SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS"

Átírás

1 SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SZAKCIKKEINEK JEGYZÉKE 1 Összeállították a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével. Könyvek Traditio renovata. Tanulmányok a középkor és a reneszánsz orvostudományáról. Bp., SOMKL. 225 p. (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Az orvoslás kultúrtörténetéből. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. Piliscsaba, TKME MATI. 323 p. Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerző: Tardy Lajos. Bp., Medicina. 199 p. (Ua. oroszul: Glavi iz isztorii russzko vengerszkih megyicinszkih szvjazej. Társszerző: Tardy Lajos. Moszkva, Medicina. 204 p.) Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Közrem.: Birtalan Győző. Bp., SOTE, p.; p.; p. Az európai orvosi oktatás történetéből. Stúdiumok a középkorban és a koraújkorban. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. Piliscsaba, SOMKL MATI. 201 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 40.) Szerkesztett könyvek Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae Augusti 1974 Budapestini. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza, Némethy Ferenc, ; közrem.: Réti Endre, Zalai Károly, Karasszon Dénes, Birtalan Győző köt. Bp., Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae Semmelweis nominata p. Kórháztervezési útmutató. 2. átdolg. kiad. Szerk.: Cserba László, Dános Ottó,. Bp., Medicina. 531 p., 3 t.

2 History of Physiology. Ed.:. Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. 208 p. (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Historia Medica Hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: Antall József, Birtalan Győző,. Bp., Medicina. 147 p. Könyvrészletek, tanulmányok évkönyvekben, valamint az orvos- és művelődéstörténeti kongresszusok alkalmából közreadott önálló kötetekben Zur Prophylaxe. Diagnostik und Therapie der allergischen Myocarderkrankungen. Verhandlungen, Weltkongress für prophylaktische Medizin und Sozialhygiene, Bad Aussee, pp Giovanni Pico della Mirandolas Bedeutung für die Medizin. In: L Opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella Storia dell Umanesimo. Firenze, Convegno Internationale. Comunicazioni. pp Újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Die Bedeutung der Philosophie des Giovanni Pico della Mirandola für die paracelsische Medizin. In: Festschrift 16. Paracelsustag. Salzburg, pp L influenza dell umanesimo italiano sulla medicina dell Europa centrale. In: Convegno internazionale su Il pensiero de rinascimento e il tempo nostro, Montepulciano pp Die Ärzte des Kaisers Siegmund aus dem Hause Luxemburg. In: Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung. Wien, pp Civilizációs ártalmak és testedzés. In: Testedzés, egészségvédelem. Tata, pp Vyučovanie medicíny v Trnave podl a prednášok profesora Schoreticsa. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, pp Náčrt minulého a súčasného výskumu dejín Medicíny v Maďarsku. Társszerző: Tardy Lajos. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, pp Spätmittelalterliche Medizin in Ungarn. (Medieval Medicine in Hungary). In: Proceedings of the History of Medicine. II. köt. London, pp Presidential Address. In: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae Augusti 1974 Budapestini. Vol. 1. Bp., Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae Semmelweis nominata. pp

3 On the beginnings of quantitative thinking in medicine (Nicholas of Cusa and the Idiot). In: History of Physiology. (ed.: ). Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. pp (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) A physiologiának rövid sommája A short summation of physiology the first book of physiology in Hungarian. Társszerző: Kovách Arisztid. In: History of Physiology. (ed.: ). Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. pp (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Magyar orvostörténeti kronológia a kezdetektől 1526-ig. In: Magyarország történeti kronológiája I. A kezdetektől 1526-ig. Főszerk.: Benda Kálmán. Bp., Akadémiai Kiadó. 354 p. Enlightenment medicine in Hungary, introductury paper. In: Seventh International Congress on the Enlightenment. Bp., The Voltaire-Foundation, Oxford pp A magyar medicina a nagyszombati orvosi kar felállításáig. In: Historia Medica Hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: Antall József, Birtalan Győző,. Bp., Medicina. pp Medicine and Enlightenment in Hungary. In: Studies on Voltaire and the 18. century. Vol. II. Oxford, pp Ein ungarischer Humanist Johannes Zsámboky (Sambucus) und seine Beziehungen zu einigen seiner deutschen Freunde. In: Proceedings of the XXX. Intern. Congr. Hist. Med. Düsseldorf, pp Újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Bevezetés a Hippokratészi Gyűjtemény olvasásához. In: Kádár Zoltán (szerk.): Válogatások a Hippokratészi Gyűjteményből. Bev.:, vál.: Havas László, ford.: Havas László, Németh Béla, Ritoók Zsigmond, közrem.: Szlatky Mária. Bp., Gondolat. pp Cusai Nicholas és az orvosi gondolkodás + Nicholas of Cusa and medical thinking. In: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem jubileumi emlékkönyve. ( ). Memorial Book of Semmelweis University of medicine. Szerk.: Bécsi Antal, Fekete György, Huszár György, Karasszon Dénes, Molnár László, Monos Emil, Rixer András,, Tahin Emma, Walton Gusztáv. Bp., SOTE. pp

4 A hazai orvosképzés története a nagyszombati orvosi kar felállításáig. In: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Felsőoktatási segédanyag. Vál.: Gazda István. Szerk.: V. Molnár László. Bp., Tárogató Kiadó. pp Problem-analysis in modern medicine and health care systems in medico-historical context, with special regard to Hungarian data. With Judit Forrai. In: Topic reports of ministry level research of the Ministry of Welfare Vol. 2. Bp., pp A Közegészségtani Intézet történetének tárgyi emlékei. In: Morava Endre, Forrai Judit, Tahin Emma (szerk.): Jubileumi évkönyv. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet. [ ]. Bp., SOTE Közegészségtani Int. pp Orvoslás a felvilágosodás jegyében. In: Weszprémi István emlékezete halálának 200. évfordulóján. Sajtó alá rend.: Gazda István, összeáll.: Szállási Árpád. Piliscsaba Bp. Debrecen, MATI SOMKL Debreceni Egyetem. pp Gerard van Swieten + Segner János András + Rácz Sámuel. In: Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.): Híres magyar orvosok. 2. köt. Bp., Galenus. pp , 21 25, Győry Tibor. ( ) + Irsay István. ( ). In: A múlt magyar orvostörténészei. Sajtó alá rend.: Gazda István, vál.: Szállási Árpád, bev.: Kapronczay Károly. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp , Könyvekhez írt bevezető tanulmányok Antall József (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. Előszó:. Bp., SOMKL. p. 7. (Communicationes de historia artis medicinae Suppl. 5.) + németül és angolul is Előszó. [A magyar orvosképzés és továbbképzés 30 éve]. = Orvostörténeti Közlemények (1975) pp A szekszárdi kórház százhetvenöt éve. Előszó:, bev.: Szentgáli Gyula, szerk.: Balogh József, Gutai Miklós, Kelemen Endre. Szekszárd, Tolna M. Kórház. p. I. Az Országos Traumatológiai Intézet Emlékkönyve ( ). Előszó:. Bp., Országos Traumatológiai Intézet. pp (Az Országos Traumatológiai Intézet kiadványai 5.) Ščepin, O. P.: A fejlődő országok egészségügyi problémái. Az afrikai kontinensre vonatkozó adatok alapján. Ford.: Dürr Béláné, Téri Sarolta, Valachi Mária, előszó:. Bp., Medicina. pp. 5 8.

5 Jahn Anna: Krónika emberközelből. Előszó:. Bp., Gondolat Kiadó. pp Petrov, Boris Dmitrievič: Ibn Szína. Avicenna Ford.: Kovács Zoltán, előszó:. Bp., Medicina. pp Endrőczi Elemér Farádi László Kádár Tibor: 100 éves a magyar orvostovábbképzés Előszó:. Bp., OKI SOMKL MOT. pp (Communicationes de historia artis medicinae) Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza, előszó:. Bp., SOMKL. p. 5. (Orvostörténeti könyvek) Antall József Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Előszó: és Fekete Sándor. Bp., SOMKL. pp (Communicationes de historia artis medicinae Suppl ) + angolul és németül is Ščepin, O. P.: A világ országainak egészségügye. Ford.: Tardy Lajos, előszó:. Bp., Medicina. pp Birtalan Győző: Európai orvoslás az újkorban. Előszó:. Bp., SOMKL. p. 7. (Orvostörténeti Közlemények Suppl ) Buda József: Az orvoslás története és szemelvénygyűjtemény az orvoslás történetének irodalmából. Eü. Főisk. Jegyzet. Előszó:. Pécs, POTE Egészségügyi Főiskolai Kar. pp Buda József: A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából. Jegyzet diplomás ápoló szak hallgatói számára. Előszó:. Pécs, POTE Egészségügyi Főiskolai Kar. p. 1. Orvostan a képzőművészetben. (Előszó). In: Vida Mária: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon. Medicina in artibus in Hungaria. Bp., Magyar Képek Kiadó. pp Buda József: Az orvoslás története és szemelvénygyűjtemény az orvoslás történetének irodalmából. Eü. Főisk. Jegyzet. 2. kiad. Előszó:. Pécs, POTE Egészségügyi Főiskolai Kar. pp Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.).: Híres magyar orvosok. 1. köt. Előszó:. Bp., Galenus SOMKL. pp Az es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. I II. köt. Szerk.: Gazda István, Kapronczay Károly, Ács Tibor, Szállási Árpád; előszó:. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp

6 Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.).: Híres magyar orvosok. 2. köt. Előszó:. Bp., Galenus SOMKL. p. 7. Kapronczay Károly Vizi E. Szilveszter (szerk.).: Híres magyar orvosok. 3. köt. Előszó:. Bp., Galenus SOMKL. p. 7. Quo vadis historia medicinae? (Előszó). In: A múlt magyar orvostörténészei. Sajtó alá rend.: Gazda István, vál.: Szállási Árpád, bev.: Kapronczay Károly. Piliscsaba Bp., MATI SOMKL. pp Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Szerk.: Gazda István, közrem.: Szállási Árpád, előszó:. Bp., Akadémiai Kiadó. pp Cikkek, tanulmányok Orvostörténet Művelődéstörténet 1957 Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a 18. századból. = Orvostörténeti Közlemények 6 7 (1957) pp Hadegészségügyünk helyzete Buda visszafoglalása idején. = Honvédorvos 9 (1957) No pp Mozart betegsége és halála = Orvosi Hetilap, pp. 1 4, Die Praxis des altgriechischen Ärztes. = Hippokrates, No. 14. pp Der Arzt im alten Griechenland. = Urania, No. 10. pp Der erste Lehrstuhl für Homöopathie in Europa. = Deutsche Homöopathische Wochenschrift, No. 20. pp Gedruckte liturgische Bücher als medizinhistorische Quellen. = Janus, No pp Ärztliches über Haydn. = Musica, No. 5. pp Haydn und die Ärzte. = Therapeutische Berichte, No. 31. pp Die Pythische Thermen. = Zeitschr. für angew. Bäder- und Klimaheilkunde, No. 4. pp

7 Das berühmte Buch: Juan Huartes Examen de Ingenios. = Neue Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung, No. 8. p. 69. Juan Huartes Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. = Zeitschr. für ärztl. Fortbildung, No. 22. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Testi orvosságok könyve. = Orvostörténeti Közlemények 12 (1959) pp A legrégibb magyar nyelvű orvosi vény. = Orvostörténeti Közlemények 12 (1959) pp Paul Slezak: Geschichte der Sanitätsverwaltung. Wien Innsbruck, Loris Premuda: G. Harvey De motu cordis. Milano, (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények 13 (1959) pp Pythia thermái + Les thermes de Pythie. = Orvostörténeti Közlemények (1959) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Linnaeus commemorated Leyden, Lindeboom, G. A.: Haller in Holland. Delft, (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények (1959) pp Bibliofil orvosok. = Orvosi Hetilap, pp A doktor. = Orvosi Hetilap, pp Schiller, az orvos. = Orvosi Hetilap, pp Haydn és az orvosok. = Orvosi Hetilap, pp Juan Huarte a tehetség vizsgálatáról. = Orvosi Hetilap, pp Ein spätmittelalterliches medizinisches Handschriftenfragment. = Archiv f. Kulturgeschichte, No. 2. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Betätigten sich Ärztinnen im antiken Rom? = Ärztliche Sammelblätter, No. 7. pp Joannes Antonius Cassoviensis, Humanist und Arzt des Erasmus. = Gesnerus, No. 17. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Über die Werke des Albicus. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen medizinischen Handschriftenkunde. = Janus, No. 4. pp Kötetben újraközölve:

8 Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Colcodei seu liber de peste des Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino. = Sudhoffs Archiv 44 (1960) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Badehygiene und Geomedizin in den Werken des Albicus. = Zeitschrift. f. ngew. Bäder. Klimaheilkunde, No. 4. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Weszprémi István: Succincta Medicorum Hungariae et Transsilvaniae Biographia. Centuria I. Bp., (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények 17 (1960) pp Későközépkori orvosi kéziratfragmentum. = Orvostörténeti Közlemények 18 (1960) pp Caesar és a Julius Claudius-ház. = Orvosi Hetilap, pp Albucasis sebészeti műve. = Orvosi Hetilap, pp A vérátömlesztés történetéhez. = Orvosi Hetilap, p A salernoi Regimen sanitatis. = Orvosi Hetilap, pp A múlt orvostudományának négy jellemző alakja. = Orvosi Hetilap, pp Beitrag zur Pestliteratur des Spätmittelalters. = Centaurus, No. 2. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Antonius Gazius und die humanistische Medizin. = Medizinische Wochenschrift, No. 3. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Sigismundus Albicus, Regimen hominis seu vetularius. = Neue Zeitschrift f. ärztl. Fortbildung, No. 11. pp Der Ärzt Orlay und seine Beziehungen zu Goethe. Társszerző: Tardy Lajos. = Ztschr. f. Geschichte, Natur, Technik und Medizin, No. 3. pp Über das Antidotarium des Bartholomaeus Squarcialupis de Plumbino. = Zeitschrift f. Gesch., der Pharmazie, No. 4. pp No. 1. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Paracelsus a legújabb irodalom tükrében. = Orvosi Hetilap, pp

9 Vadianus, az orvos és a humanista. = Orvosi Hetilap, pp Ugo Benzi egy középkori orvos és filozófus. = Orvosi Hetilap, pp Cornelius Agrippa. = Orvosi Hetilap, pp Hires könyvek. = Orvosi Hetilap, pp Az orvostudomány szociológiájáról. Sigerist, H. E.: On the Sociology of Medicine. New York, (Könyvismertetés). = Orvosi Hetilap, pp A bányaorvostan kezdetei. = Orvosi Hetilap, pp Antonius Gazius. = Orvosi Hetilap, pp Joachim von Watt, ein medizinischer Humanist der Renaissance. = Ärztl. Sammelblätter, No. 6. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Ein Wegbereiter der klinischen Medizin im 18. Jahrhundert. = Die Heilkunst, No. 2. pp A budapesti orvosi egyetem és elődei. Társszerző: Tardy Lajos. = Univerzum, No. 12. pp Georg Friedrich Händel betegsége. = Egészségügyi Munka, No. 9. pp Goya betegsége. = Egészségügyi Munka, No. 12. pp H. E. Sigerist = Orvosi Hetilap, pp Orvostörténeti adatok a padovai egyetemről. = Orvosi Hetilap, pp Gerard van Swieten. = Orvosi Hetilap, pp Christoph Wilhelm Hufeland, medicus et praeceptor populi. = Orvosi Hetilap, pp Auenbrugger. = Orvosi Hetilap, pp Ein Vorkämpfer der Hygienischen Lebensführung. = Ärztl. Sammelblätter, No. 4. pp Dr. Jakob Reineggs ( ) Arzt, Metallurg und Bergbaufachmann. Társszerző: Tardy Lajos. = Der Anschnitt, No. 5. pp Aus der Vergangenheit de Budapester Universität. Die Budapester Universität und ihre Vorfahren. Társzerző: Tardy Lajos. = Die Waage, No. 3. pp

10 Beitrag zur Literaturgeschichte der Balneologie. Eine bibliographische Auswahl. = Zeitschrift f. Bäder- Klimaheilkunde, No. 6. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Leonhardus Fuchsius. = Orvosi Hetilap, pp Descartes: Tractatus de Homine. = Orvosi Hetilap, pp Győry Tibor = Orvosi Hetilap, pp XIV. Erik halála. Erik XIV. The Disinterment in Vasteras Cathedral, Stockholm, (Könyvismertetés). = Orvosi Hetilap, pp Carolus Linnaeus, Medicus et Botanicus. = Orvosi Hetilap, pp Paul Gyöngyössy, ein vergessener Boerhaave-Schüler. Társszerző: Tardy Lajos. = Janus, No. 2. pp Az orvos az ókori Görögországban. = Egészségügyi Munka, pp Orvosok az antik Rómában. = Élet és Tudomány, No. 35. pp A magyarországi járványok történetéből. Társszerző: Tardy Lajos. = Történelem, No. 3. pp és klny. A coronaria-probléma története. = Orvosi Hetilap, pp Carl Gustav Carus. = Orvosi Hetilap, pp Georg Ernst Stahl. = Orvosi Hetilap, pp Josephus Hyrtl, anatomiae professor ordinarius. = Orvosi Hetilap, pp Gyöngyössi Pál, orvos és filológus. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Richard Bright, M. D. (Egy angol orvos Magyarországon). = Orvosi Hetilap, pp Trnka Vencel. = Orvosi Hetilap, pp Higiénia 700 évvel ezelőtt. = Élet és Tudomány 9 (1965) pp Ungarische Ärztewappen. = Die Waage, No. 4. pp Medici Italiana in Ungheria fino al = L Arcispedale S. Anna di Ferrar Vol. XIII. (1965) pp Olasz orvosok Magyarországon. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp

11 600 éves a Bécsi Egyetem. = Orvosi Hetilap, pp Mesmer és a mesmerizmus. = Orvosi Hetilap, pp Ein Schüler der Bergakademie zu Schemnitz: Arzt und Bergbaufachmann Jakob Reineggs. Társszerző: Tardy Lajos. = Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. IV. Bratislava, pp A short history of epidemics in Hungary until the great cholera epidemic of Társszerző: Tardy Lajos. = Centaurus, No. 4. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Carolus Clusius Atrebatis. = Orvosi Hetilap, pp Olasz orvosok Magyarországon 1512-től a XVI. század végéig. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Theophrastus Bombastus ab Hohenheim dictus Paracelsus. = Orvosi Hetilap, pp Desiderius Erasmus Roterodamus. = Orvosi Hetilap, pp Széky János Károly és a késői vitalizmus. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Jan Swammerdam. = Orvosi Hetilap, pp A két Dee és Magyarország. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp A Calepinus szótár magyar orvosi szókincse. = Századok, pp Gyöngyössi Pál archiater és Platon Levsin. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények 50 (1969) pp A hazai orvosképzés története a nagyszombati orvosi kar felállítása előtt. = Orvostörténeti Közlemények (1969) pp Kötetekben újraközölve: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Bp., Tárogató Kiadó. pp Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Institutum Medico-Chirurgicum Josephinum. = Orvosi Hetilap, pp

12 Egy magyar karantén-orvos a XVIII. században. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Bánfihunyadi János az újabb adatok tükrében. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Summing-up of the past and present of Hungary s medicohistorical research work. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények Suppl. 4 (1970) pp Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon. (Könyvismertetés). = Filológiai Közlöny, pp A Grúz Orvostörténeti Társaság megalakulásához. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvosi Hetilap, pp Academia Molleriana. Moller Károly Ottó működése és iskolája. = Orvosi Hetilap, pp Zur Geschichte des medizinischen Unterrichts in Ungarn vom frühen Mittelalter bis = Clio Medica, No. 1. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Schoretics és a belorvostan tanítása a nagyszombati egyetemen. = Orvostörténeti Közlemények (1971) pp The contacts of the two Dees and Sir Philip Sydney with the Hungarian physicians. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények Suppl. 6 (1972) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) 1974 Az orvostörténet jelentősége és feladata. = Medicus Universalis, No. 5. pp A physician-diplomat from the time of the Renaissance. Társszerző: Tardy Lajos. = Orvostörténeti Közlemények (1974) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.)

13 Az arab medicina assimilatioja a későközépkori latin orvosi irodalomban. = Keletkutatás, pp Demográfia, No pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) 1975 Az orvos és a diagnózis. = A Központi Állami Kórház- és Rendelőintézet Tud. Közleményei, pp A XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus. (Megnyitó előadás). = Demográfia, pp A készülő Corpus Medicorum Syriacumhoz. = Keletkutatás, pp Az orvos és a társadalom. = Népegészségügy, No. 5. pp Tíz és fél millió ember egészsége. = Valóság, No. 9. pp angolul In: The New Hungarian Quarterly Vol. XVII. (1976) pp Madzsar József kiváló magyar orvos. = Szovjetszkoje Zdravoohranenie, No. 12. pp (oroszul) 1977 Paracelsus Forschung heute. = Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung. Folge 15 (1977) pp Hamburger J., magyar orvos és röntgenológus. = A Röntgenológia és Radiológia Hírei, No. 6. pp oroszul is Az Országos Egészségnevelési Intézet megalakulása. = Egészségnevelés, pp Medizinische Ausbildung in Ungarn im Spätmittelalter und in der Renaissance. = Paracelsusbrief, 6. Folge, Nov. (1979) pp The beginning of quantification in physiology. = Clio Medica 17 (1980) No. 4. pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.)

14 Die Bedeutung Avicennas in der Entwicklung der spätmittelalterlichen europäischen Medizin. = Med. Wschr. 74 (1980) pp Mediaeval universities in Hungary with special relations to Cracow. = Orvostörténeti Közlemények (1980) pp Beginning of quantification in physiology. = Orvostörténeti Közlemények (1980) pp Avicenna és a psychosomatika gyökerei. = Orvosi Hetilap, pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) 1983 Reineggs Jakab orvos, bányász és kohász. Társszerző: Tardy Lajos. = Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, No. 9. pp (Múzeumi különszám) 1985 Zsámboky az orvos-humanista. = Orvostörténeti Közlemények (1985) pp Zur Geschichte der mediziniscen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. + Adatok Ausztria és Magyarország medicinájának történetéhez. = Österreichische Krankenhaus-Zeitung 32 (1991) pp Tankönyv és curriculum a középkori orvosi fakultáson. = Orvostörténeti Közlemények (1994) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.) Semmelweis Ignác hamvainál. = Orvosegyetem, No. 3. p Medicina a reneszánsz egyetemen. Tankönyv és curriculum. = Orvostörténeti Közlemények ( ) pp Kötetben újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Orvostörténeti Közlemények Suppl. 21.)

15 Bildende Kunst und Medizinhistoriographie. Überlegungen zu dem Buch von Maria Vida: Kunst und Medizin im historischen Ungarn. = Orvostörténeti Közlemények ( ) pp Filozófia a humanizmuskori orvosi stúdiumban. = Orvostörténeti Közlemények ( ) pp Medicina a felvilágosodás jegyében + Ein Mediziner im Zeichen der Aufklärung: István Weszprémi. = Orvostörténeti Közlemények (1999) pp A felvilágosodás könyvei. Weszprémi István = Lege Artis Medicinae, No. 1. pp Zur Geschichte der Pestinokulation im 18. Jahrhundert zugleich ein Beitrag zur Geschichte der ungarisch deutschen medizinischen Beziehungen. = Orvostörténeti Közlemények (2000) pp Freyer, M.: Vom mittelalterlichen Medizin zum modernen Biologieunterricht. Bd Passau, (Könyvismertetés). = Orvostörténeti Közlemények (2000) pp In memoriam István Győrffy. = Nuntia Documenta, Annotationes II. Berlin, p. 5. Utak és kapcsolatok. = Valóság, No. 9. pp Über deutsch-ungarische Beziehunen der Medizin im Zeitalter der Aufklärung. = Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, No. 24. pp Az ókori medicina hagyományozódása az egyházatyáknál. = Valóság, No. 7. pp A tanköltemény az orvosi oktatásban. = Orvostörténeti Közlemények (2002) pp

16 Orvostudomány Eljárás a haemoglobin meghatározására. = Orvosi Hetilap, pp A fiatalkori billentyűhibákról. = Katonaorvosi Szemle, pp Gemeinschaftliches Vorkommen von familiärer Ovalocytose und konstitutioneller Eosinophilie. = Folia Haematologica 73 (1955) pp Zwei Fälle von familiären cortico-striato-cerebellarem-syndrom. = Med. Monatsch. 9 (1956) pp Syndroma epilepticum praemenstruale. = Wien. Med. Wschr. 42 (1956) pp Gleichzeitiges Vorkommen von familiärer Ovalocytose und konstitutioneller Eosinophilie. = Blut 3 (1957) pp Über Cystitis allergica. = Hippokrates, No. 15. pp Beitrag zum gemeinschaftlichen Vorkommen von familiärer Ovalocytose und konstitutioneller Eosinophilie. = Med. Mschr., No. 7. pp Adatok a Werner-syndroma klinikai képéhez. = Orvosi Hetilap, pp Beitrag zur Klinik der Angina pectoris allergica. = Wiener klin. Wschr., No. 42. pp Die Veränderung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit durch Antistin und ihre diagnostische Verwertung. = Wiener Med. Wschr., No. 44. pp Zum Problem der Insulin-Resistenz. = Landarzt, No. 8. pp Das Symptom der roten, glatten Zunge. = Hippokrates, No. 7. pp Die Beseitigung toxischer Erscheinungen bei der Digitalisbehandlung mittels Vitamin C. Társszerző: Tárai János. = Hippokrates, No. 23. pp Zur Klinik der Myocarditis allergica. = Landarzt, No. 7. pp Die durch Folliculin-Mangel bedingten Rhytmusstörungen des Herzens. = Hippokrates, No. 21. pp Zur Beeinflussung von digitalisbedingten Nebenwirkungen mit Ascorbinsäure beim Altersherzen. = Zsch. ges. inn. Med., No. 5. pp Herzrhythmusstörungen im Klimakterium. = Zsch. ges. inn. Med., No. 19. pp Osler-kór, congenitalis vitium és ovalocytosis együttes előfordulása. Társszerző: Máté Károly. = Orvosi Hetilap, pp Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom mit konstitutioneller Eosinophile und familiärer Ovalocytose. = Folia Haematologica 77 (1960) pp

17 Bemerkungen zur Ätiologie der Pericarditis idiopathica. = Hippokrates, No. 11. pp Über die allergischen Herzmuskelerkrankungen. = Landarzt, No. 17. pp Neue Wege zur Beseitigung der Digitalisintoleranz im Klimakterium. Társszerző: Máté Károly. = Med. Mschr., No. 10. pp Gleichzeitiges Vorkommen von Morbus Osler, kongenitalem Herzfehler und Ovalocytose. Társszerző: Máté Károly. = Wien. Med. Wschr. 19 (1960) pp Beitrag zum Problem der akuten benignen Pericarditis. = Zschr. ges. inn. Med., No. 15. pp Über die Bedeutung der sog. Spätfüllung der Gallenblase. = Zschr. ges. inn. Med., No. 21. pp Az epehólyag késői telődésének jelentősége. = Magyar Radiologia, No. 1. pp Beitrag zur Behandlung der Angina-pectoris-Syndroms. = Therapie der Gegenwart, No. 3. pp Sludge-Phänomen, Angina-pectoris-Syndrom und deren Beeinflussung. = Therapie der Gegenwart, No. 4. pp Klinische Aspekte der allergischen Herzkrankheiten. = Dtsch. med. Journal, No. 1. pp A hypertoniabetegség alfa-methyldopa kezeléséről. Társszerző: Fenyvesy J. = Orvosi Hetilap, pp Herzmuskel und Allergie. = Zeitschrift für prophylaktische Medizin, No. 5. pp A szívizom és hasizom kalium/k/-tartalmának összehasonlító vizsgálata, különböző betegségekben elhunyt egyéneken. Társszerzők: Moharos János, Kovács Géza. = Belorvosi Archívum, No. 1. pp Zur Wirkung der Kalium-Magnesium Aspartat-Therapie bei verschiedenen kardiologischen Erkrankungen. = Landarzt, No. 10. pp Klinikai vizsgálatok Gaponával ulcus betegségben. Társszerző: Gergely Imre. = Gyógyszereink 20 (1970) No. 11. pp Adatok a congenitalis vitium és ovalocytosissal szövődött teleangiestasia hereditaria familiaris pathologiai képéhez. Társszerző: Máté Károly. = Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, pp Tromacardin hatása a szívizomzatra infarctusos betegeknél. Társszerző: Máté Károly. = Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, pp

18 Introductory paper on the Regional Committee for Europe. = Official Records of the WHO. Copenhagen, pp Adress on the Twenty-seventh World Health Assembly, Geneva = Official Records of the WHO. Geneva, pp La riforma sanitaria. Obiettivi e resultati. = Ungheria Oggi (Roma), pp È state allargata la fascia delle persone aventi diritto al sussidia di maternità. = Notizie Ungheresi (Roma) 110 (1982) pp

19 1 Jelen bibliográfia nem tartalmazza az egészségügyi szervezési társadalomorvostani tanulmányokat, valamint azoknak az előadásoknak a címét, melyek csak rövidített (abstract) formájában jelentek meg.

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

Brosúra, kisnyomtatvány és különlenyomat-nyilvántartás

Brosúra, kisnyomtatvány és különlenyomat-nyilvántartás Brosúra, kisnyomtatvány és különlenyomat-nyilvántartás A. A történelmi mentőegyesületekhez kapcsolódó anyag Aczél Károly: A mentőintézmény országos szervezésének jelenlegi állása hazánkban. Budapest, Hornyánszky

Részletesebben

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja

Részletesebben

klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy

klasszikus önéletrajzok, visszaemlékezések túlnyomó része spontán íródott, de azért számos autobiográfia megírásának indítéka felszólítás vagy M A G Y A R O R V O S O K Ö N É L E T R A J Z A I HUSZÁR GYÖRGY A z önéletrajz (önéletírás) és emlékirat (memoár, visszaemlékezés) az irodalomtudomány szerint nem azonos műfajok, de a gyakorlatban nehéz

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra MTA Doktori Tanács Budapest DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra Dr. Forrai Judit SE Közegészségtani

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

ISSN: 2062-2597 2013/12

ISSN: 2062-2597 2013/12 Kaleidoscope ISSN: 2062-2597 2013/12 7. szám Népegészségtani Intézet orvostörténeti csoportjának online folyóirata a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat első száma megjelent:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

RÁCZ SÁMUEL (1744-1807) SZEREPE A NYIROKKERINGÉS KUTATÁSÁBAN

RÁCZ SÁMUEL (1744-1807) SZEREPE A NYIROKKERINGÉS KUTATÁSÁBAN RÁCZ SÁMUEL (1744-1807) SZEREPE A NYIROKKERINGÉS KUTATÁSÁBAN KISS LÁSZLÓ Mottó: Multa, quae m scriptis antiquorum latent, negligentur, quia a paucis veteres leguntur" - Milyen sok elfeledett érték rejtekezik

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 33. REDIGIT: BARNA GÁBOR MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

Karasszon Dénes Pákozdy Katalin

Karasszon Dénes Pákozdy Katalin Karasszon Dénes Pákozdy Katalin MAGYARY-KOSSA GYULA (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Negyedéves medikus koromban kezdtem érdeklődni a magyar orvosok múltja iránt

Részletesebben

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója 82 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2009/2 A CSONT RADIOLÓGIA MAGYAR MESTEREI Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója Ráczkevy Edit Semmelweis Orvostörténeti

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

19 20. századi kiadói jelvények

19 20. századi kiadói jelvények Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD értekezés 19 20. századi kiadói jelvények A jelvényhasználat elve és gyakorlata Témavezető Dr. V. Ecsedy Judit Országos

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

2014. szeptember 14. Wolf Rózsa (Budapest 1905 - Róma 2003?) művészettörténész

2014. szeptember 14. Wolf Rózsa (Budapest 1905 - Róma 2003?) művészettörténész 2014. szeptember 14. Wolf Rózsa (Budapest 1905 - Róma 2003?) művészettörténész Névváltozatai: Wolf Rózsa Wolf Rózsi Wolf, Rosina (disszertáció és Vie dell Oriente) Tamássy Rosina (Janus Pannonius ) Tamássyné,

Részletesebben

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben