A "Trend nemzedéke" és a televízió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A "Trend nemzedéke" és a televízió"

Átírás

1 Műhely A "Trend nemzedéke" és a televízió Mit néznek a kábelesek? A televíziós programválaszték növekedésével papírforma szerint nálunk is párhuzamosan nőtt a televíziózásra fordított idő szinte minden társadalmi csoportban. Az országos kereskedelmi csatornák indulásuk percétől növelni tudták közönségüket, akiket egyre hosszabban voltak képesek a képernyőhöz kötni. Versenyük a teljes tévénézési időt illetően 1997 márciusa és 2000 márciusa között napi 40 perces növekményt eredményezett. A kábelhálózatok expanziójának és a magyar nyelvű kínálat bővülésének következményeként azonban a nézési idő szerkezete finoman elmozdulni látszik. Ez az elmozdulás még nem érzékelhető valamennyi közönségrétegben, de a kábelt, vagy AM mikrót fogni tudó háztartásokban már szignifikánsan kimutatható. Az egyéni vagy közösségi parabola antennásokat nem vontuk be ebbe e körbe, mert maximum csak két plusz magyar adót hoz be a földi antenna kínálatához képest, a többi idegen nyelvű. A tévéfogyasztás mérhető nagyságrendben viszont a hazai nyelvi elszigeteltség és az alacsony idegen nyelvtudás aránya miatt nálunk a magyar nyelvű, de legalábbis magyar feliratozású csatornákra koncentrálódik. Ezért az a társadalmi réteg, amely modellezheti a várható változásokat a kábelcsatlakozással, vagy AM mikró-vétellel rendelkező közönség köréből kerül ki. Arányuk 2000 márciusára már eléri a háztartások felét. 1. ábra: Kébeles vagy AM mikró-vétellel rendelkező háztartások aránya (24KB) A változások érzékeléséhez ötéves idősor alapján elemeztük a tévénézési idő mennyiségét és megoszlását aszerint, hogy milyen vételi lehetősége, mekkora csatornaválasztéka van az egyes háztartásoknak. 2. ábra :Tévénézési idő megoszlása tévécsatornák típusai között a sokcsatornás háztartásokban (23KB) Az egyes összevont csatornatípusok tartalma minden évben természetszerűen változik, míg 1996-ban a Földi sugárzású, magyar, országos csatornákon az MTV1 és MTV2 volt értendő, addig 2000-ben az m1, a tv2, az RTL Klub. A magyar nyelvű, nem földi sugárzású televíziókon a kábelen, vagy AM-en terjesztett, vagy közvetlenül műholdról elérhető, éppen aktuális tévéadók értendők. Különböző idoszakokban a kategória tartalma az azóta megszűnt A3, TOP TV, TV47 ATV47, Msat, Szív TV, TV3, stb. hogy csak a nagyobbakat említsük, illetve végig a Duna TV, és műholdra kerülésétől az MTV2. Jelenleg ennek a kategóriának a tartalma a következő: ALFA TV, BUDAPEST TV, DUNA TV, HBO, HUNGAROSPORT, JOKER TV, MAGYAR ATV, MINIMAX, MTV2, MUSIC BOX, NICKELODEON, OMEGA TV, REALITY, ROMANTICA, SPEKTRUM, Z+TV, ZENIT TV, +209 városi, helyi kábel TV. A nem magyar, nem földi sugárzású televíziók az idegen nyelvű, műholdas adókat jelentik, függetlenül attól, hogy kódoltak-e. Ez a kategória nem tartalmazza a szomszédos országok földi adóit. A nagyobbak szerepelnek a bővebb kábelcsomagokban. A teljesség igénye nélkül ezek a következők: ANIMALPLANET,

2 ARTE, BBC, CARTOON/TNT, CNBC/NATGEOG, CNN, D WELLE, DISCOVERY, DSF, EURONEWS, EUROSPORT, Extrém sportok, FASHION, HALLMARK, MCM, MUSIC TV, MUZZIK, N3, PRO7, RTL PLUS, RTL2, SAT1, SKY NEWS, TF1, TM3, TV TRAVEL, TV5, VH-1, ZDF, és valamennyi egyéb fogható műholdas csatorna (kb ). A 2. ábra tanúsága szerint a földi sugárzású televíziók folyamatosan növelni tudták részesedésüket még a sokcsatornás háztartásokban is. A kábelcsatornák részesedése viszont 97-tol 2000-ig fokozatosan csökkent. A műholdas csatornák részesedése tavalyig szinte megfordíthatatlanul csökkenni látszott, míg az idén márciusban már 3 százalékponttal magasabb a tévénézési idoből való részesedésük, mint 1999 márciusában. Ebben nyilván szerepet játszottak azok a tematikus csatornák, amelyek nem igényelnek különösebb nyelvtudást, (pl. Fashion TV, Extrém sportok), de a változás egy része minden bizonnyal az angol nyelven is fogyasztóképes fiataloknak köszönhető. Úgy tunik, hogy amíg a kilencvenes évek nagy total ratingjeit "szállító" és egyre népesedő 50 éven felüliek elérése elég a piacvezető szerephez, a 2000-es évtizedre már differenciáltabb műsorkínálattal kell a bevételt hozó fizetőképes korosztályt a televízióhoz kötni. Nehezen jósolható persze, hogy az arányok finom átrendezése vagy visszarendeződése várható. A folyamat egy felől a kínálati oldal függvénye és ennyiben a kábelszolgáltatók piaci terjeszkedése, koncentrációja és csatornakínálati stratégiája határozza meg. Másfelől azonban a market share-t a kereslet alakulása, a csatornák által újonnan "előállított" tv-fogyasztó nemzedékek igényei, saját perszonalizált fogyasztási struktúrája eredményezi. A közel és távolabbi jövő tendenciáinak prognosztizálásához ezért olyan társadalmi csoportok tévénézését vizsgáljuk, akik már az információs társadalomban szocializálódnak. Azokból a - helyhiány miatt itt bővebb kifejtést nélkülöző - premisszákból indulok ki, amelyek a televízió hagyományos funkcióira vonatkoznak. Az első, hogy az ingergazdag városi környezetben élő fiatal fogyasztók kevésbé vevők a részükről passzivitást feltételező médiumokra, igénylik az interaktivitást. A második kiindulási pontom, hogy számukra a fogyasztás tárgyát nemcsak a hirdetési információk kínálta fogyasztási cikkek tömege képezi, hanem egyre inkább az információ maga. Harmadik premisszám, hogy a szórakozás célja az információktól túlterhelt agy időleges tehermentesítése, amely a hagyományos drogok és fizikai aktivitások mellett (helyett?) egyre inkább újabb, és egyre gyakrabban virtuális ingerbombákkal történik. A három "I" összegének az eredménye nem véletlenül a negyedik "I", vagyis az Internet a - nevezzük így - "Trend nemzedéke" számára. Mi következik mindebből a televízióra vonatkozóan? Szerintem a nyolcvanas, kilencvenes évek fiatal nemzedékéhez képest a Trend nemzedékének a tévé hagyományos információ-kínálata és szórakoztató programjai csak a diétás napokra lesz elég. A konvergáló médiumok párhuzamos, vagy egyidejű fogyasztása várható részükről, és a szórakoztatásban minimum annyi interaktivitás, hogy önmaga választhassa ki egy bővebb, esetleg menüpontos kínálatból az aznapra rendelt multimédia élményt. Ennek a magatartásmintának még kevés reprezentánsát találjuk az AGB panelben. De az otthoni internet-használó háztartások alacsony (2,5 százalékos) elterjedtsége miatt még a nagyobb alapozó mintákban is kevés az elemezhető számosság. Azoknak a bővebb társadalmi csoportoknak a műsorfogyasztási szerkezete, amelyekbe a trendkövető fiatalok tartoznak, azonban már használható előrejelzést nyújt. Elsőként a kábelesek és a fiatalok bő közönségrétegét hasonlítottuk a teljes népességhez. A teljes 4 éven felüli közönséghez viszonyítva a kábelesek tévénézési időtartama nem, de a nézett csatornák szerinti összetétele jelentősen különbözik. A huszonévesek kohorsza pedig struktúrájában követi a totált, de a fiatalok átlagosan egy órával kevesebbet tévéznek (3. ábra). 3. ábra :Tévénézési struktúra társadalmi csoportonként (22KB)

3 Az életciklus változásával a családos és gyermekes állapot bekövetkezésével ez az idő növekedhet, de az is lehet, hogy a trendkövető csoport ebből a generációból is más médiára viszi majd otthoni többlet idejét. Az otthoni szórakoztató, információs, kommunikációs elektronikus eszközök mindenesetre elterelhetik a televíziótól a fogyasztókat. Ebből a szempontból már most sem közömbös, hogy hány ilyen eszközt birtokol a háztartás a következő tíz közül: távirányítós TV, második TV, CD, HIFI berendezés, vezetékes telefon, üzenetrögzítő, mobil telefon, PC, videó, Internet csatlakozás. 4. ábra :Háztartások megoszlása a szórakoztató, kommunikációs eszközök száma szerint (24KB) A 4. ábra illusztrálja, hogy a fiatalok körében mennyivel elterjedtebbek ezek az eszközök, és hogy a televízió-nézéstől mennyi időt vonnak el, azt az 5. ábrán mérhetjük le. 5. ábra :Tévénézési struktúra szórakoztató, kommunikációs eszközök-ellátottság szerint (22KB) Jól érzékelhető, hogy az eszközök számának növekedésével fordított arányban csökken mind a teljes tévénézési idő, mind pedig a földi magyar adók fogyasztása. Az AGB standard adatbázisához kifejlesztett szoftverekben a háztartás felszereltség szerinti mutatói nem szerepelnek. Van azonban egy olyan változónk, amely az anyagi javak és fogyasztási eszközök mennyiségéből épül fel, és ez a vásárlóerőt jelképező mutató. A felső két kategóriába tartozók birtokolják legnagyobb valószínűséggel a vizsgált kommunikációs eszközöket. A modellezéshez ezért célszerű kombinálni az életkori, a csatornaválaszték szerinti és a vásárlóerő szerinti kiválasztási ismérveket, és ennek a szűkebb társadalmi csoportnak a jelenlegi tévéfogyasztásából következtetni a jövő tendenciáira. A évesek mintegy 1.7 milliós csoportján belül e célból további három közönségréteget definiáltunk, és a tévécsatornák aggregált típusai szerinti tévéfogyasztásukat kalkuláltuk az AGB eszközeivel éves városi (bő 1 millió) éves kábeles (szűk 1 millió) éves kábeles, városi (700 és 800 ezer között) éves kábeles, városi, A+B vásárlóerő (A "Trend", ezer között) 6. ábra :18-29 évesek tévéfogyasztása (25KB) A mennyiséget illetően a városi fiatalok tévézési többlete mutatkozik mind a szélesebb, mind a kábeles közönségcsoportban. Legkevesebbet a negyedik csoportba tartozók tévéznek, de azért az a napi három óra sem lebecsülendő idő, amelyet a trendkövető fiatalok a tévé nézésére fordítanak. A tévénézés struktúráját a csatornaválaszték határozza meg, erősebben, mint a lakóhely városias jellege, vagy az eszközellátottság. Legkevesebb földi adást - mintegy mozifilm hossznyit - a legszűkebben definiált, jól szituált fiatalok közönségcsoportja néz. Melyik műsortípust választják? Kiválasztottunk öt csatornán hét műsortípust, és a Trend közönségcsoport nézettségének átlagát kalkuláltuk öt márciusi hét folyamán (AMR%). A legtöbb műsornál 20 perces alsó határt szabtunk, az ennél rövidebbeket nem elemeztük. A

4 játékok, vetélkedők és a pop-rock zene esetén a 10 perces limitet engedtük meg. A táblát rating százalék szerint rangsoroltuk, és feltüntettük a műsorok számát, amelyből az átlagot képeztük. Mivel a teljes minta negyedrésze lakik csak olyan háztartásban, ahol több tévékészülék van, a közös családi televíziózás miatt nehéz elkülöníteni a más kedvéért nézett műsortól a néző saját választását. Némi támpontot nyújt a kedveltséghez az affinitási index. Hiszen ha egy műsor közönségében a saját országos arányukat messze meghaladó mértékben vannak jelen egy csoport tagjai, és ezért affinitási indexük 100 felett van, akkor feltételezhető, hogy erre a műsorra jellemzően ők voltak kíváncsiak. Míg ha a nézettségük esetleg magasabb is, de az affinitásuk jóval kisebb 100-nál, (ami azt jelenti, hogy a közönségbeli arányuk lényegesen kisebb az átlagnál) joggal gondolhatjuk, hogy ők nem tipikusan a műsor miatt nézik, hanem a körülmények miatt választották éppen ezt a programot. Ezért a táblákban feltüntettük az affinitási indexek átlagát is. (AFF IDX) 1. tábla :Műsortípusok nézettsége a nap folyamán Március, 02:00-25:59; 5 csatorna átlaga: m1, tv2, RTL Klub, m2, Duna TV; éves, kábeles (vagy AM), városi, A+B vásárlóerő kategória Műsortípusok Adásidő minimuma Műsorok száma AMR % AFF IDX Talk show 20' Játékok, vetélkedők 10' Mozifilm 20' Híradók, Tények 20' Sorozat 20' Sport 20' Pop, rock, jazz, egyéb könnyűzene 10' Legnézettebbnek a Talk show bizonyult, ezt követik a Játékok, vetélkedők. De a Trend ifjú nemzedéke számára legkedveltebb a Pop-rock zenei kínálata, amely nézettségi versenyben utolsó helyen áll ugyan, de affinitása a legmagasabb. A Sport hatodik helyét is magasabb affinitása kompenzálja. Elkészítettük a vizsgált hét műsortípus toplistáját, hogy megválaszoljuk a kérdést: ha ilyen alacsonyak a rating átlagok mégis mit néznek abban a két és fél órában a magyar műsorok közül ezek a fiatalok? Valamennyi műsorcímet rangsorba szedtünk a vizsgált időszakban, amelynek a nézettsége a éves kábeles, városi, A+B vásárlóerőt képviselők körében legalább 3 százalék, és affinitása minimum 100 volt. Az ismétlődő műsorokból a legnézettebb epizódot vettük figyelembe. 2. tábla: A legkedveltebb műsorok darabszáma Március, 02:00-25:59 5 csatorna átlaga: m1, tv2, RTL Klub, m2, Duna TV éves, kábeles (vagy AM), városi, A+B vásárlóerő kategória Műsortípusok Összes műsor darabszáma AMR% > 3%, AFI >=100 műsorok darabszáma AMR% > 3%, AFI >=100 az összes műsor százalékában Mozifilm Pop, rock, jazz, egyéb könnyűzene Sport Talk show Játékok, vetélkedok Sorozat Híradók, Tények Talán nem meglepő, hogy eszerint a mutató szerint a filmek bizonyultak legnépszerűbbnek, az összes film 5.4 százaléka felelt meg a feltételeknek, legkevésbé a hírműsorok kategóriája kedvelt.

5 Mindössze egyetlen MTV2-es Híradó maradt a filterezés után. Ennek a Híradónak a nézettsége vizsgált közönségcsoportunk körében, kiugróan magas (4.5 AMR%, 386 AFI), a többi hírműsor messze lemaradt mind nézettségben, mind affinitásban. A műsorkörnyezet nem találtuk felelősnek, feltehetően a tartalom vonzotta a fiatal közönséget, ezért végignéztük a felvételt, hogy megtudjuk mi okozhatta a relatíve nagy érdeklődést. Mivel ez a műsor az MTV1 fél nyolcas Híradójának ismétlése, a fiataloknak családtagjaiktól lehetett a tartalomról előzetes információja. A headline a következő híreket emelte ki: ciánkatasztrófa, halászok kártalanítása, ORTT eskütétel, Mozambiki árvíz, amelyben egy asszony a fán szülte meg gyermekét. A többi híradás közül említésre méltó még a Békés megyei demonstrációs hullám, a legfőbb ügyész lemondásával kapcsolatos feltételezések, a Nemzetbiztonsági szolgálat ünnepsége (Orbán, Kövér beszéde), a vajdasági ellenzékiek letartóztatása. Mivel az ORTT elnökségének eskütétele az Aktuális c. műsorban is szerepelt, és annak is kiemelkedő affinitása volt, nézettsége pedig szintén 4.5 %, feltehető, hogy ugyanaz a kör érdeklődött a Híradó iránt is. Az itt nem részletezett TOP-listák tanúsága szerint Trend nemzedéke ízlésében korának megfelelő, azon belül azonban kényes és szelektív. Interaktivitását tévénézés közben is kiéli, ha módja van rá, üzenetével megjelenik az internetes szavazással kombinált műsorokban, vagy - mint más forrásból ismeretes - autóvezetés közben mobilról betelefonál a Tilos rádióba. De ha másként nem teheti, akkor a távirányítóval szavaz, amit az mutat, hogy elkapcsolási gyakorisága kétszerese az átlagnak. Zelenay Anna

Nyolc magyar nyelvű televíziós csatorna foghatósága antenna típus szerint Földi sugárzás, országos fedettség. AM Micro sugárzás Budapesten

Nyolc magyar nyelvű televíziós csatorna foghatósága antenna típus szerint Földi sugárzás, országos fedettség. AM Micro sugárzás Budapesten Műhely Az AGB a tévé-piac szolgáltatója Az első Médiakönyv megjelenése óta jelentős változások mentek végbe mind a televíziós piac, mind a televízió közönségét vizsgáló AGB Hungary életében. És a verseny

Részletesebben

Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban

Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban Az országos tévécsatornák műsorkínálata 2008-ban Előzmények Az ORTT az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoporttal együttműködve 1998 óta a nyolcvanas évek közepéig visszanyúló adatgyűjtést kezdeményezett

Részletesebben

Közszolgálati televíziók összehasonlító vizsgálata

Közszolgálati televíziók összehasonlító vizsgálata Szabó Dávid (Periszkóp Média Kft.) Közszolgálati televíziók összehasonlító vizsgálata Budapest, 2009. december, 1. szám ISSN 2061-4438 ISBN 978-963-88287-7-4 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében. Elemző tanulmány

A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében. Elemző tanulmány A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében Elemző tanulmány 1 A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében Függelék: táblázatok

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Tanszék Doktori Iskola KULTÚR-TÉR avagy a lokális szempontok helye és szerepe a kulturális fogyasztás folyamatában Készítette: Nagy Éva 2004. január, Debrecen

Részletesebben

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készült: Mihalik Natália MEME titkár részére Készítette: Dr. Babocsay Ádám kvalitatív kutatási igazgató Virág

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglalás...2 Telefonszolgáltatás...5 Vezetékestelefon-szolgáltatás... 5 Mobiltelefon-szolgáltatás...

Részletesebben

TarTalom 3. a digitális átállásról 5. mi a Digitális Átállás? 6. Érint-e ez engem? 7. mikor történik meg a digitális átállás? 8.

TarTalom 3. a digitális átállásról 5. mi a Digitális Átállás? 6. Érint-e ez engem? 7. mikor történik meg a digitális átállás? 8. Tartalom 3. A digitális átállásról 5. Mi a Digitális Átállás? 6. Érint-e ez engem? 7. Mikor történik meg a digitális átállás? 8. Miért van erre szükség? 9. Mi a teendőm? (mit kell másképpen csinálnom?)

Részletesebben

A digitális átállásról

A digitális átállásról A digitális átállásról Az Európai Unió hazánk által is elfogadott és jogszabályba iktatott ajánlása értelmében az egyszerű szoba- vagy tetőantennával fogható hagyományos analóg földfelszíni műsorsugárzást

Részletesebben

MÛHELY. INTERNETHASZNÁLAT ÉS KAPCSOLATI ERÕFORRÁSOK IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Egy longitudinális vizsgálat eredményei

MÛHELY. INTERNETHASZNÁLAT ÉS KAPCSOLATI ERÕFORRÁSOK IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Egy longitudinális vizsgálat eredményei Szociológiai Szemle 2007/3 4, 93 114. MÛHELY INTERNETHASZNÁLAT ÉS KAPCSOLATI ERÕFORRÁSOK IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Egy longitudinális vizsgálat eredményei ALBERT Fruzsina DÁVID Beáta MOLNÁR Szilárd

Részletesebben

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász Iustum Aequum Salutare VII. 2011/1. 83 107. HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben KUNETZ SZABOLCS jogász I. Bevezetés Egy olyan országban, ahol a demokrácia fogalma a

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) Budapest, 2013. április 10. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

Az interaktív televízió marketing aspektusai

Az interaktív televízió marketing aspektusai Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 344-361. o. Az interaktív televízió marketing aspektusai Gyarmatiné Bányai Edit 1 Kajos Attila 2 Jelen cikk az interaktív

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben