MAGYAR ENERGIA HIVATAL. GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány. Verzió <1.0>

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL. GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány. Verzió <1.0>"

Átírás

1 MAGYAR ENERGIA HIVATAL GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány Verzió <1.0>

2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 BEVEZETÉS ELŐZMÉNYEK A HIVATAL ELVÁRÁSAI ÉS CÉLKITŰZÉS A jelenlegi működés helyzetfelmérése Javaslattétel a jövőbeni működésre A Hivatali célkitűzés A TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE A GET HÁTTERE AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE A földgázellátásról röviden A földgázrendszer felügyeletéről ENGEDÉLYESEK Az engedélyesek helye a gázpiaci szereplők között ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ADATFORGALOM EU IRÁNYELVEK Adatszolgáltatás: távvezetéki szállító, tároló és LNG vállalkozás Adatszolgáltatás: elosztás és ellátás Adatszolgáltatás: tevékenységek szétválasztása és a beszámolók átláthatósága Adatszolgáltatás: rendszerhez való hozzáférés KÜLFÖLDI PÉLDA BEMUTATÁSA Alapvető szabályozási paraméterek Üzleti folyamatok Számítógépes támogatórendszer HELYZETFELMÉRÉS A FÖLDGÁZELLÁTÁS FOLYAMATA, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS JELENLEGI FIZIKAI HÁTTERE A földgáz határon keresztül történő szállítása Földgázsszállítás-rendszerirányítás Földalatti gáztárolás Kiemelt ipari nagyfogyasztók Gázszolgáltatók GÁZPIACI SZEREPLŐK MODELLEZÉSE Földgázszállítás Földgáztárolás Földgázelosztás Földgáz-kereskedelem Közüzemi nagykereskedelem Közüzemi szolgáltatás Szervezett földgázpiac létrehozása és működtetése Rendszerirányítás Határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférés Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztása és szolgáltatása Feljogosított fogyasztó GÁZPIACI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI Magyar Energia Hivatal MEH Gázszolgáltatók Egyesülése FŐGÁZ Rt TIGÁZ Rt ÉGÁZ Rt. DÉGÁZ Rt GETAF_rev.0 2/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

3 3.3.6 KÖGÁZ Rt DDGÁZ Rt PANRUSGÁZ Rt Magyar Gázszolgáltató Kft OERG Kft BorsodChem Rt MOL Rt. Értékesítés MOL Rt. Szállítás, rendszerirányítás MOL Rt. Gáztárolás HIVATALI KOORDINÁCIÓ, RENDSZERFELÜGYELET A GET ADATFORGALMI RENDSZERÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK (KÖVETELMÉNY-ELEMZÉS) A GÁZPIACI SZEREPLŐKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK A Magyar Energia Hivatal Rendszerirányítás A földgázrendszer engedélyezése, létesítése, üzemeltetése Az együttműködő földgáz rendszerhez való hozzáférés A földgázkereskedő A közüzemi nagykereskedő Az elosztó és közüzemi szolgáltató A vezetékes propán, bután gázelosztó és szolgáltató A feljogosított fogyasztók A földgáz határon keresztüli szállítása Üzemzavar esete, fogyasztói korlátozások A FÖLDGÁZPIACI JOGSZABÁLYOK ÉS SZEREPLŐK KÖVETELMÉNYEINEK HARMONIZÁCIÓJA JAVASLAT AZ ADATFORGALMI RENDSZERRE LOGIKAI MODELL AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feltételek Adatáramlási irányok Adatcsoportosítás az információ tartalma szerint Adatcsoportosítás az adatok gyakorisága szerint Az adatok tárolásával és kezelésével kapcsolatos feladatok A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK ADATSZOLGÁLTATÁSA A HIVATAL RÉSZÉRE Földgáztárolási engedélyes adatszolgáltatása Földgáz-kereskedelmi engedélyes adatszolgáltatása Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes adatszolgáltatása Földgázszállítási engedélyes adatszolgáltatása Földgázelosztási engedélyes adatszolgáltatása Földgáz közüzemi szolgáltatási engedélyes adatszolgáltatása PB-gáz vezetéken történő elosztási és szolgáltatási engedélyes adatszolgáltatása Földgáz határon keresztül szállítói engedélyes adatszolgáltatása Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes adatszolgáltatása Rendszerirányítási engedélyes adatszolgáltatása Regisztrált feljogosított fogyasztó adatszolgáltatása A HIVATAL ADATSZOLGÁLTATÁSA A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK RÉSZÉRE Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelmi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztó és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Rendszerirányítói engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó GETAF_rev.0 3/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

4 5.4 A HIVATAL NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSON ALAPULÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA IEA International Energy Agency (Nemzetközi Energia Ügynökség) EUROSTAT Európai Közösség Statisztikai Hivatal ERRA Energy Regulators Regional Association (Kelet-Európai Szabályozó Szervezetek) Európai Bizottság A HIVATAL HAZAI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSON ALAPULÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA Országgyűlés Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Központi Statisztikai Hivatal Magyar Bányászati Hivatal Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Nyilvánosság Adat megőrzés A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK ADATSZOLGÁLTATÁSA A RENDSZERIRÁNYÍTÓ FELÉ Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelmi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztói és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó A RENDSZERIRÁNYÍTÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK FELÉ Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelemi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztói és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó A FÖLDGÁZPIACI SZEREPLŐK EGYMÁS KÖZÖTTI ADATSZOLGÁLTATÁSA Földgáztárolói engedélyes Földgáz-kereskedelmi engedélyes Közüzemi nagykereskedelmi engedélyes Földgázszállítási engedélyes Földgázelosztói engedélyes Közüzemi szolgáltatói engedélyes PB-gáz vezetéken történő elosztói és szolgáltatói engedélyes Határon keresztül szállítói engedélyes Szervezett földgázpiac működtetői engedélyes Regisztrált feljogosított fogyasztó A GETAF INFORMATIKAI HÁTTERE MÓDSZERTAN ADATTÁRHÁZ Javaslat a Hivatal egy lehetséges adattárházi struktúrájára HÁLÓZAT RENDSZERFELÉPÍTÉS AKTÍV TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER JAVASLAT A FUNKCIONÁLIS RENDSZERTERV KIDOLGOZÁSÁRA ALAPFOGALMAK GETAF_rev.0 4/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

5 7.2 AZ ADATFORGALMI MUNKAFOLYAMAT LÉPÉSEI EGY JELLEMZŐ ESET (USE CASE) ELEMZÉSE IRODALOMJEGYZÉK GLOSSZÁRIUM MELLÉKLETEK EMLÉKEZTETŐK GETAF_rev.0 5/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

6 Vezetői összefoglaló A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban Hivatal) február 10-én Megbízási Szerződést kötött a SCADA Ipari Folyamatirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban Megbízott-tal) az alábbi tárgyú tanulmány elkészítésére: A gázellátásról szóló új törvény (a továbbiakban GET) tervezet alapján (2003. február 20-i változat) a gázpiac várható szereplői, valamint a Hivatal közötti adatforgalom tartalmi, technikai, formai követelményeinek felmérése, megfogalmazása A könnyebb kezelhetőség érdekében a tanulmány tárgyának rövid nevére vonatkozóan megállapodás született a Hivatal és a Megbízott között a projektindító megbeszélésen, mely az alábbi: GET Adatforgalmi Rendszer projekt, a továbbiakban: GETAF projekt A Tanulmány elkészítésében a SCADA Kft-vel együttműködve a KOVEX- COMPUTER Kft. és a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály munkatársai vettek részt. Tanulmányunkban a földgázellátásról szóló törvény (GET) előírásaira alapozva, a gázpiaci szereplők, adatszolgáltatási és adatforgalmi rendszerére adunk javaslatot. A bevezetésben a pontos célmeghatározást végeztük el. A második fejezetben az alapvető fogalmakat és az EU elvárásokat írtuk le. A harmadik fejezetben a jelenlegi helyzet felmérése mellett, a GET alapján elképzelt jövőbeni helyzetet is modelleztük. Ebben a fejezetben szerepeltetjük a jelenlegi gázpiaci szereplőknél lefolytatott interjúk fontosabb következtetéseit. A negyedik fejezetben a bevezetés iterációjaként, a Hivatal elvárásai mellett a gázpiaci szereplők adatszolgáltatási és adatforgalmi elvárásai, követelményei kerültek leírásra. Az ötödik fejezetben a GET-re alapozva modelleztük a jövőbeni gázpiaci szereplők adatszolgáltatásait a következő kapcsolatrendszerekben: Hivatal gázpiaci szereplők; Hivatal nemzetközi szervezetek; Hivatal hazai környezet; Rendszerirányító földgázpiaci szereplők és a földgázpiaci szereplők egymás közti adatszolgáltatása. A hatodik fejezetben a GET adatforgalmi rendszerének informatikai hátterére vonatkozó elvárásokat fogalmaztunk meg vázlatosan. Ennek keretén belül került leírásra egy adattárházi struktúrára vonatkozó javaslatunk. A hetedik fejezetben a GET adatforgalmi rendszerének megvalósításához szükséges Funkcionális Rendszerterv kidolgozására teszünk javaslatot. A jelenlegi helyzet felmérésének legfontosabb jellemzői: GETAF_rev.0 6/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

7 a szolgáltató szektorban meglehetősen különböző eredményességű, műszaki színvonalú, gondolkodásmódú, menedzsment-szemléletű és fejlesztési forrásokkal rendelkező cég működik. Vannak társaságok, ahol a mai rendszer kis változtatásokkal meg fog felelni minden jövőbeni törvényi előírásnak, jogszabályi környezetnek és rendszerkövetelménynek (pl. FŐGÁZ, DDGÁZ, ÉGÁZ/DÉGÁZ), míg mások rákényszerülnek a működő rendszereik felülvizsgálatára és jelentős mértékű korszerűsítésére, a MOL Rt., mint jelenlegi egyetlen földgázértékesítő szervezetileg felkészült a GET szerinti szétválasztási folyamatra. Technikai háttere elsősorban az átadó állomások mérési és kommunikációs rendszere, az OTR-II elnevezésű országos telemechanikai rendszere, és belső informatikai, adatáramlási rendszere korszerűsítésre szorul, annak érdekében, hogy diszkrimináció mentes Rendszerirányítói információs platform tudjon létrejönni, (óránkénti adatszolgáltatás) a Hivatalról elmondható, hogy sem szervezeti felépítése, rendelkezésre álló belső szakember állományi létszáma, sem technikai, informatikai háttere nem felel meg a liberalizált energiapiac rendszerfelügyeletének és szabályozásának ellátásához. A Hivatal szervezeti felépítésének és személyi állományának az új követelményekhez való igazítása után a GETAF rendszer bevezetésével a Hivatal működése hatékonnyá és minden funkció ellátására alkalmassá válik. Javaslatainkban a logikai tervezés adatszolgáltatási szintjéig, az adatszolgáltatások vizsgálatánál az adatcsoportok szintjéig mentünk le. Az elemi adatokig lebontott elemzési modell, ezen belül az adat dokumentum mátrixok, a szervezeti egység dokumentum mátrixok és a dokumentumok téma (tárgy), gyakoriság és szervezeti egységek szerinti osztályozásának kidolgozása, e tanulmány alapján kerülhet a jövőben kidolgozásra Funkcionális Rendszerterv formájában. Ezen következő, második projekt elkészítéséhez, részletes kidolgozásához szükséges a végleges Vhr. és az ÜKSz. A tanulmány alapján, a rendszerterv kidolgozásának általunk becsült időigénye: 6-8 hónap. A GETAF adatforgalmi rendszer implementációja, bevezetése egy harmadik projekt keretében kerülhetne sorra a Funkcionális Rendszertervre alapozva. Véleményünk szerint a feladat nagyságrendje miatt mindez egy EU pályázati kiírás eredményeként jöhetne létre. A tanulmány kidolgozása során a jövőbeni rendszerterv készítésének alapját nyújtó egységesített objektum orientált rendszerfejlesztési módszertant alkalmaztunk. A módszertant a Rational Software Corporation dolgozta ki, ebből kifolyólag RUPmódszernek (Rational Unified Process) is nevezik. A ma már szabványosnak tekinthető eljárás az UML (Unified Modeling Language) nyelvezetet alkalmazza, így mi is e szabvány elemeit építettük be a tanulmányunkba. GETAF_rev.0 7/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

8 Az írásos formában elkészült tanulmány elektronikus formában is átadásra kerül, CD ROM adathordozón. Az elektronikus formátumban a hivatkozások HTML felépítésűek, vagyis a GET vonatkozó szakaszait on-line módon lehet megtekinteni. A következő táblázatban összefoglaljuk a GETAF rendszer bevezetésével elérhető előnyöket: GETAF_rev.0 8/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

9 Hivatali funkció Előny Részletes leírás Engedélyezés Átláthatóság, időmegtakarítás Az adatlapok és egyéb engedélyhez szükséges iratok elektronikus befogadása, feldolgozása és tárolása hatékonyabbá és könnyebben ellenőrizhetővé teszi az eljárás menetét. Szabályzatok jóváhagyása Biztonságos, törvényes Az elektronikus aláírás és intelligens hardver-védelemnek köszönhetően a bizalmas információk biztonságosan jutnak el a Hivatalhoz. Adatgyűjtés Adatszolgáltatás Ármegállapítás Nyilvánosság tájékoztatása Pénzügyi nyilvántartás Rendszerfelügyelet Fogyasztóvédelem Hatékonyabb, pontosabb, ellenőrizhetőbb Azonnali, szűrhető, testre szabható Pénzügyi átláthatóság, naprakész adatok Könnyen elérhető, anonim, informatív, testre szabható Transzparens, illeszkedik a belső rendszerhez Digitális térképek, on-line adatok, szimuláció, viták tisztázása Diszkriminációmentes, névtelen, gyors panaszkezelés Az elektronikus adatgyűjtéssel elkerülhetőek a dupla rögzítéssel járó adathibák, illetve könnyebben ellenőrizhető, hogy az adott engedélyes teljesítette-e adatszolgáltatási kötelezettségét. A számítógépes technológián alapozott riportolási rendszer a Hivatal számára könnyen elkészíthetővé teszi a rendszeres és eseti adatszolgáltatást és annak grafikus ábrázolását, mind a felügyeleti, mind a statisztikai szervek felé. A GETAF rendszer a folyamatosan érkező adatok felhasználásával mindenkor pontos árkalkulációkat tud elvégezni. Az egységes Internetes platform segítségével a nyilvánosság a már jól megismert böngészőjével hozzájuthat a mindig aktuális információkhoz. A pénzügyi elszámolások nyomon követése a rendszer segítségével átvilágítható és fontos, hogy a már meglévő pénzügyi rendszerrel együttműködjön. A térinformatika és az on-line (emberi beavatkozás nélküli) mérési adatok segítségével hibamentessé és jól áttekinthetővé tehető a rendszerfelügyelet. Mindamellett a vitás kérdések könnyen szimulálhatóak és akár órákon belül eldönthetőek. Az egységes Internetes platform segítségével a nyilvánosság a már jól megismert böngészőjével, névtelenül is bejelentheti panaszait, melyre a Hivatal akár azonnal is reagálhat. GETAF_rev.0 9/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

10 1 Bevezetés 1.1 Előzmények A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban Hivatal) február 10-én Megbízási Szerződést kötött a SCADA Ipari Folyamatirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban Megbízott-tal) az alábbi tárgyú tanulmány elkészítésére: A gázellátásról szóló új törvény (a továbbiakban GET) tervezet alapján (2003. február 20-i változat) a gázpiac várható szereplői, valamint a Hivatal közötti adatforgalom tartalmi, technikai, formai követelményeinek felmérése, megfogalmazása A könnyebb kezelhetőség érdekében a tanulmány tárgyának rövid nevére vonatkozóan megállapodás született a Hivatal és a Megbízott között a projekt indító megbeszélésen, mely az alábbi: GET Adatforgalmi Rendszer projekt, a továbbiakban: GETAF projekt A tanulmány későbbi fejezeteiben kizárólag ez a hivatkozás lesz fellelhető. Az előzőek alapján a Megbízott feladatai az alábbiakban leírtak szerint foglalhatók össze: A GET-hez kapcsolódó jogszabályok szakmai előkészítése részeként szükséges megvizsgálni és megfogalmazni a piaci szereplők, valamint a Hivatal közötti adatforgalom technikai, formai követelményeit, azok teljesíthetőségét, különös tekintettel az adatfeldolgozási, adatvédelmi kérdésekre, Ennek részeként a GET tervezetében nevesített engedélyeseket, illetve azok részbeni mai megfelelőit valamint a feljogosítottá válható fogyasztók egy részét és magát a Hivatalt kell felkeresnie a Megbízottnak a tanulmány elkészítése során, A vizsgálat alá bevont szervezetek reprezentáns mintáiból kiindulva, a törvénytervezet előírásai alapján javaslatot kell tenni a Hivatal felé, hogy az érintettek milyen tartalmú, formájú, gyakoriságú, védelmű adatcserét bonyolítsanak le és mindezt milyen eszközökkel és milyen szervezettséggel tegyék. A vizsgálat során érintett szervezetek a következők közül kerülhetnek ki: Jelenlegi gázpiaci szereplő: Jövőbeni engedélyes: gázértékesítő (MOL Rt.) rendszerirányító gázértékesítő (MOL Rt.) földgázszállító gázértékesítő (MOL Rt.) ipari nagyfogyasztók, erőművek, gázszolgáltatók, gázértékesítő (MOL Rt.) földgáztároló földgázkereskedő földgázkereskedő földgázkereskedő földgázkereskedő gázértékesítő (MOL Rt.) közüzemi nagykereskedő gázszolgáltatók, közüzemi szolgáltató gázértékesítő (MOL Rt.) közüzemi szolgáltató gázszolgáltatók földgázelosztó és a Magyar Energia Hivatal valamint a fent említett fogyasztói csoport GETAF_rev.0 10/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

11 1.2 A Hivatal elvárásai és célkitűzés A jelenlegi működés helyzetfelmérése Ezen belül a Hivatal és a gázpiac jelenlegi résztvevői által egymás között alkalmazott adatszolgáltatási, adatfeldolgozási gyakorlat reprezentatív helyszíni felmérése interjúk formájában, a tapasztalatok írásban történő rögzítése. A vizsgálat során érintett szervezetek a következők közül kerülnek ki: a Hivatal különböző érintett szervezetei, a MOL Rt. szervezetei, (földgázellátás, földgázszállítás-rendszerirányítás, földgáztárolás, stb.) a gázszolgáltató társaságok, (a Gázszolgáltatók Egyesülésébe tömörült és azon kívüli szolgáltató cégek kiemelt ipari nagyfogyasztók, A felmérés részletesen kell, hogy tartalmazza az egyes szervezetekhez kötődő, a mai gyakorlatot tükröző egymás közötti input és output információkat. A felmérés során rögzíteni kell továbbá: az információáramlás jelenlegi technikai, műszaki hátterét, a folyamatban lévő, tárgyi témakörrel összefüggő, általuk közölt fejlesztéseiket, jövőbeni elképzeléseiket, tervezeteiket, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges javaslataikat. A fentieken túl a felmérésben rögzíteni szükséges a MEH adatszolgáltatási kötelezettségét, melyhez fel kell mérni a Hivatal által közzéteendő output információkat. A kimenő adatok által érintett szervezetek: külföldi szervezetek, (pl: Európai Bizottság) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, fogyasztóvédelem, nyilvánosság felé közzétett adatok (pl: Központi Statisztikai Hivatal) A felmérésben vizsgálat alá kell vonni a MEH-nél is az információáramlás, feldolgozás jelenlegi információtechnológiai (hardver, szoftver, szervezeti) hátterét, valamint a tervezett fejlesztésekhez kötődő jövőbeni lehetséges technikai hátteret Javaslattétel a jövőbeni működésre A jelenlegi helyzet felméréséből kiindulva, javaslat formájában kell, hogy kidolgozásra kerüljön a jövőbeni földgázpiaci szereplők, azaz: a Rendszerirányító és a földgázpiaci szereplők közötti, a földgázpiaci szereplők egymás közötti, a földgázpiaci szereplők és a Hivatal közötti, a Rendszerirányító és a Hivatal közötti, a Hivatal és a felettes vagy kapcsolódó szervek közötti GETAF_rev.0 11/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

12 adatforgalmazásnak a technikai, formai, tartalmi követelményei, figyelmet fordítva az adatfeldolgozási, adatvédelmi kérdésekre. Ugyancsak ebben a javaslatban kerüljön megfogalmazásra a fenti folyamatokon belüli adatcsere szükséges formája, gyakorisága, biztonsági intézkedései, az adatok megfelelő tárolása, kezelése, továbbítása, különös tekintettel a Hivatalban a Phare Service Tender keretében kialakításra kerülő adattárház sajátosságaira. A felmérés és a javaslattétel az adatok azon körére terjed csak ki, mely a Hivatal piac-felügyeleti, piac-monitoring ez alatt a versenypiaci szegmensről gyűjtendő információk értendők, amelyekből megállapítható, hogy a piac valóban versenyszerűen működik-e, vagy torzul-e a verseny, amiért módosítani kell a szabályozást illetve rendszer-felügyeleti ez alatt a rendszer-fejlesztések időbeni és az igényeknek megfelelő szorgalmazását, végrehajtatását kell érteni szerepének betöltéséhez feltétlen szükséges. A Megbízottnak a fentiekben meghatározott kötelezettségek teljesítésénél figyelembe kell vennie a GET végrehajtási jogszabályainak előkészítése során elkészült tanulmányok és ezek egyeztetése során kialakult, a Hivatal által rögzített és átadott véleményeket A Hivatali célkitűzés Összefoglalóan tehát a GETAF projekt célja, hogy egy olyan tanulmány készüljön a Hivatal számára, mely kiinduló alapul szolgálhat egy jövőben bevezetésre kerülő adatforgalmi rendszer logikai és fizikai megvalósításához, mindezt a GET tervezet által meghatározott jövőbeni gázpiaci szereplők egymás közötti és a Hivatal felé történő viszonylatban. 1.3 A tanulmány felépítése Jelen tanulmány alapvetően két fő alkotóelem köré került felépítésre: egyrészt általános helyzetfelmérést, helyzetelemzést készít a jelenlegi gázipari szereplőkről, (a reprezentatív mintavételek alapján felkeresettekről) működésükről, technikai felkészültségükről, kapcsolataikról, jövőbeni elképzeléseikről, másrészt egy olyan javaslatot tartalmaz, azaz logikai és fizikai modellt dolgoz ki, mely alapja lehet az együttműködő földgázpiac résztvevői között felépítendő adatforgalmi rendszernek. Mindezt természetesen a GET tervezethez igazodóan, háttérben annak folyamatos figyelembevételével. Ugyanakkor célszerűnek tartottuk a tanulmány végén az összefoglalást olyan formába önteni, hogy az egyben egy vezetői értékelés is legyen a tanulmány végeredményét tekintve. A tanulmány kidolgozása során, a jövőbeni rendszerterv készítésének alapját nyújtó egységesített objektum orientált rendszerfejlesztési módszertant alkalmaztunk. A módszertant a Rational Software Corporation dolgozta ki, ebből kifolyólag RUP- GETAF_rev.0 12/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

13 módszernek (Rational Unified Process) is nevezik. A ma már szabványosnak tekinthető eljárás az UML (Unified Modeling Language) nyelvezetet alkalmazza, így mi is ezen szabvány elemeket építettük be a tanulmányunkba. 2 A GET háttere 2.1 Az energiagazdálkodás története A földgázellátásról röviden Az ország gázenergiával történő ellátásához fontos tudni, hogy 2002-ben hazánk éves szükséglete megközelítette a 13 milliárd Nm3-t. Arányait tekintve, ebből kb.: 3,0 Mrdm3 a hazai termelésű, míg kb.:10,0 Mrdm3 import mely beregdaróci és mosonmagyaróvári átvétellel kerül beszállításra az országba, elsősorban az orosz piacról. Ha folyamatában vizsgáljuk a gáz útját a forrásoldaltól a felhasználóig, akkor jelenleg az alábbi főbb gázpiaci szereplőkkel találkozunk: az államközi szerződéseket lebonyolító földgáz nagykereskedő társaság, földgázértékesítő társaság, (a MOL Rt. hazai termelési, gázellátási, gázszállításirendszerirányítói, gáztárolói szervezetei) gázszolgáltató társaságok, fogyasztók, (ipari nagyfogyasztók, közüzemi és lakossági fogyasztók) valamint a felügyeletet ellátó Hivatal. A gáz felhasználását tekintve a gázértékesítő a teljes mennyiség kb.: 26 %-át közvetlen eladással értékesíti a (nagy)fogyasztóinál, míg kb.: 74%-a pedig viszonteladókon (gázszolgáltatókon) keresztül kerül értékesítésre. Ebből is látszik, hogy mindkét értékesítési irány jelentős súllyal bír a folyamatosan egyensúlyozandó országos gázmérlegben. Nagyságrendjét tekintve az ország átlagos napi fogyasztása kb.: 50,0 Mm3/nap, melynek regisztrált minimum értéke kb.: 10,0 Mm3/nap, maximum értéke pedig közel 86,0 Mm3/nap volt ezidáig A földgázrendszer felügyeletéről A fenti gázpiaci szegmenset tekintve, az iparág felügyeletét Magyar Energia Hivatal látja el. A Hivatal ilyen irányú feladatait és hatáskörét a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Gszt.) szabályozza. A Hivatal országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek irányítását a Kormány, felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter látja el. A Hivatal legfőbb feladata a gáz- és a villamosenergia-ipari társaságok energetikai tevékenységének engedélyezése, szabályozása, ellenőrzése; a földgáz- és a villamos energia-árak előkészítése, valamint a fogyasztóvédelem biztosítása. GETAF_rev.0 13/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

14 Az ország EU csatlakozásának küszöbén pedig, a GET és annak végrehajtási rendelet tervezetével készíti elő a Hivatal az EU direktíváknak megfelelően a törvényhozás számára gázipar piacnyitását. Jelen tanulmány is ezt fogja remélhetőleg segíteni azzal, hogy alternatív javaslatokkal szolgál a Hivatal felé a GET adatforgalmi rendszerének logikai és fizikai megvalósítására. 2.2 Engedélyesek A gázellátásban résztvevők, kizárólag a Hivatal által kiadott engedély birtokában folytathatják tevékenységüket. Ezen elvárás, mind a jelenlegi (Gszt), mind a jövőbeni (GET) gázpiaci szereplőkre igaz. A 2.1-es ábrán a jelenlegi törvényi szabályozás szerinti engedélyeseket mutatjuk be. Gázértékesítési engedéllyel kizárólag a MOL Rt. rendelkezik, gázszolgáltatói engedéllyel 10 társaság (ÉGÁZ Rt., KÖGÁZ Rt., FŐGÁZ Rt., DDGÁZ Rt., DÉGÁZ Rt., TIGÁZ Rt., MOL-GÁZ Kft., Magyar Gázszolgáltató Kft., DBGÁZ Debreceni Gázszolgáltató Kft., OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.), míg PB-gáz vezetékes szolgáltatási engedéllyel 3 szervezet (PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA Rt., MOL-GÁZ Kft., TOTALFINAELF HUNGÁRIA Kft.) Az az önálló jogi személy, mely meghatározott települérészen, településen, területen gázszolgáltatásra engedélyt kapott. Gázszolgáltató (engedélyes) Az az önálló jogi személy, mely meghatározott települérészen, településen, területen tartályos pébégáz-szolgáltatásra (falugáz rendszerre) engedélyt kapott. PB vezetékes szolgáltató (engedélyes) Az az önálló jogi személy, mely a gázszolgáltatók és fogyasztók gázellátására engedélyt kapott. Gázértékesítő (engedélyes) 2.1 ábra Jelenlegi engedélyesek típusai A Gszt csak három engedélyes típust különböztet meg. A liberalizáció után a jelenlegi engedélyesek tovább osztódnak egymástól gazdaságilag elkülönült szervezetekre, így alakítva ki a jövőbeni engedélyesi szervezeteket. A GET szerint a következő engedélyesek jöhetnek létre: 1.) Földgázszállító 2.) Földgáztároló 3.) Földgázelosztó GETAF_rev.0 14/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

15 4.) Földgázkereskedő 5.) Közüzemi nagykereskedő 6.) Közüzemi szolgáltató 7.) Szervezett földgázpiac működtető 8.) Rendszerirányító 9.) Földgáz határon keresztüli szállítója 10.) Propán Bután gázok vezetékes elosztója és szolgáltatója A 2.2 ábra azt szemlélteti, hogy várhatóan mely jelenlegi engedélyesek (és azok üzletágai) milyen engedélyek birtokosai lesznek a piacnyitás után. GETAF_rev.0 15/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

16 Jelenlegi engedélyesek Új engedélyesek Gázértékesítő (rendszerirányítás) Rendszerirányí tó (engedélyes) Jelenleg mind a négy funkciót egy engedélyes látja el. Gázértékesítő (szállítás) Földgázszállító (engedélyes) Gázértékesítő (tárolás) Földgáztároló (engedélyes) Közüzemi nagykereskedő (engedélyes) Gázértékesítő (közüzemi nagykereskedelem) Közüzemi szolgáltató (engedélyes) Jelenleg a két funkciót egy szervezet látja el. Gázszolgáltató (közüzemi kiskereskedelem) Földgázkereskedő (engedélyes) Gázszolgáltató (gázelosztás) Földgázelosztó (engedélyes) PB vezetékes szolgáltató (engedélyes) PB vezetékes elosztó és szolgáltató (engedélyes) 2.2 ábra A jelenlegi engedélyesek szétbontása az új gázpiaci modellben GETAF_rev.0 16/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

17 A 2.3 ábrán a GET alapján, a Hivatal által kiadható engedélyek szerepelnek. Közüzemi nagykereskedő (engedélyes) Földgázkereskedő (engedélyes) PB vezetékes szolgáltató (engedélyes) Földgáztároló (engedélyes) Szervezett földgázpiac működtető (engedélyes) Más működési engedéllyel nem rendelkezhet július 1-jét követően más működési engedéllyel nem rendelkezhet Földgáz határon keresztül szállítója (engedélyes) Közüzemi szolgáltató (engedélyes) Földgázelosztó (engedélyes) Rendszerirányítási engedélyen kívül más működési engedéllyel nem rendelkezhet (GET 8. (1) bekezdés) Rendszerirányító (engedélyes) Földgázszállító (engedélyes) Rendszerirányító a Hivatal által kijelölt egy földgázszállító (GET 16. (1) bekezdés) 2.3 ábra Engedélyes típusok a GET szerint Az engedélyesek helye a gázpiaci szereplők között A gázpiaci szereplőket az alábbi csoportosításban tárgyaljuk. Rendszerfelügyelő: Hivatal (MEH). Földgáz termelő aki a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) felügyelete alá tartozik. Engedélyesek. Fogyasztók: közüzemi fogyasztó, feljogosított fogyasztó, minősített fogyasztó aki potenciális feljogosított fogyasztó. Kiszolgáló szervezetek: Országos Meteorológiai Intézet. Hazai főhatóságok: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), Országgyűlés, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet (FVF), Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF), EU-s főhatóságok: Európai Bizottság (ET). Hazai egyesülések: Gázszolgáltatók Egyesülése (GE). Nemzetközi egyesülések: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), Energetikai Hivatalok Regionális Szervezete (ERRA). GETAF_rev.0 17/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

18 Földgázszállító: a nagynyomású szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását végző szervezet. Földgáztároló: a tárolók üzemvitelének irányítását végző szervezet. Földgázelosztó: az elosztóvezetékek üzemvitelének irányítását végző szervezet. Földgázkereskedő: azon szervezet, mely engedélye alapján jogosult földgázt más kereskedőtől, földgáztermelőtől, engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolni, illetve a feljogosított fogyasztó, közüzemi nagykereskedő vagy más földgázkereskedő részére értékesíteni. A kereskedő szervezett földgázpiaci tagsága esetén jogosult a földgáz szervezett piacon történő kereskedelmére. Közüzemi nagykereskedő: azon szervezet, mely ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében a földgáztermelőtől, a kereskedőtől, a szervezett földgázpiacról, és engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolhat földgázt. Közüzemi szolgáltató: azon szervezet, mely kötelező jelleggel a földgázt a közüzemi nagykereskedőtől szerzi be és kötelezve van az engedélyben meghatározott területen a közüzemi fogyasztók ellátására. Szervezett földgázpiac működtetésére jogosult társaság: azon földgázkereskedő szervezet, mely a tőzsdeszabályzatnak megfelelő módon, szabványosított szerződések szerint folytatja a földgáz kereskedelmére vonatkozó tevékenységét. Rendszerirányító: egy a Hivatal által kijelölt szállítói engedélyes, akinek feladata: a nemzetközi üzemviteli kapcsolatok irányítása és koordinálása a szállítóvezetékhez való átlátható és diszkriminációmentes hozzáférés biztosítása, a rendszerszintű szolgáltatások tervezése, biztosítása, igénybevételének szabályozása és mennyiségi és pénzügyi elszámolása, különös tekintettel a rendszeregyensúly biztosításának eszközeire (többek között a napon belüli kereskedelem összehangolása, a megszakítható kapacitások, valamint tárolói készletek feletti rendelkezés az üzemi és kereskedelmi szabályzatban és a szerződésekben előírtak szerint), az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében az időszakos és kiegyenlítő fogyasztók ellátási menetrendjének megtervezése, valamint a szükséges fogyasztást korlátozó intézkedések elrendelése, az üzemi és kereskedelmi szabályzatban rögzített elvek szerint. Földgáz határon keresztül történő szállítására jogosult szervezet: azon szervezet, mely a földgáz határon keresztül haladó földgázszállító vezetékhez való hozzáférését az alábbi engedélyesi tevékenység alapján végzi: földgázkereskedő, közüzemi nagykereskedő, feljogosított fogyasztó a saját felhasználásának mértékéig, földgáztermelő, az általa Magyarországon termelt gáz kivitele érdekében, annak mértékéig, rendszerirányító, a rendszeregyensúly megtartásának biztosításához szükséges földgáz mennyiség behozatalának mértékéig, GETAF_rev.0 18/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

19 PB vezetékes elosztó és szolgáltató: köteles az engedélyében meghatározott településeken, településrészeken, területeken a propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló vezetékes gázszolgáltatást nyújtani. 2.3 Adatszolgáltatás és adatforgalom A GETAF projekt két alapfogalma az adatszolgáltatás illetve az adatforgalom. Adatszolgáltatás, a Hivatal és az engedélyesek, illetve az engedélyesek egymás közötti információ cseréje. Tágabb értelemben a gázpiaci szereplők egymás közötti információ cseréje, a GET-ben megfogalmazott célok elérése érdekében. A gázpiaci szereplők egymás közötti adatszolgáltatása, részben jogszabályi, főhatósági elváráson, részben kölcsönös érdeken alapul. A jogszabályon alapuló adatszolgáltatások dominenciája miatt adatszolgáltatási kötelezettségről szoktunk beszélni. Gyakran használjuk szinonimaként az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatási kötelezettség kifejezéseket, bár az adatszolgáltatási kötelezettség szűkebb terjedelmű, hiszen az, csak a jogszabályban, határozatban illetve megállapodásban előírt adatszolgáltatást jelenti. Fontos elvárás, hogy a személyes adatok védelme és az üzemi, üzleti titok védelme az adatszolgáltatás során ne sérüljön. A gázellátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásra vonatkozó rendeletek és határozatok, de a megállapodások, szabályozások elkészítése során is figyelembe kell venni az adatvédelmi törvényekben leírtakat. A GET 7. -ban a Hivatal feladatai között, az adatszolgáltatás felügyelete illetve az adatszolgáltatási feladat végzése az alábbi pontokban jelenik meg: (1) c. Adatgyűjtés, adatszolgáltatás, (1) e. Árelőkészítéshez adatok begyűjtése, (1) i. Betekintés az engedélyesek irataiba, (1) j. Nyilvánosságra hozandó adatok meghatározása, (1) k. Eseti és rendszeres információkérés, (1) n. Engedélyek és közérdekű határozatok közzététele. Fentiek csak a Hivatal kiemelt adatszolgáltatási feladataira utalnak. Általánosságban elmondható, hogy a Hivatal tetszőleges adatgyűjtésre jogosult a gázellátás biztonságos működtetése érdekében. Az üzleti titok kategóriájába tartozó adatok is kérhetők az engedélyesektől (4. (1) bekezdés i. pont). Ebből következik egy nagyon fontos elvárás a Hivatal felé, hogy a titkos, és biztonságos adatkezelést bizonyíthatóan garantálni kell. Ez az adatforgalomra vonatkozóan azt jelenti, hogy bizonyos adatokat kiemelten védeni kell, sőt az adat megtekintésének tényét is naplózni kell. A GET kapcsán: napi, havi, negyedéves, éves, illetve eseti és on-line adatszolgáltatásokat különböztetünk meg. Adatforgalom, az adatszolgáltatás megvalósításának módja. GETAF_rev.0 19/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

20 Részletesebben: adatforgalom a Hivatal és az engedélyesek, illetve az engedélyesek egymás közötti információ cseréjének, tágabb értelemben a gázpiaci szereplők egymás közötti információ cseréjének, megvalósulási módja. A hagyományos (papíralapú adathordozón és postai úton megvalósuló) adatforgalom jól kidolgozott. Az egységesített állománytárolás és levelezés, szabványos hálózati platform (web-es felület) kevésbé kidolgozott, bár a szabványosítás elkezdődött. 2.4 EU irányelvek A 98/30/EC Irányelv előírásai a földgáz távvezetéki szállításra, elosztásra, ellátásra és tárolásra vonatkozó egységes szabályozást határozza meg (EU Irányelvek I. fejezet 1. cikkelye). A tevékenységek szétválasztását és a beszámolók átláthatóságát a 12. cikkely fogalmazza meg, mely szerint az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell a földgázipari vállalkozások beszámolóihoz való hozzáféréssel, annak érdekében, hogy a feladatuk gyakorlásához szükséges adatokkal rendelkezhessenek. Ezeket az adatokat a kijelölt hatóságnak bizalmasan kell kezelnie. Az Irányelv 13. cikkelye a beszámolási kötelezettség részletezését tartalmazza. Az adatszolgáltatásra vonatkozóan az Irányelvek csak általánosan fogalmaz, és minden piaci szereplőt külön taglal Adatszolgáltatás: távvezetéki szállító, tároló és LNG vállalkozás A legfontosabb követelmény a távvezetéki szállítóval szemben, hogy diszkriminációmentesen kell a feladatát ellátnia, vagyis nem tehet megkülönböztetést a rendszer egyetlen felhasználójával sem (7. cikkely, 2. bekezdés). A távvezetéki szállítóknak, a tárolást végzőknek, illetve a cseppfolyós gázforgalmazást végző vállalkozásoknak (LNG vállakozás) úgy kell kialakítania az informatikai rendszerét, hogy képes legyen bármelyik másik távvezetéki szállítónak, tárolónak és LNG vállalkozásnak adatot biztosítania, annak érdekében, hogy biztosítsák az összekapcsolt földgázrendszer hatékony és biztonságos üzemeltetését (7. cikkely, 3. bekezdés). A távvezetéki szállítók kötelesek a kapott információkat bizalmasan kezelni, és a visszaélést kizárni (8. cikkely) Adatszolgáltatás: elosztás és ellátás Az elosztás és ellátást biztosító vállalkozások szabályozását a 10. és 11. cikkely írja le. A 10. cikkely általánosságban írja le, hogy az elosztást végző köteles átadni a résztvevők számára a szükséges információt annak érdekében, hogy az összekapcsolt földgázrendszer hatékony és biztonságos működése biztosítva legyen. A 11. cikkely szerint az adatok kezelését a vállalkozások kötelesek bizalmasan kezelni, és a visszaélést kizárni. GETAF_rev.0 20/140 SCADA-KOVEX-ME AKKI 2003

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, 2001. augusztus 27. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE 2014 EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 2014............................. 06 Vezérigazgatói levél...............................................

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

Lesz-e közös európai energiapolitika?

Lesz-e közös európai energiapolitika? 2008. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szak Lesz-e közös európai energiapolitika? Tarr Krisztina Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 1.1 Kutatás célja... 1 1.2 A tanulmány fő tézise... 1

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben