Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra"

Átírás

1 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra BHKK Alapítvány 2003

2 Tartalomjegyzék 1 AZ ERŐFORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVEZÉSE A VÉDELMI SZFÉRÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZBENI ERŐFORRÁSOKRA Erőforrás Tervezés Kontrolling Szinergikus hatások és az időtényező a védelmi erőforrás tervezésben Informatikai kérdések Következtetések HELYETTESÍTHETŐ ÉS NEM HELYETTESÍTHETŐ ERŐFORRÁSOK TERVEZÉSE: A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Bevezetés A tudás fontossága A tudás fogalma A tudással kapcsolatos alapfeltételezések A szervezeti tudás létrehozása A tudás kezelésének sajátosságai a védelmi szférában A hadsereg mint tudás-intenzív szervezet A tudás feltérképezése és a VTR A tudás feltérképezés módszertana A feltérképezési folyamat alfajai A projektszerű feltérképezés Az intézményesített feltérképezés A tudáselemek objektumként történő jellemzése A tudáselem fontossága szerinti besorolása A tudáselem átadási módjára jellemző leírás A tudáselem hordozója szerinti leírása A fellelt tudáselemek folyamatként történő jellemzése A feltérképezési folyamat viszonya a VTR folyamataihoz ii

3 2.14 Konkrét Ajánlások a védelmi szféra számára Emberierőforrás-tervezés és a tudástérkép Tapasztalatok, tanulságok gyűjtése és a szervezeti tanulás Összefoglalás Irodalomjegyzék VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER A HM védelmi tervező rendszere A javasolt védelmi tervező rendszer részletes ismertetése A rendszer felépítése A Stratégiai Tervező Rendszer (STR): A Hadműveleti Tervező Rendszer (HTR) A Haderő Alkalmazást Tervező Rendszer (HATR) A Hadműveleti Felkészítést Tervező Rendszer (HFTR) Az Erőforrás Tervező Rendszer (ETR) A Programozott Erőforrás-igényeket Tervező Rendszerben (EPTR) A Normatív Erőforrás-igényeket Tervező Rendszer (ENTR) A Költségvetés Tervező Rendszer (KTR) A rendszer működésének leírása A védelmi tervező rendszer ismertetése A védelmi tervezés múltja, jelene, fejlesztésének szükségessége Az új VTR fejlesztésének alapjai A VTR rendszerkísérlet előkészítésénekének főbb feladatai Összefoglaló Ábrák Irodalomjegyzék A BM védelmi tervezőrendszere A BM és szervei védelmi felkészítésének megvalósulása a decentralizált gazdasági tervezés rendszerében iii

4 4 KONTROLLING MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A VÉDELEMGAZDASÁG TERÜLETÉN Bevezetés A Kontrolling fogalmi keretei és a nonprofit alkalmazás értelmezése Kontrolling és honvédelem Kontrolling a költségvetési szektorban Kontrolling a védelmi ágazatban, avagy katonai Kontrolling Tevékenység (program vagy folyamat) orientált megközelítés a katonai Kontrolling területén A közszolgálati tevékenység értékelési-mérési problémáinak felülvizsgálata a költségvetési gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a védelmi szolgáltatás minőségének javítása érdekében A védelmi tevékenység, mint szolgáltatás erőforrás alapon nyugvó folyamat szemléletű megközelítése A szervezeti teljesítmény mérésének szükségessége, mint a katonai Kontrolling egyik mérföldköve A mérési probléma finomítása a katonai szervezetek gazdálkodásában Irodalom A VÉDELMI ERŐFORRÁS-TERVEZÉS NÉHÁNY ELMÉLETI ASPEKTUSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZINERGIKUS HATÁSOKRA ÉS AZ IDŐTÉNYEZŐRE Példák a szinergia hatás területeire A gazdaságmozgósítási helyzetek erőforrás tervezése Összefoglalás INFORMATIKAI MEGKÖZELÍTÉS Fejlett technológiai megközelítés a védelmi tervezésre Erőforrás-központú konfiguráció készítés Első példa Második példa Harmadik példa: Az USA haditengerészeti rendszerei (US Navy): A VTR informatikai támogatásának lehetőségei iv

5 6.1.6 Információrendszer, adatbázis központú rendszertámogatás A tervezési folyamatra szóba jövő ismeret-alapú megoldások, alternatívák A fő ágak Dinamikus szimuláció és tudásmenedzsment a tervezési folyamat támogatására Módszertanok ismeretelemzésre, ismeretbázisú és szakértő rendszerek tervezésére Ontológia és a kapcsolódó alapfogalmak Ontológia típusai Egy egységesített ontológia tervezési módszertan Az ontológia tervezési módszertan vázlata Motiváló forgatókönyvek és az informális kompetencia kérdései Szervezeti Ontológia Hierarchikus tervezés, irányítás és ellenőrzés: A gazdaság és ország mozgósítás területén Az információrendszerek fejlesztésének anyagi, szervezeti kockázatai Az informatikai beruházások haszna avagy a Strassman-tényező Funkciópont-elemzés Funkciópont-metrikák A rendszer méretének kiszámítása Következtetések a funkciópont elemzéssel használatával kapcsolatban A potenciális rendellenességek számának becslése A hibaeltávolítási hatékonyság magas szinjének elérése Következtetések Nagyszervezetek információfeldolgozási alkotóelemei Alkotóelemek Bonyolultság v

6 Nagyméretű szervezetek információ-feldolgozó rendszereinek lehetséges szolgáltatásai a szervezet számára A hierarchikus tervezés alapfogalmai és kapcsolata a (köz)szolgáltatásokkal Összefoglalás a nagy méretű információrendszerek alkalmazásáról A. Függelék Módszertani megközelítések Ontológia tervező módszertanok Methontology Ontolingua KACTUS PLINIUS B. Függelék: Adatmodell a gm területére Hivatkozások Irodalom vi

7 Ábrák jegyzéke 1. ábra Tudásspirál (Nonaka 1994) ábra Szervezeti tudás létrehozásának spirálja (Nonaka 1994) ábra Egy tudáselem jellegét szemléltető rácsdiagram ábra A tudáselem objektum és folyamatvetülete ábra A VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER FELÉPÍTÉSE ábra Éves tervezés ábra VTR ábra Középtávú tervezés ábra VTR Középtávú tervezés ábra Középtávú programtervezés ábra A BM gazdálkodásért felelős rendszer felépítése ábra Az érintett BM szervek ábra Agazdasági tervezés rendszere ábra Az árvízi védekezés és helyreállítás finanszírozása ábra Forrásigény grafikon ábra Hadműveleti terv vagy Gyakorlat terve ábra Hadműveleti terv vagy Gyakorlat terve (2. rész) ábra Két különböző erőforrás rendkívüli időszaki igény-függvénye ábra Egy veszélyhelyzeti függvény ábra A vezetési, irányítási kibernetikai modell ábra Az értékelés folyamata ábra A logikai következtetési lépések az értékelő folyamatban ábra Az M1 kiértékelő modell ábra Az M2 kiértékelő modell ábra Az M3 kiértékelő modell ábra Az M4 kiértékelő modell ábra A vezetési / tervezési folyamat magas szintű modellje ábra A szervezeti tanulás keretei ábra Esettanulmány: Dinamikus szimuláció ábra Az ontológiák lehetséges felhasználása ábra Az ontológia készítés lehetséges megközelítései 171 vii

8 32. ábra A szervezeti ontológia ábra. A hibák eloszlása a fejlesztési ciklusban ábra. A felmérésekből származtatott projektmegvalósulások sikerességi százaléka ábra. Az informatikai beruházások és az eszközökhöz viszonyított megtérülés (Strassman nyomán) ábra. Egy információrendszer szerkezete ábra. Egy információrendszer alkotórészeinek súlyozása ábra Nagyméretű szervezetek információfeldolgozási felépítése ábra Hierarchikus tervezés az alapszint reakciójának anticipációjával ábra A szolgáltatás hierarchiája ábra Egy adattárház szerkezete ábra Módszer, mechanizmus és a feladatok viszonya. 209 viii

9 Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat Ismeretelméleti szemléletmódok (Venzin et al. 1998) Táblázat Kutatási paradigmák jellemzői (Comas és Jordi 2001) Táblázat Tudáskonverziós módok (Nonaka 1994) táblázat. Az USA hadseregének statisztikája táblázat. Az információrendszert alkotó elemek piaci életciklusának várható időtartama táblázat. A felmérésekből készített összegzés táblázat. Mérőszámok táblázat. Súlytényezők táblázat. Funkciópont-számítási tényezők táblázat Méretezés analógia alapján táblázat Projekt kockázatbecslés táblázat. Projektköltségbecslés táblázat A fejlesztés során az átlagos hibaszám (Statisztika az USA-ból) Táblázat A hibaeltávolítási eljárások hatékonyságának értéktartományai ix

10 A tanulmány készítéséért felelős vezető kutató Dr. Király László a hadtudomány kandidátusa témavezető A tanulmány készítésében részt vevő kutatók Bognár Ferenc alez. BKÁE adjunktus Csontos András mk. ezds. HM.ov. ZMNE doktorandusz dr. univ. Dsupin Ottó ezds. BM hivatalvezető Klimkó Gábor tudományos főmunkatárs, MTA ITA, BKÁE doktorandusz Dr. Molnár Bálint, egyetemi docens BKÁE, tudományos főmunkatárs, MTA ITA Medveczky Mihály GKM szakmai főtanácsadó, ZMNE doktorandusz x

11 Figyelmeztetés: A dokumentum elektronikus formában történő olvasásakor egyes ábrák a használt gép és operációs rendszertől függően nem jelennek meg helyesen. Ezért ajánlott a Microsoft Windows XP, és XP Office használata. Illetve legalább 128 MB RAM belső memóriával rendelkező gép alkalmazása. A dokumentumok részeinek másolása, adatkereső rendszerben történő tárolása és bármilyen formában, bármilyen eszközön elektronikus, mechanikus, fénymásolt, hangfelvétel, vagy más keresztül történő továbbítása általában nem engedélyezett, csak abban az esetben ha az BHKK alapítvány ilyen felhasználáshoz írásban hozzájárul. BHKK Alapítvány 2002 xi

12 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 Kutatási összefoglaló 1

13 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. 1.1 Erőforrás A tervezés legáltalánosabb megfogalmazásában valamilyen jövőbeni, meghatározott valószínűséggel bekövetkező eseményhez erőforrások olyan kombinációját rendeljük hozzá, hogy az esemény lefolyása/eredménye számunkra céljainknak megfelelően a legkedvezőbb legyen. Kutatásunk szempontjából ezen egyszerű definíció is azonnal egy sor további értelmezési kérdést vet fel, és szükségessé tesz további meghatározásokat. A katonai-gazdasági tervezés során gyakran használatos a feladatorientált erőforrás és költségtervezés kifejezés. Így például egy művelet, vagy gyakorlat tervezése során számba kell venni a végrehajtáshoz szükséges élőerőt, eszközöket, anyagokat, készleteket, szolgáltatásokat. Mindezeket összefoglalóan erőforrásoknak nevezzük, melynek egyes elemei önmagukban leírhatók, mennyiségi és minőségi jellemzőkkel pontosan meghatározhatók. A feladat jellegétől függően egy vagy többféle erőforrás kombinációval oldható meg és ez azonnal felveti a helyettesíthető és a nem helyettesíthető erőforrás szempontja szerinti osztályozás szükségességét. A feladat teljesítése egy folyamat-költség modellben írható le, ahol az erőforrás elemekhez kiadások és költségek kapcsolhatók így a folyamat kimenetén megjelenő produktum is ezek ismeretében értékelhető, illetve optimalizálható különböző szempontok szerint (pl. minimális költség; legkedvezőbb anyagfelhasználás; környezeti hatás stb.). A kiadás és a költség fogalmának bevezetése azonnal felveti, hogy pénz az erőforrás definíció szempontjából hogyan értelmezhető? A kutatás során itt azonnal két nézetet kellett ütköztetni, és közös nevezőre hozni. Az egyik nézet szerint a pénz egy különleges, univerzális erőforrás, mivel a konverzió technológiai sajátosságokkal indokolható időigényét leszámítva, felhasználásával tetszőleges erőforrás előállítható, beszerezhető, fenntartható, üzemeltethető. A másik nézet szerint nem tekinthető önálló erőforrásnak, mivel a védelmi szféra költségvetési támogatásból gazdálkodik és a védelmi teljesítmény (szolgáltatás) létrehozása során profit nem termelődik, így a pénznek a hitelezési, befektetési funkciója nem működik. Ugyanakkor rendkívül fontos a pénznek az értékmérő és forgalmi eszköz funkciója, ami nagymértékben elősegíti a különféle erőforrások optimalizációját a különböző (védelmi) feladat-megoldási alternatívák során. A nézetek ütköztetése alapján a kutatás során figyelembe véve a pénzfunkciók korlátozottságát, a pénzt önálló erőforrás elemként kezeljük, amely az erőforrás mátrixban is így szerepeltethető. A védelmi feladatok sokaságának teljesítését egy folyamat-költség modellben értelmezve és értékelve arra a következtetésre jutunk, hogy hasonló feladatok hasonló erőforráskészlettel 2

14 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 oldhatók meg. Ez a tipizálás és szabványosítás alapja, ami viszont megköveteli, hogy az erőforrások legyenek mobilak, könnyen átadhatók, mert így a lokálisan és időlegesen fennálló hiányok könnyebben áthidalhatók. Vizsgáljuk meg, hogy milyen módon alkalmazhatók a fentiek az erőforrás halmaz egy mással össze nem hasonlítható, különleges tulajdonságokkal bíró elemére, a humán erőforrásra. A kutatás során részletesen leírt, különböző tervező rendszernek közös jellemzője, hogy tartalmaznak stratégiai-, műveleti-, erőforrás- és költségvetési tervezést végző blokkokat. Viták tárgyát képezi és különböző szempontú optimalizáció valósul meg, ha a humán erőforrást az erőforrás-tervező blokkon belül vagy azon kívül helyezik el. Mindez nem változtat azon, hogy az erőforrás tulajdonságainak, a tudásnak leírása sajátos módszertant igényel. A stratégiai blokkban határozzák meg azokat a tudáselemeket, amelyek a doktrína szempontjából fontosak, értékesek. A műveleti blokk, a létező és szükséges képességeket veti össze, amelyek a feladatmegoldáshoz nélkülözhetetlenek. Itt a képesség meghatározáshoz szükséges egy tudáselem katalógus, amit a humán erőforrás szolgáltat. A kutatás lényegi eredménye, hogy kiemeli a szervezeti tudást, ami minőségileg más és több, mint amit a klasszikus humán erőforrás kezelő programok (nyilvántartások) nyújtanak. A szervezeti tudás feltérképezése, katalogizálása a katonai szervezetek megszüntetése, átszervezése, létesítése időszakában szolgáltat nélkülözhetetlen információkat a döntéshozóknak. 1.2 Tervezés A tervezés általános definíciójából - valamilyen jövőbeni, meghatározott valószínűséggel bekövetkező eseményhez erőforrások olyan kombinációját rendeljük hozzá, hogy az esemény lefolyása/eredménye számunkra, céljainknak megfelelően a legkedvezőbb legyen - kézenfekvően adódik, hogy azt, mint klasszikus kibernetikai rendszert foghatjuk fel. A rendszer egészének működési folyamata a célok kitűzése, a célokat hierarchikusan összerendező stratégiák, doktrínák és politikák, valamint döntési, végrehajtási és ellenőrzési blokkokra osztható fel. Ezekben a blokkokban történnek meg az igényfelmérés, elemzés, értékelés, pontosítás, módosítás, összesítés, költségelés, stb. műveletei. Az egyes blokkok határai nem túlzottan merevek, egyes műveletek több blokkban is elvégezhetők, sőt el is végzendők. Esetünkben a folyamat végterméke az állampolgár és azok összességének, az ország egészének biztonsága, ami jellemzően olyan "közjó" ami nehezen definiálható (sok szubjektív elemet is tartalmaz), mindenkinek egyaránt kell részesedni belőle, ugyanakkor létrehozásában az egyedek igencsak különböző mértékben vesznek részt. Ez a termék, a biztonság, amelyre az igény igen nagy, de az érte meghozandó áldozatokra való hajlandóság, a közvetlen fenyegetés vagy a háború időszakait leszámítva, meglehetősen alacsony színtű. Ugyanakkor létrehozása a társadalom által megteremtett erőforrások, anyagiés szellemi javak jelentős hányadát köti le, így természetes az az igény, hogy a tervezés, fogyasztás folyamata jól átlátható legyen. 3

15 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 Elméletileg a tervezést leíró kibernetikai rendszer lehet szigorúan centralizált hierarchikus felépítésű, vagy nagyfokú autonómiával bíró alrendszerekből összeálló decentralizált rendszer, illetve ezen két szélsőérték valamilyen kombinációja. Kutatási hipotézisként feltételeztük, hogy a Honvédelmi Minisztériumban megvalósított, illetve megvalósításra tervezett tervezési rendszer a hierarchikus centralizálthoz, míg a Belügyminisztériumban működtetett rendszer - különös tekintettel a területi elemekre - a decentralizáltnak tekintendőhöz áll közelebb. Ugyanakkor a vizsgált területeket feltáró, leíró tanulmányok azt dokumentálják, hogy egyik sem tekinthető teljes, egységesen működő rendszernek, sokkal inkább együttműködésre többé-kevésbé alkalmas alrendszerek halmazának. Ugyanitt az is látható, hogy a különböző szempontok szerint optimalizált működésű alrendszerek nem eredményezik a rendszer egészének optimális működését. 1.3 Kontrolling Az erőforrások rendszerezése, egységes szempontok szerinti leírása, a tervezés-végrehajtás folyamatának algoritmizálása, az együttműködő alrendszerek közös szempontok szerinti optimalizálása szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a rendszer működése hatékony, a kibocsátott végtermék megfelelő legyen. Ez különösen igaz a védelmi szférában, ahol a biztonság, mint végtermék nehezen definiálható és sok szubjektív elemet tartalmaz. A tervező-végrehajtó rendszert pedig emberek működtetik, így az alrendszerek optimális működtetését sokszínű érdekviszonyok befolyásolják. Ezért alkalmazzuk a kontrollingot, amely koncepció, gondolkodásmód és vezetési eszköz is egyben. A kontrolling kiterjed a szervezet tevékenységének egészére a stratégiától, a működtetésen (gazdálkodás, költségvetés) át a szervezeti célok teljesülésének visszacsatolás szerű ellenőrzéséig. A kontrolling tevékenységben a teljesítménynormák (mutatók) kidolgozásával és mérésével (ráfordítás, teljesítmény, megfelelőség, hatékonyság, folyamatelemzés) információkat ad a vezetésnek és felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol a rendszer egészének optimális működtetése érdekében beavatkozásra/módosításra van szükség. A kontrolling filozófia és módszer a vállalkozások hatékony működtetésére alakult ki, de eredményesen alkalmazható a költségvetésből gazdálkodó védelmi szférában is. Itt egyaránt jelen vannak az alkalmazást egyszerűsítő, illetve azt bonyolultabbá tevő tényezők. Ilyen például a fix költségvetési támogatásból adódóan az alsó fedezeti ponton történő hatékony működtetés követelménye, de itt kell említeni azt is, hogy a teljesített szolgáltatás nem anyagi jellegű és a reá vonatkozó információ (főként a jövőbeni teljesülés miatt) sok bizonytalansági elemet tartalmaz. A védelmi szférában a végtermék, a biztonság nem anyagi jellege miatt nagy a jelentősége a közvetett és komplex mutatók rendszerének kidolgozása. Ilyen lehet például a szervezeti teljesítmény mérése, amelynek során a szervezeti egységre jellemző szakfeladatok meghatározása után hozzárendeljük azt az erőforrás halmazt, amely a feladatmegoldáshoz szükséges. A mennyiségi és az értékbeni mutatók felhasználásával a feladatorientált erőforrás tervezés eredményeképpen meghatározható a szervezet tevékenységének teljes költsége, összes erőforrás igénye, ami elengedhetetlen alapinformáció ahhoz, hogy a tevékenységet valamilyen szempont (anyagfelhasználás, költség, idő, stb.) szerint hatékonyabbá tehessük. 4

16 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány Szinergikus hatások és az időtényező a védelmi erőforrás tervezésben A védelmi tervezésben az erőforrások feltérképezéséhez, rendszerezésen, a tervező rendszerek, illetve alrendszereik működtetésén és a vezetés számára kellő időben, a beavatkozás elvégzéséhez elegendő mélységű információt nyújtó kontrollingon túl, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, illetve tudatosan alkalmazni kell a szinergikus hatásokat. Szinergikus hatásnak nevezzük azt, amikor több önmagában kicsiny, esetleg elhanyagolhatónak vélt tényezőben bekövetkező változás a rendszer kimenetén (a végtermékben) nagy változást generál. Ilyen szinergikus hatású lehet önmagában a kontrolling, mint gazdálkodási és vezetési filozófia alkalmazása a védelmi tervezés során. A tervező, döntés-előkészítő munkában a költséghatékonysági szemlélet érvényesülése (többet kevesebbért elv) a szervezeti teljesítmény javulását eredményezi. Hasonló jelenség figyelhető meg a térségfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra viszonylatában (hadszíntér fejlesztés); a logisztikai szolgáltatásokban vagy olyan korábbról is ismert módszerek tudatos alkalmazása, mint erőforrások, kapacitások, anyagok, eszközök multifunkcionális (kettős - vagy többszörös) használata, aminek a védelmi célú tartalékolásban és a termelői logisztikában van szerepe. Itt olyan egyszerű dolgok, mint a megfelelő termékazonosító kód kiválasztása és alkalmazása, vagy adott térségi erőforrásokra vonatkozó információk térinformatikai feldolgozása és megjelenítése nemzetgazdasági méretben is érzékelhető megtakarítást (elhalasztható ráfordítást) eredményeznek. A védelmi szolgáltatás teljesülése során jelentős erőforrás konverzió megy végbe, aminek objektíven meghatározható technológiai időszükséglete van. Az erőforrások elemzésénél ezt már említettük, mint olyan korlátozó tényezőt, ami nem teszi lehetővé, hogy a pénzt univerzálisan és korlátlanul felhasználható erőforrásnak tekintsük. A hadtudomány, a katasztrófa események elemzése, a válságkezelés gyakorlata mind rámutatnak az időtényező fontosságára, amit a tervezési rendszerünkben egy váratlansági tényezővel vehetünk figyelembe. A váratlansági tényező 1, ha megfelelő idő áll rendelkezésre a védelmi szolgáltatás teljesítéséhez szükséges erőforrás konverziók végrehajtására, míg 0, amikor nincs felkészülési idő (ilyenek a természeti katasztrófa események). Az időtényező a védelmi tervezés rendszerében tudatosan figyelembe vehető és alkalmazható. Ugyanez nem áll fenn ott, ahol a műveleti és erőforrás tervezés a jogi szabályozás eszközeivel találkozik. Ez különösen igaz, pl. egy, gyorsított eljárású pótköltségvetés jóváhagyására, ahol egy jövőbeni eseményre vonatkozó biztonságpolitikai elemzés (felderítői jelentés) alapján kell meggyőzni a döntéshozók 4/5-ét az eljárás sürgősségéről. 1.5 Informatikai kérdések A védelmi szférában felmerülő informatikai kérdések, amelyek a tervezés, irányítás és ellenőrzés kérdéseit érintik, csak több síkon válaszolhatók meg. Az eddigi kutatásaink ezen a területen több részterületet tártak fel, amelyekre különböző válaszok adhatóak. A védelmi tervezést, mint klasszikus kibernetikai rendszert foghatjuk fel. A kutatás korábbi szakaszaiban tanulmányok elemezték a védelmi tervezés és 5

17 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 megvalósításának nyomon követését és ellenőrzését (katonai kontrolling) lehetővé tevő szervezeti, szervezési, munkafolyamat megoldásokat. Az általános informatikai megközelítéseket a rendszerek biztonsági kérdései a védelmi szférában tovább árnyalják. Az általános informatikai biztonsági követelményeknél ezen a területen a legmagasabb fokozatok jöhetnek szóba, ezért a kereskedelmi megoldások lehetőségei is leszűkülnek. Az ilyen magas biztonsági fokozatú rendszerek csak saját tulajdonban lehetnek, még abban az esetben is, ha a gazdasági számítások a teljes tulajdonlás költségeit figyelembe véve mást mutatnak (total cost of ownership). A szervezeti folyamatok mellett, mögött az informatikai irányítás rendszere egy külön dimenziót alkot. A szervezeti irányításnak, tervezésnek és a katonai kontrollingnak a támogatására a legcélszerűbb megoldásnak egy testre szabható, nagy, megbízható vállalatirányítási rendszer beszerzése látszik célszerűnek. A biztonsági szempontok a teljes tulajdonjog megszerzését indokolják. A szoftver és hardver szintű, a logikai és fizikai védelem külön költségeit előre tervezni kell és az előírásokat szigorúan be kell tartani, tartatni. Ilyen lépések és megoldások folyamatban vannak. A beszerzett és majdan beszerzendő szoftver modulok valójában az alap-kiszolgáló rendszereket jelentik. Ezek teljes körű üzembe állítása elengedhetetlen a tovább lépéshez. Ahogy azt a korábbi kutatási szakaszok tanulmányaiban felvázoltuk, az információk összegzésének magasabb szintjei csak akkor valósulhatnak meg, ha ezek a rendszerek megbízhatóan működnek. Ezekre a rendszerekre különböző adat aggregáltsági szintek építhetők rá, amelyek eredményes információszolgáltatási alapként jelennek meg a tervezési és a katonai kontrolling rendszerek számára. A tervezés és a kontrolling alapszintű támogatása ezzel valójában megoldott, az illetékes vezetők, tervezők a múlt és jelen adatait igényelt finomságban és részletezettségben elemezhetik. Viszonylag egyszerű, de jól használható a tervezési feladat elemi lépéseit segítő eszközök is rendelkezésre állnak. A felvázolt informatikai rendszerek minimálisan különböző számolótáblákban meg tudják jeleníteni a tényadatokat, illetve onnan a számítások és tervezési lépések után vissza tudják tölteni a saját rendszerükbe. Ezekkel az eszközökkel egyszerű "Mi van, ha" forgatókönyv elemzéseket is tudnak végezni. Ezek a szintek tehát az adattárház, adatpiac, illetve az "információgyár" fogalmakkal jelzett, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, elemezhető és kiértékelhető rendszerekkel megoldhatók. A védelmi erőforrások hatékony tervezéséhez azonban ettől a szinttől lényegesen bonyolultabb és nagyobb kockázatú rendszerekre van szükség. Az adattárház, vagy információgyár technológiára ráépítve egy intelligens döntés támogató rendszer kifejlesztése szükséges, amely az informatikában kialakított korszerű és ismeretalapú megoldások révén nagymértékben megkönnyítené a tervezők munkáját, a különböző peremfeltételek, és korlátozások között az optimális, illetve a szub-optimális megoldások megtalálását. Egy ilyen a magyar védelmi tervezési igényeket kielégítő döntéstámogató rendszer csak valamilyen, eredmény érdekeltségű, de kutatásfejlesztési projektben hozható létre. A nemzetközi példák arra mutatnak, hogy ilyen fejlesztés sikerrel végrehajtható. Ezt a szintet meghaladó ismeretalapú rendszer létrehozása is kivitelezhető, alkalmas technológiára támaszkodva. Az alaprendszerek, a tervezési és kontrolling rendszer, a döntés támogató rendszerek fogalmi integrálására egy alkalmas "ontológia" hozható létre, amely lefedi a szervezet fogalmait, legalábbis azokat, amelyek az informatikai rendszerekben előfordulnak. Erre az egységes fogalmi keretre támaszkodva a tervezés, az ütemezés területén egy olyan rendszer építhető ki a szakemberek ismereteire támaszkodva, amely az olyan nehéz problémákat, mint pl. a tervezés segítenek megoldani. A szakemberek ismereteinek az a része, 6

18 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 amely logikai formulákban megfogalmazható a rendszerben rögzíthetőek. Az aktuális adatok: naturáliák, humán erőforrások, stb. az alaprendszerekből az igényelt aggregáltsági fokon kinyerhetők. Az általános és a szakterület specifikus tervezési algoritmusok pedig alternatív terveket tudnak előállítani a lehető legnagyobb mértékben közelítve az optimális megoldásokat. A tervmegoldásokat kiértékelés révén osztályozhatja az ismeretalapú rendszer és kijelölheti a viszonylag "jó" megoldásokat. Az emberi tervezők elemezhetik a javasolt terv alternatívákat, és módosíthatják a peremfeltételeket és korlátokat, esetleg egyéb más paramétereket is. 1.6 Következtetések A kutatási tervben foglaltak és az ott megjelenített hipotézisek alapján elkészült tanulmányok átfogóan elemezték és bizonyították, hogy a védelmi szférában az erőforrások (ideértve a humán és a pénzügyi erőforrást is) hatékony felhasználása érdekében szükséges: - az erőforrások rendszerszemléletű elemzése, mennyiségi és minőségi attribútumok alapján történő azonosítása és osztályba sorolása; - a pénzügyi (pénzbeni) erőforrás bizonyos korlátozó tényezőkkel univerzális erőforrásnak tekinthető. Ilyen korlátozó tényező az erőforrás konverzió végrehajtásához szükséges technológiai időigény, illetve a költségvetési felhasználásból adódóan a profit és tőkeképző funkció hiánya. Ugyanakkor kiemelt jelentőségű a feladatorientált tervezés és az erőforrás allokáció szempontjából az értékmérő és a forgalmi eszköz funkció; - az erőforrások osztálybasorolása szempontjából kiemelt fontosságú a konvertálhatóságuk. Itt különleges helyet foglal el a humán erőforrás, kiemelten annak egy megjelenési formája a szervezeti tudás, amit a haderőfejlesztés során fokozottan kellene értékelni, és figyelembe venni; - az erőforrásokat jelenleg is kezelő pénzügyi, gazdasági, személyügyi informatikai rendszereket célszerű lenne egységes szemléletű és szerkezetű adattárházakba szervezni, amelyek tervezési, döntéstámogatási, kontrolling folyamatok alapját képezik; - a védelmi tervezésben komoly hagyományokkal rendelkezett és újólag is elfogadottá vált a erőforrás-alapú feladatorientált tervezés, mint az erőforrások hatékony felhasználásának és transzparens elszámolhatóságának eszköze. A tervezés megvalósítható mind centrális-hierarchikus, mind decentralizált felépítésű rendszerben, illetve a két szélsőséges megoldásnak az adott szervezetre szabott kombinációjában. A stratégiai-, műveleti-, erőforrás (ide sorolva a humán erőforrást is)-, költségvetési tervezési blokkok autonóm egységenként is képesek működni, de a tudatos rendszerépítés megköveteli az összehangolt fejlesztésüket. A rendszer egészének optimális működését csakis az azonos szempontok szerint optimalizált működésű, együttműködésre képes alrendszerek tudják biztosítani. A tervezésnek ezen a szintjén kereskedelmi forgalmazású szoftverekkel biztosítható az az informatikai támogatottság, amely a tervezőrendszer üzemszerű működéséhez szükséges jelentési, beszámolási, adatfeldolgozási információkat biztosítja; - a védelmi tervezés kereskedelmi IT eszközökkel történő megvalósíthatóságának szintjén is külön kezelendő az informatikai biztonság, 7

19 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra. BHKK Alapítvány 2002 ami a tulajdonjogok megszerzésével, a szoftver és hardver szintű logikai és fizikai védelem megvalósításával és szigorú megtartásával kellő mértékben biztosítható; - a megvalósított (suló) védelmi tervező rendszerek a jelenleg is rendelkezésre álló információtechnológiai támogatással is képesek kezelni a rendszerben alapjaiban jelenlévő szinergikus hatásokat (erőforrások multifunkcionális használhatósága, kapacitások konvertálhatósága, térinformatikai megjelenítés, stb.). A műveleti-, erőforrás konverzió-, gazdasági-, költségvetés tervezési folyamatok időtényezői IT rendszerekkel kezelhetők. Jelenleg nem megoldható az időtényező kezelése a jogi szabályozás eszközeivel; - Az erőforrás-alapú feladatorientált tervezés akkor válik a hatékony vezetés eszközévé, ha azt áthatja kontrolling filozófiája és módszere. Azaz kidolgozásra és alkalmazásra kerülnek azok a ráfordítás, teljesítmény és hatékonysági normák és mutatók, amelyek alkalmassá teszik a rendszert a védelmi szféra végtermékének és azt létrehozó szervezeti teljesítménynek a megítélésére. Ez azonban már nem valósítható meg a szokásos IT eszközökkel, hanem jelentős anyagi és szervezeti kockázattal járó információrendszer fejlesztést igényel; - a védelmi tervezés és kontrolling alapvetően ismeretalapú információrendszer fejlesztés megvalósításának kockázatát csökkenti a funkciópont elemzési módszer, ami alapján megbecsülhető a rendszerfejlesztés munkaráfordítás, idő és költségigénye. A kutatás elemzései alapján megállapítható, hogy egy a védelmi tervezési és kontrolling információs rendszer hazai kifejlesztése a magas költségek, az alacsony hatékonyság és a rossz hibaeltávolítási képesség miatt igen kockázatos. Ugyanakkor a kész szervezetirányítási rendszerek átvétele esetén jelentős szervezetszociológiai akadályokkal és ugyancsak magas adaptációs költségekkel kell számolni; 8

20 Helyettesíthető és nem helyettesíthető erőforrások tervezése: a szervezeti tudás feltérképezése BHKK Alapítvány Helyettesíthető és nem helyettesíthető erőforrások tervezése: a szervezeti tudás feltérképezése 2.1 Bevezetés "Az erőforrások hatékony felhasználásnak tervezése a védelmi szférában" című 1782/VII. sz. OKTK kutatás évi időszakára vonatkozó munkatervének egyik témaköre a helyettesíthető (kiváltható) és nem helyettesíthető erőforrások tervezése. Ez a résztanulmány a fentebb hivatkozott témakörben a védelmi szféra tudása, mint a védelem szempontjából stratégiai erőforrásnak a fellelésével, feltérképezésével foglalkozik. A résztanulmány célja, hogy egyrészt ajánlásokat fogalmazzon meg a védelmi szféra tudása kezelésének mikéntjére, másrészt módszereket és alkalmas technikákat soroljon fel e tudás feltérképezésére. 2.2 A tudás fontossága A személyzeti munka fontossága, a meghatározó tudással rendelkező tisztek felkutatása és a képességeiknek megfelelő karrier tervezése, a sorállomány megfelelő szintű képzése, hadműveleti bevetés esetén a harcászati képesség fenntartása már a múlt század elején ismeretes volt a hadtudomány művelői számára. Ezt gondolatmenetet vette át a üzleti szféra, amikor a vállalatok versenyképességével foglalkozó stratégiai menedzsment a hadtudomány eszköztárából merített, és onnan jól bevált technikákat, gondolati sémákat használt fel. A tudás szerepe a gazdaságban, a tudás hasznosítása, az új tudás létrehozása és általában a tudásmenedzsment gyümölcsöző területnek bizonyult. A téma felkeltetette a tudományos vezetés (menedzsment), a szervezetelmélet, a pszichológia, a szociológia, az információrendszerek és a kognitív tudományok kutatóinak érdeklődését is, akik a saját nézőpontjukból újszerű megközelítését vélték felfedezni. A vállalatok stratégiai menedzsmentje a külvilág és a belső képességek szerint vizsgálja a vállalatok versenyképességeinek okait. A külvilágra elsődlegességét hangsúlyozó megközelítés alapfeltételezései a következők (Hitt-Ireland-Hoskisson 1995:14) A legtöbb vállalat nagyon hasonló erőforrásokkal rendelkezik, és hasonló versenystratégiák között választhatnak. A rendelkezésre álló erőforrások mobilak, a vállalatok között átadhatóak, így az erőforrásokban fennálló különbségek csak átmenetiek lehetnek. A maximális profitot eredményező versenystratégiák szempontjából a külső környezet meghatározó erővel rendelkezik. Az erőforrás alapú megközelítés mögöttes feltételezései az alábbiak: Az egyes vállalatok eltérő erőforrás készlettel rendelkeznek, még azonos iparágakon belül is. Az erőforrások jelentős része nehezen adható át a vállalatok között. A vállalati versenyképesség alapvető forrása az értékes erőforrások birtoklásából, illetve azoknak a versenytársakénál hatékonyabb kombinálásából és felhasználásából származik. A tudás vállalati erőforrásként történő értelmezése közvetlenül az erőforrás-alapú versenyképesség vizsgálatokhoz vezetett el. fogalmat. Egyes szerzők a versenyképesség (helyenként egyetlen) forrásának tekintik a tudást. A fenti gondolat adaptálható a védelmi szférára is. A külvilágra elsődlegességét hangsúlyozó megközelítés ebben a kontextusban az alábbi lesz: 9

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

bölcsesség tudás információ adat értékvonal INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS

bölcsesség tudás információ adat értékvonal INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS Gazdaságossági számítások Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. (Pázmándi Gyula) 2 Mi hiányzik az utolsó sorból?

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A SZERVEZETI

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON

OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS, JÓL-LÉT DEFICITES TEREK MAGYARORSZÁGON Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 c. kutatási projekt OBJEKTÍV JÓL-LÉTI MEGKÖZELÍTÉSEK MODELLSZÁMÍTÁS,

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

A tárgy oktatásának célja

A tárgy oktatásának célja 1 A tárgy oktatásának célja Elérni azt, hogy a hallgatók képesek legyenek a településüzemeltetési ismeretek felsőfokú elsajátítására, logikus összefüggésekben és nagy rendszerekben gondolkodjanak, és tudják

Részletesebben

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata.

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata. CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány innovációmenedzsment IMP 3 rove innovációmenedzsment munkafolyamata 1. Felmérés, átvilágítás, kezdeti értékelés az AT Kearney ( és Fraunhofer inst. által kidolgozott EU standard

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010

our future our clients + our values Szeptember 16. MEE vándorgyűlés 2010 MEE vándorgyűlés 2010 our clients + our values our future Az átviteli hálózati munkairányítási és eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása 2010. Szeptember 16. A WAM projekt és azon belül az Eszközgazdálkodás

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A döntéstámogatás területén a 90-es évek főárama a tudásbázisú rendszerek fejlesztése. A tudásbázisú rendszer az első olyan döntéstámogató módszer, am

A döntéstámogatás területén a 90-es évek főárama a tudásbázisú rendszerek fejlesztése. A tudásbázisú rendszer az első olyan döntéstámogató módszer, am Fogalmakat is kezelni tudó számítógépes döntéstámogatás Starkné Dr. Werner Ágnes A döntéstámogatás területén a 90-es évek főárama a tudásbázisú rendszerek fejlesztése. A tudásbázisú rendszer az első olyan

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15.

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. 1 3.3.3 Minősítési rendszerek és a kockázatok számszerűsítése Minősítések hozzárendelése PD, LGD, CF meghatározása Közös vizsgálati

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben