ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET"

Átírás

1 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette Mgr. Kiss Andrea Mgr. Góra Terézia Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enikő Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor Kis Gábor 2. VÁLTOZAT Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) Felelős kiadó Andó Pál igazgató Készült a Trans-Fair program keretében A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI előzetes hozzájárulásával történhet.

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ III. A MODUL CÉLJA IV. RÉSZCÉLKITŰZÉSEK V. ELŐZETES FELTÉTELEK VI. TANULÁS sz. Tanulási gyakorlat A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére sz. Tanulási gyakorlat Legyen képes az idős ember egészségi állapotának megfigyelésére, megítélésére sz. Tanulási gyakorlat A hallgató tudjon szükség szerint alapszinten elsősegély-nyújtási feladatokat ellátni31 4. sz. Tanulási gyakorlat Alkalmazni tudja a fertőtlenítő eljárásokat sz. Tanulási gyakorlat Gyógyszerelés az idősgondozó kompetenciahatárain belül sz. Tanulási gyakorlat A hallgató biztosítani tudja a gondozott személy higiénéjét sz. Tanulási gyakorlat A hallgató legyen képes meghatározni az idős ember alapvető szükségleteit, és azok kielégítésében hatékonyan részt tudjon venni sz. Tanulási gyakorlat A hallgató legyen képes a haldokló beteg ápolására és a halott körüli teendőkre VII. FELMÉRÉS: MODULZÁRÓ VIZSGA

4

5 I. BEVEZETÉS Kedves Tanfolyami Résztvevő! Ez a modulfüzet a TÁMOP Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén pályázat keretében elnyert Trans-Fair, Gyakorlatorientált felnőttképzési módszerek, képzési- és tananyag-fejlesztési tapasztalatok átadása program keretében került kidolgozásra. A modulfüzet része az Idősgondozó képzési programnak. A program célja, olyan szakemberek képzése, akik a megszerzendő ismeretek birtokában képesek lesznek az idősgondozói feladatok ellátására úgy Magyarországon, mint Szlovákiában. A szlovákiai és magyarországi társadalmi stratégiából kiindulva, minek célja az egészség védelme és megőrzése, fontosnak tartjuk megismertetni Önökkel a házi gondozás és ápolás problematikáját, valamint ismertetni az idősellátás módját. Az idősgondozók elsősorban az időskorúak gondozását végzik egy munkacsoport tagjaként egészségügyi vagy szociális szakember irányításával. Képesek házigondozási és alapápolási feladatokat ellátni, valamint rendelkeznek mindazon mentális képességgel, amelyek munkájuk ellátásához szükségesek. Az idősgondozó részt vesz az idősellátás szükségleteinek és erőforrásainak felmérésében, értelmezi az emberi szükségletek és a szükséglet kielégítés hiányait. Támogatja az időskorúak egészséges életmódjának, aktivitásának fenntartását és részt vesz rehabilitációjukban. Végzi az idősellátás adminisztrációját. A tanfolyam során itt kerül először kapcsolatba az anatómiai ismeretekkel és az alapápolási ismeretekkel, mint leendő idősgondozó, hogy szakmai készségét elmélyítse. A megszerzett tudását aktívan össze tudja kötni a következő programmodulokkal: gondozás és segítségnyújtó kapcsolat. Köszönjük bizalmát, egyben megtiszteltetés számunkra, hogy Ön a segítségünkkel kíván új ismereteket szerezni. Az Ön tudásának és készségének fejlesztése olyan feladat, amelyet oktatóival együttműködve kell megoldania. Ehhez kívánunk türelmet és sok sikert a teljes tanulási folyamatban. Reméljük a megszerzett szakmai tudását sikeresen tudja alkalmazni munkája során. II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ Munkatársaink olyan önálló tananyagokból álló csomagot készítettek Önnek, amelyek azonos szerkezetben és formai megoldással készültek. Minden anyag kisebb tanulási egységekből modulokból áll. Ön minden modul bevezetőjéből megtudhatja, hogy melyek az adott tananyag követelményei, milyen kisebb egységekből épül fel az anyag, valamint azt is, hogy mennyi időt vesz igénybe a tanulás. Az anyag elsajátításához tanulási tanácsokat is fog kapni. Javasoljuk, hogy egyszerre egy ilyen egységet dolgozzon fel, de ne ragaszkodjon mereven a megjelölt időhöz. A feldolgozás két részből áll: Először végezze el a tanulási gyakorlatokat, amelyhez szükséges az adott tanulási egységhez tartozó ismeretek (TUDNI KELL) elsajátítása. Kövesse a tanulási gyakorlatokhoz adott instrukciókat, olvassa el az anyagot, akár többször is. A tanulási folyamat második fázisa az ellenőrző feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása. 5

6 Munkákban kellő figyelmet szenteltünk a biológiai fogalmak pontos ismertének és azok gyakorlati alkalmazásának. Feladatunk a követelményrendszer átadása során az elmélet és a gyakorlat összeegyeztetése. A vizsga nem a tényanyag reprodukálását, hanem annak alkalmazását igényli. Annak reményében ajánljuk Önöknek az ismeretanyagot, hogy használóit segíti majd céljai elérésében. A modulfüzet tartalmazza mind a szlovákiai mind a magyarországi szakmai- és vizsga követelményrendszernek megfelelő tananyagot. Realizálásával igyekszünk aktívan formálni logikus gondolkozását és képzelőerejét, amelyek lehetővé teszik helyesen alkalmazni megszerzett ismereteiket gyakorlati jellegű problémák fellépése során. A tananyag jó alapokat ad, amit esetleg később bővíteni szeretne továbbképzés során. Az alábbi lehetőségei vannak, ha saját tudását egy-egy tanulási egység végén ellenőrizni kívánja: - Válaszoljon az ellenőrző kérdésekre, oldja meg a feladatokat. - Ha közvetlenül a megoldás után ellenőrizni szeretné válaszait, nézze meg a megoldások részt. A TUDNI KELL ismerete, illetve az abban foglaltak elsajátítása feltétlenül szükséges. Figyelmébe ajánlom a kiegészítő útmutatásokat és segédleteket, amelyek a tanulását megkönnyítik. Minden tananyagban kiemeltük a hangsúlyos anyagrészeket, definíciókat, melyeket Önnek feltétlenül meg kell tanulnia, illetve ezek gyakorlását javasoljuk. Teljesítményét instruktora a kompetenciafelmérő tesztlap kérdései szerint értékeli. A tanulás során a köv3etkező ikonokkal fog találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: Fontos kérdések, összegzés, definíció Tanulási feladat Ajánlott szakirodalom Ellenőrző feladat III. A MODUL CÉLJA Alapápolási ismeretek nyújtása az idősgondozó részére. A hallgató felkészítése alapápolási feladatok ellátására, valamint az ápolás lélektani összefüggéseinek és a szakmai etikának megfelelő munkavégzésre. 6

7 Az idősgondozó képzése során felelevenítjük és kibővítjük az ember testfelépítéséről, életműködéseiről, egészségtanáról tanultakat. Tudatosul bennünk, hogy ennek a sikeres gyakorlati munka folyamán lesz szükség. Bízunk abban, hogy a megszerzett tudás hozzájárul az ez irányú alapműveltséghez és hozzájárul ahhoz, hogy gondozottjaink boldog emberként éljenek. IV. RÉSZCÉLKITŰZÉSEK 1. A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére. 2. Legyen képes az idős ember egészségi állapotának megfigyelésére, megítélésére. 3. Tudjon szükség szerint alapszinten elsősegély-nyújtási feladatokat ellátni. 4. Tudja alkalmazni a fertőtlenítő eljárásokat. 5. A hallgató legyen képes gyógyszerelésre, a kompetenciahatárain belül. 6. A hallgató legyen képes a gondozott személyi higiénéjének biztosítására. 7. A hallgató legyen képes meghatározni az idős ember alapvető szükségleteit, és kielégítésében hatékonyan részt tudjon venni. 8. A hallgató legyen képes a haldokló beteg ápolására és a halott körüli teendők elvégzésére. V. ELŐZETES FELTÉTELEK Nincs. 7

8

9 VI. TANULÁS A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 1. SZ. TANULÁSI GYAKORLAT A részcélkitűzés száma: 1. A részcélkitűzés megnevezése: A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 1.1. A testhőmérséklet mérése T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Figyelmesen hallgassa meg az anatómia előadáson belül a hőszabályozás elméletét, tevékenyen vegyen részt a bemutatókon! Olvassa el és dolgozza fel a következő TUDNI KELL fejezetet és az Anatómia-élettan tankönyv oldalait! Készítse elő a segédeszközöket a hónaljhőmérőzéshez! Nézze meg a DVD-n a testhőmérséklet mérésnek előkészítése fejezetét! Az elmélet elsajátítása után gyakorolja a testhőmérséklet mérésének mozzanatait! Ismerje és alkalmazza a fiziológiás funkciók mérésének és értékelésének mozzanatait! Csoporttársával közösen készítsenek lázgörbét! Készítsen feljegyzéseket! Használja az Ápolástan c. jegyzetet! Eszközszükséglet: hőmérő, toll, mérési jegyzőkönyv, törlőpapír. Lásd: DVD. T UDNI KELL! A testhőmérséklet mérése Az ember testhőmérséklete a külső környezettől függetlenül állandó. A hőtermelés és a hőleadás között szoros egyensúly van. A hőtermelés kémiai jellegű, amennyiben a szervezetben végbemenő vegyi folyamatok hőt termelnek. Különösen jelentős az izommunka, az anyagcsere során felszabaduló hőmennyiség. A hőleadás fizikai tényezőkön alapszik. A testfelület részben vezetés (közvetlenül érintkező anyagok felmelegítése), részben sugárzás (távolabbi tárgyakra való kihatás), részben párolgás révén képes hőt leadni. A testhőmérséklet részben idegi, részben hormonális szabályozású. Az idegi szabályozás központja a hypothalamus körülírt területén van, éspedig annak elülső része a hőleadással kapcsolatos válaszokat (hűtőcentrum), hátsó része pedig a hőtermeléssel összefüggő reakciókat irányítja. Tankönyv: Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan, Medicina Könyvkiadó, 2004, Tankönyv: Patricia A. Potter-Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Könyvkiadó, 1997,

10 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére Hőmérőzés A testhőmérséklet megállapítása egyszerű, de igen fontos módszer a beteg állapotának megítélésében. Hőmérőzésre digitális hőmérőt használunk. Az ember testhőmérséklete a különböző helyeken mérve, a következő átlagértéket mutatja: a végbélben 37,5 o C, a szájüregben 37 o C, a hónaljban 36,5 o C. Normális határokon belül: o C. A testhőmérséklet hormonális szabályozásában elsősorban a pajzsmirigynek van szerepe az anyagcsere folyamatok serkentésével, illetve csökkentésével. Hőemelkedésről beszélünk 37-37,9 C-nál. Lázról beszélünk 38-39,5 C-nál, 4O,5 C felett pedig hyperpyrexióról beszélünk. A testhőmérséklet mérésének helyei A testhőmérsékletet összefekvő testfelületen (hónaljban, lágyékhajlatban) vagy hozzáférhető testüregben (szájüregben, végbélben, fülben) mérjük. A hónalj a hőmérőzés leggyakoribb helye. Mozzanatai: Kapcsoljuk be a digitális hőmérőt, majd helyezzük a hőmérőt a hónalj közepére, helyezzük a beteg karját a hőmérőre, és fektessük keresztbe a mellkason. Ez az ún. lázmérőtartás. Hónaljmérőzés ideje a hőmérő fajtájától függ (a hőmérő hangosan jelez). Szájban: ritkán és csak a beteg saját hőmérőjével mérhetjük a testhőmérsékletet. A hőmérőzés ideje 3 perc. A mért értékből 0,3 o C-ot le kell vonnunk. Nyugtalan beteg esetén nem alkalmazható! Végbélhőmérőzést elsősorban csecsemőknél, valamint felnőtteknél alkalmazzuk erős lesoványodás, illetve keringési elégtelenség esetén. A hőmérőzéskor a következőkre kell ügyelni: ellenőrizzük a hőmérő működését, az idős beteget a hőmérőzés közben ne hagyjuk magára, mert a hőmérő kieshet, megsérülhet, jegyezzük fel az értéket, a hőmérőt magunk ellenőrizzük. Tankönyv: h.doc.phdr. Adriana Koláříková, PhD., a kolektív :Základy ošetrovania a asistencie, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2003,

11 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 1. ábra Digitális hőmérő 1.2. A légzés megítélése T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Kísérje figyelemmel az előadást a légzőrendszerről, a tüdőről, a légzés élettanáról, a légzés mechanizmusáról, a légzés szabályozásáról! Alkossanak kisebb csoportokat, és közösen dolgozzák fel a légzés megítélésének mozzanatait! Gyakorolja a légzés mérését nyugalmi állapotban és fizikai terhelés után! Készítsen feljegyzéseket! A TUDNI KELL rész kiegészítéseként készítsen saját feljegyzéseket a megadott szakirodalomból! A megmért értékekből rajzolja meg a légzés grafikonját! Eszközigény: másodpercmutatós vagy digitális kijelzésű karóra, toll, jegyzetfüzet T UDNI KELL! Légzés megítélése A külső légzés: az élő szervezet sejtanyagcsere folyamatai számára szükséges oxigén felvételét és a szervezetben keletkezett bomlástermékek közül a szén-dioxidnak a kiválasztását biztosítja. A gázcsere akkor megfelelő, ha - a ventiláció megfelelő mennyiségű levegőt juttat az alveolusokba (tüdőhólyagocskákba) és annak cseréjét is biztosítja; - az alveolusfal lehetővé teszi annyi oxigén és szén-dioxid beés kifelé történő diffúzióját, amennyire az szükséges; - az alveolusokat behálózó kapillárisokban annyi vér áramlik át, amennyi a szükséges mennyiségű oxigén felvételét és a megfelelő mennyiségű szén-dioxid leadását biztosítja. A légzőrendszer anatómiailag a következő részekből áll: orrüreg, és orrmelléküreg, gége, légcső, hörgők, tüdők. Normális légzéskor a levegő az orrüregen át jut be a tüdőbe. Tankönyv: Anatómia-élettan, , Tankönyv: Patricia A. Potter- Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Könyvkiadó, 1997,

12 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére Mélylégzés: sóhajtás, ásítás. Beszéd közben a szájüregen át szívjuk be a levegőt. Az orrüreg szerepe A levegő az orrüregben megszűrődik, felmelegszik és párásodik. A szűrést az orr előcsarnokában levő szőrök, valamint a nyálkahártya végzi, amelynek csillószőrei kifelé hajtják a porszemcséket. A levegő a vérbő orrkagylók felszínén melegedik fel, a párásítást az orrüreg mirigyei biztosítják. Nyitott szájjal való légzéskor az alsó légutak könnyen hurutos állapotba kerülhetnek. 2. ábra Az orrüreg szerepe a légzésben Forrás: A tüdő A két tüdő nagy kiterjedésű, szivacsos tapintatú, rugalmas szerv, a mellüregben egymástól a szív és a nagy erek által elválasztva Lásd: 3. sz. ábra helyezkednek el. A tüdő a légzés során oxigénnel látja el a vért, és A tüdő eltávolítja a szervezetből a szén-dioxidot. A tüdőben zajlik le tehát a teljes gázcsere. 3. ábra A tüdő Forrás: 12

13 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 4. ábra A légzőrendszer 13

14 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 5. ábra A hörgőrendszer A légzés élettana A légzés lényege az oxigén és a szén-dioxid kicserélődése a vér és a légköri levegő, illetve a vér és a szövetek között. Az előbbit külső, az utóbbit belső légzésnek nevezzük. A külső légzés a tüdő alveolusaiban megy végbe, (a kis vérkörben): a léghólyagocskák falában futó erecskékből a széndioxid kilép az alveoláris térbe, és az oxigén, mivel a belélegzett levegőben nagyobb nyomású, bediffundál az érbe. A kilélegzett levegő oxigéntartalma a belélegzetthez képest 5%- kal csökkent, széndioxid-tartalma pedig 4%-kal emelkedett. A belső légzés a nagy vérkörben a keringés útján jön létre, feladata a szövetek közti gázforgalom és oxigénhasznosítás (sejtlégzés). A légzés mechanizmusa Belégzés (inspiratio) A tüdőnek nincs olyan saját izomzata, amely lehetővé tenné számára a térfogatváltozásokat, így rá van utalva a mellhártya segítségére, amely a tüdő és a mellkasfal között található. A mellhártya egyik lemeze a tüdőhöz, a másik a mellkas falára tapad. A mellhártya két lemeze között uralkodó nyomásviszonyok miatt a tüdő mindig hozzáfeszül a mellhártyán keresztül a 14 Tankönyv: h.doc.phdr. Adriana Koláříková,PhD.,a kolektív: Základy ošetrovania a asistencie, Vydavateľstvo Osveta,Martin, 2003,

15 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére mellkasfalhoz és követi annak mozgásait. Belégzéskor a légzőizmok (elsősorban a rekeszizom, másodsorban a mellkasfal izmai) összehúzódása révén tágul a mellkas ürege, ott csökken a légnyomás, ennek következményeként a mellhártya lemezei egymástól eltávolodnak, nagyobb lesz a mellhártyaüreg, a mellüregi szívó hatás növekszik. A külső légnyomás a légutakon keresztül légköri levegőt nyom be a tüdőbe. A tüdő passzív módon tágul. Kilégzés (exspiratio) A mellüreg szűkül, a mellhártya lemezei egymáshoz közelednek, a mellüregi szívó hatás csökken. A tüdőt kifeszítve tartó erő csökken, ezért a tüdő saját rugalmasságánál fogva összehúzódik, és levegőt présel ki magából. Tehát a kilégzésben a tüdő aktívan vesz részt. A légzés szabályozása A be- és kilégzés szabályozás váltakozását a nyúltvelőben levő légzőközpont szabályozza. Az innen kiinduló ingerület a gerincvelő motoros idegein keresztül a belégzőizmok összehúzódását váltja ki. A légzés idegi, illetve reflexes szabályozásán túl igen jelentős a légzés kémiai szabályozása. A légzésszámolás A légzésszám normális átlagértéke felnőtt korban levegővétel/perc, 7-15 éves gyermeknél levegővétel /perc, 2-6 éves gyermeknél levegővétel/perc, újszülöttnél levegővétel/perc. Tudni kell, hogy a légzésszámolás csak akkor pontos, ha észrevétlenül végezzük, egyébként az izguló beteg légzésszáma fokozódik. Célszerű a pulzusszámolással egybekötve végezni, amikor pulzusszámolás befejezése után tovább fogjuk a beteg csuklóját, s közben figyeljük a mellkas légzési kitéréseit. A légzésszámolás ideje: 1 perc. Alvó vagy eszméletlen betegnél figyeljük a mellkas emelkedését és süllyedését. Élettani körülmények között a ki- és belégzések szabályos időközökben, ritmusosan követik egymást, a légvételek mélysége és időtartama azonos. Élettani körülmények között a légvétel csak fizikai megerőltetés. után hallható. 15

16 1.3. A vérnyomás mérése A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG A tananyag elsajátításához kísérje figyelemmel a keringési rendszerről, a szívről, a perifériás vérkeringés élettanáról szóló előadást! Olvassa el a TUDNI KELL részben megjelölt szakirodalmat! Az eddig tanultak elmélyítéséhez nézze meg a DVD-n a vérnyomásmérés című fejezetet! Gyakorolják a vérnyomásmérés mozzanatait az instruktor irányítása mellett! Készítsen feljegyzést a mért értékekről! Alkossanak kisebb csoportokat és mérjék meg a vérnyomást nyugalmi állapotban és fizikai terhelés után! A TUDNI KELL rész kiegészítéseként készítsen saját feljegyzéseket! Lásd DVD! Eszköz: Riva-Rocci-féle vérnyomásmérő, fonendoszkóp, toll, jegyzetfüzet T UDNI KELL! A keringési rendszer A szervezet szöveteit és minden szervét vérerek hálózata szövi át. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel való ellátását, illetve a bomlástermékek és a szén-dioxid elszállítását. A vérkeringési rendszer középpontjában a szív áll, amely működésével az érrendszerben állandó mozgásban tartja a vért. Az erek a szívből indulnak ki, és a szívbe visszatérve zárt kört képeznek. A vérnek e zárt pályába való áramlása a vérkeringés. A szív működésének megszűnésekor, a vérkeringést fenntartó tényezők kiesésével a vér mozgása megáll, ami a szervezet halálát jelenti. Tankönyv: Patricia A. Potter-Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Könyvkiadó, 1997, ábra A szív 16

17 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 6. ábra Keringési rendszer, a szív Forrás: A keringési szervek rendszere a következő csoportokra tagolható - a tulajdonképpeni vérkeringési szervek: a szív és a vérerek - vér és vérképzőszervek - nyirokrendszer Fő feladata: - a szervezet mindenegyes sejtjének tápanyaggal és oxigénnel való ellátása, - valamint a bomlástermékek és a széndioxid elszállítása. Központjában a szív áll, ez a keringési rendszer motorja. A szív izomzatának ritmusos összehúzódása (szisztolé) és elernyedése (diasztolé) tartja állandó mozgásban a vért. A szív kúp alakú, izmos falú üreges szerv, amely a két tüdő között a mellüreg elülső részében fekszik. A szív egyharmada a középvonaltól jobbra, kétharmada attól balra helyezkedik el. A vérnyomást a szív munkája és az erek falának ellenállása hozza létre, ami elengedhetetlen a vér áramlásának biztosításához az erekben. Vérnyomásméréskor kétféle értéket mérünk. A bal kamra összehúzódásakor (szisztolé) az artériákban kialakult legnagyobb nyomást, a szisztolés nyomást mérjük; míg a kamra elernyedésekor (diasztolé) az erek rugalmassága által fenntartott legkisebb nyomást, a diasztolés nyomást mérjük. A szisztolés és Potter: Ápolói beavatkozások és műveletek című könyvből a oldal. Tankönyv: Anatómia-élettan oldal Az emberi test, Medicina Könyvkiadó, 1992.,

18 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére diasztolés vérnyomás különbsége a pulzusnyomás. Az egészséges ember vérnyomásértékét is sok tényező befolyásolja, pl.: az életkor, a nem, az érzelmi állapot, a fizikai megterhelés, a beteg súlya, a gyógyszerek és a belső szervek megbetegedései. A vérnyomás nem állandó, kisebb határok között ingadozik. Az ún. normális vérnyomást is nehéz meghatározni, számos feltétel együttes jelenlétére van szükség. Hozzávetőlegesen Hgmm körüli szisztolés és Hgmm közötti diasztolés értéket tartunk normálisnak. Ezek felett magas vérnyomásról (hypertenzióról), alatta pedig alacsony vérnyomásról beszélünk (hypotenzióról). A vérnyomás értéke életkoronként változik: - újszülött: 40/20 Torr - csecsemő: 85/45 Torr - tipegő: 95/65 Torr - 10 éves gyermek: 110/70 Torr - felnőtt: 120/80 Torr. A vérnyomást aneroid vagy automata vérnyomásmérővel állapítjuk meg. A nyirokrendszer az egész testet behálózó nyirokerekből áll. A nyirokhajszálerekkel kezdődik, amelyek nagyobb nyirokerekbe, majd két nyirokvezetékbe szedődnek össze, amelyek tartalmukat a nagy vérkör nagy vénáiba öntik. A nyirokerek mentén kisebbnagyobb nyirokcsomók, nyirokszervek vannak. A nyirokerekben áramló folyadék a nyirok, a szövetnedvből származik. A nyirokrendszer legfontosabb feladata a szövetek közötti folyadék visszajuttatása a vérbe. Emellett a szervezet védekezésében is fontos szerepet tölt be. Az immunitás A szervezet homeosztázisát sok tényező veszélyezteti, melynek védelmére különböző rendszerek alakultak ki. Az egyik a veszélyes molekuláktól óvó immunrendszer. Az immunitás szó mentességet, védettséget jelent. Az immunrendszer alapfeladata, hogy különbséget tegyen a saját és nem saját (idegen) anyagok között, egyúttal védekezzen az idegen anyagok ellen. A természetes immunitás az egyén veleszületett védekezőképessége. A fehérvérsejtek amőboid mozgásra képes típusai, a monociták és a granulociták a vérben és az erek körüli kötőszövetekben bármilyen idegen anyagot bekebeleznek. A szerzett immunitás működésében a nyiroksejtek (limfociták) és az általuk kialakított antitestek (immunglobulinok) játsszák a központi szerepet. Tankönyv: Patricia A. Potter-Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Könyvkiadó, 1997,

19 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére Antigén (immunogén) Antitest (ellenanyag, immunglobulin) A vérnyomásmérés módja A beteg ül vagy fekszik. A légtelenített mandzsettát a felkarjára helyezzük, eközben szabadon hagyjuk a könyökhajlatot, és ügyelünk arra, hogy a csatlakozó gumicső a felkar hátsó oldalára kerüljön. A felfújó ballon szelepét elzárjuk, és levegőt nyomunk a gumitömlőbe. A mandzsettában levő nyomást a manométeren olvassuk le. A vérnyomásmérés szabályai - A beteg feküdjön vagy üljön, ne legyen zavaró külső körülmény. - Megbízható legyen a vérnyomásmérő. - Az észlelt értéket jegyezzük le! Jelentős vérnyomásváltozást azonnal jelentsük az orvosnak! Instruktora bemutatja a vérnyomás mérésének gyakorlatát. Tankönyv: h.doc.phdr. Adriana Koláříková a kolektív: Základy ošetrovania a asistencie, Vydavateľstvo Osveta,Martin, 2003, ábra Vérnyomásmérők 1.4. A pulzus mérése T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Hallgassa meg instruktora előadását a szív működéséről, a verőtérfogat-perctérfogatról! Gyakorolják az oktatóval a pulzusszámolás mozzanatait a tanultak alapján! Nézze meg a DVD-n a pulzusszámolási című fejezetet! Mérje meg a pulzust a többi perifériás helyen! A megmért értékekből készítsen pulzus görbét! Készítsen feljegyzéseket! Lásd DVD! Eszköz: másodperc mérésére alkalmas óra. 19

20 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére T UDNI KELL! A pulzus meghatározása A pulzus (érverés, érlökés) az ütőereken tapintható lüktetés. A pulzushullámot egy- egy szívösszehúzódás alkalmával a bal kamrából az aortába kilökött vérmennyiség hozza létre. Az egészséges ember pulzusa a szívverésével egyező számú és periodikus. A pulzus a beteg állapotának egyik legfontosabb jellemzője, általában tükrözi a szív munkáját, az erek állapotát, a vérnyomást. A pulzusszám az egy perc alatti lüktetések számát jelenti. A felnőtt egészséges ember átlagos percenkénti pulzusszáma 72 lüktetés/perc. Potter: Ápolói beavatkozások és műveletek című könyvből o. - Újszülött: lüktetés/perc - Csecsemő: lüktetés/perc éves gyermek: lüktetés/perc A felnőtt emberi szívkamrái egy-egy összehúzódásakor különkülön ml vért löknek a nagy erekbe. Ezt a vérmennyiséget verőtérfogatnak nevezzük. A perctérfogat az egy kamrai összehúzódás alkalmával kidobott vérmennyiség (60-70 ml), és a percenkénti szívösszehúzódások számának (70) szorzatából adódik. Felnőtt ember perctérfogata nyugalmi állapotban 4-6 liter. Pulzusszámolás A beteg ülő vagy fekvő helyzetében végezzük. A pulzushullámot csontos alapon futó artérián lehet jól tapintani. Erre a gyakorlatban leginkább megfelelő hely az alkarcsonton, a csukló felett van. Kitapintjuk az artériát, ezután ráhelyezzük a II-III-IV. ujjunk utolsó ujjpercét, az I. ujjunkat pedig az alkar hátsó oldalára tesszük. Másodpercmutatós órával egy percig számoljuk a lüktetéseket, majd feljegyezzük az eredményt. A pulzust még mérhetjük a további perifériás helyeken: - arteria carotis: nyaki ütőér, - arteria temporalis: halánték, - arteria femoralis: combi ütőér, - arteria poplitea: térdhajlat, - arteria pedalis: lábfej. Instruktora bemutatja a pulzus mérését. 20

21 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére 8. ábra A pulzus mérése T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Miután a tanulási gyakorlatokat elvégezte, ellenőrizze tudását! Oldja meg az sz. Ellenőrző feladatlapot! Az sz. ellenőrző feladatot kérje instruktorától! 21

22

23 Legyen képes az idős ember egészségi állapotának megfigyelésére, megítélésére 2. SZ. TANULÁSI GYAKORLAT A részcélkitűzés száma: 2. A részcélkitűzés megnevezése: Legyen képes az idős ember egészségi állapotának megfigyelésére, megítélésére 2.1.Tájékozódás a beteg állapotáról T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Kellő figyelemmel kísérje az előadást az ápolás meghatározásáról, a tünetekről, valamint az általános megtekintésről! Tanulmányozza a megadott szakirodalmat! Olvassa el és dolgozza fel a következő TUDNI KELL fejezetet és az Általános ápolástan-gondozástan 1. című könyv és oldalait! Közösen beszéljék meg, mi a jelentősége a betegmegfigyelésnek! Az elmélet elsajátítása után gyakorolják a betegmegfigyelést! Csoporttársukat bevonva a gyakorlásba, ismertessék a megfigyelési szempontokat, a betegségre utaló tüneteket! Az instruktor vezetésével végezzenek esettanulmányokat! Általános ápolástan-gondozástan és A TUDNI KELL rész kiegészítéseként készítsen saját feljegyzéseket! T UDNI KELL! Tájékozódás a beteg állapotáról megtekintés alapján A betegek megfigyelése az ápolási munka egyik legfontosabb része. Az ápolás elsődlegesen a beteg vagy az egészséges egyén segítése azon tevékenységeinek elvégzésében, melyek hozzájárulnak egészségéhez vagy gyógyulásához, és amelyeket segítség nélkül maga végezne, ha lenne hozzá ereje, akarata vagy tudása. A megfigyelés legyen: - szakszerű, - pontos, - rendszeres, - aktuális (akkor és ott), - az észlelést követően azonnal és pontosan dokumentált. Dönteni kell arról, hogy mi a további teendő: ha azonnali beavatkozást igényel az eset, az orvost értesíteni kell. Objektív és a szubjektív tünetek fogalma Az olyan tünetet, amelyet csak a beteg észlel, pl. hányinger, Tankönyv: Általános ápolástan-gondozástan 1. Szerző: Dr. Bokor Nándor, oldalszám: Tankönyv: Általános ápolástan-gondozástan 2. Szerző: Dr Bokor Nándor, A környezetükből mondjanak példákat! 23

24 Legyen képes az idős ember egészségi állapotának megfigyelésére, megítélésére szubjektív tünetnek nevezzük. Ha azt mi is észleljük megfigyelés vagy vizsgálat útján, objektív tünetről van szó, pl. sérülés. Tájékozódás a beteg általános állapotáról, járásáról, arckifejezéséről, bőréről. Az első benyomások alapján gyorsan tájékozódunk a beteg általános állapotáról. A járás megfigyelése fontos adatokat szolgál. A beteg vetkőztetésekor, illetve fürdetésekor sok mindenről lehet tájékozódni. Elsőként az tűnik szembe, hogy a bőre tiszta, ápolt vagy elhanyagolt. Az egyes testrészek (fej, nyak, mellkas, has, végtagok, körmök) megtekintése is fontos információkat szolgáltathat a beteg állapotáról. Közismert, hogy az arc színe, az arcjáték, jellemző bizonyos állapotokra. Pl.: Lázas beteg: kipirult arc, csillogó bágyadt szem, száraz berepedezett, cserepes ajak, lepedékes bevont nyelv. 2.2.Tájékozódás a beteg tudatállapotáról és magatartásáról T ANULÁSI TEVÉKENYSÉG Hallgassa meg az előadást a tiszta és a kóros tudatállapotokról! Ismerje meg a beteg magatartásáról szóló általános tudni valókat! Tevékenyen vegyen részt a bemutatókon! Olvassa el és dolgozza fel a következő TUDNI KELL fejezetet és az Általános ápolástan-gondozástan 2. című könyv oldalait! Az elmélet elsajátítása után gyakorolja a kóros tudatállapot jegyeinek felismerését! Az oktató játssza el az egyes kóros tudatállapot-típusokat, a hallgató az idősgondozó szerepében legyen! Figyelje meg a beteg verbális és nonverbális megnyilvánulásait! Készítsen feljegyzéseket! A TUDNI KELL rész kiegészítéseként készítsen saját feljegyzéseket! 24

ELSSEGÉLY - útmutató

ELSSEGÉLY - útmutató ELSSEGÉLY - útmutató Menthívás: Tel: 104 vagy 112 Mikor? Életveszély, vagy gyanúja (eszméletlen, súlyos vérzés, stb.); Baleset, sérülés, Mérgezés Ers fájdalom, (pl. Fulladásérzés) Nehézlégzés; Égési sérülések:

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás 1. oldal 1. 100775 217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás Az elsõsegély célja... az élet megmentése, megakadályozni a további egészségkárosodást, a tanácsadás, illetve elõsegíteni a gyógyulást. a kórházi ellátás

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak www.szegedizoltan.hu Állapot felmérés Biztonság!!! Rángatózik igen fejvédelme nem Van-e erős külső vérzés csillapítani (a vérzés súlyossága? Esetleges rejtett

Részletesebben

Vérzések, shock. Varsányi Zoltán. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 10. előadás 2009. december 9.

Vérzések, shock. Varsányi Zoltán. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 10. előadás 2009. december 9. Vérzések, shock Varsányi Zoltán Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat - 10. előadás 2009. december 9. Traumatológiai ismeretek Általános ismeretek Sebek fajtái és ellátásuk Vérzéstípusok Sérülések

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté Elsősegély - Alapok Dr. Rosta Máté Mentési Lánc Korai segélyhívás Korai BLS Korai Defibrilláció Korai Emeltszintű ellátás Mindenek előtt!!! Halott hősök nem mentenek életet! Saját biztonságunk a legfőbb.

Részletesebben

Johannita Segítő Szolgálat

Johannita Segítő Szolgálat Alapszintű elsősegély értékelő lap Neme: a) nő Életkora: b) férfi Csoportja: 1) Volt már elsősegélynyújtó képzésen? a) ha igen, milyen keretek közt és mikor:........ b) nem 2) Röviden indokolja meg, miért

Részletesebben

elsosegely.hu A kültakaró sérülései hideg vizes hűtés 6. Mi indokolja, hogy az előző lépést követően a teljes betegvizsgálat következik?

elsosegely.hu A kültakaró sérülései hideg vizes hűtés 6. Mi indokolja, hogy az előző lépést követően a teljes betegvizsgálat következik? Név: A kültakaró sérülései 1. Nevezd meg a kültakaró, három leggyakoribb sérüléstípusát! vérzés égés marás 2. Mi lehetne mindhárom esetben az első (nulladik) lépés? biztonság biztonság biztonság 3. Írj

Részletesebben

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a KERINGÉS A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a szén-dioxidot és a salakanyagokat. Biztosítja

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP SPORT ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP 1. feladat 5 pont Egyszerű feleletválasztás. Húzza alá a megfelelő választ! Csak egy helyes válasz létezik. A térd ízülete: egytengelyű

Részletesebben

KERINGÉSI SZERVRENDSZER. vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés

KERINGÉSI SZERVRENDSZER. vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés KERINGÉSI SZERVRENDSZER vérkeringés -szív -érhálózat -vér nyirokkeringés 1 Szív keringés központi szerve, pumpához hasonló működésével a vért állandó mozgásban tartja kúp alakú, izmos falú, üreges szerv

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

Dr.Szederjesi János 1

Dr.Szederjesi János 1 1 Dr.Szederjesi János MIT JELENT AZ, HOGY ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS? MI A TEENDŐ VESZÉLYHELYZETEKBEN? ELSŐSEGÉLYKÉSZLET www.atimures.ro www.elsosegelyhely.hu 2 olyan egészségügyi beavatkozás, segítségnyújtás,

Részletesebben

vérnyomásmérés Premium-minőség az Ön egészségéért. www.boso.co.hu

vérnyomásmérés Premium-minőség az Ön egészségéért. www.boso.co.hu vérnyomásmérés Premium-minőség az Ön egészségéért. www.boso.co.hu Erre kell figyelni vérnyomásmérésnél. Vérnyomásméréshez üljön kényelmesen. Támassza meg a hátát és a karját. Lábait ne keresztezze. Tegye

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet. A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A ki és belégzés folyamatának megfigyelése Tüdőmodell készítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz Szükséges eszközök: olló, csipesz, gumikesztyű, lufi,

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna

Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna Szívmőködés Dr. Cseri Julianna A keringési szervrendszer funkcionális szervezıdése Szív Vérerek Nagyvérkör Kisvérkör Nyirokerek A szív feladata: a vérkeringés fenntartása A szív szívó-nyomó pumpa Automáciával

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás 2011. november 30.

Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás 2011. november 30. Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás 2011. november 30. Probléma felvetés 2 Az előadás célja 1. A keringési rendszer működési elvének alapszintű megismerése 2. A mentőápolói

Részletesebben

Sebészeti Műtéttani Intézet

Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttan A5. gyakorlati modul A1. MODUL - Az aszepszis és a sebész A2. MODUL - A sebészi instrumentárium A3. MODUL Műtétek A4. MODUL Műtétek, vérzések A5. MODUL Sebek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat március 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat március 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2016 7-8. osztály iskolaiversenyek.hu BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyi vezetője megbízásából anatómiai kiscsoportos gyakorlatot tart. Az ön feladata az anatómiai bevezető rész ismertetése. Az előadásában térjen ki a következőkre: - az emberi test fő

Részletesebben

Vitális paraméterek. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentıszolgálat mentıápoló tanfolyamának jegyzete. Készítette: Erıss Attila Dr.

Vitális paraméterek. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentıszolgálat mentıápoló tanfolyamának jegyzete. Készítette: Erıss Attila Dr. Vitális paraméterek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentıszolgálat mentıápoló tanfolyamának jegyzete Készítette: Erıss Attila Dr. Nagy Ferenc 2011. október 13. Vitális funkciónak a szervezet alapvető

Részletesebben

SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSA BOGNÁR PÉTER

SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSA BOGNÁR PÉTER SÚLYOS SÉRÜLT ELLÁTÁSA BOGNÁR PÉTER Első teendők a helyszínen Biztonságos-e a helyszín? Mi volt a baleseti mechanizmus? Hány sérült van? Szükség van-e kárhelyparancsnokra, kárhelyparancsnoki teendők ellátására?

Részletesebben

Alapszintű újraélesztés PBLS

Alapszintű újraélesztés PBLS ERC újraélesztési irányelv 2005 Gyermekek és csecsemők újraélesztése Szentirmai Csaba Magyar Reanimatios Társaság SE I. Gyermekklinika Alapszintű újraélesztés PBLS 1 1. Biztosítsa a segélynyújtó és a beteg

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Írjon x jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás! Állítások Igaz Hamis A zúzott seb ellátása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Szakmai protokoll arcüreg műtét ápolói teendőiről MP 022.ST

Szakmai protokoll arcüreg műtét ápolói teendőiről MP 022.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Szakmai protokoll arcüreg műtét ápolói teendőiről MP 022.ST Készítette: Zsíros Éva diplomás ápoló Átvizsgálta: Dr.

Részletesebben

Dr.Szederjesi János 1

Dr.Szederjesi János 1 1 Dr.Szederjesi János MIT JELENT AZ, HOGY ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS? MI A TEENDŐ VESZÉLYHELYZETEKBEN? ELSŐSEGÉLYKÉSZLET www.atimures.ro www.elsosegelyhely.hu 2 olyan egészségügyi beavatkozás, segítségnyújtás,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

European Resuscitation Council. Alapszintű Újraélesztés (BLS) és Automata Külső Defibrillátor (AED) tanfolyam

European Resuscitation Council. Alapszintű Újraélesztés (BLS) és Automata Külső Defibrillátor (AED) tanfolyam Alapszintű Újraélesztés (BLS) és Automata Külső Defibrillátor (AED) tanfolyam CÉLOK A tanfolyam végére a résztvevők képesek legyenek a következőkre: Eszméletlen beteg vizsgálata Mellkasi kompressziók és

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

13.3.1. Kép- és ábraelemzés

13.3.1. Kép- és ábraelemzés 13.3.1. Kép- és ábraelemzés 13.3.1.01. Melyik esetben nem indokolt feltétlenül a képen látható ellátás? a.) könyökrándulás b.) kulcscsont-törés c.) felkarvérzés d.) alkartörés 13.3.1.02. Milyen esetben

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Elsősegélynyújtási ismeretek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Elsősegélynyújtási ismeretek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Elsősegélynyújtási ismeretek Az elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtás fogalma egy megsérült, illetve hirtelen megbetegedett embernek nyújtott segítség, illetve ellátás

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Általános asszisztens, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Általános asszisztens, Ortopédiai műszerész szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés Betegmegfigyelés - tünetfelismerés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés Betegmegfigyelés - tünetfelismerés modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Égési sérülések ellátása Égési sérülést okozhat minden olyan tárgy, gőz, gáz, levegő, folyadék, aminek a hőmérséklete magasabb a testhőmérsékletnél, vagy egyéb külső tényezők, mint az elektromos áram savak,

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

12.3.1. Súlyos csontsérülések

12.3.1. Súlyos csontsérülések Beküldési határidő 2012. április 11. 23.59 12.3.1. Súlyos csontsérülések Gerincoszlop 12.3.1.01. Milyen irányba helyezkednek el a tövisnyúlványok (csigolyanyúlvány)? http://elsosegely.hu/temakorok/tores,-randulas,-ficam/a-gerincoszlop-felepitese

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ISMERETEK

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ISMERETEK ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ISMERETEK Az elsősegélynyújtás célja Az elsősegélynyújtásnak azt kell biztosítania, hogy a bajba jutott ember orvosi ellátást kapjon, és addig is, amíg az orvosi segítség megérkezik,

Részletesebben

Használati utasítások Cikk szám: 1103

Használati utasítások Cikk szám: 1103 Használati utasítások Cikk szám: 1103 ÖSSZECSUKHATÓ TRAMBULIN 96cm Komoly testi sérülés vagy halál következhet be, ha a fenti figylemeztetéseket nem követik és nem használják minden utasítás szerint. BIZTONSÁGI

Részletesebben

1. Sorold fel a túlélési lánc elemeit! 2 pont. 2. Sorold fel a klinikai halál jeleit! 7 pont

1. Sorold fel a túlélési lánc elemeit! 2 pont. 2. Sorold fel a klinikai halál jeleit! 7 pont ÍRÁSBELI MEGOLDÓ ÚJRAÉLESZTÉS TÉMAKÖRBŐL A csprt Név:.. Osztály:... 1. Srld fel a túlélési lánc elemeit! 2 pnt ( Helyes válasznként 0,5 pnt adható!) 1. Gyrs és szakszerű segélyhívás 2. Alapszintű elsősegély-nyújtási

Részletesebben

33 815 02 0010 33 02 Lábápoló Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

33 815 02 0010 33 02 Lábápoló Kéz- és lábápoló, műkörömépítő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.

Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme. Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.hu Előadások áttekintése Bevezetés Vénás rendszer tulajdonságai Összeroppanás

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2012. 2. forduló középiskola http://oev.hu

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2012. 2. forduló középiskola http://oev.hu 12.2.1. Hőhatások Beküldési határidő 2012. március 12. 23:59 Hőártalmak 12.2.1.01. Hogyan reagálnak bőrünk hajszálerei a melegre? a.) kinyílnak b.) összeszűkülnek c.) kitágulnak d.) elzáródnak 12.2.1.02.

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga

Érettségi témakörök Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Érettségi témakörök 2017 Egészségügyi ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga Szakmai etikai és jogi ismeretek -Ismerje az egészségügyi etika alapelveit. -Ismerje a betegek jogait és kötelezettségeit,

Részletesebben

GERINCESEK. ZoS 1 Tehén. ZoS 5 Tehénfog Modellek

GERINCESEK. ZoS 1 Tehén. ZoS 5 Tehénfog Modellek GERINCESEK ZoS 1 Tehén Nagyjából a természetes méret 1/3-a. Középmetszet, két részre osztható. A baloldal mutatja a bőrt, a jobboldal pedig a felületi izomrendszert. A jobb mellső láb a lapockával és a

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

Egeszsegiigyi, Szochilis es Csah'idiigyi Miniszterium FELADATLAP. Nev:. Vizsgat szervezo Intezet neve: Pontszam:. Elert eredmeny:.

Egeszsegiigyi, Szochilis es Csah'idiigyi Miniszterium FELADATLAP. Nev:. Vizsgat szervezo Intezet neve: Pontszam:. Elert eredmeny:. Egeszsegiigyi, Szochilis es Csah'idiigyi Miniszterium FELADATLAP Nev:. Vizsgat szervezo Intezet neve: Pontszam:. Elert eredmeny:. Maximalisan adhat6 pontszam: 1. irja Ie, milyen korkepre gondol es mit

Részletesebben

Az ellenállás. Légzési ellenállás könnyű légzésvédő eszközöknél. Bild H 9.4 cm x W 27.53 cm. érezhető? Ipari Roadshow 2013 Augusztus

Az ellenállás. Légzési ellenállás könnyű légzésvédő eszközöknél. Bild H 9.4 cm x W 27.53 cm. érezhető? Ipari Roadshow 2013 Augusztus Az ellenállás Bild H 9.4 cm x W 27.53 cm érezhető? Légzési ellenállás könnyű légzésvédő eszközöknél Ipari Roadshow 2013 Augusztus Tartalom 1 Az emberi légzés, és a légzési ellenállás 2 A légzési ellenállás

Részletesebben

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Radomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor

Részletesebben

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor Játékos feladatok, melyek rávilágítanak az emberi szervezet csodálatos működésére. TestLine - PappNora Immunrendszer oldal 1/6 z alábbiak közül melyik falósejt? (1 helyes válasz) 1. 1:07 Egyszerű T-Limfocita

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga egészségügyi alapmodul természetgyógyászati képzéshez 2000. február 23. 2 TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011 A tengerszint feletti magasság Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011 Stressz faktorok Sugárzás: kozmikus és UV Alacsony hőmérséklet: az Egyenlítőnél 5000 m magasságban

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Perifériás vénabiztosítás branüllel. ÁpIg-Á7

Perifériás vénabiztosítás branüllel. ÁpIg-Á7 Perifériás vénabiztosítás branüllel Helyi eljárási leírás Perifériás vénabiztosítás branüllel Cél Azonnali intravénás beavatkozás lehetővé tétele Tartós vagy naponta többszöri intravénás kezelés Érvényességi

Részletesebben

Újraélesztés - BLS. Nagy Ferenc

Újraélesztés - BLS. Nagy Ferenc Újraélesztés - BLS Nagy Ferenc Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 2. előadás 2011. október 5. Az előadás az European Resuscitation Council BLS

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Első ellátás-elsősegélynyújtás modul. 1. vizsgafeladat október 03.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Első ellátás-elsősegélynyújtás modul. 1. vizsgafeladat október 03. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI 6200-11 ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI modul tananyagegységei: I. Munkaterület munkavédelme II. Tűz elleni védekezés III. Környezetvédelem IV. Az elsősegélynyújtás általános

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Nagy Mariann Baloghné Szlábi Viktória Dr. Ménesi Rudolf Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-,

Részletesebben