Az akut coronaria syndromák kezelése 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az akut coronaria syndromák kezelése 2000"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK SIMON KORNÉL Az akut coronaria syndromák kezelése 2000 Kucsszavak: akut coronaria syndroma, akut myocardialis infarctus, glycoprotein IIb IIIa receptorgátlók Összefoglaló: A szerzôk meghatározzák az akut coronaria syndroma (ACS) fogalmát, tárgyalják a kórkép pathophysiológiai alapját. Ismertetik az ST szakasz süllyedéssel járó ACS kezelési elveit: tárgyalják a hagyományos gyógyszeres (konzervatív) kezelés, a non-selectiv invazív, a selectiv invaziv kezelés elveit. Részletezik az ST szakasz elevacióval (akut myocardialis infarctus (AMI) képében jelentkezô) ACS kezelésében bekövetkezett szemlélet változás: a korábbi vörös thrombus központú közelítésrôl a vérlemezke centrikus szemléletbe való áttérés pathophysiológiai magyarázatát, ezzel összefüggésben tárgyalják a II b, III a receptorgátló alkalmazás elméleti alapjait, gyakorlati eredményeit. Röviden áttekintik az AMI kezelésében várható továbblépés lehetôségeit. Keywords: Management of acute coronary syndromes (ACS) in 2000 Summary: Definition and pathophysiology of ACS is briefly reviewed. Overview is given about the management of ACS with ST segment depression: basic principles of traditional medical, nonselectiv and selective invasiv approach are detailed. Pathophysiological basis of shift from the old red thrombus centric, to the man platelet oriented approach in the management of ACS with ST segment elevation is emphasized. Theoretical principles and promising practical results of medical intervention with II b III a receptor antagonists in management of acute myocardial infarction is briefly reviewed. A short account about the potential advances of medical management of ACS in future is given. Munkahely: Siófok Város Kórház-Rendelôintézete Belgyógyászati Osztály Levelezési cím: Dr. Simon Kornél, Siófok Város Kórház-Rendelôintézete Belgyógyászati Osztály 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. Akut coronaria syndroma megjelölés alatt értjük az ischaemiás (coronaria) eredetû heveny mellkasi fájdalmat okozó klinikai kórképeket: az instabil angina pectorist, az akut myocardialis infarctust (non Q és Q AMI), és a hirtelen szívhalált. (1.) A coronaria keringési zavar és a szívizom ischaemia közti szoros oki összefüggést figyelembevéve érthetô, hogy sokan az akut coronaria syndroma és az akut ischaemiás syndroma kifejezéseket synonimaként használják. (2.) Mások a befejezetlen akut coronaria syndromákat: az instabil angina pectorist és a non Q AMI-t instabil coronaria betegség (UCAD: unstable coronary artery disease) elnevezéssel illetik. (3.) A non Q illetve Q AMI-t mint primaer besorolási kritériumokat használni elvileg kifogásolható, hiszen a klinikus ST szakasz elevációval járó akut ischaemiás syndromával (azaz fenyegetô akut myocardialis infarctussal) találkozik, amelyrôl akkor még nem tudhatja, hogy ún. abortált (enzim liberációt nem okozó), non Q, vagy Q AMI fog-e kialakulni. Ma is jogos az akut coronaria syndromák EKG morfológia alapján történô csoportosítása, ugyanis az ST szakasz elevációval ill. depresszióval járó forma elkülönítése nemcsak diagnosztikai, hanem terápiás, prognosztikai, sôt pathophysiológiai tartalommal is bír. (4.) Mai felfogásunk szerint az ST szakasz elevációval járó formák, (amelyek akut myocardialis infarctus képében jelennek meg,) transmuralis ischaemiát jelölnek, aminek hátterében az illetékes coronaria arteria hirtelen (akut) és teljes occlusiója áll. (5.6.7.) Ezt az esetek döntô többségében az ún. choleste- 209

2 rin-dús, puha coronaria plaque heveny, mély fissurájához kapcsolódó, nagytömegû vérlemezke aktiváció provokálta fibrindús vörös thrombus hozza létre. ( ) Ezzel szemben az ST szakasz depressziót okozó, többnyire instabil angina klinikai képében megjelenô kórformák döntôen subendocardialis ischaemiát takarnak, melynek morfológiai és pathophysiológiai alapja a megfelelô coronaria artériában levô sorozatos, felületes plaque erosiók okozta többszörös fali thrombusok kialakulása, és ennek következtében a subakutan kialakuló, subtotális lumen-beszükülést okozó, kritikus coronaria stenosis létrejötte. ( ) A fibrin dús ún. vörös thrombus sokkal ideálisabb substrát a thrombolysis számára mint a vérlemezkék által termelt plasminogen aktivátor inhibitor (PAI-1.) gazdag ún. thrombocyta dús, fehér thrombus. Ez az elméleti alapja annak, hogy az ST szakasz elevációval járó akut myocardialis infarctusban indokolt a thrombolysis, míg az ST szakasz süllyedéssel járó instabil anginában viszont nem ajánlott a plasminogen aktivátorok alkalmazása. ( ) A fenti pathophysiológiai besorolás nem jelenti azt, hogy az akut myocardialis infarctus nem alakulhat ki esetenként thrombocyta dús fehér thrombus fokozatos lumen-szûkítése által, vagy azt, hogy az instabil angina pectoris hátterében nem állhat puha-plaque fissura talaján kialakult subtotális vörös thrombus. (2.5.) Ebbôl adódik, hogy a vázolt terápiás alapelv sem abszolút érvényû. Némileg meglepô módon az ST szakasz depresszióval megjelenô akut coronaria syndromák prognózisa rosszabb mint az ST szakasz elevációt okozó eseteké, melynek magyarázata a alap coronaria betegség eltérô súlyosságában keresendô. (12.) Az ST szakasz depresszióval járó akut coronaria syndroma kezelése: Hagyományos, konzervatív kezelés: az instabil angina gyógyszeres kezelésének alapját az ASA, heparin, nitroglycerin, bétablockoló adja, ami az ischaemiás roham idején oxygenadással, deconnexióval egészül ki. ( ) Terápia rezisztens esetekben calcium csatorna blockoló (verapamil, diltiazem), ticlopidin, GIK oldat, trimetazidin, E-vitamin, statinok, esetleg antibiotikum (azythromycin), adásával szoktak próbálkozni. (15.) Az instabil angina kihûlése után valamely terheléses vizsgálat ajánlott az esetleges kritikus coronaria stenosis felderítése céljából, ennek pozitivitása esetén pedig coronarographia hivatott eldönteni, hogy az anatómiai laesio alkalmas-e valamely revascularisatiós intervencióra (PTCA, stent, bypass mûtét). (10.) Kihangsúlyozandó, hogy a gyógyszeres kezelés dacára az instabil anginába szenvedô betegek mintegy 20%-ában az akut myocardialis infarctus korai (1 hónapon belüli) kialakulása nem hárítható el, ami önmagában rámutat ezen kezelés elégtelen voltára. ( ) A II b III a receptorgátlók nonselectiv alkalmazása (azaz minden instabil anginás betegnek válogatás nélkül adva) csak mérsékelt elônyt hozott a klinikai kép alakulásában, legelônyösebbnek az abciximab mutatkozott. ( ) Az alacsony molsúlyú heparinok (elsôsorban az enoxaparin) válogatás nélkül minden instabil anginás betegnek adva hatásosabbnak tûnik a hagyományos, frakcionálatlan heparinnál, (23.24.) ugyanez mondható el a hirudinról is ( ), de ezen adatok nem tekinthetôk véglegesen megalapozottnak. Az alacsony molsúlyú heparinok és a hirudin összehasonlítása mindezideig nem történt meg. Nonselectiv invazív kezelés: Egyértelmûen beigazolódott, hogy az instabil állapotú betegeken válogatás nélkül végzett revascularizációs eljárások ( ) elsôsorban a PTCA, de a bypass mûtét is egyértelmûen rontotta a rövidtávú morbiditási és mortalitási mutatókat (ún. beavatkozás utáni paradox korai kockázat), amely a II b III a receptorgátlók alkalmazásával is csak csökkenthetô, de nem elhárítható volt. (1.) Ennek magyarázata az lehet, hogy a már eleve nyugtalan coronaria plaque a ballon-felfúvás által elôidézett mesterséges berepesztés következtében még instabilabbá válik.(5.) A beavatkozás utáni klinikai rosszabbodást a profilaktikusan alkalmazott thrombolysissel sem sikerült elhárítani. (32.) Az instabil anginában végzett bypass mûtétek sem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket. (28.29.) Selectív invaziv megközelítés: Ezen felfogás lényege az, hogy csak a klinikailag legsúlyosabb (ún. magas kockázatú) eseteket veszi invazív kezelés alá, ennek érdekében az instabil anginában szenvedô betegeket stratifikálja. Minél kisebb terhelésre méginkább nyugalomban minél gyakrabban, minél hosszabban, minél erôteljesebben jelennek meg az ischaemiás rohamok, minél inkább kifejezettebb a gyógyszeres terápiarezisztencia, minél több EKG elvezetésben jelennek meg az ST szakasz eltérések, minél kiterjedtebb roham alatt az echon megfigyelhetô falmozgászavar, minél kifejezettebb az antero- vagy retrograd pumpafunkciózavar, minél súlyosabbak a társuló ritmuszavarok, (13.33.) annál sürgetôbb az invazív kezelés. Az instabilitás mértékét, és ezzel párhuzamosan az invazív intervenció indokoltságát támassza alá a C reaktív protein emelkedés, és legfôképp a troponin T vagy I szérumszintjének növekedése. ( ) Ezen klinikailag súlyos esetekben a IIb IIIa receptorgátlók alkalmazása indokoltnak látszik, és ami lényeges: az esetek jelentôs hányadában sokkal hatásosabb mint a válogatás nélküli alkalmazás esetén ( ), bár ezen megállapítás sem tekinthetô ma még véglegesnek. Elképzelhetô, hogy a X faktort a hagyományos heparinnál hatékonyabban inaktiváló alacsony molekulasúlyú heparinok, valamint 210

3 a direkt thrombin inaktivátorok (hirudin) is fokozottan fejtik ki elônyös hatásukat a legsúlyosabb, magas kockázatú akut coronaria syndromas esetekben. (37.38.) Ennek ellenére többen felvetik, hogy ezen betegcsoportban is, az akut ischaemiás rohamok idején, a hagyományos nem frakcionált heparin elônybe részesítendô az alacsony molsúlyú heparinnal szemben, aminek magyarázata a laboratóriumilag pontosan kontrollálható terápiás hatás. (16.) A gyógyszeres beavatkozással dacoló esetek akut coronarographiára, és ennek eredményétôl függôen az anatómiailag alkalmas esetek revascularizációra valók. Egyre inkább megerôsödni látszik azon szakmai vélemény, miszerint az arra alkalmas esetekben a PTCA, stent, II b III a receptorgátló együttesen alkalmazandó; úgy tûnik, hogy ezen kombinált módszerrel elhárítható az ún. postintervencionalis paradox early hazard, azaz a beavatkozás átmenetileg sem fokozza az ischaemiás események gyakoriságát. ( ) Az ST szakasz elevációval járó akut coronaria syndroma kezelése A GUSTO vizsgálat egyértelmûen bebizonyította, hogy az akut myocardialis infarctust okozó coronaria arteria korai, teljes és tartós megnyílása az a tényezô, ami a korai és kései túlélés szempontjából a legfontosabb praedictív tényezô. Nem az a lényeg, hogy mi nyitja meg a coronariát: minél korábban és tökéletesebben következik be a reperfusio, annál jobb a prognózis. ( ) Az infarctust okozó elzáródott coronaria megnyílása bekövetkezhet spontán, aminek valószínûsége mintegy 15-20%, (42.) és létrejöhet a gyógyszeres kezelés, elsôsorban a thrombolysis hatására. A streptokinase-val elérhetô korai, teljes, tartós recanalisatio gyakoriságát kb. 25%-nak, (5.) a t-paval elérhetô reperfusio-praevalenciát mintegy 40-55%-nak tartják. (39.) Az egyre hatásosabb plasminogen aktivátorok keresése változatlanul folyik, melyektôl egyre nagyobb fibrin-szelektivitást (ezáltal kevesebb vérzéses szövôdményt), egyre nagyobb PAI-1-t rezisztenciát (ezáltal a thrombocyta-dús thrombusok jobb oldódását), egyre hosszabb féléletidôt (ezáltal a vénás bólus adás lehetôségét) remélik. (43.) A primaer PTCA-val elérhetô complet reperfusio (TIMI-3 flow) a beavatkozások mintegy 73%-ában várható, ami a primaer stent felhelyezéssel tovább javítható kb. 89%-ra. ( ) A primaer PTCA és stent kezelés hátránya, hogy széles körben nem hozzáférhetô, hogy nagy gyakorlottságot igényel, menetrendszerûen microembolizációt, és ezáltal micronekrózisokat eredményez az ellátási területben. További hátránya az, hogy a katéteres laboratóriumi rákészülés bizonyos idôveszteséggel jár a thrombolysishez képest, a reperfusio késése pedig a megmentett myocardium tömeg csökkenését, s ezáltal a túlélési lehetôségek romlását eredményezi. (43.) Mindezen megfontolás elvileg indokolttá teszi a thrombolysis lehetôség szerinti elônybe részesítését az akut ún. primaer interventionális recanalisatiós eljárásokkal szemben, fôképp akkor, ha a hagyományos (streptokinase-val, t-paval végzett) thrombolysis hatásfoka valami módon javítható lenne. (43.46.) Mi a klasszikus thrombolysis eredményességének pathophysiológiai fô korlátja: azaz miért csak az esetek 40-55%-ában érhetô el tpa-val TIMI-3 flow az infarctushoz tartozó coronaria arteriában, miért nem érhetô el a reperfusio rövidebb idôn belül, miért gyakori az ún. intermittáló coronaria occlusio, és miért olyan gyakori a korai reocclusio? (47.) További kérdés, hogy mi módon lehetne csökkenteni az ún-no-reflow jelenséget, vagyis azt, amikor a megnyílt coronaria ellenére sem következik be szöveti reperfusio. A noreflow jelenség hátterében egyrészt a microcirculatio endotheljének oedemája (az ún. microcirculációs stunning), másrészt pedig az ún. culprit coronaria laesióból történô sorozatos microembolisatio a felelôs. (43.48.) Mai tudásunk szerint mindezen jelenségek elônyösen befolyásolhatók a vérlemezke funkció gátlásával, ezért a korábbi, tradicionális ún. vörös thrombus központú thrombolysis szemléletet felváltja az ún. thrombocyta centrikus közelítés. ( ) Ennek pathophysiológiai lényege a következôkben foglalható össze. Amikor a hagyományos thrombolysist alkalmazzuk, az esetek többségében a plasminogen aktivátor hatására keletkezô plasmin feloldja ugyan a coronariában levô vörös thrombust, ezáltal azonban felszínre kerül a culprit laesio mélyén meghúzódó thrombin. Ez a thrombin, valamint a jelenlevô nagymenynyiségû plasmin együttesen aktiválják a vérlemezkéket, melyekbôl jelentôs mértékû vasopressor és thrombogen mediátor szabadul fel, amelyek helyi spasmust és rethrombosist, mindezek eredményeképp reocclusiót eredményezhetnek. Ugyanezen, döntôen vérlemezkékbôl álló thrombusból újabb és ismételt microembolizáció történhet, ami a klinikai kép instabilitását, a keletkezô nekrózis kiterjedését eredményezi. A döntôen vérlemezke-dús thrombusból történô microembolizatio okozta ismétlôdô micronecrosisok nemcsak az akut myocardialis infarctusban, hanem az instabil anginában is pathophysiológiai magyarázatát adják a makacs, recurráló, gyógyszeresen nehezen befolyásolható ischaemiás rohamoknak. A micronekrózisokkal magyarázható az, hogy az instabil anginás betegek 20-40%-ban troponin pozitivitás mutatható ki. (35.) A microembolizatio a hirtelen halál esetek egy részéért is felelôssé tehetô. (51.52.) Mindehhez a nem kívánatos eseményekhez még hozzájárulhat a thrombocytákból felszabaduló PAI-1, aminek eredményeként a thrombolysis hatásfoka jelentôsen csökken, a recanalisatio nem, vagy kevésbé következik be. (2.) Mindezen események együttesen csökkentik a reperfusio bekövetkezésének valószínûségét, és mindezen események pathophysio- 211

4 lógiai középpontjában a vérlemezkék állnak. A thrombolysis elôbb említett thrombocyta központi megközelítése éppen ezért a plasminogen aktivator alkalmazása mellett igen nagy hangsúlyt helyez a vérlemezkék egyidejû inaktivációjára is. Az aspirin ugyan igen hatásosan gátolja a vérlemezke aggregatiót, plauzibilisnek tûnt az aggregatióért közvetlenül felelôs IIb IIIa glycoprotein receptorok (ún. integrinek) gyógyszeres inaktiválása, melyet az aspirin egyidejû adása synergista módon fokoz. (5.53.) Ebben a kezelési módban tehát központi helyet foglal el a II b III a receptorgátlók alkalmazása, melynek folyományaként az infarctushoz tartozó coronariában bekövetkezô recanalisatio gyorsabb és gyakoribb bekövetkezését, a reocclusio a no-reflow jelenség praevalencia csökkenését, mindezek eredményeképp a maradék szívizom funkció és túlélés javulását remélik. A ma rendelkezésre álló megfigyeléseket a TAMI-8, (54.) IM- PACT-TAMI, (55.) PARADIGM, (56.) TIMI-14 (53.) vizsgálatok biztosították, melyekben aciximab, tirofiban, lamifiban, eptifibatid típusú II b III a receptorgátló szereket alkalmaztak. Ezek közül a legtöbb beteget (számszerint 888) a TIMI-14 vizsgálat követte, amelynek eredményei az alábbiakban foglalhatók össze. A t- PA és aciximab együttes adásával a kezelés kezdését követô 60. percben az esetek 65, a 90. percben 77%-ában lehetett teljes (TIMI-3 fokozatú) coronaria áramlást elérni az infarctushoz tartozó coronariában. Ez az eredmény gyakorlatilag azonos a primaer PTCA-val elérhetô recanalisatiós gyakorisággal, azonban a thrombolysis során jóval hamarabb következik be a reperfusio, ami jelentôs többlet myocardium mentést eredményez. Kihangsúlyozandó, hogy a thrombocyta központú thrombolysis során az alkalmazott t-pa dózisát felére (50 mg-ra) lehetett csökkenteni, a heparin dózisát pedig, a hagyományos adagoláshoz (70 E/kg bólus, majd 15 E/kg/óra iv. dózis) képest, szintén mérsékelni lehetett (60 E/kg bólus, majd 7 E/kg/óra iv. dózis). Az így adódó vérzéses szövôdmények gyakorisága és súlyossága nem haladta meg a hagyományos thrombolysis során tapasztalt értékeket. A stroke praevalenciája % körül várható, aminek kb. fele intracraniális vérzés. Különösen veszélyeztetettnek gondolják az alacsony testsúlyú, magas vérnyomásos, idôs nôbetegeket. Az agyvérzéses komplikációk hátterében leginkább a heparin dózis, valamint a bólusban adott plasminogen aktivátor látszik szerepet játszani, noha a heparin adag-redukció csökkenti az elérhetô coronaria megnyílási rátát, illetve növeli a reocclusiók gyakoriságát. ( ) A streptokinase-val együtt adott aciximab javította ugyan a coronaria keringés helyreállásának gyakoriságát, de egyidejûleg megemelte a vérzéses szövôdmények praevalenciáját 6-ról 10%-ra. Ezért az abciximab streptokinase-val való együttadását a szerzôk nem ajánlják. Fontos és érdekes megfigyelés, hogy a t-pa+abcximab együttadásával jellemezhetô ún. kombinált thrombolysis során a TIMI-3 fokozatú coronaria megnyílás esetén jóval ritkábban következett be no-reflow jelenség a kontrol csoporthoz képest, ami a microembolizatiós események csökkent gyakoriságára utalhat. A plasminogen aktivator IIb IIIa receptor gátlóval való kiegészítése igen ígéretes kezelés az akut myocardialis infarctusban szenvedô betegek kezelésében. Megválaszolandó kérdés, hogy ezen kombinált thrombolysissel elért tökéletesebb reperfusiós haemodynamikai viszonyok valóban jobb túlélési adatokat fognak-e eredményezni. Az idevonatko zó vizsgálatok folyamatban vannak. (43.58.) Nem elhanyagolható kérdés a kombinált thrombolysis anyagi vonzata: tekintettel arra, hogy 1 amp. (50 mg) t-pa ára kb , 1 ampulla aciximab kb , 1 amp. tirofiban kb Ft. Felvetôdik a kérdés, hogy az akut myocardialis infarctus kezelésében, ezen belül a thrombolysist illetôen milyen elvi, gyakorlati továbblépés lehetséges? Ismeretes, hogy a megmenthetô myocardium tömeg elôsorban az idô függvénye: minél rövidebb idô telik el a tünetek megkezdésétôl a gyógyító beavatkozásig, annál nagyobb a valószínûsége annak, hogy jelentôs mennyiségû szívizom fog életben maradni. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a mikor kérdést, és ennek tudatában óriási jelentôségû a praehospitalis thrombolysis, valamint a (potenciális) betegek és az egészségügyi személyzet edukációja. (59.) Elsôsorban experimentális adatokból ismert, hogy az ismétlôdô ischaemiás attackok eredményeképp az okos szívizomzat kifejleszt egy rendkívül hatásos védekezô mechanizmust, amit ischaemiás praeconditionáltságnak nevezünk. Ezen bonyolult adaptáció feltehetôen igen komplex: rejtett perfusiós, anyagcsere, functionális, morfológiai alkalmazkodás életbelépését jelenti, aminek eredményeképp ugyanazon ischaemia végül is kisebb ártalmat eredményez: a kialakuló reverzibilis és irreverzibilis károsodások késôbb alakulnak ki, ami elvileg hoszszabb idôt, több lehetôséget ad a gyógyító beavatkozások megtételéhez. Az ischaemiás praeconditionálás klinikai alkalmazása az akut coronaria syndromák gyógyításában ma még várat magára: ehhez mérni kellene tudni az ischaemiás praeconditionáltság mértékét, illetve szükség esetén valamely gyógyszerrel rövid idôn belül elô is kellene tudni idézni azt. Ma az akut myocardialis infarctusban szenvedô beteg gyógyításában a minél gyorsabban végzett kombinált (plasminogen aktivator + II b III a receptorgátló) thrombolysis látszik a legígéretesebb eljárásnak, bár az idevonatkozó megerôsítô vizsgálatok adatai még nincsenek birtokunkban. További hatásfok javulás várható az iv. bolusban adható plasminogen aktivatorok (reteplase) minél koraibb, esetleg a heparin helyett hirudin alkalmazásától. (36.43.) Amennyiben a thrombolysis nem vezet reperfusióhoz, akkor 212

5 azonnali coronarographia, ennek eredményétôl függôen sürgôs revascularisatiós interventio ún. rescue beavatkozás jön szóba. A korábbi vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a rescue PTCA jelentôsen rontotta a betegek esélyeit a kontrolokhoz képest. (43.60.) Az akut myocardialis infarctushoz vezetô instabil plaque változatlan jelenléte, a ballon tágítás okozta arteficialis friss plaque ruptura, valamint a thrombolysis által létrehozott rebound hypercoagulabilitás és vérlemezke aktiváció szolgálhatnak ezen sikertelenségek magyarázatául. ( ) A legújabb megfigyelések viszont azt mutatják, hogy a thrombolysis után végzett PTCA+stent+II b III a receptorgátló együttes alkalmazásával jelentôsen javítható a coronaria keringés, növelhetô a megmenthetô szívizom, javul a klinikai kimenetel. ( ) E területen is még további tanulmányok folytatása szükséges a végleges következtetés levonásához. IRODALOM 1. Verheugt F.W.A.: Acute coronary syndromes: interventions. Lancet, (Suppl. II): SII16-SII Fuster V.: Acute coronary syndromes: biology Lancet, (Suppl. II): SII5-SII9. 3. Lindahl B.: More is worse - ST-segment deviation in unstable coronary artery disease Eur Heart J : Klotwijk P.: Acute coronary syndromes: diagnosis Lancet, (Suppl. II): SII10- SII Topol E.J.: Toward a new frontier in myocardial reperfusion therapy, Emerging platelet preeminence Circulation, : Ambrose J.A.: Plaque disruption and the acute coronary syndromes of unstable angina and myocardial infarction: if the substrate is similar, why is the clinical presentation different? J Am Coll Cardiol, : Theroux P, Fuster V.: Acute coronary syndromes: unstable angina and non-q-wave myocardial infarction. Circulation, : Mizuno K, Satomura K, Miyamota A. et al: Angioscopic evaluation of coronary-artery thrombi in acute coronary syndromes, N Engl J Med : Hamm C.W.: Unstable angina: the breakthrough Eur Heart J : Simoons M.L:: The challenge of acute coronary syndromes Lancet, (Suppl. II): SII1-SII Yasuda T., Gold H.K., Leinbach R.C., Saito T., Guerrero L., Jang I-K., Holt R., Fallon J.T., Collen D.: Lysis of plasminogen activator-resistant platelet-rich coronary artery thrombus with combined bolus injection of recombinant tissue-type plasminogen activator and antiplatelet GPIIb/IIIa antibody. J Am Coll Cardiol, : Nyman I, Areskog M., Areskog HN, Swahn E. et al: Very early risk stratification by electrocardiogram at rest in men with suspected unstable coronary heart disease. The RISC Study Group. J Intern Med (3): Verheugt F.W.A.: Acute coronary syndromes: drug treatments Lancet, (Suppl. II): SII20-SII Theroux P., Quimet H., McCans J. et al: Aspirin, heparin, or both to treat acute unstable angina N Engl J Med : Simon K.: Akut ischaemiás szindrómák: instabil angina pectoris Orvosképzés, 1997/ Delehanty J.M.: If I had an acute coronary syndrome... Lancet, (SupplII): SII24-SII Brand M.van den, Laarmant G.J., Steg P.G., De Scheerder, et al: Assessment of coronary angiograms prior to and after treatment with abciximab, and the outcome of angioplasty in refractory unstable angina patients, Angiographic results from the CAPTURE trial. Eur Heart J : de Feyter P.J., Suryapranata H., Serruys P.W. et. al: Coronary angioplasty for unstable angina: immediate and late results in 200 conscutive patients with identification of risk factors for unfavorable early and late outcome. J Am Coll Cardiol : E. Boersma, Akkerhuis K.M., Théroux P., Califf R.M., Topol E.J., Simoons M.L.: Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor in non-st-elevation acute syndromes, Early benefit during medical treatment only, with additional protection during percutaneous coronary intervention. Circulation, : The PURSUIT Investigators: Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with eptifibatide in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med : PRISM-PLUS Investigators: Inhibition of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor with tirofiban in unstable angina and non-q wave myocardial infarction. N Engl J Med : The CAPTURE Investigators: Randomized placebo-controlled trial of abciximab before and during coronary intervention in refractory unstable angina: the CAPTURE study. Lancet, : Cohen M., Demers C., Gurfinkel E.P. et al.: A comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin for unstable coronary artery disease: Efficacy and Safety of Subacute Enoxaparin in Non-Q Wave Coronary Events Study Group. N Engl J Med : Antman E.M., McCabe C.H. Gurfinkel E.P. et al: Enoxaparin prevents death and cardiac ischemic events in unstable angina/non-qwave myocardial infarction: results of the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) IIB Trial. Circulation, : GUSTO IIb Investigators: A comparison of recombinant hirudin with heparin for the treatment of acute coronary syndromes. N Engl J Med : Antman E.M.: Hirudin in acute myocardial infarction, Thrombolysis and thrombin inhibition in myocardial infarction. TIMI 9B trial, Circulation : Comparison of the effects of two doses of recombinant hirudin compared with heparin in patients with acute myocardial ischemia without ST elevation: a pilot study. Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes (OASIS), Circulation : Unstable angina pectoris: national cooperative study group to compare surgical and medical therapy, I: report of protocol and patient population. Am J Cardiol : Unstable angina pectoris: National Cooperative Study Group to Compare Surgical and Medical Therapy, II: in-hospital experience and initial follow-up results in patients with one, two and three vessel disease. Am J Cardiol : Boden W.E., O Rourke R.A., Crawrod M.H. et al: Outcome in patients with acute non-q wave myocardial infarction randomly assigned to an invasive as compared with conservative management strategy N Engl J Med : Yusuf S, Flather M, Poguee J. et al: Variations between countries in invasive procedures and outcome in patients with suspected unstable angina or myocardial infarction without initial ST elevation. Lancet, : Ambrose J.A., Almeida O.D., Sharma S. et al: Adjunctive thrombolytic therapy during angioplasty for ischemic rest angina: results of TAUSA Trial. Circulation, : Braunwald E., Jones R.H., Mark D.B. et al: Diagnosing and managing unstable angina. Circulation : Luescher M.S., Thygesen K., Ravkilde J., Heickendorff L, TRIM Study group: Applicability of cardiac troponin T and I for early risk stratification in unstable coronary diesease. Circulation, : Hamm C.W. Goldmann B.U., Heeschen C., Kreymann G., Berger J., Meinertz T.: Emergency room triage of patients with acute chest pain by means of rapid testing for cardiac troponin T or troponin I. N Engl J Med : Fox K.A.A.: Specific antithrombins in the context of current treatment for acute coronary syndromes Eur Heart J : Wallentin L. :New trials of LMW heparins - light and heavy weight as good on short but what about longer distances? Eur Heart J : Fragmin and Fast Revascularisation during Instability in Coronary artery disease Investi- 213

6 gators: Long-term low-molecular-mass heparin in unstable coronary artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. Lancet, : GUSTO Angiographic Investigators: The effects of tissue plasminogen activator, streptokinase, or both on coronary artery patency, ventricular function, and survival after acute myocardial infarction. N Engl J Med : Simes R.J. Topol E.J., Holmes D.R. White H.D. Rutsch W. R. Vahanian A. Simoons M.L. Morris D., Betriu A. Califf R.M., for the GUSTO-1 Investigators: The link between the angiographic substudy and mortality outcomes in a large randomized trial of myocardial reperfusion: the importance of early and complete infarct artery reperfusion. Circulation, : The GUSTO Investigators: An international randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction. N Engl J Med : Rentrop K.P. Feit F., Sherman W. Thornton J.C.: Serial angiographic assessment of coronary artery obstruction and collateral flow in acute myocardial infarction, Report from the Second Mount Sinai-New York University Reperfusion Trial. Circulation, : White H.D.: Future of reperfusion therapy for acute myocardial infarction. Lancet, : The Global Use of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries in Acute Coronary Syndromes (GUSTO IIb): Angioplasty Substudy Investigators: A clinical trial comparing primary coronary angioplasty with tissue plasminogen activator for acute myocardial infarction. N Engl J Med : Weaver W.D. Simes R.J., Betriu A. et al: Comparison of primary coronary angioplasty and intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review. JAMA, : Menown I.B.A., Adgey A.A.J.: Improving reperfusion after myocardial infarction, Using glycoprotein IIb/IIIa antagonists as adjuncts to fibrinolytic therapy holds promise. BMJ : Fibrinolytic Therapy Trialsts (FTT) Collaborative Group: Indications for fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity resulst from all randomized trials of more than 1000 patients. Lancet, : Ito H. Tomooka T., Sakai N. et al: Lack of myocardial perfusion immediately after successful thrombolysis. Circulation, : Weitz J.I. Califf R.M. Ginsberg J.S. Hirsch J., Theroux P.: New antithrombolitics Chest : 471S-485S. 50. Coller B.S.: GPIIb/IIIa antagonists: pathophysiologic and therapeutic insights from studies of c7e3 Fab. Thromb Haemost : Falk E: Unstable angina with fatal outcome:dynamic coronary thrombosis leading to infarction and/or sudden death: autopsy evidence of recurrent mural thrombosis with peripheral embolization culminating in total vascular occlusion. Circulation, : Davies M.J., Thomas A.C., Knapman P.A., Hangartner J.R.: Intramyocardial platelet aggregation in patients with unstable angina suffering sudden ischemic cardiac death. Circulation : Antman E.M. Giugliano R.P. Gibson C.M. et al for the TIMI 14 Investigators: Abciximab facilitates the rate and extent of thrombolysis, Results of the Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) Trial. Circulation : Kleiman N.S. Ohman E.M. Califf R.M. George B.S., Kereiakes D. Aguirre F.V. et al: Profound inhibition of platelet aggregation with monoclonal antibody 7E3 Fab after thrombolytic therapy. Results of the Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction (TAMI) 8 Pilot Study. J Am Coll Cardiol : IMPACT-TAMI Investigators: Combined accelerated tissue-plasminogen activator and platelet glycoprotein IIb/IIIa integrin receptor blockade with Integrilin in acute myocardial infarction. Results of a randomized, placebocontrolled, dose-ranging trial. Circulation, : PARADIGM Investigators: Combining thrombolysis with the platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitor lamifiban: results of Platelet Aggregation Receptor Antagonist Dose Investigation and Reperfusion Gain In Myocardial Infarction (PARADIGM) trial J Am Coll Cardiol : Gore J.M. Granger C.B. Simoons M.L. Sloan M.A. Weaver W.D., White H.D. Barbash G.I. et al: Stroke after thrombolysis: mortality and functional outcomes in the GUSTO-1 Trial, Circulation, : Menown I.B.A., Adgey A.A.J.: Improving reperfusion after myocardial infarction, Using glycoprotein IIb/IIIa antagonists as adjuncts to fibrinolytic therapy holds promise. BMJ : Lincoff A.M., Topol E.J.: Illusion of reperfusion, Does anyone achieve optimal reperfusion during acute myocardial infarction? Circulation : Simoons M.L. Arnold A.E.R. Bertriu A. : Thrombolysis with tissue plasminogen activator in acute myocardial infarction: no additional benefit from immediate percutaneous coronary angioplasty. Lancet, i: Topol E.J. Califf R.M. George B.S., Kereiakes D.J. Abbottsmith C.W. Candela R. J. Lee K.L, for the Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction Study Group: A ramdomized trial of immediate versus delayed elective angioplasty after intravenous tissue plasminogen activator in acute myocardial infarction. N Engl J Med : TIMI Research Group: Immediate vs delayed catheterization and angioplasty following thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: TIMI II A results. JAMA, : Holmes D.R. Topol E.J.: Reperfusion momentum: lessons from the randomized trials of immediate coronary angioplasty for acute myocardial infarction. J Allergy Clin Immunol : Ferguson J.J.: Meeting highlights, 47th Annual Scientific Sessions of the American College of Cardiology: acute coronary snydromes: PACT (presented by Ross A.) Circulation : Survival benefit of abciximab administration during early rescue angioplasty: analysis of 387 patients from the GUSTO III trial. J Am Coll Cardiol l: 191A. 66. Brener S.J. Barr L.A. Burchenal J.E. Katz S. George B.S. Jones A.A. Cohen E.D. Gainey P.C. White H.J. Cheek H.B. Moses J.W. Moliterno D. J. Effron M.B. Topol E.J.: Randomized, placebo-controlled trial of platelet glycoprotein IIb/IIIa blockade with primary angioplasty for acute myocardial infarction: ReoPro and Primaty PTCA Organization and Randomized Trial (RAPPORT) Investigators. Circulation : Stewart J.T. French J.K. Théroux P. et al: Early noninvasive identification of failed reperfusion after intravenous thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol :

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

Az iszkémiás szívbetegség, szegmentális falmozgászavarok, infarktus szövődményei

Az iszkémiás szívbetegség, szegmentális falmozgászavarok, infarktus szövődményei Az iszkémiás szívbetegség, szegmentális falmozgászavarok, infarktus szövődményei Dr. Gaszner Balázs Ph.D., med.habil. Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Szívgyógyászati Klinika 2016 WHO előrejelzése a vezető

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül Dr. Molnár Sándor A thrombolysis időablakán belül lévő, potenciálisan revascularisatiora

Részletesebben

AMI-STEMI. Rudas László. Szeged, November 19.

AMI-STEMI. Rudas László. Szeged, November 19. AMI-STEMI Rudas László Szeged, 2014. November 19. A szívinfarktus kifejezés ischaemiás eredetű szívizom elhalást jelent. Thygesen K Circulation. 2012;126:2020-2035 spontán esemény Nem-plakk ruptúra eredetűek

Részletesebben

Akut koronária szindróma. Dr.Becker Dávid Ph.D

Akut koronária szindróma. Dr.Becker Dávid Ph.D Akut koronária szindróma Dr.Becker Dávid Ph.D KARDIOLÓGIA NAPJA 2012 2 napja visszatérő mellkasi fájdalmak 2 Mi látható az EKG-n? 1. normál variáns 2. ST depressio avl, V5-6 3. ST eleváció III, avf 4.

Részletesebben

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana PTE, AITI Ajánlások Az EÜM Szakmai Irányelve: A thromboembolia kockázatának csökkentése és kezelése. Magyar Thrombosis

Részletesebben

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr.

Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Infarktusos betegek ellátásának minősége a sürgősségi osztályon- 5 év tapasztalata (Coronariaőrző, vagy sürgősségi osztály) Dr. Korcsmáros Ferenc (Gróf Tisza István Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály)

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Ischaemiás szívbetegség Ac. coronaria syndr-k. dr. Nádházi Zoltán

Ischaemiás szívbetegség Ac. coronaria syndr-k. dr. Nádházi Zoltán Ischaemiás szívbetegség Ac. coronaria syndr-k dr. Nádházi Zoltán Ha láthatnám az ereidet, megmondanám meddig élsz Julius Häfer 1861 Rizikófaktorok Dohányzás Hypertonia Dyslipidaemia Életkor Szénhidr.házt.zavar

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

Új antitrombotikus gyógyszerek coronária intervencióban Prof. Keltai Mátyás (Budapest)

Új antitrombotikus gyógyszerek coronária intervencióban Prof. Keltai Mátyás (Budapest) Új antitrombotikus gyógyszerek coronária intervencióban Prof. Keltai Mátyás (Budapest) Anticoaguláns kezelés PCI előtt és alatt Percután coronaria intervenció során a koszorúérbe számos thrombogén eszközt

Részletesebben

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével. Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség -a kardiológus szemével Dr. Becker Dávid Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Akut szívelégtelenség A problémás pontok : Diagnózis Speciális (invazív) kardiológiai

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter ELTE EGK- AstraZeneca Egészség-gazdaságtani Szimpózium 2011. november 18. CENO0090HU20111116 Infarctus Regiszter

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Akut coronariaszindróma 2012

Akut coronariaszindróma 2012 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Akut coronariaszindróma 2012 Becker Dávid dr. Merkely Béla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Kardiológiai Tanszék Kardiológiai Központ, Budapest Az akut coronariaszindróma

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Szent János Kórház Budapest Infarctus

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Stabil angina pectoris diagnózisa és kezelése

Stabil angina pectoris diagnózisa és kezelése Stabil angina pectoris diagnózisa és kezelése Dr. Keltai Mátyás MTA doktora, egyetemi tanár Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Az arteriosclerosis

Részletesebben

Szívinfarktus miatt kezelt betegek korai és késői prognózisa

Szívinfarktus miatt kezelt betegek korai és késői prognózisa EREDETI KÖZLEMÉNY Szívinfarktus miatt kezelt betegek korai és késői prognózisa Magyar Infarctus Regiszter Vizsgálat Jánosi András dr. 1 Ofner Péter dr. 1 Merkely Béla dr. 2 Polgár Péter dr. 3 Zámolyi Károly

Részletesebben

Perzisztens ST-elevációval nem járó akut koronária szindróma (ACS) kezelése ESC guideline - 2012. Dr. Habon Tamás (Pécs)

Perzisztens ST-elevációval nem járó akut koronária szindróma (ACS) kezelése ESC guideline - 2012. Dr. Habon Tamás (Pécs) Perzisztens ST-elevációval nem járó akut koronária szindróma (ACS) kezelése ESC guideline - 2012. Dr. Habon Tamás (Pécs) A kardiovaszkuláris betegségek a fejlett országokban a halálozási statisztikák élén

Részletesebben

Aszív- és érrendszeri megbetegedések különösen a felgyorsult

Aszív- és érrendszeri megbetegedések különösen a felgyorsult 07-Circulation_1:Circulation 7/13/11 3:45 PM Page 49 Diabetes és cardiovascularis Genetics betegségek Cukorbetegség és thrombocytagátló kezelés akut coronariaszindrómában José Luis Ferreiro, MD; Dominick

Részletesebben

A Heveny Koszorúér Szindrómák. Dr. Rudas László Szeged, ÁOK, AITI, Kőr-ITO 2012 November 21

A Heveny Koszorúér Szindrómák. Dr. Rudas László Szeged, ÁOK, AITI, Kőr-ITO 2012 November 21 A Heveny Koszorúér Szindrómák Dr. Rudas László Szeged, ÁOK, AITI, Kőr-ITO 2012 November 21 Mivel állunk szemben? Ak u t ko r on sz i ndr á ri a óm a 60-70% Heven y szível égtele nség Hirtelen halál felnőttekben

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy N. Gassanov n E. Caglayan n E. Erdmann n F. Er ADP-receptor-antagonisták: új adatok az isémiás szívbetegség kezelésérôl és megelôzésérôl 8 Kommentár: Dr. Becker Dávid Az adenozin-difoszfáttal (ADP) indukált

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

Akut szívelégtelenség a sürgősségi ellátásban

Akut szívelégtelenség a sürgősségi ellátásban Akut szívelégtelenség a sürgősségi ellátásban Dr. Becker Dávid PhD., FESC Semmelweis Egyetem Szív-és Érgyógyászati Központ ESC HF GUIDELINE 2012 Kiterjesztett indikáció a mineralocorticoid (aldosterone)

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az acut coronaria szindróma (ACS) laboratóriumi diagnosztikája Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András

Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Folsav a kardiovaszkuláris kockázat csökkentésére? Nagy András Kardiovaszkuláris (atherothrombotikus) Háttér biztató felvetések Obszervációk: Se - HOMOCISZT ~ ISZB kockázat Teljes lakosságban ISZB betegekben

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban BELGYÓGYÁSZAT Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban Írta: DR. VALLUS GÁBOR, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. NAGY BÁLINT, DR. PAPP ZOLTÁN, DR. ROMICS LÁSZLÓ, DR. KARÁDI

Részletesebben

Peripheriás artériás betegség. Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October

Peripheriás artériás betegség. Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October Peripheriás artériás betegség Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October Etiológia 1. Atherosclerosis 2. Nem-atheroscleroticus - Buerger kór - Fibromuscularis dysplasia - A. poplitea kompressziós

Részletesebben

Teljes körű endovascularis reperfúziós kezelés

Teljes körű endovascularis reperfúziós kezelés ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Teljes körű endovascularis reperfúziós kezelés Thrombocytagátló szerek az akut stroke kiegészítő kezelésében Marc A. Lazzaro, MD Osama O. Zaidat, MD, MS Levelezési cím: Dr. Zaidat:

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta. alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília

Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta. alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília PhD tézisek Az a. brachiális endothel-függő flow-mediálta dilatációjának ultrahang vizsgálata: a klinikai alkalmazás küszöbén? Dr. Fábián Emília Szegedi Tudományegyetem, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

NEM ST ELEVÁCIÓS AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMA (NSTE - ACS) BÓDI ANNAMÁRIA KARDIOLOGIAI INTÉZET

NEM ST ELEVÁCIÓS AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMA (NSTE - ACS) BÓDI ANNAMÁRIA KARDIOLOGIAI INTÉZET NEM ST ELEVÁCIÓS AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMA (NSTE - ACS) BÓDI ANNAMÁRIA KARDIOLOGIAI INTÉZET AKUT KORONÁRIA SZINDRÓMA (ACS) ST elevációs miokardiális infarktus (STEMI) Nem ST elevációs ACS ( NSTE-ACS):

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Az MKT Intervenciós Munkacsoportjának Továbbképző Kongresszusa

Az MKT Intervenciós Munkacsoportjának Továbbképző Kongresszusa Az MKT Intervenciós Munkacsoportjának Továbbképző Kongresszusa Budapest 2009 okt. 8-10. Európa Kongresszusi Központ Budapest 1021 Hárshegyi u. 5-7. A kongresszus és az MKT A munkacsoport alelnöke: A kongresszus

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása

BELGYÓGYÁSZAT. A koleszterin metabolismus dualis gátlása BELGYÓGYÁSZAT A koleszterin metabolismus dualis gátlása Írta: DR. KÁLI ANDRÁS A cardiovascularis betegségek világszerte egyre növekvı szerepet játszanak a morbiditási és mortalitási statisztikákban. 1990

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Vénás miokardiális ultrahang szerepe az. akut miokardiális infarktus vizsgálatában

Vénás miokardiális ultrahang szerepe az. akut miokardiális infarktus vizsgálatában Vénás miokardiális ultrahang szerepe az akut miokardiális infarktus vizsgálatában Ph.D tézis Dr. Andrássy Péter Deutsches Herzzentrum, München Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest 2004 RÖVIDÍTÉSEK A = kórházi

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia

Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban. DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszerek a kardiológiai és sürgősségi ellátásban DR. KUN CSABA DE OEC KARDIOLÓGIAI INTÉZET Elektrofiziológia Gyógyszeres kezelés ACS gyógyszeres terápiája Ritmuszavarok gyógyszeres kezelése (stabil,

Részletesebben

I. A heveny szívizominfarktusban meghaltak száma és a standardizált halálozási arány az 1993 és a 2008 közötti időszakban

I. A heveny szívizominfarktusban meghaltak száma és a standardizált halálozási arány az 1993 és a 2008 közötti időszakban Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat. A kardiológiai ellátás minőségbiztosításának eszköze. Dr. Ofner Péter (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) I. A heveny szívizominfarktusban meghaltak száma

Részletesebben

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 1 Állami Egészségügyi Központ, Szakrendelő Intézet, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Carotis dezobliteráció Történeti áttekintés 1953 De Bakey, Houston - CEA 1954 Eastcott

Részletesebben

Interventional Cardiology

Interventional Cardiology Interventional Cardiology Clinical Benefit of Statin Pretreatment in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention A Collaborative Patient-Level Meta-Analysis of 13 Randomized Studies Giuseppe

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Válaszok Professzor Dr. Forster Tamás opponensi kérdéseire

Válaszok Professzor Dr. Forster Tamás opponensi kérdéseire Válaszok Professzor Dr. Forster Tamás opponensi kérdéseire Köszönöm Professzor Úr bírálatát és értékelését. Kérdéseire a következőket válaszolom. A Professzor Úr első kérdése: Milyen kivizsgálási protokollt

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30.

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. Miért kell kiemelt figyelemmel kezelni a stroke ellátást? Európában évente 1.2 millió stroke 300,000 halott 300,000 rokkant 15 millió

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke rizikófaktorai Megalapozott: hypertonia diabetes pitvarfibrillatio korábbi stroke

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele

ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. Az ischaemiás történések időbeni sorrendje. Az ischaemia lehetséges kimenetele ECHOCARDIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK II. AZ INFARCTUS SZÖVŐDMÉNYEI STRESSZ ECHOCARDIOGRAPHIA DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI FIZIOLÓGIAI TANSZÉK TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az ischaemiás

Részletesebben

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Vajda Zsolt egységvezető főorvos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Neurovaszkuláris Intervenciós Egység

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2010 GINA 2009 special challenges that must be

Részletesebben

MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA INTERVENCIÓS KARDIOLÓGIAI MUNKACSOPORTJÁNAK 22. KONGRESSZUSA

MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA INTERVENCIÓS KARDIOLÓGIAI MUNKACSOPORTJÁNAK 22. KONGRESSZUSA Bevezetô Tisztelt Kolléganõk, Kollégák, minden kedves Érdeklõdõ! Nagy örömmel jelentjük, hogy a több éves hagyománynak tisztelgõ MKT Intervenciós Munkacsoport éves gyûlése 2014. október 16 18 között ismét

Részletesebben

Orális antikoaguláció és vérzéses szövődményei. Dr. Fogas János, Kaposvár

Orális antikoaguláció és vérzéses szövődményei. Dr. Fogas János, Kaposvár Orális antikoaguláció és vérzéses szövődményei Dr. Fogas János, Kaposvár Az új orális antikoagulánsok (NOAC) 1. Direkt thrombin antagonisták dabigatran 2. Direkt Xa antagonisták rivaroxaban apixaban Xa

Részletesebben

CARDIOGEN SHOCK ALACSONY SZÍVPERCTÉRFOGAT

CARDIOGEN SHOCK ALACSONY SZÍVPERCTÉRFOGAT CARDIOGEN SHOCK ALACSONY SZÍVPERCTÉRFOGAT 1 gyakorisága: 5-10% mortalitás: 80-90% + sűrgősségi revascularisatio: 56-67% 2 Meghatározás = Hypotensio, sap < 90 Hgmm (>30`, Ø hypovolaemia, hypoxia, acidosis)

Részletesebben

Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés

Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Stroke-prevenció stroke után pitvarfibrillációban eseten alapuló áttekintés Kovács Tibor dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Budapest A nem

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011

Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Prof. Dr. Jánosi András Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet- Budapest Szent János Kórház Budapest Szakmai Regiszterek

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban DR. CZURIGA ISTVÁN Számos klinikai tanulmány egyértelmûen igazolta a rizikófaktor-intervenciók, valamint bizonyos

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

ROSODÁS LABORATÓRIUMI RIUMI DIAGNOSZTIKAI FÓRIZS SZENTES LÁSZLL

ROSODÁS LABORATÓRIUMI RIUMI DIAGNOSZTIKAI FÓRIZS SZENTES LÁSZLL A HEVENY SZÍVIZOM KÁROSODK ROSODÁS LABORATÓRIUMI RIUMI DIAGNOSZTIKAI MEGÍTÉLÉSÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSAI FÓRIZS ÉVA, GRÍNYI ANIKÓ,, POLGÁR R BÉLÁNÉ, B SZENTES LÁSZLL SZLÓNÉ BEVEZETÉS A fejlett nyugati és

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

A preoperatív kardiális kockázat meghatározása és az általános sebészeti beavatkozásokkal kapcsolatos teendők. ESC guideline -2009

A preoperatív kardiális kockázat meghatározása és az általános sebészeti beavatkozásokkal kapcsolatos teendők. ESC guideline -2009 A preoperatív kardiális kockázat meghatározása és az általános sebészeti beavatkozásokkal kapcsolatos teendők ESC guideline -2009 Prof. Dr. Jánosi András 2013.09.15. Miért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni?

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében.

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. 1 TOVÁBBKÉPZÉS Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. Írta: DR. BERNÁT SÁNDOR IVÁN, DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ Rövidítések: A = acenocoumarol INR = International

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése

A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése Az Önkormányzati Kórház Sárvár, közleménye A thrombosis profilaxis aktuális kérdései Traumatológiai és nagyízületi protézisműtéten átesett betegek együttműködése DR. KORCSMÁR JÓZSEF Érkezett: 2009. március

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Alsó végtagi artériás occlusio kezelése systémás accelerált thrombolysissel

BELGYÓGYÁSZAT. Alsó végtagi artériás occlusio kezelése systémás accelerált thrombolysissel 1 BELGYÓGYÁSZAT Alsó végtagi artériás occlusio kezelése systémás accelerált thrombolysissel Írta: DR. VERTES ANDRÁS, DR. KÁLI ANDRÁS, DR. KOLONICS ISTVÁN, DR. SITKEI ÉVA, DR. PALIK IMRE Akut myocardialis

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben