SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS"

Átírás

1 SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SZAKCIKKEINEK JEGYZÉKE 1 Összeállították a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével. Könyvek Traditio renovata. Tanulmányok a középkor és a reneszánsz orvostudományáról. Bp., SOMKL. 225 p. (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Az orvoslás kultúrtörténetéből. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. Piliscsaba, TKME MATI. 323 p. Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerző: Tardy Lajos. Bp., Medicina. 199 p. (Ua. oroszul: Glavi iz isztorii russzko vengerszkih megyicinszkih szvjazej. Társszerző: Tardy Lajos. Moszkva, Medicina. 204 p.) Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Közrem.: Birtalan Győző. Bp., SOTE, p.; p.; p. Az európai orvosi oktatás történetéből. Stúdiumok a középkorban és a koraújkorban. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. Piliscsaba, SOMKL MATI. 201 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 40.) Szerkesztett könyvek Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae Augusti 1974 Budapestini. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza, Némethy Ferenc, ; közrem.: Réti Endre, Zalai Károly, Karasszon Dénes, Birtalan Győző köt. Bp., Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae Semmelweis nominata p. Kórháztervezési útmutató. 2. átdolg. kiad. Szerk.: Cserba László, Dános Ottó,. Bp., Medicina. 531 p., 3 t.

2 History of Physiology. Ed.:. Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. 208 p. (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Historia Medica Hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: Antall József, Birtalan Győző,. Bp., Medicina. 147 p. Könyvrészletek, tanulmányok évkönyvekben, valamint az orvos- és művelődéstörténeti kongresszusok alkalmából közreadott önálló kötetekben Zur Prophylaxe. Diagnostik und Therapie der allergischen Myocarderkrankungen. Verhandlungen, Weltkongress für prophylaktische Medizin und Sozialhygiene, Bad Aussee, pp Giovanni Pico della Mirandolas Bedeutung für die Medizin. In: L Opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella Storia dell Umanesimo. Firenze, Convegno Internationale. Comunicazioni. pp Újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Die Bedeutung der Philosophie des Giovanni Pico della Mirandola für die paracelsische Medizin. In: Festschrift 16. Paracelsustag. Salzburg, pp L influenza dell umanesimo italiano sulla medicina dell Europa centrale. In: Convegno internazionale su Il pensiero de rinascimento e il tempo nostro, Montepulciano pp Die Ärzte des Kaisers Siegmund aus dem Hause Luxemburg. In: Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung. Wien, pp Civilizációs ártalmak és testedzés. In: Testedzés, egészségvédelem. Tata, pp Vyučovanie medicíny v Trnave podl a prednášok profesora Schoreticsa. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, pp Náčrt minulého a súčasného výskumu dejín Medicíny v Maďarsku. Társszerző: Tardy Lajos. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, pp Spätmittelalterliche Medizin in Ungarn. (Medieval Medicine in Hungary). In: Proceedings of the History of Medicine. II. köt. London, pp Presidential Address. In: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae Augusti 1974 Budapestini. Vol. 1. Bp., Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae Semmelweis nominata. pp

3 On the beginnings of quantitative thinking in medicine (Nicholas of Cusa and the Idiot). In: History of Physiology. (ed.: ). Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. pp (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) A physiologiának rövid sommája A short summation of physiology the first book of physiology in Hungarian. Társszerző: Kovách Arisztid. In: History of Physiology. (ed.: ). Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. pp (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Magyar orvostörténeti kronológia a kezdetektől 1526-ig. In: Magyarország történeti kronológiája I. A kezdetektől 1526-ig. Főszerk.: Benda Kálmán. Bp., Akadémiai Kiadó. 354 p. Enlightenment medicine in Hungary, introductury paper. In: Seventh International Congress on the Enlightenment. Bp., The Voltaire-Foundation, Oxford pp A magyar medicina a nagyszombati orvosi kar felállításáig. In: Historia Medica Hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: Antall József, Birtalan Győző,. Bp., Medicina. pp Medicine and Enlightenment in Hungary. In: Studies on Voltaire and the 18. century. Vol. II. Oxford, pp Ein ungarischer Humanist Johannes Zsámboky (Sambucus) und seine Beziehungen zu einigen seiner deutschen Freunde. In: Proceedings of the XXX. Intern. Congr. Hist. Med. Düsseldorf, pp Újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Bevezetés a Hippokratészi Gyűjtemény olvasásához. In: Kádár Zoltán (szerk.): Válogatások a Hippokratészi Gyűjteményből. Bev.:, vál.: Havas László, ford.: Havas László, Németh Béla, Ritoók Zsigmond, közrem.: Szlatky Mária. Bp., Gondolat. pp Cusai Nicholas és az orvosi gondolkodás + Nicholas of Cusa and medical thinking. In: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem jubileumi emlékkönyve. ( ). Memorial Book of Semmelweis University of medicine. Szerk.: Bécsi Antal, Fekete György, Huszár György, Karasszon Dénes, Molnár László, Monos Emil, Rixer András,, Tahin Emma, Walton Gusztáv. Bp., SOTE. pp

4 A hazai orvosképzés története a nagyszombati orvosi kar felállításáig. In: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Felsőoktatási segédanyag. Vál.: Gazda István. Szerk.: V. Molnár László. Bp., Tárogató Kiadó. pp Problem-analysis in modern medicine and health care systems in medico-historical context, with special regard to Hungarian data. With Judit Forrai. In: Topic reports of ministry level research of the Ministry of Welfare Vol. 2. Bp., pp A Közegészségtani Intézet történetének tárgyi emlékei. In: Morava Endre, Forrai Judit, Tahin Emma (szerk.): Jubileumi évkönyv. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet. [ ]. Bp., SOTE Közegészségtani Int. pp Orvoslás a felvilágosodás jegyében. In: Weszprémi István emlékezete halálának 200. évfordulóján. Sajtó alá rend.: Gazda István, összeáll.: Szállási Árpád. Piliscsaba Bp. Debrecen, MATI SOMKL Debreceni Egyetem. pp Gerard van Swieten + Segner János András + Rácz Sámuel. In: Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.): Híres magyar orvosok. 2. köt. Bp., Galenus. pp , 21 25, Győry Tibor. ( ) + Irsay István. ( ). In: A múlt magyar orvostörténészei. Sajtó alá rend.: Gazda István, vál.: Szállási Árpád, bev.: Kapronczay Károly. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp , Könyvekhez írt bevezető tanulmányok Antall József (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. Előszó:. Bp., SOMKL. p. 7. (Communicationes de historia artis medicinae Suppl. 5.) + németül és angolul is Előszó. [A magyar orvosképzés és továbbképzés 30 éve]. = Orvostörténeti Közlemények (1975) pp A szekszárdi kórház százhetvenöt éve. Előszó:, bev.: Szentgáli Gyula, szerk.: Balogh József, Gutai Miklós, Kelemen Endre. Szekszárd, Tolna M. Kórház. p. I. Az Országos Traumatológiai Intézet Emlékkönyve ( ). Előszó:. Bp., Országos Traumatológiai Intézet. pp (Az Országos Traumatológiai Intézet kiadványai 5.) Ščepin, O. P.: A fejlődő országok egészségügyi problémái. Az afrikai kontinensre vonatkozó adatok alapján. Ford.: Dürr Béláné, Téri Sarolta, Valachi Mária, előszó:. Bp., Medicina. pp. 5 8.

5 Jahn Anna: Krónika emberközelből. Előszó:. Bp., Gondolat Kiadó. pp Petrov, Boris Dmitrievič: Ibn Szína. Avicenna Ford.: Kovács Zoltán, előszó:. Bp., Medicina. pp Endrőczi Elemér Farádi László Kádár Tibor: 100 éves a magyar orvostovábbképzés Előszó:. Bp., OKI SOMKL MOT. pp (Communicationes de historia artis medicinae) Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza, előszó:. Bp., SOMKL. p. 5. (Orvostörténeti könyvek) Antall József Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Előszó: és Fekete Sándor. Bp., SOMKL. pp (Communicationes de historia artis medicinae Suppl ) + angolul és németül is Ščepin, O. P.: A világ országainak egészségügye. Ford.: Tardy Lajos, előszó:. Bp., Medicina. pp Birtalan Győző: Európai orvoslás az újkorban. Előszó:. Bp., SOMKL. p. 7. (Orvostörténeti Közlemények Suppl ) Buda József: Az orvoslás története és szemelvénygyűjtemény az orvoslás történetének irodalmából. Eü. Főisk. Jegyzet. Előszó:. Pécs, POTE Egészségügyi Főiskolai Kar. pp Buda József: A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából. Jegyzet diplomás ápoló szak hallgatói számára. Előszó:. Pécs, POTE Egészségügyi Főiskolai Kar. p. 1. Orvostan a képzőművészetben. (Előszó). In: Vida Mária: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon. Medicina in artibus in Hungaria. Bp., Magyar Képek Kiadó. pp Buda József: Az orvoslás története és szemelvénygyűjtemény az orvoslás történetének irodalmából. Eü. Főisk. Jegyzet. 2. kiad. Előszó:. Pécs, POTE Egészségügyi Főiskolai Kar. pp Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.).: Híres magyar orvosok. 1. köt. Előszó:. Bp., Galenus SOMKL. pp Az es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. I II. köt. Szerk.: Gazda István, Kapronczay Károly, Ács Tibor, Szállási Árpád; előszó:. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp

6 Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.).: Híres magyar orvosok. 2. köt. Előszó:. Bp., Galenus SOMKL. p. 7. Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.).: Híres magyar orvosok. 3. köt. Előszó:. Bp., Galenus SOMKL. p. 7. Quo vadis historia medicinae? (Előszó). In: A múlt magyar orvostörténészei. Sajtó alá rend.: Gazda István, vál.: Szállási Árpád, bev.: Kapronczay Károly. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Szerk.: Gazda István, közrem.: Szállási Árpád, előszó:. Bp., Akadémiai Kiadó. pp Cikkek, tanulmányok Orvostörténet Művelődéstörténet 1957 Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a 18. századból. = Orvostörténeti Közlemények 6 7 (1957) pp Hadegészségügyünk helyzete Buda visszafoglalása idején. = Honvédorvos 9 (1957) No pp Mozart betegsége és halála = Orvosi Hetilap, pp. 1 4, Die Praxis des altgriechischen Ärztes. = Hippokrates, No. 14. pp Der Arzt im alten Griechenland. = Urania, No. 10. pp Der erste Lehrstuhl für Homöopathie in Europa. = Deutsche Homöopathische Wochenschrift, No. 20. pp Gedruckte liturgische Bücher als medizinhistorische Quellen. = Janus, No pp Ärztliches über Haydn. = Musica, No. 5. pp Haydn und die Ärzte. = Therapeutische Berichte, No. 31. pp Die Pythische Thermen. = Zeitschr. für angew. Bäder- und Klimaheilkunde, No. 4. pp

7 Das berühmte Buch: Juan Huartes Examen de Ingenios. = Neue Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung, No. 8. p. 69. Juan Huartes Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. = Zeitschr. für ärztl. Fortbildung, No. 22. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Testi orvosságok könyve. = Orvostörténeti Közlemények 12 (1959) pp A legrégibb magyar nyelvű orvosi vény. = Orvostörténeti Közlemények 12 (1959) pp Paul Slezak: Geschichte der Sanitätsverwaltung. Wien Innsbruck, Loris Premuda: G. Harvey De motu cordis. Milano, (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények 13 (1959) pp Pythia thermái + Les thermes de Pythie. = Orvostörténeti Közlemények (1959) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Linnaeus commemorated Leyden, Lindeboom, G. A.: Haller in Holland. Delft, (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények (1959) pp Bibliofil orvosok. = Orvosi Hetilap, pp A doktor. = Orvosi Hetilap, pp Schiller, az orvos. = Orvosi Hetilap, pp Haydn és az orvosok. = Orvosi Hetilap, pp Juan Huarte a tehetség vizsgálatáról. = Orvosi Hetilap, pp Ein spätmittelalterliches medizinisches Handschriftenfragment. = Archiv f. Kulturgeschichte, No. 2. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Betätigten sich Ärztinnen im antiken Rom? = Ärztliche Sammelblätter, No. 7. pp Joannes Antonius Cassoviensis, Humanist und Arzt des Erasmus. = Gesnerus, No. 17. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Über die Werke des Albicus. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen medizinischen Handschriftenkunde. = Janus, No. 4. pp Kötetben újraközölve:

8 Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Colcodei seu liber de peste des Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino. = Sudhoffs Archiv 44 (1960) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Badehygiene und Geomedizin in den Werken des Albicus. = Zeitschrift. f. ngew. Bäder. Klimaheilkunde, No. 4. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Weszprémi István: Succincta Medicorum Hungariae et Transsilvaniae Biographia. Centuria I. Bp., (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények 17 (1960) pp Későközépkori orvosi kéziratfragmentum. = Orvostörténeti Közlemények 18 (1960) pp Caesar és a Julius Claudius-ház. = Orvosi Hetilap, pp Albucasis sebészeti műve. = Orvosi Hetilap, pp A vérátömlesztés történetéhez. = Orvosi Hetilap, p A salernoi Regimen sanitatis. = Orvosi Hetilap, pp A múlt orvostudományának négy jellemző alakja. = Orvosi Hetilap, pp Beitrag zur Pestliteratur des Spätmittelalters. = Centaurus, No. 2. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Antonius Gazius und die humanistische Medizin. = Medizinische Wochenschrift, No. 3. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Sigismundus Albicus, Regimen hominis seu vetularius. = Neue Zeitschrift f. ärztl. Fortbildung, No. 11. pp Der Ärzt Orlay und seine Beziehungen zu Goethe. Társszerző: Tardy Lajos. = Ztschr. f. Geschichte, Natur, Technik und Medizin, No. 3. pp Über das Antidotarium des Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino. = Zeitschrift f. Gesch., der Pharmazie, No. 4. pp No. 1. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Paracelsus a legújabb irodalom tükrében. = Orvosi Hetilap, pp

9 Vadianus, az orvos és a humanista. = Orvosi Hetilap, pp Ugo Benzi egy középkori orvos és filozófus. = Orvosi Hetilap, pp Cornelius Agrippa. = Orvosi Hetilap, pp Hires könyvek. = Orvosi Hetilap, pp Az orvostudomány szociológiájáról. Sigerist, H. E.: On the Sociology of Medicine. New York, (Könyvismertetés). = Orvosi Hetilap, pp A bányaorvostan kezdetei. = Orvosi Hetilap, pp Antonius Gazius. = Orvosi Hetilap, pp Joachim von Watt, ein medizinischer Humanist der Renaissance. = Ärztl. Sammelblätter, No. 6. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Ein Wegbereiter der klinischen Medizin im 18. Jahrhundert. = Die Heilkunst, No. 2. pp A budapesti orvosi egyetem és elődei. Társszerző: Tardy Lajos. = Univerzum, No. 12. pp Georg Friedrich Händel betegsége. = Egészségügyi Munka, No. 9. pp Goya betegsége. = Egészségügyi Munka, No. 12. pp H. E. Sigerist = Orvosi Hetilap, pp Orvostörténeti adatok a padovai egyetemről. = Orvosi Hetilap, pp Gerard van Swieten. = Orvosi Hetilap, pp Christoph Wilhelm Hufeland, medicus et praeceptor populi. = Orvosi Hetilap, pp Auenbrugger. = Orvosi Hetilap, pp Ein Vorkämpfer der Hygienischen Lebensführung. = Ärztl. Sammelblätter, No. 4. pp Dr. Jakob Reineggs ( ) Arzt, Metallurg und Bergbaufachmann. Társszerző: Tardy Lajos. = Der Anschnitt, No. 5. pp Aus der Vergangenheit de Budapester Universität. Die Budapester Universität und ihre Vorfahren. Társzerző: Tardy Lajos. = Die Waage, No. 3. pp

10 Beitrag zur Literaturgeschichte der Balneologie. Eine bibliographische Auswahl. = Zeitschrift f. Bäder- Klimaheilkunde, No. 6. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Leonhardus Fuchsius. = Orvosi Hetilap, pp Descartes: Tractatus de Homine. = Orvosi Hetilap, pp Győry Tibor = Orvosi Hetilap, pp XIV. Erik halála. Erik XIV. The Disinterment in Vasteras Cathedral, Stockholm, (Könyvismertetés). = Orvosi Hetilap, pp Carolus Linnaeus, Medicus et Botanicus. = Orvosi Hetilap, pp Paul Gyöngyössy, ein vergessener Boerhaave-Schüler. Társszerző: Tardy Lajos. = Janus, No. 2. pp Az orvos az ókori Görögországban. = Egészségügyi Munka, pp Orvosok az antik Rómában. = Élet és Tudomány, No. 35. pp A magyarországi járványok történetéből. Társszerző: Tardy Lajos. = Történelem, No. 3. pp és klny. A coronaria-probléma története. = Orvosi Hetilap, pp Carl Gustav Carus. = Orvosi Hetilap, pp Georg Ernst Stahl. = Orvosi Hetilap, pp Josephus Hyrtl, anatomiae professor ordinarius. = Orvosi Hetilap, pp Gyöngyössi Pál, orvos és filológus. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Richard Bright, M. D. (Egy angol orvos Magyarországon). = Orvosi Hetilap, pp Trnka Vencel. = Orvosi Hetilap, pp Higiénia 700 évvel ezelőtt. = Élet és Tudomány 9 (1965) pp Ungarische Ärztewappen. = Die Waage, No. 4. pp Medici Italiana in Ungheria fino al = L Arcispedale S. Anna di Ferrar Vol. XIII. (1965) pp Olasz orvosok Magyarországon. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp

11 600 éves a Bécsi Egyetem. = Orvosi Hetilap, pp Mesmer és a mesmerizmus. = Orvosi Hetilap, pp Ein Schüler der Bergakademie zu Schemnitz: Arzt und Bergbaufachmann Jakob Reineggs. Társszerző: Tardy Lajos. = Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. IV. Bratislava, pp A short history of epidemics in Hungary until the great cholera epidemic of Társszerző: Tardy Lajos. = Centaurus, No. 4. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Carolus Clusius Atrebatis. = Orvosi Hetilap, pp Olasz orvosok Magyarországon 1512-től a XVI. század végéig. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Theophrastus Bombastus ab Hohenheim dictus Paracelsus. = Orvosi Hetilap, pp Desiderius Erasmus Roterodamus. = Orvosi Hetilap, pp Széky János Károly és a késői vitalizmus. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Jan Swammerdam. = Orvosi Hetilap, pp A két Dee és Magyarország. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp A Calepinus szótár magyar orvosi szókincse. = Századok, pp Gyöngyössi Pál archiater és Platon Levsin. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények 50 (1969) pp A hazai orvosképzés története a nagyszombati orvosi kar felállítása előtt. = Orvostörténeti Közlemények (1969) pp Kötetekben újraközölve: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Bp., Tárogató Kiadó. pp Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Institutum Medico-Chirurgicum Josephinum. = Orvosi Hetilap, pp

12 Egy magyar karantén-orvos a XVIII. században. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Bánfihunyadi János az újabb adatok tükrében. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Summing-up of the past and present of Hungary s medicohistorical research work. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények Suppl. 4 (1970) pp Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon. (Könyvismertetés). = Filológiai Közlöny, pp A Grúz Orvostörténeti Társaság megalakulásához. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Academia Molleriana. Moller Károly Ottó működése és iskolája. = Orvosi Hetilap, pp Zur Geschichte des medizinischen Unterrichts in Ungarn vom frühen Mittelalter bis = Clio Medica, No. 1. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Schoretics és a belorvostan tanítása a nagyszombati egyetemen. = Orvostörténeti Közlemények (1971) pp The contacts of the two Dees and Sir Philip Sydney with the Hungarian physicians. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények Suppl. 6 (1972) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) 1974 Az orvostörténet jelentősége és feladata. = Medicus Universalis, No. 5. pp A physician-diplomat from the time of the Renaissance. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények (1974) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.)

13 Az arab medicina assimilatioja a későközépkori latin orvosi irodalomban. = Keletkutatás, pp Demográfia, No pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) 1975 Az orvos és a diagnózis. = A Központi Állami Kórház- és Rendelőintézet Tud. Közleményei, pp A XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus. (Megnyitó előadás). = Demográfia, pp A készülő Corpus Medicorum Syriacumhoz. = Keletkutatás, pp Az orvos és a társadalom. = Népegészségügy, No. 5. pp Tíz és fél millió ember egészsége. = Valóság, No. 9. pp angolul In: The New Hungarian Quarterly Vol. XVII. (1976) pp Madzsar József kiváló magyar orvos. = Szovjetszkoje Zdravoohranenie, No. 12. pp (oroszul) 1977 Paracelsus Forschung heute. = Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung. Folge 15 (1977) pp Hamburger J., magyar orvos és röntgenológus. = A Röntgenológia és Radiológia Hírei, No. 6. pp oroszul is Az Országos Egészségnevelési Intézet megalakulása. = Egészségnevelés, pp Medizinische Ausbildung in Ungarn im Spätmittelalter und in der Renaissance. = Paracelsusbrief, 6. Folge, Nov. (1979) pp The beginning of quantification in physiology. = Clio Medica 17 (1980) No. 4. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.)

14 Die Bedeutung Avicennas in der Entwicklung der spätmittelalterlichen europäischen Medizin. = Med. Wschr. 74 (1980) pp Mediaeval universities in Hungary with special relations to Cracow. = Orvostörténeti Közlemények (1980) pp Beginning of quantification in physiology. = Orvostörténeti Közlemények (1980) pp Avicenna és a psychosomatika gyökerei. = Orvosi Hetilap, pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) 1983 Reineggs Jakab orvos, bányász és kohász. Társszerző: Tardy Lajos. = Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, No. 9. pp (Múzeumi különszám) 1985 Zsámboky az orvos-humanista. = Orvostörténeti Közlemények (1985) pp Zur Geschichte der mediziniscen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. + Adatok Ausztria és Magyarország medicinájának történetéhez. = Österreichische Krankenhaus-Zeitung 32 (1991) pp Tankönyv és curriculum a középkori orvosi fakultáson. = Orvostörténeti Közlemények (1994) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Semmelweis Ignác hamvainál. = Orvosegyetem, No. 3. p Medicina a reneszánsz egyetemen. Tankönyv és curriculum. = Orvostörténeti Közlemények ( ) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.)

15 Bildende Kunst und Medizinhistoriographie. Überlegungen zu dem Buch von Maria Vida: Kunst und Medizin im historischen Ungarn. = Orvostörténeti Közlemények ( ) pp Filozófia a humanizmuskori orvosi stúdiumban. = Orvostörténeti Közlemények ( ) pp Medicina a felvilágosodás jegyében + Ein Mediziner im Zeichen der Aufklärung: István Weszprémi. = Orvostörténeti Közlemények (1999) pp A felvilágosodás könyvei. Weszprémi István = Lege Artis Medicinae, No. 1. pp Zur Geschichte der Pestinokulation im 18. Jahrhundert zugleich ein Beitrag zur Geschichte der ungarisch deutschen medizinischen Beziehungen. = Orvostörténeti Közlemények (2000) pp Freyer, M.: Vom mittelalterlichen Medizin zum modernen Biologieunterricht. Bd Passau, (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények (2000) pp In memoriam István Győrffy. = Nuntia Documenta, Annotationes II. Berlin, p. 5. Utak és kapcsolatok. = Valóság, No. 9. pp Über deutsch-ungarische Beziehunen der Medizin im Zeitalter der Aufklärung. = Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, No. 24. pp Az ókori medicina hagyományozódása az egyházatyáknál. = Valóság, No. 7. pp A tanköltemény az orvosi oktatásban. = Orvostörténeti Közlemények (2002) pp

16 Orvostudomány Eljárás a haemoglobin meghatározására. = Orvosi Hetilap, pp A fiatalkori billentyűhibákról. = Katonaorvosi Szemle, pp Gemeinschaftliches Vorkommen von familiärer Ovalocytose und konstitutioneller Eosinophilie. = Folia Haematologica 73 (1955) pp Zwei Fälle von familiären cortico-striato-cerebellarem-syndrom. = Med. Monatsch. 9 (1956) pp Syndroma epilepticum praemenstruale. = Wien. Med. Wschr. 42 (1956) pp Gleichzeitiges Vorkommen von familiärer Ovalocytose und konstitutioneller Eosinophilie. = Blut 3 (1957) pp Über Cystitis allergica. = Hippokrates, No. 15. pp Beitrag zum gemeinschaftlichen Vorkommen von familiärer Ovalocytose und konstitutioneller Eosinophilie. = Med. Mschr., No. 7. pp Adatok a Werner-syndroma klinikai képéhez. = Orvosi Hetilap, pp Beitrag zur Klinik der Angina pectoris allergica. = Wiener klin. Wschr., No. 42. pp Die Veränderung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit durch Antistin und ihre diagnostische Verwertung. = Wiener Med. Wschr., No. 44. pp Zum Problem der Insulin-Resistenz. = Landarzt, No. 8. pp Das Symptom der roten, glatten Zunge. = Hippokrates, No. 7. pp Die Beseitigung toxischer Erscheinungen bei der Digitalisbehandlung mittels Vitamin C. Társszerző: Tárai János. = Hippokrates, No. 23. pp Zur Klinik der Myocarditis allergica. = Landarzt, No. 7. pp Die durch Folliculin-Mangel bedingten Rhytmusstörungen des Herzens. = Hippokrates, No. 21. pp Zur Beeinflussung von digitalisbedingten Nebenwirkungen mit Ascorbinsäure beim Altersherzen. = Zsch. ges. inn. Med., No. 5. pp Herzrhythmusstörungen im Klimakterium. = Zsch. ges. inn. Med., No. 19. pp Osler-kór, congenitalis vitium és ovalocytosis együttes előfordulása. Társszerző: Máté Károly. = Orvosi Hetilap, pp Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom mit konstitutioneller Eosinophile und familiärer Ovalocytose. = Folia Haematologica 77 (1960) pp

17 Bemerkungen zur Ätiologie der Pericarditis idiopathica. = Hippokrates, No. 11. pp Über die allergischen Herzmuskelerkrankungen. = Landarzt, No. 17. pp Neue Wege zur Beseitigung der Digitalisintoleranz im Klimakterium. Társszerző: Máté Károly. = Med. Mschr., No. 10. pp Gleichzeitiges Vorkommen von Morbus Osler, kongenitalem Herzfehler und Ovalocytose. Társszerző: Máté Károly. = Wien. Med. Wschr. 19 (1960) pp Beitrag zum Problem der akuten benignen Pericarditis. = Zschr. ges. inn. Med., No. 15. pp Über die Bedeutung der sog. Spätfüllung der Gallenblase. = Zschr. ges. inn. Med., No. 21. pp Az epehólyag késői telődésének jelentősége. = Magyar Radiologia, No. 1. pp Beitrag zur Behandlung der Angina-pectoris-Syndroms. = Therapie der Gegenwart, No. 3. pp Sludge-Phänomen, Angina-pectoris-Syndrom und deren Beeinflussung. = Therapie der Gegenwart, No. 4. pp Klinische Aspekte der allergischen Herzkrankheiten. = Dtsch. med. Journal, No. 1. pp A hypertoniabetegség alfa-methyldopa kezeléséről. Társszerző: Fenyvesy J. = Orvosi Hetilap, pp Herzmuskel und Allergie. = Zeitschrift für prophylaktische Medizin, No. 5. pp A szívizom és hasizom kalium/k/-tartalmának összehasonlító vizsgálata, különböző betegségekben elhunyt egyéneken. Társszerzők: Moharos János, Kovács Géza. = Belorvosi Archívum, No. 1. pp Zur Wirkung der Kalium-Magnesium Aspartat-Therapie bei verschiedenen kardiologischen Erkrankungen. = Landarzt, No. 10. pp Klinikai vizsgálatok Gaponával ulcus betegségben. Társszerző: Gergely Imre. = Gyógyszereink 20 (1970) No. 11. pp Adatok a congenitalis vitium és ovalocytosissal szövődött teleangiestasia hereditaria familiaris pathologiai képéhez. Társszerző: Máté Károly. = Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, pp Tromacardin hatása a szívizomzatra infarctusos betegeknél. Társszerző: Máté Károly. = Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, pp

18 Introductory paper on the Regional Committee for Europe. = Official Records of the WHO. Copenhagen, pp Adress on the Twenty-seventh World Health Assembly, Geneva = Official Records of the WHO. Geneva, pp La riforma sanitaria. Obiettivi e resultati. = Ungheria Oggi (Roma), pp È state allargata la fascia delle persone aventi diritto al sussidia di maternità. = Notizie Ungheresi (Roma) 110 (1982) pp

19 1 Jelen bibliográfia nem tartalmazza az egészségügyi szervezési társadalomorvostani tanulmányokat, valamint azoknak az előadásoknak a címét, melyek csak rövidített (abstract) formájában jelentek meg.

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 Könyvek Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerző: Tardy Lajos. Bp., 1960. Medicina. 199

Részletesebben

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1. Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája Összeállította: Gazda István

Részletesebben

DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG

DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG DITOR UT DITEM 1 2 DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR SEMMELWEIS EGYETEM MAGYAR

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA-szám: K62295 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Vezető kutató: dr. TARDY János A kutatás címe: Iter Pannonicum. Kapcsolattörténeti tudománytörténeti alapkutatások Kutatási időszak: 2006. február 1. 2010. január

Részletesebben

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Antall József Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Íródott 1981-ben I. Az orvostörténelem hazai helyzetének vizsgálatakor egyaránt szólnunk kell az eredményekről és a kudarcokról, évtizedes, néha

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról

1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról 1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról Orvostörténelmi iskolák Az orvostörténelem iránti érdeklődés szinte az ókortól nyomon követhető és jellemezte a középkori orvosszerzőket

Részletesebben

Mesmer és a mesmerizmus

Mesmer és a mesmerizmus Schultheisz Emil Mesmer és a mesmerizmus Henri Bergson azt írja, hogy a valóság mágikus értelmezése óvta meg a primitív embereket attól a kétségbeeséstől, amely a természet erőinek kifürkészhetetlenségét

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Antall József ( ) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája

Antall József ( ) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája Antall József (1932 1993) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája Bibliography of József Antall s (1932 1993) works on history of medicine and history of pharmacy mati@tudomanytortenet.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 5.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 5. A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 5. Antall József (1932 1993) történész, művelődéstörténész, muzeológus, pedagógiatörténész, orvostörténész, tudományszervező, miniszterelnök tudományos

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

Schultheisz Emil Christoph Wilhelm Hufeland, medicus et praeceptor populi

Schultheisz Emil Christoph Wilhelm Hufeland, medicus et praeceptor populi Schultheisz Emil Christoph Wilhelm Hufeland, medicus et praeceptor populi A XIX. század magyar orvosi irodalmára, s bizonyos mértékig orvosainak gyakorlatára nem csekély befolyása volt Christoph Wilhelm

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon

Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon A XVII. század közepén Angliából kiinduló felvilágosodás racionalizmusa egész Európára átterjedvén Magyarországot is elérte. Nem csekély mértékben

Részletesebben

Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből

Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből Prof. dr. Schultheisz Emil Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből A 2002 2003-as évben, tehát a kutatás első két évében az európai orvosi oktatás történetének összegzését készítettük

Részletesebben

Diósadi Elekes György

Diósadi Elekes György Diósadi Elekes György EGYKORI ERDÉLYI ORVOSTÖRTÉNÉSZEK Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai A kolozsvári egyetem hazatértével mienk lett az ott 1921-ben felállított orvostörténeti

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012 2014/2015. őszi félév BBV-200.178/EC Német nyelv kezdőknek (A1) Miskei Réka 1/a: H. 16:30-18:00 Sz. 19:45-21:15; 1/b: H. 18:00-19:30 P. 12.30-14:00 EC, 012; 015 BBV-200.179/EC Német nyelv újrakezdőknek

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001

A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001 A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ORVOSI NUMIZMATIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TÖRTÉNETE 1976-2001 SÜLE TAMÁS Huszonöt év történelmi léptékkel mérve nem nagy idö, de az ember életében már jelentős, hiszen az újszülött

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1 (1) 1. Mi a művészettörténet? az emberiség mindenkori művészi-esztétikai tevékenységeinek és az ebből fakadó emlékanyag összessége; a

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Propedeutika-teszt 3. tudománytörténet

Propedeutika-teszt 3. tudománytörténet Propedeutika-teszt 3. tudománytörténet Propedeutika-teszt 3 (1) 1. Állítsa időrendbe a művészettörténet-írás alábbi alakjait: 1. Baxandall 2. Burckhardt 3. Bryson 4. Gombrich 5. Hotho 6. Riegl 7. Saxl

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Klein Ágnes

Szakmai önéletrajz. Klein Ágnes Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetőség Klein Ágnes Főiskolai docens Végzettségek Német nyelv és irodalom szak Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs 1996, német nemzetiségi tanító Eötvös József Tanítóképző

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Rotterdami Erasmus és magyar orvosa

Rotterdami Erasmus és magyar orvosa Schultheisz Emil Rotterdami Erasmus és magyar orvosa Jóllehet Rotterdami Erasmus nem volt orvos, életműve mégis integráns része a medicina történetének. Azzá teszi egyrészt és elsősorban a kor tudományos

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet TARDY LAJOS ÉLETRAJZI ADATAI TARDY JÁNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN Tardy Lajos 1914. július 28-án született

Részletesebben

ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE*

ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE* ZSÁMBOKY JÁNOS NUMIZMATIKAI TEVÉKENYSÉGE* HUSZÁR LAJOS -A. 16. században a humanista műveltségnek elismert tekintélye volt a magyarországi születésű Zsámboky János (ismertebb humanista néven Johannes Sambucus)

Részletesebben

3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban

3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban 3. Az orvostörténelem művelése a hazai tudományos társaságokban Sajnos az egyetemi orvostörténeti képzés hiányában az orvostörténeti önképzés és továbbképzés színtere a társasági élet lett. Az orvostörténelem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Petrovics Alica A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Több mint 20 éve annak, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-ban - ünnepélyes

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR TANSZÉKVEZETŐ FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: A DOKUMENTUMFILM ELMÉLETE MAGYAR FILMTÖRTÉNET - JANCSÓ MIKLÓS FILMELMÉLET - HEVESY IVÁN, BALÁZS BÉLA VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal,

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal, A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, együttműködésben a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede

Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede Prof. Dr. Várallyay György az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor az Agrokémia és Talajtan főszerkesztője MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet,

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi

Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi Rezidens orvosok szakterületválasztási és vidéki munkavállalási motivációi Doktori tézisek Girasek Edmond Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gaál Péter egyetemi

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap.

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA I. Önálló publikációk: 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. 2. Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. (Egyetemi

Részletesebben

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely

2016/2017. őszi félév Kód Cím Oktató Időpont Hely 2016/2017. őszi félév 2015/2016. tavaszi félév BMVD-200.407/EC Német 2: Német nyelv kezdőknek (A1-A2) Sós Gabriella H, 19:30-21:00 ; Sze, 19:30-21:00 EC BMVD-200.408/EC Német 4: Német nyelv félközéphaladóknak

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése NNMKONO01 - Otatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési ré MK-1 Nyelvi kompetenciák fejletése 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben

A KORONÁZÁSI JELVÉNYEK OKMÁNYAI

A KORONÁZÁSI JELVÉNYEK OKMÁNYAI BIBLIOTHECA HUMANITATIS HISTORICA A MUSEO NATIONALI HUNGARICO DIGESTA - XVIII. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KIADVÁNYA SUB Göttingen 7 217 354 505 2004 A 18317 A KORONÁZÁSI JELVÉNYEK OKMÁNYAI

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben