MAGYAR ENERGIA HIVATAL. GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány. Verzió <1.0>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL. GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány. Verzió <1.0>"

Átírás

1 MAGYAR ENERGIA HIVATAL GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány Verzió <1.0>

2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 BEVEZETÉS ELŐZMÉNYEK A HIVATAL ELVÁRÁSAI ÉS CÉLKITŰZÉS A jelenlegi működés helyzetfelmérése Javaslattétel a jövőbeni működésre A Hivatali célkitűzés A TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE A GET HÁTTERE AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE A földgázellátásról röviden A földgázrendszer felügyeletéről ENGEDÉLYESEK Az engedélyesek helye a gázpiaci szereplők között ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ADATFORGALOM EU IRÁNYELVEK Adatszolgáltatás: távvezetéki szállító, tároló és LNG vállalkozás Adatszolgáltatás: elosztás és ellátás Adatszolgáltatás: tevékenységek szétválasztása és a beszámolók átláthatósága Adatszolgáltatás: rendszerhez való hozzáférés KÜLFÖLDI PÉLDA BEMUTATÁSA Alapvető szabályozási paraméterek Üzleti folyamatok Számítógépes támogatórendszer HELYZETFELMÉRÉS A FÖLDGÁZELLÁTÁS FOLYAMATA, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS JELENLEGI FIZIKAI HÁTTERE A földgáz határon keresztül történő szállítása Földgázsszállítás-rendszerirányítás Földalatti gáztárolás Kiemelt ipari nagyfogyasztók Gázszolgáltatók GÁZPIACI SZEREPLŐK MODELLEZÉSE Földgázszállítás Földgáztárolás Földgázelosztás Földgáz-kereskedelem Közüzemi nagykereskedelem Közüzemi szolgáltatás Szervezett földgázpiac létrehozása és működtetése Rendszerirányítás Határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférés Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztása és szolgáltatása Feljogosított fogyasztó GÁZPIACI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI Magyar Energia Hivatal MEH Gázszolgáltatók Egyesülése FŐGÁZ Rt TIGÁZ Rt ÉGÁZ Rt. DÉGÁZ Rt GETAF_rev.0 2/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

3 3.3.6 KÖGÁZ Rt DDGÁZ Rt PANRUSGÁZ Rt Magyar Gázszolgáltató Kft OERG Kft BorsodChem Rt MOL Rt. Értékesítés MOL Rt. Szállítás, rendszerirányítás MOL Rt. Gáztárolás HIVATALI KOORDINÁCIÓ, RENDSZERFELÜGYELET A GET ADATFORGALMI RENDSZERÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK (KÖVETELMÉNY-ELEMZÉS) A GÁZPIACI SZEREPLŐKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK A Magyar Energia Hivatal Rendszerirányítás A földgázrendszer engedélyezése, létesítése, üzemeltetése Az együttműködő földgáz rendszerhez való hozzáférés A földgázkereskedő A közüzemi nagykereskedő Az elosztó és közüzemi szolgáltató A vezetékes propán, bután gázelosztó és szolgáltató A feljogosított fogyasztók A földgáz határon keresztüli szállítása Üzemzavar esete, fogyasztói korlátozások A FÖLDGÁZPIACI JOGSZABÁLYOK ÉS SZEREPLŐK KÖVETELMÉNYEINEK HARMONIZÁCIÓJA JAVASLAT AZ ADATFORGALMI RENDSZERRE LOGIKAI MODELL AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feltételek Adatáramlási irányok Adatcsoportosítás az információ tartalma szerint Adatcsoportosítás az adatok gyakorisága szerint Az adatok tárolásával és kezelésével kapcsolatos feladatok A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK ADATSZOLGÁLTATÁSA A HIVATAL RÉSZÉRE Földgáztárolási engedélyes adatszolgáltatása Földgáz-kereskedelmi engedélyes adatszolgáltatása Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes adatszolgáltatása Földgázszállítási engedélyes adatszolgáltatása Földgázelosztási engedélyes adatszolgáltatása Földgáz közüzemi szolgáltatási engedélyes adatszolgáltatása PB-gáz vezetéken történő elosztási és szolgáltatási engedélyes adatszolgáltatása Földgáz határon keresztül szállítói engedélyes adatszolgáltatása Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes adatszolgáltatása Rendszerirányítási engedélyes adatszolgáltatása Regisztrált feljogosított fogyasztó adatszolgáltatása A HIVATAL ADATSZOLGÁLTATÁSA A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK RÉSZÉRE Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelmi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztó és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Rendszerirányítói engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó GETAF_rev.0 3/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

4 5.4 A HIVATAL NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSON ALAPULÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA IEA International Energy Agency (Nemzetközi Energia Ügynökség) EUROSTAT Európai Közösség Statisztikai Hivatal ERRA Energy Regulators Regional Association (Kelet-Európai Szabályozó Szervezetek) Európai Bizottság A HIVATAL HAZAI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSON ALAPULÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA Országgyűlés Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Központi Statisztikai Hivatal Magyar Bányászati Hivatal Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Nyilvánosság Adat megőrzés A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK ADATSZOLGÁLTATÁSA A RENDSZERIRÁNYÍTÓ FELÉ Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelmi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztói és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó A RENDSZERIRÁNYÍTÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK FELÉ Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelemi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztói és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK EGYMÁS KÖZÖTTI ADATSZOLGÁLTATÁSA Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelmi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztói és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó A GETAF INFORMATIKAI HÁTTERE MÓDSZERTAN ADATTÁRHÁZ Javaslat a Hivatal egy lehetséges adattárházi struktúrájára HÁLÓZAT RENDSZERFELÉPÍTÉS AKTÍV TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER JAVASLAT A FUNKCIONÁLIS RENDSZERTERV KIDOLGOZÁSÁRA ALAPFOGALMAK GETAF_rev.0 4/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

5 7.2 AZ ADATFORGALMI MUNKAFOLYAMAT LÉPÉSEI EGY JELLEMZŐ ESET (USE CASE) ELEMZÉSE IRODALOMJEGYZÉK GLOSSZÁRIUM MELLÉKLETEK EMLÉKEZTETŐK GETAF_rev.0 5/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

6 Vezetői összefoglaló A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban Hivatal) február 10-én Megbízási Szerződést kötött a SCADA Ipari Folyamatirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban Megbízott-tal) az alábbi tárgyú tanulmány elkészítésére: A gázellátásról szóló új törvény (a továbbiakban GET) tervezet alapján (2003. február 20-i változat) a gázpiac várható szereplői, valamint a Hivatal közötti adatforgalom tartalmi, technikai, formai követelményeinek felmérése, megfogalmazása A könnyebb kezelhetőség érdekében a tanulmány tárgyának rövid nevére vonatkozóan megállapodás született a Hivatal és a Megbízott között a projektindító megbeszélésen, mely az alábbi: GET Adatforgalmi Rendszer projekt, a továbbiakban: GETAF projekt A Tanulmány elkészítésében a SCADA Kft-vel együttműködve a KOVEX- COMPUTER Kft. és a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály munkatársai vettek részt. Tanulmányunkban a földgázellátásról szóló törvény (GET) előírásaira alapozva, a gázpiaci szereplők, adatszolgáltatási és adatforgalmi rendszerére adunk javaslatot. A bevezetésben a pontos célmeghatározást végeztük el. A második fejezetben az alapvető fogalmakat és az EU elvárásokat írtuk le. A harmadik fejezetben a jelenlegi helyzet felmérése mellett, a GET alapján elképzelt jövőbeni helyzetet is modelleztük. Ebben a fejezetben szerepeltetjük a jelenlegi gázpiaci szereplőknél lefolytatott interjúk fontosabb következtetéseit. A negyedik fejezetben a bevezetés iterációjaként, a Hivatal elvárásai mellett a gázpiaci szereplők adatszolgáltatási és adatforgalmi elvárásai, követelményei kerültek leírásra. Az ötödik fejezetben a GET-re alapozva modelleztük a jövőbeni gázpiaci szereplők adatszolgáltatásait a következő kapcsolatrendszerekben: Hivatal gázpiaci szereplők; Hivatal nemzetközi szervezetek; Hivatal hazai környezet; Rendszerirányító földgázpiaci szereplők és a földgázpiaci szereplők egymás közti adatszolgáltatása. A hatodik fejezetben a GET adatforgalmi rendszerének informatikai hátterére vonatkozó elvárásokat fogalmaztunk meg vázlatosan. Ennek keretén belül került leírásra egy adattárházi struktúrára vonatkozó javaslatunk. A hetedik fejezetben a GET adatforgalmi rendszerének megvalósításához szükséges Funkcionális Rendszerterv kidolgozására teszünk javaslatot. A jelenlegi helyzet felmérésének legfontosabb jellemzői: GETAF_rev.0 6/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

7 a szolgáltató szektorban meglehetősen különböző eredményességű, műszaki színvonalú, gondolkodásmódú, menedzsment-szemléletű és fejlesztési forrásokkal rendelkező cég működik. Vannak társaságok, ahol a mai rendszer kis változtatásokkal meg fog felelni minden jövőbeni törvényi előírásnak, jogszabályi környezetnek és rendszerkövetelménynek (pl. FŐGÁZ, DDGÁZ, ÉGÁZ/DÉGÁZ), míg mások rákényszerülnek a működő rendszereik felülvizsgálatára és jelentős mértékű korszerűsítésére, a MOL Rt., mint jelenlegi egyetlen földgázértékesítő szervezetileg felkészült a GET szerinti szétválasztási folyamatra. Technikai háttere elsősorban az átadó állomások mérési és kommunikációs rendszere, az OTR-II elnevezésű országos telemechanikai rendszere, és belső informatikai, adatáramlási rendszere korszerűsítésre szorul, annak érdekében, hogy diszkrimináció mentes Rendszerirányítói információs platform tudjon létrejönni, (óránkénti adatszolgáltatás) a Hivatalról elmondható, hogy sem szervezeti felépítése, rendelkezésre álló belső szakember állományi létszáma, sem technikai, informatikai háttere nem felel meg a liberalizált energiapiac rendszerfelügyeletének és szabályozásának ellátásához. A Hivatal szervezeti felépítésének és személyi állományának az új követelményekhez való igazítása után a GETAF rendszer bevezetésével a Hivatal működése hatékonnyá és minden funkció ellátására alkalmassá válik. Javaslatainkban a logikai tervezés adatszolgáltatási szintjéig, az adatszolgáltatások vizsgálatánál az adatcsoportok szintjéig mentünk le. Az elemi adatokig lebontott elemzési modell, ezen belül az adat dokumentum mátrixok, a szervezeti egység dokumentum mátrixok és a dokumentumok téma (tárgy), gyakoriság és szervezeti egységek szerinti osztályozásának kidolgozása, e tanulmány alapján kerülhet a jövőben kidolgozásra Funkcionális Rendszerterv formájában. Ezen következő, második projekt elkészítéséhez, részletes kidolgozásához szükséges a végleges Vhr. és az ÜKSz. A tanulmány alapján, a rendszerterv kidolgozásának általunk becsült időigénye: 6-8 hónap. A GETAF adatforgalmi rendszer implementációja, bevezetése egy harmadik projekt keretében kerülhetne sorra a Funkcionális Rendszertervre alapozva. Véleményünk szerint a feladat nagyságrendje miatt mindez egy EU pályázati kiírás eredményeként jöhetne létre. A tanulmány kidolgozása során a jövőbeni rendszerterv készítésének alapját nyújtó egységesített objektum orientált rendszerfejlesztési módszertant alkalmaztunk. A módszertant a Rational Software Corporation dolgozta ki, ebből kifolyólag RUPmódszernek (Rational Unified Process) is nevezik. A ma már szabványosnak tekinthető eljárás az UML (Unified Modeling Language) nyelvezetet alkalmazza, így mi is e szabvány elemeit építettük be a tanulmányunkba. GETAF_rev.0 7/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

8 Az írásos formában elkészült tanulmány elektronikus formában is átadásra kerül, CD ROM adathordozón. Az elektronikus formátumban a hivatkozások HTML felépítésűek, vagyis a GET vonatkozó szakaszait on-line módon lehet megtekinteni. A következő táblázatban összefoglaljuk a GETAF rendszer bevezetésével elérhető előnyöket: GETAF_rev.0 8/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

9 Hivatali funkció Előny Részletes leírás Engedélyezés Átláthatóság, időmegtakarítás Az adatlapok és egyéb engedélyhez szükséges iratok elektronikus befogadása, feldolgozása és tárolása hatékonyabbá és könnyebben ellenőrizhetővé teszi az eljárás menetét. Szabályzatok jóváhagyása Biztonságos, törvényes Az elektronikus aláírás és intelligens hardver-védelemnek köszönhetően a bizalmas információk biztonságosan jutnak el a Hivatalhoz. Adatgyűjtés Adatszolgáltatás Ármegállapítás Nyilvánosság tájékoztatása Pénzügyi nyilvántartás Rendszerfelügyelet Fogyasztóvédelem Hatékonyabb, pontosabb, ellenőrizhetőbb Azonnali, szűrhető, testre szabható Pénzügyi átláthatóság, naprakész adatok Könnyen elérhető, anonim, informatív, testre szabható Transzparens, illeszkedik a belső rendszerhez Digitális térképek, on-line adatok, szimuláció, viták tisztázása Diszkriminációmentes, névtelen, gyors panaszkezelés Az elektronikus adatgyűjtéssel elkerülhetőek a dupla rögzítéssel járó adathibák, illetve könnyebben ellenőrizhető, hogy az adott engedélyes teljesítette-e adatszolgáltatási kötelezettségét. A számítógépes technológián alapozott riportolási rendszer a Hivatal számára könnyen elkészíthetővé teszi a rendszeres és eseti adatszolgáltatást és annak grafikus ábrázolását, mind a felügyeleti, mind a statisztikai szervek felé. A GETAF rendszer a folyamatosan érkező adatok felhasználásával mindenkor pontos árkalkulációkat tud elvégezni. Az egységes Internetes platform segítségével a nyilvánosság a már jól megismert böngészőjével hozzájuthat a mindig aktuális információkhoz. A pénzügyi elszámolások nyomon követése a rendszer segítségével átvilágítható és fontos, hogy a már meglévő pénzügyi rendszerrel együttműködjön. A térinformatika és az on-line (emberi beavatkozás nélküli) mérési adatok segítségével hibamentessé és jól áttekinthetővé tehető a rendszerfelügyelet. Mindamellett a vitás kérdések könnyen szimulálhatóak és akár órákon belül eldönthetőek. Az egységes Internetes platform segítségével a nyilvánosság a már jól megismert böngészőjével, névtelenül is bejelentheti panaszait, melyre a Hivatal akár azonnal is reagálhat. GETAF_rev.0 9/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

10 1 Bevezetés 1.1 Előzmények A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban Hivatal) február 10-én Megbízási Szerződést kötött a SCADA Ipari Folyamatirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban Megbízott-tal) az alábbi tárgyú tanulmány elkészítésére: A gázellátásról szóló új törvény (a továbbiakban GET) tervezet alapján (2003. február 20-i változat) a gázpiac várható szereplői, valamint a Hivatal közötti adatforgalom tartalmi, technikai, formai követelményeinek felmérése, megfogalmazása A könnyebb kezelhetőség érdekében a tanulmány tárgyának rövid nevére vonatkozóan megállapodás született a Hivatal és a Megbízott között a projekt indító megbeszélésen, mely az alábbi: GET Adatforgalmi Rendszer projekt, a továbbiakban: GETAF projekt A tanulmány későbbi fejezeteiben kizárólag ez a hivatkozás lesz fellelhető. Az előzőek alapján a Megbízott feladatai az alábbiakban leírtak szerint foglalhatók össze: A GET-hez kapcsolódó jogszabályok szakmai előkészítése részeként szükséges megvizsgálni és megfogalmazni a piaci szereplők, valamint a Hivatal közötti adatforgalom technikai, formai követelményeit, azok teljesíthetőségét, különös tekintettel az adatfeldolgozási, adatvédelmi kérdésekre, Ennek részeként a GET tervezetében nevesített engedélyeseket, illetve azok részbeni mai megfelelőit valamint a feljogosítottá válható fogyasztók egy részét és magát a Hivatalt kell felkeresnie a Megbízottnak a tanulmány elkészítése során, A vizsgálat alá bevont szervezetek reprezentáns mintáiból kiindulva, a törvénytervezet előírásai alapján javaslatot kell tenni a Hivatal felé, hogy az érintettek milyen tartalmú, formájú, gyakoriságú, védelmű adatcserét bonyolítsanak le és mindezt milyen eszközökkel és milyen szervezettséggel tegyék. A vizsgálat során érintett szervezetek a következők közül kerülhetnek ki: Jelenlegi gázpiaci szereplő: Jövőbeni engedélyes: gázértékesítő (MOL Rt.) rendszerirányító gázértékesítő (MOL Rt.) földgázszállító gázértékesítő (MOL Rt.) ipari nagyfogyasztók, erőművek, gázszolgáltatók, gázértékesítő (MOL Rt.) földgáztároló földgázkereskedő földgázkereskedő földgázkereskedő földgázkereskedő gázértékesítő (MOL Rt.) közüzemi nagykereskedő gázszolgáltatók, közüzemi szolgáltató gázértékesítő (MOL Rt.) közüzemi szolgáltató gázszolgáltatók földgázelosztó és a Magyar Energia Hivatal valamint a fent említett fogyasztói csoport GETAF_rev.0 10/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

11 1.2 A Hivatal elvárásai és célkitűzés A jelenlegi működés helyzetfelmérése Ezen belül a Hivatal és a gázpiac jelenlegi résztvevői által egymás között alkalmazott adatszolgáltatási, adatfeldolgozási gyakorlat reprezentatív helyszíni felmérése interjúk formájában, a tapasztalatok írásban történő rögzítése. A vizsgálat során érintett szervezetek a következők közül kerülnek ki: a Hivatal különböző érintett szervezetei, a MOL Rt. szervezetei, (földgázellátás, földgázszállítás-rendszerirányítás, földgáztárolás, stb.) a gázszolgáltató társaságok, (a Gázszolgáltatók Egyesülésébe tömörült és azon kívüli szolgáltató cégek kiemelt ipari nagyfogyasztók, A felmérés részletesen kell, hogy tartalmazza az egyes szervezetekhez kötődő, a mai gyakorlatot tükröző egymás közötti input és output információkat. A felmérés során rögzíteni kell továbbá: az információáramlás jelenlegi technikai, műszaki hátterét, a folyamatban lévő, tárgyi témakörrel összefüggő, általuk közölt fejlesztéseiket, jövőbeni elképzeléseiket, tervezeteiket, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges javaslataikat. A fentieken túl a felmérésben rögzíteni szükséges a MEH adatszolgáltatási kötelezettségét, melyhez fel kell mérni a Hivatal által közzéteendő output információkat. A kimenő adatok által érintett szervezetek: külföldi szervezetek, (pl: Európai Bizottság) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, fogyasztóvédelem, nyilvánosság felé közzétett adatok (pl: Központi Statisztikai Hivatal) A felmérésben vizsgálat alá kell vonni a MEH-nél is az információáramlás, feldolgozás jelenlegi információtechnológiai (hardver, szoftver, szervezeti) hátterét, valamint a tervezett fejlesztésekhez kötődő jövőbeni lehetséges technikai hátteret Javaslattétel a jövőbeni működésre A jelenlegi helyzet felméréséből kiindulva, javaslat formájában kell, hogy kidolgozásra kerüljön a jövőbeni földgázpiaci szereplők, azaz: a Rendszerirányító és a földgázpiaci szereplők közötti, a földgázpiaci szereplők egymás közötti, a földgázpiaci szereplők és a Hivatal közötti, a Rendszerirányító és a Hivatal közötti, a Hivatal és a felettes vagy kapcsolódó szervek közötti GETAF_rev.0 11/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

12 adatforgalmazásnak a technikai, formai, tartalmi követelményei, figyelmet fordítva az adatfeldolgozási, adatvédelmi kérdésekre. Ugyancsak ebben a javaslatban kerüljön megfogalmazásra a fenti folyamatokon belüli adatcsere szükséges formája, gyakorisága, biztonsági intézkedései, az adatok megfelelő tárolása, kezelése, továbbítása, különös tekintettel a Hivatalban a Phare Service Tender keretében kialakításra kerülő adattárház sajátosságaira. A felmérés és a javaslattétel az adatok azon körére terjed csak ki, mely a Hivatal piac-felügyeleti, piac-monitoring ez alatt a versenypiaci szegmensről gyűjtendő információk értendők, amelyekből megállapítható, hogy a piac valóban versenyszerűen működik-e, vagy torzul-e a verseny, amiért módosítani kell a szabályozást illetve rendszer-felügyeleti ez alatt a rendszer-fejlesztések időbeni és az igényeknek megfelelő szorgalmazását, végrehajtatását kell érteni szerepének betöltéséhez feltétlen szükséges. A Megbízottnak a fentiekben meghatározott kötelezettségek teljesítésénél figyelembe kell vennie a GET végrehajtási jogszabályainak előkészítése során elkészült tanulmányok és ezek egyeztetése során kialakult, a Hivatal által rögzített és átadott véleményeket A Hivatali célkitűzés Összefoglalóan tehát a GETAF projekt célja, hogy egy olyan tanulmány készüljön a Hivatal számára, mely kiinduló alapul szolgálhat egy jövőben bevezetésre kerülő adatforgalmi rendszer logikai és fizikai megvalósításához, mindezt a GET tervezet által meghatározott jövőbeni gázpiaci szereplők egymás közötti és a Hivatal felé történő viszonylatban. 1.3 A tanulmány felépítése Jelen tanulmány alapvetően két fő alkotóelem köré került felépítésre: egyrészt általános helyzetfelmérést, helyzetelemzést készít a jelenlegi gázipari szereplőkről, (a reprezentatív mintavételek alapján felkeresettekről) működésükről, technikai felkészültségükről, kapcsolataikról, jövőbeni elképzeléseikről, másrészt egy olyan javaslatot tartalmaz, azaz logikai és fizikai modellt dolgoz ki, mely alapja lehet az együttműködő földgázpiac résztvevői között felépítendő adatforgalmi rendszernek. Mindezt természetesen a GET tervezethez igazodóan, háttérben annak folyamatos figyelembevételével. Ugyanakkor célszerűnek tartottuk a tanulmány végén az összefoglalást olyan formába önteni, hogy az egyben egy vezetői értékelés is legyen a tanulmány végeredményét tekintve. A tanulmány kidolgozása során, a jövőbeni rendszerterv készítésének alapját nyújtó egységesített objektum orientált rendszerfejlesztési módszertant alkalmaztunk. A módszertant a Rational Software Corporation dolgozta ki, ebből kifolyólag RUP- GETAF_rev.0 12/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

13 módszernek (Rational Unified Process) is nevezik. A ma már szabványosnak tekinthető eljárás az UML (Unified Modeling Language) nyelvezetet alkalmazza, így mi is ezen szabvány elemeket építettük be a tanulmányunkba. 2 A GET háttere 2.1 Az energiagazdálkodás története A földgázellátásról röviden Az ország gázenergiával történő ellátásához fontos tudni, hogy 2002-ben hazánk éves szükséglete megközelítette a 13 milliárd Nm3-t. Arányait tekintve, ebből kb.: 3,0 Mrdm3 a hazai termelésű, míg kb.:10,0 Mrdm3 import mely beregdaróci és mosonmagyaróvári átvétellel kerül beszállításra az országba, elsősorban az orosz piacról. Ha folyamatában vizsgáljuk a gáz útját a forrásoldaltól a felhasználóig, akkor jelenleg az alábbi főbb gázpiaci szereplőkkel találkozunk: az államközi szerződéseket lebonyolító földgáz nagykereskedő társaság, földgázértékesítő társaság, (a MOL Rt. hazai termelési, gázellátási, gázszállításirendszerirányítói, gáztárolói szervezetei) gázszolgáltató társaságok, fogyasztók, (ipari nagyfogyasztók, közüzemi és lakossági fogyasztók) valamint a felügyeletet ellátó Hivatal. A gáz felhasználását tekintve a gázértékesítő a teljes mennyiség kb.: 26 %-át közvetlen eladással értékesíti a (nagy)fogyasztóinál, míg kb.: 74%-a pedig viszonteladókon (gázszolgáltatókon) keresztül kerül értékesítésre. Ebből is látszik, hogy mindkét értékesítési irány jelentős súllyal bír a folyamatosan egyensúlyozandó országos gázmérlegben. Nagyságrendjét tekintve az ország átlagos napi fogyasztása kb.: 50,0 Mm3/nap, melynek regisztrált minimum értéke kb.: 10,0 Mm3/nap, maximum értéke pedig közel 86,0 Mm3/nap volt ezidáig A földgázrendszer felügyeletéről A fenti gázpiaci szegmenset tekintve, az iparág felügyeletét Magyar Energia Hivatal látja el. A Hivatal ilyen irányú feladatait és hatáskörét a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Gszt.) szabályozza. A Hivatal országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek irányítását a Kormány, felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter látja el. A Hivatal legfőbb feladata a gáz- és a villamosenergia-ipari társaságok energetikai tevékenységének engedélyezése, szabályozása, ellenőrzése; a földgáz- és a villamos energia-árak előkészítése, valamint a fogyasztóvédelem biztosítása. GETAF_rev.0 13/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

14 Az ország EU csatlakozásának küszöbén pedig, a GET és annak végrehajtási rendelet tervezetével készíti elő a Hivatal az EU direktíváknak megfelelően a törvényhozás számára gázipar piacnyitását. Jelen tanulmány is ezt fogja remélhetőleg segíteni azzal, hogy alternatív javaslatokkal szolgál a Hivatal felé a GET adatforgalmi rendszerének logikai és fizikai megvalósítására. 2.2 Engedélyesek A gázellátásban résztvevők, kizárólag a Hivatal által kiadott engedély birtokában folytathatják tevékenységüket. Ezen elvárás, mind a jelenlegi (Gszt), mind a jövőbeni (GET) gázpiaci szereplőkre igaz. A 2.1-es ábrán a jelenlegi törvényi szabályozás szerinti engedélyeseket mutatjuk be. Gázértékesítési engedéllyel kizárólag a MOL Rt. rendelkezik, gázszolgáltatói engedéllyel 10 társaság (ÉGÁZ Rt., KÖGÁZ Rt., FŐGÁZ Rt., DDGÁZ Rt., DÉGÁZ Rt., TIGÁZ Rt., MOL-GÁZ Kft., Magyar Gázszolgáltató Kft., DBGÁZ Debreceni Gázszolgáltató Kft., OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.), míg PB-gáz vezetékes szolgáltatási engedéllyel 3 szervezet (PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt., MOL-GÁZ Kft., TOTALFINAELF HUNGÁRIA Kft.) Az az önálló jogi személy, mely meghatározott települérészen, településen, területen gázszolgáltatásra engedélyt kapott. Gázszolgáltató (engedélyes) Az az önálló jogi személy, mely meghatározott települérészen, településen, területen tartályos pébégáz-szolgáltatásra (falugáz rendszerre) engedélyt kapott. PB vezetékes szolgáltató (engedélyes) Az az önálló jogi személy, mely a gázszolgáltatók és fogyasztók gázellátására engedélyt kapott. Gázértékesítő (engedélyes) 2.1 ábra Jelenlegi engedélyesek típusai A Gszt csak három engedélyes típust különböztet meg. A liberalizáció után a jelenlegi engedélyesek tovább osztódnak egymástól gazdaságilag elkülönült szervezetekre, így alakítva ki a jövőbeni engedélyesi szervezeteket. A GET szerint a következő engedélyesek jöhetnek létre: 1.) Földgázszállító 2.) Földgáztároló 3.) Földgázelosztó GETAF_rev.0 14/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

15 4.) Földgázkereskedő 5.) Közüzemi nagykereskedő 6.) Közüzemi szolgáltató 7.) Szervezett földgázpiac működtető 8.) Rendszerirányító 9.) Földgáz határon keresztüli szállítója 10.) Propán Bután gázok vezetékes elosztója és szolgáltatója A 2.2 ábra azt szemlélteti, hogy várhatóan mely jelenlegi engedélyesek (és azok üzletágai) milyen engedélyek birtokosai lesznek a piacnyitás után. GETAF_rev.0 15/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

16 Jelenlegi engedélyesek Új engedélyesek Gázértékesítő (rendszerirányítás) Rendszerirányí tó (engedélyes) Jelenleg mind a négy funkciót egy engedélyes látja el. Gázértékesítő (szállítás) Földgázszállító (engedélyes) Gázértékesítő (tárolás) Földgáztároló (engedélyes) Közüzemi nagykereskedő (engedélyes) Gázértékesítő (közüzemi nagykereskedelem) Közüzemi szolgáltató (engedélyes) Jelenleg a két funkciót egy szervezet látja el. Gázszolgáltató (közüzemi kiskereskedelem) Földgázkereskedő (engedélyes) Gázszolgáltató (gázelosztás) Földgázelosztó (engedélyes) PB vezetékes szolgáltató (engedélyes) PB vezetékes elosztó és szolgáltató (engedélyes) 2.2 ábra A jelenlegi engedélyesek szétbontása az új gázpiaci modellben GETAF_rev.0 16/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

17 A 2.3 ábrán a GET alapján, a Hivatal által kiadható engedélyek szerepelnek. Közüzemi nagykereskedő (engedélyes) Földgázkereskedő (engedélyes) PB vezetékes szolgáltató (engedélyes) Földgáztároló (engedélyes) Szervezett földgázpiac működtető (engedélyes) Más működési engedéllyel nem rendelkezhet július 1-jét követően más működési engedéllyel nem rendelkezhet Földgáz határon keresztül szállítója (engedélyes) Közüzemi szolgáltató (engedélyes) Földgázelosztó (engedélyes) Rendszerirányítási engedélyen kívül más működési engedéllyel nem rendelkezhet (GET 8. (1) bekezdés) Rendszerirányító (engedélyes) Földgázszállító (engedélyes) Rendszerirányító a Hivatal által kijelölt egy földgázszállító (GET 16. (1) bekezdés) 2.3 ábra Engedélyes típusok a GET szerint Az engedélyesek helye a gázpiaci szereplők között A gázpiaci szereplőket az alábbi csoportosításban tárgyaljuk. Rendszerfelügyelő: Hivatal (MEH). Földgáz termelő aki a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) felügyelete alá tartozik. Engedélyesek. Fogyasztók: közüzemi fogyasztó, feljogosított fogyasztó, minősített fogyasztó aki potenciális feljogosított fogyasztó. Kiszolgáló szervezetek: Országos Meteorológiai Intézet. Hazai főhatóságok: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), Országgyűlés, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet (FVF), Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF), EU-s főhatóságok: Európai Bizottság (ET). Hazai egyesülések: Gázszolgáltatók Egyesülése (GE). Nemzetközi egyesülések: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), Energetikai Hivatalok Regionális Szervezete (ERRA). GETAF_rev.0 17/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

18 Földgázszállító: a nagynyomású szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását végző szervezet. Földgáztároló: a tárolók üzemvitelének irányítását végző szervezet. Földgázelosztó: az elosztóvezetékek üzemvitelének irányítását végző szervezet. Földgázkereskedő: azon szervezet, mely engedélye alapján jogosult földgázt más kereskedőtől, földgáztermelőtől, engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolni, illetve a feljogosított fogyasztó, közüzemi nagykereskedő vagy más földgázkereskedő részére értékesíteni. A kereskedő szervezett földgázpiaci tagsága esetén jogosult a földgáz szervezett piacon történő kereskedelmére. Közüzemi nagykereskedő: azon szervezet, mely ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében a földgáztermelőtől, a kereskedőtől, a szervezett földgázpiacról, és engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolhat földgázt. Közüzemi szolgáltató: azon szervezet, mely kötelező jelleggel a földgázt a közüzemi nagykereskedőtől szerzi be és kötelezve van az engedélyben meghatározott területen a közüzemi fogyasztók ellátására. Szervezett földgázpiac működtetésére jogosult társaság: azon földgázkereskedő szervezet, mely a tőzsdeszabályzatnak megfelelő módon, szabványosított szerződések szerint folytatja a földgáz kereskedelmére vonatkozó tevékenységét. Rendszerirányító: egy a Hivatal által kijelölt szállítói engedélyes, akinek feladata: a nemzetközi üzemviteli kapcsolatok irányítása és koordinálása a szállítóvezetékhez való átlátható és diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása, a rendszerszintű szolgáltatások tervezése, biztosítása, igénybevételének szabályozása és mennyiségi és pénzügyi elszámolása, különös tekintettel a rendszeregyensúly biztosításának eszközeire (többek között a napon belüli kereskedelem összehangolása, a megszakítható kapacitások, valamint tárolói készletek feletti rendelkezés az üzemi és kereskedelmi szabályzatban és a szerződésekben előírtak szerint), az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében az időszakos és kiegyenlítő fogyasztók ellátási menetrendjének megtervezése, valamint a szükséges fogyasztást korlátozó intézkedések elrendelése, az üzemi és kereskedelmi szabályzatban rögzített elvek szerint. Földgáz határon keresztül történő szállítására jogosult szervezet: azon szervezet, mely a földgáz határon keresztül haladó földgázszállító vezetékhez való hozzáférését az alábbi engedélyesi tevékenység alapján végzi: földgázkereskedő, közüzemi nagykereskedő, feljogosított fogyasztó a saját felhasználásának mértékéig, földgáztermelő, az általa Magyarországon termelt gáz kivitele érdekében, annak mértékéig, rendszerirányító, a rendszeregyensúly megtartásának biztosításához szükséges földgáz mennyiség behozatalának mértékéig, GETAF_rev.0 18/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

19 PB vezetékes elosztó és szolgáltató: köteles az engedélyében meghatározott településeken, településrészeken, területeken a propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló vezetékes gázszolgáltatást nyújtani. 2.3 Adatszolgáltatás és adatforgalom A GETAF projekt két alapfogalma az adatszolgáltatás illetve az adatforgalom. Adatszolgáltatás, a Hivatal és az engedélyesek, illetve az engedélyesek egymás közötti információ cseréje. Tágabb értelemben a gázpiaci szereplők egymás közötti információ cseréje, a GET-ben megfogalmazott célok elérése érdekében. A gázpiaci szereplők egymás közötti adatszolgáltatása, részben jogszabályi, főhatósági elváráson, részben kölcsönös érdeken alapul. A jogszabályon alapuló adatszolgáltatások dominenciája miatt adatszolgáltatási kötelezettségről szoktunk beszélni. Gyakran használjuk szinonimaként az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatási kötelezettség kifejezéseket, bár az adatszolgáltatási kötelezettség szűkebb terjedelmű, hiszen az, csak a jogszabályban, határozatban illetve megállapodásban előírt adatszolgáltatást jelenti. Fontos elvárás, hogy a személyes adatok védelme és az üzemi, üzleti titok védelme az adatszolgáltatás során ne sérüljön. A gázellátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásra vonatkozó rendeletek és határozatok, de a megállapodások, szabályozások elkészítése során is figyelembe kell venni az adatvédelmi törvényekben leírtakat. A GET 7. -ban a Hivatal feladatai között, az adatszolgáltatás felügyelete illetve az adatszolgáltatási feladat végzése az alábbi pontokban jelenik meg: (1) c. Adatgyűjtés, adatszolgáltatás, (1) e. Árelőkészítéshez adatok begyűjtése, (1) i. Betekintés az engedélyesek irataiba, (1) j. Nyilvánosságra hozandó adatok meghatározása, (1) k. Eseti és rendszeres információkérés, (1) n. Engedélyek és közérdekű határozatok közzététele. Fentiek csak a Hivatal kiemelt adatszolgáltatási feladataira utalnak. Általánosságban elmondható, hogy a Hivatal tetszőleges adatgyűjtésre jogosult a gázellátás biztonságos működtetése érdekében. Az üzleti titok kategóriájába tartozó adatok is kérhetők az engedélyesektől (4. (1) bekezdés i. pont). Ebből következik egy nagyon fontos elvárás a Hivatal felé, hogy a titkos, és biztonságos adatkezelést bizonyíthatóan garantálni kell. Ez az adatforgalomra vonatkozóan azt jelenti, hogy bizonyos adatokat kiemelten védeni kell, sőt az adat megtekintésének tényét is naplózni kell. A GET kapcsán: napi, havi, negyedéves, éves, illetve eseti és on-line adatszolgáltatásokat különböztetünk meg. Adatforgalom, az adatszolgáltatás megvalósításának módja. GETAF_rev.0 19/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

20 Részletesebben: adatforgalom a Hivatal és az engedélyesek, illetve az engedélyesek egymás közötti információ cseréjének, tágabb értelemben a gázpiaci szereplők egymás közötti információ cseréjének, megvalósulási módja. A hagyományos (papíralapú adathordozón és postai úton megvalósuló) adatforgalom jól kidolgozott. Az egységesített állománytárolás és levelezés, szabványos hálózati platform (web-es felület) kevésbé kidolgozott, bár a szabványosítás elkezdődött. 2.4 EU irányelvek A 98/30/EC Irányelv előírásai a földgáz távvezetéki szállításra, elosztásra, ellátásra és tárolásra vonatkozó egységes szabályozást határozza meg (EU Irányelvek I. fejezet 1. cikkelye). A tevékenységek szétválasztását és a beszámolók átláthatóságát a 12. cikkely fogalmazza meg, mely szerint az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell a földgázipari vállalkozások beszámolóihoz való hozzáféréssel, annak érdekében, hogy a feladatuk gyakorlásához szükséges adatokkal rendelkezhessenek. Ezeket az adatokat a kijelölt hatóságnak bizalmasan kell kezelnie. Az Irányelv 13. cikkelye a beszámolási kötelezettség részletezését tartalmazza. Az adatszolgáltatásra vonatkozóan az Irányelvek csak általánosan fogalmaz, és minden piaci szereplőt külön taglal Adatszolgáltatás: távvezetéki szállító, tároló és LNG vállalkozás A legfontosabb követelmény a távvezetéki szállítóval szemben, hogy diszkriminációmentesen kell a feladatát ellátnia, vagyis nem tehet megkülönböztetést a rendszer egyetlen felhasználójával sem (7. cikkely, 2. bekezdés). A távvezetéki szállítóknak, a tárolást végzőknek, illetve a cseppfolyós gázforgalmazást végző vállalkozásoknak (LNG vállakozás) úgy kell kialakítania az informatikai rendszerét, hogy képes legyen bármelyik másik távvezetéki szállítónak, tárolónak és LNG vállalkozásnak adatot biztosítania, annak érdekében, hogy biztosítsák az összekapcsolt földgázrendszer hatékony és biztonságos üzemeltetését (7. cikkely, 3. bekezdés). A távvezetéki szállítók kötelesek a kapott információkat bizalmasan kezelni, és a visszaélést kizárni (8. cikkely) Adatszolgáltatás: elosztás és ellátás Az elosztás és ellátást biztosító vállalkozások szabályozását a 10. és 11. cikkely írja le. A 10. cikkely általánosságban írja le, hogy az elosztást végző köteles átadni a résztvevők számára a szükséges információt annak érdekében, hogy az összekapcsolt földgázrendszer hatékony és biztonságos működése biztosítva legyen. A 11. cikkely szerint az adatok kezelését a vállalkozások kötelesek bizalmasan kezelni, és a visszaélést kizárni. GETAF_rev.0 20/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés

A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2014. április 16. Kapacitásigény, rendszerfejlesztés

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15.

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15. Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete 2005. február 15. Szabadpiac áttekintése Keretek: GET, VHR-ek, IÜKSZ Kilépés dátumai Nominálás Pótdíj Kilépés feltételei Szabadpiaci ellátás Import Rendszerhasználati

Részletesebben

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2015. április 15. Emelkedő pályán hetvenöt év tapasztalatával

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes. A magyar földgáztárolók piaci szerepe és lehetőségei GTTSZ Konferencia,

Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes. A magyar földgáztárolók piaci szerepe és lehetőségei GTTSZ Konferencia, Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes A magyar földgáztárolók piaci szerepe és lehetőségei GTTSZ Konferencia, 2014.11.19. 2. TARTALOM Értéklánc, alapfogalmak Magyarországi tárolók Értékteremtés tárolókkal

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Bogoly Sándor Kapacitásgazdálkodás vezető

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Bogoly Sándor Kapacitásgazdálkodás vezető Konzultáció a Rendszerhasználókkal a fejlesztési javaslattal kapcsolatban Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Bogoly Sándor Kapacitásgazdálkodás vezető A Földgázellátásról szóló 2008. évi

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal

Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal Hol tartunk? 23 fogyasztó lépett ki, az országos fogyasztás kb. 6 %-a 1 fogyasztó saját jogon vállalta a

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól A villamos energiáról

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal

Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2016. április 20-21. dr. Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat Mérés a magyar földgáz

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2009.07.01.) 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...

Részletesebben

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából Az okos mérés/smart metering rendszer hazai energiapiacon i történő ő bevezetése következtében várható hatások a rendszerirányítás szempontjából Perjési Zsófia ETV-ERŐTERV Zrt. Gombos Géza MAVIR Zrt. Siófok,

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 4/2004.

HATÁROZAT SZÁMA: 4/2004. Ügyszám: ES-1664/1/2003 Ügyintéző: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 4/2004 Tárgy: Földgáz-kereskedelmi működési engedély A PANRUSGÁZ

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem Két kérdés a közeljövő változásai sorából Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem 1 Témaköreink A. BAL NC (312/2014 EU rendelet)

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

módosító javaslatokat Indokolás

módosító javaslatokat Indokolás O~yűlés Hivatala l~nyszám ; T { ~ ~ J b 1 ~ 1 Érkezet: 2005 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MSZP módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés Elnökének Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek A által fejlesztett egyedi szoftverek ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. A PC-BoX Kft. 1989-től fejleszt a gázelosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges, valamint az elosztói engedélyes gázpiaci feladatait

Részletesebben

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai Siófok 2009. október 29. Balázs István László MEH GEFO osztályvezető 1 A MEH nem rendelkezik forrásokkal, földgáz infrastruktúrával, az ország, illetve

Részletesebben

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról 2005. évi LXIII. törvény a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Az Országgyűlés a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment Unbundling a folyamatirányítás tükrében énes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. számokban* ÉMÁSZ ELMŰ Szolgáltatási terület: 4.134

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 200. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 200. március 27. FÖLDGÁZ DIVÍZIÓ Fejlesztési elképzelések 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, Gáti István indirekt és segédanyagok,

Részletesebben

T/15819. számú. törvényjavaslat. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

T/15819. számú. törvényjavaslat. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15819. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Előadó: dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Budapest, 2005. április

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal jelenlegi és jövőbeni szerepe a magyar közműszolgáltatásban

A Magyar Energia Hivatal jelenlegi és jövőbeni szerepe a magyar közműszolgáltatásban A Magyar Energia Hivatal jelenlegi és jövőbeni szerepe a magyar közműszolgáltatásban MAVÍZ Víziközmű törvény konferencia 2011. február 6. Horváth Péter Magyar Energia Hivatal, elnök Tartalom Az állam szerepe

Részletesebben

I. Országgyűlés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

I. Országgyűlés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal I. Országgyűlés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) fejezetet irányító szervi

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. MÁJUS 18. A MEH 752/2009. számú határozata által előírt 5. munkanapos és 30 napos módosításokat, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban: Megállapodás amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN 1 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN A Magyar Energia Hivatal által a földgázszállítás és tárolás

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Smart mérő pilot program tapasztalatok

Smart mérő pilot program tapasztalatok Smart mérő pilot program tapasztalatok Előadó: Szécsi Péter gázmérési és ellenőrzési osztályvezető FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Visegrád, 2015. április 16. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Budapesten és 18 környező

Részletesebben

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás I. Általános elvek 1.1. Gázellátás, nominálás A kereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért. Ennek érdekében kereskedelmi szerződést

Részletesebben

2016. évi LXXXI. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

2016. évi LXXXI. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 2016. évi LXXXI. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása 1. (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában Salzinger György közigazgatási főtanácsadó MBFH Dobogókő, 2013 április 24. Amiről szó lesz: - A

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2009. évi XL. törvény - az elektronikus közszolgáltatásról - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET)

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2012. NOVEMBER 30. HATÁLYBALÉPÉS: 2012. DECEMBER 22. 2012. november 30. 2/238 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

DBGÁZ KFT. 2004. június 10.

DBGÁZ KFT. 2004. június 10. A DEBRECENI GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI DBGÁZ KFT. 2004. június 10. BEVEZETŐ A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) rendelkezései szerint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben