CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÉVI KISBÍRÓ. Kedves Piliscsévi Lakosok!"

Átírás

1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 11. évfolyam 2013/1. szám Kedves Piliscsévi Lakosok! Képviselőtestületünk február 12-i ülésén elfogadta Önkormányzatunk ez évi költségvetését, melynek kiadási, ill. bevételi főösszege: ,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a működési kiadásokat: összesen: ,- Ft-ot. Ebből bér és járulékai, ellátottak pénzbeli juttatásai: ,- Ft. Dologi jellegű kiadások: ,- Ft. Intézményeink fenntartásának költségei: Óvoda: ,-Ft Idősek Klubja: ,- Ft Művelődési Ház: ,- Ft Közös Hivatal: ,- Ft Fejlesztésre, felújításra: ,- Ft-ot, általános tartalékra ,- Ft-ot terveztünk. Idei fejlesztési terveink közt szerepel megfelelő pályázat esetén a burkolatlan Szilvás utca kiépítése, a község rendezési tervének módosítása, a Kesztölci utca burkolatának felújítása, a Dózsa György utca meghosszabbítása és összekötése a Béke utcával; intézményeink energetikai korszerűsítése. Szociális támogatásokra ,- Ft-ot különítettünk el. Továbbra is ösztöndíjjal támogatjuk a felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatókat, tankönyvtámogatást nyújtunk a piliscsévi általános iskolás gyermekeknek, idén is támogatjuk az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő diákokat. Igaz, hogy az idei költségvetésünket igyekezett a Képviselő Testület a legtakarékosabban megtervezni, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartottuk a civil szervezetink támogatását ,- Ft-ot terveztünk erre a célra. Képviselőtestületünk előírta a hivatal és az intézmények számára a takarékos gazdálkodást, valamint a pályázati lehetőségek maximális kihasználását. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is tovább szeretnénk fejleszteni településünket. Ennek feltétele azonban, hogy tervezett bevételeink központi és saját bevételek / adók, bérleti díjak stb./- időarányosan teljesüljenek, valamint, hogy Önök, Piliscséviek is partnereink legyenek a célok eléréséért végzett munkákban. Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester Piliscsév község Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakosságát március 14-én 17 órára a Hősi Emlékműhöz az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére rendezett ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Program: Koszorúzás. A 7-8. osztály megemlékező műsora Szeretettel várjuk Önöket az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottsága által szervezett FALUTÚRÁRA : JÁRJUK BE EGYÜTT PILISCSÉV HATÁRÁT A SZTUDENKÁTÓL az ESZPERANTÓ FORRÁSIG! Indulás a templom elől, április 6-án, szombaton 9 órakor, lehetőleg kényelmes cipőben. A sütnivalójukat se felejtsék otthon, mert a túra befejező állomásán, az Eszperantó forrásnál (ahová 11 óra körül érünk) lehetőség lesz sütögetésre is! SZERETETTEL VÁRNAK MINDENKIT A SZERVEZŐK! 11. évfolyam 1. szám 1

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C S É V I K I S B Í R Ó Változnak a földhasználati nyilvántartási eljárás szabályai - a termőföldről szóló évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek alapján. A törvény január 1-től kötelezővé tette a földhasználóknak, hogy területi mértéktől függetlenül, minden külterületi (zártkerti) termőföld (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő-gyep), kivéve az erdő művelési ágú területek használatát be kell jelenti a földhivatal felé. Belterületen csak az 1 hektárt meghaladó területet kell jelenteni. A földhasználat bejelentése akkor is kötelező, amennyiben a terület nincs művelve! A bejelentés díjmentes! Az adatlap postai úton is beküldhető, feltétlen fel kell tüntetni rajta a bejelentő személyi azonosítóját, ill, mellékelni kell lakcímkártyájának másolatát. A már bejegyzett (aki már bejelentette) földhasználók számára is van kötelező adatszolgáltatás: a magánszemély földhasználónak személyi azonosítóját és állampolgárságát, a gazdálkodó szervezet földhasználónak statisztikai azonosítóját kell közölni a földhivatallal, a földhasználati azonosító adatközlési adatlap -on. A szükséges adatlapok letölthetőek a Földhivatal honlapjáról, illetve az önkormányzatnál beszerezhetőek. Az adatlapok beküldésének határideje: március 30. Baumstark Tiborné, körjegyző ÜGYSEGÉD segíti az Önök hivatali ügyintézését január 1-jétől a közigazgatás átszervezése, a járások kialakítása során, az önkormányzattól több feladat is járási hatáskörbe került. Kondár István ügysegéd hétfőnként, óra között fogadja Önöket itt Piliscséven, a Hivatalban. A következő ügyekben áll az önök rendelkezésére: - Lakcímbejelentés, lakcímváltozások. - Ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtása. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtása. Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására. Földhasználati bejelentési adatlap. /Be lehet adni a bejelentéseket, tájékoztatást és segítséget is nyújt a bejelentéshez. Tájékoztatást nyújt a Kormányhivatalhoz tartozó szakigazgatási szervekkel kapcsolatosan. /Az illetékes hivatalokhoz közvetlenül is fordulhatnak./ A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 18. -a meghatározza a gazdálkodók és földtulajdonosok tűzvédelmi és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait. E szerint az erdő és a parlag tűz elleni védelme a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő illetve a használó feladata. A termőföld védelméről szóló törvény szabályozza a hasznosítási kötelezettséget, aki azt elmulasztja Ft Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható. A hasznosítási kötelezettség magában foglalja a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozását is. Kérek, minden ingatlan tulajdonost, hogy fentiek figyelembevételével is gondoskodjanak a tulajdonukat képező termőföldek megműveléséről, illetve annak hiányában gyommentesítéséről. Baumstark Tiborné, körjegyző Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról március 1-én lép hatályba Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29.. (2) bekezdés e) pontjában, és (3) bekezdésében, 147 (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotott rendelete, mely az intézményekben alkalmazott térítési díjakat szabályozza. Ennek értelmében: a Piliscsévi Általános Iskola, az Óvoda és Bölcsődénél alkalmazott térítési díjak, ÁFA nélkül: Iskola Tízórai: 65,- Ft, Ebéd: 215,- Ft, Uzsonna: 49,- Ft Óvoda Tízórai : 65,- Ft, Ebéd: 183,- Ft, Uzsonna: 49,- Ft Bölcsőde: Reggeli: 59,- Ft, Tízórai: 28,- Ft, Ebéd: 221,- Ft, Uzsonna: 42,- Ft A bölcsődében a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a velük történő foglalkozásra gondozási díjat állapít meg. A bölcsődei gondozási díj 100 Ft/fő/nap Az Idősek Klubjában fizetendő térítési díjak: JÖVEDELEM Házi segítségnyújtás térítési díjai Idősek nappali ellátásának térítési díja Ft közötti 0.- Ft/óra 0.- Ft/nap Ft között Ft/óra 10.- Ft/nap Ft közötti Ft/óra 20.- Ft/nap Ft között Ft/óra 30.- Ft/nap nyugdíj-minimum 251%-a felett Ft/óra 50.- Ft/nap E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet. A fizetendő térítési díjra vonatkozó rendelkezéseit március 1-től június 30-ig kell alkalmazni évfolyam 1. szám

3 Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2013 (II.13.) önkormányzati rendelete értelmében a hulladékkezelési szolgáltatásért fizetendő díj mértéke január 1-jétől a következőképp módosul: Szerződhető mennyiség Egyszeri ürítési díj Negyedéves ürítési díj Éves ürítési díj 60 liter 242 Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa 120 liter 485 Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa 240 liter 969 Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa liter Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa TÁJÉKOZTATÓ a méltányossági kérelemről (részletfizetés, fizetéshalasztás) Az Adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Tv vonatkozó rendelkezései szerint adózó az adóhatóságnál, illetve Önkormányzatnál nyilvántartott adóra fizetési halasztást, illetve részletfizetést kérhet abban az esetben, ha a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, illetve a fizetési nehézség átmeneti jellegű. Magánszemély esetén, kérelem alapján az adóhatóság mérsékelheti vagy elengedheti a bírság- vagy pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén annak kérelme alapján a pótlék- és a bírságtartozást az adóhatóság kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti), különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. Az eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét, amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a kérelemben foglaltakat, valamint az illeték megfizetését igazoló bizonylatot. Az adóhatóság a kérelem megalapozottságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, illetve további dokumentumokat kér be az adózótól. Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul január 1-től változtak az illetékszabályok Az eljárás magánszemélyeknek illetékmentes. Egyéni vállalkozóknak, ill. vállalkozásoknak (Bt., Kft., Rt. stb.) illetékköteles. Az eljárási illeték: Ft. /Vonatkozó jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Tv. Az illetékekről szóló évi XCIII. Tv./ Baumstark Tiborné körjegyző ANYAKÖNYVI HÍREK Szeretettel gratulálunk 80 év feletti, szépkorú lakosainknak - szívből kívánunk nekik minden jót, főként jó egészséget! 91. évét tölti be én JURKOVICS MIHÁLY Szászvári u.1. szám alatti lakos 90 évét tölti be én HIRT JÁNOSNÉ Marx Károly u. 26. szám alatti lakos 88. évét tölti be én SCHÜTT MÁRIA Béke u szám alatti lakos 87 évét töltötte be én MATUSEK JÓZSEFNÉ Petőfi S. u. 11. szám alatti lakos 87. évét tölti be én VARGA LÁSZLÓNÉ Szabadság 31. szám alatti lakos 86 évét tölti be án FÖLDES IMRE Temető u. 38. szám alatti lakos 86. évét tölti be én FLEKÁCS MIHÁLYNÉ Nagy I.u. 29. szám alatti lakos 86. évét tölti be án SZÁNTAI JÁNOS Petőfi S. u. 19. szám alatti lakos 85. évét töltötte be n DUBICZKI REZSŐNÉ Tatár u.14. szám alatti lakos 85. évét tölti be én HRISTOV TODOROV JÓZSEFNÉ Óvoda közi lakos 84. évét tölti be én BÁNKUTI FERENCNÉ Marx K.u.15. szám alatti lakos 82. évét töltötte be én PAPP PÁL Béke u szám alatti lakos 82. évét töltötte be én CSONGRÁDI JÁNOSNÉ Vörösvári u. 8. szám alatti lakos 82 évét töltötte be én TÓTH JÁNOS Ady E.u. 34. szám alatti lakos 82. évét töltötte be án DÉRI JÁNOSNÉ Béke u szám alatti lakos 81. évét töltötte be án ZOLTÁN ISTVÁNNÉ Béke u. 31. szám alatti lakos 81.évét tölti be én KARDOS IMRÉNÉ Tatár u.4. szám alatti lakos 80. évét töltötte be án HERCZEG ANTALNÉ Dózsa Gy. u. 18. szám alatti lakos 11. évfolyam 1. szám 3

4 Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait és szüleiket! Demeter Bence Mónos Viktor Molnár Martin (szülei: Demeter Bálint (szülei: Mónos Viktor (szülei: Molnár Gábor és Kutala Nikoletta) és Szöregi Erika) és Erdős Noémi) Horváth Dominik (szülei: Horváth Zoltán és Pinizsi Magdolna) Boldog Születésnapot, Rózsi néni! Köszöntjük Knáb Emese piliscsévi lakost, magyar állampolgársági eskü-tétele alkalmából! 70 éves lett Kelecz Józsefné a piliscsévi asszonykórus vezetője. E jeles alkalomból köszöntötte őt kórusa, és a falu vezetősége. Mindannyiunk Rózsikája a ruszin nemzetiségű Komlóskán született ban Pilisszentléleken kezdett tanítani. Innen került Piliscsévre és oktatta itt a falu apraját-nagyját 1964-től nyugdíjazásáig től, megalakulásától vezette, illetve Kálmánfi Béla tanár úr halála óta újra vezeti az asszonykórust. Sikeres tevékenységét több díj, elismerés is jelzi. Kívánunk még sok-sok munkás, dalos és boldog évet! Isten éltesse Rózsika! évfolyam 1. szám

5 FARSANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN február 15-én rendezte iskolánk hagyományos farsangi bálját, melyet idén is izgatottan vártak a gyerekek. A mulatságot a jelmezesek felvonulása nyitotta. Számtalan színes, ötletes maskarát csodálhattunk meg, jót mulattunk néhány jelmez ötletességén, majd kezdetét vette a tánc. A tombolasorsoláson lemérhettük, kit fogadott kegyeibe Fortuna, azaz ki nyert többet a tombolán. A fődíjak hagyományosan most is a szülők által felajánlott torták voltak, néhányat a nyertesek a helyszínen el is fogyasztottak. A büfében szendvicset, üdítőt, süteményt vásárolhattak a táncban megfáradtak. A zárás után elpilledve, de vidáman búcsúztunk az idei báli szezontól. Köszönjük minden szülőnek, hogy jelenlétével, segítségével hozzájárult bálunk sikerességéhez. Dudás Andrea, DÖK-vezető pedagógus ÓVODÁSOK FARSANGI BÁLJA A Zlatá brána óvoda idei farsangi mulatságát án tartottuk a Piliscsévi Általános Iskolában. A rendezvényre nagyon sok kisgyerek öltött magára jelmezt és mindannyiunk örömére sok szülő is. Vidám és kellemes délutánt töltöttünk el együtt, melyet bohóc műsorral, tánccal és sok sok nyereménnyel tettünk teljessé. A szülői munkaközösség nevében köszönetet mondok minden kedves szülőnek, akik süteményekkel, személyes segítséggel vagy zsákbamacskával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Külön köszönetet mondunk minden támogatónknak, aki tombolanyeremények felajánlásával tette gazdaggá a C S É V I K I S B Í R Ó programot, valamint a szülői munkaközösség tagjainak, az óvoda és az iskola dolgozóinak, az előkészületekben és a helyszínen nyújtott segítségükért és munkájukért. Az előző évekhez hasonlóan az idei bevételt is teljes egészében óvoda hasznára fogjuk fordítani. A nyár folyamán szeretnénk a kültéri fa játékokat részben kicserélni, részben felújítani, hogy még sokáig játszhassanak velük a gyerekek. A rendezvény tiszta bevétele Ft lett. Köszönjük! Balogh-Szászvári Anikó szmk elnök Vogyeraczki Mária tagintézményvezető 11. évfolyam 1. szám 5

6 A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Kultúrházak éjjel-nappal 2013 Az idén a Kultúrházak Éjjel-Nappal országos közművelődési akcióhoz csatlakozva 28 órás non-stop programkínálattal vártuk a kedves látogatóinkat. Programjaink iránt változó volt az érdeklődés, mégis, sikeresnek mondhatjuk ezt az új kezdeményezést. Több jó ötlet és javaslat is felmerült a rendezvény során a közművelődési programokkal kapcsolatban is: Jövőre újra szervezünk Éjjel-nappal programokat a kultúrházban! Valentin-napi vers est Rendhagyó módon, versekkel ünnepeltük meg a Valentin (Bálint)-napot a könyvtárban, számos versszerető piliscsévi körében. A műsor önkéntes alapon szerveződött: az intézmény felhívására verskedvelő amatőr és profi előadók kedves verseiket adták elő nekünk. Nagyon változatos volt a repertoár (szépen megfért egymás mellett kabaré és rap!) A nézőközönség összetétele is azt bizonyítja: vannak még sokan, akik szeretik a verseket! február 28-án a Piliscsévi Bolgár Önkormányzat támogatásának jóvoltából meseelőadást tekinthettek meg a nagycsoportos óvodások és az iskola alsó tagozatosai, MESE A JÓSÁGRÓL címmel Hadzsikosztova Gabriella, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett színművész előadásában. A mese után a gyerekek egy ma is élő, tavaszváráshoz kötődő bolgár népszokással ismerkedtek meg: martinicskát, azaz márciuskát készítettek: piros és fehér fonalból sodorták, párban. Mindenki felkötötte a csuklójára és addig viseli, amíg az első fecskét vagy gólyát meg nem látja, akkor levetheti: gyorsan kívánhat valamit és a martinicskát fel kell kötnie egy fa ágára, vagy kő alá kell rejtenie, hogy teljesüljön a kívánsága. 17 fő részvételével 90 órás KEDVEZMÉNYES INFORMATIKAI TANFOLYAM indult Uniós támogatással (TÁMOP 2.1.2/12-1), a Művelődési Házban. A résztvevők a számítógép készségszintű használatához szükséges ismereteket és gyakorlatot sajátítják el a tanfolyam során. KI IS A PÁROM PÁRJA? MILYEN A TÁRSAM TÁRSA? - KI IS A PÁROM PÁRJA? / VAGYIS ÉN!/ Változzon Ő!... Vagy változzak én (is)? Tudok-e ahhoz eleget önmagamról, hogy harmonikusak legyenek kapcsolataim (párommal, gyereke(i)mmel, rokonaimmal, munkatársaimmal, ) A másikban valóban Őt látom, vagy rávetített vágyképeimnek akarom megfeleltetni? REPEDEZŐ ÖSSZETARTOZÁS és/vagy KIEGYENLÍTŐDÉS E R D É L Y I L I L I A D A bevezető előadása egy izgalmas ön-, és társismereti sorozatba március 18-án 18 órakor A PILISCSÉVI KÁLMÁNFI BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRÁBAN A sorozat további témái MIÉRT (nem) SZERET, ha ÉN SZERETEM?! - Mi fán terem a szeretet? Tényleg szeretem, ha ezt hiszem? Milyen csoda, avagy mi a csuda az a szerelem? Rejtélyes vonzalmak szerelmen innen, szereteten, és életen túl TABUINK ÉRTELMEZÉSE és ÉRZELMEZÉSE - Bocsánatos bűn, vagy szükségszerű mentőöv a külső kapcsolat? Túlélő stratégiák (pár)kapcsolati hiányaink betöltésére, és a sok(k)oló szeretet levezetésére? SORSSZERŰ, SORSRONTÓ, SORSFORDÍTÓ TALÁLKOZÁSOK, KAPCSOLATOK - Kísértések, időszerű változtatások, váltások kapcsolatainkban, irányigazítás, pálya-, és névmódosítás, költözés ÖNÁLLÓ LÉTFORMÁBÓL PÁRKAPCSOLATBA; PÁRKAPCSOLAT UTÁN EGYEDÜL(?) Elengedés, méltó és egészséges pár-beszéd szakítás után. Veszteség vagy nyereség? Hogyan tovább? Milyen előnyei lehetnek a változásnak? A MAJA NAPTÁR ÜZENETEI A DIMENZIÓVÁLTÁS ÉRTELMÉBEN, SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÜNK TÜKRÉBEN: Ön-, és társismereti szemlélődés a SZÁMMISZTIKA személyiségelemző módszerének szemszögéből Mondd, a születési számod s megmondom ki vagy! Mondd, a kedvenc számod s megmondom, merre haladsz! Figyeld, a visszaköszönő számokat s megmondom, merre tarts! Az előadásokra hetente/kéthetente kerül sor (az időpontokat az első előadáson egyeztetjük a résztvevőkkel). SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! Recept-ajánló: A KENYÉRLÁNGOS receptjét ajánljuk Önöknek: A tésztához: 80 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 1 teáskanál só, csipet cukor, 3,5 dl-4 dl víz amennyit felvesz, hogy jól gyúrható legyen. A tetejére, feltétnek: 500 ml tejföl, 20 dkg sajt reszelve, esetleg fokhagyma. Az élesztőt langyos, cukros vízben felfuttatjuk, majd a lisztbe vájt mélyedésbe öntjük. Hozzáadjuk a sót, és lágy, de nyújtható tésztát dagasztunk. Kelesztő-tálban, vagy egy ruhával letakart tálban 20 percen át kelesztjük. Ha megkelt, 1-2 cm vastagságú tésztát nyújtunk belőle és megkenjük a tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal. Forró sütőben 25 perc alatt készre sütjük, amíg a sajt meg nem pirul. Aki szereti, törhet fokhagymát a tejfölbe, úgy is nagyon finom. Kemencében sütve az igazi! évfolyam 1. szám

7 Könyvajánló: dr. Kövecses Varga Etelka Népi ételek Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu térségéből c. kis könyvét szeretettel ajánlom figyelmükbe! A két kistérség minden községéből szerepel benne egy-egy jellemző étel fotóval és rövid néprajzi ajánló szöveggel. A borító hátlapjának belső felén egy csévi recept alapján elkészített "kapusztnyík" (káposztás kelt tészta) fotója látható, a szövegben pedig (ABC-rendnek megfelelően) a receptje. A kis könyv a szerző saját kiadása. Megvásárolható a Műv. Házban és a Könyvtárban 1.200,- Ft/db áron. A szerző a könyv folytatásának megírását is tervezi: a következő kötetben a népi italokat dolgozza fel. Érdekelné még helyi gyümölcsfélékből készült ételek-italok receptje, valamint gyümölcsfélék és savanyúságok helyi eltevési módja is. Külön kérése, hogy amennyiben Piliscsévre jellemző népi ital (lehet szeszes ital is) receptjét tudnák, juttassák el hozzá a művelődési házon keresztül, vagy postai úton (Balassa Bálint Múzeum 2501 Esztergom, Pf. 19) IDŐSEK KLUBJA Az idősek Klubja is megtartotta febr. 7-én farsangi mulatságát. Nagyon jól sikerült, jó volt a hangulat, mindenki tele ette magát fánkkal és édességgel, önfeledten táncoltak, énekeltek együtt a tagok, gondozók és a vendégek. Pulzáló mágneses matrac az Idősek Klubjában Örömmel látom, hogy sok falubeli igénybe veszi a mágneses kezelés gyógyító hatását. A lehetőség továbbra is adott, várjuk szeretettel az érdeklődőket! A pulzáló mágneses tér gyógyító hatása: A föld természetes mágneses térrel van körülvéve, mely gyógyító hatását az űrhajózás kapcsán vizsgálták mélyrehatóbban (a mágneses ércek azonban már az ókorban is felkeltették az emberek figyelmét). Elkezdték vizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy a föld mágneses terét elhagyva az űrhajósok immunrendszere egyre gyengül, és számtalan probléma lép fel annak ellenére, hogy a táplálkozásra és vitaminbevitelre egyre több figyelmet fordítanak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a föld mágneses ereje nagy hatással van az élő szervezet normális működésére. Ez a mágneses tér azonban, a modern civilizáció környezetszennyezése kapcsán folyamatosan csökken, nem beszélve arról, hogy a sok betonnal még le is árnyékoljuk. A pulzáló mágneses terápia ezt a mágneses teret tudja pótolni, ezáltal segíti a sejtek megfelelő működését. Vérerekre kifejtett hatás: A pulzáló mágneses tér képes befolyásolni a vérkeringést, hatására az erek kitágulnak, így javul a vérellátása az adott területnek. Ez leginkább a hajszálerek esetében fontos, hiszen ezek biztosítják a szövetek vérellátását. A vérkeringés serkentésével élénkül a szövetek tápanyag- és oxigénellátása, valamint a salakanyagok elszállítása is. Ez a jótékony hatás kihat az egész szervezet működésére, hiszen tápanyag és oxigén nélkül nem tudnak működni a sejtjeink, tehát ezek hiányában biztosan megbetegszünk. Gyulladáscsökkentő hatás: A gyulladás az immunrendszer válasza egy adott fertőzésre, vagy irritációra. Számos betegség patológiai alapját képezi. A mágneses kezelés következtében a szervezetben felgyorsul a regeneráció a sejtmembránokra gyakorolt jótékony hatás miatt, ezáltal gyulladásgátló hatás lép fel. Számos klinikai vizsgálat támasztja alá, hogy mind a bakteriális, mind a steril gyulladások esetében jelentős javulás tapasztalható. Fájdalomcsillapító hatás: A fájdalomcsillapító hatás több összetevőnek köszönhető. A fájdalmas területen helyileg gyulladáscsökkentő hatásával mérsékli a fájdalmat, továbbá a sejtanyagcsere aktivizálásával elősegíti a vazoaktív anyagok (erekre ható anyagok) elszállítását a gyulladásos területről. Hatásának egy másik szintje, hogy befolyásolni képes az idegi ingerületátvitelt a gerincvelő szintjén, ezzel nagy sikereket érhetünk el az idegi eredetű fájdalmak területén pl.: isiász, fantomfájdalom. A fájdalom mielőbbi csillapítása azért is nagyon fontos, mert az ember ösztönösen kímélni akarja a fájdalmas területet, ezért változtat a testtartáson, illetve mozgáson, ezzel azonban túlterhel más izomcsoportokat, ami előbb-utóbb újabb fájdalmakat fog létrehozni. Ezen a területen is számos klinikai vizsgálat bizonyítja a fájdalomcsökkentő hatást, pl.: izületi problémák, reumatológiai problémák, medencetáji fájdalmak, stb. 11. évfolyam 1. szám 7

8 A felsorolt három eset a leggyakoribb probléma, ezért csak ezeket emeltem ki a számos jótékony hatás közül, de az alább felsorolt hatások sem elhanyagolhatóak: Immunrendszer erősítés A túlzott izomfeszülés megszűntetése Ödémák eltávolítása Csont-és kötőszövetek megerősítése, stabilizálása (csontritkulás megelőzése, kezelése) Emésztőrendszer betegségei: hasnyálmirigy (cukorbetegség), vastagbélgyullagás, fekélyek kezelése Sebgyógyítás Pikkelysömör, ekcémák kezelése Idegrendszeri megbetegedések : Parkinson-kór, Alzheimer-kór, szklerózis, migrén, agyi érelmeszesedés, agyi katasztrófák utáni állapotok, fülzúgás, alvászavar, ideggyulladás kezelése Szemészeti problémák: glaukóma, látóideg-sorvadás, krónikus szemhéjgyulladás kezelése Keringési rendszer problémái: angina pectoris, magas vérnyomás, szívritmuszavar, nyirokerek betegségei, vénás betegségek kezelése. Láthatjuk tehát, hogy milyen értékes egy ilyen pulzáló mágneses matrac, jó lenne, ha mindenki otthonában megtalálható lenne, de tudom, hogy erre nincs lehetőség. Ezért szeretném ismételten bátorítani a falubelieket, hogy jöjjenek el nyugodtan, használják ki ezt a nagyszerű lehetőséget, és ezúton is szeretném megköszönni a Piliscsévért Közalapítványnak, illetve Maduda Dénesnének, hogy ingyenesen felajánlotta a falunak ezt a csodás eszközt. Tőke Melinda, Telephelyvezető CIVIL SZERVEZETEK HÍREI NYUGDÍJAS KLUB - Tisztújítás a nyugdíjas klubban Új vezetőség a Piliscsévi Szlovák Nyugdíjas Klub élén NŐNAPI klub-est a Nyugdíjas klubban Február elején, szokásos havi klubfoglalkozásukon a A nyugdíjas klub márciusi foglalkozásán a Nyugdíjas Klub tagjai új vezetőséget választottak. A klub elnöki posztjára Nagy Máriát, a falu volt Nőnap alkalmából szép kis műsorral és polgármesterét választották. Vezetőségi tagok lettek: virággal kedveskedtek a férfi tagok a klub Demeter Attila alelnök, Jurkovics Béláné, Zsibritovszkyné Silling Ilona, Bánvölgyi István. hölgy-tagjainak (akik fölényes többségben Az új vezetőség célja, hogy felélénkítse a klubéletet, vannak). Nagyon romantikus módon változatos, sokszínű programokat szervezzen és kapcsolatokat alakítson ki a környező településeken adták át az urak a virágokat: keringőre működő hasonló nyugdíjas szervezetekkel. kérték a hölgyeket. Szeretettel várják az új tagként belépőket is, mindenkit, aki szívesen részt venne a klub programjain! SZLOVÁK BARÁTI KÖR -Tollfosztás a múzeumban A falumúzeum egykori tiszta szobájában gyülekeztek a Szlovák Baráti Kör tagjai, hogy felelevenítsék a régi téli falusi esték hagyományát a tollfosztást. Alighogy hozzákezdtünk az előkészített toll fosztásához, élénk beszélgetés kezdődött, melynek témája természetesen az egykori farsangi szokások voltak. Felelevenítettük a nagyanyáinktól hallott egykori farsangi szokásokat, hogyan készültek a farsangi bálba a fiatalasszonyok, lányok. Hogyan várták a legények, hogy ki milyen úgynevezett tocskát kap a kedvesétől a kalapjára (tocska: a libaszárny tollából készített, színes masnikkal díszített kitűző, melyet a kalapra tűztek; hogyan táncoltak, mulattak farsang utolsó hétvégéjén egészen hamvazószerdáig az akkori fiatalok. Szó esett a téli beszedákról idősebb asszonyok délutántól éjfélig tartó tereferéjéről, valamint az egykori disznóvágások hangulatáról, az esti disznótorról. Észre sem vettük elszaladt az idő, elfogyott a toll, miközben Zsibritovszkyné Ica behozta a tollfosztáson egykor elmaradhatatlan főtt kukoricát, melyet talán gyerekkorunkban ettünk utoljára. Közben ínycsiklandó illat kúszott a szobába. A jól végzett munka jutalmául Gáncsné Ilonka és Velmovszki Kati elkészítették nekünk a tél egyik jellegzetes étkét a neszlíchaná babá-t vagyis a nyers krumpliból készült tócsnit. Mellé forró teát kaptunk. Hamar beesteledett, hazafelé indulva megállapítottuk, hogy jó volt együtt lenni, emlékezni a régi időkre s elhatároztuk, hogy jövőre is szervezünk hasonló programot. /Nagy Mária/ CSÉVI KISBÍRÓ a Piliscsévi Önkormányzat Képviselő Testületének lapja ISSN Felelős kiadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Felelős szerkesztő: Csapucha Katalin Szerkesztőség: 2519 Piliscsév Hősök tere 9. Tel./fax: 06-33/ Nyomda: Gergely László PRESS-G 96 Bt. Esztergom- kertváros évfolyam 1. szám

9 PILISCSÉVÉRT KÖZALAPÍTVÁNY C S É V I K I S B Í R Ó Kedves Piliscséviek! Kérjük, hogy idén is támogassák a községünkért tevékenykedő Piliscsévért Közalapítvány -t! Szeretnénk, ha ebben az évben is hozzájárulhatnánk községünk intézményei, civil szervezetei színvonalas munkájának elősegítéséhez. Ehhez kérjük az Önök segítségét is. A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az adózó személyi jövedelemadójának 1%-át egy nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett javára utalja át. Kérjük, hogy a évi adóbevallásuk elkészítésénél jelöljék meg kedvezményezettként alapítványunkat! Adószámunk: Ezzel oly módon támogathatnak bennünket, hogy Önöknek nem jelent kiadást, hiszen az egyébként is befizetett adójukból utalják át alapítványunknak. Kérjük Önöket, hogy az alapítvány adószámának átadásával barátaiknak, ismerőseiknek is tegyék lehetővé alapítványunk támogatását. Támogatásukat előre is köszönjük! A Piliscsévért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Maduda Dénesné elnök Támogató bál a település közbiztonságának a javára A Piliscsévért Közalapítvány május 11-én, szombaton műsorral és vacsorával egybekötött támogató bált szervez a Kálmánfi Béla Művelődési Házban. Zenél a Die Spatzen zenekar. A belépőjegyek (8.000 Ft) és a támogató jegyek (2.000 Ft) a Kuratórium tagjainál megvásárolhatók. A jótékonysági bál célja a község közbiztonságának védelme, fokozása ennek érdekében kamerarendszer kiépítéséhez szeretnének támogatást nyújtani, ehhez kezdeményezik a hozzájárulást. PILISCSÉVI PINCEFALU EGYESÜLET FELHÍVÁS a Pilisi Régió nemzetiségeinek VIII. Szt. Orbán-napi BORVERSENYÉRE Borverseny nevezési feltételei: 1. Nevezni lehet bárhol termelt, vagy bárhonnan vásárolt szőlőből készített saját borokkal, amelyekből a gazdának legalább 50 liter mennyisége van. 2. Fajtánként 2 minta leadását kérjük szabványos 0,75 literes üvegben,az üvegek nyakára felkötött címkén a tulajdonos neve, lakcíme, a bor fajtája, jellege, évjárata és a szőlő termőhelye legyen feltüntetve. 3. Borminták leadása kedd, óra között Piliscséven, a Művelődési Házban. 4. Nevezési díj mintánként Ft, vagy 3,5.- Euro A nevezési díjat és a vacsorát a borminták leadásakor kell fizetni! 5. Vacsora ára: Ft, v. 4.-Euro/fő Zártkörű zsűrizés: május 17-én, pénteken 15 órától, Gimeskövi Károly úr, a Tatai Zsigmond Király Borlovagrend nótáriusa és pincemestere elnökletével. Ünnepélyes eredményhirdetés: , pénteken 17 h a Piliscsévi Művelődési Házban. Kérjük a résztvevőket, hogy az eredményhirdetésre a vacsora utáni kóstolóhoz egy-két palack bort mindenki hozzon magával! Minden boros gazdának eredményes felkészülést és jó szereplést kívánunk! (Információ: Tel: , A Pincés Gazdák nyílt levele a Kutyatartó Gazdákhoz: Tisztelt Kutyabarátok! Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy Önök közül többen egyre gyakrabban viszik sétáltatni kedvenceiket a Pincefalu területére. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Önkormányzat a Pincefalu egész területére helyi védelmet rendelt el az épített és természeti környezet megóvása érdekében. Az összes pincetulajdonos nevében kérjük a kutyás gazdikat, hogy kedvenceik sétáltatásánál szíveskedjenek betartani az ebek közterületeken való tartózkodására vonatkozó általános szabályokat és viselkedési normákat (póráz, kutyaürülék összegyűjtés, szájkosár stb.). A pincefalu környezetének védelme nem csak a pincés gazdák kötelessége, hanem valamennyi természetet kedvelő állampolgár érdeke is. Ezért szívesen látjuk Önöket is a sorainkban a minden tavasszal megszervezésre kerülő takarítási napon! Levelünk megírására az vezérelt bennünket, hogy megelőzzük a helytelen viselkedésből fakadó esetleges nézeteltérések és konfliktusok kialakulását. Baráti üdvözlettel: Pincés Gazdák 11. évfolyam 1. szám 9

10 Hagyományos farsangi Batyus-bált tartottak a pincés gazdák A Pincefalu Egyesület február 16-án tartotta farsangi batyus bálját, amely ismét osztatlan sikert aratott a résztvevők körében. A jó hangulatról a héttagú Die Spatzen sramli-zenekar gondoskodott. Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetet mond az értékes tombola ajándékokért, az anyagi támogatásért és a bál megszervezésében nyújtott segítő munkáért. PILISCSÉV SE A Piliscsévi Sport Egyesület megköszöni mindazoknak, akik a 2012-es évben adójuk 1%-val támogatták az egyesületet. Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban is támogassák a Piliscsévi Sport Egyesületet. Adószámunk: Köszönjük felajánlásaikat: Dudás Andrea Piliscsév SE elnöke PILISCSÉVI LÖVÉSZ SE A Piliscsévi Lövész Sportegyesület nevében tisztelettel megköszönöm minden támogatónknak az elmúlt évben az adójukból felajánlott 1 %-ot! Kérjük, támogassák idén is Egyesületünket adójuk 1 %-ának felajánlásával! Adószámunk: Köszönjük felajánlásaikat! Kovács Ferenc, PLSE elnök Ússz és vízilabdázz Dorogon! Jelenleg tíz piliscsévi gyerek jár úszni Dorogra. Kár, hogy nincsenek többen, hiszen nem sok település mondhatja el magáról, hogy a közelében olyan uszoda található, ahol nemcsak az úszni tanulókat, hanem a sportolni vágyó fiatalokat is örömmel látják. Idén április hónapban például ingyenes úszó-és vízilabda toborzót tart az Új-Hullám SE, amelyen szeretettel várják a piliscsévi lányokat és fiúkat is. Érdemes kihasználni ezt lehetőséget, hiszen az egyesület egyre komolyabb sportszakmai munkát végez nyarától, illetve az idei évtől olyan neves úszó-és vízilabdaedzők dolgoznak a klubnál, akiknek a kezei alól már sok válogatott sportoló került ki. Az úszószakosztály vezetőedzője Tószegi Andor, aki többek között a BVSC-nél, a Veszprémnél és más kluboknál dolgozott. Széles Sándor mesteredző, aki az olimpiai bajnok Gyurta Dánielnek és Risztov Évának az edzője, már évtizedek óta ismeri a munkáját. - Mi már az 1980-as években együtt dolgoztunk, így nyugodtan állíthatom, hogy a munkával, a szakmával kapcsolatos alázatunk és az úszásról alkotott elképzeléseink azonosak. mondja Széles. Tószegi Andor négy évtizede foglalkozik utánpótlás-neveléssel, versenyzői mindig a korosztályos élmezőnyben voltak, akik közül többen is válogatottak lettek. Legutóbb Vácott dolgozott, ahol szintén jó versenyzőket nevelt ki. Ha a körülmények megfelelőek, akkor biztos vagyok benne, hogy Dorogon is eredményes munkát fog végezni. A vízilabda szakosztály vezetőedzője Györe Lajos, aki edzőként több felnőtt magyar bajnokságot, és LEN Kupát is nyert, dolgozott a női utánpótlás válogatott szövetségi kapitányaként és az Európa-bajnok női felnőtt válogatott edzőjeként is. Segítői Szarvas Dávid, valamint Tóth Andrea, aki világ-és Európa-bajnokságot nyert a női válogatott tagjaként. Merész András, az olimpiai negyedik helyezett női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya mondta róluk: - Györe Lajos a magyar vízilabdázás egyik legendás edzője. Én is voltam a játékosa, és amikor edzőként átvettem tőle a női utánpótlás válogatottat, szakmailag nagyon jól képzett játékosokat kaptam. Megfontolt, nyugodt szakember, akinek nyugodtan oda lehet adni a gyerekeket. Annak is nagyon örülök, hogy Szarvas Dávid mellett Tóth Andrea is a klubnál dolgozik, hiszen rendkívül eredményes játékos múlttal rendelkezik, így igazi példaképe lehet a fiataloknak. Egyébként is jónak tartom, ha a gyerekek mellett női edző is dolgozik, hiszen jobban ismerik a gyerekek lelkivilágát, és amolyan pótanyukaként is fontos szerepük van. Én tehát nyugodt szívvel ajánlom a dorogi és környékbeli fiataloknak, hogy próbálják ki magukat a vízilabdában, mert szakmailag és emberileg is jó edzők kezébe kerülnek. Az Új-Hullám SE fiatal, de feljövőben lévő sportegyesület. Tudomásunk szerint a környéken nincs egyetlen olyan klub sem, ahol ilyen neves edzők dolgoznának. Akik a piliscsévi gyerekeket is hívják az egész áprilisban tartó toborzóra. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet Molnár Juditnál (Tel: ) lehet megtenni. A gyerekek megérdemlik az esélyt. Várhegyi Ferenc évfolyam 1. szám

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról

Részletesebben

A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9.

A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: Piliscsév, Hősök tere 9. 1. Szervezeti személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok A szervezet megnevezése: Piliscsév Község Önkormányzata A képviselő-testület hivatalának neve: Piliscsévi Közös Önkormányzati

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), a 7/2013.(III.28.), valamint a 19/2013.(XII.13.) rendelettel)

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), a 7/2013.(III.28.), valamint a 19/2013.(XII.13.) rendelettel) Dorog Város Önkormányzatának 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Vízkereszt 2013 Beléptünk a farsangi időszakba 2013 is eljött, megéltük mindenféle ellenkező hiedelmek és jóslatok ellenére is.

Vízkereszt 2013 Beléptünk a farsangi időszakba 2013 is eljött, megéltük mindenféle ellenkező hiedelmek és jóslatok ellenére is. Képújság SZERKESZTŐI ÜZENETEK Vízkereszt 2013 Beléptünk a farsangi időszakba 2013 is eljött, megéltük mindenféle ellenkező hiedelmek és jóslatok ellenére is. Meglehet, hogy a világvége nem is óriási kataklizmát,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.20.) számú KT rendelete

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.20.) számú KT rendelete Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.20.) számú KT rendelete a szociális étkezésért, házi segítségnyújtásért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben)

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési akról (egységes szerkezetben) Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben)

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET)

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó Balatonlellei Polgármesteri Hivatal J e g y z ő j é t ő l 8638 Balatonlelle Petőfi utca 2_Tel: 85/554-930 Fax: 85/554-942, E-mail: polghiv@balatonlelle.hu MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó Érkezett:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben