú adományként nyújtott ingyenes szolgáltatások. Jogelőd és az apportáló egyetemlegesen felel az elévülési időn belül a jogutód, az apportot fogadó által tőle megszerzett vagyonra a szerzésig fennálló áfakötelezettségért. Adófizetési kötelezettség keletkezése: o Korábban Ptk. szerinti teljesülés o Teljesítésről akkor lehet beszélni, ha az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. o Ha a számlát kibocsátották, függetlenül attól, hogy ténylegesen volt-e teljesítés. o A számlán a termék értékesítőjeként, a szolgáltatás nyújtójaként szereplő személy, szervezet kötelezett az áfa fizetésére, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy ha teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette. o A fizetendő adót a teljesítéskor kell megállapítani. Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés. Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás helyett új fogalom a részletfizetés és a határozott időtartamra szóló elszámolás. Ebben az esetben akkor keletkezik adófizetési kötelezettség, amikor az adott részlet vagy elszámolás esedékessé válik. 12 hónapot meghaladó időtartamhoz kötődő részlet vagy elszámolás esetén a 12. hónap utolsó napján is beáll az adófizetési kötelezettség. Ilyenkor a 12 hónapra eső időarányos áfát be kell fizetni. Egyszeres könyvvezetésre kötelezettek és a költségvetési szerveknek ezentúl - ha nem fizetik meg részükre az ellenértéket az adót a 46. napon meg kell fizetniük. Az átmeneti szabály szerint a 2007-es szabályt kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor elvben mindkét törvényt kellene alkalmazni, ha a felek ugyanazok, ugyanaz a tényállás, és ha önadózás van. Ha az új szabály a réginél valamennyi érintettre együttesen és összességében előnyösebb, az új törvény szerint kell eljárni. Ennek feltételei: ADÓVÁLTOZÁSOK

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Új fogalom az Szja tv-ben Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász művelődési intézményi szolgáltatás adómentes járulékmentes vállalkozás

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben