TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Egészségfejlesztés ETVNT elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. Felszeghi Sára egyetemi docens Az egészségtan, egészségfejlesztés célja, hogy olyan elméleti és módszertani ismereteket szerezzenek meg a hallgatók, amelyek átadásával a környezetükben élőket képessé teszik az egészség feletti kontroll megszerzésére, annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük. 1. Egészség és betegség. Alapfogalmak. 2. Egészségvédelem. Prevenció fogalma és formái. Életmód szerepe az egészségvédelemben (Táplálkozás, mozgás stb.) 3. Heveny és idült betegségek fogalma és jellemzői. Szív és érrendszeri betegségek. Megelőzés. 4. Mozgásszervi, emésztőszervi, anyagcsere betegségek kialakulása, következményei, megelőzés 5. Szenvedély betegség fogalma, formái. 6. Dohányzás, dohányzás okozta megbetegedések, leszokás 7. Alkohol és alkoholizmus. Következményei 8. Kábítószerek 9. Kóros játékszenvedély. Krízisek (pl. öngyilkosság) 10. Kényszerbetegségek. Zárthelyi. 11. Munkahelyi környezet szerepe a daganatos betegségek kialakulásában Új morbus hungaricus. 12. Hepatitis B Megelőzés formái. 13. AIDS. 14. Záróbeszámolók Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken, Egészségesebb munkahelyekért Egyesület (http://www.emegy.hu) kiadása Füzesi Zsuzsa, Tistyán László: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken, Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004 Munkaegészségtan, (Ungváry Gy. Szerk.), Medicina, 2000, 2006 Bencze Béla: Oxiológia, Medicina, 1979 A belgyógyászati terápia kézikönyve, (Rétsági Gy. szerk.), Medicina, 1991 A rákról röviden (Szűcs M. szerk), SpringerMed, 2003 Az előadásokon való részvétel, eredményes zárthelyi Az előadásokon való részvétel, beszámoló beadása és sikeres tesztírás. Írásban beadott beszámoló, tesztírás és/vagy szóbeli vizsga

3 Egészségügyi informatika ETAET gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Nagy Géza egyetemi docens A hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el az adatbáziskezelés témaköréből, hogy ismerjék a legfontosabb fogalmakat, tudjanak táblákat, lekérdezéseket, jelentéseket létrehozni és módosítani, illetve a táblák között kapcsolatokat definiálni. A hallgatók ismerjék meg az egészségügyi informatika gyakorlatát, a különböző szintű ellátáshoz kapcsolódó informatikai rendszereket, az egészségügyi intézmények közötti információáramlást, adatszolgáltatást, az adatok védelmének lehetőségeit, szabályozási mechanizmusait. Legyen rálátásuk a minőségügy, az egészségügyi gazdaságtan, a menedzsment kapcsolódási pontjaira az egészségügyi információs térben. Ismerjék meg az ICT fejlesztések, K+F eredmények hasznosítási lehetőségeit. 1. Egészségügyi informatika története, alapfogalmai, helye a rendszerben 2. eegészség kialakulása, fejlődése, szerepe Hálózati ismeretek áttekintése 3. Egészségügyi szervezetek, egészségügyi kódrendszerek ismeretei 4. ICT szerepe a teljes ellátó rendszerben az alapellátástól a szakértői rendszerekig I 5. ICT szerepe a teljes ellátó rendszerben az alapellátástól a szakértői rendszerekig II 6. Az adatbiztonság, adatvédelem, Az elektronikus beteg dosszié (EHR) 7. Adatbáziskezelés alapfeladatai, adatszervezés alapjai, adatfajták osztályozása 8. Minőség és derivátumai 9. Egészségügyi gazdaságtan alapjai 10. Alapfogalmak (egyed, rekord, tulajdonság, kulcs, kapcsolat), függések 11. Egészségügyi menedzsment alapjai 12. Adatbázisok létrehozása Űrlapok fogalma, fajtái és készítésük. Jelentések. Lekérdezések függvények 13. Adatmodellek fajtái Adattáblák létrehozása, adattáblák közötti kapcsolat 14. ICT fejlesztések, K+F eredmények hasznosulásai Kötelező irodalom, jegyzetek, tankönyvek: Egészségügyi informatika. Szerk: Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, open access A gyakorlat előadásaink jegyzetei, az előadások anyaga PDF formában Ajánlott irodalom, jegyzetek, tankönyvek: Bott. Leonhard: Mirosoft Office 2000 felhasználói kézikönyv IIII. (Kiskapu Kiadó) Bodnár István, Magyary Gyula: Adatbáziskezelés (Kiskapu Kiadó, 2003) A témával kapcsolatos weboldalak, pl.:

4 Elektronikus dokumentumok: Folyóiratok: Aláírás a jelenlét alapján, ZH, adatkezelés minta A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga a gyakorlati órák anyagai alapján

5 Anatónia II. ETAET elmélet, gyakorlat 5 2 elmélet, 2 gyakorlat kollokvium kötelező Anatómia I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Tarsoly Emil Az emberi szervezet felépítésének megismertetése a kötelező tananyagnak megfelelően, az időkorlátokon belül olyan mértékig, amivel a további tanulmányaikhoz és a védőnői munka végzéséhez biztos tudásalapot lehet képezni. 1. Közös megbeszélés a két oktató jelenlétével a féléves tananyag feldolgozásáról, az elvárásokról, a zárthelyi dolgozatok elbírálásáról és a félév teljesítésének aláírással történő elfogadásáról. 2. A légzőszervek. Nyirokrendszer. Apparatus uropoeticus vese vese szerkezete juxtaglom. apparatus, húgyvezeték húgyhólyag húgycső. 3. Emésztőrendszer fejlődése az arc fejlődése. Férfi nemi szervek here mellékhere ondóvezeték ondózsinór ondóhólyag dülmirigy Cowpermirigy hímvessző erectio mechanizmusa herezacskó. Szájüreg nyelv nyálmirigyek fogak fogzás. 4. Női nemi szervek petefészek és hormonműködése méhkürt méh széles méhszalag hüvely Bartholinmirigy női szeméremtest. Gát. Emlő. 5. Torokszoros garat nyelőcső gyomor vékonybél vastagbél. 6. Indegrendszerről általában fejlődése felosztása. Gerincvelő átmetszeti képe gerincvelői reflexek. 7. Máj epehólyag hasnyálmirigy. Agytörzs: nyúltvelő híd középagy. Kisagy Köztiagy Thalamus Metathalamus epithalamus 8. Nagyagy féltekék törzsdúcök asszociációs pályák comissuralis rendszerek fornix corona radiata. 9. Agykamrák liquorkeringés. Belső elválasztású mirigyek: agyfüggelék mirigy pajzsmirigy mellékpajzsmirigy mellékvese tobozmirigy 10. Langerhansszigetek. Az APUDrendszer. 11. A központi idegrendszer burkai: dura matere arachnoidea pia mater. Koponyán belüli vérellátás rendszere. 12. Szaglószerv Ízlelőszerv Bőr mirigyei haj szőrzet köröm. Központi idegrendszer pályarendszerei: érző pályarendszerek. 13. Hypothalamus: A monoaminerg rendszerek. Szerepe és hatása a mozgásrendszerre, szenzóriumra. Látószerv. 14. A menstruációs ciklus. Halló és egyensúlyozó szerv külső és belső fül. Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia Medicina Könyvkiadó Budapest 1997.és Kiss Szentágothai: Az ember anatómiájának atlasza I.II.III. SzentágothaiRéthelyi: Funkcionális anatómia I.II.III. kötet (válogatott fejezetei) Frank H. Netter: Humán anatómia atlasz Medicina Sobotta: Az emeber anatómiájának atlasza Kiss Ferenc: Tájanatómia tankönyv Illetve bármelyike, az ebben a tárgyban azóta kiadott tankönyvnek.

6 Szóbeli vizsga.

7 Mikrobiológia/ Microbiology ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. habil. Fodor Bertalan főiskolai tanár A mikroorganizmusok típusainak, élettani, biokémiai folyamatainak áttekintése. A hallgatók ismerjék meg a leggyakoribb humán bakteriális és virális kórokozókat, ezen kórokozók patogenitását. Alapvető infektológiai, immunbiológiai fogalmak elsajátítása. A tárgy megalapozza a ráépülő járványtani, infektológiai, megelőző orvostani és bizonyos kórélettani vonatkozásokat. 1. Bevezetés a mikrobiológiába. Baktériumok szerkezete, működése 2. Prokarióták és a környezet. Kolonizáció, invázió, patogenitás 3. Kórokozók és az immunrendszer. Az immunválasz lefolyása 4. Részletes bakteriológia: Staphylococcus, Streptococcusok, Listeria, Neisseria, Haemophilus, Pseudomonas 5. Pertussis, patogén E. coli, Vibrio, Salmonella, Shigella 6. Anthrax, diphtaeria, TBC, legionellosis, rickettsiák 7. Általános virológia 8. Enterális és hepatitis vírusok 9. Herpes, vérzéses láz, influenza, mumps 10. Idegrendszeri betegséget okozó vírusok, prionok 11. Papilloma, parvo, poxvírusok 12. Rabies, retrovírusok, légúti betegségek kórokozói 13. Antimikrobiális ágensek, antibiotikumok 14. Antivirális terápia, vakcináció Gergely Lajos: Orvosi mikrobiológia, Alliter Kiadó, Bp ÁdámBéládiKétyiNász: Orvosi mikrobiológia, Medicina Könyvkiadó, Bp Előadásokon való részvétel. (>90%) Zárthelyi dolgozat sikeres megírása. (>70%) Írásbeli vizsga.

8 Megelőző orvostan és népegészségtan II. ETAET Közegészségtan elmélet 2 2 elmélet Megelőző orvostan és kollokvium kötelező népegészségtan I. Dr. habil. Fodor Bertalan Elméleti Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy ismertesse a járványtan alapfogalmait, a járványok mozgatóerőit. Járvány esetén a legfontosabb hatósági intézkedéseket, ezek szerveit. Ismerteti továbbá a járványok elleni védekezések aktív és passzív módjait. A félév során a hallgatók megismerhetik az aktuális hazai járványtani statisztikai jelentéseket, adatokat. Betekintést nyerhetnek a hazánkba is megjelenő, behurcolt trópusi betegségekkel, vírusos lázakkal kapcsolatban. Ismertetjük az aktuális hazai nosocomiális járványos statisztikákat. 1. A környezet és az ember. A légszennyezés hatása az ember egészségére. 2. A víz szerepe az ember életében, a vízszennyeződés következményei. 3. Talajszennyeződés hatása az emberre. 4. A munkakörnyezet és az ember. 5. Foglalkozási betegségek 6. Táplálkozás: egészség és betegség összefüggései 7. Epidemológiai alapfogalmak 8. Fertőző betegségek lefolyása. A járványfolyamat mozgató erői 9. Enterális fertőző betegségek. 10. Légúti fertőző betegségek 11. Nemi betegségek, haematogén fertőző betegségek 12. A kültakaró fertőző betegségei 13. Új fertőző betegségek 14. A közegészségügyijárványügyi szervezetek: ÁNTSZ felépítése Dr. Takács Sándor: Általános Járványtan, Miskolci Egyetem Kiadó Dr. Ádány Rózsa: Megelőző Orvostan és népegészségtan, Medicina, ISBN: Ember István: Fertőző betegségek epidemiológiája, 2003; Pécsi Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet Nyerges Gábor: Infektológia, SpringerVerlag, Magyarország évi járványügyi helyzete; Epinfo 2013; 25. szám oldal Dr. Takács Sándor: Az ember és környezete, Veszprémi Egyetemi Kiadó Előadások látogatása Félévközi számonkérés módja, értékelése: Félévközi zárthelyi dolgozat, mely 50 %ban beleszámít a vizsgajegybe. értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1) 060%; elégséges (2) 6170%; közepes (3) 7180%; jó (4) 8190%; jeles (5) 91100%

9 Az előadások látogatása, felkészülés az órai anyag és az ajánlott irodalom alapján. Írásbeli vizsga letétele, melyen 60% elérését követően megfelelt. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1) 060%; elégséges (2) 61 70%; közepes (3) 7180%; jó (4) 8190%; jeles (5) 91100%

10 Élettankórélettan I. ETAET elmélet, gyakorlat 4 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár A hallgató ismerje az emberi szervezet alapvető élettani folyamatát, illetve ezek változásait kóros állapotokban. Alapozó elméleti ismeretek elsajátítása a későbbi klinikai tárgyak felépítéséhez. 1. Táplálkozás élettana 2. Vérképzés 3. Immunrendszer működése 4. Véralvadási rendszer 5. Keringési rendszer I. 6. Keringési rendszer II. 7. Neuromuszkuláris rendszer 8. Központi idegrendszer I. 9. Központi idegrendszer II. 10. Érzékelés élettana 11. Endokrin rendszer 12. Légzés 13. Kiválasztás 14. Öröklődés alapjai Élettankórélettan (szerk: dr. Ormay Sándor, EÜ Főiskolai tankönyv, Semmelweis, Bp.) SH Atlasz Élettan (Spronger, Bp.) W.F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai (Medicinna, Bp.) Klinikai biokémia jegyzet (szerk: dr. Kellermayer Miklós, KKI, PTE, OEC, ÁOK, 2001 P) Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Bp, 2013 Donáth Tibor: Anatómia élettan Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítés (a dolgozat akkor tekinthető sikeresnek, ha a helyes válaszok száma eléri, vagy meghaladja a 70%ot. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). A jegy a kollokviumon nyújtott elméleti és gyakorlati teljesítmény. A vizsgára jelentkezés eredményes, ha az évközi zh eléri vagy meghaladja a 70%ot. Szóbeli.

11 Fizioterápiás ismeretek ETFTT elmélet 1 1 elmélet kollokvium kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Újszászy László főiskolai tanár A fizioterápia tárgykörébe tartozó terápiás módszerek áttekintése. A gyakorlatban legtöbbször alkalmazott fizioterápiás módszerek részletes ismertetése. A mozgásterápia alapfogalmainak tisztázása. A mozgás szervrendszer működésbeli törvényszerűséginek megalapozása. Az artrokinematikai és oszteokinematikai szemlélet elmélyítése. 1. A fizioterápia tárgya, felosztása, alapfogalmai. 2. Kineziológia bevezetés, mozgásterápia, gyógytorna. 3. A fizioterápiában alkalmazott terápiás eljárások, a klinikai fizioterápiákról általában 4. Kinematika, a mozgások értelmezése 5. Kinetika, statika, dinamika 6. Emelők, a testre ható erők komponensei 7. Zárthelyi dolgozat. Csontösszeköttetések 8. Izületi funkció, kinematikus láncok 9. Artrokinematika 10. Oszteokinematika, kötőszövet 11. Zárthelyi dolgozat, Izom struktúra és funkció kapcsolat 12. Izomrosttípusok 13. Izomtenzió és rövidülés, Izomaktivitási formák 14. Zárthelyi dolgozat Órai jegyzet Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve, White Golden Book Kft., BálintBender: A fizioterápia elmélete, Springer, Balogh Ildikó: Mozgás ABC, Szentendre Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia gyógytornász hallgatók részére, Semmelweis Egyetem Főiskolai jegyzet, Budapest, Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana, Motion Kiadó, Pécs 2005 Órák látogatása, azokon aktív részvétel. A félév során kiadott tételsor alapján tételhúzás, 3045 perc felkészülés után a tétel szóbeli ismertetése, különös tekintettel az előadáson elhangzott fizioterápiás tárgykör gyakorlati példáira. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Szóbeli vizsga az előadások anyagai alapján.

12 Pszichológia II. ETAET (Életkorok pszichológiája) elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Pszichológia I. Dr. Mayer Krisztina Elméleti Egészségtudományok Intézete tanársegéd Az előző félév során a hallgatók már megalapozták tudásukat és betekintést nyertek a pszichológia néhány fontos tudományterületébe. A fejlődéslélektan tantárgy keretében aztán tovább bővítik ismereteiket az emberi fejlődés egész életen át fogantatástól a halálig tartó törvényszerűségeinek elsajátításával. A gyakorlati foglalkozások célja a tananyag további elmélyítése a hallgatók egyéni munkája által, illetve a szakirodalom önálló feldolgozása megjelölt témakörök alapján. 1. Fejlődéslélektan tudománya 2. A várandóság pszichológiája 3. Szülés születés pszichológiája 4. Újszülöttkor. Legkorábbi képességek. Érzékelés és reflexek. 5. Csecsemőkor. Korai anyagyermek kapcsolat jelentősége. Harlow majomkísérleteinek üzenete. Hospitalizáció. Kötődés. 6. Az apa szerepe az egészséges személyiségfejlődésben. 7. Mozgás és beszédfejlődés. 8. Kisgyermekkor. 9. Iskoláskor I. 10. Iskoláskor II. 11. A felnőtt lét küszöbén: kamaszkor 12. Felnőtt és időskor. 13. Zárthelyi dolgozat. 14. Összefoglalás és konzultáció. M. ColeS. Cole: Fejlődéslélektan; Osiris, Budapest; Selma H. Fraiberg: Varázsos évek; Park Kiadó, Budapest, MéreiV. Binét: Gyermeklélektan; Medicina Könyvkiadó, Budapest, RanschburgVekerdyPopper: Sorsdöntő találkozások; Saxum Kiadó, Budapest, Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban; Kulcslyuk Kiadó, Bruno Bettelheim: Az elég jó szülő; Cartaphilus, Budapest, 2000.

13 A kollokviumi jegy megszerzésének feltétele sikeres szóbeli vizsga teljesítése. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Szóbeli vizsga a kurzus anyagából. előre megadott tételsor alapján.

14 Kommunikációs tréning ETAET gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Pszichológia I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Simon Nóra gyakorlati oktató A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az általános, valamint a segítő szakmákban dolgozók számára nélkülözhetetlen kommunikációelméleti ismereteket, ezáltal képessé váljanak annak a közös kommunikációs kódnak a használatára, mely munkájukat lehetővé teszi. A tréningrész (713 hét) sikeres elvégzésével, az önismereten alapuló kommunikációs készségek felszínre hozásával, a résztvevők képessé válnak saját kommunikációs stílusuk meghatározására, gyengeségeik javítására, asszertív kommunikációs stílus kialakítására. 1. Kommunikációelméleti alapismeretek; a kommunikáció társadalmi meghatározottsága, a közvetlen emberi kommunikáció folyamata (elmélet) 2. A kommunikáció csatornái, a verbális kommunikáció sajátosságai. A nyelvelsajátítás folyamata. A NeuroLingvisztikus Programozás (NLP) kommunikációs rendszere. Nyelv és gondolkodás összefüggései. (elmélet) 3. A nem verbális kommunikáció sajátosságai ( mimika, gesztusok tekintetváltás, testbeszéd, térközszabályozás) (elmélet) 4. A tranzakcióanalízis kommunikációs rendszere, emberi játszmák a személyközi kapcsolatokban. A tranzakcióanalízis rendszerének alkalmazási lehetőségei, a különböző énállapotok elemzése. (elmélet) 5. Az empátia jelentősége a kommunikációban. Segítő kommunikáció jellegzetességei, megvalósíthatósága. (elmélet) 6. A meggyőző közlés (elmélet) 7. Egyéni és csoportos kommunikációs gyakorlatok, a személyes kommunikációs stílus felmérése (tréning) 8. Az információ továbbításának, megértésének torzító hatásai, az egyirányú és a kétirányú kommunikáció különbségének vizsgálata helyzetgyakorlatok segítségével (tréning) 9. A személyközi kommunikáció gyakorlása nem verbális feladatokkal (tréning) 10. Érzelmi állapotok azonosítása, a szemmozgások jelzéseinek felismerése. NLP (tréning) 11. Csopordinamika (tréning) 12. Személyes konfliktuskezelési stratégiák feltérképezése, a konfliktuskezelési készség fejlesztése (tréning) 13. Az asszertív viselkedésmódok kialakításának lehetőségei (tréning) 14. ZH, Összegzés Kötelező irodalom:

15 Simon Nóra: Kommunikáció szakmai kommunikáció, Modulfüzet etanácsadók számára; emagyarország Képzési centrum, Budapest, Rosenberg, M.B.: A szavak ablakok vagy falak. Erőszakmentes kommunikáció; Agykontroll Kft. Budapest, Allan Pease: Testbeszéd; Park Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Bärnkopf Zsolt: Az érzelmektől a kommunikációig (IV. rész: A kommunikáció); Flaccus kiadó, Budapest, Barbara Pease Allan Pease: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta kiadó, Budapest, Barbara Pease Allan Pease: Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? Park Kiadó, Budapest, Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot (mivel a 713. héten tréningre kerül sor, így azok pótlásra nincs lehetőség) a hallgató külön feladat elvégzésével ( A nonverbális kommunikáció különbségei férfiak és nők között szakirodalmi feldolgozáson és saját megfigyeléseken alapuló esszé) köteles a hiányzásait kompenzálni. A gyakorlati jegy a hallgatók a félév utolsó szorgalmi hetében megírt zárthelyi dolgozatra kapják, annak legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyibe a ZHra kapott érdemjegy elégtelen, javítására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, egyeztetett időpontban. Írásbeli vizsga az előadások és a megadott kötelező irodalom anyagai alapján.

16 Ápolástan alapjai ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Valikovics Attila egyetemi docens Ápolástani alapfogalmak, az emberi szükségletek rendszerének elsajátítása. A hallgató ismerje az ápolási folyamat fő lépéseit. A hallgató legyen képes betegmegfigyelést végezni, a vitális paramétereket mérni, és az egészségügyi dokumentációt vezetni. Ismerje az ápolás helyét és szerepét az egészségügyi ellátó rendszerben. Az ápolói tevékenység és az ápolási szervezetek áttekintése. Legyen felkészült a team munkára. 1. Az egészségügyi rendszer felépítése, működési rendje, alapfogalmak Gy: Az egészségügyi intézetek struktúrája és infrastruktúrája, ismerkedés a betegellátás tárgyi eszközeivel. 2. Az ápolási folyamat szakaszai, alapfogalmak, kompetenciák Gy: Ápolási tervek a gyakorlatban, gyógytornász vonatkozások 3. Az egészségügyi dokumentáció részei Gy: Az egészségügyi dokumentáció vezetése 4. A betegmegfigyelés elmélete és módszerei Gy: A betegmegfigyelés gyakorlati kivitelezése 5. Az egészséget befolyásoló tényezők, diagnosztikus eljárások Gy: Leletek értelmezése 6. Mindennapos beavatkozások Gy: Zárthelyi dolgozat 7. Műtéti típusok, sebészeti betegellátás Gy: A műtéti előkészítés, és a postoperatív időszak gyógytornász vonatkozásai 8. Gyógyszerformák Gy: Gyógyszerelés módjai és szabályai 9. Ágytípusok Gy: Fektetési módok 10. Betegmobilizálás és jelentősége Gy: Betegmobilizálás gyakorlati megvalósítása 11. Nosocomiális és iatrogén ártalmak Gy: Nosocomiális és iatrogén ártalmak prevenciója, asepsis, antisepsis a gyakorlatban 12. A decubitus fogalma, stádiumai Gy: A decubitus prevenciója és therápiája 13. Idős betegek ellátásának speciális vonatkozásai Gy: Idős betegek motiválása és mobilizálása 14. Gyakorlati beszámoló Órai jegyzet P. A. Potter, A. G. Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Bíró István: Decubitus A felfekvés megelőzése és terápiája, Háziorvosi Kiskönyvtár, Golden Bode, 1993.

17 Bonnie Allbaugh: Sebészeti ápolástan Ápolási tervek a gyakorlatban, Medicina A gyakorlati órák látogatása, hiányzás csak orvosi igazolással. Zárthelyi dolgozat 60% os teljesítése. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív jelenlét. Az utolsó alkalommal a zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2), 70%os a közepes (3), 80%os a jó (4) és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a vizsgaidőszak első három hetében, írásban van lehetőség. Írásbeli beszámoló az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

18 Ápolásetika ETAET gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Ságodi László főiskolai tanár Az egészségügyi etika oktatásának egyik alapvető célja, hogy a hallgatókban tudatosítsuk az egészségügyi hivatás erkölcsi jellegét és alakítsuk magatartásukat. Gyakorlásához nélkülözhetetlen az egészségügyi etika ismerete. Munkája során az esetleges etikai kérdésekkel találkozva tudjon helyesen reagálni és minden érintett számára a legjobb megoldást megtalálni. 1. Az orvosi egészségügyi etika. Ápolásetika 2. Nővéretika. Az ápolói magatartás, az ápolói etikett 3. Az ápoló és a beteg erkölcsi felelőssége. 4. Betegtájékoztatás. Orvosok kötelességei és jogai; betegjogok 5. Személyi jogok etikája. Kiszolgáltatottság az egészségügyben, tájékozott beleegyezés 6. A fájdalom 7. Abortusz. Az eutanázia. 8. Szervátültetés. 9. Mesterséges megtermékenyítés. Emberi klónozás 10. A tudományos kutatás etikája. Kísérletezés embereken, embriókon, állatokon 11. Etikai bizottságok. Orvosi eskü, hivatásetika az egészségügyben 12. Főiskolai végzettségű egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai kérdései. 13. Az orvosi egészségügyi etika. Ápolásetika 14. Nővéretika. Az ápolói magatartás, az ápolói etikett Gazler Gyula Nyéky Kálmán: Bioetika, gondolat, Bp., Ádám György (szerk.): Egészségügyi jogi kézikönyv, Közgazdasági és jogi Kiadó, Bp., Egészségügyi etikai példatár HIETE jegyzet, Bp., Thomson Melia Bolyd: Ápolási etika, Medicina Könyvkiadó, Rozsos Erzsébet: Ápolásetikai ismeretek, Medicina Könyvkiadó, Szarka Géza dr. Gárdai Miklós dr.: Általános és egészségügyi etika, Semmelweis Egyetem, Aktív jelenlét a szemináriumon, zárthelyi dolgozat elégségesért. Javítás esetén szóbeli vizsga.

19 Alapozó testtudatosító ETFTT gimnasztika gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Dr. Főnyedi Gábor Alkalmazott Egészségtudományok Intézete egyetemi adjunktus A törzs, végtagok elmozdulásainak ismerete a térben, különböző irányokban a fokozatosság elve alapján. Izületi elmozdulások különböző testhelyzetekben. Szerek, eszközök alkalmazása. Testtudatosítás koncentratív lazítással. 1. Alapfogalmak. Gyakorlatok rajzos ábrázolása. Kiindulási helyzetek. 2. Ismerkedés a tornaterem rendjével, eszközeivel. Balesetvédelem. Gyakorlatok fekvő helyzetben, / háton, hason/ az alátámasztási felülettel párhuzamosan és merőlegesen. 3. Gyakorlatok fekvő helyzetben / oldalt fekve /, az alátámasztási felületre párhuzamosan, merőlegesen. 4. Kúszás fajtái, gyakorlatanyaga I. 5. Kúszás fajtái, gyakorlatanyaga II. 6. Térdelő helyzetben végzett gyakorlatok. 7. Helyes ülés megéreztetése. Végtaggyakorlatok, törzsgyakorlatok ülve. 8. Végtaggyakorlatok, törzsgyakorlatok különböző ülő helyzetekben szerekkel. 9. A helyes állás megéreztetése. Gyakorlatok álló helyzetben. 10. Járógyakorlatok 11. Szerek alkalmazása különböző testhelyzetekben. 12. Izületi elmozdulások különböző testhelyzetekben, szerek alkalmazása a fokozatosság elve alapján. 13. Izületi elmozdulások különböző testhelyzetekben, szerek alkalmazása a fokozatosság elve alapján. 14. Számonkérés Gál Lászlóné: Gyógytorna gyakorlatok gyűjteménye / Bp főisk. Jegyzet / Gardi Zsuzsa: Alapozó gyógytorna / Bp főisk. Jegyzet / Hilde Sabine Reichel Regina GrozaNolta: Fizioterápia Medicina, Bp Résztvétel a gyakorlati órákon. Évközi feladatok ( diktálás, rajzírás ) elvégzése előre egyeztetett időpontban. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20 %ot aláírás nem adható. Az évközi teljesítések alapján. A gyakorlati feladatok / óratartások, rajzírás / teljesítése alapján megajánlott jegy /jeles / adható. Beszámoló a szorgalmi hét utolsó hetében: Óratartás, diktálás a félév során elsajátított gyakorlatanyagból, megadott szempontok alapján. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú

20 minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen(1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Szóbeli, az elsajátított gyakorlatanyag és az óratartás szabályainak ismerete alapján.

21 Biomechnaika fizikai alapjai ETFTT gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Paripás Béla egyetemi tanár Elsősorban a mechanika tárgykörébe tartozó, az anyagi testek mozgására vonatkozó törvények, összefüggések átismétlése és konkrét példákon keresztül történő elmélyítése. A kinematika és a dinamika részletes tárgyalása, mely előkészíti az emberi mozgató rendszer, és az emberi mozgások sokkal bonyolultabb biomechanikai feldolgozását. 1. Mérés, mértékegységek, SI mértékegységrendszer. A mozgásról általában. 2. A mechanikai mozgás térbeli jellemzői, vektorok. 3. Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség, út, idő. Egyenletes körmozgás 4. Az egyenes vonalú változó mozgás, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 5. Az egyenes vonalú változó mozgás: az út, az átlagsebesség, a pillanatnyi sebesség és az idő kapcsolata 6. Az egyenes vonalú változó mozgás: a szabadesés. Mozgó testek egyenletesen változó mozgása 7. Egyenletesen változó körmozgás 8. Zárthelyi dolgozat 9. A dinamika alaptörvényei: a tehetetlenség törvénye, a dinamika alapegyenlete, akcióreakció törvénye 10. Munka és teljesítmény, emelési munka 11. Mozgási és helyzeti energia 12. Zárt és nyílt mechanikai rendszerek, súrlódás 13. Kiterjedt testek mechanikája 14. Zárthelyi dolgozat Órai jegyzet Középiskolai fizika tankönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok Fizika Érettségi, felvételi tételek, témakörök Börcsök László és Orbán Anita Az órák látogatása, hiányzás csak orvosi igazolással. A zárthelyi dolgozatok legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2), 70%os a közepes (3), 80%os a jó (4) és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítésnek. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a vizsgaidőszak első három hetében, írásban van lehetőség. Sikeres zárthelyi dolgozat (60%) teljesítése. Írásbeli beszámoló az órák anyagai alapján.

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -ának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2013/2014 Elektív és fakultatív tárgyak 1 1. szemeszter OOE-AKF Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2 A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben