ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT."

Átírás

1 Ez a Tájékoztató a Tkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történ beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történ végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete, valamint a Budapesti Értéktzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata alapján készült abból a célból, hogy a Kibocsátó július 7-i valamint június 8-i zártkör alaptke-emelések keretében kibocsátott dematerializált törzsrészvényeit a Budapesti Értéktzsdére bevezessék. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A A PHYLAXIA PHARMA NYRT július 7-én megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek valamint június 8-án megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek Budapesti Értéktzsde részvények B kategóriájába történ bevezetéséhez május A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelsség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ... 5 I.1. A TZSDEI BEVEZETÉSRL... 5 I.2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL... 6 I.3. TOVÁBBI BEFEKTETI TÁJÉKOZTATÁS... 7 I.4. KOCKÁZATI TÉNYEZK ÖSSZEFOGLALÁSA... 9 I.5.ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK... 9 II. KOCKÁZATI TÉNYEZK II.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ IPARÁGRA JELL. KOCKÁZATI TÉNYEZK II.1.1. Makrogazdaság II.1.2. Jogi szabályozás II.1.3. Magyarország az EU-ban, a magyar mezgazdaság és állattenyésztés helyzete II.1.4. Belföldi értékesítés II.1.5. Export II.1.6. Ersöd verseny II.1.7. Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések II.1.8. Vevi kintlevségek II.1.9. Árfolyamkockázat II Infláció, kamatkockázat II Hatósági kockázat II Kivezetés kockázata II.2. A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉN BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZ KOCKÁZATI TÉNYEZK II.2.1. Tzsdei bevezetés kockázata II.2.2. Részvénypiac kockázata II.2.3. Likviditási kockázat II.2.4. Osztalékfizetés kockázata II.2.5. Kereskedés kockázata II.2.6. Adózási szabályok III. A JÚLIUS 7-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS IV JÚNIUS 8-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS V. RÉSZVÉNYEK V.1. Részvénystruktúra V.2. A részvénytke eltörténete VI. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA VI.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL VI.2. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA VI.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS VII. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VII.1. TERMÉKSZERKEZET VII.2. PIACI SZEGMENS VII.2.1. Hazai piac VII.2.2. Export piac VII.3. TERMELÉS, LOGISZTIKA, MINSÉGBIZTOSÍTÁS VII.4. BESZERZÉS VII.5. ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZETI ÉS PARTNERI RENDSZERE

3 VII.5.1. Értékesítési struktúra VII.5.2. Marketing VII.6. INFORMATIKA VII.7. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK VII.8. KÖRNYEZETVÉDELEM VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEI IX. PÉNZÜGYI HELYZET IX.1. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT MÉRLEGE IX.2. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT EREDMÉNY- KIMUTATÁSA IX.3. A TÁRSASÁG MKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE IX.4. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZSÉGI MUTATÓK X. TKEFORRÁSOK X.1. A TÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁSA X.2. AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA XI. KUTATÁSFEJLESZTÉS, VÉDJEGYEK, ENGEDÉLYEZÉS XII. TRENDEK, A MAGYAR ÁLLATGYÓGYÁSZAT ÉS A VILÁG ÁLLATGYÓGYSZERPIACÁNAK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE XII.1. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XII.2. A MAGYARORSZÁGI FEJLDÉS ALAKULÁSA XII.2.1. A hazai sertés- és baromfiágazat helyzete XII.2.2. A hazai veteriner piac helyzete XII.3. BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, TRENDEK XIII. NYERESÉG ELREJELZÉS, BECSLÉS XIV. A TÁRSASÁG VEZETÉSE ÉS AZ ALKALMAZOTTAK XIV.1. AZ IGAZGATÓSÁG XIV.2. A FELÜGYEL BIZOTTSÁG XIV.3. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE XIV.4. AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYEL BIZOTTSÁG ÉS AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAINAK DÍJAZÁSA XIV.5. NYILATKOZAT XIV.6. AZ ALKALMAZOTTAK XV. TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT XV.1. AZ AUDIT BIZOTTSÁG XV.2. NYILATKOZAT A MAGYAR VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉRL XVI. RÉSZVÉNYESEK XVII. A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK XVIII. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

4 XVIII.1. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT LEGFONTOSABB SZÁMVITELI ELVEK XVIII.1.1. A konszolidáció alapja...61 XVIII.1.2. Devizás tételek átszámítása...61 XVIII.1.3. Értékesítés nettó árbevétele...61 XVIII.1.4. Tárgyi eszközök...62 XVIII.1.5. Immateriális javak...62 XVIII.1.6. Értékvesztés...62 XVIII.1.7. Kutatás-fejlesztés...63 XVIII.1.8. Befektetett pénzügyi eszközök...63 XVIII.1.9. Készletek...63 XVIII Követelések...63 XVIII Szállítók...63 XVIII Társasági adó, halasztott adó...63 XVIII.2. OSZTALÉKPOLITIKA XIX. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK XX. KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK XX.1. TÁRSASÁGI JOGI ALAPINFORMÁCIÓK XX.1.1. Alaptke XX.1.2. A Közgylés XX.1.3. Szavazati jogok és szavazás XX.1.4. A részvényesek jogai és kötelezettségei XX.1.5. A részvények átruházása XX.1.6. Osztalék XX.1.7. Alaptke felemelése XX.2. ADÓZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK XX.3. HARMADIK SZEMÉLYTL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK XX.4. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK XXI. LÉNYEGES SZERZDÉSEK XXII. MEGTEKINTHET DOKUMENTUMOK XXIII. TOVÁBBI KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK XXIV. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPL FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA XXV. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT MELLÉKLETEK

5 I. ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A TZSDEI BEVEZETÉSRL A következ Összefoglaló a Tájékoztató egyéb oldalain található részletes információkon alapul, ezen információkkal és pénzügyi adatokkal együtt értelmezend. A Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (a továbbiakban úgy is, mint Társaság, Kibocsátó, vagy Phylaxia Pharma Nyrt. ) július 07-i igazgatósági döntés következtében kibocsátott részvényei tzsdei bevezetésének kezdeményezése tárgyában a Budapesti Értéktzsde 32/2006. számú határozatával úgy rendelkezett, hogy az ezen határozat keltétl számított 1 éven belül, február 10. napjáig a Kibocsátó kérelmezze az új részvények tzsdei bevezetését. Fenti döntés indoka az volt, hogy a Kibocsátó visszavonta a bevezetési kérelmét várható jogszabály-módosításra hivatkozással, amelyet követen a nevezett alaptke-emelés tzsdei bevezetéséhez már nem lenne szükséges Tájékoztató készítése. A határozat indokolása szerint az annak meghozatalakor hatályos hazai jogszabályi keretek között a Társaságnak kötelez lett volna Tájékoztatót készíteni, a 2003/71/EK irányelv 1. cikk (2) bek. h) pontja lehetséget ad arra az egyes tagországoknak, hogy a nemzeti jogban úgy rendelkezzenek, hogy az éven belüli 2,5 millió eurót el nem ér kibocsátásokra mentességet adnak a Tájékoztató készítés kötelezettsége alól és az erre vonatkozó jogalkotói szándékot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint a Pénzügyminisztérium a Budapesti Értéktzsde felé megersítette. A Kibocsátó újabb, június 8-i igazgatósági döntés következtében kibocsátott részvényei tzsdei bevezetése tárgyában a Tzsde 280/2006. számú határozatával akként rendelkezett, hogy az újabb tkeemelésbl származó részvények tzsdei bevezetését a Kibocsátó a korábbi alaptke-emelésbl származó részvények bevezetésével együtt február 10-ig kezdeményezze, hivatkozással arra, hogy a Kibocsátó által megvalósított éven belüli kibocsátások értéke együttesen sem éri el a 2,5 millió eurót. Tekintettel arra, hogy a 2003/71/EK irányelv 1. cikk (2) bek. h) pontja alapján a 2,5 millió eurót el nem ér kibocsátásokra vonatkozóan a Tájékoztató készítésére vonatkozó általános kötelezettség alóli felmentés lehetségének átültetése a hatályos magyar szabályozásba a megadott határidn belül nem történt meg és a Kibocsátó sem kérelmezte részvényeinek bevezetését, a Tzsde úgy határozott, hogy a 37/2007. számú határozatának kézhezvételétl számított 60 napon belül a Kibocsátónak kérelmeznie kell fenti részvényei tzsdei bevezetését. Mindezekre tekintettel Társaságunk elkészítette Tájékoztatóját, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: PSZÁF ) engedélyezésre elterjeszt. A PSZÁF a Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szerepl adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelsséget. 5

6 I.2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: Phylaxia Pharma Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg Magyarország A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u (cégbejegyzés alatt) korábbi székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 79. A Társaság fióktelepei: 2943 Bábolna, Mészáros u Tamási, Szabadság u Eger, Szövetkezet út 1. (cégbejegyzés alatt) A Társaság internet elérhetsége és címe: A Társaság központi elérhetsége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának idpontja: Az eredetileg 1912-ben alapított Phylaxia Szérumtermel Rt. jogutódja, a Phylaxia Oltóanyagtermel Vállalat február 14-én alakult át részvénytársasággá, majd január 1-jén egyesült a Bábolna Pharma Rt-vel. A Társaság alaptkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptkéje (jegyzett tkéje) Ft azaz Egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenötezer-háromszáz forint. A hatályos alapszabály kelte: június 8. (módosítás cégbejegyzés alatt) A Társaság mködésének idtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyez, amely minden év január 1-tl december 31-ig tart A Társaság tevékenysége Ftevékenység: Gyógyszerkészítmény gyártása A Phylaxia Pharma Nyrt. tevékenységi körébe állatgyógyászati gyógyszerkészítmények, ferttlenít és irtószerek, agrobiológiai termékek, növényi hozamfokozók gyártása és forgalmazása tartozik. Az Igazgatóság tagjai: Dr. Tóth Péter, elnök Dr. Sándor Tibor 6

7 Schalk, Ingo Klaus (cégbejegyzés alatt) Módis Imre Dr. Homolya Ferenc Carlos Barranco Bai Buczi Miklós (cégbejegyzés alatt) A Felügyel Bizottság tagjai: Angyal Zoltán, elnök Gyimesi Gáborné Dr. Mészáros Lajos Dr. Tanító Dezs (cégbejegyzés alatt) A Társaság ügyvezetése Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató Dr. Sándor Tibor általános vezérigazgató-helyettes A hirdetmények közzétételének helye (cégbejegyzés alatt): A társaság hirdetményeit - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történ közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU A Társaság július 7-én megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, valamint a június 8-án megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték részvényei a Társaság korábbiakban kibocsátott részvényeivel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvények. A Társaság könyvvizsgálója: június 26. napjától március 05. napjáig: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1023 Budapest, Levél u. 4. III. em. 5.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Valóczki Andrea (a.n.: Nyilas Erzsébet; lakcím: 1041 Budapest, Liszt F. u. 23/b. III/5.; kamarai száma: ) Cégbejegyzés alatt álló könyvvizsgáló: AUDIT-KONTIR Pénzügyi Tanácsadó, Adószakért és Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 70. Fszt. 1.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Szikszai Tamás (a.n.: Melnik Ilona; lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 230.; kamarai száma: ) I.3. TOVÁBBI BEFEKTETI TÁJÉKOZTATÁS A Phylaxia Pharma Nyrt. a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelsséget vállal. A Kibocsátó felhívja a befektetk figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló a Tájékoztató bevezet része; b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni; 7

8 c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelzen a tájékoztató fordításának költségeit; és d) az összefoglaló tartalmáért felelsséget vállaló személyt kártérítési felelsség terheli a befektetknek okozott azon kárért amely abból fakad, hogy az összefoglaló félrevezet, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelsség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremködése nélkül végezte így a kockázat a szokásostól eltér. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthet a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történ bevezetés lezárását követen a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedveztlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történ bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idpontját követen is pontos lesz. A Tájékoztatóban szerepl elrejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövben ténylegesen az elrejelzéseknek megfelelen alakulnak. A tzsdei bevezetés ( Bevezetés ) során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szerepl, a Társaságra vagy a Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. Jelen Tájékoztatóban nem szerepl adatok a Társaságtól származó megersítés nélkül nem tekinthetk hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. Jelen Tájékoztató közzététele és a részvényekkel való tzsdei kereskedés megkezdése közötti idszak alatt esetlegesen bekövetkez, a Társaság mködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt. 32 -ának megfelelen kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyez módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. A jogosulatlan személytl származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetk a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak illetve kijelentésnek. Jelen Tájékoztató, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetnek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A Társaság ezen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni részvényeit az Európai Unió illetve más ország egyetlen szabályozott piacára sem és egyetlen országban sem kívánja részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni ezen Tájékoztató alapján. A Kibocsátó éves jelentéseket készít és tesz közzé a számviteli szabályoknak megfelelen. A féléves és az éves gyorsjelentések közzététele a jogszabályi elírásoknak megfelelen történik. 8

9 Az Összefoglaló a Tájékozató bevezet része. A befekteti döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni. I.4. KOCKÁZATI TÉNYEZK ÖSSZEFOGLALÁSA A befektetknek befektetési döntésük meghozatala eltt különösen az alábbi tényezket célszer megfontolniuk: 1. A Társaságra és az iparágra jellemz kockázati tényezk Ezen kockázati tényezk közé tartoznak a nemzetgazdasági folyamatok, a gazdasági növekedés üteme, a gyakran változó hazai jogi környezet, mezgazdaság és állattenyésztés helyzete, a kiélezett piaci verseny, az exportkapcsolatok alakulása, környezetvédelmi kérdések, esetleges árfolyam-, infláció- és kamatkockázat és a kivezetés kockázata. 2. A részvényekre vagy a részvényekbe történ befektetésekre jellemz kockázati tényezk Ide sorolható kockázati tényezk között szerepel a tzsdei bevezetés, a részvénypiac, a kereskedés, a likviditás, az adójogi szabályozás továbbá az osztalékfizetés kockázata. A Kockázati tényezk bvebb ismertetését a II. pont tartalmazza. I.5. ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (konszolidált, auditált) MÉRLEG (ezer Ft-ban) december december december 31. ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓ ESZKÖZÖK SAJÁT TKE KÖTELEZETTSÉGEK EREDMÉNY-KIMUTATÁS (ezer Ft-ban) december december december 31. ÖSSZES MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZES MÜKÖDÉSI KÖLTSÉG ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi mveletek eredménye ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

10 II. KOCKÁZATI TÉNYEZK A befektetknek befektetési döntésük meghozatala eltt különösen az alábbi tényezket célszer megfontolniuk: II.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZ KOCKÁZATI TÉNYEZK II.1.1. Makrogazdaság A Társaság mködése és jövedelmezsége összefügg a nemzetgazdasági folyamatokkal. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív eljel változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, az esetlegesen bekövetkez kedveztlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja el magát. II.1.2. Jogi szabályozás A gyakran változó hazai jogi környezet szintén kockázati tényezként jelentkezik, tekintettel arra, hogy a változás jelents hatást gyakorol a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhet adózás eltti eredményre. II.1.3. Magyarország az EU-ban, a magyar mezgazdaság és állattenyésztés helyzete A hazai állattenyésztés kritikus átalakulási folyamaton megy keresztül. Az elemzk szerint az elmúlt évek negatív folyamatai oda vezettek, hogy a hazai élelmiszergazdaság egyes tényezi (pl. baromfitenyésztés) éves lemaradásba kerültek a nyugat-európai versenytársakhoz képest. Az EU-csatlakozást követ piacnyitás az ágazat versenyképességi problémáit még inkább felszínre hozta, melynek negatív hatása a hazai piac tekintetében is érzékelhet azáltal, hogy az itthoni felhasználás egyre növekv hányadát importból fedezzük. Az intervenciós készletezés folyamatosan hajtja fel a takarmány alapanyagok árát. Az elmúlt 5 évben a fogyasztói élelmiszer árindex közel 30 %-kal, az energiaárak mintegy 50 %-kal nttek, miközben a vágóállat-termékek árai nem, vagy alig emelkedtek. St, 2005 és 2006 között a vágópulyka országos termeli ára 252 Ft-ról 240 Ft-ra, a vágócsirke 171 Ft-ról 163 Ft-ra, a pecsenyekacsa ára 190 Ft-ról 170 Ft-ra, a hízott liba ára 440 Ft-ról 420 Ft-ra csökkent. A madárinfluenza járvány Dél-Magyarországon közel 800 ezer élállat leölését eredményezte, ez 2006 els felében a baromfitenyésztésnek közvetlenül milliárd Ft veszteséget okozott. Ebbl mindössze 2,5 milliárd Ft kárt térítettek meg. (Vannak olyan korábban csatlakozott országok, ahol a megtérülési ráta megközelíti a 100 %-ot.) Az állattartás jövedelmezségi problémái, a belföldi és a külpiacok versenyképességi gondjai az állatlétszám további csökkenését vonták maguk után. Az állatállomány összetétele tekintetében a sertések és a baromfifélék száma tovább csökkent, a szarvasmarha - ezen belül különösen a húsmarha-félék - és juhállomány ntt. A nagy integrációk (pl. legutóbb a magyar víziszárnyastenyésztés 60 %-át integráló nagyvállalkozás) csdbe jutása magával rántotta a beszállítói rendszer alappilléreit, a kistermeli (háztáji) gazdaságok jelents részét tönkretette. Az agrárágazat folytonosan változó szabályozása megnehezíti a hosszabb távra való tervezést mind az állattartók, mind a gyógyszer-gyártók és forgalmazók számára. Kedvez, hogy az agrárium évben - hasonlóan a bázis évhez Mrd Ft támogatásban részesül. A távolabbi kilátásokat tekintve ( között) agrár- és vidékfejlesztésre Mrd Ft EU támogatás és közvetlen támogatásokra - hazai forrásokból - további Mrd Ft áll rendelkezésre, az agrárminiszter tájékoztatása szerint. 10

11 II.1.4. Belföldi értékesítés Rövidtávon a hazai kilátások kiélezett piaci versenyt vetítenek elre, ezen belül az új készítmények piaci szegmensében növelhetjük eladásainkat. II.1.5. Export A Társaság jövbeni fejldése nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudja általában a kivitel és különösen a közép-kelet európai piacokra irányuló termékeinek exportvolumenét, ill. -értékét növelni. A Társaság eddig sikeresen építette ki exportkapcsolatait, a menedzsment a belföldi értékesítéssel szemben nagyobb lehetségeket lát az exportpiac fejlesztésében, bár e térségekben ersöd verseny tapasztalható. A termékek idigényes regisztrációja egyes esetekben jelenthet kockázati tényezt, de külföldi partnereink illetve leányvállalatunk (Phylaxia PharmaRom Srl., Románia) eddig ezt sikeresen áthidalták. II.1.6. Ersöd verseny A menedzsment véleménye szerint a Társaság termékei versenyképesek, ennek ellenére számítani kell arra, hogy a Phylaxia Pharma Nyrt-nek egyre élezd versenyben kell helytállnia mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, a magyar és külföldi gyártókkal egyaránt. Az állatállomány csökkenése arra ösztönzi még a legnagyobb gyártókat is, hogy egyes termékek gyártásáról lemondjanak, illetve termelésüket csökkentsék. Ilyen körülmények között csak ers piaci pozíciókkal és új termékek kifejlesztésével lehet a versenyben részt venni. Jelents veszélyt jelentenek az európai piacokra a kínai, távol-keleti gyártók által piacra vitt áruk, melyeket ezen vállalkozások olcsóbban értékesítenek. II.1.7. Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdések A Társaságnak eddigi mködése során jelentsebb környezetvédelmi problémája nem volt. A hulladék elhelyezés és szennyvízkezelés megfelel a jogszabályi és egyéb hatósági követelményeknek, a Társaság mindent megtesz az érvényes elírások betartása érdekében. II.1.8. Vevi kintlevségek A sorozatos csdök, nagy integrációk szétesése a társaság óvatos üzletpolitikájának köszönheten minimális kétes vev kintlevséget okozott. Eközben számos eddigi konkurensünk behajthatatlan követelései miatt kénytelen volt kivonulni a hazai piacról, így jövbeni piaci pozíciónk relatíve ersödhet belföldön is, ugyanakkor a gazdaságban jelentkez körbetartozások, likviditás hiány hatásai alól Társaságunk sem vonhatja ki magát. II.1.9. Árfolyamkockázat A forint leértékeldése és felértékeldése a Társaság importberuházásait folyamatosan alakítja. Egy esetleges váratlan leértékelés a Társaság jövedelmezségére nézve negatívan hatna. II Infláció, kamatkockázat Nem garantálható, hogy a Társaság az infláció negatív hatásait át tudja hárítani vevire. Az infláció esetleges emelkedése a hitelkamatok emelkedését eredményezné, ami negatív hatással lenne a Társaság pénzügyi gazdálkodására. Ezt takarékosabb költséggazdálkodással jelents részben kompenzálni tudjuk. 11

12 II Hatósági kockázat A hatóságok jogosultak ellenrizni a Társaság tevékenységét, esetleges negatív megállapításaik akár jelentsebb összeg kiadással járhatnak. II Kivezetés kockázata Meghatározó tulajdonos dönthet a Társaság részvényeinek tzsdei kivezetésérl. II.2. A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉN BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZ KOCKÁZATI TÉNYEZK II.2.1. Tzsdei bevezetés kockázata A Tzsdei bevezetésrl szóló döntést a Budapesti Értéktzsde Zrt. hozza meg, amelynek a tzsdei szabályok szerint joga van a tzsdei kérelmet elutasítani. A Társaság vezetése nem tud olyan körülményrl, ami a tzsdei bevezetési kérelem elutasítását eredményezhetné. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelsség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér. II.2.2. Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac nyitottsága és viszonylag kis mérete miatt jelentsen reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, fleg európai tke- és pénzpiaci mozgások. II.2.3. Likviditási kockázat Nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a BÉT-re történ bevezetést követen a részvények likviditása a jelenlegihez képest nem változik. A kevésbé likvid piac kedveztlenül hathat a részvények árfolyamára. II.2.4. Osztalékfizetés kockázata A Társaság akkor fizet osztalékot a részvényeseknek, ha megfelel mérték és felosztható nyereséget termel meg az adott pénzügyi évben. Arra azonban nincs biztosíték, hogy a jövben részvényeseknek kifizethet osztalékalap keletkezik. II.2.5. Kereskedés kockázata A Társaság tevékenységét, üzletmenetét jelentsen befolyásoló információkat, adatokat a hatályos jogi szabályozásnak megfelelen a Kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia, ami a részvények kereskedésének felfüggesztését is eredményezheti. II.2.6. Adózási szabályok Nincs biztosíték arra, hogy az adójogi szabályozás a jövben változatlan marad. 12

13 III. A JÚLIUS 7-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS A Társaság Igazgatósága a 15/2005. (07.07.) sz. határozatával db új, 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvény zártkör forgalomba hozatalával a Társaság alaptkéjének ,- Ft-ra történ felemelésérl döntött. Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apportot a társasággal szemben fennálló, a társaság által elismert, összesen Ft azaz Száznegyvenkétmillió-hétszáznegyvenháromezer-kétszáz forint összeg követelések képezték a évi XLIX. törvénnyel módosított évi CXLIV. évi törvény (Gt.) 208. (2) bekezdése alapján, melynek megfelelen január 1-tl mód van a társasággal szemben fennálló kötelmi jelleg követelés vagyoni hozzájárulásként történ szolgáltatására, a részvénytársaság és a hitelezk közötti hitel-részvény konverzió lebonyolítására (2003. évi XLIX. törvény Indokolása). Az apport értékelésének felülvizsgálatát a GP-AUDIT Kft. független könyvvizsgáló szervezet (székhelye: 9024 Gyr, Babits Mihály u. 3., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ; személyében felels könyvvizsgáló: Pilli Gyula, lakcíme: 9026 Gyr, Dózsa rakpart 7., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ) végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke valamint az ellenében adandó részvények száma, névértéke egyenértékségét megállapította. Az Igazgatóság négy társaságot jogosított fel összesen db azaz Egymilliónégyszázhuszonhétezer-négyszázharminckét darab, 100 (Száz) forint névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra (a továbbiakban Jogosultak ), mely személyek az átvételre július 7-én kötelezettséget vállaltak és az erre vonatkozó nyilatkozatot az Igazgatóság július 8-án kézhez vette az alábbi részletezésben: Cégnév INDUKERN CHEMIE AG. Székhely Wiesenstrasse 33. CH-8952 Schlieren, Svájc Részvény darab-szám BOMAC Laboratories Ltd. Corner Wiri Station Road and Hobill Avenue Manukau City, Auckland, Új Zéland CLEAR WORLD Kft Vác, Garam u LÁNCHÍD Hitel és Faktor Rt Budapest, Falk Miksa u Erre tekintettel a társaság új részvények zártkör forgalomba hozatalával történ alaptkeemelése megvalósult. 13

14 Az átvenni vállalt részvények ellenértékét (névértékkel megegyez kibocsátási értékét) a Jogosultak a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás alkalmával teljesítették. Az említett nem pénzbeli hozzájárulásoknak, mint követeléseknek a részvények ellenértékébe történ egyidej beszámításával teljesül teljes kör rendelkezésre bocsátásával, a kötelezettségvállaló nyilatkozatok idpontjában a társaság Jogosultak felé fennálló tartozásai (a Jogosultak követelései) megszntek, egyúttal az apportszolgáltatás és a részvények ellenértéke egyaránt teljesítettnek minsült. Az alaptke-emelés a Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /151. számú végzésével október 14 i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte. Jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi fenti részvényeknek a BÉT részvények B kategóriájába történ bevezetését. A bevezetés várható idpontja: május vége. 14

15 IV. A JÚNIUS 8-I ZÁRTKÖR ALAPTKE-EMELÉS A Társaság Igazgatósága a 11/2006. (06.08.) sz. határozatával db új, 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvény zártkör forgalomba hozatalával a Társaság alaptkéjének ,- Ft-ra történ felemelésérl döntött. Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az SZ és K Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelsség Társaság (székhely: 3300 Eger, Kistályai u. 8. sz., cégjegyzékszám: Cg ) törzstkéjének 50 %-át azaz felét képez üzletrész tulajdonjoga, melynek értéke (Háromszázhuszonnyolcmillióháromszáznegyvenhétezer-ötszáz) Ft. A hozzájárulást szolgáltató személy Szabó Csaba (lakcím: 3300 Eger, Szépasszonyvölgy u. 5/A sz., a továbbiakban Jogosult ). Az apportálásra kerül üzletrész azon SZ és K Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelsség Társaság üzletrésze, amely az Eger belterület, 9518 hrsz. alatti 8514 m2 terület, természetben az Eger, Szövetkezeti út 1. sz. alatti üzemépületek és a hozzájuk tartozó földterület (a korábbiakban Béres Rt. által mködtetett gyógyszerüzem) tulajdonosa. Az apport értékelésének felülvizsgálatát a GP-AUDIT Kft. független könyvvizsgáló szervezet (székhelye: 9024 Gyr, Babits Mihály u. 3., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ; személyében felels könyvvizsgáló: Pilli Gyula, lakcíme: 9026 Gyr, Dózsa rakpart 7., könyvvizsgálói igazolvány száma: MKVK ) végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulás értéke valamint az ellenében adandó részvények száma, névértéke egyenértékségét megállapította. Az apport ellenében a vételi szándéknyilatkozatot tett Szabó Csaba ( Jogosult ) részére a fentiek szerinti (Hárommillió-kétszáznyolcvanháromezer-négyszázhetvenöt) db, egyenként 100 Ft névérték, összesen (Háromszázhuszonnyolcmillióháromszáznegyvenhétezer-ötszáz) Ft össz-névérték részvény kiadására került sor. Szándéknyilatkozatára, és fentiekre tekintettel az Igazgatóság feljogosította a Jogosultat (Hárommillió-kétszáznyolcvanháromezer-négyszázhetvenöt) db, 100 (Száz) forint névérték és kibocsátási érték, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A Jogosult az átvételre június 8-án kötelezettséget vállalt és az erre vonatkozó nyilatkozatot az Igazgatóság június 9-én kézhez vette. Az átvenni vállalt részvények ellenértékét (névértékkel megegyez kibocsátási értékét) képez apportszolgáltatást a Jogosult az átvételre vonatkozó kötelezettségvállalással együttesen teljesítette, jognyilatkozatával az apport tárgyát képez üzletrészt minden korlátozástól mentesen, teljes kören a társaság tulajdonába adta és rendelkezésre bocsátotta. Erre tekintettel a társaság új részvények zártkör forgalomba hozatalával történ alaptkeemelése megvalósult. Az alaptke-emelés a Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg /164. számú végzésével 2006.augusztus 25 i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte. Jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi fenti részvényeknek a BÉT részvények B kategóriájába történ bevezetését. A bevezetés várható idpontja: május vége. 15

16 V. RÉSZVÉNYEK V.1. Részvénystruktúra A társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptkéje db azaz Tizenhétmillióötszázhatvanhétezer-négyszázötvenhárom darab, egyenként Ft azaz Száz forint névérték, azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvénybl áll, amelybl db a BÉT-re bevezetett törzsrészvény és db a BÉT-re eddig be nem vezetett törzsrészvény. ISIN azonosító: HU Szavazati jog: Minden száz forint névérték névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít. Jegyzési elsbbség: Ha az alaptke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül els helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkez részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsbbség illeti meg. Ha az alaptke felemelésére zártkör forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsbbségi jog értend. Likvidációs hányadhoz való jog: A részvénytársaság jogutód nélküli megsznése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkez felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre. Osztalékhoz való jog: A részvényesnek joga van a Közgylés által a törvényi szabályok szerint felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalékhoz való jog). Jelen Tájékoztató összeállítását követ közgylési határozatokat a Melléklet tartalmazza. V.2. A részvénytke eltörténete A Phylaxia Pharma Nyrt., illetve a jogeld Társaság jegyzett tkéjének változásai: Idpont Összeg (Ft) Megjegyzés társaság alapítás tkeemelés egyesülés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés tkeemelés * tkeemelés * A BÉT és a Társaság honlapján megjelen közlemény szerint; cégbejegyzésére még nem került sor. 16

17 A Társaság jegyzett tkéje az január 1-jei egyesülést követen 500 M Ft lett. Az azt követ idszakban a Társaság jegyzett tkéje tkeemelés során ntt. Az április 14-i rendes közgylésen a Társaság jegyzett tkéjét a tulajdonosok a tketartalék terhére 500 M Ft-ról 650 M Ft-ra emelték, a Társaság neve pedig Bábolna Phylaxia Rt-rl Phylaxia Pharma Rt-re változott. A Társaság az Állami Pénz- és Tkepiaci Felügyelet határozata alapján - az januárfebruárjában történt nyilvános részvénykibocsátás révén - jegyzett tkéjét 790,7 M Ft-ra emelte. A lejegyzett részvények száma db. A Társaság ezt követen a törvényi rendelkezéseknek megfelelen a Budapesti Értéktzsde B kategóriájába került bevezetésre áprilisában a Faran Laboratories S.A. apportja révén került sor tkeemelésre, amely a görög szakmai partner termékeinek gyártási és forgalmazási jogát és ahhoz kapcsolódóan gyógyszereinek törzskönyvapportját jelentette zártkör alaptke-emelés Az alaptke felemelésére az alaptkén felüli vagyon terhére került sor. A kibocsátott részvényeket az összesen Ft összeg követeléseikrl lemondó hitelezk szerezték meg zártkör alaptke-emelés Ft értékben Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az AD TISA Novi Knezevac a részvények ellenében ipari és kereskedelmi célú ingatlanok bérleti jogát bocsátotta a társaság rendelkezésére zártkör alaptke-emelés Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apportot a társasággal szemben fennálló, a társaság által elismert, összesen Ft összeg követelések képezték zártkör alaptke-emelés Az alaptke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az SZ és K Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelsség Társaság törzstkéjének 50 %- át azaz felét képez üzletrész tulajdonjoga, melynek értéke Ft. 17

18 VI. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA VI.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: Phylaxia Pharma Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg Magyarország A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u (cégbejegyzés alatt) korábbi székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 79. A Társaság fióktelepei: 2943 Bábolna, Mészáros u Tamási, Szabadság u Eger, Szövetkezet út 1. (cégbejegyzés alatt) A Társaság internet elérhetsége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetsége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának idpontja: Az eredetileg 1912-ben alapított Phylaxia Szérumtermel Rt. jogutódja, a Phylaxia Oltóanyagtermel Vállalat február 14-én alakult át részvénytársasággá, majd január 1-jén egyesült a Bábolna Pharma Rt-vel. A Társaság alaptkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptkéje (jegyzett tkéje) Ft azaz Egymilliárd-hétszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenötezer-háromszáz forint. A hatályos alapszabály kelte: június 8. (módosítás cégbejegyzés alatt) A Társaság mködésének idtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyez, amely minden év január 1-tl december 31-ig tart A Társaság tevékenysége Ftevékenység: Gyógyszerkészítmény gyártása A Phylaxia Pharma Nyrt. tevékenységi körébe állatgyógyászati gyógyszerkészítmények, ferttlenít és irtószerek, agrobiológiai termékek, növényi hozamfokozók gyártása és forgalmazása tartozik. 18

19 Az Igazgatóság tagjai: Dr. Tóth Péter, elnök Dr. Sándor Tibor Schalk, Ingo Klaus (cégbejegyzés alatt) Módis Imre Dr. Homolya Ferenc Carlos Barranco Bai Buczi Miklós (cégbejegyzés alatt) A Felügyel Bizottság tagjai: Angyal Zoltán, elnök Gyimesi Gáborné Dr. Mészáros Lajos Dr. Tanító Dezs (cégbejegyzés alatt) A Társaság ügyvezetése Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató Dr. Sándor Tibor általános vezérigazgató-helyettes A hirdetmények közzétételének helye (cégbejegyzés alatt): A társaság hirdetményeit - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történ közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU A Társaság július 7-én megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték, valamint a június 8-án megvalósított zártkör alaptke-emelése során kibocsátott db, egyenként 100,- Ft névérték és kibocsátási érték részvényei a Társaság korábbiakban kibocsátott részvényeivel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) névre szóló dematerializált törzsrészvények. VI.2. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA: június 26. napjától március 05. napjáig: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1023 Budapest, Levél u. 4. III. em. 5.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Valóczki Andrea (a.n.: Nyilas Erzsébet; lakcím: 1041 Budapest, Liszt F. u. 23/b. III/5.; kamarai száma: ) Cégbejegyzés alatt álló könyvvizsgáló: AUDIT-KONTIR Pénzügyi Tanácsadó, Adószakért és Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 70. Fszt. 1.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Szikszai Tamás (a.n.: Melnik Ilona; lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 230.; kamarai száma: ) A könyvvizsgálóknak semmilyen érdekeltsége nincs a Kibocsátóban. 19

20 VI.3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Társaság szempontjából meghatározó, január 1-jén egyesült - a magyarországi állatgyógyászati és agrobiológiai termékek piacán önmagában is jelents - társaságok, a Phylaxia Rt. és a Bábolna Pharma Rt., valamint az egyesülésük folytán létrejött vállalkozás, a Kibocsátó rövid története: Phylaxia Rt Közvetlenül a párizsi Pasteur Intézet létrejötte után Európában másodikként dr. Köves János és Hutyra Ferenc megalapították a Phylaxia Szérumtermel Rt-t, ahol nagy sikerrel gyártani kezdték dr. Hutyra Ferenc professzor által a világon elsként kidolgozott sertéspestis elleni szérumot, valamint a dr. Köves János által vezetett kutató-fejleszt társaság által az állatbetegségek széles skálája (veszettség, szopornyica, himl, baromfipestis) ellen kifejlesztett szérumokat Megkezddött a humánoltóanyag-termelés (diftéria-anatoxin, TBC, himl elleni készítmények) A Phylaxia Szérummvek Rt. felvásárolta a Hungária Szérummvek Rt-t, valamint magába olvasztotta az Állami Oltóanyag Termel Intézetet. Az 1930-as évek közepére a Phylaxia termékek a világ számos pontjára jutottak el, nemzetközi hírnevet szerezve a vállalatnak Az összes államosított magyarországi oltóanyag-termel intézetet összevonták Phylaxia Oltóanyag Termel Intézet néven A humán oltóanyag-termelési ágazatot leválasztották a Phylaxiától, és a jelenlegi Humán Zrt. jogeldjéhez került A nagyüzemi állattenyésztés fejldése fokozatosan igényelte a veteriner készítményeket, ezért a társaság termékei iránt folyamatosan ntt a kereslet. A Phylaxia a hazai piac mellett fként a volt szocialista országokat látta el oltóanyagokkal, ám a nyugat-európai exportja is jelents maradt. A vállalat számos szakembere dolgozott a WHO-FAO programokon Marokkóban, Mongóliában, Egyiptomban, Libanonban, Szíriában, Kubában A Phylaxiának a takarmánytáp- és premix üzletágát állami rendelkezésre át kellett adnia a Bábolnai Mezgazdasági Kombinát és a Hajdúsági Agráripari Egyesülés számára Nagy összeg világbankhitel segítségével a fermentációs ipart megújító beruházást kezdett a cég. A program keretében Európa egyik legkorszerbb fermentációs üzeme épült fel, viszont a társaságot csd-közeli helyzetbe juttatta a jelents pénzügyi teher. 20

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA PHARMA NYRT. Ez a Tájékoztató a Tkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történ beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT I./1. Gazdasági környezet, ágazat helyzete A legutóbbi években számos új jelenség tanúi vagyunk a világban és az EU-ban is, amelyek mélyrehatóan változtatják meg a mezgazdaságot,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT I. 1. ) Az ágazat helyzete A 2006. gazdasági év a hazai mezgazdaság számára ellentmondásosan alakult. A növénytermesztésben - a tavaszi belvizek miatt keletkezett károkat leszámítva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 2. számú módosítás. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 2. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2014.június 26-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2014. 06. 26. közgylési határozat A Közgylés a 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483)

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Alaptájékoztató 1. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató 1. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató 1. számú módosítás A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi 45.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenötmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező,

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2011. 06. 29. közgylési határozat A Közgylés a 2011.

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

GYORSJELENTÉSE 2006. 06. 30. KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT

GYORSJELENTÉSE 2006. 06. 30. KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT GYORSJELENTÉSE 2006. 06. 30. KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT I. Általános megállapítások I. 1. ) Az ágazat helyzete. A hazai állattenyésztés kritikus átalakulási folyamaton megy keresztül. Az elemzők szerint

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

KIVONAT a PHYLAXIA PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság

KIVONAT a PHYLAXIA PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság KIVONAT a PHYLAXIA PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) 2008. február 25-én megtartott

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2015.június 25-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2015. 06. 25. közgylési határozat A Közgylés a 2015.

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak:

A beolvadás jogi, gazdasági és szakmai indokai az alábbiak: A Díjbeszedő Nyomda Zrt. (a továbbiakban: DBNY) és az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (a továbbiakban: EPDB) 2015. október 16. napján elhatározott beolvadással történő átalakulási közleménye 2015. október

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k: A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Az Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzék: Cg. 01-10-043638 a továbbiakban: Társaság) Dr. Spéder Zoltán (anyja neve: Boller Anna,

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Skoglund Holding Befektetési Rt.

Skoglund Holding Befektetési Rt. Skoglund Holding Befektetési Rt. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Éves beszámolóhoz 2005. január 01. 2005. december 31. I. Általános kiegészítések 1.1 A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A vállalkozás szöveges bemutatása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben