Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra"

Átírás

1 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra BHKK Alapítvány 2003

2 Tartalomjegyzék 1 AZ ERŐFORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVEZÉSE A VÉDELMI SZFÉRÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZBENI ERŐFORRÁSOKRA Erőforrás Tervezés Kontrolling Szinergikus hatások és az időtényező a védelmi erőforrás tervezésben Informatikai kérdések Következtetések HELYETTESÍTHETŐ ÉS NEM HELYETTESÍTHETŐ ERŐFORRÁSOK TERVEZÉSE: A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Bevezetés A tudás fontossága A tudás fogalma A tudással kapcsolatos alapfeltételezések A szervezeti tudás létrehozása A tudás kezelésének sajátosságai a védelmi szférában A hadsereg mint tudás-intenzív szervezet A tudás feltérképezése és a VTR A tudás feltérképezés módszertana A feltérképezési folyamat alfajai A projektszerű feltérképezés Az intézményesített feltérképezés A tudáselemek objektumként történő jellemzése A tudáselem fontossága szerinti besorolása A tudáselem átadási módjára jellemző leírás A tudáselem hordozója szerinti leírása A fellelt tudáselemek folyamatként történő jellemzése A feltérképezési folyamat viszonya a VTR folyamataihoz ii

3 2.14 Konkrét Ajánlások a védelmi szféra számára Emberierőforrás-tervezés és a tudástérkép Tapasztalatok, tanulságok gyűjtése és a szervezeti tanulás Összefoglalás Irodalomjegyzék VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER A HM védelmi tervező rendszere A javasolt védelmi tervező rendszer részletes ismertetése A rendszer felépítése A Stratégiai Tervező Rendszer (STR): A Hadműveleti Tervező Rendszer (HTR) A Haderő Alkalmazást Tervező Rendszer (HATR) A Hadműveleti Felkészítést Tervező Rendszer (HFTR) Az Erőforrás Tervező Rendszer (ETR) A Programozott Erőforrás-igényeket Tervező Rendszerben (EPTR) A Normatív Erőforrás-igényeket Tervező Rendszer (ENTR) A Költségvetés Tervező Rendszer (KTR) A rendszer működésének leírása A védelmi tervező rendszer ismertetése A védelmi tervezés múltja, jelene, fejlesztésének szükségessége Az új VTR fejlesztésének alapjai A VTR rendszerkísérlet előkészítésénekének főbb feladatai Összefoglaló Ábrák Irodalomjegyzék A BM védelmi tervezőrendszere A BM és szervei védelmi felkészítésének megvalósulása a decentralizált gazdasági tervezés rendszerében iii

4 4 KONTROLLING MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A VÉDELEMGAZDASÁG TERÜLETÉN Bevezetés A Kontrolling fogalmi keretei és a nonprofit alkalmazás értelmezése Kontrolling és honvédelem Kontrolling a költségvetési szektorban Kontrolling a védelmi ágazatban, avagy katonai Kontrolling Tevékenység (program vagy folyamat) orientált megközelítés a katonai Kontrolling területén A közszolgálati tevékenység értékelési-mérési problémáinak felülvizsgálata a költségvetési gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a védelmi szolgáltatás minőségének javítása érdekében A védelmi tevékenység, mint szolgáltatás erőforrás alapon nyugvó folyamat szemléletű megközelítése A szervezeti teljesítmény mérésének szükségessége, mint a katonai Kontrolling egyik mérföldköve A mérési probléma finomítása a katonai szervezetek gazdálkodásában Irodalom A VÉDELMI ERŐFORRÁS-TERVEZÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ASPEKTUSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZINERGIKUS HATÁSOKRA ÉS AZ IDŐTÉNYEZŐRE Példák a szinergia hatás területeire A gazdaságmozgósítási helyzetek erőforrás tervezése Összefoglalás INFORMATIKAI MEGKÖZELÍTÉS Fejlett technológiai megközelítés a védelmi tervezésre Erőforrás-központú konfiguráció készítés Első példa Második példa Harmadik példa: Az USA haditengerészeti rendszerei (US Navy): A VTR informatikai támogatásának lehetőségei iv

5 6.1.6 Információrendszer, adatbázis központú rendszertámogatás A tervezési folyamatra szóba jövő ismeret-alapú megoldások, alternatívák A fő ágak Dinamikus szimuláció és tudásmenedzsment a tervezési folyamat támogatására Módszertanok ismeretelemzésre, ismeretbázisú és szakértő rendszerek tervezésére Ontológia és a kapcsolódó alapfogalmak Ontológia típusai Egy egységesített ontológia tervezési módszertan Az ontológia tervezési módszertan vázlata Motiváló forgatókönyvek és az informális kompetencia kérdései Szervezeti Ontológia Hierarchikus tervezés, irányítás és ellenőrzés: A gazdaság és ország mozgósítás területén Az információrendszerek fejlesztésének anyagi, szervezeti kockázatai Az informatikai beruházások haszna avagy a Strassman-tényező Funkciópont-elemzés Funkciópont-metrikák A rendszer méretének kiszámítása Következtetések a funkciópont elemzéssel használatával kapcsolatban A potenciális rendellenességek számának becslése A hibaeltávolítási hatékonyság magas szinjének elérése Következtetések Nagyszervezetek információfeldolgozási alkotóelemei Alkotóelemek Bonyolultság v

6 Nagyméretű szervezetek információ-feldolgozó rendszereinek lehetséges szolgáltatásai a szervezet számára A hierarchikus tervezés alapfogalmai és kapcsolata a (köz)szolgáltatásokkal Összefoglalás a nagy méretű információrendszerek alkalmazásáról A. Függelék Módszertani megközelítések Ontológia tervező módszertanok Methontology Ontolingua KACTUS PLINIUS B. Függelék: Adatmodell a gm területére Hivatkozások Irodalom vi

7 Ábrák jegyzéke 1. ábra Tudásspirál (Nonaka 1994) ábra Szervezeti tudás létrehozásának spirálja (Nonaka 1994) ábra Egy tudáselem jellegét szemléltető rácsdiagram ábra A tudáselem objektum és folyamatvetülete ábra A VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER FELÉPÍTÉSE ábra Éves tervezés ábra VTR ábra Középtávú tervezés ábra VTR Középtávú tervezés ábra Középtávú programtervezés ábra A BM gazdálkodásért felelős rendszer felépítése ábra Az érintett BM szervek ábra Agazdasági tervezés rendszere ábra Az árvízi védekezés és helyreállítás finanszírozása ábra Forrásigény grafikon ábra Hadműveleti terv vagy Gyakorlat terve ábra Hadműveleti terv vagy Gyakorlat terve (2. rész) ábra Két különböző erőforrás rendkívüli időszaki igény-függvénye ábra Egy veszélyhelyzeti függvény ábra A vezetési, irányítási kibernetikai modell ábra Az értékelés folyamata ábra A logikai következtetési lépések az értékelő folyamatban ábra Az M1 kiértékelő modell ábra Az M2 kiértékelő modell ábra Az M3 kiértékelő modell ábra Az M4 kiértékelő modell ábra A vezetési / tervezési folyamat magas szintű modellje ábra A szervezeti tanulás keretei ábra Esettanulmány: Dinamikus szimuláció ábra Az ontológiák lehetséges felhasználása ábra Az ontológia készítés lehetséges megközelítései 171 vii

8 32. ábra A szervezeti ontológia ábra. A hibák eloszlása a fejlesztési ciklusban ábra. A felmérésekből származtatott projektmegvalósulások sikerességi százaléka ábra. Az informatikai beruházások és az eszközökhöz viszonyított megtérülés (Strassman nyomán) ábra. Egy információrendszer szerkezete ábra. Egy információrendszer alkotórészeinek súlyozása ábra Nagyméretű szervezetek információfeldolgozási felépítése ábra Hierarchikus tervezés az alapszint reakciójának anticipációjával ábra A szolgáltatás hierarchiája ábra Egy adattárház szerkezete ábra Módszer, mechanizmus és a feladatok viszonya. 209 viii

9 Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat Ismeretelméleti szemléletmódok (Venzin et al. 1998) Táblázat Kutatási paradigmák jellemzői (Comas és Jordi 2001) Táblázat Tudáskonverziós módok (Nonaka 1994) táblázat. Az USA hadseregének statisztikája táblázat. Az információrendszert alkotó elemek piaci életciklusának várható időtartama táblázat. A felmérésekből készített összegzés táblázat. Mérőszámok táblázat. Súlytényezők táblázat. Funkciópont-számítási tényezők táblázat Méretezés analógia alapján táblázat Projekt kockázatbecslés táblázat. Projektköltségbecslés táblázat A fejlesztés során az átlagos hibaszám (Statisztika az USA-ból) Táblázat A hibaeltávolítási eljárások hatékonyságának értéktartományai ix

10 A tanulmány készítéséért felelős vezető kutató Dr. Király László a hadtudomány kandidátusa témavezető A tanulmány készítésében részt vevő kutatók Bognár Ferenc alez. BKÁE adjunktus Csontos András mk. ezds. HM.ov. ZMNE doktorandusz dr. univ. Dsupin Ottó ezds. BM hivatalvezető Klimkó Gábor tudományos főmunkatárs, MTA ITA, BKÁE doktorandusz Dr. Molnár Bálint, egyetemi docens BKÁE, tudományos főmunkatárs, MTA ITA Medveczky Mihály GKM szakmai főtanácsadó, ZMNE doktorandusz x

11 Figyelmeztetés: A dokumentum elektronikus formában történő olvasásakor egyes ábrák a használt gép és operációs rendszertől függően nem jelennek meg helyesen. Ezért ajánlott a Microsoft Windows XP, és XP Office használata. Illetve legalább 128 MB RAM belső memóriával rendelkező gép alkalmazása. A dokumentumok részeinek másolása, adatkereső rendszerben történő tárolása és bármilyen formában, bármilyen eszközön elektronikus, mechanikus, fénymásolt, hangfelvétel, vagy más keresztül történő továbbítása általában nem engedélyezett, csak abban az esetben ha az BHKK alapítvány ilyen felhasználáshoz írásban hozzájárul. BHKK Alapítvány 2002 xi

12 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 Kutatási összefoglaló 1

13 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. 1.1 Erőforrás A tervezés legáltalánosabb megfogalmazásában valamilyen jövőbeni, meghatározott valószínűséggel bekövetkező eseményhez erőforrások olyan kombinációját rendeljük hozzá, hogy az esemény lefolyása/eredménye számunkra céljainknak megfelelően a legkedvezőbb legyen. Kutatásunk szempontjából ezen egyszerű definíció is azonnal egy sor további értelmezési kérdést vet fel, és szükségessé tesz további meghatározásokat. A katonai-gazdasági tervezés során gyakran használatos a feladatorientált erőforrás és költségtervezés kifejezés. Így például egy művelet, vagy gyakorlat tervezése során számba kell venni a végrehajtáshoz szükséges élőerőt, eszközöket, anyagokat, készleteket, szolgáltatásokat. Mindezeket összefoglalóan erőforrásoknak nevezzük, melynek egyes elemei önmagukban leírhatók, mennyiségi és minőségi jellemzőkkel pontosan meghatározhatók. A feladat jellegétől függően egy vagy többféle erőforrás kombinációval oldható meg és ez azonnal felveti a helyettesíthető és a nem helyettesíthető erőforrás szempontja szerinti osztályozás szükségességét. A feladat teljesítése egy folyamat-költség modellben írható le, ahol az erőforrás elemekhez kiadások és költségek kapcsolhatók így a folyamat kimenetén megjelenő produktum is ezek ismeretében értékelhető, illetve optimalizálható különböző szempontok szerint (pl. minimális költség; legkedvezőbb anyagfelhasználás; környezeti hatás stb.). A kiadás és a költség fogalmának bevezetése azonnal felveti, hogy pénz az erőforrás definíció szempontjából hogyan értelmezhető? A kutatás során itt azonnal két nézetet kellett ütköztetni, és közös nevezőre hozni. Az egyik nézet szerint a pénz egy különleges, univerzális erőforrás, mivel a konverzió technológiai sajátosságokkal indokolható időigényét leszámítva, felhasználásával tetszőleges erőforrás előállítható, beszerezhető, fenntartható, üzemeltethető. A másik nézet szerint nem tekinthető önálló erőforrásnak, mivel a védelmi szféra költségvetési támogatásból gazdálkodik és a védelmi teljesítmény (szolgáltatás) létrehozása során profit nem termelődik, így a pénznek a hitelezési, befektetési funkciója nem működik. Ugyanakkor rendkívül fontos a pénznek az értékmérő és forgalmi eszköz funkciója, ami nagymértékben elősegíti a különféle erőforrások optimalizációját a különböző (védelmi) feladat-megoldási alternatívák során. A nézetek ütköztetése alapján a kutatás során figyelembe véve a pénzfunkciók korlátozottságát, a pénzt önálló erőforrás elemként kezeljük, amely az erőforrás mátrixban is így szerepeltethető. A védelmi feladatok sokaságának teljesítését egy folyamat-költség modellben értelmezve és értékelve arra a következtetésre jutunk, hogy hasonló feladatok hasonló erőforráskészlettel 2

14 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 oldhatók meg. Ez a tipizálás és szabványosítás alapja, ami viszont megköveteli, hogy az erőforrások legyenek mobilak, könnyen átadhatók, mert így a lokálisan és időlegesen fennálló hiányok könnyebben áthidalhatók. Vizsgáljuk meg, hogy milyen módon alkalmazhatók a fentiek az erőforrás halmaz egy mással össze nem hasonlítható, különleges tulajdonságokkal bíró elemére, a humán erőforrásra. A kutatás során részletesen leírt, különböző tervező rendszernek közös jellemzője, hogy tartalmaznak stratégiai-, műveleti-, erőforrás- és költségvetési tervezést végző blokkokat. Viták tárgyát képezi és különböző szempontú optimalizáció valósul meg, ha a humán erőforrást az erőforrás-tervező blokkon belül vagy azon kívül helyezik el. Mindez nem változtat azon, hogy az erőforrás tulajdonságainak, a tudásnak leírása sajátos módszertant igényel. A stratégiai blokkban határozzák meg azokat a tudáselemeket, amelyek a doktrína szempontjából fontosak, értékesek. A műveleti blokk, a létező és szükséges képességeket veti össze, amelyek a feladatmegoldáshoz nélkülözhetetlenek. Itt a képesség meghatározáshoz szükséges egy tudáselem katalógus, amit a humán erőforrás szolgáltat. A kutatás lényegi eredménye, hogy kiemeli a szervezeti tudást, ami minőségileg más és több, mint amit a klasszikus humán erőforrás kezelő programok (nyilvántartások) nyújtanak. A szervezeti tudás feltérképezése, katalogizálása a katonai szervezetek megszüntetése, átszervezése, létesítése időszakában szolgáltat nélkülözhetetlen információkat a döntéshozóknak. 1.2 Tervezés A tervezés általános definíciójából - valamilyen jövőbeni, meghatározott valószínűséggel bekövetkező eseményhez erőforrások olyan kombinációját rendeljük hozzá, hogy az esemény lefolyása/eredménye számunkra, céljainknak megfelelően a legkedvezőbb legyen - kézenfekvően adódik, hogy azt, mint klasszikus kibernetikai rendszert foghatjuk fel. A rendszer egészének működési folyamata a célok kitűzése, a célokat hierarchikusan összerendező stratégiák, doktrínák és politikák, valamint döntési, végrehajtási és ellenőrzési blokkokra osztható fel. Ezekben a blokkokban történnek meg az igényfelmérés, elemzés, értékelés, pontosítás, módosítás, összesítés, költségelés, stb. műveletei. Az egyes blokkok határai nem túlzottan merevek, egyes műveletek több blokkban is elvégezhetők, sőt el is végzendők. Esetünkben a folyamat végterméke az állampolgár és azok összességének, az ország egészének biztonsága, ami jellemzően olyan "közjó" ami nehezen definiálható (sok szubjektív elemet is tartalmaz), mindenkinek egyaránt kell részesedni belőle, ugyanakkor létrehozásában az egyedek igencsak különböző mértékben vesznek részt. Ez a termék, a biztonság, amelyre az igény igen nagy, de az érte meghozandó áldozatokra való hajlandóság, a közvetlen fenyegetés vagy a háború időszakait leszámítva, meglehetősen alacsony színtű. Ugyanakkor létrehozása a társadalom által megteremtett erőforrások, anyagiés szellemi javak jelentős hányadát köti le, így természetes az az igény, hogy a tervezés, fogyasztás folyamata jól átlátható legyen. 3

15 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 Elméletileg a tervezést leíró kibernetikai rendszer lehet szigorúan centralizált hierarchikus felépítésű, vagy nagyfokú autonómiával bíró alrendszerekből összeálló decentralizált rendszer, illetve ezen két szélsőérték valamilyen kombinációja. Kutatási hipotézisként feltételeztük, hogy a Honvédelmi Minisztériumban megvalósított, illetve megvalósításra tervezett tervezési rendszer a hierarchikus centralizálthoz, míg a Belügyminisztériumban működtetett rendszer - különös tekintettel a területi elemekre - a decentralizáltnak tekintendőhöz áll közelebb. Ugyanakkor a vizsgált területeket feltáró, leíró tanulmányok azt dokumentálják, hogy egyik sem tekinthető teljes, egységesen működő rendszernek, sokkal inkább együttműködésre többé-kevésbé alkalmas alrendszerek halmazának. Ugyanitt az is látható, hogy a különböző szempontok szerint optimalizált működésű alrendszerek nem eredményezik a rendszer egészének optimális működését. 1.3 Kontrolling Az erőforrások rendszerezése, egységes szempontok szerinti leírása, a tervezés-végrehajtás folyamatának algoritmizálása, az együttműködő alrendszerek közös szempontok szerinti optimalizálása szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a rendszer működése hatékony, a kibocsátott végtermék megfelelő legyen. Ez különösen igaz a védelmi szférában, ahol a biztonság, mint végtermék nehezen definiálható és sok szubjektív elemet tartalmaz. A tervező-végrehajtó rendszert pedig emberek működtetik, így az alrendszerek optimális működtetését sokszínű érdekviszonyok befolyásolják. Ezért alkalmazzuk a kontrollingot, amely koncepció, gondolkodásmód és vezetési eszköz is egyben. A kontrolling kiterjed a szervezet tevékenységének egészére a stratégiától, a működtetésen (gazdálkodás, költségvetés) át a szervezeti célok teljesülésének visszacsatolás szerű ellenőrzéséig. A kontrolling tevékenységben a teljesítménynormák (mutatók) kidolgozásával és mérésével (ráfordítás, teljesítmény, megfelelőség, hatékonyság, folyamatelemzés) információkat ad a vezetésnek és felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol a rendszer egészének optimális működtetése érdekében beavatkozásra/módosításra van szükség. A kontrolling filozófia és módszer a vállalkozások hatékony működtetésére alakult ki, de eredményesen alkalmazható a költségvetésből gazdálkodó védelmi szférában is. Itt egyaránt jelen vannak az alkalmazást egyszerűsítő, illetve azt bonyolultabbá tevő tényezők. Ilyen például a fix költségvetési támogatásból adódóan az alsó fedezeti ponton történő hatékony működtetés követelménye, de itt kell említeni azt is, hogy a teljesített szolgáltatás nem anyagi jellegű és a reá vonatkozó információ (főként a jövőbeni teljesülés miatt) sok bizonytalansági elemet tartalmaz. A védelmi szférában a végtermék, a biztonság nem anyagi jellege miatt nagy a jelentősége a közvetett és komplex mutatók rendszerének kidolgozása. Ilyen lehet például a szervezeti teljesítmény mérése, amelynek során a szervezeti egységre jellemző szakfeladatok meghatározása után hozzárendeljük azt az erőforrás halmazt, amely a feladatmegoldáshoz szükséges. A mennyiségi és az értékbeni mutatók felhasználásával a feladatorientált erőforrás tervezés eredményeképpen meghatározható a szervezet tevékenységének teljes költsége, összes erőforrás igénye, ami elengedhetetlen alapinformáció ahhoz, hogy a tevékenységet valamilyen szempont (anyagfelhasználás, költség, idő, stb.) szerint hatékonyabbá tehessük. 4

16 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány Szinergikus hatások és az időtényező a védelmi erőforrás tervezésben A védelmi tervezésben az erőforrások feltérképezéséhez, rendszerezésen, a tervező rendszerek, illetve alrendszereik működtetésén és a vezetés számára kellő időben, a beavatkozás elvégzéséhez elegendő mélységű információt nyújtó kontrollingon túl, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, illetve tudatosan alkalmazni kell a szinergikus hatásokat. Szinergikus hatásnak nevezzük azt, amikor több önmagában kicsiny, esetleg elhanyagolhatónak vélt tényezőben bekövetkező változás a rendszer kimenetén (a végtermékben) nagy változást generál. Ilyen szinergikus hatású lehet önmagában a kontrolling, mint gazdálkodási és vezetési filozófia alkalmazása a védelmi tervezés során. A tervező, döntés-előkészítő munkában a költséghatékonysági szemlélet érvényesülése (többet kevesebbért elv) a szervezeti teljesítmény javulását eredményezi. Hasonló jelenség figyelhető meg a térségfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra viszonylatában (hadszíntér fejlesztés); a logisztikai szolgáltatásokban vagy olyan korábbról is ismert módszerek tudatos alkalmazása, mint erőforrások, kapacitások, anyagok, eszközök multifunkcionális (kettős - vagy többszörös) használata, aminek a védelmi célú tartalékolásban és a termelői logisztikában van szerepe. Itt olyan egyszerű dolgok, mint a megfelelő termékazonosító kód kiválasztása és alkalmazása, vagy adott térségi erőforrásokra vonatkozó információk térinformatikai feldolgozása és megjelenítése nemzetgazdasági méretben is érzékelhető megtakarítást (elhalasztható ráfordítást) eredményeznek. A védelmi szolgáltatás teljesülése során jelentős erőforrás konverzió megy végbe, aminek objektíven meghatározható technológiai időszükséglete van. Az erőforrások elemzésénél ezt már említettük, mint olyan korlátozó tényezőt, ami nem teszi lehetővé, hogy a pénzt univerzálisan és korlátlanul felhasználható erőforrásnak tekintsük. A hadtudomány, a katasztrófa események elemzése, a válságkezelés gyakorlata mind rámutatnak az időtényező fontosságára, amit a tervezési rendszerünkben egy váratlansági tényezővel vehetünk figyelembe. A váratlansági tényező 1, ha megfelelő idő áll rendelkezésre a védelmi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges erőforrás konverziók végrehajtására, míg 0, amikor nincs felkészülési idő (ilyenek a természeti katasztrófa események). Az időtényező a védelmi tervezés rendszerében tudatosan figyelembe vehető és alkalmazható. Ugyanez nem áll fenn ott, ahol a műveleti és erőforrás tervezés a jogi szabályozás eszközeivel találkozik. Ez különösen igaz, pl. egy, gyorsított eljárású pótköltségvetés jóváhagyására, ahol egy jövőbeni eseményre vonatkozó biztonságpolitikai elemzés (felderítői jelentés) alapján kell meggyőzni a döntéshozók 4/5-ét az eljárás sürgősségéről. 1.5 Informatikai kérdések A védelmi szférában felmerülő informatikai kérdések, amelyek a tervezés, irányítás és ellenőrzés kérdéseit érintik, csak több síkon válaszolhatók meg. Az eddigi kutatásaink ezen a területen több részterületet tártak fel, amelyekre különböző válaszok adhatóak. A védelmi tervezést, mint klasszikus kibernetikai rendszert foghatjuk fel. A kutatás korábbi szakaszaiban tanulmányok elemezték a védelmi tervezés és 5

17 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 megvalósításának nyomon követését és ellenőrzését (katonai kontrolling) lehetővé tevő szervezeti, szervezési, munkafolyamat megoldásokat. Az általános informatikai megközelítéseket a rendszerek biztonsági kérdései a védelmi szférában tovább árnyalják. Az általános informatikai biztonsági követelményeknél ezen a területen a legmagasabb fokozatok jöhetnek szóba, ezért a kereskedelmi megoldások lehetőségei is leszűkülnek. Az ilyen magas biztonsági fokozatú rendszerek csak saját tulajdonban lehetnek, még abban az esetben is, ha a gazdasági számítások a teljes tulajdonlás költségeit figyelembe véve mást mutatnak (total cost of ownership). A szervezeti folyamatok mellett, mögött az informatikai irányítás rendszere egy külön dimenziót alkot. A szervezeti irányításnak, tervezésnek és a katonai kontrollingnak a támogatására a legcélszerűbb megoldásnak egy testre szabható, nagy, megbízható vállalatirányítási rendszer beszerzése látszik célszerűnek. A biztonsági szempontok a teljes tulajdonjog megszerzését indokolják. A szoftver és hardver szintű, a logikai és fizikai védelem külön költségeit előre tervezni kell és az előírásokat szigorúan be kell tartani, tartatni. Ilyen lépések és megoldások folyamatban vannak. A beszerzett és majdan beszerzendő szoftver modulok valójában az alap-kiszolgáló rendszereket jelentik. Ezek teljes körű üzembe állítása elengedhetetlen a tovább lépéshez. Ahogy azt a korábbi kutatási szakaszok tanulmányaiban felvázoltuk, az információk összegzésének magasabb szintjei csak akkor valósulhatnak meg, ha ezek a rendszerek megbízhatóan működnek. Ezekre a rendszerekre különböző adat aggregáltsági szintek építhetők rá, amelyek eredményes információszolgáltatási alapként jelennek meg a tervezési és a katonai kontrolling rendszerek számára. A tervezés és a kontrolling alapszintű támogatása ezzel valójában megoldott, az illetékes vezetők, tervezők a múlt és jelen adatait igényelt finomságban és részletezettségben elemezhetik. Viszonylag egyszerű, de jól használható a tervezési feladat elemi lépéseit segítő eszközök is rendelkezésre állnak. A felvázolt informatikai rendszerek minimálisan különböző számolótáblákban meg tudják jeleníteni a tényadatokat, illetve onnan a számítások és tervezési lépések után vissza tudják tölteni a saját rendszerükbe. Ezekkel az eszközökkel egyszerű "Mi van, ha" forgatókönyv elemzéseket is tudnak végezni. Ezek a szintek tehát az adattárház, adatpiac, illetve az "információgyár" fogalmakkal jelzett, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, elemezhető és kiértékelhető rendszerekkel megoldhatók. A védelmi erőforrások hatékony tervezéséhez azonban ettől a szinttől lényegesen bonyolultabb és nagyobb kockázatú rendszerekre van szükség. Az adattárház, vagy információgyár technológiára ráépítve egy intelligens döntés támogató rendszer kifejlesztése szükséges, amely az informatikában kialakított korszerű és ismeretalapú megoldások révén nagymértékben megkönnyítené a tervezők munkáját, a különböző peremfeltételek, és korlátozások között az optimális, illetve a szub-optimális megoldások megtalálását. Egy ilyen a magyar védelmi tervezési igényeket kielégítő döntéstámogató rendszer csak valamilyen, eredmény érdekeltségű, de kutatásfejlesztési projektben hozható létre. A nemzetközi példák arra mutatnak, hogy ilyen fejlesztés sikerrel végrehajtható. Ezt a szintet meghaladó ismeretalapú rendszer létrehozása is kivitelezhető, alkalmas technológiára támaszkodva. Az alaprendszerek, a tervezési és kontrolling rendszer, a döntés támogató rendszerek fogalmi integrálására egy alkalmas "ontológia" hozható létre, amely lefedi a szervezet fogalmait, legalábbis azokat, amelyek az informatikai rendszerekben előfordulnak. Erre az egységes fogalmi keretre támaszkodva a tervezés, az ütemezés területén egy olyan rendszer építhető ki a szakemberek ismereteire támaszkodva, amely az olyan nehéz problémákat, mint pl. a tervezés segítenek megoldani. A szakemberek ismereteinek az a része, 6

18 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 amely logikai formulákban megfogalmazható a rendszerben rögzíthetőek. Az aktuális adatok: naturáliák, humán erőforrások, stb. az alaprendszerekből az igényelt aggregáltsági fokon kinyerhetők. Az általános és a szakterület specifikus tervezési algoritmusok pedig alternatív terveket tudnak előállítani a lehető legnagyobb mértékben közelítve az optimális megoldásokat. A tervmegoldásokat kiértékelés révén osztályozhatja az ismeretalapú rendszer és kijelölheti a viszonylag "jó" megoldásokat. Az emberi tervezők elemezhetik a javasolt terv alternatívákat, és módosíthatják a peremfeltételeket és korlátokat, esetleg egyéb más paramétereket is. 1.6 Következtetések A kutatási tervben foglaltak és az ott megjelenített hipotézisek alapján elkészült tanulmányok átfogóan elemezték és bizonyították, hogy a védelmi szférában az erőforrások (ideértve a humán és a pénzügyi erőforrást is) hatékony felhasználása érdekében szükséges: - az erőforrások rendszerszemléletű elemzése, mennyiségi és minőségi attribútumok alapján történő azonosítása és osztályba sorolása; - a pénzügyi (pénzbeni) erőforrás bizonyos korlátozó tényezőkkel univerzális erőforrásnak tekinthető. Ilyen korlátozó tényező az erőforrás konverzió végrehajtásához szükséges technológiai időigény, illetve a költségvetési felhasználásból adódóan a profit és tőkeképző funkció hiánya. Ugyanakkor kiemelt jelentőségű a feladatorientált tervezés és az erőforrás allokáció szempontjából az értékmérő és a forgalmi eszköz funkció; - az erőforrások osztálybasorolása szempontjából kiemelt fontosságú a konvertálhatóságuk. Itt különleges helyet foglal el a humán erőforrás, kiemelten annak egy megjelenési formája a szervezeti tudás, amit a haderőfejlesztés során fokozottan kellene értékelni, és figyelembe venni; - az erőforrásokat jelenleg is kezelő pénzügyi, gazdasági, személyügyi informatikai rendszereket célszerű lenne egységes szemléletű és szerkezetű adattárházakba szervezni, amelyek tervezési, döntéstámogatási, kontrolling folyamatok alapját képezik; - a védelmi tervezésben komoly hagyományokkal rendelkezett és újólag is elfogadottá vált a erőforrás-alapú feladatorientált tervezés, mint az erőforrások hatékony felhasználásának és transzparens elszámolhatóságának eszköze. A tervezés megvalósítható mind centrális-hierarchikus, mind decentralizált felépítésű rendszerben, illetve a két szélsőséges megoldásnak az adott szervezetre szabott kombinációjában. A stratégiai-, műveleti-, erőforrás (ide sorolva a humán erőforrást is)-, költségvetési tervezési blokkok autonóm egységenként is képesek működni, de a tudatos rendszerépítés megköveteli az összehangolt fejlesztésüket. A rendszer egészének optimális működését csakis az azonos szempontok szerint optimalizált működésű, együttműködésre képes alrendszerek tudják biztosítani. A tervezésnek ezen a szintjén kereskedelmi forgalmazású szoftverekkel biztosítható az az informatikai támogatottság, amely a tervezőrendszer üzemszerű működéséhez szükséges jelentési, beszámolási, adatfeldolgozási információkat biztosítja; - a védelmi tervezés kereskedelmi IT eszközökkel történő megvalósíthatóságának szintjén is külön kezelendő az informatikai biztonság, 7

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A SZERVEZETI

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció 2005. május Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben