I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT)"

Átírás

1 A proect kidolgozásában részt vett a Kassai Műszaki Egyetem Logisztikai- és Gyártórendszerek Tanszéke (KME-LGYT), valamint a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke (ME-ALT). A proekt céla a kidolgozó felek által felaánlott és egyeztetett témák tudás és technológiai transzfere. A transzferre felaánlott 8 téma kidolgozása eredményeképpen kapott rövid magyar, angol és szlovák nyelvű tartalmi összefoglalók felaánlásra kerülnek a potenciálisan érdekelt magyar és szlovák KKV-knek. A témák teresztése közös felesztésű honlapon keresztül történik. A tudás és technológiai transzfer szolgáltatók folyamatos kapcsolatot tartanak az érdeklődő KKV-kel, elősegítik az érintett témák megvalósítását, K+F kapcsolatok létrehozását. I. Szintézis módszer a logisztikai rendszerek tervezésénél (KME-LGYT) Az ú logisztikai rendszer létrehozásának és a elenlegi logisztikai rendszer felesztésének alapa a szintézis. A szintézis módszere magába foglala az ú hatékony rendszer tervezési elárásait, folyamatait. 5 módszer alkalmazható a szintézishez: szimulációs elárás, heurisztikus módszer, benchmarking, analitikus elárás, esettanulmányok. A cél minden esetben a többcélfüggvényes optimálás, a elenlegi rendszer tökéletesítése. II. Gyártási, szerelési és karbantartási logisztikával integrált folyamatok automatikus nyomkövetése (ME-ALT) Az automatikus nyomkövetés tervezési módszerei az alábbi feladatokra terednek ki: a teles logisztikával integrált technológiai folyamat részfolyamatokra bontása, a csatlakozási pontok meghatározása, az egyes részfolyamatok egyes szakaszaiban a nyomkövetésre szolgáló kódok (információhordozók) elhelyezésére (munkadarab, egységrakomány, szállítóeszköz, tárolóhely, stb.),

2 az un. referencia pontok kielölésére, ahol a nyomkövetett anyagról pontos információt kell szerezni: belépésnél ki kell olvasni a kódból közvetlenül (kódleolvasóval) és/vagy közvetetten (a nyomkövetést felügyelő számítógép memóriáából) azokat az információkat, amelyből kifelesztett mikroalgoritmus segítségével megada a következő állapotváltozást, a kilépéskor a kódra közvetlenül vagy közvetetten be kell írni azokat az állapotváltozásokat, amelyek a referencia pontban történnek. az egyes referencia pontokban kiolvasandó és bevivendő információk feltárására, anyagfatánként, alkatrészenként, munkadarabonként a megfelelő kód kiválasztására, a referencia pontokhoz tartozó információk meghatározott mintavételezését követő matematikai, statisztikai módszerekkel nyert eredmények hasznosítása: a vállalati logisztikai kontrollingnál, a folyamatok tervezésénél, a folyamatok reengineeringénél. III. Beszállítói logisztikai klaszterek optimális kialakítása, működtetése és virtuális hálózatba való kapcsolása (ME-ALT) A téma részterületei: a ellegzetes beszállítói klaszterek változatainak feltárása, a virtuális logisztikai vállalatra épülő klaszter belső struktúráa, külső kapcsolatai, működési koncepcióa, szervezeti felépítése, több változatban egy olyan dinamikus hozzárendelési modell és módszer, amely alkalmas a beszállítók, felhasználók, másodlagos beszállítók és logisztikai szoláltatók optimális hozzárendelésére, a klaszterek irányítását megalapozó matematikai modell és módszer, a szükséges irányítási stratégia és a szükséges információs és információ technológiai rendszer. IV. Elosztó hálózatok paraméterei és szerkezete (KME-LGYT) A cél a gyártótól a vevőig történő áruelosztás intenzitásának, módszerének meghatározása, pl. fontosak az alábbiak: az elosztó hálózatok felépítésének, működésének elvi szabályai, az elosztó hálózatok szerkezete raktárak, elosztó raktárak, elosztó csatornák, valamint kapcsolatai, 1

3 hierarchia szinte, elosztás intenzitása, tárolási kapacitás számítása. A fent említett elvek, elárások alkalmazása energetika, szolgáltatás és áruelosztás területén. V. Kapacitástervezés (KME-LGYT) A kapacitástervezés a tervezési folyamat fontos része, valamint megolda az értékesítési és termelési sorrend meghatározásának problémáát. A kapacitástervezés alap tevékenységei a következők: bemenő alapadatok előállítása, úgy mint technológiai és gyártási előírások, sorrendek, technológiai szempontok alapán döntéshozatal, gyártás technológiai előkészítése, anyagszükséglet és rendelés meghatározása, kapacitás kiegyenlítés, gazdaságossági számítások, optimális készletszint meghatározás. VI. Gyártási folyamatok ütemezésének és optimálásának módszerei (KME-LGYT) A gyártási folyamatok ütemezésének és optimálásának módszere alkalmas az egyes tervezési intervallumokban (pl. havi-, heti-, napi tervek) az egyes vezetői szintek (divíziók, telephelyek,.) feladatainak meghatározására és szétosztására. Az alkalmazott alap elárások a következők: kapacitás optimálás módszere, hozzárendelési problémák módszere lineáris és dinamikus modell, szekvenciális elárások indirekt és direkt szekvenciális elárások. A fenti elárások alkalmazása lineáris és lineáris-diszkrét folyamatok esetén, mint pl. a Slovalco Žiar/Hronom alumíniumgyártásánál, Chemosvit (Svit) műanyag fólia gyártásánál. VII. Nemzetközi áruszállító áratok logisztikai ellemzői kontrolling rendszere és a áratok tervezésére és irányítására szolgáló módszerek intenzifikálása (ME-ALT) A téma résztémái: a nemzetközi áruszállító áratok hisztorikus adatai feldolgozásra épülő vállalati logisztikai rendszer ellemzői és a legfontosabb mutatói, 2

4 egy olyan forgatókönyv, amely alapán kiadódik, hogy a logisztikai kontrolling hogyan hasznosítható: a vállalti menedzsment, a árattervezés, a áratirányítás, a nemzetközi áruszállító rendszer reengineering szintén, számítógépes modellek és módszerek a árattervezési és áratirányítási feladatok esetére, számítógépes szoftver az egyes nemzetközi áratok önköltségszámítására, módszer az outsourcingba adás eldöntésére. VIII. Mechatronikai termékek szerelősorainak alkatrész ellátása (ME-ALT) Alapadat: szerelősorok szerelési programa, termékekre vonatkozó beépülési mátrix. A számítógépes modellek és módszerek a következő részterületekre terednek ki: feltételek mellett, milyen alkatrésznél lehet JIT elvű beszállítást alkalmazni, milyen ütemidővel, alkatrészenként milyen legyen az egységrakomány ill. az egységrakományképző eszköz, a szerelőüzemben milyen alkatrésztároló legyen kialakítva: több szerelősor részére közös tároló, szerelősoronként külön-külön tároló, munkahelyi tároló, ill. előzőek kombinációa, milyen legyen az alkatrésztároló készletszinte, milyen ütemben, hová, milyen eszközzel történhet az egyes alkatrészek kitárolása. A továbbiakban a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke (ME-ALT) által kidolgozott 4 téma rövid tartalmi összefoglalóa kerül bemutatásra. 3

5 II. GYÁRTÁSI, SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI FOLYAMATOK LOGISZTIKÁVAL INTEGRÁLT AUTOMATIKUS NYOMKÖVETÉSE A kódok az információgyűtési funkcióa során azonosíták azt a tárgyat, amely azt hordozza, ezáltal a szerzett információk a logisztikai rendszer egyes eleméhez egyértelműen hozzárendelhetők. A kódok saátossága, hogy egy meghatározott kódhordozóra olyan eleket viszünk fel, amelyek gépi úton olvashatók és írhatók. A kódhordozó a logisztikai rendszer ellegzetes pontaiban elhelyezve alkalmas lehet a rendszer adott pontának azonosítására, a elrendszerrel rögzített tuladonságok automatikus kiolvasására. A kódok által nyert információk lehetnek: - statikusak, ha a kód tartalma a rendszer működése során nem változik, - dinamikusak, ha a kód tartalma, meghatározott állapotváltozást követően megváltozik. Napainkban főleg az optikai és elektronikus kódhordozók kerülnek alkalmazásra. A kódok elhelyezhetők az egységrakomány-képző eszközön, munkadarabon, terméken, tárolóhelyen, pályapontban. A kódolás saátosságait az 1. ábra mutata be. 1. ábra A kódolás saátosságai Az olvasható kódok működését a 2. ábra mutata, amelyben három modul elenik meg: érzékelés (kódleolvasás), adatátvitel és adatkiértékelés-hasznosítás. 4

6 2. ábra Az olvasható kódok működési elve A kódleolvasóból kapott digitális el vagy a számítógéphez kerül feldolgozásra, vagy a vezérlőegységhez kerül. Az egységes kódrendszer alkalmazásának elentősége az áruk gyors azonosításának, felismerésének, az anyagáramlási intenzitás növelésének az alapkövetelménye, a térbeli elosztási és a teles logisztikai rendszerekben egyaránt. A raktári folyamatok irányítása, a beés a kiszállítással összefüggő anyagmozgatási és információs folyamatok meggyorsításának igénye, a készletnyilvántartással és szabályozással összefüggő feladat stb. egy olyan egységes árukód megalkotását és elteresztését kívána, amely egyértelműen definiál minden terméket azok teles élettartama alatt, függve azok tartózkodási helyüktől. Az azonosításon kívül a kódok a gépi leolvasás lehetőségét kihasználva alkalmasak a tranzakciók irányítására, és az elvégzett folyamatok visszaelzésére. (3. ábra) 3. ábra Tranzakciók és irányítási folyamatok 5

7 A teles gyártási logisztikai folyamatot részfolyamataira kell bontani melyek a következők: alapanyagraktár logisztikai részfolyamatai, gyártási, szereldei tevékenység részfolyamatai, elosztási tevékenység részfolyamatai. A folyamatok analizálásánál az egyes részfolyamatok esetében meghatározásra kerül, hogy: melyek azok a referencia pontok, ahol szükséges bizonyos információkat a kód segítségével reprezentálni, milyen információval kell a kódot bővíteni, módosítani, milyen módon lehet a kód tartalmát módosítani, változik a vizsgált pontban az egységrakomány (pl.: megbontásra kerül, ú egységrakományt képeznek belőle egy technológiai megmunkálást követően), hol kerülön sor az egységrakományon a kód elhelyezésére ill. ha nem lehetséges a kódot az egységrakományon elhelyezni, akkor mi legyen a kódhordozó. A teles gyártási logisztikai folyamat részfolyamatait elemi szakaszokra szükséges bontani Az elemi szakasz saátossága, hogy csak belépési pontban és a kilépési pontban történik nyomkövetés. A szakasz belső pontaiban, még ha előfordul is állapotváltozás, akkor sem történik nyomkövetés. Az optimális változat meghatározásánál azt kell figyelembe venni, hogy minél több elemi szakaszból áll egy részfolyamat, annál magasabb a kiépítés költsége (kódleolvasó/író, számítógépes terminál stb.), másrészről minél kevesebb az elemi szakasz, annál kevesebb információ fog rendelkezésre állni. A kód által megelölt címen tárola a felügyelő számítógép az éppen aktuális információt, amely kapcsolatban van a vállalati információs rendszert kezelő számítógéppel (pl. SAP rendszer). A gyártási-logisztikai folyamatban, ahogy módosul a kódhoz tartozó cím, munkadarab, egységrakomány állapota úgy a számítógépen az adott címhez tartozó információ is felülírásra kerül. 6

8 A vonalkód alapú számítógépes nyomkövetés alapelvei A 4. ábra a vonalkód alapú nyomkövetés alapelvét mutata. A termék az elemi szakaszra belépve leolvasásra kerül vonalkód tartalma. A kódleolvasás ele helyi számítógépes terminálon keresztül ut el a felügyelő számítógépbe, ahová a kódtartalmon kívül az elemi szakasz belépő helyének a kóda (HB i ) beérkezik. A számítógép rögzíti a termék beérkezési időpontát, megkeresi a számítógépen a kódhoz tartozó címet, és onnan kiolvassa és kiada az utasításokat, amely az elemei szakaszon lévő egységektől függően teles mértékben off-line módon a kezelőn keresztül történik a beavatkozás, vagy részben ill. teles mértékben közvetlenül, on-line módon. Ha az elemi szakaszon befeeződik az előírt művelet mielőtt a termék kilépve (FRK i ) a kódleolvasásra kerül elut a felügyelő számítógéphez és a kódhoz tartozó címre elut az elemi szakaszon bekövetkező állapotváltozás felül íra a címhez tartozó tartalmat. E mellett a felügyelő számítógép kiada a diszponáló utasításokat, amelyek a főreferencia ponttól való termék további útára vonatkozik. ha a kilépő terméknél más lesz a kódhordozó (pl. más egységrakomány képző eszközbe kerül) ú kód kerülhet kiírásra vagy ha használható a elenlegi kód, akkor az leolvasásra kerül és a el elut a felügyelő számítógéphez. Meg kell egyezni, hogy vonalkód alapú nyomkövetés minden referencia pont, főreferencia pont esetén az egyes elemi szakaszoknál minden esetben kapcsolatba kell lépni a felügyeletet ellátó számítógéppel. 4. ábra Az elemi szakasz nyomkövetésének alapelve vonalkód alapú rendszernél 7

9 Alapanyag raktározás és a hozzá kapcsolódó beszállítási és kiszállítási részfolyamathoz kapcsolódó kódolási feladatok A nyomkövetés referencia pontainál igényelt információk két csoportba sorolhatók: a beövő anyaggal, áruval kapcsolatos információk, a tároló zónákra, illetve az egységrakományok azokon belüli elhelyezkedésére vonatkozó információk. A beövő anyaggal, alkatrészekkel kapcsolatos információk: Ki az alapanyag beszállítóa? Milyen fatáú alapanyagot szállított be? Milyen alapanyagkódot tartalmaz? Mikor szállította be? Milyen mennyiségben szállította be? Szükség van-e minőségellenőrzésre? Melyik termékcsaládba tartozik az alapanyag? Melyik alapanyagraktárban kell tárolni az alapanyagot (külső, belső)? Az alapanyagraktár melyik részén kell elhelyezni az alapanyagot? A tároló zónákra, illetve az egységrakományok azokon belüli elhelyezkedésére vonatkozó információk. Melyik alapanyagraktárban kell elhelyezni az alapanyagokat? Az alapanyagraktárokon belül melyik polcfatában szükséges elhelyezni a termékcsaládoknak megfelelően a beérkező alapanyagokat, alkatrészeket? (könnyítve a gyártáshoz bekért komissiók elkészítését.) A vonalkódozás az egységrakományokon kívül történen csak, vagy a rakományon belül is? Az anyagokra, árufatákra vonatkozó információk kinyerhetők: beövő egységrakományoknál a ratuk elhelyezett vonalkód leolvasása útán (amennyiben a beszállító vonalkódot alkalmaz), a bizonylatokból kiolvasható információk, amelyek lehetnek: o bizonylatra nyomtatott vonalkód, o alfa-numerikus formában megadott adatok. 8

10 A tárolóhelyi zónákkal kapcsolatos ill. a zónákon belüli áru elhelyezésre vonatkozó információkat az alapanyag raktárat felügyelő irányító számítógépes rendszerből szükséges kinyerni on-line vagy off-line formában. A referencia pontban a kódnak közvetlenül vagy közvetetetten kell tartalmaznia az előzőekben részletezett beövő anyagokon a tároló zónára és abban való áruelrendezésre vonatkozó információkat, amelyeket ki kell egészíteni: az áru beérkezési időpontával, olyan információval, amely az áruátvételnél került észlelésre, például: árusérülés, minőség romlása, mennyiségi hiánya, stb., ha ú egységrakomány képzésre kerül sor, akkor az ehhez kapcsolódó információkat is meg kell adni. A kódolt információmennyiség, vagy a kódolt információmennyiséghez rendelhető további adatok mindig tartalmazzák a referencia pont kódát is. Az alapanyag raktár bemenő részfolyamataihoz kapcsolódó teles kódtartalmat az előzőekben leírtak szerint elentősen befolyásola, hogy az egyes tárolási zónákban a tárolás milyen egységrakományok felhasználásával történik: a beszállítótól beérkező egységrakományban marad az áru, a vállalatnál használatos belső egységrakomány képző eszköz kerül felhasználásra, amelyet csak a tárolásnál alkalmaznak (pl: a FIFO elv szerint működő átfutó polcok kék tároló ládái, amelyekből a gyártásba már a szürke ládákban kerül be az anyag), az előző pont szerinti egységrakomány kerül alkalmazásra, de tároláson kívül ugyanez az egységrakomány kerül felhasználásra az alapanyag kilépő pontát követő és egyéb referencia pontokban (pl. technológiai folyamatok egyes lépcsőiben), nem kerül egységrakomány képzésre, egyedi darabként kerül tárolásra az áru-, vagy alkatrészfata (pl: nagyobb méretű anyagok vagy különleges vevői igényekre beszállított alapanyagok, alkatrészek), kötegelve kerül tárolásra az áru-, vagy alkatészfata (pl. rúdanyagok,) ebben az esetben az áru-, vagy alkatrészfata mennyiségi egység szinten nem nyomon követhető. A könnyebb áttekinthetőség érdekében célszerű összefoglalni az egyes referenciapontokban: a teles kódolt információtartalmat az egyes előfordulási változatok esetén, azt, hogy az igényelt információk honnan nyerhetők ki, illetve szerezhetők be; a teles kód információ hogy és hol elenen meg. 9

11 III. BESZÁLLÍTÓI LOGISZTIKAI KLASZTEREK OPTIMÁLIS KIALAKÍTÁSA, MŰKÖDTETÉSE ÉS VIRTUÁLIS HÁLÓZATBA VALÓ KAPCSOLÁSA Olyan módszert és rendszert aánlunk felhasználásra, alkalmazásra, amely a beszállítói tevékenységet intenzifikála, alkalmassá teszi a beszállítókat arra, hogy a felhasználók által igényes feladatokat gazdaságosan el tuduk látni. Ezen célkitűzéseket a klaszter szervezet képes optimálisan megoldani. A klaszter olyan önszerveződő autonóm tagokból épül fel, amelyeknek a következő a tagozódása: a főbeszállítók, akik a felhasználó vállalatoknak végeznek beszállításokat (pl. alkatrész-beszállítás), másodlagos beszállítók, akiknek az a feladatuk, hogy a főbeszállítók alapanyagellátását biztosítsák, logisztikai szolgáltatók végzik el a klaszter tagok részére a logisztikai szolgáltatásokat. A klasztert egy virtuális logisztikai központ irányíta. Vagyis térbelileg távolabb eső főbeszállítók, másodlagos beszállítók, logisztikai szolgáltatók számítógépes hálózatán keresztül tudák tartani a kapcsolatot a Virtuális Logisztikai Menedzser Centrum között. A Virtuális Logisztikai Menedzser Centrum (VLMC) úgy működik, hogy csak közvetíti, megkeresi a klaszter szintű együttműködést, a kapcsolatok létrehozását csak szervezi, az üzleti kapcsolatokat az együttműködő klasztertagok egymás között oldák meg és a VLMC a közvetítési feladatokért bizonyos összeget számol fel. A másik változatként Virtuális Logisztikai Menedzser és Business Centrumként (VLMBC) működik: összegyűti a klaszter tagok igényeit, koordinála a klaszter tagok (pl. beszállítókfelhasználók) közötti együttműködést, az üzleti kapcsolatokat a klaszter és a klaszter tag között a VLMBC láta el. A következő kérdésekben kell a Virtuális Logisztikai Menedzser és Business Centrumnak (VLMBC) dönteni: milyen beszállítási feladatokra kívána a klasztert létrehozni: o gépészeti alkatrészek, részegységek előállítása, o műanyag alkatrészek előállítása, o elektronikai, mechatronikai termékek előállítása, o karbantartási feladatok ellátása, 10

12 o a VLMC vagy a VLMBC által szervezett klaszter lehet homogén, amely csak azonos faladatokat ellátó klaszter tagokból áll, o lehetnek inhomogén klaszterek is, amelyek elemei más-más feladatokat végeznek. A következő ellegzetes inhomogén klaszterek lehetségesek: autóipari beszállítók, általános gépgyártó beszállítók, mechatronikai termékeket beszállítók klasztere. A felhasználásra, alkalmazásra kerülő módszereknél részletesen leírásra kerül, hogy milyen vizsgálatot kell elvégezni a klaszter létrehozóának. Meg kell vizsgálni, hogy az adottságok alapán: homogén klaszter tagok láták el a főbeszállítói feladatokat, milyen legyen a klaszter által gyártott termék, ha az inhomogén klaszter mellett döntött, akkor milyen esetet választ. A klaszter struktúra kialakítását és a vizsgálódás elemzési módszerét befolyásola, hogy: a főbeszállító klaszter tagok adottak, és ezekhez keressük a felhasználókat, vagy a felhasználók adottak, és a felhasználók által meghatározott beszállítói feladatokat kell megoldani. Az általunk leírt módszer avasola, hogy a klaszter alapító végezzen egy előzetes felmérést: a főbeszállítók és a felhasználók körében. E felmérést követően általában kiadódik: bizonyos számú főbeszállító, ill. bizonyos számú felhasználó. Ezért a klaszter létrehozásánál általában fontos feladat: a főbeszállítók, felhasználók számának a bővítése. Általában a klaszter tagok kialakulása ill. a felhasználói kör létreötte egy dinamikusan változó feladat. Ugyanakkor kell lenni egy induló változatnak, amelynél a klaszter létrehozható. Az általunk kidolgozott módszer megada, hogy adott feltételi rendszer esetén, hogyan választhatók ki: a főbeszállítók és a felhasználók. 11

13 A főbeszállító klaszter tagoknak a leírt módszer szerint meg lehet választani a másodlagos beszállítókat, amelyek feladata a főbeszállítók részére a nyersanyag szükséglet biztosítása. A felaánlott módszer szerint az induló állapotnak megfelelően megtörténhet a főbeszállítók és felhasználók hozzárendelése. A megadott elárás és módszer szerint, ha adottak: a főbeszállítók, a felhasználók, a másodlagos beszállítók, elvégezhető a logisztikai szolgáltató klaszter elemekhez: főbeszállítók, másodlagos beszállítók hozzárendelése. (Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a felhasználóknak a főbeszállító szállít.) Ha viszont a felhasználó olda meg a szállítási feladatot, akkor ezt a logisztikai feladatot a logisztikai beszállítókra vonatkozó feladatokhoz soroluk. A klaszter alapítónak a felaánlott módszer alapán el kell végezni azt a vizsgálatot, hogy melyik logisztikai szolgáltató, és másodlagos beszállító legyen illetve maradon a klaszter belső taga. Ugyanis a logisztikai szolgáltatónak ill. a másodlagos beszállítónak képesnek kell lenni a elentkező feladatok megoldására. Ugyanakkor a VLMC ill. a VLMBC feladata, hogy gondoskodon a logisztikai szolgáltatóknak és másodlagos beszállítóknak a klaszteren kívüli vállalatoknál, vállalkozásoknál a feladatok kereséséről. Könnyen belátható, hogy ha a másodlagos beszállítóknak ill. a logisztikai szolgáltatóknak, mint belső tagoknak alacsony a kihasználtsága, akkor külső tagként kedvezőbb a működésük, mert ez esetben nem kell a VLMC-nek vagy a VLMBC-nek gondoskodni folyamatos feladat ellátásról. A megadott módszer, elárás alkalmazásánál: főbeszállítók felhasználók, főbeszállítók másodlagos beszállítók, főbeszállítók logisztikai szolgáltatók munkáát szoftverek segítik. Egy adott statikusnak tekinthető főbeszállító-felhasználó hozzárendelést, adott statikus időszakon folyamatos diszponálási feladatként kell a VLMC-nek ill. VLMBC-nek megoldani. Az általunk felaánlott módszerben, elárásában részletesen ismertetésre kerülnek a diszponálási feladatok, amelyek kiterednek: egy-egy beérkező konkrét felhasználó megrendelésnek egy vagy több felhasználóhoz való hozzárendelésére, 12

14 egy-egy főbeszállítónál elentkező alapanyag igényt biztosító másodlagos beszállító megválasztására, a feladatsor során elentkező logisztikai szolgáltatók hozzárendelésére a másodlagos beszállítókhoz ill. a főbeszállítókhoz. Általában a felhasználók nem tartoznak a klasztertagok sorába. A hasznosításra, felhasználásra felkínált rendszernek, módszernek az is része, hogy akkor zárult egy-egy statikus szakasz, ha o felhasználók által megváltozik (bővül vagy szűkül) a beszállítókkal szembeni igény, o a klaszter építés szempontából ú potenciális főbeszállítók elennek meg. az ú statikus szakasznál a főbeszállítók és felhasználók közötti hozzárendelést is el kell végezni. Meg kell egyezni, hogy a megváltozott statikus hozzárendelés miatt egy-egy főbeszállító is kimaradhat a klaszterből. Erre azonban csak kivételes esetben kerül sor, ha pl. olyan terméket gyártott, amely speciális, más területen nem használható. Ha csökkent is egy-egy főbeszállító kihasználása a klaszteren belül, akkor is keresni kell azokat a külső vállalatokat, beszállítókat, ahol a főbeszállító klasztertag külső feladatokat tud felvállalni, és gazdaságosan működhet. A leírtakban rövid összefoglaltuk azt a felhasználó, alkalmazó program csomagot, amely a klaszter típus változatai szerint kezelhető. Nem tértünk ki azon részleltekre, hogy a klaszter VLMC és VLMBC mint menedzser szervezet milyen tuladonosi háttérrel rendelkezik, ill. hogy a klaszter működésének technikai, informatikai háttere hogyan biztosítható. A felhasználói aánlásokban, hasznosítási avaslatokban erre adódnak aánlások, változatok. Végezetül meg kell egyezni, hogy a felhasználásra, alkalmazásra felaánlott modulok konkrét realizálása során igény szerint egy-egy esetnek a kidolgozásában feladatot vállalunk. 13

15 VII. NEMZETKÖZI ÁRUSZÁLLÍTÓ JÁRATOK LOGISZTIKAI JELLEMZŐI KONTROLLING RENDSZERE ÉS A JÁRATOK TERVEZÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK INTENZIFIKÁLÁSA A vállalatirányítási rendszerek legfőbb előnye, hogy számos a vállalat tevékenységével kapcsolatos információt tartalmaznak. A hátrányuk azonban az, hogy az uniformizált merev szoftverek nehezen illeszthetők a felhasználó vállalatok egyedi folyamataihoz és igényeihez, illetve a nagyméretű adatbázisból nem minden esetben kérhetők le a célirányos elemzések, kiértékelések. Ezért is fontos olyan szoftverek készítése és alkalmazása, melyek a múltbeli adatok alapán a szállítmányozási tevékenység logisztikai mutatók alapán történő kiértékelését lehetővé teszik. A szállítmányozási folyamat optimális kialakítása továbbá szükségessé teszi annak az ismeretét, hogy a tervezett szállítási feladat milyen önköltséggel telesíthető. Hisztorikus adatok kiértékelése alapán elvégezhető elemzések Archivált adatok alapán a vállalat szállítmányozási tevékenységének logisztikai mutatók alapán történő kiértékelése fontos információkat szolgáltat a menedzsment és az operatív irányítás számára. Hisztorikus adatok alapán az elemzéseket célszerű elvégezni az egyes árművekre, ármű típusokra és áratokra vonatkozóan az 5. ábra struktúráa alapán. 5. ábra Logisztikai ellemzők kiértékelésének struktúráa 14

16 A szállítmányozási tevékenység logisztikai mutatók alapán történő kiértékelése fontos információkat szolgáltat, hiszen a hisztorikus adatok kiértékelése ól áttekinthető képet ad a vállalat tevékenységéről, ami segíthet a vállalati vezetés övőbeni stratégiai döntéseinek meghozatalában, az operatív irányítás számára a rövid- és hosszú távú tervek készítésénél, valamint a szükséges beavatkozások meghozatala során egyaránt hasznos lehet. A vizsgálati időszak kiválasztása után az 5. ábrán bemutatott logisztikai ellemzőknél a következő matematikai és statisztikai ellemzők szerinti kiértékelések célszerűek, melyek a vizsgált adatsor ellegére adhatnak hasznos információkat: a vizsgált ellemző minimális értéke: η min, a vizsgált ellemző maximális értéke: η max, szórás: σ, várható érték: _ η, a szórás várható értékhez viszonyított aránya: φ 1 =σ / _ η, a maximális érték várható értékhez viszonyított aránya φ 2 = η max / _ η, a minimális érték várható értékhez viszonyított aránya φ 3 = η min / _ η. A tanszéken kifelesztett logisztikai ellemzőket kiértékelő szoftver alkalmas a fentiekben leírt logisztikai ellemzők tetszőleges időszakra vonatozó matematikai és statisztikai kiértékelésére, valamint grafikus ábrázolására. Ki lett dolgozva tehát a hisztorikus adatok feldolgozásának módszere, a kapott mutatók értékei, illetve az egyes logisztikai ellemzők közötti összefüggések feltárása alapán pedig a szükséges intézkedéseket meghatározó forgatókönyveket, kvázi szakértői rendszert ki lehet feleszteni. Áruszállító áratok önköltség számítása Az egyes teherszállító áratok szervezésénél a legfőbb szempont a gazdaságosság, mely több szállítási igény egyideű kielégítését teszi szükségessé egy köráraton belül. A gazdaságos köráratok szervezéséhez nélkülözhetetlen az egyes áratok önköltségének számítása. A szállítási feladatok telesítése háromféleképpen lehetséges: A.) saát árművel és személyzettel végzett szállítás; 15

17 B.) bérelt árművel, de saát sofőrökkel végzendő fuvar; C.) bérelt ármű és személyzet (outsourcing) igénybevételével. A fenti három lehetséges végrehatási mód közül egy adott szállítási feladatra az optimális telesítési forma kiválasztása egy önköltség számítás alapán történhet. A következőkben a kidolgozott önköltségszámítási módszer elmélete kerül bemutatásra a fent említett három esetre. A.) ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS SAJÁT JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ FUVAROZÁS ESETÉN S Egy árat teles önköltsége ( K Ö ) a következő költségkomponensek összege: K S Ö K Ü + K R + K A + K E + K G + = K. (1) SF ÜRESJÁRATOK KÖLTSÉGE A fuvar telesítése során a ármű által üresen, rakomány nélkül megtett szakaszokra adódó költségek. K Ü = k L, (2) ahol: L Ü az üresárati úthossz a -edik áratnál; k az üresárat falagos költsége a -edik Ü áratnál. Ü Ü RAKOTT JÁRATOK KÖLTSÉGE A fuvar telesítése során a ármű által terhelten megtett út során adódó költségek. K R = k L, (3) R R ahol: k a -edik áratot telesítő rakott árműnél adódó falagos költség; L R R a -edik ármű által rakottan megtett úthossz. A JÁRMŰVEK ÁLLÁSIDEJÉNEK KÖLTSÉGE A fuvar telesítése során különböző okok miatti állásidők összegeként előálló költségkomponens: K A = ( TRA + TWA + THA + TPA + TSA ) k A (4), 16

18 ahol: T RA a fel- és lerakodási idő; T WA a fel- és lerakodásra várakozási idő; T HA a határátkelésnél várakozási idő; T PA a kötelező pihenőidő miatti állásidő; T SA a kamionstop miatti állásidő; k A a falagos állásidő költsége. JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Összes árulékos költség az autópálya használati dí ( K díak ( K EP ) összege: E EA EP EA ), valamint a fizetendő parkolási K = K + K. (5) A GÉPJÁRMŰVEZETŐK ÁTLAGOS BÉRE KG = T b, (6) ahol: T a árat telesítéséhez szükséges idő; b a gépárművezetők átlagos költsége. A SAJÁT JÁRMŰPARK FENNTARTÁSI KÖLTSÉGE KSF = T ks, (7) ahol: T a árat végrehatásához szükséges idő; k S 1 napra eső árműfenntartási költség ( biztosítás + lízing + karbantartás). B.) ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS BÉRELT JÁRMŰ ESETÉN A bérelt árművek költségszámítása azonos a saát árműveknél leírtakkal, csak ebben az esetben a saát ármű fenntartási költségek ( K SF ) helyett a bérleti díat ( K B ) kell fizetni. A árat teles önköltségének ( B Ö ) K számítása a következőképpen adódik: K B Ö KÜ + K R + K A + K E + K G + = K, (8) B ahol: a bérelt ármű után fizetett bérleti dí: K B = T k, (9) Bi k Bi az időegységre vonatkozó bérleti dí; T a árat végrehatásához szükséges idő; i a bérletbe adó vállalat azonosítóa. 17

19 C.) ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS OUTSOURCING-BA ADÁS ESETÉN Outsourcing-ba adás esetén, egy árat teles önköltsége ( O Ö ) adás költségével: KC K megegyezik az outsourcing-ba O = K Ö. (10) A szállítási feladat telesítési módának (saát árművel, bérelt árművel, outsourcingba adással) megválasztása - Saát árművel és személyzettel végzett fuvarozás esetén adódó nyereség ( N S S N AM K Ö S ) számítása: =. (11) ahol: S A a megbízó által fizetett ár, K Ö a saát ármű teles önköltsége. M B - Bérelt árművel, de saát sofőrökkel végzendő fuvar esetén adódó nyereség ( N ): B B N AM K Ö =, (12) ahol: B A a megbízó által fizetett ár, K Ö a bérelt ármű, ill. saát sofőr estén a teles M önköltség - Bérelt ármű és személyzet (outsourcing) esetén elentkező nyereség számítása ahol: A M : a megbízó által fizetett ár, O O N AM K Ö =, (13) O K Ö az outsourcing költsége. Ha: N O S > N és N O > N B - tehát az outsourcing-ba adással a nyereség nagyobb, mint ha saát- vagy bérárművel és saát személyzettel végeznénk el a megbízást, akkor a megfelelő választás az outsourcing-ba adás. Ha: N B S > N és N B > N O - tehát a bérelt ármű használatával a nyereség nagyobb, mint ha saátárművel és saát személyzettel végeznénk el, vagy outsourcing-ba adnánk ki a megbízást, akkor a megfelelő választás a ármű bérlése. 18

20 Ha: N S B > N és N S > N O - tehát a saát ármű és saát személyzet, használatával a nyereség nagyobb, mint ha bérelt árművel és saát személyzettel végeznénk el, vagy outsourcing-ba adnánk ki a megbízást, akkor a megfelelő választás -ha van kapacitás- a saát ármű használata. A logisztikai ellemzőket kiértékelő szoftverrel egy időben kifelesztésre került egy szállítási árat önköltségszámításra alkalmas szoftver is. A gazdaságos szállítási feladatok ellátásának érdekében fontos a szállítási áratok fentiekben bemutatott elmélet alapán számított önköltségének ismerete, valamint az is, hogy a fuvarszervező a szállítmányozási igény elentkezésekor azonnal képes legyen az önköltség ismeretében áraánlatot tenni a szállítási feladatra. A pontos önköltségszámításhoz nélkülözhetetlen a hisztorikus adatok feldolgozásából származó egyes paraméterek kinyerése, melyet a logisztikai ellemzőket kiértékelő szoftver szolgáltat. A két program integrálása egy olyan tökéletes szoftvert eredményezhet, mely gazdaságos áratok szervezését, valamint a vállalat szállítmányozási tevékenységével kapcsolatos döntések hatékony és megalapozott támogatását segíti. Részletesebb információszolgáltatás, illetve a fenti tématerületen felmerülő bármely ellegű együttműködés esetén állunk rendelkezésre. 19

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Dr. Prof. Emeritus Dr. hc. mult. Cselényi József egyetemi tanár Dr. habil Illés Béla Ph.D. tanszékvezető

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség.

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség. 0., ELŐADÁS LOGISZTIAI ÖLTSÉGE A tevékenységek esetén is számolni kell ekkel. Ezek a ek különbözőképpen számolhatóak, attól függően, hogy milyen tényezőket vesznek számításba és hogy a tevékenységek hogyan

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése

Beszerzési logisztikai folyamat tervezése 1 2 Beszerzési logisztikai folyamat tervezése 3 1. Igények meghatározása, előrejelzése. 2. Beszerzési piac feltárása. 3. Ajánlatkérés. 4. Ajánlatok értékelése, beszállítók kiválasztása. 5. Áruk megrendelése.

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 5. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája Újrahasznosítási logisztika 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája Szétszerelési folyamat logisztikai modellje KT KT RSS MT MT RSS KT KT BT O KT SBT SBT KT KT KT RSS MT MT MT SS MT SS MT MT RSS MT MT

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék 2012/13 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A CIM fejlődése Specializálódás (1980-as évek vége) A termelővállalatokat

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM

A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM A Lean alapelvének megvalósulása: Információ áramlás VSM Péczely György A.A. Stádium Kft. gyorgy.peczely@aastadium.hu 20/330 5545 Tartalom Mi a Lean? Hatékonyság A vállalatról Előzmények A felmérés Az

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Logisztika A. 5. témakör

Logisztika A. 5. témakör Logisztika A tantárgy 5 témakör Ellátási lánc menedzsment koncepciója (Supply Chain) MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 1 Ellátási lánc menedzsment (Supply- Chain-Management SCM) A

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Gyártórendszerek Dinamikája. Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok

Gyártórendszerek Dinamikája. Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok GyRDin-02 p. 1/20 Gyártórendszerek Dinamikája Gyártórendszerek jellemzése és szerkezete Gyártórendszerekkel kapcsolatos mérnöki feladatok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Logisztikai költségek

Logisztikai költségek 1 Logsztka ek Vállalat állandó logsztka ek Logsztka teljesítménytol függo ek Logsztka teljesítmény okozta veszteségek Teljes logsztka ek Logsztka teljesítmény hánya okozta ek Vállalat állandó logsztka

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 6. Előadás JIT elvű elosztási folyamat A JIT elvű elosztás jellemzői napjainkban kerültek kialakításra. alkalmazása

Részletesebben

BX Routing. Routin

BX Routing. Routin BX Routing Inteligens Járatoptimalizáló Megoldás SAP Business One-hoz Routin Kis és közepes méretű, kereskedelmi és gyártó cégek logisztikai feladatainak tervezéséhez, optimalizálásához és megvalósításához

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban. Tartalom. CEE-Product Groups. Költségbecslés. A költségbecslés szerepe. Dr.

Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban. Tartalom. CEE-Product Groups. Költségbecslés. A költségbecslés szerepe. Dr. Gépgyártástechnológia Tsz Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége 2003. december 11. 1 2 CEE-Product Groups Tartalom 1. Költségbecslési módszerek 2. MoldCoster

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele)

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele) Készletezés Árukészlet: a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány, árumennyiség. Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. A készletezés hosszú távú döntései

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

A termelési logisztika fejlesztési szinterei

A termelési logisztika fejlesztési szinterei A termelési logisztika fejlesztési szinterei Új termelési logisztikai rendszerek fejlesztése, meglévő termelési logisztikai rendszerek megváltozott feladatokhoz történő adaptálása, kapcsolódó rendszerek

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható!

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A raktározás szerepe az ellátási láncban A raktár-technológia összetevői Automatikus áruazonosítás

Részletesebben