Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnesterápiás rendszerrôl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnesterápiás rendszerrôl"

Átírás

1 REF 5020 Verzió: 0 Tudnivalók és érdekességek a CCS Home mágnrápiás rendszerrôl Információs kiadvány

2 A gyógyító mágnes a CCS Home mágnes matrac dolgozik és fitté teszi Önt a mindennapok kihívásaival szemben Egészséges sejt Beteg sejt Mágnrápiát követôen A nátrium- és kálium- A nátrium- és kálium-ionok Az ionok helyes eloszlása ionok normál eloszlása: eloszlása egyenetlen: helyreállításra került: a sejt egyensúlyban van a sejt nincs egyensúlyban a sejt újra egyensúlyba kerülhet

3 CCS HOME Mágnrápiás rendszer Tartalom A gyógyító mágnes Okos emberek mondták A mágnessel való gyógyítás történelmi vonatkozása A mágnrápiás kezelés további tudományos háttere és fejlôdési tendenciái A mágnrápia Általános információk és mûködési elv A mágnrápia alkalmazási területe Kivonatok olyan tanulmányokból, amelyek a mágnrápia klinikai hatékonyságát igazolják Lumbágó Csontritkulás Bôrgyógyászat Migrén Alvászavarok Pikkelysömör Fülzúgás Ízületi protézis Fiziológiai hatások CCS Home mágnrápia A természet ôsereje új köntösben Alkalmazási tanácsok a CCS mágnrápiás készülékkel való sikeres kezeléshez Ellenjavallatok Mellékhatások Biztonsági figyelmeztetés Bevezetés Mit jelent a CCS pulzáló mágnrápia? A CCS Home mágnrápiás rendszer alapvetô, általános hatása A CCS Home mágnrápiás rendszer indikációi Alkalmazási és terápiás tanácsok Hogyan feküdjünk a matracon? A párna helyes alkalmazása A kezelés gyakorisága A legjobb hatás elérése érdekében Kisgyermekek/fiatalok kezelése A CCS alkalmazásának gyakorisága Mikortól számíthatunk pozitív eredményre? Mit érez az ember elsô alkalommal?.. 25 A szenzitív-beállítás Alkalmazási és terápiás tanácsok Alkalmazási tanácsok a CCS Home mágnrápiás rendszerhez, bizonyos indikációs csoportokra, panaszokra és kórképekre Sebészet Ortopédia és sportorvoslás Belgyógyászat Nôgyógyászat/urológia Bôrgyógyászat Fül-orr-gégészet Idegrendszeri megbetegedések Szembetegségek Fog- és állkapocs-problémák Melléküreg-gyulladások Pszichiátriai betegségek Krónikus fáradtság szindróma

4 CCS HOME Mágnrápiás rendszer A gyógyító mágnes Okos emberek mondták Paracelsus a mágnrápiáról: Aki használja a mágnest, az tapasztalni fogja, hogy nélküle sok betegséggel nem tud mit kezdeni. A mágnes a gyógyítás tudományának mrdarabja, közel és távol semmihez sem hasonlítható. Johann Wolfgang von Goethe a mágnrápiáról: A mágnesesség általános hatású erô. Mindenkinek megvan ez az ereje, amely egyénenként különbözô. Hatása mindenre, minden esetben, minden emberre, állatra és növényre érvényes. Schopenhauer a mágnesesség és az egészség témakörérôl: Aki ma kételkedik a mágnesesség hatékonyságában, az nem hitetlen, hanem tudatlan. Prof. Dr. Werner Heissenberg, (fizikus), Nobel-díjas: Az elektromágneses energia olyan elemi energia, amelytôl a Földön megtalálható összes életforma függ. Dr. Louis Domet: A mágnesek hatása a szenvedô egyensúlyát helyreállítja és gyorsítja a gyógyulás folyamatát! Dr. Linus C. Pauling, (kémikus), Nobel-díjas: Szervezetünkben a vas szállítja az oxigént és ez az ásvány a sejtek anyagcseréjében is fontos szerepet játszik. Ha mágneses mezôbe kerül, a sejtek egy olyan energiabombát kapnak, amely által jobban és gyorsabban mûködnek. A mágnesekkel való gyógyítás történelmi vonatkozása A mágnesesség titokzatos ereje már a régi idôkben is elbûvölte és foglalkoztatta az embereket A gyógyítás történetében a kínaiak voltak azok, akik már évezredekkel ezelôtt gyógyítás céljára használták a mágnrápiát. Kínában már az akupunktúra térhódítása elôtt 2000 évvel tehát mintegy 6000 éve alkalmazták a mágnrápiát energetizálásra. Abban az idôben természetes magnetit-kôzetet építettek be a cipôkbe, amely a járás közbeni mozgásfolyamat során elektromos örvényáramot indukált a szövetekben és segített a köszvény gyógyításában. A magasan fejlett kultúrák történelmében, legyen szó akár az egyiptomiakról, a görögökrôl, Ázsiáról, vagy az Eufrátesz és a Tigris folyók mentén élô népi közösségek

5 CCS HOME Mágnrápiás rendszer ékírásos emlékeirôl, mindenhol megtalálhatóak a mágnesvassal és a mágnespálcákkal történô kezelésre vonatkozó utalások és gyakorta találkozni a mágneses gyógyászati kezelés jeleivel, ábrázolásaival. A görög orvos, Hippokratész (Kr. e ), valamint a római orvosok, Dioszkoridész és Claudius Galenos (i. sz. 130) is ismerték a mágneses gyógyító erôt és a vaskô gyógyító erejérôl számoltak be. A római történetíró, Pliniusz is arról számolt be, hogy a mágneses kezelés segít a szembajok gyógyításában. Az iszlám orvos, Ibn Szina (latin nevén Avicenna, ) a depressziót kezelte a mágnes erejének segítségével. A mágnrápia késôbb Paracelsus ( ) révén került ismét elôtérbe. A mágnesesség tehát az egyik legôsibb természetes gyógyászati eszköz, amelyet akut, krónikus vagy sztereotip panaszoknál, valamint egy sor betegségnél lehet alkalmazni anélkül, hogy számításba kéne venni bizonyos mellékhatásokat vagy más kockázati tényezôket. A mágnesesség és a mágnesek segítségével való gyógyítás fejlôdése a középkortól századunkig Már a XVI. században felfedezték, hogy az izzó vas mágnesessé válik. A mágnesesség rendszeres és tudományos vizsgálatának kezdete azonban csak a XVII. századra tehetô. A mágnesesség tudományos alapjait K.F. Gauss, göttingeni matematikus dolgozta ki és ugyancsak ô volt az, aki mágneses mérôeszközöket fejlesztett ki. Az ô tiszteletére mérjük a mágneses erôt gauss mértékegységben (G). Az angol fizikus, Michael Faraday ( ) és az olasz Luigi Galvani ( ) nevéhez fûzôdnek többek között a mrséges mágneses mezô létrehozására és annak az orvostudományban való hasznosítására irányuló kísérletek. Galvani fedezte fel a biológiai funkciók és az elektromosság közötti kölcsönhatást; híres békacomb-kísérlete bevonult a történelembe. Egy viharos napon egy kimúlt béka combját akasztotta a teraszán található dróthálóra és azt figyelte meg, hogy a vihar közeledtével a békacomb egyre jobban rángatózott. Az elektromágneses indukció folyamatát, tehát az elektromágneses távhatást és az oxigén mágneses tulajdonságait Faraday kutatta és magyarázta meg. Kevéssel ezt követôen az orosz fizikus, Lenz, ezt a megfigyelést egy törvénnyel egészítette ki, amellyel már az indukált áram irányát is meghatározta. Az ugyancsak Itáliából származó tudós, Alexander Volta ( ) a testnedvek kémiája és a bioelektromos folyamatok közötti kölcsönhatást vizsgálta. Kísérleteinek a mai szemszögbôl nézve legfontosabb felismerése az, hogy az izmok mozgásának alapjául is szolgáló anyagcsere-folyamatokat olyan elektromos töltetek irányítják, amelyeket a testünk hoz létre. A tudomány az ezt követô 150 évben többször bebizonyította, hogy ez az elektromos mezô kívülrôl jövô elektromos és elektromágneses behatások által befolyásolható. A francia fizikus, Pierre Curie fedezte fel a piezo-jelenség elvét, amely a kristályok azon képességét jelenti, hogy bizonyos fokú nyomás vagy terhelés hatására áramot adnak le. Pierre Curie felismerései fontos szerepet játszanak a mágnrápia csonttöréseknél

6 CCS HOME Mágnrápiás rendszer A mágnrápiás kezelés további tudományos háttere és fejlôdési tendenciái A bolygó, amin élünk, nem más, mint egy óriási mágnes. Mivel a Föld külsô magja gyorsabban forog a földkéreg körül, mint a köpenye, állandóan elektromos áram keletkezik, akárcsak egy generátor esetében. Ez az áram építi fel a Föld mágneses mezejét és bár eléggé gyenge erôrôl van szó, mégis nagyon sok biológiai folyamatot befolyásol. Bizonyos állatoknak, fôleg a költözô madaraknak, még egy külön érzékszervük is van a Föld mágneses mezejének érzékelésére, amely segíti ôket a térbeli eligazodásban. Már jóval az élet megjelenése elôtt elektromágneses energiamezôk járták át a világegyetemet. Az élet ezekkel az elektromágneses mezôkkel együtt fejlôdött és ezért függ is tôlük. Az élethez ugyanúgy szükségünk van mágneses erôre, mint az oxigénre. A Föld mágneses ereje és a külsô energiamezôk, azaz ezen bioenergetikai mezôk kölcsönhatása életerôt ad az élô szervezeteknek és szabályozó erôvel hat rájuk. Minden élô rendszert körülvesz ez a bioenergetikai mezô, amely az egészség megtartásához elengedhetetlen. Az ember ebbôl semmit nem érez, mégis rá is hatnak ezek az erôk a Föld mágneses mezeje által. Hogy milyen fontos ez a kölcsönhatás nekünk, embereknek, arra az ûrkutatás eredményei mutattak rá. Amikor a 60-as években az elsô asztronauták egy-egy hosszabb kirándulást követôen visszatértek a Földre, szinte úgy kellett ôket kibányászni az ûrkabinból, mivel sem járni, sem állni nem tudtak. Akkoriban ûrbetegségnek hívták ezt a jelenséget. Bár az ûrhajósok ûrutazásuk során a legjobb ételeket kapták és az ûrhajó fedélzetén speciális fitnessz-programban vettek részt, mégis összeomlott sejtjeik anyagcseréje. Az ûrhajósok súlyos egészségzavarainak az volt az oka, hogy a világûrben az ûrkabin nem volt a Föld természetes mágneses mezejének hatása alatt. Ez adta meg a végsô lökést a tudósok, biológusok és orvosok számára, hogy behatóbb vizsgálatokat végezzenek ezzel kapcsolatban. Elkezdôdött a mágneses mezôk és azok emberre gyakorolt hatásának interdiszciplináris, tehát több tudományágat felölelô, intenzív vizsgálata. A kutatások eredményeit alapul véve a NASA az ûrhajósok védelme érdekében geomágnes-frekvenciagenerátorokat épített be az ûrhajósokat is szállító mûholdjaiba az úgynevezett ûrbetegség ellenszereként! Mióta a legénységgel induló ûrkabinokba beépítik ezeket a frekvenciagenerátorokat, a probléma megoldottnak tekinthetô. De a Földön élô emberek környezete is olymértékû negatív változáson ment keresztül a sok-sok zavart keltô hatás miatt, hogy ezek a természetes frekvenciájú bioenergetikai mezôk eltorzultak. A polgári és katonai rádióberendezések, adók és antennák által kibocsátott sugárzás mindenütt érezhetô és egyre erôteljesebb a hatása. A magasfeszültségû vezetékek, az épületek elektromos szerelvényei, a háztartási- és ipari elektromos mûszerek és gépek által keltett elektroszmog a természetes és létfontosságú bioenergetikai frekvencia spektrumának folyamatos torzulásához vezet.

7 CCS HOME Mágnrápiás rendszer A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy sugárzás és elektroszmog hatása alatt élünk. A modern betonos építkezési mód, a természetes környezet meghódítása, a talajvízszint csökkentése, valamint a folyók és patakok szabályozása a teljes elektromágneses mezôt, amelyben élünk, negatív irányba változtatja meg. Az idôjárás változása is módosítja a természetes elektromágneses rezgéseket és ezáltal zavart kelt a vegetatív idegrendszerben. A mágnesesség ôserô nem csak az embernél! Orosz tudósok bizonyították be egy kiterjedt kísérletsorozat keretében, hogy ez az ôserô a növényekre is jelentôs hatással bír. Egy hatalmas napraforgómezôt két részre osztottak és a mezô egyik felét közönséges vízzel, a másik felét pedig mágnesezett vízzel öntözték. A növények a mágneses térfélen már néhány hét elteltével mintegy egyharmaddal voltak magasabbak és fejlettebbek. A víz struktúráját elektromikroszkóppal vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy a mágnesezett víz mészkristályai a közönséges vízének csak töredékét tették ki, amely által könnyebben eljutottak a növény finom erezetébe. Az emberek is finom hajszálerekkel rendelkeznek, még ha azok sokkal összetettebbek is. Ezen összefüggések által könnyebben érthetô lesz a következô tudományos magyarázat, valamint szervezetünk öngyógyító erejének bemutatása. Az említett fizikusok, Faraday, Lenz és Galvani alapkutatásainak felismeréseibôl kiindulva (l. 5. oldal) a XIX. században sikerült elôször mrséges mágneses mezôt létrehozni. Akkoriban gyûrûkön vagy tekercseken át áramoltattak elektromos áramot. Alapjában véve a modern mágnrápia is ezen az elven alapul. Az elsô mágnrápiás készülék szabadalmát 1869-ben nyújtották be. Németországban már 1890-ben gyógyítottak sikerrel fájdalmakat, reumát, asztmát, vénagyulladásokat és köszvényt a Konrad Müller féle géppel ben ez a fejlôdés azonban hirtelen megtört, mégpedig a gyógyszeripar tündöklésével párhuzamosan. A 80-as években még sokkal elegánsabb és kedvezôbb árú megoldásnak számítottak az injekciók és tabletták által elért gyógyászati eredmények. Ezek az idôk azonban nyilvánvalóan elmúltak. Ez mindenki számára tudatosul akkor, mikor elolvassa a gyógyszerek betegtájékoztatóin felsorolt mellékhatásokat, vagy figyelembe veszi az egyre magasabb gyógyszerárakat. A 60-as években újra felvették a mágnrápia (MT) fogalmának fonalát, amelyben fontos szerepet játszottak az amerikai ûrkutató központ, a NASA kutatási eredményei (l. 6. oldal). A mágnrápia hosszú évek óta elismert kezelési mód többek között az Egyesült Államokban, Oroszországban, Japánban, Nagy-Britanniában, Olaszországban vagy Bulgáriában. A modern mágnrápia hatékonyságát tudományos tanulmányok igazolják. Már 1909-ben sikerült kimutatni, hogy a mágneses mezô által javul a vér oxigéntelítettségi szintje. A hatás egyik fizikai alapja a Halleffektus, de fontos szerepet játszanak az úgynevezett Lorentz-erôk fizikai alaptételei is. A mágneses mezô általi elektromos sti-

8 muláció során a sejtszerkezet hômérséklete csekély mértékben megemelkedik. De még fontosabb, hogy nyomás nehezedik a sejtfalakra (ún. Lorentz-erô), amely által ezek kitágulnak. Ennek következtében felgyorsul a vérkeringés és a környezô sejtszerkezet több oxigént, valamint tápanyagot kap. Alapjában véve ezen az elven alapul a modern mágnrápia is. Különösen a thüringiai orvos, Oskar Gleichmann a pulzáló mágneses mezô felfedezôje kutatta hosszú ideig ezen mágneses mezôk terápiás hatásait és a 60-as évek végén egy olyan terápiás eszközt mutatott be, amely elektromosság által létrehozott pulzáló mágneses mezôvel mûködött. Ez a készülék volt minden ma mûködô mágnrápiás eszköz elôdje. A modern mágnrápia további fejlesztésében és tudományos megalapozásában még egy sor más neves kutatónak is jelentôs szerepe volt. A kétszeres Nobel-díjas amerikai tudós, Linus C. Pauling bizonyította be azt, hogy a vasat tartalmazó vörös vértest, a hemoglobin mágneses tulajdonságokkal rendelkezik ben ezért a felismerésért kapta meg a kémiai Nobel-díjat. Ez a jelentôs felismerés bizonyította be azt a tényt, hogy a vas nem csak az oxigénszállításért felel a hemoglobinban, hanem jól mágnesezhetô is, amely tökéletes energiaellátóvá teszi. Halpern és Vandyk, amerikai kutatók, a NASA ûrkutatási központ megbízásából végeztek kísérleteket egerekkel. Egerekkel végzett kísérletben mutatták be, azt, hogy mi történik, ha nem érvényesül a Föld mágneses mezejének hatása. A következmények fatálisak voltak: az egerek szenvedtek, kihullott a szôrük, bôrükön és CCS HOME Mágnrápiás rendszer belsô szerveiken pedig kötôszöveti burjánzás indult el. A kontroll csoport, melyet mágneses mezô hatása alatt tartottak, egészséges maradt. A japán tudósok, Arichi, Nagakava és Suzuki több mint személyt kezeltek és ezáltal az egyedi kísérlet által bebizonyították, hogy a mágnrápia az emberi szervezetre is hatásos. A tudósok a 60-as évek közepén Pierre Curie eredményei nyomán (l oldal, piezo-jelenség) felismerték, hogy a piezojelenség az emberi csontozatban is jelen van, ami azt jelenti, hogy a terhelés megváltoztatásakor a csontok áramot termelnek. Mára tudományosan bizonyított tény, hogy a szervezet által termelt áram nagy szerepet játszik a csontok felépítésében és egészségének megtartásában, hiszen ez az áram vezérli a csontok sejtjeinek felépítését és keménységét. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy elkezdték az áramot a csonttörések gyógyításában használni, mégpedig elektromágneses mezô segítségével. Tudományos tanulmányok alapján bizonyítani lehetett, hogy a mágneses mezô alkalmazása során gyorsabban gyógyultak a csonttörések. Az elektromágneses mezô ízületi betegségekben is segít A csontszövet sok esetben regenerálódott. A mágneses mezô hatékonyságát a sejtkultúrákban is vizsgálták. A kötôszövet sejtjei gyorsabban fejlôdtek, a fejletlen csontsejtek pedig a mágneses mezôben gyorsabban váltak kifejlett csontsejtekké. Ezen gyógyászati alkalmazás alapjául bizonyított tudományos felismerések szolgálnak.

9 CCS HOME Mágnrápiás rendszer A mágnrápia Általános információk és mûködési elv Fájdalmak és más panaszok kíméletes és hatékony csökkentése: a természet pulzáló mágneses erejével! Már a hagyományos orvostudomány is rég felismerte, hogy a hagyományos és jól bevált természetes gyógymódok alkalmazása a modern idôk tudományos felismeréseit nem kérdôjelezi meg, hanem még gazdagíthatja is azokat. Nem a vagy-vagy elvén van itt a hangsúly, hanem az is-is megközelítésen. Hiszen ahogyan az orvostudományban nem szabad a csodákban hinni, ugyanúgy nem szabad az ember érdekében lemondani arról, hogy kihasználjuk a természet erejét az egészség és a vitalitás megtartásának és helyreállításának érdekében. Már nem csak megtûrt eljárási mód Ahogyan azt az eddigi fejezetekben olvashatta, a mai mágnrápiának sok atyja volt. A módszer hatékonysága annyira egyértelmû, hogy ma már nem csak hogy megtûrt eljárásnak számít, hanem a hagyományos orvostudomány is elismeri, bár még kevésbé alkalmazza. Az elektromos úton létrehozott mágneses mezôt elsôsorban a sebészet, a reumatológia és a fájdalomcsillapítás területén alkalmazzák. A mágneses mezôk és a bioelektromosság az emberi testben kölcsönhatásba lépnek egymással, amelynek során a bioelektromos töltések a mágneses mezôk befolyása alá kerülnek. Ez a terápia szempontjából kedvezôen befolyásolja a szervezet elektronjainak és ionjainak mozgékonyságát, melyek számos életfunkcióban részt vesznek. Terápiás célokra a legjobbak az olyan mágnrápiás készülékek, amelyek elektromosság hatására pulzáló mágneses mezôt hoznak létre. Az intenzitást és a frekvenciát egyéni igény szerint pontosan be lehet állítani, amely a statikus, állandó mágnesekkel szemben jelentôs elônyt jelent. A pulzáló elektromos mágneses mezôvel történô kezelésre napi egy- vagy kétszeri alkalommal kerüljön sor, különbözô hosszúságú ideig. Összesen legalább két-három hónapig tartson a terápia, de szükség esetén tarthat ennél jóval tovább is. Az egyes kezelések idôtartama ne legyen túl hosszú, inkább gyakoribb, de rövidebb kezelések ajánlottak. Ellenkezô esetben jelentkezhet az úgynevezett telítôdöttségi effektus, amely azt jelenti, hogy a szervezet hozzászokik a mágnes hatásához és már nem reagál rá megfelelôképpen. Az intenzitást és a frekvenciát személyre szabottan lehet beállítani. A túl intenzív kezelés nem ajánlatos, mert az csak gyengíti a hatást. Fôleg a hosszantartó mágneses kezeléseknél ajánlatos a frekvenciát és az intenzitást változtatni, hogy ahhoz a szervezet ne szokhasson hozzá. Sejtjeink mûködése és a mágneses rezonancia-terápia Testünkben minden másodpercben sejtek mil-

10 10 CCS HOME Mágnrápiás rendszer liói osztódnak és a következô sejtosztódás minôségérôl minden másodpercben Ön dönt, mégpedig cselekedetei által. Ha a sejtosztódás már nem egészséges formában megy végbe, az ember megbetegszik. Ez történik a helytelen táplálkozás és a káros környezeti hatások esetében, valamint az öregedési folyamatok során is. Az egészséges anyagcserénél a külsô sejtfolyadék oxigént és tápanyagokat szállít, a kalcium segítségével pedig pozitív ionok jutnak a sejtfalhoz és a mitokondriumokhoz. Bizonyos átalakulási folyamatok során a sejtekben negatív ionok keletkeznek, amelyek a salak- és méreganyagok szállításáért felelôsek. Amint a külsô sejtfalon magasabb a pozitív ionok száma, mint a negatív ionok száma a sejtben, ioncsere meg végbe. Az oxigén és a tápanyagok a sejtfalon keresztül bejutnak a sejtbe, miközben a salak- és méreganyagok kikerülnek onnan. A kályha mintájára mûködô mitokondriumok a sejt erômûvei. A kályha például csak akkor mûködik, ha megfelelô tüzelôanyag és levegô áll rendelkezésre. A mitokondriumok is csak akkor tudják fûtôanyagukat, a tápanyagokat alaposan feldolgozni, ha elegendô oxigént kapnak. A kályha a fûtôanyag elégetése során hôt termel, a sejt pedig energiát. A sejt ennek az energiának %-át önmaga fenntartására, a fennmaradó részt pedig a sejtosztódásra, erôtartalékként vagy regenerálódásra használja fel. A mágneses rezonancia-terápia aktiválja és elôsegíti a sejtek anyagcseréjét. A terápiában nem csak a sejtek jobb oxigén-ellátása jut kiemelt szerephez, hanem a mágneses mezô hômérsékletnövelô (termo-mágneses) hatása is. A sejtekben és a kollodiális rendszerben található ionok a mágneses mezô által befolyásolhatók. Az ionokat az ôket átható mágneses pulzáló erô ritmikus mozgásra készteti és a sejtfalhoz nyomja. A véredények kitágulnak (Lorentz-erôk) és hiperpolarizáció jön létre, amely kedvezôen befolyásolja az anyagcserét, különösen az energia-anyagcserét. Ha a mágneses pulzálást hosszabb idôn keresztül alkalmazzuk, az a sejtek elektromos potenciálkülönbségének normalizálásához és így ahhoz vezet, hogy a sejtfelület iondinamikája (ionjainak mozgása) javul. Ennek hatására a sejtben javul az oxigén hasznosításának hatásfoka és felgyorsul az energia-anyagcsere (mérhetô ATP-emelkedés). Mindez egy sor más hormonális és enzimatikus jellegû biokémiai folyamatot is kedvezô irányba befolyásol. A fent ismertetett folyamatok hatása kivétel nélkül csak pozitív, amelyek tudományosan bizonyítottak. A mágneses terápia ezen tulajdonságai a terápia alkalmazása során pl. csökkentik a fejfájást vagy az alvászavarokat, megszüntetik az idôjárásra érzékenyek panaszait, enyhítik pl. a reumás fájdalmakat, gyorsítják a sebek begyógyulását és számos más panaszt is enyhítenek. A beható tanulmányok ellenére mellékhatások ezidáig nem ismertek. A terápiás hatás azonban csak az érem egyik oldala. A jövôben a mágneses terápia bizonyára kivívja majd megérdemelt helyét az egyénileg szükséges egészségmegôrzés terén is. A fent említett folyamatok többek között általános immunrendszer-javító hatásúak, erôsítik a csontok felépítését, salaktalanítják a szervezetet és aktiválják az anyagcserét, valamint lassítják az alvást és így segítik a stressz levezetését. Összegezve: nagymértékben növelik életerônket!

11 CCS HOME Mágnrápiás rendszer A mágneses mezônek tehát számos terápiás hatása van, melyet a gyakorlat már mindmind megerôsített. A mágneses terápia természetesen nem jelent mindenre gyógyírt, de csak kevés olyan betegség van, amelynél ne lehetne sikeresen alkalmazni alapvetô vagy kiegészítô kezelési módszerként. 11 Ez a széles alkalmazási skála azzal magyarázható, hogy a mágneses mezô mindenek elôtt az anyagcserén, valamint az idegés immunrendszeren keresztül hat, tehát testünk azon funkcióin keresztül, amelyeket a legtöbb betegség legyengít és amelyek helyreállítása döntô mértékben befolyásolja a gyógyulás folyamatát. A mágnrápia alkalmazási területei A tudomány eddigi tapasztalatai és mai állása szerint a mágnrápiát az alábbi kórképek esetében érdemes alkalmazni az anyagcsere élénkítése és ennek kapcsán a salaktalanító és méregtelenítô funkció aktiválása, amely serkenti a sejtek és szövetek mûködését, valamit gyorsítja a káros anyagcsere végtermékek távozását a szervezetbôl a sejtek és szövetek vér- és oxigénellátásának serkentése, amely által azok jobban mûködnek és gyorsabban regenerálódnak a sejtmembrán áteresztôképességének megváltoztatása, mellyel a kálium-nátrium ionok áramlását, ezáltal a sejtanyagcserét normalizálja, amely döntô szerepet játszik az idegek és izmok mûködésében. A fent említett biokémiai folyamatok következtében a mágnrápia által kedvezô hatás érhetô el az egész szervezetre vonatkoztatva a szervezet ellenálló- és öngyógyító képességének növelése, amely elengedhetetlen feltétele a betegségek megelôzésének és gyógyításának; ez által gyorsabban begyógyulnak a sérülések, gyorsabban varasodnak a sebek (a mûtéti sebek is) és könnyebben gyógyulnak a csonttörések, valamint a gyulladások, fôleg reumás megbetegedések esetén akut és krónikus fájdalmak enyhítése részben az idegrendszeren keresztül, részben pedig a fájdalom kialakulásának helyén kifejtett hatás által A mágnrápia még a hosszú évek óta tartó krónikus fájdalmakat is érezhetôen csökkenti vagy teljesen megszünteti Példák: fejfájás és migrén: még makacs fájdalom esetén is nemcsak maga a fájdalom, hanem annak oka is megszüntethetô, migrén esetén pedig a mágnrápia csökkenti a rohamok gyakoriságát az asztma is jól reagál a mágnrápiára, ha azt a légcsôben kialakuló izomgörcs váltja ki reumás fájdalmak és a szervezet támasztóvalamint mozgatórendszerében különbözô okokból jelentkezô egyéb akut fájdalmak: ezen csoport legfontosabb megbetegedései közé tartozik az ízületi gyulladás, kopás:

12 12 a váll, a nyak, a porckorongok területén jelentkezô fájdalmak, fájdalmas izomhúzódás, izom és izületi sérülések, reuma, teniszkönyök, térdizületi kopás, gyulladás és más sportsérülések, pl.: rándulás, ficam, húzódás, stb. sebek, véraláfutás, duzzanat, rándulás és gyulladás következtében felszaporodott káros folyadékgyülem (ödéma) gyorsabb felszívódása, amely nem csak a jobb vérellátásra vezethetô vissza, hanem részben a nyirokáramlás élénkítésére is csonttörések és hasonló jellegû sérülések, mûtétek utáni komplikációk, sebgyógyulási zavar, keloidképzôdés. Ilyen esetekben a regeneráció folyamata érezhetôen felgyorsul idegi fájdalmak, amelyek leggyakrabban az ülôidegzsába (isiász) és arcidegzsába (trigeminusz) formájában jelentkezhetnek olyan belsô szervek megbetegedései, amelyek külsôleg jól kezelhetôk mágnrápiával, fôleg a gyomor- és bélpanaszok, különbözô okokra visszavezethetô epehólyag-, húgyhólyag- és prosztatapanaszok, valamint torok-, garat- és légcsôhurut, illetve asztma magas vérnyomás, amelyet a páciensek egy részénél gyorsan sikerül csökkenteni, de általában csak átmenetileg (és sokszor túl alacsonyra), de alacsony vérnyomás is, amely a véredények nyomásának harmonizálásával javítható, továbbá szédülés és fülzúgás, amely a nem megfelelô vérellátásra is visszavezethetô idegrendszeri és pszichiátriai jellegû panaszok esetén, fôleg idegesség, alvászavar, stressz, gyenge memória és összpontosítási zavarok: általános javulás érhetô el a lelki és idegi funkciók feszültségmentesítése és harmonizálása terén, ez a hatás azonban CCS HOME Mágnrápiás rendszer gyakran csak egy bizonyos idô elteltével jelentkezik a bôr gyorsabb regenerálódása: ezt a hatást kezdetben kozmetikai mûtéteket követôen figyelték meg, ma már azonban a mágnrápiát különbözô bôrbetegségeknél és a megelôzô bôrápolásban is alkalmazzák; mivel bôrünk a szervezet egyik védekezô rendszere, a kezeléssel a szervezet védelmi mechanizmusa is javul pozitív hatás rosszindulatú daganatoknál: A szakirodalomban olyan feltételezésrôl is olvashatunk, hogy a rák erôs mágneses mezôben nem tud fejlôdni (Dr. E. K. Maclean, rákkutató és nôgyógyász New Yorkban). Ennek oka állítólag az, hogy a daganatos szövet erôsebb diamágneses tulajdonságokkal rendelkezik, mint a normál szövet (ezeket az anyagokat mindkét pólus enyhén taszítja: ezüst, kén, hidrogén, vitaminok (kivéve a B12-t), karcinogének, nukleidák, stb.), általában vízben gazdagabbak és csökkentett az elektromos potenciáljuk. A mágnesesség segítségével a szövetben elektromos mezôket lehet indukálni, amely által emelkedik az elektromos potenciál és a szövet paramágnesessé válik (ezeket az anyagokat mindkét pólus enyhén vonzza: alumínium, króm, magnézium, palládium, kálium, oxigén). A mágneses mezô károsítja a tumor sejtjeinek sejtfalát, amelybôl arra lehet következtetni, hogy a mágneses erônek nagy hatása lehet a rák kezelésében. Az itt külön nem említett betegségek esetén is segíthet a mágnrápia Különösen azt a tényt érdemes kiemelni, hogy a mágneses kezelés sok, fájdalom ellen

13 CCS HOME Mágnrápiás rendszer felírt és számos mellékhatással rendelkezô gyógyszert feleslegessé tesz, vagy legalábbis segítségével csökkenthetô a gyógyszeradag. Ez pedig egy hosszútávú terápia esetében nagy jelentôséggel bír. Természetesen az olyan betegségek esetében, amelyek sebészeti beavatkozást igényelnek, nem javasolt a mágnrápia (alkalmazható viszont az operációt követôen kiegészítô kezelésként). Ugyancsak nem alkalmazható szívritmusszabályozóval és elektromos implantátummal rendelkezô betegeknél, mivel ezek mûködését a mágnrápia megzavarhatja. Nemi betegségeknél és komolyabb fertôzéseknél sem igen jöhet szóba a mágnrápia. Terhesség alatt csak kivételes esetekben és csak orvosi rendelvényre alkalmazható. A szív és a fej környékén sem javasolt a túl erôs mágneses mezô alkalmazása. A kezelés elôtt és után percig ne együnk és ne végezzünk fizikailag megerôltetô munkát. Jól kombinálható más gyógyászati módszerekkel A mágnrápiát nem szükséges egyedüli gyógymódként alkalmazni, hiszen nagyon jól kombinálható más gyógyító eljárásokkal (fôleg természetes gyógymódokkal, de a hagyományos orvostudomány módszereivel is), mivel ilyen esetben ezek hatását kiegészíti és javítja. Nagyon jól bevált például a homeopátiával és a gyógynövényes kezeléssel való kombináció. Érdekes terület az akupunktúrás pontok kezelése mágnrápiával, amely bizonyos esetekben egészen kimagasló eredményekhez vezet. A mágnrápiával megvalósult a teljes szervezet kezelésének gondolata és ezáltal 13 sikerült az emberi test öngyógyító erejét aktiválni. A mágnrápia legfôbb célja az emberi szervezetben fennálló egyensúly megtartása, illetve helyreállítása, amely az egészség, a teljesítôképesség és a jó közérzet alapvetô feltétele. Mivel a mágnrápiás készülékek rendeltetésszerû fô hatásmechanizmusukat az emberi szervezetben vagy az emberi szervezeten fizikai úton érik el, ezért a 93/42/EWG és a 90/385/EWG uniós irányelvek rendelkezései alapján a gyógyászati termékekrôl szóló [német] törvény hatálya alá tartoznak. Ennek megfelelôen meg kell felelniük a fent nevezett irányelvek szigorú és sokrétû általános követelményeinek. Ezen átfogó törvényi elôírások betartása magas fokú egészségvédelmet, teljesítôképességet és biztonságot garantál a páciensek, a felhasználók és mindenki számára. A termékek CE-jelzése igazolja azt, hogy a készülékek megfelelnek az alapvetô követelményeknek. CE-jelzéssel nem rendelkezô készülékek vagy nem felelnek meg a törvényi elôírásoknak, vagy nem tartoznak a gyógyászati termékekrôl szóló törvény hatálya alá, mivel nem hatnak megfelelô módon a szervezetünkre.

14 14 CCS HOME Mágnrápiás rendszer Kivonatok olyan tanulmányokból, amelyek a mágnrápia klinikai hatékonyságát igazolják Lumbágó Randomizált, placebo-kontrollált, kettôs vak kísérleti tanulmány a pulzáló mágnrápia hatékonyságának és hatásainak vizsgálata lumbágóban szenvedô pácienseknél szerzô: Christian Oelsch oldalszám: 89 oldal publikáció dátuma: október nyelv: német, Innsbruck-i Egyetem intézet: orvosi kar; Belgyógyászati Egyetemi Klinika, Oswald Ennemoser véleményezô: Manfred Herold akad. fokozat: Dr. med. univ. kategória: G0810 egészségtudomány: orvostudomány és sebészet; lumbágó; mágnrápia; klinikai tanulmány; randomizált kulcsszavak: kontrollált tanulmány; lumbágó; pulsed electromagnetic fields; PEMF; clinical trial Ezen vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a mágnrápia enyhítheti a lumbágós fájdalmakat. Ez a terápiás eljárás tehát biztos kezelési módszernek bizonyult. Innsbruck-i Egyetem, Egyetemi Könyvtár, Innrain 50, A-6010 Innsbruck, Ausztria Csontritkulás A csontsûrûség változása a csontritkulással veszélyeztetett nôk esetében elvégzett pulzáló mágnrápiás kezelést követôen szerzô(k): F. Tabrah, M. Hofmeister, ifj. F. Gilbert, S. Batkin, C. A. Bassett publikáció: J Bone Miner, május, 5(5): o. intézet: Hawaii Orvostudományi Egyetem, Straub Klinika és Kórház, Honolulu A kezelt rádiuszok ásványi csontsûrûsége a pulzáló elektromágneses mezô közvetlen közelében szignifikáns mértékben emelkedett, a következô 36 hét folyamán viszont csökkent. Hasonló, bár csekélyebb mértékû változás következett be a kezelésnek nem alávetett másik karon is. Lehetséges, hogy a hatás egyik karról a másikra való átsugárzása a mágneses mezôk általánosan nagyon gyenge kihatásaira vezethetô vissza, de az is lehet, hogy abból adódik, hogy alvás közben a két kar közel helyezkedik egymáshoz. Az adatok arra engednek következtetni, hogy a pulzáló elektromágneses mezô helyes alkalmazásában klinikai lehetôségek rejlenek a csontritkulás megelôzésére és kezelésére. Bôrgyógyászat Az alacsony frekvenciájú pulzáló elektromágneses mezôk kihatásai a vénás eredetû fekélyekre: kettôs vak tanulmány szerzô(k): M. Ieran, S. Zaffuto, M. Bagnacani, M. Annovi, A. Moratti, R. Cadossi publikáció: J Orthop, március; 8(2): o.

15 CCS HOME Mágnrápiás rendszer intézet: Arcispedale S. Maria Nouva, Angiológiai Osztály, Reggio Emilia, Olaszország Az eredményesség a kísérleti csoportnál 90 napot követôen (p <0,02), valamint az ezt követô idôszakban (p <0,005) szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollcsoportban; az elektromágneses mezôk hatásai nyilvánvalóan a tényleges kezelésen túl is érezhetôk. A kísérleti csoportban egyik fekély sem rosszabbodott, amíg a kezelésnek nem alávetett kontrollcsoportban 4 esetben állapotromlásról lehetett beszámolni. A kísérleti csoport 25 %-ánál kiújult a fekély, ez az arány a kontrollcsoport pácienseinél 50 %-os volt. Az elektromágneses mezôkkel való stimulálás ezen páciensek kezelésénél hasznos kiegészítô terápiának bizonyult. Migrén A pulzáló elektromágneses mezôk elsô kísérleti alkalmazása a migrén kezelésében szerzô(k): R. A. Stierman, L. Robson, L. A. Marden publikáció: Headache, március; 38(3), o. intézet: Madigan Katonai Kórház, Ortopédiai Sebészet, Tacoma, Washington, USA tanulmány jell.: klinikai tanulmány, nyitott / kettôs vak, randomizált, placebo-kontrollált; 23 krónikus migrénben szenvedô páciens kapott pulzáló elektromágneses kezelést 1. Nyitott tanulmány: 11 személy vezetett fejfájásnaplót 2 héten keresztül a 2-3 hetes 15 (napi 1 órás; heti 5 napos) pulzáló elektromágneses kezelés elôtt és után. A kezelést követô elsô két hét alatt a migrénes rohamok száma heti 4,03-ról 0,43-ra csökkent. Az átlag 8,1 hónapos meghosszabbított megfigyelési idôtartam alatt a rohamok száma tovább csökkent heti 0,14 alkalomra. 2. Kettôs vak tanulmány: 9 személy 3 hétig vezetett fejfájásnaplót, majd közülük véletlenszerûen választották ki azokat, akik 2 hetes kezelésben részesültek, vagy valódi, vagy pedig hamis pulzáló elektromágneses kezeléssel. A két hét elteltével újabb 2 hetes kezelés következett, de ezúttal ellentétes irányban (a valódi kezelést kapó páciensek most placebokezelést kaptak és fordítva). Ezt követôen a páciensek újabb 3 hétig vezettek fejfájásnaplót. 3 személy csak fele olyan erôs pulzáló elektromágneses kezelésben részesült. Annál a 6 páciensnél, akik valódi, teljes mezôerejû pulzáló elektromágneses terápiában részesültek, a heti migrénrohamok száma 3,32-rôl 0,58-ra csökkent. A fele olyan erôs kezelést kapott páciensek nem számoltak be a fejfájásrohamaik számának csökkenésérôl. Alvászavarok Az alacsony energiaszintû emissziós terápia alvást kiváltó hatásai szerzô(k): M. Reite, L. Higgs, J. P. Lebet, A. Barbault, C. Rossel, N. Kuster, U. Dafni, D. Amato, B. Pasche publikáció: Bioelectromagnetics 1994; 15(1): o. intézet: Coloradoi Egyetem Egészségtudományi Központ,

16 16 Pszichiátriai Osztály, Denver tanulmány jell.: klinikai tanulmány, kettôs vak, randomizált, keresztezett; 52 páciens A keresztezett, kettôs vak tanulmány keretében egy alacsony energiaszintû emisszióterápiás készülék segítségével 52 egészséges emberen mérték a modulált amplitúdójú elektromágneses mezôvel való 15 perces kezelés alvást serkentô hatását. Minden kísérleti személy valódi és hamis kezelésben is részesült, melyek között legalább 1 hetes szünetet tartottak. Az elektromágneses mezô egy elektromos vezetô tulajdonságú, szájba helyezhetô eszköz segítségével jutott el a pácienshez a száj nyálkahártyájával való közvetlen érintkezés által. A páciensek a valódi és hamis kezelés között nem tudtak különbséget tenni, mivel egyik esetben sem éreztek tudatosan észlelhetô ingert. A valódi alacsony energiaszintû emisszióterápiás kezelés módosított amplitúdójú elektromágneses mezôkkel történt (27,12 MHz; szinuszhullámok), lökésszerûen 3 mp-ig módosított amplitúdóval (szinusz-hullám), 1 mp-es szünetekkel. A hamis kezelés során a páciensre nem hatottak elektromágneses mezôk. A kezelés megkezdésekor, valamint a kezelés utáni 15. percben EEG-felvételek készültek, amelyeket a Loomis-féle osztályozás alapján elemeztek. A hamis kezeléshez képest a valódi kezelésnél az alvási látencia szignifikáns mértékben, 82-es stádiumra csökkent (-1.78 h /-5.57 min.. P=0.013). Az alvás össz-idôtartama pedig növekedett, B2-es stádium (1,15 h +1-2,47 min., P=0,0008). CCS HOME Mágnrápiás rendszer Pikkelysömör A pulzáló elektromágneses mezô elsô kísérleti alkalmazása a pikkelysömör kezelésében szerzô(k): R. Castelpietra, G. Dal Conte publikáció: Minerva Med, október 20.; 75(40): o. tanulmány jellege: klinikai tanulmány; 110 páciens A pulzáló mágneses mezô hatékonyságát vizsgálták a pikkelysömör kezelésében 110 páciensen. A legjobb eredményeket a fejbôrön sikerült elérni (100 %-os siker), férfiaknál a tipikus, foltokban jelentkezô sömörnél (73,7 %), nôknél pedig psoriasis guttata esetében (75 %). A kezelésre a 20-as, 50-es és 60-as éveikben járó páciensek reagáltak a legjobban. Sikeresebb volt a kezelés már hosszabb ideje fennálló fertôzések esetében, mint a relatív nemrég óta tartó betegségnél. Ha a kezelés kezdete március-április hónapokra esett, az különösen hatékonynak bizonyult (80 %-os siker). Említésre méltó mellékhatásokat nem figyeltek meg. Fülzúgás A szubjektív módon érzékelt fülzúgás kezelése pulzáló, alacsony frekvenciájú elektromágneses mezôvel szerzô(k): O. K. Patiakina, R. G. Antonian, E. E. Zagorskaia publikáció: Vestn otorinolaringol, 1998; (1): o. tanulmány jellege: klinikai tanulmány; 25 páciens 25, fôleg neuroszenzoros halláscsökkenésben szenvedô és szubjektív fülzúgásra panaszkodó pácienst kezeltek alacsony frekvenciájú, pulzáló elektromágneses mezôvel.

17 CCS HOME Mágnrápiás rendszer A panaszok már 1-10 év óta jelentkeztek, a hagyományos kezelés minden esetben sikertelen volt. A szubjektív fülzúgás a pulzáló elektromágneses kezelés során 2 páciensnél teljesen elmúlt, 19 páciensnél határozottan csökkent (60 %-kal) vagy változott a hangfekvése. A javulás 6-12 hónap elteltével is fennállt. Az alacsony frekvenciájú, pulzáló elektromágneses mezô tehát hatékony klinikai kezelési eljárásnak bizonyult. Ízületi protézis A pulzáló elektromágneses mezô hatása a csont benövésére egy porózus felszínkiképzésû, köpenyes implantátumba. szerzô(k): K. Ijiri, S. Matsunaga, K. Fukuyama, S. Maeda, T. Sakou, M. Kitano, I. Senba publikáció: Anticancer, szeptember-október; 16(5A): o. intézet: Kagoshima Egyetem, Orvostudományi Kar, Ortopédiai Sebészeti Osztály, Japán tanulmány jell.: állatkísérlet (üreginyúl) Az elektromágneses stimuláció csonttörések és álízületes problémák esetén serkenti a csontképzôdést. A tanulmány az elektromágneses mezô alkalmazási lehetôségeit vizsgálta a csontnak egy porózus felszínkiképzésû implantátumba való benövésének elôsegítésében. Egy üreginyúl mellsô lábszárhajlatába egy pm átmérôjû golyócskákból álló köpenybôl és egy 1,7 mm-es átmérôjû központi magból álló titán-implantátumot ültettek be. A mellsô lábszárat ezt követôen 14 napon keresztül stimulálták pulzáló elektromágneses mezô segítségével (2 Gauss, 10 Hz, 25 ms). Az implantátumba benôtt csont kerületének mérésébôl arra következtettek, hogy a csontbenövést a kezelés jelentôs mértékben elôsegítette. Az eredmények azt mutatják, hogy az elektromágneses stimuláció kedvezô hatással van a csont benövésére egy porózus felszínkiképzésû, köpenyes implantátumba. Fiziológiai hatások Tudományosan bizonyított tény, hogy a kezelés szignifikáns mértékben javítja a mikrokeringést (kb. 40 %-os javulás), emeli a vér oxigéntelítettségi értékét, csökkenti a vér viszkozitását, ill. javítja a vér áramlási képességét. Egy sor további intézet is foglalkozott a mágneses mezôk kutatásával és azoknak az emberi szervezetre tett hatásaival. A legfontosabb és legátfogóbb munkák az alábbi intézetekbôl és kutatóktól származnak: Orvosi Egyetemi Klinika, München Prof. Dr. A. Struppler Max Planck Intézet, Andechs Prof. Dr. R. Wever Heimholz Bio-Orvostudományi Intézet, Aachen Dr. Ing. I. Syni Elektropatológiai Kutatóintézet, Freiburg Prof. Dr. R. Hauf Saarbrücken-i Egyetem, Altmann-Lang-Lehnair-kutatócsoport Ortopédiai Egyetemi Klinika, Würzburg 17

18 18 CCS HOME Mágnrápiás rendszer CCS Home mágnrápia A természet ôsereje új köntösben Számos fájdalom és panasz a szervezet energiaáramlásában jelenlevô blokkoló tényezôkre vagy a hiányzó egyensúlyi állapotra vezethetô vissza. Az egészség alapja a jin és jang oldal megfelelô egyensúlya az emberi szervezetben. Az, hogy a mágneses mezô érintkezik azzal a területtel, ahol a fájdalom jelentkezik, kedvezôen befolyásolja az energia áramlását a sejtekben és aktiválja az oxigénháztartást a problémás területen. Mindez együttvéve vezet a fájdalomérzet csökkentéséhez. A CCS HOME mágnrápiás rendszer egyesíti a mágnrápiával kapcsolatos történelmi tudásanyagot a technika mai állásával és a modern orvostudomány ismereteivel! Alkalmazási tanácsok a CCS mágnrápiás készülékkel való sikeres kezeléshez Figyelem! Kérjük elôször olvassa el a következô ellenjavallatokat és biztonsági figyelmeztetéseket! Ellenjavallatok Elektromos implantátumok Szívritmusszabályozóval és más olyan beültetett elektromos vagy elektronikus eszközökkel rendelkezô pácienseken, amely eszközöket a kezelés idejére nem lehet kivenni vagy letenni, nem alkalmazható a kezelés az egész testfelületen, még akkor sem, ha feltételezhetô, hogy ezek a modern elektromos vagy elektronikus eszközök megfelelô árnyékolással rendelkeznek. Mindazonáltal a szívtôl távol esô terület helyi kezelése szigorú orvosi felügyelet mellett lehetséges. Szívritmus-zavarok A gyógyszeresen nem kompenzált, III. vagy IV. típusú szívritmus-zavarokkal rendelkezô páciensek csak orvosi beleegyezéssel és a kezelés alatti állandó felügyelet biztosítása mellett kezelhetôk. Terhesség A terhes kismamák nem kezelhetôk a CCS Home mágnrápiás készülékkel, még akkor sem, ha feltételezhetô, hogy a még ki nem mutatott terhesség esetén a kezelésnek nincsenek negatív kihatásai, mivel errôl még nem születtek tudományos kutatási eredmények. Ezen kívül a terhesség ideje alatt a szervezet minden szabályozó rendszere amúgy is magas járaton mûködik és a további stimuláció ebben az esetben nem kívánatos.

19 CCS HOME Mágnrápiás rendszer Láz Magas láz esetén nem javasolt a kezelés, hiszen ebben az esetben a szervezet öngyógyító ereje amúgy is kellôképpen aktív és egy további akut problémával már nem tudna megbirkózni. Epilepszia Az epilepsziás rohamokban szenvedô pácienseket csak olyan terapeuta kezelheti, aki kellô gyakorlattal rendelkezik ezen a téren. A kezelés alatt állandó felügyeletrôl kell gondoskodni. Mellékhatások Az egész testre kiterjedô kezelés a szervezet minden szerkezeti egységére kihat, ezért lehet, hogy a tulajdonképpeni kezelési céltól eltérôen rövid ideig más testi reakciók is fellépnek, amelyek azonban nem kórosak. Lásd ezzel a témával kapcsolatban a XXX. részt ( Paradox reakciók ). A krónikus fájdalommal kezelendô páciensek kezdetben panaszaik átmeneti rosszabbodásáról számolhatnak be. Az elektromosságra érzékeny páciensek a kezelés során meghatározhatatlan melegséget vagy bizsergést érezhetnek a kezelés során megnövekedett vérellátással bíró testrészeiken. 19 Ha a kezeléssel párhuzamosan gyógyszeres kezelésre is sor kerül, úgy a gyógyszeradagolást idôközben ellenôrizni kell, mivel a jobb energetikai körülmények között a gyógyszerek általában hatékonyabbak és szokásos adagjuk legtöbbször csökkenthetô. Biztonsági figyelmeztetés Olyan helységekben, ahol elektronikus mérôeszközök mûködnek, nem javasolt a páciensek kezelése, mivel a gyakorlat azt mutatta, hogy például a kerékpár-ergométerekre szerelt vérnyomásmérôk mûködésében zavar keletkezhet. A mágneses mezô a hatását a talajközeli eszközöktôl (matrac, takaró, párna, mandzsetta) mintegy egy méter távolságban fejti ki, ezért az elektronikus implantátummal élô páciensek ne közelítsék meg a készüléket egy méternél kisebb távolságra. Az elektronikus segédeszközöket, mint például a hallókészülékeket, le kell venni, a hitelkártyákat és egyéb elektronikus adattároló eszközöket pedig el kell távolítani a ruházatból. Nem jelentenek problémát viszont az olyan fém- vagy mûanyag implantátumok, amelyek nem elektronikus úton vezéreltek (endoprotézisek, sztentek, oszteoszintézisek, mûvi Bevezetés Mit jelent a CCS pulzáló mágnrápia? A CCS a Cell-Care-System elnevezés rövidítése. Ezen kezelési módszernél a hangsúly a pulzáló elektromágneses mezôk szervezetre gyakorolt rezonanciás hatásán van. A módszer alkalmazása közben a rezgések célzott információként jutnak el a beteg és mûködési zavarral bíró sejtekhez. A pulzáló elektromágneses mezô orvosi hatékonyságát már számos kiterjedt tudományos tanulmány igazolta.

20 20 A természet elemi elve az, hogy szervezetünkben a legtöbb biológiai folyamat elektromágneses erôk útján megy végbe. Ilyenek például az idegi jelzések, az ioncsere, a proteinszintézis, vagy az enzimek és hormonok mûködése. Szervezetünk elemi egységeit (elektronok, protonok, neutronok ) többek között az elektromágneses mezôk tartják össze. Az elektromágneses rezgések azok, amelyek megadják a legkülönfélébb természeti jelenségek struktúráját és ezekben egy mûködô egészt alkotnak. Az elektromágneses rezgések által válik ez az egész sokkal többé, mint csupán egy rendszer alkotórészeinek összessége. Ha a szervezetben energiahiány lép fel, vagy az energiaáramlás nem mûködik megfelelôen, akkor az alkotórészek optimális összjátékában zavar lép fel. A kívánt állapotot nem sikerül fenntartani, amit mi betegségnek nevezünk. A fizikai folyamatok a kémiai folyamatok CCS HOME Mágnrápiás rendszer felett állnak! Ha tehát a szervezetben valami nincs rendben, akkor az atomok és molekulák elektromágneses rezgéseiben lépett fel zavar. A pulzáló mágnrápia által a szervezet fiziológiai rezgésekhez jut, az adott testrészek rezonanciája emelkedik és a megfelelô kezelési idô elteltével elérik a fiziológiailag természetesnek számító frekvencia-mintát. Így újra minden a helyére kerül. A mágnrápia tehát a szervezet alapvetô folyamatainak mûködését segíti és ezáltal aktiválja és erôvel tölti meg a szervezet öngyógyító rendszerét. Ennek következtében a mágnrápia hatékony alapkezelési módszerként alkalmazható sok megbetegedés és panasz esetében, különösen akkor, ha már sok más terápiás módszer nem segít, mivel a páciens energetikailag túl gyenge. Ekkor van itt az ideje a CCS Home mágnrápiás készülék alkalmazásának! A CCS Home mágnrápiás rendszer alapvetô, általános hatása 1. A sejtek anyagcseréjének javítása, ezáltal mûködésük biztosítása és a szövetek regenerációjának fokozása a sejtek anyagcseréjének javítása azáltal, hogy a sejtfal potenciálja a megfelelô értékre emelkedik, miközben az ATP-szintézis is fokozódik. fokozott fehérjeszintézis, ideértve az enzimés struktúrafehérjéket, valamint a DNS-, RNS- és immuntest-képzôdést is. 10 %-kal több kollagén-termelés, az idegek könnyebb regenerálódása. 2. A vér- és oxigénellátás javítása az érfalak sejtjeinek nitrogénoxid termelése és az arteriolák kitágítása az arteriolák körkörös izomzatának stimulálása gyorsabb véráramlás a vénás keringésben a vér viszkozitásának csökkentése (trombóziscsökkentô hatás) fokozott prosztaglandin-termelés mélyebb lélegzetvétel, hosszabb levegômegtartási képesség a parciális oxigénnyomás fokozása a szö-

A készülék rendeltetése 6 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 6 Az ábrák leírása 7 Mûszaki leírás 8 A programok leírása 8

A készülék rendeltetése 6 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 6 Az ábrák leírása 7 Mûszaki leírás 8 A programok leírása 8 Tartalomjegyzék I. Használati utasítás A készülék rendeltetése 6 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 6 Az ábrák leírása 7 Mûszaki leírás 8 A programok leírása 8 A készülék elemei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

Indikációs táblázatok a 7 programos MAGmobil. Mágnes-terápiás rendszerhez

Indikációs táblázatok a 7 programos MAGmobil. Mágnes-terápiás rendszerhez Indikációs táblázatok a 7 programos MAGmobil Mágnes-terápiás rendszerhez 1. Sebészet Csont- és sebgyógyulás, belső protézisek gyógyulásának elôsegítése, álízület képződés megakadályozása, Sudeck - disztrófia.

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

M á g n e s t e r á p i a

M á g n e s t e r á p i a M á g n e s t e r á p i a Dr. Gebhard Gehring Energetikai kezelés alkalmazása és technikája a mindennapi életben A mágnesességnek nincs szüksége közvetítő közegre, csak térre. A mágneses hatás a földön

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát! Nagyon magas, 99% feletti polarizációs fok Nagy fényintenzitás Nagy kilépő fénysugár Könnyű kezelhetőség Tetszés szerinti magasságban és szögben állítható állvány

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás

REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Sokízületi gyulladás REUMATOLÓGIA BETEGTÁJÉKOZTATÓ Reumatoid artitisz Sokízületi gyulladás Mi is az a reuma? A köznyelv a reuma kifejezésen lényegében a mozgásszervi megbetegedéseket érti. A reumatológiai vagy reumás kórképek

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

3 in 1 Mikrodermabráziós készülék

3 in 1 Mikrodermabráziós készülék AB-203 3 in 1 Mikrodermabráziós készülék (Ultrahang, gyémántfejes csiszoló, hideg-meleg vasaló) Fontos megjegyzés: 1) Kérjük olvassa el a használati utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. 2) Ne

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Alkalmazási előírás (javasolt szöveg) Luffeel szublingvális tabletta Homeopátiás

Részletesebben

KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA

KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA Dr. Sandra Sándor KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA Sikereink a MagneVit Reflex T100 (CD-9) duplamágneses készülékkel Magnepharma Kft. ... az elektromosság révén az anyagi világ egyetlen nagy

Részletesebben

Electro Therapad ET-950. Használati útmutató a zselés felületű elektróda párnák felhelyezéséhez

Electro Therapad ET-950. Használati útmutató a zselés felületű elektróda párnák felhelyezéséhez Electro Therapad ET-950 Használati útmutató a zselés felületű elektróda párnák felhelyezéséhez Köszönetnyilvánítás Köszönjük, hogy egészsége védelme érdekében az OTO termékét választotta. A felhasználói

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Alkalmazási előírás (javasolt szöveg) Klimakt-Heel szublingvális tabletta

Részletesebben

hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 2 A JADE KÕ A jade

Részletesebben

Gyógyszolgáltatások. A Thermal Hotel Harkány**** a régióban egyedülálló gyógykezeléseket kínál mozgásszervi problémák, megbetegedések kezelésére.

Gyógyszolgáltatások. A Thermal Hotel Harkány**** a régióban egyedülálló gyógykezeléseket kínál mozgásszervi problémák, megbetegedések kezelésére. Gyógyszolgáltatások A Thermal Hotel Harkány**** a régióban egyedülálló gyógykezeléseket kínál mozgásszervi problémák, megbetegedések kezelésére. Így: Kopásos jellegű ízületi betegségek (Arthrosis) Csípő-

Részletesebben

VIVAMAX Ionos bõrápoló készülék

VIVAMAX Ionos bõrápoló készülék hasznalti_a6meret.qxp 2007.07.13. 12:26 Page 1 Használat elõtt figyelmesen olvassa el az útmutatót! VIVAMAX Ionos bõrápoló készülék GYVFF-6303 hasznalti_a6meret.qxp 2007.07.13. 12:26 Page 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Premium goodcare For wounds koncepció

A Premium goodcare For wounds koncepció A Premium goodcare For wounds koncepció Adatok és tények a kórházi betegek 20-60%-ánál alultápláltság mutatható ki 2003 az Európa Tanács határozata az intézkedések meghozataláról Halálozások számának növekedése

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

9 tipp fejfájás ellen

9 tipp fejfájás ellen 9 tipp fejfájás ellen Lüktet a halántékod, és úgy érzed, pillanatokon belül szétrobban a fejed. Azonnal kell val Ki gondolná, hogy az emberek 80%-a szenved időről időre fejfájástól, ráadásul a nők jóval

Részletesebben

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília A természet kvintesszenciái A kvintesszencia szó Arisztotelész természeti filozófiájából indul ki és a latin quinta essentia,

Részletesebben

Albertné Zsibrik Anikó ZSU-DUO Egészségügyi és Szolgáltató Bt. Gyógytornász Működési nyilvántartási szám:

Albertné Zsibrik Anikó ZSU-DUO Egészségügyi és Szolgáltató Bt. Gyógytornász Működési nyilvántartási szám: MAGYARORSZÁGI OTTHONÁPOLÁSI ÉS HOSPICE EGYESÜLET XVIII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Szakirányú terápiás ellátás lehetőségei Albertné Zsibrik Anikó ZSU-DUO Egészségügyi és Szolgáltató Bt. Gyógytornász

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Fáradásos törések. Prof. Dr. Berkes István

Fáradásos törések. Prof. Dr. Berkes István Fáradásos törések Prof. Dr. Berkes István Probléma Sportolók száma növekszik Sportterhelés fokozódik Képalkotó diagnosztika fejlődése Megfelelő prevenciós stratégia Után-vizsgálatok hiánya Definíció Túlterheléses

Részletesebben

www.magnavital.hu +36 70 222 5677 www.magnavital.hu +36 70 222 5677 www.magnavital.hu A KÉSZÜLÉKRŐL A készülék részei

www.magnavital.hu +36 70 222 5677 www.magnavital.hu +36 70 222 5677 www.magnavital.hu A KÉSZÜLÉKRŐL A készülék részei A KÉSZÜLÉKRŐL A készülék részei db hálózati adapter 1 db vezérlő 1 db ágyalátét Technikai adatok: Áramellátás: CE Hálózati adapter Bemenet: 230V AC 50Hz, Kimenet: 12V DC 1A Mágneses generátor: CE Teljesítményfelvétel:

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

A Honvédkórház fizioterápiáján használt mágnes és lézerterápiás készülékek alkalmazásának tapasztalatai

A Honvédkórház fizioterápiáján használt mágnes és lézerterápiás készülékek alkalmazásának tapasztalatai A Honvédkórház fizioterápiáján használt mágnes és lézerterápiás készülékek alkalmazásának tapasztalatai K O V Á C S Z S U Z S A N N A M H E K R E U M A T O L Ó G I A É S F I Z I O T E R Á P I A S Z A K

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

A mozgás ÖrÖme egy életen át

A mozgás ÖrÖme egy életen át A mozgás ÖrÖme egy életen át vitalizáló, REgEnERálÓ tabletta EMBRIONÁLIS EREDETŰ MULTIPOTENS sejtek kivonata Egy tablettában Krónikus fájdalommal járó ízületi megbetegedések a kutyák egyötödében fordulnak

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

Az elektromágneses energia az az elementáris energia, amelytől a szervezet egész élete függ

Az elektromágneses energia az az elementáris energia, amelytől a szervezet egész élete függ PROMAG HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁS Verzió: 1.04 Az elektromágneses energia az az elementáris energia, amelytől a szervezet egész élete függ UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tabletta Magnesii Citrici 500 mg Fono VII. Parma Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Általános ismertetö egyes tünetek kezeléséhez

Általános ismertetö egyes tünetek kezeléséhez Általános ismertetö egyes tünetek kezeléséhez KETTŐS HATÁSÚ ORVOSI KÉSZÜLÉK csökkenti a fájdalmat és gyógyítja a betegséget Proven Bizonyítottan efficacy hatásos in fájdalomcsillapításra pain reduction

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Új orvosi eljárás a gyulladás és a fájdalom kezelésére. Mélysugárzó

Új orvosi eljárás a gyulladás és a fájdalom kezelésére. Mélysugárzó Új orvosi eljárás a gyulladás és a fájdalom kezelésére. Mélysugárzó .könnyen használható A REPULS... Hatása... gyulladásos neurotranszmitterek biokémiai befolyásolásával hat (12- Oxo-LTB4)...kis és nagy

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

Dynasit Dinamikus ülőpárnák

Dynasit Dinamikus ülőpárnák Dinamikus ülőpárnák 1. Üljünk egészségesen! Felejtse el a statikus, mozgás nélküli ülést, vigyen dinamikát az ülésbe! Ébressze fel izmait, mozogjon többet ülés közben! Évente átlagosan több, mint 3000

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató Betegtájékoztató Lioton 100 000 gél Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ibutop

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

Használja minden nap, hozzásegítjük Önt, egy tisztább látáshoz.

Használja minden nap, hozzásegítjük Önt, egy tisztább látáshoz. Speciális szemmasszírozó Használja minden nap, hozzásegítjük Önt, egy tisztább látáshoz. Használati idő és funkciók A modern biológia és a mágnesesség, mint határtudomány fejlődésével, több kutatás és

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Immunerősítés házilag

Immunerősítés házilag Immunerősítés házilag Immunrendszerünk a szervezet egyik legfontosabb egysége, amely megvéd a baktériumoktól és vírusok Az immunrendszer a szervezet legfontosabb védelmező rendszere, amely támadásba lendül

Részletesebben

Izom- és csontrendszeri tünetek a számítógépen dolgozók körében

Izom- és csontrendszeri tünetek a számítógépen dolgozók körében MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Izom- és csontrendszeri tünetek a számítógépen dolgozók körében Tárgyszavak: számítógépes munka; izom- és csontrendszer; foglalkozási betegség; egérhasználat;

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus.

Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus. Orgon Biotér Harmonizátor Katalógus. Mint arra már több évszázaddal ezelőtti írásos emlékek is utalnak, az orvosok, gyógyítók és biológusok felfigyeltek az élő szervezeteket körülvevő és megtöltő energiára,

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Méregtelenítés felsőfokon

Méregtelenítés felsőfokon Méregtelenítés felsőfokon Időről-időre hatalmába kerít minket a vágy, hogy megújítsuk környezetünket és mi magunk is egy kicsit f Első lépésként csapunk egy alapos nagytakarítást, kiselejtezzük a megunt

Részletesebben

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Coldastop orrcsepp PIL új BETEGTÁJÉKOZTATÓ Coldastop orrcsepp A-vitamin-palmitát

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..)

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) A képek alapján próbáljátok felismerni az adott gyógynövényt, azonosítsátok be a hatását, és hogy a növény melyik

Részletesebben

Dr. Széll Sára Hagymatikum

Dr. Széll Sára Hagymatikum Makó természeti kincsei Dr. Széll Sára Hagymatikum 1 ISZAP Történeti visszapillantás Iszap fogalma Gyógyiszap Honnan nyerjük? Erdély, Csíki hegyek, Arad, Szeged útvonal 683km, szintkülönbség 811m, Hordalék

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Lorida Cosmetic. www.loridacosmetic.com

Lorida Cosmetic. www.loridacosmetic.com Lorida Cosmetic www.loridacosmetic.com Gyémántfejes Microdermabrasio A microderabrasio az arcbőr felújítására, kisebb egyenetlenségek és hegek, foltok, égési sérülések maradványainak eltüntetésére alkalmas

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! PANADOL*BABY AND INFANT Szuszpenzió (Paracetamol) BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Az elektromágneses energia az az elementáris energia, amelytől a szervezet egész élete függ

Az elektromágneses energia az az elementáris energia, amelytől a szervezet egész élete függ PROMAG HASZNÁL ATI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁS Verzió: 1.05 Az elektromágneses energia az az elementáris energia, amelytől a szervezet egész élete függ UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész

Részletesebben

Harmónia és egészségmegőrzés

Harmónia és egészségmegőrzés Harmónia és egészségmegőrzés a szervezet saját jelével, a null-ponti energia, a mágneses hatás, a kristályrezgések, az EM-kerámiapor, a skalárfizika erejével, a legmodernebb technológiákkal egyszerűen,

Részletesebben

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009.

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. Hogyan terjed az influenza? Mint bármely más influenza járvány,

Részletesebben

27.09.2010 BEMER TERÁPIA. A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége. 2010 Új terápiás lehetőség, fizikai hatóanyag

27.09.2010 BEMER TERÁPIA. A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége. 2010 Új terápiás lehetőség, fizikai hatóanyag 27.09.2010 A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége BEMER TERÁPIA Dr. med. Reiner C. Klopp Berlini Mikrocirkulációs Intézet Dr. Bernát Sándor Iván Ph.D. HM. Állami Eü. Közp.

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Az elsavasodás állomásai bölcsőnktől a koporsónkig

Az elsavasodás állomásai bölcsőnktől a koporsónkig Az elsavasodás állomásai bölcsőnktől a koporsónkig Csak egyetlen betegség létezik: testünk elsalakosodása-elsavasodása. Romolo Mantovani 1592-1657 A mérgek a civilizációs életmód következtében jutnak a

Részletesebben