ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT."

Átírás

1 Ez a Tájékoztató a Tkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történ beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történ végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete, valamint a Budapesti Értéktzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata alapján készült abból a célból, hogy a Kibocsátó július 7-i valamint június 8-i zártkör alaptke-emelések keretében kibocsátott dematerializált törzsrészvényeit a Budapesti Értéktzsdére bevezessék. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A A PHYLAXIA PHARMA NYRT július 7-én megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek valamint június 8-án megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek Budapesti Értéktzsde részvények B kategóriájába történ bevezetéséhez május A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelsség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ... 5 I.1. A TZSDEI BEVEZETÉSRL... 5 I.2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL... 6 I.3. TOVÁBBI BEFEKTETI TÁJÉKOZTATÁS... 7 I.4. KOCKÁZATI TÉNYEZK ÖSSZEFOGLALÁSA... 9 I.5.ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK... 9 II. KOCKÁZATI TÉNYEZK II.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ IPARÁGRA JELL. KOCKÁZATI TÉNYEZK II.1.1. Makrogazdaság II.1.2. Jogi szabályozás II.1.3. Magyarország az EU-ban, a magyar mezgazdaság és állattenyésztés helyzete II.1.4. Belföldi értékesítés II.1.5. Export II.1.6. Ersöd verseny II.1.7. Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések II.1.8. Vevi kintlevségek II.1.9. Árfolyamkockázat II Infláció, kamatkockázat II Hatósági kockázat II Kivezetés kockázata II.2. A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉN BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZ KOCKÁZATI TÉNYEZK II.2.1. Tzsdei bevezetés kockázata II.2.2. Részvénypiac kockázata II.2.3. Likviditási kockázat II.2.4. Osztalékfizetés kockázata II.2.5. Kereskedés kockázata II.2.6. Adózási szabályok III. A JÚLIUS 7-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS IV JÚNIUS 8-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS V. RÉSZVÉNYEK V.1. Részvénystruktúra V.2. A részvénytke eltörténete VI. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA VI.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL VI.2. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA VI.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS VII. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VII.1. TERMÉKSZERKEZET VII.2. PIACI SZEGMENS VII.2.1. Hazai piac VII.2.2. Export piac VII.3. TERMELÉS, LOGISZTIKA, MINSÉGBIZTOSÍTÁS VII.4. BESZERZÉS VII.5. ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZETI ÉS PARTNERI RENDSZERE

3 VII.5.1. Értékesítési struktúra VII.5.2. Marketing VII.6. INFORMATIKA VII.7. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK VII.8. KÖRNYEZETVÉDELEM VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEI IX. PÉNZÜGYI HELYZET IX.1. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT MÉRLEGE IX.2. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT EREDMÉNY- KIMUTATÁSA IX.3. A TÁRSASÁG MKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE IX.4. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZSÉGI MUTATÓK X. TKEFORRÁSOK X.1. A TÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁSA X.2. AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA XI. KUTATÁSFEJLESZTÉS, VÉDJEGYEK, ENGEDÉLYEZÉS XII. TRENDEK, A MAGYAR ÁLLATGYÓGYÁSZAT ÉS A VILÁG ÁLLATGYÓGYSZERPIACÁNAK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE XII.1. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XII.2. A MAGYARORSZÁGI FEJLDÉS ALAKULÁSA XII.2.1. A hazai sertés- és baromfiágazat helyzete XII.2.2. A hazai veteriner piac helyzete XII.3. BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, TRENDEK XIII. NYERESÉG ELREJELZÉS, BECSLÉS XIV. A TÁRSASÁG VEZETÉSE ÉS AZ ALKALMAZOTTAK XIV.1. AZ IGAZGATÓSÁG XIV.2. A FELÜGYEL BIZOTTSÁG XIV.3. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE XIV.4. AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYEL BIZOTTSÁG ÉS AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAINAK DÍJAZÁSA XIV.5. NYILATKOZAT XIV.6. AZ ALKALMAZOTTAK XV. TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT XV.1. AZ AUDIT BIZOTTSÁG XV.2. NYILATKOZAT A MAGYAR VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉRL XVI. RÉSZVÉNYESEK XVII. A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK XVIII. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

4 XVIII.1. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT LEGFONTOSABB SZÁMVITELI ELVEK XVIII.1.1. A konszolidáció alapja...61 XVIII.1.2. Devizás tételek átszámítása...61 XVIII.1.3. Értékesítés nettó árbevétele...61 XVIII.1.4. Tárgyi eszközök...62 XVIII.1.5. Immateriális javak...62 XVIII.1.6. Értékvesztés...62 XVIII.1.7. Kutatás-fejlesztés...63 XVIII.1.8. Befektetett pénzügyi eszközök...63 XVIII.1.9. Készletek...63 XVIII Követelések...63 XVIII Szállítók...63 XVIII Társasági adó, halasztott adó...63 XVIII.2. OSZTALÉKPOLITIKA XIX. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK XX. KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK XX.1. TÁRSASÁGI JOGI ALAPINFORMÁCIÓK XX.1.1. Alaptke XX.1.2. A Közgylés XX.1.3. Szavazati jogok és szavazás XX.1.4. A részvényesek jogai és kötelezettségei XX.1.5. A részvények átruházása XX.1.6. Osztalék XX.1.7. Alaptke felemelése XX.2. ADÓZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK XX.3. HARMADIK SZEMÉLYTL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK XX.4. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK XXI. LÉNYEGES SZERZDÉSEK XXII. MEGTEKINTHET DOKUMENTUMOK XXIII. TOVÁBBI KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK XXIV. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPL FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA XXV. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT MELLÉKLETEK

5 I. ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A TZSDEI BEVEZETÉSRL A következ Összefoglaló a Tájékoztató egyéb oldalain található részletes információkon alapul, ezen információkkal és pénzügyi adatokkal együtt értelmezend. A Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (a továbbiakban úgy is, mint Társaság, Kibocsátó, vagy Phylaxia Pharma Nyrt. ) július 07-i igazgatósági döntés következtében kibocsátott részvényei tzsdei bevezetésének kezdeményezése tárgyában a Budapesti Értéktzsde 32/2006. számú határozatával úgy rendelkezett, hogy az ezen határozat keltétl számított 1 éven belül, február 10. napjáig a Kibocsátó kérelmezze az új részvények tzsdei bevezetését. Fenti döntés indoka az volt, hogy a Kibocsátó visszavonta a bevezetési kérelmét várható jogszabály-módosításra hivatkozással, amelyet követen a nevezett alaptke-emelés tzsdei bevezetéséhez már nem lenne szükséges Tájékoztató készítése. A határozat indokolása szerint az annak meghozatalakor hatályos hazai jogszabályi keretek között a Társaságnak kötelez lett volna Tájékoztatót készíteni, a 2003/71/EK irányelv 1. cikk (2) bek. h) pontja lehetséget ad arra az egyes tagországoknak, hogy a nemzeti jogban úgy rendelkezzenek, hogy az éven belüli 2,5 millió eurót el nem ér kibocsátásokra mentességet adnak a Tájékoztató készítés kötelezettsége alól és az erre vonatkozó jogalkotói szándékot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint a Pénzügyminisztérium a Budapesti Értéktzsde felé megersítette. A Kibocsátó újabb, június 8-i igazgatósági döntés következtében kibocsátott részvényei tzsdei bevezetése tárgyában a Tzsde 280/2006. számú határozatával akként rendelkezett, hogy az újabb tkeemelésbl származó részvények tzsdei bevezetését a Kibocsátó a korábbi alaptke-emelésbl származó részvények bevezetésével együtt február 10-ig kezdeményezze, hivatkozással arra, hogy a Kibocsátó által megvalósított éven belüli kibocsátások értéke együttesen sem éri el a 2,5 millió eurót. Tekintettel arra, hogy a 2003/71/EK irányelv 1. cikk (2) bek. h) pontja alapján a 2,5 millió eurót el nem ér kibocsátásokra vonatkozóan a Tájékoztató készítésére vonatkozó általános kötelezettség alóli felmentés lehetségének átültetése a hatályos magyar szabályozásba a megadott határidn belül nem történt meg és a Kibocsátó sem kérelmezte részvényeinek bevezetését, a Tzsde úgy határozott, hogy a 37/2007. számú határozatának kézhezvételétl számított 60 napon belül a Kibocsátónak kérelmeznie kell fenti részvényei tzsdei bevezetését. Mindezekre tekintettel Társaságunk elkészítette Tájékoztatóját, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: PSZÁF ) engedélyezésre elterjeszt. A PSZÁF a Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szerepl adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelsséget. 5

6 I.2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: Phylaxia Pharma Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg Magyarország A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u (cégbejegyzés alatt) korábbi székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 79. A Társaság fióktelepei: 2943 Bábolna, Mészáros u Tamási, Szabadság u Eger, Szövetkezet út 1. (cégbejegyzés alatt) A Társaság internet elérhetsége és címe: A Társaság központi elérhetsége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának idpontja: Az eredetileg 1912-ben alapított Phylaxia Szérumtermel Rt. jogutódja, a Phylaxia Oltóanyagtermel Vállalat február 14-én alakult át részvénytársasággá, majd január 1-jén egyesült a Bábolna Pharma Rt-vel. A Társaság alaptkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptkéje (jegyzett tkéje) Ft azaz Egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenötezer-háromszáz forint. A hatályos alapszabály kelte: június 8. (módosítás cégbejegyzés alatt) A Társaság mködésének idtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyez, amely minden év január 1-tl december 31-ig tart A Társaság tevékenysége Ftevékenység: Gyógyszerkészítmény gyártása A Phylaxia Pharma Nyrt. tevékenységi körébe állatgyógyászati gyógyszerkészítmények, ferttlenít és irtószerek, agrobiológiai termékek, növényi hozamfokozók gyártása és forgalmazása tartozik. Az Igazgatóság tagjai: Dr. Tóth Péter, elnök Dr. Sándor Tibor 6

7 Schalk, Ingo Klaus (cégbejegyzés alatt) Módis Imre Dr. Homolya Ferenc Carlos Barranco Bai Buczi Miklós (cégbejegyzés alatt) A Felügyel Bizottság tagjai: Angyal Zoltán, elnök Gyimesi Gáborné Dr. Mészáros Lajos Dr. Tanító Dezs (cégbejegyzés alatt) A Társaság ügyvezetése Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató Dr. Sándor Tibor általános vezérigazgató-helyettes A hirdetmények közzétételének helye (cégbejegyzés alatt): A társaság hirdetményeit - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történ közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU A Társaság július 7-én megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, valamint a június 8-án megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték részvényei a Társaság korábbiakban kibocsátott részvényeivel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvények. A Társaság könyvvizsgálója: június 26. napjától március 05. napjáig: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1023 Budapest, Levél u. 4. III. em. 5.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Valóczki Andrea (a.n.: Nyilas Erzsébet; lakcím: 1041 Budapest, Liszt F. u. 23/b. III/5.; kamarai száma: ) Cégbejegyzés alatt álló könyvvizsgáló: AUDIT-KONTIR Pénzügyi Tanácsadó, Adószakért és Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 70. Fszt. 1.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Szikszai Tamás (a.n.: Melnik Ilona; lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 230.; kamarai száma: ) I.3. TOVÁBBI BEFEKTETI TÁJÉKOZTATÁS A Phylaxia Pharma Nyrt. a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelsséget vállal. A Kibocsátó felhívja a befektetk figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló a Tájékoztató bevezet része; b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni; 7

8 c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelzen a tájékoztató fordításának költségeit; és d) az összefoglaló tartalmáért felelsséget vállaló személyt kártérítési felelsség terheli a befektetknek okozott azon kárért amely abból fakad, hogy az összefoglaló félrevezet, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelsség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremködése nélkül végezte így a kockázat a szokásostól eltér. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthet a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történ bevezetés lezárását követen a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedveztlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történ bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idpontját követen is pontos lesz. A Tájékoztatóban szerepl elrejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövben ténylegesen az elrejelzéseknek megfelelen alakulnak. A tzsdei bevezetés ( Bevezetés ) során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szerepl, a Társaságra vagy a Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. Jelen Tájékoztatóban nem szerepl adatok a Társaságtól származó megersítés nélkül nem tekinthetk hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. Jelen Tájékoztató közzététele és a részvényekkel való tzsdei kereskedés megkezdése közötti idszak alatt esetlegesen bekövetkez, a Társaság mködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt. 32 -ának megfelelen kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyez módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jogosulatlan személytl származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetk a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak illetve kijelentésnek. Jelen Tájékoztató, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetnek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A Társaság ezen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni részvényeit az Európai Unió illetve más ország egyetlen szabályozott piacára sem és egyetlen országban sem kívánja részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni ezen Tájékoztató alapján. A Kibocsátó éves jelentéseket készít és tesz közzé a számviteli szabályoknak megfelelen. A féléves és az éves gyorsjelentések közzététele a jogszabályi elírásoknak megfelelen történik. 8

9 Az Összefoglaló a Tájékozató bevezet része. A befekteti döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni. I.4. KOCKÁZATI TÉNYEZK ÖSSZEFOGLALÁSA A befektetknek befektetési döntésük meghozatala eltt különösen az alábbi tényezket célszer megfontolniuk: 1. A Társaságra és az iparágra jellemz kockázati tényezk Ezen kockázati tényezk közé tartoznak a nemzetgazdasági folyamatok, a gazdasági növekedés üteme, a gyakran változó hazai jogi környezet, mezgazdaság és állattenyésztés helyzete, a kiélezett piaci verseny, az exportkapcsolatok alakulása, környezetvédelmi kérdések, esetleges árfolyam-, infláció- és kamatkockázat és a kivezetés kockázata. 2. A részvényekre vagy a részvényekbe történ befektetésekre jellemz kockázati tényezk Ide sorolható kockázati tényezk között szerepel a tzsdei bevezetés, a részvénypiac, a kereskedés, a likviditás, az adójogi szabályozás továbbá az osztalékfizetés kockázata. A Kockázati tényezk bvebb ismertetését a II. pont tartalmazza. I.5. ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (konszolidált, auditált) MÉRLEG (ezer Ft-ban) december december december 31. ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓ ESZKÖZÖK SAJÁT TKE KÖTELEZETTSÉGEK EREDMÉNY-KIMUTATÁS (ezer Ft-ban) december december december 31. ÖSSZES MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZES MÜKÖDÉSI KÖLTSÉG ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi mveletek eredménye ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

10 II. KOCKÁZATI TÉNYEZK A befektetknek befektetési döntésük meghozatala eltt különösen az alábbi tényezket célszer megfontolniuk: II.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZ KOCKÁZATI TÉNYEZK II.1.1. Makrogazdaság A Társaság mködése és jövedelmezsége összefügg a nemzetgazdasági folyamatokkal. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív eljel változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, az esetlegesen bekövetkez kedveztlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja el magát. II.1.2. Jogi szabályozás A gyakran változó hazai jogi környezet szintén kockázati tényezként jelentkezik, tekintettel arra, hogy a változás jelents hatást gyakorol a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhet adózás eltti eredményre. II.1.3. Magyarország az EU-ban, a magyar mezgazdaság és állattenyésztés helyzete A hazai állattenyésztés kritikus átalakulási folyamaton megy keresztül. Az elemzk szerint az elmúlt évek negatív folyamatai oda vezettek, hogy a hazai élelmiszergazdaság egyes tényezi (pl. baromfitenyésztés) éves lemaradásba kerültek a nyugat-európai versenytársakhoz képest. Az EU-csatlakozást követ piacnyitás az ágazat versenyképességi problémáit még inkább felszínre hozta, melynek negatív hatása a hazai piac tekintetében is érzékelhet azáltal, hogy az itthoni felhasználás egyre növekv hányadát importból fedezzük. Az intervenciós készletezés folyamatosan hajtja fel a takarmány alapanyagok árát. Az elmúlt 5 évben a fogyasztói élelmiszer árindex közel 30 %-kal, az energiaárak mintegy 50 %-kal nttek, miközben a vágóállat-termékek árai nem, vagy alig emelkedtek. St, 2005 és 2006 között a vágópulyka országos termeli ára 252 Ft-ról 240 Ft-ra, a vágócsirke 171 Ft-ról 163 Ft-ra, a pecsenyekacsa ára 190 Ft-ról 170 Ft-ra, a hízott liba ára 440 Ft-ról 420 Ft-ra csökkent. A madárinfluenza járvány Dél-Magyarországon közel 800 ezer élállat leölését eredményezte, ez 2006 els felében a baromfitenyésztésnek közvetlenül milliárd Ft veszteséget okozott. Ebbl mindössze 2,5 milliárd Ft kárt térítettek meg. (Vannak olyan korábban csatlakozott országok, ahol a megtérülési ráta megközelíti a 100 %-ot.) Az állattartás jövedelmezségi problémái, a belföldi és a külpiacok versenyképességi gondjai az állatlétszám további csökkenését vonták maguk után. Az állatállomány összetétele tekintetében a sertések és a baromfifélék száma tovább csökkent, a szarvasmarha - ezen belül különösen a húsmarha-félék - és juhállomány ntt. A nagy integrációk (pl. legutóbb a magyar víziszárnyastenyésztés 60 %-át integráló nagyvállalkozás) csdbe jutása magával rántotta a beszállítói rendszer alappilléreit, a kistermeli (háztáji) gazdaságok jelents részét tönkretette. Az agrárágazat folytonosan változó szabályozása megnehezíti a hosszabb távra való tervezést mind az állattartók, mind a gyógyszer-gyártók és forgalmazók számára. Kedvez, hogy az agrárium évben - hasonlóan a bázis évhez Mrd Ft támogatásban részesül. A távolabbi kilátásokat tekintve ( között) agrár- és vidékfejlesztésre Mrd Ft EU támogatás és közvetlen támogatásokra - hazai forrásokból - további Mrd Ft áll rendelkezésre, az agrárminiszter tájékoztatása szerint. 10

11 II.1.4. Belföldi értékesítés Rövidtávon a hazai kilátások kiélezett piaci versenyt vetítenek elre, ezen belül az új készítmények piaci szegmensében növelhetjük eladásainkat. II.1.5. Export A Társaság jövbeni fejldése nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudja általában a kivitel és különösen a közép-kelet európai piacokra irányuló termékeinek exportvolumenét, ill. -értékét növelni. A Társaság eddig sikeresen építette ki exportkapcsolatait, a menedzsment a belföldi értékesítéssel szemben nagyobb lehetségeket lát az exportpiac fejlesztésében, bár e térségekben ersöd verseny tapasztalható. A termékek idigényes regisztrációja egyes esetekben jelenthet kockázati tényezt, de külföldi partnereink illetve leányvállalatunk (Phylaxia PharmaRom Srl., Románia) eddig ezt sikeresen áthidalták. II.1.6. Ersöd verseny A menedzsment véleménye szerint a Társaság termékei versenyképesek, ennek ellenére számítani kell arra, hogy a Phylaxia Pharma Nyrt-nek egyre élezd versenyben kell helytállnia mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, a magyar és külföldi gyártókkal egyaránt. Az állatállomány csökkenése arra ösztönzi még a legnagyobb gyártókat is, hogy egyes termékek gyártásáról lemondjanak, illetve termelésüket csökkentsék. Ilyen körülmények között csak ers piaci pozíciókkal és új termékek kifejlesztésével lehet a versenyben részt venni. Jelents veszélyt jelentenek az európai piacokra a kínai, távol-keleti gyártók által piacra vitt áruk, melyeket ezen vállalkozások olcsóbban értékesítenek. II.1.7. Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések A Társaságnak eddigi mködése során jelentsebb környezetvédelmi problémája nem volt. A hulladék elhelyezés és szennyvízkezelés megfelel a jogszabályi és egyéb hatósági követelményeknek, a Társaság mindent megtesz az érvényes elírások betartása érdekében. II.1.8. Vevi kintlevségek A sorozatos csdök, nagy integrációk szétesése a társaság óvatos üzletpolitikájának köszönheten minimális kétes vev kintlevséget okozott. Eközben számos eddigi konkurensünk behajthatatlan követelései miatt kénytelen volt kivonulni a hazai piacról, így jövbeni piaci pozíciónk relatíve ersödhet belföldön is, ugyanakkor a gazdaságban jelentkez körbetartozások, likviditás hiány hatásai alól Társaságunk sem vonhatja ki magát. II.1.9. Árfolyamkockázat A forint leértékeldése és felértékeldése a Társaság importberuházásait folyamatosan alakítja. Egy esetleges váratlan leértékelés a Társaság jövedelmezségére nézve negatívan hatna. II Infláció, kamatkockázat Nem garantálható, hogy a Társaság az infláció negatív hatásait át tudja hárítani vevire. Az infláció esetleges emelkedése a hitelkamatok emelkedését eredményezné, ami negatív hatással lenne a Társaság pénzügyi gazdálkodására. Ezt takarékosabb költséggazdálkodással jelents részben kompenzálni tudjuk. 11

12 II Hatósági kockázat A hatóságok jogosultak ellenrizni a Társaság tevékenységét, esetleges negatív megállapításaik akár jelentsebb összeg kiadással járhatnak. II Kivezetés kockázata Meghatározó tulajdonos dönthet a Társaság részvényeinek tzsdei kivezetésérl. II.2. A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉN BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZ KOCKÁZATI TÉNYEZK II.2.1. Tzsdei bevezetés kockázata A Tzsdei bevezetésrl szóló döntést a Budapesti Értéktzsde Zrt. hozza meg, amelynek a tzsdei szabályok szerint joga van a tzsdei kérelmet elutasítani. A Társaság vezetése nem tud olyan körülményrl, ami a tzsdei bevezetési kérelem elutasítását eredményezhetné. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelsség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér. II.2.2. Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac nyitottsága és viszonylag kis mérete miatt jelentsen reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, fleg európai tke- és pénzpiaci mozgások. II.2.3. Likviditási kockázat Nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a BÉT-re történ bevezetést követen a részvények likviditása a jelenlegihez képest nem változik. A kevésbé likvid piac kedveztlenül hathat a részvények árfolyamára. II.2.4. Osztalékfizetés kockázata A Társaság akkor fizet osztalékot a részvényeseknek, ha megfelel mérték és felosztható nyereséget termel meg az adott pénzügyi évben. Arra azonban nincs biztosíték, hogy a jövben részvényeseknek kifizethet osztalékalap keletkezik. II.2.5. Kereskedés kockázata A Társaság tevékenységét, üzletmenetét jelentsen befolyásoló információkat, adatokat a hatályos jogi szabályozásnak megfelelen a Kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia, ami a részvények kereskedésének felfüggesztését is eredményezheti. II.2.6. Adózási szabályok Nincs biztosíték arra, hogy az adójogi szabályozás a jövben változatlan marad. 12

13 III. A JÚLIUS 7-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS A Társaság Igazgatósága a 15/2005. (07.07.) sz. határozatával db új, 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvény zártkör forgalomba hozatalával a Társaság alaptkéjének ,- Ft-ra történ felemelésérl döntött. Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apportot a társasággal szemben fennálló, a társaság által elismert, összesen Ft azaz Száznegyvenkétmillió-hétszáznegyvenháromezer-kétszáz forint összeg követelések képezték a évi XLIX. törvénnyel módosított évi CXLIV. évi törvény (Gt.) 208. (2) bekezdése alapján, melynek megfelelen január 1-tl mód van a társasággal szemben fennálló kötelmi jelleg követelés vagyoni hozzájárulásként történ szolgáltatására, a részvénytársaság és a hitelezk közötti hitel-részvény konverzió lebonyolítására (2003. évi XLIX. törvény Indokolása). Az apport értékelésének felülvizsgálatát a GP-AUDIT Kft. független könyvvizsgáló szervezet (székhelye: 9024 Gyr, Babits Mihály u. 3., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ; személyében felels könyvvizsgáló: Pilli Gyula, lakcíme: 9026 Gyr, Dózsa rakpart 7., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ) végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke valamint az ellenében adandó részvények száma, névértéke egyenértékségét megállapította. Az Igazgatóság négy társaságot jogosított fel összesen db azaz Egymilliónégyszázhuszonhétezer-négyszázharminckét darab, 100 (Száz) forint névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra (a továbbiakban Jogosultak ), mely személyek az átvételre július 7-én kötelezettséget vállaltak és az erre vonatkozó nyilatkozatot az Igazgatóság július 8-án kézhez vette az alábbi részletezésben: Cégnév INDUKERN CHEMIE AG. Székhely Wiesenstrasse 33. CH-8952 Schlieren, Svájc Részvény darab-szám BOMAC Laboratories Ltd. Corner Wiri Station Road and Hobill Avenue Manukau City, Auckland, Új Zéland CLEAR WORLD Kft Vác, Garam u LÁNCHÍD Hitel és Faktor Rt Budapest, Falk Miksa u Erre tekintettel a társaság új részvények zártkör forgalomba hozatalával történ alaptkeemelése megvalósult. 13

14 Az átvenni vállalt részvények ellenértékét (névértékkel megegyez kibocsátási értékét) a Jogosultak a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás alkalmával teljesítették. Az említett nem pénzbeli hozzájárulásoknak, mint követeléseknek a részvények ellenértékébe történ egyidej beszámításával teljesül teljes kör rendelkezésre bocsátásával, a kötelezettségvállaló nyilatkozatok idpontjában a társaság Jogosultak felé fennálló tartozásai (a Jogosultak követelései) megszntek, egyúttal az apportszolgáltatás és a részvények ellenértéke egyaránt teljesítettnek minsült. Az alaptke-emelés a Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /151. számú végzésével október 14 i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte. Jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi fenti részvényeknek a BÉT részvények B kategóriájába történ bevezetését. A bevezetés várható idpontja: május vége. 14

15 IV. A JÚNIUS 8-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS A Társaság Igazgatósága a 11/2006. (06.08.) sz. határozatával db új, 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvény zártkör forgalomba hozatalával a Társaság alaptkéjének ,- Ft-ra történ felemelésérl döntött. Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az SZ és K Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelsség Társaság (székhely: 3300 Eger, Kistályai u. 8. sz., cégjegyzékszám: Cg ) törzstkéjének 50 %-át azaz felét képez üzletrész tulajdonjoga, melynek értéke (Háromszázhuszonnyolcmillióháromszáznegyvenhétezer-ötszáz) Ft. A hozzájárulást szolgáltató személy Szabó Csaba (lakcím: 3300 Eger, Szépasszonyvölgy u. 5/A sz., a továbbiakban Jogosult ). Az apportálásra kerül üzletrész azon SZ és K Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelsség Társaság üzletrésze, amely az Eger belterület, 9518 hrsz. alatti 8514 m2 terület, természetben az Eger, Szövetkezeti út 1. sz. alatti üzemépületek és a hozzájuk tartozó földterület (a korábbiakban Béres Rt. által mködtetett gyógyszerüzem) tulajdonosa. Az apport értékelésének felülvizsgálatát a GP-AUDIT Kft. független könyvvizsgáló szervezet (székhelye: 9024 Gyr, Babits Mihály u. 3., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ; személyében felels könyvvizsgáló: Pilli Gyula, lakcíme: 9026 Gyr, Dózsa rakpart 7., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ) végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke valamint az ellenében adandó részvények száma, névértéke egyenértékségét megállapította. Az apport ellenében a vételi szándéknyilatkozatot tett Szabó Csaba ( Jogosult ) részére a fentiek szerinti (Hárommillió-kétszáznyolcvanháromezer-négyszázhetvenöt) db, egyenként 100 Ft névérték, összesen (Háromszázhuszonnyolcmillióháromszáznegyvenhétezer-ötszáz) Ft össz-névérték részvény kiadására került sor. Szándéknyilatkozatára, és fentiekre tekintettel az Igazgatóság feljogosította a Jogosultat (Hárommillió-kétszáznyolcvanháromezer-négyszázhetvenöt) db, 100 (Száz) forint névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A Jogosult az átvételre június 8-án kötelezettséget vállalt és az erre vonatkozó nyilatkozatot az Igazgatóság június 9-én kézhez vette. Az átvenni vállalt részvények ellenértékét (névértékkel megegyez kibocsátási értékét) képez apportszolgáltatást a Jogosult az átvételre vonatkozó kötelezettségvállalással együttesen teljesítette, jognyilatkozatával az apport tárgyát képez üzletrészt minden korlátozástól mentesen, teljes kören a társaság tulajdonába adta és rendelkezésre bocsátotta. Erre tekintettel a társaság új részvények zártkör forgalomba hozatalával történ alaptkeemelése megvalósult. Az alaptke-emelés a Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /164. számú végzésével 2006.augusztus 25 i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte. Jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi fenti részvényeknek a BÉT részvények B kategóriájába történ bevezetését. A bevezetés várható idpontja: május vége. 15

16 V. RÉSZVÉNYEK V.1. Részvénystruktúra A társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptkéje db azaz Tizenhétmillióötszázhatvanhétezer-négyszázötvenhárom darab, egyenként Ft azaz Száz forint névérték, azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvénybl áll, amelybl db a BÉT-re bevezetett törzsrészvény és db a BÉT-re eddig be nem vezetett törzsrészvény. ISIN azonosító: HU Szavazati jog: Minden száz forint névérték névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít. Jegyzési elsbbség: Ha az alaptke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül els helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkez részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsbbség illeti meg. Ha az alaptke felemelésére zártkör forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsbbségi jog értend. Likvidációs hányadhoz való jog: A részvénytársaság jogutód nélküli megsznése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkez felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre. Osztalékhoz való jog: A részvényesnek joga van a Közgylés által a törvényi szabályok szerint felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog). Jelen Tájékoztató összeállítását követ közgylési határozatokat a Melléklet tartalmazza. V.2. A részvénytke eltörténete A Phylaxia Pharma Nyrt., illetve a jogeld Társaság jegyzett tkéjének változásai: Idpont Összeg (Ft) Megjegyzés társaság alapítás tkeemelés egyesülés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés * tkeemelés * A BÉT és a Társaság honlapján megjelen közlemény szerint; cégbejegyzésére még nem került sor. 16

17 A Társaság jegyzett tkéje az január 1-jei egyesülést követen 500 M Ft lett. Az azt követ idszakban a Társaság jegyzett tkéje tkeemelés során ntt. Az április 14-i rendes közgylésen a Társaság jegyzett tkéjét a tulajdonosok a tketartalék terhére 500 M Ft-ról 650 M Ft-ra emelték, a Társaság neve pedig Bábolna Phylaxia Rt-rl Phylaxia Pharma Rt-re változott. A Társaság az Állami Pénz- és Tkepiaci Felügyelet határozata alapján - az januárfebruárjában történt nyilvános részvénykibocsátás révén - jegyzett tkéjét 790,7 M Ft-ra emelte. A lejegyzett részvények száma db. A Társaság ezt követen a törvényi rendelkezéseknek megfelelen a Budapesti Értéktzsde B kategóriájába került bevezetésre áprilisában a Faran Laboratories S.A. apportja révén került sor tkeemelésre, amely a görög szakmai partner termékeinek gyártási és forgalmazási jogát és ahhoz kapcsolódóan gyógyszereinek törzskönyvapportját jelentette zártkör alaptke-emelés Az alaptke felemelésére az alaptkén felüli vagyon terhére került sor. A kibocsátott részvényeket az összesen Ft összeg követeléseikrl lemondó hitelezk szerezték meg zártkör alaptke-emelés Ft értékben Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az AD TISA Novi Knezevac a részvények ellenében ipari és kereskedelmi célú ingatlanok bérleti jogát bocsátotta a társaság rendelkezésére zártkör alaptke-emelés Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apportot a társasággal szemben fennálló, a társaság által elismert, összesen Ft összeg követelések képezték zártkör alaptke-emelés Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az SZ és K Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelsség Társaság törzstkéjének 50 %- át azaz felét képez üzletrész tulajdonjoga, melynek értéke Ft. 17

18 VI. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA VI.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: Phylaxia Pharma Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg Magyarország A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u (cégbejegyzés alatt) korábbi székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 79. A Társaság fióktelepei: 2943 Bábolna, Mészáros u Tamási, Szabadság u Eger, Szövetkezet út 1. (cégbejegyzés alatt) A Társaság internet elérhetsége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetsége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának idpontja: Az eredetileg 1912-ben alapított Phylaxia Szérumtermel Rt. jogutódja, a Phylaxia Oltóanyagtermel Vállalat február 14-én alakult át részvénytársasággá, majd január 1-jén egyesült a Bábolna Pharma Rt-vel. A Társaság alaptkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptkéje (jegyzett tkéje) Ft azaz Egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenötezer-háromszáz forint. A hatályos alapszabály kelte: június 8. (módosítás cégbejegyzés alatt) A Társaság mködésének idtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyez, amely minden év január 1-tl december 31-ig tart A Társaság tevékenysége Ftevékenység: Gyógyszerkészítmény gyártása A Phylaxia Pharma Nyrt. tevékenységi körébe állatgyógyászati gyógyszerkészítmények, ferttlenít és irtószerek, agrobiológiai termékek, növényi hozamfokozók gyártása és forgalmazása tartozik. 18

19 Az Igazgatóság tagjai: Dr. Tóth Péter, elnök Dr. Sándor Tibor Schalk, Ingo Klaus (cégbejegyzés alatt) Módis Imre Dr. Homolya Ferenc Carlos Barranco Bai Buczi Miklós (cégbejegyzés alatt) A Felügyel Bizottság tagjai: Angyal Zoltán, elnök Gyimesi Gáborné Dr. Mészáros Lajos Dr. Tanító Dezs (cégbejegyzés alatt) A Társaság ügyvezetése Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató Dr. Sándor Tibor általános vezérigazgató-helyettes A hirdetmények közzétételének helye (cégbejegyzés alatt): A társaság hirdetményeit - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történ közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU A Társaság július 7-én megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, valamint a június 8-án megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték részvényei a Társaság korábbiakban kibocsátott részvényeivel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvények. VI.2. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA: június 26. napjától március 05. napjáig: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1023 Budapest, Levél u. 4. III. em. 5.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Valóczki Andrea (a.n.: Nyilas Erzsébet; lakcím: 1041 Budapest, Liszt F. u. 23/b. III/5.; kamarai száma: ) Cégbejegyzés alatt álló könyvvizsgáló: AUDIT-KONTIR Pénzügyi Tanácsadó, Adószakért és Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 70. Fszt. 1.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Szikszai Tamás (a.n.: Melnik Ilona; lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 230.; kamarai száma: ) A könyvvizsgálóknak semmilyen érdekeltsége nincs a Kibocsátóban. 19

20 VI.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Társaság szempontjából meghatározó, január 1-jén egyesült - a magyarországi állatgyógyászati és agrobiológiai termékek piacán önmagában is jelents - társaságok, a Phylaxia Rt. és a Bábolna Pharma Rt., valamint az egyesülésük folytán létrejött vállalkozás, a Kibocsátó rövid története: Phylaxia Rt Közvetlenül a párizsi Pasteur Intézet létrejötte után Európában másodikként dr. Köves János és Hutyra Ferenc megalapították a Phylaxia Szérumtermel Rt-t, ahol nagy sikerrel gyártani kezdték dr. Hutyra Ferenc professzor által a világon elsként kidolgozott sertéspestis elleni szérumot, valamint a dr. Köves János által vezetett kutató-fejleszt társaság által az állatbetegségek széles skálája (veszettség, szopornyica, himl, baromfipestis) ellen kifejlesztett szérumokat Megkezddött a humánoltóanyag-termelés (diftéria-anatoxin, TBC, himl elleni készítmények) A Phylaxia Szérummvek Rt. felvásárolta a Hungária Szérummvek Rt-t, valamint magába olvasztotta az Állami Oltóanyag Termel Intézetet. Az 1930-as évek közepére a Phylaxia termékek a világ számos pontjára jutottak el, nemzetközi hírnevet szerezve a vállalatnak Az összes államosított magyarországi oltóanyag-termel intézetet összevonták Phylaxia Oltóanyag Termel Intézet néven A humán oltóanyag-termelési ágazatot leválasztották a Phylaxiától, és a jelenlegi Humán Zrt. jogeldjéhez került A nagyüzemi állattenyésztés fejldése fokozatosan igényelte a veteriner készítményeket, ezért a társaság termékei iránt folyamatosan ntt a kereslet. A Phylaxia a hazai piac mellett fként a volt szocialista országokat látta el oltóanyagokkal, ám a nyugat-európai exportja is jelents maradt. A vállalat számos szakembere dolgozott a WHO-FAO programokon Marokkóban, Mongóliában, Egyiptomban, Libanonban, Szíriában, Kubában A Phylaxiának a takarmánytáp- és premix üzletágát állami rendelkezésre át kellett adnia a Bábolnai Mezgazdasági Kombinát és a Hajdúsági Agráripari Egyesülés számára Nagy összeg világbankhitel segítségével a fermentációs ipart megújító beruházást kezdett a cég. A program keretében Európa egyik legkorszerbb fermentációs üzeme épült fel, viszont a társaságot csd-közeli helyzetbe juttatta a jelents pénzügyi teher. 20

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3.275.000 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról A Kibocsátó hitelminősítése: Moody s A2 Fitch Ratings A 2006.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; Kibocsátó )

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; Kibocsátó ) A jelen tájékoztató ( Összevont Tájékoztató vagy Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A Társaság Összefoglaló Leírása

ÖSSZEFOGLALÓ. A Társaság Összefoglaló Leírása ÖSSZEFOGLALÓ A következ összefoglaló jelen Tájékoztató bevezetjeként olvasandó és bármely a Felajánlott Részvényekbe történ befektetési döntés a Tájékoztató teljes tartalmának megfontolása alapján hozható,

Részletesebben