CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok!"

Átírás

1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/1. szám Kedves Piliscsévi Lakosok! Képviselőtestületünk február 12-i ülésén elfogadta Önkormányzatunk ez évi költségvetését, melynek kiadási, ill. bevételi főösszege: ,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a működési kiadásokat: összesen: ,- Ft-ot. Ebből bér és járulékai, ellátottak pénzbeli juttatásai: ,- Ft. Dologi jellegű kiadások: ,- Ft. Intézményeink fenntartásának költségei: Óvoda: ,-Ft Idősek Klubja: ,- Ft Művelődési Ház: ,- Ft Közös Hivatal: ,- Ft Fejlesztésre, felújításra: ,- Ft-ot, általános tartalékra ,- Ft-ot terveztünk. Idei fejlesztési terveink közt szerepel megfelelő pályázat esetén a burkolatlan Szilvás utca kiépítése, a község rendezési tervének módosítása, a Kesztölci utca burkolatának felújítása, a Dózsa György utca meghosszabbítása és összekötése a Béke utcával; intézményeink energetikai korszerűsítése. Szociális támogatásokra ,- Ft-ot különítettünk el. Továbbra is ösztöndíjjal támogatjuk a felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatókat, tankönyvtámogatást nyújtunk a piliscsévi általános iskolás gyermekeknek, idén is támogatjuk az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő diákokat. Igaz, hogy az idei költségvetésünket igyekezett a Képviselő Testület a legtakarékosabban megtervezni, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartottuk a civil szervezetink támogatását ,- Ft-ot terveztünk erre a célra. Képviselőtestületünk előírta a hivatal és az intézmények számára a takarékos gazdálkodást, valamint a pályázati lehetőségek maximális kihasználását. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is tovább szeretnénk fejleszteni településünket. Ennek feltétele azonban, hogy tervezett bevételeink központi és saját bevételek / adók, bérleti díjak stb./- időarányosan teljesüljenek, valamint, hogy Önök, Piliscséviek is partnereink legyenek a célok eléréséért végzett munkákban. Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester Piliscsév község Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakosságát március 14-én 17 órára a Hősi Emlékműhöz az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére rendezett ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Program: Koszorúzás. A 7-8. osztály megemlékező műsora Szeretettel várjuk Önöket az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottsága által szervezett FALUTÚRÁRA : JÁRJUK BE EGYÜTT PILISCSÉV HATÁRÁT A SZTUDENKÁTÓL az ESZPERANTÓ FORRÁSIG! Indulás a templom elől, április 6-án, szombaton 9 órakor, lehetőleg kényelmes cipőben. A sütnivalójukat se felejtsék otthon, mert a túra befejező állomásán, az Eszperantó forrásnál (ahová 11 óra körül érünk) lehetőség lesz sütögetésre is! SZERETETTEL VÁRNAK MINDENKIT A SZERVEZŐK! 11. évfolyam 1. szám 1

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C S É V I K I S B Í R Ó Változnak a földhasználati nyilvántartási eljárás szabályai - a termőföldről szóló évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek alapján. A törvény január 1-től kötelezővé tette a földhasználóknak, hogy területi mértéktől függetlenül, minden külterületi (zártkerti) termőföld (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő-gyep), kivéve az erdő művelési ágú területek használatát be kell jelenti a földhivatal felé. Belterületen csak az 1 hektárt meghaladó területet kell jelenteni. A földhasználat bejelentése akkor is kötelező, amennyiben a terület nincs művelve! A bejelentés díjmentes! Az adatlap postai úton is beküldhető, feltétlen fel kell tüntetni rajta a bejelentő személyi azonosítóját, ill, mellékelni kell lakcímkártyájának másolatát. A már bejegyzett (aki már bejelentette) földhasználók számára is van kötelező adatszolgáltatás: a magánszemély földhasználónak személyi azonosítóját és állampolgárságát, a gazdálkodó szervezet földhasználónak statisztikai azonosítóját kell közölni a földhivatallal, a földhasználati azonosító adatközlési adatlap -on. A szükséges adatlapok letölthetőek a Földhivatal honlapjáról, illetve az önkormányzatnál beszerezhetőek. Az adatlapok beküldésének határideje: március 30. Baumstark Tiborné, körjegyző ÜGYSEGÉD segíti az Önök hivatali ügyintézését január 1-jétől a közigazgatás átszervezése, a járások kialakítása során, az önkormányzattól több feladat is járási hatáskörbe került. Kondár István ügysegéd hétfőnként, óra között fogadja Önöket itt Piliscséven, a Hivatalban. A következő ügyekben áll az önök rendelkezésére: - Lakcímbejelentés, lakcímváltozások. - Ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtása. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtása. Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására. Földhasználati bejelentési adatlap. /Be lehet adni a bejelentéseket, tájékoztatást és segítséget is nyújt a bejelentéshez. Tájékoztatást nyújt a Kormányhivatalhoz tartozó szakigazgatási szervekkel kapcsolatosan. /Az illetékes hivatalokhoz közvetlenül is fordulhatnak./ A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 18. -a meghatározza a gazdálkodók és földtulajdonosok tűzvédelmi és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait. E szerint az erdő és a parlag tűz elleni védelme a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő illetve a használó feladata. A termőföld védelméről szóló törvény szabályozza a hasznosítási kötelezettséget, aki azt elmulasztja Ft Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható. A hasznosítási kötelezettség magában foglalja a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozását is. Kérek, minden ingatlan tulajdonost, hogy fentiek figyelembevételével is gondoskodjanak a tulajdonukat képező termőföldek megműveléséről, illetve annak hiányában gyommentesítéséről. Baumstark Tiborné, körjegyző Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról március 1-én lép hatályba Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29.. (2) bekezdés e) pontjában, és (3) bekezdésében, 147 (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotott rendelete, mely az intézményekben alkalmazott térítési díjakat szabályozza. Ennek értelmében: a Piliscsévi Általános Iskola, az Óvoda és Bölcsődénél alkalmazott térítési díjak, ÁFA nélkül: Iskola Tízórai: 65,- Ft, Ebéd: 215,- Ft, Uzsonna: 49,- Ft Óvoda Tízórai : 65,- Ft, Ebéd: 183,- Ft, Uzsonna: 49,- Ft Bölcsőde: Reggeli: 59,- Ft, Tízórai: 28,- Ft, Ebéd: 221,- Ft, Uzsonna: 42,- Ft A bölcsődében a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a velük történő foglalkozásra gondozási díjat állapít meg. A bölcsődei gondozási díj 100 Ft/fő/nap Az Idősek Klubjában fizetendő térítési díjak: JÖVEDELEM Házi segítségnyújtás térítési díjai Idősek nappali ellátásának térítési díja Ft közötti 0.- Ft/óra 0.- Ft/nap Ft között Ft/óra 10.- Ft/nap Ft közötti Ft/óra 20.- Ft/nap Ft között Ft/óra 30.- Ft/nap nyugdíj-minimum 251%-a felett Ft/óra 50.- Ft/nap E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet. A fizetendő térítési díjra vonatkozó rendelkezéseit március 1-től június 30-ig kell alkalmazni évfolyam 1. szám

3 Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2013 (II.13.) önkormányzati rendelete értelmében a hulladékkezelési szolgáltatásért fizetendő díj mértéke január 1-jétől a következőképp módosul: Szerződhető mennyiség Egyszeri ürítési díj Negyedéves ürítési díj Éves ürítési díj 60 liter 242 Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa 120 liter 485 Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa 240 liter 969 Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa liter Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa TÁJÉKOZTATÓ a méltányossági kérelemről (részletfizetés, fizetéshalasztás) Az Adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Tv vonatkozó rendelkezései szerint adózó az adóhatóságnál, illetve Önkormányzatnál nyilvántartott adóra fizetési halasztást, illetve részletfizetést kérhet abban az esetben, ha a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, illetve a fizetési nehézség átmeneti jellegű. Magánszemély esetén, kérelem alapján az adóhatóság mérsékelheti vagy elengedheti a bírság- vagy pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén annak kérelme alapján a pótlék- és a bírságtartozást az adóhatóság kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti), különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. Az eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét, amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a kérelemben foglaltakat, valamint az illeték megfizetését igazoló bizonylatot. Az adóhatóság a kérelem megalapozottságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, illetve további dokumentumokat kér be az adózótól. Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul január 1-től változtak az illetékszabályok Az eljárás magánszemélyeknek illetékmentes. Egyéni vállalkozóknak, ill. vállalkozásoknak (Bt., Kft., Rt. stb.) illetékköteles. Az eljárási illeték: Ft. /Vonatkozó jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Tv. Az illetékekről szóló évi XCIII. Tv./ Baumstark Tiborné körjegyző ANYAKÖNYVI HÍREK Szeretettel gratulálunk 80 év feletti, szépkorú lakosainknak - szívből kívánunk nekik minden jót, főként jó egészséget! 91. évét tölti be én JURKOVICS MIHÁLY Szászvári u.1. szám alatti lakos 90 évét tölti be én HIRT JÁNOSNÉ Marx Károly u. 26. szám alatti lakos 88. évét tölti be én SCHÜTT MÁRIA Béke u szám alatti lakos 87 évét töltötte be én MATUSEK JÓZSEFNÉ Petőfi S. u. 11. szám alatti lakos 87. évét tölti be én VARGA LÁSZLÓNÉ Szabadság 31. szám alatti lakos 86 évét tölti be án FÖLDES IMRE Temető u. 38. szám alatti lakos 86. évét tölti be én FLEKÁCS MIHÁLYNÉ Nagy I.u. 29. szám alatti lakos 86. évét tölti be án SZÁNTAI JÁNOS Petőfi S. u. 19. szám alatti lakos 85. évét töltötte be n DUBICZKI REZSŐNÉ Tatár u.14. szám alatti lakos 85. évét tölti be én HRISTOV TODOROV JÓZSEFNÉ Óvoda közi lakos 84. évét tölti be én BÁNKUTI FERENCNÉ Marx K.u.15. szám alatti lakos 82. évét töltötte be én PAPP PÁL Béke u szám alatti lakos 82. évét töltötte be én CSONGRÁDI JÁNOSNÉ Vörösvári u. 8. szám alatti lakos 82 évét töltötte be én TÓTH JÁNOS Ady E.u. 34. szám alatti lakos 82. évét töltötte be án DÉRI JÁNOSNÉ Béke u szám alatti lakos 81. évét töltötte be án ZOLTÁN ISTVÁNNÉ Béke u. 31. szám alatti lakos 81.évét tölti be én KARDOS IMRÉNÉ Tatár u.4. szám alatti lakos 80. évét töltötte be án HERCZEG ANTALNÉ Dózsa Gy. u. 18. szám alatti lakos 11. évfolyam 1. szám 3

4 Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait és szüleiket! Demeter Bence Mónos Viktor Molnár Martin (szülei: Demeter Bálint (szülei: Mónos Viktor (szülei: Molnár Gábor és Kutala Nikoletta) és Szöregi Erika) és Erdős Noémi) Horváth Dominik (szülei: Horváth Zoltán és Pinizsi Magdolna) Boldog Születésnapot, Rózsi néni! Köszöntjük Knáb Emese piliscsévi lakost, magyar állampolgársági eskü-tétele alkalmából! 70 éves lett Kelecz Józsefné a piliscsévi asszonykórus vezetője. E jeles alkalomból köszöntötte őt kórusa, és a falu vezetősége. Mindannyiunk Rózsikája a ruszin nemzetiségű Komlóskán született ban Pilisszentléleken kezdett tanítani. Innen került Piliscsévre és oktatta itt a falu apraját-nagyját 1964-től nyugdíjazásáig től, megalakulásától vezette, illetve Kálmánfi Béla tanár úr halála óta újra vezeti az asszonykórust. Sikeres tevékenységét több díj, elismerés is jelzi. Kívánunk még sok-sok munkás, dalos és boldog évet! Isten éltesse Rózsika! évfolyam 1. szám

5 FARSANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN február 15-én rendezte iskolánk hagyományos farsangi bálját, melyet idén is izgatottan vártak a gyerekek. A mulatságot a jelmezesek felvonulása nyitotta. Számtalan színes, ötletes maskarát csodálhattunk meg, jót mulattunk néhány jelmez ötletességén, majd kezdetét vette a tánc. A tombolasorsoláson lemérhettük, kit fogadott kegyeibe Fortuna, azaz ki nyert többet a tombolán. A fődíjak hagyományosan most is a szülők által felajánlott torták voltak, néhányat a nyertesek a helyszínen el is fogyasztottak. A büfében szendvicset, üdítőt, süteményt vásárolhattak a táncban megfáradtak. A zárás után elpilledve, de vidáman búcsúztunk az idei báli szezontól. Köszönjük minden szülőnek, hogy jelenlétével, segítségével hozzájárult bálunk sikerességéhez. Dudás Andrea, DÖK-vezető pedagógus ÓVODÁSOK FARSANGI BÁLJA A Zlatá brána óvoda idei farsangi mulatságát án tartottuk a Piliscsévi Általános Iskolában. A rendezvényre nagyon sok kisgyerek öltött magára jelmezt és mindannyiunk örömére sok szülő is. Vidám és kellemes délutánt töltöttünk el együtt, melyet bohóc műsorral, tánccal és sok sok nyereménnyel tettünk teljessé. A szülői munkaközösség nevében köszönetet mondok minden kedves szülőnek, akik süteményekkel, személyes segítséggel vagy zsákbamacskával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Külön köszönetet mondunk minden támogatónknak, aki tombolanyeremények felajánlásával tette gazdaggá a C S É V I K I S B Í R Ó programot, valamint a szülői munkaközösség tagjainak, az óvoda és az iskola dolgozóinak, az előkészületekben és a helyszínen nyújtott segítségükért és munkájukért. Az előző évekhez hasonlóan az idei bevételt is teljes egészében óvoda hasznára fogjuk fordítani. A nyár folyamán szeretnénk a kültéri fa játékokat részben kicserélni, részben felújítani, hogy még sokáig játszhassanak velük a gyerekek. A rendezvény tiszta bevétele Ft lett. Köszönjük! Balogh-Szászvári Anikó szmk elnök Vogyeraczki Mária tagintézményvezető 11. évfolyam 1. szám 5

6 A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Kultúrházak éjjel-nappal 2013 Az idén a Kultúrházak Éjjel-Nappal országos közművelődési akcióhoz csatlakozva 28 órás non-stop programkínálattal vártuk a kedves látogatóinkat. Programjaink iránt változó volt az érdeklődés, mégis, sikeresnek mondhatjuk ezt az új kezdeményezést. Több jó ötlet és javaslat is felmerült a rendezvény során a közművelődési programokkal kapcsolatban is: Jövőre újra szervezünk Éjjel-nappal programokat a kultúrházban! Valentin-napi vers est Rendhagyó módon, versekkel ünnepeltük meg a Valentin (Bálint)-napot a könyvtárban, számos versszerető piliscsévi körében. A műsor önkéntes alapon szerveződött: az intézmény felhívására verskedvelő amatőr és profi előadók kedves verseiket adták elő nekünk. Nagyon változatos volt a repertoár (szépen megfért egymás mellett kabaré és rap!) A nézőközönség összetétele is azt bizonyítja: vannak még sokan, akik szeretik a verseket! február 28-án a Piliscsévi Bolgár Önkormányzat támogatásának jóvoltából meseelőadást tekinthettek meg a nagycsoportos óvodások és az iskola alsó tagozatosai, MESE A JÓSÁGRÓL címmel Hadzsikosztova Gabriella, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett színművész előadásában. A mese után a gyerekek egy ma is élő, tavaszváráshoz kötődő bolgár népszokással ismerkedtek meg: martinicskát, azaz márciuskát készítettek: piros és fehér fonalból sodorták, párban. Mindenki felkötötte a csuklójára és addig viseli, amíg az első fecskét vagy gólyát meg nem látja, akkor levetheti: gyorsan kívánhat valamit és a martinicskát fel kell kötnie egy fa ágára, vagy kő alá kell rejtenie, hogy teljesüljön a kívánsága. 17 fő részvételével 90 órás KEDVEZMÉNYES INFORMATIKAI TANFOLYAM indult Uniós támogatással (TÁMOP 2.1.2/12-1), a Művelődési Házban. A résztvevők a számítógép készségszintű használatához szükséges ismereteket és gyakorlatot sajátítják el a tanfolyam során. KI IS A PÁROM PÁRJA? MILYEN A TÁRSAM TÁRSA? - KI IS A PÁROM PÁRJA? / VAGYIS ÉN!/ Változzon Ő!... Vagy változzak én (is)? Tudok-e ahhoz eleget önmagamról, hogy harmonikusak legyenek kapcsolataim (párommal, gyereke(i)mmel, rokonaimmal, munkatársaimmal, ) A másikban valóban Őt látom, vagy rávetített vágyképeimnek akarom megfeleltetni? REPEDEZŐ ÖSSZETARTOZÁS és/vagy KIEGYENLÍTŐDÉS E R D É L Y I L I L I A D A bevezető előadása egy izgalmas ön-, és társismereti sorozatba március 18-án 18 órakor A PILISCSÉVI KÁLMÁNFI BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRÁBAN A sorozat további témái MIÉRT (nem) SZERET, ha ÉN SZERETEM?! - Mi fán terem a szeretet? Tényleg szeretem, ha ezt hiszem? Milyen csoda, avagy mi a csuda az a szerelem? Rejtélyes vonzalmak szerelmen innen, szereteten, és életen túl TABUINK ÉRTELMEZÉSE és ÉRZELMEZÉSE - Bocsánatos bűn, vagy szükségszerű mentőöv a külső kapcsolat? Túlélő stratégiák (pár)kapcsolati hiányaink betöltésére, és a sok(k)oló szeretet levezetésére? SORSSZERŰ, SORSRONTÓ, SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁSOK, KAPCSOLATOK - Kísértések, időszerű változtatások, váltások kapcsolatainkban, irányigazítás, pálya-, és névmódosítás, költözés ÖNÁLLÓ LÉTFORMÁBÓL PÁRKAPCSOLATBA; PÁRKAPCSOLAT UTÁN EGYEDÜL(?) Elengedés, méltó és egészséges pár-beszéd szakítás után. Veszteség vagy nyereség? Hogyan tovább? Milyen előnyei lehetnek a változásnak? A MAJA NAPTÁR ÜZENETEI A DIMENZIÓVÁLTÁS ÉRTELMÉBEN, SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÜNK TÜKRÉBEN: Ön-, és társismereti szemlélődés a SZÁMMISZTIKA személyiségelemző módszerének szemszögéből Mondd, a születési számod s megmondom ki vagy! Mondd, a kedvenc számod s megmondom, merre haladsz! Figyeld, a visszaköszönő számokat s megmondom, merre tarts! Az előadásokra hetente/kéthetente kerül sor (az időpontokat az első előadáson egyeztetjük a résztvevőkkel). SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! Recept-ajánló: A KENYÉRLÁNGOS receptjét ajánljuk Önöknek: A tésztához: 80 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 1 teáskanál só, csipet cukor, 3,5 dl-4 dl víz amennyit felvesz, hogy jól gyúrható legyen. A tetejére, feltétnek: 500 ml tejföl, 20 dkg sajt reszelve, esetleg fokhagyma. Az élesztőt langyos, cukros vízben felfuttatjuk, majd a lisztbe vájt mélyedésbe öntjük. Hozzáadjuk a sót, és lágy, de nyújtható tésztát dagasztunk. Kelesztő-tálban, vagy egy ruhával letakart tálban 20 percen át kelesztjük. Ha megkelt, 1-2 cm vastagságú tésztát nyújtunk belőle és megkenjük a tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal. Forró sütőben 25 perc alatt készre sütjük, amíg a sajt meg nem pirul. Aki szereti, törhet fokhagymát a tejfölbe, úgy is nagyon finom. Kemencében sütve az igazi! évfolyam 1. szám

7 Könyvajánló: dr. Kövecses Varga Etelka Népi ételek Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu térségéből c. kis könyvét szeretettel ajánlom figyelmükbe! A két kistérség minden községéből szerepel benne egy-egy jellemző étel fotóval és rövid néprajzi ajánló szöveggel. A borító hátlapjának belső felén egy csévi recept alapján elkészített "kapusztnyík" (káposztás kelt tészta) fotója látható, a szövegben pedig (ABC-rendnek megfelelően) a receptje. A kis könyv a szerző saját kiadása. Megvásárolható a Műv. Házban és a Könyvtárban 1.200,- Ft/db áron. A szerző a könyv folytatásának megírását is tervezi: a következő kötetben a népi italokat dolgozza fel. Érdekelné még helyi gyümölcsfélékből készült ételek-italok receptje, valamint gyümölcsfélék és savanyúságok helyi eltevési módja is. Külön kérése, hogy amennyiben Piliscsévre jellemző népi ital (lehet szeszes ital is) receptjét tudnák, juttassák el hozzá a művelődési házon keresztül, vagy postai úton (Balassa Bálint Múzeum 2501 Esztergom, Pf. 19) IDŐSEK KLUBJA Az idősek Klubja is megtartotta febr. 7-én farsangi mulatságát. Nagyon jól sikerült, jó volt a hangulat, mindenki tele ette magát fánkkal és édességgel, önfeledten táncoltak, énekeltek együtt a tagok, gondozók és a vendégek. Pulzáló mágneses matrac az Idősek Klubjában Örömmel látom, hogy sok falubeli igénybe veszi a mágneses kezelés gyógyító hatását. A lehetőség továbbra is adott, várjuk szeretettel az érdeklődőket! A pulzáló mágneses tér gyógyító hatása: A föld természetes mágneses térrel van körülvéve, mely gyógyító hatását az űrhajózás kapcsán vizsgálták mélyrehatóbban (a mágneses ércek azonban már az ókorban is felkeltették az emberek figyelmét). Elkezdték vizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy a föld mágneses terét elhagyva az űrhajósok immunrendszere egyre gyengül, és számtalan probléma lép fel annak ellenére, hogy a táplálkozásra és vitaminbevitelre egyre több figyelmet fordítanak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a föld mágneses ereje nagy hatással van az élő szervezet normális működésére. Ez a mágneses tér azonban, a modern civilizáció környezetszennyezése kapcsán folyamatosan csökken, nem beszélve arról, hogy a sok betonnal még le is árnyékoljuk. A pulzáló mágneses terápia ezt a mágneses teret tudja pótolni, ezáltal segíti a sejtek megfelelő működését. Vérerekre kifejtett hatás: A pulzáló mágneses tér képes befolyásolni a vérkeringést, hatására az erek kitágulnak, így javul a vérellátása az adott területnek. Ez leginkább a hajszálerek esetében fontos, hiszen ezek biztosítják a szövetek vérellátását. A vérkeringés serkentésével élénkül a szövetek tápanyag- és oxigénellátása, valamint a salakanyagok elszállítása is. Ez a jótékony hatás kihat az egész szervezet működésére, hiszen tápanyag és oxigén nélkül nem tudnak működni a sejtjeink, tehát ezek hiányában biztosan megbetegszünk. Gyulladáscsökkentő hatás: A gyulladás az immunrendszer válasza egy adott fertőzésre, vagy irritációra. Számos betegség patológiai alapját képezi. A mágneses kezelés következtében a szervezetben felgyorsul a regeneráció a sejtmembránokra gyakorolt jótékony hatás miatt, ezáltal gyulladásgátló hatás lép fel. Számos klinikai vizsgálat támasztja alá, hogy mind a bakteriális, mind a steril gyulladások esetében jelentős javulás tapasztalható. Fájdalomcsillapító hatás: A fájdalomcsillapító hatás több összetevőnek köszönhető. A fájdalmas területen helyileg gyulladáscsökkentő hatásával mérsékli a fájdalmat, továbbá a sejtanyagcsere aktivizálásával elősegíti a vazoaktív anyagok (erekre ható anyagok) elszállítását a gyulladásos területről. Hatásának egy másik szintje, hogy befolyásolni képes az idegi ingerületátvitelt a gerincvelő szintjén, ezzel nagy sikereket érhetünk el az idegi eredetű fájdalmak területén pl.: isiász, fantomfájdalom. A fájdalom mielőbbi csillapítása azért is nagyon fontos, mert az ember ösztönösen kímélni akarja a fájdalmas területet, ezért változtat a testtartáson, illetve mozgáson, ezzel azonban túlterhel más izomcsoportokat, ami előbb-utóbb újabb fájdalmakat fog létrehozni. Ezen a területen is számos klinikai vizsgálat bizonyítja a fájdalomcsökkentő hatást, pl.: izületi problémák, reumatológiai problémák, medencetáji fájdalmak, stb. 11. évfolyam 1. szám 7

8 A felsorolt három eset a leggyakoribb probléma, ezért csak ezeket emeltem ki a számos jótékony hatás közül, de az alább felsorolt hatások sem elhanyagolhatóak: Immunrendszer erősítés A túlzott izomfeszülés megszűntetése Ödémák eltávolítása Csont-és kötőszövetek megerősítése, stabilizálása (csontritkulás megelőzése, kezelése) Emésztőrendszer betegségei: hasnyálmirigy (cukorbetegség), vastagbélgyullagás, fekélyek kezelése Sebgyógyítás Pikkelysömör, ekcémák kezelése Idegrendszeri megbetegedések : Parkinson-kór, Alzheimer-kór, szklerózis, migrén, agyi érelmeszesedés, agyi katasztrófák utáni állapotok, fülzúgás, alvászavar, ideggyulladás kezelése Szemészeti problémák: glaukóma, látóideg-sorvadás, krónikus szemhéjgyulladás kezelése Keringési rendszer problémái: angina pectoris, magas vérnyomás, szívritmuszavar, nyirokerek betegségei, vénás betegségek kezelése. Láthatjuk tehát, hogy milyen értékes egy ilyen pulzáló mágneses matrac, jó lenne, ha mindenki otthonában megtalálható lenne, de tudom, hogy erre nincs lehetőség. Ezért szeretném ismételten bátorítani a falubelieket, hogy jöjjenek el nyugodtan, használják ki ezt a nagyszerű lehetőséget, és ezúton is szeretném megköszönni a Piliscsévért Közalapítványnak, illetve Maduda Dénesnének, hogy ingyenesen felajánlotta a falunak ezt a csodás eszközt. Tőke Melinda, Telephelyvezető CIVIL SZERVEZETEK HÍREI NYUGDÍJAS KLUB - Tisztújítás a nyugdíjas klubban Új vezetőség a Piliscsévi Szlovák Nyugdíjas Klub élén NŐNAPI klub-est a Nyugdíjas klubban Február elején, szokásos havi klubfoglalkozásukon a A nyugdíjas klub márciusi foglalkozásán a Nyugdíjas Klub tagjai új vezetőséget választottak. A klub elnöki posztjára Nagy Máriát, a falu volt Nőnap alkalmából szép kis műsorral és polgármesterét választották. Vezetőségi tagok lettek: virággal kedveskedtek a férfi tagok a klub Demeter Attila alelnök, Jurkovics Béláné, Zsibritovszkyné Silling Ilona, Bánvölgyi István. hölgy-tagjainak (akik fölényes többségben Az új vezetőség célja, hogy felélénkítse a klubéletet, vannak). Nagyon romantikus módon változatos, sokszínű programokat szervezzen és kapcsolatokat alakítson ki a környező településeken adták át az urak a virágokat: keringőre működő hasonló nyugdíjas szervezetekkel. kérték a hölgyeket. Szeretettel várják az új tagként belépőket is, mindenkit, aki szívesen részt venne a klub programjain! SZLOVÁK BARÁTI KÖR -Tollfosztás a múzeumban A falumúzeum egykori tiszta szobájában gyülekeztek a Szlovák Baráti Kör tagjai, hogy felelevenítsék a régi téli falusi esték hagyományát a tollfosztást. Alighogy hozzákezdtünk az előkészített toll fosztásához, élénk beszélgetés kezdődött, melynek témája természetesen az egykori farsangi szokások voltak. Felelevenítettük a nagyanyáinktól hallott egykori farsangi szokásokat, hogyan készültek a farsangi bálba a fiatalasszonyok, lányok. Hogyan várták a legények, hogy ki milyen úgynevezett tocskát kap a kedvesétől a kalapjára (tocska: a libaszárny tollából készített, színes masnikkal díszített kitűző, melyet a kalapra tűztek; hogyan táncoltak, mulattak farsang utolsó hétvégéjén egészen hamvazószerdáig az akkori fiatalok. Szó esett a téli beszedákról idősebb asszonyok délutántól éjfélig tartó tereferéjéről, valamint az egykori disznóvágások hangulatáról, az esti disznótorról. Észre sem vettük elszaladt az idő, elfogyott a toll, miközben Zsibritovszkyné Ica behozta a tollfosztáson egykor elmaradhatatlan főtt kukoricát, melyet talán gyerekkorunkban ettünk utoljára. Közben ínycsiklandó illat kúszott a szobába. A jól végzett munka jutalmául Gáncsné Ilonka és Velmovszki Kati elkészítették nekünk a tél egyik jellegzetes étkét a neszlíchaná babá-t vagyis a nyers krumpliból készült tócsnit. Mellé forró teát kaptunk. Hamar beesteledett, hazafelé indulva megállapítottuk, hogy jó volt együtt lenni, emlékezni a régi időkre s elhatároztuk, hogy jövőre is szervezünk hasonló programot. /Nagy Mária/ CSÉVI KISBÍRÓ a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testületének lapja ISSN Felelős kiadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Felelős szerkesztő: Csapucha Katalin Szerkesztőség: 2519 Piliscsév Hősök tere 9. Tel./fax: 06-33/ Nyomda: Gergely László PRESS-G 96 Bt. Esztergom- kertváros évfolyam 1. szám

9 PILISCSÉVÉRT KÖZALAPÍTVÁNY C S É V I K I S B Í R Ó Kedves Piliscséviek! Kérjük, hogy idén is támogassák a községünkért tevékenykedő Piliscsévért Közalapítvány -t! Szeretnénk, ha ebben az évben is hozzájárulhatnánk községünk intézményei, civil szervezetei színvonalas munkájának elősegítéséhez. Ehhez kérjük az Önök segítségét is. A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az adózó személyi jövedelemadójának 1%-át egy nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett javára utalja át. Kérjük, hogy a évi adóbevallásuk elkészítésénél jelöljék meg kedvezményezettként alapítványunkat! Adószámunk: Ezzel oly módon támogathatnak bennünket, hogy Önöknek nem jelent kiadást, hiszen az egyébként is befizetett adójukból utalják át alapítványunknak. Kérjük Önöket, hogy az alapítvány adószámának átadásával barátaiknak, ismerőseiknek is tegyék lehetővé alapítványunk támogatását. Támogatásukat előre is köszönjük! A Piliscsévért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Maduda Dénesné elnök Támogató bál a település közbiztonságának a javára A Piliscsévért Közalapítvány május 11-én, szombaton műsorral és vacsorával egybekötött támogató bált szervez a Kálmánfi Béla Művelődési Házban. Zenél a Die Spatzen zenekar. A belépőjegyek (8.000 Ft) és a támogató jegyek (2.000 Ft) a Kuratórium tagjainál megvásárolhatók. A jótékonysági bál célja a község közbiztonságának védelme, fokozása ennek érdekében kamerarendszer kiépítéséhez szeretnének támogatást nyújtani, ehhez kezdeményezik a hozzájárulást. PILISCSÉVI PINCEFALU EGYESÜLET FELHÍVÁS a Pilisi Régió nemzetiségeinek VIII. Szt. Orbán-napi BORVERSENYÉRE Borverseny nevezési feltételei: 1. Nevezni lehet bárhol termelt, vagy bárhonnan vásárolt szőlőből készített saját borokkal, amelyekből a gazdának legalább 50 liter mennyisége van. 2. Fajtánként 2 minta leadását kérjük szabványos 0,75 literes üvegben,az üvegek nyakára felkötött címkén a tulajdonos neve, lakcíme, a bor fajtája, jellege, évjárata és a szőlő termőhelye legyen feltüntetve. 3. Borminták leadása kedd, óra között Piliscséven, a Művelődési Házban. 4. Nevezési díj mintánként Ft, vagy 3,5.- Euro A nevezési díjat és a vacsorát a borminták leadásakor kell fizetni! 5. Vacsora ára: Ft, v. 4.-Euro/fő Zártkörű zsűrizés: május 17-én, pénteken 15 órától, Gimeskövi Károly úr, a Tatai Zsigmond Király Borlovagrend nótáriusa és pincemestere elnökletével. Ünnepélyes eredményhirdetés: , pénteken 17 h a Piliscsévi Művelődési Házban. Kérjük a résztvevőket, hogy az eredményhirdetésre a vacsora utáni kóstolóhoz egy-két palack bort mindenki hozzon magával! Minden boros gazdának eredményes felkészülést és jó szereplést kívánunk! (Információ: Tel: , A Pincés Gazdák nyílt levele a Kutyatartó Gazdákhoz: Tisztelt Kutyabarátok! Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy Önök közül többen egyre gyakrabban viszik sétáltatni kedvenceiket a Pincefalu területére. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Önkormányzat a Pincefalu egész területére helyi védelmet rendelt el az épített és természeti környezet megóvása érdekében. Az összes pincetulajdonos nevében kérjük a kutyás gazdikat, hogy kedvenceik sétáltatásánál szíveskedjenek betartani az ebek közterületeken való tartózkodására vonatkozó általános szabályokat és viselkedési normákat (póráz, kutyaürülék összegyűjtés, szájkosár stb.). A pincefalu környezetének védelme nem csak a pincés gazdák kötelessége, hanem valamennyi természetet kedvelő állampolgár érdeke is. Ezért szívesen látjuk Önöket is a sorainkban a minden tavasszal megszervezésre kerülő takarítási napon! Levelünk megírására az vezérelt bennünket, hogy megelőzzük a helytelen viselkedésből fakadó esetleges nézeteltérések és konfliktusok kialakulását. Baráti üdvözlettel: Pincés Gazdák 11. évfolyam 1. szám 9

10 Hagyományos farsangi Batyus-bált tartottak a pincés gazdák A Pincefalu Egyesület február 16-án tartotta farsangi batyus bálját, amely ismét osztatlan sikert aratott a résztvevők körében. A jó hangulatról a héttagú Die Spatzen sramli-zenekar gondoskodott. Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetet mond az értékes tombola ajándékokért, az anyagi támogatásért és a bál megszervezésében nyújtott segítő munkáért. PILISCSÉV SE A Piliscsévi Sport Egyesület megköszöni mindazoknak, akik a 2012-es évben adójuk 1%-val támogatták az egyesületet. Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban is támogassák a Piliscsévi Sport Egyesületet. Adószámunk: Köszönjük felajánlásaikat: Dudás Andrea Piliscsév SE elnöke PILISCSÉVI LÖVÉSZ SE A Piliscsévi Lövész Sportegyesület nevében tisztelettel megköszönöm minden támogatónknak az elmúlt évben az adójukból felajánlott 1 %-ot! Kérjük, támogassák idén is Egyesületünket adójuk 1 %-ának felajánlásával! Adószámunk: Köszönjük felajánlásaikat! Kovács Ferenc, PLSE elnök Ússz és vízilabdázz Dorogon! Jelenleg tíz piliscsévi gyerek jár úszni Dorogra. Kár, hogy nincsenek többen, hiszen nem sok település mondhatja el magáról, hogy a közelében olyan uszoda található, ahol nemcsak az úszni tanulókat, hanem a sportolni vágyó fiatalokat is örömmel látják. Idén április hónapban például ingyenes úszó-és vízilabda toborzót tart az Új-Hullám SE, amelyen szeretettel várják a piliscsévi lányokat és fiúkat is. Érdemes kihasználni ezt lehetőséget, hiszen az egyesület egyre komolyabb sportszakmai munkát végez nyarától, illetve az idei évtől olyan neves úszó-és vízilabdaedzők dolgoznak a klubnál, akiknek a kezei alól már sok válogatott sportoló került ki. Az úszószakosztály vezetőedzője Tószegi Andor, aki többek között a BVSC-nél, a Veszprémnél és más kluboknál dolgozott. Széles Sándor mesteredző, aki az olimpiai bajnok Gyurta Dánielnek és Risztov Évának az edzője, már évtizedek óta ismeri a munkáját. - Mi már az 1980-as években együtt dolgoztunk, így nyugodtan állíthatom, hogy a munkával, a szakmával kapcsolatos alázatunk és az úszásról alkotott elképzeléseink azonosak. mondja Széles. Tószegi Andor négy évtizede foglalkozik utánpótlás-neveléssel, versenyzői mindig a korosztályos élmezőnyben voltak, akik közül többen is válogatottak lettek. Legutóbb Vácott dolgozott, ahol szintén jó versenyzőket nevelt ki. Ha a körülmények megfelelőek, akkor biztos vagyok benne, hogy Dorogon is eredményes munkát fog végezni. A vízilabda szakosztály vezetőedzője Györe Lajos, aki edzőként több felnőtt magyar bajnokságot, és LEN Kupát is nyert, dolgozott a női utánpótlás válogatott szövetségi kapitányaként és az Európa-bajnok női felnőtt válogatott edzőjeként is. Segítői Szarvas Dávid, valamint Tóth Andrea, aki világ-és Európa-bajnokságot nyert a női válogatott tagjaként. Merész András, az olimpiai negyedik helyezett női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya mondta róluk: - Györe Lajos a magyar vízilabdázás egyik legendás edzője. Én is voltam a játékosa, és amikor edzőként átvettem tőle a női utánpótlás válogatottat, szakmailag nagyon jól képzett játékosokat kaptam. Megfontolt, nyugodt szakember, akinek nyugodtan oda lehet adni a gyerekeket. Annak is nagyon örülök, hogy Szarvas Dávid mellett Tóth Andrea is a klubnál dolgozik, hiszen rendkívül eredményes játékos múlttal rendelkezik, így igazi példaképe lehet a fiataloknak. Egyébként is jónak tartom, ha a gyerekek mellett női edző is dolgozik, hiszen jobban ismerik a gyerekek lelkivilágát, és amolyan pótanyukaként is fontos szerepük van. Én tehát nyugodt szívvel ajánlom a dorogi és környékbeli fiataloknak, hogy próbálják ki magukat a vízilabdában, mert szakmailag és emberileg is jó edzők kezébe kerülnek. Az Új-Hullám SE fiatal, de feljövőben lévő sportegyesület. Tudomásunk szerint a környéken nincs egyetlen olyan klub sem, ahol ilyen neves edzők dolgoznának. Akik a piliscsévi gyerekeket is hívják az egész áprilisban tartó toborzóra. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet Molnár Juditnál (Tel: ) lehet megtenni. A gyerekek megérdemlik az esélyt. Várhegyi Ferenc évfolyam 1. szám

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház XXIV. évf. 3. (202.) szám 2015. március Kikelet hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Azt mondjátok. 2013. március 15-én, pénteken. 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Sok szeretettel várjuk városunk lakóit

Azt mondjátok. 2013. március 15-én, pénteken. 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Sok szeretettel várjuk városunk lakóit XXII. évfolyam 3. szám Ára: 2013. március 200 Ft Boros János Tamás: Azt mondjátok (egy mai Pilvax törzsvendégeinek lejegyzetelt gondolatai) Azt mondjátok, hogy jobb idõk jönnek, Megbukik e kor, mint a

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben